D470 kézikönyv
Philips D470 kézikönyv

Felhasználói kézikönyv a Philips D470 termékhez a Magyar-ban. Ez a PDF kézikönyv 52 oldalból áll.

PDF 52 1.1mb

Tekintse meg a Philips D470 termék kézikönyvét alább. A ManualsCat.com-on található valamennyi kézikönyv teljesen ingyenesen tekinthető meg. A „Nyelv kiválasztása“ gomb segítségével kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt kézikönyv nyelvét.

MANUALSCAT | HU

Kérdések és válaszok

Kérdése van a Philips D470 kapcsolatban, de nem találja a választ a felhasználói kézikönyvben? Talán a ManualsCat.com felhasználói segíthetnek megválaszolni a kérdését. Az alábbi űrlap kitöltésével az Ön kérdése a Philipskézikönyv alatt fog megjelenni. D470. Kérjük, a lehető legpontosabban adja meg, hogy milyen nehézségei vannak Philips D470. Minél pontosabban fogalmazza meg kérdését, annál nagyobb az esélye, hogy gyorsan választ kapsz egy másik felhasználótól. Automatikusan e-mailben értesítjük, ha valaki válaszol a kérdésére.

Tegye fel kérdését a Philips D470kapcsolatban

Oldal: 1
www.philips.com/support Mindig az Ön rendelkezésére áll! Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást: D470 D475 Részletes felhasználói dokumentáció Kérdése van? Lépjen kapcsolatba a a Philips céggel!
Oldal: 2
1 HU Tartalomjegyzék 1 Fontos biztonsági utasítások 3 2 A telefon 4 A doboz tartalma 4 A telefon áttekintése 5 A bázisállomás áttekintése 6 3 Üzembe helyezés 7 A bázisállomás csatlakoztatása 7 A mellékelt akkumulátorok behelyezése 8 A telefon beállítása (országfüggő) 8 A távoli hozzáféréshez szükséges PIN- kód módosítása (a D475 típus esetén) 9 A kézibeszélő feltöltése 9 Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése 9 Mit jelent a készenléti mód? 10 Kijelzőn megjelenő ikonok 10 A jelerősség ellenőrzése 11 A kézibeszélő be- vagy kikapcsolása 11 4 Hívások 12 Hívás indítása 12 Hívás fogadása 12 Hívás befejezése 12 A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása 13 A mikrofon némítása 13 Hangszóró be-/kikapcsolása 13 Második hívás indítása 13 Második hívás fogadása 13 Váltás két hívás között 13 Konferenciahívás kezdeményezése a külső hívó felekkel 14 5 Interkom- és konferenciahívások 15 Másik kézibeszélő hívása 15 Konferenciahívás kezdeményezése 15 6 Szöveg és számok 17 Szöveg és számok bevitele 17 Váltás nagybetűk és kisbetűk között 17 7 Telefonkönyv 18 A telefonkönyv megtekintése 18 Bejegyzés keresése 18 Hívás a telefonkönyvből 18 Telefonkönyv elérése hívás közben 18 Bejegyzés felvétele 19 Bejegyzés szerkesztése 19 Bejegyzés törlése 19 Összes bejegyzés törlése 19 8 Hívásnapló 21 Híváslista típusa 21 Hívásbejegyzések megtekintése 21 Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe 21 Visszahívás 22 Hívásbejegyzés törlése 22 Összes hívásbejegyzés törlése 22 9 Újratárcsázási lista 23 Tárcsázási bejegyzések megtekintése 23 Újratárcsázási bejegyzés mentése a telefonkönyvbe 23 Az újratárcsázási lista megnyitása hívás közben 23 Újratárcsázási bejegyzés törlése 23 Összes újratárcsázási bejegyzés törlése 23 10 Telefonbeállítások 24 Hangbeállítások 24 ECO mód 25 ECO+ mód 25 A kézibeszélő elnevezése 26 A dátum és az idő beállítása 26 A kijelző nyelvének beállítása 26 Automatikus válasz 26 Automatikus vonalbontás be-/ kikapcsolása 27 11 Ébresztőóra 28 Az ébresztőóra beállítása 28
Oldal: 3
2 HU Ébresztés kikapcsolása 28 7HOHIRQRV]HQHWU|J]tWʼnNpV]OpN h]HQHWU|J]tWʼnEHYDJ\NLNDSFVROiVD &VDOiGLPHJMHJ\]pVHN $]]HQHWU|J]tWʼnQ\HOYpQHNEHiOOtWiVD A válasz mód beállítása 30 .|]OHPpQ\HN %HM|Yʼn]HQHWHN Távoli hozzáférés 32 13 Szolgáltatások 35 Híváslista típusa 35 Automatikus konferenciahívás 35 Híváskorlátozás 35 Tiltólista 36 Hálózat típusa 37 $XWRPDWLNXVHOʼnWDJ ÔMUDKtYiVLGʼnWDUWDPiQDNNLYiODV]WiVD Tárcsázási mód 38 Automatikus óra 38 7RYiEELNp]LEHV]pOʼnNUHJLV]WUiOiVD .p]LEHV]pOʼnNNLMHOHQWNH]pVH $ODSpUWHOPH]HWWEHiOOtWiVRNYLVV]DiOOtWiVD 0ťV]DNLDGDWRN 40 15 Megjegyzés 41 0HJIHOHOʼnVpJLQ\LODWNR]DW 0HJIHOHOʼnVpJD*$3V]DEYiQ\QDN $](0)V]DEYiQ\RNQDNYDOyPHJIHOHOʼnVpJ A régi készülékek és akkumulátorok NLVHOHMWH]pVH *\DNUDQLVPpWOʼnGʼnNpUGpVHN 43 17 Függelék 45 6]|YHJpVV]iPEHYLWHOLWiEOi]DW 18 Tárgymutató 47
Oldal: 4
3 HU 1 Fontos biztonsági utasítások Tápellátási igények ‡ A termékhez 100-240V váltóáramú áramellátás szükséges. Áramszünet esetén megszakadhat a kommunikáció. ‡ A hálózati feszültség besorolásaTNV-3 WiYN|]OpVLKiOy]DWLIHV]OWVpJ D](1 V]DEYiQ\EDQIRJODOWDNV]HULQW Figyelem ‡ Az elektromos hálózat besorolása veszélyes.A W|OWʼnNLNDSFVROiViQDNHJ\HWOHQPyGMDDWiSHJ\VpJ OHFVDWODNR]WDWiVDD]HOHNWURPRVNLPHQHWUʼnO *RQGRVNRGMRQUyODKRJ\D]HOHNWURPRVNLPHQHWPLQGLJ N|QQ\HQKR]]iIpUKHWʼnOHJ\HQ $VpUOpVpVUHQGHOOHQHVPťN|GpVHONHUOpVH érdekében Vigyázat ‡ Csak a használati utasításban listázott tápegységet KDV]QiOMD ‡ Csak a használati utasításban listázott akkumulátorokat KDV]QiOMD ‡ +DD]DNNXPXOiWRUWQHPPHJIHOHOʼnWtSXV~UDFVHUpOLOH robbanást okozhat. ‡ $]DNNXPXOiWRURNVHOHMWH]pVpQpOD]HOʼntUWPyGRQ MiUMRQHO ‡ 1HGREMDWť]EHD]DNNXPXOiWRURNDW ‡ A terméket mindig a hozzá mellékelt kábelekkel KDV]QiOMD ‡ hJ\HOMHQDUUDKRJ\DW|OWʼnFVDWODNR]yNYDJ\D] DNNXPXOiWRUQHpULQWNH]]HQIpPEʼnONpV]OWWiUJ\DNNDO ‡ 1HKDJ\MDKRJ\DWHUPpNNLVPpUHWťIpPWiUJ\DNNDO pULQWNH]]HQ(]URQWKDWMDDKDQJPLQʼnVpJHWpV NiURVtWKDWMDDWHUPpNHW ‡ (OʼnIRUGXOKDWDNp]LEHV]pOʼnYHYʼnNpV]OpNUHYDJ\DQQDN N|]HOpEHKHO\H]HWWIpPWiUJ\DNYLVV]DWDUWiVD ‡ 1HKDV]QiOMDDWHUPpNHWUREEDQiVYHV]pO\HVKHO\HQ ‡ 1HQ\LVVDNLDNp]LEHV]pOʼnWDEi]LViOORPiVWYDJ\DW|OWʼnW PHUWHOʼnIRUGXOKDWKRJ\PDJDVIHV]OWVpJťUpV]HNQHN lesz kitéve. ‡ Csatlakoztatható berendezés esetén a hálózati FVDWODNR]yDOM]DWQDNDEHUHQGH]pVKH]N|]HON|QQ\HQ KR]]iIpUKHWʼnKHO\HQNHOOOHQQLH ‡ A kihangosító aktiválása hirtelen nagyon magas szintre Q|YHOKHWLDKDQJHUʼnWDNp]LEHV]pOʼnQH]pUWJ\HOMHQ KRJ\DNp]LEHV]pOʼnWQHWDUWVDW~ON|]HODIOpKH] ‡ A berendezéssel áramszünet esetén nem NH]GHPpQ\H]KHWʼnVHJpO\KtYiV$VHJpO\KtYiVRNOHKHWʼnYp tételére biztosítani kell egy alternatív megoldást. ‡ hJ\HOMHQUiKRJ\DWHUPpNQHpULQWNH]]HQVHPPLO\HQ folyadékkal. ‡ 1HKDV]QiOMRQDONRKRODPPyQLDEHQ]LQYDJ\KtJtWy WDUWDOP~WLV]WtWyV]HUHNHWPHUWH]HNNiURVtWKDWMiND készüléket. ‡ $WHOHIRQWQHWHJ\HNLN|]YHWOHQQDSIpQ\QHNYDJ\ IťWʼnEHUHQGH]pViOWDONLERFViWRWWKʼnKDWiViQDN ‡ 1HHMWVHHODWHOHIRQWLOOHWYHQHHMWVHQUiVHPPLO\HQ tárgyat. ‡ $NpV]OpNN|]HOpEHQPťN|GʼnPRELOWHOHIRQRN interferenciát okozhatnak. 7XGQLYDOyNDPťN|GWHWpVLpVWiUROiVL KʼnPpUVpNOHWHNUʼnO ‡ $NpV]OpNHWRO\DQKHO\HQPťN|GWHVVH DKRODKʼnPpUVpNOHWPLQGLJƒ&pV ƒ&N|]|WWYDQ RVPD[LPiOLVUHODWtY SiUDWDUWDORPPHOOHWW ‡ 2O\DQKHO\HQWiUROMDDKRODKʼnPpUVpNOHW PLQGLJƒ&pVƒ&N|]|WWYDQ RVPD[LPiOLVUHODWtYSiUDWDUWDORP PHOOHWW ‡ $ODFVRQ\KʼnPpUVpNOHWHQD]DNNXPXOiWRU pOHWWDUWDPDFV|NNHQKHW
Oldal: 5
4 HU 2 A telefon Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www. philips.com/welcome oldalon. A doboz tartalma Kézibeszélő** Bázisállomás (D470) Bázisállomás (D475) Töltő (telefoncsatlakozó-aljzat nélkül)** Adapter** Hálózati csatlakozóvezeték* 2 db AAA elem Garancia Rövid használati útmutató Megjegyzés • *Bizonyos országokban a hálózati adaptert kell csatlakoztatni a hálózati csatlakozóvezetékhez, majd a hálózati csatlakozóvezetéket a telefoncsatlakozóba. Tanács • **A több kézibeszélőt tartalmazó csomagokban további kézibeszélők, töltők és adapterek találhatók.
