Beurer BF 700 handleiding

Gerelateerde videos

Instructievideo's, unboxing video's en productvideo's. Hieronder is een selectie van interresante video's te vinden over de Beurer BF 700.

Instellen

Bekijk hieronder de handleiding van de Beurer BF 700. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Beurer
  • Product: Weegschaal
  • Model/naam: BF 700
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Pools, Russisch, Turks, Deens, Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
O Personenweegschaal met extra functies
Gebruiksaanwijzing
BF 700
Pagina: 1
2
NEDERLANDS
Geachte klant,
We zijn blij dat u hebt gekozen voor een product uit ons assortiment. Onze naam staat voor hoogwaardige
en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, gewicht, bloeddruk, lichaams-
temperatuur, polsslag, zachte therapie, massage en lucht.
Neem deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door
andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.
Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team
Inhoud
Omvang van de levering
• Korte handleiding
• Diagnoseweegschaal BF 700
• 3 x AAA-batterijen, 1,5 V
• Deze gebruikshandleiding
1. Kennismaking
Functies van het toestel
Deze digitale weegschaal is bedoeld voor wegen en voor diagnose van uw persoonlijke fitnessgegevens.
De weegschaal is bedoeld voor privégebruik.
De weegschaal beschikt over de volgende diagnosefuncties die door 8 personen gebruikt kunnen worden:
• meten van het lichaamsgewicht,
• bepalen van het percentage lichaamsvet,
• percentage lichaamsvocht,
• spierpercentage,
• botmassa,
• grondstofwisseling en activiteitsomzetting.
Bovendien beschikt de weegschaal over de volgende bijkomende functies:
• omschakelen tussen kilogram „kg“, pond „lb“ en stone „st“,
• automatische uitschakelfunctie,
• batterijwisselindicatie bij zwakke batterijen,
• Automatische gebruikersherkenning,
• LCD-weergave van 3 gebruikersinitialen,
• Opslaan van de laatste 30 metingen voor 8 personen als de gegevens niet naar de app kunnen worden
verzonden,
• Er kunnen maximaal 20 onbekende metingen worden opgeslagen,
• De weegschaal maakt gebruik van Bluetooth®
Smart (low energy) en verstuurt de gegevens via de
frequentieband 2,4 GHz.
Systeemvereisten
Een smartphone/tablet met Bluetooth®
4.0, zoals de iPhone 4S of 5.
1. Kennismaking......................................................2
2. Verklaring van de tekens.....................................3
3. Veiligheidsrichtlijnen............................................3
4. Informatie............................................................4
5. Beschrijving van het apparaat.............................5
6. Ingebruikname van de weegschaal.....................5
7. Ingebruikname met app......................................5
8. Meting uitvoeren  
...............................................6
9. Resultaten beoordelen......................................7
10. Overige functies................................................9
11. Apparaat reinigen en onderhouden.................10
12. Verwijdering.....................................................10
13. Wat te doen bij problemen?............................10
Pagina: 2
3
Lijst met compatibele apparaten:
2. Verklaring van de tekens
De volgende symbolen worden in de gebruikshandleiding gebruikt.
WAARSCHUWING Waarschuwing voor verwondingsgevaren of gevaren voor uw gezondheid.
ATTENTIE Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de accessoires.
Aanwijzing Verwijzing naar belangrijke informatie.
3. Veiligheidsrichtlijnen
Neem deze gebruikshandleiding aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, houd deze toegankelijk
voor andere gebruikers en neem alle aanwijzingen in acht.
WAARSCHUWING
•	
De weegschaal mag niet door personen met medische implantaten (bijv. een
pacemaker) gebruikt worden. De werking daarvan kan hierdoor beïnvloed wor-
den.
• Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.
• Niet aan één zijde op de uiterste rand van de weegschaal gaan staan: kantelgevaar!
• Batterijen zijn levensgevaarlijk, niet inslikken. Bewaar batterijen en de weegschaal buiten het
bereik van kinderen. Neem onmiddellijk contact op met een arts indien een batterij wordt ingeslikt.
• Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen (verstikkingsgevaar).
• Let op, niet met natte voeten op de weegschaal gaan staan en niet op de weegschaal gaan staan
als het oppervlak vochtig is – u kunt uitglijden!
Tips voor de omgang met batterijen
• Als vloeistof uit de batterijcel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende
plek met water spoelen en een arts raadplegen.
• Gevaar voor inslikken! Kleine kinderen kunnen batterijen inslikken, met verstikking als gevolg.
Bewaar batterijen daarom buiten het bereik van kleine kinderen!
• Neem de aanduiding van de polariteit (plus (+) en min (-)) in acht.
• Als er een batterij is gaan lekken, moet u veiligheidshandschoenen aantrekken en het batterijvak
met een droge doek reinigen.
• Bescherm de batterijen tegen overmatige hitte.
• Explosiegevaar! Werp batterijen niet in vuur.
• Batterijen mogen niet worden opgeladen en niet worden kortgesloten.
• Haal de batterijen uit het batterijvak als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
• Gebruik alleen hetzelfde of een gelijkwaardig type batterij.
• Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
• Gebruik geen oplaadbare batterijen!
• Haal batterijen niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in kleine stukken.
Algemene richtlijnen
• Het apparaat is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik, niet voor medisch of commercieel
gebruik.
• Onthoud dat technisch beperkte meettoleranties mogelijk zijn, het is geen speciale weegschaal
voor professioneel, medisch gebruik.
• De draagkracht van de weegschaal is maximaal 180 kg (396 lb, 28 st ). Bij het meten van gewicht
en vaststellen van de botmassa worden de resultaten weergegeven in stappen van 100 gr (0,2 lb).
• De meetresultaten van het percentage lichaamsvet, lichaamsvocht en spieren worden weergege-
ven in stappen van 0,1%.
• De calorieënbehoefte wordt weergegeven in stappen van 1 kcal.
Pagina: 3
4
• Bij levering is de weegschaal ingesteld op de eenheden “cm” en “kg”. Tijdens de ingebruikname
met de app kunt u de instellingen van de eenheden wijzigen.
• Plaat de weegschaal op een vlakke, stevige ondergrond; een stevige ondergrond is noodzakelijk
voor een correcte meting.
• Bescherm het apparaat tegen stoten, vocht, stof, chemicaliën, sterke temperatuurschommelingen
en houd het uit de buurt van warmtebronnen (oven, verwarmingsapparaat).
• Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de klantenservice van Beurer of geautori-
seerde dealers. Test voor elke reclamatie eerst de batterijen en vervang deze indien nodig.
• Wij garanderen hierbij dat dit product voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EG.
Voor het opvragen van gedetailleerde productinformatie, zoals de CE-conformiteitsverklaring, kunt
u contact opnemen met het genoemde serviceadres.
Bewaren en onderhoud
De nauwkeurigheid van de meetwaarden en de levensduur van het apparaat zijn afhankelijk van een
zorgvuldige behandeling ervan:
ATTENTIE
• Zo nu en dan moet het apparaat gereinigd worden. Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en
dompel het apparaat nooit in water.
•	
Zorg ervoor dat er geen vloeistof op de weegschaal terechtkomt. Dompel de weegschaal nooit in
water. Spoel het nooit onder stromend water af.
• Plaats geen voorwerpen op de weegschaal als de weegschaal niet gebruikt wordt.
•	
Bescherm de weegschaal en het bedieningselement tegen stoten, vochtigheid, stof, chemicaliën,
sterke temperatuurschommelingen en de nabijheid van warmtebronnen (oven, verwarmingsappa-
raat).
• Druk niet met geweld of met scherpe voorwerpen op de toetsen.
• Stel de weegschaal niet aan hoge temperaturen of sterke elektromagnetische velden (bijv. mobiele
telefoons) bloot.
