Series 2200 EP2220 vadovas
Philips Series 2200 EP2220vadovas

Vartotojo vadovas, skirtas Philips Series 2200 EP2220 Lenkas. Šiame PDF vadove yra 290 puslapiai.

PDF 290 1.1mb

Peržiūrėkite žemiau esantį Philips Series 2200 EP2220 vadovą. Visus „ManualsCat.com“ vadovus galima peržiūrėti visiškai nemokamai. Naudodami mygtuką 'Pasirinkite kalbą', galite pasirinkti vadovo kalbą, kurią norite peržiūrėti.

MANUALSCAT | LT

Klausimas ir atsakymai

Turite klausimą apie Philips Series 2200 EP2220 bet negalite rasti atsakymo vartotojo vadove? Galbūt „ManualsCat.com“ vartotojai padės jums atsakyti į jūsų klausimą. Užpildžius žemiau esančią formą, jūsų klausimas pasirodys žemiau Philips Series 2200 EP2220 vadovo. Įsitikinkite, ar apibūdinote savo problemą Philips Series 2200 EP2220 kaip įmanoma tiksliau. Kuo tikslesnis jūsų klausimas, tuo didesnė tikimybė greitai gauti atsakymą iš kito vartotojo. Jums bus automatiškai išsiųstas elektroninis laiškas, kuriuo bus pranešta, kai kas nors sureaguos į jūsų klausimą.

Užduokite klausimą apie Philips Series 2200 EP2220

Puslapis: 1
Lietuviškai Turinys Mašinos apžvalga (A pav.)____________________________________________________________________________ 88 Valdymo skydelis (B pav.) ____________________________________________________________________________ 88 Įvadas ________________________________________________________________________________________________ 89 Prieš naudojant pirmą kartą _________________________________________________________________________ 89 Gėrimų virimas________________________________________________________________________________________ 91 Mašinos nustatymų reguliavimas ____________________________________________________________________ 93 Virimo grupės išėmimas ir įstatymas_________________________________________________________________ 96 Valymas ir priežiūra___________________________________________________________________________________ 96 „AquaClean“ vandens filtras _________________________________________________________________________ 98 Vandens kietumo nustatymas _______________________________________________________________________ 100 Nuovirų šalinimo procedūra (30 min.) _______________________________________________________________ 101 Priedų užsakymas ____________________________________________________________________________________ 102 Trikčių diagnostika ir šalinimas_______________________________________________________________________ 102 Techninės specifikacijos _____________________________________________________________________________ 107 Mašinos apžvalga (A pav.) A1 Valdymo pultas A10 Priežiūros durelės A2 Puodelio laikiklis A11 Duomenų etiketė su tipo numeriu A3 Iš anksto sumaltos kavos skyrius A12 Vandens bakas A4 Kavos pupelių bunkerio dangtelis A13 Karšto vandens pylimo snapelis A5 Reguliuojamas kavos snapelis A14 Kavos tirščių talpykla A6 Maitinimo kištukas A15 Kavos tirščių talpyklos priekinis dangtelis A7 Malimo nustatymo ratukas A16 Nuvarvėjimo padėklo dangtis A8 Kavos pupelių bunkeris A17 Nuvarvėjimo padėklas A9 Virimo grupė A18 Nuvarvėjimo padėklo prisipildymo indikatorius Priedai A19 Tepalo tūbelė A22 Vandens kietumo testo juostelė A20 „AquaClean“ vandens filtras A23 Klasikinis pieno putų plakiklis (tik tam tikriems tipams) A21 Dozavimo kaušelis A24 „LatteGo“ (pieno talpykla) (tik tam tikriems tipams) Valdymo skydelis (B pav.) B paveiksle pateikta visų mygtukų ir piktogramų apžvalga. Žemiau pateikiamas aprašymas. 88 Lietuviškai
Puslapis: 2
Kai kurios funkcijos / piktogramos yra tik tam tikriems tipams. B1 Įjungimo ir išjungimo mygtukas B7 Įspėjimo piktogramos B2 Gėrimų piktogramos* B8 Paleidimo lemputė B3 Aromato stiprumo / iš anksto sumaltos kavos piktograma. B9 Paleidimas ir stabdymas mygtukas B4 Gėrimo kiekio piktograma B10 Kalk. valymo piktograma B5 Pieno kiekio piktograma (tik tam tikriems tipams) B11 „AquaClean“ piktograma B6 Kavos temperatūros piktograma (tik tam tikriems tipams) *Gėrimų piktogramos: espresas, silpnasis espresas, kava, amerikietiška kava, kapučinas, pienas su espresu, karštas vanduo, garai (tik konkretiems tipams) Įvadas Sveikiname nusipirkus visiškai automatinę „Philips“ kavos mašiną! Norėdami pasinaudoti visa „Philips“ siūloma parama, užregistruokite savo produktą adresu www.philips.com/welcome. Prieš naudodami mašiną pirmą kartą atidžiai perskaitykite atskirą saugos bukletą ir išsaugokite jį ateičiai. Kad jums padėtų pradėti naudoti ir kad gautumėte iš savo mašinos visa, kas geriausia, „Philips“ siūlo palaikymą įvairiais būdais. Dėžutėje rasite: 1 Šį naudotojo vadovą, kuriame pateikiamos naudojimo instrukcijos paveikslų pagrindu ir išsamesnė informacija apie valymą ir techninę priežiūrą. Yra daug šios espreso mašinos versijų, jos visos turi skirtingų funkcijų. Kiekviena versija turi savo tipo numerį. Tipo numerį galite rasti duomenų etiketėje priežiūros durelių viduje (žr. A11 pav.). 2 Atskirą saugos bukletą su mašinos naudojimo saugiu būdu instrukcijomis. 3 Norėdami gauti palaikymą prisijungus (dažnai užduodami klausimai, filmai ir pan.), nuskenuokite QR kodą ant šio bukleto viršelio arba apsilankykite www.philips.com/coffee-care Ši mašina buvo išbandyta naudojant kavą. Nors ji buvo kruopščiai išvalyta, joje gali būti šiek tiek kavos likučių. Tačiau mes garantuojame, kad mašina visiškai nauja. Mašina automatiškai sureguliuoja sumaltos kavos kiekį, kuris naudojamas geriausio skonio kavai paruošti. Iš pradžių turite išvirti kavos 5 kartus, kad mašina užbaigtų susireguliavimą. Prieš naudodami pirmą kartą, būtinai išskalaukite „LatteGo“ (pieno talpyklą) arba klasikinį pieno putų plakiklį. Prieš naudojant pirmą kartą 1. Mašinos nustatymas Įjungus mašiną iš karšto vandens arba kavos snapelio gali būti išpilta kažkiek vandens. Tai normalu. 89 Lietuviškai Lietuviškai
Puslapis: 3
ON 2. „AquaClean“ vandens filtro aktyvinimas (5 min.) Išsamesnę informaciją žr. skyriuje „AquaClean“ vandens filtras“. 5 sec. 30 sec. 1 min. ON 3 sec. 3. Vandens kietumo nustatymas Išsamias instrukcijas žr. skyriuje „Vandens kietumo nustatymas“. Numatytasis vandens kietumo parametras yra 4: kietas vanduo. 1 sec. OFF 1 min. 3 sec. = 3x ON 4. „LatteGo“ surinkimas (tik tam tikriems tipams) CLICK 90 Lietuviškai
Puslapis: 4
