Nescafé Dolce Gust... kézikönyv
Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus kézikönyv

Felhasználói kézikönyv a Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus termékhez a Magyar-ban. Ez a PDF kézikönyv 24 oldalból áll.

PDF 24 1.1mb

Tekintse meg a Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus termék kézikönyvét alább. A ManualsCat.com-on található valamennyi kézikönyv teljesen ingyenesen tekinthető meg. A „Nyelv kiválasztása“ gomb segítségével kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt kézikönyv nyelvét.

MANUALSCAT | HU

Kérdések és válaszok

Kérdése van a Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus kapcsolatban, de nem találja a választ a felhasználói kézikönyvben? Talán a ManualsCat.com felhasználói segíthetnek megválaszolni a kérdését. Az alábbi űrlap kitöltésével az Ön kérdése a Krupskézikönyv alatt fog megjelenni. Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus. Kérjük, a lehető legpontosabban adja meg, hogy milyen nehézségei vannak Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus. Minél pontosabban fogalmazza meg kérdését, annál nagyobb az esélye, hogy gyorsan választ kapsz egy másik felhasználótól. Automatikusan e-mailben értesítjük, ha valaki válaszol a kérdésére.

Tegye fel kérdését a Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S Pluskapcsolatban

Oldal: 1
4 1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Olvassa el az összes utasítást, és tartsa be a biztonsági előírásokat. A készülék nem rendeltetésszerű használata lehetséges sérüléshez vezethet. Nem rendeltetésszerű használatvagy jelen utasítások be nem tartása esetén a gyártó nem vállal felelősségetés a garancia érvényét veszítheti. A jótállás nem vonatkozik olyan készülékekre, amelyek nem, vagy nem megfelelően működnek a karbantartás és/vagy a vízkőmentesítés hiánya miatt. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 1. A készülék csak háztartási használatra készült. Nem használható az alábbi környezetekben, és a jótállás sem vonatkozik az alábbiakra: – személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és más munkahelyeken; – falusi turizmus szálláshelyei; – hotelek, motelek és egyéb szállástípusok vendégei által való használatra; – reggelitbiztosító szálláshelyeken; 2. Az ön készüléke háztartási használatra készült, kizárólag beltéri használatra, 3400 m alatti tengerszintfeletti magasságig. VILLAMOS TÁPEGYSÉG 3. A készüléketkizárólag földelthálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie az adattáblán található értékkel. A helytelen bekötés következménye a jótállás megszűnése, és az áramütésveszély. 4. Tűz, áramütés és személyi sérülés elleni védelem érdekében ne merítse a hálózati kábelt, a dugót, vagy a készüléketvízbe vagy más folyadékba. Vigyázzon, hogy semmilyen folyadék ne kerüljön a dugóra. Ne nyúljon nedves kézzel a hálózati kábelhez. Ne töltse túl a víztartályt. 5. Vészhelyzetben azonnal húzza ki a dugóta hálózati csatlakozóaljzatból. 6. Húzza ki a dugóta hálózati csatlakozóaljzatból, ha nem használja a készüléket. 7. Lecsatlakoztatáshoz húzza ki a dugóta hálózati csatlakozóaljzatból. A dugótne a vezetéknél fogva húzza ki. 8. A tápkábel ne lógjon le az asztal vagy a pultszélén, és ne érjen forró felületekhez vagy éles szegélyekhez. Ne engedje a tápkábeltlazán lógni (botlásveszély, felborulhat). Tilos a kábelhez nyúlni nedves kézzel. 9. Tilos a készüléketsérültkábellel vagy dugóval üzemeltetni. Ha a hálózati kábel megsérült, cseréltesse ki a gyártójával, a szervizműhellyel vagy hasonlóan minősítettszakemberrel az áramütésveszély elkerülése érdekében. Tilos a meghibásodottvagy bármely módon sérültkészüléketüzemeltetni. Azonnal húzza ki a gépeta hálózatból. Vigye vissza a készüléketa NESCAFÉ® Dolce Gusto® forró vonal által megadott, legközelebbi illetékes szervizbe. 10. Ha a hálózati csatlakozóaljzatnem a készülék dugójához való, a NESCAFÉ® Dolce Gusto® forróvonala által kijelölt értékesítés utáni szervizközponttal cseréltesse ki a dugótegy alkalmas típusra. HASZNÁLATIFELTÉTELEK 11. A készüléketmindig sík, stabil, hőálló felületen használja, hőforrástól és freccsenő víztől távol. 12. A készülékettilos csepptálca és csepegtetőrács nélkül használni, kivéve, ha nagyon magas bögréttesz alá. Tilos a készüléketforróvíz készítésére használni. 13. A készülékettilos felfordítani. 14. A készülék gyártója által nem javasolttartozékok használata tüzet, áramütést, vagy személyi sérüléstokozhat. 