STEB 65 Quick priručnik
Metabo STEB 65 Quick priručnik

Korisnički priručnik za Metabo STEB 65 Quick u Hrvatski. Ovaj PDF priručnik ima 24 stranica/e.

PDF 24 1.1mb
Metabo STEB 65 Quick priručnik
Prethodna stranica

Pogledajte priručnik za Metabo STEB 65 Quick ispod. Sve priručnike na ManualsCat.com možete pogledati potpuno besplatno. Pomoću gumba „Odaberi jezik“ možete odabrati jezik priručnika koji želite pogledati.

MANUALSCAT | HR

Pitanje i odgovori

Imate pitanje o Metabo STEB 65 Quick, ali ne možete pronaći odgovor u korisničkom priručniku? Možda vam korisnici ManualsCat.com mogu pomoći da odgovorite na vaše pitanje. Ispunjavanjem donjeg obrasca, vaše pitanje će se pojaviti ispod priručnika za Metabo STEB 65 Quick. Molimo vas da opišete svoje poteškoće s Metabo STEB 65 Quick što preciznije možete. Što je vaše pitanje preciznije, veće su šanse da brzo dobijete odgovor od drugog korisnika. Automatski ćete dobiti e-poštu da vas obavijestimo kada netko reagira na vaše pitanje.

Postavite pitanje o Metabo STEB 65 Quick

Stranica: 1
www.metabo.com hr Originalne upute za rad 5 mk Оригинално упатство за работа 9 sq Manuali origjinal i përdorimit 13 sr Originalno uputstvo za rad 17 STEB 65 Quick
Stranica: 2
HRVATSKI hr 5 Originalne upute za rad U isključivoj odgovornosti izjavljujemo: ove ubodne pile, identificirane prema tipu i serijskom broju *1), odgovaraju svim važećim odredbama smjernica *2) i normi *3). Tehnička dokumentacija *4) – pogledajte stranicu 3. Stroj je namijenjen za piljenje neželjeznih metala i čeličnog lima, drveta i drvenastih materijala, plastika i sličnih materijala. Svaka drugačija uporaba nije dozvoljena. Korisnik snosi punu odgovornost za štete nastale nenamjenskom uporabom. Opće prihvaćena pravila o sprečavanju nezgoda i priložene sigurnosne upute moraju se uzeti u obzir tijekom korištenja ovih uređaja. Radi osobne zaštite i zaštite vašeg električnog alata, obratite posebnu pozornost na dijelove teksta uz ovaj simbol! UPOZORENJE - Za smanjenje rizika od ozljeda pažljivo treba pročitati ove Upute za uporabu. UPOZORENJE – Pročitajte sve sigurnosne upute, naputke, ilustracije i tehničke podatke s kojima je opremljen Vaš električni alat. Nepoštivanje prilikom održavanja niže navedenih uputa može uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede. Sačuvajte sva sigurnosna upozorenja i upute za ubuduće. U slučaju prodaje ili prosljeđivanja ovog električnog alata, priložite uz njega i ovaj dokument. Držite električni alat za izolirane površine za držanje, kada radite na mjestima gdje rezni alat može doći u kontakt sa skrivenim žicama ili vlastitim priključnim kabelom. Kontakt sa vodovima, koji provode napon, može i metalne dijelove uređaja staviti pod napon i na taj način prouzročiti električni udar. Uvjerite se, da se na mjestu na kojem želite raditi ne nalaze mrežni kablovi, plinske ili vodovodne instalacije (npr. koristite detektor metala). Prilikom obrade izradak mora čvrsto nalijegati i biti zaštićen od pomjeranja, npr. uz pomoć zatezača. Nikada nemojte pokušavati piliti male izratke. Prilikom piljenja ploča podnožja mora nalijegati na izradak. Ako prekinete rad, isključite pilu i držite je mirno u izratku dok se list pile potpuno ne zaustavi. Nikada nemojte pokušavati vaditi pilu iz izratka dok god se list pile pomjera jer bi u protivnom moglo doći do povratnog trzaja. Nemojte uključivati stroj dok list pile dodiruje izradak. Neka prvo list pile postigne svoj puni broj okretaja prije nego što izvršite rez. Ako želite ponovno pokrenuti pilu koja je zaglavljena u izratku, centrirajte list pile i provjerite jesu li zupci pile zaglavljeni unutar izratka. Kod zaglavljenog lista pile može doći do povratnog trzaja prilikom novog pokretanja pile. Rukama nemojte