Redmi Note 11 rokasgrāmata
Xiaomi Redmi Note 11 rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata Xiaomi Redmi Note 11, kas ietverta Latviešu Valoda. Šajā PDF rokasgrāmatā ir 8 lapas.

PDF 8 1.1mb
Xiaomi Redmi Note 11 rokasgrāmata
Iepriekšējā lapa

Skatīt Xiaomi Redmi Note 11 rokasgrāmatu zemāk. Visas rokasgrāmatas vietnē ManualsCat.com var apskatīt pilnīgi bez maksas. Izmantojot pogu “Atlasīt valodu”, varat izvēlēties valodu, kādā skatīt rokasgrāmatu.

MANUALSCAT | LV

Jautājums un atbildes

Ir jautājums par Xiaomi Redmi Note 11, bet lietotāja rokasgrāmatā atbilde nav atrodama? Varbūt ManualsCat.com lietotāji var palīdzēt atbildēt uz jūsu jautājumu. Aizpildot zemāk esošo veidlapu, jūsu jautājums parādīsies zem Xiaomi Redmi Note 11 rokasgrāmatas. Lūdzu, aprakstiet savu problēmu ar Xiaomi Redmi Note 11 pēc iespējas precīzāk. Jo precīzāks būs jūsu jautājums, jo lielāka būs iespēja ātri saņemt atbildi no cita lietotāja. Jums automātiski tiks nosūtīts e-pasts, lai informētu, kad kāds būs komentējis jūsu jautājumu.