Oldal: 6
7 HU 3 Üzembe helyezés Vigyázat ‡ $Np]LEHV]pOʼnFVDWODNR]WDWiVDpVWHOHStWpVHHOʼnWW mindenképp olvassa el a „Fontos biztonsági utasítások” részben található biztonsági utasításokat. A bázisállomás csatlakoztatása Figyelem ‡ )HQQiOODWHUPpNNiURVRGiViQDNYHV]pO\H*\ʼn]ʼnGM|Q PHJDUUyOKRJ\DWiSIHV]OWVpJPHJHJ\H]LNHDWHOHIRQ KiWROGDOiQYDJ\DOMiQIHOWQWHWHWWIHV]OWVpJJHO ‡ .L]iUyODJDPHOOpNHOWDGDSWHUWKDV]QiOMDD] DNNXPXOiWRURNW|OWpVpKH] Megjegyzés ‡ +DWHOHIRQYRQDOiQNHUHV]WOGLJLWiOLVHOʼnÀ]HWʼnLYRQDODW '6/ LJpQ\HOQDJ\VHEHVVpJťLQWHUQHWV]ROJiOWDWiVVDO V]HUHOMHQ'6/V]ťUʼnWDWHOHIRQYRQDOpVDFVDWODNR]yDOM]DW N|]p$V]ťUʼnNLNV]|E|OLD'6/LQWHUIHUHQFLDRNR]WD ]DMRNDWpVKtYyD]RQRVtWySUREOpPiNDW$'6/V]ťUʼnNNHO NDSFVRODWRVWRYiEELLQIRUPiFLypUWOpSMHQNDSFVRODWED '6/V]ROJiOWDWyMiYDO ‡ $WtSXVMHO]pVDEi]LViOORPiVDOMiQWDOiOKDWy 1 Csatlakoztassa az adapter két végét: ‡ a bázisállomás hátsó részén található HJ\HQiUDP~EHPHQHWLDOM]DWED ‡ DIDOLFVDWODNR]yDOM]DWED 2 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezeték két végét: ‡ a bázisállomás hátsó részén található WHOHIRQFVDWODNR]yDOM]DWED ‡ DIDOLWHOHIRQFVDWODNR]yDOM]DWED 3 Csatlakoztassa az adapter két végét (csak W|EENp]LEHV]pOʼnWWDUWDOPD]yYHU]Ly HVHWpEHQ ‡ D]H[WUDNp]LEHV]pOʼnW|OWʼnMpQWDOiOKDWy HJ\HQiUDP~EHPHQHWLDOM]DWED ‡ DIDOLFVDWODNR]yDOM]DWED
Oldal: 7
8 HU A mellékelt akkumulátorok behelyezése Vigyázat ‡ 5REEDQiVYHV]pO\$]HOHPHNHWWDUWVDWiYROKʼnYDJ\ Wť]IRUUiVWyOLOOHWYHQDSIpQ\WʼnO$]HOHPHNHWWLORVWť]EH dobni. ‡ &VDNDNpV]OpNKH]PHOOpNHOWDNNXPXOiWRURNDWKDV]QiOMD ‡ $]DNNXPXOiWRUFV|NNHQWpOHWWDUWDPiQDNYHV]pO\H1H NHYHUMHQHJ\PiVVDONO|QE|]ʼnWtSXV~YDJ\PiUNiM~ akkumulátorokat. Megjegyzés ‡ $]HOVʼnKDV]QiODWHOʼnWWW|OWVHD]DNNXPXOiWRURNDW órán keresztül. ‡ +DDNp]LEHV]pOʼnIHOPHOHJV]LND]DNNXPXOiWRURNW|OWpVH DODWWD]WHOMHVHQQRUPiOLV 1 2 3 Figyelem ‡ $]DNNXPXOiWRUWDUWyEDYDOyEHKHO\H]pVHNRUHOOHQʼnUL]]H D]DNNXPXOiWRUSRODULWiViW$QHPPHJIHOHOʼnSRODULWiV NiURVtWKDWMDDWHUPpNHW A telefon beállítása RUV]iJIJJʼn 1 $WHOHIRQHOVʼnEHNDSFVROiVDNRUGY|]Oʼn ]HQHWMHOHQLNPHJ 2 1\RPMDPHJD[OK] gombot. Az ország/nyelv beállítása $]RUV]iJQ\HOYNLYiODV]WiVDXWiQQ\RPMDPHJD] [OK] gombot. » Az ország/nyelv beállítása el lett mentve. Megjegyzés ‡ $]RUV]iJQ\HOYEHiOOtWiVLOHKHWʼnVpJHRUV]iJIJJʼn+D QHPMHOHQLNPHJGY|]Oʼn]HQHWD]D]WMHOHQWLKRJ\D] ország/nyelv az Ön országához gyárilag be van állítva. (]XWiQEHiOOtWKDWMDDGiWXPRWpVLGʼnW A nyelv visszaállításához tekintse meg a N|YHWNH]ʼnOpSpVHNHW 1 Válassza a [Tel.beáll.] > [Nyelv]HOHPHW PDMGD][OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MD MyYiDYiODV]WiVW 2 9iODVV]RQNLHJ\Q\HOYHWPDMGD][OK] JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiD kiválasztást. » A beállítás mentésre került. $GiWXPpVD]LGʼnEHiOOtWiVD 1 Válassza az [Menü] > [Tel.beáll.] > >'iWXPpVLGʼn@HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW
Oldal: 8
10 HU A lemerült akkumulátor ikon villog. Az akkumulátor lemerülőben van, újratöltés szükséges. Az akkumulátorok lemerülésekor a kézibeszélő kikapcsol.Amikor az akkumulátorok már majdnem teljesen lemerültek, akkor telefonálás Mit jelent a készenléti mód? A telefon akkor van készenléti módban, amikor inaktív.A készenléti képernyőn a kézibeszélő neve, a dátum és idő, illetve a kézibeszélő száma látható. Kijelzőn megjelenő ikonok Készenléti módban a főképernyőn megjelenő ikonok jelzik, hogy milyen funkciók állnak rendelkezésre a kézibeszélőn. Ikon Leírás Ha a kézibeszélő nincs a bázisállomáson/töltőn, a sávok jelzik a töltöttségi szintet (teljestől alacsonyig). Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/ töltőn található, a sávok mindaddig mozognak, míg a töltési folyamat be nem fejeződik. A lemerült elem ikon villog, a készülék Az akkumulátor lemerülőben van, újratöltés szükséges. Megjeleníti a kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolat állapotát. Minél több vonalka jelenik meg, annál jobb minőségű a jelerősség. Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló bejövő hívásait böngészi. Folyamatosan világít, amikor az újratárcsázási lista kimenő hívásait böngészi. Új, nem fogadott hívás esetén vagy az olvasatlan nem fogadott hívások hívásnaplóban történő böngészése közben villog. Folyamatosan világít, ha csak a régi hívásnapló létezik, illetve a hívásnapló olvasott nem fogadott hívásai közötti böngészés közben. Folyamatosan világít a hívásnapló letiltott hívásai közötti böngészés közben. Bejövő hívás fogadásakor villan fel. Telefonálás közben folyamatosan világít. A hangszóró be van kapcsolva. A csengő ki van kapcsolva. A halk üzemmód be van kapcsolva, és az aktív időszakon belül (a telefon nem cseng). Üzenetrögzítő (csak a D475 típusnál): új üzenet esetén vagy akkor villan fel, amikor megtelt a memória.Akkor jelenik meg, amikor a telefonos üzenetrögzítő be van kapcsolva. Új hangüzenet érkezésekor villan fel. Folyamatosan világít, ha a híváslista hangüzeneteit már megtekintették. Ha nincs hangüzenet, az ikon nem látható. A halk üzemmód be van kapcsolva, de az aktív időszakon kívül van. Az ébresztés be van kapcsolva. / Listában történő fel/le görgetéskor vagy a hangerő növelése/csökkentése közben jelenik meg. ECO Az ECO üzemmód bekapcsol. ECO+ Az ECO+ üzemmód bekapcsol.
Oldal: 9
11 HU $MHOHUʼnVVpJHOOHQʼnU]pVH $YRQDONiNV]iPDDNp]LEHV]pOʼn pVDEi]LViOORPiVN|]|WWLNDSFVRODW iOODSRWiWMHO]L0LQpOW|EEYRQDOND OiWKDWyDQQiOMREEPLQʼnVpJťD kapcsolat. ‡ +tYiVRNLQGtWiVDYDJ\IRJDGiVDD telefon funkcióinak és szolgáltatásainak KDV]QiODWDHOʼnWWJ\ʼn]ʼnGM|QPHJDUUyO KRJ\DNp]LEHV]pOʼnFVDWODNR]WDWYDYDQHD bázisállomáshoz. ‡ +DWHOHIRQiOiVN|]EHQÀJ\HOPH]WHWʼn KDQJMHO]pVHNHWKDOODNNRUDNp]LEHV]pOʼn DNNXPXOiWRUDPiUPDMGQHPOHPHUOWYDJ\ DNp]LEHV]pOʼnKDWyWiYROViJRQNtYOYDQ 7|OWVHIHOD]DNNXPXOiWRUWYDJ\YLJ\HD Np]LEHV]pOʼnWN|]HOHEEDEi]LViOORPiVKR] Megjegyzés ‡ Ha az ECO+EHYDQNDSFVROYDDMHOHUʼnVVpJQHP látható. $Np]LEHV]pOʼnEHYDJ\ kikapcsolása $Np]LEHV]pOʼnNLYDJ\EHNDSFVROiViKR]WDUWVD lenyomva a gombot.
Oldal: 10
12 HU 4 Hívások Megjegyzés ‡ ÉUDPNLPDUDGiVHVHWpQDWHOHIRQQHPWXGMDHOpUQLD segélyszolgálatokat. Tanács ‡ +tYiVLQGtWiVDHOʼnWWYDJ\KtYiVN|]EHQHOOHQʼnUL]]HD MHOHUʼnVVpJHW OiVG $MHOHUʼnVVpJHOOHQʼnU]pVH 11ROGDO Hívás indítása Az alábbi módokon lehetséges hívást indítani: ‡ Normál hívás. ‡ (OʼnWiUFVi]iVRVKtYiV +tYiVLQGtWKDWyD]~MUDWiUFVi]iVLOLVWiUyO a WHOHIRQN|Q\YOLVWiUyO (lásd 'Hívás a WHOHIRQN|Q\YEʼnO 18ROGDO pVDhívásnaplóból OiVG 9LVV]DKtYiV 22ROGDO LV Normál hívás 1 1\RPMDPHJD vagy gombot. 2 Tárcsázza a telefonszámot. » A szám tárcsázódik. » $NpV]OpNPHJMHOHQtWLD]DNWXiOLVKtYiV hosszát. (OʼnWiUFVi]iVRVKtYiV 1 Tárcsázza a telefonszámot. ‡ 6]iPMHJ\W|UOpVpKH]Q\RPMDPHJ [Töröl]. ‡ 6]QHWEHV]~UiViKR]Q\RPMDPHJpV tartsa lenyomva: . 2 $WiUFVi]iVKR]Q\RPMDPHJD vagy gombot. Megjegyzés ‡ $]DNWXiOLVKtYiVLGHMpWDKtYiVPpUʼnQOiWKDWMD ‡ +DÀJ\HOPH]WHWʼnKDQJMHO]pVHNHWKDOODNNRUDWHOHIRQ DNNXPXOiWRUDPiUPDMGQHPOHPHUOWYDJ\DWHOHIRQ KDWyWiYROViJRQNtYOYDQ7|OWVHIHOD]WHOHIRQWYDJ\ YLJ\HN|]HOHEEDEi]LViOORPiVKR] Hívás fogadása +DFVHQJDWHOHIRQD]DOiEELOHKHWʼnVpJHNN|]O választhat: ‡ DKtYiVIRJDGiViKR]Q\RPMDPHJD vagy gombot. ‡ a hívás fogadásához vegye fel a telefont az automatikus fogadás funkció OiVG $XWRPDWLNXVYiODV] 26ROGDO bekapcsolásakor. ‡ a [Csend]SDUDQFFVDONLNDSFVROKDWMDD] DGRWWEHM|YʼnKtYiVFVHQJpVpW Figyelem ‡ $PLNRUDNp]LNpV]OpNFVHQJYDJ\KDDNp]LEHV]pOʼn DNWLYiOYDYDQWDUWVDDNp]LEHV]pOʼnWWiYRODIOpWʼnODIO károsodásának elkerülése érdekében. Megjegyzés ‡ $KtYyD]RQRVtWyV]ROJiOWDWiVDNNRUpUKHWʼnHOKDD szolgáltatónál regisztrált a hívóazonosító szolgáltatásra. Tanács ‡ 1HPIRJDGRWWKtYiVHVHWpQÀJ\HOPH]WHWʼn]HQHWMHOHQLN meg. Hívás befejezése $]DOiEELPyGRNRQOHKHWVpJHVKtYiVWEHIHMH]QL ‡ 1\RPMDPHJD gombot. ‡ +HO\H]]HDNp]LEHV]pOʼnWD Ei]LViOORPiVUDYDJ\DW|OWʼnHJ\VpJEH
Oldal: 11
13 HU Megjegyzés ‡ $Np]LEHV]pOʼnEi]LViOORPiVUDYDJ\W|OWʼnHJ\VpJEH KHO\H]pVpYHODKtYiVQHPIHMH]ʼnGLNEHKDD] automatikus hívásbontás funkció ki van kapcsolva (lásd $XWRPDWLNXVYRQDOERQWiVEHNLNDSFVROiVD 27ROGDO A fülhallgató/hangszóró hangerejének beállítása +tYiVN|]EHQDIOKDOOJDWyKDQJHUHMpQHN EHiOOtWiViKR]Q\RPMDPHJD / gombot. » $IOKDOOJDWyKDQJV]yUyKDQJHUHMpQHN EHiOOtWiVDXWiQDWHOHIRQRQ~MUD PHJMHOHQLNDKtYiVNpSHUQ\ʼn A mikrofon némítása 1 +tYiVN|]EHQQ\RPMDPHJD] gombot. » [Némítás be]OiWKDWyDNp]LEHV]pOʼnQ » $KtYyIpOLO\HQNRUQHPKDOOMDgQWGH gQWRYiEEUDLVKDOOMDDKtYyKDQJMiW 2 A mikrofon némításának feloldásához Q\RPMDPHJLVPpWD gombot. » Most ismét kommunikálhat a hívó féllel. Hangszóró be-/kikapcsolása 1\RPMDPHJD gombot. Második hívás indítása Megjegyzés ‡ (]DV]ROJiOWDWiVKiOy]DWIJJʼn 1 +tYiVN|]EHQQ\RPMDPHJD] gombot. » $]HOVʼnKtYiVYiUDNR]WDWYD 2 Tárcsázza a második számot. » $NpV]OpNDNpSHUQ\ʼnQPHJMHOHQʼn számot tárcsázza. Második hívás fogadása Megjegyzés ‡ (]DV]ROJiOWDWiVKiOy]DWIJJʼn +DEHM|YʼnKtYiVUDÀJ\HOPH]WHWʼnV]DNDV]RV FVLSRJiVKDOOKDWyDKtYiVWD]DOiEELPyGRN YDODPHO\LNpQIRJDGKDWMD 1 $KtYiVIRJDGiViKR]Q\RPMDPHJD és a gombot. » $]HOVʼnKtYiVHNNRUYiUDNR]WDWYDOHV]D NpV]OpNSHGLJEHDGMDDPiVRGLNKtYiVW 2 $]DNWXiOLVKtYiVEHIHMH]pVpKH]pVD]HOVʼn KtYiVIRJDGiViKR]Q\RPMDPHJD és gombot. Váltás két hívás között Megjegyzés ‡ (]DV]ROJiOWDWiVKiOy]DWIJJʼn $KtYiVRNN|]|WWD]DOiEELPyGRNRQYiOWKDW ‡ 1\RPMDPHJD és JRPERWYDJ\ ‡ 1\RPMDPHJD[Opció] gombot és válassza a [Hívás váltás]HOHPHWPDMGD MyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJLVPpWD[OK] gombot. » Az aktuális hívás ekkor várakoztatva OHV]DNpV]OpNSHGLJEHDGMDDPiVLN hívást.
