W 1100-115 priručnik
Metabo W 1100-115 priručnik

Korisnički priručnik za Metabo W 1100-115 u Hrvatski. Ovaj PDF priručnik ima 40 stranica/e.

PDF 40 1.1mb

Pogledajte priručnik za Metabo W 1100-115 ispod. Sve priručnike na ManualsCat.com možete pogledati potpuno besplatno. Pomoću gumba „Odaberi jezik“ možete odabrati jezik priručnika koji želite pogledati.

MANUALSCAT | HR

Pitanje i odgovori

Imate pitanje o Metabo W 1100-115, ali ne možete pronaći odgovor u korisničkom priručniku? Možda vam korisnici ManualsCat.com mogu pomoći da odgovorite na vaše pitanje. Ispunjavanjem donjeg obrasca, vaše pitanje će se pojaviti ispod priručnika za Metabo W 1100-115. Molimo vas da opišete svoje poteškoće s Metabo W 1100-115 što preciznije možete. Što je vaše pitanje preciznije, veće su šanse da brzo dobijete odgovor od drugog korisnika. Automatski ćete dobiti e-poštu da vas obavijestimo kada netko reagira na vaše pitanje.

Postavite pitanje o Metabo W 1100-115

Stranica: 1
www.metabo.com W 750-100 W 750-115 W 750-125 W 850-100 W 850-115 W 850-125 WP 850-115 WP 850-125 WEV 850-115 WEV 850-125 W 900-115 W 1100-115 W 1100-125 WP 1100-115 WQ 1100-125 WEQ 1400-125 hr Originalne upute za rad 5 mk Оригинално упатство за работа 13 sq Manuali origjinal i përdorimit 22 sr Originalno uputstvo za rad 30
Stranica: 2
HRVATSKI hr 5 Originalne upute za rad U isključivoj odgovornosti izjavljujemo: ove kutne brusilice, identificirane prema tipu i serijskom broju *1), odgovaraju svim važećim odredbama smjernica *2) i normi *3). Tehnička dokumentacija *4) – pogledajte stranicu 3. Ove su kutne brusilice s originalnim priborom Metabo prikladne za brušenje, brušenje brusnim papirom, radove sa žičanim četkama i rezanje brusilicom metala, betona, kamena i sličnih materijala bez primjene vode. Korisnik snosi punu odgovornost za štete nastale nenamjenskom uporabom. Opće prihvaćena pravila o sprečavanju nezgoda i priložene sigurnosne upute moraju se uzeti u obzir tijekom korištenja ovih uređaja. Radi osobne zaštite i zaštite vašeg električnog alata, obratite posebnu pozornost na dijelove teksta označene ovim simbolom! UPOZORENJE - Za smanjenje rizika od ozljeda pažljivo treba pročitati ove Upute za uporabu. UPOZORENJE – Pročitajte sve sigurnosne upute, naputke, ilustracije i tehničke podatke s kojima je opremljen Vaš električni alat. Propusti prilikom pridržavanja niže navedenih uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede. Sačuvajte sve sigurnosne upute i naputke za ubuduće. Svoj električni uređaj predajte samo ovom dokumentacijom. 4.1 Zajedničke sigurnosne upute za brušenje, brušenje brusnim papirom, radove sa čeličnim četkama ili reznim brusilicama: a) Ovaj se električni alat koristi se kao brusilica, brusilica za brušenje brusnim papirom, žičana četka, rezač rupa i stroj za rezanje brusilicom. Pročitajte sve sigurnosne upute, naputke, prikaze i podatke koje ste dobili s ovim uređajem. Ako se ne pridržavate svih sljedećih uputa, može doći do strujnog udara, požara i/ili teških ozljeda. b) Ovaj električni alat nije prikladan za poliranje. Uporabe, za koje ovaj električni alat nije predviđen, mogu prouzročiti opasnosti i ozljede. c) Električni alat nemojte koristiti za neku funkciju, za koju nije izričito konstruiran i predviđen od strane svog proizvođača. Takva modifikacija može dovesti do gubitka kontrole i ozbiljnih tjelesnih ozljeda. d) Ne upotrebljavajte nikakav radni alat, koji proizvođač nije posebno predvidio i preporučio za ovaj električni alat. Sama činjenica da možete pričvrstiti neki pribor na svoj električni alat ne jamči njegovu sigurnu uporabu. e) Dopušteni broj okretaja radnog alata mora biti najmanje toliko velik kao i najveći broj okretaja naveden na ovom električnom alatu. Radni alat koji se okreće brže od dopuštenog može se slomiti i razletjeti uokolo. f) Vanjski promjer i debljina radnog alata moraju udovoljavati specifikacijama Vašeg električnog alata. Radni alati pogrešne veličine ne mogu se dovoljno zaštititi niti kontrolirati. g) Dimenzije za pričvršćivanje radnog alata moraju odgovarati dimenzijama sredstava za pričvršćivanje električnog alata. Radni alati koji se ne mogu dobro pričvrstiti na vaš električni alat neravnomjerno se okreću, vrlo snažno vibriraju i mogu dovesti do gubitka kontrole. h) Ne upotrebljavajte oštećene radne alate. Prije svake uporabe provjerite ima li na radnim alatima i brusnim pločama oštećenja i pukotina, ima li na brusnim diskovima pukotina, znakova pohabanosti ili velike istrošenosti, ima li na žičanim četkama olabavljenih ili puknutih žica. Ako vam ispadne električni alat ili radni alat, provjerite jesu li oštećeni ili upotrijebite neoštećeni radni alat. Nakon što ste pregledali i upotrijebili radni alat, i vi i osobe u blizini držite se izvan ravnine rotirajućeg radnog alata te pustite da uređaj radi jednu minutu na najvećem broju okretaja. Oštećeni radni alati po pravilu unutar toga vremena testiranja pucaju. i) Nosite osobnu zaštitnu opremu. Ovisno o primjeni, upotrebljavajte masku za lice, zaštitu za oči ili zaštitne naočale. Ako je to primjereno, nosite i masku za zaštitu od prašine, zaštitu sluha, zaštitne rukavice ili posebne pregače, koje vas štite od sitnih čestica od brušenja i materijala. Oči trebate zaštititi od stranih tijela koja lete uokolo, a koja nastaju pri različitim primjenama. Maska za zaštitu od prašine ili za zaštitu dišnih putova mora filtrirati prašinu koja nastaje tijekom primjene. Ako ste dulje vrijeme izloženi glasnoj buci, možete pretrpjeti gubitak sluha. j) Pazite da i druge osobe budu na sigurnoj udaljenosti od vašeg radnog područja. Svi koji ulaze u radno područje moraju nositi osobnu zaštitnu opremu. Odlomljeni komadići izratka ili puknuti radni alati mogu odletjeti i prouzročiti ozljede čak i izvan izravnog radnog područja. k) Kada izvodite radove kod kojih radni alat može doći u kontakt sa skrivenim strujnim vodovima ili vlastitim mrežnim kabelom, držite električni alat samo za izolirane površine za držanje. Kontakt sa vodovima, koji provode napon, 1. Izjava o sukladnosti 2. Namjenska uporaba 3. Opće sigurnosne upute 4. Posebne sigurnosne upute
Stranica: 3
HRVATSKI hr 6 može i metalne dijelove uređaja staviti pod napon i na taj način prouzročiti električni udar. l) Držite mrežni kabel podalje od radnih alata koji se okreću. Ako izgubite kontrolu nad uređajem, mrežni se kabel može prerezati ili zapetljati, a vaša šaka ili ruka mogu dospjeti u rotirajući radni alat. m) Nikada ne odlažite električni alat prije nego što se radni alat u cijelosti zaustavi. Rotirajući radni alat može doći u kontakt s površinom za odlaganje, uslijed čega biste mogli izgubiti kontrolu nad električnim alatom. n) Ne ostavljajte električni alat da radi dok ga nosite. Vaša odjeća može doći u slučajnom kontaktu s rotirajućim radnim alatom, a radni alat može se zabosti u vaše tijelo. o) Redovito čistite ventilacijske otvore Vašeg električnog alata. Ventilator motora uvlači prašinu u kućište, a silne nakupine metalne prašine mogu prouzročiti električne opasnosti. p) Ne upotrebljavajte ovaj električni alat u blizini zapaljivih materijala. Iskre mogu zapaliti ove materijale. q) Ne upotrebljavajte radne alate za koje su potrebna tekuća rashladna sredstva. Uporaba vode ili drugih tekućih rashladnih sredstava može dovesti do strujnog udara. 