ulaziti u područje pile niti na list pile. Nemojte hvatati ispod obratka. Strugotine i slične materijale uklonite samo kada stroj miruje. Izvucite utikač iz utičnice prije bilo kakvog namještanja, preinaka ili održavanja. Opasnost od ozljede oštrim listom ubodne pile. List ubodne pile može se zagrijati nakon piljenja. Nosite zaštitne rukavice. Smanjivanje prašine: UPOZORENJE – Neke prašine, koje nastaju brušenjem brusnim papirom, piljenjem, brušenjem, bušenjem i drugim radovima, sadržavaju kemikalije za koje je poznato da uzrokuju rak, urođene mane ili druge reproduktivne probleme. Neki primjer tih kemikalija: - olovo iz premaza koji sadržavaju olovo, - mineralna prašina iz opeka, cementa i drugih materijala za izgradnju zidova te - arsen i krom iz kemijski obrađenog drva. Varira i stupanj rizika koji snosite pod tim opterećenjem, ovisno o tomu koliko često izvodite takvu vrstu radova. Za smanjivanje opterećenja od tih kemikalija: radite u dobro ventiliranom prostoru i nosite odobrenu zaštitnu opremu, kao što su npr. maske za zaštitu od prašine posebno razvijene za filtriranje mikroskopski sitnih čestica. Isto vrijedi i za prašinu od ostalih materijala, kao što su npr. neke vrste drva (poput prašine od hrasta ili bukve), metali, azbest. Ostale poznate bolesti su npr. alergijske reakcije, oboljenja dišnih putova. Prašini ne smijete dopustiti da uđe u tijelo. Pridržavajte se važećih smjernica i nacionalnih propisa za materijal, osoblje, slučaj primjene i mjesto uporabe (npr. odredaba za zaštitu na radu, odlaganje u otpad). Prikupite čestice gdje nastaju i izbjegavajte njihovo odlaganje u okolini. Upotrebljavajte pribor prikladan specijalnim vrstama posla. Zbog toga će biti manja količina čestica nekontrolirano u okolini. Upotrebljavajte odgovarajući usisivač prašine. Smanjite opterećenje prašinom na način: - da izbačene čestice i izlaznu struju zraka ne usmjeravate ka sebi, osobama u blizini ili mjestu odlaganja prašine - da upotrebljavate usisivač za prašinu i/ili čistač za zrak 1. Izjava o sukladnosti 2. Namjenska uporaba 3. Opće sigurnosne upute 4. Posebne sigurnosne upute
Stranica: 3
HRVATSKI hr 6 - da dobro provjetravate radno mjesto i da ga usisavanjem držite čistim. Čišćenje metlom ili puhanje diže prašinu. - Usisajte ili operite zaštitnu odjeću. Nemojte ispuhati, lupati ili četkati. Pogledajte stranicu 2. 1 Zatezna ručica za pričvršćenje lista pile 2 Potporni kotačić lista pile 3 List pile (s drškom s jednim grebenom (T- drška))* 4 Vijak za pomjeranje ploče podnožja 5 Ploča podnožja 6 Poluga za namještanje klatne kretnje 7 Pločice za zaštitu od kidanja materijala * 8 Zatezač lista pile 9 Zaštitni stremen za zaštitu od nehotičnog dodirivanja lista pile 10 Zaštitna kapica 11 Kotačić za namještanje broja podizanja 12 Okidač 13 Gumb za blokadu za trajno uključivanje 14 Ručka 15 Usisni nastavak 16 Držač ključa 17 Šesterobridni ključ 18 Postolje s navedenim namještenim kutom rezanja * ovisno o opremljenosti / nije sadržano u opsegu isporuke Prije stavljanja u pogon provjerite odgovaraju li radni napon i radna frekvencija alata mrežnom naponu i mrežnoj frekvenciji na mjestu uporabe alata. Uvijek prethodno spojite zaštitni prekidač (RCD) s maksimalnom strujom okidanja od 30 mA. Ne ostavljajte stroj da radi bez lista pile. Izvucite utikač iz utičnice prije bilo kakvog namještanja, preinake, održavanja ili čišćenja. 6.1 Umetanje pločica za zaštitu od kidanja materijala Opasnost od ozljede oštrim listom ubodne pile. Pri umetanju pločica za zaštitu od kidanja materijala (7) treba ukloniti list pile. Okrenite stroj tako da ploča podnožja bude okrenuta prema gore. Pločice za zaštitu od kidanja materijala ugurajte sprijeda i pritom uvažite sljedeće dvije stavke: • Glatka strana pločica okrenuta je prema gore. • Urez pokazuje prema natrag (prema kabelu za napajanje). Kada radite s postavljenom zaštitnom pločom, pločice za zaštitu od kidanja materijala umetnite u zaštitnu ploču. 