15. Tilos a készüléketforró gázláng, vagy elektromos főzőlap közelébe vagy ezekre, ill. begyújtottsütőbe helyezni. 16. Ne tartsa ujjaita kifolyó alá az ital készítése közben. 17. Ne érjen a gép tetejénél található injektorhoz. 18. Tilos a készüléketa kiszúrófejnél fogva megemelni. 19. A kapszulatartó egy állandó mágnessel van felszerelve. Ne tartsa a kapszulatartótolyan készülékek és tárgyak közelében, amelyeketa mágnesesség megkárosíthat, pl. hitelkártyák, USB meghajtók és egyéb adathordozók, videószalagok, képcsöves televízió és számítógép monitorok, mechanikus órák, hallókészülékek és hangszórók. 20. Tilos a készüléketkikapcsolni vízkőmentesítés közben. Öblítse ki a víztartályt, és tisztítsa ki a készüléket, hogy a vízkőoldó maradékátis teljesen el tudja távolítani. 21. Ha hosszabb ideig távol van, szabadságon, stb. a készüléketa hálózatból ki kell húzni, ki kell üríteni, és kitisztítani. Újbóli használatelőttel kell öblíteni. Futtassa le az öblítési ciklusta készülék újbóli használata előtt. 22. Javasoljuk, hogy a NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapszulákat használja, amelyeketa NESCAFÉ® Dolce Gusto® géphez fejlesztettek és próbáltak ki. Közös használatra tervezték őket – az interakciójuk biztosítja, hogy a csészében a jól ismert NESCAFÉ® Dolce Gusto® minőségű kávé legyen. Minden kapszulából egy tökéletes kávé készíthető, valaminta kapszulák nem használhatóak fel újra. 23. A forró kapszulátne távolítsa el kézzel. Mindig használja a kapszulatartó karta használtkapszulák eltávolításához. 24. Az ital készítéséhez mindig tolja be a kapszulatartóta gépbe. Tilos kihúzni a kapszulatartót, mielőtta jelzőlámpa abba nem hagyja a villogást. A készülék nem működik, ha a kapszulatartó nincs a helyén. 25. Zárófogantyúval ellátottkészülékek: leforrázhatja magát, ha a zárófogantyútkávéfőzés közben nyitja ki. Ne húzza fel a zárófogantyút, amíg a készüléken található fényjelzés abba nem hagyja a villogást. 26. Egészségügyi okokból a víztartálytmindig friss ivóvízzel töltse
Oldal: 2
fel. 27. A készülék használata után mindig távolítsa el a kapszulát, és tisztítsa ki a kapszulatartót. Naponta ürítse és tisztítsa ki a csepptálcátés a kapszulatartót. Az ételallergiások a tisztítási eljárásnak megfelelően öblítsék áta készüléket. 28. A fűtőelem felülete használatután ki van téve a maradék hőnek, és a műanyag burkolatok még használatután néhány perccel is forrónak tűnhetnek. 29. Szívritmus-szabályozóval (pacemaker)vagy defibrillátorral rendelkező betegek: Ne tartsák a kapszulatartótközvetlenül a szívritmus-szabályozó vagy a defibrillátor fölé. 30. A készülékethasználatközben nem szabad szekrényben elhelyezni. GYERMEKEK 31. Tartsa a készüléketés tápvezetékéttávol a 8 évesnél fiatalabb gyermekektől. Tiltsa meg gyermekének, hogy játsszon a készülékkel. 32. A készüléket8 évnél idősebb gyermekek, valamintcsökkentfizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, vagy tapasztalatlan, ill. tudatlan személyek is használhatják felügyeletalatt, vagy ha kioktatták őketa készülék biztonságos használatára, és megértették a vele járó veszélyeket. 33. A készülék nem alkalmas gyermekek, csökkentfizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, vagy tapasztalatlan, illetve tudatlan személyek általi használatra, kivéve, ha felügyeletalatthasználják azt, vagy ha egy, a biztonságukértfelelős személy kioktatta őketa készülék használatára. Azok a személyek, akik kevéssé vagy egyáltalán nem értik a készülék működésétés használatát, először olvassák el és értsék meg teljesen a jelen felhasználói kézikönyv tartalmát, és, ha szükséges, kérjenek további segítségeta készülék működésétés használatátilletően a biztonságukértfelelős személytől. 34. Gyermekekre vigyázni kell, nehogy játsszanak a készülékkel. 35. A készülék tisztításátés felhasználói karbantartásátnem végezhetik gyermekek, csak felnőttfelügyelete alatt, és ha idősebbek 8 évesnél. 36. Gyermekek nem használhatják a készüléketjátékszerként. KARBANTARTÁS 37. Húzza ki a dugóta hálózatból a készülék tisztítása előtt. Hagyja a készüléketlehűlni, mielőttfelhelyez rá vagy levesz róla alkatrészeket, továbbá tisztítás előttis. A készülékettilos nedvesen tisztítani és folyadékba mártani. A készülékettilos folyóvíz alatt tisztítani. A készülékettilos tisztítószerekkel tisztítani. A készüléket csak puha szivaccsal/kefével tisztítsa. A víztartálytegy tiszta, élelmiszerekhez biztonságosan használható kefével tisztítsa. 