Turbo air Lipari IX/LX/A kézikönyv

Felhasználói kézikönyv a Turbo air Lipari IX/LX/A termékhez a Angol-ban. Ez a PDF kézikönyv 128 oldalból áll.

Oldal: 1
78 HU - Felszerelési és használati utasítás Ezen kézikönyv utasításait szigorúan be kell tartani. Az itt feltüntetett utasítások be nem tartásából származó bármilyen hiba, kár vagy tűzesettel kapcsolatban a gyártó felelősséget nem vállal. A páraelszívó a főzési pára és füst elszívására szolgál, kizárólag háztartási használatra. Az elszívó esztétikai megjelenésében eltérhet a jelen kézikönyv ábráin szereplőtől, de a használati, karbantartási és felszerelési utasítások nem változnak. ! Fontos, hogy ezt a kézikönyvet megőrizze, hogy bármikor tájékozódhasson belőle. Eladás, átadás vagy költözés esetén gondoskodjon arról, hogy a kézikönyv a terméket kísérje. ! Az útmutatásokat figyelmesen olvassa el: fontos tájékoztatások találhatók köztük a telepítésre, a használatra és a biztonságra vonatkozóan. ! Ne módosítsa a termék elektromos vagy mechanikai rendszerét, vagy a kivezető csöveket. ! A berendezés beszerelésének megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy minden alkatrész sérülésmentes-e. Ellenkező esetben forduljon a viszonteladóhoz és ne szerelje fel a berendezést. Megjegyzés: A (*) jellel jelzett alkatrészek extrák, csak bizonyos modellekhez járnak, illetve a készülékkel nem szállított, megvásárolandó alkatrészek. Figyelmeztetés Figyelem! A készüléket mindaddig ne kösse be az elektromos hálózatba, amíg a beszerelést teljesen be nem fejezte. Takarítás vagy karbantartás előtt minden esetben kösse ki az elszívót az elektromos hálózatból a villásdugó kihúzása vagy a lakás fő biztosítékának lecsapása révén. Valamennyi üzembe helyezési és karbantartási művelethez használjon védőkesztyűt. A készülék nem arra készült, hogy gyermekek, vagy csökkent fizikai vagy értelmi képességekkel rendelkező, tapasztalatok és ismeretek híján levő emberek használják, hacsak nem a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt, vagy ha ez a személy a készülék használatát megtanította. Ügyeljenek a kisgyermekekre, nehogy a készülékkel játszanak. Az elszívót a fém zsírszűrő (rács) nélkül soha ne használja! A konyhai páraelszívót SOHA nem szabad lerakó felületnek használni, kivéve, ha kifejezetten fel van tüntetve ez a lehetőség. A helyiségnek elegendő szellőzéssel kell rendelkeznie, amennyiben a konyhai elszívót gáz és más tüzelőanyaggal működtetett készülékekkel egyidőben használják. Az elszívott levegőt nem szabad olyan kéménybe, füstcsőbe vezetni, amelyet gáz vagy más tüzelőanyagok égéstermékeinek elvezetésére használnak. Az elszívó alatt szigorúan tilos flambírozott ételeket készíteni. A nyílt láng használata károsítja a filtereket, tűzveszélyt okozhat, ezért minden esetben kerülni kell. Bő zsiradékban sütni csak ellenőrzés mellett szabad, nehogy a túlhevült olaj vagy zsír meggyulladjon. Főzés közben a felszálló forró levegő a készülékházat felmelegítheti! A füstelvezetésre vonatkozó műszaki és biztonsági intézkedések tekintetében szigorúan be kell tartani a helyi illetékes hatóságok előírásait. Az elszívót gyakran kell tisztogatni, mind belülről, mind kívülről. (LEGALÁBB HAVONTA EGYSZER, minden esetben betartva ezen kézikönyvben kifejezetten előírt karbantartási utasításokat.) Az elszívó tisztántartására, valamint a filterek cseréjére és tisztítására vonatkozó előírások be nem tartása tűzveszélyt okoz. A páraelszívót ne használja szabályosan beszerelt izzólámpa nélkül, mert áramütés veszélye léphet fel. A kézikönyvben szereplő utasítások be nem tartásából következő kellemetlenségekért, károkért vagy tűzesetekért a gyártó nem vállal felelősséget.. A készüléken található jelzés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelvben (WEEE) foglalt előírásoknak. A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna. A