6.2 Montaža lista pile Opasnost od ozljede oštrim listom ubodne pile. List ubodne pile može se zagrijati nakon piljenja. Nosite zaštitne rukavice. Upotrijebite list pile koji je prikladan za materijal koji treba piliti. - Zaštitnu kapicu (10) po potrebi gurnite gore. - Zateznu ručicu (1) okrenite do graničnika i držite. - List pile (3) umetnite do graničnika. Pritom pazite na to da zupci pile budu okrenuti prema naprijed i da pravilno naliježu u žlijeb potpornog kotačića lista pile (2). - Otpustite zateznu ručicu (1). (Samostalno se okreće natrag u početni položaj. List pile sada je čvrsto zategnut). 6.3 Piljenje s usisom prašine - Na usisnim nastavcima (15) priključite prikladan usisni uređaj. - Za optimalno usisavanje prašine gurnite zaštitnu kapicu (10) prema dolje. 6.4 Piljenje bez usisa prašine - Radite sa zaštitnom kapicom (10) gurnutom prema gore. 6.5 Kosi rezovi Zaštitnu kapicu (10) gurnite gore. Uklonite pločice za zaštitu od kidanja materijala (7) i usisno crijevo. Ovi dijelovi ne mogu se koristiti kod kosih rezova. - Otpustite vijak (4). - Zakrenite (5) ploču podnožja. - Odgovarajući namješteni kut može se iščitati na postolju (18) ploče podnožja. Namjestite drugi kut uz pomoć kutomjera. - Ponovno pritegnite vijak (4). 6.6 Piljenje blizu zida Uklonite zaštitnu kapicu (10), pločice za zaštitu od kidanja materijala (7) i kružnu i paralelnu vodilicu. Ovi dijelovi ne mogu se koristiti za piljenje blizu zida. - Vijak (4) odvrnite toliko da se ploča podnožja (5) može malo podignuti. - Malo podignite ploču podnožja (5) i gurnite je do graničnika prema natrag. - Ponovno pritegnite vijak (4). 7.1 Namještanje klatne kretnje Na ručici za namještanje (6) namjestite željenu klatnu kretnju. Položaj „0“ = isključena je klatna kretnja . . . Položaj „III“ = maksimalna klatna kretnja 5. Pregled 6. Početak rada 7. Upotreba
Stranica: 4
HRVATSKI hr 7 Preporučene vrijednosti namještanja potražite na stranici 3. Optimalno namještanje može se postići probnim pokušajem. 7.2 Namještanje maksimalnog broja podizanja Namjestite maksimalno broj podizanja na kotačiću (11) za namještanje. To se može napraviti i tijekom hoda. Preporučene vrijednosti namještanja potražite na stranici 3. Optimalno namještanje može se postići probnim pokušajem. 7.3 Uključenje/isključenje, trajno uključivanje Uključeno:pritisnite pritiskač sklopke (12). Isključeno:otpustite pritiskač sklopke (12). Trajno uključivanje:za trajno uključivanje pritisnuti pritiskač sklopke (12) može se blokirati gumbom (13) za blokadu.Za isključivanje ponovno pritisnite pritiskač (12) sklopke. U kontinuiranom radu stroj je stalno u pogonu i ako bude iščupan iz vaših ruku. Iz tog razloga uvijek držite stroj objema rukama koristeći priloženu dodatnu ručku, zauzmite stabilan stav pri radu i budite koncentrirani. Redovito čistite stroj. Pritom usisavačem usisajte ventilacijske proreze na motoru. Zatezač lista pile redovito i temeljito propuhujte komprimiranim zrakom. Po potrebi očistite otvore iza potpornog kotačića lista pile (2). Povremeno nanesite kapljicu ulja na potporni kotačić lista pila (2). Ubadanje Kod tankih, mekanih materijala može se ubadati listom ubodne pile u izradak bez prethodnog bušenja rupe. Upotrijebite samo kratke listove pile. Samo kod namještanje kuta 0°. Pogledajte sliku na stranici 2. Ručicu za namještanje (6) namjestite u položaj „0“ (isključena je klatna kretnja). Ubodnu pilu namjestite prednjim rubom ploče podnožja (5) na izradak. Čvrsto držite pokrenutu ubodnu pilu i polako je vodite prema dolje. Kada se list pile oslobodi, množe se