Oldal: 12
14 HU Konferenciahívás NH]GHPpQ\H]pVHDNOVʼnKtYy felekkel Megjegyzés ‡ (]DV]ROJiOWDWiVKiOy]DWIJJʼn$NLHJpV]tWʼnGtMDNNDO NDSFVRODWRVDQNpUMHQWiMpNR]WDWiVWDV]ROJiOWDWyWyO $PLNRUNpWKtYiVKR]FVDWODNR]LND]DOiEEL módokon indíthat konferenciahívást: ‡ 1\RPMDPHJD PDMGD JRPERWYDJ\ ‡ 1\RPMDPHJD][Opció]JRPERW válassza a [Konferencia]HOHPHWPDMGD MyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJLVPpWD][OK] gombot. » $NpWKtYiVWDNpV]OpN|VV]HNDSFVROMD pVOpWUHM|QDNRQIHUHQFLDKtYiV
Oldal: 13
15 HU 5 Interkom- és konferenciahívá- sok Megjegyzés ‡ $IXQNFLyFVDNW|EENp]LEHV]pOʼnWWDUWDOPD]yYiOWR]DW HVHWpQHOpUKHWʼn Interkom-hívás az ugyanazon bázisállomáshoz FVDWODNR]yNp]LEHV]pOʼnUHW|UWpQʼnKtYiV .RQIHUHQFLDKtYiVRQgQHJ\PiVLNNp]LEHV]pOʼn KDV]QiOypVDNOVʼnKtYyNYHV]QHNUpV]W 0iVLNNp]LEHV]pOʼnKtYiVD Megjegyzés ‡ +DDEi]LViOORPiVRQFVDNNp]LEHV]pOʼnYDQUHJLV]WUiOYD DPiVLNNp]LEHV]pOʼnKtYiViKR]Q\RPMDPHJKRVV]DQD] gombot. 1 1\RPMDOHpVWDUWVDOHQ\RPYDD gombot. » $W|EENp]LEHV]pOʼnVYiOWR]DWRN HVHWpEHQPHJMHOHQQHND]LQWHUNRP KtYiVKR]HOpUKHWʼnNp]LEHV]pOʼnNH]XWiQ folytassa a 2. lépéssel. » $NpWNp]LEHV]pOʼnVYiOWR]DWRNHVHWpEHQ DPiVLNNp]LEHV]pOʼnFVHQJH]XWiQ folytassa a 3. lépéssel. 2 9iODVV]RQNLHJ\Np]LEHV]pOʼnWPDMGD YiODV]WiVPHJHUʼnVtWpVpKH]Q\RPMDPHJD] [OK] gombot. » $NLYiODV]WRWWNp]LEHV]pOʼnFVHQJ 3 1\RPMDPHJD gombot a kiválasztott Np]LEHV]pOʼnQ » /pWUHM|WWD]LQWHUNRPKtYiV 4 1\RPMDPHJD gombot az aktuális hívás EHIHMH]pVpKH] Hívás közben /HKHWʼnVpJHYDQD]HJ\LNNp]LEHV]pOʼnWʼnOD PiVLNKR]PHQQLDKtYiVN|]EHQ 1 1\RPMDOHpVWDUWVDOHQ\RPYDD gombot. » $NpV]OpNYiUDNR]WDWMDD]DNWXiOLVKtYy felet. » $W|EENp]LEHV]pOʼnVYiOWR]DWRN HVHWpEHQPHJMHOHQQHND]LQWHUNRP KtYiVKR]HOpUKHWʼnNp]LEHV]pOʼnNH]XWiQ folytassa a 2. lépéssel. 2 9iODVV]RQNLHJ\Np]LEHV]pOʼnWPDMGD YiODV]WiVPHJHUʼnVtWpVpKH]Q\RPMDPHJD] [OK] gombot. » 9iUMRQDPtJDPiVLNROGDOYiODV]ROD hívására. Váltás hívások között $NOVʼnKtYiVpVD]LQWHUNRPKtYiVN|]|WWL YiOWiVKR]Q\RPMDPHJKRVV]DQD] gombot. Konferenciahívás kezdeményezése +iURPXWDVNRQIHUHQFLDKtYiVRQgQHJ\PiVLN Np]LEHV]pOʼnKDV]QiOypVDNOVʼnKtYyNYHV]QHN UpV]W6]NVpJHVNpWNp]LEHV]pOʼnDPHO\D]RQRV bázisállomásra van csatlakoztatva. .OVʼnKtYiVN|]EHQ 1 %HOVʼnKtYiVNH]GHPpQ\H]pVpKH]Q\RPMD meg hossza az gombot. » $NpV]OpNYiUDNR]WDWMDDNOVʼnKtYy felet. » $W|EENp]LEHV]pOʼnVYiOWR]DWRN HVHWpEHQPHJMHOHQQHND]LQWHUNRP KtYiVKR]HOpUKHWʼnNp]LEHV]pOʼnNH]XWiQ folytassa a 2. lépéssel.
Oldal: 14
16 HU » $NpWNp]LEHV]pOʼnVYiOWR]DWRNHVHWpEHQ DPiVLNNp]LEHV]pOʼnFVHQJH]XWiQ folytassa a 3. lépéssel. 2 9iODVV]RQNLHJ\Np]LEHV]pOʼnWPDMGD YiODV]WiVPHJHUʼnVtWpVpKH]Q\RPMDPHJD] [OK] gombot. » $NLYiODV]WRWWNp]LEHV]pOʼnFVHQJ 3 1\RPMDPHJD gombot a kiválasztott Np]LEHV]pOʼnQ » /pWUHM|WWD]LQWHUNRPKtYiV 4 1\RPMDPHJD[Konf.] gombot. » /pWUHM|WWDKiURPXWDV NRQIHUHQFLDEHV]pOJHWpVDNOVʼnKtYyYDO pVDNLYiODV]WRWWNp]LEHV]pOʼnYHO 5 A JRPEPHJQ\RPiViYDOIHMH]KHWLEH DNRQIHUHQFLDKtYiVWpVLUiQ\tWKDWMDiWD PHJOpYʼnKtYiVWDNLYiODV]WRWWNp]LEHV]pOʼnUH Megjegyzés ‡ )RO\DPDWEDQOpYʼnNRQIHUHQFLDKtYiVKR]PiVLN Np]LEHV]pOʼnYHOYDOyFVDWODNR]iVKR]Q\RPMDPHJD JRPERWKDD][Szolgáltatások] > [Konferencia] beállítás értéke: [Automatikus]. Konferenciahívás közben 1 1\RPMDPHJD]>%HOVʼn@JRPERWDNOVʼn KtYiVYiUDNR]WDWiViKR]pVWpUMHQYLVV]DD EHOVʼnKtYiVKR] » DNpV]OpNYiUDNR]WDWMDDNOVʼnKtYiVW 2 1\RPMDPHJD[Konf.] gombot a konferenciahívás ismételt kezdeményezéséhez. Megjegyzés ‡ +DYDODPHO\LNNp]LEHV]pOʼnWOHWHV]LNDNRQIHUHQFLDKtYiV N|]EHQDPiVLNNp]LEHV]pOʼnWRYiEEUDLVNDSFVRODWEDQ PDUDGDNOVʼnKtYiVVDO
Oldal: 15
17 HU 6 Szöveg és számok /HKHWʼnVpJYDQV]|YHJpVV]iPRNEHYLWHOpUHD Np]LEHV]pOʼnQHYpQHNWHOHIRQN|Q\YEHMHJ\]pVHN és egyéb menüelemek megadásához. Szöveg és számok bevitele 1 $NLYiODV]WRWWNDUDNWHUEHYLWHOpKH]Q\RPMD PHJHJ\V]HUYDJ\W|EEV]|UD]DGRWW DOIDQXPHULNXVELOOHQW\ťW 2 .DUDNWHUW|UOpVKH]Q\RPMDPHJD[Töröl] JRPERW$]|VV]HVNDUDNWHUW|UOpVpKH] Q\RPMDPHJpVWDUWVDOHQ\RPYDD[Töröl] gombot.A és JRPERNNDOPR]JDWKDWMD DNXU]RUWEDOUDpVMREEUD 3 6]yN|]EHYLWHOpKH]Q\RPMDPHJD gombot. Megjegyzés ‡ $NDUDNWHUHNpVV]iPRNELOOHQW\ť]HWNLRV]WiViUD YRQDWNR]yWXGQLYDOyNDWDÅ0HOOpNOHWµFtPťIHMH]HWEHQ ROYDVKDWMD 9iOWiVQDJ\EHWťNpVNLVEHWťN között $ODSpUWHOPH]pVV]HULQWDPRQGDWHOVʼnEHWťMH QDJ\EHWťDW|EELSHGLJNLVEHWť1DJ\pV NLVEHWťNN|]|WWLYiOWiVKR]Q\RPMDPHJpVWDUWVD lenyomva a gombot.
Oldal: 16
18 HU 7 Telefonkönyv $WHOHIRQRO\DQWHOHIRQN|Q\YYHOUHQGHONH]LN DPHO\OHJIHOMHEEEHMHJ\]pVWNpSHVWiUROQL$ WHOHIRQN|Q\YHWDEi]LViOORPiVUyOpUKHWLHO$] HJ\HVEHMHJ\]pVHNKH]DQpYKRVV]DOHJIHOMHEE NDUDNWHUOHKHW/HJIHOMHEEV]iPWiUROKDWypVD V]iPKRVV]DOHJIHOMHEENDUDNWHUOHKHW N|]YHWOHQHOpUpVťPHPyULDEHMHJ\]pVL OHKHWʼnVpJLVUHQGHONH]pVpUHiOO HVpVHV JRPE $]gQRUV]iJiWyOIJJʼnHQD]HV pVHVJRPEDKDQJSRVWDLOOHWYHD]gQ V]ROJiOWDWyMDiOWDOEL]WRVtWRWWLQIRUPiFLyV szolgáltatás számára van beállítva. Ha NpV]HQOpWLPyGEDQQ\RPYDWDUWMDDJRPERW a készülék automatikusan tárcsázza a mentett telefonszámot. Megjegyzés ‡ $N|]YHWOHQHOpUpVťPHPyULDHOpUKHWʼnVpJHRUV]iJIJJʼn A telefonkönyv megtekintése Megjegyzés ‡ $WHOHIRQN|Q\YHJ\V]HUUHFVDNHJ\Np]LEHV]pOʼnQ WHNLQWKHWʼnPHJ 1 $WHOHIRQN|Q\YOLVWDPHJQ\LWiViKR]Q\RPMD meg a JRPERWYDJ\YiODVV]DD[Menü] > [Telefonkönyv] > [Megtekintés] > [OK] OHKHWʼnVpJHNHW 2 9iODVV]RQNLHJ\QpYMHJ\HWpVWHNLQWVHPHJ a rendelkezésre álló információkat. Bejegyzés keresése $WHOHIRQN|Q\YEHMHJ\]pVHNN|]|WWD]DOiEEL módokon kereshet: ‡ $QpYMHJ\OLVWDJ|UJHWpVH ‡ $QpYMHJ\HOVʼnNDUDNWHUpQHNPHJDGiVD A névjegylista görgetése 1 $WHOHIRQN|Q\YOLVWDPHJQ\LWiViKR]Q\RPMD meg a JRPERWYDJ\YiODVV]DD[Menü] > [Telefonkönyv] > [Megtekintés] > [OK] OHKHWʼnVpJHNHW 2 A és a JRPERNVHJtWVpJpYHOJ|UJHVVH YpJLJDWHOHIRQN|Q\YOLVWiMiW $QpYMHJ\HOVʼnNDUDNWHUpQHN megadása 1 $WHOHIRQN|Q\YOLVWDPHJQ\LWiViKR]Q\RPMD meg a JRPERWYDJ\YiODVV]DD[Menü] > [Telefonkönyv] > [Megtekintés] > [OK] OHKHWʼnVpJHNHW 2 1\RPMDPHJDNDUDNWHUQHNPHJIHOHOʼn DOIDQXPHULNXVELOOHQW\ťW » $NpV]OpNPHJMHOHQtWLD]DGRWW NDUDNWHUUHONH]GʼnGʼnHOVʼnEHMHJ\]pVW +tYiVDWHOHIRQN|Q\YEʼnO 1 $WHOHIRQN|Q\YOLVWDPHJQ\LWiViKR]Q\RPMD meg a JRPERWYDJ\YiODVV]DD[Menü] > [Telefonkönyv] > [Megtekintés] > [OK] OHKHWʼnVpJHNHW 2 9iODVV]RQNLHJ\QpYMHJ\HWDWHOHIRQN|Q\Y listáról. 3 1\RPMDPHJD[Nézet] gombot. 4 Válasszon ki egy telefonszámtípust (mobil/ RWWKRQLPXQNDKHO\L PDMGDKtYiVLQGtWiVKR] Q\RPMDPHJD gombot. Telefonkönyv elérése hívás közben 1 1\RPMDPHJD[Opció]JRPERWPDMG válassza a [Telefonkönyv]OHKHWʼnVpJHW
Oldal: 17
 HU 2 $MyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD[OK] gombot. 3 9iODVV]RQNLHJ\QpYMHJ\HWPDMGDV]iP PHJWHNLQWpVpKH]Q\RPMDPHJD][OK] gombot. Bejegyzés felvétele Megjegyzés ‡ +DPHJWHOWDWHOHIRQN|Q\YPHPyULiMDÀJ\HOPH]WHWʼn ]HQHWMHOHQLNPHJDNp]LEHV]pOʼnQÔMDEEEHMHJ\]pVHN IHOYpWHOpKH]W|U|OM|QQpKiQ\UpJHEELEHMHJ\]pVW ‡ +DHJ\EHMHJ\]pVV]iPiWPHJYiOWR]WDWMDD]~MV]iP IHOOtUMDDUpJLW 1 Válassza az [Menü] > [Telefonkönyv] > [Új hozzáadása]HOHPHWPDMGD [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYi választását. 2 ÌUMDEHDQHYHWPDMGQ\RPMDPHJD[OK] JRPERWDEHYLWHOMyYiKDJ\iViKR] 3 ÌUMDEHDPRELOD]RWWKRQLYDJ\D PXQNDKHO\LWHOHIRQV]iPiW NHWWʼnWYiODVV]RQ N|]ON PDMGDPHJHUʼnVtWpVKH]Q\RPMD meg az [Ment] gombot. » $NpV]OpNHOPHQWHWWHD]~MEHMHJ\]pVW Tanács ‡ 6]QHWEHLOOHV]WpVpKH]Q\RPMDOHpVWDUWVDOHQ\RPYDD gombot. ‡ $NLYiODV]WRWWNDUDNWHUEHYLWHOpKH]Q\RPMDPHJHJ\V]HU YDJ\W|EEV]|UD]DGRWWDOIDQXPHULNXVELOOHQW\ťW ‡ $NDUDNWHUW|UOpVpKH]Q\RPMDPHJD[Töröl] gombot. A / JRPERNNDOPR]JDWKDWMDDNXU]RUWEDOUDpV MREEUD Megjegyzés ‡ 0LQGHQWHOHIRQN|Q\YEHMHJ\]pVKH]OHJIHOMHEEV]iPRW menthet el. Bejegyzés szerkesztése 1 Válassza az [Menü] > [Telefonkönyv] > [Szerkeszt]HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW 2 9iODVV]RQNLHJ\QpYMHJ\HWPDMG MyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD][OK] gombot. 3 $QpYV]HUNHV]WpVpWN|YHWʼnHQD MyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD[OK] gombot. 4 Válassza ki a mobil/otthoni/munkahelyi WHOHIRQV]iPRWPDMGDYiODV]WiV PHJHUʼnVtWpVpKH]Q\RPMDPHJD][OK] gombot. 5 6]HUNHVV]HDV]iPRWPDMGDMyYiKDJ\iVKR] Q\RPMDPHJD[Ment] gombot. Bejegyzés törlése 1 Válassza az [Menü] > [Telefonkönyv] > [Törlés]HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW 2 9iODVV]RQNLHJ\QpYMHJ\HWPDMG MyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD][OK] gombot. » $Np]LEHV]pOʼnQPHJMHOHQLNHJ\ MyYiKDJ\iVWNpUʼn]HQHW 3 $MyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD[OK] gombot. » $EHMHJ\]pVW|UOpVUHNHUOW Összes bejegyzés törlése 1 Válassza a [Menü] > [Telefonkönyv] > [Összes töröl]HOHPHWPDMGD][OK] JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYi választását. » $Np]LEHV]pOʼnQPHJMHOHQLNHJ\ MyYiKDJ\iVWNpUʼn]HQHW
