Magnifica S ECAM 2... kézikönyv
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B kézikönyv

Felhasználói kézikönyv a DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B termékhez a Magyar-ban. Ez a PDF kézikönyv 20 oldalból áll.

PDF 20 1.1mb
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B kézikönyv
Előző oldal

Tekintse meg a DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B termék kézikönyvét alább. A ManualsCat.com-on található valamennyi kézikönyv teljesen ingyenesen tekinthető meg. A „Nyelv kiválasztása“ gomb segítségével kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt kézikönyv nyelvét.

MANUALSCAT | HU

Kérdések és válaszok

Kérdése van a DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B kapcsolatban, de nem találja a választ a felhasználói kézikönyvben? Talán a ManualsCat.com felhasználói segíthetnek megválaszolni a kérdését. Az alábbi űrlap kitöltésével az Ön kérdése a DeLonghikézikönyv alatt fog megjelenni. Magnifica S ECAM 22.110.B. Kérjük, a lehető legpontosabban adja meg, hogy milyen nehézségei vannak DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B. Minél pontosabban fogalmazza meg kérdését, annál nagyobb az esélye, hogy gyorsan választ kapsz egy másik felhasználótól. Automatikusan e-mailben értesítjük, ha valaki válaszol a kérdésére.

Tegye fel kérdését a DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.Bkapcsolatban

Oldal: 1
220 TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK... .............................................................. 221 2. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK............. 222 2.1 Az előírásokban használt szimbólumok.....222 2.2 Rendeltetésszerű használat........................222 2.3 Használati útmutató..................................222 3. BEVEZETŐ............................................... 222 3.1 A zárójelben lévő betűk..............................222 3.2 Problémák és helyreállítások......................222 4. LEÍRÁS................................................... 223 4.1 A készülék leírása ......................................223 4.2 A kezelőfelület leírása................................223 4.3 Tartozékok leírása......................................223 4.4 A tejtartó leírása........................................223 5. A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK............................................ 223 5.1 A készülék ellenőrzése...............................223 5.2 A készülék telepítése..................................223 5.3 A készülék csatlakoztatása.........................224 5.4 A készülék első üzembe helyezése.............224 6. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA.................... 224 7. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA.................... 224 8. A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI.............................. 225 8.1 Öblítés........................................................225 8.2 Vízkőoldás..................................................225 8.3 Szűrő felszerelése.......................................225 8.4 Szűrőcsere (ha van felszerelve)...................225 8.5 Pontos idő beállítása..................................225 8.6 Automata bekapcsolás...............................225 8.7 Automata kikapcsolás (készenlét)..............226 8.8 Energiatakarékosság..................................226 8.9 A hőmérséklet beállítása...........................226 8.10 Vízkeménység beállítás..............................226 8.11 Nyelv beállítása..........................................226 8.12 Hangjelzés.................................................226 8.13 Gyári beállítások (reset).............................227 8.14 Statisztika funkció......................................227 9. KÁVÉFŐZÉS............................................. 227 9.1 A kávé ízének kiválasztása..........................227 9.2 A lefőzött kávé mennyiségének beállítása.227 9.3 A saját beállítású kávé mennyiségének személyre szabása......................................227 9.4 Ekkor a csészében lévő kávé mennyisége az új beállítás szerint van beprogramozva..........227 9.5 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez...........228 9.6 Kávéfőzés szemes kávéból.........................228 9.7 Kávéfőzés előre őrölt kávéból....................228 9.8 LONG kávé készítése szemes kávéból..........228 9.9 LONG kávé készítése őrölt kávéból .............228 9.10 LONG kávé mennyiségének saját ízlés szerinti beállítása...................................................229 10. TEJES ITALOK KÉSZÍTÉSE......................... 229 10.1 A tejtartó feltöltése és behelyezése............229 10.2 A tejhab mennyiségének beállítása............229 10.3 Tejes alapú italok automatikus készítése....229 10.4 "MILK MENÜ" italok elkészítése.................230 10.5 A tejtartó tisztása minden használat után..230 10.6 A lefolyó tej és a kávé mennyiségének beállítása a CAPPUCCINO gombbal.............230 10.7 MILK MENÜ gombhoz tartozó italok csészényi kávé és tej mennyiségének beprogramozása... 230 11. FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA........................... 231 11.1 Az automatikusan adagolt víz mennyiségének módosítása................................................231 12. TISZTÍTÁS............................................... 231 12.1 A gép tisztítása...........................................231 12.2 A gép belső körének tisztítása....................231 12.3 A zacctartó tisztítása..................................231 12.4 A cseppgyűjtő és a kondenzvíz gyűjtő tálca tisztítása....................................................232 12.5 A készülék belsejének tisztítása.................232 12.6 A víztartály tisztítása..................................232 12.7 A kávé adagoló csőrök tisztítása.................232 12.8 Az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér tisztítása.........................................232 12.9 A kávétartó szűrő tisztítása.......................232 12.10A tejtartó tisztítása.....................................233 12.11Forró víz/gőz adagoló fúvóka tisztítása......233 13. VÍZKŐOLDÁS........................................... 233 14. A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK PROGRAMOZÁSA.235 14.1 Vízkeménység mérés..................................235 14.2 A vízkeménység beállítása.........................235 15. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ................................. 235 15.1 A szűrő behelyezése...................................235 15.2 A szűrő cseréje...........................................236 15.3 A szűrő eltávolítása....................................236 16. MŰSZAKI ADATOK................................... 236 17. ÁRTALMATLANÍTÁS................................. 236 18. A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK.... 237 19. POBLÉMÁK MEGOLDÁSA.......................... 238
Oldal: 2
221 1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK • A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek (bele- értve a gyermekeket is), vagy tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek nemhasználhatják,kivéve,haakészülékhasználatáravonatkozóanfelügyeletetvagy útmutatást biztosít részükre egy biztonságukért felelős személy. • A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel. • A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. • A készüléket soha ne merítse vízbe tisztítás céljából. • A készülék gyártása kizárólag háztartási célra történt. Nem használható: üzletek, iro- dák,ésmásmunkaterületek,falusiturizmus,hotel,kiadószobák,motelésegyszállás adó helyek személyzeti konyhájához. Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén, a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag Márkaszervizzel cseréltesse ki. KIZÁRÓLAG EURÓPAI PIACRA: • A készüléket 8 éven aluli gyermekek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozóan utasításokkal látták el őket, valamint ha megértették a készülék használatával kapcsolatos veszélyeket. A felhasználó által végzendő tisztítási és karbantartási műveleteket csak 8 éven felüli, vagy felügyelet alattállógyermekekvégezhetik.Akészüléketéskábeléttartsatávol8évnélfiatalabb gyermekektől. • Akészüléketcsökkentfizikai,érzékszervivagymentálisképességgelrendelkező,vagy tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha készülék biztonságos használatára vonatkozóan út- mutatást kaptak és értik a készülék használatával járó veszélyeket. • Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. • Haakészüléketfelügyeletnélkülhagyja,illetveösszeszerelés,szétszerelésvagytisztí- tás előtt mindig válassza le a hálózatról. Ezzelaszimbólummaljelöltfelületekhasználatközbenfelmelegedhetnek(aszimbó- lum csak néhány modellen található).
Oldal: 3
222 2. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 2.1 Az előírásokban használt szimbólumok Afontosfigyelmeztetéseketezekaszimbólumokjelzik.Szigorú- an tartsa be ezeket a figyelmeztetéseket. Veszély! Figyelmen kívül hagyása áramütésből eredő életveszélyes sérü- léseket okozhat. Figyelem! Figyelmen kívül hagyása sérülést, vagy a készülék meghibáso- dását okozhatja. Égésisérülésveszélye! Figyelmen kívül hagyása égési sérülést okozhat. Jóljegyezzemeg: Ez a szimbólum a felhasználó számára fontos tanácsokat és in- formációkat jelöli. Veszély! Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye. Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket: • Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába. • Ne érintse meg a csatlakozót nedves kézzel. • Biztosítsa a használt konnektor szabad hozzáférhető- ségét, mert szükség esetén csak így lehet a csatlakozót leválasztani. • Mindig a csatlakozódugót fogja, ha ki akarja húzni az al- jzatból. Ne húzza a vezetéket, mert megsérülhet. • A készülék teljes áramtalanításához húzza ki a csatlakozót a konnektorból. • Meghibásodáseseténakészüléketnepróbáljamegjavítani. Húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és forduljon Márkaszervizhez. • A készülék külső tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a csatlakozót a konnektorból és hagyja a készüléket kihűlni. Figyelem: A készülék csomagolóanyagait (műanyag zsákok, hungarocell) tartsa gyermekektől távol. Égésisérülésveszélye! A készülék meleg vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet. Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést. A készülék működése közben a csészetartó felmelegedhet. 2.2 Rendeltetésszerű használat A készülék gyártása kávé főzésére és ital melegítésre történt. Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen, veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért. 2.3 Használati útmutató A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen ol- vassa el az alábbi utasításokat. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása sérüléseket és a készülék meghibásodását okozhatja. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért, melyek ezeknek a használati utasításoknak a figyelmen kívül hagyásá- ból erednek. Jóljegyezzemeg: Gondosan őrizze meg ezeket az útmutatásokat. Amennyiben a készüléket továbbadja harmadik személynek, mellékelje ezeket a használati utasításokat is. 3. BEVEZETŐ Köszönjük, hogy automata kávéfőző és cappuccino készítő gé- pünket választotta. Kívánunk Önnek sok kellemes pillanatot az új készülék hasz- nálata során. Kérjük, szánjon néhány percet a használati út- mutatók elolvasására. Így elkerülheti a veszélyeket és a gép meghibásodását. 3.1 A zárójelben lévő betűk A zárójelben lévő betűk megfelelnek a Készülék leírása fejezet- ben ismertetett jelmagyarázatnak (2-3. oldal). 3.2 Problémák és helyreállítások Problémák esetén próbálja meg azokat a„18. a kijelzőn meg- jelenített üzenetek” és a „19. Poblémák megoldása”fejezetek figyelmeztetései szerint megoldani. Amennyiben a problémát nem sikerül megoldani, vagy további információra van szüksége, kérjük, hívja az Ügyfélszolgálatot a mellékelt "Ügyfélszolgálat" dokumentumon feltüntetett telefonszámon. Amennyiben az ön országa nem szerepel a felsoroltak között, hívja a jótállási jegyen feltüntetett telefonszámot. Az esetleges helyreállításokértforduljonkizárólagaDe'LonghiMárkaszerviz- hez. A márkaszervizek címét a készülékhez mellékelt jótállási jegyen találja.
