TAT3216 rokasgrāmata
Philips TAT3216 rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata Philips TAT3216, kas ietverta Latviešu Valoda. Šajā PDF rokasgrāmatā ir 17 lapas.

PDF 17 1.1mb
Philips TAT3216 rokasgrāmata
Iepriekšējā lapa

Skatīt Philips TAT3216 rokasgrāmatu zemāk. Visas rokasgrāmatas vietnē ManualsCat.com var apskatīt pilnīgi bez maksas. Izmantojot pogu “Atlasīt valodu”, varat izvēlēties valodu, kādā skatīt rokasgrāmatu.

MANUALSCAT | LV

Jautājums un atbildes

Ir jautājums par Philips TAT3216, bet lietotāja rokasgrāmatā atbilde nav atrodama? Varbūt ManualsCat.com lietotāji var palīdzēt atbildēt uz jūsu jautājumu. Aizpildot zemāk esošo veidlapu, jūsu jautājums parādīsies zem Philips TAT3216 rokasgrāmatas. Lūdzu, aprakstiet savu problēmu ar Philips TAT3216 pēc iespējas precīzāk. Jo precīzāks būs jūsu jautājums, jo lielāka būs iespēja ātri saņemt atbildi no cita lietotāja. Jums automātiski tiks nosūtīts e-pasts, lai informētu, kad kāds būs komentējis jūsu jautājumu.

Uzdodiet jautājumu par Philips TAT3216

Lapa: 1
Lietotāja rokasgrāmata Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē www.philips.com/support 3000 sērija Austiņas TAT3216
Lapa: 2
1 Svarīgi drošības noteikumi 2 Klausīšanas drošība 2 Vispārīga informācija 2 2 True bezvadu austiņas 3 Kārbas saturs 3 Citas ierīces 3 True bezvadu austiņu pārskats 4 3 Lietošanas sākšana 5 Baterijas uzlādēšana 5 Austiņu pirmā savienošanas reize ar Bluetooth ierīci 5 Vienas austiņas izmantošana (monofoniskais režīms) 6 Austiņu savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci 6 4 Austiņu lietošana 7 Austiņu pievienošana Bluetooth ierīcei 7 Zvanu un mūzikas pārvaldīšana 7 LED indikatora statuss 8 Balss palīgs 8 Valkāšanas veids 8 Austiņu lietotnes Philips Headphones lejupielāde 8 5 Austiņu atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem 9 6 Tehniskie dati 10 7 Paziņojums 11 Atbilstības deklarācija 11 Atbrīvošanās no vecā produkta un baterijas 11 Integrētās baterijas izņemšana 11 Atbilstība noteikumiem par elektromagnētisko lauku 12 Vides informācija 12 Paziņojums par atbilstību 12 8 Preču zīmes 14 9 Bieži uzdotie jautājumi 15 Saturs LV 1
Lapa: 3
1 Svarīgi drošības noteikumi Klausīšanas drošība Bīstami!  Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kuru lielā skaļumā izmantojat austiņas, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks. Austiņu lietošanas laikā noteikti ievērojiet tālāk dotos norādījumus. • Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu. • Uzmanieties un pēc dzirdes pielāgošanās neturpiniet visu laiku palielināt skaļumu. • Neizmantojiet tik lielu skaļumu, ka nevar dzirdēt, kas notiek apkārt. • Potenciāli bīstamās situācijās jāievēro piesardzība un uz laiku jāpārtrauc lietošana. • Pārmērīgs skaņas spiediens austiņās var izraisīt dzirdes zudumu. • Transportlīdzekļa vadīšanas laikā nav ieteicams izmantot austiņas, kas nosedz abas ausis, un dažviet tas var būt aizliegts. • Rūpējoties par savu drošību, izvairieties no mūzikas vai tālruņa zvanu radītas uzmanības novēršanas, atrodoties satiksmes plūsmā vai citā potenciāli bīstamā vidē. Vispārīga informācija Lai izvairītos no bojājuma vai nepareizas darbības: Uzmanību  Nepakļaujiet austiņas pārmērīga karstuma iedarbībai.  Nenometiet austiņas.  Uz austiņām nedrīkst pilēt vai uzšļakstīties ūdens.  Neļaujiet austiņas iemērkt ūdenī.  Neizmantojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir alkohols, amonjaks, benzols vai abrazīvas vielas.  Ja nepieciešama produkta tīrīšana, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas vajadzības gadījumā samitrināta pēc iespējas mazākā daudzumā ūdens vai vāja ziepjūdens šķīduma.  