Redmi Note 11 vadovas
Xiaomi Redmi Note 11vadovas

Vartotojo vadovas, skirtas Xiaomi Redmi Note 11 Lietuviai. Šiame PDF vadove yra 8 puslapiai.

PDF 8 1.1mb
Xiaomi Redmi Note 11vadovas
Ankstesnis puslapis

Peržiūrėkite žemiau esantį Xiaomi Redmi Note 11 vadovą. Visus „ManualsCat.com“ vadovus galima peržiūrėti visiškai nemokamai. Naudodami mygtuką 'Pasirinkite kalbą', galite pasirinkti vadovo kalbą, kurią norite peržiūrėti.

MANUALSCAT | LT

Klausimas ir atsakymai

Turite klausimą apie Xiaomi Redmi Note 11 bet negalite rasti atsakymo vartotojo vadove? Galbūt „ManualsCat.com“ vartotojai padės jums atsakyti į jūsų klausimą. Užpildžius žemiau esančią formą, jūsų klausimas pasirodys žemiau Xiaomi Redmi Note 11 vadovo. Įsitikinkite, ar apibūdinote savo problemą Xiaomi Redmi Note 11 kaip įmanoma tiksliau. Kuo tikslesnis jūsų klausimas, tuo didesnė tikimybė greitai gauti atsakymą iš kito vartotojo. Jums bus automatiškai išsiųstas elektroninis laiškas, kuriuo bus pranešta, kai kas nors sureaguos į jūsų klausimą.

Užduokite klausimą apie Xiaomi Redmi Note 11

Puslapis: 1
Redmi Note 11 Greitosios paleisties vadovas
Puslapis: 2
Š. RUGPJ. 16 D. 02 48 Garsumo mygtukai Maitinimo mygtukas USB „Type-C“ prievadas
Puslapis: 3
Dėkojame, kad pasirinkote Redmi Note 11 Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį. Sukonfigūruokite įrenginį vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite oficialioje svetainėje: www.mi.com/global/service/userguide MIUI Redmi Note 11 iš anksto įdiegta MIUI – tai mūsų pritaikyta „Android“ operacinė sistema, užtikrinanti dažnus atnaujinimus ir suteikianti patogias funkcijas, kurios sukurtos pagal pasiūlymus iš daugiau nei 200 milijonų aktyvių naudotojų visame pasaulyje. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite svetainėje en.miui.com SIM kortelės dėklas: SD mikrokortelė Nano-SIM Nano-SIM Apie dvi SIM korteles: • Dvi 4G SIM galimos tik naudojantis tam tikrų telekomunikacijų operatorių paslaugomis ir gali veikti ne visuose regionuose. • Palaiko dvi Nano SIM korteles. Kai naudojami abu SIM kortelių lizdai, bet kuri kortelė gali būti nustatyta kaip pagrindinė. • „VoLTE“ palaiko tik tam tikrų regionų telekomunikacijų operatoriai. • Sistema gali būti atnaujinta automatiškai, kad būtų užtikrintas optimalus tinklo veikimas. Jei reikia daugiau informacijos, žr. įrenginyje naudojamą sistemos versiją. • Nedėkite nestandartinių SIM kortelių į SIM kortelių lizdą. Galite sugadinti SIM kortelių lizdą. • ĮSPĖJIMAS. Neardykite šio įrenginio.