38. A normális használattól eltérő minden műveletet, tisztítástés ápolást a NESCAFÉ® Dolce Gusto® forróvonal által megadottértékesítés utáni márkaszervizben kell elvégezni. Tilos szétszerelni a készüléket és tilos bármita nyílásaiba dugni. 39. A tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében, ne távolítsa el a burkolatot. A készülék belsejében nincs a felhasználó által szervizelhető alkatrész. A javításokatcsak az arra feljogosítottszerviz személyzete végezheti! 40. A készülék használatára vonatkozó további útmutatásért olvassa el a felhasználói útmutatót(www.dolce-gusto.com) vagy hívja a NESCAFÉ® Dolce Gusto® forró vonalat. ÚJRAHASZNOSÍTÁS 41. A csomagolás újrahasznosítható anyagokból készül. Forduljon a helyi tanácshoz /hatósághoz, ha az újrahasznosítási programról többetakar megtudni. Az Ön készüléke olyan értékes anyagokattartalmaz, amelyek visszanyerhetők vagy újrahasznosíthatók. CSAK EURÓPAIPIACOKRA: Gondoljon a környezetre! Az Ön készüléke olyan értékes anyagokattartalmaz, amelyek visszanyerhetők vagy újrahasznosíthatók. Vigye el egy helyi hulladékgyűjtő pontra vagy egy engedéllyel rendelkező szervizközpontba, ahol megfelelően ártalmatlanítják. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelv kiköti, hogy a használtháztartási készülékekettilos a szokványos, válogatás nélküli háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A régi készülékeketkülön kell gyűjteni, ezzel optimalizálva alkatrészeik szétválogatásátés újrahasznosítását, és csökkentve az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásukat. 5
Oldal: 3
1 2 6 9 4 5 3 7 8 1. Víztartály 2. Víztartály fedele 3. Intuitív LED szabályozó gyűrű 4. Zárófogantyú 5. Öblítő eszköz 6. Kapszulatartó 7. Tisztítótű 8. Injektor 9. Csepptálca ÖKO ÜZEMMÓD: 1 perc tétlenség után a lefőzést követően. 5 másodperccel a bekapcsolás után, ha nincs lefőzés. Legyen a tudatában annak, hogy a készülék még öko- üzemmódban is fogyaszt elektromos áramot (0,45 W/óra). MŰSZAKI ADATOK HU 220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W max. 15 bar 0,8 L ~2 kg 5–45 °C 41–113 °F A = 11,21 cm B = 27,32 cm C = 28,65 cm 2. A GÉP ÁTTEKINTÉSE 6
Oldal: 4
7 3. FŐ FUNKCIÓK 3. 1 INTUITÍV LED SZABÁLYOZÓ GYŰRŰ 1 2 3 4 6 5 7 1. Szabályozó gyűrű Válassza ki a mennyiséget az ital készítéshez 2. Vízkőeltávolítás jelző A gépet meg kell tisztítani a vízkőtől 300 kicsepegtetés után 3. XL funkció Extra nagy csésze készítése 4. HŐMÉRSÉKLET KIVÁLASZTÁS Beállítható az ital hőmérséklete (4 előre beállított beállítás): Hideg, de a víz hőmérséklete még mindig túl magas 5. Start/Stop gomb Italkészítés indítása/leállítása 6. ESPRESSO BOOST Turbózza fel a presszókávé ízének intenzitását 7. Mennyiség kijelző Mutatja a kicsepegtetési folyamatot, a kiválasztott mennyiségtől lefelé haladva, amíg el nem készül 3. 2 HOGYAN INDÍTHATÓ EL A KÉSZÜLÉK? 1 Ellenőrizze, hogy ahelyes hálózati feszültségethasználjaa (z)„AGÉP ÁTTEKINTÉSE” c. fejezetszerint(6. oldal). Csatlakoztassaahálózati dugótacsatlakozóaljzatba. 2 Nyomjamegbármelyik gombotvagy forgassael a szabályozó gyűrűtagépindításához 3 Agéparögzítőkar felnyitásával is bekapcsolható. hideg meleg melegítő forró
Oldal: 5
8 3. FŐ FUNKCIÓK 3. 3 ESPRESSO BOOST Turbózzafel apresszókávé ízének intenzitását Az ESPRESSO BOOST nem választható ki hideg üzemmódban. Ne használjaaz ESPRESSO BOOST-ot tej-, csokoládé- vagy teakapszulákkal. 1 Ellenőrizze ahasábok számátakapszulán. ESPRESSO BOOST előkészítése, csak 1., 2. és 3. szintűkapszulákhoz. ~5–10 s 2 Nyomjamegaz ESPRESSO BOOST gombotaz ESPRESSO BOOST-ravaló váltáshoz. Ahőmérséklet kiválasztó gombvillogmiközbenagépfelfűt, kb. 5–10 másodpercig. Ezutánahőmérsékletkiválasztó gomb folyamatosanpirosanvilágít. Agéphasználatrakész. 3 Használjaaszabályozó gyűrűtamennyiségbeállításához a kapszulánjelölthasábok számának megfelelőenvagy válasszaki akívántmennyiségetsajátízlése szerint(max. szint: 3). 4 Ismétnyomjamegastart/stopgombot. Elindul az ital elkészítése. Nenyissaki azárófogantyútakicsepegtetés után. ~10 s 5 Előnedvesítés: Akészítés szünetel és az ESPRESSO BOOST gombvillogni kezd. Kb. 10másodperc utánaz elkészítés folytatódik és az ESPRESSO BOOST gombfolyamatosan zöldenvilágít. Várjon, amígagépautomatikusanleáll. A kicsepegtetés bármikor kézzel leállítható astart/stopgomb lenyomásával. 6 Élvezze italát!