Oldal: 4
223 4. LEÍRÁS 4.1 A készülék leírása (3. oldal - A ) A1. Szemes kávé tartó fedele A2. Előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér fedele A3. Szemes kávé tartó A4. Előre őrölt kávé tölcsér A5. Az őrlés finomságát szabályozó gomb A6. Csészetartó A7. Kávé adagoló (állítható magasságú) A8. Meleg víz és gőz fúvóka A9. Kondenzvíz gyűjtő tartály A10. Kávézacc tartó A11. Csészetartó A12. Cseppgyűjtő tálca A13. A cseppgyűjtő tálca vízszintjének szintjelzője A14. A kávétartó szűrőt védő lemez A15. Kávétartó szűrő A16. Víztartály A17. Vízlágyító szűrő helye A18. Víztartály fedele A19. Tápkábel csatlakozó helye A20. Főkapcsoló 4.2 A kezelőfelület leírása (2. oldal - B ) A kezelőfelület néhány gombja kettős funkcióval rendelkezik: ez a leírásbanzárójelbentalálható. B1. gomb: a gép bekapcsolására és kikapcsolására szolgál (készenléti) B2. MENU/ESCgombamenübetörténőbelépéshez(Amikora programozásmenübelép:nyomjamegamenübőltörténő kilépéshez) B3. OK gomb: a kiválasztott funkció engedélyezésére és meg- erősítésére szolgál B4. Kijelző: végigvezeti a felhasználót a készülék használatára vonatkozóan B5. gomb: a kávé hosszának kiválasztásához B6. kávéaroma kiválasztása gomb: nyomja meg a kávé ízének kiválasztásához B7. gomb: meleg víz adagoláshoz B8. gomb: 1 csésze LONG kávé készítésére szol- gál B9. CAPPUCCINO:: gomb: cappuccino készítéséhez (Amikor belép a programozás menübe, nyomja meg a gombot a menü pontok legörgetéséhez) B10. MILK MENU gomb: CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK készítés hozzáféréséhez (Amikor belép a programozás menübe, nyomja meg a gombot a menü pontok legörgetéséhez B11. gomb: 1 csésze kávé készítésére szolgál a kijelzőn megjelenő beállításokkal B12. gomb: 2 csésze kávé készítésére szolgál a kijelzőn megjelenő beállításokkal 4.3 Tartozékok leírása (2. oldal - C ) C1. Vízkeménység mérő tesztcsík („Total HardnessTest”) C2. Előre őrölt kávé adagoló kanál C3. Vízkőoldó C4. Vízlágyító szűrő (néhány modell esetében) C5. Ecset a tisztításhoz C6. Meleg víz adagoló C7. Tápkábel 4.4 A tejtartó leírása (2. oldal - D ) D1. Tejhab beállító gomb és CLEAN funkció D2. Tejtartó fedele D3. Tejtartó D4. Tejfelszívó cső D5. Tejhab kivezető cső (állítható) 5. A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK 5.1 A készülék ellenőrzése A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a ké- szülék ép-e, és minden tartozéka megtalálható-e. Nyilvánvaló sérülésekeseténnehasználjaakészüléket.ForduljonaDe’Long- hi Márkaszervizhez. 5.2 A készülék telepítése Figyelem! A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket: • A készülék hőt ad le a környezetébe. A készülék elhelyezé- sétkövetőenellenőrizze,hogyvan-elegalább3cmszabad helymaradakészülékfelületei,azoldalsórészekésahátsó rész között, valamint legalább 15 cm a készülék felett. • A készülékbe esetleg befolyó víz károsíthatja a készüléket. Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe. • A készülék megsérülhet, ha a benne lévő víz megfagy. Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmér- séklet fagypont alá süllyedhet. • A tápkábelt úgy helyezze el, hogy éles vagy meleg felüle- tek (pl. elektromos főzőlapok) ne okozzanak rajta sérülést.
Oldal: 5
224 5.3 A készülék csatlakoztatása Figyelem! Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége megfelel-e a készülék alján lévő adattáblán jelzett feszültségnek. A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A tel- jesítményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa. Haazaljzatésacsatlakozónemillenekössze,szakemberrelcse- réltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra. 5.4 A készülék első üzembe helyezése Jóljegyezzemeg! • A készülék gyári ellenőrzése kávé használatával történt, ezért teljesen természetes, ha a darálóban kávé maradvá- nyokat talál. Biztosítjuk önt arról, hogy a készülék új. • Tanácsos a víz keménységét a lehető leghamarabb beállítani a készüléken. Ehhez kövesse a„14. A víz keménységének programozása”fejezet leírásait. 1. Csatlakoztassa a tápkábel csatlakozóját (C7) a készülék hátulján lévő foglalatba, majd csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz (1 ábra), és ellenőrizze, hogy megnyomta-e a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót (A20) 2. ábra). 2. Húzza ki a víztartályt (A16) (3. ábra), nyissa fel a fedelet (A18)(4.ábra),töltsönfrissvizetatartálybaaMAXjelzésig (5.ábra);zárjavisszaafedeletéshelyezzevisszaatartályt. Ahasználnikívántnyelveta (B9)vagya (B10)(6.ábra)nyi- lak előrevagyhátraléptetésévelválasszakivagyhagyja,hogya kijelzőn (B4) a nyelvek automatikusan felváltva megjelenjenek (körülbelül 3 másodpercenként): 3. amikor megjelenik a magyar nyelv, tartsa lenyomva az OK (B3-7. ábra) gombot, míg a kijelzőn megjelenik az üzenet: “Magyar beállítva”. Majd kövesse a gép kijelzőjén megjelenő utasításokat: 4. “HELYEZZE BE A VÍZ ADAGOLÓT”: Ellenőrizze, hogy a meleg víz adagolót (C6) felhelyezte-e a fúvókára (A8), majd helyezzen alá egy legalább 100 ml térfogatú edényt (8. ábra). 5. A kijelzőn megjelenik a “MELEG VÍZ ADAGOLÁS Nyomja meg az OK gombot”; 6. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez: a készü- lék adagolja a vizet az adagolóból, majd automatikusan kikapcsol. A kávéfőző gép készen áll a normál használatra. Jóljegyezzemeg! • Azelsőhasználatsoránlegalább4-5kávévagycappuccino főzésérevanszükség,mielőttakészülékelfogadhatókávét készítene. • Az első 5-6 cappuccino készítése során normális, ha a for- rásban lévő víz hangját hallja: a későbbiekben a zajszint csökken. • Mégfinomabbkávéésagépjobbteljesítményeérdekében azt tanácsoljuk, hogy telepítse a vízlágyító szűrőt (C4) a „15.vízlágyítószűrő”fejezetelőírásaiszerint.Haazönáltal vásárolt modell nem rendelkezik szűrővel, igényeljen a De’LonghiVevőszolgálatnál. 6. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA Jóljegyezzemeg! Akészülékbekapcsolásaelőttellenőrizze,hogymegnyomta-ea főkapcsolót (A20) (2 ábra). Minden bekapcsoláskor a készülék automatikusan lefuttat egy előmelegítő és öblítő ciklust, amelyet nem lehet félbeszakítani. A készülék csak ennek a ciklusnak a lefuttatása után áll készen használatra. Égésisérülésveszélye! Az öblítés során a kávé adagoló csövekből (A7) kevés forró víz távozik, amelyet az alatta lévő csepptálca fog fel (A12). Kerülje a forró vízzel való érintkezést. • A készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot (B1-9. ábra): a kijelzőn megjelenik a Melegítés. Kérem várjon”.üzenet. A melegítést követően a készülék egy másik üzenetet jelenít meg: “ÖBLÍTÉS”; így a készülékben nem csak a vízmelegítő melegszik át, hanem a készülék a meleg vizet a belső csövekbe áramoltatja, hogy azok is felmelegedjenek. A készülék akkor érte el az üzemi hőmérsékletet, amikor a kijel- zőn megjelenik a kávé ízét és mennyiségét jelző üzenet. 7. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA Amennyiben a használat során a készülék kávét főzött, a ké- szülék minden kikapcsoláskor elvégez egy automatikus öblítő programot. Égésisérülésveszélye! Az öblítés során a kávé adagoló csövekből (A7) kevés forró víz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést. • A készülék kikapcsolásához nyomja meg a gombot (B1-9. ábra). • Akijelzőn(B4)azalábbifeliratjelenikmeg„Kikapcs.folya- matban,Kéremvárjon”:akészülékelvégziazöblítést,majd kikapcsol (készenléti állapotba áll). Jóljegyezzemeg! Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, válassza le a készüléket az elektromos hálózatról: • először kapcsolja ki a készüléket a gomb megnyo- másával (9. ábra);
Oldal: 6
225 • majd engedje fel a készülék hátoldalán elhelyezett főkap- csolót (A20) (2 ábra). Figyelem! Soha ne nyomja meg a főkapcsolót, ha a készülék be van kapcsolva. 8. A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI 8.1 Öblítés Ezzel a funkcióval a kávé adagolóból (A7) és a forró víz adago- lóból (C6) kiengedheti a meleg vizet, ha be van kapcsolva, így tisztítva és melegítve gép belső körét. Helyezzenakávéadagolóésaforróvízadagolóaláegylegalább 100 ml térfogatú edényt (8. ábra). A funkció aktiválásához kövesse az alábbiakat: 1. Nyissa meg a menüt a MENU/ESC gombbal; 2. Nyomja meg a (B9) vagy a (B10) gombot (6. ábra) addig, míg a kijelzőn (B4) megjelenik az Öblítés”; felirat; 3. NyomjamegazOKgombot(B3-7.ábra):akijelzőnmegje- lenik a Megerősíti?”; felirat; Figyelem!Égésisérülésveszélye. A forró víz kibocsátás során ne hagyja a gépet felügyelet nélkül. 4. NyomjamegazOKgombot: akijelzőnmegjelenikaz“ÖB- LÍTÉS, Kérem várjon”;felirat; 5. Néhány másodperc múlva, a kávé adagolás előtt és azt követően a meleg víz adagolás előtt (ha aktív), meleg víz folyik ki, ami a gép belső körét tisztítja és melegíti: a kijel- zőnmegjelenikaz"ÖBLÍTÉS”felirat,majdegyfolyamatsáv jelzi, a folyamat előrehaladását; 6. A funkció megszakításához nyomjon meg egy gombot, vagy várjon, míg a folyamat automatikusan megszakad. Jóljegyezzemeg! • Amennyibenagépet3-4napnálhosszabbideignemhasz- nálja, különösen javasoljuk, hogy a gép újbóli bekapcsolá- sa után, mielőtt használná, futtasson le 2-3 öblítést; • Ennek a funkciónak a lefuttatása után normális, ha a ká- vézacc tartóban (A10) víz marad . 8.2 Vízkőoldás A vízkőoldásra vonatkozó előírásokkal kapcsolatosan tanulmá- nyozza a „13.Vízkőoldás”fejezetet. 8.3 Szűrő felszerelése A szűrő telepítése A szűrő behelyezésére vonatkozó előírásokkal kapcsolatosan olvassa el a„15. vízlágyító szűrő”fejezetet. 