Perfectcare 7000 S... vadovas
Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040vadovas

Vartotojo vadovas, skirtas Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 Olandų. Šiame PDF vadove yra 52 puslapiai.

PDF 52 1.1mb

Peržiūrėkite žemiau esantį Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 vadovą. Visus „ManualsCat.com“ vadovus galima peržiūrėti visiškai nemokamai. Naudodami mygtuką 'Pasirinkite kalbą', galite pasirinkti vadovo kalbą, kurią norite peržiūrėti.

MANUALSCAT | LT

Klausimas ir atsakymai

Turite klausimą apie Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 bet negalite rasti atsakymo vartotojo vadove? Galbūt „ManualsCat.com“ vartotojai padės jums atsakyti į jūsų klausimą. Užpildžius žemiau esančią formą, jūsų klausimas pasirodys žemiau Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 vadovo. Įsitikinkite, ar apibūdinote savo problemą Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 kaip įmanoma tiksliau. Kuo tikslesnis jūsų klausimas, tuo didesnė tikimybė greitai gauti atsakymą iš kito vartotojo. Jums bus automatiškai išsiųstas elektroninis laiškas, kuriuo bus pranešta, kai kas nors sureaguos į jūsų klausimą.

Užduokite klausimą apie Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040

Puslapis: 1
25 LIETUVIŠKAI Įvadas Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome. Svarbu Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite atskirą svarbios informacijos lapelį ir vartotojo vadovą. Išsaugokite abu dokumentus, nes jų gali prireikti ateityje. Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jei prietaisas naudojamas komerciniais tikslais, naudojamas netinkamai arba nesilaikant instrukcijų, gamintojas neprisiims atsakomybės ir garantija nebus taikoma. Pavojus • Niekuomet nemerkite lygintuvo ar garų generatoriaus į vandenį. Įspėjimas • Prieš jungdami prietaisą patikrinkite, ar ženklinimo plokštelėje nurodyta įtampa ir vietos maitinimo tinklo įtampa sutampa. • Nenaudokite prietaiso, jei matomi aiškūs kištuko, maitinimo laido, garų tiekimo žarnelės arba paties prietaiso pažeidimai arba jeigu prietaisas buvo nukritęs ar iš jo tekėjo vanduo. • Jeigu maitinimo laidas arba garų tiekimo žarnelė pažeisti, kad išvengtumėte pavojaus, juos turi keisti „Philips“ arba „Philips“ įgaliotas techninės priežiūros centras arba panašią kvalifikaciją turintys darbuotojai. • Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis prijungtas prie maitinimo tinklo. • Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys su silpnesniais fiziniais, jutimo ir protiniais gebėjimais arba neturintys patirties ir žinių, su sąlyga, kad jie bus pamokyti saugiai naudotis prietaisu arba bus prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudoja prietaisą, ir su sąlyga, kad jie bus supažindinti su susijusiais pavojais. • Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. • Kai lygintuvas yra įjungtas arba aušta, laikykite jį ir jo maitinimo laidą 8 metų ir jaunesniems vaikams nepasiekiamoje vietoje. • Valyti prietaisą ir atlikti kalkių šalinimo procedūrą vaikai gali tik prižiūrimi. • Maitinimo laidas ir garų tiekimo žarnelė neturi liestis su karštu lygintuvo padu. • Prieš šalindami kalkes išjunkite prietaisą iš elektros lizdo ir bent 2 valandas leiskite jam atvėsti, kad išvengtumėte rizikos nusideginti. • Үтіктің түпқоймасы және астыңғы табаны өте ыстық болуы мүмкін, сондықтан оны қолмен ұстағанда, күйдіруі мүмкін. Егер бу генераторын жылжыту керек болса, түпқойманы ұстамаңыз. • Үтіктеп болғанда, үтікті тазалағанда, бу генераторын толтырып немесе босатып жатқанда, сондай-ақ үтікті тіпті қысқа уақытқа болса да қараусыз қалдырғанда, үтікті түпқоймасына қойыңыз, өшіріңіз және қуат сымын қабырғадағы розеткадан ажыратыңыз. • Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз да, күйік шалмас үшін кемінде екі сағат бойы суытыңыз. «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауындағы нұсқауларға сәйкес бу генераторын қақтан тазалап немесе Calc-Clean рәсімін тұрыңыз. • Хош иісті суды, кептіргіштен алынған суды, сірке суын, крахмалды, қақ түсіру заттарын, үтіктеу заттарын, химиялық түрде қағы түсірілген суды немесе басқа химикаттарды пайдаланбаңыз, өйткені олар судың шашырауына, қоңыр дақтарға әкелуі не құрылғыны зақымдауы мүмкін. • Бұл құрал тек үйде қолдануға жасалған. Электромагниттік өрістер (ЭМӨ) Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді. Өңдеу - Бұл таңба осы өнімнің қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге утилизацияланбауы қажет екенін білдіреді (2012/19/EU). - Электр және электрондық өнімдердің қалдықтарын бөлек жинау жөніндегі еліңіздің ережелерін сақтаңыз. Қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына тиетін зиянды әсердің алдын алуға көмектеседі. Кепілдік және қолдау Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/support сайтына кіріңіз немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік парақшасын оқыңыз.