Oldal: 6
9 3. FŐ FUNKCIÓK 3. 4 HŐMÉRSÉKLET KIVÁLASZTÁS Állítsabe akávé hőmérsékletétegyéni ízlése szerint. Agép négy előre beállítottbeállítástkínál: hideg, langyos, meleg és forró. HŐMÉRSÉKLET KIVÁLASZTÁS 1 Ellenőrizze ahasábok számátakapszulán. 2 Nyomjamegahőmérsékletkiválasztó gombotaz ital kívánt hőmérsékletének kiválasztásához. 3 Használjaaszabályozó gyűrűtamennyiségbeállításához a kapszulánjelölthasábok számának megfelelőenvagy válasszaki akívántmennyiségetsajátízlése szerint. 4 Ismétnyomjamegastart/stopgombot. Elindul az ital elkészítése. Nenyissaki azárófogantyútakicsepegtetés után. Várjon, amígakicsepegés megnem áll. Afolyamat befejezése utánagépautomatikusanleáll. Akicsepegtetés bármikor kézzel leállítható astart/stopgomb lenyomásával. 5 Az elkészítés utánahőmérsékletkiválasztó gombés a mennyiség-kijelző 8másodpercigvillog. Ez alattaz idő alattnenyissaki azárófogantyút! 6 Élvezze italát!
Oldal: 7
10 3. FŐ FUNKCIÓK 3. 5 HIDEG ÜZEMMÓD Aopció: Agépki vankapcsolva. 1 Nyomjamegahőmérsékletkiválasztó gombotagéphideg üzemmódbantörténő indításához. Ahidegitalokatazonnal el lehetkészíteni. Ahidegüzemmódotcsak ahidegtermékekkel lehet használni, pl.: Cappuccino Ice. B opció: Agépki vankapcsolva. 10 s 1 Nyissaki azárófogantyút. Agépautomatikusanbekapcsol. Nyomjamegahőmérsékletkiválasztó gombotagép indításátkövetően10másodpercenbelül ahidegüzemmód kiválasztásához (kék). Ahidegitalokatazonnal el lehet készíteni. 1 C opció: Forró ital készültvagy ahidegüzemmódnem lett kiválasztva10másodperccel agépindításátkövetően. Nyomjamegahőmérsékletkiválasztó gombotagéphideg üzemmódravaló váltáshoz. Ahőmérsékletkiválasztó gomb kékenfogvillogni, jelezve, hogy agépnek le kell hűlnie. 2 Ahűtés gyorsításához válasszaki a7-es szinteta mennyiségkijelzőn. Ismétnyomjamegastart/stopgombot. Agépelkezdi az öblítést. Amennyiségkijelző hasáblefelé mozog, amígel nem tűnik. 3 Üres csésze. Ahőmérsékletkiválasztó gombfolyamatosan kékenvilágít, jelezve, hogy agéplehűltés hidegital készíthető.
