KGS 18 LTX 216 priručnik
Metabo KGS 18 LTX 216 priručnik

Korisnički priručnik za Metabo KGS 18 LTX 216 u Hrvatski. Ovaj PDF priručnik ima 36 stranica/e.

PDF 36 1.1mb

Pogledajte priručnik za Metabo KGS 18 LTX 216 ispod. Sve priručnike na ManualsCat.com možete pogledati potpuno besplatno. Pomoću gumba „Odaberi jezik“ možete odabrati jezik priručnika koji želite pogledati.

MANUALSCAT | HR

Pitanje i odgovori

Imate pitanje o Metabo KGS 18 LTX 216, ali ne možete pronaći odgovor u korisničkom priručniku? Možda vam korisnici ManualsCat.com mogu pomoći da odgovorite na vaše pitanje. Ispunjavanjem donjeg obrasca, vaše pitanje će se pojaviti ispod priručnika za Metabo KGS 18 LTX 216. Molimo vas da opišete svoje poteškoće s Metabo KGS 18 LTX 216 što preciznije možete. Što je vaše pitanje preciznije, veće su šanse da brzo dobijete odgovor od drugog korisnika. Automatski ćete dobiti e-poštu da vas obavijestimo kada netko reagira na vaše pitanje.

Postavite pitanje o Metabo KGS 18 LTX 216

Stranica: 1
www.metabo.com hr Originalne upute za rad 5 mk Оригинално упатство за работа 12 sq Manuali origjinal i përdorimit 20 sr Originalno uputstvo za rad 27 KGS 216 KGS 216 M KGSV 216 M KGS 254 M KGS 305 M KGS 18 LTX 216
Stranica: 2
HRVATSKI hr 5 Originalne upute za rad 1. Izjava o sukladnosti 2. Namjenska uporaba 3. Opće sigurnosne upute 4. Posebne sigurnosne upute 5. Pregled 6. Sastavljanje i transport 7. Detaljan opis uređaja 8. Početak rada 9. Rukovanje 10. Održavanje i njega 11. Savjeti i trikovi 12. Dodatna oprema 13. Popravci 14. Zaštita okoliša 15. Problemi i kvarovi 16. Tehnički podatci U isključivoj odgovornosti izjavljujemo: ove kružne pile za koso rezanje identificirane su prema tipu i serijskom broju *1), u svim zahtjevima odgovaraju jasnim pravilima smjernica *2) i normi *3). Tehnička dokumentacija *4) – pogledajte stranicu 5. Preklopna pila namijenjena je za uzdužno i poprečno rezanje, za izradu kosih i dvostrukih kosih rezova. Također se može koristiti za izradu žljebova. Smiju se obrađivati isključivo materijali za koje je prikladan odgovarajući list pile (za odgovarajuće listove pile vidi odjeljak 12. Dodatna oprema. Izratci moraju biti unutar propisanih dimenzija (vidi odjeljakl16. Tehnički podaci). Ovim se uređajem ne smiju rezati izratci s okruglim ili nepravilnim poprečnim presjekom (npr. drvo za loženje), jer prilikom rezanja nemaju čvrst oslonac. Za rezanje visokih rubova na ravnim izratcima potrebno je koristiti odgovarajući nastavak za sigurno vođenje. Svaka drugačija uporaba smatra se nepravilnom. Nepravilnom uporabom, preinakama na uređaju ili uporabom dijelova koje nije provjerio i odobrio proizvođač mogu nastati nepredvidive štete. Radi osobne zaštite i zaštite vašeg električnog alata, obratite posebnu pozornost na dijelove teksta uz ovaj simbol! UPOZORENJE - Za smanjenje rizika od ozljeda treba pažljivo pročitati ove Upute za uporabu. U slučaju prodaje ili prosljeđivanja ovog električnog alata, priložite uz njega i ovaj dokument. Opće sigurnosne upute za električni alat UPOZORENJE – Pročitajte sve sigurnosne upute, naputke, ilustracije i tehničke podatke s kojima je opremljen Vaš električni alat. Nepoštivanje prilikom održavanja niže navedenih uputa može uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede. Sačuvajte sve sigurnosne upute i informacije radi budućih potreba! Pojam "električni alat" u ovim upozorenjima se odnosi na Vaš stroj sa mrežnim napajanjem (sa kablom) kao i na akumulatorski (bežični) alat. 3.1 Sigurnost radnog prostora a) Čuvajte čistoću radnog prostora i dobro osvijetljenost. Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokovati nezgode. b) Nemojte radite s ovim električnim strojem u eksplozivnoj okolici u kojoj ima zapaljivih tekućina, plinova ili prašine. Električni alat stvara iskre koje mogu zapaliti prašinu ili paru. c) Držite djecu i promatrače podalje od ovog stroja u radu. Kod skretanja pažnje možete izgubiti kontrolu nad strojem. 3.2 Električna sigurnost a) Utikač električnih alata moraju odgovarati mrežnim utičnicama. Nikada nemojte modificirati utikača niti na koji način. Ne koristite adapterski utikač zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatom. Orginalni utikač i odgovarajuće utičnice uvelike smanjuju rizik od električnog udara. b) Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako Vam je tijelo uzemljeno. c) Alat držite podalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od strujnog udara. d) Ne upotrebljavajte priključni kabel za nošenje, vješanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz mrežne utičnice. Priključni kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pomičnih dijelova uređaja. Oštećeni ili zapleteni priključni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara. e) Ako s električnim alatom radite na otvorenom, rabite isključivo produžni kabel koji je prikladan za uporabu na otvorenom. Uporaba produžnog kabela prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara. f) Ako je pogon električnog alata u vlažnoj okolini neizbježan, koristite zaštitnu sklopku struje kvara. Korištenje zaštitne strujne sklopke smanjuju rizik od električnog udara. 3.3 Osobna sigurnost a) Budite na oprezu, pazite što radite, razumno i pametno koristite električni alat. Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada sa električnim alatom može prouzrokovati ozbiljne ozljede. b) Koristite sredstva za osobnu zaštitu i zaštitu za oči. Zaštitna oprema kao što je maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštita za uši, kada se koriste u prikladnim uvjetima, smanjuju mogućnost ozljeda c) Spriječite slučajna pokretanja električnog alata. Provjerite da li je prekidač u isključenom položaju prije priključenja na mrežno napajanje i/ili bateriju, podizanja ili nošenja alata. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključenje na napajanje dok je prekidač u uključenom položaju, povećavaju opasnost od ozljeda. d) Prije uključivanja električnog uklonite sve ključeve za podešavanje ili stezanje. Ključevi za podešavanje ili stezanje, ostavljeni na rotirajućim dijelovima električnog alata mogu prouzročiti ozbiljne tjelesne ozljede. e) Izbjegavajte neprirodan položaj tijela. Pobrinite se uvijek za stabilan položaj i uvijek držite ravnotežu. Ovo će omogućiti bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama. f) Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu i odjeću držite dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti pomični dijelovi. g) Ako postoj mogućnost da na stroj priključite vrećice ili kasete s filtrima za prašinu, uvjerite se da su ispravno priključeni i korišteni. Korištenje usisivača za prašinu smanjuje ugrožavanje od prašine. h) Nemojte lakomisleno smatrati da ste sigurni i nemojte ignorirati sigurnosna pravila za električne alata čak ni onda kada ste nakon višestruke uporabe upoznati s električnim alatom. Samo jedan trenutak nepažnje dovoljan je za nastanak ozbiljnih ozljeda. 