Acer Swift 1 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Acer Swift 1. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Acer
  • Product: Laptop
  • Model/naam: Swift 1
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 1
2 -
© 2017. Alle rechten voorbehouden.
Swift 1
Dekt: SF113-31
Deze uitgave: 10/2017
Registreer u voor een Acer ID en geniet van
fantastische voordelen
Open de app van [Acer Portal] (Acer-portaal) om u te registreren voor
een Acer ID of om u aan te melden als u al een Acer ID heeft.
Er zijn drie goede redenen voor u om een Acer ID aan te vragen:
• Maak uw eigen verbonden wereld.
• De nieuwste aanbiedingen en productinformatie ontvangen.
• Registreer uw apparaat voor snelle, gepersonaliseerde
klantenservice.
Voor meer informatie bezoekt u de Acer BYOC-website:
www.acer.com/byoc-start
Belangrijk
Deze handleiding bevat informatie die auteursrechtelijk beschermd is
door wetgeving. De informatie die in deze handleiding staat, kan zonder
kennisgeving vooraf gewijzigd worden. Afhankelijk van de versie van
het besturingssysteem worden bepaalde functie die in deze
handleiding zijn beschreven eventueel niet ondersteund. De hierin
opgenomen afbeeldingen zijn alleen ter verwijzing en kunnen
informatie of functies bevatten die niet op uw computer van toepassing
is/zijn. Acer Groep is niet aansprakelijk voor technische of redactionele
fouten of weglatingen in deze handleiding.
Modelnummer: _________________________________
Serienummer: _________________________________
Aankoopdatum: ________________________________
Plaats van aankoop: ____________________________
Pagina: 2
Inhoudsopgave - 3
INHOUDSOPGAVE
Om te beginnen 6
Uw gidsen................................................ 6
Onderhoud en tips voor het gebruik van
de computer............................................. 7
De computer uitschakelen .......................... 7
De computer met zorg behandelen............. 7
De adapter met zorg behandelen ............... 8
Reiniging en onderhoud.............................. 8
Rondleiding door uw Acer-notebook 9
Schermoverzicht...................................... 9
Toetsenbord-overzicht........................... 10
Linkerkant.............................................. 11
Rechterkant .......................................... 12
Informatie over USB 3.0............................ 12
Onderkant.............................................. 13
Werken met het toetsenbord 14
Vergrendeltoetsen ................................. 14
Sneltoetsen............................................... 14
Windows-toetsen................................... 16
Het Precision Touchpad gebruiken 17
Touchpad-bewegingen.......................... 17
Touchpadinstellingen wijzigen............... 19
Herstel 21
Een standaard fabrieksback-up maken. 21
De stuurprogramma's van uw
draadloos netwerk en LAN back-uppen 23
De computer herstellen ......................... 24
Deze pc resetten en mijn bestanden
behouden.................................................. 24
Deze pc resetten en alles verwijderen...... 26
Een Bluetooth-verbinding gebruiken 28
Bluetooth in- en uitschakelen ................ 28
Bluetooth inschakelen en een apparaat
toevoegen ................................................. 28
Verbinding maken met het Internet 31
Verbinding maken met een draadloos
netwerk.................................................. 31
Verbinding maken met een draadloos
LAN........................................................... 31
Bluelight Shield 35
De computer beveiligen 37
De computer vergrendelen.................... 37
Wachtwoorden gebruiken...................... 37
Wachtwoorden invoeren ........................... 38
Vingerafdruklezer 39
De vingerafdruklezer gebruiken............. 39
BIOS-hulpprogramma 44
Opstartvolgorde ..................................... 44
Wachtwoorden instellen......................... 44
Energiebeheer 45
Energie besparen .................................. 45
Accu 47
Kenmerken van de accu........................ 47
De accu opladen....................................... 47
Levensduur van de accu optimaliseren .... 48
Het accuniveau controleren ...................... 49
Waarschuwing weinig energie .................. 49
Reizen met uw computer 50
De computer loskoppelen van de
bureaubladapparatuur ........................... 50
Verplaatsingen over korte afstand......... 50
De computer voorbereiden ....................... 50
Wat u moet meenemen naar
vergaderingen........................................... 51
De computer meenemen naar huis ....... 51
De computer voorbereiden ....................... 51
Wat u moet meenemen............................. 52
Speciale voorzorgsmaatregelen ............... 52
Een thuiskantoor opzetten ........................ 52
Reizen met de computer........................ 53
De computer voorbereiden ....................... 53
Wat u moet meenemen............................. 53
Speciale voorzorgsmaatregelen ............... 53
Internationaal reizen .............................. 54
De computer voorbereiden ....................... 54
Wat u moet meenemen............................. 54
Speciale voorzorgsmaatregelen ............... 54
Universele Seriële Bus (USB) 56
Usb-poort van type-C 58
Sd-kaartlezer 59
Video- en audio-aansluitingen 61
Een beeldscherm aansluiten ................. 61
Koptelefoon en microfoon...................... 61
HDMI 63
Veelgestelde vragen 65
Informatie over serviceverlening............ 67
Tips en hints voor het gebruik van
Windows 10 ........................................... 69
Hoe kom ik bij [Start] (Start) terecht?........ 69
Hoe schakel ik de computer uit?............... 69
Hoe kan ik mijn computer ontgrendelen? . 70
Hoe kan ik de wekker zetten?................... 71
Waar zijn mijn apps?................................. 72
Wat is een Microsoft-ID (account)?........... 73
Pagina: 3
4 - Inhoudsopgave
Hoe controleer ik of er Windows updates
zijn?........................................................... 74
Waar kan ik meer informatie vinden? ....... 74
Problemen oplossen.............................. 75
Tips voor het oplossen van problemen..... 75
Foutmeldingen .......................................... 75
Internet en online-veiligheid 77
De eerste stappen op internet ............... 77
De computer beveiligen ............................ 77
Kies een internetaanbieder....................... 77
Netwerkaansluitingen................................ 79
Surf op internet! ........................................ 80
Software voor internetbeveiliging.............. 81
Pagina: 4
Aan de slag...
In dit hoofdstuk zult u het volgende aantreffen:
• Nuttige informatie over de zorg voor uw computer en uw
gezondheid
• Waar u de aan/uit-knop, poorten en aansluitingen vindt
• Tips en trucs voor het gebruik van touchpad en toetsenbord
• Hoe u herstelback-ups maakt
• Richtlijnen voor het maken van verbinding met een netwerk en
het gebruik van Bluetooth
• Informatie over het gebruik van de gebundelde software van Acer
Pagina: 5
6 - Om te beginnen
OM TE BEGINNEN
Wij danken u dat u hebt gekozen voor deze Acer notebook van om te
voldoen aan uw mobiele computereisen.
Uw gidsen
Om u te helpen met het werken op de Acer-notebook, hebben we een
aantal handleidingen ontworpen:
Allereerst helpt de Set-uphandleiding u bij het instellen van uw
computer.
