Airfryer XL Essent... vadovas
Philips Airfryer XL Essential HD9270vadovas

Vartotojo vadovas, skirtas Philips Airfryer XL Essential HD9270 Lietuviai. Šiame PDF vadove yra 28 puslapiai.

PDF 28 1.1mb
Philips Airfryer XL Essential HD9270vadovas
Ankstesnis puslapis

Peržiūrėkite žemiau esantį Philips Airfryer XL Essential HD9270 vadovą. Visus „ManualsCat.com“ vadovus galima peržiūrėti visiškai nemokamai. Naudodami mygtuką 'Pasirinkite kalbą', galite pasirinkti vadovo kalbą, kurią norite peržiūrėti.

MANUALSCAT | LT

Klausimas ir atsakymai

Turite klausimą apie Philips Airfryer XL Essential HD9270 bet negalite rasti atsakymo vartotojo vadove? Galbūt „ManualsCat.com“ vartotojai padės jums atsakyti į jūsų klausimą. Užpildžius žemiau esančią formą, jūsų klausimas pasirodys žemiau Philips Airfryer XL Essential HD9270 vadovo. Įsitikinkite, ar apibūdinote savo problemą Philips Airfryer XL Essential HD9270 kaip įmanoma tiksliau. Kuo tikslesnis jūsų klausimas, tuo didesnė tikimybė greitai gauti atsakymą iš kito vartotojo. Jums bus automatiškai išsiųstas elektroninis laiškas, kuriuo bus pranešta, kai kas nors sureaguos į jūsų klausimą.

Užduokite klausimą apie Philips Airfryer XL Essential HD9270

Puslapis: 1
Vartotojo vadovas HD928X
Puslapis: 2
2 LIETUVIŠKAI TURINYS Svarbu   3 Įvadas 9 Bendrasis aprašymas 9 Prieš naudodami pirmą kartą 10 Programa „NutriU“ 10 Valdymas balsu 11 Paruošimas naudoti 11 Prietaiso naudojimas 12 Maisto lentelė   12 Kepimas karštu oru   14 Karščio palaikymo režimo pasirinkimas   18 Maisto ruošimas naudojant išankstinį nustatymą   18 Keitimas į kitą išankstinį nustatymą   20 Recepto iš programėlės „NutriU“ paleidimas   21 Naminių bulvyčių kepimas   22 Valymas 22 Valymo lentelė   24 Laikymas 24 Perdirbimas 24 Atitikties deklaracija 24 Garantija ir pagalba 25 Programinės įrangos naujinimai 25 Prietaiso suderinamumas 25 Gamyklinė atstata 25 Trikčių diagnostika ir šalinimas 25
Puslapis: 3
3 LIETUVIŠKAI Svarbu Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią svarbią informaciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje. Pavojus - Niekada nenardinkite prietaiso į vandenį ir neskalaukite po iš čiaupo tekančiu vandeniu. - Siekdami išvengti elektros smūgio, neleiskite, kad į prietaisą patektų vandens ar bet kokio kito skysčio. - Norimus kepti produktus visada dėkite į krepšelį, kad jie neprisiliestų prie kaitinimo elementų. - Neuždenkite oro įleidimo ir oro išleidimo angų, kol prietaisas veikia. - Neužpildykite keptuvo aliejumi, nes gali kilti gaisro pavojus. - Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas arba pats prietaisas. - Niekada nelieskite prietaiso vidaus, kol jis veikia. - Niekada nedėkite didesnio maisto kiekio nei ant krepšelio nurodytas didžiausias lygis. - Visada įsitikinkite, kad šildytuvas yra laisvas ir jame nėra įstrigusio maisto. Įspėjimas - Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“, jos techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, kad būtų išvengta pavojaus. - Prietaisą junkite tik į įžemintą sieninį el. lizdą. Visada įsitikinkite, kad kištukas tinkamai įkištas į sieninį elektros lizdą. - Šis prietaisas negali būti naudojamas su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema. - Naudojant prieinami paviršiai gali įkaisti.
Puslapis: 4
4 LIETUVIŠKAI - Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, ir supažindinti su susijusiais pavojais. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu. Vaikai neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi. - Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje. - Nestatykite prietaiso prie sienos ar kitų prietaisų. Už prietaiso, iš abiejų prietaiso pusių ir virš prietaiso palikite mažiausiai 10 cm laisvos vietos. Nieko nedėkite ant prietaiso viršaus. - Kepant karštu oru, karšti garai išleidžiami per oro išleidimo angas. Rankas ir veidą laikykite saugiu atstumu nuo garų ir oro išleidimo angų. Taip pat saugokitės karštų garų ir oro nuimdami išimdami keptuvą iš prietaiso. - Niekada į prietaisą nedėkite lengvų produktų ar pakavimo popieriaus. - Bulvių laikymas: temperatūra turi tikti laikomų bulvių veislei ir būti aukštesnė nei 6 °C, kad sumažėtų pavojus, jog į paruoštą maistą pateks akrilamido. - Nedėkite prietaiso ant arba šalia karštos dujinės viryklės, bet kokio tipo elektrinės viryklės, elektrinių virimo plokščių arba į šildomą orkaitę. - Niekada nepilkite į keptuvą aliejaus. - Prietaisas yra skirtas naudoti, kai aplinkos temperatūra yra 5–40 ºC.