Puslapis: 4
EEĮA Siekiant saugiai išmesti šį gaminį, būtina imtis specialių atsargumo priemonių. Šis žymėjimas nurodo, kad ES šį gaminį draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti žalos aplinkai ir žmonių sveikatai dėl netinkamo atliekų išmetimo ir siekiant skatinti tvarų pakartotinį išteklių naudojimą, perdirbkite atsakingai. Jei norite, kad įrenginys būtų perdirbtas saugiai, pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistemomis, arba kreipkitės į mažmenininką, iš kurio įsigijote įrenginį. Jei norite peržiūrėti mūsų Aplinkos apsaugos deklaraciją, pasinaudokite šia nuoroda: www.mi.com/en/about/environment DĖMESIO KYLA SPROGIMO GRĖSMĖ, JEI AKUMULIATORIUS BUS PAKEISTAS NETINKAMO TIPO AKUMULIATORIUMI. PANAUDOTUS AKUMULIATORIUS IŠMESKITE VADOVAUDAMIESI INSTRUKCIJOMIS. Jei norite išvengti galimo klausos pažeidimo, ilgai nesiklausykite dideliu garsu. Papildomą saugos informaciją ir įspėjimus rasite pasinaudoję toliau pateikiama nuoroda: www.mi.com/en/certification Svarbi saugos informacija Prieš pradėdami naudoti įrenginį perskaitykite visą saugos informaciją: • Naudojant nepatvirtintus laidus, maitinimo adapterius arba akumuliatorius, gali kilti gaisras, gali įvykti sprogimas arba kilti kitų grėsmių. • Naudokite tik patvirtintus ir su jūsų įrenginiu suderinamus priedus. • Šio įrenginio darbinės temperatūros intervalas yra 0–40° C. Jei įrenginys bus naudojamas aplinkoje, kurios temperatūra nepatenka į šį intervalą, įrenginys gali būti sugadintas. • Jei įrenginys pateikiamas su integruotu akumuliatoriumi, kad nepažeistumėte akumuliatoriaus arba įrenginio, nebandykite keisti akumuliatoriaus patys. • Įrenginį įkraukite tik naudodami pridedamą arba patvirtintą laidą ir maitinimo adapterį. Naudojant kitus adapterius gali kilti gaisras, galite patirti elektros šoką ir galite sugadinti įrenginį ir adapterį. • Pasibaigus įkrovimui atjunkite adapterį tiek nuo įrenginio, tiek nuo maitinimo šaltinio. Nekraukite įrenginio ilgiau 12 valandų. • Akumuliatorius turi būti išmetamas ir perdirbamas atskirai nuo kitų buitinių atliekų. Dėl netinkamo elgesio su akumuliatoriumi, gali kilti gaisras arba gali įvykti sprogimas. Įrenginį, jo akumuliatorių ir kitus priedus išmeskite arba atiduokite perdirbti vadovaudamiesi vietiniais įstatymais. • Neardykite, nedaužykite, netraiškykite ir nedeginkite akumuliatoriaus. Jei akumuliatorius atrodo deformuotas arba pažeistas, nedelsdami nutraukite jo naudojimą. - Apsaugokite akumuliatorių nuo trumpojo sujungimo, nes galimas perkaitimas, nudegimas arba kiti sužeidimai. - Nepalikite akumuliatoriaus aplinkoje, kuriai būdinga aukšta temperatūra. - Dėl perkaitimo gali įvykti sprogimas. - Neardykite, nedaužykite ir netraiškykite akumuliatoriaus, nes jis gali ištekėti, perkaisti arba sprogti. - Nedeginkite akumuliatoriaus, nes galite sukelti gaisrą arba sprogimą. - Jei akumuliatorius atrodo deformuotas arba pažeistas, nedelsdami nutraukite jo naudojimą. • Naudotojui negalima akumuliatoriaus išimti arba pakeisti. Akumuliatoriaus išėmimo ir remonto darbus gali atlikti tik gamintojo įgalioti remonto centrai.