In de Snelgids krijgt u een introductie over de basiseigenschappen
en functies van uw nieuwe computer. Als u meer wilt weten over hoe
u met de computer productiever kunt werken, raadpleeg dan de
Gebruikershandleiding. Deze Gebruikershandleiding bevat
gedetailleerde informatie over onderwerpen zoals systeemfuncties,
gegevensherstel, uitbreidingsopties en probleem oplossen.
Zodra verbinding met internet is gemaakt, kunt u updates voor de
computer downloaden van:
http://go.acer.com/?id=17883
1.De koppeling opent de Acer-webpagina [Service & Support]
(Service & ondersteuning).
2.Blader omlaag naar [Drivers and Manuals] (Stuurprogramma's en
handleidingen) en zoek uw model door het serienummer, SNID of
productmodel te plakken of zelf in te voeren.
3.Vanaf deze pagina kunt u ook het identificatiehulpmiddel van Acer
downloaden en installeren, dat het serienummer en de SNID van
de computer automatisch detecteert zodat u dit naar het klembord
kunt kopiëren.
4.Zodra u het model van uw product hebt gevonden, worden
updates of documenten weergegeven.
Pagina: 6
Om te beginnen - 7
Onderhoud en tips voor het gebruik van de
computer
De computer uitschakelen
U kunt de computer uitschakelen op een van de volgende manieren:
• Gebruik het afsluitcommando van Windows: Druk op de Windows-
toets of selecteer de knop Windows [Start] (Start) en kies [Power]
(Energie) > [Shut down] (Afsluiten).
• Rechtsklik op de knop Windows [Start] (Start) > [Shut down or sign
out] (Afsluiten of afmelden) > [Shut down] (Afsluiten).
Wanneer u de computer een moment wilt uitschakelen maar niet
helemaal wilt afsluiten, kunt u deze als volgt in de [Sleep]
(Slaapstand) zetten:
• Druk op de aan/uitknop.
• Druk op de sneltoets Slaapstand.
• Druk op de knop Windows of selecteer de knop Windows [Start]
(Start), selecteer [Power] (Energie) > [Sleep] (Slaapstand).
• Rechtsklik op de knop Windows [Start] (Start) > [Shut down or sign
out] (Afsluiten of afmelden) > [Sleep] (Slaapstand).
De computer met zorg behandelen
Uw computer zal u jarenlang uitstekende diensten bewijzen, mits u
deze met zorg behandelt.
• Gebruik uitsluitend de adapter die bij het apparaat is geleverd of een
adapter die door Acer is goedgekeurd om het apparaat van energie
te voorzien.
• Stel de computer niet bloot aan direct zonlicht. Plaats de computer
niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator.
Opmerking
Als u de computer niet op de normale wijze kunt uitschakelen, houd dan de
aan/uit-knop maximaal tien seconden ingedrukt om de computer uit te
schakelen. Als u de computer hebt uitgeschakeld en meteen weer wilt
inschakelen, moet u minstens twee seconden wachten voordat u de
computer weer inschakelt.
Pagina: 7
8 - Om te beginnen
• Stel de computer niet bloot aan temperaturen onder 0°C (32°F) of
boven 50°C (122°F).
• Stel de computer niet bloot aan magnetische velden.
• Stel de computer niet bloot aan regen of vocht.
• Mors geen water of andere vloeistoffen op de computer.
• Stel de computer niet bloot aan zware schokken of trillingen.
• Stel de computer niet bloot aan stof en vuil.
• Plaats geen objecten boven op de computer.
• Gebruik geen overdadige kracht om de schermklep te sluiten.
• Plaats de computer nooit op een oneffen oppervlak.
De adapter met zorg behandelen
Houd bij het gebruik van de adapter rekening met het volgende:
• Sluit de adapter niet aan op een ander apparaat.
• Ga niet op het netsnoer staan en plaats er geen zware voorwerpen
op. Leid de stroomkabel en enige andere kabels weg van waar
mensen lopen.
• Wilt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, trek
dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
• Bij gebruik van een verlengsnoer mag het totale aantal ampères van
de aangesloten apparatuur, het aantal toegestane ampères van het
verlengsnoer niet overschrijden. Tevens mag de totale belasting van
alle apparatuur die op één stopcontact is aangesloten, de belasting
van de zekering niet overschrijden.
Reiniging en onderhoud
Ga als volgt te werk om de computer te reinigen:
1.Schakel de computer uit.
2.Koppel de adapter los.
3.Gebruik een zachte, vochtige doek. Gebruik geen vloeibare
reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen.
Als uw computer is gevallen of zichtbaar is beschadigd, of niet
normaal werkt, dient u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde
Acer-servicecentrum.
Pagina: 8
Rondleiding door uw Acer-notebook - 9
RONDLEIDING DOOR UW ACER-
NOTEBOOK
Nadat de computer is ingesteld volgens de Set-uphandleiding, bent u
nu klaar voor een rondleiding door de nieuwe Acer computer.
Schermoverzicht
1
3
2
# Pictogram Item Beschrijving
1 Webcam
Webcam voor videocommunicatie.
Een lichtje naast de webcam geeft
aan dat de webcam actief is.
2 Microfoon
Interne digitale stereomicrofoon
voor geluidsopname.
3 Scherm
Geeft de output van de computer
weer.
Pagina: 9
10 - Rondleiding door uw Acer-notebook
Toetsenbord-overzicht
1
2
4
3
# Pictogram Item Beschrijving
1 Toetsenbord
Om gegevens in te voeren in de
computer.
Zie "Werken met het toetsenbord"
op pagina 14.
2 Touchpad
Aanraakgevoelig aanwijsapparaat.
Het touchpad en de
selectietoetsen vormen één enkel
oppervlak.
Druk stevig op het oppervlak van
het touchpad om een linkerklik uit
te voeren.
Druk stevig op de
rechterbenedenhoek om een
rechterklik uit te voeren.
3 Toets Aan/uit Schakelt de computer aan en uit.
4
Vingerafdrukle-
zer
Vingerafdruklezer voor Windows
Hello en beveiliging.
Pagina: 10
Rondleiding door uw Acer-notebook - 11
Linkerkant
# Pictogram Item Beschrijving
1
Sleuf voor
Kensington-slot
Aansluiting voor een Kensington-
compatibel veiligheidsslot.
2
Stroomindicator
Geeft de energiestatus van de
computer aan.
Indicator batterij
Geeft de batterijstatus van de
computer aan.
Opladen: Het licht is oranje
wanneer de accu wordt
opgeladen.
Volledig opgeladen: Het licht is
blauw in de AC-modus.
3 USB-poort Aansluiting voor usb-apparaten.
4 Sd-kaartlezer
Accepteert een Secure Digital card
(SD).
Slechts één kaart kan tegelijkertijd
worden gebruikt.
1 3 4
2
Pagina: 11
12 - Rondleiding door uw Acer-notebook
Rechterkant
Informatie over USB 3.0
• Met USB 3.0 compatibele poorten zijn blauw.
• Compatibel met usb 3.0 en eerdere apparaten.
• Voor optimale prestaties gebruikt u usb 3.0-gecertificeerde
apparaten.
• Op basis van de usb 3.0-specificatie (SuperSpeed usb).