terméken vagy a termékhez mellékelt dokumentumokon feltüntetett jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell leadni. Kiselejtezéskor a hulladékeltávolításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírások szerint kell eljárni. A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta. A berendezést a következő szabványoknak megfelelően tervezték, gyártották, és ellenőrizték: • Biztonság: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. • Teljesítmény: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. • Elektromágneses összeférhetőség (EMC): EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. A megfelelő használatot és a környezetre gyakorolt káros hatás mérséklését elősegítő javaslatok: Az elszívót a minimum sebességen kapcsolja be akkor, amikor a főzést megkezdi, és hagyja néhány percig üzemelni még azt követően is, hogy a főzést befejezte. A berendezést csak akkor kapcsolja nagyobb sebességfokozatra, ha a főzés
Oldal: 2
79 közben nagy mennyiségű füst vagy gőz keletkezik, és csak akkor használja az intenzív sebességet, ha arra ténylegesen szükség van. Cserélje ki a szénszűrőket akkor, amikor a berendezés jelzi ennek szükségességét, így biztosíthatja, hogy a készülék hatékonyan nyeli el a szagokat. A megfelelő szűrőképesség biztosítása érdekében cserélje ki a zsírszűrőt akkor, amikor a berendezés erre figyelmeztet. A hatékonyság növelése és a zajszint csökkentése érdekében tanácsos a jelen útmutató által megadott maximális csőátmérőket alkalmazni. Használat Az elszívót úgy tervezték, hogy kivezetett üzemmódban a szabadba történő kibocsátással, vagy filteres, keringtetett üzemmódban működhessen. Kivezetett üzemmód Az elszívó a füst szabadba kivezetéséhez rendelkezik egy felső B kivezetőnyílással (Kivezetett változat – kivezető cső és rögzítő kengyel nem jár a készülékhez). Csatlakoztassa a páraelszívót a levegőkimenettel (csatlakozó karima) azonos átmérőjű kivezető csőhöz. A kisebb átmérőjű cső használata az elszívás hatásfokának csökkenését és a készülék zajszintjének drasztikus növekedéséhez vezet. Ezért ezzel kapcsolatban felelősséget nem vállalunk. Figyelem! Ha a páraelszívó szénfilterrel rendelkezik, ezt ki kell venni! Keringtetett üzemmód Ha nem lehet a főzés füstjét és gőzét a szabadba kivezetni, az elszívót keringtetett változatban is lehet üzemeltetni, amennyiben a G tartóra (kengyel) felszereli az F deflektort és egy aktív szenes filtert. Igy a füst és pára a felső B kivezető nyíláshoz kötött kivezető cső és összekötő gyűrű segítségével a felső H rácsozaton át visszacirkulál (Kivezető cső és rögzítő bilincsek nem járnak a készülékhez). Figyelem! Ha a páraelszívó szénfilterrel nem rendelkezik, ezt meg kell rendelni, és használatba vétel előtt fel kell szerelni. Az elszívó motor nélküli modellek csak kivezetett változatban működnek és külső elszívó egységhez (ez nem jár a készülékhez) kell kötni őket. A bekötési útmutató az elszívó egységhez van mellékelve. Felszerelés A főzőkészülék felülete és a konyhai szagelszívó legalsó része közötti minimális távolság nem lehet kisebb, mint 50cm elektromos főzőlap, és 65cm gáz vagy vegyes tüzelésű főzőlap esetén. Ha a gázfőzőlap beszerelési utasításában ennél nagyobb távolság szerepel, azt kellfigyelembe venni. Villamos bekötés A hálózati feszültségnek azonosnak kell lennie a konyhai páraelszívó belsejében elhelyezett műszaki adattáblán feltüntetett feszültséggel. Ha az elszívó rendelkezik villásdugóval, csatlakoztassa egy hozzáférhető helyen elhelyezett, az érvényben lévő szabványoknak megfelelő dugaszoló aljzathoz, akár a beszerelést követően is. Ha nem rendelkezik csatlakozódugóval (közvetlen csatlakozás a hálózathoz) vagy a dugaszoló aljzat nem hozzáférhető, szereljen fel egy szabványos, kétpólusú megszakítót akár a beszerelést követően is, amely III. túláram-kategória esetén