4.2 Povratni trzaj i odgovarajuće sigurnosne upute Povratni je trzaj iznenadna reakcija rotirajućeg radnog alata koji se blokira ili zaglavi, kao što su brusna ploča, brusni disk, žičane četke itd. Zaglavljivanje ili blokiranje dovodi do naglog zaustavljanja rotirajućeg radnog alata. Na taj način dolazi do nekontroliranog ubrzanja električnog alata u smjeru suprotnom od smjera vrtnje na mjestu blokiranja. Kada se npr. brusna ploča zaglavi ili blokira u izratku, rub brusne ploče koji se zario u izradak može se zaglaviti, zbog čega brusna ploča može odskočiti ili prouzročiti povratni trzaj. Tada se brusna ploča kreće prema rukovatelju ili dalje od njega, ovisno o smjeru vrtnje ploče na mjestu blokiranja. Pritom se brusna ploča može čak i slomiti. Povratni trzaj posljedica je pogrešne uporabe električnog alata i/ili nedostatnih uvjeta rada. On se može spriječiti prikladnim mjerama opreza, poput onih dolje opisanih. a) Čvrsto držite električni alat, a tijelom i rukama zauzmite položaj u kojemu se možete oduprijeti silama povratnog trzaja. Uvijek upotrebljavajte dodatnu ručku, ako postoji, kako biste imali što je moguće veću kontrolu nad silama povratnog trzaja ili reakcijskim momentima pri pokretanju. Rukovatelj može savladati sile povratnog trzaja i reakcije prikladnim mjerama opreza. b) Šaku nikada ne stavljajte u blizinu rotirajućih radnih alata. Radni alat pri povratnom trzaju može prijeći preko vaše šake. c) Svojim tijelom izbjegavajte područje u kojemu se električni alat pomiče pri povratnom trzaju. Povratni trzaj tjera električni alat u smjeru suprotnom smjeru kretanja brusne ploče na mjestu blokiranja. d) S posebnim oprezom radite u području kutova, oštrih bridova itd. Spriječite da radni alati udare o izradak i da se zaglave u njemu. Rotirajući radni alat sklon je zaglavljivanju pri radu na kutovima, oštrim bridovima ili kad odskoči. A to dovodi do gubitka kontrole ili povratnog trzaja. e) Nemojte koristiti list lančane pile za rezanje drveta, nemojte koristiti segmentirane dijamantne rezne ploče sa razmakom segmenta preko 10 mm i nemojte koristiti nazubljeni list pile. Takvi radni alati često uzrokuju povratni trzaj ili gubitak kontrole. 4.3 Posebne sigurnosne upute za brušenje i rezanje brusilicom: a) Upotrebljavajte isključivo za vaš električni alat odobrena brusna tijela i za ta brusna tijela predviđene zaštitne poklopce. Brusna tijela koja nisu predviđena za ovaj električni alat ne mogu se dovoljno zaštititi i nesigurna su. b) Koljenaste brusne ploče moraju se montirati tako da brusna površina ne izviruje iznad razine ruba zaštitnog poklopca. Nestručno montirana brusna ploča, koja strši preko ravnine ruba zaštitnog poklopca, ne može dovoljno biti zaštićena. c) Zaštitni poklopac mora biti sigurno postavljen na ovaj električni alat te u cilju najviše mjere sigurnosti biti namješten tako da prema rukovatelju bude usmjeren što je moguće manji dio nepokrivenog brusnog tijela. Zaštitni poklopac služi za zaštitu rukovatelja od odlomljenih komadića, slučajnog kontakta s brusnim tijelom, kao i iskri koje bi mogle zapaliti odjeću. d) Brusna se tijela smiju upotrebljavati samo za preporučene mogućnosti primjene. Npr.: nikada ne brusite bočnom površinom rezne ploče. Rezne su ploče namijenjene za uklanjanje materijala bridom ploče. Djelovanje bočnih sila na ta brusna tijela može ih slomiti. e) Uvijek upotrebljavajte neoštećene zatezne prirubnice ispravne veličine i oblika za brusnu ploču koju ste odabrali. Prikladne prirubnice podupiru brusnu ploču te tako smanjuju opasnost od loma brusne ploče. Prirubnice za rezne ploče mogu se razlikovati od prirubnica za druge brusne ploče. f) Ne upotrebljavajte istrošene brusne ploče većih električnih alata. Brusne ploče za veće električne alate nisu dimenzionirane za veliki broj okretaja manjih električnih alata i mogu se slomiti. g) Prilikom korištenja ploča za dvostruku svrhu uvijek koristite primjereni zaštitni poklopac za radove, koje vršite. Moguće je da se nekorištenjem ispravnih zaštitnih poklopaca ne postigne željena zaštita, što može dovesti do teških ozljeda.
Stranica: 4
HRVATSKI hr 7 4.4 Ostale posebne sigurnosne upute za rezanje brusilicom: a) Izbjegavajte blokiranje rezne ploče ili prejaku silu pritiskanja. Ne izvodite prekomjerno duboke rezove. Preopterećenje rezne ploče povećava njezino naprezanje i podložnost zaglavljivanju ili blokiranju, a time i mogućnost povratnog trzaja ili pucanja brusnog tijela. b) Izbjegavajte područje ispred i iza rotirajuće rezne ploče. Kada reznu ploču u izratku pomaknete dalje od sebe, u slučaju povratnog trzaja električni alat s rotirajućom pločom može odskočiti izravno na vas. c) Ako se rezna ploča zaglavi ili prekidate s radom, isključite ovaj uređaj i držite ga mirno sve dok se ploča ne zaustavi. Nikada ne pokušavajte izvući iz reza reznu ploču koja se još uvijek okreće, u protivnom može doći do povratnog trzaja. Pronađite i otklonite uzrok zaglavljenosti. d) Ne uključujte ponovno ovaj električni alat sve dok se on nalazi u izratku. Neka prvo rezna ploča postigne svoj puni broj okretaja prije nego što oprezno nastavite s rezanjem. U protivnom se ploča može zaglaviti, iskočiti iz izratka ili prouzročiti povratni trzaj. e) Poduprite ploče ili velike izratke kako biste smanjili rizik od povratnog trzaja zaglavljene rezne ploče. Veliki izradci mogu se saviti pod vlastitom težinom. Izradak morate poduprijeti s obje strane ploče, i to kako u blizini linije rezanja tako i na rubu. f) Budite posebno oprezni pri „rezanju uranjanjem” u postojećim zidovima ili drugim nepreglednim područjima. Zarivena rezna ploča može pri rezanju plinskih ili vodovodnih vodova, strujnih vodova ili drugih predmeta prouzročiti povratni trzaj. g) Ne vršite rezove u krivulji. Preopterećenje rezne ploče povećava njezino naprezanje i podložnost zaglavljivanju ili blokiranju, a time i mogućnost povratnog trzaja ili pucanja brusnog tijela, što može dovesti do teških ozljeda. 4.5 Posebne sigurnosne upute za brušenje brusnim papirom: a) Koristite brusne ploče u ispravnoj veličini i slijedite podatke proizvođača za izbor brusnih listova. Brusni listovi koji strše iznad brusnog diska mogu prouzročiti ozljede te dovesti do zaglavljivanja, pucanja brusnih listova ili povratnog trzaja. 4.6 Posebne sigurnosne upute za radove žičanim četkama: a) Imajte na umu da žičane četke gube komade žice čak i tijekom uobičajene uporabe. Ne preopterećujte žice prejakom silom pritiskanja. Komadi žice koji odskoče mogu vrlo lako prodrijeti kroz tanku odjeću i/ili kožu. b) Ako je preporučen zaštitni poklopac, spriječite da on dođe u kontakt sa žičanom četkom. Tanjuraste i lončaste četke mogu se povećati u promjeru uslijed sile pritiskanja i centrifugalnih sila. 4.7 Ostale sigurnosne upute: UPOZORENJE – Uvijek nosite zaštitne naočale. Nosite zaštitu za sluh. UPOZORENJE – Električni alat uvijek koristite sa obadvije ruke. Zaštitni poklopac za brušenje nemojte koristiti za radove reznog brušenja. Za radove s reznim pločama iz sigurnosnih razloga upotrebljavajte zaštitni poklopac za rezno brušenje. Nemojte koristiti segmentirane dijamantne rezne ploče sa segmentnim otvorima >10 mm. Dopušteno samo za negativne segmentne rezne kutove. Kompozitne rezne ploče koristiti samo onda, ako su one pojačane. Upotrebljavajte elastične međupodloške ako su one isporučene zajedno s brusnim sredstvom i ako se to od vas traži. Poštujte informacije proizvođača alata ili pribora! Štitite ploče od masti i udaraca! Radni alati moraju se čuvati i njima se mora rukovati pažljivo prema uputama proizvođača. Rezne ploče nikada nemojte koristiti za grubo brušenje ili obradu rubova! Rezne ploče ne smijete izlagati nikakvom bočnom pritiskanju. Izradak mora čvrsto nalijegati i biti osiguran od isklizavanja, npr. uz pomoć zateznih naprava. Veliki izratci moraju biti na odgovarajući način poduprti. Ako upotrebljavajte radne alate s navojnim nastavkom, kraj vretena ne smije dodirivati dno provrta brusnog alata. Pazite na to da navoj u radnom alatu bude dovoljno dugačak da bi mogao prihvatiti duljinu vretena. Navoj u radnom alatu mora odgovarati navoju na vretenu. Za duljinu i navoj vretena pogledajte stranicu 3. i poglavlje 14. Tehnički podatci. Preporuča se korištenje primjerenog stacionarnog usisavača. Uvijek predspojite zaštitni prekidač (RCD) s maksimalnom strujom okidanja od 30 mA. Ako se kutna brusilica isključuje pomoću prekidača za zaštitu od struje kvara, stroj morate pregledati i očistiti. Pogledajte poglavlje 9. Čišćenje. Ne smijete upotrebljavati oštećene, neokrugle odnosno vibrirajuće alate. Izbjegavajte oštećenja plinskih ili vodovodnih cijevi, strujnih vodova i nosivih zidova (statika). Izvucite utikač iz utičnice prije bilo kakvog namještanja, preinaka ili održavanja. Sigurnosna spojka Metabo S-automatic (samo WQ 1100-125, WEQ 1400-125). Pri aktiviranju sigurnosne spojke odmah isključite stroj!
