43PFS5505 priručnik
Philips 43PFS5505 priručnik

Korisnički priručnik za Philips 43PFS5505 u Hrvatski. Ovaj PDF priručnik ima 66 stranica/e.

PDF 66 1.1mb

Pogledajte priručnik za Philips 43PFS5505 ispod. Sve priručnike na ManualsCat.com možete pogledati potpuno besplatno. Pomoću gumba „Odaberi jezik“ možete odabrati jezik priručnika koji želite pogledati.

MANUALSCAT | HR

Pitanje i odgovori

Imate pitanje o Philips 43PFS5505, ali ne možete pronaći odgovor u korisničkom priručniku? Možda vam korisnici ManualsCat.com mogu pomoći da odgovorite na vaše pitanje. Ispunjavanjem donjeg obrasca, vaše pitanje će se pojaviti ispod priručnika za Philips 43PFS5505. Molimo vas da opišete svoje poteškoće s Philips 43PFS5505 što preciznije možete. Što je vaše pitanje preciznije, veće su šanse da brzo dobijete odgovor od drugog korisnika. Automatski ćete dobiti e-poštu da vas obavijestimo kada netko reagira na vaše pitanje.

Postavite pitanje o Philips 43PFS5505

Stranica: 1
Sadržaj 1 Pronađite podršku 3 1.1 Identifikovanje i registrovanje televizora 3 1.2 Pomoć za televizor i korisnički priručnik 3 1.3 Pomoć na mreži i korisnički priručnik 3 1.4 Briga o potrošačima/popravka 3 2 Softver 5 2.1 Ažuriraj softver 5 2.2 Verzija softvera 5 3 Brzi vodič 6 3.1 Daljinski upravljač 6 3.2 Infracrveni senzor 7 3.3 Džojstik – komande na televizoru (ako je dostupno) 7 4 Postavljanje 9 4.1 Čitanje bezbednosnih uputstava 9 4.2 Položaj televizora 9 4.3 Uključivanje televizora 11 5 Povezivanje 13 5.1 Vodič za povezivanje 13 5.2 Antena (televizor iz serije 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304) 13 5.3 Antena (televizor iz serije 5505, 5525, 5535) 13 5.4 Satelitska veza (ako je dostupna) 13 5.5 Video uređaj 14 5.6 Audio uređaj 17 5.7 Računar 19 5.8 CAM sa pametnom karticom – CI+ 20 5.9 USB uređaj 21 5.10 Žična mreža – Freeview (mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo) 22 6 Promena izvora 24 6.1 Lista izvora 24 6.2 Preimenovanje uređaja 24 7 Kanali 25 7.1 O kanalima i menjanju kanala 25 7.2 Instaliranje kanala 25 7.3 Lista kanala 30 7.4 Izbor filtera za kanale 31 7.5 Omiljeni kanali 32 8 TV vodič 34 8.1 Šta vam je potrebno 34 8.2 Korišćenje TV vodiča 34 9 Snimanje i funkcija pauziranja TV programa (Nije primenljivo na turske modele) 36 9.1 Šta vam je potrebno 36 9.2 Snimanje 36 9.3 Pauziranje TV programa 37 10 Video zapisi, fotografije i muzika 39 10.1 Sa USB uređaja 39 10.2 Fotografije 39 10.3 Video 39 10.4 Muzika 40 11 Otvaranje menija sa postavkama televizora 41 11.1 Pregled glavnog menija 41 11.2 Meni Pomoćne alatke 41 11.3 Brze postavke i sve postavke 41 11.4 Sve postavke 41 12 Zaštita životne sredine 48 12.1 Evropska oznaka za energiju 48 12.2 Tehničke informacije o proizvodu 48 12.3 Prestanak upotrebe 49 13 Specifikacije 50 13.1 Napajanje 50 13.2 Prijem 50 13.3 Rezolucija ekrana 50 13.4 Rezolucija ulaznog signala ekrana 51 13.5 Zvuk 51 13.6 Multimedija 51 13.7 Mogućnost priključivanja 51 14 Rešavanje problema 54 14.1 Saveti 54 14.2 Uključivanje 54 14.3 Daljinski upravljač 54 14.4 Kanali 55 14.5 Slika 55 14.6 Zvuk 55 14.7 HDMI 55 14.8 USB 56 15 Bezbednost i održavanje 57 15.1 Bezbednost 57 15.2 Zaštita ekrana 58 15.3 Uslovi korišćenja 58 16 Autorska prava 60 16.1 HDMI 60 16.2 Dolby Audio 60 16.3 DTS 2.0 + Digital Out ™ 60 16.4 Ostali zaštićeni žigovi 60 17 Otvoreni kôd 61 17.1 Softver otvorenog koda 61 17.2 Licenca za softver otvorenog koda 61 Indeks 64 2
Stranica: 2
1 Pronađite podršku 1.1 Identifikovanje i registrovanje televizora Identifikovanje televizora – broj modela televizora i serijski broj Od vas će se možda tražiti da navedete broj modela i serijski broj televizora. Ti brojevi se nalaze na etiketi na ambalaži ili na tipskoj oznaci sa zadnje ili donje strane televizora. Registrovanje televizora Registrujte televizor i iskoristite čitav niz prednosti, što podrazumeva punu podršku (sa sadržajima za preuzimanje), privilegovan pristup informacijama o novim proizvodima, ekskluzivne ponude i popuste, prilike da osvojite nagrade, pa čak i da učestvujete u specijalnim anketama o novim proizvodima. Posetite Web lokaciju www.philips.com/TVsupport 1.2 Pomoć za televizor i korisnički priručnik Pritisnite  Postavke > Pomoć U meniju Pomoć lako možete da ažurirate softver, resetujete televizor na podrazumevane postavke i pročitate korisnički priručnik. – Ažuriraj softver: Proverite da li su dostupne ispravke softvera. – Korisnički priručnik: Pročitajte korisnički priručnik da biste saznali više o televizoru. – Rešavanje problema: Pronađite odgovore na najčešća pitanja. – Fabričke postavke: Resetujte sve postavke na fabričke vrednosti. – Ponovo instaliraj televizor: Ponovo instalirajte ili ponovite kompletnu instalaciju televizora. – Informacije za kontakt: Prikažite broj telefona ili Web adresu za vašu zemlju ili region. 1.3 Pomoć na mreži i korisnički priručnik Rešenje za bilo koji problem u vezi sa Philips televizorom možete da potražite u podršci na mreži. Možete da izaberete jezik i da unesete broj modela. Posetite www.philips.com/TVsupport. Na Web lokaciji za podršku možete da pronađete broj telefona lokalnog predstavništva naše kompanije, kao i odgovore na najčešća pitanja. U nekim zemljama možete da ćaskate sa jednim od naših agenata i da postavljate pitanja direktno ili putem e-pošte. Možete da preuzmete novi softver za televizor ili uputstvo koje ćete pročitati na računaru. Za rešavanje dodatnih problema sa televizorom i najčešća pitanja... Posetite http://philips-tvconsumercare.kxondemand .com/portal/en/ModelSelect Pomoć za televizor na tablet računaru, pametnom telefonu ili računaru Da biste lakše izvršavali duže sekvence uputstava, možete da preuzmete pomoć za televizor u PDF formatu kako biste je čitali na pametnom telefonu, tablet računaru ili računaru. Pored toga, možete da odštampate relevantnu stranicu pomoći sa računara. Da biste preuzeli pomoć (korisnički priručnik), posetite www.philips.com/TVsupport 1.4 Briga o potrošačima/popravka Ako vam je potrebna podrška, možete da pozovete službu za brigu o potrošačima u svojoj zemlji. Naši serviseri će se pobrinuti za popravku ako je potrebna. Broj telefona potražite u štampanoj dokumentaciju koju ste dobili sa televizorom. Odnosno, konsultujte našu Web lokaciju www.philips.com/TVsupport i ako je potrebno izaberite zemlju. Broj modela i serijski broj televizora Od vas će se možda tražiti da navedete broj modela i serijski broj televizora. Ti brojevi se nalaze na etiketi na ambalaži ili na tipskoj oznaci sa zadnje ili donje strane televizora.  Upozorenje Nemojte da pokušavate sami da popravite televizor. 3
Stranica: 3
To može da dovede do ozbiljnih povreda, nepopravljivog oštećenja televizora ili poništavanja garancije. 4
Stranica: 4
2 Softver 2.1 Ažuriraj softver Traži ispravke softvera  (Početna) > Postavke > Ažuriraj softver > Traži ispravke softvera. Potreban vam je računar i USB memorijski uređaj da biste otpremili softver na televizor. Upotrebite USB memorijski uređaj sa 256 MB slobodnog prostora. Proverite da li je isključena zaštita od upisivanja. 1. Pokretanje ažuriranja na televizoru -  (Početna) > Postavke > Ažuriraj softver > Traži ispravke softvera. 2. Identifikuj TV - Povežite USB memorijski uređaj na jedan od USB priključaka na televizoru. Izaberite Početak , a zatim pritisnite taster OK. Identifikaciona datoteka će biti upisana na USB memorijski uređaj. 3. Preuzimanje softvera za televizor - Povežite USB memorijski uređaj na računar. - Pronađite datoteku update.htm na USB memorijskom uređaju i dvaput kliknite na nju. - Kliknite na Pošalji ID. - Izaberite region - Ako je dostupna nova verzija softvera, preuzmite .zip datoteku. Nakon završetka preuzimanja, otpakujte zip datoteku, pa iskopirajte datoteku autorun.upg na USB memorijski uređaj. 4. Ažuriranje softvera televizora - Ponovo povežite USB memorijski uređaj na televizor. Ažuriranje će započeti automatski. Televizor će se isključiti (na 10 sekundi), a zatim ponovo uključiti. Sačekajte. Nemojte da . . . – isključujete USB memorijski uređaj iz televizora. Ako dođe do nestanka struje u toku ažuriranja, nemojte da isključujete USB memorijski uređaj iz televizora. Ažuriranje će se nastaviti kada se ponovo uspostavi snabdevanje strujom. Lokalne ispravke Za prodavce i profesionalne korisnike…  (Početna) > Postavke > Ažuriraj softver > Lokalne ispravke. Pretraga ispravki koje se preuzimaju preko mreže Skenirajte da biste potražili ispravku softvera na mreži.  (Početna) > Postavke > Ažuriraj softver > Pronađi OAD ispravke. * Dostupnost OAD ispravki zavisi od zemlje. 2.2 Verzija softvera Da biste videli trenutnu verziju softvera televizora…  (Početna) > Postavke > Ažuriraj softver > Informacije o trenutnom softveru 5
Stranica: 5
3 Brzi vodič 3.1 Daljinski upravljač Baterije i čišćenje Zamena baterija Ako televizor ne reaguje na pritiskanje tastera na daljinskom upravljaču, baterije su možda ispražnjene. Da biste zamenili baterije, otvorite odeljak za baterije na poleđini daljinskog upravljača. 1. Pomerite poklopac odeljka za baterije u pravcu na koji ukazuje strelica. 2. Zamenite stare baterije sa dve baterije tipa AAA-R03-1.5V. Proverite da li ste ispravno postavili + i - krajeve baterija. 3. Ponovo postavite poklopac odeljka za baterije i gurnite ga dok ne budete čuli „klik“. – Ako duže vreme ne nameravate da koristite daljinski upravljač, izvadite baterije. – Bezbedno odložite baterije u skladu sa direktivama o prestanku upotrebe. Čišćenje Daljinski upravljač ima oblogu otpornu na grebanje. Daljinski upravljač čistite mekom vlažnom krpom. Za čišćenje daljinskog upravljača nikada nemojte koristiti materije kao što su alkohol, hemikalije ili sredstva za čišćenje domaćinstva. Pregled tastera Gornja strana 1.  Rež. pripravnosti / Uklj. Uključivanje televizora ili vraćanje u stanje pripravnosti. 2. Tasteri za reprodukciju - Reprodukuj , za reprodukovanje - Pauziraj , za pauziranje reprodukcije - Zaustavi , za zaustavljanje reprodukcije - Premotaj , za premotavanje unazad - Premotavanje , za premotavanje unapred - Snimi , za pokretanje snimanja * Turski modeli ne podržavaju snimanje i pauziranje TV programa. 3.  TV GUIDE Otvaranje/zatvaranje TV vodiča. 4.  FORMAT Otvaranje/zatvaranje menija Format slike. 5.  SETUP Otvaranje menija Postavke. Gornja strana (za modele za Tursku) 1.  Rež. pripravnosti / Uklj. Uključivanje televizora ili vraćanje u stanje pripravnosti. 2. Tasteri za reprodukciju - Reprodukuj , za reprodukovanje - Pauziraj , za pauziranje reprodukcije - Zaustavi , za zaustavljanje reprodukcije - Premotaj , za premotavanje unazad - Premotavanje , za premotavanje unapred 3.  TV GUIDE 6
Stranica: 6
Otvaranje/zatvaranje TV vodiča. 4.  Pregledač medija Otvaranje ili zatvaranje menija Pregledač medija. 5.  FORMAT Otvaranje/zatvaranje menija Format slike. 6.  SETUP Otvaranje menija Postavke. Srednji deo 1.  HOME Otvaranje/zatvaranje glavnog menija. 2.  SOURCES Otvaranje/zatvaranje menija Izvori – lista povezanih uređaja. 3. Tasteri u boji Funkcije dugmadi prate uputstva na ekranu. 4.  INFO Otvaranje/zatvaranje informacija o programu. 5.  BACK Vraćanje na kanal koji je poslednji izabran. Zatvaranje menija bez promene postavki. 6.  EXIT Povratak na gledanje televizije. 7.  OPTIONS Otvaranje/zatvaranje menija Opcije. 8. Taster OK Potvrda izbora ili postavke. 9. Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno. 10.  LIST Otvaranje/zatvaranje liste kanala. Donja strana 1.  Isključi zvuk Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka. 2.  Jačina zvuka Podešavanje jačine zvuka. 3. Numerički tasteri Direktno biranje kanala. 4. SUBTITLE Uključivanje/isključivanje titlova ili podešavanje na Automatski. 5.  Kanal Prebacivanje na sledeći/prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta. Pokretanje sledećeg/prethodnog poglavlja na disku. 6. TEXT Otvaranje/zatvaranje teksta/teleteksta. 3.2 Infracrveni senzor Televizor može da prima komande sa daljinskog upravljača koji koristi infracrvene signale za slanje komadi. Ako koristite takav daljinski upravljač, uvek morate da ga usmerite prema infracrvenom senzoru na televizoru.  Upozorenje Nemojte da stavljate predmete ispred IC senzora na televizoru zato što to može da blokira IC signal. 7
Stranica: 7
3.3 Džojstik – komande na televizoru (ako je dostupno) Džojstik – komande na televizoru Ako ste izgubili daljinski upravljač ili su se njegove baterije ispraznile, svakako možete da obavljate neke osnovne operacije na televizoru. Da biste otvorili osnovni meni… 1. Dok je televizor uključen pritisnite taster u obliku džojstika sa zadnje strane televizora da biste otvorili osnovni meni. 2. Pritisnite levo ili desno da biste izabrali opciju  Jačina zvuka,  Kanal ili  Izvori. Pritisnite nagore ili nadole da biste podesili jačinu zvuka ili prešli na sledeći/prethodni kanal. Pritisnite nagore ili nadole da biste se kretali kroz listu izvora, što obuhvata i izbor tjunera. Meni će automatski nestati. 8
Stranica: 8
4 Postavljanje 4.1 Čitanje bezbednosnih uputstava Pročitajte bezbednosna uputstva pre korišćenja televizora. Da biste pročitali uputstva, otvorite Korisnički priručnik i pogledajte poglavlje Bezbednost i održavanje. 4.2 Položaj televizora Saveti za položaj televizora – Televizor postavite tako da svetlo ne pada direktno na ekran. – Postavite televizor na najviše 15 cm od zida. – Idealna razdaljina za gledanje izračunava se tako što se dijagonala ekrana televizora pomnoži sa 3. Dok ste u sedećem položaju oči bi trebalo da vam budu u nivou sredine ekrana. Napomena: Televizor držite dalje od izvora prašine, kao što su peći. Preporučuje se da redovno čistite prašinu da biste sprečili da uđe u televizor. Postolje za televizor Uputstva za montažu postolja za televizor potražite u vodiču za brzi početak koji ste dobili sa televizorom. U slučaju da ste izgubili ovaj vodič, možete da ga preuzmete sa Web lokacije www.philips.com. Upotrebite broj modela televizora kako biste pronašli odgovarajući vodič za brzi početak. Montaža na zid Televizor iz serije 4304, 4354 Televizor je moguće montirati pomoću VESA nosača za montažu na zid (prodaje se odvojeno). Prilikom kupovine nosača za montažu na zid navedite sledeći VESA kôd . . . – 24PHx43x4 – VESA MIS-F 75x75, M4 (najmanje 10 mm, najviše 12 mm) Priprema Uverite se da metalni zavrtnji za montiranje televizora na nosač kompatibilan sa VESA standardom ulaze otprilike 10 mm u otvore sa navojem na televizoru. Opomena Montaža televizora na zid zahteva posebnu veštinu, pa bi taj zadatak trebalo isključivo prepustiti kvalifikovanom osoblju. Prilikom montaže televizora na zid trebalo bi uzeti u obzir bezbednosne standarde u skladu sa njegovom težinom. Pre postavljanja televizora, trebalo bi i da pročitate bezbednosna uputstva. Kompanija TP Vision Europe B.V. ne snosi odgovornost za neodgovarajuću montažu niti za montažu koja za rezultat ima nezgodu ili povrede. Televizor iz serije 4504, 4503 Televizor je moguće montirati pomoću VESA nosača za montažu na zid (prodaje se odvojeno). Prilikom kupovine nosača za montažu na zid navedite sledeći VESA kôd . . . 9
