Dinamica ECAM 350.... manuale
Manuale di DeLonghi Dinamica ECAM 350.55

Manuale per DeLonghi Dinamica ECAM 350.55 in Inglese. Questo manuale PDF ha 37 pagine.

PDF 37 1.1mb

Visualizza di seguito un manuale del DeLonghi Dinamica ECAM 350.55. Tutti i manuali su ManualsCat.com possono essere visualizzati gratuitamente. Tramite il pulsante "Seleziona una lingua", puoi scegliere la lingua in cui desideri visualizzare il manuale.

MANUALSCAT | IT

Domande e risposte

Hai una domanda sul DeLonghi Dinamica ECAM 350.55 ma non riesci a trovare una risposta nel manuale dell'utente? Probabilmente gli utenti di ManualsCat.com potranno aiutarti a rispondere alla tua domanda. Completando il seguente modulo, la tua domanda apparirà sotto al manuale del DeLonghi Dinamica ECAM 350.55. Assicurati di descrivere il problema riscontrato con il DeLonghi Dinamica ECAM 350.55 nel modo più preciso possibile. Quanto più è precisa la tua domanda, maggiori sono le possibilità di ricevere rapidamente una risposta da parte di un altro utente. Riceverai automaticamente una e-mail per informarti che qualcuno ha risposto alla tua domanda.

la macchina ha un ALLARME GENERICO

MAGRASSI NADIA2021-08-11

Chiedi informazioni sul DeLonghi Dinamica ECAM 350.55

Pagina: 1
+ 10. 1111 Cappuccino tit$ti>*IJJlll�liUJH!HIIIJI: m.�., �-�•*WM••�é'\JM��-�*•�·�� ttrnui 10.4 ��mft;��i:j=.M§W" , "18.10 >� :lti:j=.M§W";!<O" 18.11;��1-/v.k I �-l!Jill)'I;" cpé'\J illaJJ*ì��i:j=.M§Wfi (D2) toM*o.l!J:11)'1; (A9) 0 10.1 �J..tt=-maa..ttt=-mwn 1. Hlffl§Wfi (D2) (li 15); 2. ;iJQ},JÈi�i:j=.Mf1Ji:j=.M§W (D3), ilÌ':i;:1"-aJ�� §W...t�!cé'\J MAX *-'I'- (li 16) 0 §ft{&ljfffi �-tll!itcf{* 1OO �fl-é'\Ji:j=.MilÌ'a; m.�., • ••*�•m��é'\JM�·•�m�a*•� (l'/J 5°c) é'\JJmRl§�.$JmRl§M 0 • AABM."Wn"•�·2-aJn�w�-��­ �w�-;fflJ/JDi!JF 0 3. �Jiìf*i:j=-Mi,&lg (D4) IElii.lt!di'!