Galaxy A12

Samsung Galaxy A12 priručnik

Galaxy A12

Korisnički priručnik za Samsung Galaxy A12 u Hrvatski. Ovaj PDF priručnik ima 111 stranica/e.

Stranica: 1
2 Sadržaj Osnovne funkcije 5 Prvo pročitajte ovo 7 Pregrijavanje uređaja i rješenja 10 Prikaz i funkcije uređaja 14 Punjenje baterije 16 SIM ili USIM kartica (nano SIM kartica) 18 Memorijska kartica (microSD kartica) 20 Uključivanje i isključivanje uređaja 21 Početno podešavanje 21 Prepoznavanje otiska prsta 24 Prepoznavanje lica 26 Kamera Aplikacije i značajke 34 Uvod 35 Samsung račun 36 Prijenos podataka s prethodnog uređaja (Smart Switch) 38 Poznavanje zaslona 46 Okvir obavijesti 48 Unos teksta 50 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija 52 Telefon 55 Imenik 57 Poruke 59 Internet 60 Galerija 64 Višenamjenski prozor 67 Samsung Notes 67 Samsung Members 67 Samsung Global Goals 68 Kalendar 69 Reminder 70 Diktafon 72 Moje Datoteke 72 Sat 72 Kalkulator 73 Game Launcher 74 Dijeljenje sadržaja 76 Google aplikacije 77 Radio 78 Snimka zaslona
Stranica: 2
Sadržaj 3 96 Napredne značajke 97 Pokreti i geste 98 Dvostruki messenger 99 Digitalna dobrobit i roditeljska zaštita 99 Baterija i podrška za uređaj 99 Optimiziranje uređaja 100 Baterija 100 Pohrana 100 RAM 101 Zaštita uređaja 101 Aplikacije 101 Opće upravljanje 102 Pristupačnost 103 Aktualizacija softvera 103 O telefonu Dodatak 105 Rješavanje problema 110 Uklanjanje baterije Postavke 79 Uvod 80 Samsung account 80 Veze 81 Wi-Fi 83 Bluetooth 84 NFC i plaćanja bez kontakta 85 Ušteda podataka 85 Apl. koje up. samo mob. podatke 86 Mobilna pristupna točka 86 Više postavki veze 88 Zvukovi i vibracija 88 Kvaliteta zvuka i efekti 89 Odvojeni zvuk aplikacije 89 Obavijesti 90 Zaslon 91 Pozadina 91 Teme 91 Početni zaslon 91 Zaslon zaključavanja 92 Smart Lock 93 Biometrija i sigurnost 94 Privatnost 94 Lokacija 95 Računi i sigurnosno kopiranje 95 Samsung Cloud 96 Google
Stranica: 3
Osnovne funkcije 5 Prvo pročitajte ovo Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja. • Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja. • Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga, specifikaciji modela ili softveru uređaja. • Uređaj može zahtijevati vezu sWi-Fi ili mobilnom mrežom kad koristi neke aplikacije ili značajke. • Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi. • Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač nije tvrtka Samsung. • Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije. • Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija. • Za podatkovne usluge kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, ovisno o vašem podatkovnom planu. Za prijenose velikih podataka preporučujemo upotrebuWi-Fi postavke. • Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga. • Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka.Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
Stranica: 4
Osnovne funkcije 6 • Ovisno o regiji ili davatelju usluga, zaštita zaslona je pričvršćena za zaštitu tijekom proizvodnje i distribucije. Oštećenje priključenog zaštitnika zaslona nije pokriveno jamstvom. • Zaslon osjetljiv na dodir možete jasno vidjeti čak i na jakoj vanjskoj sunčevoj svjetlosti automatskim podešavanjem kontrasta na temelju okoline. Zbog prirode proizvoda, prikazivanje fiksne grafike dulje vrijeme može rezultirati naknadnim slikama (pregorijevanje zaslona) ili mutnim slikama. – Preporuča se da ne upotrebljavate fiksne grafike na dijelu ili sve dodirnog zaslona dulje vrijeme i isključite zaslon osjetljiv na dodir kada ne koristite uređaj. – Zaslon osjetljiv na dodir možete postaviti da se automatski isključi kada ga ne koristite. Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon → Istek zaslona, a zatim odaberite duljinu vremena kada uređaj želite čekati prije isključivanja zaslona osjetljivog na dodir. – Da biste zaslon osjetljiv na dodir postavili da automatski prilagodi njegovu svjetlinu na temelju okoline, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon, a zatim dodirnite prekidač Prilagodljiva svjetlina kako biste ga aktivirali. • Ovisno o regiji ili modelu, neki uređaji moraju dobiti odobrenje Saveznog odbora za komunikacije (Federal Communications Commission, FCC). Ako vaš uređaj ima odobrenje FCC-a, možete vidjeti njegov FCC ID. Za prikaz FCC ID-a pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite O telefonu → Informacije o statusu. Ako vaš uređaj nema FCC ID, to znači da uređaj nije autoriziran za prodaju u SAD ili na njenim teritorijima i može se donijeti u SAD samo za osobnu upotrebu vlasnika. • Korištenje mobilnih uređaja u zrakoplovima ili brodovima može biti podložno saveznim i lokalnim smjernicama i ograničenjima. Provjerite kod nadležnih tijela i uvijek slijedite upute posade u vezi kada i kako možete koristiti svoj uređaj. • Vaš uređaj sadrži magnete. Držite sigurnu udaljenost između svog uređaja i predmeta na koje mogu utjecati magneti, poput kreditnih kartica i medicinskih proizvoda za implantaciju. Ako imate medicinski uređaj za implantaciju, prije upotrebe posavjetujte se s liječnikom. Ikone uputa Upozorenje: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme Obavijest: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
Stranica: 5
Osnovne funkcije 7 Pregrijavanje uređaja i rješenja Ako se uređaj zagrijava tijekom punjenja baterije Uređaj i punjač mogu se zagrijati tijekom punjenja. Uređaj može biti topliji na dodir tijekom bežičnog punjenja ili brzog punjenja.To ne utječe na radni vijek ili izvedbu uređaja te je dijelom normalnog rada uređaja. Ako se baterija previše pregrije, brzina punjenja može se smanjiti ili punjač može prestati puniti. Ako se uređaj pregrije učinite sljedeće: • Odspojite punjač iz uređaja i zatvorite sve otvorene aplikacije. Pričekajte da se uređaj ohladi, a zatim ponovno započnite s punjenjem uređaja. • Ako se pregrije donji dio uređaja, do toga može doći zbog oštećenog spojenog USB kabela. Zamijenite oštećeni USB kabel novim koji je odobrila tvrtka Samsung. • Prilikom upotrebe punjača za bežično punjenje, ne stavljajte između uređaja i punjača za bežično punjenje strane materijale, kao što su metalni predmeti, magneti i kartice s magnetskom trakom. Funkcija bežičnog ili brzog punjenja dostupna je samo na podržanim modelima. Ako se uređaj zagrijava tijekom upotrebe Kada se koristite funkcijama ili aplikacijama kojima je potrebno više snage ili ako ih upotrebljavate dulje vrijeme, uređaj se može privremeno zagrijati zbog povećane potrošnje baterije. Zatvorite sve otvorene aplikacije i neko vrijeme ne upotrebljavajte uređaj. U nastavku su navedeni primjeri situacija u kojima može doći do zagrijavanja uređaja. Ovisno o funkcijama i aplikacijama koje upotrebljavate, ovi se primjeri možda neće odnositi na vaš model. • Tijekom početnog postavljanja nakon kupovine ili tijekom povrata podataka • Tijekom preuzimanja velikih datoteka
Stranica: 6