4. Informatie
Het meetprincipe
Deze weegschaal werkt volgens het principe van de bio-elektrische impedantieanalyse (BIA). Daarbij
kunnen de lichaamswaarden binnen enkele seconden door middel van een niet voelbare, ongevaarlijke
stroom worden bepaald.
Door de elektrische weerstand (impedantie) te meten en rekening te houden met constanten c.q. indivi-
duele waarden (leeftijd, lengte, geslacht, activiteitsniveau), kunnen het percentage lichaamsvet en andere
waarden in het lichaam worden bepaald. Spierweefsel en water zijn goede elektrische geleiders en hebben
daardoor een lagere weerstand. Bot en vetweefsel geleiden daarentegen niet goed, omdat de vetcellen en
botten de stroom door de zeer hoge weerstand amper geleiden.
Houd er rekening mee dat de waarden die door de diagnoseweegschaal worden vastgesteld slechts een
benadering van de medische, werkelijke analysewaarden van het lichaam zijn. Alleen een specialist kan
met behulp van medische methoden (bijvoorbeeld met een computertomografie) de exacte waarden voor
lichaamsvet, lichaamswater, spiermassa en botmassa vaststellen.
Algemene tips
• Weeg u zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip (bij voorkeur ’s ochtends), na een bezoek aan het toilet,
nuchter en zonder kleding om vergelijkbare resultaten te behalen.
• Belangrijk bij de meting: de berekening van het lichaamsvet mag uitsluitend op blote voeten en kan het
best met licht bevochtigde voetzolen worden uitgevoerd. Volledig droge voetzolen kunnen tot onbevre-
digende resultaten leiden omdat deze over een te klein geleidingsvermogen beschikken.
• Blijf tijdens het meten rechtop en stilstaan.
• Wacht na ongewone lichaamsinspanning een paar uur.
• Wacht na het opstaan ongeveer 15 minuten, het lichaam kan dan het lichaamsvocht verdelen.
• Belangrijk is dat alleen de trend op lange termijn telt. In de regel zijn kort gewichtsafwijkingen binnen
enkele dagen door vochtverlies mogelijk; lichaamsvocht speelt echter voor het welzijn een belangrijke
rol.
Pagina: 4
5
Beperkingen
Bij het berekenen van het lichaamsvet en andere waarden kunnen afwijkende en niet aannemelijke
resultaten optreden bij:
• kinderen onder ongeveer 10 jaar,
• professionele sporters en bodybuilders,
• zwangere vrouwen,
• personen met koorts, in dialysebehandeling, oedeemsymptomen of osteoporose,
• personen die cardiovasculaire geneesmiddelen gebruiken (hart en vaatstelsel betreffend),
• personen die vaatverwijdende of – vernauwende geneesmiddelen gebruiken,
• personen met aanzienlijke anatomische afwijkingen aan de benen, met betrekking tot de lengte van het
lichaam (beenlengte aanzienlijk korter of langer).
5. Beschrijving van het apparaat
Achterzijde
reset
2
1
1. Reset-toets
2. Batterijvak
Display
5
6
4a
4b
3
5
3. 
Bluetooth®
-symbool voor de
verbinding tussen weegschaal en
smartphone
4a. Initialen van de gebruiker, bijv. Tom
4b. Onbekende meting “   ”
5. Lichaamsgewicht
6. Lichaamsgegevens, zoals BMI en BF
6. Ingebruikname van de weegschaal
Batterijen plaatsen
Haal de batterijen uit de verpakking en plaats ze volgens de poling in de weegschaal. Wanneer de
weegschaal niet werkt, verwijdert u alle batterijen en plaatst u deze opnieuw.
Weegschaal opstellen
Plaats de weegschaal op een vlakke, stevige ondergrond; een stevige ondergrond is noodzakelijk voor een
correcte meting.
7. Ingebruikname met app
Om uw percentage lichaamsvet en andere lichaamswaarden te berekenen, moet u de persoonlijke gebrui-
kersgegevens invoeren.
De weegschaal beschikt over 8 geheugenplaatsen voor het opslaan van de persoonlijke instellingen van
bijvoorbeeld uw gezinsleden en uzelf.