# Pictogram Item Beschrijving
1
Headset/
luidsprekeraan-
sluiting
Aansluiting voor audioapparaten
(bijv. luidsprekers, hoofdtelefoon)
of een headset met microfoon.
2
USB-poort van
type-C
Aansluiting voor USB-apparaten
met een USB-stekker van type-C.
Ondersteunt USB 3.1 type-C, 1ste
generatie met
overdrachtsnelheden tot 5 Gb/s.
3 USB-poort Aansluiting voor usb-apparaten.
4
USB-poort met
uittgeschakeld
opladen
Aansluiting voor usb-apparaten.
5 Hdmi-poort
Ondersteunt high-definition
digitale videosignalen.
6
Gelijkstroom-
aansluiting
Aansluiting voor een adapter.
1 2 3 4 5 6
Pagina: 12
Rondleiding door uw Acer-notebook - 13
Onderkant
2
1
# Pictogram Item Beschrijving
1
Opening voor
batterijreset
Dit simuleert het verwijderen en
opnieuw plaatsen van de accu.
Steek een paperclip in het gat en
druk er vier seconden op.
2 Luidsprekers Levert stereogeluid.
Pagina: 13
14 - Werken met het toetsenbord
WERKEN MET HET TOETSENBORD
Het volwaardige toetsenbord bestaat uit een ingebouwd numeriek
toetsenblok, afzonderlijke toetsen voor cursor en vergendeling,
Windows-toetsen, functie- en speciale toetsen.
Vergrendeltoetsen
Het toetsenbord heeft vergrendeltoetsen waarmee u
toetsenbordfuncties aan en uit kunt zetten.
Sneltoetsen
De computer gebruikt sneltoetsen of toetscombinaties voor toegang
tot de meeste besturingselementen, zoals helderheid en
geluidsvolume.
Om een sneltoets te gebruiken, drukt u de Fn-toets in voordat u de
andere toets van de combinatie indrukt.
Vergrendeltoets Beschrijving
Caps Lock
Als Caps Lock is ingeschakeld, worden alle letters
van het alfabet weergegeven als hoofdletters.
Num Lock
Fn + F12
Als Num Lock is ingeschakeld, kunt u cijfers
intikken via het numerieke toetsenblok. De toetsen
functioneren als een rekenmachine (met inbegrip
van de wiskundige operatoren +, -, * en /). Activeer
deze modus als u veel numerieke gegevens moet
invoeren.
Sneltoets Pictogram Functie Beschrijving
Fn + F3 Vliegtuigmodus
Schakelt de
netwerkapparatuur van
de computer in / uit.
Fn + F4 Slaapstand
Hiermee plaatst u de
computer in de
Slaapstand.
Pagina: 14
Werken met het toetsenbord - 15
Fn + F5
Schakeltoets
voor
beeldscherm
Schakelt de weergave-
uitvoer tussen het
scherm, externe monitor
(indien aangesloten) en
beide.
Fn + F6 Beeldscherm uit
Hiermee schakelt u de
schermverlichting uit om
stroom te besparen. Druk
op een willekeurige toets
om het beeldscherm weer
te activeren.
Fn + F7
Schakeltoets
voor touchpad
Schakelt het ingebouwde
touchpad in en uit.
Fn + F8
Schakeltoets
voor luidspreker
Hiermee schakelt u de
luidsprekers in en uit.
Fn + F9
Helderheid van
toetsenbordver-
lichting omlaag
Zet de helderheid van de
toetsenbordverlichting
lager. (optie)
Fn + F10
Helderheid van
toetsenbordver-
lichting omhoog
Zet de helderheid van de
toetsenbordverlichting
hoger. (optie)
Fn + F12 NumLk
Numerieke
vergrendeling
Schakelt het
geïntegreerde numerieke
toetsenblok in of uit.
Fn + Del Ins Invoegen
Schakelt Invoegen in of
uit.
Fn +
Helderheid
verhogen
Verhoogt de helderheid
van het beeldscherm.
Fn +
Helderheid
verlagen
Hiermee verlaagt u de
helderheid van het
beeldscherm.
Fn + Volume omhoog
Hiermee verhoogt u het
luidsprekervolume.
Fn + Volume omlaag
Hiermee verlaagt u het
luidsprekervolume.
Sneltoets Pictogram Functie Beschrijving
Pagina: 15
16 - Werken met het toetsenbord
Windows-toetsen
Het toetsenbord heeft twee toetsen waarmee specifieke Windows-
functies worden uitgevoerd.
Fn + Pg Up Home Begin
Springt naar het begin
van een document.
Fn + Pg Dn End End
Springt naar het eind van
een document.
Sneltoets Pictogram Functie Beschrijving
Sleutel Beschrijving
Windows-toets
Door enkel op deze toets te drukken, gaat u
terug naar het [Start screen] (Startscherm) of
naar de laatst geopende app.
Het kan ook gebruikt worden samen met
andere toetsen voor speciale functies,
controleer dat in Windows Help.
Toepassingstoets
Deze toets heeft hetzelfde effect als het
klikken met de rechter muisknop; het opent
het contextmenu van de toepassing.
Pagina: 16
Het Precision Touchpad gebruiken - 17
HET PRECISION TOUCHPAD
GEBRUIKEN
Het touchpad bestuurt de pijl (of 'cursor') op het scherm. Als u met
uw vinger over het touchpad beweegt, volgt de cursor de beweging.
Het Precision Touchpad (PTP) is ontworpen voor een
touchpadbesturing die gelijkmatiger, soepeler en nauwkeuriger
verloopt. Diverse toepassingen ondersteunen precieze
touchpadgebaren van een of meer vingers. Bepaalde gebaren worden
echter wellicht niet ondersteund door de specifieke toepassing of
programma dat u gebruikt.
Touchpad-bewegingen
Schuifbeweging met één vinger
Schuif met één vinger over het touchpad om de cursor te
verplaatsen.
Met één vinger drukken of tikken
Druk het touchpad naar beneden of tik er zacht op om
een klik uit te voeren, waarmee u een item selecteert of
opstart. Herhaal de tikbeweging snel om een dubbele tik
of dubbele klik uit te voeren.
Drukken met twee vingers
Tik zachtjes op het touchpad met twee vingers om een
'rechtermuisklik' op een uit te voeren. In het [Start
screen] (Startscherm) schakelt dit de app-opdrachten. In
de meeste apps opent dit een contextmenu voor het
geselecteerde item.
Schuifbeweging met twee vingers
Blader snel door webpagina's, documenten en
afspeellijsten door twee vingers op het touchpad te
plaatsen en die beide in een willekeurige richting te
bewegen.
Pagina: 17
18 - Het Precision Touchpad gebruiken
Knijpbeweging met twee vingers
In- en uitzoomen op foto’s, kaarten en documenten met
een eenvoudig vinger-duimgebaar.
Drukken met drie vingers
Tik zachtjes met drie vingers op het touchpad om Cortana
te openen (als de computer ondersteuning biedt voor
Cortana) of open het [Action Center] (Actiecentrum) (als
de computer geen ondersteuning biedt voor Cortana).
Vegen met drie vingers
Veeg met drie vingers over het touchpad.