ì7'i:j=-M§Wfi é'\JllHlll (liiìl 17); 4. �--r-�@li:j=-M§W...t; 5. tm�i'fM* / �-·11)'1; (C6)·-aJmWH?imìlì (C7)( il 18) Jj)(W0.l!J:� 6. �i:j=-M§W (D) �JfrnJl!Jillji; (A9) (1§119) · ��••aam;__0 aw•vw�WCAAi'fM m�Wé\Jr;JJ��); 7. �§aJ:E.i�é'\Jtf-r-n!z.ttllilli!JFill• (A8) tonm �•�wo (D5)�mi:j=.Mll.l!J:�é\J��· H�� i!l•WDfialTìfz.11-aJ�Siliff-r- ( Il .20) 8. ��tffillaJl�ffl-*:rJl:rh�� 10.2 t1t2mjfgm• ••nm��lE:liiEfili co1) *�w»���>§>*l!ill i!JF.&M�llilli!JFB:/té'\J!IJ3�17Ì'• 0 :liiEfili1ITJì' :falJi.Ji ��m�-- o) NO FROTH AA49Jì C9.1i"9Jì5-Pl) I 49Jì C9.1i"9Jìm) g/JJIIJr - MIN.FROTH LAm MACCHIATO( 49Jì��n,t� o) ('.J>�/l}ì)fil) g/JJIIJr)/ FLATWHITE( Él g!Jf]IIJF) CAPPUCCINO( )fil 5* �Q IIJF)/ • CAPPUCCINO DOPPIO PLUS l!nll IIJF / o) MAX.FROTH CAPPUCCINO MIX( 5i%)fil5* g/JJ (�9Jì5-fil:a) IIJF )/ESPRESSO MACCHIATO 51! M1/ � l'lt � g/ll IIJF / HOT MILK (FROTHEO) �4/l}ì ( 1i"9Jì5-Pl) $ $ 10.3 11i!IJJUfl=tit&>*IJJIIIJl:lilmtmlJJIIII 1. t&�J:.Ji.JiillaJl�i:j=.M;iJo7'i:j=.M'.@ff (D)&�J:. '.@ff 2. fiÉm�gi�m�,e;tr:,iu�dti: · Cappuccino �>*IJ/JDi!JF · LATTEMACCHIATO i:j=.M�\'!ln,!:� · CAFFELATTE l:j=.MIJ/JDi!JF · ESPRESSOMACCHIATO 5,l#.!lì�\'!ln,!:�l!illi!JF · HOTMILK Mi:j=.M · FLATWHITE ÉlIJ/JDi!JF · Cappuccino �>*IJ/JDi!JF · CAPPUCCINOMIX ;rt-g-�>*IJ/JDi!JF 3. m• (B) 1:.•m�f�ffìb�WM�:liiEfili·t�� •*1"���ffi-é'\JM�affì!Ji:j=.M'.@fffiJ:. é\J:liiEfili co2) �lii�.6trmlJ/Jai!JFm .. G!) oK" m0 4. tH.Jft·§ì/Jr,iJPél•11=1J/J1PJF·m�m-1::.m�� ���·�&m�•*·��-g� o (I) -�-: �-Cappuccino (ilfi*IJJIW) JU JttaB•IIHBffl(J-fttiif. • :!_$:" � ESC "lì*cpffi$iffifjff'�fh�@l)K JJ'.l:gj�o • :f.�" ® STOP" ill*q:,ffii:j=.M�l!illi!JF41l'ìW':tr.• fiT-@41l'ìWfiff (�QJ®:ffl) *jcJ5x�dfl 0 • jcJ5x�W�6tif&·�Q/'J!:l:�;iJQi:j=.M�IJ/JDi!JHn-a· -aH_P;"(±) EXTRA" o • r:iJ§lE�tflJ/JDi!JFé\J$iffififf (��� 16 �"§ •�i%"&� 17 �"!c1ìf�é'\J@J-..fil!:)i'." ) 0 • 1"R�M1'fl:j=.Mé\Ji:j=.!IJ3§BftÉ*ffiq:,n�* �o �m••·-�é'\JM�MIM•� o �°c �1�JUJ1.;Jdi) &'IJ/JDi!JFB.{'FjcJ5x·q/JDi!JF�if-aJ.{1=1'-Jw,:�i% 0 10.4 flfflfl>tstt=-mwa &a.,11•a• �;l�i:j=-M'.