W 22-230 MVT priručnik
Metabo W 22-230 MVT priručnik

Korisnički priručnik za Metabo W 22-230 MVT u Hrvatski. Ovaj PDF priručnik ima 40 stranica/e.

PDF 40 1.1mb

Pogledajte priručnik za Metabo W 22-230 MVT ispod. Sve priručnike na ManualsCat.com možete pogledati potpuno besplatno. Pomoću gumba „Odaberi jezik“ možete odabrati jezik priručnika koji želite pogledati.

MANUALSCAT | HR

Pitanje i odgovori

Imate pitanje o Metabo W 22-230 MVT, ali ne možete pronaći odgovor u korisničkom priručniku? Možda vam korisnici ManualsCat.com mogu pomoći da odgovorite na vaše pitanje. Ispunjavanjem donjeg obrasca, vaše pitanje će se pojaviti ispod priručnika za Metabo W 22-230 MVT. Molimo vas da opišete svoje poteškoće s Metabo W 22-230 MVT što preciznije možete. Što je vaše pitanje preciznije, veće su šanse da brzo dobijete odgovor od drugog korisnika. Automatski ćete dobiti e-poštu da vas obavijestimo kada netko reagira na vaše pitanje.

Postavite pitanje o Metabo W 22-230 MVT

Stranica: 1
HRVATSKI hr 6 Originalne upute za rad U isključivoj odgovornosti izjavljujemo: ove kutne brusilice, identificirane prema tipu i serijskom broju *1), odgovaraju svim važećim odredbama smjernica *2) i normi *3). Tehnička dokumentacija *4) – pogledajte stranicu 3. Strojevi s originalnim priborom Metabo prikladni su za brušenje, brušenje brusnim papirom, radove sa žičanim četkama i rezanje brusilicom metala, betona, kamena i sličnih materijala bez primjene vode. Korisnik snosi punu odgovornost za štete nastale nenamjenskom uporabom. Opće prihvaćena pravila o sprečavanju nezgoda i priložene sigurnosne upute moraju se uzeti u obzir tijekom korištenja ovih uređaja. Radi osobne zaštite i zaštite vašeg električnog alata, obratite posebnu pozornost na dijelove teksta označene ovim simbolom! UPOZORENJE - Za smanjenje rizika od ozljeda pažljivo treba pročitati ove Upute za uporabu. UPOZORENJE – Pročitajte sve sigurnosne upute, naputke, ilustracije i tehničke podatke s kojima je opremljen Vaš električni alat. Propusti prilikom pridržavanja niže navedenih uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede. Sačuvajte sve sigurnosne upute i naputke za ubuduće. Svoj električni uređaj predajte samo ovom dokumentacijom. 4.1 Zajedničke sigurnosne upute za brušenje, brušenje brusnim papirom, radove sa čeličnim četkama ili reznim brusilicama: a) Ovaj se električni alat koristi se kao brusilica, brusilica za brušenje brusnim papirom, žičana četka, rezač rupa i stroj za rezanje brusilicom. Pročitajte sve sigurnosne upute, naputke, prikaze i podatke koje ste dobili s ovim uređajem. Ako se ne pridržavate svih sljedećih uputa, može doći do strujnog udara, požara i/ili teških ozljeda. b) Ovaj električni alat nije prikladan za poliranje. Uporabe, za koje ovaj električni alat nije predviđen, mogu prouzročiti opasnosti i ozljede. c) Električni alat nemojte koristiti za neku funkciju, za koju nije izričito konstruiran i predviđen od strane svog proizvođača. Takva modifikacija može dovesti do gubitka kontrole i ozbiljnih tjelesnih ozljeda. d) Ne upotrebljavajte nikakav radni alat, koji proizvođač nije posebno predvidio i preporučio za ovaj električni alat. Sama činjenica da možete pričvrstiti neki pribor na svoj električni alat ne jamči njegovu sigurnu uporabu. e) Dopušteni broj okretaja radnog alata mora biti najmanje toliko velik kao i najveći broj okretaja naveden na ovom električnom alatu. Radni alat koji se okreće brže od dopuštenog može se slomiti i razletjeti uokolo. f) Vanjski promjer i debljina radnog alata moraju udovoljavati specifikacijama Vašeg električnog alata. Radni alati pogrešne veličine ne mogu se dovoljno zaštititi niti kontrolirati. g) Dimenzije za pričvršćivanje radnog alata moraju odgovarati dimenzijama sredstava za pričvršćivanje električnog alata. Radni alati koji se ne mogu dobro pričvrstiti na vaš električni alat neravnomjerno se okreću, vrlo snažno vibriraju i mogu dovesti do gubitka kontrole. h) Ne upotrebljavajte oštećene radne alate. Prije svake uporabe provjerite ima li na radnim alatima i brusnim pločama oštećenja i pukotina, ima li na brusnim diskovima pukotina, znakova pohabanosti ili velike istrošenosti, ima li na žičanim četkama olabavljenih ili puknutih žica. Ako vam ispadne električni alat ili radni alat, provjerite jesu li oštećeni ili upotrijebite neoštećeni radni alat. Nakon što ste pregledali i upotrijebili radni alat, i vi i osobe u blizini držite se izvan ravnine rotirajućeg radnog alata te pustite da uređaj radi jednu minutu na najvećem broju okretaja. Oštećeni radni alati po pravilu unutar toga vremena testiranja pucaju. i) Nosite osobnu zaštitnu opremu. Ovisno o primjeni, upotrebljavajte masku za lice, zaštitu za oči ili zaštitne naočale. Ako je to primjereno, nosite i masku za zaštitu od prašine, zaštitu sluha, zaštitne rukavice ili posebne pregače, koje vas štite od sitnih čestica od brušenja i materijala. Oči trebate zaštititi od stranih tijela koja lete uokolo, a koja nastaju pri različitim primjenama. Maska za zaštitu od prašine ili za zaštitu dišnih putova mora filtrirati prašinu koja nastaje tijekom primjene. Ako ste dulje vrijeme izloženi glasnoj buci, možete pretrpjeti gubitak sluha. j) Pazite da i druge osobe budu na sigurnoj udaljenosti od vašeg radnog područja. Svi koji ulaze u radno područje moraju nositi osobnu zaštitnu opremu. Odlomljeni komadići izratka ili puknuti radni alati mogu odletjeti i prouzročiti ozljede čak i izvan izravnog radnog područja. k) Kada izvodite radove kod kojih radni alat može doći u kontakt sa skrivenim strujnim vodovima ili vlastitim mrežnim kabelom, držite električni alat samo za izolirane površine za držanje. Kontakt sa vodovima, koji provode napon, 1. Izjava o sukladnosti 2. Namjenska uporaba 3. Opće sigurnosne upute 4. Posebne sigurnosne upute
Stranica: 2
HRVATSKI hr 7 može i metalne dijelove uređaja staviti pod napon i na taj način prouzročiti električni udar. l) Držite mrežni kabel podalje od radnih alata koji se okreću. Ako izgubite kontrolu nad uređajem, mrežni se kabel može prerezati ili zapetljati, a vaša šaka ili ruka mogu dospjeti u rotirajući radni alat. m) Nikada ne odlažite električni alat prije nego što se radni alat u cijelosti zaustavi. Rotirajući radni alat može doći u kontakt s površinom za odlaganje, uslijed čega biste mogli izgubiti kontrolu nad električnim alatom. n) Ne ostavljajte električni alat da radi dok ga nosite. Vaša odjeća može doći u slučajnom kontaktu s rotirajućim radnim alatom, a radni alat može se zabosti u vaše tijelo. o) Redovito čistite ventilacijske otvore Vašeg električnog alata. Ventilator motora uvlači prašinu u kućište, a silne nakupine metalne prašine mogu prouzročiti električne opasnosti. p) Ne upotrebljavajte ovaj električni alat u blizini zapaljivih materijala. Iskre mogu zapaliti ove materijale. q) Ne upotrebljavajte radne alate za koje su potrebna tekuća rashladna sredstva. Uporaba vode ili drugih tekućih rashladnih sredstava može dovesti do strujnog udara. 4.2 Povratni trzaj i odgovarajuće sigurnosne upute Povratni je trzaj iznenadna reakcija rotirajućeg radnog alata koji se blokira ili zaglavi, kao što su brusna ploča, brusni disk, žičane četke itd. Zaglavljivanje ili blokiranje dovodi do naglog zaustavljanja rotirajućeg radnog alata. Na taj način dolazi do nekontroliranog ubrzanja električnog alata u smjeru suprotnom od smjera vrtnje na mjestu blokiranja. Kada se npr. brusna ploča zaglavi ili blokira u izratku, rub brusne ploče koji se zario u izradak može se zaglaviti, zbog čega brusna ploča može odskočiti ili prouzročiti povratni trzaj. Tada se brusna ploča kreće prema rukovatelju ili dalje od njega, ovisno o smjeru vrtnje ploče na mjestu blokiranja. Pritom se brusna ploča može čak i slomiti. Povratni trzaj posljedica je pogrešne uporabe električnog alata i/ili nedostatnih uvjeta rada. On se može spriječiti prikladnim mjerama opreza, poput onih dolje opisanih. a) Čvrsto držite električni alat, a tijelom i rukama zauzmite položaj u kojemu se možete oduprijeti silama povratnog trzaja. Uvijek upotrebljavajte dodatnu ručku, ako postoji, kako biste imali što je moguće veću kontrolu nad silama povratnog trzaja ili reakcijskim momentima pri pokretanju. Rukovatelj može savladati sile povratnog trzaja i reakcije prikladnim mjerama opreza. b) Šaku nikada ne stavljajte u blizinu rotirajućih radnih alata. Radni alat pri povratnom trzaju može prijeći preko vaše šake. c) Svojim tijelom izbjegavajte područje u kojemu se električni alat pomiče pri povratnom trzaju. Povratni trzaj tjera električni alat u smjeru suprotnom smjeru kretanja brusne ploče na mjestu blokiranja. d) S posebnim oprezom radite u području kutova, oštrih bridova itd. Spriječite da radni alati udare o izradak i da se zaglave u njemu. Rotirajući radni alat sklon je zaglavljivanju pri radu na kutovima, oštrim bridovima ili kad odskoči. A to dovodi do gubitka kontrole ili povratnog trzaja. e) Nemojte koristiti list lančane pile za rezanje drveta, nemojte koristiti segmentirane dijamantne rezne ploče sa razmakom segmenta preko 10 mm i nemojte koristiti nazubljeni list pile. Takvi radni alati često uzrokuju povratni trzaj ili gubitak kontrole. 4.3 Posebne sigurnosne upute za brušenje i rezanje brusilicom: a) Upotrebljavajte isključivo za vaš električni alat odobrena brusna tijela i za ta brusna tijela predviđene zaštitne poklopce. Brusna tijela koja nisu predviđena za ovaj električni alat ne mogu se dovoljno zaštititi i nesigurna su. b) Koljenaste brusne ploče moraju se montirati tako da brusna površina ne izviruje iznad razine ruba zaštitnog poklopca. Nestručno montirana brusna ploča, koja strši preko ravnine ruba zaštitnog poklopca, ne može dovoljno biti zaštićena. c) Zaštitni poklopac mora biti sigurno postavljen na ovaj električni alat te u cilju najviše mjere sigurnosti biti namješten tako da prema rukovatelju bude usmjeren što je moguće manji dio nepokrivenog brusnog tijela. Zaštitni poklopac služi za zaštitu rukovatelja od odlomljenih komadića, slučajnog kontakta s brusnim tijelom, kao i iskri koje bi mogle zapaliti odjeću. d) Brusna se tijela smiju upotrebljavati samo za preporučene mogućnosti primjene. Npr.: nikada ne brusite bočnom površinom rezne ploče. Rezne su ploče namijenjene za uklanjanje materijala bridom ploče. Djelovanje bočnih sila na ta brusna tijela može ih slomiti. e) Uvijek upotrebljavajte neoštećene zatezne prirubnice ispravne veličine i oblika za brusnu ploču koju ste odabrali. Prikladne prirubnice podupiru brusnu ploču te tako smanjuju opasnost od loma brusne ploče. Prirubnice za rezne ploče mogu se razlikovati od prirubnica za druge brusne ploče. f) Ne upotrebljavajte istrošene brusne ploče većih električnih alata. Brusne ploče za veće električne alate nisu dimenzionirane za veliki broj okretaja manjih električnih alata i mogu se slomiti. g) Prilikom korištenja ploča za dvostruku svrhu uvijek koristite primjereni zaštitni poklopac za radove, koje vršite. Moguće je da se nekorištenjem ispravnih zaštitnih poklopaca ne postigne željena zaštita, što može dovesti do teških ozljeda.