Uzdodiet jautājumu par Xiaomi Redmi Note 11

Lapa: 1
Redmi Note 11 Darba uzsākšanas īsā pamācība
Lapa: 2
SESTD., 16. AUG. 02 48 Skaļuma regulēšanas pogas Ieslēgšanas un izslēgšanas poga USB C tipa pieslēgvieta
Lapa: 3
Paldies, ka izvēlējāties Redmi Note 11 Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas un izslēgšanas pogu. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai konfigurētu savu ierīci. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet mūsu oficiālo tīmekļvietni: www.mi.com/global/service/userguide MIUI Redmi Note 11 ir instalēta MIUI, mūsu pielāgotā operētājsistēma uz Android bāzes, kas nodrošina biežus atjauninājumus un lietotājam draudzīgas funkcijas, pamatojoties uz ieteikumiem no vairāk nekā 200 miljoniem aktīvo lietotāju visā pasaulē. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, apmeklējiet vietni en.miui.com SIM kartes vieta: Micro SD Nano-SIM Nano-SIM Par divām SIM kartēm: • Divu 4G SIM karšu atbalstu nodrošina tikai noteikti sakaru operatori, un tas var nebūt pieejams visos reģionos. • Atbalsta divu Nano SIM karšu darbu. Izmantojot abus SIM kartes slotus, jebkuru karti var iestatīt kā primāro karti. • VoLTE kartes atbalstu nodrošina sakaru operatori tikai noteiktos reģionos. • Lai nodrošinātu optimālu darbību tīklā, sistēma var tikt automātiski atjaunināta. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet ierīcē izmantotās sistēmas versiju. • Lūdzu, neievietojiet SIM kartes slotā nestandarta SIM karti. Tā var sabojāt SIM kartes slotu. • BRĪDINĀJUMS: neizjauciet šo ierīci.
Lapa: 4
EEIA Lai droši atbrīvotos no šī produkta, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi. Šis marķējums norāda, ka šo produktu ES teritorijā nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu nepareizas atkritumu apsaimniekošanas nodarītu kaitējumu videi vai cilvēka veselībai un veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu atkārtotu izmantošanu, lūdzu, pārstrādājiet atkritumus atbildīgi. Lai droši pārstrādātu savu ierīci, lūdzu, izmantojiet atdošanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura ierīce sākotnēji tika iegādāta. Lai apskatītu mūsu vides deklarāciju, lūdzu, skatiet šo saiti: www.mi.com/en/about/environment UZMANĪBU! SPRĀDZIENA RISKS, IEVIETOJOT NEPAREIZA VEIDA AKUMULATORU. ATBRĪVOJIETIES NO LIETOTIEM AKUMULATORIEM ATBILSTOŠI NORĀDĪJUMIEM. Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, ilgstoši neklausieties augstā skaļuma līmenī. Papildu drošības informāciju un piesardzības pasākumus skatiet šeit: www.mi.com/en/certification Svarīga drošības informācija Pirms ierīces lietošanas izlasiet visu tālāk sniegto drošības informāciju. • Neatļautu kabeļu, strāvas adapteru vai akumulatoru izmantošana var izraisīt aizdegšanos, sprādzienu vai būt kā citādi bīstama. • Izmantojiet tikai autorizētus piederumus, kas ir saderīgi ar jūsu ierīci. • Šīs ierīces darba temperatūras diapazons ir no 0 °C līdz 40 °C. Šīs ierīces lietošana vidē, kur temperatūra pārsniedz šo diapazonu, var ierīci sabojāt. • Ja jūsu ierīcē ir iebūvēts akumulators, nemēģiniet to patstāvīgi nomainīt. Šāda rīcība var akumulatoru vai ierīci sabojāt. • Lādējiet šo ierīci tikai ar komplektā iekļauto vai autorizēto kabeli un strāvas adapteri. Citu adapteru lietošana var izraisīt aizdegšanos, elektrošoku vai ierīces un adaptera bojājumus. • Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet adapteri no ierīces un strāvas kontaktligzdas. Neveiciet ierīces uzlādi ilgāk par 12 stundām. • Akumulators ir jāpārstrādā vai jāizmet atsevišķi no mājsaimniecības atkritumiem. Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt aizdegšanos vai eksploziju. Pārstrādājiet vai izmetiet ierīci, tās akumulatoru un piederumus atbilstoši vietējiem noteikumiem. • Neizjauciet, nedauziet, nespiediet un nededziniet akumulatoru. Ja akumulators izskatās deformēts vai bojāts, nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu. - Nesaslēdziet akumulatoru īsslēgumā. Tas var izraisīt pārkaršanu, apdegumus vai citus ievainojumus. - Nepakļaujiet akumulatoru pārmērīga karstuma iedarbībai. - Pārkaršana var izraisīt eksploziju. - Neizjauciet, nedauziet un nespiediet akumulatoru — tas var izraisīt akumulatora noplūdi, pārkaršanu vai eksploziju. - Nededziniet akumulatoru, jo tas var izraisīt aizdegšanos vai eksploziju. - Ja akumulators izskatās deformēts vai bojāts, nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu. • Lietotājs nedrīkst pats izņemt vai pārveidot akumulatoru. Akumulatora izņemšana vai remonts ir jāveic tikai ražotāja pilnvarotā servisa centrā. • Turiet ierīci sausumā. • Nemēģiniet pašrocīgi veikt ierīces labošanu. Ja kāda no ierīces daļām nedarbojas pienācīgi, sazinieties ar Mi klientu apkalpošanas centru vai nogādājiet ierīci
Lapa: 5