Oldal: 18
21 HU 8 Hívásnapló $KtYiVQDSOyWiUROMDD]|VV]HVQHPIRJDGRWW IRJDGRWWpVOHWLOWRWWKtYiVDGDWDLW$EHM|Yʼn KtYiVRNDGDWDLPDJXNEDQIRJODOMiNDKtYyIpO QHYpWpVV]iPiWDKtYiVLGHMpWpVGiWXPiW(] DIXQNFLyDNNRUHOpUKHWʼnKDDV]ROJiOWDWyQiO HOʼnÀ]HWHWWDKtYyIpOD]RQRVtWiVV]ROJiOWDWiVUD $WHOHIRQNpV]OpNOHJIHOMHEEKtYiVDGDWDLW NpSHVWiUROQL+DYROWDNQHPIRJDGRWWKtYiVDL DNNRUHUUHDNp]LEHV]pOʼnQYLOORJyKtYiVQDSOy LNRQÀJ\HOPH]WHWL+DDKtYyIpOHQJHGpO\H]L D]RQRVViJDPHJMHOHQtWpVpWDNNRUPHJWHNLQWKHWL DKtYyIpOQHYpWpVV]iPiW$KtYiVEHMHJ\]pVHN LGʼnUHQGLVRUUHQGEHQMHOHQQHNPHJDOLVWD WHWHMpQDOHJXWROVyIRJDGRWWKtYiVVDO Megjegyzés ‡ 0LHOʼnWWN|]YHWOHQODKtYiVOLVWiEyOLQGtWDQDYLVV]DKtYiVW HOOHQʼnUL]]HKRJ\pUYpQ\HVHDKtYiVOLVWiEDQV]HUHSOʼn szám. $NpSHUQ\ʼnQOpYʼnLNRQRNWiMpNR]WDWMiNDUUyO hogy ezek nem fogadott/fogadott/letiltott hívások-e. Ikonok Leírás )RO\DPDWRVDQYLOiJtWDPLNRUD KtYiVQDSOyIRJDGRWWEHM|YʼnKtYiVDLW E|QJpV]L ÔMQHPIRJDGRWWKtYiVHVHWpQYDJ\ az olvasatlan nem fogadott hívások KtYiVQDSOyEDQW|UWpQʼnE|QJpV]pVH N|]EHQYLOORJ )RO\DPDWRVDQYLOiJtWKDFVDNDUpJL KtYiVQDSOyOpWH]LNLOOHWYHDKtYiVQDSOy ROYDVRWWQHPIRJDGRWWKtYiVDLN|]|WWL E|QJpV]pVN|]EHQ Folyamatosan világít a hívásnapló OHWLOWRWWKtYiVDLN|]|WWLE|QJpV]pV N|]EHQ Híváslista típusa %HiOOtWKDWMDD]WKRJ\HEEHQDPHQEHQD] |VV]HVEHM|YʼnYDJ\DQHPIRJDGRWWKtYiVRN MHOHQMHQHNPHJ Megjegyzés ‡ (]DEHiOOtWiVRUV]iJIJJʼn A híváslista típusának kiválasztása 1 Válassza az [Menü] > [Szolgáltatások] > [Hív.lista típ.]HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW 2 9iODVV]DNLD]HJ\LNEHiOOtWiVWPDMGD MyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD[OK] gombot. Hívásbejegyzések megtekintése 1 1\RPMDPHJD gombot. » 0HJMHOHQLNDEHM|YʼnKtYiVRNQDSOyMD 2 9iODVV]RQNLHJ\EHMHJ\]pVWPDMGQ\RPMD meg az [Opció] gombot. 3 A [Megtekintés] > [OK] kiválasztásával WHNLQWKHWLPHJDWRYiEELHOpUKHWʼn információkat. Hívásbejegyzés mentése a telefonkönyvbe 1 1\RPMDPHJD gombot. » 0HJMHOHQLNDEHM|YʼnKtYiVRNQDSOyMD 2 9iODVV]RQNLHJ\EHMHJ\]pVWPDMGQ\RPMD meg az [Opció] gombot.
Oldal: 19
22 HU 3 vagy válassza a [Szám mentése]HOHPHW PDMGD[OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MD MyYiDNLYiODV]WiVW 4 $GMDPHJpVV]HUNHVV]HDQHYHWPDMG DMyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD][OK] gombot. 5 Válasszon ki egy telefonszámtípust (mobil/ RWWKRQLPXQNDKHO\L PDMGDYiODV]WiV PHJHUʼnVtWpVpKH]Q\RPMDPHJD][OK] gombot. 6 6]HUNHVV]HDV]iPRWPDMGDMyYiKDJ\iVKR] Q\RPMDPHJD[Ment] gombot. » $EHMHJ\]pVPHQWpVUHNHUOW Visszahívás 1 1\RPMDPHJD gombot. 2 9iODVV]RQNLHJ\EHMHJ\]pVWDOLVWiUyO 3 $KtYiVLQGtWiViKR]Q\RPMDPHJD gombot. Hívásbejegyzés törlése 1 1\RPMDPHJD gombot. » 0HJMHOHQLNDEHM|YʼnKtYiVRNQDSOyMD 2 9iODVV]RQNLHJ\EHMHJ\]pVWPDMGQ\RPMD meg az [Opció] gombot. 3 vagy válassza a [Törlés]HOHPHWPDMGD [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiD kiválasztást. » $Np]LEHV]pOʼnQPHJMHOHQLNHJ\ MyYiKDJ\iVWNpUʼn]HQHW 4 $MyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD[OK] gombot. » $EHMHJ\]pVW|UOpVUHNHUOW Összes hívásbejegyzés törlése 1 1\RPMDPHJD gombot. » 0HJMHOHQLNDEHM|YʼnKtYiVRNQDSOyMD 2 A [Opció]JRPEPHJQ\RPiViYDOOpSMHQEH az Opciók menübe. 3 vagy válassza a [Összes töröl]HOHPHW PDMGD[OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MD MyYiDNLYiODV]WiVW » $Np]LEHV]pOʼnQPHJMHOHQLNHJ\ MyYiKDJ\iVWNpUʼn]HQHW 4 $MyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD[OK] gombot. » 0LQGHQEHMHJ\]pVW|UOpVUHNHUO
Oldal: 20
23 HU 9 Újratárcsázási lista $]~MUDWiUFVi]iVLOLVWDDWiUFVi]RWWKtYiVRN KtYiVHOʼn]PpQ\HLWWiUROMD7DUWDOPD]]DDKtYRWW neveket és/vagy számokat.A telefonkészülék OHJIHOMHEEWiUFVi]iVLEHMHJ\]pVWNpSHVWiUROQL Tárcsázási bejegyzések megtekintése Válassza az [Újrah.]OHKHWʼnVpJHW Újratárcsázási bejegyzés mentése a telefonkönyvbe 1 $WiUFVi]RWWKtYiVRNOLVWiMiQDNHOpUpVpKH] Q\RPMDPHJD[Újrah.] gombot. 2 9iODVV]RQNLHJ\EHMHJ\]pVWPDMGD] [Opció]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYi a kiválasztást. 3 vagy válassza a [Szám mentése]HOHPHW PDMGD[OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MD MyYiDNLYiODV]WiVW 4 $GMDPHJpVV]HUNHVV]HDQHYHWPDMG DMyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD][OK] gombot. 5 Válasszon ki egy telefonszámtípust (mobil/ RWWKRQLPXQNDKHO\L PDMGDYiODV]WiV PHJHUʼnVtWpVpKH]Q\RPMDPHJD][OK] gombot. 6 6]HUNHVV]HDV]iPRWPDMGDMyYiKDJ\iVKR] Q\RPMDPHJD[Ment] gombot. » $EHMHJ\]pVPHQWpVUHNHUOW Az újratárcsázási lista megnyitása hívás közben 1 1\RPMDPHJD[Opció]JRPERWPDMG válassza a [Újrahívás]OHKHWʼnVpJHW 2 $MyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD[OK] gombot. Újratárcsázási bejegyzés törlése 1 $WiUFVi]RWWKtYiVRNOLVWiMiQDNHOpUpVpKH] Q\RPMDPHJD[Újrah.] gombot. 2 9iODVV]RQNLHJ\EHMHJ\]pVWPDMGD] [Opció]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYi a kiválasztást. 3 vagy válassza a [Törlés]HOHPHWPDMGD [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiD kiválasztást. » $Np]LEHV]pOʼnQPHJMHOHQLNHJ\ MyYiKDJ\iVWNpUʼn]HQHW 4 $MyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD[OK] gombot. » $EHMHJ\]pVW|UOpVUHNHUOW Összes újratárcsázási bejegyzés törlése 1 $WiUFVi]RWWKtYiVRNOLVWiMiQDNHOpUpVpKH] Q\RPMDPHJD[Újrah.] gombot. 2 Válassza a [Opció] > [Összes töröl]HOHPHWPDMGD][OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiDYiODV]WiVW » $Np]LEHV]pOʼnQPHJMHOHQLNHJ\ MyYiKDJ\iVWNpUʼn]HQHW 3 $MyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD[OK] gombot. » 0LQGHQEHMHJ\]pVW|UOpVUHNHUO
Oldal: 21
24 HU 10 Telefonbeállítások A beállítások testre szabásával egyedivé teheti WHOHIRQMiW Hangbeállítások $Np]LEHV]pOʼnFVHQJHWpVL hangerejének testre szabása FVHQJHWpVLKDQJHUʼnV]LQWDYDJ\D][Ki] EHiOOtWiVN|]|WWYiODV]WKDW 1 Válassza az [Menü] > [Tel.beáll.] > [Hangok]/>&VHQJKDQJHUʼn@HOHPHWPDMG az [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYi választását. 2 9iODVV]RQNLHJ\KDQJHUʼnV]LQWHWPDMGD [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiD kiválasztást. » A beállítás mentésre került. $Np]LEHV]pOʼnFVHQJʼnKDQJMiQDNWHVWUH szabása FVHQJʼnKDQJN|]OYiODV]WKDW 1 Válassza az [Menü] > [Tel.beáll.] > [Hangok]/[Csengetés]HOHPHWPDMGD] [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYi választását. 2 9iODVV]RQNLHJ\FVHQJʼnKDQJRWPDMGD [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiD kiválasztást. » A beállítás mentésre került. Halk üzemmód $WHOHIRQKDON]HPPyGUDiOOtWKDWyD KDON]HPPyGKR]PHJDGRWWLGʼnWDUWDP is bekapcsolható.A halk üzemmód bekapcsolásakor a telefon nem cseng és nem ad NLVHPKDQJMHO]pVWVHPKDQJRW Megjegyzés ‡ $PLNRUDNp]LEHV]pOʼnPHJNHUHVpVHpUGHNpEHQ PHJQ\RPMDD JRPERWYDJ\DPLNRUEHNDSFVROMD D]pEUHV]WpVWDWHOHIRQWRYiEEUDLVpEUHV]WPpJKDON üzemmódban is. 1 Válassza az [Menü] > [Tel.beáll.] > [Hangok]/[Csendes mód]HOHPHWPDMGD] [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYi választását. 2 Válassza a [Be/ki] > [Be]/[Ki]HOHPHW PDMGQ\RPMDPHJD[OK] gombot a MyYiKDJ\iVKR] » A beállítás mentésre került. 3 vagy válassza a [Kezdete+vége]HOHPHW PDMGD[OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MD MyYiDNLYiODV]WiVW 4 ÉOOtWVDEHD]LGʼnWPDMGD][OK] gombbal KDJ\MDMyYi » A beállítás mentésre került. » A ]HQHWMHOHQLNPHJ $ELOOHQW\ťKDQJEHiOOtWiVD $ELOOHQW\ťKDQJDNp]LEHV]pOʼnQWDOiOKDWy ELOOHQW\ťNOHQ\RPiVDNRUKDOOKDWyKDQJ 1 Válassza az [Menü] > [Tel.beáll.] > [Hangok]/>%LOOHQW\ťKDQJ@HOHPHWPDMGD] [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYi választását. 2 Válassza a [Be]/[Ki]OHKHWʼnVpJHWPDMG az[OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYi a kiválasztást. » A beállítás mentésre került. A dokkoló hangjelzés beállítása $GRNNROyKDQJMHO]pVDNp]LEHV]pOʼnD Ei]LViOORPiVUDYDJ\W|OWʼnUHKHO\H]pVHNRU hallható. 1 Válassza az [Menü] > [Tel.beáll.] > [Hangok]/[Dokk. hang]HOHPHWPDMGD] [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYi választását.