Gebruikers kunnen ook in gebruik worden genomen via andere mobiele apparaten met daarop de
HealthManager-app of door in de app van gebruikersprofiel te wisselen (zie instellingen van de app).
Om ervoor te zorgen dat de Bluetooth®
-verbinding tijdens het gebruik actief blijft, moet u met de
smartphone in de buurt van de weegschaal blijven.
Pagina: 5
6
– Bluetooth®
in de instellingen van de smartphone activeren.
Aanwijzing: Bluetooth Smart-apparaten, zoals deze weegschaal, zijn niet zichtbaar in de lijst met
Bluetooth-apparaten in de algemene instellingen. Bluetooth Smart-apparaten kunnen alleen door
speciale apps of in de apps van de fabrikant van het apparaat worden weergegeven.
– “Beurer Healthmanager” via de App Store installeren.
– App openen en de aanwijzingen opvolgen.
– BF 700 in de app selecteren.
– Gegevens met betrekking tot de BF 700 invoeren.
De volgende instellingen moet in de app “Beurer Healthmanager” zijn of worden ingevoerd.
Gebruikersgegevens Instelwaarden
Initialen/afkorting naam maximaal 3 letters of cijfers
Lengte 100 tot 220 cm (3‘3,5“ tot 7‘2,5“)
Leeftijd 10 tot 100 jaar
Geslacht man ( ), vrouw ( )
Aktivitätsgrad 1 tot 5
Aktivitetsniveauer
Når aktivitetsniveauet vælges, er det aktiviteten set på mellemlangt og langt sigt, der er afgørende.
Activiteitsgraad Lichamelijke activiteit
1 Geen.
2 Weinig: weinig en lichte lichamelijke inspanningen (bijv. wandelen, lichte werkzaam-
heden in de tuin, gymnastiekoefeningen).
3 Gemiddeld: lichamelijke inspanningen, minstens 2 tot 4 keer per week, telkens
30 minuten.
4 Hoog: lichamelijke inspanningen, minstens 4 tot 6 keer per week, telkens 30 minuten.
5 Heel hoog: intensieve lichamelijke inspanningen, intensieve training of zware
­
lichamelijke arbeid, dagelijks, telkens minstens 1 uur.
– Zodra de app hierom vraagt de gebruikers toewijzen.
Voor de automatische personenherkenning moet de eerste meting met uw persoonlijke gebruikersgege-
vens worden toegewezen. Volg daarvoor de aanwijzingen in de app. Stap met blote voeten op de weeg-
schaal en let erop dat u rustig, met uw gewicht gelijkmatig verdeeld en met beide benen op de elektro-
den van indiumtinoxide staat.
8. Meting uitvoeren
Plaats de weegschaal op een vlakke, stevige ondergrond; een stevige ondergrond is noodzakelijk
voor een correcte meting.
Gewicht meten, Diagnose doorvoeren
Stap met blote voeten op de weegschaal en let erop dat u rustig, met uw gewicht gelijkmatig verdeeld, op
de elektroden van indiumtinoxide staat.
Belangrijk: Uw voeten, benen, kuiten en bovenbenen mogen elkaar niet raken. De meting kan dan
niet correct worden uitgevoerd.
Belangrijk: Als u een meting uitvoert terwijl u sokken aan hebt, is het resultaat van de meting niet
correct.
De weegschaal begint onmiddellijk met de meting. Als eerste wordt het gewicht weergegeven.
Tijdens de meting van de andere parameters wordt “ ” weergegeven.
Kort na aanvang van de meting worden de resultaten weergegeven.
Als u een gebruiker hebt toegewezen, worden BMI, BF, lichaamswater, spiermassa, botmassa, BMR en
AMR weergegeven. Dit is het geval als de initialen worden weergegeven.