Stranica: 3
HRVATSKI hr 8 4.4 Ostale posebne sigurnosne upute za rezanje brusilicom: a) Izbjegavajte blokiranje rezne ploče ili prejaku silu pritiskanja. Ne izvodite prekomjerno duboke rezove. Preopterećenje rezne ploče povećava njezino naprezanje i podložnost zaglavljivanju ili blokiranju, a time i mogućnost povratnog trzaja ili pucanja brusnog tijela. b) Izbjegavajte područje ispred i iza rotirajuće rezne ploče. Kada reznu ploču u izratku pomaknete dalje od sebe, u slučaju povratnog trzaja električni alat s rotirajućom pločom može odskočiti izravno na vas. c) Ako se rezna ploča zaglavi ili prekidate s radom, isključite ovaj uređaj i držite ga mirno sve dok se ploča ne zaustavi. Nikada ne pokušavajte izvući iz reza reznu ploču koja se još uvijek okreće, u protivnom može doći do povratnog trzaja. Pronađite i otklonite uzrok zaglavljenosti. d) Ne uključujte ponovno ovaj električni alat sve dok se on nalazi u izratku. Neka prvo rezna ploča postigne svoj puni broj okretaja prije nego što oprezno nastavite s rezanjem. U protivnom se ploča može zaglaviti, iskočiti iz izratka ili prouzročiti povratni trzaj. e) Poduprite ploče ili velike izratke kako biste smanjili rizik od povratnog trzaja zaglavljene rezne ploče. Veliki izradci mogu se saviti pod vlastitom težinom. Izradak morate poduprijeti s obje strane ploče, i to kako u blizini linije rezanja tako i na rubu. f) Budite posebno oprezni pri „rezanju uranjanjem” u postojećim zidovima ili drugim nepreglednim područjima. Zarivena rezna ploča može pri rezanju plinskih ili vodovodnih vodova, strujnih vodova ili drugih predmeta prouzročiti povratni trzaj. g) Ne vršite rezove u krivulji. Preopterećenje rezne ploče povećava njezino naprezanje i podložnost zaglavljivanju ili blokiranju, a time i mogućnost povratnog trzaja ili pucanja brusnog tijela, što može dovesti do teških ozljeda. 4.5 Posebne sigurnosne upute za brušenje brusnim papirom: a) Koristite brusne ploče u ispravnoj veličini i slijedite podatke proizvođača za izbor brusnih listova. Brusni listovi koji strše iznad brusnog diska mogu prouzročiti ozljede te dovesti do zaglavljivanja, pucanja brusnih listova ili povratnog trzaja. 4.6 Posebne sigurnosne upute za radove žičanim četkama: a) Imajte na umu da žičane četke gube komade žice čak i tijekom uobičajene uporabe. Ne preopterećujte žice prejakom silom pritiskanja. Komadi žice koji odskoče mogu vrlo lako prodrijeti kroz tanku odjeću i/ili kožu. b) Ako je preporučen zaštitni poklopac, spriječite da on dođe u kontakt sa žičanom četkom. Tanjuraste i lončaste četke mogu se povećati u promjeru uslijed sile pritiskanja i centrifugalnih sila. 4.7 Ostale sigurnosne upute: UPOZORENJE – Uvijek nosite zaštitne naočale. Nosite zaštitu za sluh. UPOZORENJE – Električni alat uvijek koristite sa obadvije ruke. Zaštitni poklopac za brušenje nemojte koristiti za radove reznog brušenja. Za radove s reznim pločama iz sigurnosnih razloga upotrebljavajte zaštitni poklopac za rezno brušenje. Nemojte koristiti segmentirane dijamantne rezne ploče sa segmentnim otvorima >10 mm. Dopušteno samo za negativne segmentne rezne kutove. Kompozitne rezne ploče koristiti samo onda, ako su one pojačane. Upotrebljavajte elastične međupodloške ako su one isporučene zajedno s brusnim sredstvom i ako se to od vas traži. Poštujte informacije proizvođača alata ili pribora! Štitite ploče od masti i udaraca! Radni alati moraju se čuvati i njima se mora rukovati pažljivo prema uputama proizvođača. Rezne ploče nikada nemojte koristiti za grubo brušenje ili obradu rubova! Rezne ploče ne smijete izlagati nikakvom bočnom pritiskanju. Izradak mora čvrsto nalijegati i biti osiguran od isklizavanja, npr. uz pomoć zateznih naprava. Veliki izratci moraju biti na odgovarajući način poduprti. Ako upotrebljavajte radne alate s navojnim nastavkom, kraj vretena ne smije dodirivati dno provrta brusnog alata. Pazite na to da navoj u radnom alatu bude dovoljno dugačak da bi mogao prihvatiti duljinu vretena. Navoj u radnom alatu mora odgovarati navoju na vretenu. Za duljinu i navoj vretena pogledajte stranicu 3. i poglavlje 14. Tehnički podatci. Preporuča se korištenje primjerenog stacionarnog usisavača. Uvijek predspojite zaštitni prekidač (RCD) s maksimalnom strujom okidanja od 30 mA. Ako se kutna brusilica isključuje pomoću prekidača za zaštitu od struje kvara, stroj morate pregledati i očistiti. Pogledajte poglavlje 9. Čišćenje. Ne smijete upotrebljavati oštećene, neokrugle odnosno vibrirajuće alate. Izbjegavajte oštećenja plinskih ili vodovodnih cijevi, strujnih vodova i nosivih zidova (statika). Izvucite utikač iz utičnice prije bilo kakvog namještanja, preinaka ili održavanja. Oštećenu ili napuknutu dodatnu ručku trebate zamijeniti. Ne stavljajte stroj u rad ako je dodatna ručka neispravna.