pilnvarotā servisa centrā. • Pieslēdziet citas ierīces saskaņā ar to lietošanas instrukcijām. Nepieslēdziet šai ierīcei nesaderīgas ierīces. • Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteru gadījumā kontaktligzdai ir jāatrodas netālu no aprīkojuma viegli pieejam vietā. Piesardzības pasākumi • Ievērojiet visus piemērojamos tiesību aktus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu konkrētās situācijās un vidēs. • Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās vai sprādzienbīstamā vidē vai potenciāli sprādzienbīstamā vidē, ieskaitot degvielas uzpildes zonās, zem kuģu klājiem, degvielas vai ķīmisku vielu pārkraušanas vai glabāšanas vietās vai vietās, kur gaisā var būt ķīmiskas vielas vai tādas daļiņas kā graudi, putekļi vai metāla putekļi. Ievērojiet visus norādījumus izslēgt tādas bezvadu ierīces kā jūsu tālruni vai citu radioiekārtu. Izslēdziet mobilo tālruni vai bezvadu ierīci, atrodoties spridzināšanas zonā vai vietās, kur nepieciešams izslēgt „divvirzienu radioiekārtas” vai „elektroniskas ierīces”, lai novērstu iespējamus apdraudējumus. • Nelietojiet tālruni slimnīcu operāciju zālēs, uzņemšanas nodaļās vai intensīvās terapijas nodaļās. Vienmēr ievērojiet visus slimnīcu un veselības centru noteikumus. Ja lietojat kādu medicīnisku ierīci, lūdzu, konsultējieties ar ārstu un ierīces ražotāju, lai noteiktu, vai tālrunis var traucēt ierīces darbību. Lai novērstu iespējamus sirdsdarbības stimulatora darbības traucējumus, vienmēr turiet mobilo tālruni vismaz 15 cm attālumā no sirdsdarbības stimulatora. To var panākt, turot tālruni pie auss, kas atrodas pretējā pusē sirdsdarbības stimulatoram, un nenēsājot tālruni krūšu kabatā. Lai novērstu medicīniskā aprīkojuma darbības traucējumus, nelietojiet tālruni dzirdes aparātu, gliemežnīcas implantu vai citu līdzīgu ierīču tuvumā. • Ievērojiet visus aviācijas drošības noteikumus un izslēdziet tālruni lidmašīnā, kad tas nepieciešams. • Vadot transportlīdzekli, lietojiet tālruni saskaņā ar attiecināmajiem satiksmes noteikumiem. • Lai izvairītos no zibens spēriena, pērkona negaisa laikā nelietojiet tālruni ārpus telpām. • Uzlādes laikā nelietojiet tālruni zvanu veikšanai. • Nelietojiet tālruni mitrās vietās, piemēram, vannasistabā. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku, ievainojumus, aizdegšanos un lādētāja bojājumus. Drošības paziņojums Lūdzu, atjauniniet tālruņa operētājsistēmu, izmantojot iebūvēto programmatūras atjaunināšanas funkciju, vai apmeklējiet kādu no mūsu pilnvarotajiem servisa centriem. Programmatūras atjaunināšana citos veidos var bojāt ierīci vai izraisīt datu zudumu, drošības problēmas un citus riskus. ES regulas Radioiekārtu direktīvas (RED) atbilstības deklarācija Ar šo Xiaomi Communications Co., Ltd. paziņo, ka šis GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE digitālais mobilais tālrunis ar Bluetooth un Wi-Fi 2201117TY atbilst RED direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecināmiem direktīvas punktiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē: www.mi.com/en/ certification
Lapa: 6
Informācija par radiofrekvenču iedarbību (ĪAĀ) Šī ierīce atbilst īpatnējās absorbcijas ātruma (ĪAĀ) ierobežojumiem vispārējai populācijai / nekontrolētai iedarbībai (lokalizēts SAR 10 grami galvai un rumpim, ierobežojums: 2,0 W/kg), kuri noteikti Padomes Ieteikumā Nr. 1999/519/EK, ICNIRP vadlīnijās un RED (Direktīva 2014/53/ES). ĪAĀ testēšanas laikā šī ierīce tika iestatīta raidīšanai ar augstāko sertificēto jaudas līmeni visās testējamās frekvenču joslās un novietota pozīcijās, kas simulē radiofrekvenču iedarbību, lietojot ierīci pie galvas bez atstatuma un ķermeņa tuvumā 5 mm attālumā. ĪAĀ atbilstība ierīces lietošanai pie ķermeņa ir noteikta, pieņemot 5 mm atstatumu starp iekārtu un cilvēka ķermeni. Šī ierīce ir jānēsā vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa, lai nodrošinātu, ka radiofrekvenču iedarbības līmenis atbilst norādītajam līmenim vai nesasniedz to. Piestiprinot ierīci ķermeņa tuvumā, ir jāizmanto jostas sprādze vai turētājs, kas nesatur metāla detaļas un nodrošina vismaz 5 mm attālumu starp ierīci un ķermeni. Radiofrekvenču iedarbības atbilstība nav testēta vai sertificēta ar metālu saturošiem uz ķermeņa nēsātiem piederumiem, un no šādu piederumu lietošanas ir ieteicams izvairīties. Informācija par sertifikāciju (augstākais ĪAĀ) ĪAĀ 10 g ierobežojums: 2,0 W/kg, ĪAĀ vērtība: galvai: 0,598 W/kg, ķermenim: 0,996 W/kg (5 mm atstatumā). Juridiska informācija Šo ierīci drīkst lietot visās ES dalībvalstīs. Ievērojiet valsts un vietējos tiesību aktus un noteikumus vietās, kur ierīce tiek lietota. Šo ierīci drīkst lietot iekštelpās tikai tad, ja tā darbojas 5150–5350 MHz frekvenču diapazonā šādās valstīs: AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK(NI) IS LI NO CH TR Ierobežojumi 2,4 GHz joslā: Norvēģija: šī apakšsadaļa neattiecas uz ģeogrāfisko apgabalu 20 km rādiusā no Nīolesunnas (Ny-Ålesund) centra. Pārliecinieties, vai izmantotais strāvas adapteris atbilst IEC/EN 62368-1 standarta 6.4.5. punkta prasībām un vai tas ir pārbaudīts un apstiprināts saskaņā ar valsts vai vietējiem standartiem. Frekvenču joslas un jauda Šis mobilais tālrunis tikai ES teritorijā nodrošina šādas frekvenču joslas un maksimālo radiofrekvenču pārraidīto jaudu: GSM 900: 35,5 dBm GSM 1800: 32,5 dBm