Pagina: 6
7
Het volgende wordt weergegeven:
1. Gewicht in kg met BMI
2. Lichaamsvet in % BF
3. Lichaamsvocht in %
4. Spierpercentage in %
5. Botmassa in kg
6. Calorieomzetting in kcal (BMR)
7. Activiteitomzetting in kcal (AMR)
Als de gebruiker niet wordt herkend, kan alleen het gewicht worden weergegeven en verschijnen er geen
initialen “   ”.
Alleen gewicht meten
Ga nu met uw schoenen aan op de weegschaal staan. Blijf rustig op de weegschaal staan met uw gewicht
gelijkmatig verdeeld over beide benen. De weegschaal begint meteen met de meting.
Het gewicht wordt weergegeven en op het LCD-scherm verschijnt doorlopend “   ”.
Als u een gebruiker hebt toegewezen, worden BMI, BMR en AMR weergegeven. Dit is het geval als de
initialen worden weergegeven.
Als de gebruiker niet wordt herkend, kan alleen het gewicht worden weergegeven en verschijnen er geen
initialen “   ”.
Belangrijk: Voor verdergaande beschouwingen mogen uitsluitend de waarden worden gebruikt die
op de weegschaal worden weergegeven.
Weegschaal uitschakelen
De weegschaal wordt automatisch uitgeschakeld.
9. Resultaten beoordelen
Percentage lichaamsvet
De volgende lichaamsvetwaarden in % geven u een richtlijn (raadpleeg voor meer informatie uw arts).
Man Vrouw
Leeftijd weinig normaal veel heel veel Leeftijd weinig normaal veel heel veel
10–14 <11% 11–16% 16,1–21% >21,1% 10-14 <16% 16–21% 21,1–26% >26,1%
15–19 <12% 12–17% 17,1–22% >22,1% 15-19 <17% 17–22% 22,1–27% >27,1%
20–29 <13% 13–18% 18,1–23% >23,1% 20-29 <18% 18–23% 23,1–28% >28,1%
30–39 <14% 14–19% 19,1–24% >24,1% 30-39 <19% 19–24% 24,1–29% >29,1%
40–49 <15% 15–20% 20,1–25% >25,1% 40-49 <20% 20–25% 25,1–30% >30,1%
50–59 <16% 16–21% 21,1–26% >26,1% 50-59 <21% 21–26% 26,1–31% >31,1%
60–69 <17% 17–22% 22,1–27% >27,1% 60-69 <22% 22–27% 27,1–32% >32,1%
70–100 <18% 18–23% 23,1–28% >28,1% 70-100 <23% 23–28% 28,1–33% >33,1%
Bij sporters wordt vaak een lage waarde vastgesteld. Afhankelijk van de sporttak, trainingsintensiteit en
lichaamsbouw kunnen waarden worden bereikt die zelfs onder de opgegeven richtwaarden liggen. Let op,
bij extreem lage waarden kunnen echter gezondheidsgevaren bestaan.
Percentage lichaamsvocht
Het percentage lichaamsvocht ligt normaalgesproken binnen het volgende bereik:
Man Vrouw
Leeftijd slecht goed heel goed Leeftijd slecht goed heel goed
10–100 <50% 50–65% >65% 10–100 <45% 45–60% >60%
Lichaamsvet bevat relatief weinig vocht. Daarom kan bij personen met een hoog percentage lichaamsvet
het percentage lichaamsvocht onder de richtwaarden liggen. Bij uithoudingssporters kunnen de richtwaar-
den echter overschreden worden als gevolg van een laag vetpercentage en een hoog spierpercentage.
Pagina: 7
8
De berekening van het lichaamsvocht met deze weegschaal is niet geschikt voor het trekken van medi-
sche conclusies van bijvoorbeeld vochtopslag op basis van leeftijd. Raadpleeg indien nodig uw arts. In
principe moet u een hoog percentage lichaamsvocht nastreven.