Osnovne funkcije 8 • Tijekom upotrebe aplikacija kojima je potrebno više snage ili upotrebi aplikacija dulje vrijeme – Tijekom duljeg reproduciranja igrica visoke kvalitete – Tijekom duljeg snimanja videozapisa – Tijekom emitiranja videozapisa uz postavljenu maksimalnu svjetlinu – Povezivanje s televizorom • Tijekom istodobnog obavljanja više zadaća (ili kada je u pozadini otvoreno više aplikacija) – Tijekom uporabe višenamjenskog prozora – Tijekom ažuriranja ili instaliranja aplikacija za vrijeme snimanja videozapisa – Tijekom preuzimanja velikih datoteka za vrijeme videopoziva – Tijekom snimanja videozapisa za vrijeme upotrebe aplikacije za navigaciju • Tijekom upotrebe velike količine podataka za sinkronizaciju s oblakom, e-poštom ili drugim računima • Tijekom upotrebe aplikacije za navigaciju u autu kad se uređaj nalazi na izravnom sunčevu svjetlu • Tijekom upotrebe mobilne pristupne točke i funkcije povezivanja • Tijekom upotrebe uređaja u područjima sa slabim signalom ili bez prijema • Tijekom punjenja baterije uz pomoć oštećenog USB kabela • Ako je višenamjenski priključak uređaj oštećen ili izložen stranim materijalima, kao što su tekućina, prašina, metalni prah i olovo iz olovke • Tijekom roaminga Ako se uređaj pregrije učinite sljedeće: • Ažurirajte uređaj najnovijim softverom. • Konflikti između otvorenih aplikacija mogu dovesti do pregrijavanja uređaja. Ponovo pokrenite uređaj. • Deaktivirajte funkcijeWi-Fi, GPS, i Bluetooth kada ih ne upotrebljavate. • Kada ih ne upotrebljavate, zatvorite aplikacije koje povećavaju potrošnju baterije ili koje su otvorene u pozadine. • Izbrišite nepotrebne datoteke ili nekorištene aplikacije. • Smanjite osvjetljenje zaslona. • Ako se uređaj pregrije ili dulje razdoblje bude vruć, nemojte ga neko vrijeme upotrebljavati. Ako se uređaj nastavi pregrijavati, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Stranica: 7
Osnovne funkcije 9 Mjere predostrožnosti za pregrijavanje uređaja Ako se počnete osjećati nelagodno zbog pregrijavanja uređaja, prestanite koristiti uređaj. Kada se uređaj zagrije, značajke i radni učinak mogu se ograničiti ili se uređaj može isključiti kako bi se ohladio. Funkcija je dostupna samo na podržanim modelima. • Ako se uređaj pregrije i dostigne određenu temperaturu, pojavit će se poruka upozorenja kako bi se spriječio kvar uređaja, iritacija kože i oštećenja te curenje baterije. Kako bi se temperatura uređaja snizila, svjetlina zaslona i brzina rada ograničeni su dok se punjenje baterije prekida. Pokrenute aplikacije bit će zatvorene, a sve značajke poziva i ostale značajke bit će ograničene, osim za hitne pozive, sve dok se uređaj ne ohladi. • Ako se pojavi druga poruka zbog daljnjeg povećanja temperature uređaja, uređaj će se isključiti. Ne koristite uređaj dok se temperatura uređaja ne spusti ispod određene razine. Ako se druga poruka upozorenja pojavi tijekom hitnog poziva, poziv se neće prekinuti prisilnim isključenjem. Mjere opreza za radno okruženje Uređaj se može pregrijati zbog okruženja u sljedećim uvjetima. Budite oprezni kako ne biste skratili vijek trajanja baterije, oštetili uređaj ili uzrokovali požar. • Nemojte držati uređaj na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama. • Nemojte dugotrajno izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti. • Nemojte dugotrajno držati ili upotrebljavati uređaj u jako vrućim prostorima poput unutrašnjosti automobila tijekom ljeta. • Ne stavljajte uređaj na prostore koji se mogu pregrijati, kao što je podloga s električnim grijanjem. • Ne pohranjujte uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom. • Nemojte koristiti kabel čija je zaštita oguljena ili oštećena, a nemojte koristiti punjač ili bateriju koja je oštećena ili neispravna.
Stranica: 8
Osnovne funkcije 10 Prikaz i funkcije uređaja Sadržaj pakiranja Pogledajte kratke upute za sadržaj pakiranja. • Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge. • Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima. • Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti. • Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem. • Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne pokriva. • Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.
Stranica: 9
Osnovne funkcije 11 Prikaz uređaja Zvučnik Bočna tipka (senzor prepoznavanja otiska prsta) Tipka za glasnoću Zaslon osjetljiv na dodir Prednja kamera Priključak za slušalicu Višenamjenski priključak (USB Tip-C) Nosač SIM kartice/ memorijske kartice Glavna antena Antena NFC Stražnja kamera Bljeskalica Mikrofon Glavna antena Zvučnik Mikrofon GPS antena
Stranica: 10
Osnovne funkcije 12 • Prilikom uporabe zvučnika, primjerice tijekom reprodukcije medijskih datoteka, uređaj ne postavljajte u blizini ušiju. • Budite pažljivi da objektiv kamere ne izlažete jakom izvoru svjetlosti, kao što je izravno sunčevo svjetlo. Ako je leća kamere izložena jakom izvoru svjetlosti, kao što je izravno sunčevo svjetlo, senzor slike kamere može se oštetiti. Oštećeni senzor slike ne može se popraviti i uzrokovat će točke i mrlje na slikama. • Ako koristite uređaj sa slomljenim staklom ili akrilnim tijelom, postoji opasnost od ozljeda. Koristite uređaj tek nakon što je popravljen u Samsungovom servisnom centru. • Ako prašina ili strani materijali uđu u mikrofon, zvučnik ili prijemnik, zvuk uređaja može postati tih ili neke značajke neće raditi. Ako pokušate oštrim predmetom ukloniti prašinu ili strane materijale, uređaj se može oštetiti i to će utjecati na njegov izgled. • Do problema sa spajanjem i pražnjenja baterije može doći u sljedećim situacijama: – Ako nalijepite metalizirane naljepnice na području antene uređaja. – Ako na uređaj pričvrstite poklopac za uređaj od metaliziranog materijala. – Ako rukama ili drugim predmetima prekrijete područje antene uređaja za vrijeme upotrebe određenih funkcija, poput poziva ili mobilne podatkovne veze. • Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon koju je odobrila tvrtka Samsung. Neodobrene zaštite za zaslon mogu uzrokovati nepravilan rad senzora. • Ne dopustite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
Stranica: 11
Osnovne funkcije 13 Tvrde tipke Tipka Funkcija Bočna tipka • Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. • Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona. • Dvaput pritisnite da biste pokrenuli aplikaciju ili značajku koju ste postavili. Bočna tipka + tipka za smanjivanje glasnoće • Istodobno pritisnite za snimanje zaslona. • Pritisnite i držite istodobno kako biste isključili uređaj. Postavljanje bočne tipke Odaberite aplikaciju ili značajku za pokretanje na način da dvaput pritisnete bočnu tipku. Pokrenite aplikaciju Postavke dodirnite Napredne značajke → Bočna tipka te zatim odaberite željenu opciju. Višefunkcijski gumbi Gumb za povratak Gumb za početni zaslon Gumbi za nedavne aktivnosti Nakon uključivanja zaslona na dnu zaslona pojavit će se višefunkcijski gumbi. Pogledajte Navigacijska traka (višefunkcijski gumbi) za više informacija.
Stranica: 12
Osnovne funkcije 14 Punjenje baterije Prije prve uporabe baterije ili ako se nije koristila duže vrijeme napunite bateriju. Koristite samo bateriju, punjač i kabel koji je odobrila tvrtka Samsung a koji su posebno dizajnirani za vaš uređaj. Nekompatibilna baterija, punjač i kabel mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili oštećenje uređaja. • Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom. • Upotrebljavajte samo kabel USB tip-C koji je isporučen s uređajem. Uređaj može biti oštećen ako upotrebljavate mikro USB kabel. Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema prekidač napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz strujne utičnice radi izbjegavanja nepotrebne potrošnje struje.Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan. Ožičeno punjenje Spojite USB kabel na USB punjač i kraj kabela uključite u višenamjenski priključak uređaja da napunite bateriju. Kad se baterija u potpunosti napuni, odvojite punjač od uređaja.