Oldal: 22
26 HU $]DOiEELWiEOi]DWDNp]LEHV]pOʼnNpSHUQ\ʼnMpQHN DNWXiOLViOODSRWiWPXWDWMDEHNO|QE|]ʼnECO üzemmód és ECO+ üzemmód beállítások esetén. ECOmód ECO+mód .p]LEHV]pOʼnLNRQ NLMHO]pVH [Ki] [Ki] és kikapcsolva. [Ki] [Be] csak az ECO+ üzemmód aktiválása XWiQMHOHQLN PHJNpV]HQOpWL üzemmódban. [Be] [Ki] A ]HQHWMHOHQLN meg. [Be] [Be] MHOHQLNPHJ és MHO]pVUH YiOWKDD]ECO+ üzemmódot DNWLYiOMiNNpV]HQOpWL üzemmódban. $Np]LEHV]pOʼnHOQHYH]pVH $Np]LEHV]pOʼnQHYHOHJIHOMHEENDUDNWHU KRVV]~OHKHW(]DQpYMHOHQLNPHJDNp]LEHV]pOʼn NLMHO]ʼnMpQNpV]HQOpWLPyGEDQ 1 Válassza az [Menü] > [Tel.beáll.] > [Telefon neve]HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW 2 $GMDPHJYDJ\V]HUNHVV]HDQHYHW .DUDNWHUHNW|UOpVpKH]Q\RPMDPHJD [Töröl] gombot. 3 $MyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD[OK] gombot. » A beállítás mentésre került. $GiWXPpVD]LGʼnEHiOOtWiVD További információt a Å'iWXPpVLGʼnEHiOOtWiVDµ OiVG $GiWXPpVD]LGʼnEHiOOtWiVD 8ROGDO F részben talál. $NLMHO]ʼnQ\HOYpQHNEHiOOtWiVD Megjegyzés ‡ (]DIXQNFLyFVDNDW|EEQ\HOYťWiPRJDWiVVDOUHQGHONH]ʼn WtSXVRNHVHWpEHQHOpUKHWʼn ‡ $]HOpUKHWʼnQ\HOYHNRUV]iJRQNpQWHOWpUʼnHN 1 Válassza az [Menü] > [Tel.beáll.] > [Nyelv] HOHPHWPDMGD[OK] gomb megnyomásával KDJ\MDMyYiYiODV]WiViW 2 9iODVV]RQNLHJ\Q\HOYHWPDMGD[OK] JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiD kiválasztást. » A beállítás mentésre került. Automatikus válasz Az automatikus hívásfogadás funkció bekapcsolásakor automatikusan kapcsolódhat a EHM|YʼnKtYiVKR]PLKHO\WIHOYHWWHDNp]LEHV]pOʼnW +DNLNDSFVROMDH]WDIXQNFLyWD vagy gomb OHQ\RPiViYDOIRJDGKDWMDDEHM|YʼnKtYiVRNDW 1 Válassza ki a [Menü] > [Tel.beáll.] > [Auto válasz]HOHPHWPDMGD][OK] gomb NLYiODV]WiViYDOKDJ\MDMyYi 2 Válassza ki a [Be]/[Ki]HOHPHWPDMGD] [OK]JRPENLYiODV]WiViYDOKDJ\MDMyYi » A rendszer elmentette a beállítást.
Oldal: 23
27 HU Automatikus vonalbontás be-/ kikapcsolása %HNDSFVROKDWMDD]DXWRPDWLNXVYRQDOERQWiV IXQNFLyWtJ\HJ\V]HUťHQDEi]LViOORPiVUDYDJ\D W|OWʼnHJ\VpJUHKHO\H]YHIHMH]KHWLEHDKtYiVW 1 Válassza az [Menü] > [Tel.beáll.] > [Auto lerak]HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW 2 Válassza a [Be]/[Ki]OHKHWʼnVpJHWPDMG az[OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYi a kiválasztást. » A beállítás mentésre került. Megjegyzés ‡ +DD]DXWRPDWLNXVYRQDOERQWiVNLYDQNDSFVROYD OHWHKHWLDNp]LEHV]pOʼnWDEi]LViOORPiVUDYDJ\D W|OWʼnHJ\VpJUHpVDKDQJV]yUyQNHUHV]WOIRO\WDWKDWMDD beszélgetést.
Oldal: 24
28 HU eEUHV]WʼnyUD $WHOHIRQEHpStWHWWpEUHV]WʼnyUiYDOUHQGHONH]LN $]pEUHV]WʼnyUDEHiOOtWiViKR]ROYDVVDHOD]DOiEEL információkat. $]pEUHV]WʼnyUDEHiOOtWiVD 1 Válassza a [Menü] > [Ébresztés]HOHPHW PDMGD][OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MD MyYiDYiODV]WiVW 2 Válassza a [Egyszer] vagy [Naponta] HOHPHWPDMGD[OK] gomb megnyomásával KDJ\MDMyYiDNLYiODV]WiVW 3 $GMDPHJD]pEUHV]WpVLLGʼnWPDMGD][OK] JRPEEDOKDJ\MDMyYi » Az ébresztés be van állítva és az LNRQMHOHQLNPHJDNLMHO]ʼnQ Tanács ‡ 1\RPMDPHJD / gombot a [am]/[pm]N|]|WWL YiOWiVKR] RUV]iJIJJʼn Ébresztés kikapcsolása Amikor az ébresztés megszólal %iUPHO\JRPEOHQ\RPiViYDONLNDSFVROKDWMDD]W 0LHOʼnWWD]pEUHV]WpVPHJV]yODO Válassza az [Menü] > [Ébresztés] > [Ki] HOHPHWPDMGD[OK] gomb megnyomásával KDJ\MDMyYiYiODV]WiViW » A beállítás mentésre került.
Oldal: 25
29 HU 12 Telefonos üzenetrögzítő készülék Megjegyzés • Csak a D475 típusnál áll rendelkezésre. A telefon tartalmaz egy telefonos üzenetrögzítő készüléket, amely bekapcsolt állapotában rögzíti a nem fogadott hívásokat.Az üzenetrögzítő készülék távolról is elérhető, és a kézibeszélőn, az üzenetrögzítő menün keresztül módosíthatók a beállításai. A bázisállomáson lévő LED-jelzőfény világít, ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva. Üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolása Az üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolható a bázisállomáson vagy a kézibeszélőn keresztül. A kézibeszélőn keresztül 1 Válassza az [Menü] > [Üzenetrögz.] > [Hangválasz] elemet, majd a [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását. 2 Válassza [Csak fogadás]/[Rögzít még]/[Ki] lehetőséget, elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást. A beállítás mentésre került. Megjegyzés • [Csak fogadás] azt jelzi, hogy az üzenetrögzítő be van kapcsolva. Csak hívásfogadás, nincs üzenetrögzítés. • [Rögzít még] azt jelzi, hogy az üzenetrögzítő be van kapcsolva. Hívásfogadás és üzenetrögzítés. • [Ki] azt jelzi, hogy az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. A bázisállomáson keresztül Nyomja meg a gombot az üzenetrögzítő készenléti módban történő be- vagy kikapcsolásához. Megjegyzés • Amikor be van kapcsolva az üzenetrögzítő, akkor a csengetéskésleltési beállításban megadottak szerint bizonyos számú csengetés után fogadja a bejövő hívásokat. Családi megjegyzések Az üzenetrögzítő készüléken hangjegyzetet hagyhat családja számára. 1 Válassza ki a [Menü] > [Üzenetrögz.] > [Family note] elemet, majd az [OK] gomb megnyomásával hagyja jóvá választását. 2 A sípszót követően kezdje meg a felvételt a mikrofonhoz közel. 3 A felvétel leállításához nyomja meg az [OK] gombot. 4 Nyomja meg az [OK] gombot a hangmegjegyzés meghallgatásához. 5 A [OK] gomb megnyomásával mentheti el a családi megjegyzést, a [Delete] gombbal pedig törölheti azt. Az üzenetrögzítő nyelvének beállítása Megjegyzés • Ez a funkció csak a többnyelvű támogatással rendelkező típusok esetében elérhető. Az üzenetrögzítő készülék nyelve megegyezik a kimenő üzenetek nyelvével. 1 Válassza az [Menü] > [Üzenetrögz.] > [Üdvözl. nyelve] elemet, majd a [OK]
Oldal: 26
30 HU JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYi választását. 2 9iODVV]RQNLHJ\Q\HOYHWPDMGD[OK] JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiD kiválasztást. » A beállítás mentésre került. A válasz mód beállítása %HiOOtWKDWMDD]]HQHWU|J]tWʼnWpVNLYiODV]WKDWMD hogy a hívók hagyhatnak-e üzenetet.Válassza a [Rögzít még]HOHPHWKDHQJHGpO\H]LDKtYyNQDN üzenet hagyását.Válassza a [Csak fogadás] HOHPHWKDQHPHQJHGpO\H]LDKtYyNQDN]HQHW hagyását. 1 Válassza az [Menü] > [Üzenetrögz.] > [Hangválasz]HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW 2 9iODVV]RQNLHJ\YiODV]PyGRWPDMGD [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiD kiválasztást. » A beállítás mentésre került. Megjegyzés ‡ +DDPHPyULDPHJWHOWD]]HQHWU|J]tWʼnDXWRPDWLNXVDQ [Csak fogadás] módra vált. Közlemények $N|]OHPpQ\D]D]]HQHWDPHO\HWDKtYyIpO KDOODPLNRUD]]HQHWU|J]tWʼnIRJDGMDDKtYiVW$] ]HQHWU|J]tWʼnQNpWHOʼnUHU|J]tWHWWN|]OHPpQ\ van: [Rögzít még] és [Csak fogadás]. Egy közlemény rögzítése $U|J]tWKHWʼnN|]OHPpQ\PD[LPiOLVKRVV]D SHUF$]~MRQQDQU|J]tWHWWN|]OHPpQ\ automatikusan a régi helyébe lép. 1 Válassza az [Menü] > [Üzenetrögz.] > >.LPHQʼn]HQHW@HOHPHWPDMGD [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYi választását. 2 Válassza a [Csak fogadás] vagy [Rögzít még]HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiDNLYiODV]WiVW 3 vagy válassza a [Felvétel]HOHPHWPDMGD [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiD kiválasztást. 4 $VtSV]yWN|YHWʼnHQNH]GMHPHJDIHOYpWHOWD PLNURIRQKR]N|]HO 5 1\RPMDPHJD][OK] gombot a felvétel OHiOOtWiViKR]YDJ\DIHOYpWHOSHUFP~OYD automatikusan leáll. » 0HJKDOOJDWKDWMDD]~MRQQDQU|J]tWHWW N|]OHPpQ\WDNp]LEHV]pOʼnQ Megjegyzés ‡ $N|]OHPpQ\U|J]tWpVHNRUJ\HOMHQDUUDKRJ\QHOHJ\HQ túl távol a mikrofonhoz. A közlemény meghallgatása 1 Válassza az [Menü] > [Üzenetrögz.] > >.LPHQʼn]HQHW@HOHPHWPDMGD [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYi választását. 2 Válassza a [Csak fogadás] vagy [Rögzít még]HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiDNLYiODV]WiVW 3 vagy válassza a [Lejátszás]HOHPHWPDMGD [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiD kiválasztást. » $]DNWXiOLVN|]OHPpQ\PHJKDOOJDWiVD Megjegyzés ‡ %HM|YʼnKtYiVIRJDGiVDNRUPiUQHPIRJMDKDOODQLD N|]OHPpQ\W
Oldal: 27
31 HU Az alapértelmezett közlemény visszaállítása 1 Válassza az [Menü] > [Üzenetrögz.] > >.LPHQʼn]HQHW@HOHPHWPDMGD [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYi választását. 2 Válassza a [Rögzít még]vagy [Csak fogadás]HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiDNLYiODV]WiVW 3 vagy válassza a [Alapért.]HOHPHWPDMGD [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiD kiválasztást. » $]DODSpUWHOPH]HWWN|]OHPpQ\YLVV]D van állítva. %HM|Yʼn]HQHWHN $]HJ\HV]HQHWHNKRVV]DOHJIHOMHEESHUF OHKHWÔM]HQHWHNIRJDGiVDNRUD]]HQHWU|J]tWʼn pVDNp]LEHV]pOʼn~M]HQHWHNHWMHO]ʼnMHO]ʼnIpQ\H villog. Megjegyzés ‡ +DD]]HQHWU|J]tWpVHN|]EHQIHOYHV]LDWHOHIRQWDNNRU OHiOODIHOYpWHOpVN|]YHWOHQOEHV]pOKHWDKtYyIpOOHO ‡ +DDPHPyULDPHJWHOWD]]HQHWU|J]tWʼnDXWRPDWLNXVDQ [Csak fogadás]PyGUDYiOW$]~M]HQHWHNU|J]tWpVpKH] W|U|OMHDUpJHEELHNHW %HM|Yʼn]HQHWHNOHKDOOJDWiVD $EHM|Yʼn]HQHWHNHWU|J]tWpVNVRUUHQGMpEHQ KDOOJDWKDWMDPHJ $Ei]LViOORPiVUyO ‡ $OHMiWV]iVHOLQGtWiViKR]OHiOOtWiViKR] Q\RPMDPHJD gombot. ‡ $KDQJHUʼnEHiOOtWiViKR]Q\RPMDPHJD / gombot. ‡ $]HOʼn]ʼn]HQHWOHMiWV]iViKR]D]DNWXiOLV ]HQHW~MUDMiWV]iViKR]Q\RPMDPHJD gombot. ‡ $N|YHWNH]ʼn]HQHWOHMiWV]iViKR]Q\RPMD meg a gombot. ‡ $]DNWXiOLV]HQHWW|UOpVpKH]Q\RPMDPHJ a gombot. Megjegyzés ‡ $W|U|OW]HQHWHNQHPiOOtWKDWyNYLVV]D $Np]LEHV]pOňUňO ‡ $EHM|Yʼn]HQHWHNHWU|J]tWpVN VRUUHQGMpEHQKDOOJDWKDWMDPHJ ‡ +D~M]HQHWHNYDQQDND gomb OHQ\RPiViYDOKDOOJDWKDWMDPHJʼnNHW +DQLQFV~M]HQHWDUpJL]HQHWHN PHJKDOOJDWiViKR]Q\RPMDOHD PDMGD [OK] gombot. ‡ Válassza az [Menü] > [Üzenetrögz.] > [Lejátszás]HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW » (ONH]GʼnGLND]~M]HQHWHNOHMiWV]iVD+D QLQFV~M]HQHWDNNRUDUpJL]HQHWHN OHMiWV]iVDNH]GʼnGLNPHJ ‡ $OHMiWV]iVOHiOOtWiViKR]Q\RPMDPHJD [Vissza] gombot. ‡ A [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOOpSMHQEHD] Opciók menübe. ‡ A / gombok megnyomásával Q|YHOKHWLFV|NNHQWKHWLDKDQJHUʼnW %HM|Yʼn]HQHWW|UOpVH $Ei]LViOORPiVUyO $]]HQHWPHJKDOOJDWiVDNRUQ\RPMDPHJD] gombot. » $]DNWXiOLV]HQHWW|UOpVUHNHUOW $Np]LEHV]pOňUňO 1 $]]HQHWHNOHMiWV]iVDN|]EHQD[Opció] gomb megnyomásával léphet az Opciók menübe. 2 vagy válassza a [Törlés]HOHPHWPDMGD [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiD kiválasztást. » $]DNWXiOLV]HQHWW|UOpVUHNHUOW