Oldal: 8
4. PÉLDÁK ITALOKRA 11 Eg y k a p s z u l a A csepptálca beállítása Válassza ki a forró vagyhideg opciót ESPRESSO GRANDE/AMERICANO MORNING CUP 300 ml Ké t k a p s z u l a CAPPUCCINO Ké t k a p s z u l a CAPPUCCINO ICE Ké t k a p s z u l a
Oldal: 9
Tilos avíztartálybaforró vizettölteni! Az öblítéshez és az italkészítéshez kizárólag ivóvizethasználjon. Agépetmindigtartsavízszintesen! Az elkészítés utánahőmérsékletkiválasztó gomb és amennyiség-kijelző 8másodpercigvillog. Ez alattaz időalattnenyissaki azárófogantyút! Ezutánahőmérsékletkiválasztó gomb folyamatosanvilágít. Tilos ahálózati dugótmegérinteni nedves kézzel. Tilos agépetmegérinteni nedves kézzel! Tilos nedves szivacsothasználni. Csak nedves ruhával törölje le agépburkolatát. Tilos ahasználtkapszulátmegérinteni az ital készítése után!Forró afelülete, égési sérülésveszélyes! Ne érintse megaz injektortaz ujjával! Ne használjaaz öblítő eszköztteavagy forró víz elkészítésére. HATÖBB MINT 2NAPIG NEMHASZNÁLTA: Ürítse ki avíztartályt, öblítse ki, majdtöltse fel friss ivóvízzel, és helyezze aztakészülékbe. Újbóli használatelőttöblítse átagépeta8. „Tisztítás” c. fejezetben(17. lap)leírtutasításoknak megfelelőn, lásda4-8. lépéseket. 12 5. AJÁNLÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ
Oldal: 10
1 Töltse fel avíztartálytfriss ivóvízzel. Toljavisszaa kapszulatartótagépbe. Távolítsael acsepegtetőtálcát. 2 Nyissaki azárófogantyút. Helyezze az öblítő eszközta kapszulatartóba. Helyezze akapszulatartótakészülékbe. Helyezzenegy üres nagy konténertakávékiöntő nyílás alá. 3 Zárjale azárófogantyút. 4 Használjaaszabályozó gyűrűt, és válasszaki a7-es szintet(legmagasabbhasáb)amennyiségjelzőn. 5 Ismétnyomjamegastart/stopgombot. Agépelkezdi az öblítést. 6 Akiválasztó gombés amennyiségjelző 8másodpercig villog. 7 Ismétnyomjamegastart/stopgombot. Agépelkezdi az öblítést. Várjon, amígagépautomatikusanleáll. A kiválasztó gombés amennyiségjelző 8másodpercigvillog. 8 Nyissaki azárófogantyút. Húzzaki akapszulatartót. Távolítsael az öblítő eszközt. Helyezze visszaa kapszulatartót. 9 Ürítse ki akonténert. Töltse fel avíztartálytfriss ivóvízzel. Helyezze visszaavíztartálytagépbe. Helyezze visszaa csepegtetőtálcát. Agépüzemkész. 13 6. ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTTI ELÖBLÍTÉS
Oldal: 11
7. ITALKÉSZÍTÉS 7. 1 EGY KAPSZULA (PL. LUNGO) 1 Tegye acsepptálcátahelyére. Helyezzenegy megfelelő méretűcsészétacsepptálcára. Lásda(z)„PÉLDÁK ITALOKRA” vagy acsomagolás leírását. Ellenőrizze, hogy a víztartálybanelegendő friss ivóvíz van-e. 2 Nyissaki azárófogantyút. Agépautomatikusanbekapcsol. Ahőmérsékletkiválasztó gombvillogmiközbenagép felfűt, kb. 40másodpercig. Ezutánahőmérsékletkiválasztó gombfolyamatosanpirosanvilágít. Agéphasználatrakész. 3 Győződjönmegarról, hogy az öblítő eszköz nincs a kapszulatartóban. Helyezze be akapszuláta kapszulatartóba. Toljavisszaakapszulatartótagépbe. Zárjale azárófogantyút. 4 Használjaaszabályozó gyűrűtamennyiségbeállításához a kapszulánjelölthasábok számának megfelelőenvagy válasszaki akívántmennyiségetsajátízlése szerint. Az extranagy csészékhez válasszaaz XL italt. Várjonkb. 1,5 percet, hamégegy extranagy csészényi italtszeretne készíteni. 5 Ismétnyomjamegastart/stopgombot. Elindul az ital elkészítése. Nenyissaki azárófogantyútakicsepegtetés után. Várjon, amígakicsepegés megnem áll. Afolyamat befejezése utánagépautomatikusanleáll. Akicsepegtetés bármikor kézzel leállítható astart/stopgomb lenyomásával. 6 Az elkészítés utánahőmérsékletkiválasztó gombés a mennyiség-kijelző 8másodpercigvillog. Ez alattaz idő alattnenyissaki azárófogantyút! 7 Akicsepegtetés befejeztével nyissaki areteszelő kart. Vegye le acsészétacsepptálcáról. 8 Húzzaki akapszulatartót. Távolítsael az elhasznált kapszulát. Dobjaki ahasználtkapszulátaszemetesbe. 9 Öblítse le akapszulatartó mindkétoldalátfriss ivóvízzel. Szárítsaki akapszulatartót. Toljavisszaakapszulatartóta gépbe. Élvezze italát! 14