Puslapis: 5
5 LIETUVIŠKAI - Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros tinklo įtampą. - Saugokite maitinimo laidą nuo karštų paviršių. - Nestatykite prietaiso ant arba šalia lengvai užsidegančių medžiagų, pvz., staltiesės arba užuolaidų. - Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove, ir naudokite tik originalius „Philips“ priedus. - Nepalikite prietaiso veikti be priežiūros. - Naudojant prietaisą ir po naudojimo, keptuvas, krepšelis ir riebalų reduktorius būna karšti, visada elkitės atsargiai. - Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite dalis, kurios liesis su maistu. Žr. instrukcijas vadove. Dėmesio - Šis prietaisas skirtas tik įprastai naudoti buityje. Jis neskirtas naudoti tokioje aplinkoje kaip parduotuvių, biurų, ūkių personalo virtuvėse arba kitoje darbo aplinkoje. Jis taip pat neskirtas naudoti klientams viešbučiuose, moteliuose, įstaigose, kuriose teikiama nakvynė su pusryčiais, ir kitoje apgyvendinimo aplinkoje. - Prieš palikdami prietaisą be priežiūros, surinkdami, ardydami, laikydami ar valydami visada ištraukite maitinimo laidą iš tinklo. - Pastatykite prietaisą ant horizontalaus, lygaus ir stabilaus paviršiaus. - Jei prietaisą naudosite netinkamai ar profesionaliems arba pusiau profesionaliems tikslams, arba jei jį naudosite ne pagal vartotojo vadovo instrukcijas, garantija
Puslapis: 6
6 LIETUVIŠKAI nebegalios ir „Philips“ jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už kilusią žalą. - Prietaisą apžiūrėti ar taisyti pristatykite tik į „Philips“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Nebandykite prietaiso taisyti patys, priešingu atveju garantija nebegalios. - Baigę naudoti, būtinai išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo. - Prieš valydami ar tvarkydami prietaisą, palaukite apie 30 minučių, kol jis atvės. - Pasirūpinkite išimti šiame prietaise iškeptus produktus, kai jie yra geltonos aukso spalvos, o ne tamsūs ar rudi. Pašalinkite sudegusius likučius. Šviežių bulvių neskrudinkite aukštesnėje nei 180 °C temperatūroje (tam, kad sumažėtų akrilamido išskyrimas). - Kratydami nepaspauskite krepšelio atlaisvinimo mygtuko. - Būkite atsargūs valydami viršutinę gaminimo skyriaus dalį: karštas kaitinimo elementas ir metalinių dalių kraštai. - Visada įsitikinkite, kad „Airfryer“ viduje esantis maistas iki galo iškepęs. - Visada įsitikinkite, kad kontroliuojate „Airfryer“ veikimą, taip pat ir tada, kai naudojate nuotolinio valdymo funkciją ar paleidimo atidėjimo funkciją. - Gaminant riebų maistą iš „Airfryer“ gali sklisti dūmai. Atkreipkite ypatingą dėmesį naudodami nuotolinio valdymo funkciją arba paleidimo atidėjimo funkciją. - Įsitikinkite, kad vienu metu nuotolinio valdymo funkciją naudoja tik vienas asmuo. - Būkite atsargūs gamindami greitai gendantį maistą su paleidimo atidėjimo funkcija (gali daugintis bakterijos).
Puslapis: 7
7 LIETUVIŠKAI Elektromagnetiniai laukai (EML) Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio. Automatinis išsijungimas Prietaise įdiegta automatinio išsijungimo funkcija. Jei per 20 min. nepaspausite jokio mygtuko, prietaisas automatiškai išsijungs. Norėdami prietaisą išjungti rankiniu būdu, paspauskite maitinimo įjungimo / išjungimo mygtuką.
Puslapis: 8
9 LIETUVIŠKAI Įvadas Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome. „Philips Airfryer“ yra vienintelis „Airfryer“ prietaisas su unikalia „Rapid Air“ technologija, kad iškeptumėte mėgstamą maistą naudodami nedaug aliejaus arba visai be aliejaus ir maiste būtų iki 90 % mažiau riebalų. Su „Philips Rapid Air“ technologija maistas kepamas iš visų pusių, kaip ir mūsų jūrų žvaigždės dizaino prietaise, kad maistas būtų tobulas nuo pirmo iki paskutinio kąsnio. Dabar galite mėgautis tobulai iškeptu maistu – traškiu išorėje ir minkštu viduje. Kepkite keptuvėje, ant grotelių, orkaitėje ir kepinkite – paruoškite įvairių skanių patiekalų sveikai, greitai ir lengvai. Norėdami sužinoti daugiau įkvepiančių receptų ir gauti daugiau informacijos apie „Airfryer“, apsilankykite www.philips.com/ kitchen arba atsisiųskite nemokamą „NutriU“ programėlę, skirtą „IOS®“ ar „Android™“ įrenginiams. *Jūsų šalyje „NutriU“ programėlė gali neveikti. Tokiu atveju įkvėpimo semkitės vietinėje „Philips“ interneto svetainėje. Bendrasis aprašymas 1 Valdymo pultas A Temperatūros didinimo mygtukas B Temperatūros mažinimo mygtukas C Mygtukas Menu (meniu) D Išankstinių nustatymų meniu E Įjungimo / išjungimo mygtukas F Laiko mažinimo mygtukas G Laiko didinimo mygtukas H Laiko indikatorius I Ekranas J Temperatūros indikatorius K „Wi-Fi“ indikatorius 2 Žymė MAX (maksimali riba) 3 Krepšys 4 Krepšelio atlaisvinimo mygtukas 5 Keptuvas 6 Maitinimo laidas 7 Oro angos 8 Oro įleidimas