@fté\JP'Jlgm� · J,'IM7.K;!<O��\i1/É nmm••wDì,mW (D5) o 1H,,Ji�1&:M7.K�1i o �&'{f.ffll:j=.MJhB��' m�mHmffm� "TURN DIAL TO <CLEAN> POSITION TOSTARTCLEANING( ffì!J.li/Emf1Jj�� &i1:•11'l�;1 r�1".'.,3Ji>��nm�nM: 1. ��i:j=.M'.@ff (D) MttlJ/JDi!JF�l7'l (1"�-;l�); 2. �tf-r-���'.§::nm�nm�••-rrmc� 20); + 49
Pagina: 2
+ •••• -+- m.�., • �m*•�•t5�naifiià(Jt5�nm1'�•· �-.ui�tUIJ!H�v'Ji1'•c.JI:� 0 • tm��.Lc•{1=Mt5�nilZ�· rn ..® srop" fricPX1� · P,m]f\1F�1l!"iiJ.Wf-ffalfii O "iiJ�tMr'J �naifiifflJJ,._ffq, 0 &w.liJJtt • .{1=t5�n�·5R-&JllifDB-f-��1�1N.M O ITTe1 W1ì-=J=-m*�t±:lJm-=r-:MdiH:!:\t5%n · ••�•t5nn�·�••Rt5%n�-&Jmn 13\JJL1.v:.q:i�t±:l· l!Li:Em'lJl,� • ;/JOMtj:=-Wì�sliffi5RéJ!lil7'l�*��t±:l O �@Ili IEm'lJl.�o • ffq,M!'J�nà(Jfila•�ffimmà(JaJt��ffi 1'fill O 5.IJi�à(Jr'J�n{S:l:tf�{t 0 :i\'I III 1s. ••»a 15.1 lllli..tlf.lDIIJ 1ì::l:c§�--. COLDCOFFEE ( ;�IJ.IJD!\1F )" • tv.!l!.!m 1': 1a. il ffl lfJI 11,1� R li fl= i!MI lii : "CHOOSE AROMA (STEP 1 OF 7( m. llJJl 'l1F i::I � (7 ffe q:i 13\J �- ±v ))" ( il 3�:mmffi•à(J�••mc�•�•��*· fli{mt�--"X-STRONGAROMA( !M'5i5Jlm )" ); 1b. il ffl JI 1na lii Il Il fl= lf.lD ._ JHI !'ti' " '" AROMA( llJJli\1F5JlJt )" (B6) ]jj\l]��m'. (B) J:.t:Jj lJl, •è-" (pre-ground) f.lUl!iJ.IJD!\1Fm 2. J'ti' "0 NEXT" (:§XJ'ti' "© BACK ( [�@j )" �[§JJ:. -{�tRiffi) 3. "SELECTCUP SIZE AND FROTHQUANTITY (STEP 2 OF 7)( m. ffa&Wì)'ffi{sa (7 ±v9"1131J�=±v r ( 1137): ile.ffll'iffià(J�ll)\lì*••pfi.à(J;�a{5ì'a("small" 1J,aI& "iarge":*:a)fo:Jèt;q,-{f�JW:l)'ffi#&JJIJ(- min f')'ffi:M • ... med 9")'ffiM · 6 extra �)'ffi :;i:) 0 �f�J'ti' "0 NEXT" (:§Xft( "© BACK" � l§JJ:.-JO m.�., PQ{!fflffiJ!!IiJ.IJD AROMA EXTRA 36 • 31 e $ 4. "ADD AERO STIRRERIN CARAFE (STEP 3 OF 7)( #fjllft'j'.�JÌ)( J.ijR%Jlli!7'l (7 ±vq,ll{J�-=-±v)" (1138) : m iffiJ!liB (E1) (li!l 38) · ìalfU.fzt./Mll;ti (E6):illZ �t±:l;RéffNà(J�� (E2) (Il 38) • ?'r.\f��1*t:I tf� (E7) Btffil,._&Breffi�à(J����f1JjR -&Jlli (1139); m.