8.4 Szűrőcsere (ha van felszerelve) A szűrő cseréjére vonatkozó előírásokkal kapcsolatosan olvassa el a„15.2 A szűrő cseréje”bekezdést. 8.5 Pontos idő beállítása A kijelzőn lévő óra beállításához az alábbiak szerint járjon el: 1. Nyissa meg a menüt a MENU/ESC gombbal; 2. Nyomja meg a (B9) vagy a (B10) gombot (6. ábra) addig, míg a kijelzőn (B4) megjelenik a„Pontos idő beáll- tás”;”felirat; 3. NyomjamegazOK gombot(B3-7.ábra):azórákvillognak; 4. Nyomjameg a vagya gombotazóramódosításához; 5. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot: a percek villognak; 6. Nyomjamega vagya gombotapercmódosításához; 7. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot. Azórabeállításakész:nyomjamegaMENU/ESC gombotame- nüből valókilépéshez. 8.6 Automata bekapcsolás Az automata bekapcsolás segítségével beállíthatja a bekap- csolás időpontját, így a készüléket használatra készen találja a megadott időpontban (pl. reggel), és rögtön megkezdheti a kávé készítését. Jóljegyezzemeg! Ahhoz, hogy a funkció bekapcsoljon, az órát előzőleg megfele- lően be kell állítani. Az automata bekapcsolás funkció aktiválásához kövesse az alábbiakat: 1. Nyissa meg a menüt a MENU/ESC (B2) gombbal; 2. Nyomja meg a (B9) vagy a (B10) gombot (6. ábra) míg a kijelzőn (B4) megjelenik az “Automata kikapcsolás” felirat; 3. Nyomjamegaz OK gombot(B3-fig.7):akijelzőnmegje- lenik a„Aktiválja?”felirat; 4. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot; 5. Nyomja meg a vagy a gombot az óra kiválasztásához; 6. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot; 7. Nyomjamega vagya gombotapercmódosításához.; 8. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot; 9. A menüből való kilépéshez nyomja meg a MENU/ESC gombot. Az időpont megerősítését követően az automata bekapcsolás funkció aktiválását a kijelzőn a szimbólum mutatja, amely az óra mellett jelenik meg. A funkció kikapcsolásához: 1. Válassza ki a menüből az automatikus bekapcsolás funkciót;
Oldal: 7
226 2. Nyomja meg az OK: gombot: a kijelzőn megjelenik a“ Ki- kapcsolja?”felirat; 3. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn a szimbólum a továbbiakban nem látható. 8.7 Automata kikapcsolás (készenlét) Az automata kikapcsolást beállíthatja úgy, hogy a készülék 15 perc, 30 perc, 1, 2, vagy 3 óra inaktivitás után kikapcsoljon. Az automata kikapcsolás programozásához kövesse az alábbiakat: 1. Nyissa meg a menüt a MENU/ESC (B2) gombbal; 2. Nyomja meg a (B9) vagy a (B10) gombot (6. ábra) míg a kijelzőn (B4) megjelenik az “Automata kikapcsolás” felirat; 3. Nyomja meg az OK gombot(B3 - 7. ábra); 4. Nyomjamega vagya gombot ,mígmegnemjelenik a beállítani kívánt idő (15 vagy 30 perc, vagy 1, 2 vagy 3 óra); 5. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot; 6. A menüből való kilépéshez nyomja meg a MENU/ESC gombot. Ezzel beállította az automata kikapcsolást. 8.8 Energiatakarékosság Ezzel a funkcióval bekapcsolhatja és kikapcsolhatja az energia- takarékos üzemmódot. Amikor a funkció be van kapcsolva, az uniós szabályoknak megfelelően alacsony energiafogyasztást biztosít. Az„energiatakarékosság”funkció kikapcsolásához (vagy bekap- csolásához) kövesse az alábbiakat: 1. Nyissa meg a menüt a MENU/ESC (B2) gombbal; 2. Nyomjamega (B9)vagya (B10)gombot(6.ábra)míg a kijelzőn (B4) megjelenik az“ Energiatakarékosság”felirat ; 3. Nyomja meg az OK gombot (B3 - 7. ábra): a kijelzőn meg- jelenik a “Kikapcsolja?”(vagy a “Bekapcsolja?”felirat, ha a funkció ki van kapcsolva); 4. Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolásához vagy ki- kapcsolásához nyomja meg az OK gombot; 5. A menüből való kilépéshez nyomja meg a MENU/ESC gombot. Amikor a funkció be van kapcsolva, akkor a kijelzőn megjelenik az „Energiatakarékosság” felirat, ha egy bizonyos ideig nem használja a készüléket. Jóljegyezzemeg! • Energiatakarékos üzemmódban a gépnek szüksége van néhány másodpercre, mielőtt az első kávét vagy az első tejes italt lefőzné, mert fel kell melegednie. • Bármilyen ital elkészítése előtt nyomjon meg egy gombot az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez, majd nyomja meg a megfelelő italhoz tartozó gombot. • Ha a tejtartót (D) behelyezte a készülékbe, az„energiata- karékosság”funkció nem kapcsol be. 8.9 A hőmérséklet beállítása Amennyiben a kávé elkészítéséhez használt víz hőmérsékletét módosítani szeretné, az alábbiak szerint járjon el: 1. Nyissa meg a menüt a MENU/ESC (B2) gombbal; 2. Nyomja meg a (B9) vagy a (B10) (6.ábra) gombo- kat, míg a kijelzőn (B4) meg nem jelenik a “hőmérséklet beállítása"felirat; 3. Nyomja meg az OK gombot(B3 - 7. ábra); 4. Nyomja meg a vagy a gombot, míg a beállítani kívánt hőmérséklet meg nem jelenik a kijelzőn (●=alacsony; ●●●●=maximum); 5. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot; 6. A menüből való kilépéshez nyomja meg a MENU/ESC gombot. 8.10 Vízkeménység beállítás Avízkeménységbeállításáravonatkozóelőírásokkalkapcsolato- san tanulmányozza a„14. A víz keménységének programozása” fejezetet. 8.11 Nyelv beállítása A kijelző (B4) nyelvének módosításához kövesse az alábbiakat: 1. Nyissa meg a menüt a MENU/ESC (B2) gombbal; 2. Nyomja meg a (B9) vagy a (B10) gombokat (6. ábra) míg a kijelzőn meg nem jelenik a“Nyelv beállítása”felirat; 3. Nyomja meg az OK gombot(B3 - 7. ábra); 4. Nyomja meg a vagy a gombot , míg a kijelzőn meg nem jelenik a használni kívánt nyelv; 5. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot; 6. A kijelzőn megjelenik a felirat, amely megerősíti a nyelv beállítását; 7. A menüből való kilépéshez nyomja meg a MENU/ESC gombot. 8.12 Hangjelzés Ezzel a funkcióval be-, és kikapcsolhatja a hangjelzést, amelyet a készülék a gombok megnyomásakor vagy a tartozékok behe- lyezésekor/kivételekor bocsát ki. A hangjelzés kikapcsolásához vagy újbóli bekapcsolásához kövesse az alábbiakat: 1. Nyissa meg a menüt a MENU/ESC (B2) gombbal; 2. Nyomja meg a (B9) vagy a (B10) gombokat (6. ábra) míg a kijelzőn (B4) meg nem jelenik a“Hangjelzés”felirat; 3. Nyomja meg az OK gombot (B3 -7. ábra): a kijelzőn meg- jelenik a“Kikapcsolja?”felirat (vagy a “Bekapcsolja?”, ha ki van kapcsolva);
Oldal: 8
227 4. A hangjelzés bekapcsolásához vagy kikapcsolásához nyomja meg az OK gombot; 5. A menüből való kilépéshez nyomja meg a MENU/ESC gombot. 8.13 Gyári beállítások (reset) Ezzelafunkcióvalvisszaállíthatjaamenübeállításaitésamen�- nyiségi beállításokat a gyári értékre (kivéve a nyelvet, ott a be- állított nyelv marad). A gyári beállítások visszaállításához kövesse az alábbiakat: 1. Nyissa meg a menüt a MENU/ESC (B2) gombbal; 2. Nyomja meg a (B9) vagy a (B10) gombokat (6.ábra) amíg a kijelzőn (B4) meg nem jelenik a “Gyári beállítás” felirat; 3. Nyomja meg az OK gombot(B3 - 7. ábra); 4. A kijelzőn megjelenik a„Megerősíti?”felirat 5. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez és a kilépéshez. 8.14 Statisztika funkció Ezzel a funkcióval megjelenítheti a készülékre vonatkozó sta- tisztikai adatokat. Az adatok megjelenítéséhez kövesse az alábbiakat: 1. Nyissa meg a menüt a MENU/ESC (B2) gombbal; 2. Nyomja meg a (B9) vagy a (B10) gombot (f6. ábra) míg a kijelzőn meg nem jelenik a“Statisztika”felirat; 3. Nyomja meg az OK ( gombot(B3 - 7. ábra); 4. A vagy a gomb meg nyomásával lehetőség van az alábbiak ellenőrzésére: - az adagolt kávé mennyisége; - a készülék összesen mennyi tejes italt készített; - összesen hány liter vizet használt fel; - mennyi vízkőoldást hajtott végre; - hányszor cserélte ki a vízlágyító szűrőt. 5. A menüből való kilépéshez nyomja meg kétszer a MENU/ ESC gombot. 9. KÁVÉFŐZÉS 9.1 A kávé ízének kiválasztása A készülék gyári beállítás szerint normál ízű kávét főz. Az alábbi ízek közül választhat: Extra lágy íz Lágy íz Normál íz Erős íz Extra erős íz A kávé ízének módosításához nyomja meg többször egymás után a gombot (B6 - 10. ábra), amíg a kijelzőn (B4) meg nem jelenik a beállítani kívánt íz. 9.2 A lefőzött kávé mennyiségének beállítása Akészülékgyáribeállításszerintnormálkávétfőz.Akávémen�- nyiségének kiválasztásához nyomja meg a gombot (B5- 11.ábra)amígakijelzőn(B4)megnemjelenikabeállítani kívánt kávé mennyiségéhez tartozó üzenet: Kávé kiválasztva Kávé mennyisége csészében (ml) SAJÁT BEÁLL. KÁVÉ Programozható: ≃20 - ≃180 RÖVID KÁVÉ ≃40 NORMÁL KÁVÉ ≃60 HOSSZÚ KÁVÉ ≃90 EXTRA HOSSZÚ KÁVÉ ≃120 9.3 A saját beállítású kávé mennyiségének személyre szabása A készülék gyári beállítás szerint“SAJÁT BEÁLLÍTÁSÚ KÁVÉ” készítése esetén kb, 30 ml kávét főz. Amennyiben módosítani kívánja ezt az értéket, járjon el az alábbiak szerint: 1. Helyezzen egy csészét a kávé adagoló csőre alá (A7)(12. ábra). 2. Nyomja meg a (B5) (11. ábra) gombot, míg meg nem jelenik a“ SAJÁT BEÁLLÍTÁSÚ KÁVÉ”felirat. 3. Tartsa lenyomva a gombot (B11) (16. ábra) míg meg nemjelenika“1SAJÁTBEÁLLÍTÁSÚKÁVÉmennyiségprog- ramozása”felirat, és a gép elkezdi adagolni a kávét; ekkor engedje fel a gombot; 4. Amint a csészében lévő kávé eléri a kívánt szintet, ismét nyomja meg a gombot . 4. Amint a csészében lévő kávé eléri a kívánt szintet, ismét nyomja meg a gombot 9.4 Ekkor a csészében lévő kávé mennyisége az új beállítás szerint van beprogramozva. Kávédaráló beállítása A kávédarálónak nincs szüksége beál- lításra, legalábbis kezdetben, mert a gyári beállítás megfelelő kávé adagolást biztosít. Az első néhány kávéfőzést követően azonban, ha a kávé túl híg, kevés rajta a hab vagy túl lassan folyik le (csöpög), állítsa be a kávé őrlés finomságát a szabályozó gomb segítségével (A5 - 13. ábra). Jóljegyezzemeg! A szabályozó gombot csak akkor forgassa el, amikor a kávéda- ráló működik.