Puslapis: 9
10 LIETUVIŠKAI „Wi-Fi“ indikatoriaus būsena „Wi-Fi“ indikatorius yra išjungtas • Arba jūsų „AirFryer“ neprijungtas prie namų „WiFi“ tinklo (dar neatliktas pradinis „WiFi“ ryšio nustatymas), arba ryšys su namų „WiFi“ ryšiu nutrūkęs dėl, pvz., pakeisto namų maršrutizatoriaus arba per didelio atstumo tarp „AirFryer“ ir maršrutizatoriaus „Wi-Fi“ indikatorius yra įjungtas • Programėlės „NutriU“ konfigūravimas baigtas, o „AirFryer“ prijungtas prie namų „WiFi“ tinklo „Wi-Fi“ indikatorius mirksi • Gali būti, kad „AirFryer“ veikia „nustatymo“ režimu „WiFi“ nustatymo metu. Ekrane rodomi trys brūkšniai, o „AirFryer“ mygtukai yra neaktyvūs. Arba, jei jis jau buvo prijungtas, mirksinti LED lemputė rodo, kad „AirFryer“ jungiasi prie namų „WiFi“ tinklo. „Wi-Fi“ indikatorius mirksi su ilgomis pertraukomis • „AirFryer“ prietaiso „WiFi“ funkcija tinkamai neveikia. Galite naudoti „AirFryer“ be ryšio funkcijų. Arba galite kreiptis į „Philips“ techninės priežiūros karštąją liniją, arba į savo šalies klientų aptarnavimo centrą. Prieš naudodami pirmą kartą 1 Nuimkite visas pakavimo medžiagas. 2 Nuo prietaiso nuimkite visus lipdukus ar etiketes (jei tokių yra). 3 Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite prietaisą, kaip nurodyta valymo skyriuje. Programa „NutriU“ „Philips Airfryer“ turi „WiFi“ funkciją, todėl jį galite prijungti prie programos „NutriApp“ ir išnaudoti visas „Airfryer“ funkcijas. Naudodami programėlę galite pasirinkti savo mėgstamus receptus, siųsti juos į „AirFryer“ ir paleisti iš išmaniojo prietaiso. Išmaniajame prietaise maisto ruošimo procesą galite pradėti, stebėti ir reguliuoti kad ir kur bebūtumėte, net jei nesate namuose. „AirFryer“ prijungimas prie programėlės 1 Įkiškite „AirFryer“ kištuką į elektros lizdą. 2 Prieš pradėdami paprastą „WiFi“ nustatymo procedūrą įsitikinkite, kad išmanusis prietaisas yra namų „WiFi“ tinklo veikimo ribose. 3 Parsisiųskite programėlę „Philips NutriU“ į išmanųjį prietaisą iš programų parduotuvės arba iš www.philips.com/nutriu, registruokitės ir pasirinkite prijungtą „AirFryer“ prijungtą „AirFryer“ savo „Mano prietaisai“ profilyje. 4 Norėdami prijungti „AirFryer“ prie „Wi-Fi“ ir susieti su „AirFryer“, vadovaukitės programėlėje pateiktomis instrukcijomis.
Puslapis: 10
11 LIETUVIŠKAI 5 Kai „AirFryer“ naudotojo sąsajos „WiFi“ LED lemputė nuolat šviečia, „AirFryer“ yra prijungtas. Pastaba • Įsitikinkite, kad „Airfryer“ prijungtas prie 2.4 GHz 802.11 b/g/n namų „WiFi“ tinklo. • Lengvai nustatykite „WiFi“, norėdami prijungti „AirFryer“ prie namų „WiFi“ tinklo. • Susiejimo procesas reikalingas norint sujungti programėlę „NutriU“ su išmaniuoju „AirFryer“. • „WiFi“ nustatymo procedūrą galima atšaukti programėlėje arba atjungiant „AirFryer“ nuo elektros tinklo. • Vienu metu su „AirFryer“ galite susieti tik vieną išmanųjį prietaisą. Jei antras naudotojas pradeda siejimo procedūrą, pirmasis naudotojas išmetamas. Kitą kartą norėdamas ruošti maistą su „AirFryer“, jis turi atlikti siejimą. • Norėdami pradėti siejimą, ilgai spauskite temperatūros mažinimo mygtuką ir vykdykite programėlėje pateiktas instrukcijas arba pradėkite nustatydami nustatymus programėlėje „NutriU“. Valdymas balsu 1 Atsisiųskite programėlę „NutriU“. 2 Prijunkite programėlę „NutriU“ prie „AirFryer“. 3 Duokite sutikimą „ruošti maistą nuotoliniu būdu“. 4 Prijunkite programėlę „NutriU“ prie pagalbinės balso programėlės. Prijungti galima tiesiogiai nustatymo metu arba vėliau programėlės „NutriU“ nustatymuose. Jei nematote parinkties įjungti valdymą balsu programėlėje „NutriU“, įjunkite „Kitchen+“ funkciją naudodami pagalbinę balso programėlę. Pastaba • Jei neturite valdymo balsu programėlės, pirmiausia atsisiųskite ją, kad galėtumėte duoti komandas „AirFryer“. • Išsamios komandos balsu yra teikiamos valdymo balsu programėlėje. Paruošimas naudoti 1 Prietaisą pastatykite ant stabilaus, lygaus, horizontalaus ir karščiui atsparaus paviršiaus.