�., • �IE�${ffi�lfii · ��{*>9.��J:.Ms.nJll)\lì (E3) 0 • 1'�tE59.�5RéJ!li (E5) ll{J�Jff.J:.Jlli·� �111!'11)\/ì (A9)· �J[����{"Fq:ià(Jjlftf�� "ii}fì��:t�� o 5. J'ti' "0 NEXT" ÌtJ.iA 1'-tv (9X.J'ti' "© BACK" �l§JJ:.-1�tRiffi); 6. "ADD 9 (or 18) ICE CUBES AND SUGAR (STEP 4 OF 7)( ;/JOJ.i9 ( I& 18) ì1rd1&ll! ( � 7 t!79"ll{Jm11!1tl7 ))" (lii 40):;/JDAt./t1Jl:��{1=à(Jì7_kJ;lll, (C9)tJ&@:i: à(Jl}!ffl� "1F sx, ":*: "{S:i: '�fitti ·0 NEXT" (9X.J'ti' "© BACK" IB@JJ:.-@tjiffi)); 40 41 52
Pagina: 3
+ ;wi;IJJ3;èl,à\Jfjj�·rt.1ftti'"® STOP" 0 -5Hif7'.l� �iJJ;i,g-jjpjì� 0 �-::tnm. mi*;ilili�Primà\Jfs � · iJJtti'"NO" 0 ""' III 16. SU!littiii o iJJ�§�Q�(ml���) &.�à\JffiA(��­ fQì,fl:j=-Jllìil;'f-9�) 0 1. �-����-�à\J·�-�-�AAS 0 2 i'iJtJ� 6 f�@c••�'Pmti"MY" aà\J•�; 2. *::ì:.!'Hffetti'" O" (B1); 3. M�•Ae�à\JM•·•••�e�à\JAA� 0 *§f-t.à\Jlli:1!J:�,i.l'l:B�-IJ/JOl!/Fa; 4. UUJ.ll)/JOl!/FAA�)"CHOOSECOFFEEAROMA( ••1)/JOl!/F j/jm_ )": l'!i: • §X. �-·f�;t!,t�à\];,lm_. rt.fiJ'!i:"@)OK"; 5. "CUSTOMISING COFFEE (OR WATER) QUANTITY. STOP TO SAVE( §��11/F( làx?K) à\]{51� ": ifflP&�{'F·fil ••�-I�m�E�*M.� 0 •I-�à\J 6. "&f5:r��jlJ2iJJtJ&•à\J�1HJ1�i� ··l!ll� :±:"® STOP" 0 7. '&�f1Jlf't'.Pfr�{5:f:;i:8'1f • tti'"® STOP" 0 8. "SAVE NEW SETTINGS?( 1*1-Htr&•? )" • l'!i:"YES" làx "NO" 0 IJ,IJo 11/F�·-�;!'taffi.¾:�i'B�tt'.(�;�*ZMà\Jm .) o t'ìi'"@oK" 0 1)/JOl!/F··�@l::ì:.�it<: 0 m..�., • CAPPUCCINO ;èl,�1)/JOl!/F&PJ'i�IJ/JOl!/F: .11/FQ �Bffl�-�·'/ll'�¾i:j=-PJ'ifJ1:I:·rt.1l¾�l!/F • ��--:'/ll'��tt'.-•à\Jam.&�·M•¾ IJ/JOl!/F{S�·�1i¾�V.kfS�; • M)7.K • IJ/JDl!/F�·�:±:M)7)x. o J'!i:"@ STOP" 3R{.)i( tt'.Pfi�{B:iià\J&�0 • 2JiiJJtJlm��� De'Longhi Coffee Link• Jclm1�3R�:1l1J-� 0 • t'ìi'"� ESC" .ìR:±:1i�0 amM�1'·r�1Jttt'. 0 -�à\J�$f5r�� -� j-�${)1� iJJ-ml�à\J151� ;J�IJ,IJOl!/F 40 �f\- 20-80 �f\- LONG��)lii;.!U.illl!/F 160 �f\- 115-250 �f\- IJ,IJOl!/F 180 �f\- 100-240 �f\- �15ì'5��1J/JOl!/F 120 �f\- 80-180 �f\- ��IJ/JOl!