5. Klasikinio pieno putų plakiklio surinkimas (tik tam tikriems tipams) 1 2 Gėrimų virimas Bendrieji veiksmai 1 Užpildykite vandens baką vandentiekio vandeniu ir pripildykite bunkerį pupelių. 2 Norėdami įjungti mašiną, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką. - Mašina ima šilti ir atlieka automatinį skalavimo ciklą. Kaistant lemputės gėrimų piktogramose viena po kitos lėtai nušvis ir ges. - Kai visos lemputės gėrimų piktogramose šviečia nuolat, mašina paruošta naudoti. 3 Puodelį padėkite po kavos pylimo snapeliu. Paslinkite kavos išpylimo snapelį aukštyn arba žemyn, kad sureguliuotumėte jo aukštį pagal naudojamo (pav. 1) puodelio arba stiklinės dydį. Gėrimų suasmeninimas Mašina suteikia jums galimybę sureguliuoti gėrimo nustatymus pagal savo pasirinkimą. Pasirinkę gėrimą galite: 1 Sureguliuoti aromato stiprumą, bakstelėdami aromato stiprumo piktogramą (pav. 2). Stiprumas yra 3 lygių, žemiausias yra švelniausias, o aukščiausias yra stipriausias. 2 Sureguliuoti gėrimo kiekį, bakstelėdami gėrimo kiekio (pav. 3) ir (arba) pieno kiekio piktogramą (tik tam tikriems tipams). Galimi 3 kiekiai: žemą, vidutinį ir aukštą. Taip pat galite sureguliuoti kavos temperatūrą pagal savo pageidavimą. Kavos virimas iš kavos pupelių 1 Norėdami išvirti kavos, bakstelėkite pasirinkto gėrimo piktogramą. - Aromato stiprumo ir kiekio lemputės nušvinta ir rodo anksčiau buvusį pasirinkimą. - Dabar galite reguliuoti gėrimą pagal savo skonį. 2 Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką. - Lemputė gėrimo piktogramoje mirksi, kai gėrimas išpilamas. Tik tam tikriems tipams: Amerikietiška kava ruošiama iš espreso ir vandens. Kai verdate amerikietišką kavą, mašina pirmiausia išpila espresą, paskui vandenį. 3 Norėdami sustabdyti kavos išpylimą prieš mašinai jį užbaigiant, dar kartą paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką. Norėdami vienu metu išvirti 2 kavos puodelius, bakstelėkite gėrimo piktogramą dukart. Nušvinta lemputė „2x“. 91 Lietuviškai Lietuviškai
Puslapis: 5
Gėrimų pieno pagrindu virimas naudojant „LatteGo“ (pieno talpyklą) „LatteGo“ sudaro pieno talpykla, rėmas ir laikymo dangtelis. Kad išvengtumėte pratekėjimo, prieš pildydami pieno talpyklą įsitikinkite, kad rėmas ir pieno talpykla tinkamai surinkti. 1 Norėdami surinkti „LatteGo“, pirmiausia įstatykite pieno talpyklos viršų po kabliu rėmo (pav. 4) viršuje. Tada įspauskite į vietą apatinę pieno talpyklos dalį. Išgirsite spragtelėjimą, kai ji užsifiksuos vietoje (pav. 5). Pastaba. Įsitikinkite, kad pieno talpykla ir rėmas švarūs prieš juos sujungdami. 2 Šiek tiek pakreipkite „LatteGo“ ir uždėkite ant karšto vandens išpylimo snapelio (pav. 6). Tada spauskite, kol užsifiksuos vietoje (pav. 7). 3 Pripildykite „LatteGo“ pieno iki lygio, nurodyto ant pieno talpyklos gėrimui, kurį verdate (pav. 8). Nepripildykite pieno talpyklos virš didžiausią lygį rodančios žymės. Jei suasmeninote pieno kiekį, jums gali prireikti įpilti į pieno talpyklą daugiau ar mažiau pieno, negu nurodyta šiam gėrimui ant „LatteGo“. Kad pasiektumėte optimalių rezultatų, visada naudokite pieną tiesiai iš šaldytuvo. 4 Padėkite puodelį ant nuvarvėjimo padėklo. 5 Bakstelėkite pasirinkto gėrimo pieno pagrindu piktogramą. - Dabar galite sureguliuoti gėrimą pagal savo pageidavimą. 6 Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką. - Lemputė gėrimo piktogramoje mirksi, kai gėrimas išpilamas. Kai verdate kapučiną arba pieną su espresu, mašina pirmiausia išpila pieną, paskui kavą. Kai verdate kavą su pienu, mašina pirmiausia pila kavą, paskui pieną. - Norėdami sustabdyti pieno išpylimą prieš mašinai išpilant iš anksto nustatytą kiekį, paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką. 7 Norėdami sustabdyti viso gėrimo (pieno ir kavos) išpylimą prieš mašinai jį užbaigiant, nuspauskite ir laikykite paleidimo ir stabdymo mygtuką. Pieno putų plakimas naudojant klasikinį pieno putų plakiklį Kad putų kokybė būtų geriausia, visada naudokite pieną tiesiai iš šaldytuvo. 1 Pakreipkite mašinos juodą silikoninę rankeną į kairę ir užstumkite pieno putų plakiklį ant jos (pav. 9). 2 Įpilkite į pieno ąsotį maždaug 100 ml pieno, jei verdate kapučiną, ir maždaug 150 ml pieno, jei verdate espresą su pienu. 3 Įmerkite pieno putų plakiklį maždaug 1 cm į pieną. 4 Bakstelėkite garų piktogramą (pav. 10). - Lemputė garų piktogramoje nušvinta, o paleidimo lemputė pradeda pulsuoti. 5 Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką, norėdami plakti pieno putas (pav. 11). - Mašina pradeda šilti, garai leidžiami į pieną ir suplakamos pieno putos. 6 Kai pieno putų tūris pieno ąsotyje pasiekia pageidaujamą, dar kartą paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką, kad sustabdytumėte pieno putų plakimą. Niekada neplakite pieno putų ilgiau kaip 90 sekundžių. Putų plakimas automatiškai sustabdomas po 90 sekundžių. 92 Lietuviškai
Puslapis: 6
Jums nereikia judinti pieno ąsočio plakant pieno putas, kad gautumėte geriausią pieno putų kokybę. Kavos virimas iš maltos kavos Galite pasirinkti naudoti iš anksto sumaltą kavą vietoj pupelių, pavyzdžiui, jei jums labiau patinka kita kavos rūšis arba kava be kofeino. 1 Paspauskite mašinos įjungimo ir išjungimo mygtuką ir palaukite, kol ji bus paruošta naudoti. 2 Atidarykite iš anksto sumaltos kavos skyriaus dangtelį ir įpilkite vieną lygmalą matavimo kaušelį iš anksto sumaltos kavos į jį (pav. 12). Tada uždarykite dangtelį. 3 Puoduką padėkite po kavos pylimo snapeliu. 4 Pasirinkite vieną gėrimą. 5 3 sekundes (pav. 13) spauskite aromato stiprumo piktogramą. - Iš anksto sumaltos kavos lemputė užgęsta, o paleidimo lemputė pradeda pulsuoti. 6 Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką. 7 Norėdami sustabdyti kavos išpylimą prieš mašinai jį užbaigiant, dar kartą paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką. Naudodami iš anksto sumaltą kavą, vienu metu galite išvirti tik vieną puodelį kavos. Iš anksto sumaltos kavos nustatymas neįrašomas kaip anksčiau pasirinktas stiprumo nustatymas. Kaskart norėdami naudoti iš anksto sumaltą kavą, turite 3 sekundes spausti aromato stiprumo mygtuką. Kai pasirenkate iš anksto sumaltą kavą, negalite pasirinkti kitokio aromato stiprumo. Karšto vandens išpylimas 1 Jei uždėta, nuimkite „LatteGo“ arba pieno putų plakiklį. 2 Bakstelėkite karšto vandens piktogramą (pav. 14). - Gėrimo kiekio lemputės nušvinta ir rodo anksčiau pasirinktą gėrimo nustatymą karštam vandeniui. 3 Sureguliuokite karšto vandens kiekį pagal savo pasirinkimą, bakstelėdami gėrimo kiekio piktogramą (pav. 3). 4 Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką. - Lemputė karšto vandens piktogramoje mirksi, o karštas vanduo išpilamas iš karšto vandens snapelio (pav. 15). 5 Norėdami sustabdyti karšto vandens išpylimą prieš mašinai jį užbaigiant, dar kartą paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką. Mašinos nustatymų reguliavimas Budėjimo laiko reguliavimas 1 Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte mašiną. 2 Kai mašina išjungta: paspauskite ir palaikykite kalkių šalinimo / valymo piktogramą (pav. 16), kol nušvis (pav. 17) kalkių šalinimo / valymo lemputė ir aromato stiprumo lemputės. 3 Bakstelėkite aromato stiprumo piktogramą, kad pasirinktumėte reikiamą budėjimo laiką: 15, 30, 60 arba 180 minučių. Atitinkamai nušvis 1, 2, 3 arba 4 aromato stiprumo piktogramos lemputės. 93 Lietuviškai Lietuviškai
