SBE 750 RE rokasgrāmata
AEG SBE 750 RE rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata AEG SBE 750 RE, kas ietverta Holandiešu Valoda. Šajā PDF rokasgrāmatā ir 55 lapas.

PDF 55 1.1mb

Skatīt AEG SBE 750 RE rokasgrāmatu zemāk. Visas rokasgrāmatas vietnē ManualsCat.com var apskatīt pilnīgi bez maksas. Izmantojot pogu “Atlasīt valodu”, varat izvēlēties valodu, kādā skatīt rokasgrāmatu.

MANUALSCAT | LV

Jautājums un atbildes

Ir jautājums par AEG SBE 750 RE, bet lietotāja rokasgrāmatā atbilde nav atrodama? Varbūt ManualsCat.com lietotāji var palīdzēt atbildēt uz jūsu jautājumu. Aizpildot zemāk esošo veidlapu, jūsu jautājums parādīsies zem AEG SBE 750 RE rokasgrāmatas. Lūdzu, aprakstiet savu problēmu ar AEG SBE 750 RE pēc iespējas precīzāk. Jo precīzāks būs jūsu jautājums, jo lielāka būs iespēja ātri saņemt atbildi no cita lietotāja. Jums automātiski tiks nosūtīts e-pasts, lai informētu, kad kāds būs komentējis jūsu jautājumu.

Uzdodiet jautājumu par AEG SBE 750 RE

Lapa: 1
79 78 SBE 750 RZ SBE 750 RE SBE 750 RES ..........................................................45 5701 03... ....4428 41 04... ............................4428 51 04... .....................4497 83 04... ..........................................................449496 04... ...000001-999999.................. ...000001-999999............. ...000001-999999 .......750 W ...........................750 W...................... 750 W .......375 W ...........................375 W...................... 375 W . 0-3000 min-1 ................. 0-3000 min-1 ............. 0-3000 min-1 .....1450 min-1 .....................1450 min-1 ................ 1450 min-1 ...23200 min-1 ...................23200 min-1 .............. 23200 min-1 .........27 Nm...........................27 Nm...................... 27 Nm .........16 mm...........................16 mm ..................... 16 mm .........20 mm...........................20 mm ..................... 20 mm .........13 mm...........................13 mm ..................... 13 mm .........30 mm...........................30 mm ..................... 30 mm .. 1,5-13 mm.................... 1,5-13 mm ............... 1,5-13 mm .1/2"x20 ........................ 1/2"x20 ................... 1/2"x20 .........43 mm...........................43 mm ..................... 43 mm ......1,95 kg..........................1,95 kg .................... 1,95 kg ......81,5 dB (A)....................81,5 dB (A).............. 81,5 dB (A) ......92,5 dB (A)....................92,5 dB (A).............. 92,5 dB (A) .........89 dB (A).......................89 dB (A)................. 89 dB (A) .......100 dB (A).....................100 dB (A)............... 100 dB (A) ........3,4 m/s2 .........................3,4 m/s2 ................... 3,4 m/s2 ........1,5 m/s2 .........................1,5 m/s2 ................... 1,5 m/s2 ......20,2 m/s2 .......................20,2 m/s2 ................. 20,2 m/s2 ........1,5 m/s2 .........................1,5 m/s2 ................... 1,5 m/s2 ........2,5 m/s2 .........................2,5 m/s2 ................... 2,5 m/s2 ........1,5 m/s2 .........................1,5 m/s2 ................... 1,5 m/s2 BE 750 R SBE 705 RE SBE 705 RZ ....44916104... ............................44283104... .....................44949104... ...000001-999999.................. ...000001-999999............. ...000001-999999 .......750 W ...........................705 W...................... 705 W .......375 W ...........................350 W...................... 350 W . 0-3000 min-1 ................. 0-2800 min-1 ............. 0-2800 min-1 .....1450 min-1 .....................1600 min-1 ................ 1600 min-1 ........... - min-1 ...................25600 min-1 .............. 25600 min-1 .........27 Nm...........................25 Nm...................... 25 Nm ........... - .................................15 mm ..................... 15 mm ........... - .................................20 mm ..................... 20 mm .........13 mm...........................13 mm ..................... 13 mm .........30 mm...........................30 mm ..................... 30 mm .. 1,5-13 mm.................... 1,5-13 mm ............... 1,5-13 mm .1/2"x20 ........................ 