SBE 650 priručnik
Metabo SBE 650 priručnik

Korisnički priručnik za Metabo SBE 650 u Hrvatski. Ovaj PDF priručnik ima 12 stranica/e.

PDF 12 1.1mb
Metabo SBE 650 priručnik
Prethodna stranica

Pogledajte priručnik za Metabo SBE 650 ispod. Sve priručnike na ManualsCat.com možete pogledati potpuno besplatno. Pomoću gumba „Odaberi jezik“ možete odabrati jezik priručnika koji želite pogledati.

MANUALSCAT | HR

Pitanje i odgovori

Imate pitanje o Metabo SBE 650, ali ne možete pronaći odgovor u korisničkom priručniku? Možda vam korisnici ManualsCat.com mogu pomoći da odgovorite na vaše pitanje. Ispunjavanjem donjeg obrasca, vaše pitanje će se pojaviti ispod priručnika za Metabo SBE 650. Molimo vas da opišete svoje poteškoće s Metabo SBE 650 što preciznije možete. Što je vaše pitanje preciznije, veće su šanse da brzo dobijete odgovor od drugog korisnika. Automatski ćete dobiti e-poštu da vas obavijestimo kada netko reagira na vaše pitanje.

Postavite pitanje o Metabo SBE 650

Stranica: 1
www.metabo.com hr Orginalne upute za rukovanje 5 B 650 BE 650 SB 650 SBE 650 SBE 650 Impuls
Stranica: 2
HRVATSKI hr 5 Orginalne upute za rukovanje Sa potpunom odgovornošću izjavljujemo: da su ove bušilice/udarne bušilice, identificirane prema tipu i serijskom broju *1), sukladne svim zahtjevima pravilnika *2) i standarda *3). Tehnička dokumentacija *4) - pogledajte stran 3. SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls: Udarna bušilica je pogodna za bušenje bez udarca u metalu, drvu, plastici i sličnim materijalima, te za udarno bušenje u betonu, kamenu sličnim materijalima. B 650, BE 650: Bušilica je pogodna za bušenje bez udarca u metalu, drvu, plastici i sličnim materijalima. BE 650, SBE 650, SBE 650 Impuls: Ovaj stroj je pogodan za narezivanje navoja i uvijanje vijaka. Korisnik snosi punu odgovornost za štete nastale nepropisnom upotrebom. Opće prihvaćena pravila o prevenciji nezgoda i priložene sigurnosne informacije se moraju uzeti u obzir tijekom korištenja ovih uređaja. Radi osobne zaštite i zaštite vašeg električnog alata, obratite posebnu pozornost na dijelove teksta uz ovaj simbol! UPOZORENJE - Pažljivo čitanje ove upute će smanjiti rizik od ozljeda. U slučaju prodaje ili proslijede ovog električnog alata, priložite uz njega i ovaj dokument Opće sigurnosne upute za električni alat UPOZORENJE - Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepridržavanje svih sigurnosnih upozorenja i uputa može dovesti do strojnog udara, požarai/ili ozbiljnih ozljeda. Sačuvajte sve sigurnosne upute i informacije radi budućih potreba! Pojam "električni alat" u ovim upozorenjima se odnosi na Vaš stroj sa mrežnim napajanjem (sa kablom) kao i na baterijski (bežični). 3.1 Sigurnost radnog prostora a) Čuvajte čistoću radnog prostora i dobro rasvijetljenost. Nered ili tamni radni prostor su veliki uzročnici nezgoda. b) Nemojte radite sa ovim električnim strojom u eksplozivnoj okolici u kojoj ima gorivi tekučina, plinova ili prašina. Električni alat stvara iskre, koje mogu praha ili paru upaliti. c) Držite djecu i promatrače podalje od ovog stroja u radu. Kod skretanja pažnje možete izgubiti kontrolu nad strojem. 3.2 Električna sigurnost a) Utikač električnih alata moraju odgovarati mrežnim utičnicama. Nikada nemojte modificirati utikača nniti na koji način. Nikada koristiti nikakve adaptere utikača sa uzemljenim električnim alatima. Orginalni utikač i odgovarajuće utičnice uvelike smanjuju rizik od električnog udara. b) Izbjegavajte kontakt tjela sa uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako Vam je tijelo uzemljeno. c) Nemojte izlagati električni stroj kiši ili uvjetima povećane vlage. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako Vam voda uđe u alat. d) Nikada ne koristete mrežni kabel nenamjenski za nošenje, vješanje stroja ili za vađenje utikača iz utičnice. Držite kabel podalje od vrućine, ulja, oštrih rubova ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni mrežni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara. e) Kada radite sa električnim strojem na otvorenome, koristite produžne kablove prikladne za vanjsku uporabu. Korištenje kablova prikladnih za vanjsku uporabu značajno smanjuje opasnost od električnog udara. f) Ako vam nije moguće izbjeći radu sa električnim stroju u okolini povećane vlage, koristite zaštitnu sklopku za struju. Korištenje zaštitne strujne sklopke smanjuju rizik od električnog udara. 3.3 Osobna sigurnost a) Budite na oprezu, pazite što radite i razumno koristite električni alat. Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem drogama, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada sa električnim alatom može prouzročiti ozbiljne ozljede. b) Koristite sredstva za osobnu zaštitu i zaštitu za oči. Zaštitna oprema kao što je maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštita za uši, kada se koriste u prikladnim uvjetima, smanjuju mogućnost ozljeda c) Spriječite slučajna pokretanja električnog alata. Provjerite da li je prekidač u isključenom položaju prije priključenja na mrežno napajanje i/ili bateriju, podizanja ili nošenja alata. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključenje na napajanje dok je prekidač u uključenom položaju, povećavaju opasnost od ozljeda d) Uklonite bilo kakav ključ za podešavanje ili stezanje prije uključenja električnog alata. Ključevi za podešavanje ili stezanje, ostavljeni na 1. Izjava o sukladnosti 2. Namjena stroja 3. Opće sigurnosne upute
Stranica: 3
HRVATSKI hr 6 rotirajućim dijelovima električnog alata može prouzročiti ozbiljne tjelesne ozljede. e) Izbjegavajte nenormalno držanje tijela. Uvijek stojite stabilno i sigurno na nogama i držite ravnotežu. Ovo će omogućiti bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama. f) Nosite propisnu prikladnu odjeću. Nemojte nositi široku odjeću i nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite podalje od rotirajućih dijelova pomičnih alata Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogu biti uhvaćeni pomičnim dijelovima električnog alata. g) Ako postoj mogućnost da na stroj priključite vrećice ili kasete sa filterima za prah, uvjerite se da su ispravno priključeni i korišteni. Korištenje usisivača za prah smanjuje ugrožavanje od prašine.{ 3.4 Pažljivo postupanje i korištenje električnog alata a) Nemojte preopterećivati električni alat. Koristite pravilan alat za posao koji obavljate. Sa pravilnim alatom ćete posao obaviti bolje i sigurnije uz opterećenje stroja za koje je naznačen. b) Nemojte koristiti električni alat ako mu je prekidač u kvaru. Svaki električni alat koji se ne može kontrolirati ugrađenim prekidačem je opasan i mora se popraviti. c) Izvucite mrežni utikač iz utičnice i/ili baterijski paket iz stroja prije bilo kakvih podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata. Ovakve mjere predostrožnosti smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja stroja. d) Električni alat spremajte van dosega djece. Nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate sa električnim alatima ili ovim uputama da rade sa njime. Električni alati su opasni u rukama neiskusnih i neobučenih osoba. e) Održavajte svoj električni alat pažljivo. Pregledavajte redovito pokretne dijelove stroja dali se kreču i da nisu nepokretni. Dali su čvrsto u ležištu