aktivirati klatna kretnja. Kod debljih izradaka najprije treba izbušiti rubu u koju se može umetnuti list pile. Upotrebljavajte samo originalni pribor Metabo. Upotrebljavajte isključivo pribor koji ispunjava sve zahtjeve i specifikacije u ovim uputama. Pribor priključujte na siguran način. Ako se stroj upotrebljava u držaču: sigurno pričvrstite stroj. Gubljenje kontrole može donesti ozbiljne ozljede. Pogledajte stranicu 4. A Kružna i paralelna vodilica B Zaštitna ploča (sprječava ogrebotine na osjetljivim površinama izradaka) 10.1 Postavljanje kružne i paralelne vodilice Za piljenje krugova (Ø 100 - 360 mm) i rezove paralelne s rubom (maks. 210 mm). Postavljanje kružne vodilice (pogledajte sl. I) - Šipku kružne i paralelne vodilice gurnite bočno u ploču podnožja (vrh za centriranje (c) pokazuje prema dolje). - Namjestite željeni radijus (d). - Pritegnite vijak (b). Postavljanje paralelne vodilice (pogledajte sl. II) - Šipku kružne i paralelne vodilice gurnite bočno u ploču podnožja (Vrh za centriranje (c) pokazuje prema gore). - Namještanje dimenzije (e) - Pritegnite vijak (b). Kako bi se smanjilo pomicanje lista pile, preporučujemo uporabu vrlo debelih listova pile: 6.23694, 6.23679, 6.23685 Kompletan asortiman pribora,pogledajte na www.metabo.com ili u katalogu. Električni alat smiju popravljati isključivo električari! Neispravan vod mrežnog napajanja smije se zamijeniti samo posebnim vodom mrežnog napajanja tvrtke Metabo, koji se može kupiti putem servisa tvrtke Metabo. Kontaktirajte svog lokalnog distributera ukoliko trebate popraviti svoj Metabo alat. Adrese pogledajte na www.metabo.com. Popis rezervnih dijelova možete učitati sa www.metabo.com. Pridržavajte se tuzemnih propisa za ekološko zbrinjavanje i reciklažu isluženih električnih strojeva, ambalaže i dodatne opreme. Samo za EU-zemlje: ne bacajte električni alat u kućanski otpad. U skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i provedbi u nacionalnom zakonu, korišteni električni alati moraju se odvojeno sakupljati i zbrinjavati na ekološki prihvatljiv način u centrima za recikliranje. Objašnjenja uz informacije na stranici 3. Pridržavamo pravo na izmjene koje su u cilju tehničkog unaprjeđenja. 8. Čišćenje, održavanje 9. Savjeti i trikovi 10. Pribor 11. Popravci 12. Zaštita okoliša 13. Tehnički podatci
Stranica: 5
HRVATSKI hr 8 M =okretni moment T1 =najveća debljina materijala u drvetu T2 =najveća debljina materijala u neželjeznim metalima T3 =najveća debljina materijala u čeličnom limu n0 =broj podizanja u praznom hodu P1 =nazivna ulazna snaga P2 =nazivna izlazna snaga m =težina bez mrežnog kabla Mjerene vrijednosti dobivene u skladu sa EN 62841. Stroj razreda zaštite II ~ izmjenična struja Prikazane tehničke specifikacije podliježu tolerancijama (u skladu s važećim standardima). Razina emisije Razina emisije vibracija može se koristiti kao preliminarna procjena izloženosti i isto tako se može koristiti za uspoređivanje raznih električnih alata. Također treba uzeti u obzir način rada te stanje električnog alata i radne opreme koje može značajno smanjiti ili povećati stvarno opterećenje. Kod procjene izloženosti vibracijama treba također uzeti u obzir vremena kada je stroj isključen ili kada radi s manjim opterećenjem. Odredite dodatne mjere sigurnosti koje će zaštititi rukovatelja strojem od učinaka vibracija: organizacija rada. Ukupna vrijednost vibracija (suma vektora triju smjerova) određena je u skladu s EN 62841: ah,CM =vrijednost emisija vibracija (Piljenje metalnog lima) ah,CW =vrijednost emisija vibracija (Piljenje drveta) Kh,... = nesigurnost (vibracija) Tipična A–vrednovana razina buke: LpA =razina zvučnog pritiska LWA =razina akustične snage KpA, KWA= nesigurnost (razina buke) Upotrebljavajte zaštitu za uši!