Spierpercentage
Het spierpercentage ligt normaalgesproken binnen het volgende bereik:
Man Vrouw
Leeftijd weinig normaal veel Leeftijd weinig normaal veel
10–14 <44% 44–57% >57% 10–14 <36% 36–43% >43%
15–19 <43% 43–56% >56% 15–19 <35% 35–41% >41%
20–29 <42% 42–  54% >54% 20–29 <34% 34–39% >39%
30–39 <41% 41–52% >52% 30–39 <33% 33–38% >38%
40–49 <40% 40–50% >50% 40–49 <31% 31–36% >36%
50–59 <39% 39–48% >48% 50–59 <29% 29–34% >34%
60–69 <38% 38–47% >47% 60–69 <28% 28–33% >33%
70–100 <37% 37–46% >46% 70–100 <27% 27–32% >32%
Botmassa
Onze botten zijn evenals de rest van ons lichaam aan natuurlijke opbouw-, afbraak- en verouderingspro-
cessen onderhevig. De botmassa neemt tijdens de kindertijd snel toe en bereikt het maximum bij 30 tot 40
jaar. Met het toenemen van de leeftijd neemt de botmassa dan weer een beetje af. Met gezonde voeding
(vooral calcium en vitamine D) en regelmatige lichaamsbeweging kunt u de afbraak voor een groot deel
tegengaan. Met gerichte spieropbouw kunt u de stabiliteit van uw beendergestel extra versterken. Houd
er rekening mee dat deze weegschaal niet het calciumgehalte van de botten weergeeft, maar het gewicht
van alle bestanddelen van de botten (organische stoffen, anorganische stoffen en vocht) berekent. De bot-
massa laat zich nauwelijks beïnvloeden, maar schommelt een klein beetje binnen de beïnvloedende facto-
ren (gewicht, lengte, leeftijd, geslacht). Er zijn geen erkende richtlijnen en aanbevelingen voorhanden.
ATTENTIE
Verwar botmassa niet met botdichtheid. De botdichtheid kan alleen door middel van medisch
onderzoek (bijvoorbeeld computertomografie, echoscopie) worden berekend. Daarom zijn conclu-
sies op grond van veranderingen in de botten en de hardheid van de botten (bijv. osteoporose) niet
mogelijk met deze weegschaal.
BMR
De caloriebehoefte in rust (BMR = Basal Metabolic Rate) is de hoeveelheid energie die het lichaam bij vol-
ledige rust nodig heeft voor het in werking houden van de basisfuncties (bijvoorbeeld als u 24 uur in bed
ligt). Deze waarde is in belangrijke mate afhankelijk van het gewicht, de lichaamslengte en de leeftijd.
De waarde wordt bij de diagnoseweegschaal weergegeven in de eenheid kcal/dag en aan de hand van de
wetenschappelijk erkende Harris-Benedict-formule berekend.
Deze hoeveelheid energie heeft uw lichaam in elk geval nodig en moet in de vorm van voeding in het
lichaam worden opgenomen. Als u gedurende langere tijd minder energie tot u neemt, kan dit schadelijk
zijn voor de gezondheid.
AMR
De activiteitsomzetting (AMR = Active Metabolic Rate) is de hoeveelheid energie die het lichaam per dag
verbruikt in actieve toestand. Het energieverbruik van een mens stijgt met toenemende lichaamsactiviteit
en wordt bij de diagnoseweegschaal berekend aan de hand van de ingegeven activiteitsgraad (1–5).
Om het actuele gewicht te behouden, moet de verbruikte energie in de vorm van eten en drinken opnieuw
worden toegediend. Wordt gedurende langere tijd echter minder energie toegevoerd dan wordt verbruikt,
dan haalt het lichaam het verschil in principe uit de aangelegde vetopslag en neemt het gewicht af. Wordt
gedurende een langere tijd echter meer energie toegevoerd dan de berekende totale energieomzetting
(AMR), dan kan het lichaam het energieoverschot niet verbranden. Het overschot wordt als vet opgeslagen
in het lichaam en het gewicht neemt toe.
Pagina: 8
9
Tijdelijke samenhang van de resultaten
	
Houd er rekening mee dat alleen de langdurige trend telt. Kortstondige gewichtsafwijkingen binnen
een paar dagen zijn meestal het gevolg van vochttekort.