Puslapis: 5
• Pasirūpinkite, kad įrenginys visada būtų sausas. • Nebandykite remontuoti įrenginio patys. Jei kuri nors įrenginio dalis tinkamai neveikia, kreipkitės į „Mi“ klientų palaikymo tarnybą arba pristatykite įrenginį į įgaliotą remonto centrą. • Kitus įrenginius prijunkite vadovaudamiesi kartu pateikiamomis instrukcijomis. Prie šio įrenginio nejunkite nesuderinamų įrenginių. • Naudojant kintamosios / nuolatinės srovės adapterius, lizdas turi būti netoli įrangos ir jis turi būti lengvai pasiekiamas. Saugos priemonės • Vadovaukitės visomis galiojančiomis nuostatomis ir taisyklėmis, ribojančiomis mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose situacijose ir vietose. • Nenaudokite telefono degalinėse, bet kokioje sprogioje aplinkoje ar potencialiai sprogioje aplinkoje, įskaitant degalų tiekimo vietas po laivų deniais, degalų ar chemikalų gabenimo ar sandėliavimo patalpas, arba vietas, kur ore gali būti cheminių medžiagų arba dalelių, tokių kaip granulės, dulkės arba metalo milteliai. Pakluskite ženklams, raginantiems išjungti belaidžius įrenginius, tokius kaip telefonai ar kita radijo įranga. Išjunkite mobilųjį telefoną ar belaidį įrenginį sprogdinimo zonoje arba vietose, kuriose reikalaujama išjungti dvikryptes radijo ryšio priemones arba elektroninius įrenginius, kad būtų išvengta galimų pavojų. • Nenaudokite telefono ligoninių operacinėse, skubios pagalbos palatose ar intensyvios priežiūros skyriuose. Visada vadovaukitės ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų taisyklėmis ir nuostatomis. Jei naudojate medicininį įrenginį, pasitarkite su savo gydytoju ir įrenginio gamintoju, kad būtų nustatyta, ar jūsų telefonas gali trikdyti medicininio įrenginio veikimą. Siekiant išvengti galimų širdies stimuliatoriaus darbo trikdžių, tarp mobiliojo telefono ir širdies stimuliatoriaus visada išlaikykite mažiausiai 15 cm atstumą. Tai galite padaryti dėdami telefoną prie ausies kitoje, nei širdies stimuliatorius, pusėje ir nenešiodami telefono kišenėje ant krūtinės. Siekiant nesukelti medicininės įrangos trikdžių, nenaudokite telefono arti klausos aparatų, kochlearinių implantų ar kitų panašių įrenginių. • Laikykitės visų orlaivių saugos taisyklių ir išjunkite telefoną orlaivyje, kai to reikalaujama. • Vairuodami transporto priemonę telefoną naudokite vadovaudamiesi galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis ir įstatymais. • Siekiant išvengti žaibo, nenaudokite telefono lauke, perkūnijos metu. • Neskambinkite telefonu, kol telefonas kraunasi. • Nenaudokite telefono didelio drėgnumo vietose, pvz., vonios kambaryje. Taip darydami galite patirti elektros šoką, galite būti sužeisti, gali kilti gaisras arba gali būti sugadintas kroviklis. Saugos pranešimas Atnaujinkite telefono operacinę sistemą naudodami integruotą programinės įrangos atnaujinimo funkciją, arba apsilankę bet kuriame įgaliotame paslaugų centre. Programinės įrangos atnaujinimas kitomis priemonėmis gali sugadinti įrenginį, galite prarasti duomenis, gali kilti saugos problemų ir kitų grėsmių. ES reglamentas RĮD atitikties deklaracija Šiuo dokumentu „Xiaomi Communications Co., Ltd.“ patvirtina, kad šis GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE skaitmeninis mobilusis telefonas, palaikantis „Bluetooth“ ir „Wi-Fi“ 2201117TY, atitinka pagrindinius ir kitus susijusius 2014/53/ES RĮ direktyvos reikalavimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas internetinėje
Puslapis: 6