Oldal: 9
228 Ha a kávé túl lassan vagy egyáltalán nem folyik le, fordítsa el a gombot egy fokozattal az óramutató járásával meg- egyező irányba a 7 szám felé. A testesebb kávé vagy nagyobb men�- nyiségű hab érdekében pedig fordítsa a gombot az óramutató járásával ellenté- tes irányba az 1-es szám felé (de egyszerre csak egy fokozattal, máskülönben előfordulhat, hogy a kávé csak csöpög). A beállítás hatása csak 2 kávé lefőzése után érezhető. Ha a beál- lítás nem hozza meg a kívánt eredményt, fordítsa el a gombot a kívánt irányba még egy fokozattal. 9.5 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez Ha azt szeretné, hogy a kávé melegebb legyen: • futtassonleegyöblítést,aprogramozásmenübenaz"Öb- lítés" funkció kiválasztásával („8.1 Öblítés”bekezdés); • vízzel melegítse fel a csészéket (használja a meleg víz funkciót); • aprogramozásmenübennöveljeakávéhőmérsékletét(„8.9 A hőmérséklet beállítása”bekezdés). 9.6 Kávéfőzés szemes kávéból Figyelem! Ne használjon karamellizált vagy kandírozott kávészemeket, mert beleragadhatnak a kávédarálóba, és tönkretehetik. 1. Töltse be a szemes kávét a megfelelő tartályba (A3)(14. ábra); 2. A kávé adagoló csőrei (A7) alá helyezzen: - 1 csészét, ha 1 csésze kávét kíván főzni(12. ábra); - 2 csészét, ha 2 csésze kávét kíván főzni(15. ábra); 3. Engedje le a kávé adagolót, hogy a lehető legközelebb le- gyen a csészéhez(15. ábra): így jobb lesz a hab minősége; 4. Nyomja meg a kívánt adagolásnak megfelelő gombot (B11-1 csésze vagy B12 -2 csésze ); 5. A kávéfőzés megkezdődik, és a kijelzőn (B4) megjelenik a beállított hosszúság és a folyamatsáv, amely a folyamat előrehaladásával megtelik. Jóljegyezzemeg: • A kávé adagolása közben bármikor leállíthatja az adago- lást a készülék egyik gombjának megnyomásával. • A kávéfőzés végén, ha növelni szeretné a csészében lévő kávémennyiségét,tartsalenyomva(3másodpercenbelül) az egyik kávé adagoló gombot ( vagy ) (16. ábra). A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra. Jóljegyezzemeg! • A használat során a kijelzőn megjelenik néhány üzenet ( TÖLTSE FEL A TARTÁLYT, ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT ame- lyek jelentését a „18. a kijelzőn megjelenített üzenetek” fejezetben olvashatja. • Ha melegebb kávét szeretne elérni, olvassa el a„9.5 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez”bekezdést. • Ha kávé csak cseppekben folyik le, túl híg, kevés rajta a hab vagy túl hideg, olvassa el a„19. Poblémák megoldása” fejezet tanácsait. 9.7 Kávéfőzés előre őrölt kávéból Figyelem! • Az előre őrölt kávét soha ne öntse be a készülékbe, amikor az ki van kapcsolva, mert a kávé szétszóródhat a gépben, és beszennyezheti. Ezzel károkat okozhat a készülékben. • Ne öntsön egyszerre 1 csapott adagolókanálnál (C2) több kávét a gépbe, mert a gép belseje beszennyeződhet, vagy a tölcsér (A4) eltömődhet. Jóljegyezzemeg! Ha előre őrölt kávét használ, egyszerre csak egy csésze kávé főzhető. 1. Nyomja meg egymást követően többször a gombot (B6) (10. ábra) míg a kijelzőn meg nem jelenik az “Előre őrölt”felirat. 2. Nyissa ki az előre őrölt kávé tölcsérének fedelét (A2). 3. Ellenőrizze, hogy a tölcsér (A4) nincs-e eltömődve, majd töltsön bele egy csapott adagoló kanálnyi előre őrölt kávét(17. ábra). 4. Helyezzen egy csészét a kávé adagoló csőre alá (A7)(12. ábra). 5. Nyomja meg az 1 csésze adagoló gombot(B11) (16. ábra). 6. . A kávéfőzés megkezdődik, és a kijelzőn megjelenik a be- állított mennyiség és a folyamatsáv amely a kávé készítése közben megtelik. Jóljegyezzemeg! Ha az„Energiatakarékosság”funkció aktív, az első kávé elkészí- tése néhány másodperc várakozási időt vehet igénybe.. 9.8 LONG kávé készítése szemes kávéból Kövesse a„9.6 Kávéfőzés szemes kávéból” bekezdés előírásait a gép előkészítéséhez, majd nyomja meg a gombot (B8) (18. ábra). 9.9 LONG kávé készítése őrölt kávéból Kövesse a„9.7 Kávéfőzés előre őrölt kávéból” bekezdés 1-2-3- 4 pontjának előírásait, majd nyomja meg a (gombot B8) (18. ábra).
Oldal: 10
229 A gépmegkezdiakávéadagolásátésmegjelenikafolyamatsáv; a kávéfőzés felénél megjelenik a “TEGYEN BE ELŐRE ŐRÖLT KÁVÉT,, Nyomja le az OK-t” üzenet. Ekkor helyezzen be egy adagolókanálnyi (C2) előre őrölt kávét és nyomja meg az OK gombot (B3) (7.ábra). A kávéfőzés folytatódik és a készüléken megjelenik a folyamat- sáv, mely a kávéfőzés előrehaladtával lassan feltöltődik. 9.10 LONG kávé mennyiségének saját ízlés szerinti beállítása A kávégép gyárilag úgy van beállítva, hogy adagonként kb. 180 ml LONG kávét főzzön le. Ha módosítani kívánja ezt a választást, az alábbiak szerint járjon el: 1. Helyezzen egy csészét vagy megfelelő nagyságú poharat a kávé adagoló csőrei alá (A7)(12.ábra). 2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a (B8) (18. ábra) gombot, míg meg nem jelenik a“Mennyiség programozá- sa”felirat. 3. Engedje el a gombot:a gép megkezdi a kávé lefőzését; 4. Amint a csészében lévő kávé eléri a kívánt szintet, ismét nyomja meg a gombot. 4. Amint a csészében lévő kávé eléri a kívánt szintet, ismét nyomja meg a gombot Jóljegyezzemeg! Haaprogramozástelőreőröltkávévalvégezte,agépkérnifogja egy második adagolókanálnyi (C2) kávé bevitelét. 10. TEJES ITALOK KÉSZÍTÉSE Jóljegyezzemeg! • Azért, hogy a tej mindig megfelelően habos legyen, és ne képződjenek benne nagy buborékok, tisztítsa meg a tartó fedelét (D2) és a meleg víz fúvókát (A8) a„10.5 A tejtartó tisztása minden használat után”, a„12.10 A tejtartó tisztí- tása” és a „12.11 Forró víz/gőz adagoló fúvóka tisztítása” bekezdésekben leírtak szerint. 10.1 A tejtartó feltöltése és behelyezése 1. Vegye le a fedelet (D2) (19. ábra); 2. Töltse fel a tejtartót (D3) megfelelő mennyiségű tejjel. Ne töltsön a tartón jelölt MAX. mennyiségnél több tejet a tar- tóba (20. ábra). Vegye figyelembe, hogy a tartály oldalán található osztások 100 ml-es tej mennyiséget jelölnek; Jóljegyezzemeg! • Ahomogénéskrémestejhabkészítéséhezhasználjonzsír- szegény vagy félzsíros hűtő hideg tejet (kb. 5 °C). • Ha az “Energiatakarékosság” funkció aktív, a cappuccino elkészítése néhány másodperc várakozási időt vehet igénybe. 3. Győződjön meg arról, hogy a tejfelszívó cső (D4) megfe- lelően illeszkedik-e a tejtartó fedelének alján kialakított helyére (21. ábra); 4. Helyezze vissza a tejtartó fedelét; 5. Húzza ki a meleg víz adagolót (C6) (22. ábra); 6. Helyezze fel a tartályt (D) a fúvókára, és nyomja be ütkö- zésig (A8) (23. ábra): a készülék hangjelzést bocsát ki (ha a hangjelzés funkció aktív); 7. Helyezzen egy megfelelő méretű csészét a kávé adagoló (A7) cső és a tejhab adagoló cső (D5) alá, állítsa be a tej adagolócsőhosszúságátúgy,hogyelégközellegyenacsé- széhez. Ehhez elég, ha lefelé húzza az adagolót ( 24. ábra). 8. Az egyes funkciók leírását az alábbiakban olvashatja. 10.2 A tejhab mennyiségének beállítása A tejhab beállítására szolgáló gomb (D1) elforgatásával be- állíthatja az ital elkészítése során a csészébe öntött tejhab mennyiségét. A gomb helyzete Leírás Javaslat Nincs hab CAFFELATTE / MILK (meleg tej) Kevés hab LATTE MACCHIATO/ FLATWHITE Max. men�- nyiségű hab CAPPUCCINO / MILK (habostej) 10.3 Tejes alapú italok automatikus készítése A vezérlőpanelen (B) található a gomb (B9) automatikus CAP- PUCCINOkészítéséhez. AZ ital elkészítéséhez: 1. Töltsefelésillesszebeatejtartályt(D)akorábbiakbanleír- taknak megfelelően. 2. Forgassa a tejtartó fedelén (D2) található habot beállító gombot (D1) a beállítani kívánt habmennyiségnek megfe- lelő állásba. 3. NyomjamegaCAPPUCCINOgombot:akijelzőn(B4)meg- jelenik az ital neve és egy folyamatsáv mely a cappuccino készítésekor folyamatosan feltöltődik. 4. Néhány másodperc elteltével a tej kifolyik a tej adagoló csőből (D5), és megtölti a csészét. A tej adagolását köve- tően a gép automatikusan elkészíti a kávét.