De betekenis van de resultaten richt zich op de veranderingen van het totale gewicht en het percentage
lichaamsvet en lichaamsvocht en het spierpercentage evenals op de tijdsduur waarin deze veranderin-
gen plaatsvinden. Snelle veranderingen binnen enkele dagen zijn van gemiddelde veranderingen (binnen
enkele weken) en langdurige veranderingen (maanden) te onderscheiden.
Als basisregel kan gelden dat kortstondige veranderingen van het gewicht bijna alleen veranderingen van
het vochtgehalte betekenen, terwijl gemiddelde en langdurige veranderingen ook het vet- en spierpercen-
tage kunnen betreffen.
• Als het gewicht kortstondig daalt, maar het percentage lichaamsvet stijgt of gelijk blijft, dan hebt u
slechts vocht verloren – bijv. na een training, saunabezoek of een crashdieet.
• Als het gewicht langzaamaan stijgt en het percentage lichaamsvet stijgt of gelijk blijft, kunt u echter
waardevolle spiermassa opgebouwd hebben.
• Als het gewicht en het percentage lichaamsvet tegelijk dalen, dan werkt uw dieet – u verliest vetmassa.
• Idealiter ondersteunt u uw dieet met lichamelijke activiteit, fitness- of krachttraining. Daarmee kunt u bij
een gemiddeld tempo uw spierpercentage verhogen.
• Het percentage lichaamsvet en lichaamsvocht of het spierpercentage mogen niet worden opgeteld
(spierweefsel bevat ook bestanddelen uit lichaamsvocht).
10. Overige functies
Gebruikerstoewijzing
Bij het meten van uitsluitend het gewicht (met schoenen) en bij de diagnosemeting (blote voeten) is het
toewijzen van maximaal 8 aangemaakte weegschaalgebruikers mogelijk.
Bij een nieuwe meting wijst de weegschaal de meting toe aan de gebruiker bij wie de laatst opgeslagen
gemeten waarde binnen +/- 2 kg en, indien een diagnose mogelijk was, +/- 2% BF lag.
Onbekende metingen
Als metingen niet aan een gebruiker kunnen worden toegewezen, slaat de weegschaal deze gemeten
waarden op als onbekende metingen. Op de display wordt bij de initialen “---” weergegeven. Er kunnen
maximaal 20 onbekende metingen op de weegschaal worden opgeslagen.
Met de app kunt u onbekende metingen direct aan de betreffende gebruiker toewijzen.
Toegewezen gemeten waarden op de weegschaal opslaan
Als de app geopend is en er een actieve Bluetooth®
-verbinding met de weegschaal aanwezig is, worden
nieuw toegewezen metingen meteen naar de app verzonden. De waarden worden in dit geval niet op de
weegschaal opgeslagen.
Als de app niet is geopend, worden nieuw toegewezen metingen op de weegschaal opgeslagen. Op de
weegschaal kunnen maximaal 30 metingen per gebruiker worden opgeslagen. De opgeslagen gemeten
waarden worden automatisch naar de app verzonden als de app binnen het Bluetooth®
-bereik wordt geopend.
De gegevens worden binnen ongeveer 10 seconden met elkaar vergeleken. Gegevens kunnen
automatisch worden verzonden terwijl de weegschaal is uitgeschakeld.
Weegschaalgegevens wissen
Als u alle metingen en oude gebruikersgegevens volledig van de weegschaal wilt verwijderen, schakelt u
de weegschaal in en houdt u ca. 3 seconden de reset-toets ingedrukt.
Op het display wordt enkele seconden lang “ ” weergegeven.
Dit is bijvoorbeeld nodig als gebruikers van de weegschaal onjuist zijn ingesteld of als bepaalde
gebruikers niet meer nodig zijn.
Daarna moet u de stappen uit hoofdstuk 7 opnieuw uitvoeren (gebruikerstoewijzing).