svetainėje www.mi.com/en/certification RD poveikio informacija (SAR) Šis įrenginys atitinka savitosios sugerties koeficiento (SAR) apribojimus, taikomus bendrajai visuomenei / nekontroliuojamam poveikiui (10 g SAR galvai ir liemeniui, apribojimas: 2,0 W/kg), kaip nurodoma 1999/519/EB Tarybos rekomendacijos ICNIRP gairėse ir RĮD (2014/53/ES direktyvoje). Atliekant SAR bandymus, šis įrenginys buvo nustatytas transliuoti didžiausiu patvirtintu galios lygiu visose testuojamose dažnių juostose ir jis buvo pastatytas į tokias padėtis, kurios imituoja radijo bangų poveikį naudojant įrenginį prie galvos, kai nelieka atstumo, ir prie kūno, kai išlaikomas 5 mm atstumas. Kūnui taikoma SAR atitiktis užtikrinama išlaikant 5 mm atstumą tarp įrenginio ir žmogaus kūno. Šis įrenginys turi būti nešiojamas mažiausiai 5 mm atstumu nuo kūno, kad RD poveikio lygis atitiktų arba būtų mažesnis nei nustatytas lygis. Jei įrenginys nešiojamas arti kūno, turi būti naudojamas diržo spaustukas arba dėklas, kuriame nėra metalinių komponentų, kad būtų užtikrinta mažiausiai 5 mm atskirtis tarp įrenginio ir kūno. RD poveikio atitiktis nebuvo patikrinta arba patvirtinta, kai ant kūno buvo dėvimas metalų turintis priedas, todėl reikėtų vengti naudoti tokius priedus. Patvirtinimo informacija (didžiausias SAR) SAR 10 g apribojimas: 2,0 W/kg, SAR reikšmė: Galva: 0,598 W/kg, Kūnas: 0,996 W/kg (5 mm atstumas). Teisinė informacija Šis įrenginys gali būti naudojamas visose ES šalyse. Vadovaukitės šalyje, kurioje naudojamas įrenginys, galiojančiais įstatymais ir reglamentais. Šis įrenginys gali būti naudojamas tik patalpose, eksploatuojant jį 5150–5350 MHz dažnių diapazone ir tik toliau nurodytose šalyse: AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK(NI) IS LI NO CH TR Apribojimai 2,4 GHz dažnių juostoje: Norvegija. Šis poskyris netaikomas geografinei vietovei, esančiai 20 km spinduliu nuo Niu Olensiundo centro. Įsitikinkite, kad naudojamas maitinimo adapteris atitinka IEC / EN 62368-1 standarto 6.4.5 punkte nurodytus reikalavimus ir yra patikrintas bei patvirtintas vadovaujantis šalies ir vietos įstatymais. Dažnių juostos ir galia Šio mobiliojo telefono ES naudojamos dažnių juostos ir maks. radijo dažnių galia: GSM 900: 35,5 dBm
Puslapis: 7
GSM 1800: 32,5 dBm WCDMA dažnių juosta 1/8: 25,7 dBm LTE dažnių juosta 1/3/7/8/20/28/38/40/41(2535MHz-2655MHz): 25.7 dBm „Bluetooth“: 20 dBm „Wi-Fi“ 2,4 GHz dažnių juosta: 20 dBm „Wi-Fi“ 5 GHz: 5150–5250 MHz: 23 dBm, 5250–5350 MHz: 20 dBm, 5470–5725 MHz: 20 dBm, 5725–5850 MHz: 14 dBm NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m esant 10 m Federalinės ryšių komisijos (FRK) reglamentas Šis mobilusis telefonas atitinka FRK taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo dviejų toliau nurodytų sąlygų: (1) šis prietaisas negali kelti kenksmingų trikdžių ir (2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius,  net ir tokius, dėl kurių gali veikti netinkamai. Šis mobilusis telefonas buvo patikrintas ir nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeniniams prietaisams taikomus apribojimus, kaip tai nurodoma FRK taisyklių 15 dalyje. Šie apribojimai sukurti taip, kad būtų užtikrinta pagrįsta apsauga nuo kenksmingų trikdžių gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir, jei ji sumontuojama ir naudojama nesilaikant instrukcijų, gali kelti kenksmingus radijo ryšio trikdžius. Nėra jokios garantijos, kad tam tikras įrengimas nesukels trikdžių. Jei ši įranga kelia kenksmingus radijo ar televizijos signalo