Stranica: 13
Osnovne funkcije 15 Brzo punjenje Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Baterija i podrška za uređaj → Baterija → Više postavki baterije, a zatim aktivirajte željenu značajku. • Brzo punjenje: Za korištenje značajke brzog punjenja koristite punjač za bateriju koji podržava adaptivno brzo punjenje. • Tijekom punjenja ne možete aktivirati ili deaktivirati ovu značajku. • Možete brže napuniti bateriju dok je uređaj ili njegov zaslon isključen. Smanjenje potrošnje baterije Uređaj nudi različite opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije. • Optimizirajte uređaj pomoću funkcije održavanja uređaja. • Kada ne koristite uređaj, isključite zaslon pritiskom na bočnu tipku. • Aktivacija načina uštede energije. • Zatvorite nepotrebne aplikacije. • Deaktivirajte funkciju Bluetootha kad nije u upotrebi. • Deaktivirajte automatsko sinkroniziranje aplikacija koje je potrebno sinkronizirati. • Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla. • Smanjite osvjetljenje zaslona. Savjeti i mjere opreza pri punjenju baterije • Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja. • Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje gubitka snage tijekom prijenosa podataka te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni. • Pri korištenju drugih izvora energije umjesto punjača, npr. računala, brzina punjenja može biti sporija zbog slabije struje. • Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni. • Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
Stranica: 14
Osnovne funkcije 16 • Može doći do zagrijavanja uređaja i punjača tijekom punjenja.To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem. • Ako je višenamjenski priključak mokar dok punite uređaj, uređaj se može oštetiti.Temeljito osušite višenamjenski priključak prije punjenja uređaja. • Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung. SIM ili USIM kartica (nano SIM kartica) Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije. Možete umetnuti dvije SIM ili USIM kartice kako biste imali dva telefonska broja ili pružatelja usluge za jedan uređaj. U nekim područjima brzine prijenosa podataka mogu biti manje ako su u uređaj umetnute dvije SIM kartice nego kad je umetnuta jedna. Neke usluge koje zahtijevaju mrežnu vezu možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluga. Instaliranje SIM ili USIM kartice 2 1 4 3 1 Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu pokraj nosača kako biste ga olabavili. 2 Izvucite nosač iz utora za nosač.
Stranica: 15
Osnovne funkcije 17 3 Postavite SIM ili USIM karticu na nosač tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti prema dolje i nježno pritisnite SIM ili USIM karticu u nosač da biste je učvrstili. 4 Umetnite nosač natrag u utor za nosač. • Upotrebljavajte samo nano SIM karticu. • Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu.Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili ukradenih kartica. • Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom, mogli biste oštetiti uređaj. • Ako kartica nije čvrsto umetnuta u nosač, SIM kartica mogla bi izići ili ispasti iz nosača. • Ako u uređaj umetnete nosač dok je nosač mokar, vaš se uređaj može oštetiti. Pobrinite se da je nosač uvijek suh. • Umetnite nosač do kraja u otvor za nosač kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj. Upravitelj SIM kartice Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Veze → Upravitelj SIM kartice. • SIM kartice: Aktivirajte SIM karticu kako bi koristili i prilagođavali postavke SIM kartice. • Preferirana SIM kartica: Odaberite da biste koristili određene SIM kartice za neke značajke, poput glasovnih poziva, kada su dvije kartice aktivirane. • Više postavki SIM kartice: Prilagodite postavke poziva.
Stranica: 16
Osnovne funkcije 18 Memorijska kartica (microSD kartica) Instaliranje memorijske kartice Kapacitet memorijske kartice vašeg uređaja može se razlikovati od ostalih modela te neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice. Za prikaz maksimalnog kapaciteta memorijske kartice vašeg uređaja pogledajte Samsungovu internetsku stranicu. 2 1 4 3 1 Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu pokraj nosača kako biste ga olabavili. 2 Izvucite nosač iz utora za nosač. 3 Postavite memorijsku karticu na nosač tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti prema dolje i nježno pritisnite memorijsku karticu u nosač da biste je učvrstili. 4 Umetnite nosač natrag u utor za nosač. • Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke. • Vodite računa da memorijsku karticu umetnete pravom stranom okrenutom prema gore. • Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom, mogli biste oštetiti uređaj. • Kada uklonite nosač iz uređaja, mobilna podatkovna veza bit će onemogućena. • Ako kartica nije čvrsto umetnuta u nosač, memorijska kartica mogla bi izići ili ispasti iz nosača. • Ako u uređaj umetnete nosač dok je nosač mokar, vaš se uređaj može oštetiti. Pobrinite se da je nosač uvijek suh. • Umetnite nosač do kraja u otvor za nosač kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj.
Stranica: 17
Osnovne funkcije 19 • Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će vas zatražiti ponovno formatiranje kartice ili neće prepoznati karticu. Memorijsku karticu morate formatirati kako biste je upotrijebili. Ako vaš uređaj ne može formatirati ili prepoznati memorijsku karticu, obratite se proizvođaču memorijske kartice ili Samsungovu serivsnom centru. • Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica. • Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice pojavljuje se unutar mape Moje Datoteke → SD kartica. Uklanjanje memorijske kartice Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Baterija i podrška za uređaj → Pohrana → → Napredno → SD kartica → Odspoji. Nemojte uklanjati uređaje za vanjsku pohranu, kao što su memorijska kartica ili USB pohranu tijekom prenošenja ili pristupanja informacija s uređaja ili odmah nakon prijenosa podataka.To može izazvati oštećenje ili gubitak podataka ili može oštetiti vanjsku pohranu ili uređaj. Samsung nije odgovoran za gubitke, uključujući gubitke podataka, nastale neispravnom uporabom uređaja za vanjsku pohranu. Formatiranje memorijske kartice Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju. Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Baterija i podrška za uređaj → Pohrana → → Napredno → SD kartica → Formatiraj. Ne zaboravite prije formatiranja memorijske kartice arhivirati sve važne podatke pohranjene na memorijskoj kartici. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan postupcima korisnika.
Stranica: 18
Osnovne funkcije 20 Uključivanje i isključivanje uređaja Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici. Bočna tipka Tipka za smanjivanje glasnoće Uključivanje uređaja Za uključivanje uređaja pritisnite i držite bočnu tipku. Isključivanje uređaja 1 Kako biste isključili uređaj, pritisnite i držite Bočnu tipku. Ili otvorite okvir obavijesti, povucite prema dolje, a zatim dodirnite . 2 Dodirnite Isključivanje. Da ponovno pokrenete uređaj, dodirnite Ponovo pokretanje. Prisiljeno ponovno pokretanje Ako se uređaj zamrzava i ne reagira, istodobno pritisnite i držite bočnu tipku i tipku za smanjivanje glasnoće više od 7 sekundi da biste ga ponovno pokrenuli. Hitni način Uređaj možete prebaciti na način rada u hitnom slučaju kako biste smanjili potrošnju baterije. Neke će aplikacije i funkcije biti ograničene. U načinu rada u hitnom slučaju možete uputiti hitan poziv, poslati podatke o svojoj trenutačnoj lokaciji drugima, oglasiti alarm za opasnost i drugo. Za aktiviranje način rada u hitnom slučaju, pritisnite i držite istodobno pritisnutu bočnu tipku i tipku za smanjivanje glasnoće a zatim dodirnite Hitni način. Ili otvorite okvir obavijesti, povucite prema dolje, a zatim dodirnite → Hitni način. Za deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju dodirnite → Isključi Hitni način. Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg uređaja.
Stranica: 19
Osnovne funkcije 21 Početno podešavanje Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za podešavanje uređaja. Ako se ne spojite sWi-Fi mrežom, možda nećete moći podesiti neke značajke uređaja tijekom početnog podešavanja. Prepoznavanje otiska prsta Kako bi funkcija prepoznavanja otiska prsta radila, informacije o vašem otisku prsta moraju biti registrirane i pohranjene u vašem uređaju. • Ova značajka možda nije dostupna ovisno o davatelju usluga ili modelu. • Prepoznavanje s pomoću otiska prsta upotrebljava jedinstvene karakteristike svakog otiska prsta kako bi se poboljšala sigurnost vašeg uređaja. Šanse da će senzor otiska prsta pobrkati i dva otiska prstiju vrlo su slabe. Međutim, u rijetkim slučajevima kada su otisci prstiju jako slični, senzor bi ih mogao prepoznati kao identične. • Ako za zaključavanje zaslona upotrebljavate otisak prsta, vaš otisak prsta neće se moći upotrijebiti za otključavanje zaslona kada prvi put uključite uređaj. Za upotrebu uređaja morate otključati zaslon upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koju ste postavili prilikom registracije otiska prsta. Nemojte zaboraviti svoj uzorak, PIN ili lozinku. • Ako vaš otisak prsta nije prepoznat, otključajte uređaj upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koje ste postavili pri registraciji otiska prsta, a zatim ponovno registrirajte svoje otiske prstiju. Ako ste zaboravili svoj uzorak, PIN ili lozinku, nećete moći upotrebljavati uređaj ako ga ne resetirate. Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka ili neugodnost prouzročenu zaboravljenim šiframa za otključavanje. • Ako promijenite način zaključavanja zaslona na Klizanje ili Nema, koje nisu sigurne, svi vaši biometrijski podaci bit će izbrisani. Ako svoje biometrijske podatke želite koristiti u aplikacijama ili značajkama, morate ponovno registrirati svoje biometrijske podatke.