Puslapis: 11
12 LIETUVIŠKAI Pastaba • Nieko nedėkite ant prietaiso viršaus ar iš šonų. Tai trukdo oro srautui ir turi įtakos kepimo karštu oru rezultatui. • Nedėkite veikiančio prietaiso šalia arba po daiktais, kuriuos gali sugadinti garai, pvz., prie sienų ir po spintelėmis. • Palikite guminį kamštį keptuve. Prieš ruošdami maistą jo neišimkite. Prietaiso naudojimas Maisto lentelė Toliau pateikta lentelė padės pasirinkti pagrindinius nustatymus gaminamam maisto tipui. Pastaba • Turėkite omeny, kad šie nustatymai yra siūlomi. Produktų kilmė, dydis, forma ir prekių ženklas gali skirtis, todėl mes negalime užtikrinti geriausių nustatymų jūsų produktams. • Ruošdami didesnį maisto kiekį (pvz., keptas bulvytes, krevetes, kulšeles, šaldytus užkandžius), pakratykite, pasukite ar pamaišykite produktus krepšelyje 2–3 kartus, kad iškeptų vienodai. Produktai Min.– maks. kiekis Laikas (min.) Temperatūra Pastaba Plonos šaldytos bulvytės (7 x 7 mm / 0,3 x 0,3 in) 200–800 g / 7–28 oz 14–31 180 °C / 350 °F • Papurtykite, 2–3 kartus pamaišykite Naminės bulvytės (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 in storio) 200–800 g / 7–28 oz 20–40 180 °C / 350 °F • Papurtykite, 2–3 kartus pamaišykite Šaldyti vištienos gabaliukai 200–600 g/ 7–21 oz 9–20 200 °C / 400 °F • Pakratykite, pamaišykite įpusėję gaminti Šaldyti suktinukai 200–600 g/ 7–21 oz 9–20 200 °C / 400 °F • Pakratykite, pamaišykite įpusėję gaminti Mėsainiai (apie 150 g / 5 oz) 1–5 paplotėliai 16–21 200 °C / 400 °F Mėsos kepsnys 1200 g / 42 unc. 55–60 150 °C / 300 °F • Naudokite kepimo priedą Mėsos pjausniai be kaulų (apie 150 g / 5 oz) 1–4 pjausniai 15–20 200 °C / 400 °F • Pakratykite, pamaišykite įpusėję gaminti
Puslapis: 12
13 LIETUVIŠKAI Produktai Min.– maks. kiekis Laikas (min.) Temperatūra Pastaba Plonos dešrelės (apie 50 g / 1,8 oz) 2–10 vnt. 11–15 200 °C / 400 °F • Pakratykite, pamaišykite įpusėję gaminti Vištienos kulšelės (apie 125 g / 4,5 oz) 2–8 vnt. 17–27 180 °C / 350 °F • Pakratykite, pamaišykite įpusėję gaminti Vištienos krūtinėlė (apie 160 g / 6 oz) 1–5 vnt. 15–25 180 °C / 350 °F Visa višta 1200 g / 42 oz 60–70 180 °C / 350 °F Visa žuvis (apie 300– 400 g / 11–14 oz) 1–2 žuvys 20–25 200 °C / 400 °F Žuvies filė (apie 200 g / 7 oz) 1–5 (1 sluoksnis) 25–32 160 °C / 325 °F Įvairios daržovės (stambiai pjaustytos) 200–800 g / 7–28 oz 9–18 180 °C / 350 °F • Gaminimo laiką nustatykite pagal savo skonį • Pakratykite, pamaišykite įpusėję gaminti Keksiukai (apie 50 g / 1,8 oz) 1–9 13–15 180 °C / 350 °F • Naudokite keksiukų indelius Pyragas 500 g / 18 unc. 40–45 160 °C / 325 °F • Naudokite pyrago formą Iš anksto paruošta duona / suktinukai (apie 60 g / 2 oz) 1–6 vnt. 6–8 200 °C / 400 °F Naminė duona 800 g / 28 oz. 55–65 150 °C / 300 °F • Naudokite kepimo priedą • Forma turi būti kiek įmanoma plokštesnė, kad kildama duona neliestų kaitinimo elemento.
Puslapis: 13
14 LIETUVIŠKAI Kepimas karštu oru Dėmesio • Tai yra „Airfryer“ prietaisas, kuris veikia naudodamas karštą orą. Nepilkite į keptuvą aliejaus, kepimo ar kito skysčio. • Nelieskite karštų paviršių. Prietaisą imkite tik už rankenų. Karštą keptuvą imkite virtuvinėmis pirštinėmis. • Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje. • Pirmą kartą naudojamas prietaisas gali skleisti šiek tiek dūmų. Tai normalu. • Prietaiso įkaitinti nereikia. 1 Kištuką įkiškite į sieninį el. lizdą. 2 Išimkite keptuvą su krepšeliu iš prietaiso traukdami už rankenos. 3 Produktus sudėkite į krepšelį. Pastaba • Naudojant „Airfryer“ galima paruošti įvairiausių patiekalų. Vadovaukitės maisto lentelėje nurodytų kiekio ir gaminimo laiko rekomendacijų. • Neviršykite kiekio, nurodyto maisto lentelėje, ir niekada nepripildykite krepšelio virš žymės „MAX“, nes dėl to gali nukentėti galutinio rezultato kokybė. • Jeigu norite ruošti skirtingus produktus tuo pačiu metu, prieš pradėdami juos ruošti, būtinai patikrinkite skirtingų produktų ruošimo laiką ir temperatūrą.
Puslapis: 14
15 LIETUVIŠKAI 4 Įdėkite keptuvą su krepšeliu atgal į „Airfryer“. Dėmesio • Niekad nenaudokite keptuvo be krepšelio jame. • Nelieskite keptuvo ar krepšelio kepdami ir kurį laiką panaudoję, nes jie labai įkaista. 5 Įjunkite prietaisą paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką. 6 Paspauskite temperatūros didinimo arba mažinimo mygtuką, norėdami pasirinkti reikiamą temperatūrą. 7 Spauskite laiko didinimo mygtuką, kad pasirinktumėte reikiamą laiką. 8 Pradėkite ruošti maistą paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką.