Integrēto bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīga karstuma avota, piemēram, saules gaismas, uguns utt., iedarbībai.  Baterijas nepareizas nomaiņas gadījumā pastāv sprādziena risks. Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa bateriju.  Atbrīvošanās no baterijas, to iemetot ugunī vai karstā krāsnī, vai baterijas mehāniska saspiešana vai sagriešana var izraisīt sprādzienu.  Baterijas atstāšana vidē ar ārkārtīgi augstu temperatūru var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes izplūšanu.  Baterijas pakļaušana ārkārtīgi zema gaisa spiediena iedarbībai var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes izplūšanu. Par ekspluatācijas un uzglabāšanas temperatūru un mitrumu • Uzglabājiet vietā, kurā temperatūra ir robežās starp -20°C (-4°F) un 50°C (122°F) (ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 90 %). • Izmantojiet vietā, kurā temperatūra ir robežās starp 0°C (32°F) un 45°C (113°F) (ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 90 %). • Augstākas vai zemākas temperatūras apstākļos baterijas darbmūžs var būt īsāks. • Baterijas nomaiņa ar nepareiza tipa bateriju var radīt apdraudējumu (piemēram, dažu litija bateriju veidu izmantošanas gadījumā). 2 LV
Lapa: 4
2 True bezvadu austiņas Kārbas saturs Philips True bezvadu austiņas Philips TAT3216 Gumijas uzmavas nomaiņai x 3 pāri Īsa lietošanas pamācība Citas ierīces Mobilais tālrunis vai ierīce (piem., piezīmjdators, PAD, Bluetooth adapteri, MP3 atskaņotāji utt.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīga ar austiņām (skat. sadaļu “Tehniskie dati” 10. lappusē). USB-C tipa uzlādes kabelis (tikai uzlādēšanai) Vispasaules garantija Informatīvā lapiņa par drošību LV 3 Apsveicam ar pirkumu un kļūšanu par Philips klientu! Lai varētu izmantot visas Philips piedāvātā atbalsta priekšrocības, reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/support. Izmantojot šīs Philips True bezvadu austiņas, jūs varat: • ērti izmantot bezvadu brīvroku sistēmu tālruņa zvaniem; • klausīties un kontrolēt bezvadu mūziku; • pārslēgties starp tālruņa zvaniem un mūziku.
Lapa: 5
Bezvadu austiņu pārskats 1. Skārienpanelis 2. LED indikators (austiņas) 3. LED indikators (uzlādēšanas ietvars) 4. Vairākfunkciju poga 5. LED indikators 6. C tipa uzlādes ligzda 6 4 LV
Lapa: 6
3 Lietošanas sākšana Baterijas uzlādēšana Uzlādēšana Piezīme  Pirms austiņu pirmās lietošanas reizes ievietojiet austiņas uzlādēšanas kastē un lādējiet bateriju 2 stundas, lai sasniegtu optimālo baterijas kapacitāti un darbmūžu.  Lai izvairītos no bojājuma, lietojiet tikai oriģinālo USB-C tipa uzlādes kabeli.  Pabeidziet zvanu pirms austiņu uzlādēšanas, jo austiņu pievienošana uzlādes veikšanai liks austiņām izslēgties. Ievietojiet austiņas uzlādēšanas ietvarā un aizveriet uzlādēšanas ietvara vāku. Pievienojiet vienu USB kabeļa galu pie uzlādēšanas kastes un otru galu pie barošanas avota. • Uz uzlādēšanu norāda LED indikators uz aizmugurējā paneļa. • Kad uzlādēšanas kaste ir pilnīgi uzlādēta, indikators nodziest. • Kad uzlādēšanas kaste ir par 36-99 % uzlādēta, deg balts indikators. • Kad uzlādēšanas kaste ir par 0-35 % uzlādēta, deg dzeltens indikators. Ieteikums  Uzlādēšanas kaste kalpo kā portatīva rezerves baterija austiņu uzlādēšanai. Kad uzlādēšanas kaste ir pilnīgi uzlādēta, tad tajā var 3 reizes uzlādēt pilnīgi izlādējušās austiņas.  Izmantojot USB kabeli, parasti pilnīgai uzlādēšanai ir parasti nepieciešamas 2 stundas (austiņām vai uzlādēšanas kastei).  