1/2"x20 ................... 1/2"x20 .........43 mm...........................43 mm ..................... 43 mm ......1,95 kg..........................1,95 kg .................... 1,95 kg ......81,5 dB (A)....................81,5 dB (A).............. 81,5 dB (A) ......92,5 dB (A)....................92,5 dB (A).............. 92,5 dB (A) ........... - .................................89 dB (A)................. 89 dB (A) ........... - ...............................100 dB (A)............... 100 dB (A) ........3,4 m/s2........................3,4 m/s2 ................... 3,4 m/s2 ........1,5 m/s2........................1,5 m/s2 ................... 1,5 m/s2 ........... - ..............................20,2 m/s2 ................. 20,2 m/s2 ........... - ................................1,5 m/s2 ................... 1,5 m/s2 ........2,5 m/s2........................2,5 m/s2 ................... 2,5 m/s2 ........1,5 m/s2........................1,5 m/s2 ................... 1,5 m/s2 LATVISKI TEHNISKIE DATI Izlaides numurs ...................................................................................... Nominālā atdotā jauda............................................................................. Cietkoks................................................................................................... Tukšgaitas apgriezienu skaits ................................................................. maks. apgriezienu skaits ar slodzi........................................................... maks. sitienu biežums ar slodzi............................................................... statiskais bloķēšanas moments * ........................................................... Urbšanas diametrs betonā ...................................................................... Urbšanas diametrs ķieģeļos un kaļķsmilšakmenī.................................... Urbšanas diametrs tēraudā..................................................................... Urbšanas diametrs mīkstkokā................................................................. Urbja stiprinājuma amplitūda................................................................... Urbja vārpsta........................................................................................... Kakla diametrs......................................................................................... Svars atbilstoši EPTA -Procedure 01/2014.............................................. * Mērīts saskaņā ar firmas AEG normu N 877318 Trokšņu informācija Vērtības, kas noteiktas saskaņā ar EN 60 745. A novērtētās aparatūras skaņas līmenis ir: Kā urbis/skrūvgriezis: Trokšņa spiediena līmenis (Nedrošība K=3dB(A)) .................................. Trokšņa jaudas līmenis (Nedrošība K=3dB(A))....................................... Kā āmururbis: Trokšņa spiediena līmenis (Nedrošība K=3dB(A)) .................................. Trokšņa jaudas līmenis (Nedrošība K=3dB(A))....................................... Nēsāt trokšņa slāpētāju! Vibrāciju informācija Svārstību kopējā vērtība (Trīs virzienu vektoru summtiek noteikta atbilstoši EN 60745. Metāla urbis svārstību emisijas vērtība ah,DS ............................................................. Nedrošība K= ....................................................................................... Betona elektriskais urbis svārstību emisijas vērtība ah,ID .............................................................. Nedrošība K= ....................................................................................... Skrūvēšana svārstību emisijas vērtība ah ................................................................. Nedrošība K= ....................................................................................... TEHNISKIE DATI Izlaides numurs ...................................................................................... ............................................................................................................. Nominālā atdotā jauda............................................................................. Cietkoks................................................................................................... Tukšgaitas apgriezienu skaits ................................................................. maks. apgriezienu