Stranica: 5
HRVATSKI hr 8 Oštećenu ili napuknutu dodatnu ručku trebate zamijeniti. Ne stavljajte stroj u rad ako je dodatna ručka neispravna. Oštećeni ili napuknuti zaštitni poklopac trebate zamijeniti. Ne stavljajte stroj u rad ako je zaštitni poklopac neispravan. Ovaj električni alat nije namijenjen za poliranje. U slučaju nenamjenske uporabe gubite pravo na jamstvo! Motor se može pregrijati, a ovaj električni alat oštetiti. Za radove poliranja preporučujemo naš kutni uređaj za poliranje. Pričvrstite male izratke. Npr. stezanjem u škripac ili na radni stol sa stolarskim stegama. Kada se ploče sa montiranom prirubnicom koriste u dvostruku svrhu (kombinirane ploče za brušenje i rezanje), smiju se koristiti samo sljedeći tipovi zaštitnih poklopaca: tip A, tip C. Pogledajte poglavlje 11. Koristiti ispravni zaštitni poklopac: Pogrešni zaštitni poklopac može dovesti do gubitka kontrole i teških ozljeda. Primjeri za pogrešnu uporabu: - prilikom korištenja zaštitnog poklopca tipa A za bočno brušenje moguće je da si zaštitna ploča i izradak međusobno smetaju, što dovodi do nedovoljne kontrole. - prilikom korištenja zaštitnog poklopca tipa B za rezno brušenje sa kompozitnim reznim pločama postoji povećani rizik izloženosti iskrama i partikulama brušenja te odlomljenim komadićima rezne ploče u slučaju pucanja brusne ploče. - prilikom korištenja zaštitnog poklopca tipa A, B, C za rezno ili bočno brušenje u betonu ili zidovima postoji povećani rizik kroz eksploziju prašine te kroz gubitak kontrole sa povratnim udarom. - prilikom korištenja zaštitnog poklopca tipa A, B, C sa tanurastom četkom , koja je deblja od dopuštenog, žice mogu kolidirati sa zaštitnom pločom, što može dovesti do loma žice. Uvijek koristite zaštitni poklopac koji odgovara radnom alatu. Pogledajte poglavlje 11. Smanjivanje prašinskog opterećenja: UPOZORENJE – Neke prašine, koje nastaju brušenjem brusnim papirom, piljenjem, brušenjem, bušenjem i drugim radovima, sadržavaju kemikalije za koje je poznato da uzrokuju rak, urođene mane ili druge reproduktivne probleme. Neki primjer tih kemikalija: - olovo iz premaza koji sadržavaju olovo, - mineralna prašina iz opeka, cementa i drugih materijala za izgradnju zidova te - arsen i krom iz kemijski obrađenog drva. Varira i stupanj rizika koji snosite pod tim opterećenjem, ovisno o tomu koliko često izvodite takvu vrstu radova. Za smanjivanje opterećenja od tih kemikalija: radite u dobro ventiliranom prostoru i nosite odobrenu zaštitnu opremu, kao što su npr. maske za zaštitu od prašine posebno razvijene za filtriranje mikroskopski sitnih čestica. Isto vrijedi i za prašinu od ostalih materijala, kao što su npr. neke vrste drva (poput prašine od hrasta ili bukve), metali, azbest. Ostale poznate bolesti su npr. alergijske reakcije, oboljenja dišnih putova. Prašini ne smijete dopustiti da uđe u tijelo. Pridržavajte se važećih smjernica i nacionalnih propisa za materijal, osoblje, slučaj primjene i mjesto uporabe (npr. odredaba za zaštitu na radu, odlaganje u otpad). Prikupite čestice gdje nastaju i izbjegavajte njihovo odlaganje u okolini. Upotrebljavajte pribor prikladan specijalnim vrstama posla. Zbog toga će biti manja količina čestica nekontrolirano u okolini. Upotrebljavajte odgovarajući usisivač prašine. Smanjite opterećenje prašinom na način: - da izbačene čestice i izlaznu struju zraka ne usmjeravate ka sebi, osobama u blizini ili mjestu odlaganja prašine - da upotrebljavate usisivač za prašinu i/ili čistač za zrak - da dobro provjetravate radno mjesto i da ga usisavanjem držite čistim. Čišćenje metlom ili puhanje diže prašinu. - Usisajte ili operite zaštitnu odjeću. Nemojte ispuhati, lupati ili četkati. Pogledajte stranicu 2. 1 M-Quick brza zatezna matica * 2 Potporna prirubnica* 3 Vreteno 4 Gumb za uglavljivanje vretena 5 Zatvarač za uključivanje/isključivanje* 6 Ručka 7 Kotačić za namještanje broja okretaja* 8 Prekidač * 9 Blokada uključenja * 10 Dodatna ručka 11 Zaštitni poklopac 12 Matica s dvije rupe * 13 Ključ s dva otvora * 14 Zatezna matica (bez alata)* 15 Stremen za ručno pritezanje/otpuštanje zateznih matica (bez alata)* 16 Zatezni vijak * 17 Zatezni prsten * 18 Poluga za pričvršćivanje zaštitnog poklopca* * ovisno o modelu / nije sadržano u opsegu isporuke Prije stavljanja u pogon provjerite odgovaraju li radni napon i radna frekvencija alata mrežnom naponu i mrežnoj frekvenciji na mjestu uporabe alata. Uvijek predspojite zaštitni prekidač (RCD) s maksimalnom strujom okidanja od 30 mA. 6.1 Postavljanje dodatne ručke Radite samo s postavljenom dodatnom ručkom (10)! Čvrsto vijcima pričvrstite dodatnu ručku s lijeve ili s desne strane stroja. 5. Pregled 6. Početak rada
Stranica: 6
HRVATSKI hr 9 6.2 Postavljanje zaštitnog poklopca Iz sigurnosnih razloga upotrebljavajte isključivo zaštitni poklopac predviđen za odgovarajući radni alat! Pogrešni zaštitni poklopac može dovesti do gubitka kontrole i teških ozljeda. Pogledajte još i poglavlje 11. Pribor! W 750-100, W 750-115, W 750-125, W 850-100, W 850-115, W 850-125, WP 850-115, WP 850-125, WEV 850-115, WEV 850-125, W 900-115, W 1100- 115, W 1100-125 : Pogledajte stranicu 2., sliku C. - Otpustite zatezni vijak (16) da bi se zatezni prsten (17) zaštitnog poklopca dovoljno proširio. - Postavite zaštitni poklopac (11) u prikazani položaj. - Okrenite zaštitni poklopac tako da zatvoreno područje bude usmjereno prema korisniku. - Snažno pritegnite zatezni vijak (16). Provjerite dosjeda li sigurno: zaštitni se poklopac (11) ne smije moći okretati. WP 1100-115, WQ 1100-125, WEQ 1400-125: Pogledajte stranicu 2., sliku D. - Pritisnite polugu (18) i držite je pritisnutom. Postavite zaštitni poklopac (11) u prikazani položaj. - Pustite polugu pa okrećite zaštitni poklopac sve dok se poluga ne uglavi. - Pritisnite polugu pa okrenite zaštitni poklopac tako da zatvoreno područje bude okrenuto prema korisniku. - Provjerite dosjeda li sigurno: poluga se mora uglaviti, a zaštitni se poklopac ne smije moći okretati. Upotrebljavajte samo radne alate koje zaštitni poklopac nadvisuje za najmanje 3,4 mm. Prije svih radova preinake: izvucite mrežni utikač iz utičnice. Stroj mora biti isključen, a vreteno mirovati. Za radove s reznim pločama iz sigurnosnih razloga upotrebljavajte zaštitni poklopac za reznu ploču (pogledajte poglavlje 11. Pribor). 7.1 Uglavljivanje vretena - Pritisnite gumb za uglavljivanje vretena (4) pa rukom okrećite vreteno (3) sve dok se gumb za uglavljivanje vretena čujno ne uglavi. 7.2 Postavljanje brusne ploče Pogledajte stranicu 2, slika A. - Postavite potpornu prirubnicu (2) na vreteno. Ona je ispravno postavljena kada se ne može kretati na vretenu. Samo W ... -100: ključem za dvije rupe navrnite potpornu prirubnicu tako na vreteno da mali vijenac (promjera 16 mm) bude okrenut prema gore. - Postavite brusnu ploču na potpornu prirubnicu (2). Brusna ploča mora ravnomjerno nalijegati na potpornu prirubnicu. 7.3 Pričvršćivanje/otpuštanje M-Quick brze zatezne matice (ovisno o opremljenosti) Pričvršćivanje M-Quick brze zatezne matice (1): Samo za WQ1100-125, WEQ 1400-125. Ako je radni alat u steznom području deblji od 7,1 mm, ne smijete upotrebljavati M-Quick brzu zateznu maticu! U tom slučaju upotrijebite maticu s dvije rupe (12) s ključem za dvije rupe (13). - Uglavite vreteno (pogledajte poglavlje 7.1). - Postavite M-Quick brzu zateznu maticu (1) na vreteno (3) tako da 2 nosića zahvaćaju u 2 utora vretena. Pogledajte sliku, stranica 2. - Rukom pritegnite M-Quick brzu zateznu maticu u smjeru kretanja kazaljki na satu. - Snažnim okretanjem brusne ploče u smjeru kazaljki na satu pritegnite M-Quick brzu zateznu maticu. Otpuštanje M-Quick brze zatezne matice (1): Samo ako je M-Quick brza zatezna matica (1) postavljena, vreteno se smije zadržavati pomoću gumba za uglavljivanje vretena (4)! - Nakon isključivanja stroj će se pokrenuti. - Kratko prije zaustavljanja brusne ploče pritisnite gumb za zaglavljivanje vretena (4). M-Quick brza zatezna matica (1) se otpušta. 7.4 Pričvršćivanje/otpuštanje matice s dvije rupe (ovisno o opremljenosti) Pričvršćivanje matice s dvije rupe (12): 2 strane matice s dvije rupe su različite. Zavrnite maticu s dvije rupe na vreteno na sljedeći način: Pogledajte stranicu 2, slika B. - X) Kod tankih brusnih ploča: Vijenac matice s dvije rupe (12) okrenut je prema gore kako bi se tanka brusna ploča mogla zategnuti na siguran način. Y) Kod debelih brusnih ploča: Vijenac matice s dvije rupe (12) okrenut je prema dolje kako bi se matica s dvije rupe mogla postaviti na vreteno na siguran način. Z) Samo kod W ... -100: Vijenac matice s dvije rupe okrenut je prema dolje odn. ravna površina okrenuta je prema gore. - Uglavite vreteno. Maticu s dvije rupe (12) pritegnite ključem za dvije rupe (13) u smjeru kretanja kazaljki na satu. Otpuštanje matice s dvije rupe: - Uglavite vreteno (pogledajte poglavlje 7.1). Maticu s dvije rupe (12) odvrnite ključem za dvije rupe (13) u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljki na satu. 7. Postavljanje brusne ploče
Stranica: 7