3.4 Uporaba i održavanje električnog alata a) Ne preopterećujte uređaj. Za svaki posao upotrebljavajte prikladan i za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom posao ćete obaviti lakše, brže i sigurnije. b) Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan. Električni alat koji se više ne može uključivati i isključivati opasan je i mora se popraviti. c) Alat prije podešavanja, izmjene opreme i odlaganja isključite iz izvora napajanja i/ili izvadite komplet akumulatora, ako se vadi iz uređaja. Ovakve mjere predostrožnosti smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja stroja. d) Električni alat spremajte izvan dosega djece. Rukovanje alatom zabranjeno je osobama koje nisu s njim upoznate ili koje nisu pročitale ove upute. Električni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe. e) Redovno održavajte električne alate i dodatnu opremu. Redovno provjerite ispravnu funkciju pokretnih dijelova i da isti nisu zaglavljeni, provjerite da li dijelovi puknuti ili toliko oštećeni, da se to negativno odražava na funkciju električnog alata. Ukoliko uočite oštećene dijelove, popravite stroj prije daljnje uporabe. Loše održavani električni alati uzrok su mnogih nezgoda. f) Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Pažljivo održavani rezni alati s oštrim oštricama manje će se zaglaviti i lakše se s njima radi. g) Električni alat, dodatnu opremu, radne alate, itd. upotrebljavajte prema ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i radove koje treba izvršiti. Upotreba električnog alata za poslove izvan njegove predviđene upotrebe može dovesti do opasnih situacija. h) Ručke i zahvatne površine održavajte suhima, čistima i bez ulja i masti. Skliske ručke i zahvatne površine onemogućuju sigurno rukovanje i alat se teško kontrolira u neočekivanim situacijama. 3.5 Uporaba i održavanje akumulatorskih alata a) Punite akumulatore samo na punjačima koje preporučuje proizvođač. Za punjač koji je namijenjen za određenu vrstu akumulatora, postoj opasnost požara ako se koristi drugi akumulatorski paketi osim namjenjeni. b) Koristite samo za stroj namijenjene akumulatorske pakete. Upotreba drugih akumulatora može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara. c) Nekorištene akumulatore držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata. Kratki spoj između kontakata akumulatora može uzrokovati opekline ili požar. d) Kod pogrešne primjene iz akumulatora može isteći tekućina. Izbjegavajte kontakt s ovom tekućinom. Kod slučajnog kontakta zahvaćeno mjesto treba isprati vodom. Ako vam tekućina uđe u oči, zatražite pomoć liječnika. Tekućina istekla iz akumulatora može uzrokovati nadraženost kože i opekline. e) Ne upotrebljavajte oštećene ili izmijenjene akumulatore. Oštećeni ili izmijenjeni akumulatori mogu neočekivano reagirati i mogu uzrokovati požar, eksploziju ili ozljede. f) Držite alat i akumulatore dalje od vatre i visokih temperatura. Izlaganje vatri ili temperaturi višoj od 130 °C može uzrokovati eksploziju. g) Poštujte sve upute za punjenje i akumulator i alat ne punite pri temperaturama izvan vrijednosti koje su propisane i navedene u uputama. Nepravilno punjenje ili izvan dozvoljenog temperaturnog područja može oštetiti akumulator i povećati opasnost od požara. 3.6 Popravci a) Popravak električnog alata prepustite stručnom osoblju i isključivo ga izvršite s originalnim rezervnim dijelovima. Tako ćete zadržati sigurnost električnog alata. b)Nikada ne servisirajte oštećene akumulatore. Sve radove održavanja akumulatora smiju obavljati isključivo proizvođači i ovlašteni serviseri. 3.7 Ostale sigurnosne upute – Ove upute za rad namijenjene su osobama koje posjeduju osnovna tehnička znanja o Kazalo 1. Izjava o sukladnosti 2. Namjenska uporaba 3. Opće sigurnosne upute
Stranica: 3
HRVATSKI hr 6 rukovanju uređajima poput ovoga. Ako nemate nikakvog iskustva s ovakvim uređajima, potražite pomoć iskusnih osoba. – Proizvođač nije odgovoran za štete koje nastanu uslijed nepoštivanja ovih uputa. Informacije u ovim uputama označene su na sljedeći način: Opasnost! Upozorenje na opasnost od ozljeđi- vanja ili po okoliš. Opasnost od strujnog udara! Upozorenje na opasnost od ozljeđi- vanja djelovanjem elektriciteta. Opasnost od uvlačenja! Upozorenje na opasnost od ozljeđi- vanja uslijed zahvaćanja dijelova tije- la ili odjeće. Pažnja! Upozorenje na materijalne štete. Napomena: Dodatne informacije. a) Preklopne pile namijenjene su za rezanje u drvetu ili drvenih proizvoda i ne mogu se upotrebljavati za rezanje metalnih predmeta kao što su poluge, šipke, stupovi i sl. Abrazivna prašina uzrokuje zaglavljivanje pomičnih dijelova kao što je donji štitnik. Iskre koje nastaju prilikom abrazivnog rezanja spalit će donji štitnik, umetak s utorima i druge plastične dijelove. b) Izradak učvrstite u škripcu kad god je to moguće. Ako izradak pridržavate rukom, ruku u svakom trenutku trebate držati najmanje 100 mm od bilo koje strane lista pile. Nemojte ovu pilu upotrebljavati za rezanje dijelova koji su premaleni za sigurno postavljanje u škripac ili koji se moraju držati u ruci. Ako ruku postavite preblizu listu pile, postoji velika opasnost od ozljeda uslijed doticaja s listom pile. c) Izradak treba biti nepomičan i stegnut u škripac ili ga morate držati uz ogradu ili stol. Ne gurajte izradak na list pile i nikada ne režite „bez oslonca“. Neučvršćeni ili pokretni izratci mogu frcati u stranu velikom brzinom i uzrokovati ozljede. d) Gurnite pilu kroz izradak. Nemojte povlačiti pilu kroz izradak. Za rezanje podignite glavu pile i povucite je preko izratka bez rezanja, zatim pokrenite motor, pritisnite glavu pile prema dolje i gurnite pilu preko izratka. Pri rezanju povlačenjem pile kroz izradak postoji velika opasnost od podizanja lista pile na vrh izratka i snažnog izbacivanja sklopa lista pile prema osobi koja rukuje pilom. e) Nikada nemojte križati ruke iznad predviđene linije rezanja ispred ili iza lista pile. Pridržavanje izratka s prekriženim rukama, odnosno držanje izratka