Puslapis: 7
4 Nustatę budėjimo laiką, paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką. Aparatas išsijungs. 5 Norėdami vėl įjungti mašiną, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką. Aukščiausio numatytojo jūsų gėrimų parametro programavimas Yra 3 numatytieji mašinos nustatymai kiekvienam gėrimui: mažas, vidutinis, didelis. Galite reguliuoti tik didžiausio parametro kiekį. Naują kiekį galima įrašyti, kai paleidimo lemputė pradeda pulsuoti. Prieš pradėdami pieno gėrimo kiekio programavimą, surinkite „LatteGo“ ir įpilkite į jį pieno. 1 Norėdami reguliuoti didžiausio kiekio nustatymą, nuspauskite ir 3 sekundes laikykite gėrimo, kurį norite reguliuoti, piktogramą. - Viršutinė gėrimų kiekio piktogramos lemputė ir viršutinė pieno kiekio piktogramos lemputė (tik tam tikriems tipams) pradeda pulsuoti, taip pat paleidimo ir stabdymo mygtukas pradeda pulsuoti, tai indikacija, kad įjungėte programavimo režimą. 2 Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką. Mašina pradeda virti pasirinktą gėrimą. - Paleidimo lemputė pirmiausia šviečia nuolat. Kai mašina pasiruošusi įrašyti sureguliuotą tūrį, paleidimo ir stabdymo lemputė pradeda pulsuoti. 3 Vėl paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką, kai puodelyje bus pageidaujamas kavos arba pieno kiekis. - Kai verdate kapučiną arba pieną su espresu, pirmiausia bus išpiltas pienas. Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką, kai puodelyje bus pageidaujamas pieno kiekis. Mašina automatiškai pradeda pilti kavą. Vėl paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką, kai puodelyje bus pageidaujamas kiekis. Po to, kai užprogramavote naują didžiausią numatytąjį gėrimo kiekį, mašina išpils šį naują kiekį, kaskart jums pasirinkus didžiausią šio gėrimo kiekį. Galite reguliuoti tik didžiausio numatytojo kiekio lygį. Jei norite sugrąžinti numatytuosius kiekio nustatymus, žr. „Gamyklos nustatymų atkūrimas“. Kavos temperatūros reguliavimas Mašinos be temperatūros piktogramos 1 Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte mašiną. 2 Kai mašina išjungta: nuspauskite ir laikykite kavos kiekio piktogramą, kol lemputės šioje piktogramoje nušvis (pav. 18). 3 Bakstelėkite kiekio piktogramą, kad nustatytumėte reikiamą temperatūrą: normalią, aukštą arba maks. - Atitinkamai nušvinta 1, 2 arba 3 lemputės. 4 Kai baigiate kavos temperatūros nustatymą, paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką. 5 Norėdami vėl įjungti mašiną, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką. Jei mašinos neišjungsite patys, praėjus tam tikram laikui ji išsijungs automatiškai. Mašinos su temperatūros piktograma (tik EP3221) 1 Baksnokite kavos temperatūros piktogramą, kad nustatytumėte pageidaujamą temperatūrą. 94 Lietuviškai
Puslapis: 8
Gamyklos nustatymų atkūrimas Mašina pasiūlo jums galimybę bet kuriuo momentu atkurti numatytuosius gėrimų nustatymus. Galite atkurti numatytuosius nustatymus tik kai mašina išjungta. 1 Norėdami išjungti mašiną, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką. 2 Nuspauskite ir 3 sekundes laikykite espreso piktogramą. - Nušvinta vidurinės lemputės gėrimų nustatymo piktogramose. Paleidimo ir stabdymo lemputė pradeda pulsuoti, tai indikacija, kad pasiruošta nustatymų atkūrimui. 3 Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką, kad patvirtintumėte, kad norite atkurti nustatymus. 4 Norėdami vėl įjungti mašiną, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką. Malūnėlio nustatymų reguliavimas Galite pakeisti kavos stiprumą, naudodami malimo nustatymo ratuką pupelių talpykloje. Kuo mažesnis malimo nustatymas, tuo smulkiau sumalamos kavos pupelės ir tuo stipresnė kava. Yra 12 skirtingi malimo nustatymai, iš kurių galite pasirinkti. Aparatas nustatytas, kad gautų geriausią skonį iš jūsų kavos pupelių. Todėl patariame nereguliuoti malūnėlio nustatymų, kol neišvirėte 100–150 puodelių (po maždaug 1 mėn. naudojimo). Galite reguliuoti malimo nustatymus tik mašinai malant kavos pupeles. Jums reikės išvirti nuo 2 iki 3 gėrimų, kad pajustumėte visą skirtumą. Nesukite malimo nustatymo ratuko daugiau kaip per vieną įrantą iš karto, kad nebūtų apgadintas malūnėlis. 1 Puoduką padėkite po kavos pylimo snapeliu. 2 Atidarykite kavos pupelių bunkerio dangtelį. 3 Bakstelėkite espreso piktogramą, tada paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką. 4 Kai malūnėlis pradės malti, nuspauskite malimo nustatymo ratuką ir pasukite jį į kairę arba į dešinę. (pav. 19) Valdymo skydelio pypsėjimo išjungimas 1 Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte mašiną. 2 Kai mašina išjungta, bakstelėkite ir laikykite kavos piktogramą (EP3221 silpnojo espreso piktogramą), kol piktogramos lemputė užges. Paleidimo lemputė pradeda mirksėti. 3 Vėl bakstelėkite kavos piktogramą, kad išjungtumėte valdymo skydelio pypsėjimą. Šviesa kavos piktogramoje užgęsta. 4 Paspauskite paleidimo ir sustabdymo mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą. 5 Norėdami vėl įjungti mašiną, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką. Valdymo skydelio pypsėjimas dabar išjungtas. Pastaba. Jei šviesa kavos piktogramoje neužgęsta bakstelėjus ir laikant piktogramą, tai reiškia, kad valdymo skydelio pypsėjimas jau išjungtas. Norėdami jį vėl įjungti, vėl bakstelėkite piktogramą ir patvirtinkite, paspausdami paleidimo ir sustabdymo mygtuką. Įjungimo ir išjungimo bei paleidimo ir sustabdymo mygtuko pypsėjimo išjungti negalima. 95 Lietuviškai Lietuviškai
Puslapis: 9