biztosítja a hálózatról való teljes leválasztását, a telepítési szabályoknak megfelelően. Figyelem! mielőtt az elszívó áramkörét visszaköti a hálózatba és ellenőrzi, hogy az elszívó helyesen működik-e, mindig ellenőrizze azt is, hogy a hálózati vezeték beszerelése szabályos-e. Felszerelés Az elszívó két változatban kapható: fali modell és mennyezetre szerelhető modell (sziget). PMielőtt a telepítést elkezdené: • Ellenőrizze, hogy a megvásárolt termék a kiválaszott telepítési helynek megfelelő méretű-e. • Vegye le az aktív szenes filtert/filtereket (*) ha van a gépen (lásd a vonatkozó bekezdést is). Ezt csak akkor kell visszaszerelni, ha az elszívót keringtetett üzemmódban kívánja használni. • Ellenőrizze, hogy az elszívó belsejében nem maradtak-e (szállítási igények miatt) tartozékok (például csavarokat tartalmazó zacskók (*), garanciaokmány (*) stb.) ha igen, vegye ki és őrizze meg. • Ha lehetséges, az elszívó felszerelési helye alatt és környezetében bontsa ki és távolítsa el a bútorokat, hogy jobban hozzáférhessen a falhoz/mennyezethez, ahová az elszívót telepíteni fogja. Ha nem lehet, a bútorokat és a szerelés környezetét amennyire lehetséges, takarja le. Válasszon ki egy sík felületet, takarja le, és erre rakja le az elszívót és a hozzá tartozó kiegészítőket. • Ellenőrizze továbbá, hogy az elszívó telepítési zónájában (olyan helyen, amely azután is hozzáférhető, hogy az elszívót felszerelték), van-e egy villamos csatlakozó aljzat, és a füstelvezetéshez lehet-e csatlakozni egy kültérbe vezető készülékhez (csak kivezetett üzemmódnál). • Végezze el az összes szükséges kőművesmunkát (pl. csatlakozó aljzat telepítése, kivezető cső számára falnyílás készítése). Az elszívót a legtöbb falhoz/mennyezethez alkalmas rögzítő tiplikkel láttuk el. Mindazonáltal szakembert kérdezzen meg arról, alkalmasak-e az anyagok az adott falhoz/mennyezethez. A falnak/mennyezetnek elegendően erősnek kell lennie, hogy az elszívó súlyát megtartsa. A mennyezetre szerelhető modell (sziget) felszerelése ábra 5-6-7 1. Állítsa be a páraelszívó tartószerkezetének kinyúlását. Ettől a beállítástól függ az elszívó végleges mérete. Megjegyzés: Egyes esetekben a rácsozat felső szakasza az alsó szakaszhoz 1 vagy több csavarral van rögzítve. Ellenőrizze, és ideiglenesen vegye ki a csavarokat, hogy a tartószerkezet beállítását el tudja végezni. 2. Rögzítse a szerkezet két részét összesen 16 csavarral
Oldal: 3
80 (sarkonként 4). A legkisebbnél nagyobb kiterjedés esetén a szerkezet felső részére szereljen 1 vagy 2 bilincset (aszerint, hogy hány darab jár a géppel), hogy megerősítse azt. Megjegyzés: szállítási okok miatt előfordulhat, hogy1 kengyel időlegesen, 2 csavarral már a vázra szerelve található. Ezt szükség szerint helyezze át a kívánt helyre, vagy fejezze be a rögzítését 6 további csavarral. Ennek érdekében a következőképpen járjon el: a. Kissé tágítsa a felrögzítendő kengyeleket, úgy hogy a szerkezet külsejére lehessen őket szerelni. b. Helyezze az erősítő kengyelt közvetlenül a szerkezet két részének rögzítési pontja fölé, és rögzítse összesen 8 csavarral (sarkonként 2). Rögzítse a második megerősítő kengyelt az első erősítő kengyel és a váz felső oldala között egyenlő távolságra, és rögzítse 8 csavarral (sarkonként 2). Megjegyzés: amikor az erősítő kengyelt/kengyeleket elhelyezi és rögzíti, ellenőrizze, hogy nem akadályozzák- e (kivezetett változatnál) a kivezető cső vagy (keringtetett változatnál) a deflektor kényelmes rögzítését. 3. Akassza fel az elszívót a tartórácsra (ha szétszerelve érkezett), ellenőrizze, hogy tökéletesen beakadt-e. Az elszívó felakasztásához a 16 csavart (sarkonként 4) erőteljesen csavarja be . 4. A főzőlap függőleges tengelyén szerelje a fúrósablont a mennyezetre (a sablon középpontjának a főzőlap középpontjával kell egybeesnie, a szélei legyenek párhuzamosak a főzőlap széleivel - a sablon FRONT feliratú oldala a vezérlőpanel oldalának felel meg). Készítse elő a villamos bekötést. 