Kad austiņu uzlādes līmenis ir pārāk zems, uz austiņām mirgo dzeltens indikators. Sāciet uzlādēšanu. Austiņu pirmā savienošanas reize ar Bluetooth ierīci Uz abām austiņām mirgos indikators (baltā un zilā krāsā). Tagad austiņas ir savienošanas pārī režīmā un gatavas savienošanai pārī ar kādu Bluetooth ierīci (piem., mobilo tālruni). Pārliecinieties, ka austiņas ir pilnīgi uzlādētas un izslēgtas. No uzlādēšanas kastes atveriet augšējo vāku. Austiņas automātiski ieslēgsies savienošanas pārī režīmā, un labā un kreisā austiņa būs pievienota. Ieslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju. Savienojiet austiņas pārī ar Bluetooth ierīci. Skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu. Piezīme  Ja austiņas pēc ieslēgšanas nevar atrast nevienu iepriekš pievienotu Bluetooth ierīci, tās automātiski pārslēdzas savienošanas pārī režīmā. LV 5
Lapa: 7
Ieslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju un atlasiet Philips TAT3216. Ja parādās uzvedne, ievadiet austiņu paroli “0000” (4 nulles). Ja Bluetooth ierīcēm ir Bluetooth 3.0 vai jaunāka versija, parole nav jāievada. Šajā piemērā ir parādīts, kā savienot pārī austiņas un Bluetooth ierīci. Philips TAT3216 Piezīme Vienas austiņas izmantošana (monofoniskais režīms) Izņemiet no uzlādēšanas kastes labo vai kreiso austiņu, lai izmantotu monofoniskās skaņas režīmā. Austiņa automātiski ieslēgsies. Austiņā atskanēs vārdi “Power on” (Ieslēgšana). Piezīme  Izņemiet otru austiņu no uzlādēšanas kastes, un tās viena ar otru automātiski savienosies pārī.  Austiņu atmiņā saglabājas 4 ierīces. Mēģinot savienot pārī vairāk nekā 4 ierīces, notiek visvecākās pārī savienotās ierīces aizstāšana. Austiņu savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci Ja jums ir kāda cita Bluetooth ierīce, ko vēlaties savienot pārī ar austiņām, pārliecinieties, ka visu iepriekš pārī savienoto vai pievienoto ierīču Bluetooth funkcija ir izslēgta. Piespiediet un 3 sekundes turiet vairākfunkciju pogu uz uzlādēšanas ietvara, lai ieietu Bluetooth savienošanas pārī režīmā. 6 LV
Lapa: 8
Zvanītāja pārslēgšana zvana laikā Labā/kreisā austiņa Pieskaršanās un turēšana 2 sekundes Mirgo zilais LED indikators. Austiņas meklēs pēdējo pievienoto Bluetooth ierīci un automātiski tai atkārtoti pievienosies. Ja pēdējā pievienotā ierīce nav pieejama, austiņas pārslēdzas savienošanas pārī režīmā. 4 Austiņu lietošana Ieslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju. No uzlādēšanas kastes atveriet augšējo vāku. Uzdevums Austiņu ieslēgšana Uzlādēšanas ietvara vāka atvēršana Uzlādēšanas ietvara vāka aizvēršana Austiņu izslēgšana Austiņu pievienošana Bluetooth ierīcei Barošana ieslēgta/izslēgta Pieskaršanās / Poga Darbība Mūzikas vadība Mūzikas atskaņošana vai pauzēšana Pārtīšana uz priekšu Labā/kreisā austiņa Labā/kreisā austiņa Pieskaršanās 2 reizes Pārtīšana atpakaļ Pieskaršanās 3 reizes Skaļuma noregulēšana +/- Zvanu vadība Atbildēšana uz zvanu / zvana beigšana Ienākošā zvana noraidīšana Labā/kreisā austiņa Pieskaršanās un turēšana 2 sekundes Labā/kreisā austiņa Viens pieskāriens Uzdevums Skārienvadība Darbība ar mobilā tālruņa vadības ierīcēm Labā/kreisā austiņa Viens pieskāriens Zvanu un mūzikas pārvaldīšana Uzdevums Skārienvadība Darbība LV 7 Ieteikums Piezīme  Austiņas nevar pievienot pie vairākām ierīcēm vienlaikus. Ja jums ir divas pārī savienotas Bluetooth ierīces, ieslēdziet Bluetooth funkciju tikai tai ierīcei, kuru vēlaties pievienot.  Ja ieslēgsiet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju pēc austiņu ieslēgšanas, tad jums būs jāatver ierīces Bluetooth izvēlne un jāpievieno austiņas pie ierīces manuāli.  Ja 5 minūšu laikā neizdodas austiņas pievienot nevienai Bluetooth ierīcei, tās automātiski izslēdzas, lai ietaupītu baterijas lādiņu.  Ar dažām Bluetooth ierīcēm savienošana var nenotikt automātiski. Šādā gadījumā jums ir jāatver ierīces Bluetooth izvēlne un jāpievieno austiņas pie Bluetooth ierīces manuāli.
Lapa: 9