Stranica: 9
– 32PHx450x – VESA MIS-F 100, M6 (najmanje 12 mm, najviše 16 mm) Priprema Uverite se da metalni zavrtnji za montiranje televizora na nosač kompatibilan sa VESA standardom ulaze otprilike 10 mm u otvore sa navojem na televizoru. Opomena Montaža televizora na zid zahteva posebnu veštinu, pa bi taj zadatak trebalo isključivo prepustiti kvalifikovanom osoblju. Prilikom montaže televizora na zid trebalo bi uzeti u obzir bezbednosne standarde u skladu sa njegovom težinom. Pre postavljanja televizora, trebalo bi i da pročitate bezbednosna uputstva. Kompanija TP Vision Europe B.V. ne snosi odgovornost za neodgovarajuću montažu niti za montažu koja za rezultat ima nezgodu ili povrede. Televizor iz serije 5304 Televizor je moguće montirati pomoću VESA nosača za montažu na zid (prodaje se odvojeno). Prilikom kupovine nosača za montažu na zid navedite sledeći VESA kôd . . . – 22PFS5304 – VESA MIS-F 75x75, M4 (najmanje 8 mm, najviše 8 mm) Priprema Uverite se da metalni zavrtnji za montiranje televizora na nosač kompatibilan sa VESA standardom ulaze otprilike 10 mm u otvore sa navojem na televizoru. Opomena Montaža televizora na zid zahteva posebnu veštinu, pa bi taj zadatak trebalo isključivo prepustiti kvalifikovanom osoblju. Prilikom montaže televizora na zid trebalo bi uzeti u obzir bezbednosne standarde u skladu sa njegovom težinom. Pre postavljanja televizora, trebalo bi i da pročitate bezbednosna uputstva. Kompanija TP Vision Europe B.V. ne snosi odgovornost za neodgovarajuću montažu niti za montažu koja za rezultat ima nezgodu ili povrede. Televizor iz serije 5503 Televizor je moguće montirati pomoću VESA nosača za montažu na zid (prodaje se odvojeno). Prilikom kupovine nosača za montažu na zid navedite sledeći VESA kôd . . . – 43PFx5503 – VESA MIS-F 200x100, M6 (najmanje 9 mm, najviše 11 mm) Priprema Uverite se da metalni zavrtnji za montiranje televizora na nosač kompatibilan sa VESA standardom ulaze otprilike 10 mm u otvore sa navojem na televizoru. Opomena Montaža televizora na zid zahteva posebnu veštinu, pa bi taj zadatak trebalo isključivo prepustiti kvalifikovanom osoblju. Prilikom montaže televizora na zid trebalo bi uzeti u obzir bezbednosne standarde u skladu sa njegovom težinom. Pre postavljanja televizora, trebalo bi i da pročitate bezbednosna uputstva. Kompanija TP Vision Europe B.V. ne snosi odgovornost za neodgovarajuću montažu niti za montažu koja za rezultat ima nezgodu ili povrede. Televizor iz serije 5505, 5525, 5535 Televizor je moguće montirati pomoću VESA nosača za montažu na zid (prodaje se odvojeno). Prilikom kupovine nosača za montažu na zid navedite sledeći VESA kôd . . . 10
Stranica: 10
– 24PFx55x5 – VESA MIS-F 75x75, M4 (najmanje 8 mm, najviše 10 mm) – 32PHx55x5 – VESA MIS-F 100, M6 (najmanje 12 mm, najviše 16 mm) – 43PFx55x5 – VESA MIS-F 200x100, M6 (najmanje 8 mm, najviše 10 mm) Priprema Uverite se da metalni zavrtnji za montiranje televizora na nosač kompatibilan sa VESA standardom ulaze otprilike 10 mm u otvore sa navojem na televizoru. Napomena Za model od 24 inča, proverite da veće postolje za montiranje neće ometati konektor za napajanje. Opomena Montaža televizora na zid zahteva posebnu veštinu, pa bi taj zadatak trebalo isključivo prepustiti kvalifikovanom osoblju. Prilikom montaže televizora na zid trebalo bi uzeti u obzir bezbednosne standarde u skladu sa njegovom težinom. Pre postavljanja televizora, trebalo bi i da pročitate bezbednosna uputstva. Kompanija TP Vision Europe B.V. ne snosi odgovornost za neodgovarajuću montažu niti za montažu koja za rezultat ima nezgodu ili povrede. 4.3 Uključivanje televizora Povezivanje kabla za napajanje - Kabl za napajanje povežite na priključak POWER sa zadnje strane televizora. - Vodite računa da kabl za napajanje bude čvrsto umetnut u priključak. - Vodite računa da utičnica u koju je uključen kabl za napajanje uvek bude dostupna. - Prilikom izvlačenja kabla za napajanje uvek vucite utikač, a ne kabl. Za 32" ili veće Za 22"/24" Za 24PFS5535 11
Stranica: 11
Iako ovaj televizor troši vrlo malo energije u stanju mirovanja, da biste uštedeli energiju, isključite kabl za napajanje iz utičnice ako duže vreme ne nameravate da koristite televizor. Uključivanje ili režim pripravnosti Pre nego što uključite televizor, proverite da li ste ga povezali na električnu mrežu pomoću priključka POWER sa zadnje strane televizora. Uključivanje Pritisnite dugme za napajanje (ako je dostupno) sa bočne ili zadnje strane televizora. Pritisnite taster  na daljinskom upravljaču. Prelazak u stanje pripravnosti Da biste televizor prebacili u stanje pripravnosti, pritisnite taster  na daljinskom upravljaču. Da biste potpuno isključili televizor, isključite utikač iz zidne utičnice. Prilikom isključivanja napajanja uvek vucite utikač, a nikada kabl. Obezbedite lak pristup utikaču, kablu za napajanje i utičnici u svakom trenutku. 12
Stranica: 12
5 Povezivanje 5.1 Vodič za povezivanje Uređaj povežite na televizor uvek preko najkvalitetnije veze koja je dostupna. Osim toga, koristite kvalitetne kablove koji garantuju dobar prenos slike i zvuka. Kada povežete uređaj, televizor prepoznaje tip uređaja i svakom uređaju dodeljuje odgovarajući naziv po tipu. Ako želite, možete da promenite naziv tipa. Ako je podešen odgovarajući naziv tipa za uređaj, televizor će automatski preći na idealne postavke kada izaberete taj uređaj u meniju Izvori. 5.2 Antena (televizor iz serije 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304) Čvrsto povežite utikač antene na priključak za antenu sa zadnje strane televizora. Možete da povežete svoju antenu ili da se povežete na zajednički antenski sistem. Koristite priključak za antenu IEC Coax od 75 oma. Koristite ovu antensku vezu za DVB-T i DVB-C ulazne signale. Za 32" ili veće Za 22"/24" * Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo ** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx 5.3 Antena (televizor iz serije 5505, 5525, 5535) Čvrsto povežite utikač antene na priključak za antenu sa zadnje strane televizora. Možete da povežete svoju antenu ili da se povežete na zajednički antenski sistem. Koristite priključak za antenu IEC Coax od 75 oma. Koristite ovu antensku vezu za DVB-T i DVB-C ulazne signale. 13
Stranica: 13
5.4 Satelitska veza (ako je dostupna) Povežite konektor za satelitsku antenu tipa F na priključak za satelitsku antenu SAT sa zadnje strane televizora. Za 32" ili veće (serije 4503, 4504, 5503) Za 22"/24" (serije 4304, 4354, 5304) Za 32" ili veće (serije 5505, 5525) Za 24" (serije 5505, 5525, 5535) * Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo 5.5 Video uređaj HDMI (televizor iz serije 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304) Da biste imali prenos signala najboljeg kvaliteta, koristite HDMI kabl velike brzine i nemojte da koristite HDMI kabl duži od 5 m. 14
Stranica: 14
* Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo ** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx Zaštita od kopiranja HDMI kablovi podržavaju HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP je signal za zaštitu od kopiranja sadržaja sa DVD ili Blu-ray Disc diska. Poznat je i pod nazivom DRM (Digital Rights Management). HDMI (televizor iz serije 5505, 5525, 5535) Da biste imali prenos signala najboljeg kvaliteta, koristite HDMI kabl velike brzine i nemojte da koristite HDMI kabl duži od 5 m. Za 32" ili veće Za 24" * Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo ** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx Zaštita od kopiranja HDMI kablovi podržavaju HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP je signal za zaštitu od kopiranja sadržaja sa DVD ili Blu-ray Disc diska. Poznat je i pod nazivom DRM (Digital Rights Management). 15
Stranica: 15
HDMI – DVI (televizor iz serije 4304, 4354, 5304) Ako i dalje posedujete uređaj koji ima samo DVI vezu, možete da ga povežete na priključak HDMI 2 pomoću adaptera DVI-na-HDMI. Ako uređaj ima samo DVI priključak, koristite adapter DVI na HDMI. Upotrebite priključak HDMI 2 i dodajte stereo audio kabl (mini utikač od 3,5 mm) koji ćete povezati na audio ulaz sa zadnje strane televizora kako biste dobili zvuk. Za 22"/24" * Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo ** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx HDMI – DVI (televizor iz serije 5505, 5525, 5535) Ako i dalje posedujete uređaj koji ima samo DVI vezu, možete da ga povežete na priključak HDMI 2 pomoću adaptera DVI-na-HDMI. Ako uređaj ima samo DVI priključak, koristite adapter DVI na HDMI. Upotrebite priključak HDMI 2 i dodajte stereo audio kabl (mini utikač od 3,5 mm) koji ćete povezati na audio ulaz sa zadnje strane televizora kako biste dobili zvuk. Za 24" * Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo ** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx HDMI-CEC veza – EasyLink Povežite uređaje sa podrškom za HDMI CEC na televizor. Možete da upravljate njima pomoću daljinskog upravljača za televizor. EasyLink HDMI CEC mora da bude uključeno na televizoru i na povezanom uređaju. Uključivanje funkcije EasyLink  (Početna) > Postavke > Opšte postavke > EasyLink > EasyLink > Uključeno Upravljanje HDMI CEC uređajima pomoću daljinskog upravljača za televizor  (Početna) > Postavke > Opšte postavke > EasyLink > EasyLink daljinski upravljač > Uključeno Napomena: – EasyLink možda neće raditi sa uređajima drugih proizvođača. – Funkcija HDMI CEC ima različite nazive u zavisnosti 16
Stranica: 16
od proizvođača. Neki primeri: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink i Viera Link. Neke funkcije drugih proizvođača nisu u potpunosti kompatibilne sa funkcijom EasyLink. Primeri HDMI CEC naziva su u vlasništvu kompanija koje polažu prava na njih. SCART (ako je dostupno) SCART je veza dobrog kvaliteta. SCART veza može da se koristi za CVBS i RGB video signale, ali ne može da se koristi kod signala visoke rezolucije (HD). Ova veza kombinuje video i audio signale. SCART veza takođe podržava NTSC reprodukciju. Za televizor iz serije 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304 * Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo ** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx 5.6 Audio uređaj HDMI ARC Samo priključak HDMI 1 na televizoru ima HDMI ARC (Audio Return Channel). Ako uređaj, obično sistem kućnog bioskopa, ima i HDMI ARC priključak, povežite ga na priključak HDMI 1 na ovom televizoru. Uz HDMI ARC vezu nije potrebno da povežete dodatni audio kabl za slanje zvuka televizijske slike na sistem kućnog bioskopa. HDMI ARC veza kombinuje oba signala. Digitalni audio izlaz (televizor iz serije 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304) Optički audio izlaz je veza za zvuk visokog kvaliteta. Ova optička veza može da nosi 5.1 audio kanala. Ako uređaj, obično sistem kućnog bioskopa, nema HDMI ARC vezu, ovaj priključak možete da povežete sa optičkim audio ulazom na sistemu kućnog bioskopa. Optički audio izlaz šalje zvuk sa televizora na sistem kućnog bioskopa. * Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo ** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx Digitalni audio izlaz (televizor iz serije 5505, 5525, 5535) Optički audio izlaz je veza za zvuk visokog kvaliteta. Ova optička veza može da nosi 5.1 audio kanala. Ako uređaj, obično sistem kućnog bioskopa, nema HDMI ARC vezu, ovaj priključak možete da povežete sa optičkim audio ulazom na sistemu kućnog bioskopa. Optički audio izlaz šalje zvuk sa televizora na sistem kućnog bioskopa. Za 32" ili veće 17
Stranica: 17
Kraljevstvo ** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx 5.7 Računar HDMI – DVI (televizor iz serije 4304, 4354, 5304) Ako i dalje posedujete uređaj koji ima samo DVI vezu, možete da ga povežete na priključak HDMI 2 pomoću adaptera DVI-na-HDMI. Ako uređaj ima samo DVI priključak, koristite adapter DVI na HDMI. Upotrebite priključak HDMI 2 i dodajte stereo audio kabl (mini utikač od 3,5 mm) koji ćete povezati na audio ulaz sa zadnje strane televizora kako biste dobili zvuk. Za 22"/24" * Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo ** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx HDMI – DVI (televizor iz serije 5505, 5525, 5535) Ako i dalje posedujete uređaj koji ima samo DVI vezu, možete da ga povežete na priključak HDMI 2 pomoću adaptera DVI-na-HDMI. Ako uređaj ima samo DVI priključak, koristite adapter DVI na HDMI. Upotrebite priključak HDMI 2 i dodajte stereo audio kabl (mini utikač od 3,5 mm) koji ćete povezati na audio ulaz sa zadnje strane televizora kako biste dobili zvuk. Za 24" * Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo ** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx VGA (ako je dostupno) Upotrebite VGA kabl ako vaš uređaj ima samo VGA vezu. Upotrebite priključak VGA i dodajte stereo audio kabl (mini utikač od 3,5 mm) koji ćete povezati na audio ulaz sa zadnje strane televizora kako biste dobili zvuk. Za 22"/24" (serije 4304, 4354, 5304) Za 24" (serije 5505, 5525, 5535) 19
Stranica: 18
* Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo ** Satelitski priključak je samo za seriju xxPxSxxxx Idealne postavke  (Početna) > Postavke > Slika > Napredno > Računar Podesite na Uključeno da biste dobili idealnu postavku slike za korišćenje televizora kao monitora za računar. * Dostupno je samo za HDMI i VGA izvore. 5.8 CAM sa pametnom karticom – CI+ Osnovne informacije o CI+ Ovaj televizor ima podršku za CI+ uslovni pristup. Modul CI+ omogućava gledanje vrhunskih HD programa, kao što su filmovi i sportski prenosi, koje nude dobavljači digitalnog TV programa u regionu. Dobavljači programa šifruju ove programe, a dešifruju se pomoću CI+ modula. Dobavljači digitalnog TV programa pružaju CI+ module (Modul uslovnog pristupa – CAM) sa odgovarajućom pametnom karticom kada se pretplatite na njihove vrhunske programe. Ovi programi imaju visok nivo zaštite od kopiranja. Više informacija o uslovima i odredbama potražite od dobavljača digitalnog TV programa. Pametna kartica Dobavljači digitalnog TV programa pružaju CI+ module (Modul uslovnog pristupa – CAM) sa odgovarajućom pametnom karticom kada se pretplatite na njihove vrhunske programe. Umetnite pametnu karticu u CAM modul. Pogledajte uputstva koja ste dobili od dobavljača programa. Da biste umetnuli CAM modul u televizor… 1. Na CAM modulu potražite oznake za pravilno umetanje. Nepravilno umetanje može da dovede do oštećenja CAM modula i televizora. 2. Gledajte u zadnju stranu televizora i okrenite prednju stranu CAM modula ka sebi, a zatim nežno umetnite CAM modul u otvor COMMON INTERFACE. 3. Gurnite CAM modul do kraja i ostavite ga u otvoru. Ostavite ga u otvoru. Kada uključite televizor, aktiviranje CAM modula može da potraje nekoliko minuta. Ako je CAM modul ubačen i pretplata plaćena (metod pretplate može da se razlikuje), možete da gledate šifrovane kanale koje podržava pametna kartica u CAM modulu. CAM modul i pametna kartica namenjeni su isključivo za vaš televizor. Ako uklonite CAM modul, više nećete moći da gledate šifrovane kanale koje on podržava. Za televizor iz serije 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304 Za televizor iz serije 5505, 5525, 5535 20
Stranica: 19
Gledanje kanala pomoću pametne kartice Možete da gledate kanale koji su instalirani sa CI/CAM kartica. 1. U toku gledanja TV kanala pritisnite taster  LIST da biste otvorili listu kanala. 2. Izaberite: Lista kanala CI+ . Podešavanje lozinki i PIN kodova Neki CAM moduli zahtevaju da unesete PIN kôd da biste gledali kanale koje pružaju. Kada podešavate PIN kôd za CAM modul, preporučujemo vam da koristite isti kôd kao i za otključavanje televizora. Da biste podesili PIN kôd za CAM modul…  (Početna) > Postavke > Dečija brava > CAM PIN 5.9 USB uređaj USB fleš uređaj Možete da pregledate fotografije ili da reprodukujete muziku i video zapise sa povezanog USB memorijskog uređaja. Povežite USB memorijski uređaj na USB priključak na televizoru dok je televizor uključen. Televizor će prepoznati memorijski uređaj i prikazaće listu sa njegovim sadržajem. Ako se lista sa sadržajem ne pojavi automatski, pritisnite taster  SOURCES i izaberite USB. Za televizor iz serije 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304 Za televizor iz serije 5505, 5525, 5535 USB čvrsti disk Ako povežete USB čvrsti disk, možete da pauzirate ili da snimate digitalni TV program (DVB program ili sličan). Minimalni prostor na disku – Da biste mogli da pauzirate program, potreban vam je USB čvrsti disk sa najmanje 4 GB prostora. – Da biste pauzirali i snimali program, potrebno vam je najmanje 32 GB prostora na disku. Da biste mogli da pauzirate ili da snimate program, morate da povežete i formatirate USB čvrsti disk. Formatiranjem se uklanjaju sve datoteke sa USB čvrstog diska. * Turski modeli ne podržavaju snimanje i pauziranje TV programa. Za televizor iz serije 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304 21
Stranica: 20
Za televizor iz serije 5505, 5525, 5535 Upozorenje USB čvrsti disk je formatiran isključivo za ovaj televizor, pa nije moguće koristiti sačuvane snimke na drugom televizoru ili na računaru. Nemojte da kopirate niti da menjate datoteke snimaka na USB čvrstom disku ni u jednoj aplikaciji na računaru. U suprotnom će doći do oštećenja snimaka. Prilikom formatiranja drugog USB čvrstog diska, sadržaj na prethodnom će biti izgubljen. Biće potrebno da ponovo formatirate USB čvrsti disk koji je instaliran na televizoru da biste ga koristili na računaru. 5.10 Žična mreža – Freeview (mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo) Mreža O mreži Mrežni priključak i funkcija služe isključivo za funkcije Freeview HD strimovanja. Povezivanje na mrežu (televizor iz serije 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304) Da biste televizor povezali na Internet, potreban vam je mrežni ruter povezan na Internet. Koristite brzu (širokopojasnu) vezu sa Internetom. Uspostavljanje veze Da biste uspostavili žičnu vezu… 1. Povežite ruter sa televizorom pomoću mrežnog kabla (Ethernet kabl**). 2. Proverite da li je ruter uključen. 3. Pritisnite  (Početna) , izaberite Postavke > Mreža, a zatim pritisnite  (desno) da biste otvorili meni. 4. Izaberite opciju Poveži se na mrežu, a zatim pritisnite taster OK. 5. Izaberite opciju Žično, a zatim pritisnite taster OK. Televizor neprestano traži mrežnu vezu. 6. Kada povezivanje uspe, pojaviće se poruka. Ako povezivanje ne uspe, možete da proverite DHCP podešavanje rutera. DHCP bi trebalo da bude uključen. Povezivanje na mrežu (televizor iz serije 5505, 5525, 5535) Da biste televizor povezali na Internet, potreban vam je mrežni ruter povezan na Internet. Koristite brzu (širokopojasnu) vezu sa Internetom. Za 32" ili veće 22
Stranica: 21
6 Promena izvora 6.1 Lista izvora - Da biste otvorili meni Izvori, pritisnite taster  SOURCES . - Da biste se prebacili na povezani uređaj, izaberite uređaj pomoću strelice  (gore) ili  (dole), a zatim pritisnite taster OK. - Da biste zatvorili meni Izvor bez prebacivanja na uređaj, ponovo pritisnite taster  SOURCES. 6.2 Preimenovanje uređaja – Moguće je preimenovati samo izvore HDMI, VGA (ako je dostupan) i SCART (ako je dostupan) ili zameniti njihovu ikonu uređaja 1. Pritisnite taster  SOURCES i izaberite HDMI ili VGA (ako je dostupno). 2. Pritisnite  Uredi, a zatim pritisnite taster OK. 3. Izaberite neku od ikona uređaja i pritisnite taster OK. U polju za unos će se pojaviti unapred podešeni naziv. 4. Izaberite opciju Preimen., a zatim unesite novi naziv pomoću tastature na ekranu. - Pritisnite taster  (crveni) da biste unosili mala slova - Pritisnite taster  (zeleni) da biste unosili velika slova - Pritisnite taster  (žuti) da biste unosili brojeve i simbole - Pritisnite taster  (plavi) da biste izbrisali znak 5. Izaberite opciju Urađeno kada završite sa uređivanjem. 24
Stranica: 22
7 Kanali 7.1 O kanalima i menjanju kanala Gledanje TV kanala – Pritisnite . Televizor će pronaći kanal koji ste poslednji gledali. - Pritisnite  (Početna) > Kanali, a zatim pritisnite taster OK. - Pritisnite  + ili  - da biste menjali kanale. - Ako znate broj željenog kanala, unesite ga pomoću numeričkih tastera. Pritisnite taster OK nakon što unesete broj da biste promenili kanal. - Da biste se vratili na prethodno izabrani kanal, pritisnite taster  BACK . Menjanje kanala iz liste kanala - U toku gledanja TV kanala pritisnite taster  LIST da biste otvorili listu kanala. - Lista kanala može da sadrži nekoliko stranica sa kanalima. Da biste prikazali sledeću ili prethodnu stranicu, pritisnite taster  + ili  -. - Da biste zatvorili liste kanala bez promene kanala, ponovo pritisnite taster  LIST . Ikone kanala Nakon što obavite Automatsko ažuriranje kanala za listu kanala, novi kanali su označeni sa  (zvezdica). Ako zaključate kanal, on će biti označen sa  (katanac). Radio kanali Ako je dostupan digitalni program, digitalne radio stanice biće instalirane prilikom podešavanja. Radio kanale možete da menjate na isti način kao i TV kanale. Ovaj televizor može da prima digitalni televizijski signal (DVB). Televizor možda neće ispravno funkcionisati sa nekim operaterima digitalne televizije koji nisu u potpunosti usklađeni sa zahtevima standarda. 7.2 Instaliranje kanala Antenski i kablovski Ručna pretraga kanala i postavki kanala Pretraga kanala Ažuriranje postojeće liste kanala  (Početna) > Postavke > Antenska/kablovska instalacija > Potraži kanale > Ažuriranje kanala Ponovno instaliranje svih kanala  (Početna) > Postavke > Antenska/kablovska instalacija > Potraži kanale > Ponovno inst. kanala 1. Izaberite zemlju u kojoj se nalazite, a zatim pritisnite taster OK. 2. Izaberite opciju Antena (DVB-T) ili Kabl (DVB-C) , a zatim izaberite stavku koju želite ponovo da instalirate. 3. Izaberite opciju Digitalni i analogni kanali, Samo digitalni kanali, ili Samo analogni kanali. 4. Izaberite opciju Start, a zatim pritisnite taster OK da biste ažurirali kanale. To može da potraje nekoliko minuta. Postavke kanala  (Početna) > Postavke > Antenska/kablovska instalacija > Potraži kanale > Ponovno inst. kanala 1. Izaberite zemlju u kojoj se nalazite, a zatim pritisnite taster OK. 2. Izaberite opciju Antena (DVB-T) ili Kabl (DVB-C) , a zatim izaberite stavku koju želite ponovo da instalirate. 3. Izaberite opciju Digitalni i analogni kanali, Samo digitalni kanali, ili Samo analogni kanali. 4. Izaberite opciju Postavke, a zatim pritisnite taster OK. 5. Pritisnite taster  (crveni) da biste resetovali ili  (zeleni) kada završite sa podešavanjem. Skeniranje frekven. Izaberite metod pretrage kanala. - Brzo: Izaberete brži metod i koristite unapred definisane postavke koje koristi većina kablovskih operatera u vašoj zemlji. - Potpuno: Ako na taj način ne bude instaliran nijedan kanal ili ako neki kanali budu nedostajali, možete da izaberete prošireni metod skeniranja Potpuno. Za pretraživanje i instaliranje kanala pomoću ovog metoda biće potrebno više vremena. - Napredno: Ako ste dobili specifičnu vrednost frekvencije mreže za pretragu kanala, izaberite Napredno. Režim mrežne frekvencije 25
Stranica: 23
Ako za pretragu kanala planirate da koristite metod Brzo za Skeniranje frekvencija, izaberite Automatski. Televizor će koristiti neku od unapred definisanih frekvencija mreže (HC – Homing Channel) koju koristi većina kablovskih distributera u vašoj zemlji. Ako ste dobili specifičnu vrednost frekvencije mreže za pretragu kanala, izaberite Ručno. Mrežna frekvencija Ako je Režim mrežne frekvencije podešen na Ručno, ovde možete da unesete vrednost mrežne frekvencije koju ste dobili od kablovskog operatera. Vrednost unesite pomoću numeričkih tastera. Režim brzine protoka Ako vam kablovski operater nije dao specifičnu vrednost brzine protoka za instaliranje TV kanala, opciju Režim brzine protoka ostavite podešenu na Automatski. Ako ste dobili specifičnu vrednost za brzinu protoka, izaberite opciju Ručno. Brzina protoka Kada je Režim brzine protoka podešen na Ručno, vrednost brzine protoka možete da unesete pomoću numeričkih tastera. Besplatni/šifrovani Ako imate pretplatu i CAM (Modul uslovnog pristupa – Conditional Access Module) za TV usluge koje se plaćaju, izaberite opciju Besplatni + šifrovani. Ako se niste pretplatili na TV kanale ili usluge koje se plaćaju, možete da izaberete opciju Samo kanali bez ograničenja. Automatska pretraga kanala  (Početna) > Postavke > Antenska/kablovska instalacija > Automatsko ažuriranje kanala Ako primate digitalne kanale, možete podesiti televizor da automatski ažurira listu novim kanalima. Ažuriranje kanala možete i sami da pokrenete. Automatsko ažuriranje kanala Jednom dnevno, u 6.00, televizor ažurira kanale i memoriše nove kanale. Novi kanali se čuvaju na listi Svi kanali, ali i na listi Novi kanali. Kanali koji nisu dostupni se uklanjaju. Prilikom uključivanja televizora prikazuje se poruka za nove, ažurirane ili uklonjene kanale. Televizor mora da bude u stanju pripravnosti da bi se kanali automatski ažurirali. Kanal, automatsko ažuriranje kanala  (Početna) > Postavke > Antenska/kablovska instalacija > Poruka za ažuriranje kanala Prilikom uključivanja televizora prikazuje se poruka za nove, ažurirane ili uklonjene kanale. Da biste izbegli prikazivanje ove poruke nakon svakog ažuriranja kanala, možete da ja isključite. Digitalni: test prijema  (Početna) > Postavke > Antenska/kablovska instalacija > Digitalni: test prijema Prikazaće se digitalna frekvencija tog kanala. Ako je prijem slab, možete da promenite položaj antene. Da biste ponovo proverili kvalitet signala za istu frekvenciju, izaberite opciju Pretraga, a zatim pritisnite taster OK. Da biste ručno uneli određenu digitalnu frekvenciju, koristite tastere daljinskog upravljača. Odnosno, izaberite frekvenciju, postavite strelice na broj pomoću tastera  i , a zatim promenite broj pomoću tastera  i . Da biste proverili frekvenciju, izaberite opciju Pretraži, a zatim pritisnite taster OK. Ako koristite DVB-C za prijem kanal, opcija Režim brzine protoka je dostupna. Za opciju Režim brzine protoka izaberite postavku Automatski osim u slučaju da ste od kablovskog operatera dobili specifičnu vrednost za brzinu protoka. Da biste uneli vrednost za brzinu protoka, izaberite Brzina protoka i upotrebite numeričke tastere ili  i . Analogni: ručna instalacija  (Početna) > Postavke > Antenska/kablovska instalacija > Analogni: ručna instalacija Analogni TV kanali mogu se ručno instalirati jedan po jedan. Sistem Da biste podesili TV sistem, izaberite opciju Sistem. Izaberite zemlju ili deo sveta u kojem se nalazite OK. Pretraga kanala Da biste pronašli kanal, izaberite opciju Pretraga kanala, a zatim pritisnite taster OK. Možete sami da unesete frekvenciju da biste pronašli kanal ili možete da pustite da televizor potraži kanal. Pritisnite OK, izaberite opciju Pretraži, a zatim pritisnite taster OK da biste automatski potražili kanal. Pronađeni kanal se prikazuje na ekranu, a ako je prijem slab, ponovo pritisnite Pretraži. Ako želite da sačuvate kanal, izaberite opciju Urađeno, a zatim pritisnite taster OK. Fino podešavanje Da biste fino podesili kanal, izaberite opciju Fino podešavanje, a zatim pritisnite taster OK. Kanal možete fino da podesite pomoću tastera  ili . 26