Virimo grupės išėmimas ir įstatymas Išsamių instrukcijų apie tai, kaip išimti, įstatyti ir valyti virimo grupę vaizdo įrašas pateikiamas www.philips.com/coffee-care. Virimo grupės nuėmimas nuo mašinos 1 Išjunkite mašiną. 2 Nuimkite vandens baką ir atidarykite priežiūros dureles (pav. 20). 3 Paspauskite rankeną (pav. 21) PUSH (Stumti) ir patraukite už virimo grupės rankenėlės, kad nuimtumėte ją nuo mašinos (pav. 22). Virimo grupės įstatymas Prieš įstumdami virimo grupę atgal į mašiną įsitikinkite, kad jos padėtis tinkama. 1 Patikrinkite, ar virimo grupės padėtis tinkama. Rodyklė ant geltono cilindro virimo grupės šone turi būti sutapdinta su juoda rodykle ir N (pav. 23). - Jei jos nesutapdintos, spauskite svirtį žemyn, kol ji susilies su virimo grupės (pav. 24) pagrindu. 2 Stumkite virimo grupę atgal į mašiną išilgai nukreipimo bėgių šonuose (pav. 25), kol ji užsifiksuos savo vietoje ir pasigirs spragtelėjimas (pav. 26). Nespauskite mygtuko „PUSH“ (Stumti). 3 Uždarykite priežiūros dureles ir atgal įdėkite vandens baką. Valymas ir priežiūra Reguliariai valant ir prižiūrint palaikoma geriausia jūsų mašinos būklė ir užtikrinama, kad kava ilgai išliks skani, o kavos srautas bus pastovus. Išsamią informaciją apie taip, kada ir kaip valyti visas nuimamas mašinos dalis žr. tolesnėje lentelėje. Išsamesnę informaciją ir vaizdo įrašų su instrukcijomis rasite www.philips.com/coffee-care. Apžvalga, kurias dalis galima plauti indaplovėje, pateikiama D paveiksle. Nuimamos dalys Kada valyti Kaip valyti Virimo grupė Kas savaitę Nuimkite virimo grupę nuo mašinos. Išskalaukite po vandentiekio čiaupu. Kas mėnesį Valykite virimo grupę, naudodami „Philips“ kavos aliejaus šalinimo tabletę. Klasikinis pieno putų plakiklis Po kiekvieno naudojimo Pirmiausia išpilkite karštą vandenį, prie mašinos esant prijungtam pieno putų plakikliui, kad būtų užtikrintas kruopštus valymas. Tada nuimkite pieno putų plakiklį nuo mašinos ir išrinkite jį. Išskalaukite visas dalis po vandentiekio čiaupu arba išplaukite indaplovėje. Iš anksto sumaltos kavos skyrius Tikrinkite iš anksto sumaltos kavos skyrių kas savaitę, ar jis neužkimštas. Atjunkite mašiną ir nuimkite virimo grupę. Atidarykite iš anksto sumaltos kavos skyriaus dangtelį ir įkiškite į jį šaukšto kotą. Judinkite kotą aukštyn ir žemyn, kol užkimšusi malta kava iškris (pav. 27). Eikite į www.philips.com/coffee-care, ten pateikiamas vaizdo įrašas su išsamiomis instrukcijomis. 96 Lietuviškai
Puslapis: 10
Nuimamos dalys Kada valyti Kaip valyti Kavos tirščių talpykla Ištuštinkite kavos tirščių talpyklą mašinai paraginus. Valykite kas savaitę. Išimkite kavos tirščių talpyklą mašinai esant įjungtai. Skalaukite jį po vandentiekio čiaupu, naudodami šiek tiek plovimo skysčio, arba išplaukite indaplovėje. Kavos tirščių talpyklos priekinį skydelį plauti indaplovėje nesaugu. Nuvarvėjimo padėklas Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą kasdien arba kai tik raudonas pilno nuvarvėjimo padėklo indikatorius iškyla per nuvarvėjimo padėklą (pav. 28). Valykite nuvarvėjimo padėklą kas savaitę. Išimkite nuvarvėjimo padėklą (pav. 29) ir skalaukite po vandentiekio čiaupu, naudodami šiek tiek plovimo skysčio. Nuvarvėjimo padėklą galite plauti ir indaplovėje. Kavos tirščių talpyklos priekinį skydelį (A15 pav.) plauti indaplovėje nesaugu. LatteGo Po kiekvieno naudojimo Išskalaukite „LatteGo“ po vandentiekio čiaupu arba išplaukite indaplovėje. Virimo grupės tepimas Kas 2 mėnesius Pasitikrinkite tepimo lentelėje ir sutepkite virimo grupę „Philips“ tepalu. Vandens bakas Kas savaitę Išskalaukite vandens baką po vandentiekio čiaupu. Virimo grupės valymas Reguliariai valant virimo grupę užkertamas kelias kavos liekanoms užkimšti vidinius kontūrus. Aplankykite www.philips.com/coffee-care, čia pateikiama palaikymo vaizdo įrašų apie tai, kaip išimti, įdėti ir valyti virimo grupę. Virimo grupės valymas po vandentiekio čiaupu 1 Nuimkite virimo grupę. 2 Kruopščiai išskalaukite virimo grupę vandeniu. Kruopščiai išvalykite viršutinį virimo grupės filtrą (pav. 30). 3 Leiskite virimo grupei išdžiūti ore prieš įdėdami ją atgal. Nesausinkite virimo grupės audeklu, kad pluošto nesusikauptų virimo grupės viduje. Virimo grupės valymas naudojant tabletes kavos aliejui šalinti Naudokite tik „Philips“ kavos aliejaus šalinimo tabletes. 1 Padėkite puoduką po kavos snapeliu. Vandens baką pripildykite šviežio vandens. 2 Įdėkite kavos riebalų šalinimo tabletę į iš anksto sumaltos kavos talpyklą. 3 Bakstelėkite kavos piktogramą ir paskui 3 sekundes spauskite aromato stiprumo piktogramą, kad pasirinktumėte iš anksto sumaltos kavos funkciją (pav. 2). 4 Nedėkite maltos kavos. Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką, kad pradėtumėte virimo ciklą. Kai pusė puodelio vandens išvirta, atjunkite mašiną. 5 Leiskite kavos aliejaus šalinimo tirpalui veikti mažiausiai 15 minučių. 6 Įkiškite maitinimo kištuką atgal į sieninį elektros lizdą ir įjunkite mašiną, kad būtų baigtas virimo ciklas. Ištuštinkite puoduką. 7 Nuimkite vandens baką ir atidarykite priežiūros dureles. Nuimkite virimo grupę ir kruopščiai išskalaukite po vandentiekio čiaupu. 8 Vėl įdėkite virimo grupę ir vandens baką bei padėkite puodelį po kavos snapeliu. 97 Lietuviškai Lietuviškai
Puslapis: 11
9 Bakstelėkite kavos piktogramą ir paskui 3 sekundes spauskite aromato stiprumo piktogramą, kad pasirinktumėte iš anksto sumaltos kavos funkciją (pav. 2). Nedėkite maltos kavos. Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką, kad pradėtumėte virimo ciklą. Pakartokite tai du kartus. Ištuštinkite puoduką. Virimo grupės tepimas Sutepkite virimo grupę kas 2 mėnesius, kad judančios dalys ir toliau sklandžiai judėtų. 1 Užtepkite ploną sluoksnį tepalo ant virimo grupės (pav. 31) stūmoklio (pilka dalis). 2 Užtepkite ploną sluoksnį tepalo apie veleną (pilka dalis) virimo grupės (pav. 32) apačioje. 3 Užtepkite ploną sluoksnį tepalo ant bėgių abiejose pusėse (pav. 33). „LatteGo“ (pieno talpyklos) valymas „LatteGo“ valymas po kiekvieno naudojimo 1 Nuimkite „LatteGo“ nuo mašinos (pav. 34). 2 Išpilkite visą likusį pieną. 3 Paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir nuimkite pieno talpyklą nuo „LatteGo“ (pav. 35) rėmo. 4 Visas dalis išplaukite indaplovėje arba po vandentiekio čiaupu, naudodami šiltą vandenį ir šiek tiek plovimo skysčio. Klasikinio pieno putų plakiklio valymas Klasikinio pieno putų plakiklio valymas po kiekvieno naudojimo Higienos sumetimais valykite pieno putų plakiklį kaskart panaudoję, kad būtų išvengta pieno liekanų susikaupimo. 