HRVATSKI hr 10 7.5 Pričvršćivanje/otpuštanje zatezne matice (bez alata) (ovisno o opremljenosti) Zatezne matice (bez alata) (14) pritežite isključivo rukom! Za izvođenje radova stremen (15) mora biti uvijek plosnato preklopljen na zateznoj matici (1). Pričvršćivanje zateznih matica (bez alata) (14): Ako je radni alat u steznom području deblji od 6 mm, ne smijete upotrebljavati zateznu maticu (bez alata)! U tom slučaju upotrijebite maticu s dvije rupe (12) s ključem za dvije rupe (13). - Uglavite vreteno (pogledajte poglavlje 7.1). - Otklopite stremen (15) zatezne matice. - Postavite zateznu maticu (14) na vreteno (3). Pogledajte sliku, stranica 2. - Na stremenu (15) rukom pritegnite zateznu maticu u smjeru kretanja kazaljki na satu. - Ponovno preklopite stremen (15) prema dolje. Otpuštanje zateznih matica (bez alata) (14): - Uglavite vreteno (pogledajte poglavlje 7.1). - Otklopite stremen (15) zatezne matice. - Zateznu maticu (14) odvrnite rukom u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljki na satu. Napomena: Kod jako pritegnutih zateznih matica (14) za odvrtanje se može upotrijebiti još i ključ s dva otvora. 8.1 Namještanje broja okretaja (WEV 850- 115, WEV 850-125) Na kotačiću (7) namjestite preporučeni broj okretaja. (mali broj = nizak broj okretaja; veliki broj = visok broj okretaja) Rezna brusna ploča, ploča za grubo brušenje, brusna lončasta ploča, dijamantna rezna ploča: veliki broj okretaja Četka: srednji broj okretaja Brusni tanjur: mali do srednji broj okretaja Napomena: Za radove poliranja preporučujemo naš kutni uređaj za poliranje. 8.2 Uključenje/isključenje stroja Stroj uvijek držite objema rukama. Prvo ga uključite, a tek potom na izradak stavite radni alat. Treba izbjegavati usis dodatne prašine i strugotina u stroj. Pri uključivanju i isključivanju držite stroj podalje od naslaga prašine. Nakon isključivanja stroj odložite tek nakon što se motor u cijelosti zaustavi. Izbjegavajte nenamjerna pokretanja stroja: prije izvlačenja utikača iz utičnice ili u slučaju nestanka električne struje uvijek isključite stroj. U kontinuiranom radu stroj je stalno u pogonu i ako bude iščupan iz vaših ruku. Iz tog razloga uvijek držite stroj objema rukama koristeći priloženu dodatnu ručku, zauzmite stabilan stav pri radu i budite koncentrirani. Strojevi sa zatvaračem za uključivanje: Uključivanje: gurnite zatvarač (5) prema naprijed. Za stanje trajne uključenosti prebacite ga potom prema dolje dok se ne uglavi. Isključivanje: pritisnite stražnji kraj zatvarača (5) pa otpustite. Strojevi sa sigurnosnim paddle prekidačem (s funkcijom budnika): (Strojevi s oznakom WP...) Uključivanje: pritisnite blokadu uključivanja (9) u smjeru strelice pa potom pritisnite prekidač (8). Isključivanje: otpustite prekidač (8). 8.3 Upute za rad Brušenje i brušenje brusnim papirom: Umjereno pritisnite stroj pa ga pomičite amo-tamo iznad površine kako se površina izratka ne bi previše zagrijala. Grubo brušenje: za dobar rezultat rada radite pod kutom od 30° – 40°. Rezanje brusilicom: Kod rezanja brusilicom uvijek radite u suprotnom smjeru (pogledajte sliku). U protivnom postoji opasnost od toga da će stroj nekontrolirano odskočiti iz reza. Radite umjerenim pomacima prilagođenima materijalu koji obrađujete. Ne zaglavljujte, ne pritišćite, ne njišite stroj. Radovi sa žičanim četkama: Umjereno pritisnite stroj. Tijekom obrade čestice se mogu taložiti unutar električnog alata. To negativno utječe na hlađenje električnog alata. Vodljive naslage mogu negativno utjecati na zaštitnu izolaciju električnog alata i izazvati električne opasnosti. Redovito, često i temeljito čistite električni alat kroz sve prednje i stražnje ventilacijske proreze ili ispušite suhim zrakom. Prethodno odvojite električni alat od napajanja energijom i pritom nosite zaštitne naočale i primjerenu masku za prašinu. Pri ispuhivanju pazite na propisno usisavanje. 8. Upotreba 9. Čišćenje 0 I 5 0 I 8 8 9 8 9
Stranica: 8
HRVATSKI hr 11 Stroj ne radi. Aktivirala se zaštita od ponovnog pokretanja. Ako se mrežni utikač utakne u utičnicu dok stroj radi ili kod ponovne uspostave strujnog napajanja nakon nestanka struje, stroj se ne pokreće. Isključite pa ponovno uključite stroj. Samo WEV 850-115, WEV 850-125, WEQ 1400- 125: Broj okretaja pod opterećenjem se smanjuje. Opterećenje stroja je preveliko! Pustite stroj da radi u praznom hodu sve dok se stroj ne ohladi. Upotrebljavajte samo originalni pribor Metabo. Pogledajte stranicu 4. Upotrebljavajte isključivo pribor koji ispunjava sve zahtjeve i specifikacije u ovim uputama. Uvijek koristite radni alat koji odgovara radnom zadatku i propisani zaštitni poklopac. Pogledajte stranicu 4. (Ilustracije su za primjer). Radni zadatak: 1 = brušenje sa površinom 2 = rezno brušenje 3 = brušenje 4 = čelične četke 5 = brušenje brusnim papirom Radni alati: 1.1 = ploča za grubo brušenje 1.2 = brusni lonac (keramički) 1.3 = dijamantni brusni lonac „Zid/beton“ 2.1 = rezna ploča "Metal" 2.2 = rezna ploča „Zid/beton“ 2.3 = dijamantna rezna ploča „Zid/beton“ 2.4 = rezna ploča za dvostruku svrhu uporabe (kombinirana ploča za brušenje i rezanje) 3.1 = dijamantne brusne krune 4.1 = okrugla četka 4.2 = lončana četka 5.1 = lamelni brusni tanjur 5.2 = brusni tanjur za brusne listove propisani zaštitni poklopci: Tip A = zaštitni poklopac za rezanje / zaštitni poklopac uklj. čip zaštitnog poklopca za brusno rezanje Tip B = zaštiti poklopac za brušenje Tip C = zaštiti poklopac za brušenje i rezno brušenje (kombinacija) Tip D = zaštiti poklopac za brusni lonac Tip E = zaštiti poklopac za usisavanje za brušenje površina Tip F = zaštiti poklopac za usisavanje za rezno brušenje Ostali pribor: (vidi i www.metabo.com) A Matica s dvije rupe (12) B M-Quick brza zatezna matica (1) C Zatezne matice (bez alata) (14) D Kopča za haube za usisavanje Kompletan asortiman pribora pogledajte na www.metabo.com ili u katalogu pribora. Električni alat smiju popravljati isključivo električari! Neispravan vod mrežnog napajanja smije se zamijeniti samo posebnim vodom mrežnog napajanja tvrtke Metabo, koji se može kupiti putem servisa tvrtke Metabo. Kontaktirajte svog lokalnog distributera ukoliko trebate popraviti svoj Metabo alat. Adrese pogledajte na www.metabo.com. Popis rezervnih dijelova možete učitati sa www.metabo.com. Prašina koja nastaje brušenjem može sadržavati štetne tvari: ne odlažite je u kućanski otpad, nego je propisno odlažite u odlagalištu posebnog otpada. Pridržavajte se tuzemnih propisa za ekološko zbrinjavanje i reciklažu istrošenih električnih strojeva, ambalaže i pribora. Samo za EU-zemlje: ne bacajte električni alat u kućanski otpad. U skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj elek- tričnoj i elektroničkoj opremi i provedbi u nacio- nalnom zakonu, korišteni električni alati moraju se odvojeno sakupljati i zbrinjavati na ekološki prihvat- ljiv način u centrima za recikliranje. Objašnjenja uz informacije na stranici 3. Pridržavamo pravo na izmjene koje su u cilju tehničkog unaprjeđenja. Ø =maks. promjer radnog alata tmax,1 =maks. dopuštena debljina radnog alata u području stezanja pri primjeni matice s dvije rupe (12) tmax,2 =maks. dopuštena debljina radnog alata u području stezanja pri primjeni M-Quick brze zatezne matice (1) tmax,3 =maks. dopuštena debljina radnog alata u području stezanja pri primjeni zatezne matice (bez alata) (14) tmax,4 =ploča za grubo brušenje / rezna ploča: maks. dopuštena debljina radnog alata tmax,5 =max. dopuštena debljina tanjurastih četki M =navoj vretena l =duljina brusnog vretena n0* =broj okretaja u praznom hodu (najveći broj okretaja) nV* =broj okretaja u praznom hodu (može se namjestiti) P1 =nazivna ulazna snaga P2 =nazivna izlazna snaga m =težina bez mrežnog kabla Mjerene vrijednosti dobivene u skladu sa EN 60745. 10. Otklanjanje smetnji (ovisno o opremljenosti) 11. Pribor 12. Popravci 13. Zaštita okoliša 14. Tehnički podatci
Stranica: 9
HRVATSKI hr 12 Stroj razreda zaštite II ~ izmjenična struja Prikazane tehničke specifikacije podliježu tolerancijama (u skladu s važećim standardima). Razina emisije Razina emisije vibracija može se koristiti kao preliminarna procjena izloženosti i isto tako se može koristiti za uspoređivanje raznih električnih alata. Također treba uzeti u obzir način rada te stanje električnog alata i radnog pribora koji može značajno smanjiti ili povećati stvarno opterećenje. Kod procjene izloženosti vibracijama treba također uzeti u obzir vremena kada je stroj isključen ili kada radi s manjim opterećenjem. Odredite dodatne mjere sigurnosti koje će zaštititi rukovatelja strojem od učinaka vibracija: organizacija rada. Brušenje tankih limova ili drugih lako vibrirajućih izradaka sa velikom površinom može dovesti do znatno veće ukupne emisije buke (do 15 dB), od navedenih vrijednosti emisije buke. Takvi izdadci primjerenim se mjerama kao npr. postavljanje teških, fleksibilnih izolacijskih prostirki koliko je moguće trebaju spriječiti u emisiji buke. I kod procjene opasnosti od opterećenja bukom i izbora prikladne zaštite za sluh treba uzeti u obzir povećanu emisiju buke. Ukupna vrijednost vibracija (suma vektora triju smjerova) određena je u skladu s EN 60745: ah, SG = vrijednost emisije vibracija (brušenje površina) ah, DS = vrijednost emisije vibracija (brušenje brusnim tanjurom) Kh,SG/DS = nepouzdanost (vibracija) Tipična A–vrednovana razina buke: LpA = razina zvučnog pritiska LWA = razina akustične snage KpA, KWA = nesigurnost (razina buke) Upotrebljavajte zaštitu za uši!