• Veeg omhoog om [Task View] (Taakweergave) te
openen. Beweeg de cursor op een venster en tik op het
touchpad om het betreffende venster te selecteren of
veeg omlaag om [Task View] (Taakweergave) te
sluiten.
• Veeg omlaag om alle geopende vensters te
minimaliseren en het [Desktop] (Bureaublad) te
openen; veeg omhoog om de geminimaliseerde
vensters te herstellen.
• Veeg naar links of rechts om tussen geopende vensters
te schakelen.
Drukken met vier vingers
Tik zachtjes met vier vingers op het touchpad om het
[Action Center] (Actiecentrum) te openen.
Pagina: 18
Het Precision Touchpad gebruiken - 19
Het precisie-touchpad maakt gebruik van extra technologische
functies die onbedoelde gebaren herkennen en hier niet op reageren,
zoals per ongeluk tikken, gebaren en bewegingen van de aanwijzer.
Touchpadinstellingen wijzigen
Ga als volgt te werk om de touchpadinstellingen naar wens aan te
passen.
1.Selecteer in het systeemvak rechtsonder in het scherm het
pictogram [Notifications] (Meldingen) om het paneel [Notifications]
(Meldingen) te openen.
2.Kies [All settings] (Alle instellingen).
Vegen met vier vingers
Veeg met vier vingers over het touchpad.
• Veeg omhoog om [Task View] (Taakweergave) te
openen. Beweeg de cursor op een venster en tik op het
touchpad om het betreffende venster te selecteren of
veeg omlaag om [Task View] (Taakweergave) te
sluiten.
• Veeg omlaag om alle geopende vensters te
minimaliseren en het [Desktop] (Bureaublad) te
openen; veeg omhoog om de geminimaliseerde
vensters te herstellen.
• Veeg naar links of rechts om tussen geopende
desktops te schakelen.
Opmerking
Het touchpad is gevoelig voor vingerbewegingen; hoe lichter de druk, hoe
beter de respons. Houd het touchpad en uw vingers droog en schoon.
Pagina: 19
20 - Het Precision Touchpad gebruiken
3.Selecteer [Devices] (Apparaten) > [Mouse & touchpad] (Muis en
touchpad).
4.U kunt nu de instellingen naar wens aanpassen. U kunt de primaire
knop aanpassen voor links- of rechtshandig gebruik, het touchpad
uitschakelen als u liever een muis gebruikt, of een vertraging
instellen zodat de cursor niet beweegt als u het touchpad per
ongeluk aanraakt met uw handpalm. Scroll omlaag voor meer
instellingen.
Pagina: 20
Herstel - 21
HERSTEL
Als u problemen ondervindt met de computer en de veelgestelde
vragen (zie Hebt u een vraag? op pagina 64) bieden geen
oplossing, kunt u de computer herstellen.
Dit onderdeel beschijft de hersteltools die beschikbaar zijn op de
computer. Acer biedt u Acer Care Center, waarmee u de pc kunt
resetten, de pc kunt verversen of een standaard fabrieksback-up kunt
maken. Als u Acer Care Center niet kunt openen, gaat u naar [Action
Center] (Actiecentrum). Of klik op [Settings] (Instellingen) in het
Startmenu, selecteer [Update & security] (Update en beveiliging)
en klik vervolgens op [Recovery] (Herstel).
Een standaard fabrieksback-up maken
Met back-ups kunt u het besturingssysteem, geïnstalleerde apps en
gegevens snel en makkelijk back-uppen.
1.Kies vanuit [Start] (Start) de optie [All apps] (Alle apps) en
vervolgens Acer. Selecteer Acer Recovery Management in de lijst
me Acer apps.
Opmerking
Acer Care Center kan per model of besturingssysteem verschillen.
Belangrijk
We raden aan dat u zo snel mogelijk een [Factory Default Backup]
(Standaard fabrieksback-up) maakt. In bepaalde situaties vereist een
volledige back-up een usb-herstelback-up.
Opmerking
Aangezien de back-up, na formatteren, meer dan 8 GB opslagruimte nodig
heeft, raden wij u aan een usb-station te gebruiken met een capaciteit van
16 GB of meer.
Pagina: 21
22 - Herstel
2.Selecteer het tabblad [Backup] (Back-up) en klik op [Get started]
(Aan de slag) zodat [Create Factory Default Backup] (Disk met
fabriekswaarden maken) het venster [Recovery Drive]
(Herstelstation) opent.
3.Zorg dat [Backup system files to the recovery drive]
(Systeembestanden back-uppen op het herstelstation) is
geselecteerd en klik op [Next] (Volgende).
4.Sluit het usb-station aan, wacht totdat dit door de pc wordt
gedetecteerd en klik op [Next] (Volgende).
Pagina: 22
Herstel - 23
• Aangezien de back-up, na formatteren, meer dan 8 GB
opslagruimte nodig heeft, raden wij u aan een usb-station te
gebruiken met een capaciteit van 16 GB of meer.
5.Alles op het station wordt verwijderd. Klik op [Create] (Creëren) om
verder te gaan.
6.De voortgang van de back-up is zichtbaar op het scherm.
7.Volg het proces totdat dit voltooid is.
8.Zodra de herstelback-up is gemaakt, kunt u ervoor kiezen dat de
herstelgegevens op de computer worden verwijderd. Als u deze
gegevens verwijdert, kunt u met de usb-herstelback-up de computer
herstellen, maar als u het usb-station verliest of wist, kunt u de
computer niet herstellen.
9.Koppel het USB-station los en voorzie het van een label.
De stuurprogramma's van uw draadloos netwerk
en LAN back-uppen
Maak een back-up van de stuurprogramma's van uw draadloos
netwerk en uw LAN. Met deze back-ups kunt u de stuurprogramma's
van uw draadloos netwerk en uw LAN installeren als u een ander
besturingssysteem installeert.
Belangrijk
Schrijf een unieke beschrijving op het station, zoals 'Windows
Herstelback-up'. Bewaar de back-up op een veilige plek die u niet
vergeet.
Pagina: 23
24 - Herstel
1.Kies vanuit [Start] (Start) de optie [All apps] (Alle apps) en
vervolgens Acer. Kies Acer Recovery Management in de lijst met
Acer apps.
2.Kies het tabblad [Backup] (Back-up) en klik op [Get started] (Aan
de slag) bij [Backup wireless and LAN drivers] (Draadloze en LAN-
stuurprogramma's back-uppen). Kies een map om de
stuurprogramma's in op te slaan en selecteer [OK] (OK).
De computer herstellen
Met [Recovery Management] (Herstelbeheer) kunt u de computer snel
en eenvoudig herstellen naar de oorspronkelijke toestand. U kunt
ervoor kiezen uw bestanden te houden of ze te verwijderen voordat u
Windows opnieuw installeert.
Deze pc resetten en mijn bestanden behouden
1.Kies vanuit [Start] (Start) de optie [All apps] (Alle apps) en
vervolgens Acer. Kies Acer Recovery Management in de lijst met
Acer apps.
2.Kies het tabblad [Restore] (Herstellen) en klik op [Get started] (Aan
de slag) voor [Choose an option] (Kies een optie).