/F 150 �f\- 70-480 �f\- $ $ 1 150 �f\- 1 30-420 �f\- f\- 20-420 �f\- ""' III 17. 2fllU$illAII)! *•iJJm•12tt6 @1'�à\Jlli:•x#·m@lli: •x#•�mt-t•à\J�� o ��à\J"�"'fji,à\J·� "AROMA( ;Jm_ )" ;fa"QUANTITY( f5ì'� )" amf*fftt m11nc•x1!J:"&'t' C-#�� 16 :rJ3-:. e�*tr•�"O " ) o -�---à\J�-��¾�*··�-à\J �-*;��0 �mtf§X�A@,\&:i!tà\Jllc:i!txf!J:· •t'ìi'"&M{t,E!là\Jllc.X1!J:(B11) ·tti' CJ (B10) làx Q (B8) ·][f1JJm�:±:.15fi�à\Jl!ic•xf!J:·rt.1it'ìi';!'t ll'c•xf!J: m.�., • "Q.,GUEST" à\Jlli:i':x1!J:: mtf1Jtllci':x1!J:*ti �mmm�-�o §�-�--·�n1'• -� o • 2iJJtJ���� DelonghiCoffee Link•Jc1Hi�3R m:*li®i52à\J@J.J1c•x1!J:, �§�l!c:i!i:Y:f!J:11�·:!tMI:tlH • 1. mtnc:i!fx1!J: cs11); 2. m•,, Customise( §� )"; 3. tti' 8 (B10) §X Q (B8) ][flJl'.i�M-L:±: JJtPfr�iiH� es) ·�1imm; 4. jf,Ell "@OK" 3Ratim• 0 :zls••§��@J:Ì:. §iffe o 18.flliM 18.1 >ISIJIIIJl:a :zis�à\JtJ"F'illlf!J:!J>'.,��mmrni • - :zis�pgt�"gm; - iJIJDl!/Fre�:g:�(A10); - )lii7J<>Ìlll:(A14); - f.fP.kffi(A16); - iJIJDl!/Fi.J!l:�(A8); - tJUfiJ,IJOl!/Fffi"gm(A4); - ���(A19) · HFttl�Jt.'..���r��(A18) 1i flDiJJ•A; - l:j=-PJ3:g:�(D); - ";i,g-Jffi:" (E); - �?K/ M;�ii.J!l:�(A9); - f!illi1tM•(B) 0 + 54
Pagina: 4
+ •••• -+- 1. YE:J1JlffljilH�!ix;ffi")l)! IYJl i!JF al � (AB) ( il 48A); 2. w:'ì!tlVJOl!JPl�_té{J,J, JU1t�1'fJ;/l'� 0 tzi:i1'f \Wi� 'PJt){tffl5f�* � � IVJO i!JF�Ui1o/J ( il 48B) 0 18.8 jJfiMPJ.IIVl=llWil )EJ1Jlw:'!!t (�efal-ì;_:) IVJD i!JFt)]-"g� (A4) lit1!i?cTI7Kt&':t1l'� 0 tzi:i*��·i�m J:i1tlèé{Jfr!i1H- (C5)*jl�i!!JOl!JF��1o/J 0 � III 18.9 ••••• •Ij)(• (A19) H!eml;J-ì;,: 0 &••, 'l:zis;ffiEtEll{'i=B'1t·7FPJ�-Ij)(�Ij)(t±j 0 1. litf*:zis;.BIEJil±!J!,IJ. (��� 7 :rJ[. Il... ) 2. ��fffil.Kffi (A16) (l!lìl 3) 3. irlJFoJ:IJmll!JF.;/S"lffié{)·Ij)(�r9 (A18) (1149); 6. Jii:J1'flVJDl!JF��\lltE.pg·ffl�-f- (C5) 5l5fi· PJm�•Ij)(�r9w:'!!t z m••·�-I1)(B�@Wpg·�TIMAfflS& :i: ( Il 51) · �� "PUSH (Jt) "m ·��-Ij)(B f!�±!J!,i1Hf; m.�., tzi:i*•EIY-�fltXlffiA.