desno od lista pile lijevom rukom ili obratno, vrlo je opasno. f) Dok se list pile okreće, ne pružajte ruku iza ograde. Nikada nemojte smanjiti sigurnosni razmak od 100 mm između ruke i rotirajućeg lista pile (vrijedi za obje strane lista pile npr. kod uklanjanja strugotina drveta). Udaljenost ruke od lista pile može se činiti puno veća pa biste se mogli ozbiljno ozlijediti. g) Pregledajte izradak prije rezanja. Ako je izradak ispupčen ili savinut, učvrstite ga u škripac tako da vanjska strana ispupčenog dijela bude okrenuta prema ogradi. Uvijek provjerite da nema razmaka između izratka, ograde i stola duž linije reza. Savinut ili zaobljen izradak može se kriviti ili pomicati te uzrokovati uvrtanje lista pile prilikom rezanja. Na izratku ne smije biti čavala ni drugih stranih tijela. h) Prije upotrebe pile sa stola uklonite sav alat, drvene strugotine i sl., sve osim izratka. Sitne krhotine ili ostaci drveta i drugi predmeti mogu frcati na sve strane velikom brzinom. i) Dopušteno je rezanje samo jednog izratka istodobno. Više izradaka na hrpi ne može se dobro učvrstiti u škripac i mogu se savijati ili pomicati tijekom rezanja. j) Preklopnu pilu prije upotrebe uvijek montirajte ili postavite na čvrstu radnu površinu. Čvrsta i ravna radna površina smanjuje opasnost od nestabilnosti preklopne pile. k) Isplanirajte posao koji morate obaviti. Prilikom svake izmjene kuta ili postavke preklopne pile obavezno namjestite ogradu tako da pravilno pridržava izradak i ne ometa list pile ni zaštitni sustav. Dok nema izratka na stolu i dok je alat isključen, pomaknite list pile i simulirajte rez kako biste provjerili da nema smetnji i da ne postoji opasnost od zarezivanja ograde. l) Osigurajte odgovarajuću potporu u obliku produžetaka stola, građevinskog kozlića itd. za izratke koji su širi ili duži od površine stola. Izratci koji su duži ili širi od stola preklopne pile mogu se prevrnuti ako nisu dobro učvršćeni. Ako se odrezani komad ili izradak prevrne, može podići donji štitnik ili ga list pile koji se okreće može izbaciti. m) Ne upotrebljavajte pomoć druge osobe umjesto odgovarajućeg produžetka stola za dodatni oslonac. Nestabilan izradak može prouzročiti uvrtanje lista pile. ili se može pomicati tijekom rezanja i povući vas ili vašeg pomagača na list pile koji se okreće. n) Odrezani dio ni u kojem slučaju nemojte ničime pritiskati uz list pile koji se okreće. Ako ga pritisnete, primjerice dužinskim graničnicima, odrezani dio mogao bi se uglaviti uz list pile i list pile bi ga mogao naglo izbaciti. o) Uvijek upotrebljavajte škripac ili posebno postolje za pravilno učvršćivanje okruglih predmeta kao što su šipke ili cijevi. Šipke se često okreću tijekom rezanja pa ih list pile mjestimično zarezuje i povlači zajedno s vašim rukama prema listu pile. p) Pustite da list pile dosegne punu brzinu prije rezanja izratka. Tako ćete smanjiti opasnost od izbacivanja izratka. q) Ako se izradak ili list pile zaglave, isključite preklopnu pilu. Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave i isključite priključak iz strujne utičnice i/ili uklonite akumulatore. Tek tada oslobodite zaglavljeni materijal. Nastavak piljenja sa zaglavljenim izratkom može uzrokovati gubitak kontrole ili oštećenje preklopne pile. r) Po završetku rezanja i prije uklanjanja odrezanog dijela pustite prekidač i držite glavu pile prema dolje te pričekajte da se list pile zaustavi. Posezanje rukom prema odrezanom dijelu u blizini lista pile koji se nije zaustavio do kraja je opasno. 4.1 Ostale sigurnosne upute · Slijedite posebne sigurnosne naputke iz svakog pojedinačnog odjeljka. · Također se pridržavajte zakonskih smjernica i propisa u vezi sprječavanja nesreća. Općenite opasnosti! · Pazite na utjecaje iz okruženja. · Kod obrade dugačkih izradaka koristite prikladne oslonce. · Ovaj stroj smiju puštati u rad i rabiti isključivo osobe koje su upoznate s ovakvim strojevima i koje su cijelo vrijeme svjesne postojećih opasnosti prilikom rukovanja strojem. Osobe mlađe od 18 godina smiju rabiti ovaj stroj isključivo u okviru stručne prakse i uz nadzor mentora. · Držite osobe koje ne rabe stroj, posebno djecu, podalje od opasnog područja. Dok je stroj u radu, ne dajte drugim osobama da diraju uređaj ili mrežni kabel. · Izbjegavajte pregrijavanje zubaca pile. · Prilikom rezanja plastike pazite da se plastika ne otopi. Opasnost od ozljeda i prignječenja pokretnim dijelovima! · Ne uključujte uređaj na koji nisu montirane sigurnosne naprave. · Uvijek budite na dovoljnoj udaljenosti od lista pile. Po potrebi upotrebljavajte odgovarajuća pomagala za postavljanje izradaka. Dok je uređaj uključen, uvijek budite na dovoljnoj udaljenosti od dijelova uređaja u radu. · Prije uklanjanja manjih dijelova izrezanog izratka, ostataka drva itd. iz radnog područja pričekajte da se list pile zaustavi. · Režite samo izratke čije dimenzije omogućavanju čvrst oslonac prilikom rezanja. · Za fiksiranje izratka upotrijebite naprave za zatezanje ili škripac. To je sigurnije nego da ga pridržavate rukom. · Izlazeći list pile ne zaustavljajte bočnim pritiskom. · Prije svakog podešavanja, popravka ili održavanja izvucite mrežni utikač ili izvadite pakiranje akumulatora. · Prije svakog podešavanja, popravka ili održavanja izvucite mrežni utikač ili izvadite akumulatorski paket. Opasnost od posjekotina postoji i dok rezni alat nije uključen! · Prilikom mijenjanja reznih alata nosite rukavice. · Listove pile čuvajte na način da se na njima nitko ne može ozlijediti. Opasnost uslijed povratnog udarca glave pile (list pile se zaglavi u izratku te glava pile naglo iskoči)! · Odaberite za rezni alat odgovarajući list. · Čvrsto se primite za ručku. U trenutku kada list prodre u izradak je opasnost od povratnog udarca osobito velika. · Tanke izratke ili izratke s tankim stranicama režite isključivo s listovima s finim nazubljenjem. · Uvijek koristite oštre listove. Tupe listove odmah zamijenite. Posebno je opasno kada se tupi zubac pile zaglavi na površini izratka. · Nemojte deformirati rubove izratka. · Ako sumnjate da u izratku ima stranih tijela (npr. igala ili vijaka), dobro ga pregledajte. · Nikada ne režite više izradaka istovremeno, kao ni svežnjeve koji se sastoje od više pojedinačnih komada. Ako list pile nekontrolirano zahvati pojedinačne komade, može se dogoditi nesreća. · Prilikom izrade žljebova ne pritišćite list bočno, nego upotrijebite škripac. Opasnost od uvlačenja! · Pazite da tijekom rada rotirajući dijelovi uređaja ne zahvate