Oldal: 28
32 HU gVV]HVUpJLEHM|Yʼn]HQHWW|UOpVH Készenléti üzemmódban tartsa nyomva a gombot a bázisállomáson. » 0LQGHQUpJL]HQHWYpJOHJHVW|UOpVUH került. $Np]LEHV]pOňUňO 1 Válassza az [Menü] > [Üzenetrögz.] > [Összes töröl]HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW » $Np]LEHV]pOʼnQPHJMHOHQLNHJ\ MyYiKDJ\iVWNpUʼn]HQHW 2 $MyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD[OK] gombot. » 0LQGHQUpJL]HQHWYpJOHJHVW|UOpVUH került. Megjegyzés ‡ &VDNDPHJKDOOJDWRWW]HQHWHNW|U|OKHWʼnN$W|U|OW üzenetek nem állíthatók vissza. +tYiVV]ťUpV +DOOKDWMDDKtYyIHOHWPLN|]EHQ]HQHWHWKDJ\$ KtYiVIRJDGiViKR]Q\RPMDPHJD gombot. $Ei]LViOORPiVUyO A / JRPERNNDOEHiOOtWKDWMDDNp]LEHV]pOʼn KDQJHUHMpWDKtYiVV]ťUpVN|]EHQ Megjegyzés ‡ +DDKDQJV]yUyWDOHJDODFVRQ\DEEKDQJHUʼnUHiOOtWMDD KLYiVV]ťUʼnIXQNFLyQHP]HPHO Csengetéskésleltetés beállítása %HiOOtWKDWMDKRJ\KiQ\FVHQJHWpVXWiQIRJDGMDD] ]HQHWU|J]tWʼnDKtYiVW 1 Válassza az [Menü] > [Üzenetrögz.] > [Cseng. késl.]HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW 2 9iODVV]RQNLHJ\~MEHiOOtWiVWPDMGD[OK] JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiD kiválasztást. » A beállítás mentésre került. Megjegyzés ‡ $IXQNFLyDONDOPD]iVDHOʼnWWHOOHQʼnUL]]HKRJ\D] ]HQHWU|J]tWʼnEHYDQHNDSFVROYD Tanács ‡ $PLNRUWiYROUyOIpUKR]]iD]]HQHWU|J]tWʼnK|] DMDYDVROWFVHQJHWpVNpVOHOWHWpVLEHiOOtWiVD [Költségkímélés] mód. Ez az üzenetek kezelésének N|OWVpJKDWpNRQ\PyGMD+DYDQQDN~M]HQHWHND] ]HQHWU|J]tWʼnFVHQJHWpVXWiQIRJDGMDDKtYiVKDSHGLJ QLQFVHQHN]HQHWHNDNNRUFVHQJHWpVXWiQ Távoli hozzáférés $]]HQHWU|J]tWʼnWD]RWWKRQiWyOWiYROUyOLVWXGMD PťN|GWHWQL&VDNIHONHOOKtYQLDD]RWWKRQiW pULQWʼnJRPERVWRQHWHOHIRQNpV]OpNUʼnOpVPHJ NHOODGQLDMHJ\ť3,1NyGMiW Megjegyzés ‡ A távoli hozzáféréshez szükséges PIN-kód megegyezik a UHQGV]HUV]LQWť3,1NyGGDO$]HOʼnUHEHiOOtWRWW3,1NyG a 0000. Távoli hozzáférés be-/kikapcsolása /HKHWʼnVpJHYDQHQJHGpO\H]QLYDJ\OHWLOWDQLD] ]HQHWU|J]tWʼnK|]YDOyWiYROLKR]]iIpUpVW 1 Válassza az [Menü] > [Üzenetrögz.] > [Távoli csatl.]HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW 2 Válassza a [Aktivál]/[Deaktivál] OHKHWʼnVpJHWPDMGD][OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiDNLYiODV]WiVW » A beállítás mentésre került.
Oldal: 29
33 HU PIN-kód megváltoztatása 1 Válassza az [Menü] > [Üzenetrögz.] > [Távoli csatl.]/[PINkód vált.]HOHPHWPDMG az [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYi választását. 2 $GMDPHJDUpJL3,1NyGRWPDMGD MyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD][OK] gombot. 3 $GMDPHJD]~M3,1NyGRWPDMGD MyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD][OK] gombot. 4 $GMDPHJLVPpWD]~M3,1NyGRWPDMG DMyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD][Ment] gombot. » A beállítás mentésre került. 7iYROLKR]]iIpUpVD]]HQHWU|J]tWʼn készülékhez 1 +tYMDIHORWWKRQLWHOHIRQV]iPiW Q\RPyJRPERVWRQH]HPPyG~ telefonkészülékkel. 2 1\RPMDPHJD # JRPERWDPLNRUPHJKDOOMD DN|]OHPpQ\W 3 $GMDPHJD3,1NyGMiW » Ekkor már hozzáfér az ]HQHWU|J]tWʼnK|]pVPHJKDOOJDWKDWMDD] ~M]HQHWHNHW Megjegyzés ‡ Két alkalommal kísérelheti meg a helyes PIN-kód PHJDGiViWPDMGDNpV]OpNERQWMDDYRQDODW 4 1\RPMDPHJYDODPHO\LNJRPERWD]DGRWW IXQNFLyYpJUHKDMWiViKR]$UHQGHONH]pVUH álló funkciókat az alábbiTávoli hozzáférési SDUDQFVRNWiEOi]DWEDQOiWKDWMD Megjegyzés ‡ +DQLQFV]HQHWDWHOHIRQDXWRPDWLNXVDQERQWMDD YRQDODWKDPiVRGSHUFLJHJ\HWOHQJRPERWVHPQ\RP meg. Távoli hozzáférési parancsok *RPE Funkció 1. (Oʼn]ʼn]HQHWPHJKDOOJDWiVD 2. Üzenetek meghallgatása. 3. 8JUiVDN|YHWNH]ʼn]HQHWUH 6. $NWXiOLV]HQHWW|UOpVH 7. .DSFVROMDEHD]]HQHWU|J]tWʼn NpV]OpNHW QHPpUKHWʼnHOD]]HQHWHN PHJKDOOJDWiVDN|]EHQ 8. Üzenetek meghallgatásának leállítása. h]HQHWU|J]tWʼnNpV]OpNNLNDSFVROiVD QHPpUKHWʼnHOD]]HQHWHN PHJKDOOJDWiVDN|]EHQ $Ei]LViOORPiV/('NLMHO]ʼnMpQHN PťN|GpVH Az alábbi táblázat a bázisállomás LED- NLMHO]ʼnMpQHNPťN|GpVpWPXWDWMDEHDNO|QE|]ʼn iOODSRWRNNLMHO]pVHNRU LED- MHO]ʼnIpQ\ Üzenet állapota Folyamatos fény ‡ 1LQFV~M]HQHWpVDPHPyULD nem telt meg. ‡ A kézikészülék be van kapc- solva. ‡ Keresési módba lépés. Villogás ‡ ÔM]HQHWpUNH]HWWpVDPHPy- ria nem telt meg. ‡ %HM|YʼnKtYiV ‡ %HM|Yʼn]HQHWN|]OHPpQ\ felvétele. ‡ h]HQHWOHMiWV]iVD ‡ Távoli hozzáférés/üzenetek PHJKDOOJDWiVDDNp]LNpV]OpNUʼnO
Oldal: 30
34 HU Villogás J\RUV ‡ 1LQFV~M]HQHWpVDPHPyULD megtelt. ‡ Regisztrációs módba lépés.
Oldal: 31
35 HU 13 Szolgáltatások $WHOHIRQV]iPRVIXQNFLyWWiPRJDWDPHO\HN segítenek a hívások kezelésében. Híváslista típusa %HiOOtWKDWMDD]WKRJ\HEEHQDPHQEHQD] |VV]HVEHM|YʼnYDJ\DQHPIRJDGRWWKtYiVRN MHOHQMHQHNPHJ Megjegyzés ‡ (]DEHiOOtWiVRUV]iJIJJʼn A híváslista típusának kiválasztása 1 Válassza az [Menü] > [Szolgáltatások] > [Hív.lista típ.]HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW 2 9iODVV]DNLD]HJ\LNEHiOOtWiVWPDMGD MyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD[OK] gombot. Automatikus konferenciahívás .OVʼnKtYiVKR]YDOyFVDWODNR]iVKR]PiVLN Np]LEHV]pOʼnYHOQ\RPMDPHJD gombot. Megjegyzés ‡ $IXQNFLyFVDNW|EENp]LEHV]pOʼnWWDUWDOPD]yYiOWR]DW HVHWpQHOpUKHWʼn Automatikus konferenciahívás be-/ kikapcsolása 1 Válassza az [Menü] > [Szolgáltatások] > [Konferencia]HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW 2 Válassza a [Automatikus]/[Ki]OHKHWʼnVpJHW PDMGD][OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MD MyYiDNLYiODV]WiVW » A beállítás mentésre került. Híváskorlátozás $EL]RQ\RVV]iPMHJ\HNNHONH]GʼnGʼn WHOHIRQV]iPRNOHWLOWiViYDODNLPHQʼnKtYiVRNDW EORNNROKDWMDEL]RQ\RVV]iPRNUDSOWHQJHUHQW~OL hívások esetén vagy nem kívánatos telefonos V]ROJiOWDWiVRNHVHWpQ/HJIHOMHEEGDUDE V]iPMHJ\EʼnOiOOyV]iPVRUWKR]KDWOpWUH+D RO\DQKtYiVWLQGtWDPHO\DV]iPVRUHJ\LNpYHO NH]GʼnGLNDNNRUDNpV]OpNNRUOiWR]]DDNLPHQʼn hívást. Korlátozási mód kiválasztása 1 Válassza az [Menü] > [Szolgáltatások] > [Híváskorlátoz.]/[Korl. mód]HOHPHWPDMG az [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYi választását. 2 $GMDPHJDKtYiVNRUOiWR]y3,1NyGRW MHOV]yW$]HOʼnUHEHiOOtWRWW3,1NyGD 0DMGDMyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD][OK] gombot. 3 Válassza a [Be]/[Ki]OHKHWʼnVpJHWPDMG az[OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYi a kiválasztást. » A beállítás mentésre került.
Oldal: 32
36 HU Új számok hozzáadása a korlátozási listához 1 Válassza az [Menü] > [Szolgáltatások] > [Híváskorlátoz.]/[Korl. szám]HOHPHWPDMG az [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYi választását. 2 $GMDPHJDKtYiVNRUOiWR]y3,1NyGRW MHOV]yW$]DODSpUWHOPH]HWW3,1NyG 0DMGDMyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD][OK] gombot. 3 9iODVV]RQNLHJ\V]iPRWDOLVWiUyOPDMG MyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD][OK] gombot. 4 6]HUNHVV]HDV]iPRWPDMGDMyYiKDJ\iVKR] Q\RPMDPHJD[OK] gombot. » A beállítás mentésre került. A híváskorlátozó PIN-kód/jelszó megváltoztatása 1 Válassza az [Menü] > [Szolgáltatások] > [Híváskorlátoz.]/[PINkód vált.]HOHPHW PDMGD][OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MD MyYiYiODV]WiViW 2 $GMDPHJDUpJLKtYiVNRUOiWR]y3,1NyGRW MHOV]yW$]DODSpUWHOPH]HWW3,1NyG 0DMGDMyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD][OK] gombot. 3 $GMDPHJD]~M3,1NyGRWEHOpSpVLNyGRW PDMGD[OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MD MyYiYiODV]WiViW 4 $GMDPHJLVPpWD]~M3,1NyGRW EHOpSpVLNyGRWPDMGD[Ment] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW » A beállítás mentésre került. Tiltólista $WLOWyOLVWiUDKHO\H]YHDPHJIHOHOʼnV]iPRNDW EORNNROKDWMDDEL]RQ\RVQHPNtYiQDWRVV]iPRNUyO EHpUNH]ʼnKtYiVRNDW/HJIHOMHEEGDUDE V]iPMHJ\EʼnOiOOyV]iPVRUWKR]KDWOpWUH+D RO\DQKtYiVpUNH]LNEHDPHO\DV]iPVRU HJ\LNpYHONH]GʼnGLNDNNRUDFVHQJʼnKDQJHOOHV] némítva. Megjegyzés ‡ 0LHOʼnWWH]WDIXQNFLyWKDV]QiOQiHOOHQʼnUL]]HKRJ\ HOʼnÀ]HWHWWHDKtYyIpOD]RQRVtWiVLV]ROJiOWDWiVUD ‡ $WHOHIRQN|Q\YEHQOpYʼnSDUWQHUQHYHQHPMHOHQLNPHJ ha a partner száma megegyezik a tiltólistára elmentett EHMHJ\]pVVHO A tiltólista be- és kikapcsolása 1 Válassza az [Menü] > [Szolgáltatások] > [Tiltólista]HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW 2 vagy válassza a [Feketelista]HOHPHWPDMGD [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiD kiválasztást. 3 $GMDPHJD3,1NyGRW$]DODSpUWHOPH]HWW 3,1NyG0DMGDMyYiKDJ\iVKR] Q\RPMDPHJD][OK] gombot. 4 Válassza a [Be]/[Ki]OHKHWʼnVpJHWPDMG az[OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYi a kiválasztást. » A beállítás mentésre került. $WLOWyOLVWiQV]HUHSOʼnV]iPRN hozzáadása 1 Válassza az [Menü] > [Szolgáltatások] > [Tiltólista]HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW 2 vagy válassza a [Tiltólista]HOHPHWPDMGD [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiD kiválasztást. 3 $GMDPHJD3,1NyGRW$]DODSpUWHOPH]HWW 3,1NyG0DMGDMyYiKDJ\iVKR] Q\RPMDPHJD][OK] gombot. 4 ÌUMDEHDV]iPRWPDMGQ\RPMDPHJD[OK] JRPERWDEHYLWHOMyYiKDJ\iViKR] » A beállítás mentésre került.
