Steel Pro 56411

Bestway Steel Pro 56411 handleiding

Steel Pro 56411

Handleiding voor de Bestway Steel Pro 56411 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 56 pagina's.

Pagina: 1
22 NL WAARSCHUWING BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES LEES ALLE INSTRUCTIES EN VOLG ZE OP WAARSCHUWING – RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK – De pomp moet gevoed worden door een scheidingstransformator of via een aardlekschakelaar (RCD) met een aardlekstroom van maximaal 30 mA. De plug van de pomp moet meer dan 3,5m verwijderd zijn van het zwembad. Het apparaat moet voorzien zijn van een geaarde voedingsbron. Verlengsnoeren mogen niet worden gebruikt. WAARSCHUWING – RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK – De pomp mag niet worden gebruikt als er mensen in het zwembad zijn. GRAAF HET SNOER NIET IN. Zorg ervoor dat het snoer niet kan worden beschadigd door grasmaaiers, heggenscharen of andere machines. WAARSCHUWING - De stroomkabel kan niet worden vervangen. Als de kabel beschadigd is, moet het toestel afgevoerd worden. LET OP – Deze pomp mag uitsluitend worden gebruikt voor zwembaden die opgeslagen kunnen worden. Gebruik de pomp niet voor blijvend geïnstalleerde zwembaden. Een zwembad dat opgeslagen kan worden, is zo gebouwd dat het snel kan worden ontmanteld voor opslag en ook weer snel kan worden opgebouwd. Een blijvend geïnstalleerd zwembad staat zodanig in of op de grond of in een structuur dat het niet snel kan worden ontmanteld voor opslag. BELANGRIJK – Het gebruik van de pomp met een niet-bijpassende stroombron is gevaarlijk en brengt onherstelbare schade aan de pomp toe.Als u dat verzuimt, loopt u het risicoeenschokofeenverwondingoptelopen,diezelfsdedoodtotgevolgkunnenhebben. VERWIJDER NOOIT DE AARDE-PIN EN VERANDER NIETS AAN DE STEKKER. GEBRUIK GEEN VERLOOPSTEKKERS. Raadpleeg een bevoegde elektricien voor al uwvragenmetbetrekkingtotdeaardingvandestekker.Voorzichtig,depompisbreekbaar. Sleep en draag de pomp niet aan het snoer. Trek nooit de stekker aan het snoer uit het stopcontact. Zorg ervoor dat het snoer niet beschadigt. De filterpomp mag niet in aanraking komen met scherpe voorwerpen, olie, bewegende delen en hitte. WAARSCHUWING – Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en FILTERPOMP HANDLEIDING Bezoek het Bestway YouTube-kanaal WE RADEN AAN OM HET PRODUCT NIET TERUG TE BRENGEN NAAR DE WINKEL VRAGEN? PROBLEMEN? ONTBREKENDE DELEN? Voor FAQ, handleidingen, video's of reserveonderdelen: ga naar bestwaycorp.com/support G a n a a r w w w . b e stwaycorp.com/support v o o r a s s i s t e n t i e
Pagina: 2
23 personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder supervisie staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en gebruiksonderhoud mag niet door kinderen worden verricht zonder supervisie. (Voor EU-markt) WAARSCHUWING - Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht hebben of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen, zodat ze niet met het apparaat kunnen spelen. (Voor markt anders dan EU) Reiniging en gebruikersonderhoud moeten worden uitgevoerd door een volwassene die ouder is dan 18 jaar en bekend is met het risico op een elektrische schok. Wanneer het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden, zoals in de winter, moet de zwembadset gedemonteerd en binnenshuis opgeborgen worden. LET OP - Lees de instructies vóór het gebruik van het toestel en vóór de installatie of het telkens opnieuw monteren. Het apparaat moet op meer dan 2m van het zwembad geplaatst worden. (Alleen voor Frankrijk). Elektrische installaties moeten voldoen aan nationale regels voor bedrading. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien indien u vragen hebt. Alleen de bijgeleverde media of deze aangegeven door de fabrikant mogen bij de installatie van het product gebruikt worden. Het is essentieel te controleren of de zuigopeningen niet geblokkeerd zijn. Het is raadzaam de filtratie te stoppen tijdens onderhoudswerkzaamheden aan het filtersysteem. Controleer regelmatig het verstoppingsniveau van de filter. Een wekelijkse controle wordt aanbevolen voor het reinigen. Een minimum dagelijkse filterbedrijfstijd van 8 uur is aanbevolen om te zorgen voor helder zwembadwater. Het is essentieel om elk beschadigd element of set van elementen zo snel mogelijk te vervangen. Gebruik alleen onderdelen goedgekeurd door de persoon verantwoordelijk voor de introductie van het product op de markt. Alle filters en filtermedia zullen regelmatig geïnspecteerd worden om ervoor te zorgen dat er geen opeenhoping van vuil is wat een goede filtratie verhindert. Het verwijderen vangebruiktefiltermediamoetgebeurenvolgensdetoepasselijkeregelgevingen/wetgeving. In het geval van twijfel over de pomp of circulatie-apparaten, neem contact op met een bevoegde installateur, of de fabrikant/importeur/distributeur. De watercirculatie-installatie moet voldoen aan de Europese maar ook aan nationale/lokale
Pagina: 3
24 regelgevingen, vooral voor wat betreft elektrische kwesties. Elke wijziging van de kleppositie, pompgrootte, roostermaat kan een wijziging van de stroming veroorzaken en de zuigsnelheid kan verhogen. Volg alle veiligheidseisen en aanbevelingen beschreven in de handleiding. OPMERKING: Controleer de uitrusting voor gebruik. Meld beschadigingen of missende onderdelen bij aankoop aan de klantenservice van Bestways (de gegevens staan in deze handleiding). Controleer of de onderdelen van de installatie overeenkomen met het model dat u wilde aanschaffen. OPMERKING: Plaats de pomp op een stevige ondergrond of op een vlakke plaat. Let erop dat de filterpomp minstens een meter van de wand van het zwembad af staat. Zorg ervoor dat het zwembad en de pomp zo zijn opgesteld dat er voldoende ventilatie, afvoer en mogelijkheid tot schoonmaken zijn. Plaats de pomp nooit op een plek waar zich water kan verzamelen of in de loopzone rond het zwembad. De stekker moet ook toegankelijk blijven als het zwembad is geïnstalleerd. OPMERKING: De weersomstandigheden kunnen de werking en de levensduur van uw filterpomp negatief beïnvloeden. Blootstelling van de pomp aan kou, hitte of zonlicht kan onnodige slijtage veroorzaken. Waar mogelijk dient u de pomp tegen deze omstandigheden te beschermen. Het is belangrijk dat u met de bijgeleverde blauwe stoppen de vuilopvangschermen in de aanvoer-en afvoeropeningen vervangt voordat u onderhoudswerkzaamheden aan de pomp uitvoert of de pomp verwijdert. LET OP: Doe geen chemicaliën in de filterpomp. Steek de stekker nooit in het stopcontact of haal de stekker nooit uit het stopcontact met een natte hand. Haal de stekker altijd uit het apparaat: • Op regenachtige dagen • Voorafgaand aan reiniging of ander onderhoud • Laat het onbeheerd tijdens vakanties Goed bewaren van de instructies. Iedere keer wanneer u het zwembad opzet, dient u de instructies te raadplegen. Als u de instructies kwijt bent, neem dan contact op met Bestway of zoek het op, op website: www.bestwaycorp.com. OPM.: Dit product is niet bestemd voor een commercieel gebruik. Lees de handleiding zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstige referentie. BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING.
Pagina: 4