Stranica: 4
HRVATSKI hr 9 Oštećeni ili napuknuti zaštitni poklopac trebate zamijeniti. Ne stavljajte stroj u rad ako je zaštitni poklopac neispravan. Nemojte uključivati stroj kada nedostaju dijelovi uređaja ili zaštitne naprave ili kada su oni neispravni. Strojevi s blagim pokretanjem (mogu se prepoznati po „WE....” u oznaci tipa): Ako stroj pri uključivanju vrlo brzo ubrzava do maksimalnog broja okretaja, postoji elektronička greška. Dodatne elektroničke funkcije važne za sigurnost više nisu dostupne. Stroj odmah odnesite na popravak (pogledajte poglavlje 12.). Pričvrstite male izratke. Npr. stezanjem u škripac ili na radni stol sa stolarskim stegama. Kada se ploče sa montiranom prirubnicom koriste u dvostruku svrhu (kombinirane ploče za brušenje i rezanje), smiju se koristiti samo sljedeći tipovi zaštitnih poklopaca: tip A, tip C. Pogledajte poglavlje 11. Koristiti ispravni zaštitni poklopac: Pogrešni zaštitni poklopac može dovesti do gubitka kontrole i teških ozljeda. Primjeri za pogrešnu uporabu: - prilikom korištenja zaštitnog poklopca tipa A za bočno brušenje moguće je da si zaštitna ploča i izradak međusobno smetaju, što dovodi do nedovoljne kontrole. - prilikom korištenja zaštitnog poklopca tipa B za rezno brušenje sa kompozitnim reznim pločama postoji povećani rizik izloženosti iskrama i partikulama brušenja te odlomljenim komadićima rezne ploče u slučaju pucanja brusne ploče. - prilikom korištenja zaštitnog poklopca tipa A, B, C za rezno ili bočno brušenje u betonu ili zidovima postoji povećani rizik kroz eksploziju prašine te kroz gubitak kontrole sa povratnim udarom. - prilikom korištenja zaštitnog poklopca tipa A, B, C sa tanurastom četkom , koja je deblja od dopuštenog, žice mogu kolidirati sa zaštitnom pločom, što može dovesti do loma žice. Uvijek koristite zaštitni poklopac koji odgovara radnom alatu. Pogledajte poglavlje 11. Smanjivanje prašine: UPOZORENJE – Neke prašine, koje nastaju brušenjem brusnim papirom, piljenjem, brušenjem, bušenjem i drugim radovima, sadržavaju kemikalije za koje je poznato da uzrokuju rak, urođene mane ili druge reproduktivne probleme. Neki primjeri tih kemikalija: - olovo iz premaza koji sadržavaju olovo, - mineralna prašina iz opeka, cementa i drugih materijala za izgradnju zidova te - arsen i krom iz kemijski obrađenog drva. Varira i stupanj rizika koji snosite pod tim opterećenjem, ovisno o tomu koliko često izvodite takvu vrstu radova. Za smanjivanje opterećenja od tih kemikalija: radite u dobro ventiliranom prostoru i nosite odobrenu zaštitnu opremu, kao što su npr. maske za zaštitu od prašine posebno razvijene za filtriranje mikroskopski sitnih čestica. Isto vrijedi i za prašinu od ostalih materijala, kao što su npr. neke vrste drva (poput prašine od hrasta ili bukve), metali, azbest. Ostale poznate bolesti su npr. alergijske reakcije, oboljenja dišnih putova. Nemojte dozvoliti, da prašina uđe u tijelo. Pridržavajte se važećih smjernica i nacionalnih propisa za materijal, osoblje, slučaj primjene i mjesto uporabe (npr. odredaba za zaštitu na radu, odlaganje u otpad). Prikupite čestice gdje nastaju i izbjegavajte njihovo odlaganje u okolini. Upotrebljavajte pribor prikladan specijalnim vrstama posla. Zbog toga će manja količina čestica nekontrolirano dospjeti u okolinu. Upotrebljavajte primjeren usisivač prašine. Smanjite opterećenje prašinom na način: - da nastale čestice i izlaznu struju zraka ne usmjeravate ka sebi, osobama u blizini ili mjestu odlaganja prašine, - da upotrebljavate usisivač za prašinu i/ili čistač za zrak, - da dobro provjetravate radno mjesto i da ga usisavanjem držite čistim. Čišćenje metlom ili puhanje diže prašinu. - Usisajte ili operite zaštitnu odjeću. Nemojte ju ispuhivati, istresati ili četkati. Pogledajte stranicu 2. 1 Brza zatezna matica * 2 Potporna prirubnica* 3 Vreteno 4 W...A...: Potporna prirubnica automatskog balansera (ne može se skinuti) * 5 Gumb za uglavljivanje vretena 6 Prikaz elektroničkih signala * 7 Ručka 8 Blokada (kao zaštita od nenamjernog uključivanja, eventualno za stanje trajne uključenosti)* 9 Prekidač (za uključivanje/isključivanje) 10 Gumb (za zakretanje glavne ručke) 11 Glavna ručka 12 Dodatna ručka / dodatna ručka s prigušenjem vibracija 13 Zaštitni poklopac 14 Zatezna matica* 15 Ključ s dva otvora * 16 Stezni zatvarač (za namještanje zaštitnog poklopca bez alata) 17 Vijak (za namještanje stezne sile steznog zatvarača) * ovisno o opremljenosti / nije sadržano u opsegu isporuke Prije stavljanja u pogon provjerite odgovaraju li radni napon i radna frekvencija alata mrežnom naponu i mrežnoj frekvenciji na mjestu uporabe alata. Uvijek predspojite zaštitni prekidač (RCD) s maksimalnom strujom okidanja od 30 mA. 5. Pregled 6. Početak rada
Stranica: 5
HRVATSKI hr 10 Upotrebljavajte samo produžne kabele minimalnog presjeka 1,5 mm2. Produžni kabeli moraju biti prikladni za potrošnju električne energije stroja (usporedi tehničke podatke). Ako upotrebljavate kolut za kabel, kabel uvijek odmotajte u potpunosti. 6.1 Postavljanje dodatne ručke Radite samo s postavljenom dodatnom ručkom (12)! Dodatnu ručku rukom čvrsto zavrnite u lijevi, srednji ili desni navojni provrt (ovisno o potrebi). 6.2 Postavljanje zaštitnog poklopca Prije puštanja u rad: postavite zaštitni poklopac. Iz sigurnosnih razloga upotrebljavajte isključivo zaštitni poklopac predviđen za odgovarajući radni alat! Pogrešni zaštitni poklopac može dovesti do gubitka kontrole i teških ozljeda. Pogledajte još i poglavlje 11. Pribor! Pogledajte stranicu 2, slika F. - Otvorite stezni zatvarač (16). Postavite zaštitni poklopac (13) u prikazani položaj. - Okrenite zaštitni poklopac tako da zatvoreno područje bude usmjereno prema korisniku. - Zatvorite stezni zatvarač. - Ako je potrebno, povećajte steznu silu steznog zatvarača tako da pritegnete vijak (17) (dok je stezni zatvarač otvoren). Upotrebljavajte samo radne alate koje zaštitni poklopac nadvisuje za najmanje 3,4 mm. 6.3 Okretna glavna ručka Radite samo s uglavljenom glavnom ručkom (11). Pogledajte stranicu 2., sliku C. - Pritisnite gumb (10). - Glavna ručka (11) može se okrenuti samo prema obje strane za 90°i uglaviti. - Provjerite dosjeda li sigurno: glavna ručka (11) se mora uglaviti i ne smije se moći okretati. 6.4 Priključak na mrežu Mrežne utičnice moraju biti osigurane sporim rastalnim osiguračima ili prekidačima za nadstrujnu zaštitu. Strojevi s oznakom „WE...” u nazivu tipa: (S ugrađenim automatskim ograničenjem struje zaleta (blago pokretanje).) Mrežne utičnice mogu biti osigurane brzim rastalnim osiguračima ili prekidačima za nadstrujnu zaštitu. Prije svih radova preinake: izvucite mrežni utikač iz utičnice. Stroj mora biti isključen, a vreteno mirovati. Za radove s reznim pločama iz sigurnosnih razloga upotrebljavajte zaštitni poklopac za reznu ploču (pogledajte poglavlje 11. Pribor). 7.1 Uglavljivanje vretena Pritisnite gumb za uglavljivanje vretena (5) samo dok je vreteno zaustavljeno. - Pritisnite gumb za uglavljivanje vretena (5) i rukom okrećite vreteno (3) sve dok se gumb za uglavljivanje vretena čujno ne uglavi. 7.2 Postavljanje brusne ploče Pogledajte stranicu 2., sliku D. Strojevi s oznakom W 2..., WE 2...: - Postavite potpornu prirubnicu (2) na vreteno. Ona je ispravno postavljena kada se ne može kretati na vretenu. - Postavite brusnu ploču, kao što je prikazano na slici D, na potpornu prirubnicu (2). Brusna ploča mora ravnomjerno nalijegati na potpornu prirubnicu. Strojevi s oznakom W...A 2...: Potporna prirubnica automatskog balansera (4) čvrsto je postavljena na vreteno. Kao što je to slučaj s drugim kutnim brusilicama, nije potrebna skidiva potporna prirubnica. Potporne površine potporne prirubnice automatskog balansera (4), brusne ploče i brze zatezne matice (1) odn. Zatezne matice (14) moraju biti čiste. U protivnom ih očistite. - Postavite brusnu ploču na potpornu prirubnicu automatskog balansera (4). Brusna ploča mora ravnomjerno nalijegati na potpornu prirubnicu automatskog balansera. 7.3 Pričvršćivanje/otpuštanje brze zatezne matice (ovisno o opremljenosti) Pričvršćivanje brze zatezne matice (1): Ako je radni alat u steznom području deblji od 8 mm, ne smijete upotrebljavati brzu zateznu maticu! U tom slučaju upotrijebite zateznu maticu (14) s ključem za dvije rupe (15). Upotrebljavajte samo besprijekornu i neoštećenu brzu zateznu maticu. Strelice mora biti okrenuta na otvor na vanjskom prstenu (vidi sliku, stranica 2). - Uglavite vreteno (pogledajte poglavlje 7.1). - Postavite brzu zateznu maticu (1) na vreteno (3). Pogledajte sliku, stranica 2. - Rukom pritegnite brzu zateznu maticu u smjeru kretanja kazaljki na satu. - Snažnim okretanjem brusne ploče u smjeru kazaljki na satu pritegnite brzu zateznu maticu. Kod strojeva s oznakom W...B... na zadnjih 180° osjeća se poveći otpor. Otpuštanje brze zatezne matice (1): - Uglavite vreteno (pogledajte poglavlje 7.1). - Brzu zateznu maticu (1) odvrnite rukom u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljki na satu. 7. Postavljanje brusne ploče
Stranica: 6