Stranica: 10
SRPSKI sr 30 Originalno uputstvo za rad Izjavljujemo pod potpunom odgovornošću: Ove ugaone brusilice, identifikovane pomoću tipa i serijskog broja *1), odgovaraju svim relevantnim odredbama smernica *2) i standarda *3). Tehnička dokumentacija kod *4) - vidi stranu 3. Ugaone brusilice su sa originalnim Metabo priborom pogodne za brušenje, fino brušenje brusnim papirom, radove sa žičanim četkama i sečenje metala, betona, kamena i sličnih materijala bez korišćenja vode. Za štete nastale upotrebom koja nije u skladu sa namenom odgovornost snosi samo korisnik. Moraju se poštovati opšte prihvaćeni propisi o zaštiti od nezgoda i priložene sigurnosne napomene. Obratite pažnju na delove teksta koji su označeni ovim simbolima radi Vaše zaštite i zaštite vašeg električnog alata! UPOZORENJE – U cilju smanjenja rizika od povreda pročitati uputstvo za upotrebu. UPOZORENJE– Pročitajte sve sigurnosne napomene, uputstva, ilustracije i tehničke podatke za ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sledećih uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede. Sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za kasnije. Vaš električni alat prosleđujte drugima samo zajedno s ovom dokumentacijom. 4.1 Zajedničke sigurnosne napomene za brušenje, brušenje brusnim papirom, radove sa žičanim četkama ili sečenje brušenjem: a) Ovaj električni alat je predviđen za korišćenje kao brusilica, uređaj za fino brušenje brusnim papirom, žičana četka, rezač rupa i uređaj za sečenje brušenjem. Pročitajte sve sigurnosne napomene, uputstva, ilustracije i podatke, koje dobijete sa uređajem. Ako se ne pridržavate sledećih uputstava, može doći do električnog udara, požara i/ili teških povreda. b) Ovaj električni alat nije pogodan za poliranje. Primene, za koje električni alat nije predviđen, mogu da prouzrokuju opasnosti i povrede. c) Električni alat nemojte koristiti za neku funkciju, za koju nije izričito konstruisan i predviđen od strane svog proizvođača. Takva modifikacija može da dovede do gubitka kontrole i ozbiljnih telesnih povreda. d) Nemojte da koristite radni alat koji proizvođač nije specijalno predvideo i preporučio za ovaj električni alat. To što određen pribor možete da pričvrstite na vaš električni alat, ne garantuje bezbednu upotrebu. e) Dozvoljeni broj obrtaja radnog alata mora da bude najmanje jednak maksimalnom broju obrtaja navedenom na električnom alatu. Radni alat koji se obrće brže nego što je dozvoljeno, može da se slomi i leti naokolo. f) Spoljni prečnik i debljina radnog alata moraju da odgovaraju navedenim dimenzijama vašeg električnog alata. Pogrešno dimenzionisani radni alati ne mogu da se dovoljno zaštite niti da se kontrolišu. g) Dimenzije za pričvršćivanje radnog alata moraju odgovarati dimenzijama sredstava za pričvršćivanje električnog alata. Radni alati, koji se ne pričvrste precizno na električni alat, obrću se neravnomerno, vibriraju vrlo jako i mogu da dovedu do gubitka kontrole. h) Nemojte da koristite oštećene radne alate. Pre svake upotrebe kontrolišite alate za umetanje poput brusnih diskova u pogledu odlamanja i pukotina, brusni tanjire u pogledu pukotina, habanja ili jake istrošenosti, žičane četke u pogledu labavih ili polomljenih žica. Ako električni alat ili alat za umetanje padne, proverite da li je oštećen, ili upotrebite neoštećeni alat za umetanje. Pošto prekontrolišete i umetnete alat, Vi i osobe koje se nalaze u blizini treba da boravite van ravni rotirajućeg alata za umetanje i ostavite uređaj da jedan minut radi sa maksimalnim brojem obrtaja. Oštećeni radni alati po pravilu pucaju u ovom vremenu testiranja. i) Nosite ličnu zaštitnu opremu. Zavisno od primene, koristite punu zaštitu za lice, zaštitu za oči ili zaštitne naočare. Ako je primereno, nosite masku protiv prašine, zaštitu od buke, zaštitne rukavice ili specijalnu kecelju, koja vas štiti od malih čestica od brušenja i čestica materijala. Oči treba da se zaštite od stranih tela koja lete naokolo, a koja nastaju kod raznih načina primene. Maska protiv prašine ili maska za zaštitu disajnih puteva moraju da filtriraju prašinu koja nastane prilikom primene. Ako ste dugo izloženi jakoj buci, možete izgubiti sluh. j) Kod drugih osoba vodite računa o bezbednom rastojanju od vašeg radnog područja. Svako ko uđe u radno područje, mora da nosi ličnu zaštitnu opremu. Odlomci obratka ili slomljenih alata za umetanje mogu da 1. Deklaracija o usaglašenosti 2. Upotreba u skladu sa namenom 3. Opšte sigurnosne napomene 4. Posebne sigurnosne napomene
Stranica: 11
SRPSKI sr 31 odlete i da prouzrokuju povrede i van direktnog radnog područja. k) Držite električni alat samo za njegove izolovanje hvatne površine, kada izvodite radove, kod kojih alat za umetanje može da pogodi skrivene strujne vodove ili sopstveni kabl za napajanje. Kontakt sa vodovima koji provode struju može dovesti do toga da metalni delovi uređaja budu pod naponom i time do električnog udara. l) Držite kabl za napajanje dalje od rotirajućih alata za umetanje. Ako izgubite kontrolu nad uređajem, kabl za napajanje može da bude presečen ili zahvaćen i vaša šaka ili ruka može da dospe u alat za umetanje koji rotira. m) Nikada nemojte odlagati električni alat, pre nego što se radni alat potpuno ne zaustavi. Rotirajući alat za umetanje može da dođe u dodir sa površinom za odlaganje, usled čega možete da izgubite kontrolu nad električnim alatom. n) Nemojte ostaviti električni alat da radi dok ga nosite. Vaša odeća može biti zahvaćena usled slučajnog dodira sa rotirajućim radnim alatom i radni alat može da se zarije u vaše telo. o) Redovno čistite ventilacione otvore vašeg električnog alata. Ventilator motora uvlači prašinu u kućište i jake naslage metalne prašine mogu prouzrokovati električne opasnosti. p) Nemojte koristiti električni alat u blizini zapaljivih materijala. Iskre mogu da zapale ove materijale. q) Nemojte da koristite radne alate, koji zahtevaju tečna rashladna sredstva. Korišćenje vode ili drugih tečnih rashladnih sredstava može da dovede do električnog udara. 4.2 Povratni trzaj i odgovarajuće bezbednosne napomene Povratni trzaj je nagla reakcija usled blokade ili zaglavljivanja rotirajućeg radnog alata, poput brusnog diska, brusnog tanjira, žičane četke, itd. Zaglavljivanje ili blokiranje dovodi do naglog zaustavljanja rotirajućeg radnog alata. Na taj način se nekontrolisani električni alat ubrzava nasuprot smeru obrtanja alata za umetanje na mestu blokade. Ako se npr. brusni disk zaglavi ili blokira u obratku, ivica brusnog diska, koja uranja u obradak, može da se zaglavi i usled toga može da izbaci brusni disk ili da prouzrokuje povratni trzaj. Brusni disk u tom slučaju kreće prema rukovaocu ili dalje od njega, zavisno od smera obrtanja diska na mestu blokiranja. Pri tom brusni diskovi mogu i da se slome. Povratni trzaj je posledica pogrešne upotrebe električnog alata i/ili neprimerenih uslova rada. Može da se spreči odgovarajućim merama opreza, kao što je opisano u nastavku. a) Čvrsto držite električni alat i postavite Vaše telo i ruke u položaj, u kojem možete da apsorbujete sile povratnog trzaja. Uvek koristite dodatnu ručku, ako postoji, da biste imali najveću moguću kontrolu nad silama povratnog trzaja ili momente reakcije prilikom pokretanja. Rukovalac odgovarajućim merama opreza može da kontroliše sile povratnog trzaja i sile reakcije. b) Nikada nemojte stavljati svoju ruku u blizinu rotirajućih radnih alata. Radni alat prilikom povratnog trzaja može preći preko Vaše ruke. c) Svojim telom izbegavajte područje u kojem se električni alat pomera u slučaju povratnog trzaja. Povratni trzaj pomera električni alat u smeru suprotnom kretanju brusnog diska na mestu blokiranja. d) Radite posebno oprezno u području uglova, oštrih ivica, itd. Sprečite da radni alati udare o obradak i da se zaglave. Rotirajući radni alat ima tendenciju da se kod uglova, oštrih ivica ili pri odbijanju, zaglavi. To prouzrokuje gubitak kontrole ili povratni trzaj. e) Nemojte koristiti list lančane testere za rezanje drveta, nemojte koristiti segmentiranu dijamantnu reznu ploču sa razmakom segmenta preko 10 mm i nemojte koristiti nazubljeni list za testeranje. Takvi radni alati često prouzrokuju povratni trzaj i gubitak kontrole. 4.3 Posebne bezbednosne napomene u vezi sa brušenjem i sečenjem: a) Koristite isključivo brusna tela koja su dozvoljena za vaš električni uređaj i zaštitnu haubu predviđenu za ta brusna tela. Brusna tela koja nisu predviđena za električni alat, ne mogu da se dovoljno zaštite i nebezbedna su. b) Zakošeni brusni diskovi moraju da se montiraju tako da njihova brusna površina ne štrči iznad ravni ivice zaštitne haube. Nestručno montirana ploča za brušenje, koja strši preko ivice zaštitne haube, ne može biti dovoljno zaštićena. c) Zaštitna hauba mora da bude bezbedno montirana na električnom alatu i u svrhu maksimalne bezbednosti mora da bude podešena tako da je najmanji mogući deo brusnog tela otvoreno okrenut prema rukovaocu. Zaštitna hauba pomaže da se rukovalac zaštiti od krhotina, slučajnog kontakta sa brusnim telom, kao i varnica koje bi mogle da zapale odeću. d) Brusna tela smeju da se koriste samo za preporučene opcije upotrebe. Npr.: Nikada nemojte da brusite bočnom stranom reznog diska. Rezni diskovi su predviđeni za skidanje materijala ivicom diska. Dejstvo bočnih sila na ova brusna tela može da ih slomi. e) Uvek koristite neoštećene stezne prirubnice odgovarajuće veličine i oblika za brusni disk koji ste izabrali. Prikladne prirubnice podupiru brusni disk i tako smanjuju opasnost od loma brusnog diska. Prirubnice za rezne diskove mogu da se razlikuju od prirubnica za druge brusne diskove. f) Ne upotrebljavajte istrošene brusne diskove većih električnih alata. Brusni diskovi za veće električne alate nisu projektovani za veće brojeve obrtaja manjih električnih alata i mogu da se slome.
