BS 14.4 rokasgrāmata
Metabo BS 14.4 rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata Metabo BS 14.4, kas ietverta Holandiešu Valoda. Šajā PDF rokasgrāmatā ir 100 lapas.

PDF 100 1.1mb

Skatīt Metabo BS 14.4 rokasgrāmatu zemāk. Visas rokasgrāmatas vietnē ManualsCat.com var apskatīt pilnīgi bez maksas. Izmantojot pogu “Atlasīt valodu”, varat izvēlēties valodu, kādā skatīt rokasgrāmatu.

MANUALSCAT | LV

Jautājums un atbildes

Ir jautājums par Metabo BS 14.4, bet lietotāja rokasgrāmatā atbilde nav atrodama? Varbūt ManualsCat.com lietotāji var palīdzēt atbildēt uz jūsu jautājumu. Aizpildot zemāk esošo veidlapu, jūsu jautājums parādīsies zem Metabo BS 14.4 rokasgrāmatas. Lūdzu, aprakstiet savu problēmu ar Metabo BS 14.4 pēc iespējas precīzāk. Jo precīzāks būs jūsu jautājums, jo lielāka būs iespēja ātri saņemt atbildi no cita lietotāja. Jums automātiski tiks nosūtīts e-pasts, lai informētu, kad kāds būs komentējis jūsu jautājumu.

Uzdodiet jautājumu par Metabo BS 14.4

Lapa: 1
LATVISKI lv 92 Instrukcijām oriģinālvalodā Līdz ar šo mēs, uzņemoties pilnu atbildību, paziņojam, ka šīs akumulatora urbjmašīnas/ skrūvgrieži un triecienurbjmašīnas, kas ir identificētas pēc tipa un sērijas numura *1), atbilst visām direktīvu (*2) un standartu (*3) attiecīgajām prasībām. Tehniskos dokumentus *4) skatiet 3. lappusē. Urbjmašīnas un triecienurbjmašīnas ir piemērotas urbšanai metālā, kokā, plastmasā un līdzīgos materiālos, kā arī skrūvēšanai un vītņu iegriešanai. Triecienurbjmašīnas ir piemērotas arī urbšanai mūrī, ķieģeļos un akmenī. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem, kas radušies elektroinstrumenta nepareizas ekspluatācijas rezultātā. Ir jāievēro vispārpieņemtie negadījumu novēršanas noteikumi un komplektā ar ierīci iekļautā drošības informācija. Lai pasargātu sevi un elektroinstrumentu, pievērsiet uzmanību visām teksta daļām, kas apzīmētas ar šo simbolu! BRĪDINĀJUMS! Izlasot ekspluatācijas instrukcijas, tiek samazināts traumu gūšanas risks. BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un instrukcijas. Visu drošības brīdinājumu un instrukciju neievērošanas gadījumā tiek radīts risks saņemt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt aizdegšanos un/vai gūt nopietnas traumas. Saglabājiet visus drošības norādījumus un informāciju, lai to varētu izmantot turpmākai atsaucei. Šo elektroinstrumentu nododiet tālāk tikai kopā ar šiem dokumentiem. Strādājot ar triecienurbjiem (ierīcēm ar apzīmējumu SB), lietojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus. Ilgstoša spēcīga trokšņa ietekme var izraisīt dzirdes zudumu. Ja veicamo darbu laikā pastāv risks ar zāģēšanas piederumu pāršķelt slēptus elektriskos vadus, satveriet elektroinstrumentu tikai aiz izolētajām satveršanas virsmām. Ja notiks saskare ar vadu, kas atrodas zem sprieguma, elektroinstrumenta neizolētās metāla daļas arī var nonākt zem sprieguma un lietotājs var saņemt elektriskās strāvas triecienu. Pārliecinieties (piemēram, izmantojot metāla detektoru), ka vietā, kur tiks veikts darbs, izmantojot šo elektroinstrumentu, nav elektrisko vadu un gāzes vai ūdens cauruļu. No bojātiem litija jonu akumulatoriem var izplūst viegli skābs, uzliesmojošs šķidrums! Ja izplūdušais akumulatoru šķidrums nonāk saskarē ar ādu, nekavējoties noskalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens. Ja izplūdušais akumulatoru šķidrums iekļūst acīs, izskalojiet tās ar tīru ūdeni un nekavējoties vērsieties pie ārsta. Neļaujiet akumulatoriem nonākt saskarē ar ūdeni un mitrumu! Nelietojiet bojātus vai deformētus akumulatorus! Neļaujiet akumulatoriem nonākt saskarē ar uguni! Neizjauciet akumulatorus! Nepieskarieties akumulatoru kontaktiem un neradiet īssavienojumu! Ja ierīce ir bojāta, atvienojiet no tās akumulatoru. Pirms ierīces regulēšanas vai apkopes atvienojiet no ierīces akumulatoru. Pirms akumulatora pievienošanas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta. Netuviniet rokas rotējošajam piederumam! Atgriezumus un tamlīdzīgus materiālus drīkst notīrīt tikai tad, kad ierīce ir izslēgta. Nostipriniet apstrādājamo materiālu, piemēram, ar spīlēm, lai novērstu tā slīdēšanu vai pagriešanos. LED diode (10): nelūkojieties tieši LED starojumā, izmantojot optiskos elektroinstrumentus. Putekļu iedarbības samazināšana Daži šī elektroinstrumenta radīto putekļu daļiņu veidi var saturēt ķīmiskas vielas, kas izraisa vēzi, alerģiskas reakcijas, elpošanas orgānu slimības, iedzimtus defektus vai citas reproduktīvās sistēmas slimības. Daži šādu vielu piemēri ir svins (svinu saturošās krāsās), minerālu putekļi (no ķieģeļiem, betona u.c.), koka apstrādei izmantotās piedevas (hromāts, antiseptiķi), dažas koku sugas (piemēram, ozola vai dižskābaržu putekļi), metāli, azbests. Risks, ko rada šo vielu iedarbība, ir atkarīgs no tā, cik ilgi jūs vai klātesošie ir pakļauti šo vielu ietekmei. Nepieļaujiet šo daļiņu iekļūšanu organismā. Lai novērstu šo ķīmisko vielu kaitīgo ietekmi uz jūsu organismu: strādājiet labi vēdināmā vietā un izmantojiet apstiprinātu drošības aprīkojumu, piemēram, respiratoru, kas ir īpaši izstrādāts, lai izfiltrētu mikroskopiskas daļiņas. Ievērojiet atbilstošās direktīvas attiecībā uz materiālu, personālu, pielietošanas veidu un darba vietu (piemēram, arodveselības un darba drošības direktīvas, utilizācijas direktīvas). 1. Atbilstības deklarācija 2. Paredzētais pielietojums 3. Vispārējas drošības instrukcijas 4. Īpašās drošības instrukcijas
Lapa: 2
LATVISKI lv 93 Nodrošiniet daļiņu savākšanu avota tuvumā, nepieļaujiet to nokļūšanu apkārtējā vidē. Izmantojiet konkrētam darbam piemērotus piederumus. Šādā veidā tiek nodrošināts, ka vidē nekontrolēti nonāk mazāks daļiņu daudzums. Izmantojiet piemērotu putekļu savākšanas ierīci. Putekļu ietekmi palīdzēs samazināt šie pasākumi: - nevērsiet izplūstošo daļiņu un izplūdes gaisa plūsmu pret sevi, klātesošajiem vai putekļu nosēdumiem; - izmantojiet putekļu savākšanas ierīci un/vai gaisa attīrītājus; - nodrošiniet labu darba vietas ventilāciju un uzturiet to tīru, izmantojot putekļu sūcēju. Slaucīšana vai pūšana liks putekļiem pacelties gaisā. - Izsūciet aizsargapģērbu ar putekļu sūcēju vai izmazgājiet to. Netīriet apģērbu, nopūšot to ar gaisu, izdauzot vai izsukājot. Litija jonu akumulatoru transportēšana: Uz litija jonu akumulatoru transportēšanu attiecas likumi, kas ir saistīti ar bīstamu preču pārvadāšanu (UN 3480 un UN 3481). Uzziniet spēkā esošās specifikācijas, ja vēlaties transportēt litija jonu akumulatorus. Ja nepieciešams, sazinieties ar kravu pārvadātāju. Metabo uzņēmums piedāvā sertificētu iepakojumu. Nosūtiet akumulatoru vienīgi tad, ja korpuss nav bojāts un no tā nenoplūst šķidrums. Pirms ierīces nosūtīšanas atvienojiet akumulatoru. Nodrošiniet kontaktu aizsardzību pret īssavienojumu (piemēram, pārklājiet tos ar izolējošu lentu). Skat. 2. lappusi. 