HRVATSKI hr 11 7.4 Pričvršćivanje/otpuštanje zatezne matice (ovisno o opremljenosti) Pričvršćivanje zatezne matice (14): 2 stranice zateznih matica su različite. Zavrnite zateznu maticu na vreteno na sljedeći način: Pogledajte stranicu 2, slika E. - A) Kod tankih brusnih ploča: Vijenac zatezne matice (14) okrenut je prema gore kako bi se tanka brusna ploča mogla zategnuti na siguran način. A) Kod debelih brusnih ploča: Vijenac zatezne matice (14) okrenut je prema dolje kako bi se zatezna matica mogla postaviti na vreteno na siguran način. - Uglavite vreteno. Zateznu maticu (14) pritegnite ključem za dvije rupe (15) u smjeru kretanja kazaljki na satu. Kod strojeva s oznakom W...B... na zadnjih 180° osjeća se poveći otpor. Otpuštanje zateznih matica: - Uglavite vreteno (pogledajte poglavlje 7.1). Zateznu maticu (14) odvrnite ključem za dvije rupe (15) u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljki na satu. 8.1 Uključenje/isključenje stroja Stroj uvijek držite objema rukama. Prvo ga uključite, a tek potom na izradak stavite radni alat. Izbjegavajte nenamjerna pokretanja stroja: prije izvlačenja utikača iz utičnice ili u slučaju nestanka električne struje uvijek isključite stroj. U kontinuiranom radu stroj je stalno u pogonu i ako bude iščupan iz vaših ruku. Iz tog razloga uvijek držite stroj objema rukama koristeći priloženu dodatnu ručku, zauzmite stabilan stav pri radu i budite koncentrirani. Izbjegavajte da stroj uskovitla ili usisa prašinu i strugotine. Nakon isključivanja stroj odložite tek nakon što se motor u cijelosti zaustavi. Pogledajte stranicu 2, slika A. Jednokratno uključivanje: Uključivanje: pritisnite blokadu (8) u smjeru strelice pa potom pritisnite prekidač (9). Isključivanje: otpustite prekidač (9). Trajno uključivanje (ovisno o opremljenosti): Uključivanje: pritisnite blokadu (8) u smjeru strelice pa potom pritisnite prekidač (9) i držite ga pritisnutim. Stroj je sada uključen. A sada još jedanput pritisnite blokadu (8) u smjeru strelice da bi se uglavio prekidač (9) (trajno uključivanje). Isključivanje: pritisnite pa otpustite prekidač (9). Strojevi s oznakom W...B: Jednokratno uključivanje (s funkcijom budnika): Pogledajte stranicu 2, slika B. Uključivanje: gurnite prekidač (9) prema naprijed pa ga potom pritisnite (9) prema gore. Isključivanje: otpustite prekidač (9). 8.2 Upute za rad Brušenje: Umjereno pritisnite stroj pa ga pomičite amo-tamo iznad površine kako se površina izratka ne bi previše zagrijala. Grubo brušenje: za dobar rezultat rada radite pod kutom od 30° – 40°. Rezanje brusilicom: Kod rezanja brusilicom uvijek radite u suprotnom smjeru (pogledajte sliku). U protivnom postoji opasnost od toga da će stroj nekontrolirano odskočiti iz reza. Radite umjerenim pomacima prilagođenima materijalu koji obrađujete. Ne zaglavljujte, ne pritišćite, ne njišite stroj. Brušenje brusnim papirom: Umjereno pritisnite stroj pa ga pomičite amo-tamo iznad površine kako se površina izratka ne bi previše zagrijala. Radovi sa žičanim četkama: Umjereno pritisnite stroj. Tijekom obrade čestice se mogu taložiti unutar električnog alata. To negativno utječe na hlađenje električnog alata. Vodljive naslage mogu negativno utjecati na zaštitnu izolaciju električnog alata i izazvati električne opasnosti. Redovito, često i temeljito čistite električni alat kroz sve prednje i stražnje ventilacijske proreze ili ispušite suhim zrakom. Prethodno odvojite električni alat od napajanja energijom i pritom nosite zaštitne naočale i primjerenu masku za prašinu. Pri ispuhivanju pazite na propisno usisavanje. Gumb (10) za namještanje ručke: Povremeno usisajte gumb ili ga ispušite suhim zrakom (u pritisnutom stanju, u sva 3 položaja glavne ručke). Prethodno odvojite električni alat od napajanja energijom i pritom nosite zaštitne naočale i masku za prašinu. Strojevi s oznakom „WE...” u nazivu tipa: - Zaštita od preopterećenja: Prikaz elektroničkog signala (6) svijetli, a brzina opterećenja BRZO se smanjuje. Temperatura motora je previsoka! Pustite stroj da radi u praznom hodu sve dok se stroj ne ohladi, a prikaz elektroničkog signala ne ugasi. 8. Upotreba 9. Čišćenje 10. Otklanjanje smetnji
Stranica: 7
HRVATSKI hr 12 - Zaštita od preopterećenja: Prikaz elektroničkog signala (6) svijetli, a brzina opterećenja SPORO se smanjuje. Stroj je preopterećen. Radite sa smanjenim opterećenjem sve dok se prikaz elektroničkog signala ne ugasi. - Elektroničko sigurnosno isključivanje: Prikaz elektroničkog signala (6) svijetli, a stroj se samostalno GASI. Ako je brzina povećanja struje prevelika (kao npr. kod iznenadnog blokiranja ili povratnog trzaja) stroj se isključuje. Ugasite stroj sa pritiskom na prekidač (9). Nakon toga možete stroj opet uključiti i nastaviti sa poslom/zadatkom. Izbjegavajte ponovne blokade stroja. Pogledajte poglavlje 4.2. - Zaštita od ponovnog pokretanja: Prikaz elektroničkog signala (6) TREPĆE, a stroj ne radi. Aktivirala se zaštita od ponovnog pokretanja. Ako se mrežni utikač utakne u utičnicu dok stroj radi ili kod ponovne uspostave strujnog napajanja nakon nestanka struje, stroj se ne pokreće. Isključite pa ponovno uključite stroj. - Stroj prilikom uključivanja vrlo brzo ubrzava do maksimalne brzine, tj. automatsko ograničenje struje zaleta (blago pokretanje) ne radi. Elektronička greška postoji kada dodatne elektroničke funkcije važne za sigurnost više nisu dostupne. Stroj odmah odnesite na popravak (pogledajte poglavlje 12.). W 22-180 MVT, W 22-230 MVT, W 24-180 MVT, W 24-230 MVT, W 26-180 MVT, W 26-230 MVT: - Postupci uključivanja stvaraju privremene padove napona. U nepovoljnim mrežnim uvjetima to može negativno utjecati na druge uređaje. Za mrežne impedancije manje od 0,2 Ω ne očekuju se smetnje. Upotrebljavajte samo originalni pribor Metabo. Upotrebljavajte isključivo pribor koji ispunjava sve zahtjeve i specifikacije u ovim uputama. Pribor priključujte na siguran način. Ako se stroj upotrebljava u držaču: sigurno pričvrstite stroj. Gubljenje kontrole može donesti ozbiljne ozljede. Pogledajte stranicu 4. Uvijek koristite radni alat koji odgovara radnom zadatku i propisani zaštitni poklopac. Pogledajte stranicu 5. (Ilustracije su za primjer). Radni zadatak: 1 = brušenje sa površinom 2 = rezno brušenje 3 = brušenje 4 = čelične četke 5 = brušenje brusnim papirom Radni alati: 1.1 = ploča za grubo brušenje 1.2 = brusni lonac (keramički) 2.1 = rezna ploča "Metal" 2.2 = rezna ploča „Zid/beton“ 2.3 = dijamantna rezna ploča „Zid/beton“ 2.4 = rezna ploča za dvostruku svrhu uporabe (kombinirana ploča za brušenje i rezanje) 3.1 = dijamantne brusne krune 4.1 = okrugla četka 4.2 = lončana četka 5.1 = lamelni brusni tanjur 5.2 = brusni tanjur za brusne listove propisani zaštitni poklopci: Tip A = zaštitni poklopac za rezanje Tip B = zaštiti poklopac za brušenje Tip C = zaštiti poklopac za brušenje i rezno brušenje (kombinacija) Tip D = zaštiti poklopac za brusni lonac Tip F = zaštiti poklopac za usisavanje za rezno brušenje Ostali pribor: (vidi i www.metabo.com) A Metalni nosač za rezanje B Zatezna matica (14) C Brza zatezna matica (1) Za kompletan asortiman pribora, pogledajte na www.metabo.com ili u katalog pribora. Električni alat smiju popravljati isključivo električari! Neispravan vod mrežnog napajanja smije se zamijeniti samo posebnim vodom mrežnog napajanja tvrtke Metabo, koji se može kupiti putem servisa tvrtke Metabo. Kod strojeva s oznakom W...B... pri zamjeni kompleta ugljenih četkica treba zamijeniti i kočnu oblogu. Kontaktirajte svog lokalnog distributera ukoliko trebate popraviti svoj Metabo alat. Adrese pogledajte na www.metabo.com. Popis rezervnih dijelova možete učitati sa www.metabo.com. Prašina od brušenja koja nastaje može sadržavati štetne tvari. Propisno je zbrinite. Pridržavajte se tuzemnih propisa za ekološko zbrinjavanje i reciklažu istrošenih električnih strojeva, ambalaže i pribora. Samo za EU-zemlje: ne bacajte električni alat u kućanski otpad. U skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj elek- tričnoj i elektroničkoj opremi i provedbi u nacio- nalnom zakonu, korišteni električni alati moraju se odvojeno sakupljati i zbrinjavati na ekološki prihvat- ljiv način u centrima za recikliranje. Objašnjenja uz informacije na stranici 3. Pridržavamo pravo na izmjene koje su u cilju tehničkog unaprjeđenja. Dmax =maks. promjer radnog alata tmax,1 =maks. dopuštena debljina radnog alata u području stezanja pri primjeni zatezne matice (14) 11. Pribor 12. Popravak 13. Zaštita okoliša 14. Tehnički podatci
Stranica: 8
HRVATSKI hr 13 tmax,2 =maks. dopuštena debljina radnog alata u području stezanja pri primjeni brze zatezne matice (1) tmax,3 =ploča za grubo brušenje / rezna ploča: maks. dopuštena debljina radnog alata tmax,4 =max. dopuštena debljina tanjurastih četki M =navoj vretena l =duljina brusnog vretena n0 =broj okretaja u praznom hodu (najveći broj okretaja) P1 =nazivna ulazna snaga P2 =nazivna izlazna snaga m =težina bez mrežnog kabla Mjerene vrijednosti dobivene u skladu sa EN 60745. Stroj razreda zaštite II ~ izmjenična struja Prikazane tehničke specifikacije podliježu tolerancijama (u skladu s važećim standardima). Razina emisije Razina emisije vibracija može se koristiti kao preliminarna procjena izloženosti i isto tako se može koristiti za uspoređivanje raznih električnih alata. Također treba uzeti u obzir način rada te stanje električnog alata i radnog pribora koji može značajno smanjiti ili povećati stvarno opterećenje. Kod procjene izloženosti vibracijama treba također uzeti u obzir vremena kada je stroj isključen ili kada radi s manjim opterećenjem. Odredite dodatne mjere sigurnosti koje će zaštititi rukovatelja strojem od učinaka vibracija: organizacija rada. Brušenje tankih limova ili drugih lako vibrirajućih izradaka sa velikom površinom može dovesti do znatno veće ukupne emisije buke (do 15 dB), od navedenih vrijednosti emisije buke. Takvi izdadci primjerenim se mjerama kao npr. postavljanje teških, fleksibilnih izolacijskih prostirki koliko je moguće trebaju spriječiti u emisiji buke. I kod procjene opasnosti od opterećenja bukom i izbora prikladne zaštite za sluh treba uzeti u obzir povećanu emisiju buke. Ukupna vrijednost vibracija (suma vektora triju smjerova) određena je u skladu s EN 60745: ah, SG =vrijednost emisije vibracija (brušenje površina) ah, DS =vrijednost emisije vibracija (brušenje brusnim tanjurom) Kh,SG/DS = nepouzdanost (vibracija) Tipična A–vrednovana razina buke: LpA = razina zvučnog pritiska LWA = razina akustične snage KpA, KWA = nesigurnost (razina buke) Upotrebljavajte zaštitu za uši!