Valkāšanas veids LED indikatora stāvoklis Austiņas ir pievienotas Bluetooth ierīcei. Austiņas ir gatavas savienošanai pārī. Austiņas ir ieslēgtas, bet nav pievienotas Bluetooth ierīcei. Zems baterijas uzlādes līmenis (austiņas) Jūs dzirdēsiet vārdus “Battery low” (Zems baterijas uzlādes līmenis) austiņās. Zilais un baltais LED indikators pārmaiņus mirgo Ja pēc 1 minūtes nav izdevies izveidot savienojumu, austiņas uz 2 minūtēm ieslēdzas savienošanas pārī režīmā. Mirgo zils un balts LED indikators. Zils LED indikators mirgo 1 sekundi Austiņu statuss Indikators Baterija ir pilnīgi uzlādēta (uzlādēšanas kaste). 100 %: indikators nodziest 36-99 %: baltā krāsā 0-35 %: dzeltenā krāsā Ekvalaizera noregulēšana Atlikušā baterijas lādiņa pārbaudīšana Austiņu programmatūras atjaunināšana Austiņu lietotnes Philips Headphones lejupielāde Lejupielādējiet lietotni Philips Headphones no Google Play veikala vai App Store un instalējiet mobilajā tālrunī. Kad austiņas ir pievienotas mobilajam tālrunim, var palaist lietotni Philips Headphones un izmantot tālāk norādītās funkcijas. Uzdevums Poga Darbība Kreisā austiņa Balss palīga (Siri/Google) aktivizēšana Piespiešana un turēšana 2 sekundes Balss palīgs 8 LV
Lapa: 10
5 Austiņu atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem Ja rodas kaut kādas problēmas ar savienošanu pārī vai pievienošanu, varat veikt tālāk norādīto procedūru austiņu atiestatīšanai ar rūpnīcas iestatījumiem. Bluetooth ierīcē atveriet Bluetooth izvēlni un izņemiet Philips TAT3216 no ierīču saraksta. Izslēdziet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju. Ievietojiet abas austiņas atpakaļ uzlādēšanas ietvarā un atveriet uzlādēšanas ietvara vāku. Nospiediet 3 reizes vairākfunkciju pogu uz uzlādēšanas ietvara. Rīkojieties, kā norādīts sadaļā “Austiņu pirmā savienošanas pārī reize ar Bluetooth ierīci”, lai savienotu pārī ar Bluetooth ierīci. LV 9
Lapa: 11
6 Tehniskie dati Piezīme Piezīme Ja svarīga ir drošība, tad, ciktāl attiecināms, vajadzētu ņemt vērā šo informāciju: • minimālais attālums apkārt ierīcei, lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju; • ventilācija nedrīkst būt traucēta, nosedzot ventilācijas atveres, piemēram, ar laikrakstiem, galdautiem, aizkariem un tamlīdzīgi; • nelieciet uz šīs ierīces nekādus atklātas liesmas avotus, piemēram, iedegtas sveces; • ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no baterijām; • ierīces lietošana tropiskajās un/vai mērenā klimata zonās. 10 LV  Specifikācijas var mainīt bez paziņojuma. Austiņas  Mūzikas atskaņošanas laiks: 6 stundas (papildu 18 stundas ar uzlādēšanas ietvaru)  Runāšanas laiks: 5 stundas (papildu 15 stundas ar uzlādēšanas ietvaru)  Gaidstāves laiks: 80 stundas  Uzlādes laiks: 2 stundas  Atkārtoti uzlādējama litija jonu baterija: 55 mAh katrai austiņai  Bluetooth versija: 5.0  Saderīgi Bluetooth profili: • A2DP (uzlabotas audio sadales profils); • AVRCP (audio un video tālvadības profils)  Atbalstītais audio kodeks: SBC, HFP, HSP  Frekvenču diapazons: 2,402-2,480 GHz  Radioraidītāja jauda: < 10 dBm  Darbības diapazons: līdz 10 metriem (līdz 33 pēdām) Uzlādēšanas ietvars  Uzlādes laiks: 2 stundas  Uzlādējama litija jonu baterija: 550 mAh
Lapa: 12