Oldal: 11
230 10.4 "MILK MENÜ" italok elkészítése Afentleírtitalokonkívül,agépautomatikusankészítTEJESKÁVÉ (CAFFELATTE), LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE és MILK (meleg tejet) is. E zekhez az italokhoz:: 1. Töltsefelésillesszebeatejtartályt(D)akorábbiakbanleír- taknak megfelelően; 2. Forgassa a tejtartó fedelén (D2) található hab beállító gombot (D1) a beállítani kívánt habmennyiségnek megfe- lelő állásba; 3. Nyomja meg a MILK MENU (B10) gombot; 4. Nyomjamega (B9)vagyagombot (B10)(6.ábra)míg a kijelzőn (B4) meg nem jelenik a beállítani kívánt italhoz tartozó megfelelő felirat (CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLATWHITE o MILK ); 5. Nyomja meg az OKgombot (B3)(7. ábra) az adagolás indításához; 6. Néhány másodperc elteltével a tej kifolyik a tej adagoló csőből (D5), és megtölti a csészét. Azon italok esetében, ahol ez szükséges, a tej adagolását követően a készülék automatikusan készíti el a kávét. Jóljegyezzemeg:valamennyitejalapúital készítésérevonatkozóelőírások • Ha az adagolás közben szeretné félbeszakítani a készítést, nyomjon meg egy gombot. • Az adagolás végén, ha növelni szeretné a csészében lévő kávé vagy tej mennyiségét, tartsa lenyomva (3 másod- percen belül) a tej-, vagy kávé alapú italok elkészítéséhez szükséges gombok egyikét. • Ne hagyja hosszabb ideig a tejtartót szobahőmérsékleten: minél melegebb a tej (az ideális hőmérséklet 5 °C), annál rosszabb lesz a tejhab minősége. 10.5 A tejtartó tisztása minden használat után Figyelem!Égésisérülésveszély A tejtartó belső csöveinek tisztítása közben a tej adagoló cső- ből (D5) némi forró víz és gőz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést. A tejes funkciók használatát követően a kijelzőn (B4) az alábbi felirat villog:„GOMB A CLEAN POZ-BAN”.. A készülékben maradt tej eltávolításához kövesse az alábbiakat: 1. Hagyja a tejtartót (D) a készülékre felhelyezve (nincs szük- ség a tartó kiürítésére); 2. Helyezzenegycsészét,vagyegyébedénytatejhabadagoló cső alá (24. ábra). 3. Fordítsa el a tejhab szabályozó gombot (D1) „CLEAN” ál- lásba (25. ábra): a kijelzőn megjelenik a folyamatsáv és a “Tisztítás folyamatban”. felirat. A tisztítás automatikusan leáll. 4. Állítsa vissza a beállító gombot a kívánt tejhab mennyiségére. 5. Vegye le a tejtartó fedelét, és tisztítsa meg a gőz fúvókát (A8) egy szivaccsal (26. ábra) Jóljegyezzemeg! • Amennyiben egyszerre több tejes alapú italt kíván főzni, a tej- tartó tisztítását az utolsó ital elkészítése után végezze el. • A tejtartóban maradt tejet tárolja hűtőszekrényben. • Néhány esetben a tisztítás elvégzéséhez meg kell várnia, hogy a készülék felmelegedjen. 10.6 A lefolyó tej és a kávé mennyiségének beállítása a CAPPUCCINO gombbal A készülék gyári beállítás szerint normál mennyiségeket készít. Amennyibenezeketamennyiségeketmódosítanikívánja,járjon el az alábbi módon: 1. Helyezzen egy megfelelő méretű csészét a kávé adagoló cső (A7) és a tej adagoló cső (D5) alá; 2. Tartsa lenyomva a CAPPUCCINO gombot (B9), míg a ki- jelzőn(B4)megnemjelenikazitalneveésa“TEJPROGRA- MOZÁSA”felirat; 3. Engedje fel a gombot. A készülék megkezdi a tej adagolását; 4. Amintatejelériakívántmennyiséget,nyomjamegújbóla gombot; 5. A gép megszakítja a tej adagolását, és ha a program le- hetővé teszi, néhány másodperc múlva megkezdi a kávé adagolását: a kijelzőn megjelenik az ital neve és a“ KÁVÉ PROGRAMOZÁSA”felirat ; 6. Amint a kávé eléri a kívánt mennyiséget, nyomja meg is- mételten a gombot. A kávé adagolása félbeszakad. Ezzel a készülék elmentette az új tej és kávé mennyiségek beállítását. 10.7 MILK MENÜ gombhoz tartozó italok csészényi kávé és tej mennyiségének beprogramozása A készülék gyári beállítás szerint normál mennyiségeket készít. Amennyibenezeketamennyiségeketmódosítanikívánja,járjon el az alábbi módon: 1. Helyezzen egy megfelelő méretű csészét a kávé adagoló cső (A7) és a tej adagoló cső (D5) alá; 2. Nyomja meg a MILK MENU gombot (B10); 3. Nyomja (B9) vagy (B10) gombot (6. ábra) gombot, míg a kijelzőn (B4) meg nem jelenik a beállítani kívánt italhoz tartozó felirat(CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLATWHITE, MILK);
Oldal: 12
231 4. Tartsa lenyomva az OK gombot (B3 - 7. ábra), míg a kijel- zőn meg nem jelenik az ital neve és a“TEJ PROGRAMOZÁ- SA”. felirat. 5. Engedje fel a gombot. A készülék megkezdi a tej adagolását. 6. Amint a csészében levő tej mennyisége eléri a kívánt szin- tet, nyomja meg az OK gombot. 7. A gép megszakítja a tej adagolását, és ha a program kávét is tartalmaz, néhány másodperc múlva megkezdi a kávé adagolását. A kijelzőn a„KÁVÉ PROGRAMOZÁS”.felirat jele- nik meg. 8. Amint a csészében lévő kávé mennyisége eléri a kívánt mennyiséget, nyomja meg az OK. gombot. A kávé adago- lása félbeszakad. Ezzel a készülék elmentette az új tej és kávé mennyiségek beállítását. 11. FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA Figyelem!Égésisérülésveszélye. A forró víz kibocsátás során ne hagyja a gépet felügyelet nélkül. 1. Ellenőrizze, hogy a meleg víz adagolót (C6) megfelelően helyezte-e fel (8. ábra); 2. Helyezzen egy edényt az adagoló alá (a lehető legköze- lebb, hogy a víz ne fröccsenjen ki); 3. Nyomja meg a gombot (B7). A kijelzőn (B4) megje- lenik a „ FORRÓ VÍZ” felirat. és a folyamat előrehaladását folyamatsáv mutatja; 4. A készülék egyszerre kb. 250 ml meleg vizet adagol, majd a folyamat automatikusan leáll. Amennyiben a forró víz adagolását meg kívánja szakítani, nyomja meg a gombot. Jóljegyezzemeg! Ha az„Energiatakarékosság”funkció aktív, a meleg víz adagolá- sa néhány másodperc várakozási időt vehet igénybe. 11.1 Azautomatikusanadagoltvízmennyiségének módosítása A készülék gyári beállítás szerint kb. 250 ml forró vizet adagol. Amennyibenmódosítanikívánjaeztazértéket,járjonelazaláb- biak szerint: 1. Helyezzen az adagoló (C6) alá egy edényt; 2. Tartsa lenyomva a gombot, (B7) míg a kijelzőn (B4) meg nem jelenik a“MELEG VÍZ mennyiség beállítása ”fel- irat; majd engedje el a gombot ; 3. Amikor a víz eléri a kívánt mennyiséget, nyomja meg még egyszer a gombot;; Ezzel a készülék elmentette az új mennyiség szerinti beállítást. 12. TISZTÍTÁS 12.1 A gép tisztítása A gép alábbi részeit rendszeresen kell tisztítani: - a gép belső köre; - kávézacc tartó (A10); - cseppgyűjtő tálca (A12) és kondenz víz gyűjtő tálca (A9); - víztartály (A16); - kávé adagoló csőr (A7); - előre őrölt kávét betöltő tölcsér (A4); - kávétartó szűrő (A15), csak a védőlemez kinyitása után érhető el (A14); - tejtartó (D); - forró víz/gőz fúvóka (A8); - kezelő felület (B). Figyelem! • A gép tisztításához ne használjon oldószert, súroló hatású tisztítószert vagy alkoholt. A szuperautomata De’Long- hi készülékek tisztításához nincs szükség vegyszerek használatára. • Akészülékegyetlenrésze–atejtartókivételével(D)–sem mosható mosogatógépben. • A kávémaradványok vagy egyéb lerakódások eltávolításá- hoz ne használjon éles fémtárgyakat, mert megkarcolhat- ják a fém vagy műanyag felületeket. 12.2 A gép belső körének tisztítása Amennyiben a gépet 3-4 napnál hosszabb ideig nem használja, különösen javasoljuk, hogy használat előtt kapcsolja be és: • futtasson le 2-3 öblítést, a programozás menü "Öblítés" funkció kiválasztásával („8.1 Öblítés”bekezdés); • folyasson le meleg vizet néhány másodpercig, ehhez nyomja meg a gombot (B7). Jóljegyezzemeg! Ennek a tisztításnak az elvégzése után normális, ha a kávézacc tartóban (A10) víz marad . 12.3 A zacctartó tisztítása Amikor a kijelzőn (B4) megjelenik az“ ÜRÍTSE KI A ZACCTA RTÓT”felirat, ürítse ki, majd tisztítsa ki. Amíg nem tisztítja ki a zacctartót (A10), addig a készülék nem kezdi meg a kávé készí- tését. A készülék jelzi, hogy ki kell üríteni a zacctartót akkor is, ha nincs tele, amennyiben 72 óra telt el az első kávé lefőzése óta(ahhoz,hogya72óraszámolásapontoslegyen,akészüléket sosem szabad a főkapcsolóval kikapcsolni). Figyelem!Égésisérülésveszély Ha egymás után több cappuccinot, készít a fém csészetartó (A11) átmelegszik.Várjameg,hogykihűljönmielőtthozzáérne, és akkor is csak az első részénél fogja meg.