Stranica: 12
SRPSKI sr 32 g) Prilikom korištenja ploča u dvostruku struhu uvek koristite prikladnu zaštitnu haubu za izvršenu primenu. Moguće je da se nekorišćenjem ispravne zaštitne haube ne postigne zaštita, što može dovesti do teških ozleda. 4.4 Dodatne posebne bezbednosne napomene u vezi sa sečenjem: a) Sprečite blokiranje reznog diska ili preveliki pritisak zaptivanja. Nemojte da izvodite prekomerno duboke rezove. Preopterećenje reznog diska povećava njegovo opterećenje i osetljivost u pogledu zaglavljivanja ili blokiranja, a time i mogućnost povratnog trzaja ili loma brusnog tela. b) Izbegavajte područje ispred i iza rotirajućeg reznog diska. Kada rezni disk u obratku pomerate dalje od sebe, onda u slučaju povratnog trzaja može doći do toga da se električni alat zajedno sa rotirajućim diskom direktno naglo pomeri prema Vama. c) Ako se rezni disk zaglavi ili prekinete rad, isključite uređaj i držite ga mirno, dok se disk ne zaustavi potpuno. Nikada ne pokušavajte da rezni disk koji još rotira izvučete iz zaseka, jer može doći do povratnog trzaja. Utvrdite i otklonite uzrok zaglavljivanja. d) Nemojte da ponovo uključite električni alat, sve dok se nalazi u obratku. Pustite rezni disk da prvo dostigne svoj puni broj obrtaja, pre nego što oprezno nastavite sečenje. U protivnom disk može da se zaglavi, da iskoči iz obratka ili da prouzrokuje povratni trzaj. e) Poduprite ploče ili velike obratke, kako biste smanjili rizik povratnog trzaja usled zaglavljenog reznog diska. Veliki obratci mogu da se saviju pod sopstvenom težinom. Obradak mora da se podupre na obe strane diska i to u blizini linije sečenja kao i na ivici. f) Budite posebno oprezni kod "uranjajućih rezova" na postojećim zidovima ili u drugim područjima koja se ne vide. Uranjajući rezni disk prilikom sečenja vodova za gas ili vodu, električnih vodova ili drugih predmeta može da prouzrokuje povratni trzaj. g) Nemojte da sečete u krivinama. Preopterećenje reznog diska povećava njegovo opterećenje i osetljivost u pogledu zaglavljivanja ili blokiranja, a time i mogućnost povratnog trzaja ili loma brusnog tela, što može dovesti do teških ozleda. 4.5 Posebne bezbednosne napomene u vezi sa finim brušenjem brusnim papirom: a) Koristite brusne listove za ispravnu veličinu i sledite podatke proizvođača za izbor brusnih listova. Brusni listovi, koji štrše iznad brusnog tanjira, mogu da prouzrokuju povrede, kao i da dovedu do zaglavljivanja, kidanja brusnih listova ili do povratnog trzaja. 4.6 Posebne bezbednosne napomene u vezi sa radom sa žičanim četkama: a) imajte u vidu da žičana četka i u toku uobičajenog načina korišćenja gubi komadiće žice. Nemojte da preopteretite žice prevelikim pritiskom zaptivanja. Komadići žice koji odlete vrlo lako mogu da prodru kroz tanku odeću i/ili kožu. b) Ako se preporučuje zaštitna hauba, sprečite mogućnost dodira zaštitne haube i žičane četke. Tanjiraste i lončaste četke usled pritiska zaptivanja i centrifugalnih sila mogu da povećaju svoj prečnik. 4.7 Dodatne bezbednosne napomene: UPOZORENJE – Uvek nosite zaštitne naočare. Nosite zaštitu za sluh. UPOZORENJE – Električni alat uvek koristite sa obadve ruke. Nemojte koristiti zaštitnu haubu za brušenje za radove sečenja brušenjem. Za radove sa reznim diskovima iz bezbednosnih razloga koristite zaštitnu haubu za sečenje brušenjem. Nemojte koristiti segmentirane dijamantne rezne ploče sa otvorima segmenta >10 mm. Dopušteni su samo negativni segmentni kutovi sečenja. Kompozitne rezne ploče smiju se koristiti samo ako su iste pojačane. Koristite elastične međuslojeve, ako se takvi stavljaju na raspolaganje zajedno sa brusnim sredstvom i ako su zahtevani. Vodite računa o podacima proizvođača alata i dodataka! Zaštitite diskove od masti i udaraca! Radni alati moraju da se pažljivo čuvaju i rukuju prema uputstvima proizvođača. Rezne ploče nikada nemojte koristiti za grubo brušenje ili obradu ivica! Rezne ploče ne smeju biti izložene bočnom pritisku. Obradak mora da čvrsto naleže i da bude osiguran od klizanja, npr. pomoću steznih mehanizama. Veliki obratci moraju da se dovoljno podupru. Ako se koriste alati za umetanje sa navojnim umetkom, kraj vretena ne sme da dodirne perforirano dno brusnog alata. Vodite računa da je navoj u alatu za umetanje dovoljno dugačak da prihvati dužinu vretena. Navoj u alatu za umetanje mora da odgovara navoju na vretenu. Dužinu vretena i navoj vretena vidi na strani 3 i u poglavlju 14. Tehnički podaci. Preporuča se, da se koristi primereni stacionarni uređaj za usisavanje. Uvek spreda priključite FI zaštitnu sklopku (RCD) sa maks. strujom aktivacije od 30 mA. Pri isključenju ugaone brusilice od strane FI-zaštitnog prekidača mašina mora da se ispita i očisti. Vidi poglavlje 9. Čišćenje. Oštećene, neokrugle odn. vibrirajuće alate ne smete da koristite.