7 Paziņojums Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šis produkts atbilst būtiskajām prasībām un citiem atbilstošajiem direktīvas 2014/53/EU nosacījumiem. Jūs varat atrast Atbilstības deklarāciju vietnē www.p4c.philips.com. Atbilstības deklarācija Atbrīvošanās no vecā produkta un baterijas Jūsu produkts ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot. Šis simbols uz produkta norāda, ka uz produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/EU. Šis simbols nozīmē, ka produktā ir iebūvēta uzlādējamā baterija, uz ko attiecas Eiropas direktīva 2013/56/EU un kuru nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. Mēs noteikti iesakām nogādāt šo produktu kādā oficiālā savākšanas punktā vai Philips apkalpošanas centrā, lai veiktu uzlādējamās baterijas profesionālu izņemšanu. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko preču un uzlādējamo bateriju dalītās savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu un uzlādējamās baterijas kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecajiem produktiem un uzlādējamajām baterijām palīdz novērst to nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Integrētās baterijas izņemšana Ja jūsu valstī nav elektronisko preču savākšanas / otrreizējās pārstrādes sistēmas, jūs varat aizsargāt vidi, pirms austiņu izmešanas izņemot un nododot otrreizējai pārstrādei bateriju. • Pirms baterijas izņemšanas pārliecinieties, vai austiņas ir atvienotas no uzlādēšanas kastes. • Pirms baterijas izņemšanas pārliecinieties, vai uzlādēšanas kaste ir atvienota no USB uzlādes kabeļa. LV 11
Lapa: 13
12 LV Atbilstība noteikumiem par elektromagnētisko lauku Šis produkts atbilst visiem attiecināmajiem standartiem un noteikumiem par elektromagnētiskā lauka iedarbību. Vides informācija Nav izmantots nekāds nevajadzīgs iepakojums. Mēs esam mēģinājuši atvieglot šī iepakojuma sadalīšanu trīs šādos atsevišķos materiālos: kartons (kaste), putuplasts (buferviela) un polietilēns (maisiņi un putuplasta aizsargloksne). Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot, ja demontāžu veic specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, vecajām baterijām un vecā aprīkojuma. Paziņojums par atbilstību Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Izmantošana ir atkarīga no diviem nosacījumiem: 1. Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus; un 2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi uztvertie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt tās nevēlamu darbību. FCC noteikumi Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst B klases digitālajām ierīcēm izvirzītajām prasībām saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti tam, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem apdzīvotā vietā. Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja netiek uzstādīts un izmantots atbilstoši norādījumiem rokasgrāmatā, var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādas garantijas, ka attiecīgajā uzstādīšanas vietā neradīsies traucējumi. Ja ierīce izraisa radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, mēģiniet novērst traucējumus kādā no šiem veidiem: • Mainiet uztveršanas antenas virzienu vai atrašanās vietu. • Palieliniet attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju. • Pievienojiet aprīkojumu kādai kontaktligzdai elektrības ķēdē, ar kuru radiouztvērējs nav savienots. • Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi. FCC paziņojums par pakļaušanu starojumam Šis aprīkojums atbilst FCC noteiktajām pakļaušanas starojumam robežām izmantošanai nekontrolētā vidē. Šis radioraidītājs nedrīkst atrasties vai darboties kopā ar kādu citu antenu vai radioraidītāju. Uzmanību! Lietotājs ir brīdināts par to, ka izmaiņas vai pārveidojumi, ko nav tieši apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var atcelt lietotāja tiesības lietot šo aprīkojumu. Kanāda Šai ierīcei ir nelicencējams(-i) radioraidītājs(-i)/uztvērējs(-i), kas atbilst Innovation, Science and Economic Development Canada departamenta nelicencējamajiem RSS. Izmantošana ir atkarīga no diviem nosacījumiem: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus; un (2) Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.