dijelove tijela ili komade odjeće (ne nositi kravate, rukavice, odjeću sa širokim rukavima, ako imate dugu kosu, obavezno koristiti mrežicu za kosu). · Nikada ne režite izratke na kojima su užad, vrpce, trake, kabeli ili žice Opasnost zbog nedostatne osobne zaštitne opreme! · Nosite zaštitne slušalice. · Nosite zaštitne naočale. · Nosite masku za zaštitu od prašine. · Nosite prikladnu radnu odjeću. · Nosite obuću koja se ne kliže. · Prilikom rukovanja pilom i manipulacije neobrađenim izratcima nosite rukavice. Nosite listove pile u posudi. Opasnost od drvene prašine! · Tijekom rada uvijek koristite usisivač za prašinu. Usisivač mora zadovoljavati vrijednosti navedene u poglavlju 16. . Smanjivanje prašine: · Čestice koje se stvaraju tijekom rada mogu sadržavati tvari koje mogu uzrokovati karcinom, alergijske reakcije, bolesti dišnih putova, urođene mane ili druge reproduktivne štete. Neke od tih tvari sadržavaju: Olovo (u boji koja sadrži olovo), dodatke za tretiranje drva (kromati, zaštita drva), neke vrste drva (hrast, bukva). 4. Posebne sigurnosne upute
Stranica: 4
HRVATSKI hr 7 · Rizik ovisi o tome koliko dugo vremena su korisnik i osobe u neposrednoj blizini bili izloženi ovakvim tvarima. · Prašini se ne smije dozvoliti da uđe u tijelo. · Smanjivanje opterećenja od tih tvari: osigurajte dobru ventilaciju radnog prostora i nosite prikladnu zaštitnu opremu, kao što su respiratori sposobni filtrirati mikroskopski male čestice. · Pridržavajte se važećih smjernica za materijal, osoblje, slučaj primjene i mjesto uporabe (npr. odredaba za zaštitu na radu, odlaganje u otpad). · Prikupite čestice gdje nastaju i izbjegavajte njihovo odlaganje u okolini. · Upotrebljavajte napravu za sakupljanje prašine koja je uključena u isporuku, kao i odgovarajući usisivač prašine. Zbog toga će biti manja količina čestica nekontrolirano u okolini. · Smanjite opterećenje prašinom na način: – da izbačene čestice i izlaznu struju zraka ne usmjeravate ka sebi, osobama u blizini ili mjestu odlaganja prašine – da upotrebljavate usisivač za prašinu i/ili čistač za zrak – da dobro provjetravate radno mjesto i da ga usisavanjem držite čistim. Čišćenje metlom ili puhanje diže prašinu. – Usišite ili operite zaštitnu odjeću. Nemojte ju ispuhivati, istresati ili četkati. Opasnost zbog tehničkih preinaka na uređaju ili uporabe dijelova koje nije provjerio i odobrio proizvođač. · Montirajte ovaj uređaj točno prema ovim uputama. · Upotrebljavajte samo dijelove koje je odobrio proizvođač. To se posebice odnosi na: – Listove pile (za brojeve narudžbi vidi odjeljak 12. Dodatna oprema). – Sigurnosni mehanizmi. – Rezni laser. – Osvjetljenje rezanog područja. · Ne radite nikakve preinake na dijelovima. · Pazite na to da dopušteni broj okretaja naveden na listu mora biti najmanje toliko velik kao i najveći broj okretaja naveden na pili. Opasnost zbog nedostataka na uređaju! · Prije svake uporabe provjerite je li uređaj eventualno oštećen. Prije daljnje uporabe uređaja potrebno je temeljito provjeriti ispravnost i funkcionalnost sigurnosnih mehanizama, zaštitnih naprava i manje oštećenih dijelova. Provjerite rade li ispravno pokretni dijelovi, tj. dolazi li do njihovog eventualnog blokiranja. Da bi uređaj radio ispravno, svi dijelovi moraju biti ispravno montirani i zadovoljavati sve propise. · Ne upotrebljavajte oštećene ili deformirane listove pile. Opasnost od buke! · Nosite zaštitne slušalice. Opasnost od blokirajućih izradaka ili dijelova izradaka! U slučaju blokade: 1. Isključiti uređaj, 2. izvući mrežni utikač ili izvaditi akumulatorski paket, 3. nositi zaštitne rukavice, 4. otkloniti blokadu pomoću prikladnog alata. 4.2 Opća sigurnosna upozorenja za akumulatorske strojeve: Izvadite akumulatorski paket iz stroja prije bilo kakvih podešavanja, zamjena priključnog alata, održavanja stroja ili čišćenja. Zaštitite akumulatorske pakete od vlage! Zaštitite akumulatorske pakete od vatre! Ne koristite oštećene ili deformirane akumulatorske pakete! Ne otvarajte akumulatorske pakete! Ne dirajte kontakte na akumulatorskim paketima niti pokušajte stvoriti kratki spoj sa njima! Iz oštećenih Li-Ion-akumulatora može isteći kisela tekućina koja je zapaljiva! Ako tekućina iz akumulatora dođe u doticaj sa kožom, isperite odmah sa dovoljnom količinom vode. Ako kiselina iz akumulatora uđe u oči, isperite ju odmah sa čistom vodom i potražite hitno liječničku pomoć! 4.3 Simboli na uređaju (ovisno o modelu) Pročitajte upute za rad. Ne dodirujte list pile. Upotrebljavajte zaštitne naočale i zaštitu za uši! Ne upotrebljavajte uređaj u vlažnim i mokrim uvjetima. Laserske zrake - ne gledajte u zrake. LASER RAZRED 2 4.4 Sigurnosni mehanizmi Njišući štitnik (6) Njišući štitnik štiti od nehotičnog dodirivanja lista i od raspršene strugotine. Sigurnosna blokada (26) Akumulatorski uređaji: Stroj je moguće uključiti samo kada je aktivirana sigurnosna blokada. Mrežni uređaji: Njišući štitnik se otvara te se pila može spustiti samo kada se aktivira sigurnosna blokada. Graničnik izradaka (25) Graničnik izradaka sprječava pomicanje izratka prilikom rezanja. Tijekom rada graničnik mora biti stalno namontiran. Pazite da dodatni profil (34) bude ispravno namješten te da što bolje pridržava izradak, bez da dodiruje list pile i zaštitu. Uglavite pomoću (35) pričvrsnog vijka. Pogrešno namješteni dodatni profill (34) kod izrade kosih rezova i dvostrukih kosih rezova može doći u kontakt s listom pile, što može uzrokovati teške ozljede. Dodatni profil (34) na graničniku izratka se za izradu kosih rezova mora pomaknuti nakon što se otpusti pričvrsni vijak (35) . Pogledajte stranicu 2. Slike su primjer za sve uređaje. Zbog toga oprema vašeg uređaja može biti različita nego na slikama. 1 Zatvarač vrećice za strugotine 2 Vrećica za strugotine 3 Cijev za usisavanje strugotina 4 Otvor lasera 5 Osvjetljenje reznog područja* 6 Njišući štitnik 7 Dužinski graničnik * 8 Stol 9 Okretni stol 10 Uložak stola 11 Fiksacijska ručka za okretni stol 12 Blokirna kvaka za pozicije uglavljivanja okretnog stola 13 Fiksacijski vijak za potezni mehanizam * 14 Ključ sa šesterokutnom upuštenom glavom / odlagalište alata za šesterokutni ključ 15 Škripac za stezanje izratka 16 Proširenje stola 17 Fiksacijski vijak za proširenje stola 18 Namještanje lista pile 19 Ručka za piljenje 20 Ručka za nošenje * 21 Kuka za namatanje kabela 22 Fiksacijska poluga za namještanje nagiba 23 Blokirni gumb (za proširivanje kuta nagiba za +/- 2 °) 24 Fiksiranje za transport 25 Graničnik izradaka 26 Sigurnosna blokada 27 Prekidač za uključivanje/isključivanje pile 28 Prekidač za uključivanje/isključivanje reznog lasera 29 Prekidač za uključivanje/isključivanje osvjetljenja reznog područja * 30 Tipka za otpuštanje akumulatorskog paketa * 31 Tipka za prikaz kapaciteta * 32 Prikaz za kapacitet i signale * 33 Komplet baterija * * ovisno o modelu / opremi Namontirajte dršku za nošenje (20) (ako postoji na vašem modelu) · Pričvrstite vijkom dršku za nošenje (20) kako je prikazano. Namontirajte proširenje stola (16) (ako postoji na vašem modelu) 1. Izvadite iz transportne ambalaže desno i lijevo proširenje stola. 