Stranica: 6
SRPSKI sr 17 Originalno uputstvo za rad Izjavljujemo pod potpunom odgovornošću: Ove ubodne testere, identifikovane pomoću tipa i serijskog broja *1), odgovaraju svim relevantnim odredbama smernica *2) i standarda *3). Tehnička dokumentacija kod *4) - vidi stranu 3. Ove mašine su prikladne za rezanje metala koji ne sadrže gvožđe i za čelični lim, za drvo i materijale slične drvetu, za plastike i slične materijale. Svaka druga upotreba je nedozvoljena. Za štete nastale upotrebom koja nije u skladu sa namenom odgovornost snosi samo korisnik. Moraju se poštovati opšte prihvaćeni propisi o zaštiti od nezgoda i priložene sigurnosne napomene. Obratite pažnju na delove teksta koji su označeni ovim simbolima radi Vaše zaštite i zaštite vašeg električnog alata! UPOZORENJE – U cilju smanjenja rizika od povreda pročitati uputstvo za upotrebu. UPOZORENJE– Pročitajte sve sigurnosne napomene, uputstva, ilustracije i tehničke podatke za ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sledećih uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede. Sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za kasnije. Vaš električni alat prosleđujte drugima samo zajedno s ovom dokumentacijom. Kada izvodite radove, kod kojih alat koji se upotrebljava može da naiđe na skrivene strujne vodove ili sopstvene priključne kablove, uređaj držite za površine držača sa izolacijom. Kontakt sa vodovima koji provode struju može dovesti do toga da metalni delovi uređaja budu pod naponom i time do električnog udara. Uverite se da na mestima koja se obrađuju nema strujnih vodova, vodovoda ili gasnih vodova (npr. pomoću metalnog detektora). Pilikom obrade obradak mora čvrsto da naleže i da bude osiguran od pomeranja, npr. pomoću steznih mehanizama. Nemojte pokušavati da sečete ekstremno male obratke. Bazna ploča mora prilikom rezanja čvrsto da nalaže na obradak. Ako prekinete rad, isključite testeru i držite je mirno u materijalu, dok se rezni list ne zaustavi potpuno. Nikada ne pokušavajte da uklonite testeru iz obratka dok se rezni list koji rotira, jer može doći do povratnog trzaja. Ne uključujte mašinu dok rezni list dodiruje obradak. Sačekajte da rezni list najpre dostigne puni broj udara pre nego što izvodite rezanje. Ako želite ponovo da pokrenete testeru koja se nalazi u obratku, centrirajte rezni list u zaseku i proverite i proverite da zubci testere nisu zaglavljeni u obratku. Ukoliko se list testere zaglavi, može doći do povratnog trzaja, kada se testera ponovo startuje. Nemojte rukama hvatati područje rezanja ili rezni list. Nemojte hvatati ispod obratka. Opiljke i slično uklanjajte samo kada je mašina u mirovanju. Izvucite utikač iz utičnice, pre izvođenja bilo kakvog podešavanja, nadogradnje ili održavanja. Opasnost od povreda usled oštrog lista udarne testere. List udarne testere može biti vruć nakon rezanja. Nositi zaštitne rukavice. Redukovati prašinu: UPOZORENJE - Neke vrste prašine, koje nastaju usled finog brušenja brusnim papirom, sečenja, brušenja, bušenja i drugih radova, sadrže hemikalije za koje je poznato da uzrokuju rak, urođene poremećaje i druge štete o reproduktivni proces. Neki primeri takvih hemikalija su: - olovo iz premaza koji sadrže olovo, - mineralna prašina iz kamenja u zidovima, cementa i drugih zidarskih materijala, i - arsen i hrom iz hemijski obrađenog drveta. Vaš rizik usled ovakvog opterećenja varira, zavisno od toga, koliko često izvodite