Pagina: 24
Herstel - 25
3.Selecteer [Keep my files] (Mijn bestanden houden) om de pc te
hernieuwen en het besturingssysteem opnieuw te installeren zonder
uw persoonlijke bestanden te verwijderen. Klik op [Next]
(Volgende) om verder te gaan.
4.Als de pc wordt gereset, wordt Windows opnieuw geïnstalleerd,
worden de standaardwaarden van alle instellingen hersteld en
worden alle vooraf geïnstalleerde apps en programma's verwijderd,
zonder dat uw persoonlijke bestanden worden verwijderd. Klik op
[Reset] (Resetten) om verder te gaan.
5.De voortgang van de reset is zichtbaar op het scherm. Het scherm
wordt uitgeschakeld tijdens het resetten.
6.Het scherm wordt weer ingeschakeld als Windows wordt
geïnstalleerd. De pc wordt tijdens het resetten diverse malen
opnieuw opgestart.
7.Volg het proces totdat dit voltooid is.
8.Als de pc het resetproces heeft voltooid, zijn de
standaardinstellingen van Windows hersteld, zonder dat uw
persoonlijke bestanden zijn verwijderd.
Belangrijk
Als op de pc apps zijn geïnstalleerd, worden deze verwijderd.
Pagina: 25
26 - Herstel
Deze pc resetten en alles verwijderen
1.Kies vanuit [Start] (Start) de optie [All apps] (Alle apps) en
vervolgens Acer. Kies Acer Recovery Management in de lijst met
Acer apps.
2.Kies het tabblad [Restore] (Herstellen) en klik op [Get started] (Aan
de slag) voor [Choose an option] (Kies een optie).
3.Selecteer [Remove everything] (Alles verwijderen) om de pc te
resetten naar de fabriekstoestand. Dit proces installeert het
besturingssysteem opnieuw en verwijdert alle persoonlijke
bestanden, apps en instellingen.
4.Selecteer [Just remove my files] (Verwijder de bestanden) als u
de computer houdt. Dit is sneller maar minder veilig. Bestanden
kunnen wellicht toch nog worden hersteld met een
bestandsherstelprogramma.
Pagina: 26
Herstel - 27
Selecteer [Remove files and clean the drive] (Bestanden
verwijderen en station wissen) als u de computer niet houdt. Dit
duurt langer maar is veiliger.
5. Klik op [Reset] (Resetten) om verder te gaan.
6.De voortgang van de reset is zichtbaar op het scherm. Het scherm
wordt uitgeschakeld tijdens het resetten.
7.Het scherm wordt weer ingeschakeld als Windows wordt
geïnstalleerd. De pc wordt tijdens het resetten diverse malen
opnieuw opgestart.
8.Volg het proces totdat dit voltooid is.
9.Als de pc klaar is met resetten, gebruikt Windows de standaard
fabrieksinstellingen.
Waarschuwing
Als u "[Remove files and clean the drive] (Bestanden verwijderen en
station wissen)" selecteert, worden alle persoonlijke bestanden en
accounts verwijdert, en ook aanwezige stuurprogramma's die de
Windows-installatie eventueel beïnvloeden.
Pagina: 27
28 - Een Bluetooth-verbinding gebruiken
EEN BLUETOOTH-VERBINDING
GEBRUIKEN
Bluetooth is een technologie waarmee u gegevens draadloos kunt
overdragen tussen vele verschillende apparaten die zich op korte
afstand van elkaar bevinden. Voorbeelden van apparaten met
Bluetooth zijn, onder andere, computers, mobiele telefoons, tablets,
draadloze koptelefoons en toetsenborden.
Om Bluetooth te gebruiken, moet u controleren of:
1.Bluetooth op beide apparaten ingeschakeld is.
2.Uw apparaten "gekoppeld" (of verbonden) zijn.
Bluetooth in- en uitschakelen
De Bluetooth-adapter moet op beide apparaten worden ingeschakeld.
Op uw computer kan dat een externe schakelaar, een software-
instelling of een aparte, in een USB-poort van de computer gestoken,
Bluetooth-dongle (wanneer er geen interne Bluetooth-adapter
aanwezig is) zijn.
Bluetooth inschakelen en een apparaat toevoegen
Elke nieuw apparaat moet eerst "gekoppeld" worden met de
Bluetooth-adapter van uw computer. Dat betekent dat deze eerst uit
veiligheidsoverwegingen geverifieerd moet worden. U hoeft slechts
eenmaal te koppelen. Daarna zullen ze verbonden worden door
simpelweg de Bluetooth-adapter op beide apparaten in te schakelen.
Op uw computer is Bluetooth standaard uitgeschakeld. Ga als volgt te
werk om de Bluetooth-adapter van de computer in te schakelen:
Opmerking
Controleer de gebruikershandleiding van uw apparatuur om te zien hoe u de
Bluetooth-adapter inschakelt.
Pagina: 28
Een Bluetooth-verbinding gebruiken - 29
1.Druk op de knop Windows of selecteer de knop Windows [Start]
(Start) > [Settings] (Instellingen) > [Devices] (Apparaten) >
[Bluetooth] (Bluetooth) en klik op de aan/uit-knop onder
[Bluetooth] (Bluetooth) om het in- of uit te schakelen.
2.De computer zal automatisch beginnen met het zoeken naar
apparaten en zal zichtbaar worden voor andere apparaten.
3.Tik in de lijst met gevonden apparaten op het apparaat dat u wilt
toevoegen en tik op [Pair] (Koppelen).
4.Op uw computer zal een code worden weergegeven die overeen
dient te stemmen met de code die wordt weergegeven op uw
apparaat. Kies [Yes] (Ja). Accepteer daarna de koppeling van uw
apparaat.
Pagina: 29
30 - Een Bluetooth-verbinding gebruiken
U kunt ook de Bluetooth-instellingen openen door het pictogram
[Notifications] (Meldingen) rechtsonder in de hoek van het scherm te
selecteren om het deelvenster [Notifications] (Meldingen) te openen.
Hier kunt u Bluetooth in- of uitschakelen of rechtsklikken op
[Bluetooth] (Bluetooth) > [Open settings] (Instellingen openen)
om de Bluetooth-instellingen te openen.
Opmerking
Voor sommige apparaten die een oudere versie van de Bluetooth-
technologie gebruiken, is het nodig om op beide apparaten een pincode in te
voeren. In het geval één van de apparaten geen invoermogelijkheden heeft
(zoals een headset), beschikt het apparaat over een vaste code (gewoonlijk
"0000" of "1234"). Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat
voor meer informatie.
Pagina: 30
Verbinding maken met het Internet - 31
VERBINDING MAKEN MET HET
INTERNET
In dit hoofdstuk vindt u algemene informatie over verschillende
soorten verbindingen en over verbinding maken met internet. Voor
gedetailleerde informatie, zie Netwerkaansluitingen op pagina 79.
Met de geïntegreerde netwerkfuncties van de computer kunt u de
computer eenvoudig met internet verbinden.