Stranica: 24
Ako želite da sačuvate pronađeni kanal, izaberite opciju Urađeno, a zatim pritisnite taster OK. Sačuvaj Kanal možete da sačuvate na trenutnom broju ili na novom broju. Izaberite opciju Sačuvaj, a zatim pritisnite taster OK. Novi broj kanala se prikazuje na kratko. Možete da ponavljate te korake sve dok ne pronađete sve dostupne analogne TV kanale. Satelitska veza (ako je dostupna) Osnovne informacije o instaliranju satelita Do četiri satelita Na ovaj televizor možete da instalirate najviše četiri satelita (četiri LNB-a). Na početku instalacije izaberite tačan broj satelita koje želite da instalirate. To će ubrzati instalaciju. Unicable Pomoću sistema Unicable možete da povežete antenu sa televizorom. Na početku instalacije možete da izaberete Unicable za 1 ili 2 satelita. MDU (Multi-Dwelling-Unit) Satelitski tjuneri u televizoru podržavaju funkciju MDU na Astra satelitima i Digiturk na Eutelsat satelitima. Funkcija MDU nije dostupna na Türksat satelitima. Početak instalacije Ažuriranje kanala  (Početna) > Postavke > Instalacija satelitskih > Traži satelitske kanale > Ažuriranje kanala Uvek možete ručno da pokrenete ažuriranje kanala; novi kanali će biti dodati, a nedostupni kanali će biti uklonjeni. Po potrebi unesite PIN kôd. Ponovno instaliranje kanala  (Početna) > Postavke > Instalacija satelitskih > Traži satelitske kanale > Ponovno inst. kanala Možete ponovo ručno da pretražite satelite i kanale. 1. Izaberite jednu opciju koju želite ponovo da instalirate. 2. Izaberite Postavke ili Pokreni da biste ažurirali kanale. Meni Postavke Pritisnite  Resetovanje da biste resetovali ili  Urađeno kada završite sa podešavanjem. - Tip veze Izaberite broj satelita koje želite da instalirate. Televizor automatski podešava odgovarajući tip veze. • Do 4 satelita – Možete da instalirate do 4 satelita (4 LNB uređaja) na ovom televizoru. Na početku instalacije izaberite tačan broj satelita koje želite da instalirate. To će ubrzati instalaciju. • Unicable – Možete da koristite sistem Unicable za povezivanje antene sa televizorom. Na početku instalacije možete da izaberete Unicable za 1 ili 2 satelita. – LNB podešavanja U nekim zemljama možete da podešavate određene profesionalne postavke za primopredajnik za navođenje i svaki LNB. Ove postavke koristite ili menjajte samo ako uobičajena instalacija nije uspela. Ako imate nestandardnu satelitsku opremu, ove postavke možete da koristite da biste zamenili standardne postavke. Neki dobavljači sadržaja mogu da vam daju neke vrednosti primopredajnika za navođenje ili LNB koje možete da unesete ovde. • LNB izvor napajanja – Ova opcija je podrazumevano uključena. • Ton od 22 kHz – Ova opcija je podrazumevano podešena na Automatski. • Niska LO frekvencija / Visoka LO frekvencija – Frekvencije lokalnog oscilatora su podešene na standardne vrednosti. Vrednosti prilagodite isključivo u slučaju specijalne opreme koja zahteva drugačije vrednosti. Po potrebi unesite PIN kôd. Dodavanje ili uklanjanje satelita  (Početna) > Postavke > Instalacija satelitskih > Traži satelitske kanale > Dodaj satelit ili Ukloni satelit  (Početna) > Postavke > Instalacija satelitskih > Traži satelitske kanale > Dodaj satelit • Možete da dodate još jedan satelit u trenutnu instalaciju. Instalirani sateliti i njihovi kanali ostaju nepromenjeni. Neki satelitski operateri ne dozvoljavaju dodavanje satelita. • Dodatni satelit će biti obeležen kao dodatni, on nije vaš glavni satelitski paket niti je glavni satelit čiji paket kanala koristite. Na primer, možete da dodate četvrti satelit ako su već instalirana tri satelita. Ako su 27
Stranica: 25
instalirana četiri satelita, treba da uklonite jedan da biste dodali novi satelit. • Ako su trenutno instalirani jedan ili dva satelita, trenutne postavke instalacije možda neće dozvoliti dodavanje satelita. Ako je potrebno da promenite postavke instalacije, morate ponovo da instalirate satelite ispočetka. Ne možete da koristite opciju Dodaj satelit ako je potrebno promeniti postavke.  (Početna) > Postavke > Instalacija satelitskih > Traži satelitske kanale > Ukloni satelit Možete da uklonite jedan ili više satelita iz trenutne instalacije satelita. Kada uklonite satelit, ukloniće se i njegovi kanali. Neki satelitski operateri ne dozvoljavaju uklanjanje satelita. Lista satelitskih kanala  (Početna) > Postavke > Instalacija satelitskih > Lista satelitskih kanala Možete da izaberete željenu listu satelitskih kanala kada pritisnete taster  LIST da biste otvorili listu kanala. Sateliti ponekad nude pakete kanala koji se sastoje iz besplatnih kanala (free-to-air), a kanali se mogu sortirati u skladu sa zemljom. Neki sateliti nude pakete – skupove kanala koje plaćate. Izaberite Iz sortiranog paketa kanala da biste instalirali samo kanale iz paketa ili izaberite Svi nesoritrani kanali da biste instalirali paket i sve druge dostupne kanale. Preporučujemo brzu instalaciju za pakete u okviru pretplate. Ako imate dodatne satelite koji nisu obuhvaćeni pretplatom, preporučujemo kompletnu instalaciju. Svi instalirani kanali smeštaju se na listu kanala. Automatska pretraga kanala  (Početna) > Postavke > Instalacija satelitskih > Automatsko ažuriranje kanala Ako primate digitalne kanale, možete podesiti televizor da automatski ažurira listu novim kanalima. Ažuriranje kanala možete i sami da pokrenete. Automatsko ažuriranje kanala Jednom dnevno, u 6.00, televizor ažurira kanale i memoriše nove kanale. Novi kanali se čuvaju na listi Svi kanali, ali i na listi Novi kanali. Kanali koji nisu dostupni se uklanjaju. Prilikom uključivanja televizora prikazuje se poruka za nove, ažurirane ili uklonjene kanale. Televizor mora da bude u stanju pripravnosti da bi se kanali automatski ažurirali. Kanal, automatsko ažuriranje kanala  (Početna) > Postavke > Instalacija satelitskih > Poruka za ažuriranje kanala Prilikom uključivanja televizora prikazuje se poruka za nove, ažurirane ili uklonjene kanale. Da biste izbegli prikazivanje ove poruke nakon svakog ažuriranja kanala, možete da ja isključite. ručna instalacija  (Početna) > Postavke > Instalacija satelitskih > Ručna instalacija Ručno instalirajte satelit. – LNB – Izaberite LNB za koji želite da dodate nove kanale. – Polarizacija – Izaberite željenu polarizaciju. – Režim brzine protoka – Izaberite Ručno da biste uneli brzinu protoka. – Frekvencija – Unesite frekvenciju za primopredajnik. – Pretraži – Potražite primopredajnik. Rešavanje problema Televizor ne može da pronađe željene satelite ili dvaput instalira isti satelit – Proverite da li je u opciji Postavke na početku instalacije podešen tačan broj satelita. Televizor možete da podesite tako da traži jedan, dva ili tri/četiri satelita. LNB sa dva izlaza ne može da pronađe drugi satelit – Ako televizor pronađe jedan satelit, ali ne i drugi, pomerite antenu za nekoliko stepeni. Usmerite antenu ka prvom satelitu tako da imate najjači signal. Na ekranu proverite indikator jačine signala sa prvog satelita. Dok se sa prvog satelita prima signal maksimalne jačine, izaberite opciju Potraži pon. da biste pronašli drugi satelit. - Proverite da li je u postavkama izabrana opcija Dva satelita. Promena postavki instalacije nije otklonila moj problem – Sve postavke, sateliti i kanali čuvaju se tek po završetku instalacije. Svi satelitski kanali su nestali – Ako koristite sistem Unicable, proverite da li ste dodelili dva jedinstvena korisnička broja opsega za oba ugrađena tjunera u Unicable postavkama. Moguće je da drugi satelitski risiver u vašem Unicable sistemu koristi isti korisnički broj opsega. 28
Stranica: 26
Izgleda da su neki satelitski kanali nestali sa liste kanala – Ako se čini da su neki kanali nestali ili da su promenili mesto, to može da znači da je dobavljač programa promenio lokaciju predajnika za te kanale. Da biste vratili kanale na stara mesta na listi kanala, pokušajte sa ažuriranjem paketa kanala. Ne mogu da uklonim satelit – Pretplatni paketi ne dozvoljavaju uklanjanje satelita. Da biste uklonili satelit, potrebno je da prvo obavite instalaciju ispočetka i da izaberete drugi paket. Ponekad je kvalitet prijema loš – Proverite da li je satelitska antena čvrsto postavljena. Jak vetar može da pomeri antenu. - Sneg i kiša mogu da umanje kvalitet prijema. Kopiranje liste kanala Uvod Opcija Kopiranje liste kanala namenjena je prodavcima i profesionalnim korisnicima. Funkcija Kopiranje liste kanala omogućava kopiranje kanala sa jednog televizora na drugi Philips televizor iz iste serije. Pošto možete da pošaljete unapred definisanu listu kanala na televizor, funkcija Kopiranje liste kanala omogućava vam da izbegnete dugotrajnu pretragu kanala. Koristite USB fleš uređaj od najmanje 1 GB. Uslovi – Oba televizora pripadaju seriji za istu godinu. Proverite naziv modela televizora pomoću poslednjeg broja. (na primer: xxPxx4xx4, 4 označava proizvod za 2019.) – Oba televizora imaju kompatibilne verzije softvera. Kopiranje liste kanala, provera verzije liste kanala Da biste kopirali listu kanala… 1. Uključite televizor. Na televizoru bi trebalo da budu instalirani kanali. 2. Povežite USB fleš uređaj. 3. Pritisnite  (Početna) > Postavke > Opšte postavke > Kopiranje liste kanala. 4. Izaberite Kopiraj na USB, a zatim pritisnite taster OK. Od vas će se možda tražiti da unesete PIN kôd za funkciju Dečija brava da biste kopirali listu kanala. 5. Nakon završetka kopiranja isključite USB fleš uređaj. 6. Da biste zatvorili meni, pritisnite taster  (levo) više puta uzastopno ako je potrebno. Sada možete da otpremite kopiranu listu kanala na drugi Philips televizor. Proverite trenutnu verziju liste kanala... 1. Pritisnite  (Početna) > Postavke > Opšte postavke > Kopiranje liste kanala. 2. Izaberite opciju Kopiranje liste kanala, pa Trenutna verzija, a zatim pritisnite taster OK. 3. Da biste zatvorili meni, pritisnite taster  (levo) više puta uzastopno ako je potrebno. Otpremanje liste kanala Na televizore koji nisu instalirani U zavisnosti od toga da li je televizor već instaliran ili nije, potrebno je da koristite različite načine za otpremanje liste kanala. Na televizor koji nije instaliran 1. Priključite utikač za napajanje da biste pokrenuli instalaciju i izaberite jezik i zemlju. Možete da preskočite pretragu kanala. Završite instalaciju. 2. Priključite USB fleš uređaj na kojem se nalazi lista kanala sa drugog televizora. 3. Da biste pokrenuli otpremanje liste kanala, pritisnite  (Početna) > Postavke > Opšte postavke > Kopiranje liste kanala > Kopiraj na televizor, a zatim pritisnite taster OK. Unesite PIN kôd ako je potrebno. 4. Televizor će prikazati obaveštenje u slučaju uspešnog kopiranja liste kanala. Isključite USB fleš uređaj. Na instalirane televizore U zavisnosti od toga da li je televizor već instaliran ili nije, potrebno je da koristite različite načine za otpremanje liste kanala. Na televizor koji je instaliran 1. Proverite postavku zemlje na televizoru. (Da biste proverili ovu postavku, pogledajte poglavlje Ponovno instaliranje kanala. Pokrenite ovu proceduru dok ne dođete do postavke zemlje. Pritisnite taster  BACK da biste otkazali instalaciju.) Ako je postavka zemlje ispravna, nastavite sa korakom 2. Ako postavka zemlje nije ispravna, potrebno je da pokrenete ponovnu instalaciju. Pogledajte poglavlje Ponovno instaliranje kanala, a zatim pokrenite instalaciju. Izaberite odgovarajuću zemlju i preskočite pretragu kanala. Završite instalaciju. Nakon toga se vratite na 2. korak. 29
Stranica: 27
2. Priključite USB fleš uređaj na kojem se nalazi lista kanala sa drugog televizora. 3. Da biste pokrenuli otpremanje liste kanala, pritisnite  (Početna) > Postavke > Opšte postavke > Kopiranje liste kanala > Kopiraj na televizor, a zatim pritisnite taster OK. Unesite PIN kôd ako je potrebno. 4. Televizor će prikazati obaveštenje u slučaju uspešnog kopiranja liste kanala. Isključite USB fleš uređaj. Opcije za kanale Otvaranje opcija U toku gledanja kanala možete da podešavate neke opcije. U zavisnosti od tipa kanala koji gledate (analogni ili digitalni) ili od postavki televizora koje ste podesili, dostupne su neke opcije. Da biste otvorili meni sa opcijama… 1. U toku gledanja kanala pritisnite taster  OPTIONS. 2. Ponovo pritisnite taster  OPTIONS da biste zatvorili. Titlovi Da biste uključili titlove, pritisnite taster SUBTITLE. Titlove možete da podesite na Uključeni titlovi ili Isključeni titlovi. Pored toga, možete da izaberete i opciju Automatski. Automatski Ako su informacije o jeziku deo digitalnog kanala, a program koji se emituje nije na vašem jeziku (jezik koji je podešen na televizoru), televizor može automatski da prikaže titlove na nekom od željenih jezika. Jedan od tih jezika za titlove takođe mora da bude deo kanala. Željene jezike za titlove možete da izaberete pomoću opcije Jezik titlova. Jezik titlova Ako nijedan od željenih jezika za titlove nije dostupan, možete da izaberete drugi jezik ako je dostupan. Ako nije dostupan nijedan jezik za titlove, ne možete da izaberete ovu opciju. Audio jezik Ako nijedan od željenih audio jezika nije dostupan, možete da izaberete drugi jezik ako je dostupan. Ako nije dostupan nijedan audio jezik, ne možete da izaberete ovu opciju. Dual I-II Ova opcija je dostupna ako audio signal sadrži dva jezika, ali jedan od njih (ili oba) nema indikaciju jezika. Common Interface Ako je preko CAM kartice dostupan vrhunski sadržaj koji se plaća, postavke dobavljača usluga možete ovde postaviti. Mono/stereo Možete da prebacite zvuk analognog kanala na Mono ili Stereo. Da biste prebacili na Mono ili Stereo… 1. Izaberite analogni kanal. 2. Pritisnite  OPTIONS, izaberite opciju Mono/Stereo, a zatim pritisnite taster  (desno). 3. Izaberite opciju Mono ili Stereo, a zatim pritisnite taster OK. 4. Da biste zatvorili meni, pritisnite taster  (levo) više puta uzastopno ako je potrebno. Status Izaberite opciju Status da biste prikazali tehničke informacije o kanalu. Sat Prikažite vreme u uglu ekrana televizora. 7.3 Lista kanala Otvori listu kanala Da biste otvorili trenutnu listu kanala… 1. Pritisnite  da biste prešli na TV. 2. Pritisnite  LIST da biste otvorili trenutnu listu kanala. 3. Pritisnite  OPTIONS > Izaberite listu kanala, a zatim izaberite listu kanala koju želite da gledate. 30