Puslapis: 15
16 LIETUVIŠKAI Pastaba • Gaminant temperatūra ir laikas rodomi pakaitomis. • Paskutinė gaminimo minutė skaičiuojama atgal sekundėmis. • Skirtingo maisto rūšims skirtus pagrindinius gaminimo nustatymus rasite maisto lentelėje. • Kai pradedamas ruošti maistas ir „AirFryer“ yra susietas su išmaniuoju prietaisu, galite matyti, valdyti ir keisti maisto ruošimo parametrus ir programėlėje „NutriU“. • Norėdami „AirFryer“ pakeisti temperatūros vienetus iš Celsijaus į Farenheitus arba atvirkščiai, apie 10 sek. vienu metu spauskite temperatūros didinimo ir mažinimo mygtukus. Patarimas • Jei ruošdami maistą norite pakeisti ruošimo laiką ar temperatūrą, bet kuriuo metu paspauskite atitinkamą didinimo arba mažinimo mygtuką. • Norėdami sustabdyti maisto ruošimą, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Norėdami atnaujinti maisto ruošimą, dar kartą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad procesas būtų tęsiamas. • Prietaise automatiškai įjungiamas pauzės režimas, jei ištraukiate keptuvą ir krepšelį. Gaminimo procesas tęsiamas, kai į prietaisą vėl įdedamas keptuvas ir krepšelis. Pastaba • Jeigu nenustatysite reikiamo gaminimo laiko per 30 min., prietaisas dėl saugumo automatiškai išsijungs. • Tam tikrus produktus reikia pakratyti arba apversti įpusėjus kepimo laikui (žr. maisto lentelę). Norėdami papurtyti produktus, ištraukite keptuvą su krepšeliu, padėkite juos ant karščiui atsparaus paviršiaus, nustumkite dangtį ir paspauskite krepšelio atlaisvinimo mygtuką, kad išimtumėte krepšelį, tada papurtykite krepšelį, laikydami jį virš kriauklės. Tuomet įdėkite krepšelį į keptuvą ir įstatykite juos atgal į prietaisą. • Jei nustatysite laikmatį pusei gaminimo laiko, pasigirdus laikmačio skambučiui reikės pakratyti arba apversti produktus. Nepamirškite nustatyti laikmačio likusiai gaminimo trukmei. 9 Praėjus maisto ruošimo laikui, pasigirsta laikmačio skambutis. Pastaba • Galite rankiniu būdu sustabdyti gaminimo procesą. Norėdami tai padaryti, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
Puslapis: 16
17 LIETUVIŠKAI 10 Ištraukite keptuvą ir patikrinkite, ar produktai paruošti. Dėmesio • Pabaigus gaminti „Airfryer“ keptuvas yra karštas. Visada dėkite keptuvę ant karščiui atsparaus paviršiaus (pvz., trikojo padėklo ir pan.), kai išimate ją iš prietaiso. Pastaba • Jeigu produktai dar neiškepę, paprasčiausiai, laikydami už rankenos, įstumkite keptuvą atgal į „Airfryer“ ir pridėkite keletą papildomų minučių prie nustatyto laiko. 11 Norėdami išimti smulkius produktus (pvz., gruzdintas bulvytes), pirmiausia nustumkite dangtį, tada paspaudę krepšelio atlaisvinimo mygtuką iškelkite krepšelį iš keptuvo. Dėmesio • Pasibaigus gaminimo procesui, keptuvas, krepšelis, vidinis korpusas ir produktai yra karšti. Atsižvelgiant į „AirFryer“ sudėtų produktų tipą, iš keptuvo gali veržtis garai. 12 Ištuštinkite krepšelį į dubenį arba į lėkštę. Visada, norėdami išimti turinį, išimkite krepšelį iš keptuvo, nes keptuvo dugne gali būti karšto aliejaus. Pastaba • Norėdami išimti didelius arba trapius produktus, juos iškelkite naudodami žnyples. • Aliejaus perteklius arba iš produktų išbėgę riebalai surenkami keptuvo dugne. • Priklausomai nuo kepamų produktų rūšies, gali būti, kad norėsite atsargiai išpilti aliejaus perteklių ar išbėgusius riebalus iš keptuvo iškepę kiekvieną porciją ar prieš pakratydami, ar įdėdami krepšelį į keptuvą. Krepšelį padėkite ant karščiui atsparaus paviršiaus. Norėdami išpilti aliejaus perteklių ar išbėgusius riebalus, dėvėkite orkaitei skirtas pirštines. Įdėkite krepšelį atgal į keptuvą. Kai viena produktų porcija paruošta, „AirFryer“ iš karto yra parengtas kitai porcijai kepti. Pastaba • Norėdami paruošti kitą porciją, kartokite 3–12 veiksmus.
Puslapis: 17
18 LIETUVIŠKAI Karščio palaikymo režimo pasirinkimas 1 Spauskite meniu mygtuką taip dažnai, kaip mirksi karščio palaikymo piktograma. 2 Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte karščio palaikymo režimą. Pastaba • Karščio palaikymo laikmatis nustatytas 30 min. Norėdami pakeisti karščio palaikymo laiką (1–30 min.), paspauskite laiko mažinimo mygtuką. Laikas bus patvirtintas automatiškai. • Veikiant karščio palaikymo režimu, temperatūros keisti negalima. 3 Norėdami pristabdyti karščio palaikymo režimą, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Norėdami tęsti karščio palaikymo režimą, dar kartą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. 4 Norėdami išeiti iš karščio palaikymo režimo, ilgai spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Patarimas • Jei veikiant karščio palaikymo režimu, maistas, pvz., gruzdintos bulvytės, praranda traškumą, sutrumpinkite karščio palaikymo trukmę anksčiau išjungdami prietaisą arba pakepkite jas 2–3 min. 180 °C / 350 °F temperatūroje. Pastaba • Veikiant karščio palaikymo režimu, prietaise esantis ventiliatorius ir šildytuvas kartkartėmis įsijungia. • Karščio palaikymo režimas skirtas išlaikyti maisto šilumai iškart jį pagaminus „AirFryer“ prietaise. Jis neskirtas pašildyti. Maisto ruošimas naudojant išankstinį nustatymą 1 Atlikite 1–5 veiksmus, aprašytus skyriuje „Kepimas karštu oru“. 2 Paspauskite meniu mygtuką. Mirksi sušaldytų užkandžių piktograma. Spauskite meniu mygtuką taip dažnai, kaip mirksi reikalingas išankstinis nustatymas.