Stranica: 9
SRPSKI sr 31 Originalno uputstvo za rad Izjavljujemo pod potpunom odgovornošću: Ove ugaone brusilice, identifikovane pomoću tipa i serijskog broja *1), odgovaraju svim relevantnim odredbama smernica *2) i standarda *3). Tehnička dokumentacija kod *4) - vidi stranu 3. Mašine su sa originalnim Metabo priborom pogodne za brušenje, fino brušenje brusnim papirom, radove sa žičanim četkama i sečenje metala, betona, kamena i sličnih materijala bez korišćenja vode. Za štete nastale upotrebom koja nije u skladu sa namenom odgovornost snosi samo korisnik. Moraju se poštovati opšte prihvaćeni propisi o zaštiti od nezgoda i priložene sigurnosne napomene. Obratite pažnju na delove teksta koji su označeni ovim simbolima radi Vaše zaštite i zaštite vašeg električnog alata! UPOZORENJE – U cilju smanjenja rizika od povreda pročitati uputstvo za upotrebu. UPOZORENJE– Pročitajte sve sigurnosne napomene, uputstva, ilustracije i tehničke podatke za ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sledećih uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede. Sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za kasnije. Vaš električni alat prosleđujte drugima samo zajedno s ovom dokumentacijom. 4.1 Zajedničke sigurnosne napomene za brušenje, brušenje brusnim papirom, radove sa žičanim četkama ili sečenje brušenjem: a) Ovaj električni alat je predviđen za korišćenje kao brusilica, uređaj za fino brušenje brusnim papirom, žičana četka, rezač rupa i uređaj za sečenje brušenjem. Pročitajte sve sigurnosne napomene, uputstva, ilustracije i podatke, koje dobijete sa uređajem. Ako se ne pridržavate sledećih uputstava, može doći do električnog udara, požara i/ili teških povreda. b) Ovaj električni alat nije pogodan za poliranje. Primene, za koje električni alat nije predviđen, mogu da prouzrokuju opasnosti i povrede. c) Električni alat nemojte koristiti za neku funkciju, za koju nije izričito konstruisan i predviđen od strane svog proizvođača. Takva modifikacija može da dovede do gubitka kontrole i ozbiljnih telesnih povreda. d) Nemojte da koristite radni alat koji proizvođač nije specijalno predvideo i preporučio za ovaj električni alat. To što određen pribor možete da pričvrstite na vaš električni alat, ne garantuje bezbednu upotrebu. e) Dozvoljeni broj obrtaja radnog alata mora da bude najmanje jednak maksimalnom broju obrtaja navedenom na električnom alatu. Radni alat koji se obrće brže nego što je dozvoljeno, može da se slomi i leti naokolo. f) Spoljni prečnik i debljina radnog alata moraju da odgovaraju navedenim dimenzijama vašeg električnog alata. Pogrešno dimenzionisani radni alati ne mogu da se dovoljno zaštite niti da se kontrolišu. g) Dimenzije za pričvršćivanje radnog alata moraju odgovarati dimenzijama sredstava za pričvršćivanje električnog alata. Radni alati, koji se ne pričvrste precizno na električni alat, obrću se neravnomerno, vibriraju vrlo jako i mogu da dovedu do gubitka kontrole. h) Nemojte da koristite oštećene radne alate. Pre svake upotrebe kontrolišite alate za umetanje poput brusnih diskova u pogledu odlamanja i pukotina, brusni tanjire u pogledu pukotina, habanja ili jake istrošenosti, žičane četke u pogledu labavih ili polomljenih žica. Ako električni alat ili alat za umetanje padne, proverite da li je oštećen, ili upotrebite neoštećeni alat za umetanje. Pošto prekontrolišete i umetnete alat, Vi i osobe koje se nalaze u blizini treba da boravite van ravni rotirajućeg alata za umetanje i ostavite uređaj da jedan minut radi sa maksimalnim brojem obrtaja. Oštećeni radni alati po pravilu pucaju u ovom vremenu testiranja. i) Nosite ličnu zaštitnu opremu. Zavisno od primene, koristite punu zaštitu za lice, zaštitu za oči ili zaštitne naočare. Ako je primereno, nosite masku protiv prašine, zaštitu od buke, zaštitne rukavice ili specijalnu kecelju, koja vas štiti od malih čestica od brušenja i čestica materijala. Oči treba da se zaštite od stranih tela koja lete naokolo, a koja nastaju kod raznih načina primene. Maska protiv prašine ili maska za zaštitu disajnih puteva moraju da filtriraju prašinu koja nastane prilikom primene. Ako ste dugo izloženi jakoj buci, možete izgubiti sluh. j) Kod drugih osoba vodite računa o bezbednom rastojanju od vašeg radnog područja. Svako ko uđe u radno područje, mora da nosi ličnu zaštitnu opremu. Odlomci obratka ili slomljenih alata za umetanje mogu da 1. Deklaracija o usaglašenosti 2. Upotreba u skladu sa namenom 3. Opšte sigurnosne napomene 4. Posebne sigurnosne napomene
Stranica: 10
SRPSKI sr 32 odlete i da prouzrokuju povrede i van direktnog radnog područja. k) Držite električni alat samo za njegove izolovanje hvatne površine, kada izvodite radove, kod kojih alat za umetanje može da pogodi skrivene strujne vodove ili sopstveni kabl za napajanje. Kontakt sa vodovima koji provode struju može dovesti do toga da metalni delovi uređaja budu pod naponom i time do električnog udara. l) Držite kabl za napajanje dalje od rotirajućih alata za umetanje. Ako izgubite kontrolu nad uređajem, kabl za napajanje može da bude presečen ili zahvaćen i vaša šaka ili ruka može da dospe u alat za umetanje koji rotira. m) Nikada nemojte odlagati električni alat, pre nego što se radni alat potpuno ne zaustavi. Rotirajući alat za umetanje može da dođe u dodir sa površinom za odlaganje, usled čega možete da izgubite kontrolu nad električnim alatom. n) Nemojte ostaviti električni alat da radi dok ga nosite. Vaša odeća može biti zahvaćena usled slučajnog dodira sa rotirajućim radnim alatom i radni alat može da se zarije u vaše telo. o) Redovno čistite ventilacione otvore vašeg električnog alata. Ventilator motora uvlači prašinu u kućište i jake naslage metalne prašine mogu prouzrokovati električne opasnosti. p) Nemojte koristiti električni alat u blizini zapaljivih materijala. Iskre mogu da zapale ove materijale. q) Nemojte da koristite radne alate, koji zahtevaju tečna rashladna sredstva. Korišćenje vode ili drugih tečnih rashladnih sredstava može da dovede do električnog udara. 4.2 Povratni trzaj i odgovarajuće bezbednosne napomene Povratni trzaj je nagla reakcija usled blokade ili zaglavljivanja rotirajućeg radnog alata, poput brusnog diska, brusnog tanjira, žičane četke, itd. Zaglavljivanje ili blokiranje dovodi do naglog zaustavljanja rotirajućeg radnog alata. Na taj način se nekontrolisani električni alat ubrzava nasuprot smeru obrtanja alata za umetanje na mestu blokade. Ako se npr. brusni disk zaglavi ili blokira u obratku, ivica brusnog diska, koja uranja u obradak, može da se zaglavi i usled toga može da izbaci brusni disk ili da prouzrokuje povratni trzaj. Brusni disk u tom slučaju kreće prema rukovaocu ili dalje od njega, zavisno od smera obrtanja diska na mestu blokiranja. Pri tom brusni diskovi mogu i da se slome. Povratni trzaj je posledica pogrešne upotrebe električnog alata i/ili neprimerenih uslova rada. Može da se spreči odgovarajućim merama opreza, kao što je opisano u nastavku. a) Čvrsto držite električni alat i postavite Vaše telo i ruke u položaj, u kojem možete da apsorbujete sile povratnog trzaja. Uvek koristite dodatnu ručku, ako postoji, da biste imali najveću moguću kontrolu nad silama povratnog trzaja ili momente reakcije prilikom pokretanja. Rukovalac odgovarajućim merama opreza može da kontroliše sile povratnog trzaja i sile reakcije. b) Nikada nemojte stavljati svoju ruku u blizinu rotirajućih radnih alata. Radni alat prilikom povratnog trzaja može preći preko Vaše ruke. c) Svojim telom izbegavajte područje u kojem se električni alat pomera u slučaju povratnog trzaja. Povratni trzaj pomera električni alat u smeru suprotnom kretanju brusnog diska na mestu blokiranja. d) Radite posebno oprezno u području uglova, oštrih ivica, itd. Sprečite da radni alati udare o obradak i da se zaglave. Rotirajući radni alat ima tendenciju da se kod uglova, oštrih ivica ili pri odbijanju, zaglavi. To prouzrokuje gubitak kontrole ili povratni trzaj. e) Nemojte koristiti list lančane testere za rezanje drveta, nemojte koristiti segmentiranu dijamantnu reznu ploču sa razmakom segmenta preko 10 mm i nemojte koristiti nazubljeni list za testeranje. Takvi radni alati često prouzrokuju povratni trzaj i gubitak kontrole. 4.3 Posebne bezbednosne napomene u vezi sa brušenjem i sečenjem: a) Koristite isključivo brusna tela koja su dozvoljena za vaš električni uređaj i zaštitnu haubu predviđenu za ta brusna tela. Brusna tela koja nisu predviđena za električni alat, ne mogu da se dovoljno zaštite i nebezbedna su. b) Zakošeni brusni diskovi moraju da se montiraju tako da njihova brusna površina ne štrči iznad ravni ivice zaštitne haube. Nestručno montirana ploča za brušenje, koja strši preko ivice zaštitne haube, ne može biti dovoljno zaštićena. c) Zaštitna hauba mora da bude bezbedno montirana na električnom alatu i u svrhu maksimalne bezbednosti mora da bude podešena tako da je najmanji mogući deo brusnog tela otvoreno okrenut prema rukovaocu. Zaštitna hauba pomaže da se rukovalac zaštiti od krhotina, slučajnog kontakta sa brusnim telom, kao i varnica koje bi mogle da zapale odeću. d) Brusna tela smeju da se koriste samo za preporučene opcije upotrebe. Npr.: Nikada nemojte da brusite bočnom stranom reznog diska. Rezni diskovi su predviđeni za skidanje materijala ivicom diska. Dejstvo bočnih sila na ova brusna tela može da ih slomi. e) Uvek koristite neoštećene stezne prirubnice odgovarajuće veličine i oblika za brusni disk koji ste izabrali. Prikladne prirubnice podupiru brusni disk i tako smanjuju opasnost od loma brusnog diska. Prirubnice za rezne diskove mogu da se razlikuju od prirubnica za druge brusne diskove. f) Ne upotrebljavajte istrošene brusne diskove većih električnih alata. Brusni diskovi za veće električne alate nisu projektovani za veće brojeve obrtaja manjih električnih alata i mogu da se slome.