i da nisu napukli, ili su u stanju koje bi moglo utjecati na normalan rad. Ukoliko uočite oštećene dijelove, popravite stroj prije daljnje uporabe. Mnoge nezgode se događaju zbog loše održavanih strojeva. f) Održavajte rezni alat da je u oštrom i čistom stanju. Pažljivo održavan rezni alat sa oštrim rezačom se lakše vode i teže zakoče pri radu. g) Električni alat, pribor i priključni alat itd. koristite sukladno ovim naputcima. Imate uvijek u vidu radne uvjete i posao koji treba obaviti. Korištenje električnog alata u poslovima za koje nije namijenjen može dovesti do opasnih situacija. 3.5 Pažljivi postup i korištenje alata sa akumulatorskim pogonom a) Punite baterijske pakete samo na punjačima koj proizvođač preporučuje. Za punjač koj je namjenjen za određenu vrstu akumulatora, postoj opastnost požara, ako se koristi drugi baterijski paketi osim namjenjeni. b) Koristite samo za stroj namjenjene baterijske pakete. Uporaba drugih nenamjenski akumulatora poveča rizik od ozljeda i opastnost požara, c) Držite ne korišten baterijski paket dalje od spajalica, kovanica, ključeva, čavlova, vijaka ili drugim manjim meltalnim stvarima, kako bi spriječili kratki spoj na kontaktima akumulatora. Kratki spoj među kontatka akumulatora može posljediti opekline ili vatru. d) Pri neispravnom korištenju, postoj mogučnost da tekučina curi iz baterijskog paketa. Izbjegavajte kontakt sa njom. U slučaju dohvata sa tekučinom operite je sa vodom. Ako vam dostigne tekučina u oči, dodatno potražite zahtjev liječničke pomoći. Istjecanje akumulatorske tekučine može kožu podražati ili opeći. 3.6 Popravci a) Dajte Vaš električni alat za popravak kvalificiranoj osobi, da Vam uradi servis samo sa originalnim rezervnim dijelovima. Ovime će sigurnost električnog alata biti zadržana. Koristite zaštitu za uši uz rad sa udarnim buši- licama. Izloženost buci može prouzročiti oštećenje ili gubitak sluha. Koristite dodatnu ručku, ukoliko je isporučena uz stroj. Gubitak kontrole nad strojem može prou- zročiti ozljede. Držite električni alat za izolirane površine za držanje, kada radite na mjestima gdje rezni alat može doći u kontakt sa skrivenim žicama ili vlastitim kablom. Ukoliko rezni pribor dotakne „živu“ žicu, metalni dijelovi stroja bi mogli doći na potencijal faze i prouzročiti električni udar. Izvucite utikača iz mreže prije nego što namještate/ mjenjate ili održavate nešto na stroju. Pazite da je područje na kojem želite raditi bez mrežnih kablova, plinske ili vodovodne instalacije! Izbjegavajte slučajna pokretanja stroja tako da prije izvlačenja mrežnog utikača ili u slučaju nestanka električne struje odbravite prekidač i provjerite da li je u isključenom položaju. Nemojte dirati priključeni alat ili pribor dok rotiraju! Otpatke, strugotine i slične materijale uklanjajte samo dok je stroj u mirovanju. Posebna pažnja kod uvijanja vijaka, u slučaju tvrdog okretnog momenta (uvijanje u metričim ili colnim navojima u metal)! Glava vijka se može odlomiti ili je moguć veliki povratni moment na ručki. Ako se radni pribor/alat zaglavi, mogu nastati velike sile. Uvijek držite električni alat čvrsto, zauzmite siguran položaj/stav i koncentrirano radite. Osigurajte manje komade. Npr. stezanjem u škripac ili na radni stol sa stolarskim stegama. 4. Posebne sigurnosne upute
Stranica: 4