Oldal: 33
37 HU A tiltólista PIN-kódjának/jelszavának módosítása 1 Válassza az [Menü] > [Szolgáltatások] > [Tiltólista]> [PINkód vált.]HOHPHWPDMG az [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYi választását. 2 $GMDPHJDUpJLKtYiVNRUOiWR]y3,1NyGRW MHOV]yW$]DODSpUWHOPH]HWW3,1NyG 0DMGDMyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD][OK] gombot. 3 $GMDPHJD]~M3,1NyGRWEHOpSpVLNyGRW PDMGD[OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MD MyYiYiODV]WiViW 4 $GMDPHJLVPpWD]~M3,1NyGRW EHOpSpVLNyGRWPDMGD[Ment] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW » A beállítás mentésre került. Hálózat típusa Megjegyzés ‡ (]DEHiOOtWiVRUV]iJIJJʼn(]FVDNDKiOy]DWRWWiPRJDWy típusokra vonatkozik. 1 Válassza a [Menü] > [Szolgáltatások] > [Hálózat típusa]RSFLyWPDMGQ\RPMDPHJ az [OK] gombot. 2 $KiOy]DWWtSXViQDNNLYiODV]WiViWN|YHWʼnHQ Q\RPMDPHJD[OK] gombot. » A beállítás mentésre került. $XWRPDWLNXVHOʼnWDJ (]DIXQNFLyHOOHQʼnU]LpVPHJIHOHOʼnIRUPiED KR]]DDNLPHQʼnKtYiVWHOHIRQV]iPiWDWiUFVi]iV HOʼnWW$]HOʼnWDJKHO\HWWHVtWKHWLDPHQEHQ beállított észlelési számot. Például a 604 van EHiOOtWYDpV]OHOpVLV]iPNpQWD]SHGLJ HOʼnWDJNpQW+DgQDV]iPRW tUMDEHDNNRUD]WDNpV]OpNUD YiOWR]WDWMDpVD]WWiUFVi]]D Megjegyzés ‡ $]pV]OHOpVLV]iPPD[LPiOLVKRVV]DV]iPMHJ\$] DXWRPDWLNXVHOʼnWDJPD[LPiOLVKRVV]DV]iPMHJ\ ‡ (]DEHiOOtWiVRUV]iJIJJʼn $XWRPDWLNXVHOʼnWDJEHiOOtWiVD 1 Válassza az [Menü] > [Szolgáltatások] > >$XWRHOʼnKtYiV@HOHPHWPDMGD[OK] JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYi választását. 2 ÌUMDEHD]pV]OHOpVLV]iPRWPDMG Q\RPMDPHJD][OK] gombot a bevitel MyYiKDJ\iViKR] 3 ÌUMDEHD]HOʼnWDJRWPDMGQ\RPMDPHJD] [OK]JRPERWDEHYLWHOMyYiKDJ\iViKR] » A beállítás mentésre került. Megjegyzés ‡ 6]QHWEHV]~UiViKR]Q\RPMDPHJpVWDUWVDOHQ\RPYD . ‡ +DEHYDQiOOtWYDD]HOʼnWDJpVpV]OHOpVLV]iPNpQWVHPPL VLQFVEHiOOtWYDDNNRUDNpV]OpNPLQGHQNLPHQʼnKtYiVKR] KR]]iDGMDD]HOʼnWDJRW ‡ $IXQNFLyQHPHOpUKHWʼnKDDWiUFVi]RWWV]iP* vagy # NDUDNWHUUHONH]GʼnGLN ÔMUDKtYiVLGʼnWDUWDPiQDN kiválasztása 0iVRGLNKtYiVIRJDGiVDHOʼnWWHOOHQʼnUL]]H KRJ\PHJIHOHOʼnHQiOOtWRWWDHEHD]~MUDKtYiV LGʼnWDUWDPiW1RUPiOHVHWEHQDWHOHIRQRQHOʼnUH EHYDQiOOtWYDD]~MUDKtYiVLLGʼnWDUWDP+iURP RSFLyN|]OOHKHWYiODV]WDQL[Rövid][Közepes] és [Hosszú].A rendelkezésre álló opciók száma RUV]iJRQNpQWYiOWR]LN5pV]OHWHNpUWIRUGXOMRQD szolgáltatóhoz.
Oldal: 34
38 HU 1 Válassza az [Menü] > [Szolgáltatások] > >ÔMUDKtYLGʼn@HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW 2 9iODVV]DNLD]HJ\LNEHiOOtWiVWPDMGD MyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD[OK] gombot. » A beállítás mentésre került. Tárcsázási mód Megjegyzés ‡ Ez a funkció csak a tone és az impulzusos tárcsázást HJ\DUiQWWiPRJDWyWtSXVRNHVHWpEHQHOpUKHWʼn A tárcsázási mód az Ön országában használt WHOHIRQMHO$WHOHIRQWiPRJDWMDDWRQH '70) pVD]LPSXO]XVRV URWDU\ WiUFVi]iVW5pV]OHWHV LQIRUPiFLyNpUWIRUGXOMRQDV]ROJiOWDWyKR] A tárcsázási mód beállítása 1 Válassza az [Menü] > [Szolgáltatások] > [Hívás módja]HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW 2 9iODVV]RQNLHJ\WiUFVi]iVLPyGRWPDMGD [OK]JRPEPHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiD kiválasztást. » A beállítás mentésre került. Megjegyzés ‡ +DDWHOHIRQLPSXO]XVRVWiUFVi]iVLPyGEDQYDQKtYiV N|]EHQLiWPHQHWLWRQH]HPPyGKR]Q\RPMDPHJD JRPERW$]HKKH]DKtYiVKR]PHJDGRWWV]iPMHJ\HNtJ\ WRQHMHOHNNpQWOHV]QHNHONOGYH Automatikus óra Megjegyzés ‡ (]DV]ROJiOWDWiVRUV]iJpVKiOy]DWIJJʼn ‡ 0LHOʼnWWH]WDIXQNFLyWKDV]QiOQiHOOHQʼnUL]]HKRJ\ HOʼnÀ]HWHWWHDKtYyIpOD]RQRVtWiVLV]ROJiOWDWiVUD (]DIXQNFLyDXWRPDWLNXVDQV]LQNURQL]iOMD DWHOHIRQRQPHJMHOHQʼnGiWXPRWpVLGʼnWD Q\LOYiQRVNDSFVROWWHOHIRQKiOy]DWWDO 3671 $ GiWXPV]LQNURQL]iOiViKR]HOOHQʼnUL]]HKRJ\D PHJIHOHOʼnpYYDQHEHiOOtWYD 1 Válassza az [Menü] > [Szolgáltatások] > [Automat. óra]HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW 2 Válassza a [Be]/[Ki]OHKHWʼnVpJHW1\RPMD meg a [OK] gombot. » A beállítás mentésre került. 7RYiEELNp]LEHV]pOʼnN regisztrálása $Ei]LViOORPiVKR]WRYiEELNp]LEHV]pOʼnN regisztrálhatók.A bázisállomáshoz akár 4 Np]LEHV]pOʼnLVUHJLV]WUiOKDWy Automatikus regisztrálás 7RYiEELNp]LEHV]pOʼnXJ\DQHEEʼnODWtSXVEyO automatikusan regisztrálható. Helyezze a NLMHOHQWNH]HWWNp]LEHV]pOʼnWDEi]LViOORPiVUD » $Np]LEHV]pOʼnpU]pNHOLDEi]LViOORPiVW és automatikusan megkezdi a regisztrációt. » A regisztráció kevesebb mint két SHUFDODWWOH]DMOLN$Ei]LViOORPiV automatikusan hozzárendel a Np]LEHV]pOʼnK|]HJ\Np]LEHV]pOʼnV]iPRW
Oldal: 35
 HU Kézi regisztráció +DD]DXWRPDWLNXVUHJLV]WUiFLyVLNHUWHOHQ UHJLV]WUiOMDNp]]HODNp]LEHV]pOʼnWD bázisállomáson. 1 Válassza az [Menü] > [Szolgáltatások] > [Regisztrál]HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW 2 Tartsa nyomva 5 másodpercig a bázisállomás JRPEMiW 3 $GMDPHJDUHQGV]HUV]LQWť3,1NyGRW -DYtWiVKR]Q\RPMDPHJD[Töröl] gombot. 0DMGQ\RPMDPHJD[OK] gombot a PIN MyYiKDJ\iViKR] » A regisztráció kevesebb mint 2 SHUFDODWWOH]DMOLN$Ei]LViOORPiV automatikusan hozzárendel a Np]LEHV]pOʼnK|]HJ\Np]LEHV]pOʼnV]iPRW Megjegyzés ‡ +DD3,1NyGKLEiVYDJ\HJ\DGRWWLGʼnQEHOOQHP WDOiOKDWyPHJDEi]LVDNp]LEHV]pOʼnQÀJ\HOPH]WHWʼn ]HQHWMHOHQLNPHJ+DDUHJLV]WUiFLyVLNHUWHOHQ LVPpWHOMHPHJDIHQWLPťYHOHWHW ‡ $]HOʼnUHEHiOOtWRWW3,1NyGD(]QHP változtatható. .p]LEHV]pOʼnNNLMHOHQWNH]pVH 1 Válassza az [Menü] > [Szolgáltatások] > [Kijelenkezés]HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW 2 $GMDPHJDUHQGV]HUV]LQWť3,1NyGRW $] HOʼnUHEHiOOtWRWW3,1NyGD 6]iP W|UOpVpKH]Q\RPMDPHJD[Töröl] gombot. 3 9iODVV]DNLDNLMHOHQWNH]WHWQLNtYiQW Np]LEHV]pOʼnV]iPiW 4 $MyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD[OK] gombot. » $Np]LEHV]pOʼnNLMHOHQWNH]pVH PHJW|UWpQW Tanács ‡ .pV]HQOpWLPyGEDQDNp]LEHV]pOʼnQHYHDNp]LEHV]pOʼn száma mellett látható. Alapértelmezett beállítások visszaállítása 9LVV]DiOOtWKDWMDDWHOHIRQHUHGHWLJ\iULEHiOOtWiVDLW 1 Válassza az [Menü] > [Szolgáltatások] > [Visszaállít]HOHPHWPDMGD[OK] gomb PHJQ\RPiViYDOKDJ\MDMyYiYiODV]WiViW » $Np]LEHV]pOʼnQPHJMHOHQLNHJ\ MyYiKDJ\iVWNpUʼn]HQHW 2 $MyYiKDJ\iVKR]Q\RPMDPHJD[OK] gombot. » 0LQGHQEHiOOtWiV DWHOHIRQN|Q\YpVD N|]YHWOHQHOpUpVLNyGGDONDSFVRODWRV DGDWRN YLVV]DiOOtWiVUDNHUO
Oldal: 36
40 HU 14 Műszakiadatok Általános jellemzők és funkciók • Beszélgetési idő: 16 óra • Készenléti idő: 250 óra • Hatótávolság belső térben: 50 méter • Hatótávolság külső térben: 300 méter • Telefonkönyv-lista 50 bejegyzéssel • Újratárcsázási lista 20 bejegyzéssel • Hívásnapló 50 bejegyzéssel • Üzenetrögzítő készülék akár 30 perces felvételi idővel • Hívófél-azonosítás normál támogatása: FSK, DTMF Akkumulátor • Philips: 2 db AAA Ni-MH 1,2V-os, 550 mAh-ás tölthető akkumulátor Hálózati adapter Alapkészülék és töltő • MEIC: MN-A102-E130, bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 200 mA, kimenet: 6V-os egyenáram, 400 mA • Philips: S003IV0600040, bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA, kimenet: 6V-os egyenáram, 400 mA Áramfogyasztás • Áramfogyasztás inaktív módban: kb. 0,70 W (D470), 0,75 W (D475) Tömeg és méretek (D470) • Kézibeszélő: 100,2 gramm 163,6 x 48,87 x 23,90 mm (Ma x Sz x Mé) • Bázis: 59,4 gramm 81,8 x 79,0 x 24,0 mm (Ma x Sz x Mé) • Töltő: 46,0 gramm 81,8 x 79,0 x 24,0 mm (Ma x Sz x Mé) Tömeg és méretek (D475) • Kézibeszélő: 100,2 gramm 163,6 x 48,87 x 23,90 mm (Ma x Sz x Mé) • Bázis: 84,2 gramm 81,8 x 93,0 x 24,0 mm (Ma x Sz x Mé) • Töltő: 46,0 gramm 81,8 x 79,0 x 24,0 mm (Ma x Sz x Mé)
Oldal: 37