Stranica: 20
Osnovne funkcije 22 Za bolje prepoznavanje otisaka prstiju Kada skenirate otiske prstiju na uređaju pripazite na sljedeće uvjete koji mogu utjecati na performanse funkcije: • Uređaj ne može prepoznati otiske prstiju koji su zahvaćeni dubokim linijama ili ožiljcima. • Uređaj možda neće prepoznati otisak prsta s malog ili tankog prsta. • Za poboljšanje performansi prepoznavanja registrirajte otiske prstiju ruke koju često koristite za izvršavanje zadataka na uređaju. • Bočna tipka ima ugrađeni senzor za prepoznavanje otiska prsta.Vodite računa o tome da senzor prepoznavanja otiska prsta nije izgreban ili oštećen metalnim objektima poput kovanica, ključeva i ogrlica. • Pokrivanjem senzora prepoznavanja otiska prsta zaštitnim filmovima, naljepnicama ili drugim priborom mogli biste usporiti prepoznavanje otiska prsta. Ako je senzor prepoznavanja otiska prsta na početku prekriven zaštitnim filmom, uklonite ga prije uporabe senzora prepoznavanja otiska prsta. • Vodite računa o tome da je senzor prepoznavanja otiska prsta čist i suh kao i vaši prsti. • Ako savijete prst ili koristite samo vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju.Vodite računa da prstom prekrijete cijeli senzor prepoznavanja otiska prsta. • U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbjegavajte korištenje ove funkcije u suhim okruženjima ili prije uporabe funkcija kod kojih dolazi do izbijanja statičkog elektriciteta dodirivanjem metalnog predmeta. Registriranje otisaka prstiju 1 Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Biometrija i sigurnost → Otisci prstiju. 2 Pročitajte upute na zaslonu i dodirnite Nastavi. 3 Postavka načina zaključavanja zaslona.
Stranica: 21
Osnovne funkcije 23 4 Stavite prst na bočnu tipku. Nakon što uređaj prepozna vaš prst, podignite ga i ponovno stavite na bočnu tipku. Ponovite ovu radnju dok vaš otisak ne bude registriran. 5 Kada završite s registracijom svojih otisaka prstiju dodirnite Gotovo. Možete provjeriti je li vaš otisak prsta registriran dodirom na Provjeri dodane otiske prstiju. Otključavanje zaslona uz pomoć otisaka prsta Umjesto upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke, zaslon možete otključati otiskom prsta. 1 Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Biometrija i sigurnost → Otisci prstiju. 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona. 3 Dodirnite prekidač Otklj. otiskom prsta radi aktivacije. 4 Na zaključanom zaslonu postavite prst na senzor prepoznavanja otiska prstiju i skenirajte ga.
Stranica: 22
Osnovne funkcije 24 Brisanje registriranih otisaka prstiju Možete izbrisati registrirane otiske prstiju. 1 Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Biometrija i sigurnost → Otisci prstiju. 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona. 3 Odaberite otisak prsta za brisanje i dodirnite Ukloni. Prepoznavanje lica Možete podesiti uređaj na otključavanje zaslona prepoznavanjem vašeg lica. • Ako za zaključavanje zaslona upotrebljavate svoje lice, vaše lice neće se moći upotrijebiti za otključavanje zaslona kada prvi put uključite uređaj. Za upotrebu uređaja morate otključati zaslon upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koju ste postavili prilikom registracije lica. Nemojte zaboraviti svoj uzorak, PIN ili lozinku. • Ako promijenite način zaključavanja zaslona na Klizanje ili Nema, koje nisu sigurne, svi vaši biometrijski podaci bit će izbrisani. Ako svoje biometrijske podatke želite koristiti u aplikacijama ili značajkama, morate ponovno registrirati svoje biometrijske podatke. Mjere opreza pri prepoznavanju lica Prije upotrebe prepoznavanja lica za otključavanje uređaja, imajte na umu sljedeće mjere opreza. • Vaš uređaj može otključati osoba ili predmet koji je nalik na vašu sliku. • Prepoznavanje lica nije toliko sigurno kao uzorak, PIN ili lozinka. Za bolje prepoznavanje lica Prilikom prepoznavanja lica uzmite u obzir sljedeće: • Prilikom registriranja uzmite u obzir okolnosti, kao što je nošenje naočala, šešira, maski, brade ili jakog make-upa • Pobrinite se da se nalazite u dobro osvijetljenom području i da je objektiv kamere čist prilikom registracije • Pobrinite se da slika nije mutna radi boljih rezultata prepoznavanja
Stranica: 23
Osnovne funkcije 25 Registriranje vašeg lica Radi bolje registracije lica, registrirajte svoje lice u zatvorenom prostoru ili izvan izravne sunčeve svjetlosti. 1 Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Biometrija i sigurnost → Prepoznavanje lica. 2 Pročitajte upute na zaslonu i dodirnite Nastavi. 3 Postavka načina zaključavanja zaslona. 4 Odaberite nosite li naočale i dodirnite Nastavi. 5 Postavite lice unutar okvira na zaslonu. Kamera će skenirati vaše lice. • Ako otključavanje zaslona pomoću lica ne funkcionira ispravno, dodirnite Ukloni podatke o licu za uklanjanje svojeg registriranog lica te ponovno registrirajte lice. • Da biste poboljšali prepoznavanje lica, dodirnite Dodaj zamjenski izgled i dodajte alternativni izgled. Otključavanje zaslona uz pomoć lica Umjesto upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke, zaslon možete otključati svojim licem. 1 Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Biometrija i sigurnost → Prepoznavanje lica. 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona. 3 Dodirnite prekidač Otključavanje licem radi aktivacije. 4 Na zaključanom zaslonu, gledajte u zaslon. Nakon prepoznavanja lica, zaslon možete otključati bez upotrebe bilo kojeg dodatnog načina zaključavanja zaslona. Ako vaše lice nije prepoznato, upotrijebite unaprijed postavljen način zaključavanja.
Stranica: 24
Osnovne funkcije 26 Brisanje podataka o registriranom licu Možete izbrisati podatke o registriranom licu. 1 Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Biometrija i sigurnost → Prepoznavanje lica. 2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona. 3 Dodirnite Ukloni podatke o licu → Ukloni. Nakon što ste izbrisali registrirano lice, sve povezane funkcije isto će se tako izbrisati. Kamera Uvod Snimajte fotografije ili videozapise koristeći razne načine i postavke. Pravila rada s kamerom • Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili. • Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno. • Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi. Snimanje fotografija 1 Pokrenite aplikaciju Kamera. Također možete pokrenuti aplikaciju tako što ćete dvaput brzo pritisnuti bočnu tipku ili povući na lijevu stranu na zaključanom zaslonu. • Neke funkcije kamere nisu dostupne kad pokrenete aplikaciju Kamera sa zaključanog ekrana ili kad je zaslon isključen dok je postavljen način zaključavanja zaslona. • Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje. • Neke metode možda nisu dostupne ovisno o davatelju usluga ili modelu. 2 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Za prilagodbu svjetline fotografija dodirnite zaslon. Kada se pojavi traka za podešavanje, odvucite traku za podešavanje.