Oldal: 12
1 Tegye acsepptálcátahelyére. Helyezzenegy megfelelő méretűcsészétacsepptálcára. Lásda(z)„PÉLDÁK ITALOKRA” vagy acsomagolás leírását. Ellenőrizze, hogy a víztartálybanelegendő friss ivóvíz van-e. 2 Nyissaki azárófogantyút. Agépautomatikusanbekapcsol. Ahőmérsékletkiválasztó gombvillogmiközbenagép felfűt, kb. 40másodpercig. Ezutánahőmérsékletkiválasztó gombfolyamatosanpirosanvilágít. Agéphasználatrakész. 3 Győződjönmegarról, hogy az öblítő eszköz nincs a kapszulatartóban. Helyezze be az első kapszuláta kapszulatartóba. Toljavisszaakapszulatartótagépbe. Zárjale azárófogantyút. 4 Használjaaszabályozó gyűrűtamennyiségbeállításához a kapszulánjelölthasábok számának megfelelőenvagy válasszaki akívántmennyiségetsajátízlése szerint. Az extranagy csészékhez válasszaaz XL italt. Várjonkb. 1,5 percet, hamégegy extranagy csészényi italtszeretne készíteni. 5 Ismétnyomjamegastart/stopgombot. Elindul az ital elkészítése. Nenyissaki azárófogantyútakicsepegtetés után. Várjon, amígakicsepegés megnem áll. Afolyamat befejezése utánagépautomatikusanleáll. Akicsepegtetés bármikor kézzel leállítható astart/stopgomb lenyomásával. 6 Az elkészítés utánahőmérsékletkiválasztó gombés a mennyiség-kijelző 8másodpercigvillog. Ez alattaz idő alattnenyissaki azárófogantyút! 7 Nyissaki azárófogantyút. Húzzaki akapszulatartót. Távolítsael az elhasználtkapszulát. Dobjaki ahasznált kapszulátaszemetesbe. 8 Helyezze be amásodik kapszulátakapszulatartóba. Tolja visszaakapszulatartótagépbe. Zárjale azárófogantyút. 9 Használjaaszabályozó gyűrűtamennyiségbeállításához a kapszulánjelölthasábok számának megfelelőenvagy válasszaki akívántmennyiségetsajátízlése szerint. 15 7. ITALKÉSZÍTÉS 7. 2 KÉT KAPSZULA (PL. CAPPUCCINO)
Oldal: 13
7. ITALKÉSZÍTÉS 7. 2 KÉT KAPSZULA (PL. CAPPUCCINO) 10 Ismétnyomjamegastart/stopgombot. Elindul az ital elkészítése. Nenyissaki azárófogantyútakicsepegtetés után. Várjon, amígakicsepegés megnem áll. Afolyamat befejezése utánagépautomatikusanleáll. Akicsepegtetés bármikor kézzel leállítható astart/stopgomb lenyomásával. 11 Az elkészítés utánahőmérsékletkiválasztó gombés a mennyiség-kijelző 8másodpercigvillog. Ez alattaz idő alattnenyissaki azárófogantyút! 12 Akkor nyissaki azárókart, amikor ajelzőfény folyamatos zöldszínnel világít. Vegye le acsészétacsepptálcáról. 13 Húzzaki akapszulatartót. Távolítsael az elhasznált kapszulát. Dobjaki ahasználtkapszulátaszemetesbe. 14 Öblítse le akapszulatartó mindkétoldalátfriss ivóvízzel. Szárítsaki akapszulatartót. Toljavisszaakapszulatartóta gépbe. Élvezze italát! 16
Oldal: 14
1 Öblítse el és tisztítsaki avíztartályt. Használjonegy tiszta élelmiszerbarátkefét, és szükségeseténmosogatószertis. Ezutántöltse fel friss ivóvízzel és helyezze visszaagépbe. Avíztartály nem tisztítható mosogatógépben! 2 Öblítse átacsepptálcátés az öblítő eszköztfriss ivóvízzel. Acsepptálcátegy élelmiszerekhez biztonságos kefével tisztítsameg. Acsepptálcanem tisztítható mosogatógépben! 3 Akapszulatartóttisztítsaki folyékony mosogatószerrel és friss ivóvízzel akapszulatartó mindkétoldalán. Más megoldáskéntmossael mosogatógépben. Utánaszárítsa ki. Tisztítsamegagépfejetaz injektor körül tisztapuha, nedves ruhadarabbal. 4 Nyissaki azárófogantyút. Helyezze az öblítő eszközta kapszulatartóba. Helyezze akapszulatartótakészülékbe. Zárjale azárófogantyút. Távolítsael acsepegtetőtálcát. Helyezzenegy üres nagy konténertakávékiöntő nyílás alá. 5 Használjaaszabályozó gyűrűt, és válasszaki a7-es szintet(legmagasabbhasáb)amennyiségjelzőn. Ismét nyomjamegastart/stopgombot. Agépelkezdi az öblítést. 6 Ürítse ki és tisztítsaki atartályt. Figyelmeztetés: Forróvíz! Óvatosanjárjonel! 7 Nyissaki azárófogantyút. Húzzaki akapszulatartót. Távolítsael az öblítő eszközt. Tartsabiztonságos helyena későbbi tisztításhoz vagy vízkő eltávolításhoz. Havan benne, ürítse ki avizetavíztartályból. 8 Kapcsoljaki agépet. Húzzaki ahálózati dugót!Agépet puhanedves ruhával tisztítsale. Utánaszárítsamegegy puhaszáraz ruhával. 8. TISZTÍTÁS 17