Stranica: 28
4. Ponovo pritisnite taster  LIST da biste zatvorili listu kanala. Opcije liste kanala Otvaranje menija Opcija Da biste otvorili meni sa opcijama za listu kanala... 1. Pritisnite  da biste prešli na TV. 2. Pritisnite  LIST da biste otvorili trenutnu listu kanala. 3. Pritisnite taster  OPTIONS , a zatim izaberite neku od opcija. 4. Ponovo pritisnite taster  LIST da biste zatvorili listu kanala. Preimenuj kanal 1. Pritisnite  da biste prešli na TV. 2. Pritisnite  LIST da biste otvorili trenutnu listu kanala. 3. Izaberite kanal koji želite da preimenujete. 4. Pritisnite  OPTIONS > Preimenuj kanal, a zatim pritisnite taster OK. 5. U polju za unos pritisnite OK da biste otvorili tastaturu na ekranu ili izaberite Sakrij da biste sakrili tastaturu na ekranu. 6. Pomoću tastera za navigaciju izaberite znak, a zatim pritisnite taster OK. - Pritisnite taster  (crveni) da biste unosili mala slova - Pritisnite taster  (zeleni) da biste unosili velika slova - Pritisnite taster  (žuti) da biste unosili brojeve i simbole - Pritisnite taster  (plavi) da biste izbrisali znak 7. Izaberite opciju Urađeno kada završite sa uređivanjem. 8. Ponovo pritisnite taster  LIST da biste zatvorili listu kanala. Kreiranje ili uređivanje liste omiljenih kanala  LIST >  OPTIONS > Kreiraj listu omiljenih Izaberite kanal, a zatim pritisnite taster OK da biste ga dodali na listu omiljenih. Kada završite pritisnite  Urađeno.  LIST >  OPTIONS > Izmeni omiljene Izaberite kanal, a zatim pritisnite taster OK da biste ga dodali ili uklonili sa liste omiljenih. Kada završite pritisnite  Urađeno. Izbor opsega kanala  LIST >  OPTIONS > Izaberite opseg kanala Izaberite opseg kanala na listi omiljenih. Kada završite pritisnite taster OK. Izbor liste kanala  LIST >  OPTIONS > Izaberite listu kanala Izaberite opseg kanala na listi omiljenih. Kada završite pritisnite taster OK. Zaključavanje i otključavanje kanala  LIST >  OPTIONS > Zaključavanje kanala, Otključavanje kanala Da biste sprečili decu da gledaju neki kanal, možete da ga zaključate. Da biste gledali zaključan kanal, prvo morate da unesete četvorocifreni PIN kôd za funkciju Dečija brava. Ne možete da zaključavate programe sa povezanih uređaja. Pored logotipa zaključanog kanala prikazuje se . Pretraga kanala  LIST >  OPTIONS > Pretraga kanala Možete da obavite pretragu kanala da biste ga pronašli na dugačkoj listi kanala. 1. Pritisnite  da biste prešli na TV. 2. Pritisnite  LIST da biste otvorili trenutnu listu kanala. 3. Pritisnite  OPTIONS > Pretraga kanala, a zatim pritisnite taster OK. U polju za unos pritisnite OK da biste otvorili tastaturu na ekranu ili pritisnite  BACK da biste sakrili tastaturu na ekranu. Pomoću tastera za navigaciju izaberite znak, a zatim pritisnite taster OK. - Pritisnite taster  (crveni) da biste unosili mala slova - Pritisnite taster  (zeleni) da biste unosili velika slova - Pritisnite taster  (žuti) da biste unosili brojeve i simbole - Pritisnite taster  (plavi) da biste izbrisali znak 4. Izaberite opciju Urađeno kada završite sa uređivanjem. 5. Ponovo pritisnite taster  LIST da biste zatvorili listu kanala. 31
Stranica: 29
7.4 Izbor filtera za kanale  LIST >  OPTIONS > Izaberite filter za kanale Izaberite neku od kombinacija kanala koja se prikazuje na listi kanala. 7.5 Omiljeni kanali O omiljenim kanalima Možete da kreirate listu omiljenih kanala koja sadrži samo kanale koje želite da gledate. Dok je izabrana lista omiljenih kanala, kada menjate kanale prikazivaće se samo omiljeni kanali. Kreiranje liste omiljenih kanala 1. U toku gledanja TV kanala pritisnite taster  LIST da biste otvorili listu kanala. 2. Izaberite kanal i pritisnite  Označi kao omiljeno da biste ga označili kao omiljeni. 3. Izabrani kanal će biti označen sa . 4. Da biste završili, pritisnite taster  BACK . Kanali se dodaju na listu Omiljeno. Uklanjanje kanala sa liste omiljenih Da biste uklonili kanal sa liste omiljenih, izaberite ga pomoću tastera , a zatim ponovo pritisnite  Uklanjanje da biste opozvali tu radnju. Promena redosleda kanala Redosled kanala možete promeniti na listi omiljenih kanala. 1. U toku gledanja TV kanala pritisnite  LIST >  OPTIONS > Izaberite listu kanala. 2. Izaberite Antenski kanali – omiljeni kanali, Kablovski kanali – omiljeni kanali ili Satelitski kanali – omiljeni kanali*, a zatim pritisnite taster OK. 3. Pritisnite taster  OPTIONS , pa izaberite opciju Promeni raspored kanala. 4. Izaberite kanal kome želite da promenite mesto i pritisnite taster OK. 5. Pomoću dugmadi za navigaciju premestite označeni kanal na drugu lokaciju, a zatim pritisnite taster OK. 6. Kada završite pritisnite taster OK. * Satelitske kanale moguće je pretraživati samo na modelima televizora xxPxSxxxx. Lista omiljenih kanala u TV vodiču Možete da povežete TV vodič sa listom omiljenih kanala. 1. U toku gledanja TV kanala pritisnite  LIST >  OPTIONS > Izaberite listu kanala. 2. Izaberite Antenski kanali – omiljeni kanali, Kablovski kanali – omiljeni kanali ili Satelitski kanali – omiljeni kanali*, a zatim pritisnite taster OK. 3. Pritisnite taster  TV GUIDE da biste otvorili. Pomoću TV vodiča možete da vidite listu trenutnih programa, kao i raspored TV programa na omiljenim kanalima. Zajedno sa omiljenim kanalima, 3 najpopularnija kanala sa podrazumevane liste operatera biće dodato nakon omiljenih kanala da biste mogli da ih pregledate. Potrebno je da dodate te kanale na listu omiljenih da biste omogućili njeno funkcionisanje (pogledajte poglavlje „TV vodič“). Na svakoj stranici TV vodiča nalazi se mreža „Da li ste znali“ koja je umetnuta preko liste omiljenih kanala. Kanal „Da li ste znali“ pruža korisne savete za poboljšano korišćenje TV-a. * Satelitske kanale moguće je pretraživati samo na modelima televizora xxPxSxxxx. Tekst/teletekst Stranice teleteksta Da biste otvorili teletekst, pritisnite taster TEXT tokom gledanja TV kanala. Da biste zatvorili teletekst, ponovo pritisnite taster TEXT. Izbor stranice teleteksta Da biste izabrali stranicu. . . 1. Unesite broj stranice pomoću numeričkih tastera. 2. Za navigaciju koristite tastere sa strelicama. 3. Pritisnite dugme u boji da biste izabrali temu označenu bojom na dnu ekrana. Podstranice teleteksta Stranica teleteksta može da sadrži nekoliko podstranica. Brojevi podstranica prikazuju se na traci 32
Stranica: 30
pored broja glavne stranice. Da biste izabrali podstranicu, pritisnite taster  ili . T.O.P. stranice teleteksta Neki dobavljači programa nude T.O.P. tekst. Da biste otvorili T.O.P. stranice u okviru teleteksta, pritisnite taster  OPTIONS , a zatim izaberite opciju T.O.P. pregled. * Teletekst je dostupan samo kada su kanali instalirani direktno na ugrađenom tjuneru televizora i kada je izabran TV režim. Ako koristite set-top box uređaj, teletekst nije dostupan na televizoru. U tom slučaju možete da koristite teletekst set-top box uređaja. Opcije teleteksta Dok je otvoren teletekst, pritisnite  OPTIONS da biste izabrali sledeće opcije… – Zamrzni stranicu Zaustavljanje automatskog listanja podstranica. – Podeljeni ekran / Pun ekran Pravljenje uporednog prikaza TV kanala i teleteksta. – T.O.P. pregled Otvaranje T.O.P. teleteksta. – Uvećaj Uvećavanje stranice teleteksta radi ugodnijeg čitanja. – Otkrivanje Otkrivanje skrivenih informacija na stranici. – List. podstranice Listanje podstranica ako su dostupne. – Jezik Promena grupe znakova koja se koristi za ispravno prikazivanje teleteksta. Podešavanje teleteksta Jezik teleteksta Neki dobavljači digitalnog TV programa pružaju teletekst na nekoliko jezika. Da biste postavili primarni i sekundarni jezik teleteksta . . . 1. Pritisnite , izaberite opciju Postavke > Region i jezik, a zatim pritisnite  (desno) da biste otvorili meni. 2. Izaberite opciju Jezici, a zatim pritisnite  (desno) da . 3. Izaberite opciju Primarni jezik teleteksta ili Sekundarni jezik, a zatim pritisnite taster OK. 4. Izaberite željeni jezik, a zatim pritisnite taster OK. 5. Da biste zatvorili meni, pritisnite taster  (levo) više puta uzastopno ako je potrebno. 33
Stranica: 31
8 TV vodič 8.1 Šta vam je potrebno U TV vodiču možete da vidite listu trenutnih i zakazanih TV programa na vašim kanalima. U zavisnosti od izvora informacija (podataka) za TV vodič, prikazivaće se i analogni i digitalni ili samo digitalni kanali. Ne nude svi kanali informacije o TV programu. Televizor može da preuzima podatke TV vodiča za kanale koji su instalirani na televizoru (npr. kanale koje gledate pomoću opcije Gledanje TV prog.). Televizor ne može da prikuplja informacije iz TV vodiča za kanale koji se gledaju sa digitalnog prijemnika. 8.2 Korišćenje TV vodiča Otvaranje TV vodiča Da biste otvorili TV vodič, pritisnite taster  TV GUIDE. Ponovo pritisnite taster  TV GUIDE da biste ga zatvorili. Prilikom prvog otvaranja TV vodiča, televizor će skenirati sve TV kanale u potrazi za informacijama. To može da potraje nekoliko minuta. Podaci se memorišu na televizoru. Biranje programa Prebacivanje programa Iz TV vodiča možete da pređete na trenutni program. Da biste izabrali program, koristite tastere sa strelicama kako biste označili naziv programa. Krećite se nadesno da biste videli programe koji su po rasporedu kasnije u toku dana. Da biste se prebacili na program (kanal), izaberite ga, a zatim pritisnite taster OK. Prikazivanje detalja programa Da biste prikazali detalje izabranog programa, pritisnite taster  INFO . Promena dana Ako informacije TV vodiča šalje dobavljač programa, možete da pritisnete taster  + da biste pogledali raspored za neki naredni dan. Pritisnite taster  - da biste se vratili na prethodni dan. Osim toga, možete da pritisnite taster  OPTIONS i da izaberete opciju Promeni dan. Postavljanje podsetnika Možete da postavite podsetnik za program. Poruka će vas upozoriti na početku programa. Možete odmah da se prebacite na ovaj kanal. U TV vodiču, program sa podsetnikom obeležen je simbolom  (sat). Da biste podesili podsetnik… 1. Pritisnite taster  TV GUIDE, a zatim izaberite predstojeći program. 2. Pritisnite  Postav. podsetn., a zatim pritisnite taster OK. Da biste obrisali podsetnik… 1. Pritisnite  TV GUIDE i izaberite program sa podsetnikom koji je označen sa  (sat). 2. Pritisnite  Bris. podsetnika, pa izaberite opciju Da, a zatim pritisnite taster OK. Traži po žanru Ako je ova informacija dostupna, programe možete pretražiti po žanru, npr. filmovi, sport itd. Da biste programe tražili po žanru, pritisnite taster  OPTIONS i izaberite opciju Traži po žanru. Izaberite žanr i pritisnite taster OK. Pojaviće se lista pronađenih programa. Lista podsetnika Možete da prikažete listu podsetnika koje ste postavili. Lista podsetnika Da biste otvorili listu podsetnika… 1. Pritisnite taster  TV GUIDE. 2. Pritisnite taster  OPTIONS i izaberite opciju Svi podsetnici. 3. Na listi podsetnika izaberite podsetnik koji želite da uklonite. Izabrani podsetnik će biti označen sa . 4. Pritisnite taster , izaberite opciju Obriši izabrano, a zatim pritisnite taster OK. 34
Stranica: 32
5. Izaberite opciju Zatvori da biste zatvorili listu podsetnika. Podešavanje snimanja (Nije primenljivo na turske modele) Snimanje možete da podesite u TV vodiču. Program koji je u TV vodiču podešen za snimanje označen je sa  . Da biste videli listu snimaka, pritisnite  Snimci . Program koji je podešen za snimanje označen je sa  (crvena tačka) ispred naziva programa. Da biste snimili program… 1. Pritisnite taster  TV GUIDE, a zatim izaberite predstojeći program ili program koji je u toku. 2. Pritisnite taster u boji  Snimi . Da biste otkazali snimanje… 1. Pritisnite taster  TV GUIDE, a zatim izaberite program podešen za snimanje. 2. Pritisnite taster u boji  Obriši snimak . 35
Stranica: 33
9 Snimanje i funkcija pauziranja TV programa (Nije primenljivo na turske modele) 9.1 Šta vam je potrebno Ako povežete USB čvrsti disk, možete da pauzirate ili da snimate digitalni TV program (DVB program ili sličan). Minimalni prostor na disku – Da biste mogli da pauzirate program, potreban vam je USB čvrsti disk sa najmanje 4 GB prostora. – Da biste pauzirali i snimali program, potrebno vam je najmanje 32 GB prostora na disku. Da biste mogli da pauzirate ili da snimate program, morate da povežete i formatirate USB čvrsti disk. Formatiranjem se uklanjaju sve datoteke sa USB čvrstog diska. Pauziranje i snimanje 1. Povežite USB čvrsti disk na jedan od USB priključaka na televizoru. Prilikom formatiranja nemojte da povezujete druge USB uređaje na druge USB priključke. 2. Uključite USB čvrsti disk i televizor. 3. Kada je televizor prebačen na digitalni TV kanal, pritisnite taster  (Pauza). Pauziranje će pokrenuti formatiranje. Pratite uputstva na ekranu. Nakon formatiranja, ostavite USB čvrsti disk priključen. Za televizor iz serije 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304 Za televizor iz serije 5505, 5525, 5535 Upozorenje USB čvrsti disk je formatiran isključivo za ovaj televizor, pa nije moguće koristiti sačuvane snimke na drugom televizoru ili na računaru. Nemojte da kopirate niti da menjate datoteke snimaka na USB čvrstom disku ni u jednoj aplikaciji na računaru. U suprotnom će doći do oštećenja snimaka. Prilikom formatiranja drugog USB čvrstog diska, sadržaj na prethodnom će biti izgubljen. Biće potrebno da ponovo formatirate USB čvrsti disk koji je instaliran na televizoru da biste ga koristili na računaru. Napomena: Funkcija snimanja dostupna je samo za digitalne TV kanale. Nije moguće snimati sadržaj sa spoljnih uređaja (npr. HDMI). 9.2 Snimanje Šta vam je potrebno Možete da snimate digitalni TV program i da ga gledate kasnije. Da biste snimali TV program, potrebno vam je sledeće… - povezani USB čvrsti disk koji je formatiran na ovom televizoru; - digitalni TV kanali instalirani na ovom televizoru; 36
Stranica: 34