Puslapis: 18
19 LIETUVIŠKAI 3 Pradėkite ruošti maistą paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką. Pastaba • Toliau pateiktoje lentelėje rasite daugiau informacijos apie išankstinius nustatymus. Išankstinis nustatymas Išankstinio nustatymo trukmė (min.) Iš anksto nustatyta temperatūra Svoris (maks.) Informacija Šaldyti užkandžiai su bulvėmis 31 180 °C / 350 °F 800 g / 28 oz • Šaldyti užkandžiai su bulvėmis, pvz., šaldytos bulvytės, bulvių skiltelės, vaflinės bulvytės ir kt. • Papurtykite, 2–3 kartus pamaišykite Šviežios bulvytės 38 180 °C / 350 °F 800 g / 28 oz • Naudokite miltingas bulves • 10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 storio • Pamirkykite 30 min. vandenyje, nusausinkite, tuomet įpilkite nuo ¼ iki 1 valgomojo šaukšto aliejaus • Papurtykite, 2–3 kartus pamaišykite Vištienos kulšelės 27 180 °C / 350 °F 1000 g / 35 oz • Iki 8 vištienos blauzdelių • Pakratykite, pamaišykite įpusėję gaminti Visa žuvis apie 300 g / 11 oz 20 200 °C / 400 °F 600 g / 21 oz Pyragas 45 160 °C / 325 °F 500 g / 18 unc. • Naudokite XL kepimo priedą (199 x 189 x 80 mm)
Puslapis: 19
20 LIETUVIŠKAI Išankstinis nustatymas Išankstinio nustatymo trukmė (min.) Iš anksto nustatyta temperatūra Svoris (maks.) Informacija Mėsos pjausniai 20 200 °C / 400 °F 600 g / 21 oz • Iki 4 mėsos pjausnių be kaulų Įvairios daržovės 18 180 °C / 350 °F 800 g / 28 oz • Stambiai pjaustytos • Naudokite XL kepimo priedą Karščio palaikymas 30 80 °C / 175 °F N/A • Negalima reguliuoti temperatūros Keitimas į kitą išankstinį nustatymą 1 Ruošdami maistą ilgai spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad sustabdytumėte maisto ruošimą. Tada prietaisas veikia budėjimo režimu. 2 Norėdami įjungti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. 3 Spauskite meniu mygtuką taip dažnai, kaip mirksi reikalingas išankstinis nustatymas.
Puslapis: 20
21 LIETUVIŠKAI 4 Pradėkite ruošti maistą paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką. Recepto iš programėlės „NutriU“ paleidimas 1 Norėdami įjungti „AirFryer“, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. 2 Išmaniajame prietaise įjunkite programėlę „NutriU“ ir ieškokite pageidaujamo recepto. 3 Atidarykite receptą ir pradėkite ruošti maistą naudodami programėlę. Pastaba • Įsitikinkite, kad ruošdami maistą pagal „AirFryer“ skirtus receptus, naudojate recepte nurodytą produktų kiekį. Naudodami kitokius produktus arba kitą maisto produktų kiekį, sureguliuokite maisto ruošimo laiką. Ruošiant maistą pagal receptus, kurie nėra skirti „AirFryer“, reikia tinkamai nustatyti laiką ir temperatūrą. Patarimas • Receptų paieškoje naudodami filtrą, galite išfiltruoti savo išmanųjį „AirFryer“, kad gautumėte savo prietaisui skirtus receptus. • Kai maistas pradedamas ruošti naudojant programėlę, „AirFryer“ ekrane taip pat galite matyti maisto ruošimo nustatymus. • Galite pristabdyti maisto ruošimą arba pakeisti nustatymus „AirFryer“ arba programėlėje. • Pabaigus ruošti maistą, galite paleisti karščio palaikymo režimą programėlėje arba paleisti karščio palaikymo išankstinį nustatymą „AirFryer“. • Jei maistas dar neparuoštas, galite pratęsti maisto ruošimą programėlėje arba „AirFryer“. • Norėdami baigti maisto ruošimo procesą anksčiau nei baigiasi maisto ruošimo laikas, ilgai spauskite „AirFryer“ įjungimo / išjungimo mygtuką arba paspauskite pauzę arba stabdymo piktogramą programėlėje. • Taip pat programėlėje „NutriU“ galite paleisti individualų laiko ir temperatūros nustatymą. • Pagrindinio ekrano apačioje yra mygtukas, kuriuo galima eiti į pagrindinį ekraną, receptus, rankinį režimą, straipsnius ar profilį. Paspauskite rankinio režimo mygtuką ir nusiųskite savo individualų laiko ir temperatūros nustatymą į „AirFryer“.