1 Padėkite puodelį po pieno putų plakikliu. 2 Bakstelėkite garų piktogramą ir tada paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką, kad būtų pradėti leisti garai ir būtų pašalintas visas pienas, kuris galėjo likti pieno putų plakiklyje. 3 Norėdami sustabdyti garų išleidimą po kelių sekundžių, dar kartą paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką. 4 Valykite pieno putų plakiklį drėgna šluoste. Kasdieninis klasikinio pieno putų plakiklio valymas 1 Leiskite pieno putų plakikliui visiškai atvėsti. 2 Pakreipkite pieno putų plakiklį kairėn (pav. 36) ir pašalinkite metalinę dalį ir silikoninę dalį (pav. 37). 3 Išrinkite dvi dalis (pav. 38) ir išskalaukite jas šviežiame vandenyje arba išplaukite indaplovėje. Patikrinkite, ar maža skylutė (pav. 39) metaliniame vamzdelyje yra visiškai švari ir neužsikimšusi pieno likučiais. 4 Vėl surinkite dvi pieno putų plakiklio dalis ir vėl prijunkite pieno putų plakiklį prie mašinos. „AquaClean“ vandens filtras Jūsų mašinai įgalintas „AquaClean“. Galite įdėti „AquaClean“ vandens filtrą į vandens baką, kad išsaugotumėte kavos skonį. Jis taip pat sumažina nuovirų šalinimo poreikį, sumažindamas kalkių nuosėdų susikaupimą jūsų mašinoje. Galite nusipirkti „AquaClean“ filtrą iš jūsų vietos mažmenininko, įgaliotuose priežiūros centruose arba internetu, adresu www.philips.com/parts-and-accessories. 98 Lietuviškai
Puslapis: 12
„AquaClean“ piktograma ir lemputė Jūsų mašina aprūpinta „AquaClean“ vandens filtro lempute (pav. 40) filtro būsenos indikacijai. Pasinaudokite tolesne lentele, norėdami sužinoti, kokie veiksmai reikalingi, kai lemputė nuolat šviečia arba mirksi. Kai naudojate mašiną pirmą kartą, „AquaClean“ lemputė pradeda šviesti oranžine spalva. Tai indikacija, kad galite pradėti naudoti „AquaClean“ vandens filtrą. Jei nesuaktyvinsite „AquaClean“ vandens filtro, praėjus šiek tiek laiko lemputė bus išjungta automatiškai. Kai sumontuojate filtrą ir suaktyvinate jį, pasinaudodami „AquaClean“ piktograma, „AquaClean“ lemputė šviečia mėlynai, tai patvirtinimas, kad „AquaClean“ vandens filtras aktyvus. Kai filtras išeikvojamas, „AquaClean“ lemputė vėl pradeda mirksėti oranžine spalva, tai priminimas, kad turite pakeisti filtrą nauju. Kai oranžinė „AquaClean“ lemputė išjungta, vis tiek galite suaktyvinti „AquaClean“ filtrą, jums reikės pirmiausia pašalinti iš mašinos nuoviras. „AquaClean“ vandens filtro aktyvinimas (5 min.) Mašina neaptinka automatiškai, ar filtras įdėtas į vandens baką. Dėl to jums reikia suaktyvinti kiekvieną naują sumontuotą „AquaClean“ vandens filtrą, pasinaudojant „AquaClean“ piktograma. Kai oranžinė „AquaClean“ lemputė išjungta, vis tiek galite suaktyvinti „AquaClean“ vandens filtrą, bet jums reikės pirmiausia pašalinti iš mašinos nuoviras. Jūsų mašina turi būti visiškai išvalyta nuo kalkių nuosėdų prieš pradedant naudoti „AquaClean“ vandens filtrą. Prieš suaktyvinant „AquaClean“ vandens filtrą, jį reikia paruošti mirkant vandenyje, kaip aprašyta žemiau. Jei to nepadarysite, į mašiną vietoj vandens gali būti įtraukta oro, dėl to sukeliama daug triukšmo ir mašina negali virti kavos. 1 Patikrinkite, ar aparatas įjungtas. 2 Pakratykite filtrą apie 5 sekundes (pav. 41). 3 Įmerkite apverstą filtrą į ąsotį su šaltu vandeniu ir jį (pav. 42) papurtykite ar paspauskite. 4 Filtras dabar paruoštas naudoti ir galima jį įstatyti į vandens baką. 5 Įstatykite filtrą vertikaliai ant filtro jungties vandens bake. Spauskite jį iki žemiausios galimos padėties (pav. 43). 6 Į vandens baką pripilkite šviežio vandens ir įdėkite jį atgal į mašiną. 7 Jei uždėta, nuimkite „LatteGo“. 8 Padėkite dubenį po karšto vandens snapeliu / pieno putų plakikliu. 9 3 sekundes (pav. 44) spauskite „AquaClean“ piktogramą. Paleidimo lemputė pradeda pulsuoti. 10 Paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką, kad pradėtumėte aktyvinimo procesą. 11 Karštas vanduo bus pilamas iš karšto vandens snapelio / pieno putų plakiklio (3 min.). 12 Kai aktyvinimo procesas baigtas, įsijungia mėlyna „AquaClean“ lemputė, kad būtų patvirtinta, kad „AquaClean“ vandens filtras suaktyvintas tinkamai. 99 Lietuviškai Lietuviškai
Puslapis: 13
„AquaClean“ vandens filtro pakeitimas (5 min.) 95 litrams vandens perėjus per filtrą, filtras nustos veikti. „AquaClean“ lemputė pasidaro oranžinė ir pradeda mirksėti, tai priminimas, kad turite pakeisti filtrą. Kol ji mirksi, galite pakeisti filtrą, pirmiausia nepašalinę nuovirų iš mašinos. Jei nepakeisite „AquaClean“ vandens filtro, galų gale oranžinė lemputė išsijungs. Tokiu atveju vis tiek galite pakeisti filtrą, bet pirmiausia turite pašalinti nuoviras iš mašinos. Kai mirksi oranžinė „AquaClean“ lemputė: 1 Išimkite seną „AquaClean“ vandens filtrą. 2 Sumontuokite naują filtrą ir jį suaktyvinkite, kaip aprašyta skyriuje „AquaClean“ vandens filtro suaktyvinimas (5 min.)“. Keiskite „AquaClean“ vandens filtrą bent kas 3 mėnesius, net jei mašina dar nenurodė, kad pakeitimas reikalingas. „AquaClean“ priminimo išjungimas Jei nebenorite naudoti „Philips AquaClean“ vandens filtrų, visada galite išjungti „AquaClean“ priminimus: („AquaClean“ lemputė mirksi oranžine spalva): 1 Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte mašiną. 2 Kai mašina išjungta, nuspauskite ir laikykite „AquaClean“ piktogramą, kol šviesa šioje piktogramoje įsijungs. Paleidimo lemputė pradeda mirksėti. 3 Norėdami išjungti priminimus, vėl bakstelėkite „AquaClean“ piktogramą. Šviesa „AquaClean“ piktogramoje užgęsta. 4 Paspauskite paleidimo ir sustabdymo mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą. 5 Norėdami vėl įjungti mašiną, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką. „AquaClean“ priminimai dabar išjungti. Pastaba. Suaktyvinus naują „AquaClean“ filtrą, automatiškai bus vėl suaktyvinti „AquaClean“ priminimai. Vandens kietumo nustatymas Mes jums patariame sureguliuoti vandens kietumą pagal vandens kietumą jūsų regione, kad mašinos veikimas būtų optimalus ir jos naudojimo laikas būtų ilgesnis. Dėl to jums taip pat neprireiks šalinti nuovirų iš mašinos pernelyg dažnai. Numatytasis vandens kietumo parametras yra 4: kietas vanduo. Pasinaudokite vandens kietumo testo juostele, tiekiama dėžutėje, kad nustatytumėte vandens kietumą jūsų regione: 1 Įmerkite vandens kietumo testo juostelę į vandenį iš vandentiekio čiaupo arba palaikykite ją po vandentiekio čiaupu 1 sekundę (pav. 45). 2 Palaukite 1 minutę. Paraudusių kvadratų testo juostelėje skaičius nurodo vandens kietumą (pav. 46). Nustatykite tinkamą vandens kietumą mašinoje: 1 Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte mašiną. 2 Kai mašina išjungta, bakstelėkite ir laikykite aromato stiprumo piktogramą, kol visos lemputės piktogramoje nušvis (pav. 2). 100 Lietuviškai
