Perfectcare 7000 S... rokasgrāmata
Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040, kas ietverta Holandiešu Valoda. Šajā PDF rokasgrāmatā ir 52 lapas.

PDF 52 1.1mb

Skatīt Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 rokasgrāmatu zemāk. Visas rokasgrāmatas vietnē ManualsCat.com var apskatīt pilnīgi bez maksas. Izmantojot pogu “Atlasīt valodu”, varat izvēlēties valodu, kādā skatīt rokasgrāmatu.

MANUALSCAT | LV

Jautājums un atbildes

Ir jautājums par Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040, bet lietotāja rokasgrāmatā atbilde nav atrodama? Varbūt ManualsCat.com lietotāji var palīdzēt atbildēt uz jūsu jautājumu. Aizpildot zemāk esošo veidlapu, jūsu jautājums parādīsies zem Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 rokasgrāmatas. Lūdzu, aprakstiet savu problēmu ar Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 pēc iespējas precīzāk. Jo precīzāks būs jūsu jautājums, jo lielāka būs iespēja ātri saņemt atbildi no cita lietotāja. Jums automātiski tiks nosūtīts e-pasts, lai informētu, kad kāds būs komentējis jūsu jautājumu.

Uzdodiet jautājumu par Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040

Lapa: 1
27 LATVIEŠU • Neatveriet un nenoņemiet atkaļķošanas (EASY DE-CALC) pogu no tvaika ģeneratora lietošanas laikā vai kamēr tvaika ģenerators joprojām ir karsts vai zem spiediena. • Ja ierīces uzkaršanas laikā no EASY DE-CALC pogas apakšas izdalās tvaiks vai karsta ūdens pilieni, izslēdziet ierīci un atdzesējiet to vismaz 2 stundas. Pievelciet EASY DE-CALC pogu. Ja tvaiks joprojām izplūst, izslēdziet ierīci un sazinieties ar Philips pilnvarotu servisa centru. • Nelietojiet tvaika ģeneratoram nekādu citu vāciņu, kā tikai ierīces komplektā iekļauto EASY DE-CALC pogu. • Lai izvairītos no apdegumiem gludināšanas laikā, nelieciet pirkstus vai rokas gludināšanas virsmas tuvumā, kad ir aktivizēts tvaiks. • Nekad nevērsiet tvaika plūsmu pret cilvēkiem vai dzīvniekiem. • Attiecas uz Perfect Care Elite Plus un Perfect Care 9000 sērijas izstrādājumiem: lai izvairītos no tvaika radītiem apdegumiem, nešūpojiet vai nekustiniet gludekli gaisā uz priekšu un atpakaļ, kad ir aktivizēts viedais automātiskā tvaika režīms. UZMANĪBU: karsta virsma Lietošanas laikā virsmas var kļūt karstas (gludekļiem ar karstuma simbolu uz ierīces). Ievērībai • Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla sienas kontaktrozetei. • Ierīce ir jāizmanto un jānovieto uz līdzenas, karstumizturīgas virsmas. Ja novietojat gludekli uz statīva, pārliecinieties, ka virsma, uz kuras gludeklis novietots, ir stabila. Statīvs ir gludekļa pēda vai daļa, uz kuras gludeklis ir novietots, kad to nelieto. • Regulāri pārbaudiet, vai elektrības vadam un tvaika padeves vadam nav kādi bojājumi. • Kontaktdakšu drīkst pievienot tikai kontaktligzdai ar tādiem pašiem tehniskajiem parametriem kā kontaktdakšai. • Pilnībā atritiniet elektrības vadu, pirms ievietojat kontaktdakšu sienas kontaktligzdā. • Gludekļa platforma un gludināšanas virsma var kļūt ārkārtīgi karsta un pieskaroties izraisīt apdegumus. Ja vēlaties pārvietot tvaika ģeneratoru, nepieskarieties gludekļa platformai. • Pēc gludināšanas, tīrot ierīci, piepildot vai iztukšojot tvaika ģeneratoru vai kaut uz pavisam īsu brīdi atstājot gludekli bez uzraudzības, novietojiet gludekli uz gludekļa platformas, izslēdziet ierīci un izraujiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas. Ievads Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē www.philips.com/welcome. Svarīgi Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo informatīvo bukletu un lietotāja rokasgrāmatu. Saglabājiet abus dokumentus, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajos arī turpmāk. Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājas apstākļos. Komerciālas lietošanas, neatbilstošas lietošanas vai instrukciju neievērošanas gadījumā ražotājs neuzņemas nekādu atbildību un garantijas nav spēkā. Briesmas • Nekad nelieciet gludekli vai tvaika ģeneratoru ūdenī. Brīdinājums! • Pirms pieslēgšanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz ierīces modeļa plāksnītes norādītais spriegums atbilst jūsu vietējā elektrotīkla spriegumam. • Nelietojiet ierīci, ja tās kontaktdakšai, elektrības vadam, tvaika padeves šļūtenei vai pašai ierīcei ir redzami bojājumi vai ja ierīce ir kritusi zemē, vai tai ir sūce. • Lai izvairītos no bīstamām situācijām, bojāta elektrības vada vai tvaika padeves šļūtenes nomaiņu drīkst veikt tikai uzņēmums Philips, pilnvarots Philips servisa centrs vai līdzīgi kvalificētas personas. • Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pieslēgta elektrotīklam. • Šo ierīci var lietot bērni, kuri sasnieguši astoņu gadu vecumu, kā arī personas ar pazeminātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tās ir saņēmušas norādījumus par ierīces drošu lietošanu vai tiek uzraudzītas, lai nodrošinātu drošu lietošanu, un ja tās ir informētas par saistītajiem riskiem. • Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci. • Kad ierīce ir ieslēgta vai tiek dzesēta, gludekli un elektrības vadu glabājiet vietā, kas nav pieejama bērniem, kuri ir jaunāki par astoņiem gadiem. • Bērniem ir atļauts tīrīt ierīci un veikt atkaļķošanas vai Calc-Clean procedūru tikai pieaugušo uzraudzībā. • Neļaujiet elektrības vadam un tvaika padeves šļūtenei saskarties ar karstu gludekļa gludināšanas virsmu. • Pirms atkaļķošanas vai Calc-Clean procedūras atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist vismaz 2 stundas, lai izvairītos no apdegumu riska.
Zīmols:
Philips
Produkts:
Gludekļi
Modelis/nosaukums:
Perfectcare 7000 Series PSG7040
Faila tips:
PDF
Pieejamās valodas:
Holandiešu Valoda, Angļu, Vācu Valoda, Franču Valoda, Spāņu Valoda, Itāļu Valoda, Zviedru Valoda, Portugāliete, Dāņu-, Poļu Valoda, Norvēģu Valoda, Somu Valoda, Rumāņu Valoda, Turku, Slovakiete, Grieķu Valoda, Ungāru Valoda, Slovēnis, Horvātu, Ukraiņu, Bulgārs, Latviešu Valoda, Lietuviešu, Igauniete, Albāniete, Maķedoniete, Kazahs, Ebreju