Oldal: 13
232 A tisztításhoz (bekapcsolt készülék mellett): • Távolítsa el a cseppgyűjtő tálcát (A12) (27. ábra), ürítse ki, majd tisztítsa meg. • Ürítsekiésgondosantisztítsamegakávézacctartót(A10), távolítson el minden lerakódott maradványt: a mellékelt ecsethez (C5) tartozik egy ehhez megfelelő lapát. • Ellenőrizzeakondenzvízgyűjtőtálcát,éshatelevan,ürítse ki (28. ábra). Figyelem! Amikor eltávolítja a cseppgyűjtő tálcát, mindig ürítse ki a ká- vézacc tartót, akkor is, ha nincs tele. Ha ezt elmulasztja, előfor- dulhat,hogyaújabbkávékészítésekoratartályamegengedett- nél jobban megtelik, és a készülék eltömődik. 12.4 A cseppgyűjtő és a kondenzvíz gyűjtő tálca tisztítása Figyelem! A cseppgyűjtő tálca (A12) egy vízszintjelzővel rendelkezik (A13) (piros színű) (29. ábra). Ürítse ki, és tisztítsa ki a tálcát, mielőtt az úszó kiemelkedne a csészetartó (A11) szintjéből, ellenkező esetben a víz túlfolyhat, és károkat okozhat a gépben, vagy a felületen, ahová a gépet helyezte. A cseppgyűjtő tálca eltávolításához: 1. Vegye ki a cseppgyűjtő tálcát és a kávézacc tartót (A10) (27. ábra); 2. Ürítse ki, majd mossa el a cseppgyűjtő tálcát és a kávézacc tartót; 3. Ellenőrizze a kondenzvíz gyűjtő tálcát (A9), és ha tele van, ürítse ki; 4. Helyezze vissza a cseppgyűjtő tálcát és a kávézacc tartót. 12.5 A készülék belsejének tisztítása Áramütésveszély! A belső részek tisztítása előtt a gépet le kell kapcsolni (lásd„7. A készülékkikapcsolása”),éslekellválasztaniazelektromosháló- zatról. A készüléket ne merítse vízbe. 1. Ellenőrizze rendszeresen (kb. havonta), hogy a készülék belseje (amelyhez a csepptálca - A12 kivételét követően férhet hozzá) nem piszkos-e. Szükség esetén távolítsa el a kávélerakódást a mellékelt ecsettel (C5) és szivaccsal. 2. A maradék szennyeződéseket távolítsa el egy porszívóval (30. ábra). 12.6 A víztartály tisztítása 1. Tisztítsa ki a víztartályt (A16) rendszeresen (kb. havonta egy- szer), vagy a vízlágyító szűrő (C4) cseréjét követően (ha van) enyhe tisztítószerrel és nedves ronggyal; 2. Távolítsa el a szűrőt (ha van), és mossa át folyóvíz alatt. 3. Tegye vissza a szűrőt (ha van), töltse fel a tartályt friss víz- zel, majd tegye vissza a tartályt is. 4. (Csak vízlágyító szűrővel rendelkező modellek ese- tén) Folyasson le körülbelül 100 ml meleg vizet a szűrő újraaktiválásához. 12.7 A kávé adagoló csőrök tisztítása 1. Egy szivacs vagy rongy segítségével tisztítsa meg a kávé adagoló csőreit (A7) (31. ábra); 2. Ellenőrizze, hogy a kávé adagoló csőrei nincsenek-e eltö- mítődve.Szükségeseténegyfogvájósegítségéveltávolítsa el a kávé maradványokat (31. ábra). 12.8 Az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér tisztítása Ellenőrizze rendszeresen (kb. havonta egyszer), hogy az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér (A4) nem tömődött-e el. Szükségeseténtávolítsaelakávélerakódástamellékeltecsettel (C5). 12.9 A kávétartó szűrő tisztítása A kávétartó szűrő (A15) havonta legalább egyszer tisztítsa meg. Figyelem! Ne vegye ki a kávétartó szűrőt, ha a készülék be van kapcsolva. 1. Győződjön meg arról, hogy a gépet megfelelően kapcsol- ta-e ki (lásd„7. A készülék kikapcsolása”fejezet); 2. Távolítsa el a víztartályt (A16) (3 ábra); 3. Nyissa ki a készülék jobb oldalán található kávétartó szűrő védőlemezt (A14) (32. ábra); 33 P U S H 4. Nyomja be egyszerre a két színes kioldó gombot, és ezzel egyidőben húzza ki a kávétartó szűrőt (33. ábra); 5. Merítse a kávétartó szűrőt vízbe kb. 5 percre, majd öb- lítse el folyóvíz alatt; Figyelem! CSAKVÍZZEL ÖBLÍTSE LE NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT VAGY MOSOGATÓGÉPET A kávétartó szűrő tisztításához ne használjon tisztítószert, mert károsíthatja a szűrőt. 6. Ecsettel (C5) távolítsa el a kávétartó szűrő foglalatán ma- radt és a védőlemez nyílásán keresztül látható esetleges kávémaradványokat.; 7. A tisztítást követően helyezze vissza a kávétartó szűrőt a tartójába (34. ábra), majd nyomja meg a PUSH feliratot, amíg kattanást nem hall;
Oldal: 14
233 34 Jóljegyezzemeg! Ha a kávétartó szűrőt nehéz beilleszteni, a két kar megnyomá- sával állítsa a szűrőt a megfelelő méretűre (a beillesztés előtt) a 35. ábrán látható módon. 35 8. Miután a szűrőt behelyezte, ellenőrizze, hogy a színes gombok kiugrottak-e (36. ábra); 36 P U S H 9. Zárja vissza a kávétartó szűrőt védő lemezt; 10. Helyezze vissza a víztartályt. 12.10 A tejtartó tisztítása A tejhabosító hatékonyságának megőrzése érdekében két na- ponta tisztítsa meg a tejtartót (D3) az alábbiak szerint: 1. Vegye le a tejtartó fedelét (D2); 2. Vegye ki a tej adagoló csövet (D5) és a tejfelszívó csövet (D4)(37. oldal); 3. Fordítsaelatejhabbeállításáraszolgálógombotazóramu- tatójárásávalellentétesirányba„INSERT”(37.ábra)állásig, majd felfelé húzza ki; 37 4. Mosson el gondosan valamennyi tartozékot meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel. Minden alkatrész mosható mo- sogatógépben. Az alkatrészeket helyezze a mosogatógép felső rekeszébe. Az alkatrészeket helyezze a mosogatógép felső rekeszébe. Különösenügyeljenarra,hogyagombalatticsatornájában és nyílásban (38. ábra) ne maradjon tej: szükség esetén tisztítsa ki a csatornát egy fogvájóval; 38 39 5. Mossa el folyó vízzel a tejhab beállító gomb foglalatának belsejét (39.ábra 6. Ellenőrizze, hogy a tejfelszívó csőben és az adagoló csőben nem maradt-e tej. 7. Tegyevisszaagombotúgy,hogyanyílaz„INSERT”feliraton legyen, és a tej adagoló csöve egy vonalban álljon a tejfel- szívó csővel; 8. Helyezze vissza a tejtartó fedelét (D3). 12.11 Forró víz/gőz adagoló fúvóka tisztítása Tisztítsa meg a fúvókát (A8) minden tejes ital készítését követő- en egy szivaccsal, távolítsa el a tömítéseken lerakódott tejma- radványt (26. ábra). 13. VÍZKŐOLDÁS Amikor a kijelzőn (B4) megjelenik (villog) a“VÉGEZZEN VÍZKŐ- OLDÁST”üzenet, végezze el a gép vízkőtelenítését Figyelem!