HRVATSKI hr 7 Smanjivanje prašinskog opterećenja: Čestice koje se stvaraju tijekom rada mogu sadržavati tvari koje mogu uzrokovati karcinom, alergijske reakcije, bolesti dišnih putova, urođene mane ili druge natalne probleme. Primjer tih tvari su: Olovo (u boji koja sadrži olovo), mineralnu prašinu (iz cigle, betona itd.), dodatke za tretiranje drva (kromati, zaštita drva), neke vrste drva (prah od hrasta ili bukve), metale, azbest. Rizik ovisi o tome koliko dugo vremena su radnik i osobe u neposrednoj blizini bili izloženi ovakvim tvarima. Prašini se ne smije dozvoliti da uđe u tijelo. Da se smanji opterećnje sa tim tvarima: Osigurajte dobru ventilaciju radnog prostora i nosite prikladnu zaštitnu opremu, kao što su npr. respiratori sposobni filtrirati mikroskopski male čestice. Pridržavajte se odredba za matrijal, osoblje, primjeni slučaj i mjesto uporabe (npr. odredba za zaštitu na radnu ili uklanjanje otpada). Prikupite čestice gdje nastaju i izbjegavajte njihovo odlaganje u okolici. Koristite prikladan pribor. Zbog toga će biti manja količina čestice nekontrolirano u okolici. Koristite prikladan usisivač prašine. Smanjite opterećnje prašine: - ne držite izlazni zrak iz stroja kao i čestice koje izlaze, prema sebi niti prema promatračima ili na nanošenu prašinu, - upotrebite usisivač za prašinu i/ili čistać za zrak, - zračite radno mjesto dobro i držite ga sa usisavanjem čisto. Čišćenje metlom ili otpuhivanje diže prašinu. - Zaštitnu odjeću usisajte ili operite. Nemojte ispuhati, lupati ili četkati. Pogledajte stranicu 2. 1 Ključ za steznu glavu (za steznu glavu sa zupčastim steznim mehanizmom) * 2 Stezna glava sa zupčastim steznim mehanizmom * 3 Brzostezna glava Futuro Plus * 4 Graničnik dubine bušenja * 5 Dodatna bočna ručka * 6 Birača smjera vrtnje * 7 Klizni prekidač za normalno/udarno bušenje * 8 Prekidač za impulsnu funkciju * 9 Gumb za blokadu (kontinuirani rad) 10 Okidač 11 Kotačić za podešavanje brzine vrtnje * *ovisno o značajkama / modelu stroja Prije stavljanja u pogon provjerite da li radni napon i radna frekvencija alata odgovaraju mrežnom naponu i mrežnoj frekvenciji na mjestu uporabe alata. U krug mrežnog napajanja stroja uvijek montirajte zaštitnu (RCD) sklopku sa maksimalnom strujom okidanja od 30 mA. BE 650, SBE 650, SBE 650 Impuls: Provjerite dotegnutost stezne glave: Nakon prvog bušenja (u smjeru kazaljke na satu), odvijačem sigurnosni vijak unutar stezne glave čvrsto stegnite. Pažnja: Lijevi navoj! (pogledajte poglavlje 7.9) 6.1 Postavljanje dodatne bočne ručke (SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls) Iz sigurnosnih razloga, uvijek koristite isporučenu bočnu ručku. Otvorite stezni prsten okretanjem ručke (5) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Dodatnu bočnu ručku postavite na okov stroja. Umetnite graničnik dubine bušenja (4). Stegnite bočnu ručku pod kutom koji odgovara poslu kojega ćete obavljati. 7.1 Podešavanje graničnika dubine bušenja (SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls) Otpustite ručku (5). Postavite graničnik dubine bušenja (4) na željenu dubinu bušenja i ponovo pritegnite ručku. 7.2 Uključenje/isključenje stroja Za pokretanje stroja, pritisnite okidač (10). BE 650, SBE 650, SBE 650 Impuls: Dubinom pritiska na okidač regulirajte brzinu vrtnje stroja. Sa pritisnutim okidačem, pritisnite gumb za blokadu (9) i pustite okidač. Za isključenje stroja, pritisnite i otpustite okidač. U kontinuiranom radu stroj je stalno u pogonu i ako bude iščupan iz Vaših ruku. Iz tog razloga uvijek držite stroj objema rukama koristeći priloženu dodatnu ručku, zauzmite stabilan stav pri radu i budite koncentrirani. 7.3 Podešavanje brzine vrtnje (BE 650, SBE 650, SBE 650 Impuls) Sa kotačićem (11) odrediti maksimalnu brzinu vrtnje. Pogledajte stranu 4 za informacije o preporučenim brzinama vrtnje tijekom bušenja. 7.4 Biranje načina rada normalno/udarno bušenje (SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls) Željeni način rada postavite kliznim prekidačem (7). Bušenje Udarno bušenje Kod udarnog bušenja radite pri postavkama većih brzina vrtnje. Udarno i normalno bušenje se izvodi samo rotacijom u smjeru kazaljke na satu. 5. Pregled 6. Početak rada 7. Korištenje stroja