priėmimo trikdžius, kuriuos pavyksta nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, vartotojas turėtų imtis priemonių ir pabandyti pašalinti trikdžius pritaikant vieną arba kelias iš toliau nurodytų priemonių. - Nukreipti priėmimo anteną į kitą pusę arba pakeisti jos vietą. - Padidinti įrangą ir imtuvą skiriantį atstumą. - Prijungti įrangą prie kito maitinimo tiekimo lizdo, kad ji nebūtų prijungta prie tos pačios grandinės, kaip ir imtuvas. - Jei reikia pagalbos, pasitarkite su patyrusiu radijo / televizijos techniku. RD poveikio informacija (SAR) Šis įrenginys atitinka vyriausybės reikalavimus dėl radijo bangų poveikio. Šis prietaisas suprojektuotas ir pagamintas neviršyti radijo dažnio (RD) spinduliuotės ribinių verčių. Belaidžių prietaisų poveikio standarte naudojamas matavimo vienetas  , žinomas kaip savitosios sugerties koeficientas arba SAR. FRK nustatyta SAR riba yra 1,6 W/kg. Dėvint arti kūno, šis įrenginys buvo patikrintas ir buvo nustatyta, kad jis atitinka FRK RD poveikio gaires, susijusias su priedu, kuriame nėra metalo ir kuris įrenginį išlaiko mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. RD poveikio atitiktis naudojant metalų turintį priedą nebuvo patikrinta ir patvirtinta, todėl reikėtų vengti naudoti tokius prie kūno esančius priedus. Bet koks priedas, naudojamas su šiuo įrenginiu, turi išlaikyti jį mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. FRK pastaba Pakeitimai arba modifikacijos, kurių nėra aiškiai patvirtinusi už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teisę naudoti įrangą. Siekiant užtikrinti atitiktį FRK B klasei taikomiems apribojimams, su šiuo įrenginiu turi būti naudojami ekranuotieji laidai. El. etiketė Šis įrenginys turi elektroninę etiketę, kurioje pateikiama sertifikavimo informacija. Jei norite ją pasiekti, eikite į skirtuką Nustatymai > Apie telefoną > Sertifikatas, arba atidarykite skirtuką „Nustatymai“ ir paieškos juostoje įveskite „Sertifikatas“. Modelis: 2201117TY 2201 nurodo, kad šis gaminys bus išleistas po 2022 m. sausio mėn.
Puslapis: 8
Gamintojas : „Xiaomi Communications Co.,Ltd.“ Adresas : #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kinija Modelis : MDY-11-EZ Įvesties įtampa : 100–240 V~ Įvesties dažnis : 50/60 Hz Išvesties įtampa : 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 20,0 V / 11,0 V Išvesties srovė : 3,0 A / 3,0 A / 2,25 A / 1,35 A / 3,0 A maks. Išvesties galia : 15,0 W / 27,0 W / 27,0 W / 27,0 W / 33,0 W maks. Vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu : ≥ 82,0 % Atsakomybės atsisakymas Šį greitosios paleisties vadovą atspausdino „Xiaomi“ arba vietinė susijusi įmonė. „Xiaomi“ bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo gali patobulinti ir keisti šį vadovą dėl pasitaikiusių spausdinimo klaidų, esamos informacijos netikslumų ar programų ir (arba) įrangos patobulinimų. Tokie pakeitimai bus pateikiami naujuose internetiniuose greitosios paleisties vadovo leidimuose (daugiau informacijos rasite svetainėje www.mi.com/global/service/userguide). Visi paveikslėliai yra tik iliustracijos ir gali tiksliai neatitikti tikrojo įrenginio. Gamintojas: „Xiaomi Communications Co., Ltd.“ Gamintojo pašto adresas: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kinija, 100085 Prekių ženklas: „Redmi“ Modelis: 2201117TY © „Xiaomi Inc.“. Visos teisės saugomos.
Prekės ženklas:
Xiaomi
Produktas:
Išmanieji telefonai
Modelis / vardas:
Redmi Note 11
Failo tipas:
PDF
Galimos kalbos:
Lietuviai