Flowclear 58383 handleiding
Bestway Flowclear 58383handleiding

Handleiding voor de Bestway Flowclear 58383 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 56 pagina's.

PDF 56 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Bestway Flowclear 58383. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Bestway Flowclear 58383 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bestway Flowclear 58383. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bestway Flowclear 58383 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Waar kan ik cartridge vinden voor in de filterpomp?

Lydia Deborre2020-08-17

Aan de kabel zit een blok deze zit in piepschuim nou vraag ik me af of dit eraf moet of erom moet blijven.

Mariska2019-06-24

Dat vroeg ik mij ook al af

Midas2022-08-11

test

Midas2022-08-11

Stel een vraag over de Bestway Flowclear 58383

Pagina: 1
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES NL Bezoek het Bestway YouTube kanaal GEBRUIKERSHANDLEIDING 58381/58383/58386 Filterpomp LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES Lees, begrijp en volg alle informatie in deze gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u de filterpomp installeert en gebruikt. Deze waarschuwingen, instructies en veiligheidsrichtlijnen behandelen enkele veelvoorkomende risico’s van waterfiltersystemen, maar ze kunnen niet alle mogelijke risico's en gevaren dekken. Wees altijd voorzichtig en gebruik gezond verstand wanneer u gebruik maakt van enige wateractiviteit. Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik. Bovendien kan de volgende informatie verkregen worden afhankelijk van het pompfilter type. Bewaar de instructies op een veilige plaats. Indien er instructies ontbreken, kunt u deze opzoeken op de website www.bestwaycorp.com/support. WAARSCHUWING • De pomp moet worden gevoed door een scheidingstransformator of wordt gevoed via een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van niet meer dan 30 mA. • De stekker van de pomp moet minimaal 3,50 m verwijderd zijn van het zwembad. • De pomp kan niet worden gebruikt terwijl er mensen in het zwembad zijn. • Het netsnoer kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet het apparaat worden weggegooid. • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of gebrek aan ervaring en kennis, indien ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. • Wanneer het toestel lange tijd niet gebruikt wordt, zoals in de winter, dient de zwembadset gedemonteerd te worden en binnen opgeborgen te worden. • Het apparaat moet op meer dan 2 m afstand van het zwembad worden geplaatst. Elektrische apparaten moeten de nationale bedradingsregels volgen. • Alleen de media die door de fabrikant zijn geleverd of gespecificeerd, mogen bij 22 WE RADEN AAN OM HET PRODUCT NIET TERUG TE BRENGEN NAAR DE WINKEL VRAGEN? PROBLEMEN? ONTBREKENDE DELEN? Voor FAQ, handleidingen, video's of reserveonderdelen: ga naar bestwaycorp.com/support G a n a a r w w w . b estwaycorp.com/support v o o r a s s i s t e n t i e
Pagina: 2
PRODUCT WEGDOEN Elektrische producten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Gelieve te recyclen waar faciliteiten aanwezig zijn. Neem contact op met uw plaatselijke overheid of winkelier voor advies over recycling. VEILIGHEIDS TECHNISCHE INSTRUCTIES • Het apparaat moet worden gevoed door een geaarde stroombron. • Verlengsnoeren kunnen niet worden gebruikt. • Gebruik het zwembad niet in geval van schade aan de filterpomp. • Begraaf het snoer niet. Lokaliseer het snoer om schade door grasmaaiers, heggenscharen en andere apparatuur tot een minimum te beperken. • Deze pomp is alleen voor gebruik met opbergbare zwembaden. Niet gebruiken met permanent geïnstalleerde zwembaden. Een opbergbaar zwembad is zo geconstrueerd dat het gemakkelijk kan worden gedemonteerd voor opslag en de productinstallatie worden gebruikt. • Het is essentieel om te controleren of de aanzuigopeningen niet verstopt zijn. • Het wordt aangeraden om de filtratie te stoppen tijdens het onderhoud aan het filtersysteem. • Controleer regelmatig het verstoppingsniveau van het