· tttffiA..:ZM · PJ�T-11152 q:i ffi�é{J�@���*�$RW�IElité{JR� 0 51 52 8. ��Hi · lit{!i?c�{� #I@mB�it±:l ( l!lìl 53); 9. l]_t.I1)(Bé{J{!i?c� ri� 10. t�fffi7-l<ffi�@IYJJi!JF 53 .9'1 o 18.10 ••tt-mwa �1'f•*ffé{Jffl�- ••���m�1-n�m51c lf-ffl?§B (O) · ±v�!ii:11': 1. �1'�-f- (02) ; 2. EIY. t±:l l:j=- ffl11ft� (05) fQ l:j=- ffl'°g � (04) ( iflÌl 54); 3. ��>tRWflli (01) �BUtni'D*'t/J� "INSERT 4. J:tff�@1'fAA@l,n!1:m·IEJ��-Ij)(Bt.frt±:l (lii (J:ffiA) " &ii: ( lii 54) · P:M�:trt±:l ; 50) &••, .RPJm*;<J:,>.9c 7FPJ{tffl5.9c5fiffi!ixn!l:A51E�-pg5l5.9c -t:)J:il){lèffl5.9c5Jffi·t)�t��-Ij)(� $ + 56
Pagina: 5
$ r.1111 Jill!!il -�-� ìt�!Ml1� ,tm T�silG�!:i�m �fflìl};:ffiq, (5 Jt) èk]�9JJ g/Ja�F��1'i.tfflB��t±laj�silG 1J/XI�F�lllil;�PJ�m AA�silGB �� ��IEmèkJ . 1Jtlli��m>Rt±liJi 1'i°'.J>I1ii:Ji�i: �{§>t�*�� J ��� PJ")���*�- + + $ 68
Pagina: 6
+ $ tt�m*•�z•·•�•�ffi����••��-��ffl�-����·••���h0ffl�•· �ìJU,'RlIM!IJB.S. 1363, �ffl13�J:tf�ro:��ffiffl•�D-�ffifflN•i:p�ffi/ilPft�"IR, ./!!!JJ!!*�ffi:a.il s1fz1-!H!ll'�tl�IU!�J�*lM�Rfiffl• tt: �B-tJJ!!*�tllìffl1l!b!fflM:l'tfll!ff-fiiJ�'i', 12S!Jlt.lJ!.�j&l!.,-tJJ��1MIMK&�:l'tffiA�•ffi&P-J i§Jlù�5l�fe;�• •fta:•��m�••*�ffiffl&�•••·��1'ffl*•���N�-��­ •�:*�ffifflp;i��-•Dè���""f: �èEUtèllt:l!1ll8 1*èllt:l;k8 1UJ� --��-- �*•ffifflp;i��5J:8!i1:èNffiffl••�Dètl�1'ffir-f,-��J.-::1-HJ/,aJl-*�11=: ��è�-��Nffiffl���*�1EJ-�-������è���è��8l!M 0 �è�-��-��*�1NJ��è���llt:l 0 1*è�-��-��*�1LJ�filè����t:l· l!Mffi��·-�ffi��•s•���tt�•••�-w�g�m�ffiffl���-•�·�•�mMm ffi&����·-��*���I•�D�-�-m���.���*���I��,s)fz�R���ffl� m��'-*� • J!!�ffi:aui��zfi��•Wr���ro:�� ·�a•������, tt��Wr�ro:��zM 1'fi�fflffiffl•JiJT1!�1i��ji�Bil:è�-�-�ro:t..11l!!l1:ìz.�'§llffiA11f�Bil:è�Nffi:aUtfm'§llfilffiAiJt� )ilèffl�•mlilM����������aJlffil.l)ilè•M�BtRfig��*-'fB.S. 1362�$�13�J:tf�ro: �•*•*-'f�MJ{�lM1lU'R�·Hl�EN 55O14mfs• W'S : *-��t:l!l!l $ + 69
Marca:
DeLonghi
Prodotto:
Macchina per il caffè
Modello/nome:
Dinamica ECAM 350.55
Tipo di file:
PDF
Lingue disponibili:
Inglese, Italiano