Oldal: 15
234 • Használat előtt olvassa el a vízkőoldóra vonatkozó előírá- sokat és a címkén található leírást, mely a vízkőoldó cso- magolásán található. • Kérjük, kizárólag De'Longhi vízkőoldót használjon. Nem megfelelő vízkőoldók használata, valamint a nem szabá- lyosan végzett vízkőoldás olyan károkat okozhat, melyek javításanemtartozikagyártóáltalvállaltgaranciakörébe. 1. Kapcsolja be a gépet, és várja meg, míg készen áll a használatra; 2. Nyissa meg a menüt a MENU/ESC (B2) gombbal; 3. Nyomja meg a (B9) vagy a (B10) gombot (6. ábra) míg a kijelzőn megjelenik a“Vízkőtelenítés”felirat; 4. Nyomja meg az OK gombot(B3) (fig. 7): a kijelzőn megje- lenik a“Vízkőoldás, megerősíti?”felirat; 5. Nyomja meg újból az OK gombot a megerősítéshez: a ki- jelzőn felváltva megjelenik az “ÜRÍTSE KI A CSEPPGYŰJTŐ TÁLCÁT” a “TÁVOLÍTSA EL A SZŰRŐT” (ha van szűrő) és a “Töltsönbevízkőoldót,NyomjamegazOKgombot”felirat; 6. Ürítse ki teljesen a víztartályt (A16) majd távolítsa el, ha van,avízlágyítószűrőt(C4);eztkövetőenürítsekiacsepp- gyűjtő tálcát (A12 - 27. ábra) és a kávézacc tartót (A10), majd helyezze vissza őket; B A A B 40 7. Öntsön a víztartályba víz- kőoldót (C3) a tartály (40. ábra) belső oldalán lévő Aszintig (egy 100 ml-es csomagnak felel meg) majd öntsön hozzá egy litervizet,mígelneméria A szintet (40. ábra); he- lyezze vissza a gépbe a víztartályt; 41 2 l 8. Helyezzen a forró víz ada- goló (C6) alá egy legalább 2 l-es üres edényt (41. ábra); Figyelem! Égési sérülésveszély A vízadagolóból savat tartal- mazó forró víz távozik. Ügyel- jen arra, hogy ne érintkezzen ezzel az oldattal. 9. NyomjamegazOKgombotavízkőoldatbetöltésénekmeg- erősítéséhez:akijelzőnmegjelenika"Gépvízkőtelenítése" felirat, és a vízkőtelenítő program elindul. A vízkőoldó fo- lyadék távozik a meleg víz adagolóból, automatikusan le- futtatvaegysoröblítőprogramot,avízkőmaradványoknak a kávéfőző gép belsejéből történő eltávolítására; Körülbelül 25 perc múlva a készülék megszakítja a vízkőoldást és a kijelzőn felváltva megjelenik az“ÖBLÍTÉS” és a “TARTÁLYT TÖLTSE FEL”felirat; 10. A készülék ezután készen áll arra, hogy friss vízzel elvé- gezze az öblítést. Ürítse ki a vízkőtelenítő oldat összegyűj- tésére használt tartályt és húzza ki a víztartályt, ürítse ki, öblítse el folyóvízzel, töltse fel a MAX szintig friss vízzel és helyezzeagépbe:akijelzőnmegjelenikazÖBLÍTÉS,Nyom- ja le az Ok-t” felirat; 11. Helyezzevisszaüresenavízkőtelenítőoldatösszegyűjtésé- re használt tartályt a forró víz adagoló alá (41. oldal); 12. NyomjamegazOK gombotazöblítésindításához:ameleg víztávozikamelegvízadagolóból,ésakijelzőnmegjelenik az“ÖBLÍTÉS, Kérem várjon”felirat; 13. Amikor a víztartály kiürült, a kijelzőn felváltva megjelenik az “ ÖBLÍTÉS”a“TARTÁLYTTÖLTSE FEL”és a “TEGYEVISSZA A SZŰRŐT” (ha előzőleg eltávolította) felirat; ürítse ki az öblítő víz gyűjtésére használt tartályt; 14. Távolítsa el a víztartályt, helyezze vissza, ha eltávolította előzőlegavízlágyítószűrőt,töltsefelatartálytaMAXszin- tig friss vízzel, és helyezze a gépbe: a kijelzőn megjelenik az„ÖBLÍTÉS, Nyomja meg az OK-t””felirat; 15. Helyezze vissza üresen a forró víz adagoló és a kávé ada- goló (A7) alá az öblítő víz gyűjtésére használt tartályt (41. ábra); 16. Nyomja meg az OK gombot az öblítés indításához: a ké- szülékelőbba cappuccinokészítőbőlfuttatjaleazöblítést, majd lezárja a kávé adagolóból és a kijelzőn megjelenik az “ ÖBLÍTÉS, Kérem, várjon”üzenet; 17. Végül a kijelzőn megjelenik az““Öblítés, Nyomja le az OK- t”; üzenet; 18. Nyomja meg az OK gombot, a kijelzőn megjelenik a„“TAR- TÁLYTTÖLTSE FEL”;”felirat; 19. Ürítse ki a cseppgyűjtő tálcát, húzza ki és töltse fel a meleg víz tartályt friss vízzel a MAX szintig és helyezze vissza a gépbe. A vízkőoldás befejeződött. Jóljegyezzemeg! • Amennyiben a vízkőoldási ciklus nem fejeződött be meg- felelően (pl. elektromos energia kimaradás), javasoljuk, hogy ismételje meg a ciklust; • A vízkőtelenítő ciklus lefuttatása után normális, ha a ká- vézacc tartóban (A10) víz marad.
Oldal: 16
235 14. A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK PROGRAMOZÁSA VÉGEZZEN VÍZKŐOLDÁST üzenet a víz keménységétől függően egy előre meghatározott működési időtartam eltelte után je- lenik meg. A készüléket gyári alapbeállításként a 4. vízkeménységi foko- zatra állították be. Szükség esetén beállíthatja a készüléket a terület vízvezeték hálózatát jellemző valós vízkeménységre, így a készülék ritkábban végez vízkőoldást. 14.1 Vízkeménység mérés 1. Távolítsa el csomagolásból az angol nyelvű útmutatókhoz mellékelt““TOTAL HARDNESSTEST”(C1) tesztcsíkot. 2. Helyezze be teljesen a tesztcsíkot egy pohár vízbe pár másodpercre. 3. Húzza ki a tesztcsíkot és enyhén rázza meg. Kb. 1 perc el- teltével, a víz keménységétől függően, 1, 2, 3 vagy 4 piros négyszög jelenik meg. Minden egyes négyzet 1 vízke- ménységi foknak felel meg. 14.2 A vízkeménység beállítása 1. Nyissa meg a menüt a MENU/ESC(B2) gombbal; 2. Nyomja meg a (B9) vagy (B10) (6. ábra) gombot a "Vízkeménység" felirat kiválasztásához; 3. Erősítse meg a kiválasztást az OK (B3) (7. ábra) gombbal; 4. Nyomja meg a vagy a gombot és állítsa be a tesztcsík- ról leolvasott szintet (C1) (lásd előző bekezdés ábrája). 5. Nyomja meg az OK gombot a beállítás megerősítéséhez. 6. A menüből való kilépéshez nyomja meg a MENU/ESC gombot. Ezzel a készüléket átállította az új vízkeménységi szintnek megfelelően. 15. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ Néhány modellhez tartozik vízlágyító szűrő (C4): amennyiben az ön modelljéhez nem tartozik, javasoljuk, hogy szerezze be a De'LonghiVevőszolgálattól. A szűrő megfelelő használta érdekében kövesse az alábbi utasításokat. 15.1 A szűrő behelyezése 42 1. Vegye ki a szűrőt (C4) a csomagolásból. 2. Fordítsa el a dátum kijel- ző korongot (42. ábra) , amíg meg nem jelenik a következő 2 hónap. Jóljegyezzemeg Rendszeres használat esetén a szűrő élettartama két hónap, ha azonban a készüléket besze- relt szűrővel használaton kívül marad, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét. 3. A szűrő aktiválásához folyasson át a szűrő nyílásain csapvi- zet az ábra szerint, míg a víz ki nem folyik az oldalsó nyílá- sokon több mint egy percig (43. ábra). 44 43 0,5 L 4. Vegye ki a tartályt (A16) és töltse fel vízzel. 5. A szűrőt kissé megdöntve, hogy a légbuborékok távozhas- sanak, helyezze a tartályba kb. 10 másodpercre úgy, hogy teljesen elmerüljön a vízben (44. ábra). 6. Helyezze be a szűrőt az erre a célra kialakított foglalatba (A17-45A ábra), és nyomja be teljesen. 7. Zárjavisszaatartályfedelét(A18-45Bábra),majdhelyezze vissza a tartályt a gépbe. 45A 45B A szűrő behelyezését jelezni kell a szűrő jelenlétét a gépnek. 8. Nyissa meg a menüt aMENU/ESC(B2) gombbal; 9. Nyomja meg a (B9) vagy a (B10) gombot (6.ábra) míg a kijelzőn (B4) megjelenik a“Telepítse a szűrőt” felirat; lágy víz enyhén kemény víz kemény víz nagyon kemény víz
Oldal: 17
236 10. Nyomja meg az OK gombot (B3) (7. ábra); 11. A kijelzőn megjelenik az “Aktiválja??”; felirat; 12. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez, a kijelzőn megjelenik a FORRÓVÍZ, Nyomja meg az OK-t”; felirat; 13. Helyezzen a forró víz adagoló (C6) alá egy edényt (min. térfogat: 14. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztás megerősítésé- hez: a készülék megkezdi a víz adagolását, és a kijelzőn megjelenik a„Kérem várjon" felirat; 15. Az adagolás befejezését követően a gép automatikusan visszatér„Kávé kész”állapotba. Ekkor az új szűrő aktív. Használhatja a készüléket. 15.2 A szűrő cseréje Amikor a kijelzőn (B4) megjelenik a„CSERÉLJE KI A SZŰRŐT" fel- irat, vagy eltelt két hónap (lásd a dátumot), vagy a készüléket háromhétnélhosszabbideignemhasználja,cseréljekiaszűrőt: 1. Vegye ki a víztartályt (A16) a benne lévő használt szűrővel (C4) együtt; 2. Vegye ki az új szűrőt a csomagolásból, és kövesse az előző fejezet 2-3-4-5-6-7 pontjait. 3. .Helyezzenaforróvízadagoló(C6)aláegyedényt(szüksé- ges térfogat: min. 500 ml); 4. Nyissa meg a menüt aMENU/ESC(B2) gombbal; 5. Nyomja meg a (B9) vagy a (B10) gombot (6.ábra) míg a kijelzőn megjelenik a“Cserélje ki a szűrőt”felirat; 6. Nyomja meg az OK gombot(B3 - 7. ábra); 7. A kijelzőn megjelenik a“Megerősíti?”; 8. NyomjamegazOKgombotakiválasztásmegerősítéséhez; 9. A kijelzőn megjelenik a„MELEG VÍZ, Nyomja meg az OK-t” felirat; 10. NyomjamegazOKgombotakiválasztásmegerősítéséhez: a készülék megkezdi a víz adagolását, és a kijelzőn megje- lenik a„Kérem várjon”felirat; 11. Az adagolás befejezését követően a gép automatikusan visszatér„Kávé kész”állapotba. Ekkor az új szűrő aktív. Használhatja a készüléket. 15.3 A szűrő eltávolítása Ha a készüléket szűrő (C4) nélkül kívánja tovább használni, vegye ki a szűrőt, és jelezze az eltávolítását a gépnek. Az aláb- biak szerint járjon el: 1. Emelje ki a tartályt (A16), vegye ki a szűrőt és tegye vissza a gépbe a tartályt; 2. Nyissa meg a menüt a MENU/ESC gombbal; 3. Nyomja meg a (B9) vagy a (B10) gombot (6.ábra) míg a kijelzőn (B4) megjelenik a “Szűrő telepítés, Aktiválva” felirat; 4. Nyomja meg az OK gombot(B3 - 7. ábra); 5. A kijelzőn megjelenik az„Inaktiválja?”;”felirat; 6. NyomjamegazOK gombotamegerősítéshezésaMENU/ ESC gombot a menüből való kilépéshez. 16. MŰSZAKI ADATOK Feszültség: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10 A Teljesítmény: 1450W Nyomás: 1,5 MPa (15 bar) Víztartály térfogata: 2 L Méretek: 260x470x365 mm Kábel hossza: 1750 mm Súly:10,9 kg Szemes kávé tartó max térfogata: 400 g A készülék megfelel az alábbi CE irányelveknek: • 1275/2008 Európai Stand-by szabályozás • Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak. 17. ÁRTALMATLANÍTÁS Ne ártalmatlanítsa a készüléket háztartási hulladék- kal együtt, adja át azt egy hivatalos, a szelektív hulla- dékgyűjtő központnak.