ovu vrstu rada. Kako biste redukovali vaše opterećenje ovim materijalima: radite u dobro provetrenom području i radite sa odobrenom zaštitnom opremom, kao npr. takvim maskama protiv prašine, koje su razvijene specijalno za izdvajanje mikroskopski malih čestica filtriranje. To takođe važi za prašine od drugih materijala, kao npr. neke vrste drveta (poput prašine od hrastovine ili bukovine), metali, azbest. Ostale poznate bolesti su npr. alergijske reakcije, oboljenja disajnih puteva. Ne dozvolite da prašina dospe u telo. Poštujte smernice i nacionalne propise (npr. odredbe o zaštiti na radu, odlaganju) koji važe za vaš materijal, osoblje, slučaj primene i mesto obrade. Pokupite čestice koje nastaju na mestu nastanka i ne dozvolite da se talože u okruženju. Za specijalne radove koristite dodatnu opremu. Tako će manje čestica nekontrolisano dospeti u okolinu. Koristite odgovarajuće usisavanje prašine. 1. Deklaracija o usaglašenosti 2. Upotreba u skladu sa namenom 3. Opšte sigurnosne napomene 4. Posebne sigurnosne napomene
Stranica: 7
SRPSKI sr 18 Smanjite zagađenje prašinom tako što: - nastale čestice i izduvni vazduh mašine nećete usmeravati na sebe ili osobe koje se nalaze u blizini ili na nataloženu prašinu, - ćete primeniti uređaj za usisavanje i/ili uređaj za prečišćavanje vazduha, - ćete rani prosto dobro provetravati i usisavanjem održavati u čistom stanju. Metlanje ili duvanje podiže prašinu. - Usisavajte ili perite zaštitnu odeću. Nemojte produvavati, tresti ili četkati. Vidi stranu 2 1 Stezna poluga za fiksiranje reznog lista 2 Potporni kotur reznog lista 3 Rezni list (sa jednobregastom osovinom (T osovina))* 4 Vijak za podešavanje bazne ploče 5 Bazna ploča 6 Poluga za podešavanje oscilatornog kretanja 7 Pločica za zaštitu od pucanja materijala * 8 Stezni uređaj reznog lista 9 Zaštitni obruč za zaštitu od nenamernog dodirivanja reznog lista 10 Zaštitni poklopac 11 Točkić za podešavanje broja udara 12 Taster 13 Dugme za zaključavanje za trajno podešavanje 14 Ručica 15 Mlaznice za usisavanje 16 Depo za ključeve 17 Imbus ključ 18 Baza sa podacima o podešenom uglu rezanja * zavisi od opreme/nije sadržano u obimu isporuke Pre uključivanja uporedite da li mrežni napon i mrežna frekvencija koji su navedeni na pločici s podacima odgovaraju parametrima vašeg strujnog priključka. Uvek spreda priključite FI zaštitnu sklopku (RCD) sa maks. strujom aktivacije od 30 mA. Mašinu ne puštati u rad bez reznog lista. Izvucite utikač iz utičnice, pre izvođenja bilo kakvog podešavanja, nadogradnje, održavanja ili čišćenja. 6.1 Postaviti pločicu za zaštitu od pucanja materijala Opasnost od povreda usled oštrog lista udarne testere. Prilikom postavljanja pločice za zaštitu od pucanja materijala (7) mora se ukloniti rezni list. Okrenuti mašinu, bazna ploča pokazuje nagore. Pločicu za zaštitu od pucanja materijala gurnuti spreda, pritom poštovati sledeće 2 tačke: • Glatka strana pločice je okrenuta nagore. • Prorez je okrenut pozadi (u smeru mrežnog kabla). Ako radite sa postavljenom zaštitnom pločom, onda postavite pločicu za zaštitu od pucanja materijala u zaštitnu ploču. 