- mogućnost prijema informacija o kanalima za TV vodič na ekranu; - pouzdana postavka sata na televizoru. Ako sat televizora resetujete ručno, snimanje možda neće uspeti. Ne možete da snimate dok je aktivna funkcija Pauziranje TV programa. Kada je u pitanju sprovođenje pravne regulative u vezi sa autorskim pravima, neki DVB operateri mogu da primenjuju različita ograničenja po pitanju tehnologije DRM (Digital Right Management). U slučaju emitovanja zaštićenih kanala, mogu da budu ograničeni snimanje, važenje snimanja i broj pregleda. Snimanje može da bude potpuno zabranjeno. U slučaju da pokušavate da snimate zaštićeni program ili da reprodukujete snimak koji je istekao, može da se pojavi poruka o grešci. Snimanje programa Trenutno snimanje Da biste snimali program koji trenutno gledate, pritisnite  (Snimaj) na daljinskom upravljaču. Snimanje će započeti odmah. Da biste odmah zaustavili snimanje, pritisnite  (Zaustavi). Ako su podaci iz TV vodiča dostupni, program koji gledate biće snimljen od trenutka kada pritisnete taster za snimanje do trenutka kada se program završava. Ako nisu dostupni podaci iz TV vodiča, snimak će trajati samo 30 minuta. Vreme završetka snimanja možete da podesite na listi snimaka. Zakazivanje snimanja Možete da zakažete snimanje programa koji će se emitovati u toku istog dana ili u roku od nekoliko dana (maksimalno do 8 dana). Televizor će koristiti podatke iz TV vodiča za pokretanje i završavanje snimanja. Da biste snimili program… 1. Pritisnite taster  TV GUIDE. 2. U TV vodiču izaberite kanal i program koji želite da snimate. Pritisnite  (desno) ili  (levo) da biste se kretali kroz programe za izabrani kanal. 3. Dok je program istaknut, pritisnite taster u boji  Snimaj . Program je zakazan za snimanje. Ako dođe do preklapanja zakazanih programa za snimanje, automatski će se prikazati upozorenje. Ako planirate snimanje programa dok ste odsutni, setite se da ostavite televizor u stanju pripravnosti i da uključite USB čvrsti disk. Lista snimaka Snimke možete da prikažete i da njima upravljate u listi snimaka. Pored liste snimaka nalazi se odvojena lista za zakazane snimke i podsetnike. Da biste otvorili listu snimaka… 1. Pritisnite taster  TV GUIDE. 2. Pritisnite taster u boji  Snimci . 3. Dok je snimak izabran na listi, možete da uklonite snimak pomoću tastera u boji  Uklanjanje . Možete da preimenujete snimak pomoću tastera u boji  Preimenovanje. Takođe možete da pritisnete taster u boji  Podesi vreme da biste promenili vreme početka i završetka snimanja. Gledanje snimka Da biste gledali snimak… 1. Pritisnite taster  TV GUIDE. 2. Pritisnite taster u boji  Snimci . 3. Sa liste snimaka izaberite snimak koji vam je potreban, a zatim pritisnite taster OK da biste počeli sa gledanjem. 4. Možete da koristite tastere  (Pauziraj),  (Reprodukuj),  (Premotaj unazad),  (Premotaj unapred) or  (stop). 5. Da biste se vratili na gledanje TV programa, pritisnite taster  EXIT. 9.3 Pauziranje TV programa Šta vam je potrebno Možete da pauzirate digitalni TV program i da nastavite sa gledanjem kasnije. Da biste pauzirali TV program, potrebno vam je sledeće… - povezani USB čvrsti disk koji je formatiran na ovom televizoru; - digitalni TV kanali instalirani na ovom televizoru; - mogućnost prijema informacija o kanalima za TV vodič na ekranu. Kada povežete USB čvrsti disk i formatirate ga, televizor neprekidno čuva TV program koji gledate. Kada pređete na drugi kanal, program sa prethodnog kanala se briše. Program se takođe briše kada prebacite televizor u stanje pripravnosti. Funkciju Pauziranje TV programa ne možete da koristite dok je u toku snimanje. 37
Stranica: 35
Pauziranje programa Da biste pauzirali program i nastavili emitovanje… Da biste pauzirali program koji se emituje uživo, pritisnite  (Pauziraj). U dnu ekrana se na kratko pojavljuje traka toka. Da biste prikazali traku toka, ponovo pritisnite  (Pauziraj). Da biste nastavili sa gledanjem, pritisnite  (Reprodukuj). Dok je na ekranu prikazana traka toka, pritisnite  (Unazad) ili  (Unapred) da biste izabrali odakle želite da počnete sa gledanjem pauziranog programa. Uzastopno pritiskajte te tastere da biste promenili brzinu. Program možete da pauzirate na najviše 90 minuta. Da biste se vratili na trenutni TV program, pritisnite taster  (Zaustavi). Ponovna reprodukcija Pošto televizor čuva program koji gledate, uglavnom možete ponovo da reprodukujete program na nekoliko sekundi. Da biste ponovo reprodukovali trenutni program… 1. Pritisnite  (Pauziraj) 2. Pritisnite taster  (Premotaj unazad). Više puta pritisnite taster  da biste izabrali odakle želite da počnete da gledate pauzirani program. Uzastopno pritiskajte te tastere da biste promenili brzinu. U jednom trenutku doći ćete do početka skladišta programa ili maksimalnog vremenskog perioda. 3. Pritisnite taster  (Reprodukuj) da biste ponovo gledali program. 4. Pritisnite taster  (Zaustavi) da biste gledali program uživo. 38
Stranica: 36
10 Video zapisi, fotografije i muzika 10.1 Sa USB uređaja Možete da pregledate fotografije ili da reprodukujete muziku i video zapise sa USB memorijskog uređaja ili USB čvrstog diska. Dok je televizor uključen, povežite USB fleš uređaj ili USB čvrsti disk na USB priključak. Pritisnite taster  SOURCES, pa izaberite opciju  USB, da biste pregledali datoteke u strukturi fascikli koju ste organizovali na USB čvrstom disku. Upozorenje Ako pokušate da pauzirate ili snimite program kada je USB čvrsti disk priključen, televizor će od vas zatražiti da formatirate USB čvrsti disk. Ovim formatiranjem biće obrisan sadržaj USB čvrstog diska. 10.2 Fotografije Pregledanje fotografija Otvaranje fascikle sa fotografijama 1. Pritisnite  SOURCES, izaberite  USB , a zatim pritisnite taster OK. 2. Izaberite  USB fleš disk, pa pritisnite  (desno) da biste izabrali željeni USB uređaj. 3. Izaberite Fotografije, pa pritisnite  Lista da biste dobili prikaz liste ili ponovo pritisnite  Sličice za prikaz sličica . Prikazivanje datoteke fotografije 1. Pritisnite  SOURCES, izaberite  USB , a zatim pritisnite taster OK. 2. Izaberite  USB fleš disk, pa pritisnite  (desno) da biste izabrali željeni USB uređaj. 3. Izaberite Fotografije, a zatim izaberite jednu od fotografija. Možete da pritisnete taster OK da biste prikazali izabranu fotografiju. Opcije za fotografije Dok je fotografija na ekranu, pritisnite taster  OPTIONS da biste podesili sledeće opcije… Pokr. slajd šou, Zaustavi projekciju slajdova Pokrenite ili zaustavite projekciju slajdova. Prelazi između slajdova Podesite prelaz između slika. Brzina slajd šoua Izaberite vreme prikazivanja za svaku fotografiju. Ponovi, Pusti jednom Pregledajte slike uzastopno ili samo jednom. Nasumični redosled isključen, Nasumični redosled uključen Prikazujte slike sekvencijalno ili nasumično. Rotiranje slike Rotirajte fotografiju. Pokreni muziku, Prekid muzike Pokrenite ili zaustavite muziku koja se reprodukuje u pozadini. * Napomena: Muzička datoteka se učitava iz matičnog direktorijuma USB uređaja, prebacite je u taj direktorijum. 10.3 Video Reprodukcija video zapisa Da biste reprodukovali video zapis na televizoru… Izaberite  Video zapisi , izaberite naziv datoteke, a zatim pritisnite taster OK. – Da biste pauzirali video zapis, pritisnite taster OK. Ponovo pritisnite taster OK da biste nastavili. - Da biste premotali unazad ili unapred, pritisnite taster  ili . Pritisnite ove tastere više puta da biste ubrzali premotavanje – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. - Da biste prešli na sledeći ili prethodni video u fascikli, pritisnite taster  + ili  -. - Da biste zaustavili reprodukciju video zapisa, pritisnite taster  (Zaustavi). - Da biste se vratili u fasciklu, pritisnite . Otvaranje fascikle sa video zapisima 1. Pritisnite  SOURCES, izaberite  USB , a zatim pritisnite taster OK. 2. Izaberite USB fleš disk i pritisnite  (desno) da biste izabrali željeni USB uređaj. 3. Izaberite Video, pa pritisnite  Lista da biste dobili prikaz liste ili ponovo pritisnite  Sličice za 39
Stranica: 37
prikaz sličica. Reprodukcija video datoteke 1. Pritisnite  SOURCES, izaberite  USB , a zatim pritisnite taster OK. 2. Izaberite USB fleš disk i pritisnite  (desno) da biste izabrali željeni USB uređaj. 3. Izaberite Video pa izaberite neki od video zapisa. Možete da pritisnete OK da biste reprodukovali izabrani video ili  Reprodukuj sve da biste reprodukovali sve video datoteke iz fascikle. Opcije za video zapise Tokom reprodukcije video zapisa pritisnite taster  OPTIONS da biste podesili sledeće opcije… Titlovi Da biste prikazali titlove ako su dostupni, izaberite Uključeno, Isključeno ili Uklj. kada je isključen zvuk. Jezik titlova Reprodukujte jezik titla ako je dostupan. Skup znakova Izaberite neki od sistema za znakove. Audio jezik Reprodukujte audio jezik ako je dostupan. Nasumični redosled uključen, Nasumični redosled isključen Reprodukujte video zapise sekvencijalno ili nasumično. Ponovi, Pusti jednom Reprodukujte video zapise uzastopno ili jednom. Prik. informac. Prikažite informacije o datoteci, kao što je režim zvuka. Postavke titla Podesite boju titla, veličinu fonta, položaj i pomak u vremenskom sinhronizovanju ako je dostupan. 10.4 Muzika Reprodukcija muzike Otvaranje fascikle sa muzikom 1. Pritisnite  SOURCES, izaberite  USB , a zatim pritisnite taster OK. 2. Izaberite  USB fleš disk, pa pritisnite  (desno) da biste izabrali željeni USB uređaj. 3. Izaberite Muzika da biste videli muzičke datoteke na listi. Reprodukcija muzičke datoteke 1. Pritisnite  SOURCES, izaberite  USB , a zatim pritisnite taster OK. 2. Izaberite  USB fleš disk, pa pritisnite  (desno) da biste izabrali željeni USB uređaj. 3. Izaberite Muzika pa izaberite neku muzičku datoteku. Možete da pritisnete OK da biste reprodukovali izabranu muzičku datoteku ili  Reprodukuj sve da biste reprodukovali sve muzičke datoteke u fascikli. Opcije za muziku Opcije reprodukovanja muzike... Ponovi, Pusti jednom Reprodukujte numere uzastopno ili jednom. Nasumični redosled uključen, Nasumični redosled isključen Reprodukujte numere sekvencijalno ili nasumično. 40
Stranica: 38
11 Otvaranje menija sa postavkama televizora 11.1 Pregled glavnog menija Pritisnite  (Početna) da biste izabrali neki od donjih menija, a zatim pritisnite taster OK. Kanali Ovaj red sadrži sve kanale. – Pritisnite taster OK da biste otvorili TV vodič. – Pritisnite taster  (levo) da biste gledali kanale sa logotipima ili izaberite Pogledaj sve da biste prikazali sve kanale. Povezani uređaji, lista Ovaj red sadrži dostupne izvore na ovom televizoru. Pomoćne alatke Ovaj red sadrži funkcije televizora koje su dostupne korisniku. Postavke Ovaj red sadrži postavke koje su dostupne korisniku. 11.2 Meni Pomoćne alatke TV vodič Otvorite TV vodič. Više informacija potražite u poglavlju TV vodič u Korisničkom priručniku. Snimci (Nije primenljivo na turske modele) Više informacija potražite u poglavlju Snimanje i pauziranje TV programa u Korisničkom priručniku. Kanali Prikazivanje liste kanala. Ažuriraj softver Više informacija potražite u poglavlju Softver u Korisničkom priručniku. Meni za demonstracije Prikažite meni za demonstracije za ovaj televizor. 11.3 Brze postavke i sve postavke Meni Brze postavke: Pritisnite taster  SETUP na daljinskom upravljaču da biste pronašli često korišćene postavke u meniju Brze postavke. – Stil slike: Izaberite neki od unapred podešenih stilova slike za idealan doživljaj gledanja. – Format slike: Izaberite neki od unapred podešenih formata slike u skladu sa ekranom. – Stil zvuka: Izaberite neki od unapred podešenih stilova zvuka za idealne postavke zvuka. – Jačina zvuka za slušalice: Podesite jačinu zvuka za povezane slušalice. – Audio izlaz: Podesite televizor tako da zvuk reprodukuje preko TV zvučnika ili povezanog audio sistema. – Sat: Prikažite sat u gornjem desnom uglu ekrana televizora. – Autom. isključ: Podesite televizor tako da automatski pređe u stanje pripravnosti nakon određenog vremena. – Sve postavke: Prikažite meni sa svim postavkama. – Pomoć: Lako ažurirajte softver, resetujte televizor na podrazumevane postavke i pročitajte korisnički priručnik. Meni Sve postavke: Pritisnite taster  (početna) na daljinskom upravljaču, izaberite Postavke, a zatim pritisnite taster OK. 11.4 Sve postavke Postavke slike Stil slike Izbor stila Da biste jednostavno prilagodili sliku, možete da izaberete unapred podešeni stil slike.  (Početna) > Postavke > Slika > Stil slike Na raspolaganju su sledeći stilovi slike... - Lično – željene postavke slike koje ste podesili prilikom prvog pokretanja 41
Stranica: 39
- Živo – savršeno za gledanje preko dana - Prirodno – postavke za prirodan prikaz slike - Standardno – energetski najefikasnija postavka - Filmovi – savršeno za gledanje filmova - Igra – savršeno za igranje igara Prilagođeni stil Možete da podesite postavke slike sačuvane u aktuelnom stilu slike, kao što je Boja, Kontrast ili Oštrina. Vraćanje stila Da biste stil vratili na originalne postavke, vratite se na Stil slike, a zatim pritisnite  Vrati stil. Boja, Kontrast, Oštrina, Osvetljenost Podešavanje boje slike  (Početna) > Postavke > Slika > Boja Pomoću strelice  (gore) ili  (dole) podesite vrednost zasićenosti boje slike. Podešavanje kontrasta slike  (Početna) > Postavke > Slika > Kontrast pozadinskog osvetljenja Pomoću strelice  (gore) ili  (dole) podesite vrednost kontrasta slike. Možete da smanjite vrednost kontrasta da biste smanjili potrošnju energije. Podešavanje oštrine slike  (Početna) > Postavke > Slika > Oštrina Pomoću strelice  (gore) ili  (dole) podesite vrednost oštrine slike. Napredne postavke slike Računar  (Početna) > Postavke > Slika > Napredno > Računar Podesite na Uključeno da biste dobili idealnu postavku slike za korišćenje televizora kao monitora za računar. * Dostupno je samo za HDMI i VGA izvore. Postavke boje  (Početna) > Postavke > Slika > Napredno > Boja Podesite poboljšanje boje  (Početna) > Postavke > Slika > Napredno > Boja > Poboljšanje boje Izaberite opciju Maksimum, Srednje ili Minimum da biste podesili nivo intenziteta boje i detalja kod svetlih boja. Izbor unapred podešene temperature boje  (Početna) > Postavke > Slika > Napredno > Boja > Temperatura boja Izaberite opciju Normalno, Topla, ili Hladna da biste podesili željenu temperaturu boje. Prilagođavanje temperature boje  (Početna) > Postavke > Slika > Napredno > Boja > Prilagođena temperatura boje Izaberite Prilagođeno u meniju Temperatura boje da biste prilagodili temperaturu boje. Pritisnite strelice  (gore) ili  (dole) da biste podesili vrednost. Postavke kontrasta Režimi kontrasta  (Početna) > Postavka > Slika > Napredno > Kontrast > Režimi kontrasta Izaberite opciju Normalno, Optimizovano za sliku ili Optimizovano za uštedu energije da biste podesili televizor tako da automatski smanji kontrast za najmanju potrošnju energije ili za najbolji kvalitet slike, odnosno izaberite Isključeno da biste isključili podešavanje. Dinamički kontrast  (Početna) > Postavke > Slika > Napredno > Kontrast > Dinamički kontrast Izaberite opciju Maksimum, Srednje ili Minimum da biste podesili nivo na kome televizor automatski pojačava detalje u tamnim, srednje zatamnjenim i svetlim delovima slike. 42