Stranica: 5
HRVATSKI hr 8 7.5 Postavljanje smjera vrtnje (BE 650, SBE 650, SBE 650 Impuls) Pomičite birač smjera vrtnje (6) samo u potpunom mirovanju motora stroja. Postavljanje smjera vrtnje: R = Vrtnja u smjeru kazaljke na satu L = Vrtnja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu Uvijte steznu glavu čvrsto na osovinu stroja i stegnite sigurnosni vijak unutar stezne glave odvijačem. (Pažnja: Lijevi navoj!) U suprotnom može doći do otpuštanja stezne glave sa osovine stroja kod vrtnje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (npr. kod odvijanja vijaka). 7.6 Uključenje/isključenje impulsne funkcije (SBE 650 Impuls) Nemojte predugo raditi u impulsnom načinu rada! (Motor bi se mogao pregri- jati.) Pritisnite prekidač za impulsnu funkciju (8). 0 = Impulsna funkcija isključena = Impulsna funkcija uključena 7.7 Zamjena priključnog alata Brzostezna glava Futuro Plus (3) Brzostezna glava sa metalnom čahurom: Pogledajte slike na strani 2. Umetnite alat. Držite prsten (a) i okrećite čahuru (b) drugom rukom u smjeru "GRIP, ZU", sve dok se mehanički otpor, kojega je moguće osjetiti, ne savlada. Pažnja! Alat još nije stegnut dovoljno! Nastavite okretati čahuru (mora se čuti zvuk „klik“kod okretanja), sve dok je to moguće – tek sada je alat sigurno i čvrsto pritegnut u steznu glavu. Ako je osovina priključnog alata od mekšeg materijala, možda će nakon kraćeg vremena rada biti potrebno dotegnuti steznu glavu. Otvaranje stezne glave: Držite prsten (a) i okrećite čahuru (b) drugom rukom u smjeru "AUF, RELEASE". Napomena: Zvuk škripanja koji se može čuti nakon otvaranja stezne glave (je funkcionalan), će prekinuti sa okretom čahurom u suprotnom smjeru. Ako je stezna glava vrlo jako stegnuta: Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Pridržite steznu glavu vilastim ključem za ravne površine na vrhu glave i okrenite čahuru (b) snažno u smjeru "AUF, RELEASE". Brzostezna glava sa plastičnom čahurom: Pogledajte slike na strani 2. Umetnite alat. Držite prsten (a) i okrećite čahuru (b) drugom rukom u smjeru "GRIP, ZU", sve dok se mehanički otpor, kojega je moguće osjetiti, ne savlada. Ako je osovina priključnog alata od mekšeg materijala, možda će nakon kraćeg vremena rada biti potrebno dotegnuti steznu glavu. Otvaranje stezne glave: Držite prsten (a) i okrećite čahuru (b) drugom rukom u smjeru "AUF, RELEASE". Ako je stezna glava vrlo jako stegnuta: Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Pridržite steznu glavu vilastim ključem za ravne površine na vrhu glave i okrenite čahuru (b) snažno u smjeru "AUF, RELEASE". 7.8 Zamjena priključnog alata Stezna glava sa zupčastim steznim mehanizmom (2) Pogledajte slike na strani 2. Pritezanje alata: Umetnite alat u steznu glavu i ključem (1) jednoliko stegnite umetanjem ključa u sve tri rupe stezne glave. Vađenje alata: Otvorite steznu glavu (2) ključem (1) i izvadite alat. 7.9 Skidanje stezne glave B 650, BE 650, SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls: Steznu glavu se može skinuti za odvijanje ili zavijanje. Nastavak odvijača umetnite direktno u šesterokutni dosjed na osovini. Nastavak odvijača (pribor: kataloški broj 6.31281) će se držati u osovini ako se montira stezna čahura. Brzostezna glava Futuro Plus Pogledajte stranu 4, slika A. Odvijte sigurnosni vijak, ako ga ima. Pažnja: Lijevi navoj! Držite osovinu vilastim ključem. Steznu glavu lagano udarite