1 Urbjmašīnas spīļpatrona/spīļpatronas uzmava* 2 Iestatīšanas gredzens (griezes momenta ierobežošana, maksimālais griezes moments)* 3 Iestatīšanas gredzens (skrūvēšana, urbšana, triecienurbšana) * 4 Iestatīšanas gredzens (griezes moments ierobežošana) * 5 Slīdslēdzis (1./2. pārnesums) 6 Siksnas āķis 7 Rotācijas selektorslēdzis (rotācijas virziena iestatīšana, drošas transportēšanas iestatīšana) 8 Palaidējslēdzis 9 Rokturis 10 LED diode 11 Akumulatora atvienošanas poga 12 Akumulators * 13 Jaudas un signāla indikators * 14 Uzlādes līmeņa indikators * * atkarībā no modeļa 6.1 Ierīces daudzfunkcionālā uzraudzības sistēma Ja ierīce automātiski izslēdzas, tās elektroniskā sistēma ir aktivizējusi automātisko aizsardzības režīmu. Atskan brīdinājuma signāls (nepārtraukta pīkstēšana). Pīkstēšana tiek pārtraukta pēc ne vairāk kā 30 sekundēm vai palaidējslēdža atlaišanas (8). Neraugoties uz to, ka ierīce ir aprīkota ar šo aizsardzības funkciju, joprojām pastāv pārslodzes iespēja, izmantojot ierīci noteiktiem pielietojuma veidiem, un tā rezultātā ierīcei var rasties bojājumi. Kļūmju cēloņi un risinājumi 1. Akumulators ir gandrīz izlādējies (elektronika pasargā akumulatoru no pilnīgas izlādēšanās un ar to saistītiem iespējamiem bojājumiem). Ja mirgo viena LED (13), akumulators ir gandrīz izlādējies. Ja nepieciešamas, piespiediet pogu (14) un pārbaudiet LED (13), lai redzētu uzlādes līmeni. Ja akumulators ir gandrīz izlādējies, tas ir jāuzlādē. 2. Ierīces ilgstošas pārslodzes rezultātā aktivizēsies termiskās aizsardzības sistēma. Ļaujiet ierīcei un akumulatoram atdzist. Piezīme. Ierīce atdzisīs ātrāk, ja darbināsiet to tukšgaitā. 3. Ja strāva ir pārāk liela (piemēram, ierīce ilgstoši nepārtraukti ieķīlējas), ierīce izslēdzas. Izslēdziet ierīci, atlaižot palaidējslēdzi (8). Pēc tam turpiniet darbu normālā režīmā. Mēģiniet novērst ierīces ieķīlēšanos. 6.2 Akumulators Pirms akumulatora lietošanas uzlādējiet to. Ja samazinās veiktspēja, uzlādējiet akumulatoru. Tā ideālā uzglabāšanas temperatūra ir diapazonā no +10 °C līdz +30 °C. Litija jonu akumulatoru, kas aprīkoti ar jaudas un signāla indikatoru (13), gadījumā (specifisks aprīkojumam): - piespiežot pogu (14), LED diodes atainos uzlādes līmeni; - ja sāk mirgot tikai viena LED diode, akumulators ir gandrīz pilnībā izlādējies un ir jāuzlādē. Akumulatora atvienošana un uzstādīšana Atvienošana: piespiediet akumulatora atvienošanas pogu (11) un virziet akumulatoru (12) uz priekšu. Uzstādīšana: Iebīdiet akumulatoru (12), līdz tas nofiksējas. 5. Pārskats 6. Lietošana
Lapa: 3
LATVISKI lv 94 6.3 Rotācijas virziena iestatīšana, drošas transportēšanas režīma (ieslēgšanās bloķēšana) iestatīšana Neizmantojiet rotācijas selektorslēdzi (7), līdz motors nav pilnībā apstājies! Iestatiet rotācijas selektorslēdzi (7) nepieciešamajā pozīcijā (rotācijas virziena iestatīšana, drošas transportēšanas režīma iestatīšana). Skat. 2. lappusi. R = pulksteņrādītāju kustības virzienā L = pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam 0 = vidus pozīcija: drošas transportēšanas iestatīšana (ieslēgšanās bloķēšana) 6.4 Ātruma izvēle 1. ātrums (neliels rotācijas ātrums, liels griezes moments, ieteicams skrūvēšanas darbiem) 2. ātrums (liels rotācijas ātrums, ieteicams urbšanas darbiem) 6.5 Griezes momenta ierobežošanas, skrūvēšanas, urbšanas, triecienurbšanas funkcijas iestatīšana Ierīces ar apzīmējumu BS... 1...20 = Iestatiet griezes momenta vērtību (izmantojot griezes momenta ierobežotāju), pagriežot gredzenu (2). Iespējams iestatīt arī starpvērtības. = Iestatiet urbšanas funkciju, pagriežot uzmavu (2) (maks. griezes momenta vērtība, griezes momenta ierobežotājs netiek izmantots). Lai nepārslogotu motoru, nenobloķējiet vārpstu. Ierīces ar apzīmējumu SB... = Iestatiet skrūvēšanas funkciju, pagriežot uzmavu (3), un iestatiet griezes momenta vērtību (izmantojot griezes momenta ierobežotāju), pagriežot gredzenu (4). Iespējams iestatīt arī starpvērtības. = Iestatiet urbšanas funkciju, pagriežot uzmavu (3) (maks. griezes momenta vērtība, griezes momenta ierobežotājs netiek izmantots). Lai nepārslogotu motoru, nenobloķējiet vārpstu. = Iestatiet triecienurbšanas funkciju, pagriežot uzmavu (3) (maks. griezes momenta vērtība, griezes momenta ierobežotājs netiek izmantots). Lai nepārslogotu motoru, nenobloķējiet vārpstu. 6.6 Piederuma nomaiņa Urbjmašīnas spīļpatronas atvēršana Pagrieziet urbjmašīnas spīļpatronas gredzenu (1) pulksteņrādītāju kustības virzienā. Piederuma iespīlēšana Atveriet urbjmašīnas spīļpatronu un ievietojiet piederumu tik dziļi, cik vien iespējams. Grieziet urbjmašīnas spīļpatronas gredzenu (1) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz piederums ir droši nostiprināts. Ja piederuma kājiņas materiāls ir salīdzinoši mīksts, pēc neilga urbšanas perioda var būt vajadzīga pievilkšana. 6.7 Elektroinstrumenta ieslēgšana/ izslēgšana, griešanās ātruma iestatīšana Lai ieslēgtu ierīci, piespiediet palaidējslēdzi (8). Ātrumu var mainīt, piespiežot palaidējslēdzi. 6.8 Urbja spīļpatrona ar ātro nomaiņas sistēmu (paredzēta BS 18 Quick, BS 14.4 Quick) Atvienošana: skat. A attēlu 2. lpp. Pabīdiet uz priekšu bloķēšanas gredzenu (a) un ar kustību uz priekšu noņemiet spīļpatronu (b). Uzstādīšana: atvirziet bloķēšanas gredzenu un virziet spīļpatronu līdz urbja vārpstas kustības ierobežotājam. 6.9 Urbjmašīnas spīļpatrona (paredzēta BS 14.4, BS 18, SB 18) Skatiet B attēlu 2. lappusē. Atskrūvējiet fiksācijas skrūvi. Uzmanību! Kreisā vītne! Iespīlējiet spīļpatronā galatslēgu un viegli uzsitiet ar gumijas āmuru, lai padarītu brīvāku, un pēc tam atskrūvējiet. Spīļpatronas uzstādīšanas procedūru veiciet apgrieztā secībā. Naudokite tik originalias Metabo arba CAS (Cordless Alliance System) sudėtines baterijas ir jų priedus. Skat. 4. lappusi. Lietojiet tikai piederumus, kuri atbilst šajās lietošanas instrukcijās norādītajām prasībām un specifikācijām. A Ātrās fiksācijas spīļpatrona. B Dažādas jaudas akumulatori. Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, kuru spriegums ir piemērots jūsu elektriskajam instrumentam. C Leņķa skrūvgrieža uzgalis D Akumulatora lādētājs E Uzgaļa turētājs ar ātrās nomaiņas sistēmu F Uzgaļu komplekts Pilnīgu piederumu klāstu skatiet vietnē www.metabo.com vai katalogā. Elektroinstrumentu remontu drīkst veikt TIKAI kvalificēti elektriķi! Ja Jūsu Metabo elektroinstrumentam nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar 1 2 1 2 7. Piederumi 8. Remonts