Stranica: 40
Video kontrast, gama Video kontrast  (Početna) > Postavke > Slika > Napredno > Kontrast > Video kontrast Pomoću strelice  (gore) ili  (dole) podesite nivo video kontrasta. Gama  (Početna) > Postavke > Slika > Napredno > Kontrast > Gama Pomoću strelice  (gore) ili  (dole) podesite nelinearnu postavku za svetlinu i kontrast slike. Super Resolution  (Početna) > Postavke > Slika > Napredno > Oštrina > Super Resolution Izaberite Uključeno da biste dobili vrhunsku oštrinu po ivicama i u detaljima. Čišćenje slike  (Početna) > Postavke > Slika > Napredno > Čistoća slike Smanjenje šuma  (Početna) > Postavke > Slika > Napredno > Čistoća slike > Smanjenje šuma Izaberite Maksimum, Srednje ili Minimum da biste podesili nivo za uklanjanje šuma iz video sadržaja. Šum se najčešće manifestuje u obliku malih pokretnih tačaka na slici. MPEG redukcija  (Početna) > Postavke > Slika > Napredno > Čistoća slike > MPEG redukcija smetnji Izaberite Uklj da biste dobili glatkije prikazivanje digitalnih prelaza na slici. MPEG smetnje se najčešće manifestuju kao kvadratići ili nazubljene ivice slike. Format i ivice  (Početna) > Postavke > Slika > Format i ivice Format slike  (Početna) > Postavke > Slika > Format i ivice > Format slike Ako se u gornjem i donjem delu slike ili sa obe strane prikazuju crne trake, format slike možete da prilagodite tako da prikaz bude preko celog ekrana. Ivice ekrana  (Početna) > Postavke > Slika > Format i ivice > Format slike > Ivice ekrana Zahvaljujući opciji Ivice ekrana, možete neznatno da povećate sliku i time sakrijete izobličene ivice. Postavke zvuka Stil zvuka Izbor stila Da biste jednostavno podesili zvuk, možete da izaberete unapred podešeni stil zvuka.  (Početna) > Postavke > Zvuk > Stil zvuka Na raspolaganju su sledeći stilovi zvuka... - Lično – željene postavke zvuka koje ste podesili prilikom prvog pokretanja. - Original – najprirodnija postavka zvuka - Filmovi – savršeno za gledanje filmova - Muzika – savršeno za slušanje muzike - Igra – savršeno za igranje igara - Vesti – savršeno za reprodukciju govora Prilagođeni stil Možete da sačuvate postavke zvuka sačuvane u aktuelnom stilu zvuka, kao što je Bas ili Visoki ton. Vraćanje stila Da biste stil vratili na originalne postavke, vratite se na Stil zvuka, a zatim pritisnite  Vrati stil. Bas, Visoki ton Bas  (Početna) > Postavke > Zvuk > Bas Pomoću strelice  (gore) ili  (dole) podesite nivo niskih tonova u zvuku. Visoki tonovi  (Početna) > Postavke > Zvuk > Visoki ton Pomoću strelice  (gore) ili  (dole) podesite nivo visokih tonova u zvuku. 43
Stranica: 41
Jačina zvuka za slušalice  (Početna) > Postavke > Zvuk > Jačina zvuka za slušalice Pomoću strelice  (gore) ili  (dole) odvojeno podesite jačinu zvuka za povezane slušalice. Okružujući zvuk  (Početna) > Postavke > Zvuk > Režim okružujućeg zvuka Izaberite efekat okružujućeg zvuka za interne zvučnike televizora. Položaj televizora  (Početna) > Postavke > Zvuk > Položaj televizora Izaberite Na postolju za TV ili Na zidu da biste dobili najbolju reprodukciju zvuka u skladu sa situacijom. Napredne postavke zvuka Kontrola jačine zvuka Automatsko ujednačavanje jačine zvuka  (Početna) > Postavke > Zvuk > Napredno > Automatsko ujednač. jač. zvuka Izaberite Uključeno da biste automatski ujednačili iznenadne promene u jačini zvuka. Obično prilikom promene kanala. Delta jačina zvuka  (Početna) > Postavke > Zvuk > Napredno > Delta jačina zvuka Pomoću strelice  (gore) ili  (dole) podesite delta vrednost za jačinu zvuka zvučnika televizora. Postavke audio izlaza  (Početna) > Postavke > Zvuk > Napredno > Audio izlaz Podesite televizor tako da zvuk reprodukuje preko TV zvučnika ili povezanog audio sistema. Možete da izaberete gde želite da čujete zvuk sa televizora i kako želite njim da upravljate. - Ako izaberete opciju Zvučnici televizora su isključeni, trajno ćete isključiti zvučnike televizora. - Ako izaberete opciju Zvučnici televizora, zvučnici televizora će uvek biti uključeni. Kada je audio uređaj povezan na priključak HDMI CEC, izaberite opciju HDMI sistem zvuka. Televizor će isključiti svoje zvučnike kada povezani uređaj počne da reprodukuje zvuk. Clear Sound  (Početna) > Postavke > Zvuk > Napredno > Clear Sound Izaberite Uključeno da biste poboljšali zvuk za govor. Ova opcija je idealna za gledanje vesti. Postavke digitalnog izlaza Postavke digitalnog izlaza dostupne su za optičke i HDMI ARC zvučne signale. Format digitalnog izlaza  (Početna) > Postavke > Zvuk > Napredno > Format digitalnog izlaza Podesite izlazni audio signal televizora tako da odgovara obradi zvuka na povezanom sistemu kućnog bioskopa. – Ako imate sistem kućnog bioskopa sa mogućnostima obrade višekanalnog zvuka, Format digitalnog izlaza podesite na Višekanalno. Zahvaljujući opciji Višekanalno, televizor može da šalje sistemu kućnog bioskopa komprimovani višekanalni zvučni signal sa TV kanala ili sa povezanog sistema kućnog bioskopa. – Ako sistem kućnog bioskopa nema mogućnost višekanalne obrade zvuka, izaberite opciju Stereo. Ujednačavanje digitalnog izlaza  (Početna) > Postavke > Zvuk > Napredno > Ujednačavanje digitalnog izlaza Podesite nivo jačine zvuka sa uređaja koji je povezan na digitalni audio izlaz (SPDIF) ili HDMI. - Izaberite opciju Više da biste povećali jačinu zvuka. - Izaberite opciju Manje da biste smanjili jačinu zvuka. Kašnjenje digitalnog izlaza  (Početna) > Postavke > Zvuk > Napredno > Kašnjenje digitalnog izlaza Na nekim sistemima kućnog bioskopa možda će biti potrebno podesiti sinhronizaciju kašnjenja zvuka kako bi se zvuk i slika uskladili. Izaberite Isključeno ako je kašnjenje zvuka podešeno na sistemu kućnog 44
Stranica: 42
bioskopa. Pomeranje digitalnog izlaza (dostupno je samo kada je Kašnjenje digitalnog izlaza podešeno na Uključeno)  (Početna) > Postavke > Zvuk > Napredno > Pomak digitalnog izlaza Ako na sistemu kućnog bioskopa ne možete da podesite kašnjenje, uključite sinhronizaciju zvuka na televizoru. Možete da podesite pomak koji nadoknađuje vreme potrebno sistemu kućnog bioskopa da obradi zvuk koji ide uz sliku na televizoru. Pomak možete da podesite u koracima od 5 ms. Maksimalna vrednost je 60 ms. Ekološke postavke Podešavanje nivoa uštede energije  (Početna) > Postavke > Ekološke postavke > Ušteda energije Izaberite opciju Minimum, Srednje ili Maksimum da biste dobili različite nivoe uštede energije ili izaberite Isključeno da biste isključili režim za uštedu energije. Podešavanje isključivanja ekrana radi uštede energije  (Početna) > Postavke > Ekološke postavke > Isključen ekran Izaberite opciju Isključen ekran da biste isključili ekran televizora. Da biste ponovo uključili ekran televizora, pritisnite bilo koji taster na daljinskom upravljaču. Podešavanje tajmera za isključivanje televizora  (Početna) > Postavke > Ekološke postavke > Tajmer za isključivanje. Pritisnite strelice  (gore) ili  (dole) da biste podesili vrednost. Vrednost 0 (Isključeno) deaktivira automatsko isključivanje. Izaberite Tajmer za isključivanje ako želite da se televizor automatski isključuje radi uštede energije. * Televizor se isključuje ako prima TV signal, a vi ne pritisnete nijedan taster na daljinskom upravljaču tokom 4 sata. * Televizor se isključuje ako ne primi TV signal niti komandu sa daljinskog upravljača u roku od 10 minuta. * Ako televizor koristite kao monitor ili za gledanje televizije koristite digitalni risiver (Set-Top Box – STB), a ne koristite daljinski upravljač za televizor, deaktivirajte funkciju automatskog isključivanja tako što ćete vrednost podesiti na 0. Opšte postavke Postavke u vezi sa povezivanjem USB čvrsti disk  (Početna) > Postavke > Opšte postavke > USB čvrsti disk Potrebno je da podesite i formatirate* USB čvrsti disk pre snimanja kanala. * Nije primenljivo na turske modele. CAM profil operatera  (Početna) > Postavke > Opšte postavke > CAM profil operatera Da biste uključili profil operatera za CI+/CAM radi lakše instalacije i ažuriranja kanala. HDMI-CEC veza – EasyLink Povežite uređaje sa podrškom za HDMI CEC na televizor. Možete da upravljate njima pomoću daljinskog upravljača za televizor. EasyLink HDMI CEC mora da bude uključeno na televizoru i na povezanom uređaju. Uključivanje funkcije EasyLink  (Početna) > Postavke > Opšte postavke > EasyLink > EasyLink > Uključeno. Upravljanje HDMI CEC uređajima pomoću daljinskog upravljača za televizor  (Početna) > Postavke > Opšte postavke > EasyLink > EasyLink daljinski upravljač > Uključeno. Napomena: – EasyLink možda neće raditi sa uređajima drugih proizvođača. – Funkcija HDMI CEC ima različite nazive u zavisnosti od proizvođača. Neki primeri: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink i Viera Link. Neke funkcije drugih proizvođača nisu u potpunosti kompatibilne sa funkcijom EasyLink. Primeri HDMI CEC naziva su u vlasništvu kompanija koje polažu 45
Stranica: 43
prava na njih. Lokacija – Dom ili Prodavnica Izbor lokacije televizora  (Početna) > Postavke > Opšte postavke > Lokacija Izaberite Prodavnica da biste stil slike vratili na Živo i omogućili podešavanje postavki za prodavnicu. Režim Prodavnica namenjen je za promociju u prodavnici. Resetovanje postavki televizora i ponovno instaliranje televizora Resetovanje vrednosti svih postavki na originalne  (Početna) > Postavke > Opšte postavke > Fabričke postavke Ponavljanje kompletne instalacije televizora i podešavanje fabričkog statusa televizora  (Početna) > Postavke > Opšte postavke > Ponovo instaliraj televizor Unesite PIN kôd i izaberite Yes za kompletnu ponovnu instalaciju televizora. Sve postavke će biti resetovane, a instalirani kanali će biti zamenjeni. Instalacija može da potraje nekoliko minuta Postavke za region i jezik Jezik  (Početna) > Postavke > Region i jezik > Jezik Promena jezika za meni televizora i poruke  (Početna) > Postavke > Region i jezik > Jezik > Jezik menija Podešavanje željenog jezika za zvuk  (Početna) > Postavke > Region i jezik > Jezik > Primarni audio jezik, Sekundarni audio jezik Digitalni TV kanali mogu da emituju zvuk programa na više jezika. Možete da podesite željeni primarni i sekundarni audio jezik. Ako je zvuk na nekom od tih jezika dostupan, televizor će se prebaciti na njega. Podešavanje željenog jezika za titlove  (Početna) > Postavke > Region i jezik > Jezik > Primarni jezik titla, Sekundarni jezik titla Digitalni kanali mogu da nude nekoliko jezika titlova za program. Možete da podesite željeni primarni i sekundarni jezik titla. Ako su titlovi dostupni na nekom od jezika, televizor će ih prikazati. Podešavanje željenog jezika za teletekst  (Početna) > Postavke > Region i jezik > Jezik > Primarni teletekst, Sekundarni teletekst Neki dobavljači digitalnog TV programa pružaju teletekst na nekoliko jezika. Sat  (Početna) > Postavke > Region i jezik > Sat Automatsko podešavanje sata  (Početna) > Postavke > Region i jezik > Sat > Aut. režim sata – Standardna postavka za sat televizora je Automatski. Informacije o vremenu potiču iz usaglašenih opštih informacija o vremenu (UTC). – Ako sat nije tačan, možete da ga podesite na Zavisi od zemlje. Ručno podešavanje sata  (Početna) > Postavke > Region i jezik > Sat > Aut. režim sata > Ručno  (Početna) > Postavke > Region i jezik > Sat > Datum, Vreme Vratite se u prethodni meni i izaberite Datum i Vreme da biste podesili vrednost. Napomena: – Ako nijedna od automatskih postavki ne prikazuje tačno vreme, možete da ga podesite ručno. – Međutim, ako zakazujete snimanje iz TV vodiča, ne preporučujemo vam da ručno menjate vreme i datum. Podešavanje vremenske zone ili odstupanja vremena za vaš region  (Početna) > Postavke > Region i jezik > Sat > Vremenska zona 46
Stranica: 44
Izaberite jednu od vremenskih zona. Podešavanje televizora tako da automatski pređe u stanje pripravnosti nakon određenog vremena  (Početna) > Postavke > Region i jezik > Sat > Autom. isključ. Podesite televizor tako da automatski pređe u stanje pripravnosti nakon određenog vremena. Pomoću klizača možete da podesite vremenski interval do 180 minuta u koracima od 5 minuta. Ako podesite na 0 minuta, Tajmer za stanje mirovanja se isključuje. Televizor uvek možete ranije da isključite ili da ponovo postavite vreme tokom odbrojavanja. Postavke univerzalnog pristupa  (Početna) > Postavke > Univerzalni pristup Kada je uključena opcija Univerzalni pristup, televizor je prilagođen za korišćenje od strane gluvih osoba/osoba oštećenog sluha ili slepih osoba/osoba oštećenog vida. Uključivanje postavki univerzalnog pristupa  (Početna) > Postavke > Univerzalni pristup > Univerzalni pristup > Uključeno. Univerzalni pristup za osobe oštećenog sluha  (Početna) > Postavke > Univerzalni pristup > Osobe oštećenog sluha > Uključeno – Neki digitalni TV kanali emituju specijalni zvuk i titlove prilagođene osobama sa oštećenim sluhom ili gluvim osobama. – Ako je uključena ova opcija, televizor automatski reprodukuje prilagođeni zvuk i titlove ako su dostupni. Univerzalni pristup za slepe osobe i osobe oštećenog vida  (Početna) > Postavke > Univerzalni pristup > Audio opis > Audio opis > Uključeno Digitalni TV kanali mogu da prenose specijalni audio komentar koji opisuje šta se dešava na ekranu.  (Početna) > Postavke > Univerzalni pristup > Audio opis > Audio opis > Mešana jačina zvuka, Audio efekti, Govor – Izaberite Mešana jačina zvuka ako želite da mešate normalan zvuk sa audio komentarima. Pritisnite strelicu  (gore) ili  (dole) da biste podesili vrednost. Podesite Audio efekti na Uključeno za dodatne audio efekte u komentarima, kao što je stereo ili postepeno utišavanje. Izaberite Govor da biste izabrali željenu postavku za govor, Opis ili Titlovi. Zaključavanje postavki Podešavanje koda i menjanje koda Podešavanje novog koda ili resetovanje promenjenog koda  (Početna) > Postavke > Dečija brava > Podesite kôd, Promeni kôd PIN kôd za funkciju Dečija brava koristi se za zaključavanje/otključavanje kanala ili programa. Napomena: Ako ste zaboravili PIN kôd, možete da zaobiđete trenutni kôd pomoću 8888 i da unesete novi. Zaključavanje programa  (Početna) > Postavke > Dečija brava > Roditeljska kontrola Podesite minimalni uzrast za gledanje programa sa rangiranjem po uzrastu. CAM PIN kôd  (Početna) > Postavke > Dečija brava > CAM PIN Podesite CAM PIN kôd za snimanje. 47