Lapa: 7
WCDMA josla 1/8: 25,7 dBm LTE josla 1/3/7/8/20/28/38/40/41(2535MHz-2655MHz): 25.7 dBm Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2,4 GHz josla: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250MHz: 23 dBm, 5250–5350 MHz: 20 dBm, 5470–5725 MHz: 20 dBm, 5725–5850 MHz: 14 dBm NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m 10 m atstatumā FSK regulas Šis mobilais tālrunis atbilst FSK (Federālās sakaru komisijas) noteikumu 15. daļai. Ierīces darbībai ir piemērojami šādi divi nosacījumi: 1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitējumu nodarošus traucējumus, un 2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie  traucējumi, ietverot tādus, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību. Šis mobilais tālrunis ir pārbaudīts, un ir konstatēta tā atbilstība B klases digitālo ierīču ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar FSK noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitējumu nodarošiem traucējumiem sadzīves iekārtās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un izmantota saskaņā ar norādījumiem, tā var radīt bīstamus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi konkrētajā instalācijā neradīsies. Ja šī iekārta tomēr rada radio vai televīzijas signāla uztveršanai kaitīgus traucējumus, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājam tiek ieteikts mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākas no tālāk minētajām darbībām. - Pavērsiet uztverošo antenu citā virzienā vai pārvietojiet to. - Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju. - Pievienojiet iekārtu kontaktligzdai, kas nav savienota ar elektrisko ķēdi, kurai pievienots uztvērējs. - Vērsieties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/televīzijas tehniķa. Informācija par radiofrekvenču iedarbību (ĪAĀ) Šī ierīce atbilst valdības prasībām attiecībā uz radioviļņu iedarbību. Šī ierīce ir izveidota un izgatavota tā, lai tā nepārsniegtu emisijas iedarbības ierobežojumus radiofrekvences (RF) enerģijai. Bezvadu ierīču iedarbības standartā tiek mērīts lielums,  kas pazīstams kā īpatnējās absorbcijas ātrums jeb ĪAĀ. FSK noteiktā ĪAĀ robežvērtība ir 1,6 W/kg. Ierīces nēsāšanai uz ķermeņa tā ir pārbaudīta un atbilst FSK radiofrekvenču iedarbības vadlīnijām, lietojot to kopā ar piederumu, kas nesatur metālu, un ir novietojot ierīci vismaz 1,5 cm atstatumā no ķermeņa. Radiofrekvenču iedarbības atbilstība jebkādiem metālu saturošiem ķermeņa piederumiem nav pārbaudīta un sertificēta, un šādu uz ķermeņa nēsājamu piederumu lietošana nav ieteicama. Visiem piederumiem, kas tiek lietoti šīs ierīces nēsāšanai uz ķermeņa, ierīce ir jātur vismaz 1,5 cm atstatumā no ķermeņa. FSK piezīme Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav tieši apstiprinājusi tā puse, kas ir atbildīga par atbilstības nodrošināšanu, var anulēt lietotāja pilnvaras izmantot iekārtu. Lai nodrošinātu atbilstību B klases FSK ierobežojumiem, šī ierīce ir jāizmanto kopā ar ekranētiem kabeļiem. E-marķējums Šai ierīcei ir elektronisks marķējums ar sertifikācijas informāciju. Lai tam piekļūtu, lūdzu, izvēlieties Iestatījumi > Par tālruni > Sertifikācija vai atveriet Iestatījumi un ierakstiet meklēšanas joslā „Sertifikāts” . Modelis: 2201117TY 2201 nozīmē, ka šis produkts tiks laists tirgū pēc 2022. gada janvāra.
Lapa: 8
Ražotājs : Xiaomi Communications Co., Ltd. adrese : Nr. 019, 9. stāvs, 6. ēka, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Pekina, Ķīna Modelis : MDY-11-EZ Ieejas spriegums : 100-240 V~ Ieejas frekvence : 50 / 60 Hz Izejas spriegums : 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 20,0 V / 11,0 V Izejas strāva : 3,0 A / 3,0 A / 2,25 A / 1,35 A / Maks. 3,0 A Izejas jauda : 15,0 W / 27,0 W / 27,0 W / 27,0 W / Maks. 33,0 W Vidējais aktīvās lietderības koeficients : ≥82,0 % Atruna Šo darba uzsākšanas pamācību ir izdevis Xiaomi vai ar to saistīts vietējais uzņēmums. Xiaomi jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma var veikt šīs pamācības uzlabojumus un izmaiņas, kuras nepieciešamas drukas kļūdu, kļūdainas informācijas labošanai vai programmu un/vai iekārtu uzlabojumu dēļ. Šīs izmaiņas tiks iekļautas jaunajā darba uzsākšanas īsās pamācības tiešsaistes izdevumā (lūdzu, skatiet plašāku informāciju vietnē www.mi.com/global/service/userguide). Visas ilustrācijas ir sniegtas ilustratīvā nolūkā un, iespējams, precīzi neattēlo konkrēto ierīci. Ražotājs: Xiaomi Communications Co., Ltd. Ražotāja adrese: Nr. 019, 9. stāvs, 6. ēka, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Pekina, Ķīna, 100085 Zīmols: Redmi Modelis: 2201117TY © Xiaomi Inc. Visas tiesības aizsargātas.
Zīmols:
Xiaomi
Produkts:
Viedtālruņi
Modelis/nosaukums:
Redmi Note 11
Faila tips:
PDF
Pieejamās valodas:
Latviešu Valoda