Lapa: 4
LATVISKI lv 95 Metabo apkalpošanas centru. Adreses skatiet vietnē www.metabo.com. Rezerves daļu sarakstus varat lejupielādēt vietnē www.metabo.com. Likvidējot un pārstrādājot nolietotas iekārtas, piederumus un iepakojuma materiālus, ievērojiet visus valsts attiecīgos spēkā esošos likumus un noteikumus. Iepakojuma materiāli jālikvidē atbilstoši to marķējumam saskaņā ar vietējām direktīvām. Sīkāku informāciju skatīt www.metabo.com pakalpojumu jomā. Akumulatorus nedrīkst utilizēt kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Bojātus un nolietotus akumulatorus nogādājiet Metabo izplatītājam! Neļaujiet akumulatoriem nonākt saskarē ar ūdeni! Vides aizsardzības nolūkos neatbrīvojieties no elektroinstrumentiem vai akumulatoriem, izmetot tos kopā ar sadzīves atkritumiem. Atsevišķi savācot un pārstrādājot nolietotas ierīces, piederumus un iepakojuma materiālus, ievērojiet visus valsts attiecīgos spēkā esošos likumus. Pirms utilizācijas izlādējiet akumulatoru elektroins- trumentā. Nodrošiniet kontaktu aizsardzību pret īssavienojumu (piemēram, pārklājiet tos ar izolē- jošu lentu). 3. lappusē norādīto specifikāciju paskaidrojumi. Šī informācija var tikt mainīta tehnoloģiju attīstības rezultātā. U = akumulatora spriegums n = rotācijas ātrums tukšgaitā Pievilkšanas griezes moments skrūvēšanai: MA = skrūvēšana mīkstos materiālos (koks) MB = skrūvēšana cietos materiālos (metāls) MC = regulējams griezes moments (ar griezes momenta ierobežotāju) Maks. urbja diametrs: D1 maks.=tēraudā D2 maks.=mīkstā koksnē D3 maks.=mūrī s = maks. triecienu skaits m = svars (ar akumulatoru) G = vārpstas vītne Mērītās vērtības noteiktas atbilstoši EN 60745. Līdzstrāva Norādītās tehniskās specifikācijas ir pakļautas pielaidēm (atbilstoši attiecināmajiem normatīviem). Emisiju vērtības Izmantojot šīs vērtības, ir iespējams novērtēt šī elektroinstrumenta emisiju daudzumu un salīdzināt šīs vērtības ar citu elektroinstrumentu radīto emisiju daudzumu. Faktiskās vērtības var būt lielākas vai mazākas atkarībā no attiecīgā pielietojuma veida un piederuma vai elektroinstrumenta stāvokļa. Prognozējot vērtības, ir jāņem vērā arī darba pārtraukumi un neregulāras izmantošanas periodi. Vadoties pēc prognozētajām emisiju vērtībām, norādiet lietotājam drošības profilakses pasākumus, piemēram, veicamās organizatoriskās darbības. Vibrācijas kopējā vērtība (trīs virzienu vektoru summa), noteikta saskaņā ar EN 60745: ah, ID = vibrāciju emisijas vērtība (triecienurbšana betonā) ah, D = vibrāciju emisijas vērtība (urbšana metālā) ah, S = vibrāciju emisijas vērtība (beztrieciena skrūvēšana) Kh, ... = kļūdas koeficients (vibrācija) A tipa efektīvie uztvertās skaņas līmeņi: LpA = skaņas spiediena līmenis LWA = skaņas jaudas līmenis KpA, KWA= kļūdas koeficients (trokšņa līmenis) Darbības laikā trokšņa līmenis var pārsniegt ). Izmantojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus! 9. Vides aizsardzība 10. Tehniskās specifikācijas
Zīmols:
Metabo
Produkts:
Urbjmašīnas
Modelis/nosaukums:
BS 14.4
Faila tips:
PDF
Pieejamās valodas:
Holandiešu Valoda, Angļu, Vācu Valoda, Franču Valoda, Spāņu Valoda, Itāļu Valoda, Portugāliete, Poļu Valoda, Ungāru Valoda, Arābu Valoda, Latviešu Valoda, Lietuviešu, Armēņu