Puslapis: 21
22 LIETUVIŠKAI Naminių bulvyčių kepimas Namuose ruoštų bulvyčių kepimas „Airfryer“ - Pasirinkite bulves, tinkančias gruzdinti, pvz., šviežias, (šiek tiek) miltingas bulves. - ,Kad būtų vienodos, geriausia bulvytes gruzdinti porcijomis iki 800 g / 28 unc. Didesnės bulvytės nebus tokios traškios kaip mažesnės. 1 Nuskuskite bulves ir supjaustykite lazdelėmis (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 col. storio). 2 Bent 30 min. pamerkite bulvių lazdeles į dubenį su vandeniu. 3 Išpilkite bulvytes iš dubens ir nusausinkite jas indų rankšluosčiu arba popieriniu rankšluosčiu. 4 Į dubenį įpilkite 1 valgomąjį šaukštą aliejaus, suberkite bulvių lazdeles ir maišykite, kol lazdelės pasidengs aliejumi. 5 Išimkite lazdeles iš dubens pirštais arba virtuvės įrankiu su tarpais, kad aliejaus perteklius liktų dubenyje. Pastaba • Nepakreipkite dubens, kad supiltumėte visas lazdeles į krepšelį iš karto, nes aliejaus perteklius sutekės į keptuvo dugną. 6 Sudėkite lazdeles į krepšelį. 7 Kepkite bulvių lazdeles ir kepdami 2–3 pakratykite krepšį. Valymas Įspėjimas • Prieš valydami palaukite, kol krepšelis, keptuvas ir prietaiso vidus iki galo atvės. • Keptuvas, krepšelis ir prietaiso vidus yra padengti nekimbančia danga. Nenaudokite metalinių virtuvės įrankių ar šiurkščių valymo medžiagų jiems valyti, nes jie gali pažeisti nekimbančią dangą. Po naudojimo visada išvalykite prietaisą. Pašalinkite aliejų ir riebalus iš keptuvo dugno kiekvieną kartą panaudoję. 1 Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite įjungimo / įjungimo / išjungimo išjungimo mygtuką, ištraukite kištuką iš sieninio lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti. Patarimas • Išimkite keptuvą ir krepšelį, kad „Airfryer“ greičiau atvėstų.
Puslapis: 22
23 LIETUVIŠKAI 2 Išpilkite išbėgusius riebalus ar aliejų iš keptuvo dugno. 3 Išplaukite keptuvą ir krepšelį indaplovėje. Taip pat galite juos plauti karštu vandeniu su indų plovikliu ir nešiurkščia kempine (žr. „Valymo lentelė“). Pastaba • Įdėkite keptuvą su guminiu kamščiu į indaplovę. Prieš valydami neištraukite guminio kamščio. Patarimas • Jei ant keptuvo ar krepšelio yra prikibusių maisto likučių, galite juos 10–15 min. pamirkyti karštame vandenyje su indų plovimo skysčiu. Pamirkius atsilaisvina maisto likučiai ir juos lengviau nuvalyti. Būtina naudoti indų plovimo skystį, kuris skaido riebalus. Jei ant keptuvo ar krepšelio yra riebalų dėmių ir jų nepavyksta pašalinti karštu vandeniu ir indų plovimo skysčiu, naudokite riebalus šalinantį skystį. • Jei reikia, prie kaitinimo elemento prikepusius maisto likučius galima pašalinti minkštu arba vidutinio kietumo šepetėliu. Nenaudokite plieninės vielos šepečių arba šepetėlių su kietais šereliais, nes taip galite pažeisti kaitinimo elemento dangą. 4 Prietaiso išorę nuvalykite drėgna šluoste. Pastaba • Įsitikinkite, kad ant valdymo skydelio neliko drėgmės. Nuvalę valdymo skydelį, nusausinkite jį šluoste. 5 Nuplaukite kaitinimo elementą valymo šepečiu, kad pašalintumėte maisto likučius. 6 Išplaukite prietaiso vidų karštu vandeniu ir nešiurkščia kempine.
Puslapis: 23
24 LIETUVIŠKAI Valymo lentelė Laikymas 1 Prietaisą išjunkite iš elektros tinklo ir palikite atvėsti. 2 Prieš padėdami prietaisą įsitikinkite, kad visos dalys yra švarios ir sausos. Pastaba • Nešdami „Airfryer“ laikykite jį horizontaliai. Įsitikinkite, kad laikote prietaiso priekyje esantį keptuvą, nes netyčia pakreipus prietaisą žemyn keptuvas ir krepšelis gali išslysti iš prietaiso. Taip galite sugadinti šias dalis. • Prieš nešdami ir (arba) padėdami „Airfryer“ visada įsitikinkite, kad išimamos dalys yra užfiksuotos. Perdirbimas - Šis simbolis reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES). - Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamo poveikio apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą. Atitikties deklaracija Šiuo dokumentu DAP B.V. pareiškia, kad „Airfryer“ HD928x atitinka Direktyvą 2014/53/EU. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite šiuo adresu https:// www.philips.com. „AirFryer“ HD928x veikia su „WiFi“ moduliu, 2,4 GHz 802.11 b/g/n, didžiausia išėjimo galia yra 92,9 mW EIRP.
Puslapis: 24
25 LIETUVIŠKAI Garantija ir pagalba Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support arba perskaitykite atskirą visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuką. Programinės įrangos naujinimai Atnaujinti yra būtina, siekiant apsaugoti jūsų privatumą ir tinkamam „Airfryer“ bei programos veikimui. Kartais programos programinė versija automatiškai atnaujinama į naujausią. Be to, automatiškai atnaujinama „Airfryer“ programinė aparatinė įranga. Pastaba • Įdiegę atnaujinimą įsitikinkite, kad „AirFryer“ yra prijungtas prie namų „WiFi“ tinklo. Išmanusis prietaisas gali būti prijungtas prie bet kurio tinklo. • Visada naudokite naujausią programą ir programinę aparatinę įrangą. • Naujiniai atsiranda tuomet, kai patobulinama programinė įranga arba siekiant padidinti saugumą. • Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas paleidžiamas automatiškai, kai „Airfryer“ veikia budėjimo režimu. Šis atnaujinimas trunka iki 1 min., o „AirFryer“ ekrane mirksi „---“. Tuo metu „Airfryer“ negalima naudoti. Prietaiso suderinamumas Norėdami sužinoti išsamios informacijos apie programos suderinamumą, žr. informaciją programų parduotuvėje. Gamyklinė atstata Norėdami atstatyti gamyklinius „Airfryer“ parametrus, vienu metu paspauskite ir 10 sek. palaikykite paspaudę temperatūros ir laiko mygtukus. „Airfryer“ daugiau nebebus prijungtas prie namų „WiFi“ tinklo ir susietas su jūsų išmaniuoju prietaisu. Trikčių diagnostika ir šalinimas Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurių kyla naudojantis šiuo prietaisu. Jei toliau pateikta informacija nepadės išspręsti problemos, apsilankykite www.philips.com/support, ten rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.