Oldal: 15
www.dolce-gusto.com HasználjonNESCAFÉ® Dolce Gusto® folyékony vízkőoldót. Amegrendeléshez hívjaaNESCAFÉ® Dolce Gusto® forró vonalatvagy látogassonel a NESCAFÉ® Dolce Gusto® weboldalra. Ne használjonecetetvízkőoldásra! Vigyázzon, hogy avízkőoldó folyadék ne kerüljönagépegyetlenalkatrészére sem. Agépetne húzzaki ahálózatból vízkőeltávolítás közben! 1 Haanarancsszínűvízkőtelenítés jelzőlámpabekapcsol vagy haaz ital aszokásosnál lassabbanfolyik ki (vagy csak csepeg), vagy haamegszokottnál hidegebb, akkor a készüléketvízkőmentesíteni kell. 0,5 L 0,5 L L L 2 Havanbenne, ürítse ki avizetavíztartályból. Keverje el a vízkőoldót0,5liter friss ivóvízbenegy mérőpohárban. Öntse avízkőoldós oldatotavíztartályba, és helyezze a víztartálytagépbe. 3 Nyissaki azárófogantyút. Helyezze az öblítő eszközta kapszulatartóba. Helyezze akapszulatartótakészülékbe. Zárjale azárófogantyút. Helyezzenegy üres nagy konténert akávékiöntő nyílás alá. 4 Avízkőmentesítési üzemmódbavaló lépéshez válasszaki az XL lehetőséget, és forgassaaszabályozó gyűrűt négyszer az óramutató járásával megegyező irányba, amíg avízkőeltávolítás LED villogni nem kezd. 5 Ismétnyomjamegastart/stopgombot. Agépelkezdi a vízkőeltávolítást. Amennyiségkijelző hasábfentről a4. szintre mozog. Agépvízkőmentesítése forró vízzel történik start-stopműveletben. Agépbefejezi avízkőmentesítést, amintavíztartály üres. 18 6 Ajobbvízkőeltávolítási hatékonyságérdekébenagépkb. 2 percigáll. Amennyiségkijelző hasáblefelé mozog, amígel nem tűnik. 9. A VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA LEGALÁBB 3–4 HAVONTA
Oldal: 16
7 Amennyiségkijelző hasábvillog(4. szint). 8 Ürítse ki és tisztítsaki atartályt. Öblítse el és tisztítsaki a víztartályt. Használjonegy tisztaélelmiszerbarátkefét, és szükségeseténmosogatószertis. Töltse megisméta víztartálytfriss ivóvízzel és helyezze visszaagépbe. Helyezze az edénytaz italkifolyó alá. 9 Ismétnyomjamegastart/stopgombot. Agépfolyamatosan öblítmelegvízzel. Amennyiségkijelző hasáblefelé mozog, amígel nem tűnik. Agépbefejezi az öblítést, aminta víztartály kiürül. 10 Avízkőeltávolítás jelző kikapcsol, ahőmérséklet kiválasztás villog, majdfolyamatosanpirosanvilágít, haa géphasználatrakész. 11 Távolítsael az edényt. Ürítse ki és tisztítsaki atartályt. Húzzaki akapszulatartót. Távolítsael az öblítő eszközt. Tartsabiztonságos helyenakésőbbi tisztításhoz vagy vízkő eltávolításhoz. Öblítse le akapszulatartó mindkétoldalát friss ivóvízzel. Helyezze visszaakapszulatartót. 12 Agépetpuhanedves ruhával tisztítsale. Utánaszárítsa megegy puhaszáraz ruhával. 19 9. A VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA LEGALÁBB 3–4 HAVONTA
Oldal: 17
20 10. HIBAELHÁRÍTÁS 10. 1 A NARANCSSZÍNŰ VÍZKŐTELENÍTÉS JELZŐLÁMPA BEKAPCSOL Anarancsszínűvízkőtelenítés jelzőlámpabekapcsol. 1 Ez aztjelenti, hogy agépetvízkőtleníteni kell. Ehhez kövesse avízkőoldási utasításokat. Lásda(z)9. „Avízkő eltávolításalegalább3–4havonta” c. fejezeteta18. lapon. Az italkészítés félútonleáll, vagy egyáltalánnem indul el. A mennyiségjelző villogaz aktuális szintnél. Nem folyik ki folyadék: Lehetséges, hogy avíztartály üres. 1 Ellenőrizze, hogy avíztartálybanelegendő friss ivóvíz van- e. Hanem, töltse fel friss ivóvízzel, és nyomjale a start/stopgombotaz előkészítés folytatásához. Hamég ezutánsem folyik ki víz, ellenőrizze akövetkezőt: 10.3 „NEMFOLYIKKI FOLYADÉK– ELDUGULT AKAPSZULA?”. 10. 2 NEM FOLYIK KI FOLYADÉK – NINCS VÍZ?