Puslapis: 14
3 Bakstelėkite aromato stiprumo piktogramą 1, 2, 3 arba 4 kartus. Įsijungusių lempučių skaičius turi būti lygus raudonų kvadratų testo juostelėje (pav. 47) skaičiui. Jei testo juostelėje nėra raudonų kvadratų (visi kvadratai žali), pasirinkite 1 lemputę. 4 Kai nustatote tinkamą vandens kietumą, paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką. 5 Paspauskite įjungimo ir išjungimo piktogramą, kad įjungtumėte mašiną. Kadangi tik kartą nustatote vandens kietumą, aromato stiprumo funkcija naudojama vandens kietumui pasirinkti. Tai nepaveikia jūsų vėliau ruošiamų gėrimų aromato stiprumo. Nuovirų šalinimo procedūra (30 min.) Naudokite tik „Philips“ nuovirų šalinimo priemonę. Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite nuovirų šalinimo priemonės sieros rūgšties, druskos rūgšties, sulfamo ar acto rūgšties (acto) pagrindu, nes ji gali apgadinti vandens grandinę jūsų mašinoje ir tinkamai neištirpdyti kalkių nuovirų. Jei nenaudosite „Philips“ nuovirų šalinimo priemonės, bus panaikinta jūsų garantija. Jei nešalinsite nuovirų iš prietaiso, taip pat bus panaikinta jūsų garantija. „Philips“ tirpalo nuoviroms šalinti galite nusipirkti internetinėje parduotuvėje www.philips.com/coffee-care. Kai lemputė „Calc / Clean“ pradeda retai mirksėti, turite pašalinti nuoviras iš mašinos. 1 Patikrinkite, ar aparatas įjungtas. 2 Jei uždėta, nuimkite „LatteGo“ arba pieno putų plakiklį. 3 Išimkite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpyklą, ištuštinkite ir įdėkite atgal į vietą. 4 Išimkite vandens baką ir jį ištuštinkite. Tada išimkite „AquaClean“ vandens filtrą. 5 Supilkite į vandens baką visą butelį „Philips“ nuovirų šalinimo priemonės ir paskui pripilkite į jį vandens iki „Calc / Clean“ indikacijos (pav. 48). Tada įdėkite jį atgal į mašiną. 6 Padėkite didelę talpyklą (1,5 l) po kavos išpylimo snapeliu ir vandens snapeliu. 7 3 sekundes spauskite „Calc / Clean“ piktogramą, tada paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką. 8 Prasideda pirmas nuovirų šalinimo procedūros etapas. Nuovirų šalinimo procedūra užtrunka apie 30 minučių, ją sudaro nuovirų šalinimo ciklas ir skalavimo ciklas. Per nuovirų šalinimo ciklą „Calc / Clean“ lemputė mirksi, kad parodytų, kad vyksta nuovirų šalinimo etapas. 9 Leiskite mašinai išpilti tirpalą nuoviroms šalinti, kol ekrane jums bus priminta, kad vandens bakas tuščias. 10 Ištuštinkite vandens baką, išskalaukite jį ir įpilkite šviežio vandens iki „Calc / Clean“ indikacijos. 11 Ištuštinkite talpyklą ir padėkite ją atgal po kavos išpylimo snapeliu ir vandens snapeliu. Vėl paspauskite paleidimo ir stabdymo mygtuką. 12 Prasideda antras nuovirų šalinimo ciklo etapas, skalavimo ciklas, jis trunka 3 minutes. Per šį etapą lemputės valdymo pulte įsijungia ir išsijungia, kad parodytų, kad vyksta skalavimo etapas. 13 Palaukite, kol mašina nustos pilti vandenį. Nuovirų šalinimo procedūra baigta, kai mašina nustoja pilti vandenį. 14 Mašina vėl ims kaisti. Kai lemputės gėrimų piktogramose šviečia nuolat, mašina vėl paruošta naudoti. 15 Sumontuokite ir suaktyvinkite naują „AquaClean“ vandens filtrą vandens bake. - Kai nuovirų šalinimo procedūra baigta, „AquaClean“ lemputė šiek tiek laiko mirksi, kad jums primintų sumontuoti naują „AquaClean“ vandens filtrą. Patarimas. Naudojant „AquaClean“ filtrą sumažėja poreikis šalinti nuoviras. 101 Lietuviškai Lietuviškai
Puslapis: 15
Ką daryti, jei nuovirų šalinimo procedūra nutraukiama Galite baigti nuovirų šalinimo procedūrą, valdymo pulte paspaudę įjungimo ir išjungimo mygtuką. Jei nuovirų šalinimo procedūra nutraukiama prieš ją visiškai užbaigiant, atlikite šiuos veiksmus: 1 Ištuštinkite vandens baką ir kruopščiai jį išskalaukite. 2 Pripilkite į vandens baką šviežio vandens iki „Calc / Clean“ lygio indikacijos ir vėl įjunkite mašiną. Mašina įšils ir atliks automatinį skalavimo ciklą. 3 Prieš virdami bet kokius gėrimus atlikite rankinį skalavimo ciklą. Norėdami atlikti rankinį skalavimo ciklą, pirmiausia išpilkite pusę vandens bako karšto vandens, baksnodami karšto vandens piktogramą (pav. 14), ir tada išvirkite 2 puodelius iš anksto sumaltos kavos, nepridėdami sumaltos kavos. Jei nuovirų šalinimo procedūra neužbaigiama, reikia kuo greičiau atlikti kitą nuovirų šalinimo iš mašinos procedūrą. Priedų užsakymas Aparatui valyti ir nuoviroms šalinti naudokite tik „Philips“ priežiūros produktus. Šių produktų galima nusipirkti iš jūsų vietos mažmenininko, įgaliotuose priežiūros centruose arba internetu, adresu www.philips.com/parts-and-accessories. Norėdami rasti visą atsarginių dalių sąrašą internete, įveskite savo aparato modelio numerį. Modelio numerį galite rasti priežiūros durelių viduje. Priežiūros produktai ir tipo numeriai: - Tirpalas nuoviroms šalinti CA6700 - „AquaClean“ vandens filtras CA6903 - Virimo grupės tepalas HD5061 - Kavos alyvos šalinimo tabletės CA6704 Trikčių diagnostika ir šalinimas Šiame skyriuje apibendrintos dažniausios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodami mašiną. Palaikymo vaizdo įrašus ir visas dažnai užduodamų klausimų sąrašą žr. www.philips.com/coffee-care. Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą. Kontaktinius duomenis žr. garantijos lankstinuke. Įspėjimo piktogramos Įspėjimo piktograma Sprendimas Lemputė „Vandens bakas tuščias“ šviečia - Vandens bakas beveik tuščias. Pripilkite į vandens baką šviežio vandens iki maksimalaus lygio indikacijos. - Vandens bakelis netinkamai įdėtas. Įdėkite atgal vandens baką. Lemputė „Ištuštinkite kavos tirščių talpyklą“ šviečia. - Kavos tirščių talpykla pilna. Išimkite ir ištuštinkite kavos tirščių talpyklą mašinai esant įjungtai. Prieš įdėdami talpyklą, palaukite bent 5 sekundes. 102 Lietuviškai
Puslapis: 16