Om thuis verbinding met internet te kunnen maken, dient u eerst een
internetverbinding aan te vragen bij een internetaanbieder (ISP),
meestal een telefonie- of kabelbedrijf, die bij u thuis of op kantoor de
internetverbinding moet aanleggen. De ISP installeert een klein
apparaat, een router of modem, waarmee u verbinding met internet
kunt maken.
Verbinding maken met een draadloos netwerk
Verbinding maken met een draadloos LAN
Een draadloos lokaal netwerk (draadloos LAN of WLAN) zorgt voor
een draadloze verbinding tussen twee of meer computers. Als u
verbinding hebt met een WLAN, hebt u toegang tot internet. U kunt
ook bestanden, andere apparaten en zelfs uw internetverbinding
delen.
De draadloze verbinding van uw computer wordt automatisch
ingeschakeld. Tijdens de configuratie geeft Windows een lijst met
beschikbare netwerken weer. Kies uw netwerk en voer indien nodig
het wachtwoord in.
Waarschuwing
Het gebruik van draadloze apparaten in een vliegtuig is mogelijk
verboden. Draadloze apparaten kunnen de apparatuur en
communicatie in het vliegtuig storen en gebruik ervan is mogelijk zelfs
illegaal. Deze moeten daarom bij het boarden en opstijgen zijn
uitgeschakeld. U mag de draadloze apparaten van uw computer pas
inschakelen als de crew aangeeft dat het veilig is.
Pagina: 31
32 - Verbinding maken met het Internet
Acer-notebooks van hebben een sneltoets voor de vliegtuigmodus
waarmee de netwerkverbinding kan worden in- en uitgeschakeld. Met
de netwerkbeheeropties kunt u de draadloze netwerkverbinding in- en
uitschakelen of bepalen wat via het netwerk wordt gedeeld.
Ga als volgt te werk om verbinding te maken met een draadloos
netwerk.
1.Zorg dat u beschikt over een draadloze router/toegangspunt en een
geactiveerde internetverbinding van uw internetaanbieder. Schijf de
naam en het wachtwoord van het draadloze netwerk op (indien
nodig). Als u verbinding probeert te maken met een openbaar
netwerk (bijvoorbeeld in een café), hebt u de correct naam van het
draadloze netwerk nodig.
2.Selecteer in het systeemvak rechtsonder in het scherm het
pictogram [Notifications] (Meldingen) om het paneel [Notifications]
(Meldingen) te openen.
3.Kies [All settings] (Alle instellingen).
Opmerking
Raadpleeg de documentatie van uw internetaanbieder of van de router voor
meer informatie over verbinding maken met internet.
Pagina: 32
Verbinding maken met het Internet - 33
4.Selecteer [Network & internet] (Netwerk en internet).
5.Zorg dat Wi-Fi op [On] (Aan) staat en selecteer [Show available
networks] (Beschikbare netwerken weergeven).
6.U ziet een lijst met beschikbare draadloze netwerken. Selecteer het
netwerk dat u wilt gebruiken.
Pagina: 33
34 - Verbinding maken met het Internet
7.Nadat u een draadloos netwerk hebt geselecteerd, kiest u
[Connect] (Verbinden).
8.Indien nodig voert u het wachtwoord van het netwerk in.
Pagina: 34
Bluelight Shield - 35
BLUELIGHT SHIELD
Bluelight Shield kan worden geactiveerd om de uitstraling van blauw
licht van het scherm te beperken om uw ogen te beschermen.
Zoek naar ’Acer Quick Access’ in het [Start Menu] (Startmenu) om
Bluelight Shield te configureren. Hier kunt u Bluelight Shield in- of
uitschakelen en u kunt naar eigen inzicht een van de vier
verschillende modi kiezen:
Nr. Item Beschrijving
1
[Low Reduction]
(Lage reductie)
Beperkt de uitstaling van blauw licht door
het ledscherm met 10% tot 25% voor
basisbescherming.
2
[Medium Reduction]
(Gematigde reductie)
Beperkt de uitstaling van blauw licht door
het ledscherm met 26% tot 45% om uw
ogen te beschermen.
3
[High Reduction]
(Hoge reductie)
Beperkt de uitstaling van blauw licht door
het ledscherm met 46% tot 65% voor
maximale bescherming.
4
[Long Hour Mode]
(Modus Lange dag)
Professioneel afgesteld om vermoeidheid
van de ogen gedurende langere tijd te
verminderen.
Opmerking
De specificaties kunnen per model of besturingssysteem verschillen.
Pagina: 35
Uw computer en gegevens
veilig houden...
In dit hoofdstuk zult u het volgende aantreffen:
• Hoe u uw computer kunt beveiligen
• Wachtwoorden instellen
• Wat u dient voor te bereiden wanneer u op reis bent
• Hoe u het meeste uit uw batterij haalt
Pagina: 36
De computer beveiligen - 37
DE COMPUTER BEVEILIGEN
Uw computer is een kostbare investering waarvoor u uiteraard goed
zorg moet dragen. In dit gedeelte tonen we u hoe u zorg draagt voor
uw computer en hoe u deze beveiligt tegen misbruik door derden.
Onder beveiligingsfuncties vallen hardware en software beveiligingen
– een veiligheidsslot en wachtwoorden.
De computer vergrendelen
De computer wordt geleverd met een computerveiligheidssleuf voor
veiligheidsslot.
Wikkel een beveiligingskabel rond een vast, onwrikbaar object, zoals
een tafel of een handgreep van een lade. Plaats het slot in de
uitsparing en draai de sleutel om zodat het slot is vergrendeld. Er zijn
ook modellen beschikbaar zonder Kensington-slot.
Wachtwoorden gebruiken
U kunt drie typen wachtwoorden instellen om ongeoorloofd gebruik
van uw computer te voorkomen. Deze wachtwoorden beveiligen uw
computer en uw gegevens op verschillende niveaus:
• Met een Supervisor Password voorkomt u ongeoorloofde toegang
tot de BIOS. Als u een beheerderswachtwoord instelt, moet u dit
wachtwoord typen om toegang te verkrijgen tot de BIOS. Zie
Wachtwoorden instellen op pagina 44.
• Met een User Password voorkomt u ongeoorloofd gebruik van uw
computer. Combineer het gebruik van dit wachtwoord met
wachtwoordbeveiliging tijdens het opstarten en bij het activeren
vanuit de [Hibernation] (Sluimerstand) (indien beschikbaar) voor
een maximale beveiliging.
• Door een Password on Boot in te stellen om de computer te starten
vermijdt u dat derden zich een toegang verschaffen tot uw
gegevens. Combineer het gebruik van dit wachtwoord met
wachtwoordbeveiliging tijdens het opstarten en bij het activeren
vanuit de [Hibernation] (Sluimerstand) (indien beschikbaar) voor
een maximale beveiliging.
Pagina: 37
38 - De computer beveiligen
Wachtwoorden invoeren
Als er een wachtwoord is ingesteld, wordt middenin het scherm een
wachtwoordvenster weergegeven.
• Als er een Supervisor Password is ingesteld, wordt dit gevraagd
wanneer u de BIOS opent.
• Voer het Supervisor Password in en druk op Enter als u de BIOS
wilt gebruiken. Als u een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt er
een waarschuwing. Probeer het opnieuw en druk op Enter.