Stranica: 13
SRPSKI sr 33 Sprečite oštećenja na cevima za gas ili vodu, električnim vodovima i nosećim zidovima (statika). Izvucite utikač iz utičnice, pre izvođenja bilo kakvog podešavanja, nadogradnje ili održavanja. Metabo S-automatic sigurnosna spojnica (samo WQ 1100-125, WEQ 1400-125). U slučaju sigurnosne spojnice odmah isključite mašinu! Oštećenu ili napuklu dodatnu ručku treba zameniti. Mašinu sa neispravnom dodatnom ručkom treba zameniti. Oštećenu ili napuklu zaštitnu haubu treba zameniti. Mašinu sa neispravnom zaštitnom haubom treba zameniti. Ovaj električni alat nije namenjen za poliranje. Pravo na garanciju prestaje da važi u slučaju nenamenske upotrebe! Motor može da se pregreje i električni alat može da se ošteti. Za radove poliranja preporučujemo naše ugaone uređaje za poliranje. Pričvrstite male obratke. Stegnite ih npr. u stegi. Ako se koristite diskovi sa montiranom prirubnicom za dvostruku svrhu (kombinirane ploče za brušenje i sečenje), smiju se koristiti samo sledeći tipovi zaštitnih hauba: tip A, tip C. Vidi poglavlje 11. Koristiti ispravnu zaštitnu haubu: Pogrešna zaštitna hauba može dovesti do gubitka kontrole i do teških ozleda. Primeri za pogrešnu primenu: - prilikom korišćenja zaštitne haube tipa A za bočno brušenje, zaštitna hauba i obradak se međusobno mogu smetati, što može dovesti do nedovoljne kontrole. - prilikom korišćenja zaštine haube tipa B za sečenje brušenjem sa kompozitnim pločama za sečenje postoji povećani rizik izloženosti izbačenim iskrama i partikulama brušenja i odlomljenim komadićima brusnog diska u slučaju loma brusnog diska. - prilikom korištenja zaštitne haube tipa A, B, C za sečenje brušenjem ili bočno brušenje u betonu ili zidu postoji povećani rizik od eksplozije prašine te gubitka kontrole sa povratnim trzajem ka posledicom. - prilikom korištenja zaštitne haube tipa A, B, C sa okruglom četkom, koja je deblja od dopuštenog, žice mogu doći u kontakt sa zaštitnom haubom, to može dovesti do loma žica. Uvek koristite zaštitnu haubu koja odgovara za radni materijal. Vidi poglavlje 11. Redukovati prašinu: UPOZORENJE - Neke vrste prašine, koje nastaju usled finog brušenja brusnim papirom, sečenja, brušenja, bušenja i drugih radova, sadrže hemikalije za koje je poznato da uzrokuju rak, urođene poremećaje i druge štete o reproduktivni proces. Neki primeri takvih hemikalija su: - olovo iz premaza koji sadrže olovo, - mineralna prašina iz kamenja u zidovima, cementa i drugih zidarskih materijala, i - arsen i hrom iz hemijski obrađenog drveta. Vaš rizik usled ovakvog opterećenja varira, zavisno od toga, koliko često izvodite ovu vrstu rada. Kako biste redukovali vaše opterećenje ovim materijalima: radite u dobro provetrenom području i radite sa odobrenom zaštitnom opremom, kao npr. takvim maskama protiv prašine, koje su razvijene specijalno za izdvajanje mikroskopski malih čestica filtriranje. To takođe važi za prašine od drugih materijala, kao npr. neke vrste drveta (poput prašine od hrastovine ili bukovine), metali, azbest. Ostale poznate bolesti su npr. alergijske reakcije, oboljenja disajnih puteva. Ne dozvolite da prašina dospe u telo. Poštujte smernice i nacionalne propise (npr. odredbe o zaštiti na radu, odlaganju) koji važe za vaš materijal, osoblje, slučaj primene i mesto obrade. Pokupite čestice koje nastaju na mestu nastanka i ne dozvolite da se talože u okruženju. Za specijalne radove koristite dodatnu opremu. Tako će manje čestica nekontrolisano dospeti u okolinu. Koristite odgovarajuće usisavanje prašine. Smanjite zagađenje prašinom tako što: - nastale čestice i izduvni vazduh mašine nećete usmeravati na sebe ili osobe koje se nalaze u blizini ili na nataloženu prašinu, - ćete primeniti uređaj za usisavanje i/ili uređaj za prečišćavanje vazduha, - ćete rani prosto dobro provetravati i usisavanjem održavati u čistom stanju. Metlanje ili duvanje podiže prašinu. - Usisavajte ili perite zaštitnu odeću. Nemojte produvavati, tresti ili četkati. Vidi stranu 2 1 M navrtka za brzo stezanje * 2 Potporna prirubnica * 3 Vreteno 4 Dugme za blokiranje vretena 5 Klizač prekidača za uključivanje/isključivanje * 6 Ručica 7 Točkić za podešavanje broja obrtaja * 8 Dugme prekidača * 9 Blokada uključivanja * 10 Dodatna ručka 11 Zaštitna hauba 12 Navrtka sa dva otvora * 13 Ključ sa dva otvora * 14 Stezna navrtka (bez alata) * 15 Kopča za pritezanje/otpuštanje stezne navrtke (bez alata) rukom * 16 Stezni zavrtanj * 17 Stezni prsten * 18 Poluga za pričvršćivanje zaštitne haube * * zavisi od modela/nije sadržano u obimu isporuke Pre uključivanja uporedite da li mrežni napon i mrežna frekvencija koji su navedeni na pločici 5. Pregled 6. Uključivanje
Stranica: 14
SRPSKI sr 34 s podacima odgovaraju parametrima vašeg strujnog priključka. Uvek spreda priključite FI zaštitnu sklopku (RCD) sa maks. strujom aktivacije od 30 mA. 6.1 Montaža dodatne ručke Radite samo sa montiranom dodatnom ručkom (10)! Čvrsto zavrnite dodatnu ručku na levoj ili desnoj strani mašine. 6.2 Montaža zaštitne haube Iz bezbednosnih razloga koristite isključivo zaštitnu haubu predviđeni za određeni radni alat! Pogrešna zaštitna hauba može dovesti do gubitka kontrole i do teških ozleda. Vidi i poglavlje 11. Oprema! W 750-100, W 750-115, W 750-125, W 850-100, W 850-115, W 850-125, WP 850-115, WP 850- 125, WEV 850-115, WEV 850-125, W 900-115, W 1100-115, W 1100-125 : Vidi stranu 2. slika C. - Otpustiti stezni zavrtanj (16), kako bi se stezni prsten (17) zaštitne haube dovoljno proširio. - Postaviti zaštitnu haubu (11) u prikazanom položaju. - Zakrenuti zaštitnu haubu tako da je zatvoreni deo okrenut prema korisniku. - Snažno zategnuti stezni zavrtanj (16). Proveriti u pogledu sigurnog naleganja - zaštitna hauba (11) ne sme da se okreće. WP 1100-115, WQ 1100-125, WEQ 1400-125: Vidi stranu 2, slika D. - Pritisnuti polugu (18) i držati pritisnutu. Postaviti zaštitnu haubu (11) u prikazanom položaju. - Pustiti polugu i zakretati zaštitnu haubu, dok poluga ne nalegne. - Pritisnuti polugu i zakrenuti zaštitnu haubu tako da je zatvoreni deo okrenut prema korisniku. - Proveriti u pogledu sigurnog naleganja: Poluga mora da nalegne i zaštitna hauba ne sme da se okreće. Koristiti samo alate za umetanje, iznad kojih zaštitnahaubaštrčinajmanje 3,4 mm. Pre svih radova prepravke: Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Mašina mora da bude isključena i vreteno mora da miruje. Za radove sa reznim diskovima iz bezbednosnih razloga koristiti zaštitnu haubu za rezne diskove (vidi poglavlje 11. Oprema). 7.1 Blokiranje vretena - Pritisnuti dugme za blokiranje vretena (4) do kraja i rukom (3) okretati vreteno, dok dugme za blokiranje vretena osetno ne nalegne. 7.2 Stavljanje brusnog diska Vidi stranu 2. slika A. - Postaviti potpornu prirubnicu (2) na vreteno. Ona je pravilno montirana kada ne može da se okreće na vretenu. Samo W ... -100: potpornu prirubnicu pomoću ključa sa dva otvora navrnuti na vreteno tako da mali deo tela (prečnika 16 mm) bude okrenut prema gore. - Staviti brusni disk na potpornu prirubnicu (2). Brusni disk mora da ravnomerno naleže na potpornoj prirubnici. 7.3 Pričvršćivanje/otpuštanje M navrtke za brzo stezanje (zavisno od opreme) Pričvršćivanje M navrtke za brzo stezanje (1): Samo za WQ1100-125, WEQ 1400-125. Kada je alat za umetanje u steznom području deblji od 7,1 mm, M navrtka za brzo stezanje ne sme da se koristi! U tom slučaju koristite navrtku sa dva otvora (12) sa ključem sa dva otvora (13). - Blokiranje vretena (vidi poglavlje 7.1). - Postaviti M navrtku za brzo stezanje (1) na vreteno (3) tako da se 2 izbočine i 2 žleba vretena spregnu. Vidi sliku, strana 2. - Rukom zatezati M navrtku za brzo stezanje u smeru kazaljke na satu. - Snažnim okretanjem brusnog diska u smeru kazaljke na satu zategnuti M navrtku za brzo stezanje. Otpuštanje M navrtke za brzo stezanje (1): Samo kada je montirana M navrtka za brzo stezanje (1), vreteno sme da se zaustavi dugmetom za blokiranje vretena (4)! - Posle isključenja mašina nastavlja da radi. - Kratko pre potpunog zaustavljanja brusnog diska pritisnite dugme za blokiranje vretena (4) do kraja. M navrtka za brzo stezanje (1) će se otpustiti: 7.4 Pričvršćivanje/otpuštanje navrtke sa dva otvora (zavisno od opreme) Pričvršćivanje navrtke sa dva otvora (12): 2 strane navrtke sa dva otvora se razlikuju. Navrnuti navrtku sa dva otvora na vreteno kao što sledi: Vidi stranu 2, slika B. - X) Kod tankih brusnih diskova: Telo navrtke sa dva otvora (12) je okrenuto prema gore, kako bi tanki brusni disk mogao da se sigurno zategne. Y) Kod debljih brusnih diskova: Telo navrtke sa dva otvora (12) je okrenuto prema dole, kako bi stezna navrtka moglo da se sigurno montira na vretenu. Z) Samo kod W ... -100: Telo navrtke sa dva otvora je okrenuto prema dole odn. ravna površina je okrenuta prema gore. - Blokirati vreteno. Navrtku sa dva otvora (12) ključem sa dva otvora (13) zategnuti u smeru kazaljke na satu. 7. Montaža brusnog diska
Stranica: 15