Įspėjimo piktograma Sprendimas Pavojaus signalo lemputė šviečia - Kavos tirščių talpykla ir (arba) nuvarvėjimo padėklo nėra arba įdėta netinkamai. Įdėkite atgal kavos tirščių talpyklą ir (arba) nuvarvėjimo padėklą, įsitikinkite, kad jų padėtis tinkama. - Atidarytas eksploatavimo dangtelis. Išimkite vandens baką ir įsitikinkite, kad priežiūros durelės uždarytos. Pavojaus signalo lemputė mirksi - Virimo grupės nėra arba ji neįstatyta tinkamai. Išimkite virimo grupę ir įsitikinkite, kad ji užfiksuota vietoje. Išsamias instrukcijas žr. skyriuje „Virimo grupės išėmimas ir įdėjimas“. - Virimo grupė užblokuota. Išimkite virimo grupę ir išskalaukite ją vandeniu po vandentiekio čiaupu. Tada sutepkite virimo grupę ir įdėkite ją atgal į mašiną. Išsamias instrukcijas žr. skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“. Pavojaus signalo lemputė įjungta, o paleidimo lemputė mirksi. Šiek tiek oro sulaikyta mašinoje. Norėdami išleisti orą iš mašinos, pripilkite vandens baką vandens, padėkite puodelį po klasikiniu pieno putų plakikliu ir paspauskite mirksintį paleidimo ir sustabdymo mygtuką. Būkite atsargūs: mažos karšto vandens čiurkšlės sklis iš klasikinio pieno putų plakiklio, kad būtų išleistas oras. „AquaClean“ lemputė mirksi: įdėkite arba pakeiskite „AquaClean“ vandens filtrą ir jį suaktyvinkite. Išsamias instrukcijas žr. skyriuje „AquaClean“ vandens filtras“. Nuovirų šalinimo lemputė retai mirksi: pašalinkite nuoviras iš mašinos. Lemputės gėrimo piktogramose viena po kitos nušvis ir užges. Mašina kaista ir (arba) bando išleisti į mašiną įtrauktą orą. Palaukite, kol visos gėrimų lemputės švies nuolat. Visų įspėjimo piktogramų lemputės mirksi. Nustatykite mašiną iš naujo, ją atjungdami ir vėl prijungdami. Prieš vėl įjungdami mašiną, atlikite šiuos veiksmus: - Nuimkite „AquaClean“ vandens filtrą nuo vandens bako. - Įdėkite atgal vandens baką. Stumkite jį į mašiną tiek, kiek eina, kad užtikrintumėte, kad jo padėtis tinkama. - Atidarykite iš anksto sumaltos kavos skyriaus dangtelį ir patikrinkite, ar jis neužkimštas kavos milteliais. Norėdami jį išvalyti, įkiškite šaukšto kotą į iš anksto sumaltos kavos skyrių ir judinkite kotą aukštyn ir žemyn, kol užstrigusi sumalta kava nukris žemyn (pav. 27). Išimkite virimo grupę ir pašalinkite visą žemyn nukritusią sumaltą kavą. Įdėkite atgal ir išvalykite virimo grupę. - Vėl įjunkite mašiną. Jei problema išnyksta, „AquaClean“ filtras nebuvo tinkamai paruoštas. Paruoškite „AquaClean“ filtrą prieš įdėdami atgal, atlikdami 1 ir 2 veiksmus, aprašytus skyriuje „AquaClean“ vandens filtro suaktyvinimas (5 min.)“. Jei lemputės vis tiek mirksi, mašina gali būti perkaitusi. Išjunkite mašiną, palaukite 30 minučių ir vėl ją įjunkite. Jei lemputės vis tiek mirksi, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą. Kontaktinius duomenis žr. tarptautinės garantijos lankstinuke. 103 Lietuviškai Lietuviškai
Puslapis: 17
Trikčių šalinimo lentelė Šiame skyriuje apibendrintos dažniausios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodami mašiną. Palaikymo vaizdo įrašus ir visas dažnai užduodamų klausimų sąrašą žr. www.philips.com/coffee-care. Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą. Kontaktinius duomenis žr. garantijos lankstinuke. Problema Priežastis Sprendimas Nuvarvėjimo padėklas greitai prisipildo. Tai normalu. Mašina naudoja vandenį vidiniam kontūrui ir virimo grupei skalauti. Šiek tiek vandens teka per vidinę sistemą tiesiai į nuvarvėjimo padėklą. Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą kasdien arba kai tik raudonas pilno nuvarvėjimo padėklo indikatorius iškyla per nuvarvėjimo padėklo dangtelį. Patarimas. padėkite puodelį po išpylimo snapeliu, kad surinktumėte iš jo ištekantį skalavimo vandenį. Lemputė „Ištuštinkite kavos tirščių talpyklą“ lieka šviesti. Jūs ištuštinote kavos tirščių talpyklą, kai mašina buvo išjungta. Visada ištuštinkite kavos tirščių talpyklą mašinai esant įjungtai. Išimkite kavos tirščių talpyklą, palaukite mažiausiai 5 sek. ir vėl ją įstatykite. Mašina ragina ištuštinti kavos tirščių talpyklą, net talpyklai esant neužpildytai. Mašina neatkūrė skaitiklio paskutinį kartą jums ištuštinus kavos tirščių talpyklą. Visada palaukite apie 5 sekundes prieš atgal įdėdami kavos tirščių talpyklą. Tokiu būdu kavos tirščių skaitiklis bus nustatytas į nulį. Visada ištuštinkite kavos tirščių talpyklą mašinai esant įjungtai. Jei kavos tirščių talpyklą ištuštinate išjungę mašiną, kavos tirščių skaitiklis neatkuriamas. Kavos tirščių talpykla perpildyta, o lemputė „Ištuštinkite kavos tirščių talpyklą“ nešviečia. Jūs išėmėte nuvarvėjimo padėklą, bet neištuštinote kavos tirščių talpyklos. Kai išimate nuvarvėjimo padėklą, taip pat ištuštinkite kavos tirščių talpyklą, net jei joje yra nedaug kavos tirščių. Tokiu būdu kavos tirščių skaitiklis bus nustatytas į nulį, bus paleistas iš naujo, kad teisingai skaičiuotų kavos tirščius. Negaliu nuimti virimo grupės. Virimo grupės padėtis netinkama. Atkurkite mašiną taip: uždarykite priežiūros dureles ir atgal įdėkite vandens baką. Išjunkite mašiną ir vėl įjunkite. Dar kartą bandykite išimti virimo grupę. Išsamias instrukcijas žr. skyriuje „Virimo grupės išėmimas ir įdėjimas“. Negaliu įdėti virimo grupės. Virimo grupės padėtis netinkama. Atkurkite mašiną taip: uždarykite priežiūros dureles ir atgal įdėkite vandens baką. Palikite virimo grupę išimtą. Mašiną išjunkite ir atjunkite. Palaukite 30 sek., tada vėl prijunkite mašiną ir ją įjunkite. Tada nustatykite tinkamą virimo grupės padėtį ir vėl įstatykite ją į mašiną. Išsamias instrukcijas žr. skyriuje „Virimo grupės išėmimas ir įdėjimas“. 104 Lietuviškai
Puslapis: 18