Stranica: 11
SRPSKI sr 33 g) Prilikom korištenja ploča u dvostruku struhu uvek koristite prikladnu zaštitnu haubu za izvršenu primenu. Moguće je da se nekorišćenjem ispravne zaštitne haube ne postigne zaštita, što može dovesti do teških ozleda. 4.4 Dodatne posebne bezbednosne napomene u vezi sa sečenjem: a) Sprečite blokiranje reznog diska ili preveliki pritisak zaptivanja. Nemojte da izvodite prekomerno duboke rezove. Preopterećenje reznog diska povećava njegovo opterećenje i osetljivost u pogledu zaglavljivanja ili blokiranja, a time i mogućnost povratnog trzaja ili loma brusnog tela. b) Izbegavajte područje ispred i iza rotirajućeg reznog diska. Kada rezni disk u obratku pomerate dalje od sebe, onda u slučaju povratnog trzaja može doći do toga da se električni alat zajedno sa rotirajućim diskom direktno naglo pomeri prema Vama. c) Ako se rezni disk zaglavi ili prekinete rad, isključite uređaj i držite ga mirno, dok se disk ne zaustavi potpuno. Nikada ne pokušavajte da rezni disk koji još rotira izvučete iz zaseka, jer može doći do povratnog trzaja. Utvrdite i otklonite uzrok zaglavljivanja. d) Nemojte da ponovo uključite električni alat, sve dok se nalazi u obratku. Pustite rezni disk da prvo dostigne svoj puni broj obrtaja, pre nego što oprezno nastavite sečenje. U protivnom disk može da se zaglavi, da iskoči iz obratka ili da prouzrokuje povratni trzaj. e) Poduprite ploče ili velike obratke, kako biste smanjili rizik povratnog trzaja usled zaglavljenog reznog diska. Veliki obratci mogu da se saviju pod sopstvenom težinom. Obradak mora da se podupre na obe strane diska i to u blizini linije sečenja kao i na ivici. f) Budite posebno oprezni kod "uranjajućih rezova" na postojećim zidovima ili u drugim područjima koja se ne vide. Uranjajući rezni disk prilikom sečenja vodova za gas ili vodu, električnih vodova ili drugih predmeta može da prouzrokuje povratni trzaj. g) Nemojte da sečete u krivinama. Preopterećenje reznog diska povećava njegovo opterećenje i osetljivost u pogledu zaglavljivanja ili blokiranja, a time i mogućnost povratnog trzaja ili loma brusnog tela, što može dovesti do teških ozleda. 4.5 Posebne bezbednosne napomene u vezi sa finim brušenjem brusnim papirom: a) Koristite brusne listove za ispravnu veličinu i sledite podatke proizvođača za izbor brusnih listova. Brusni listovi, koji štrše iznad brusnog tanjira, mogu da prouzrokuju povrede, kao i da dovedu do zaglavljivanja, kidanja brusnih listova ili do povratnog trzaja. 4.6 Posebne bezbednosne napomene u vezi sa radom sa žičanim četkama: a) imajte u vidu da žičana četka i u toku uobičajenog načina korišćenja gubi komadiće žice. Nemojte da preopteretite žice prevelikim pritiskom zaptivanja. Komadići žice koji odlete vrlo lako mogu da prodru kroz tanku odeću i/ili kožu. b) Ako se preporučuje zaštitna hauba, sprečite mogućnost dodira zaštitne haube i žičane četke. Tanjiraste i lončaste četke usled pritiska zaptivanja i centrifugalnih sila mogu da povećaju svoj prečnik. 4.7 Dodatne bezbednosne napomene: UPOZORENJE – Uvek nosite zaštitne naočare. Nosite zaštitu za sluh. UPOZORENJE – Električni alat uvek koristite sa obadve ruke. Nemojte koristiti zaštitnu haubu za brušenje za radove sečenja brušenjem. Za radove sa reznim diskovima iz bezbednosnih razloga koristite zaštitnu haubu za sečenje brušenjem. Nemojte koristiti segmentirane dijamantne rezne ploče sa otvorima segmenta >10 mm. Dopušteni su samo negativni segmentni kutovi sečenja. Kompozitne rezne ploče smiju se koristiti samo ako su iste pojačane. Koristite elastične međuslojeve, ako se takvi stavljaju na raspolaganje zajedno sa brusnim sredstvom i ako su zahtevani. Vodite računa o podacima proizvođača alata i dodataka! Zaštitite diskove od masti i udaraca! Radni alati moraju da se pažljivo čuvaju i rukuju prema uputstvima proizvođača. Rezne ploče nikada nemojte koristiti za grubo brušenje ili obradu ivica! Rezne ploče ne smeju biti izložene bočnom pritisku. Obradak mora da čvrsto naleže i da bude osiguran od klizanja, npr. pomoću steznih mehanizama. Veliki obratci moraju da se dovoljno podupru. Ako se koriste alati za umetanje sa navojnim umetkom, kraj vretena ne sme da dodirne perforirano dno brusnog alata. Vodite računa da je navoj u alatu za umetanje dovoljno dugačak da prihvati dužinu vretena. Navoj u alatu za umetanje mora da odgovara navoju na vretenu. Dužinu vretena i navoj vretena vidi na strani 3 i u poglavlju 14. Tehnički podaci. Preporuča se, da se koristi primereni stacionarni uređaj za usisavanje. Uvek spreda priključite FI zaštitnu sklopku (RCD) sa maks. strujom aktivacije od 30 mA. Pri isključenju ugaone brusilice od strane FI-zaštitnog prekidača mašina mora da se ispita i očisti. Vidi poglavlje 9. Čišćenje. Oštećene, neokrugle odn. vibrirajuće alate ne smete da koristite.