5. A jelölés szerint készítse el a furatokat (6 furatot a 6 fali tipli, 4 -et a felakasztás számára). Csavarozza be a 4 csavart a külső furatokba, a csavar feje és a mennyezet között hagyjon kb. 1 cm távolságot.. 6. Akassza a tartóvázat a mennyezetre a 4 csavarra (lásd 4. művelet). 7. Erősen csavarozza be a 4 csavar. 8. A másik 2 csavart helyezze be a szabadon maradt biztonsági rögzítő furatokba és erősen csavarozza be őket. 9. Vezessen be egy kivezető csövet a váz belsejébe és csatlakoztassa azt a motorház csatlakozó gyűrűjéhez (a kivezető cső és rögzítő bilincsei nem tartozékai a gépnek). A kivezető csőnek elegendő hosszúságúnak kell lennie ahhoz, hogy kiérjen a szabadba (kivezetett változat), vagy az F deflektorig (filteres változat). 10. Csak a filteres (keringtetett) változatnál: szerelje az F deflektort a vázra és rögzítse 4 csavarral az erre szolgáló kengyelre, majd csatlakoztassa a kivezető csövet a deflektoron elhelyezett csatlakozó karikára. 11. Készítse el a villamos bekötést, de csak akkor csatlakoztassa a lakás hálózatába, miután a beszerelést befejezte. 12. Helyezze fel a rögzítőhoroggal ellátott csavaranyákat a felső és alsó kürtődarab belsejébe a szögletes füleknek megfelelően. Összesen 14 csavaranyát kell felszerelni. 13. Illessze össze a kürtő két felső darabját amellyel eltakarja a tartórácsot úgy, hogy az egyik kürtődarabon lévő rés a vezérlőpanel oldalára, a másik az ellenkező oldalra nézzen. Csavarozza össze a két kürtődarabot 8 csavarral (4-4 darabot oldalanként. Lásd a két kürtőtakaró összeillesztési sémáját is). 14. Rögzítse a tartórácsra az összeállított felső kürtőszakaszt a mennyezet közelében két csavarral (oldalanként egy-egy). 15. Illessze össze a kürtő két alsó darabját, amellyel eltakarja a tartórácsot, ehhez használjon 6 csavart (3-3 darabot oldalanként. Lásd a két kürtőtakaró összeillesztési sémáját is). 16. Helyezze a kürtő alsó szakaszát a helyére, ezzel eltakarja a motorházat és az elektromos csatlakozódobozt, és rögzítse két csavarral az elszívó belsejében. 17. Helyezze fel az alsó kürtőszakasz rögzítési pontjait takaró 2 darab lemezt (FIGYELEM! AZ ALSÓ KÜRTŐSZAKASZHOZ VALÓ TAKARÓLEMEZEK ARRÓL ISMERHETŐK FEL, HOGY KESKENYEBBEK ÉS KEVÉSBÉ MÉLYEK). A szélesebb és mélyebb takarólemezeket a felső kürtőszakaszhoz kell felhasználni, ezeket méretre kell vágni. 18. A központi kapcsolótábla segítségével helyezze áram alá a készüléket és ellenőrizze, hogy az elszívó helyesen működik-e. A fali modell felszerelése Ha a gőzrács nincsen felszerelve, az a., b. ábrák szerint rögzítsük. A vezeték bekötésére való dobozt a c., d., e. ábrák szerint rögzítsük. ábra 9 1. Az elszívó középvonalának megfelelően ceruzával húzzon a falra egy függőleges vonalat egészen a mennyezetig, ez segíti majd a felszerelési műveleteknél. 2. Helyezze a fúrósablont a falra: a sablonra nyomtatott függőleges középvonalnak egybe kell esnie a falra húzott középvonallal, míg a fúrósablon alsó széle a páraelszívó alsó szélét jelöli. 3. A jelölés szerint készítse el a furatokat . Csavarozza be a 2 csavart a felső furatokba, a csavar feje és a fal között hagyjon kb. 1 cm távolságot. Megjegyzés: Mindig minden furatot fúrjon ki, amely a fúrósablonon található. A 2 felső az elszívó felakasztására szolgál, míg az alsók (általában 1 központi vagy több oldalsó) a végleges és a biztonsági rögzítést szolgálja. 4. A "G" kürtőtartó kengyelt helyezze a mennyezettel érintkező falra, a kürtőtartó kengyelt a fúrási sablonnak megfelelően használja (a tartón a kis ovális furatnak, ha van, egybe kell esnie az előzetesen a falra húzott vonallal), és ceruzával jelölje be a 2 furatot. Készítse el a furatokat és illessze be a 2 tiplit. 5. Rögzítse a kürtőtartó kengyelt a falra 2 db csavarral.