Oldal: 18
237 18. A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK MEGJELENÍTETT ÜZENET LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS TARTÁLYTTÖLTSE FEL A víztartályban (A16) nincs elegendő mennyi- ségű víz. Töltse fel és/vagy helyezze be megfelelően a víztartályt, és nyomja be kattanásig. ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT A kávézacc tartály (A10) tele van. Ürítse ki és tisztítsa meg a kávézacc tartót és a cseppgyűjtő tálcát (A12), majd helyezze őket vissza. Fontos: amikor kiveszi a cseppgyűjtő tálcát, a kávézacc gyűjtőt ürítse ki, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a újabb kávé készítésekor a tartály a megengedettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik. TÚL FINOMRA ŐRÖLT ÁLLÍTSA BE A DARÁLÓT A kávét túl finomra őrölte, így a kávé csak na- gyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le. Főzzön még egy kávét, és miközben a kávéda- ráló működik, fordítsa el a daráló finomságát szabályozó gombot (A5) (13. ábra) az óramu- tató járásával megegyező irányba egy foko- zattal a 7-es szám felé. Amennyiben legalább 2 kávét főzött, és az adagolás túl lassú lenne, ismételje meg a műveletet a beállító gombbal egy másik osztásig ( „9.4 Ekkor a csészében lévő kávé mennyisége az új beállítás szerint van beprogramozva.”bek.). Amennyibena problématovábbraisfennáll,ellenőrizze,hogy a víztartály (A16) teljesen be van-e helyezve. Ha a készülékhez vízlágyítő szűrő tartozik (C4), előfordulhat, hogy a körben vízbuborék szaba- dult fel, mely akadályozza az adagolást. Helyezzebeamelegvízadagolót(C6)agépbe, és folyasson le egy kevés vizet míg szabályos nem lesz a vízáram. TEGYE BE A ZACCTARTÓT A tisztítást követően nem tette vissza a zacc- tartót (A10). Vegye ki a cseppgyűjtő tálcát (A12), és helyez- ze be a zaccgyűjtőt. TEGYEN BE ELŐRE ŐRÖLT KÁVÉT Kiválasztotta az "előre őrölt kávé" funkciót, de az előre őrölt kávé nem folyt a tölcsérbe (A4). Tegyen őrölt kávét a tölcsérbe (17. ábra), vagy kapcsolja ki az előre őrölt kávé funkciót. VÉGEZZENVÍZKŐOLDÁST Azt jelzi, hogy a készüléket vízkőteleníteni kell. A lehető legrövidebb időn belül futtassa le a vízkőtelenítés programot a „13. Vízkőoldás” fejezetnek megfelelően. CSÖKKENTSE A KÁVÉ ADAGOT Túl sok kávét használt. A gomb (B6) (10. ábra) megnyomásá- val állítson be lágyabb ízt, vagy csökkentse az előre őrölt kávé mennyiségét. TÖLTSE FEL A SZEMES KÁVÉ TARTÓT Elfogyott a szemes kávé. Töltse fel a szemes kávé tartót (A3 - 14. ábra). Az előre őrölt kávé tölcsére (A4)eltömítődött. Ürítse ki a tölcsért egy ecsettel (C5) a bekez- désnek megfelelően.„12.8 Az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér tisztítása”. TEGYE BE A KÁVÉTARTÓ SZŰRŐ EGYSÉGET Atisztításutánnemlettbehelyezveakávétartó szűrő (A15). Helyezze be a kávétartó szűrőt a bekezdés- nek megfelelően. „12.9 A kávétartó szűrő tisztítása”.
Oldal: 19
238 TEGYE BE ATARTÁLYT Nem helyezte be megfelelően a tartályt (A16). Helyezze be a tartályt megfelelően, majd nyomja le teljesen. ÁLTALÁNOS RIASZTÁS A készülék belseje nagyon szennyezett. Tisztítsa meg a gépet a „12. Tisztítás” fejezet leírása szerint- Amennyibena tisztítás után a gép még mindig jelzi az üzenetet, forduljon az ügyfélszolgálathoz. ÜRES HIDR. RENDSZER, RENDSZERTTÖLTSE FEL FORRÓVÍZ Nyomja le az OK-t A gép belső vízvezeték rendszere üres Nyomja meg az OK (B3) gombot, és folyassa le a vizet az adagolóból (C6)) míg az adagolás szabályos nem lesz. Amennyibena probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy a víztartály (A16) teljesen be van-e helyezve. CSERÉLJE KI A SZŰRŐT A vízlágyító szűrő (C4) tönkrement. Cserélje ki a szűrőt a„15. vízlágyító szűrő”fej. előírásai szerint. GOMB a CLEAN POZ-BAN A készülék tejes italt készített, ezért végezze el a tejtartó (D3) belső csöveinek tisztítását. Forgassa a tejhab szabályozó gombot (D1) CLEAN állásba (25. ábra). VÍZADAGOLÓTTEGYE BE A vízadagolót (C6) nem helyezte be, vagy a behelyezés nem megfelelő Helyezze be a vízadagolót ütközésig. TEGYE BE ATEJTARTÓT A tejtartót (D) nem helyezte be megfelelően. Helyezze be megfelelően a tejtartót (23. ábra). PROBLÉMA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS A kávé nem meleg. Nem melegítette elő a csészéket. Vízzel melegítse fel a csészéket öblítéssel (JÓL JEGYEZZEMEG:használjaamelegvízfunkciót). A kávétartó szűrő kihűlt, mert 2-3 perc eltelt az utolsó kávéfőzést követően. Kávéfőzés előtt melegítse fel a kávészűrőt öb- lítéssel, a megfelelő funkciót használva (lásd „8.1 Öblítés”bekezdés). A kávé hőmérsékletét alacsonyra állította. A menüben állítson be magasabb kávé hőmér- sékletet (lásd „8.9 A hőmérséklet beállítása” bekezdés). A kávé túl híg vagy kevés rajta a hab. A kávét túl durvára darálta. A kávédaráló működése közben fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot (A5) az óra- mutató járásával ellentétes irányban egy foko- zattal az 1-es szám felé (13. ábra). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak kétkávélefőzéseutánérezhető(lásd„9.4Ekkor a csészében lévő kávé mennyisége az új beál- lítás szerint van beprogramozva.”bekezdés). A kávé nem megfelelő. Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávét használjon. 19. POBLÉMÁK MEGOLDÁSA Az alábbiakban felsorolunk néhány lehetséges meghibásodást. Ha a problémát nem sikerül a leírtak segítségével megoldania, forduljon a Márkaszervizhez.
Oldal: 20
239 A kávé túl lassan vagy csak cseppen- ként folyik le. A kávét túl finomra őrölte. A kávédaráló működése közben fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot (A5) az óra- mutató járásával megegyező irányban egy fo- kozattal a 7-es szám felé (13. ábra). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak kétkávélefőzéseutánérezhető(lásd„9.4Ekkor a csészében lévő kávé mennyisége az új beál- lítás szerint van beprogramozva.”bekezdés). Nem folyik ki kávé az adagoló egyik vagy mindkét csőrén. Akávéadagolócsőrök(A7)eltömődtek. Tisztítsa ki a csőrt egy fogvájóval (31. ábra). A készülék nem kapcsol be. A tápkábel csatlakozója (C7) nincs jól bedugva. Dugja be ütközésig a csatlakozót a készülék hátlapján található megfelelő helyre (1. ábra). Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a hálózatba. Csatlakoztassa a csatlakozót a hálózatba (1. ábra). A főkapcsoló (A20) nincs bekapcsolva. Nyomja meg a főkapcsolót (2. ábra). Nem lehet kivenni a kávétartó szűrőt A kikapcsolást nem végezte el megfelelően Kapcsolja ki a készüléket a (B1) gomb meg- nyomásával (lásd:„„7. A készülék kikapcsolása” fej.). Nem folyik ki tej az adagoló csőből (D5) A tejtartó (D) fedele (D2) piszkos Tisztítsa meg a tejtartó fedelét a „12.10 A tej- tartó tisztítása”bekezdés szerint. Tejtartó tisztítása” bek.). A tejben nagy buborékok vannak, vagy frö- csögve folyik ki tej adagolóból (D5) vagy nem eléggé habos A tej nem elég hideg, vagy nem félzsíros. Használjon hűtő hideg (kb. 5 °C) félzsíros vagy zsírszegény tejet. Ha az eredménnyel még így sem elégedett, próbáljon meg másik márkájú tejet használni. A tejhab szabályozó gomb (D1) beál- lítása nem megfelelő. Állítsa be (lásd: „10.Tejes ital készítése”fej.). Állítsa be a„10.2 A tejhab mennyiségének be- állítása”fejezetnek megfelelően. A tejtartály fedele (D2) vagy a tejhab szabályozó gomb (D1) piszkos Tisztítsa meg a tejtartó fedelét és a tejtartó szabályozó gombot a„12.10 A tejtartó tisztítá- sa”bekezdés szerint. Forró víz/gőz adagoló fúvóka (A8) nem tiszta Tisztítsa meg a fúvókát a„12.11 Forró víz/gőz adagoló fúvóka tisztítása”bekezdés szerint.
Márka:
DeLonghi
Termék:
Kávégépek
Modell/név:
Magnifica S ECAM 22.110.B
Fájltípus:
PDF
Elérhető nyelvek:
Magyar