2. Izvucite vijke (36) iz vodilica na desnom i lijevom proširenju stola. 3. Gurnite vodilice proširenja stola do kraja u prihvatnike. Ako imate u opremi: umetnite proširenje stola sa zaklopivim dužinskim graničnikom (7) na desnoj strani. 4. Podignite uređaj na prednje noge, oprezno ga nagnite prema natrag i postavite ga tako da nije moguće njegovo prevrtanje. 5. Ponovno zavrnite vijke (36) na vodilicama. 6. Primite uređaj za prednje noge, oprezno ga nagnite prema naprijed i postavite ga. 7. Namjestite željenu širinu stola i pomoću pričvrsnh vijaka fiksirajte proširenja stola (17) . Postavljanje Da bi mogao raditi sigurno, uređaj mora biti postavljen na stabilnu podlogu. – Kao podloga može poslužiti ili čvrsto namontirana radna ploča ili radionički stol. – Prilikom obrade većih izradaka uređaj mora biti postavljen na siguran način. – Dugačke izratke treba dodatno poduprijeti prikladnim pomagalom. Napomena: U slučaju potrebe za mobilnom uporabom se uređaj može pričvrstiti za šperploču ili stolarsku ploču (500 mm x 500 mm, debljina min. 19 mm). Ploča prilikom uporabe mora biti pričvršćena za radionički stol pomoću vijčane stegače. 1. Pričvrstite uređaj vijcima za podlogu. 2. Deblokirajte blokadu za transport (24): pritisnite glavu pile malo prema dolje i držite ju čvrsto. Izvucite (24) blokadu za transport. 3. Lagano zavrtite glavu pile prema gore. Transport 1. Zavrtite glavu pile prema dolje i pritisnite blokadu za transport (24) . 2. Pomoću fiksacijskog vijka fiksirajte povlačni mehanizam (13) u prednjoj poziciji. Pažnja! Nemojte transportirati pilu na zaštitnim napravama. 3. Podignite uređaj za ručku (20) (ako je vaša pila ima) i ponesite ga. Kod uređaja bez ručke za nošenje: uvucite do kraja oba proširenja stola (16) i fiksirajte ih pomoću (17) fiksacijskih vijaka. Podignite stroj za oba proširenja (16) i prenesite ga. 5. Pregled 6. Sastavljanje i transport
Stranica: 5
HRVATSKI hr 8 7.1 Prekidač za uključivanje/ isključivanje motora (27) Uključivanje motora: · Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje i držite ga pritisnutim. Isključivanje motora: · Pustite prekidač za uključivanje/isključivanje. 7.2 Prekidač za uključivanje/ isključivanje osvjetljenja reznog područja (29) (ovisno o opremi) Uključivanje i isključivanje osvjetljenja reznog područja. Opasnost! Ne usmjeravajte zraku svjetlosti u oči ljudi ili životinja. POZOR Ne gledati u upaljenu svjećicu. Napomena: Kod akumulatorskih uređaja: prilikom kratke stanke u radu se osvjetljenje reznog područja isključuje (režim mirovanja) te se automatski aktivira prilikom nastavka rada. Kod duže stanke se osvjetljenje reznog područja isključi. Za ponovno uključivanje: pritisnite (29) prekidač. 7.3 Prekidač za uključivanje/ isključivanje reznog lasera (28) Uključivanje i isključivanje reznog lasera. Rezni laser označava liniju lijevo od reza. Napravite probni rez kako biste utvrdili poziciju izratka. Opasnost! LASERSKE ZRAKE NE GLEDATI U ZRAKE LASER RAZRED 2 EN 60825-1:2014 P<1mW, λ=650nm Napomena: Kod akumulatorskih uređaja: prilikom kratke stanke u radu se rezni laser isključuje (režim mirovanja) te se automatski aktivira prilikom nastavka rada. Kod duže stanke se rezni laser isključi. Za ponovno uključivanje: pritisnite (28) prekidač. 7.4 Naginjanje Nakon otpuštanja fiksacijske poluge (22) se pila može slobodno naginjati pod kutom od 0° do 45° ulijevo prema okomitom položaju (39). Tijekom pomicanja pritisnite blokirajući gumb (23) kako biste namjestili kut do 47° ulijevo prema okomitom položaju, odnosno do 2 ° udesno prema okomitom položaju. Opasnost! Da biste onemogućili mijenjanje kuta nagiba tijekom rezanja, mora biti fiksirana fiksacijska poluga (22) na nagibnoj ručci. Položaj fiksacijske poluge možete prilagoditi prema vlastitim potrebama; izvucite fiksacijsku polugu, zavrnite je, utisnite u željenu poziciju dok se ne uklopi. 7.5 Okretni stol Za izradu kosih rezova se okretni stol nakon otpuštanja fiksacijske ručice (11) i aktiviranja blokirne kvake može okretati (12) za 47° ulijevo ili za 47° udesno. Na taj se način namješta kut rezanja prema rubu nalijeganja izratka. Opasnost! Da biste onemogućili mijenjanje kuta nagiba tijekom rezanja, mora biti zategnuta fiksacijska ručica (11) okretnog stola (i u uklopljenim pozicijama!). 7.6 Potezni mehanizam Zahvaljujući poteznom mehanizmu također je moguće rezati izratke s većim poprečnim presjekom. Potezni mehanizam se može koristiti za sve vrste rezova (ravne, kose, nagnute i dvostruke kose rezove te za žljebove). Ako vam potezni mehanizam nije potreban, fiksirajte ga pomoću fiksacijskog vijka (13) u stražnjoj poziciji. 7.7 Ograničavanje dubine rezanja Ograničavanje dubine rezanja (50) zajedno s poteznim mehanizmom omogućuje izradu žlijebova. Zavrnite fiksacijski vijak i fiksirajte ga protumaticom. Ograničenje dubine rezanja može se deaktivirati pomicanjem graničnika (51) prema natrag. 8.1 Priključivanje vreće / usisavača za strugotine Opasnost! Pojedine vrste drvne prašine (npr. od hrasta, bukve i jasena) kod udisanja mogu izazvati rak. – Radite isključivo s montiranom vrećom za strugotine ili odgovarajućim usisavačem za strugotine. – Također upotrebljavajte i zaštitnu masku, jer nije moguće usisati, odnosno pokupiti svu prašinu. – Redovito praznite vrećicu za strugotine. Prilikom pražnjenja vreće nosite zaštitnu masku. Kod uključivanja uređaja s vrećom za strugotine: · Utaknite vrećicu za strugotine (2) u odgovarajući nastavak za odsisavanje strugotina (3). Pritom pazite da (1) je vrećica za strugotine zatvorena. Kod priključivanja uređaja na usisivač strugotina: · Za priključivanje na usisnu cijev upotrijebite odgovarajući adapter (vidi odjeljak 12. „Dodatna oprema"). · Pazite da usisavač strugotina ispunjava zahtjeve prema odjeljku 16. „Tehnički podaci". · Slijedite upute za rad usisavača! 