6.2 Postaviti rezni list Opasnost od povreda usled oštrog lista udarne testere. List udarne testere može biti vruć nakon rezanja. Nositi zaštitne rukavice. Upotrebiti rezni list, koji je prikladan za rezanje materijala. - Zaštitni poklopac (10) po potrebi gurnuti nagore. - Steznu polugu (1) okrenuti unapred do graničnika i držati. - Rezni list (3) postaviti do graničnika. Pritom voditi računa o tome, da zubci testere pokazuju unapred i da pravilno leže u žlebu zaštiitnog kotura reznog lista (2). - Otpustiti steznu polugu (1). (Ona se samostalno okreće nazad u svoju početnu poziciju. Rezni list je sada čvrsto zategnut). 6.3 Rezanje sa usisavanjem prašine - Na mlaznicama za usisavanje (15) priključiti prikladan uređaj za usisavanje. - Za optimalan učinak usisavanja prašine zaštitni poklopac (10) gurnuti nadole. 6.4 Rezanje bez usisavanja prašine - Raditi sa zaštitnim poklopcem (10) gurnutim nagore. 6.5 Kosi rezovi Zaštitni poklopac (10) gurnuti nagore. Ukloniti pločicu za zaštitu od pucanja materijala (7) i crevo za usisavanje. Ovi delovi se prilikom kosih rezova ne mogu upotrebljavati. - Odvijte (4) zavrtanj. - Fußplatte (5) zakriviti. - Svaki podešeni ugao može se pročitati na bazi (18) ploče. Druge uglove podesiti pomoću uglomera. - Vijak (4) ponovo zategnuti. 6.6 Rezanje blizu zida Ukloniti zaštitni poklopac (10), pločicu za zaštitu od pucanja materijala (7) i kružnu i paralelnu vođicu. Ovi delovi se prilikom rezova blizu zida ne mogu upotrebljavati. - Vijak (4) otpustiti toliko da se bazna ploča (5) može malo podići. - Baznu ploču (5) malo podići i gurnuti do graničnika unazad. - Vijak (4) ponovo zategnuti. 7.1 Podesiti oscilatorno kretanje Na poluzi za podešavanje (6) podesiti željeno oscilatorno kretanje. Pozicija „0“ = Oscilatorno kretanje je isključeno . . . Pozicija „III“ = maksimalno oscilatorno kretanje 5. Pregled 6. Uključivanje 7. Upotreba
Stranica: 8
SRPSKI sr 19 Preporučene vrednosti podešavanja vidi stranu 3 Optimalno podešavanje najbolje je utvrditi praktičnim ogledom. 7.2 Podesiti maksimalan broj udara Podesiti maksimalan broj udara na točkiću za podešavanje (11). Ovo je moguće i u toku rada. Preporučene vrednosti podešavanja vidi stranu 3 Optimalno podešavanje najbolje je utvrditi praktičnim ogledom. 7.3 Uključivanje/isključivanje, trajno uključivanje Uklj.:Pritisnuti taster (12). Isklj.:Otpustiti taster (12). Trajno uključivanje:Za trajno uključivanje pritisnuti može se blokirati pritisnuti taster (12) pomoću dugmeta za zaključavanje (13).Za isključivanje taster (12) ponovo pritisnuti. U slučaju trajnog uključenja, mašina nastavlja da radi kada se otrgne iz ruku. Zato mašinu uvek držite sa obe ruke za predviđenu ručku, zauzmite siguran položaj i radite koncentrisano. Redovno čistiti mašinu. Pritom ventilacione otvore na motoru usisati usisivačem. Stezni uređaj reznog lista redovno i temeljno izduvavati komprimovanim vazduhom. Po potebi očistiti otvore iza potpornog kotura reznog lista (2). Povremeno sipati kap ulja na potporni kotur reznog lista (2). Ubadanje U slučaju tankih, mekih radnih materijala listom ubodne testere se može ubosti obradak bez prethodnog bušenja rupe. Koristiti samo kratke resne listove. Samo kod podešavanja ugla na 0°. Vidi sliku na strani 2. Polugu za podešavanje (6) podesiti na poziciju „0“ (oscilatorno kretanje je isključeno). Ubodnu testeru postaviti prednjom ivicom bazne ploče (5) na obradak. Ubodnu testeru u radu čvrsto držati i lagano sprovesti nadole. Kada se rezni list oslobodi može se uključiti oscijlatorno kretanje. Kod debljih obradaka mora se najpre izbušiti rupa u koju se može postaviti rezni list. Koristite samo originalnu Metabo opremu. Koristite samo opremu koja ispunjava zahteve i specifikacije navedene u