Stranica: 45
12 Zaštita životne sredine 12.1 Evropska oznaka za energiju Evropska oznaka za energiju pruža informacije o klasi energetske efikasnosti ovog proizvoda. Što je klasa energetske efikasnosti viša, niža je potrošnja energije. Na oznaci je navedena klasa energetske efikasnosti, prosečna potrošnja energije kada je proizvod uključen i prosečna potrošnja energije tokom perioda od jedne godine. Informacije o potrošnji energije za ovaj proizvod možete da pronađete i na Web lokaciji kompanije Philips na adresi www.philips.com/TVsupport 12.2 Tehničke informacije o proizvodu Televizor iz serije 4304, 4354 24PHx43x4 – Klasa energetske efikasnosti: A+ - Vidljiva veličina ekrana: 60 cm / 24 inča - Potrošnja u režimu uključenog napajanja (W): 20 W - Godišnja potrošnja struje (kWh)*: 30 kWh - Potrošnja u stanju pripravnosti (W)**: 0,30 W - Rezolucija ekrana (u pikselima): 1366 x 768 * Potrošnja struje u kWh godišnje zasnovana na potrošnji televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisi od načina na koji se televizor koristi. ** Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nijedna funkcija nije aktivna. Televizor iz serije 4504 32PHx4504 – Klasa energetske efikasnosti: A+ - Vidljiva veličina ekrana: 80 cm / 32 inča - Potrošnja u režimu uključenog napajanja (W): 27 W - Godišnja potrošnja struje (kWh)*: 40 kWh - Potrošnja u stanju pripravnosti (W)**: 0,30 W - Rezolucija ekrana (u pikselima): 1366 x 768 * Potrošnja struje u kWh godišnje zasnovana na potrošnji televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisi od načina na koji se televizor koristi. ** Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nijedna funkcija nije aktivna. Televizor iz serije 5304 22PFS5304 – Klasa energetske efikasnosti: A - Vidljiva veličina ekrana: 55 cm / 22 inča - Potrošnja u režimu uključenog napajanja (W): 20 W - Godišnja potrošnja struje (kWh)*: 30 kWh - Potrošnja u stanju pripravnosti (W)**: 0,30 W - Rezolucija ekrana (u pikselima): 1920 x 1080 * Potrošnja struje u kWh godišnje zasnovana na potrošnji televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisi od načina na koji se televizor koristi. ** Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nijedna funkcija nije aktivna. Televizor iz serije 4503 32PHx4503 – Klasa energetske efikasnosti: A+ - Vidljiva veličina ekrana: 80 cm / 32 inča - Potrošnja u režimu uključenog napajanja (W): 28 W - Godišnja potrošnja struje (kWh)*: 41 kWh - Potrošnja u stanju pripravnosti (W)**: 0,30 W - Rezolucija ekrana (u pikselima): 1366 x 768 * Potrošnja struje u kWh godišnje zasnovana na potrošnji televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisi od načina na koji se televizor koristi. ** Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nijedna funkcija nije aktivna. Televizor iz serije 5503 43PFx5503 – Klasa energetske efikasnosti: A+ - Vidljiva veličina ekrana: 108 cm / 43 inča - Potrošnja u režimu uključenog napajanja (W): 76 W - Godišnja potrošnja struje (kWh)*: 52 kWh - Potrošnja u stanju pripravnosti (W)**: 0,30 W - Rezolucija ekrana (u pikselima): 1920 x 1080 * Potrošnja struje u kWh godišnje zasnovana na potrošnji televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisi od načina na koji se televizor koristi. ** Kada je televizor isključen pomoću daljinskog 48
Stranica: 46
upravljača i kada nijedna funkcija nije aktivna. Televizor iz serije 5505, 5525, 5535 24PFx55x5 – Klasa energetske efikasnosti: A - Vidljiva veličina ekrana: 60 cm / 24 inča - Potrošnja u režimu uključenog napajanja (W): 22 W - Godišnja potrošnja struje (kWh)*: 33 kWh - Potrošnja u stanju pripravnosti (W)**: 0,30 W - Rezolucija ekrana (u pikselima): 1920 x 1080 32PHx55x5 – Klasa energetske efikasnosti: A+ - Vidljiva veličina ekrana: 80 cm / 32 inča - Potrošnja u režimu uključenog napajanja (W): 24 W - Godišnja potrošnja struje (kWh)*: 36 kWh - Potrošnja u stanju pripravnosti (W)**: 0,30 W - Rezolucija ekrana (u pikselima): 1366 x 768 43PFx55x5 – Klasa energetske efikasnosti: A+ - Vidljiva veličina ekrana: 108 cm / 43 inča - Potrošnja u režimu uključenog napajanja (W): 49 W - Godišnja potrošnja struje (kWh)*: 72 kWh - Potrošnja u stanju pripravnosti (W)**: 0,30 W - Rezolucija ekrana (u pikselima): 1920 x 1080 * Potrošnja struje u kWh godišnje zasnovana na potrošnji televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisi od načina na koji se televizor koristi. ** Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nijedna funkcija nije aktivna. 12.3 Prestanak upotrebe Odlaganje starog proizvoda i baterija Proizvod je dizajniran i proizveden uz upotrebu materijala i komponenti visokog kvaliteta koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti. Simbol precrtane kante za otpatke na proizvodu znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda. Pridržavajte se lokalnih pravila i ne odlažite stare proizvode zajedno sa običnim otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi. Proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2006/66/EZ, koje ne mogu biti odlagane sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Informišite se o lokalnim zakonima u vezi sa zasebnim prikupljanjem istrošenih baterija, pošto pravilno odlaganje baterija doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi. 49
Stranica: 47
13 Specifikacije 13.1 Napajanje Specifikacije mogu da se promene bez prethodne najave. Detaljnije specifikacije za ovaj proizvod potražite na Web lokaciji www.philips.com/TVsupport Napajanje – Napajanje iz električne mreže: AC 220–240 V +/-10% - Ambijentalna temperatura: 5 °C do 35 °C Informacije o potrošnji energije potražite u poglavlju Tehničke informacije o proizvodu. 13.2 Prijem Za televizore iz serije PxT – Ulaz za antenu: koaksijalni od 75 oma (IEC75) - Opsezi tjunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF - DVB: DVB-T2, DVB-C (kabl) QAM - Reprodukcija analognog video zapisa: SECAM, PAL - Reprodukcija digitalnog video zapisa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC* - Reprodukcija digitalnog zvuka (ISO/IEC 13818-3) * Samo za DVB-T2 Za televizore iz serije PxS – Ulaz za antenu: koaksijalni od 75 oma (IEC75) - Opsezi tjunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF - DVB: DVB-T2, DVB-C (kabl) QAM - Reprodukcija analognog video zapisa: SECAM, PAL - Reprodukcija digitalnog video zapisa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC* - Reprodukcija digitalnog zvuka (ISO/IEC 13818-3) - Ulaz za satelitsku antenu: 75 oma tip F - Ulazni frekventni opseg: 950 do 2150 MHz - Opseg ulaznog nivoa: 25 do 65 dBm - DVB-S2 QPSK, brzina protoka 2 do 45 M simbola, SCPC i MCPC - LNB: DiSEqC 1.0, podrška za 1 do 4 LNB uređaja, izbor polariteta 14/18 V, izbor opsega 22 kHz, režim selektivnog izbora, LNB napon, maks. 300 mA * Samo za DVB-T2, DVB-S2 13.3 Rezolucija ekrana Televizor iz serije 4304, 4354 Dijagonalna veličina ekrana - 24PHx43x4: 60 cm/24 inča Rezolucija ekrana: - PHx43x4: 1366x768 Televizor iz serije 4504, 4503 Dijagonalna veličina ekrana - 32PHx450x: 80 cm/32 inča Rezolucija ekrana: - PHx4504: 1366x768 Televizor iz serije 5304 Dijagonalna veličina ekrana - 22PFS5304: 55 cm/22 inča Rezolucija ekrana: - PFS5304: 1920x1080 Televizor iz serije 5503 Dijagonalna veličina ekrana - 43PFx5503: 108 cm/43 inča Rezolucija ekrana: - PFx5503: 1920x1080 Televizor iz serije 5505, 5525 Dijagonalna veličina ekrana - 24PFx55x5: 60 cm / 24 inča - 32PHx55x5: 80 cm / 32 inča - 43PFx55x5: 108 cm/43 inča Rezolucija ekrana: - PHx55x5: 1366 x 768 - PFx55x5: 1920x1080 50
Stranica: 48
Televizor iz serije 5535 Dijagonalna veličina ekrana - 24PFS5535: 60 cm/24 inča Rezolucija ekrana: - PFS5535: 1920x1080 13.4 Rezolucija ulaznog signala ekrana Za televizore iz serije PHx Video formati Rezolucija – frekvencija osvežavanja - 480i – 60 Hz - 480p – 60 Hz - 576i – 50 Hz - 576p – 50 Hz - 720p – 50 Hz, 60 Hz - 1080i – 50 Hz, 60 Hz - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz Računarski formati Rezolucije (između ostalih) - 640 x 480p – 60 Hz - 800 x 600p – 60 Hz - 1024 x 768p – 60 Hz - 1280 x 768p – 60 Hz - 1360 x 768p – 60 Hz Za televizore iz serije PFx Video formati Rezolucija – frekvencija osvežavanja - 480i – 60 Hz - 480p – 60 Hz - 576i – 50 Hz - 576p – 50 Hz - 720p – 50 Hz, 60 Hz - 1080i – 50 Hz, 60 Hz - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz Računarski formati Rezolucije (između ostalih) - 640 x 480p – 60 Hz - 800 x 600p – 60 Hz - 1024 x 768p – 60 Hz - 1280 x 768p – 60 Hz - 1360 x 768p – 60 Hz - 1280 x 1024p – 60 Hz - 1920 x 1080p – 60 Hz 13.5 Zvuk Televizor iz serije 4304, 4354, 5304, 5535 – Izlazna snaga (RMS): 6 W - Dolby Audio - DTS 2.0+ Digital out™ Televizor iz serije 4504 – Izlazna snaga (RMS): 10W - Dolby Audio - DTS 2.0+ Digital out™ Televizor iz serije 4503, 5503 – Izlazna snaga (RMS): 32" – 10 W, 43" – 16 W - Dolby Audio - DTS 2.0+ Digital out™ Televizor iz serije 5505, 5525 – Izlazna snaga (RMS): 24" – 6 W, 32" – 10 W, 43" – 16 W - Dolby Audio - DTS 2.0+ Digital out™ 13.6 Multimedija Podržani USB sistemi datoteka – USB (FAT/FAT 32/NTFS): povezujte samo USB uređaje koji troše 500 mA ili manje. Medijski serveri, podržani – Kodek za slike: JPEG, GIF, PNG, BMP – Audio kodek: MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2), AC3, AAC, HE-AAC, DTS 2.0 – Video kodek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC – Titlovi: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT 51
Stranica: 49
13.7 Mogućnost priključivanja Televizor iz serije 4304, 4354, 5304 Za 24PHS43x4, 22PFS5304 Zadnja strana televizora – HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel - HDMI 2 - DIGITALNI AUDIO IZLAZ: SPDIF - VGA - AUDIO ULAZ (DVI/VGA): stereo mini priključak od 3,5 mm - SCART (RGB/CVBS): SCART adapter - TV ANTENA: koaksijalni od 75 oma (IEC) - Satelit Bočna strana televizora – CI: Common Interface - USB - Slušalice: Stereo mini priključak od 3,5 mm Za 24PHT43x4 Zadnja strana televizora – HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel - HDMI 2 - DIGITALNI AUDIO IZLAZ: SPDIF - VGA - AUDIO ULAZ (DVI/VGA): stereo mini priključak od 3,5 mm - SCART (RGB/CVBS): SCART adapter - TV ANTENA: koaksijalni od 75 oma (IEC) - LAN mreža – RJ45 (za Freeview HD)* Bočna strana televizora – CI: Common Interface - USB - Slušalice: Stereo mini priključak od 3,5 mm * Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo Televizor iz serije 4503, 4504, 5503 Za 32PHS4504, 32PHS4503, 43PFS5503 Zadnja strana televizora – HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel - HDMI 2 - Slušalice: stereo priključak od 3,5 mm - Satelit - DIGITALNI AUDIO IZLAZ: SPDIF - AUDIO ULAZ (DVI): Stereo mini priključak od 3,5 mm Bočna strana televizora – CI: Common Interface - USB - TV ANTENA: Koaksijalni od 75 oma (IEC) Za 32PHT4504, 32PHT4503, 43PFT5503 Zadnja strana televizora – HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel - HDMI 2 - Slušalice: stereo mini priključak od 3,5 mm - LAN mreža – RJ45 (za Freeview HD)* - DIGITAL AUDIO IZLAZ: SPDIF - AUDIO ULAZ (DVI): Stereo mini priključak od 3,5 mm Bočna strana televizora – CI: Common Interface - USB - TV ANTENA: Koaksijalni od 75 oma (IEC) * Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo 32PHS4503, 43PFS5503 Televizor iz serije 5505, 5525, 5535 (24 inča) Za 24PFS55x5 Donja strana televizora - VGA - AUDIO ULAZ (DVI/VGA): stereo mini priključak od 3,5 mm - Slušalice: stereo mini priključak od 3,5 mm - Satelit - DIGITALNI AUDIO IZLAZ: SPDIF Bočna strana televizora – CI: Common Interface - USB - TV ANTENA: Koaksijalni od 75 oma (IEC) Zadnja strana televizora – HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel - HDMI 2 52
Stranica: 50
Za 24PFT55x5 Donja strana televizora - VGA - AUDIO ULAZ (DVI/VGA): stereo mini priključak od 3,5 mm - Slušalice: stereo mini priključak od 3,5 mm - LAN mreža – RJ45 (za Freeview HD)* - DIGITALNI AUDIO IZLAZ: SPDIF Bočna strana televizora – CI: Common Interface - USB - TV ANTENA: Koaksijalni od 75 oma (IEC) Zadnja strana televizora – HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel - HDMI 2 * Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo Televizor iz serije 5505, 5525 (32 inča, 43 inča) Za 32PHS55x5, 43PFS55x5 Donja strana televizora – HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel - HDMI 2 - Slušalice: stereo priključak od 3,5 mm - Satelit - DIGITALNI AUDIO IZLAZ: SPDIF Bočna strana televizora – CI: Common Interface - USB - TV ANTENA: Koaksijalni od 75 oma (IEC) Za 32PHT55x5, 43PFT55x5 Donja strana televizora – HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel - HDMI 2 - Slušalice: stereo mini priključak od 3,5 mm - LAN mreža – RJ45 (za Freeview HD)* - DIGITAL AUDIO IZLAZ: SPDIF Bočna strana televizora – CI: Common Interface - USB - TV ANTENA: Koaksijalni od 75 oma (IEC) * Mrežni priključak je samo za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo Donja strana 53
Robna marka:
Philips
Proizvod:
Nerazvrstano
Naziv/model:
43PFS5505
Vrsta datoteke:
PDF
Dostupni jezici:
Hrvatski