8.2 Montiranje naprave za stezanje izratka Naprava za stezanje izratka (15) može se montirati u dvije pozicije: – Za široke izratke: Gurnite napravu za stezanje izratka u stražnji provrt (37) na stolu. – Za uske izratke: Gurnite napravu za stezanje izratka u prednji provrt (38) na stolu. 8.3 Posebno za strojeve s priključkom na el. mrežu Opasnost! Električni napon Upotrebljavajte isključivo uređaj koji je priključen na izvor struje koji ispunjava sljedeće zahtjeve (vidi također odjeljak 16. "Tehnički podaci"): – Mrežni napon i frekvencija moraju odgovarati podacima navedenima na tipskoj pločici uređaja; – Zaštita s FI-sklopkom sa strujom kvara od 30 mA; – Utičnice instalirane prema propisima, uzemljene i testirane. · Položite mrežni kabel tako da vam ne smeta prilikom rada i da se ne može oštetiti. · Kao produžni kabel upotrebljavajte isključivo gumeni kabel dovoljno velikog poprečnog presjeka (3 × 1,5 mm2 ). · Koristite produžni kabel ako radite na otvorenome. Na otvorenome koristite isključivo za to namijenjene i prikladno označene kabele. · Onemogućite nehotično uključivanje. Prilikom umetanja utikača u utičnicu provjerite je li stroj isključen. 8.4 Posebno za akumulatorske strojeve · Onemogućite nehotično uključivanje. Prije stavljanja kompleta akumulatora u stroj provjerite je li stroj isključen. · Ako je stroj pokvaren, komplet akumulatora izvadite iz stroja. Komplet akumulatora Napunite komplet akumulatora (33) prije uporabe Napunite komplet akumulatora kada snaga istog oslabi. Upute za punjenje akumulatora nalaze se u Uputi za uporabu Metabo punjača. Kompleti litij-ionskih akumulatora „Li-Power, LiHD“ imaju prikaz za kapacitet i signale (32): - Pritisnite (31) tipku i iznova će se prikazati stanje napunjenosti LED svjećicama. - Ako svijetli jedna LED svjećica, komplet akumulatora je gotovo prazan i mora se ponovno napuniti. Transport Li-Ion kompleta akumulatora: Slanje Li-Ion kompleta akumulatora podliježe Zakonu o prijevozu opasnih tvari (UN 3480 i UN 3481). Prilikom transporta Li-Ion kompleta akumulatora informirajte se o aktualno važećim propisima. U danom slučaju se informirajte kod poduzeća za prijevoz. Od tvrtke Metabo možete dobiti certificiranu ambalažu. Komplet akumulatora šaljite samo ako je kućište neoštećeno i ako ne ističe tekućina. Za slanje komplet akumulatora izvadite iz stroja. Zaštitite kontakte na akumulatoru protiv kratkog spoja (npr. izolirajte ljepljivom trakom). Vađenje i umetanje kompleta akumulatora Vađenje: Pritisnite tipku za deblokadu kompleta akumulatora (30) i povucite komplet akumulatora (33) prema van. Umetanje: Gurajte komplet akumulatora (33) dok se ne uklopi. · Prije početka rada provjerite ispravnost sigurnosnih naprava. · Prilikom rezanja zauzmite pravilan položaj za rad: – sprijeda, na strani rukovatelja; – frontalno prema pili; – pored slobodnog prostora oko lista pile. Opasnost! Izradak učvrstite u škripcu kad god je to moguće (15). Opasnost od prignječenja! Prilikom naginjanja ili zakretanja glave pile nikada ne posežite u dio sa šarkama ispod uređaja! · Prilikom naginjanja se čvrsto primite za glavu pile. · Tijekomrada upotrebljavajte: – oslonce za izratke - kod dugih izradaka koji bi kod odvajanja mogli pasti sa stola; – vrećicu / usisavač za strugotine. · Režite samo izratke čije dimenzije omogućavanju čvrst oslonac prilikom rezanja. · Tijekom rezanja stalno pritišćite izradak prema stolu i ne nakrivljujte ga. Ne zaustavljajte list pile bočnim pritiskom. Ako se list pile zablokira, može se dogoditi nesreća. 9.1 Ravni rezovi Izlazni položaj: – Izvucite (24) blokadu za transport. – Zakrenite glavu pile prema gore. – Deaktivirajte (51) ograničenje dubine reza. 7. Detaljan opis uređaja 8. Početak rada 9. Rukovanje
Stranica: 6
HRVATSKI hr 9 – Okretni stol je u 0°-položaju, fiksacijska ručka (11) za okretni stol je povučena. – Nagib zakretne ruke prema okomitom položaju 0°, povučena je fiksacijska poluga (22) za podešavanje nagiba. – Naprava za stezanje je sasvim otraga. – Otpustite fiksacijski vijak (13) naprave za stezanje. – Namještanje (25) graničnika: Otpustite (35) fiksacijski vijak. Dodatni profil (34) pomaknite tako da što bolje pridržava izradak, bez da dodiruje list pile i zaštitu. Uglavite pomoću (35) fiksacijskog vijka. Rezanje izratka: 1. Pritisnite izradak prema graničniku i stegnite ga pomoću (15) škripca. 2. Kod širokih izradaka: povucite glavu pile prema naprijed (prema rukovatelju, u smjeru potezanja). 3. Uključite sigunosnu blokadu (26) te prekidač za uključivanje/isključivanje i držite ga pritisnutim (27) . 4. Polako spuštajte pomoću ručke glavu pile sasvim do kraja, po potrebi je gurnite prema natrag (dalje od rukovatelja). Prilikom rezanja pritišćite glavu pile o izradak toliko jako da broj okretaja motora ne padne previše. 5. Izrežite izradak u jednom radnom procesu. 6. Pustite prekidač za uključivanje/isključivanje (27) te pustite da se glava pile polako vrati u gornji početni položaj. 9.2 Kosi rezovi Izlazni položaj: – Izvucite (24) blokadu za transport. – Zakrenite glavu pile prema gore. – Deaktivirajte (51) ograničenje dubine reza. – Nagib zakretne ruke prema okomitom položaju iznosi 0°, fiksacijska poluga (22) za namještanje nagiba je povučena. – Naprava za stezanje je sasvim otraga. – Otpustite fiksacijski vijak (13) naprave za stezanje. – Namještanje (25) graničnika: Otpustite (35) fiksacijski vijak. Dodatni profil (34) pomaknite tako da što bolje pridržava izradak, bez da dodiruje list pile i zaštitu. Uglavite pomoću (35) fiksacijskog vijka. Rezanje izratka: 1. Okrenite fiksacijsku ručku (11) okretnog stola i otpustite blokirnu kvaku (12) . 2. Namjestite željeni kut. 3. Stegnite (11) fiksacijsku ručku za okretni sto. 4. Režite izradak na način kako je opisano pod „Ravni rezovi“. 9.3 Nagnuti rezovi Izlazni položaj: – Izvucite (24) blokadu za transport. – Zakrenite glavu pile prema gore. – Deaktivirajte (51) ograničenje dubine reza. – Okretni stol je u 0°-položaju, fiksacijska ručka (11) za okretni stol je povučena. – Otpustite fiksacijski vijak (13) naprave za stezanje. – Naprava za stezanje je sasvim otraga. – Namještanje (25) graničnika: Otpustite (35) fiksacijski vijak. Dodatni profil (34) pomaknite tako da što bolje pridržava izradak, bez da dodiruje list pile i zaštitu. Uglavite pomoću (35) fiksacijskog vijka. Za namještanje određenih kutova može biti potrebno izvlačenje dodatnog profila sasvim do kraja (34)nakon otpuštanja fiksacijskog vijka (35). Ponovno navijte (35) fiksacijski vijak. (Nakon rezanja ponovno vratite dodatni profil (34) i učvrstite ga pomoću fiksacijskog vijka (35) da ga ne biste izgubili.) Rezanje izratka: 1. Otpustite (22) fiksacijsku polugu za namještanje nagiba na poleđini pile. 2. Polako nagnite nagibnu ruku u željeni položaj. 