Puslapis: 25
26 LIETUVIŠKAI Problema Galima priežastis Sprendimas Šio prietaiso išorė naudojant įkaista. Viduje esantis karštis perduodamas išorinėms sienelėms. Tai normalu. Visos rankenėlės ir valdymo rankenėlės naudojimo metu neįkaista tiek, kad jų negalėtumėte paliesti. Įjungus prietaisą, keptuvas, krepšelis ir prietaiso vidus visada įkaista, kad maistas būtų paruoštas tinkamai. Prilietus šios dalys yra karštos. Jei įjungtą prietaisą paliksite ilgesniam laikui, kai kurios vietos labai įkais ir jų nebus galima paliesti. Tokios prietaiso vietos pažymėtos nurodyta piktograma: Jei saugositės šių vietų ir jų neliesite, naudojimasis prietaisu bus visiškai saugus. Nepavyksta tinkamai pagaminti namuose ruoštų bulvyčių. Naudojote netinkamo tipo bulves. Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, naudokite šviežias ir miltingas bulves. Jei bulves reikia laikyti, jokiu būdu nelaikykite jų šaltoje vietoje, pvz., šaldytuve. Rinkitės tas bulves, kurių pakuotėje nurodyta, kad jos tinkamos gruzdinimui. Per didelis produktų kiekis krepšelyje. Norėdami paruošti namines bulvytes, laikykitės šio naudotojo vadovo 22 puslapyje pateiktų instrukcijų. Tam tikrų tipų produktus reikia pakratyti, kai įpusėja jų kepimo laikas. Norėdami paruošti namines bulvytes, laikykitės šio naudotojo vadovo 22 puslapyje pateiktų instrukcijų. „Airfryer“ neįsijungia. Prietaisas neįjungtas į tinklą. Patikrinkite, ar kištukas tinkamai įkištas į sieninį lizdą. Vienu metu į tinklo lizdą sujungti keli prietaisai. „AirFryer“ pasižymi didele galia. Pabandykite įjungti į kitą tinklo lizdą ir patikrinkite saugiklius. „Airfryer“ viduje matosi kelios šveitimo dėmės. „Airfryer“ keptuvo viduje gali atsirasti mažų dėmelių dėl atsitiktinio prisilietimo ar dangos subraižymo (pvz., kai valymui naudojami aštrūs įrankiai arba galima subraižyti įstatant krepšelį). Tokių pažeidimų galite išvengti tinkamai nuleisdami krepšelį į keptuvą. Jei krepšelį įstatysite pakreiptą kampu, jo kraštai gali liestis prie keptuvo sienelių ir palikti mažus dangos įbrėžimus. Jei taip nutiks, atminkite, kad tai nėra pavojinga, nes visas medžiagas galima saugiai naudoti su maistu. Iš prietaiso kyla balti dūmai. Ruošiate riebius produktus. Atsargiai išpilkite aliejaus ar riebalų perteklių iš keptuvo ir tęskite gaminimą.
Puslapis: 26
27 LIETUVIŠKAI Problema Galima priežastis Sprendimas Keptuve vis dar yra riebalų likučių nuo ankstesnio naudojimo. Baltus dūmus sukelia keptuve kaistantys riebalai. Visada po kiekvieno naudojimo kruopščiai išvalykite keptuvą ir krepšelį. Maistas netinkamai apvoliotas džiūvėsėliuose ar padengtas kitu sluoksniu. Dėl ore esančių smulkių dalelių gali kilti baltas dūmas. Tinkamai prispauskite džiūvėsėlius ar kitą sluoksnį prie maisto. Ant riebalų patekęs marinatas, skystis ar mėsos sultys taškosi. Prieš dėdami į krepšelį maistą nusausinkite. Nebešviečia „AirFryer“ prietaiso „WiFi“ LED lemputė. • „AirFryer“ nebeprijungtas prie namų „WiFi“ tinklo. • Pakeitėte namų „WiFi“ tinklą. Pradėkite „WiFi“ nustatymą ilgai spausdami meniu mygtuką ir vykdykite programėlėje teikiamas instrukcijas. Programėlėje rodoma, kad susiejimo procesas nebuvo sėkmingas. Kitas naudotojas susiejo „AirFryer“ su kitu išmaniuoju prietaisu ir šiuo metu ruošia maistą. Palaukite, kol kitas naudotojas baigs ruošti maistą ir iš naujo susiekite savo išmanųjį prietaisą su „AirFryer“. Mano ekrane mirksi „--“. „AirFryer“ atnaujinama aparatinė programinė įranga. Palaukite maždaug vieną minutę, kol bus baigtas aparatinės programinės įrangos atnaujinimas. Aparatinės programinės įrangos atnaujinimo metu negalite naudoti „AirFryer“. „AirFryer“ ekrane rodoma „E1“. Prietaisas yra sulūžęs / sugedęs. Skambinkite į „Philips“ techninės priežiūros karštąją liniją arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą. „AirFryer“ gali būti laikomas per šaltoje vietoje. Jei prietaisas buvo laikomas žemoje aplinkos temperatūroje, bent 15 min. leiskite jam pastovėti kambario temperatūroje ir tik tuomet prijunkite prie elektros lizdo. Jei ekrane toliau rodoma „E1“, kreipkitės į „Philips“ aptarnavimo karštąją liniją arba į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.
Puslapis: 27
© 2022 „Philips Domestic Appliances Holding B.V.“ Visos teisės saugomos.
Prekės ženklas:
Philips
Produktas:
Gruzdintuvės
Modelis / vardas:
Airfryer XL Essential HD9270
Failo tipas:
PDF
Galimos kalbos:
Lietuviai