SRPSKI sr 35 Otpuštanje navrtke sa dva otvora: - Blokiranje vretena (vidi poglavlje 7.1). Navrtku sa dva otvora (12) ključem sa dva otvora (13) odvrnuti u smeru suprotnom od kazaljke na satu. 7.5 Pričvršćivanje/otpuštanje stezne navrtke (bez alata) (zavisno od opreme) Steznu navrtku (bez alata) (14) zatezati isključivo rukom! Za rad, kopča (15) uvek mora da bude ravno sklopljena na steznu navrtku (1). Pričvršćivanje stezne navrtke (14) (bez alata): Kada je alat za umetanje u steznom području deblji od 6 mm, stezna navrtka (bez alata) ne sme da se koristi! U tom slučaju koristite navrtku sa dva otvora (12) sa ključem sa dva otvora (13). - Blokiranje vretena (vidi poglavlje 7.1). - Sklopiti kopču (15) stezne navrtke prema gore. - Postaviti steznu navrtku (14) na vreteno (3). Vidi sliku, strana 2. - Na kopči (15) rukom zatezati steznu navrtku u smeru kazaljke na satu. - Kopču (15) opet sklopiti na dole. Otpuštanje stezne navrtke (14) (bez alata): - Blokiranje vretena (vidi poglavlje 7.1). - Sklopiti kopču (15) stezne navrtke prema gore. - Steznu navrtku (14) u smeru suprotnom od kazaljke na satu odvrnuti rukom. Napomena: Kada je stezna navrtka jako zategnuta (14) za odvrtanje može da se koristi i ključ sa dva otvora. 8.1 Podešavanje broja obrtaja (WEV 850-115, WEV 850-125) Na točkiću za podešavanje (7) podesiti preporučeni broj obrtaja. (Mali broj = nizak broj obrtaja; veliki broj = visok broj obrtaja) Rezni disk, disk za grubo brušenje, lonac za brušenje, dijamantski rezni disk: visok broj obrtaja Četka: srednji broj obrtaja Brusni tanjir: nizak do srednji broj obrtaja Napomena: Za radove poliranja preporučujemo naše ugaone uređaje za poliranje. 8.2 Uključivanje/isključivanje Uvek vodite mašinu sa obe ruke. Prvo uključiti, zatim primaknuti alat za umetanje obratku. Treba sprečiti da mašina usisa dodatnu prašinu i strugotinu. Pri uključivanju i isključivanju mašinu držati dalje od nagomilane prašine. Posle isključivanja, mašinu odložiti tek kada se motor potpuno zaustavi. Izbegavajte nenamerno pokretanje: uvek isključite mašinu, kada se utikač izvuče iz utičnice ili kada dođe do prekida struje. U slučaju trajnog uključenja, mašina nastavlja da radi kada se otrgne iz ruku. Zato mašinu uvek držite sa obe ruke za predviđene ručke, zauzmite siguran položaj i radite koncentrisano. Mašine sa kliznim prekidačem: Uključivanje: Klizni prekidač (5) gurnite napred. U svrhu trajnog uključenja ga potom oborite na dole dok ne nalegne. Isključivanje: Pritisnite na zadnji kraj kliznog prekidača (5) i pustite ga. mašine sa Paddle prekidačem (sa funkcijom panik-tastera): (Mašine sa oznakom WP...) Uključivanje: Gurnuti blokadu uključivanja (9) u smeru strelice i pritisnuti dugme prekidača (8). Isključivanje: Pustiti dugme prekidača (8). 8.3 Napomene u vezi sa radom Brušenje i fino brušenje brusnim papirom: Umereno pritisnuti mašinu i pomerati je napred- nazad preko površine, kako se površina obratka ne bi pregrejala. Grubo brušenje: Za dobar rezultat rada radite pod uglom prislanjanja od 30° - 40°. Sečenje: Prilikom sečenja uvek radite u kontra- smeru (vidi sliku). U protivnom postoji opasnost da mašina nekontrolisano iskoči iz zaseka. Radite sa umerenim pomakom, kojijeprilagođenmaterijalu koji treba da se obradi. Nemojte zaglavljivati, pritiskati, vitlati. Radovi sa žičanim četkama: Umereno pritisnuti mašinu. Prilikom obrade može doći do taloženja čestica u unutrašnjosti električnog alata. To negativno utiče na hlađenje električnog alata. Provodljive naslage mogu da naruše zaštitnu izolaciju električnog alata i da prouzrokuju električne opasnosti. Redovno, često i temeljno kroz sve prednje i zadnje ventilacione otvore usisajte ili suvim vazduhom izduvajte električni alat. Prethodno odvojite električni alat od napajanja i pri tom nosite zaštitne naočare i prikladnu masku protiv prašine. Prilikom izduvavanja vodite računa o propisnom usisavanju. 8. Upotreba 9. Čišćenje 0 I 5 0 I 8 8 9 8 9
Stranica: 16
SRPSKI sr 36 Mašina ne radi. Reagovala je zaštita od ponovnog pokretanja. Ako se mrežni utikač utakne kada je mašina uključena ili ako se strujno napajanje ponovo uspostavi posle prekida, mašina se ne pokreće. Isključite i ponovo uključite mašinu. Samo WEV 850-115, WEV 850-125, WEQ 1400- 125: Broj obrtaja pod opterećenjem opada. Opterećenje motora je previsoko! Pustite mašinu da radi u praznom hodu, dok se mašina ne ohladi. Koristite samo originalnu Metabo opremu. Vidi stranu 4. Koristite samo opremu koja ispunjava zahteve i specifikacije navedene u ovom uputstvu za upotrebu. Uvek koristite radni alat koji je primeren zadatku i propisanu zaštitnu haubu. Vidi stranu 4. (ilustracije su za primer). Radni zadatak: 1 = brušenje sa površinom 2 = sečenje brušenjem 3 = bušenje rupa 4 = žičana četka 5 = brušenje brusnim papirom Radni alat: 1.1 = ploča za grubo brušenje 1.2 = brusni lonac (keramički) 1.3 = dijamantni brusni lonac "Zid/beton" 2.1 = ploča za sečenje "Metal" 2.2 = ploča za sečenje "Zid/beton" 2.3 = dijamantna ploča za sečenje "Zid/beton" 2.4 = ploča za sečenje za dvostruku svrhu (kombinovana ploča za brušenje i sečenje) 3.1 = dijamantne brusne krune 4.1 = okrugla četka 4.2 = lončana četka 5.1 = lamelni brusni tanjur 5.2 = brusni tanjur za brusne papire propisana zaštitna hauba: Tip A = zaštitna hauba za sečenje / zaštitna hauba uklj. čip zaštitne haube za sečenje Tip B = zaštitna hauba za brušenje Tip C = zaštitna hauba za brušenje i sečenje brušenjem (kombinacija) Tip D = zaštitna hauba za brusni lonac Tip E = zaštitna hauba za usisavanje za brušenje površine Tip F = zaštitna hauba za usisavanje za sečenje brušenjem Ostali pribor: (vidi i www.metabo.com) A Navrtka sa dva otvora (12) B M navrtka za brzo stezanje (1) C Stezna navrtka (bez alata) (14) D Kopča haube za usisavanje Kompletan program dodataka vidi www.metabo.com ili katalog dodataka. Popravke na električnim uređajima smeju da sprovode samo električari! Neispravan vod za priključak na mrežu sme da se zameni samo specijalnim, originalnim vodom za priključak na mrežu firme Metabo, koji se može nabaviti preko servisa firme Metabo. Molimo Vas da se s Vašim Metabo električnim uređajem za popravku obratite Vašem Metabo zastupništvu. Adresu možete naći na www.metabo.com. Liste rezervnih delova možete preuzeti na www.metabo.com. Nastala prašina od brušenja može da sadrži štetne materije: Ne bacati zajedno sa kućnim smećem, već propisno odložiti na otpad na mestu za prikupljanje specijalnog otpada. Sledite zakonske propise za odlaganje u skladu sa zaštitom životne sredine i za recikliranje i rashodovanih mašina, pakovanja i opreme. Samo za EU države: Nemojte bacati elek- trične uređaje u kućno smeće! U skladu s evropskom smernicom 2012/19/EU o elek- tričnim i elektronskim dotrajalim uređajima i primenom u nacionalnom pravu dotrajali električni uređaji se moraju odvojeno sakupljati i isporučiti na reciklažu u skladu sa zaštitom životne sredine. Objašnjenja u vezi podataka na strani 3. Zadržano pravo na promene u smislu tehničkog unapređenja. Ø =maks. prečnik alata za umetanje tmax,1 =maks. dozvoljena debljina alata za umetanje u području stezanja pri korišćenju navrtke sa dva otvora (12) tmax,2 =maks. dozvoljena debljina alata za umetanje u području stezanja pri korišćenju M navrtke za brzo stezanje (1) tmax,3 =maks. dozvoljena debljina alata za umetanje u području stezanja pri korišćenju stezne navrtke (bez alata) (14) tmax,4 =disk za grubo brušenje/rezni disk: maks. dozvoljena debljina alata za umetanje tmax,5 =max. dozvoljena debljina okruglih četki M =navoj vretena l =dužina brusnog vretena n0* =broj obrtaja u praznom hodu (maksimalni broj obrtaja) nV* =broj obrtaja u praznom hodu (podesiv) P1 =nazivna ulazna snaga P2 =izlazna snaga m =težina bez mrežnog kabla Merne vrednosti određene prema EN 60745. 10. Otklanjanje smetnje (u zavisnosti od opreme) 11. Oprema 12. Popravka 13. Zaštita životne sredine 14. Tehnički podaci
Stranica: 17
SRPSKI sr 37 Mašina zaštitne klase II ~ naizmenična struja Navedeni tehnički podaci imaju toleranciju (prema odgovarajućim važećim standardima). Emisione vrednosti Ove vrednosti omogućavaju procenu emisije električnog uređaja i upoređivanje različitih električnih uređaja. U zavisnosti od uslova upotrebe, stanja električnog uređajaili upotrebljenih alata stvarno opterećenje može biti više ili niže. Prilikom procene obračunajte pauze i faze niskog opterećenja. Na osnovu prilagođenih vrednosti za procenu ustanovite zaštitne mere za korisnika npr. organizatorske mere. Brušenje tankih limova i drugih lako vibrirajućih obrataka sa velikom površinom može dovesti do znatno uvećane sveukupne emisije buke (do 15 dB), od navedene vrednosti emisije buke. Takvi obradci primerenim merama kao što su to npr. postavljanje teških, fleksibilnih izolacijskih mata, koliko je moguće, trebaju biti sprečeni na emitovanju buke. I kod procene opasnosti opterećenja bukom i izbora primerene zaštite za sluh treba uzeti u obzir povećane emisije buke. Ukupna vrednost vibracije (vektorska suma tri pravca) određena prema EN 60745: ah, SG = emisiona vrednost vibracije (brušenje površina) ah, DS = emisiona vrednost vibracije (brušenje sa brusnim tanjirom) Kh,SG/DS = nesigurnost (vibracija) Tipični nivo zvuka označen sa A: LpA = Nivo zvuka LWA = Nivo jačine zvuka KpA, KWA = Nesigurnost Nositi zaštitu za sluh!
Robna marka:
Metabo
Proizvod:
brusilice
Naziv/model:
W 1100-115
Vrsta datoteke:
PDF
Dostupni jezici:
Hrvatski, Albanski, Makedonski