Lapa: 14
LV 13 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) IC paziņojums par pakļaušanu starojumam Šis aprīkojums atbilst IC noteiktajām pakļaušanas starojumam robežām izmantošanai nekontrolētā vidē. Šis radioraidītājs nedrīkst atrasties vai darboties kopā ar kādu citu antenu vai radioraidītāju.
Lapa: 15
8 Preču zīmes Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un MMD Hong Kong Holding Limited veic šo preču zīmju jebkuru lietošanu saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Bluetooth Siri ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. Siri Google un Google Play ir Google LLC reģistrētas preču zīmes. Google 14 LV
Lapa: 16
9 Bieži uzdotie jautājumi Bluetooth austiņas neieslēdzas. Baterijas uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet austiņas. Es nevaru savienot Bluetooth austiņas pārī ar Bluetooth ierīci. Bluetooth ir atspējots. Aktivizējiet Bluetooth funkciju Bluetooth ierīcē un pirms austiņu ieslēgšanas ieslēdziet Bluetooth ierīci. Savienošana pārī neizdodas. • Ievietojiet abas austiņas uzlādēšanas kastē. • Pārliecinieties, ka ir atspējota iepriekš pievienoto Bluetooth ierīču Bluetooth funkcija. • Bluetooth ierīces Bluetooth sarakstā izdzēsiet vienumu “Philips TAT3216”. • Skatiet sadaļu “Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana”. Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas. • Austiņas var būt pievienotas iepriekš pārī savienotajai ierīcei. Izslēdziet pievienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona robežām. • Savienošana pārī var būt atiestatīta vai austiņas var būt iepriekš savienotas pārī ar citu ierīci. Atkal savienojiet austiņas pārī ar Bluetooth ierīci, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā (skat. sadaļu “Austiņu pirmā savienošanas pārī reize ar Bluetooth ierīci” 5. lappusē). Bluetooth austiņas ir pievienotas mobilajam tālrunim ar aktivizētu Bluetooth stereo, bet mūzika atskan tikai no mobilā tālruņa skaļruņa. Skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet, lai klausītos mūziku austiņās. Skaņas kvalitāte ir slikta un dzirdami krakšķi. • Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai likvidējiet pa vidu esošos šķēršļus. • Uzlādējiet austiņas. Skaņas kvalitāte ir slikta, kad straumēšana no mobilā tālruņa notiek ļoti lēni vai nedarbojas. Pārliecinieties, ka jūsu mobilais tālrunis atbalsta ne tikai (mono) HSP/HFP, bet arī A2DP, un ir saderīgs ar BT4.0x (vai jaunāku versiju) (skat. sadaļu “Tehniskie dati” 10. lappusē). LV 15
Lapa: 17
UM_TAT3216_00_LV_V1.0 Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta izgatavošanu un pārdošanu ir atbildīgs uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited vai kāds tā sadarbības partneris, un MMD Hong Kong Holding Limited ir galvotājs par šo produktu.
Zīmols:
Philips
Produkts:
Nav kategorizēts
Modelis/nosaukums:
TAT3216
Faila tips:
PDF
Pieejamās valodas:
Latviešu Valoda