Oldal: 4
81 6. Akassza fel az elszívót a 2 felső csavarra (lásd a beszerelés 3. munkafázisát). 7. Helyezze be és csavarozza be az alsó furat(ok) ba a csavar(ok)at (és alátéte(ke)t!) a végleges rögzítéshez (EZ KÖTELEZŐ!!), majd miután ellenőrizte a páraelszívó helyes állását, MINDEN CSAVART, az alsókat és felsőket is, TELJESEN CSAVAROZZA BE. Megjegyzés: az alsó rögzítési pontok láthatóvá válnak, ha kiveszi a zsírszűrőket, és a páraelszívó oldalán és/vagy közepén találhatók (ez utóbbi esetben akkor láthatók, ha kivette az aktívszenes filtert, amennyiben a készülék rendelkezik vele). Mindenesetre tanácsoljuk, hogy amennyiben vannak, használják az oldalsó furatokat, ezzel növekedik a páraelszívó stabilitása. 8. Készítse el a füstkivezető cső csatlakoztatását (a kivezető cső és a hozzá való rögzítő bilincsek beszerzése a vevő feladata) a szívó motor-egység felett elhelyezett gyűrűhöz. A cső másik végét, amennyiben kivezetett üzemmódban kívánja az elszívót használni, egy a szabadba kivezető készülékhez kell csatlakoztatni. Amennyiben az elszívót keringtetett változatban kívánja használni, rögzítse a G kürtőtartó kengyelhez az F deflektort, és a cső másik végét kösse a F deflektor felett elhelyezkedő csatlakozó gyűrűhöz. 9. Végezze el az elektromos bekötést. 10. Szerelje fel a kürtőket, és rögzítse fent 2 csavarral (10a) a "G" kürtőtartó kengyelhez (10b). 11. Engedje a kürtő alsó részét az elszívóra csúszni, így teljesen eltakarja ez elszívó egységet, amíg az elszívó tetején kialakított fészekbe ér. A készüléket a vezérlőpanel segítségével helyezze áram alá, és ellenőrizze az elszívó korrekt működését. Az elszívó leírása ábra 1 1. Kapcsolótábla 2. Zsírszűrő filter 3. Zsírszűrő filter kiakasztó horog 4. Halogénlámpa. 5. Párafogó ernyő 6. Teleszkópos kürtő 7. Levegő kimenet (csak keringtetett üzemmódban történő használat esetén) Működése Amikor a konyhában különösen nagy a párakoncentráció, használja a nagyobb sebességet. Javasoljuk, hogy főzés előtt 5 perccel kapcsolja be az elszívót, és a főzés befejezése után 15 percig működtesse tovább. 4 billentyűs nyomógombpanelos modell a. világítás kapcsoló BE/KI b. Motor KI kapcsoló/ 1. sebesség c. 1. sebesség kiválasztás d. 3. sebesség kiválasztás 5 billentyűs nyomógombpanelos modell a. Világítás BE/KI billentyű. b. Világítás KI motor. c. 1 sebesség választó kapcsoló (kevés füst és gőz esetére) d. 2 sebesség választó kapcsoló (közepes mennyiségű gőz és füst esetére) e. 3 sebesség választó (sok gőz és füst esetére)
Oldal: 5
82 Karbantartás Figyelem! Takarítás vagy karbantartás előtt minden esetben kösse ki az elszívót az elektromos hálózatból a villásdugó kihúzása vagy a lakás fő biztosítékának lecsapása révén. Tisztítás Az elszívót gyakran kell tisztítani, mind belülről, mind kívülről (legalább olyan gyakran, mint a zsírszűrő filterek tisztítását). A tisztításhoz használjon semleges folyékony mosószerrel átitatott nedves ruhát. Kerülje a súrolószert tartalmazó mosószerek használatát. NE HASZNÁLJON ALKOHOLT! Figyelem! Az elszívó tisztán tartására, valamint a filterek cseréjére vonatkozó előírások be nem tartása tűzveszélyt okoz. Ezért felhívjuk figyelmét, hogy tartsa be az utasításokat. A helytelen karbantartás, vagy a fent említett utasítások be nem tartása miatt a motorban esetleg bekövetkező károk vagy tűzesetek miatt semmiféle felelősséget nem vállalunk. Zsírszűrő