filter. • Voor de reiniging wordt een wekelijkse controle aanbevolen. • Een minimale dagelijkse filtratie duurtijd van 8 uur wordt aanbevolen om helder zwembadwater te garanderen. • Het is essentieel om elk beschadigd element of set elementen zo snel mogelijk te vervangen. Gebruik alleen onderdelen die zijn goedgekeurd door de persoon die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van het product. • Alle filters en filtermedia moeten regelmatig worden geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat er zich geen vuil ophoopt, waardoor een goede filtratie wordt verhinderd. De verwijdering van gebruikte filtermedia moet ook in overeenstemming zijn met de toepasselijke regelgeving/wetgeving. • De installatie van de watercirculatie moet voldoen aan de Europese en nationale/lokale regelgeving, vooral als het gaat om elektrische problemen. Enige verandering van kleppositie, pompgrootte, roostergrootte kan een verandering van de stroom veroorzaken en de zuigsnelheid kan worden verhoogd. • Het is noodzakelijk om de stekker toegankelijk te hebben na installatie van het zwembad. • Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. • Als de instructies ontbreken, neem dan contact op met Bestway of zoek ernaar op de website: www.bestwaycorp.com 23
Pagina: 3
weer in zijn oorspronkelijke staat kan worden hersteld. Een permanent geïnstalleerd zwembad wordt zodanig in of op de grond of in een gebouw gebouwd dat het niet gemakkelijk kan worden gedemonteerd voor opslag. • Het gebruik van de pomp met een ongeëvenaarde elektrische voeding is gevaarlijk en zal leiden tot een catastrofale storing van de pomp. • Schakel de stroom uit bij de stroomonderbreker en de deur van de vergrendelschakelaar wanneer u met elektriciteit werkt.Als u dit niet doet, neemt het risico op schokken, letsel en mogelijk overlijden toe. • Verwijder de aardingspin niet en wijzig de stekker op geen enkele manier. Gebruik geen adapterstekkers. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien voor vragen over de geldigheid van de aarding van uw stekker. • Ga voorzichtig om met de pomp. Trek of draag de pomp niet aan het netsnoer. Trek nooit een stekker uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Houd het snoer vrij van schade. Scherpe voorwerpen, olie, bewegende delen en hitte mogen nooit worden blootgesteld aan de filterpomp. • Reiniging en gebruikersonderhoud moeten worden uitgevoerd door een volwassene ouder dan 18 jaar die bekend is met het risico van elektrische schokken. • Raadpleeg bij vragen een gekwalificeerde elektricien. • Neem bij twijfel over de pomp of eventuele circulatie producten contact op met een gekwalificeerde installateur, of de fabrikant/importeur/distributeur. • Let op alle veiligheidseisen en aanbevelingen beschreven in de handleiding. • Controleer alstublieft de apparatuur voor gebruik. Indien er enige beschadigde of vermiste onderdelen zijn, stel dan Bestway op de hoogte via het in deze handleiding vermelde klantenserviceadres. Controleer of de onderdelen van de apparatuur overeenkomen met het filterpomp model dat u van plan was te kopen. • Atmosferische omstandigheden kunnen de prestaties en levensduur van uw filterpomp beïnvloeden. Onnodige slijtage kan optreden tijdens perioden van koude, hitte en blootstelling aan de zon. Bescherm de pomp indien mogelijk tegen deze omstandigheden. • Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de in de fabriek uitgeruste stoppluggen voor de inlaat- en uitlaatpoorten de schermen vervangen voordat wordt geprobeerd de pomp te verwijderen of er onderhoud aan te plegen. • Voeg geen chemicaliën toe aan de filterpomp. • Sluit het apparaat niet aan of trek de stekker niet uit het stopcontact als uw hand nat is. • Haal altijd de stekker uit het stopcontact: op regenachtige dagen, voor reiniging of ander onderhoud, en wanneer u het onbeheerd achterlaat op vakantie. • Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik. 24
Pagina: 4