• Als het User Password is ingesteld en het wachtwoord bij opstarten
is ingeschakeld, wordt tijdens het opstarten het wachtwoord
gevraagd.
• Voer het User Password in en druk op Enter als u de computer wilt
gebruiken. Als u een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt er een
waarschuwing. Probeer het opnieuw en druk op Enter.
Belangrijk
Vergeet uw Supervisor Password niet! Als u het wachtwoord vergeet,
moet u contact opnemen met uw leverancier of een erkend
servicecentrum.
Belangrijk
U krijgt drie kansen om het correcte wachtwoord in te voeren. Als u
driemaal een onjuist wachtwoord invoert, wordt het systeem
geblokkeerd. Verschuif de stroomschakelaar en houd de aan/uit knop
vier seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen. Schakel de
computer weer in en probeer het opnieuw.
Pagina: 38
Vingerafdruklezer - 39
VINGERAFDRUKLEZER
U kunt u aanmelden bij apps en services van Windows met een
accountwachtwoord of pincode, maar u kunt ook de vinderafdruklezer
om u aante melden en uw Acer notebook te ontgrendelen.
Om de vingerafdruklezer te kunnen gebruiken, moet u de
vingerafdruklezer eerst configureren om uw vingerafdruk te
herkennen en uw identiteit te bevestigen.
De vingerafdruklezer gebruiken
1.Kies de knop [Start] (Start), kies vervolgens [Settings]
(Instellingen) > [Accounts] (Accounts) > [Sign-in options]
(Aanmeldopties) om Windows Hello in te stellen.
Pagina: 39
40 - Vingerafdruklezer
2.Stel een pincode in.
3.Kies in Windows Hello de optie [Set up] (Instellen) om de
vingerafdruklezer te configureren.
Pagina: 40
Vingerafdruklezer - 41
4.In het venster Windows Hello instellen selecteert u [Get started]
(Aan de slag) om het configureren van de vingerdruk te starten.
5.Voer uw pincode in om uw identiteit te bevestigen.
Pagina: 41
42 - Vingerafdruklezer
6.Volg de instructies op het scherm als het venster Windows Hello
instellen verschijnt. Houd uw vinger op de vingerafdruksensor en til
de vinger vervolgens op. Herhaal deze stap totdat het configureren
van de vingerafdruk is voltooid.
Pagina: 42
Vingerafdruklezer - 43
7.Zodra de vingerafdruk is geconfigureerd, kunt u zich aanmelden of
de computer ontgrendelen door uw vinger op de vingerafdruklezer
te plaatsen. Selecteer [Add another] (Andere toevoegen) om nog
een vingerafdruk toe te voegen om de computer te ontgrendelen.
Opmerking
Als het notebook meerdere accounts heeft, kunt u de toegang afzonderlijk
instellen en automatisch tussen accounts schakelen.
Pagina: 43
44 - BIOS-hulpprogramma
BIOS-HULPPROGRAMMA
Het BIOS-hulpprogramma is een configuratieprogramma voor de
hardware die in het Basic Input/Output System (BIOS) van uw
computer is ingebouwd.
Omdat uw computer al is geconfigureerd en geoptimaliseerd, is het
normaal gesproken niet nodig dit programma uit te voeren. Als u
echter configuratieproblemen ondervindt, moet u het programma wel
uitvoeren.
Als u het BIOS utility wilt activeren, drukt u op F2 terwijl het computer-
logo wordt weergegeven.
Opstartvolgorde
Om de opstartvolgorde in het BIOS-hulpprogramma in te stellen,
activeert u het BIOS-hulpprogramma en selecteert u daarna Boot in
de categorieën die aan de linkerzijde van het scherm vermeld staan.
Wachtwoorden instellen
Om een wachtwoord voor opstarten in te stellen, activeert u het BIOS-
hulpprogramma en selecteert u daarna Security in de categorieën die
aan de linkerzijde van het scherm vermeld staan.
Zoek Set Supervisor Password en voer en wachtwoord in om deze
functie in te schakelen. Zodra u voor deze functie een wachtwoord
hebt ingevoerd, kunt u daarna Password on Boot inschakelen/
uitschakelen.
Denk eraan om F10 te selecteren om, als u klaar bent met wijzigingen
uit te voeren, deze goed op te slaan en het BIOS-hulpprogramma af
te sluiten.
Pagina: 44
Energiebeheer - 45
ENERGIEBEHEER
Deze computer heeft een ingebouwde energiebeheereenheid die de
systeemactiviteit controleert. Onder systeemactiviteit valt activiteit van
één of meer van de volgende apparaten: toetsenbord, muis, harde
schijf, randapparatuur aangesloten op de computer en
videogeheugen. Wanneer er geen activiteit gedetecteerd wordt
gedurende een bepaalde periode, schakelt de computer enkele of alle
apparaten uit om energie te besparen.
Energie besparen
Snel opstarten uitschakelen
Uw computer gebruikt Snel opstarten om een snelle opstart te maken,
maar gebruikt ook een kleine hoeveelheid energie om op signalen
voor opstart te controleren. Door deze controles zal de batterij van de
computer langzaam leeg raken.
Wanneer u de energiebehoeften van uw computer en de schade voor
het milieu wilt beperken, dient u Snel opstarten uit te schakelen:
1.Open het bureaublad.
2.Klik op [Power Options] (Energie-opties) in
het [Notification area] (Meldingsgebied).
3.Kies [Power & sleep settings] (Energie- en
slaapinstellingen).
4.Kies [Additional power settings] (Extra
energie-instellingen).
5.Selecteer [Choose what the power buttons do] (Het gedrag van
de aan/uit-knoppen bepalen).
Opmerking
Wanneer Snel opstarten uitgeschakeld is, zal de computer meer tijd
gebruiken om op te starten vanuit de [Sleep] (Slaapstand).
Uw computer zal evenmin opstarten wanneer deze een instructie voor
opstarten ontvangt via een netwerk (Wake on LAN).
Pagina: 45
46 - Energiebeheer
6.Selecteer [Change settings that are currently unavailable]
(Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn).
7.Blader naar beneden en schakel [Turn on fast startup] (Snel
opstarten inschakelen) uit.
8.Selecteer [Save changes] (Wijzigingen opslaan).
Pagina: 46
Accu - 47
ACCU
De computer gebruikt een geïntegreerde lithiumaccu die lang zonder
opladen gebruikt kan worden.
Kenmerken van de accu
De accu wordt opgeladen zodra u de computer aansluit op de
adapter. De computer biedt ondersteuning voor opladen-tijdens-
gebruik, zodat u de accu kunt opladen terwijl u de computer gewoon
gebruikt. Als de computer echter is uitgeschakeld, wordt de oplaadtijd
aanzienlijk verkort.
De accu is erg handig onderweg of tijdens stroomuitval.
De accu opladen
Sluit de adapter aan op de computer en steek de stekker ervan in het
stopcontact.
Een nieuwe accu prepareren
Voordat u een accu voor het eerst gebruikt, volgt u deze preparatie:
1.Sluit de adapter aan en laad de accu op.