3. Stegnite (22) fiksacijsku polugu za namještanje nagiba. 4. Režite izradak na način kako je opisano pod „Ravni rezovi“. 9.4 Dvostruki kosi rezovi Napomena: Dvostruki kosi rez je kombinacija kosog i nagnutog reza. To znači da se izradak reže ukoso prema stražnjem rubu nalijeganja i ukoso prema gornjoj strani. Opasnost! Kod izrade dvostrukog kosog reza je list pile zbog velikog nagiba dostupniji – , zbog čega je povećana opasnost od ozljeda. Uvijek budite na dovoljnoj udaljenosti od lista pile! Izlazni položaj: – Izvucite (24) blokadu za transport. – Zakrenite glavu pile prema gore. – Deaktivirajte (51) ograničenje dubine reza. – Uglavite okretni stol u željenom položaju. – Nagibnu ruku nagnite pod željenim kutom prema površini izratka i uglavite je. – Otpustite fiksacijski vijak (13) naprave za stezanje. – Naprava za stezanje je sasvim otraga. – Namještanje (25) graničnika: Otpustite (35) fiksacijski vijak. Dodatni profil (34) pomaknite tako da što bolje pridržava izradak, bez da dodiruje list pile i zaštitu. Uglavite pomoću (35) fiksacijskog vijka. Za namještanje određenih kutova može biti potrebno izvlačenje dodatnog profila sasvim do kraja (34)nakon otpuštanja fiksacijskog vijka (35). Ponovno navijte (35) fiksacijski vijak. (Nakon rezanja ponovno vratite dodatni profil (34) i učvrstite ga pomoću fiksacijskog vijka (35) da ga ne biste izgubili.) Rezanje izratka: · Režite izradak na način kako je opisano pod „Ravni rezovi“. 9.5 Rezanje žljebova Napomena: Ograničavanje dubine rezanja zajedno s poteznim mehanizmom omogućuje izradu žlijebova. Pritom neće biti napravljen odvajajući rez, nego će se izradak samo zarezati do određene dubine. Opasnost od povratnog udarca! Kod izrade žljebova posebno je važno da ne pritišćete bočno list pile. Inače se može dogoditi da iznenada pukne glava pile! Prilikom izrade žlijebova upotrijebite škripac. Ne pritišćite bočno glavu pile. Izlazni položaj: – Izvucite (24) blokadu za transport. – Zakrenite glavu pile prema gore. – Nagibnu ruku nagnite pod željenim kutom prema površini izratka i uglavite je. – Uglavite okretni stol u željenom položaju. – Otpustite fiksacijski vijak (13) naprave za stezanje. – Naprava za stezanje je sasvim otraga. Rezanje izratka: 1. Ograničenje dubine rezanja (50) postaviti na željenu dubinu rezanja i fiksirati kontra maticom. 2. Deblokirajte sigurnosnu blokadu (26) i zakrenite glavu pile prema dolje kako biste provjerili namještenu dubinu rezanja: 3. Napravite probni rez. 4. Po potrebi ponovite korake 1 i 3 dok ne namjestite željenu dubinu reza. 5. Režite izradak na način kako je opisano pod „Ravni rezovi“. Opasnost! Prije svakog održavanja ili čišćenja izvucite mrežni utikač ili izvadite pakiranje akumulatora. (33) . – Zahtjevnije zahvate na održavanju ili popravke, koji nisu opisani u ovom odjeljku, prepustite stručnim osobama. – Oštećene dijelove, posebice sigurnosne naprave, zamjenjujte isključivo originalnim dijelovima. Dijelovi koje nije provjerio i odobrio proizvođač mogu uzrokovati nepredvidive štete. – Nakon radova na održavanju i čišćenja ponovno namontirajte sve sigurnosne mehanizme i provjerite njihovu ispravnost. 10.1 Zamjena lista pile Opasnost od opeklina! Kratko nakon rezanja list pile može biti veoma vruć. Pustite vrući list pile da se ohladi. Vrući list pile nemojte čistiti zapaljivim tekućinama. Opasnostod posjekotina postoji i dok list pile miruje! Kod stezanja i otpuštanja fiksacijskog vijka (43) njišući štit mora biti (6) nagnut iznad lista pile. Prilikom mijenjanja lista pile nosite rukavice. 1. Izvucite mrežni utikač ili izvadite akumulatorski paket (33) . 2. Postavite glavu pile u gornji položaj. 3. Uglavljivanje lista pile: pritisnite gumb za uglavljivanje (18) te pritom drugom rukom okrećite list pile dok se gumb za uglavljivanje ne uklopi. Držite gumb za uglavljivanje pritisnutim. 4. Pomoću šesterokutnog ključa s uvijenom glavom odvrnite stezni vijak s pločicom (43) na osovini lista pile (14) u smjeru kazaljke na satu (lijevi navoj!). 5. Deblokirajte (26) sigurnosnu blokadu (samo kod uređaja s el. napajanjem), gurnite njišuću zaštitu (6) prema gore i zadržite je. 6. Vanjsku prirubnicu (44) i list oprezno skinite s osovine lista i ponovno zatvorite njišuću zaštitu (45) . Opasnost! Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje (npr. za uklanjanje ostataka smole) koji mogu doći u kontakt s dijelovima od lakog metala; inače možete ugroziti čvrstoću pile. 7. Čišćenje strugotina: – Osovina lista pile (48), – List pile (45), – Vanjska prirubnica (44), – Unutarnja prirubnica (47). Opasnost! Ispravno postavite unutarnju prirubnicu! U suprotnom se pila može blokirati ili se može otkačiti list! Unutarnja prirubnica je postavljena ispravno kada je prstenasti žlijeb okrenut prema listu, a ravna strana prema motoru. 8. Utaknite (47) unutarnji prirubnicu. 9. Deblokirajte (26) sigurnosnu blokadu (samo kod uređaja s el. napajanjem), gurnite njišuću zaštitu (6) prema gore i zadržite je. 10.Postavite novi list, pazeći pritom na smjer okretanja: gledano s lijeve (otvorene) strane, strelica na listu mora odgovarati strelici (46) na zaštiti lista pile! Opasnost! Upotrebljavajte isključivo listove koji ispunjavaju sve zahtjeve i specifikacije u ovim uputama. Upotrebljavajte isključivo odgovarajuće listove pile koji su konstruirani za maksimalan broj 10. Održavanje i njega
Stranica: 7