Problema Priežastis Sprendimas Kava kaip vanduo. Virimo grupė nešvari arba ją reikia sutepti. Išimkite virimo grupę, išskalaukite ją po vandentiekio čiaupu ir palikite išdžiūti. Tada sutepkite judančias dalis. Mašina atlieka susireguliavimo procedūrą. Ši procedūra pradedama automatiškai, kai naudojate mašiną pirmą kartą, kai pakeičiate kavos pupelių rūšį arba ilgai nenaudojus. Iš pradžių išvirkite 5 puodelius kavos, kad mašina užbaigtų susireguliavimo procedūrą. Parinktas per stambaus malūnėlio nustatymas. Nustatykite smulkesnio malimo (mažesnį) malūnėlio nustatymą. Išvirkite nuo 2 iki 3 gėrimų, kad pajustumėte visą skirtumą. Kava nepakankamai karšta. Nustatyta per žema temperatūra. Nustatykite maksimalią temperatūrą. Šaltas puodelis sumažina gėrimo temperatūrą. Pašildykite puodelius, skalaudami juos karštu vandeniu. Įpylus pieno sumažėja gėrimo temperatūra. Nepriklausomai nuo to, ar įpilate karšto ar šalto pieno, visada sumažėja kavos temperatūra. Pašildykite puodelius, skalaudami juos karštu vandeniu. Kava neišteka arba išteka lėtai. „AquaClean“ vandens filtras nebuvo tinkamai paruoštas sumontavimui. Išimkite „AquaClean“ vandens filtrą ir vėl bandykite virti kavą. Jei tai padeda, prieš įdėdami filtrą atgal įsitikinkite, kad „AquaClean“ filtrą tinkamai paruošėte. Išsamias instrukcijas žr. skyriuje „AquaClean“ vandens filtras“. Ilgai nenaudojus turite vėl paruošti „AquaClean“ vandens filtrą naudojimui ir įdėti jį atgal. Žr. 1–3 veiksmus skyriuje „AquaClean“ vandens filtro suaktyvinimas“. „AquaClean“ vandens filtras užkimštas. Keiskite „AquaClean“ filtrą kas 3 mėnesius. Senesnis kaip 3 mėnesių filtras gali užsikimšti. Parinktas per smulkus malūnėlio nustatymas. Nustatykite stambesnį (aukštesnį) malūnėlio nustatymą. Žinokite, kad tai paveiks kavos skonį. Virimo grupė nešvari. Išimkite virimo grupę ir išskalaukite po vandentiekio čiaupu. Kavos išpylimo snapelis nešvarus. Išvalykite kavos išpylimo snapelį ir jo kiaurymes vamzdžių valikliu arba adata. 105 Lietuviškai Lietuviškai
Puslapis: 19
Problema Priežastis Sprendimas Iš anksto sumaltos kavos skyrius užkimštas Išjunkite mašiną ir išimkite virimo grupę. Atidarykite iš anksto sumaltos kavos skyriaus dangtelį ir įkiškite į jį šaukšto kotą. Judinkite kotą aukštyn ir žemyn, kol užkimšusi malta kava iškris (pav. 27). Mašinos kontūrą užkimšo kalkių nuosėdos. Pašalinkite nuoviras iš mašinos, naudodami „Philips“ nuovirų šalinimo priemonę. Visada šalinkite nuoviras iš mašinos, kai nuovirų šalinimo lemputė pradeda mirksėti. Mašina mala kavos pupeles, bet kava neišteka. Iš anksto sumaltos kavos skyrius užkimštas. Išjunkite mašiną ir išimkite virimo grupę. Atidarykite iš anksto sumaltos kavos skyriaus dangtelį ir įkiškite į jį šaukšto kotą. Judinkite kotą aukštyn ir žemyn, kol užkimšusi malta kava iškris (pav. 27). Pienas neputoja. Mašinos su „LatteGo“: „LatteGo“ netinkamai surinkta. Įsitikinkite, kad pieno talpykla tinkamai surinkta prie „LatteGo“ rėmo (spragtelėjo). Mašinos su „LatteGo“: „LatteGo“ pieno talpykla ir (arba) rėmas nešvarus. Išrinkite „LatteGo“ ir išskalaukite abi dalis po vandentiekio čiaupu arba išplaukite indaplovėje. Mašinos su klasikiniu pieno putų plakikliu: pieno putų plakiklis nešvarus. Kruopščiai išvalykite pieno putų plakiklį. Naudojamo pieno rūšis netinka putoms daryti. Iš skirtingų rūšių pieno gaunamas skirtingas putų tūris ir skirtinga putų kokybė. Mes patikrinome tolesnių rūšių pieną ir nustatėme, kad iš jo gaunamos geros pieno putos: pusiau nugriebtą ir nenugriebtą karvės pieną ir pieną be laktozės. Pienas teka iš „LatteGo“ pieno talpyklos dugno. Netinkamas rėmo ir pieno talpyklos surinkimas. Pirmiausia įstatykite pieno talpyklos viršų po kabliu rėmo viršuje. Tada įspauskite į vietą apatinę pieno talpyklos dalį. Išgirsite spragtelėjimą, kai ji užsifiksuos vietoje. Atrodo, kad mašina prateka. Mašina naudoja vandenį vidiniam kontūrui ir virimo grupei skalauti. Šis vanduo teka per vidinę sistemą tiesiai į nuvarvėjimo padėklą. Tai normalu. Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą kasdien arba kai tik raudonas pilno nuvarvėjimo padėklo indikatorius iškyla per nuvarvėjimo padėklo dangtelį. Patarimas. Padėkite puodelį po išpylimo snapeliu, kad surinktumėte skalavimo vandenį ir sumažintumėte vandens kiekį nuvarvėjimo padėkle. 106 Lietuviškai
Puslapis: 20
Problema Priežastis Sprendimas Nuvarvėjimo padėklas per pilnas ir perpildytas, dėl to atrodo, kad mašina prateka. Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą kasdien arba kai tik raudonas pilno nuvarvėjimo padėklo indikatorius iškyla per nuvarvėjimo padėklo dangtelį. Vandens bakas ne visai įstatytas ir oras traukiamas į mašiną. Įsitikinkite, kad vandens bako padėtis tinkama: išimkite jį ir vėl įstatykite, stumdami jį tiek, kiek galima. Virimo grupė nešvari / užkimšta. Išskalaukite virimo grupę. Mašina padėta ne ant horizontalaus paviršiaus. Padėkite mašiną ant horizontalaus paviršiaus, kad nuvarvėjimo padėklas nebūtų perpildytas ir pilno nuvarvėjimo padėklo indikatorius veiktų tinkamai. Vandens bakas ne visai įstatytas ir oras traukiamas į mašiną. Įsitikinkite, kad vandens bako padėtis tinkama: išimkite jį ir vėl įstatykite, stumdami jį tiek, kiek galima. Negaliu suaktyvinti „AquaClean“ vandens filtro ir mašina prašo pašalinti nuoviras. Filtras nebuvo sumontuotas arba pakeistas laiku po to, kai „AquaClean“ vandens filtro lemputė pradėjo mirksėti. Tai reiškia, kad iš jūsų mašinos pašalintos ne visos kalkių nuosėdos. Pirmiausia pašalinkite nuoviras iš mašinos ir tada sumontuokite „AquaClean“ vandens filtrą. Naujo vandens filtro įstatyti nepavyksta. Bandote sumontuoti kitą filtrą, ne „AquaClean“ vandens filtrą. Mašinai tinka tik „AquaClean“ vandens filtras. Guminis žiedas ant „AquaClean“ vandens filtro ne vietoje. Uždėkite guminį žiedą atgal ant „AquaClean“ vandens filtro. Mašina kelia didelį triukšmą. Normalu, kad naudojant jūsų mašina kelia triukšmą. Jei mašina pradeda skleisti kitokios rūšies triukšmą, išvalykite virimo grupę ir sutepkite ją. „AquaClean“ vandens filtras tinkamai neparuoštas ir dabar oras traukiamas į mašiną. Išimkite „AquaClean“ vandens filtrą iš vandens bako ir tinkamai jį paruoškite prieš įdėdami atgal. Išsamias instrukcijas žr. skyriuje „AquaClean“ vandens filtras“. Vandens bakas ne visai įstatytas ir oras traukiamas į mašiną. Įsitikinkite, kad vandens bako padėtis tinkama: išimkite jį ir vėl įstatykite, stumdami jį tiek, kiek galima. 107 Lietuviškai Lietuviškai
Puslapis: 21
Svoris 7–7,5 kg Maitinimo laido ilgis 1000 mm Vandens bakas 1,8 litro, nuimamas Kavos pupelių bunkerio talpa 275 g Kavos tirščių talpyklos talpa 12 briketų „LatteGo“ (pieno talpyklos) talpa 250 ml Reguliuojamas snapelio aukštis 85–145 mm Nurodytoji įtampa – nurodytoji galia – maitinimo šaltinis Žr. duomenų etiketę priežiūros durelių vidinėje dalyje (A11 pav.) 108 Lietuviškai Techninės specifikacijos Gamintojas pasilieka teisę gerinti produkto technines specifikacijas. Visi iš anksto nustatyti kiekiai yra apytiksliai. Aprašymas Vertė Dydis (p x a x g) 246 x 372 x 433 mm
Prekės ženklas:
Philips
Produktas:
kavos virimo aparatai
Modelis / vardas:
Series 2200 EP2220
Failo tipas:
PDF
Galimos kalbos:
Lenkas, Rumunijos, Slovakija, Vengrų, Slovėnija, Kroatų, Ukrainos, Bulgarų, Latvijos, Lietuviai, Estų