filter Visszatartja a főzésből eredő zsírrészecskéket. Havonta egyszer nem agresszív tisztítószerrel, kézzel vagy mosogatógépben, alacsony hőfokon és rövid ciklussal el kell mosogatni. Mosogatógépben történő mosogatás a zsírszűrő elszíneződését okozhatja, de ez nem változtat hatékonyságán. A zsírszűrő filter leszereléséhez húzza meg a rugós horgot. ábra 2 Szénfilter (csak keringtetett változat esetén) ábra 3 Magában tartja a főzésből származó kellemetlen szagokat. A szénfiltert kéthavonta lehet elmosni meleg vízben és megfelelő mosószerrel, vagy mosogatógépben 65 °C-on (mosogatógépben történő mosás esetén teljes mosogatási ciklust végezzen, edények nélkül). A felesleges vizet a filter megrongálása nélkül távolítsa el, majd vegye ki a műanyag keret belsejében található matracszerű betétet és végleges szárítás céljából 10 percre tegye a sütőbe 100 °C-on. A matracszerű betétet 3 évenként, valamint károsodása esetén ki kell cserélni. A filtertartó keretet a (g) gombok 90 °-kal való elfordításával vegye ki. Helyezze a szénfiltert a keret (h) belsejébe és mindent szereljen vissza a helyére (j). Hagyományos, nem mosható és nem regenerálható szénfilter használható, ezt 3-4 havonta cserélni kell. A tűzött szénfilter össze van hegesztve a kerettel, ezért az elszívóhoz esetleg adott keretet nem kell felhasználni. A szénszűrőt az erre kialakított helyre kell beilleszteni és a rögzítőszerkezetekkel rögzíteni. Égőcsere Bármilyen karbantartási munka megkezdése előtt szüntesse meg az elszívó áramellátását, kösse ki a hálózatból. Figyelem! Mielőtt a lámpákhoz érne, győződjön meg róla, hidegek-e. A sérült izzót a címkén, vagy az elszívó lámpán feltüntetettnek megfelelően azonos típusú izzóra cserélje. ábra 4 1. Egy kis csavarhúzó vagy hasonló szerszám segítségével vegye ki a védőburkolatot. 2. Cserélje ki a meghibásodott égőt. Csak 12V - 20W max - G4 halogén égőket használjon, vigyázzon arra, hogy kézzel ne érjen hozzájuk. 3. Zárja vissza a lámpaburát (bepattan). Amennyiben a világítás nem működik, mielőtt a műszaki szervizszolgálatot hívná ,ellenőrizze, hogy az égők helyesen illeszkednek-e a foglalatba.

Kérdések és válaszok

Kérdése van a Turbo air Lipari IX/LX/A kapcsolatban, de nem találja a választ a felhasználói kézikönyvben? Talán a ManualsCat.com felhasználói segíthetnek megválaszolni a kérdését. Az alábbi űrlap kitöltésével az Ön kérdése a Turbo airkézikönyv alatt fog megjelenni. Lipari IX/LX/A. Kérjük, a lehető legpontosabban adja meg, hogy milyen nehézségei vannak Turbo air Lipari IX/LX/A. Minél pontosabban fogalmazza meg kérdését, annál nagyobb az esélye, hogy gyorsan választ kapsz egy másik felhasználótól. Automatikusan e-mailben értesítjük, ha valaki válaszol a kérdésére.

Tegye fel kérdését a Turbo air Lipari IX/LX/Akapcsolatban

Név
E-mail
Reakció

Tekintse meg a Turbo air Lipari IX/LX/A termék kézikönyvét alább. A ManualsCat.com-on található valamennyi kézikönyv teljesen ingyenesen tekinthető meg. A „Nyelv kiválasztása“ gomb segítségével kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt kézikönyv nyelvét.

  • Márka: Turbo air
  • Termék: Légvezető búrák
  • Modell/név: Lipari IX/LX/A
  • Fájltípus: PDF
  • Elérhető nyelvek: Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Portugál, Lengyel, Orosz, Finn, Román, Szlovák, Magyar, Szlovén, Horvát, Ukrán, Arab, Lett, Litván, Észt, Macedón