Stranica: 25
Osnovne funkcije 27 3 Dodirnite za snimanje fotografije. Za promjenu načina snimanja, popis načina snimanja odvucite u lijevo ili u desno, ili se na zaslonu pretprikaza pomaknite u lijevo ili u desno. Postavke kamere Snimite fotografiju. Prikaz minijature Popis načina fotografiranja Zum Prebacite s prednje na stražnju kameru. Opcije trenutačnog načina snimanja • Zaslon prikaza može se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite. • Ako su snimljene fotografije mutne, obrišite objektiv kamere i pokušajte ponovno. • Provjerite je li objektiv oštećen ili onečišćen. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju. • Kamera vašeg uređaja ima širokokutni objektiv. Kod širokokutnih fotografija ili videozapisa može se u manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to ne znači kako je riječ o neispravnim performansama uređaja. • Maksimalni kapacitet za snimanje videozapisa može varirati u zavisnosti od rezolucije. • Kamera se može zamagliti ili se stvoriti kondenzat ako je uređaj izložen naglim promjenama temperature zraka zbog razlike u temperaturi izvan i unutar poklopca kamere. Pokušajte izbjeći takve uvjete kada planirate koristiti kameru. Ako se dogodi zamagljivanje, dopustite da se kamera prirodno osuši na sobnoj temperaturi prije fotografiranja ili snimanja videozapisa, u protivnom rezultati mogu izgledati mutno.
Stranica: 26
Osnovne funkcije 28 Korištenje značajki zumiranja Odaberite / ili povucite ulijevo ili udesno da biste povećali ili umanjili zum prikaza. Ili, raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma. • : Kamera s ultra širokim objektivom omogućuje snimanje širokokutnih fotografija ili snimanje videozapisa širokog kuta stvari kao što su pejzaži. • : Kamera s širokokutnim objektivom omogućuje snimanje osnovnih fotografija ili snimanje normalnih videozapisa. Značajke zumiranja dostupne su samo pri upotrebi stražnje kamere. Uporaba gumba kamere • Dodirnite i držite gumb kamere za snimanje videozapisa. • Da biste snimili nekoliko uzastopnih fotografija, prstom povucite gumb kamere do ruba zaslona i držite ga. • Ako dodate još jedan gumb kamere, možete je premjestiti bilo gdje na zaslonu i prikladnije fotografirati. Na zaslonu prikaza, dodirnite → Načini snimanja i dodirnite prekidač Plutajući gumb Okidača za aktivaciju. Opcije trenutačnog načina snimanja Na zaslonu prikaza koristite sljedeće opcije. • : Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice. • : Odaberite trajanje odgode prije nego što kamera automatski snimi fotografiju. • : Odaberite omjer slike za videozapise. • : Odaberite omjer slike za videozapise. • : Odaberite rezoluciju videozapisa. • : Primijenite učinak filtra ili efekt za ljepotu. • : Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. Centar upotrebljava osvjetljenje u središnjem dijelu slike za izračunavanje ekspozicije snimke. Točke upotrebljava osvjetljenje u koncentriranom središnjem dijelu slike za izračunavanje ekspozicije snimke. Matrica daje prosjek cijelog prizora. • : U načinu HRANA fokusirajte se na objekt unutar okruglog okvira i zamutite sliku izvan okvira. • : U načinu HRANA, prilagodite ton boje. Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o modelu ili načinu snimanja.
Stranica: 27
Osnovne funkcije 29 Način fotografija Kamera automatski podešava opcije snimanja ovisno o okruženju za lako snimanje fotografija. Na popisu načina snimanja dodirnite FOTOGRAFIJA i dodirnite za snimanje fotografije. Snimanje selfija Možete snimati autoportrete prednjom kamerom. 1 Na zaslonu prikaza kliznite prema gore ili prema dolje ili dodirnite za prebacivanje na prednju kameru za autoportrete. 2 Okrenite se prema leći prednje kamere. Za snimanje autoportreta širokokutnim snimkom krajolika ili ljudi, dodirnite . 3 Dodirnite za snimanje fotografije. Primjena filtera i efekta za ljepotu Prije fotografiranja možete odabrati učinak filtra i izmijeniti crte lica, kao što su ton kože ili oblik lica. 1 Na zaslonu prikaza dodirnite . 2 Odaberite efekat i snimite fotografiju. Ako koristite značajku Moji filtri, možete stvoriti vlastiti filtar pomoću slike s tonom boje koji vam se sviđa iz Galerija. Zaključavanje fokusa (AF) i ekspozicije (AE) Možete zaključati fokus ili ekspoziciju na odabranom području kako biste spriječili automatsko podešavanje kamere na temelju promjena na predmetima ili izvora svjetla. Dodirnite i držite područje koje želite fokusirati, pojavit će se okvir AF/AE i fokus i ekspozicija bit će zaključani. Postavka ostaje zaključana čak i nakon što fotografirate.
Stranica: 28
Osnovne funkcije 30 Video način rada Kamera automatski podešava opcije snimanja ovisno od okoline radi lakog snimanja videozapisa. 1 Na popisu načina snimanja dodirnite VIDEOZAPIS i dodirnite za snimanje videozapisa. • Da biste se tijekom snimanja prebacivali između prednje i stražnje kamere, pomaknite prstom prema gore ili prema dolje na zaslonu pregleda ili dodirnite . • Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite . • Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite i držite gdje se želite fokusirati. Da biste koristili način automatskog izoštravanja, dodirnite za poništavanje ručno postavljenog fokusa. 2 Dodirnite za zaustavljanje snimanja videozapisa. Okomiti način rada Kamera omogućuje snimanje fotografija na kojima je pozadina mutna i objekt jasno ističe. 1 Na popisu načina snimanja dodirnite PORTRET. 2 Povucite traku za podešavanje zamućenja kako biste podesili razinu zamućenja. 3 Kada se na zaslonu za pregled pojavi Spremno dodirnite za snimanje fotografije. Traka za prilagodbu zamućenja pozadine • Upotrijebite ovu značajku na mjestu koje ima dovoljno sunčeve svjetlosti. • Pozadinsko zamagljenje možda neće ispravno raditi u sljedećim situacijama: – Uređaj ili subjekt se kreće. – Objekt je tanak ili proziran. – Objekt ima sličnu boju kao pozadina. – Objekt ili pozadina su jednolični.
Stranica: 29
Osnovne funkcije 31 Pro način rada Fotografirajte i ručno podešavajte različite opcije snimanja kao što su vrijednost ekspozicije i ISO vrijednost. Na popisu načina snimanja dodirnite VIŠE → PROFESIONALNO. Odaberite opcije i prilagodite postavke, a zatim dodirnite za snimanje fotografija. Dostupne opcije • : Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte.Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte. Međutim, više ISO postavke mogu rezultirati zamućenim fotografijama. • : Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja. Možete podesiti temperaturu boje. • : Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju. Odvajanje područja fokusa i područja ekspozicije Možete odvojiti područje fokusa i područje ekspozicije. Dodirnite i držite zaslon prikaza. Na zaslonu će se pojaviti okvir AF/AE. Odvucite okvir na područje na kojem želite odvojiti područje fokusa i područje ekspozicije.
Stranica: 30
Osnovne funkcije 32 Panoramski način Upotrebom panoramskog načina rada snimite niz fotografija i zatim ih zalijepite kako biste kreirali široki prikaz. 1 Na popisu načina snimanja dodirnite VIŠE → PANORAMA. 2 Dodirnite i polako pomaknite uređaj u jednom smjeru. Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere. Ako je prikazana slika izvan okvira vodiča ili ako ne želite pomaknuti uređaj, uređaj će automatski prestati snimati. 3 Dodirnite za prestanak snimanje fotografija. Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili obični zid. Način rada Makro Fotografirajte predmete s male udaljenosti. Na popisu načina snimanja dodirnite VIŠE → MAKRO. Način hrane Dodajte živopisne boje fotografijama hrane. 1 Na popisu načina snimanja dodirnite VIŠE → HRANA. 2 Dodirnite zaslon i povucite kružni okvir preko područja za isticanje. Područje izvan kružnog okvira bit će zamagljeno. Za promjenu veličine kružnog okvira, povucite rub okvira. 3 Dodirnite i povucite traku za podešavanje kako biste podesili nijansu boje. 4 Dodirnite za snimanje fotografije. Način DECO PIC Snimajte fotografije ili videozapise uz različite naljepnice. Na popisu načina snimanja dodirnite VIŠE → DECO PIC.