ONDERHOUD • Zorg ervoor dat de filterpomp is losgekoppeld voordat er onderhoud wordt gepleegd. • Raadpleeg voor de onderhoudsinstructies de afbeeldingsstappen in deze handleiding. Tekeningen zijn alleen ter illustratie. Ze geven mogelijk niet het werkelijke product weer. Niet op schaal. • Om de prestaties van de filterpomp te optimaliseren en om hygiënische redenen, raden we aan om de filterpatroon elke twee weken te vervangen door een nieuwe. INSTALLATIE • Raadpleeg de afbeeldingsstappen voor de installatie instructies . Tekeningen zijn alleen ter illustratie. Ze geven mogelijk niet het werkelijke product weer. Niet op schaal. • Bestway is niet verantwoordelijk voor enige schade aan de filterpomp veroorzaakt door verkeerd gebruik of het niet opvolgen van deze instructies. • Het is absoluut noodzakelijk om te controleren of de hydraulische aansluitingen niet verstopt zijn. • Laat de filterpomp niet droog draaien. Zorg ervoor dat zowel de inlaat- als uitlaatkleppen van het zwembad volledig bedekt zijn met water voordat u de filterpomp gebruikt. SETUP CHECK LIST Raadpleeg de onderdelenlijst in deze handleiding om de onderdelen in de doos te controleren. Controleer of de onderdelen van de apparatuur overeenkomen met het model dat u van plan was te kopen. Bezoek onze website in het geval van beschadigde of ontbrekende onderdelen op het moment van aankoop: bestwaycorp.com/support. KIES DE JUISTE LOCATIE Plaats de filterpomp op een stevige en vlakke ondergrond; het moet op hetzelfde niveau worden geplaatst als de basis van het zwembad. Als de filterpomp zich in een hogere of lagere positie bevindt dan de bodem van het zwembad, kunnen de prestaties en de levensduur van de filterpomp in gevaar komen. Het zwembad en de filterpomp moeten worden geplaatst in een gebied met adequate afvoermogelijkheden en gemakkelijke toegang voor onderhoud. Plaats de filterpomp nooit in een ruimte waar zich water kan verzamelen. EEN BASIS BEVESTIGEN VOOR 330GAL EN60335-2-41 TEST standaard vereist dat de filterpomp vóór gebruik verticaal op de grond of op een basis van hout of beton wordt bevestigd. Er moeten twee gaten met een diameter van 9 mm op de basis zijn, met een tussenruimte van 127 mm. Zet de filterpomp op de basis en bevestig ze aan elkaar door de bouten en moeren vast te draaien. Alle basisonderdelen moeten minimaal meer dan 18 kg wegen om te voorkomen dat de pomp per ongeluk valt. 25 390 127 40 390 250 127 2-M8 moer 2-M8 bout VOOR 530GAL EN60335-2-41 TEST standaard vereist dat de filterpomp vóór gebruik verticaal op de grond of op een basis van hout of beton wordt bevestigd. Er moeten twee gaten met een diameter van 9 mm op de basis zijn, met een tussenruimte van 159 mm. Zet de filterpomp op de basis en bevestig ze aan elkaar door de bouten en moeren vast te draaien. Alle basisonderdelen moeten minimaal meer dan 18 kg wegen om te voorkomen dat de pomp per ongeluk valt. 390 159 40 390 250 159 2-M8 moer 2-M8 bout VOOR 800GAL EN60335-2-41 TEST standaard vereist dat de filterpomp vóór gebruik verticaal op de grond of op een basis van hout of beton wordt bevestigd. Er moeten twee gaten met een diameter van 9 mm op de basis zijn, met een tussenruimte van 166 mm. Zet de filterpomp op de basis en bevestig ze aan elkaar door de bouten en moeren vast te draaien. Alle basisonderdelen moeten minimaal meer dan 18 kg wegen om te voorkomen dat de pomp per ongeluk valt. 390 166 40 390 250 166 2-M8 moer 2-M8 bout WARUNKI GWARANCJI Aby uzyskać informacje dotyczące warunków gwarancji, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem: www.bestwaycorp.com. OPSLAG • Verwijder alle accessoires; zorg ervoor dat de filterpomp, slangen en vuilschermen volledig schoon en droog zijn voordat u ze opbergt. Als niet alle onderdelen volledig droog zijn, kan er schimmel ontstaan. • Alvorens opslag de filterpatroon verwijderen en weggooien. • We raden ten zeerste aan om de filterpomp te demonteren wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 10ºC / 50ºF. • Bewaar de filterpomp op een droge plaats met een matige temperatuur tussen 10ºC / 50ºF en 38ºC / 100ºF.
Merk:
Bestway
Product:
Pompen
Model/naam:
Flowclear 58383
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Pools, Russisch, Fins, Grieks, Hongaars