skaits ar slodzi........................................................... maks. sitienu biežums ar slodzi............................................................... statiskais bloķēšanas moments * ........................................................... Urbšanas diametrs betonā ...................................................................... Urbšanas diametrs ķieģeļos un kaļķsmilšakmenī.................................... Urbšanas diametrs tēraudā..................................................................... Urbšanas diametrs mīkstkokā................................................................. Urbja stiprinājuma amplitūda................................................................... Urbja vārpsta........................................................................................... Kakla diametrs......................................................................................... Svars atbilstoši EPTA -Procedure 01/2014.............................................. * Mērīts saskaņā ar firmas AEG normu N 877318 Trokšņu informācija Vērtības, kas noteiktas saskaņā ar EN 60 745. A novērtētās aparatūras skaņas līmenis ir: Kā urbis/skrūvgriezis: Trokšņa spiediena līmenis (Nedrošība K=3dB(A)) .................................. Trokšņa jaudas līmenis (Nedrošība K=3dB(A))....................................... Kā āmururbis: Trokšņa spiediena līmenis (Nedrošība K=3dB(A)) .................................. Trokšņa jaudas līmenis (Nedrošība K=3dB(A))....................................... Nēsāt trokšņa slāpētāju! Vibrāciju informācija Svārstību kopējā vērtība (Trīs virzienu vektoru summtiek noteikta atbilstoši EN 60745. Metāla urbis svārstību emisijas vērtība ah,DS ............................................................. Nedrošība K= ....................................................................................... Betona elektriskais urbis svārstību emisijas vērtība ah,ID .............................................................. Nedrošība K= ....................................................................................... Skrūvēšana svārstību emisijas vērtība ah ................................................................. Nedrošība K= ....................................................................................... HRVATSKI Redovna primjena spraya za čišćenje (Id.br. 4932 6217 19) na steznim čeljustima i bušenjima steznih čeljusti se preporučuje. Ako je mrežni priključni vod oštećen, mora se od strane servisa zamijeniti, zato što je za to potreban specijalan alat. Primijeniti samo AEG opremu i rezervne dijelove. Sastavne dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamijeniti kod jedne od AEG servisnih službi (poštivati brošuru Garancija/Adrese servisa). Po potrebi se može zatražiti crtež eksplozije aparata uz davanje podataka o tipu stroja i desetoznamenkastog broja na pločici snage kod Vaše servisne službe ili direktno kod Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. SIMBOLI PAŽNJA! UPOZORENIE! OPASNOST! Prije radova na stroju izvući utikač iz utičnice. Molimo da pažljivo pročitate uputu o upotrebi prije puštanja u rad. Oprema - u opsegu isporuke nije sadržana, preporučena dopuna iz promgrama opreme. Električni uređaji se ne smiju zbrinjavati skupa sa kućnim smećem. Električni uređaji se moraju skupljati odvojeno i predati na zbrinjavanje primjereno okolišu jednom od pogona za iskorišćavanje. Raspitajte se kod mjesnih vlasti ili kod stručnog trgovca u svezi gospodarstva za recikliranje i mjesta skupljanja. Električni alat zaštitne kategorije II. Električni alat, čija zaštita od jednog električnog udara ne zavisi samo od osnovne izolacije, već i od toga, da se primijene dodatne zaštitne mjere, kao što su dvostruka izolacija ili pojačana izolacija. Ne postoji nikakva naprava za priključak nekog zaštitnog voda. Oznaka-CE Regulatory Compliance Mark (RCM). Proizvod ispunjava valjane propise. Nacionalni znak konformnosti Ukrajina EurAsian znak konformnosti.
Lapa: 2