Stranica: 31
Osnovne funkcije 33 Prilagodba postavki kamere Na zaslonu prikaza dodirnite . Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o načinu fotografiranja. Slike • Prijeđi preko gumba Okidača za: Odaberite radnju koju želite izvršiti kada povučete prstom gumb kamere do ruba zaslona i držite ga. Autoportreti • Upotr. široki kut za grupne autop.: Postavite uređaj da se automatski prebacuje na širokokutni selfie kada su više od dvije osobe u kadru. • Spremi autoport. kao pregledan: Postavite uređaj da sprema fotografije onako kako se pojavljuju na zaslonu za pregled kada ih snima prednja kamera, a da ih ne okrećete. Korisne značajke • Auto HDR: Snimanje fotografija bogatih boja i reproduciranje detalja čak i na svijetlim i tamnim područjima. • Rešetkaste linije: Prikazuje smjernice optičkog tražila kao pomoć pri kompoziciji pri odabiru subjekta. • Lokacijske oznake: Priložite oznaku GPS lokacije na fotografiju. • Snaga GPS signala može se smanjiti na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima. • Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku označavanja lokacije. • Načini snimanja: Odaberite dodatne metode snimanja za snimanje fotografije ili videozapisa. • Postavke koje treba zadržati: Zadržite zadnje postavke koje ste koristili, primjerice način snimanja, kada pokrenete kameru. • Mjesto spremanja: Odaberite lokaciju memorije za pohranu.Ta značajka pojavit će se kada umetnete memorijsku karticu. • Vodeni žig: Dodajte vodeni žig u donji lijevi kut prilikom snimanja slika. • Poništavanje postavki:Vratite postavke kamere. • Obratite nam se: Postavite pitanja ili pregledajte često postavljenja pitanja. • O Kameri: Prikažite verziju aplikacije kamere i pravne informacije. Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.
Stranica: 32
34 Aplikacije i značajke Uvod Koristite aplikacije i razne značajke uređaja. Ovo poglavlje je zajednički priručnik za aplikacije i značajke koje pružaju Samsung uređaji. Neki sadržaj se može razlikovati ili mogu biti uključeni opisi aplikacija ili značajki koje nisu dostupne na vašem uređaju, ovisno o modelu.
Stranica: 33
Aplikacije i značajke 35 Samsung račun Vaš Samsung račun je integrirana usluga računa koja vam omogućuje uporabu različitih Samsung usluga dostupnih putem mobilnih uređaja,TV-a i internetske stranice tvrtke Samsung. Za provjeru popisa usluga koje se mogu upotrebljavati s vašim Samsung računom, posjetite account.samsung.com. 1 Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje → Upravljaj računima → Dodaj račun → Samsung account. Ili pokrenite Postavke → Samsung account. 2 Ako već imate Samsung račun, prijavite se na svoj Samsung račun. • Ako se želite prijaviti pomoću svog Google računa, dodirnite Nastavi uz Google. • Ako nemate Samsung račun, dodirnite Novi račun. Pronalaženje ID-a i poništavanje lozinke Ako zaboravite ID ili lozinku za Samsung račun, na zaslonu za prijavu na Samsung računu dodirnite Pronađi ID ili Ponovno postavi lozinku. Nakon unosa potrebnih podataka možete pronaći svoj ID ili ponovno postaviti lozinku. Odjava sa vašeg Samsung računa Kad se odjavite sa svog Samsung računa, vaši podaci, poput kontakata ili događaja, također će biti uklonjeni s vašeg uređaja. 1 Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje → Upravljaj računima. 2 Dodirnite Samsung account → Moj profil i dodirnite Odjavi se na dnu ekrana. 3 Dodirnite Odjavi se, unesite šifru vašeg Samsung računa, a zatim dodirnite OK.
Stranica: 34
Aplikacije i značajke 36 Prijenos podataka s prethodnog uređaja (Smart Switch) Smart Switch možete koristiti za prijenos podataka s vašeg prethodnog uređaja na novi uređaj. Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje → Prenesi pod. sa starog uređaja. • Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim uređajima ili računalima. • Primjenjuju se ograničenja. Za detalje posjetite www.samsung.com/smartswitch. Samsung ozbiljno shvaća autorska prava. Prenosite samo onaj sadržaj na koji imate pravo. Prijenos podataka upotrebom USB kabela Svoj prethodni uređaj možete povezati sa svojim uređajem pomoću USB kabela kako biste jednostavno i brzo prenijeli podatke. 1 Spojite svoj uređaj i prethodni uređajem pomoću USB kabela uređaja. Možda će vam trebati USB konektor ovisno o prethodnom uređaju. 2 Kada se pojavi skočni prozor za odabir aplikacija, dodirnite Smart Switch → Primi podatke. 3 Na prethodnom uređaju dodirnite Dopusti. Ako nemate tu aplikaciju preuzmite ju sa Galaxy Store ili Trgovina Play. Vaš će uređaj prepoznati prethodni uređaj i pojavit će se popis podataka koje možete prenijeti. 4 Odaberite stavku koju želite donijeti i dodirnite Prenesi. Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose.To može izazvati gubitak podataka ili oštetiti uređaj. Prijenos podataka povećava potrošnju snage baterije vašeg uređaja. Budite sigurni da je uređaj dovoljno napunjen prije prijenosa podataka. Prijenos podataka može se prekinuti ako je baterija slaba. Bežični prijenos podataka Bežično prenesite podatke s prethodnog uređaja na svoj uređaj putemWi-Fi Directa. 1 Pokrenite aplikaciju Smart Switch na prethodnom uređaju. Ako nemate tu aplikaciju preuzmite ju sa Galaxy Store ili Trgovina Play. 2 Na svom uređaju, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje → Prenesi pod. sa starog uređaja.
Stranica: 35
Aplikacije i značajke 37 3 Postavite uređaje blizu jedan drugoga. 4 Na prethodnom uređaju dodirnite Pošalji podatke → Bežično. 5 Na prethodnom uređaju dodirnite Dopusti. 6 Na uređaju odaberite stavku za donijeti i dodirnite Prenesi. Izrada sigurnosne kopije i vraćanje podataka pomoću vanjske pohrane Prenesite podatke uz pomoć vanjske pohrane, kao što je microSD kartica. 1 Izradite rezervnu kopiju podataka s vašeg prethodnog uređaja na vanjsku pohranu. 2 Uređaj za vanjsku pohranu umetnite u vaš uređaj ili ga s njim spojite. 3 Na svojem uređaju, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Računi i sigurnosno kopiranje → Prijenos vanjske memorije → Vrati. 4 Pratite zaslonske upute za prijenos podataka s vanjske pohrane. Prijenos sigurnosno kopiranih podataka s računala Prenesite podatke između vašeg uređaja i računala. Morate preuzeti računalnu verziju aplikacije Smart Switch sa www.samsung.com/smartswitch. Sigurnosno kopirajte podatke sa svog prethodnog uređaja na računalo i uvezite podatke na svoj uređaj. 1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje aplikacije Smart Switch. 2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch. Ako vaš prethodni uređaj nije Samsung uređaj, sigurnosno kopirajte podatke na računalo pomoću programa koji je isporučio proizvođač uređaja. Zatim prijeđite na peti korak. 3 Spojite svoj prethodni uređaj s računalom pomoću USB kabela uređaja. 4 Na računalu slijedite upute na zaslonu za sigurnosno kopiranje podataka s uređaja. Zatim odspojite svoj prethodni uređaj s računala. 5 Spojite svoj uređaj s računalom pomoću USB kabela. 6 Na računalu slijedite upute na zaslonu za prijenos podataka na svoj uređaj.
Stranica: 36
Aplikacije i značajke 38 Poznavanje zaslona Upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir Dodirivanje Dodirnite zaslon. Dodirivanje i držanje Dodirnite i držite zaslon otprilike 2 sekunde. Povlačenje Dodirnite i zadržite stavku a zatim je povucite na željeni položaj. Dvostruki dodir Dvaput dodirnite zaslon. Pomicanje Pomaknite se prema gore, prema dolje, u lijevo ili u desno. Širenje i skupljanje prstiju Na zaslonu raširite dva prsta ili ih spojite. • Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir. • Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima. • Preporuča se da ne upotrebljavate fiksne grafike na dijelu ili cijelom zaslonu osjetljivom na dodir dulje vrijeme.To može rezultirati naknadnim slikama (snimanje zaslona) ili kašnjenjem slike. Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
Stranica: 37
Aplikacije i značajke 39 Navigacijska traka (višefunkcijski gumbi) Nakon uključivanja zaslona na navigacijskoj traci na dnu zaslona pojavit će se višefunkcijski gumbi. Višefunkcijski gumbi prema zadanome su podešeni na gumb za nedavne aktivnosti, gumb za početni zaslon i gumb za povratak. Funkcije gumba mogu se mijenjati prema aplikacijama koje se trenutačno koriste ili radnom okruženju. Gumb Funkcija Nedavne aktivnosti • Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija. Početna • Dodirnite za povratak na početni zaslon. • Dodirnite i držite za pokretanje aplikacije Google asistent. Nazad • Dodirnite za povratak na prethodni zaslon. Skrivanje navigacijske trake Skrivanjem navigacijske trake pregledajte datoteke ili upotrebljavajte aplikacije na širem zaslonu. Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon → Navigacijska traka, a zatim dodirnite Geste prelaska prstom u odjeljku Vrsta navigacije. Navigacijska traka bit će skrivena i pojavit će se savjeti geste. Dodirnite Više opcija i odaberite željenu opciju. Prevucite sa dna Prelazite prstom sa strana i dna Ako želite sakriti savjete o pokretu pri dnu zaslona, dodirnite prekidač Savjeti za gestu kako biste ga deaktivirali.