2.Schakel de computer in en voltooi het instellen van het
besturingssysteem.
3.Koppel de adapter los.
4.Gebruik de computer op accustroom.
5.Sluit de adapter aan en laad de accu opnieuw volledig op.
Volg deze stappen totdat de accu driemaal is opgeladen en ontladen.
Gebruik deze preparatie voor alle nieuwe accu's of als een accu
gedurende langere tijd niet is gebruikt.
Opmerking
U wordt aangeraden de accu op te laden voordat u naar bed gaat. Door de
accu de nacht voordat u op pad gaat op te laden, kunt u de volgende dag
beginnen met een volledig opgeladen accu.
Pagina: 47
48 - Accu
Het accupreparatieproces zorgt ervoor dat de accu zoveel mogelijk
energie kan vasthouden. Als u deze preparatie niet volgt, kan de accu
niet de optimale capaciteit benutten en is de levensduur korter.
De gebruiksduur van de accu wordt daarnaast negatief beïnvloed
door de volgende gebruikspatronen:
• De computer gebruiken met een constante AC-stroom.
• De accu niet volledig ontladen en opladen, zoals hierboven is
beschreven.
• Frequent gebruik; hoe vaker u de accu gebruikt, hoe sneller zal het
einde van de levensduur worden bereikt. Gedurende de levensduur
van een geïntegreerde accu kan deze meer dan 1.000 oplaad-/
ontlaadcycli doorlopen.
Levensduur van de accu optimaliseren
Door de levensduur van de accu te optimaliseren, haalt u alles uit de
accu, waardoor u de accu vaker en sneller kunt opladen. U wordt
aangeraden onderstaande suggesties op te volgen:
• Gebruik netstroom indien mogelijk en reserveer de accu voor mobiel
gebruik.
• Verwijder accessoires die niet worden gebruikt (bijv. een usb-
schijfstation), omdat deze toch nog energie kunnen blijven
gebruiken.
• Plaats de pc op een koele, droge plek. De aanbevolen temperatuur
is van 10°C (50°F) tot 30°C (86°F). Bij hogere temperaturen ontlaadt
de accu sneller.
• Overladen vermindert de levensduur van de accu.
• Zorg goed voor adapter en accu.
Waarschuwing
Stel de accu niet bloot aan temperaturen onder 0°C (32°F) of boven 45°C
(113°F). Extreme temperaturen kunnen een negatieve invloed hebben
op de accu.
Pagina: 48
Accu - 49
Het accuniveau controleren
De energiemeter geeft het actuele accuniveau aan. Plaats de cursor
op het batterij/energiepictogram op de taakbalk om het actuele
energieniveau van de accu te zien.
Waarschuwing weinig energie
Als u de accu gebruikt, houd dan de energiemeter in de gaten.
Als de waarschuwing voor weinig energie verschijnt, gaat u,
afhankelijk van de situatie, als volgt te werk:
Belangrijk
Sluit de adapter zo snel mogelijk aan zodra de waarschuwing voor
weinig energie verschijnt. Gegevens gaan verloren wanneer u de accu
volledig laat ontladen en de computer daardoor uitschakelt.
Situatie Aanbevolen handeling
Zowel de AC-
adapter als een
stopcontact zijn
beschikbaar.
1. Sluit de AC-adapter aan op de computer en
steek de stekker ervan in een stopcontact.
2. Sla alle noodzakelijke bestanden op.
3. Ga verder met werken.
Schakel de computer uit als u de accu snel wilt
opladen.
AC-adapter noch
stopcontact zijn
beschikbaar.
1. Sla alle noodzakelijke bestanden op.
2. Sluit alle toepassingen.
3. Schakel de computer uit.
Pagina: 49
50 - Reizen met uw computer
REIZEN MET UW COMPUTER
In deze sectie vindt u tips en hints die nuttig zijn als u de computer
verplaatst of meeneemt op reis.
De computer loskoppelen van de
bureaubladapparatuur
Neem de volgende stappen als u de computer wilt loskoppelen van
randapparatuur:
1.Alle geopende bestanden opslaan.
2.Verwijder de schijven uit het optische station.
3.Sluit de computer af of zet deze in de [Sleep] (Slaapstand) of
[Hibernate] (Sluimerstand).
4.Klap het beeldscherm dicht.
5.Koppel het snoer van de adapter los.
6.Koppel het toetsenbord, het aanwijsapparaat, de printer, de externe
monitor en de overige externe apparaten los.
7.Maak het Kensington / Noble-veiligheidsslot los als uw computer
hiermee is beveiligd.
Verplaatsingen over korte afstand
Wanneer u de computer verplaatst over korte afstanden, bijvoorbeeld
van uw kantoor naar een vergaderruimte.
De computer voorbereiden
Voordat u de computer verplaatst, sluit en vergrendelt u het scherm
om het in de [Sleep] (Slaapstand) te plaatsen. U kunt de computer nu
veilig binnen het gebouw verplaatsen. Om de computer uit de [Sleep]
(Slaapstand) te halen, klapt u het beeldscherm omhoog en drukt u,
indien nodig, op de aan/uit-knop en laat die weer los.
Als u de computer wilt meenemen naar het kantoor van een klant of
naar een ander gebouw, kunt u overwegen de computer uit te
schakelen:
Pagina: 50
Reizen met uw computer - 51
Druk op de Windows-toets, klik op [Power] (Aan/uit) en kies [Shut
Down] (Uitschakelen)
Ofwel:
U kunt de computer in de [Sleep] (Slaapstand) zetten door te drukken
op sneltoets Slaapstand of door het beeldscherm te sluiten.
Als u de computer weer wilt gebruiken, klapt u het beeldscherm
omhoog en, indien dat nodig is, drukt u op de aan-uitknop en laat die
weer los.
Wat u moet meenemen naar vergaderingen
Als de vergadering relatief kort is, hoeft u waarschijnlijk niets anders
mee te nemen dan uw computer. Als de vergadering langer duurt, of
als de accu niet volledig is opgeladen, kunt u de adapter meenemen
om de computer in de vergaderruimte van stroom te voorzien.
Als in de vergaderruimte geen stopcontact aanwezig is, bespaart u
energie door de computer in de [Sleep] (Slaapstand) te plaatsen. Druk
op de sneltoets Slaapstand of sluit het beeldscherm wanneer u de
computer niet actief gebruikt.
De computer meenemen naar huis
Wanneer u de computer meeneemt van uw kantoor naar huis en vice
versa.
De computer voorbereiden
Nadat u de computer hebt losgekoppeld, doet u het volgende voordat
u de computer meeneemt naar huis:
• Verwijder alle media en CD’s uit de stations. Als u dat niet doet, kan
de lees-/schrijfkop beschadigd raken.
Opmerking
Het is mogelijk dat de computer in de [Hibernation] (Sluimerstand) of [Deep
Sleep] (Diepe slaapstand) gaat, nadat deze enige tijd in de [Sleep]
(Slaapstand) heeft gestaan.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Acer Swift 1.

Stel een vraag over de Acer Swift 1

Heb je een vraag over de Acer Swift 1 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Acer Swift 1. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Acer Swift 1 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.