ovom uputstvu za upotrebu. Bezbedno montirajte opremu. Ako mašina radi u držaču: Dobro pričvrstite mašinu. Gubitak kontrole može da dovede do povreda. Vidi stranu 4. A Kružna i paralelna vođica B Zaštitna ploča (sprečava grebanje osetljivih površina obratka) 10.1 Postaviti kružnu i paralelnu vođicu Za rezanje krugova (Ø 100 - 360 mm) i rezova paralelnih nekoj ivici (maks. 210 mm). Postaviti kružnu vođicu (vidi sl. I) - Šipku kružne i paralelne vođice bočno gurnuti u baznu ploču (centrirajući vrh (C) usmeren je nadole). - Podesiti željeni prečnik (d). - Vijak (b) zategnuti. Postaviti paralelnu vođicu (vidi sl. II) - Šipku kružne i paralelne vođice bočno gurnuti u baznu ploču. (Centrirajući vrh (c) je okrenut nagore). - Podesiti dimenziju (e) - Vijak (b) zategnuti. Da bi se smanjilo pomeranje reznog lista, preporučujemo upotrebu jako debelih reznih listova: 6.23694, 6.23679, 6.23685 Kompletni program dodataka vidi www.metabo.com ili katalog. Popravke na električnim uređajima smeju da sprovode samo električari! Neispravan vod za priključak na mrežu sme da se zameni samo specijalnim, originalnim vodom za priključak na mrežu firme Metabo, koji se može nabaviti preko servisa firme Metabo. Molimo Vas da se s Vašim Metabo električnim uređajem za popravku obratite Vašem Metabo zastupništvu. Adresu možete naći na www.metabo.com. Liste rezervnih delova možete preuzeti na www.metabo.com. Sledite zakonske propise za odlaganje u skladu sa zaštitom životne sredine i za recikliranje i rashodovanih mašina, pakovanja i opreme. Samo za EU države: Nemojte bacati električne uređaje u kućno smeće! U skladu s evropskom smernicom 2012/19/EU o električnim i elektronskim dotrajalim uređajima i primenom u nacionalnom pravu dotrajali električni uređaji se moraju odvojeno sakupljati i isporučiti na reciklažu u skladu sa zaštitom životne sredine. Objašnjenja u vezi podataka na strani 3. Zadržano pravo na promene u smislu tehničkog unapređenja. M =obrtni momenat T1 =Najveća debljina materijala u drvetu 8. Čišćenje, održavanje 9. Saveti 10. Oprema 11. Popravka 12. Zaštita životne sredine 13. Tehnički podaci
Stranica: 9
SRPSKI sr 20 T2 =Najveća debljina materijala u metalima koji ne sadrže gvožđe T3 =Najveća debljina materijala u čeličnom limu n0 =Broj udara pri praznom hodu P1 =nazivna ulazna snaga P2 =izlazna snaga m =težina bez mrežnog kabla Merne vrednosti određene prema EN 62841. Mašina zaštitne klase II ~ naizmenična struja Navedeni tehnički podaci imaju toleranciju (prema odgovarajućim važećim standardima). Emisione vrednosti Ove vrednosti omogućavaju procenu emisije električnog uređaja i upoređivanje različitih električnih uređaja. U zavisnosti od uslova upotrebe, stanja električnog uređaja ili upotrebljenih alata stvarno opterećenje može biti više ili niže. Prilikom procene obračunajte pauze i faze niskog opterećenja. Na osnovu prilagođenih vrednosti za procenu ustanovite zaštitne mere za korisnika npr. organizatorske mere. Ukupna vrednost vibracije (vektorska suma tri pravca) određena prema EN 62841: ah,CM =emisiona vrednost vibracije (Rezanje metalnog lima) ah,CW =emisiona vrednost vibracije (Rezanje drveta) Kh,... = Nesigurnost (vibracija) Tipični nivo zvuka označen sa A: LpA =Nivo zvuka LWA =Nivo jačine zvuka KpA, KWA=Nesigurnost Nositi zaštitu za sluh!
Robna marka:
Metabo
Proizvod:
pile
Naziv/model:
STEB 65 Quick
Vrsta datoteke:
PDF
Dostupni jezici:
Hrvatski, Albanski, Makedonski