Stranica: 38
Aplikacije i značajke 40 Početni zaslon i zaslon aplikacija Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete, prečace za aplikacije i sl. Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije. Prebacivanje između početnog zaslona i zaslona aplikacija Pomaknite se prema gore na početnom zaslonu za otvaranje zaslona aplikacija. Za povratak na početni zaslon pomaknite se prema gore ili prema dolje na zaslonu aplikacija. Ili dodirnite gumb za početni zaslon ili gumb za povratak. Početni zaslon Zaslon aplikacija Tražilo Omiljene aplikacije Ako na početnom zaslonu dodate gumb za aplikacije, možete otvoriti zaslon aplikacija dodirom na taj gumb. Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, dodirnite Postavke, a zatim dodirnite prekidač Prikaži gumb zaslona za aplikacije na početnom zaslonu za aktivaciju. Gumb aplikacija bit će dodan na dno početnog zaslona. Gumb aplikacija
Stranica: 39
Aplikacije i značajke 41 Uređivanje početnog zaslona Kako biste pristupili opcijama uređivanja, na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje ili skupite prste zajedno. Možete postaviti pozadinu, dodati widgete i više. Isto tako možete dodati, brisati ili rasporediti okvire početnog zaslona. • Dodavanje okvira: Pomaknite se ulijevo, a zatim dodirnite . • Pomicanje okvira: Dodirnite i držite pretprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju. • Brisanje okvira: Dodirnite na okviru. • Pozadine: Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja. • Teme: Promijenite temu uređaja.Vizualni elementi sučelja, kao što su boje, ikone i pozadine, mijenjat će se ovisno o odabranoj temi. • Widgeti:Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične funkcije aplikacija za pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu. Odaberite widget i dodirnite Dodaj. Widget će se dodati na početni zaslon. • Postavke: Konfigurirajte postavke za početni zaslon, kao što je raspored zaslona. Prikazivanje svih aplikacija na početnom zaslonu Uređaj možete podesiti za prikaz svih aplikacija na početnom zaslonu bez upotrebe zasebnog zaslona aplikacija. Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, a zatim dodirnite Postavke → Izgled početnog zaslona → Samo početni zaslon → Primijeni. Sada možete pristupati svim svojim aplikacijama pomicanjem u lijevo na početnom zaslonu.
Stranica: 40
Aplikacije i značajke 42 Pokretanje Finder-a Brzo potražite sadržaj na uređaju. 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Pretražite. Ili otvorite okvir obavijesti, povucite prema dolje, a zatim dodirnite . 2 Unos ključne riječi. Pretraživat će se aplikacije i sadržaj na vašem uređaju. Ako dodirnete na tipkovnici, možete tražiti više sadržaja. Premještanje stavki Dodirnite i zadržite stavku a zatim je pomaknite na novu lokaciju. Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona. Za dodavanje prečaca za aplikaciju na početnom zaslonu dodirnite i držite stavku na zaslonu aplikacija, a zatim dodaj Dodaj na poč. zas. Prečac za aplikaciju dodat će se na početni zaslon. Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog zaslona. Kreiranje mapa Kreirajte mape i okupite slične aplikacije kako biste brže pristupali i pokretali aplikacije. Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacija dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije. Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije. Dodirnite Naziv mape i unesite naziv mape. • Dodavanje više aplikacija Dodirnite na mapi. Označite aplikacije za dodavanje i dodirnite GOTOVO. Aplikaciju možete također dodati povlačenjem u mapu.
Stranica: 41
Aplikacije i značajke 43 • Premještanje aplikacija iz mape Dodirnite i držite aplikaciju kako biste ju premjestili na novu lokaciju. • Brisanje mape Dodirnite i držite mapu, a zatim dodirnite Izbriši mapu. Samo ta mapa bit će izbrisana. Aplikacije iz mape bit će premještene u zaslon aplikacija. Rubni okvir Putem rubnih okvira brzo možete pristupiti svojim omiljenim aplikacijama i značajkama s Edge panela. Povucite ručicu rubnog okvira prema središtu zaslona. Ako ručica rubnog okvira nije vidljiva, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon, a zatim dodirnite prekidač Rubne ploče za aktivaciju. Ručica rubnog okvira Rubni okvir Postavke rubnog okvira
Stranica: 42
Aplikacije i značajke 44 Zaslon zaključavanja Pritiskom na bočnu tipku isključuje se zaslon i zaključava se.Također, zaslon se isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme. Kako biste otključali zaslon, pomaknite se u bilo kojem smjeru kada se zaslon uključi. Ako je zaslon isključen, pritisnite bočnu tipku da biste uključili zaslon. Ili dvaput dodirnite zaslon. Promjena načina zaključavanja zaslona Za promjenu načina zaključavanja zaslona, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon zaključavanja → Vrsta zaključavanja zaslona, a zatim odaberite način. Postavljanjem uzorka, PIN-a, lozinke ili vaših biometrijskih podataka kao način zaključavanja zaslona, možete zaštititi svoje osobne informacije sprječavanjem drugih osoba da pristupe vašem uređaju. Nakon postavljanja načina zaključavanja zaslona, uređaj će zahtijevati šifru za otključavanje prilikom svakog otključavanja. Možete podesiti uređaj da izvrši vraćanje na tvorničke postavke ako nekoliko puta za redom unesete neispravnu šifru i dostignete ograničeni broj pokušaja. Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Zaslon zaključavanja → Postavke sigurn. zaključavanja, otključajte zaslon upotrebom unaprijed postavljene metode zaključavanja, a zatim dodirnite prekidač Auto. vra. tvor. postavki za aktivaciju. Ikone za indikaciju Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone. Ikona Značenje Nema signala Jačina signala Roaming (izvan uobičajenog područja usluge) GPRS mreža je spojena EDGE mreža je spojena UMTS mreža je spojena HSDPA mreža je spojena HSPA+ mreža je spojena / LTE mreža je spojena
Stranica: 43
Aplikacije i značajke 45 Ikona Značenje 5G mreža je spojena LTE mreža je spojena na LTE mrežu koja uključuje 5G mrežu Wi-Fi spojeno Bluetooth funkcija je aktivirana Usluge lokacije koje se koriste Poziv u tijeku Propušteni poziv Nova tekstualna ili multimedijska poruka Alarm uključen / Način isključivanja zvuka / način vibracije Aktiviran način rada u zrakoplovu Pojavila se pogreška ili je potreban oprez / Punjenje baterije / razina energije baterije • Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake povucite prema dolje s vrha zaslona. • Neke ikone pokazivača pojavljuju se samo kada otvorite ploču s obavijestima. • Ikone indikatora mogu se razlikovati ovisno o davatelju usluga ili modelu.
Stranica: 44
Aplikacije i značajke 46 Okvir obavijesti Kada primite nove obavijesti, na statusnoj traci pojavit će se ikone za indikaciju. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje. Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira obavijesti kližite na zaslonu prema gore. Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije. Pregledajte pojedinosti o obavijesti i izvršite različite postupke. Brisanje svih obavijesti. Pokretanje Postavke. Pristupite postavkama obavijesti. Gumbi brzih postavki Uporaba gumba brzih postavki Dodirnite gumbe za brze postavke za aktiviranje određenih funkcija. Kliznite prema dolje na okviru obavijesti za prikazi više gumba. Za dodavanje više gumba dodirnite . Podešavanje osvjetljenja zaslona. Gumbi brzih postavki Kontrolirajte spojene obližnje uređaje i SmartThings uređaje i scene. Kontrolirajte medije na uređaju i na povezanim obližnjim uređajima.