Stranica: 12
SRPSKI sr 34 Sprečite oštećenja na cevima za gas ili vodu, električnim vodovima i nosećim zidovima (statika). Izvucite utikač iz utičnice, pre izvođenja bilo kakvog podešavanja, nadogradnje ili održavanja. Oštećenu ili napuklu dodatnu ručku treba zameniti. Mašinu sa neispravnom dodatnom ručkom treba zameniti. Oštećenu ili napuklu zaštitnu haubu treba zameniti. Mašinu sa neispravnom zaštitnom haubom treba zameniti. Nemojte uključivati mašinu, ako delovi uređaja ili zaštitni uređaji nedostaju ili su neispravni. Mašine sa mekim startom (prepoznatljive po „WE...“ u oznaci tipa): Ako mašina pri uključivanju vrlo brzo ubrzava do maksimalnog broja obrtaja, postoji greška na elektronici. Dodatne bezbednosno relevantne funkcije elektronike više nisu na raspolaganju. Odmah dajte mašinu na popravku (vidi poglavlje 12.). Pričvrstite male obratke. Stegnite ih npr. u stegi. Ako se koristite diskovi sa montiranom prirubnicom za dvostruku svrhu (kombinirane ploče za brušenje i sečenje), smiju se koristiti samo sledeći tipovi zaštitnih hauba: tip A, tip C. Vidi poglavlje 11. Koristiti ispravnu zaštitnu haubu: Pogrešna zaštitna hauba može dovesti do gubitka kontrole i do teških ozleda. Primeri za pogrešnu primenu: - prilikom korišćenja zaštitne haube tipa A za bočno brušenje, zaštitna hauba i obradak se međusobno mogu smetati, što može dovesti do nedovoljne kontrole. - prilikom korišćenja zaštine haube tipa B za sečenje brušenjem sa kompozitnim pločama za sečenje postoji povećani rizik izloženosti izbačenim iskrama i partikulama brušenja i odlomljenim komadićima brusnog diska u slučaju loma brusnog diska. - prilikom korištenja zaštitne haube tipa A, B, C za sečenje brušenjem ili bočno brušenje u betonu ili zidu postoji povećani rizik od eksplozije prašine te gubitka kontrole sa povratnim trzajem ka posledicom. - prilikom korištenja zaštitne haube tipa A, B, C sa okruglom četkom, koja je deblja od dopuštenog, žice mogu doći u kontakt sa zaštitnom haubom, to može dovesti do loma žica. Uvek koristite zaštitnu haubu koja odgovara za radni materijal. Vidi poglavlje 11. Redukovati prašinu: UPOZORENJE - Neke vrste prašine, koje nastaju usled finog brušenja brusnim papirom, sečenja, brušenja, bušenja i drugih radova, sadrže hemikalije za koje je poznato da uzrokuju rak, urođene poremećaje i druge štete o reproduktivni proces. Neki primeri takvih hemikalija su: - olovo iz premaza koji sadrže olovo, - mineralna prašina iz kamenja u zidovima, cementa i drugih zidarskih materijala, i - arsen i hrom iz hemijski obrađenog drveta. Vaš rizik usled ovakvog opterećenja varira, zavisno od toga, koliko često izvodite ovu vrstu rada. Kako biste redukovali vaše opterećenje ovim materijalima: radite u dobro provetrenom području i radite sa odobrenom zaštitnom opremom, kao npr. takvim maskama protiv prašine, koje su razvijene specijalno za izdvajanje mikroskopski malih čestica filtriranje. To takođe važi za prašine od drugih materijala, kao npr. neke vrste drveta (poput prašine od hrastovine ili bukovine), metali, azbest. Ostale poznate bolesti su npr. alergijske reakcije, oboljenja disajnih puteva. Ne dozvolite da prašina dospe u telo. Poštujte smernice i nacionalne propise (npr. odredbe o zaštiti na radu, odlaganju) koji važe za vaš materijal, osoblje, slučaj primene i mesto obrade. Pokupite čestice koje nastaju na mestu nastanka i ne dozvolite da se talože u okruženju. Za specijalne radove koristite dodatnu opremu. Tako će manje čestica nekontrolisano dospeti u okolinu. Koristite odgovarajuće usisavanje prašine. Smanjite zagađenje prašinom tako što: - nastale čestice i izduvni vazduh mašine nećete usmeravati na sebe ili osobe koje se nalaze u blizini ili na nataloženu prašinu, - ćete primeniti uređaj za usisavanje i/ili uređaj za prečišćavanje vazduha, - ćete rani prosto dobro provetravati i usisavanjem održavati u čistom stanju. Metlanje ili duvanje podiže prašinu. - Usisavajte ili perite zaštitnu odeću. Nemojte produvavati, tresti ili četkati. Vidi stranu 2 1 Navrtka za brzo stezanje * 2 Potporna prirubnica * 3 Vreteno 4 W...A...: Autobalansna potporna prirubnica (ne može da se skine) * 5 Dugme za blokiranje vretena 6 Prikaz elektronskog signala * 7 Ručica 8 Blokada (protiv slučajnog uključivanja, po potrebi za trajno uključivanje) * 9 Dugme prekidača (za uključivanje/isključivanje) 10 Dugme (za okretanje glavne ručke) 11 Glavna ručka 12 Dodatna ručka/dodatna ručka sa prigušenjem vibracija 13 Zaštitna hauba 14 Stezna navrtka * 15 Ključ sa dva otvora * 16 Stezni zatvarač (za prepodešavanje zaštitne haube bez alata) 17 zavrtanj (za podešavanje sile stezanja steznog zatvarača) * zavisi od opreme/nije sadržano u obimu isporuke 5. Pregled
Stranica: 13
SRPSKI sr 35 Pre uključivanja uporedite da li mrežni napon i mrežna frekvencija koji su navedeni na pločici s podacima odgovaraju parametrima vašeg strujnog priključka. Uvek spreda priključite FI zaštitnu sklopku (RCD) sa maks. strujom aktivacije od 30 mA. Koristite samo produžne kablove sa minimalnim poprečnim presekom od 1,5 mm2 . Produžni kablovi moraju da budu pogodni za prihvat električne snage mašine (upor. tehničke podatke). Prilikom korišćenja rolne za kabl, uvek do kraja odmotajte kabl. 6.1 Montaža dodatne ručke Radite samo sa montiranom dodatnom ručkom (12)! Rukom čvrsto zavrnuti dodatnu ručku u levi, srednji ili desni navojni otvor (po potrebi). 6.2 Montaža zaštitne haube Pre puštanja u rad: montirati zaštitnu haubu. Iz bezbednosnih razloga koristite isključivo zaštitnu haubu predviđeni za određeni radni alat! Pogrešna zaštitna hauba može dovesti do gubitka kontrole i do teških ozleda. Vidi i poglavlje 11. Oprema! Vidi stranu 2, slika F. - Otvoriti (16) stezni zatvarač. Postaviti zaštitnu haubu (13) u prikazanom položaju. - Zakrenuti zaštitnu haubu tako da je zatvoreni deo okrenut prema korisniku. - Zatvoriti stezni zatvarač. - Ako je potrebno, silu stezanja steznog zatvarača povećati zatezanjem zavrtnja (17) (pri otvorenom steznom zatvaraču). Koristiti samo alate za umetanje, iznad kojih zaštitnahaubaštrčinajmanje 3,4 mm. 6.3 Obrtna glavna ručka Radite samo sa naleglom glavnom ručkom (11)! Vidi stranu 2. slika C. - Pritisnuti dugme (10) do kraja. - Glavna ručka (11) sada može da se okrene na obe strane za 90°i da se namesti. - Proveriti u pogledu sigurnog naleganja: Glavna ručka (11) mora da nalegne i ne sme da se okreće. 6.4 Priključak na mrežu Mrežne utičnice moraju da budu osigurane sporim topljivim osiguračima ili zaštitnim sklopkama za vodove. Mašine sa „WE...“ u oznaci tipa: (Sa ugrađenim automatskim ograničavačem struje pokretanja (meki start).) Mrežne utičnice mogu da budu osigurane i brzim topljivim osiguračima ili zaštitnim sklopkama za vodove. Pre svih radova prepravke: Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Mašina mora da bude isključena i vreteno mora da miruje. Za radove sa reznim diskovima iz bezbednosnih razloga koristiti zaštitnu haubu za rezne diskove (vidi poglavlje 11. Oprema). 7.1 Blokiranje vretena Dugme za blokiranje vretena (5) pritisnuti do kraja samo kada vreteno miruje. - Dugme za blokiranje vretena (5)pritisnuti do kraja i vreteno (3) okretati rukom, dok dugme za blokiranje vretena osetno ne nalegne. 7.2 Stavljanje brusnog diska Vidi stranu 2, slika D. Mašine s oznakom W 2..., WE 2...: - Postaviti potpornu prirubnicu (2) na vreteno. Ona je pravilno montirana kada ne može da se okreće na vretenu. - Brusni disk, kao što je prikazano na D, postaviti na potpornu prirubnicu (2). Brusni disk mora da ravnomerno naleže na potpornoj prirubnici. Mašine sa oznakom W...A 2...: Autobalansna potporna prirubnica (4) je fiksno montirana na vretenu Nije potrebna potporna prirubnica koja se može skinuti, kao kod drugih ugaonih brusilica. Površine naleganja autobalansne potporne prirubnice (4), brusnog diska i navrtke za brzo stezanje (1) odn. stezne navrtke (14) moraju da budu čiste. Po potrebi očistiti. - Staviti brusni disk na autobalansnu potpornu prirubnicu (4). Brusni disk mora da ravnomerno naleže na autobalansnoj potpornoj prirubnici. 7.3 Pričvršćivanje/otpuštanje navrtke za brzo stezanje (zavisno od opreme) Pričvršćivanje navrtke za brzo stezanje (1): Kada je alat za umetanje u steznom području deblji od 8 mm, navrtka za brzo stezanje ne sme da se koristi! U tom slučaju koristite steznu navrtku (14) sa ključem sa dva otvora (15). Koristiti samo besprekornu i neoštećenu navrtku za brzo stezanje: Strelica mora da pokazuje na udubljenje na spoljnjem prstenu (vidi sliku, strana 2). - Blokiranje vretena (vidi poglavlje 7.1). - Postaviti navrtku za brzo stezanje (1) na vreteno (3). Vidi sliku, strana 2. - Rukom zatezati navrtku za brzo stezanje u smeru kazaljke na satu. 6. Uključivanje 7. Montaža brusnog diska
Stranica: 14