gumenim čekićem na zategnuti šesterokutni ključ da se stezna glava otpusti na osovini, potom je odvrnite. Stezna glava sa zupčastim steznim mehanizmom Pogledajte stranu 4, slika B. Odvijte sigurnosni vijak, ako ga ima. Pažnja: Lijevi navoj! Držite osovinu vilastim ključem. Stavite ključ u jednu od rupa na steznoj glavi i lagano ga udarite gumenim čekićem da se stezna glava otpusti na osovini, potom je odvrnite. Čišćenje brzostezne glave: Nakon dužeg rada steznu glavu držati s otvorom prema dolje i više puta potpuno otvoriti i zatvoriti. Prašina koja se nakupila pri tome tada ispada iz stezne glave. Preporučuje se redovita uporaba raspršivača za čišćenje stezne čeljusti i otvora stezne glave. f Koristite samo originalni Metabo pribor. Koristite isključivo pribor koji ispunjava sve zahtjeve i specifikacije dane u ovoj uputi. 8. Održavanje 9. Pribor
Stranica: 6
HRVATSKI hr 9 Pribor priključujte na siguran način. Ukoliko će raditi stroj u držačima: Učvrstite i osigurajte stroj. Gubljenje kontrole može donesti ozbiljne ozljede. Za kompletan asortiman pribora, pogledajte na www.metabo.com ili u katalog pribora. Električni alat smiju popravljati isključivo kvalificirani električari! Kontaktirajte svog lokalnog distributera ukoliko je Vašem Metabo alatu potreban popravak. Adresa pogledajte na www.metabo.com. Listu rezervnih dijelova možete skinuti sa www.metabo.com. Držite se nacionalnih propisa za ekološko odlaganje i reciklažu odsluženih električnih strojeve, pakovanja i pribora. Samo za zemlje EU-a: nikada ne odlagati električne alate u kućni otpad! Sukladno Europskoj odredbi 2002/96/EC koja se odnosi električne i elektronske strojeve kao i provedbu u nacionalnom zakonu, korišteni električni alati moraju se odvojeno sakupljati i odlagati na ekološki prihvatljiv način u centrima za recikliranje. Objašnjenja uz informacije na strani 3. Pridržavamo pravo modifikacija koje su u cilju tehničkog unaprjeđenja alata. P1 = nazivna ulazna snaga P2 = nazivna izlazna snaga n0 = brzina vrtnje bez opterećenja n1 = brzina vrtnje pod opterećenjem s max. = maksimalni broj udaraca ø max. = maksimalni promjer bušenja G = navoj osovine H = osovina sa šesterokutnim prihvatom m = težina bez mrežnog kabla D = promjer okova stroja Mjerene vrijednosti ustanovljene sukladno sa EN 60745. Stroj u zaštiti klase II ~ Izmjenično napajanje Prikazane tehničke specifikacije su podložne tolerancijama (sukladno važećim standardima). Razina emisije Razina emisije vibracija može se koristiti kao preliminarna procjena izloženosti i isto tako se može koristiti za uspored raznih električnih alata. Također treba uzeti u obzir radni način, kao i stanje električnog alata i radnog pribora koj može značajno smanjiti ili povečati stvarnu razinu izloženosti kroz ukupni period rada. Kod procjene izloženosti vibracijama treba također uzeti u obzir vremena kada je stroj isključen ili radi sa manjim opterećenjem. Odredite dodatne mjere sigurnosti koje će zaštititi rukovaoca strojem od učinaka vibracija: organizacija rada. Ukupna vrijednost vibracija (suma vektora triju smjerova) je određena sukladno EN 60745: ah, ID = vrijednost emisije vibracija (udarno bušenje u beton) ah, D = vrijednost emisije vibracija (bušenje u metal) Kh,ID,Kh,D = nepouzdano (vibracija) Tipični A–učinci primijećenih razina buke: LpA = razina zvučnog pritiska LWA = razina akustične snage KpA, KWA = nepouzdano (razina buke) Tijekom rada razina buke može premašiti 80 dB(A). Koristite zaštitu za uši! 10. Popravci 11. Zaštita okoliša 12. Tehnički podaci
Robna marka:
Metabo
Proizvod:
bušilice
Naziv/model:
SBE 650
Vrsta datoteke:
PDF
Dostupni jezici:
Hrvatski