41 HU 15 Megjegyzés Megfelelőségi nyilatkozat A TP Vision Europe B.V. kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek.A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható. A termék tervezése, tesztelése és gyártása az 2014/53/EU számú európai R&TTE irányelvnek megfelelően történt. Megfelelőség a GAP- szabványnak A GAP-szabvány biztosítja, hogy gyártmánytól függetlenül minden DECT™ GAP kézibeszélő és bázisállomás megfelel egy minimális üzemeltetési szabványnak.A kézibeszélő és a bázisállomás GAP-kompatibilis, ami azt jelenti, hogy garantálnak bizonyos minimális funkciókat: kézibeszélő regisztrálása, vonal átvétele, hívás indítása és fogadása. Előfordulhat, hogy a speciális funkciók más gyártmányokkal való használat esetén nem elérhetők.A kézibeszélő más gyártmányú GAP-kompatibilis bázisállomással való regisztrálásához és használatához elsőként kövesse a gyártói utasításokban leírtakat, majd a jelen kézikönyvben leírt folyamatot a kézibeszélő regisztrálásához. Ha a bázisállomáshoz kívánt eltérő gyártmányú kézibeszélőt regisztrálni, állítsa a bázisállomást regisztrációs módba, majd kövesse a kézibeszélő gyártói utasításaiban leírt folyamatot. Az EMF-szabványoknak való megfelelőség Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel. A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe.Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében. Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolítása
Oldal: 38
42 HU Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolításához lásd „A mellékelt akkumulátorok behelyezése” c. részt. $PLNRUH]D]HPEOpPDV]HUHSHOHJ\WHUPpNQpO D]DQ\DJLKR]]iMiUXOiVWMHOHQWDNDSFVROyGy QHP]HWL~MUDKDV]QRVtWiVLpV~MUDIHOKDV]QiOiVL rendszerhez. Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani DFVRPDJROiVWKRJ\N|QQ\HQV]pWYiODV]WKDWy OHJ\HQDN|YHWNH]ʼnKiURPDQ\DJUDNDUWRQ GRER] SROLV]WLURO YpGʼnHOHP pVSROLHWLOpQ ]DFVNyYpGʼnKDEIyOLD A rendszerben található anyagokat erre VSHFLDOL]iOyGRWWYiOODODWNpSHV~MUDIHOGROJR]QL pV~MUDKDV]QRVtWDQL.pUMNWDUWVDV]HPHOʼnWWD FVRPDJROyDQ\DJRNNLPHUOWDNNXPXOiWRURNpV UpJLNpV]OpNHNOHVHOHMWH]pVpUHYRQDWNR]yKHO\L HOʼntUiVRNDW
Oldal: 39
43 HU 16 Gyakran LVPpWOʼnGʼn kérdések $NLMHO]ʼnQQHPOiWKDWyMHO]pV ‡ $Np]LEHV]pOʼnKDWyWiYROViJRQNtYOYDQ 9LJ\HN|]HOHEEDEi]LViOORPiVKR] ‡ +DDNp]LEHV]pOʼnQD]>.p]LEHV]pOʼn Bejelentkezt.]IHOLUDWMHOHQLNPHJKHO\H]]HD Np]LEHV]pOʼnWDEi]LViOORPiVUDDPtJDMHO]pV PHJQHPMHOHQLN Tanács ‡ 7RYiEELLQIRUPiFLyNpUWOiVGDÅ6]ROJiOWDWiVRNµIHMH]HW Å7RYiEELNp]LEHV]pOʼnNUHJLV]WUiOiVDµV]DNDV]iW 1HPVLNHUOWRYiEELNp]LEHV]pOʼnWSiURVtWDQL UHJLV]WUiOQL DEi]LViOORPiVUD0LWWHJ\HN" $Ei]LViOORPiVPHPyULiMDPHJWHOW -HOHQWNH]WHVVHNLDQHPKDV]QiOWNp]LEHV]pOʼnNHW PDMGSUyEiOMD~MUD Tanács ‡ További információkért lásd a „Szolgáltatások” rész Å.p]LEHV]pOʼnNNLMHOHQWNH]WHWpVHµV]DNDV]iW $Np]LEHV]pOʼnNHUHVpVLiOODSRWEDQYDQ0LW tegyek? ‡ (OOHQʼnUL]]HKRJ\DEi]LViOORPiV iUDPHOOiWiVDPHJIHOHOʼnH ‡ 5HJLV]WUiOMDDNp]LEHV]pOʼnWDEi]LViOORPiVRQ ‡ +HO\H]]HDNp]LEHV]pOʼnWN|]HOHEED bázisállomáshoz. 1HPDPHJIHOHOʼnQ\HOYHWYiODV]WRWWDP0LW tegyek? 1 $NpV]HQOpWLNpSHUQ\ʼnUHYDOy YLVV]DWpUpVKH]Q\RPMDPHJD gombot. 2 1\RPMDPHJD[Menu]JRPERWDIʼnPHQ NpSHUQ\ʼnMpQHNPHJMHOHQtWpVpKH] 3 $NpSHUQ\ʼnQPHJMHOHQLNDN|YHWNH]ʼn üzenetek egyike: &RQÀJWHO > /LPEþ .RQÀJWHOHI > -Ĕ]\N Nast. tel. > Jazyk Tel.beáll. > Nyelv A telefon beállítása > Language Nast. telefona > Jezik Post. tel. > Jezik Nastav. tel. > Jazyk ǚǭǾǿǽǿDzǸ > (ǴǵǷ 4 Válasszon egyet a nyelvi beállítások PHJMHOHQtWpVpKH] 5 Válassza ki a nyelvet. 0HJV]DNDGDNDSFVRODWDNp]LEHV]pOʼnpVD] alapkészülék között, vagy torz a hang hívás közben. (OOHQʼnUL]]HKRJ\D]ECO+ mód aktiválva van-e. .DSFVROMDNLDNp]LEHV]pOʼnKDWyWiYROViJiQDN Q|YHOpVHpUGHNpEHQpVpOYH]]HD]RSWLPiOLV hívási feltételeket. Nincs tárcsahang. ‡ (OOHQʼnUL]]HDWHOHIRQNDSFVRODWRW ‡ $Np]LEHV]pOʼnKDWyWiYROViJRQNtYOYDQ 9LJ\HN|]HOHEEDEi]LViOORPiVKR] Nincs dokkoló hangjelzés. ‡ $Np]LEHV]pOʼnQLQFVHQPHJIHOHOʼnHQ UiKHO\H]YHDEi]LViOORPiVUDW|OWʼnUH ‡ .RV]RVDNDW|OWʼnFVDWODNR]yN(OʼnV]|U FVDWODNR]WDVVDOHDWiSHJ\VpJHWPDMG tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával. Nem tudom módosítani a hangposta- beállításaimat. Mit tegyek? $KDQJSRVWDV]ROJiOWDWiVWDV]ROJiOWDWyNH]HOL nem maga a telefonkészülék.A beállítások PyGRVtWiViKR]OpSMHQNDSFVRODWEDD V]ROJiOWDWyMiYDO 1HPW|OWʼnGLNDW|OWʼnEHKHO\H]HWWNp]LEHV]pOʼn ‡ (OOHQʼnUL]]HKRJ\D]DNNXPXOiWRURN EHKHO\H]pVHPHJIHOHOʼnH ‡ *\ʼn]ʼnGM|QPHJDUUyOKRJ\DNp]LEHV]pOʼnW PHJIHOHOʼnHQKHO\H]WHDW|OWʼnEH$] DNNXPXOiWRULNRQW|OWpVN|]EHQPR]RJ ‡ (OOHQʼnUL]]HKRJ\DGRNNROyKDQJMHO]pV EHiOOtWiVDNWtYH+DDNp]LEHV]pOʼnW
Oldal: 40
44 HU PHJIHOHOʼnPyGRQKHO\H]WHDW|OWʼnUH GRNNROyKDQJMHO]pVKDOOKDWy ‡ .RV]RVDNDW|OWʼnFVDWODNR]yN(OʼnV]|U FVDWODNR]WDVVDOHDWiSHJ\VpJHWPDMG tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával. ‡ $]DNNXPXOiWRURNKLEiVDN9iViUROMRQ XJ\DQRO\DQMHOOHP]ʼnMť~MDNNXPXOiWRURNDW Nincs kijelzés. ‡ (OOHQʼnUL]]HKRJ\D]DNNXPXOiWRURN IHOW|OW|WWiOODSRWEDQYDQQDNH ‡ *\ʼn]ʼnGM|QPHJDUUyOKRJ\YDQiUDPpVD telefon csatlakozik az áramforráshoz. 5RVV]PLQʼnVpJťKDQJ UHFVHJpVYLVV]KDQJVWE ‡ $Np]LEHV]pOʼnN|]HOYDQDKDWyWiYROViJ KDWiUiKR]9LJ\HN|]HOHEED bázisállomáshoz. ‡ $WHOHIRQW]DYDUMiNDN|]HOEHQOpYʼn elektronikus berendezések.Vigye távolabb H]HNWʼnODEi]LViOORPiVW ‡ A telefon vastag falú helyiségben van.Vigye távolabb a bázisállomást. $Np]LEHV]pOʼnQHPFVHQJHW (OOHQʼnUL]]HKRJ\DNp]LEHV]pOʼnFVHQJʼnKDQJMD bekapcsolt állapotban van-e. Nem jelenik meg a hívófél-azonosítás. ‡ $V]ROJiOWDWiVQLQFVDNWLYiOYD)RUGXOMRQD szolgáltatóhoz. ‡ A hívó fél adatai visszatartva vagy nem HOpUKHWʼnN Megjegyzés ‡ +DDIHQWLPHJROGiVRNQHPVHJtWHQHNFVDWODNR]WDVVDOH DWiSHJ\VpJHWDNp]LEHV]pOʼnUʼnOpVDEi]LViOORPiVUyOLV 3UyEiOMDLVPpWSHUFP~OYD
Oldal: 41
45 HU 17 Függelék Szöveg- és számbeviteli táblázat *RPE 1DJ\EHWťVNDUDNWHUHN DQJROIUDQFLD QpPHWRODV]W|U|NSRUWXJiOVSDQ\RO KROODQGGiQÀQQQRUYpJVYpG román/lengyel/cseh/magyar/szlovák/ szlovén/horvát /litván/észt/lett/ EROJiUQ\HOYKH] 0 6]DEDGWiUKHO\ £"¢ ?Aa_ 1. #B !  ½ –>@^ `ʔ† 2. $%&­ÇÉ®bcÿûdć 3. '()ËeÈÊđēčƅƖ 4. *+,ęÌÎĩĥīƄ 5. -./ƌ 6. M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö 7. 3456ŔäƑƉƓ 8. 789ÖÔhŞŦ :;<=‘ƙƏƘæ *RPE .LVEHWťVNDUDNWHUHN DQJROIUDQFLD QpPHWRODV]W|U|NSRUWXJiOVSDQ\RO KROODQGGiQÀQQQRUYpJVYpG Q\HOYKH] 0 6]DEDGWiUKHO\ £"¢ ?Aa_ 1. #B !  ½ –>@^ `ʔ†« 2. DEFjk imlnĀüoĈ 3. GHIqprsĒ ĔĎƅƖ 4. JKLĚtuwĪĥ×Ƅ 5. MNOƌ 6. PQRxy{}|z 7. STUVƢŕåƑƉƓ 8. WXY~şŧƬ Z[\]¡ƙƏƘç *RPE 1DJ\EHWťVNDUDNWHUHN J|U|J 0 6]DEDGWiUKHO\ £"¢ ?Aa_ 1. #B !  ½ –>@^ `ʔ† 2. $%ǐ$%&bcd 3. ƅƆƇ'()e 4. ƈƉƊ*+, 5. Ƌƌƍ-./ 6. ƎƏƐ012fg 7. ƑƒƓ3456 8. ƔƕƖ789h ƗƘƙ:;<=‘ *RPE .LVEHWťVNDUDNWHUHN J|U|J 0 6]DEDGWiUKHO\ £"¢ ?Aa_ 1. #B !  ½ –>@^ `ʔ†« 2. ơƢƣDEFj ln 3. ƤƥƦGHIqp 4. ƧƨƩJKLu 5. ƪƫƬMNOƌ 6. ƭƮƯPQRx|z 7. ưƱƳƲSTUV‰ 8. ƴƵƶWXY ƷƸƹZ[\]¡ *RPE 1DJ\EHWťVNDUDNWHUHN V]HUE Q\HOYKH] 0 6]DEDGWiUKHO\ £"¢ ?Aa_ 1. #B !  ½ –>@^ `ʔ† 2. $%&ǀāćǍǎǏǐ 3. '()džċǑǒǓǔƅƖ 4. *+,LJǕǖǗǘƄ 5. -./LjǙǚǛǜƌ 6. 012ljǝǞǟǠ 7. P Q R S ԒäǡǢǣǤƑƉƓ‰ 8. 789ǥǦǧǨ
Oldal: 42
47 HU 18 Tárgymutató A a készülék kiselejtezése 41 akkumulátor 840 alapértelmezett beállítások auto conference 35 auto válasz 26 DXWRPDWLNXVHOʼnWDJ 37 automatikus óra 38 automatikus vonalbontás 27 É ébresztés 28 Ü üzenetek meghallgatása 31 ]HQHWU|J]tWʼnNpV]OpN ]HQHWU|J]tWʼnNpV]OpNQ\HOYH Ú ~MUDKtYiVLGʼnWDUWDPD 37 B bázisállomás áttekintés 6 üzembe helyezés 7 EHM|Yʼn]HQHW 31 EHOVʼnKtYiV 15 biztonság 3 C charging családi megjegyzés csengetéskésleltetés 32 FVHQJʼnKDQJ 24 D dátumbeállítás 838 delete messages 3132 E ECO mód 25 ECO+ mód 25 G GAP 41 H halk üzemmód 24 hálózat típusa 37 hálózati adapter 40 hangok ELOOHQW\ťKDQJ 24 dokkolás 24 KDQJSURÀO 25 hibaelhárítás/GYIK 43 hívás 12 híváskorlátozás 35 híváslista típusa 21 hívásnapló 21 hívóazonosító 21 I LGʼnEHiOOtWiV 38 interkom 15 J MHOHUʼnVVpJ 11 K készenléti üzemmód 10 két hívás/hívás várakoztatása 13 Np]LEHV]pOʼnHOQHYH]pVH 26 Np]LEHV]pOʼnNNHUHVpVHNHUHVpV 6 kihangosító 13 NLMHO]ʼnQPHJMHOHQʼnLNRQRN 10 konferenciahívás 141535 közlemények 30
Oldal: 43
48 HU L /('PťN|GpV 33 N nem fogadott hívások 21 némítás 13 névjegyek 18 nyelvbeállítás Np]LEHV]pOʼn 26 ]HQHWU|J]tWʼnNpV]OpN O on or off P PIN híváskorlátozás 36 regisztrálás tiltólista 37 ]HQHWU|J]tWʼnNpV]OpN 33 R redial 23 regisztrálás/regisztráció törlése 38 S szám mentése 21 szövegbevitel 17 T tárcsázási mód 38 WiYROLKR]]iIpUpVD]]HQHWU|J]tWʼnNpV]OpNKH] 32 telefonbeállítások 24 telefonkönyv 1821 tiltólista 36 WRYiEELNp]LEHV]pOʼnN 38 V volume adjustment 13
Márka:
Philips
Termék:
Nincs kategorizálva
Modell/név:
D470
Fájltípus:
PDF
Elérhető nyelvek:
Magyar