Oldal: 18
Nem folyik ki folyadék: Akapszulabeszorulhatott, és nyomás alattlehet. 1 Agépetmindigtartsavízszintesen!Az elkészítés leállításához nyomjamegismétastart/stopgombot. A gépetne húzzaki ahálózatból! 2 Ne igyamegakávét!Nyissaki azárófogantyút. Agép leengedi abelső nyomást. Távolítsael akapszulatartót. Dobjaki ahasználtkapszulátaszemetesbe. 3 Próbáljaagépetkapszulanélkül működtetni. Hafolyik a víz, akkor ez aztjelzi, hogy akapszulavolthibás. Használjonmásik kapszulát. Hanem, akkor kövesse a10.4 „NEMFOLYIKKI FOLYADÉK– ELDUGULT AZINJEKTOR?” pont utasításait. Nem folyik ki folyadék: az injektor eldugulhatottés nyomás alattvan. 1 Gondoskodjonróla, hogy acsepptálcaüres legyen. Vegye ki atisztítótűt. Atűttartsatávol agyermekektől! 2 Távolítsael akapszulatartót. Nyissaki azárófogantyút. Tisztítsamegaz injektortatisztítőtűvel. Kövesse a(z)9. „A vízkő eltávolításalegalább3–4havonta” c. fejezeteta18. laputasításai szerint. 21 10. HIBAELHÁRÍTÁS 10. 3 NEM FOLYIK KI FOLYADÉK – ELDUGULT A KAPSZULA? 10. 4 NEM FOLYIKKI FOLYADÉK– ELDUGULTAZINJEKTOR?
Oldal: 19
10. HIBAELHÁRÍTÁS 10. 5 EGYÉB Agépnem kapcsolható be. 1 Ellenőrizze, hogy az áramellátás dugójáthelyesen dugaszolta-e be ahálózati csatlakozó aljzatba. Haigen, ellenőrizze, hogy van-e hálózati áramellátás. 2 Haagépettovábbrasem tudjabekapcsolni, hívjaa NESCAFÉ® Dolce Gusto® forró vonalát. Aforró vonal telefonszámaitmegtaláljaaz utolsó lapon. Az ital fröcsögakávé-kiömlőnyílásból. 1 Nyomjamegastart/stopgombotaz elkészítés leállításához. Húzzaki akapszulatartót. Dobjaki ahasznált kapszulátaszemetesbe. 2 Tisztítsaki akapszulatartót. Tegyenbe egy új kapszuláta kapszulatartóba, és helyezze visszaagépbe. Haaz ital aszokásosnál lassabbanfolyik ki (vagy csak csepeg), vagy haamegszokottnál hidegebb, akkor a készüléketvízkőmentesíteni kell. www.dolce-gusto.com 1 Ehhez kövesse avízkőoldási utasításokat. Lásda(z)9. „A vízkő eltávolításalegalább3–4havonta” c. fejezeteta18. lapon. 22
Oldal: 20
Ahőmérsékletkiválasztó gombgyorsanvillog. 1 Ellenőrizze, hogy akapszulanem dugult-e el, lásd: 10.3. „Nem folyik ki folyadék – eldugultakapszula?” 21.oldal. Húzzaki ahálózati dugótés várjon20percet. Ezután dugaszoljabe ahálózati dugótahálózati csatlakozóaljzatba, és kapcsoljabe agépet. 2 Haahőmérsékletkiválasztó továbbrais gyorsanvillog, hívjaaNESCAFÉ® Dolce Gusto® ügyfélszolgálatot. Aforró vonal telefonszámaitmegtaláljaaz utolsó lapon. Víz gyűlik össze agépalattvagy körülötte. Szűntesse meg avízszivárgástaz ital készítése közben, akapszulatartó körül. 1 Húzzaki ahálózati dugót! 2 Hívjafel aNESCAFÉ® Dolce Gusto® forró vonalatvagy látogassonel aNESCAFÉ® Dolce Gusto® weboldalra. A forró vonal telefonszámaitmegtaláljaaz utolsó lapon. Akávékiöntő nyílásból víz folyik ki öblítéskor és vízkőmentesítéskor. 1 Helyezze az öblítő eszköztakapszulatartóba. Helyezze a kapszulatartótakészülékbe. 23 10. HIBAELHÁRÍTÁS 10. 5 EGYÉB
Márka:
Krups
Termék:
Kávégépek
Modell/név:
Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus
Fájltípus:
PDF
Elérhető nyelvek:
Magyar