Stranica: 45
Aplikacije i značajke 47 Za promjenu postavki funkcija dodirnite tekst ispod svakog gumba. Za pregled detaljnijih postavki dodirnite i držite gumb. Za preraspoređivanje gumba dodirnite → Uredi gumbe, dodirnite i držite gumb, a zatim ga povucite na drugu lokaciju. Kontroliranje medijske reprodukcije Jednostavno koristite kontrolu glazbe ili videozapisa pomoću značajke medija.Također možete nastaviti reprodukciju na drugom uređaju. 1 Otvorite okvir obavijesti, pomjerajte prstom prema dolje, a zatim dodirnite Mediji. 2 Dodirnite ikonu na kontroleru za upravljanje reprodukcijom. Za nastavak reprodukcije na drugom uređaju dodirnite i odaberite željeni uređaj. Kontrola uređaja u blizini Pokrenite brzo i preuzmite kontrolu nad povezanim uređajima i često korištenim SmartThings uređajima i scenama na ploči s obavijestima. 1 Otvorite okvir obavijesti, pomjerajte prstom prema dolje, a zatim dodirnite Uređaji. Pojavit će se povezani uređaji u blizini, SmartThings uređaji i scene. 2 Odaberite uređaj ili SmartThings uređaj u blizini da biste ga kontrolirali ili odaberite scenu za pokretanje.
Stranica: 46
Aplikacije i značajke 48 Unos teksta Prikaz tipkovnice Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst. Prebacivanje u sljedeći redak. Brisanje prethodnog znaka. Unesite simbole. Unos velikog slova. Za sva slova, dodirnite dva puta. Dodatne funkcije tipkovnice Unos razmaka. Pregled više funkcija tipkovnice. Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika. Promjene jezika unosa Dodirnite → Jezici i vrste → Upravljaj jezicima unosa i odaberite jezike koje ćete koristiti. Ako odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati između jezika unosa pomicanjem razmaknice ulijevo ili udesno. Promjena tipkovnice Na navigacijskoj traci dodirnite za promjenu tipkovnice. Za promjenu vrste tipkovnice dodirnite → Jezici i vrste, odaberite jezik, a zatim odaberite željenu vrstu tipkovnice. • Ako se gumb tipkovnice ( ) ne pojavi na navigacijskoj traci, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Opće upravljanje → Popis tipk. i zadana tipkovnica, a zatim dodirnite prekidač GumbTipkovnica na navigacijskoj traci radi aktivacije. • Na Tipkovnica 3 x 4, gumbi imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka odgovarajuću tipku dodirnite više puta dok se ne pojavi željeni znak.
Stranica: 47
Aplikacije i značajke 49 Dodatne funkcije tipkovnice • : Unos emotikona. • : Unos naljepnica.Također možete unijeti i naljepnice svojih emotikona koji izgledaju poput vas. • : Prilaganje animiranih GIF-ova. • : Glasovni unos teksta. • : Promjena postavki tipkovnice. Dodirnite za korištenje više funkcija tipkovnice. • : Brzo potražite sadržaj i unesite ga. • : Prevedite tekst i unesite ga. • : Unesite svoje osobne podatke registrirane na Samsung Pass. • : Dijelite veze video zapisa. • : Dodavanje stavke u međuspremnik. • : Otvorite ploču za uređivanje teksta. • : Promijenite način rada tipkovnice. • : Promijenite veličinu tipkovnice. • / / : Unesite naljepnice. Neke značajke možda nisu dostupne ovisno o davatelju usluga ili modelu. Kopiranje i lijepljenje 1 Dodirnite i držite iznad teksta. 2 Povucite ili za odabir željenog teksta ili dodirnite Odaberi sve za odabir cijelog teksta. 3 Dodirnite Kopiraj ili Izreži. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik. 4 Dodirnite i držite mjesto gdje treba umetnuti tekst, a zatim dodirnite Zalijepi. Za lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite Međuspremnik, a zatim odaberite tekst.
Stranica: 48
Aplikacije i značajke 50 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija Galaxy Store Kupujte i preuzimajte aplikacije. Možete preuzeti aplikacije koje su specijalizirane za uređaje Samsung Galaxy. Pokrenite aplikaciju Galaxy Store. Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite za pretraživanje pomoću ključne riječi. • Ova aplikacija možda nije dostupna ovisno o davatelju usluga ili modelu. • Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite → → Automatsko ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju. Trgovina Play Kupujte i preuzimajte aplikacije. Pokrenite aplikaciju Trgovina Play. Pregledajte aplikacije po kategorijama ili ih tražite prema ključnoj riječi. Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite → Postavke → Automatsko ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju. Upravljanje aplikacijama Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija Dodirnite i držite aplikaciju i odaberite opciju. • Deinstal.: Deinstalirajte preuzete aplikacije. • Isključi: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja. Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju. Aktiviranje aplikacija Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Aplikacije → → Isključeno → U redu, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite Uključi.
Stranica: 49
Aplikacije i značajke 51 Postavljanje dozvola za aplikaciju Kako bi neke aplikacije ispravno radile možda će biti potrebna dozvola za pristup ili upotrebu informacija na uređaju. Za prikaz postavki dozvole aplikacije, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Aplikacije. Odaberite aplikaciju i dodirnite Dopuštenja. Možete pregledati popis dozvola za aplikacije i promijeniti njihove dozvole. Za pregled ili promjenu postavki dozvole aplikacije po kategoriji dozvola pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Aplikacije → → Upravitelj dopuštenjima. Odaberite stavku i odaberite aplikaciju. Ako ne odobrite pristup aplikaciji, osnovne funkcije aplikacija možda neće ispravno raditi.
Stranica: 50
Aplikacije i značajke 52 Telefon Uvod Uputite ili odgovorite na glasovne ili videopozive. Ako je područje oko stražnje kamere pokriveno, tijekom razgovora mogu se pojaviti neželjeni zvukovi. Uklonite dodatni pribor kao što je zaštita za zaslon ili naljepnice oko stražnje kamere. Upućivanje poziva 1 Pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite Tipkovnica. 2 Unesite telefonski broj. 3 Dodirnite za upućivanje poziva ili dodirnite ili za upućivanje videopoziva. Predprikaz telefonskog broja. Više opcija Traženje kontakta. Dodavanje broja popisu kontakata. Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata Pokrenite aplikaciju Telefon, dodirnite Nedavno ili Imenik, a zatim pomaknite udesno na kontakt ili telefonski broj za upućivanje poziva. Ako je ova značajka deaktivirana, dodirnite → Postavke → Druge postavke poziva, a zatim dodirnite prekidač Prij. prst. za poziv ili poruku za aktivaciju.

Pitanje i odgovori

Imate pitanje o Samsung Galaxy A12, ali ne možete pronaći odgovor u korisničkom priručniku? Možda vam korisnici ManualsCat.com mogu pomoći da odgovorite na vaše pitanje. Ispunjavanjem donjeg obrasca, vaše pitanje će se pojaviti ispod priručnika za Samsung Galaxy A12. Molimo vas da opišete svoje poteškoće s Samsung Galaxy A12 što preciznije možete. Što je vaše pitanje preciznije, veće su šanse da brzo dobijete odgovor od drugog korisnika. Automatski ćete dobiti e-poštu da vas obavijestimo kada netko reagira na vaše pitanje.

Postavite pitanje o Samsung Galaxy A12

Ime
E-pošta
Reakcija

Pogledajte priručnik za Samsung Galaxy A12 ispod. Sve priručnike na ManualsCat.com možete pogledati potpuno besplatno. Pomoću gumba „Odaberi jezik“ možete odabrati jezik priručnika koji želite pogledati.

  • Robna marka: Samsung
  • Proizvod: Pametni telefoni
  • Naziv/model: Galaxy A12
  • Vrsta datoteke: PDF
  • Dostupni jezici: Engleski, Talijanski, Njemački, Francuski, Nizozemac, Bugarski, Španjolski, Danski, Indonezijski, Hebrejski, Portugalski, Kineski, Hrvatski, Arapski, Hindski, Vijetnamski