SRPSKI sr 36 - Snažnim okretanjem brusnog diska u smeru kazaljke na satu zategnuti navrtku za brzo stezanje. Kod mašina sa oznakom W...B... na poslednjih 180° se oseća povećani otpor. Otpuštanje navrtke za brzo stezanje (1): - Blokiranje vretena (vidi poglavlje 7.1). - Navrtku za brzo stezanje (1) odvrnuti u smeru suprotnom od kazaljke na satu. 7.4 Pričvršćivanje/otpuštanje stezne navrtke (zavisno od opreme) Pričvršćivanje stezne navrtke (14): 2 strane stezne navrtke se razlikuju. Navrnuti steznu navrtku na vreteno kao što sledi: Vidi stranu 2. slika E. - A) Kod tankih brusnih diskova: Telo stezne navrtke (14) je okrenuto prema gore, kako bi tanki brusni disk mogao da se sigurno zategne. A) Kod debljih brusnih diskova: Telo stezne navrtke (14) je okrenuto prema dole, kako bi stezna navrtka moglo da se sigurno montira na vretenu. - Blokirati vreteno. Steznu navrtku (14) ključem sa dva otvora (15) zategnuti u smeru kazaljke na satu. Kod mašina sa oznakom W...B... na poslednjih 180° se oseća povećani otpor. Otpuštanje stezne navrtke: - Blokiranje vretena (vidi poglavlje 7.1). Steznu navrtku (14) ključem sa dva otvora (15) odvrnuti u smeru suprotnom od kazaljke na satu. 8.1 Uključivanje/isključivanje Uvek vodite mašinu sa obe ruke. Prvo uključiti, zatim primaknuti alat za umetanje obratku. Izbegavajte nenamerno pokretanje: uvek isključite mašinu, kada se utikač izvuče iz utičnice ili kada dođe do prekida struje. U slučaju trajnog uključenja, mašina nastavlja da radi kada se otrgne iz ruku. Zato mašinu uvek držite sa obe ruke za predviđene ručke, zauzmite siguran položaj i radite koncentrisano. Sprečite da mašina podigne ili usisa prašinu i strugotinu. Posle isključivanja, mašinu odložiti tek kada se motor potpuno zaustavi. Vidi stranu 2. slika A. Momentno uključenje: Uključivanje: Gurnuti blokadu (8) u smeru strelice i zatim pritisnuti dugme prekidača (9). Isključivanje: Pustiti dugme prekidača (9). Trajno uključenje (u zavisnosti od opreme): Uključivanje: Gurnuti blokadu (8) u smeru strelice i zatim pritisnuti dugme prekidača (9) i držati pritisnuto. Mašina je sada uključena. Sada još jednom gurnuti blokadu (8) u smeru strelice kako bi se dugme prekidača (9) blokiralo (trajno uključenje). Isključivanje: Pritisnuti dugme prekidača (9) i pustiti ga. Mašine sa oznakom W...B: Momentno uključenje (sa funkcijom panik- tastera) Vidi stranu 2, slika B. Uključivanje: Gurnuti dugme prekidača (9) prema napred i zatim pritisnuti dugme prekidača (9) prema gore. Isključivanje: Pustiti dugme prekidača (9). 8.2 Napomene u vezi sa radom Brušenje: Umereno pritisnuti mašinu i pomerati je napred- nazad preko površine, kako se površina obratka ne bi pregrejala. Grubo brušenje: Za dobar rezultat rada radite pod uglom prislanjanja od 30° - 40°. Sečenje: Prilikom sečenja uvek radite u kontra- smeru (vidi sliku). U protivnom postoji opasnost da mašina nekontrolisano iskoči iz zaseka. Radite sa umerenim pomakom,koji je prilagođen materijalu koji treba da se obradi. Nemojte zaglavljivati, pritiskati, vitlati. Fino brušenje brusnim papirom: Umereno pritisnuti mašinu i pomerati je napred- nazad preko površine, kako se površina obratka ne bi pregrejala. Radovi sa žičanim četkama: Umereno pritisnuti mašinu. Prilikom obrade može doći do taloženja čestica u unutrašnjosti električnog alata. To negativno utiče na hlađenje električnog alata. Provodljive naslage mogu da naruše zaštitnu izolaciju električnog alata i da prouzrokuju električne opasnosti. Redovno, često i temeljno kroz sve prednje i zadnje ventilacione otvore usisajte ili suvim vazduhom izduvajte električni alat. Prethodno odvojite električni alat od napajanja i pri tom nosite zaštitne naočare i prikladnu masku protiv prašine. Prilikom izduvavanja vodite računa o propisnom usisavanju. Dugme (10) za podešavanje ručke: Povremeno usisajte ili suvim vazduhom izduvajte dugme (u pritisnutom stanju, u sva 3 položaja glavne ručke). Prethodno odvojite električni alat od napajanja i pri tom nosite zaštitne naočare i masku protiv prašine. Mašine sa „WE...“ u oznaci tipa: 8. Upotreba 9. Čišćenje 10. Otklanjanje smetnje
Stranica: 15
SRPSKI sr 37 - Zaštita od preopterećenja: Prikaz signala elektronike (6) svetli i broj obrtaja pod opterećenjem JAKO opada. Temperatura motora je previsoka! Pustite mašinu da radi u praznom hodu, dok se mašina ne ohladi i prikaz signala elektronike ne ugasi. - Zaštita od preopterećenja: Prikaz signala elektronike (6) svetli i broj obrtaja pod opterećenjem BLAGO opada. Mašina je preopterećena. Nastavite rad sa smanjenim opterećenjem, dok se prikaz signala elektronike ne ugasi. - Elektronsko zaštitno isključenje: Prikaz signala elektronike (6) svetli i mašina je automatski ISKLJUČENA. U slučaju prevelike brzine porasta struje (kao što se javlja npr. kod neočekivanog blokiranja ili povratnog trzaja) mašina se isključuje. Mašinu isključiti pomoću (9) ručice sklopke. Posle toga ponovo uključite i nastavite normalno da radite. Izbegavajte dalja blokiranja. Vidi poglavlje 4.2. - Zaštita od ponovnog pokretanja: Prikaz signala elektronike (6) TREPERI i mašina ne radi. Reagovala je zaštita od ponovnog pokretanja. Ako se mrežni utikač utakne kada je mašina uključena ili ako se strujno napajanje ponovo uspostavi posle prekida, mašina se ne pokreće. Isključite i ponovo uključite mašinu. - Mašina se pri uključivanju vrlo brzo ubrza na maksimalni broj obrtaja, tj. automatsko ograničavanje struje pokretanja (meki start) ne funkcioniše. Postoji greška elektronike, dodatne bezbednosno relevantne funkcije više nisu na raspolaganju. Odmah dajte mašinu na popravku (vidi poglavlje 12.). W 22-180 MVT, W 22-230 MVT, W 24-180 MVT, W 24-230 MVT, W 26-180 MVT, W 26-230 MVT: - Procesi uključivanja proizvode kratkotrajna sniženja napona. Kod nepovoljnih uslova u mreži može doći do narušavanja rada ostalih uređaja. Pri mrežnim impedansama manjim od 0,2 oma ne treba očekivati smetnje. Koristite samo originalnu Metabo opremu. Koristite samo opremu koja ispunjava zahteve i specifikacije navedene u ovom uputstvu za upotrebu. Bezbedno montirajte opremu. Ako mašina radi u držaču: Dobro pričvrstite mašinu. Gubitak kontrole može da dovede do povreda. Vidi stranu 4. Uvek koristite radni alat koji je primeren zadatku i propisanu zaštitnu haubu. Vidi stranu 5. (ilustracije su za primer). Radni zadatak: 1 = brušenje sa površinom 2 = sečenje brušenjem 3 = bušenje rupa 4 = žičana četka 5 = brušenje brusnim papirom Radni alat: 1.1 = ploča za grubo brušenje 1.2 = brusni lonac (keramički) 2.1 = ploča za sečenje "Metal" 2.2 = ploča za sečenje "Zid/beton" 2.3 = dijamantna ploča za sečenje "Zid/beton" 2.4 = ploča za sečenje za dvostruku svrhu (kombinovana ploča za brušenje i sečenje) 3.1 = dijamantne brusne krune 4.1 = okrugla četka 4.2 = lončana četka 5.1 = lamelni brusni tanjur 5.2 = brusni tanjur za brusne papire propisana zaštitna hauba: Tip A = zaštitna hauba za sečenje Tip B = zaštitna hauba za brušenje Tip C = zaštitna hauba za brušenje i sečenje brušenjem (kombinacija) Tip D = zaštitna hauba za brusni lonac Tip F = zaštitna hauba za usisavanje za sečenje brušenjem Ostali pribor: (vidi i www.metabo.com) A Stalak za sečenje metala B Stezna navrtka (14) C Navrtka za brzo stezanje (1) Kompletni program opreme vidi na www.metabo.com ili u katalogu opreme. Popravke na električnim uređajima smeju da sprovode samo električari! Neispravan vod za priključak na mrežu sme da se zameni samo specijalnim, originalnim vodom za priključak na mrežu firme Metabo, koji se može nabaviti preko servisa firme Metabo. Kod mašina sa oznakom W...B... prilikom zamene kompleta ugljenih četkica treba da se zameni i kočiona obloga. Molimo Vas da se s Vašim Metabo električnim uređajem za popravku obratite Vašem Metabo zastupništvu. Adresu možete naći na www.metabo.com. Liste rezervnih delova možete preuzeti na www.metabo.com. Nastala prašina od brušenja može da sadrži štetne materije: propisno je odložite na otpad. Sledite zakonske propise za odlaganje u skladu sa zaštitom životne sredine i za recikliranje i rashodovanih mašina, pakovanja i opreme. Samo za EU države: Nemojte bacati elek- trične uređaje u kućno smeće! U skladu s evropskom smernicom 2012/19/EU o elek- tričnim i elektronskim dotrajalim uređajima i primenom u nacionalnom pravu dotrajali električni uređaji se moraju odvojeno sakupljati i isporučiti na reciklažu u skladu sa zaštitom životne sredine. 11. Oprema 12. Popravka 13. Zaštita životne sredine
Stranica: 16
SRPSKI sr 38 Objašnjenja u vezi podataka na strani 3. Zadržano pravo na promene u smislu tehničkog unapređenja. Dmax =maks. prečnik alata za umetanje tmax,1 =maks. dozvoljena debljina alata za umetanje u području stezanja pri korišćenju stezne navrtke (14) tmax,2 =maks. dozvoljena debljina alata za umetanje u području stezanja pri korišćenju navrtke za brzo stezanje (1) tmax,3 =disk za grubo brušenje/rezni disk: maks. dozvoljena debljina alata za umetanje tmax,4 =max. dozvoljena debljina okruglih četki M =navoj vretena l =dužina brusnog vretena n0 =broj obrtaja u praznom hodu (maksimalni broj obrtaja) P1 =nazivna ulazna snaga P2 =izlazna snaga m =težina bez mrežnog kabla Merne vrednosti određene prema EN 60745. Mašina zaštitne klase II ~ naizmenična struja Navedeni tehnički podaci imaju toleranciju (prema odgovarajućim važećim standardima). Emisione vrednosti Ove vrednosti omogućavaju procenu emisije električnog uređaja i upoređivanje različitih električnih uređaja. U zavisnosti od uslova upotrebe, stanja električnog uređaja ili upotrebljenih alata stvarno opterećenje može biti više ili niže. Prilikom procene obračunajte pauze i faze niskog opterećenja. Na osnovu prilagođenih vrednosti za procenu ustanovite zaštitne mere za korisnika npr. organizatorske mere. Brušenje tankih limova i drugih lako vibrirajućih obrataka sa velikom površinom može dovesti do znatno uvećane sveukupne emisije buke (do 15 dB), od navedene vrednosti emisije buke. Takvi obradci primerenim merama kao što su to npr. postavljanje teških, fleksibilnih izolacijskih mata, koliko je moguće, trebaju biti sprečeni na emitovanju buke. I kod procene opasnosti opterećenja bukom i izbora primerene zaštite za sluh treba uzeti u obzir povećane emisije buke. Ukupna vrednost vibracije (vektorska suma tri pravca) određena prema EN 60745: ah, SG =emisiona vrednost vibracija (brušenje površina) ah, DS =emisiona vrednost vibracija (brušenje sa brusnim tanjirom) Kh,SG/DS = nesigurnost (vibracija) Tipični nivo zvuka označen sa A: LpA = Nivo zvuka LWA = Nivo jačine zvuka KpA, KWA = Nesigurnost Nositi zaštitu za sluh! 14. Tehnički podaci
Robna marka:
Metabo
Proizvod:
brusilice
Naziv/model:
W 22-230 MVT
Vrsta datoteke:
PDF
Dostupni jezici:
Hrvatski, Albanski, Makedonski