Puslapis: 2
26 LIETUVIŠKAI generatoriaus vadovaudamiesi skyriuje „Valymas ir priežiūra“ pateiktais nurodymais. • Nepilkite kvapnaus vandens, vandens iš elektrinio džiovintuvo, acto, krakmolo, kalkių šalinimo priemonių, pagalbinių lyginimo priemonių, cheminiu būdu nukalkinto vandens ir kitų chemikalų, nes dėl jų prietaisas gali praleisti vandenį, palikti rudų dėmių arba šios priemonės gali pažeisti prietaisą. • Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje. Elektromagnetiniai laukai (EML) „Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio. Perdirbimas - Šis simbolis nurodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES). - Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamo poveikio apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą. Garantija ir pagalba Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support arba perskaitykite atskirą visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuką. • Neatidarykite ir nenuimkite EASY DE-CALC rankenėlės nuo garų generatoriaus jį naudodami ir (arba) kol garų generatorius vis dar karštas arba jame yra aukštas slėgis. • Jei garai arba karšti vandens lašai laša iš po EASY DE-CALC rankenėlės, kai prietaisas kaista, išjunkite prietaisą ir bent 2 valandas leiskite jam atvėsti. Prisukite EASY DE-CALC rankenėlę. Jei garai vis tiek sklinda, išjunkite prietaisą ir kreipkitės į „Philips“ įgaliotą techninės priežiūros centrą. • Garų generatoriui uždengti nenaudokite jokio kito dangtelio, išskyrus lygintuvo rinkinyje esančią EASY DE-CALC rankenėlę. • Kai įjungtas garas, pirštais ir rankomis nelieskite lygintuvo pagrindo, kad lygindami nenusidegintumėte. • Niekada nenukreipkite garų į asmenis arba gyvūnus. • Taikoma „Perfect Care Elite Plus“ ir „Perfect Care 9000“ serijų gaminiams: nesiūbuokite lygintuvo pirmyn ir atgal ore, kai įjungtas išmanusis automatinio garų išleidimo režimas, kad išvengtumėte garų sukeltų nudegimų. DĖMESIO! Karštas paviršius Naudojant paviršiai gali įkaisti (lygintuvai, ant kurių pažymėtas įkaitimo simbolis). Dėmesio • Prietaisą junkite tik į įžemintą sieninį el. lizdą. • Prietaisas turi būti naudojamas ir statomas tik ant plokščio ir karščiui atsparaus paviršiaus. Pastatę lygintuvą ant stovo visada įsitikinkite, kad paviršius, ant kurio jį pastatėte, yra stabilus. Stovas yra lygintuvo atrama arba dalis, ant kurios padedamas nenaudojamas lygintuvas. • Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas maitinimo tinklo laidas ir tiekimo žarnelė. • Kištuką galima įjungti tik į tokį lizdą, kurio techninės charakteristikos tokios pačios kaip ir kištuko. • Prieš kišdami kištuką į lizdą, išvyniokite visą maitinimo laidą. • Lygintuvo pagrindas ir lygintuvo padas gali labai įkaisti, todėl prisilietę galite nusideginti. Jei norite perkelti garų generatorių, nelieskite lygintuvo pagrindo. • Baigę lyginti, valydami prietaisą, pripildydami arba ištuštindami garų generatorių ar trumpam palikdami lygintuvą be priežiūros, pastatykite jį ant lygintuvo stovo, išjunkite prietaisą ir iš sieninio el. lizdo ištraukite maitinimo kištuką. • Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo ir bent 2 valandas leiskite jam atvėsti, kad išvengtumėte rizikos nusideginti. Pašalinkite kalkes iš garų
Prekės ženklas:
Philips
Produktas:
Lygintuvai
Modelis / vardas:
Perfectcare 7000 Series PSG7040
Failo tipas:
PDF
Galimos kalbos:
Olandų, Anglų, German., Prancūzų Kalba, Ispanų Kalba, Italijos, Švedijos, Portugalija., Danijos, Lenkas, Norvegų, Suomijos, Rumunijos, Turkijos, Slovakija, Graikų Kalba, Vengrų, Slovėnija, Kroatų, Ukrainos, Bulgarų, Latvijos, Lietuviai, Estų, Albanian., Makedonian., Kazachstanas, Hebrajų Kalba