80 81 UZMANĪBU Instrukcijā norādītā svārstību robežvērtība ir izmērīta mērījumu procesā, kas veikts atbilstoši standartam EN 60745, un to var izmantot elektroinstrumentu savstarpējai salīdzināšanai. Tā ir piemērota arī svārstību noslogojuma pagaidu izvērtēšanai. Norādītā svārstību robežvērtība ir reprezentatīva elektroinstrumenta pamata pielietojuma jomām. Tomēr, ja elektroinstruments tiek pielietots citās jomās, papildus izmantojot neatbilstošus elektroinstrumentus vai pēc nepietiekamas tehniskās apkopes, tad svārstību robežvērtība var atšķirties. Tas var ievērojami palielināt svārstību noslogojumu visa darba laikā. Precīzai svārstību noslogojuma noteikšanai, ir jāņem vērā arī laiks, kad ierīces ir izslēgta vai arī ir ieslēgta, tomēr faktiski netiek lietota. Tas var ievērojami samazināt svārstību noslogojumu visa darba laikā. Integrējiet papildus drošības pasākumus pret svārstību ietekmi lietotājam, piemēram: elektroinstrumentu un darba instrumentu tehniskā apkope, roku siltuma uzturēšana, darba procesu organizācija. BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un instrukcijas. Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam. Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI DARBĀ AR PERKUSIJAS URBT Lietojiet dzirdes aizsargu, izmantojot āmururbi. Trokšņa iedarbība var izraisīt dzirdes zudumu. Lietojiet instrumentam pievienotos papildus rokturus. Zaudējot kontroli, var gūt ievainojumus. Lerīci turiet aiz izolētiem rokturiem, ja veicat darbus, kuros griešanas darbiem izmantojamais instruments var skart paslēptus elektrovadus vai pats savu kabeli. Šī instrumenta saskare ar strāvu vadošiem kabeļiem var radīt spriegumu arī ierīces metāliskajās daļās un var izraisīt elektrisko triecienu. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI DARBĀ AR ELEKTRISKO SKRŪVGRIEZI Veicot darbus ar iekārtu, kurai ar instrumentiem iespējams netīšām pieskarties elektroapgādes līnijai vai tās kabelim, turēt to aiz izolētās satveršanas virsmas. Skrūves kontakts ar spriegumu vadošu vadu var ierīces metāla daļas uzlādēt un novest pie elektriskās strāvas trieciena. CITAS DROŠĪBAS UN DARBA INSTRUKCIJAS Jāizmanto aizsargaprīkojums. Strādājot ar mašīnu, vienmēr jānēsā aizsargbrilles. Ieteicams nēsāt aizsargapģērbu, kā piemēram, aizsargmasku, aizsargcimdus, kurpes no stingra un neslīdīga materiāla, ķiveri un ausu aizsargus. Putekļi, kas rodas darba gaitā, bieži ir kaitīgi veselībai un tiem nevajadzētu nokļūt organismā. Jānēsā piemērota maska, kas pasargā no putekļiem. Nedrīkst apstrādāt materiālus, kas rada draudus veselībai (piemēram, azbestu). Ja izmantojamais darba rīks tiek bloķēts, nekavējoties izslēgt ierīci! Neieslēdziet ierīci, kamēr izmantojamais darba rīks ir bloķēts; var rasties atsitiens ar augstu griezes momentu. Noskaidrojiet un novērsiet izmantojamā darba rīka bloķēšanas iemeslu, ievērojot visas drošības norādes. Iespējamie iemesli: • iesprūdis apstrādājamajā materiālā • apstrādājamais materiāls ir caursists • elektroinstruments ir pārslogots I+AA2eslēgtai ierīcei nepieskarties. Izmantojamais darba rīks darba gaitā var stipri sakarst. UZMANĪBU! Bīstamība apdedzināties • veicot darba rīka nomaiņu • noliekot iekārtu Skaidas un atlūzas nedrīkst ņemt ārā, kamēr mašīna darbojas. Pievienojuma kabeli vienmēr turēt atstatus no mašīnas darbības lauka. Kabelim vienmēr jāatrodas aiz mašīnas. Veicot darbus sienu, griestu un grīdas apvidū, vajag uzmanīties, lai nesabojātu elektriskos, gāzes un ūdens vadus. Fiksējiet apstrādājamo materiālu ar fiksācijas aprīkojumu. Nenostiprināti materiāli var izraisīt smagus savainojumus un bojājumus. Pirms jebkādiem darbiem, kas attiecas uz mašīnas apkopi, mašīnu noteikti vajag atvienot no kontaktligzdas. Pie liela urbšanas diametra papildus rokturi vajag piestiprināt perpendikulāri galvenajam rokturim. Skat. arī attēlus nodaļā "Pagriezt rokturi". NOTEIKUMIEM ATBILSTOŠS IZMANTOJUMS Elektroniskā triecienurbjmašīna / skrūvgrieznis ir universāli izmantojams urbšanai, urbšanai ar perforāciju, skrūvēšanai un vītnes griešanai. Šo instrumentu drīkst izmantot tikai saskaņā ar minētajiem lietošanas noteikumiem. ATBILSTĪBA CE NORMĀM Mēs apliecinām, ka produkts, kura tehniskie parametri aprakstīti „tehnisko datu lapā“, pilnībā atbilst prasībām saskaņā ar direktīvām 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/ES, 2006/42/EK un attiecīgajiem harmonizētajiem normatīvajiem dokumentiem: EN 55014-1:2017 EN 60745-1:2009+A11:2010 EN 60745-2-1:2010 EN 60745-2-2:2010 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 55014-2:2015 EN 50581:2012 Winnenden, 2018-02-26 Alexander Krug Managing Director Pilnvarotais tehniskās dokumentācijas sastādīšanā. Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10 71364 Winnenden Germany LATVISKI LATVISKI TĪKLA PIESLĒGUMS Kontaktligzdām, kas atrodas ārpus telpām jābūt aprīkotām ar automātiskiem drošinātājslēdžiem, kas nostrādā, ja strāvas plūsmā radušies (FI, RCD, PRCD) bojājumi. To pieprasa jūsu elektroiekārtas instalācijas noteikumi. Lūdzu, to ņemt vārā, izmantojot mūsu instrumentus. Pieslēgt tikai vienpola maiņstrāvas tīklam un tikai spriegumam, kas norādīts uz jaudas paneļa. Pieslēgums iespējams arī kontaktligzdām bez aizsargkontaktiem, jo runa ir par uzbūvi, kas atbilst II. aizsargklasei. Instrumentu pieslēgt kontaktligzdai tikai izslēgtā stāvoklī. APKOPE Vajag vienmēr uzmanīt, lai būtu tīras dzesēšanas atveres. Ja bieži tiek izmantota perforācijas darbība, tad urbja stiprinājums ir regulāri jāattīra no putekļiem. Šim nolūkam mašīna jātur ar stiprinājumu uz leju un stiprinājums maksimāli jāatskrūvē un jāaizskrūvē. Tādējādi putekļi, kas sakrājušies tajā, var iznākt ārā. Leteicams regulāri izmantot tīrītāju (n.p.k. 4932 6217 19), lai iztīrītu Ja ir bojāts tīkla pieslēguma vads, tad tā apmaiņa jāuzdod klientu apkalpošanas servisam, kuram ir nepieciešamie speciālie darba rīki. Izmantojiet tikai firmu AEG piederumus un firmas rezerves daļas. Lieciet nomainīt detaļas, kuru nomaiņa nav aprakstīta, kādā no firmu AEG klientu apkalpošanas servisiem. (Skat. brošūru "Garantija/klientu apkalpošanas serviss".) Ja nepieciešams, klientu apkalpošanas servisā vai tieši pie firmas Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany, var pieprasīt instrumenta numurs, kas norādīts uz jaudas paneļa. UZMANĪBU! BÎSTAMI! Pirms jebkādiem darbiem, kas attiecas uz mašīnas apkopi, mašīnu noteikti vajag atvienot no kontaktligzdas. Pirms sākt lietot instrumentu, lūdzu, izlasiet lietošanas pamācību. Piederumi - standartaprīkojumā neietvertās, bet ieteicamās papildus komplektācijas detaļas no piederumu programmas. Elektroiekārtas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jāsavāc atsevišķi un jānodod pārstrādes uzņēmumam, kas no tām atbrīvosies dabai draudzīgā veidā. Meklējiet otrreizējās pārstrādes poligonus un savākšanas punktus vietējās pārvaldes iestādēs vai pie preces pārdevēja. II aizsardzības klases elektroinstruments. Elektroinstruments, kuram aizsardzība pret elektrisko triecienu ir atkarīga ne tikai no pamata izolācijas, bet arī no tā, ka tiek piemēroti papildu aizsardzības pasākumi, piemēram, dubultā izolācija vai pastiprināta izolācija. Aizsarga pieslēgšanai instrumenti nav paredzēti. CE marķējums SIMBOLI UZMANĪBU! BÎSTAMI! Pirms jebkādiem darbiem, kas attiecas uz mašīnas apkopi, mašīnu noteikti vajag atvienot no kontaktligzdas. Pirms sākt lietot instrumentu, lūdzu, izlasiet lietošanas pamācību. Piederumi - standartaprīkojumā neietvertās, bet ieteicamās papildus komplektācijas detaļas no piederumu programmas. Elektroiekārtas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jāsavāc atsevišķi un jānodod pārstrādes uzņēmumam, kas no tām atbrīvosies dabai draudzīgā veidā. Meklējiet otrreizējās pārstrādes poligonus un savākšanas punktus vietējās pārvaldes iestādēs vai pie preces pārdevēja. II aizsardzības klases elektroinstruments. Elektroinstruments, kuram aizsardzība pret elektrisko triecienu ir atkarīga ne tikai no pamata izolācijas, bet arī no tā, ka tiek piemēroti papildu aizsardzības pasākumi, piemēram, dubultā izolācija vai pastiprināta izolācija. Aizsarga pieslēgšanai instrumenti nav paredzēti. CE marķējums Regulatory Compliance Mark (RCM). Produkts atbilst spēkā esošajiem noteikumiem. Ukrainas nacionālais atbilstības simbols EurAsian atbilstības marķējums.
Zīmols:
AEG
Produkts:
Urbjmašīnas
Modelis/nosaukums:
SBE 750 RE
Faila tips:
PDF
Pieejamās valodas:
Holandiešu Valoda, Angļu, Vācu Valoda, Franču Valoda, Spāņu Valoda, Itāļu Valoda, Zviedru Valoda, Portugāliete, Dāņu-, Poļu Valoda, Krievu-, Norvēģu Valoda, Somu Valoda, Rumāņu Valoda, Turku, Slovakiete, Grieķu Valoda, Ungāru Valoda, Slovēnis, Horvātu, Ukraiņu, Arābu Valoda, Bulgārs, Latviešu Valoda, Lietuviešu, Igauniete, Maķedoniete