Batterijen vervangen
Uw weegschaal geeft aan wanneer de batterijen moeten worden vervangen. Wanneer u de weegschaal
gebruikt met bijna lege batterijen, wordt op het display “Lo” weergegeven en wordt de weegschaal
automatisch uitgeschakeld. In dat geval moeten de batterijen worden vervangen (3 x AAA, 1,5 V).
Pagina: 9
10
Aanwijzing:
• Gebruik bij elke batterijwissel batterijen van hetzelfde type, hetzelfde merk en dezelfde capaciteit.
• Gebruik geen heroplaadbare accu’s.
• Gebruik batterijen vrij van zware metalen.
11. Apparaat reinigen en onderhouden
Zo nu en dan moet het apparaat gereinigd worden.
Gebruik om te reinigen een vochtige doek, waarop u indien nodig een beetje afwasmiddel kunt aanbren-
gen. Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en dompel het apparaat nooit in water.
ATTENTIE
• Gebruik nooit bijtende oplos- en reinigingsmiddelen!
• Dompel het apparaat nooit in water!
• Apparaat niet in de vaatwasmachine reinigen!
12. Verwijdering
Deponeer de gebruikte, volledig lege batterijen in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze
bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de
batterijen correct te verwijderen.
Deze tekens kunt u aantreffen op batterijen met schadelijke stoffen:
Pb = batterij bevat lood,
Cd = batterij bevat cadmium,
Hg = batterij bevat kwik.
Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone
huisvuil worden weggegooid. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land
gebeuren.
Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische appara-
tuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.
13. Wat te doen bij problemen?
Indien de weegschaal bij het meten een fout vaststelt, wordt het volgende weergegeven.
Displayweergave Oorzaak Oplossing
“   ” Onbekende meting, omdat
deze buiten de grens van de
gebruikerstoewijzing ligt of
omdat er geen eenduidige toe-
wijzing mogelijk is.
Wijs de onbekende meting in de app toe of
herhaal de gebruikerstoewijzing.
Doorlopend “   ”. Het vetpercentage licht buiten
het meetbare bereik (kleiner
dan 3% of groter dan 65%).
De meting blootsvoets herhalen of bevoch-
tig eventueel licht uw voetzolen.
De maximale draagkracht van
180 kg werd overschreden.
Slechts tot 180 kg belasten.
of onjuist gewicht
wordt weergegeven.
Geen vlakke, stevige onder-
grond.
Plaats de weegschaal op een vlakke,
stevige ondergrond.
of onjuist gewicht
wordt weergegeven.
U staat niet rustig op de weeg-
schaal.
Probeer zo min mogelijk te bewegen.
Onjuist gewicht wordt
weergegeven.
Weegschaal heeft fout nulpunt. Wacht totdat de weegschaal zichzelf
uitschakelt. Weegschaal activeren, wachten
tot “0.0 kg” wordt weergegeven en
vervolgens de meting herhalen.
Pagina: 10
11
Displayweergave Oorzaak Oplossing
Geen Bluetooth®
-
verbinding ( -symbool
ontbreekt).
Apparaat buiten het bereik. Minimaal bereik in open veld bedraagt
ongeveer 25 m. Muren en plafonds
verminderen het bereik.
Andere radiogolven kunnen het verzenden
storen. Plaats de weegschaal daarom niet
in de buurt van apparaten zoals WLAN-
routers, magnetrons en inductiekookplaten.
Geheugenplaats gebruiker is
vol. Er worden geen metingen
meer opgeslagen.
Open de app. De gegevens worden
automatisch verzonden. Dit kan maximaal
één minuut duren.
De batterijen van de weegschaal
zijn leeg.
Wissel de batterijen van de weegschaal.
Pagina: 11
12
BF700-0116_NL
Vergissingen
en
veranderingen
voorbehouden
Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Beurer BF 700.

Stel een vraag over de Beurer BF 700

Heb je een vraag over de Beurer BF 700 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Beurer BF 700. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Beurer BF 700 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.