390 127 390 250 127 2-M8 bout 2-M8 moer BELANGRIJK: LAAT DE FILTERPOMP NIET DROOG WERKEN – Zorg ervoor dat het aanvoer- en het afvoerventiel van het zwembad helemaal onder water staan voordat u de filterpomp aanzet. HET ONDERHOUD VAN DE POMP LET OP: CONTROLEER GOED OF DE FILTERPOMP NIET IS AANGESLOTEN VOORDAT U MET ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BEGINT, ANDERS VERKEERT U IN LEVENSGEVAAR. 1. Koppel de filterpomp los van het stopcontact. 2. Draai de slangklemmen op de in- en uitgangsslangen van het bad los door de vliegmoer linksom los te draaien. 3. Verwijder de vuilschermen van de binnenzijde van het bad. 4. Vervang de vuilschermen door de afdichtstoppen in de in- en uitgangskleppen van het bad. 5. Draai de filterdophouder los en verwijder de filterdop. 6. Reinig de filtercassette met een tuinslang, als de filtercassette vuil of verkleurd blijft, is het nodig deze door een nieuwe te vervangen. 7. Plaats de gereinigde (or nieuwe) filtercasette; controleer of deze gecentreerd is in de filterpomp. 8. Controleer of de filterdopafdichting geplaatst is. 9. Vervang de filterdop en schroef de filterdophouder op zijn plek. 10. Vervang de afdichtstoppen door de vuilschermen in de in- en uitgangskleppen van het bad. Draai de slangklemmen aan. Water stroomt nu naar de pomp. 11. Volg het hoofdstuk AANWIJZINGEN POMPINSTALLATIE om het systeem voor te bereiden voor gebruik. BELANGRIJK: Voor sanitaire redenen, raden we aan om de filtercassettes om de twee weken te vervangen. OPSLAG VAN DE POMP 1. Koppel de filterpomp los van het stopcontact. 2. Volg de eerder vermelde instructies om te zorgen dat er geen water meer stroomt door de filterpomp en om de filtercassette te verwijderen. 3. Gooi de filtercassette weg. 4. Verwijder alle slangen. 5. Droog alle componenten grondig. 6. Bewaar de filterpomp binnen op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen. Bewaartemperatuur: 4-40 °C(39,2-104 F) GARANTIE POMP Bezoek onze website voor informatie over de garantie van de pomp: www.bestwaycorp.com WERKING 1. Open/schroef de luchtpurgeerklep los op de bovenkant van de filterpomp; er wordt lucht vrijgegeven naarmate water de filterpomp vult. 2. Wanneer water uit de luchtpurgeerklep stroomt, schroef deze dicht en wrijf alle water weg. 3. Om de filterpomp te starten, steek de stekker in een aardlekschakelaar (RCD). Om te garanderen dat het water van het zwembad altijd schoon blijft, reinigt u het filterelement dagelijks en vervangt u het indien nodig. De filterpomp moet volgens de richtlijn EN60335-2-41 TEST in verticale positive op de grond of op een houten of betonnen basis worden bevestigd voor gebruik. Er moeten twee gaten met een diameter van 9 mm op de basis zitten met een afstand van 127 mm ertussen. Zet de filterpomp op de basis en draai de bouten en moeren aan om de pomp vast te maken. De basis moet minstens 18 kilo wegen zodat de pomp niet zomaar om kan vallen. OPMERKING: Het is noodzakelijk te controleren of de hydraulische connectors niet afgesloten zijn. 25 DE BASIS VASTZETTEN DE POMP WEGGOOIEN Afgedankte elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huisafval. Recycle als daar faciliteiten voor bestaan. Vraag advies over recyclen aan uw plaatselijke overheid of aan de winkelier.

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Bestway Steel Pro 56411 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bestway Steel Pro 56411. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bestway Steel Pro 56411 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Bestway Steel Pro 56411

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Bestway Steel Pro 56411. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bestway
  • Product: Opbouwzwembaden
  • Model/naam: Steel Pro 56411
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Noors, Slowaaks, Ests, -, Nederlands, Zweeds, Portugees, Pools, Russisch, Fins, Grieks, Hongaars