HRVATSKI hr 10 okretaja (vidi „Tehničke podatke“) - u slučaju upotrebe neodgovarajućih ili oštećenih listova može doći do eksplozivnog frcanja dijelova. Listovi koji su namijenjeni za rezanje drva ili sličnih materijala moraju odgovarati normi EN 847-1. Ne smiju se upotrebljavati: – listovi od visokolegiranog brzoreznog čelika (HSS); – oštećeni listovi; – pregradne pločice. Opasnost! – Montirajte list samo s originalnim dijelovima. – Ne upotrebljavajte labave reducirajuće prstenove; U suprotnom se pila može otkačiti. – Listovi moraju biti monitrani tako da rade bez debalansa i udaranja i da se tijekom rada ne mogu otkvačiti. 11.Ponovno zatvorite (6) njišuću zaštitu. 12.Ugurajte vanjsku prirubnicu (44) – ravna strana mora gledati prema motoru! 13.Stezni vijak s pločicom (43) navijte suprotno od smjera kazaljke na satu (lijevi navoj) i ste- gnite ga koliko možete rukom. 14.Uglavljivanje lista pile: pritisnite gumb za uglavljivanje (18) te pritom drugom rukom okrećite list pile dok se gumb za uglavljivanje ne uklopi. Držite gumb za uglavljivanje pritisnutim. Opasnost! – Ne produžujte šesterokutni ključ. – Stezni vijak ne stežite udaranjem na šesterokutni ključ. 15.Pritegnite stezni vijak (43) pomoću šesterokutnog ključa (14) . 16.Provjerite ispravan rad. U tu svrhu deblokirajte (26) sigurnosnu blokadu (samo kod uređaja s el. napajanjem) i sklopite pilu prema dolje: – njišuća zaštita mora zavrtanjem prema dolje osloboditi list pile, bez da pritom dodiruje druge dijelove. – Kod sklapanja pile u početni položaj njišuća zaštita mora automatski prekriti list. – Rukom okrećite list. List se mora moći okrenuti u svaki položaj namještanja, bez da pritom dodiruje druge dijelove. 10.2 Zamjena uloška stola Opasnost! Ako je uložak stola oštećen, (10) postoji opasnost od zaglavljivanja manjih predmeta između umetka i lista pile, zbog čega može doći do blokade lista. Oštećene uloške stola odmah zamijenite. 1. Izvucite vijke iz stolnog umetka. Po potrebi okrenite stol i nagnite glavu pile kako biste mogli dohvatiti vijke. 2. Izvadite uložak stola. 3. Umetnite novi uložak. 4. Stegnite vijke na stolnom ulošku. 10.3 Namještanje graničnika 1. Otpustite (49) šesterokutne vijke s upuštenom glavom. 2. Usmjerite graničnik na način (25) da bude pod pravim kutom prema listu pile kada se okretni stol uklopi u položaj 0°. 3. Stegnite (49) šesterokutne vijke s upuštenom glavom. 10.4 Podešavanje reznog lasera Namještanje lasera pod pravim kutom – Otpustite srednji (40) vijak. Zakrenite laser. Stegnite srednji (40) vijak. Bočno namještanje lasera – Otpustite desni (42) i lijevi vijak (41) . Horizontalno namještanje lasera Stegnite desni (42) i lijevi vijak (41) . 10.5 Čišćenje uređaja Četkom i usisavačem uklonite strugotine i prašinu s/iz: – naprava za namještanje; – upravljačkih elemenata; – rashladnog otvora na motoru; – prostora ispod uloška stola; – reznog lasera; – osvjetljenja rezanog područja 10.6 Čuvanje uređaja Opasnost! · Uređaj spremite tako da ga ne mogu uključivati osobe koje to ne bi smjele. · Pobrinite se da se nitko ne može porezati na isključenom uređaju. Pažnja! · Ne odlažite uređaj nezaštićen na otvorenome ili u vlažnom okruženju. 10.7 Održavanje Prije svake uporabe · Uklonite strugotine usisavačem ili kistom. · Provjerite postoje li na mrežnom kabelu i utikaču ili akumulatorskom paketu oštećenja te po potrebi prepustite njihovu zamjenu stručnom električaru. · Provjerite sve pokretne dijelove, odnosno mogu li se slobodno kretati po čitavom za to predviđenom području. Redovito, ovisno o uvjetima uporabe · Provjerite sve vijčane spojeve te ih po potrebi stegnite. · Provjerite funkciju povratka glave pile na početni položaj (glava se djelovanjem opružne sile mora vratiti u gornji početni položaj), po potrebi zamijenite oprugu. · Lagano podmažite vodeće elemente. – Kod rezanja dugih izradaka upotrijebite prikladne oslonce s lijeve i desne strane pile. – Kod nagnutih rezova pridržavajte izradak s desne strane lista pile. – Kod rezanja manjih dijelova koristite dodatni graničnik (može poslužiti npr. odgovarajuća drvena daska koja se pričvrsti vijcima za graničnik uređaja). – Kod rezanja zaobljene (iskrivljene) daske (52) položite stranicu zaobljenu prema van na graničnik za izratke. – Ne režite visoke rubove na izratcima, nego ih položite na okretni stol. Isključivo koristite originalne akumulatore i dodatnu opremu od Metabo ili CAS (Cordless Alliance System). Upotrebljavajte isključivo opremu koja ispunjava sve zahtjeve i specifikacije u ovim uputama. A Sprej za njegu i održavanje za uklanjanje ostataka smole i za konzerviranje metalnih površina. 0911018691 B Adapter za usisavanje Multi za priključivanje usisnih crijeva s 44, 58 ili 100 mm priključni komad 0910058010 C Metabo višenamjenski usisavač (vidi Katalog) D Postolja: Univerzalni stalak za strojeve UMS 631317000 Mobilno postolje KSU 251 Mobile 629007000 Postolje KSU 251 629005000 Postolje KSU 401 629006000 E Stalak na kotačima: RS 420 G 0910053345 RS 420 W 0910053361 F Punjači: ASC 145, etc. G Kompleti akumulatora s različitim kapacitetima. Kupujte isključivo komplete akumulatora čiji napon odgovara Vašem električnom alatu. Br.za narudžbu: 625369000 (8,0 Ah, LiHD) Br.za narudžbu: 625368000 (5,5 Ah, LiHD) itd. Listovi za preklopnu pilu KGS 216 / KGS 216 M / KGSV 216 M: H List Power Cut 6.28009 216 × 2,4 / 1,8 × 30 24 WZ 5° neg za uzdužne i poprečne rezove u masivnom drvu I list Precision Cut Classic 6.28060 216 × 2,4 / 1,8 × 30 40 WZ 5° neg za uzdužne i poprečne rezove u masivnom drvu i iverici J list Multi Cut Classic 6.28066 216 × 2,4 / 1,8 × 30 60 FZ/TZ 5° neg ta uzdužne i poprečne rezove u oplemenjenim materijalima, laminatu, plastici i alu-profilima Listovi za KGS 254 M: K list Precision Cut Classic 6.28061 254 x 30 x 2,4/1,8 48 WZ 5° neg za uzdužne i poprečne rezove u masivnom drvu i iverici L list Multi Cut 6.28223 254 x 30 x 2,4/1,6 80 FZ/TZ 5° neg ta uzdužne i poprečne rezove u oplemenjenim materijalima, laminatu, plastici i alu-profilima Listovi za KGS 305 M: M list Precision Cut Classic 6.28064 305 x 30 x 2,4/1,8 56 WZ 5° neg za uzdužne i poprečne rezove u masivnom drvu i iverici N list Multi Cut 6.28091 305 x 30 x 2,8/2,0 96 FZ/TZ 5° neg, ta uzdužne i poprečne rezove u oplemenjenim materijalima, laminatu, plastici i alu-profilima listovi za KGS 18 LTX 216: O list Precision Cut Classic 6.28065 216 × 1,8 / 1,2 × 30 40 WZ 5° za uzdužne i poprečne rezove u masivnom drvu i iverici Kompletan asortiman opreme pogledajte na www.metabo.com ili u katalogu. Opasnost! Električni alat smiju popravljati isključivo električari! Neispravan vod mrežnog napajanja smije se zamijeniti samo posebnim vodom mrežnog napajanja tvrtke Metabo, koji se može kupiti putem servisa tvrtke Metabo. Ako je oštećen vod uređaja za mrežni priključak, istog se mora zamijeniti originalnim Metabo vodom za mrežni priključak. Kontaktirajte svog lokalnog distributera ukoliko trebate popraviti svoj Metabo alat. Adrese pogledajte na www.metabo.com. Popis rezervnih dijelova možete učitati sa www.metabo.com. Pridržavajte se tuzemnih propisa za ekološko zbrinjavanje i reciklažu isluženih električnih strojeva, ambalaže i dodatne opreme. Samo za EU-zemlje: ne bacajte električni alat u kućanski otpad. U skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i provedbi u nacionalnom zakonu, korišteni električni alati moraju se odvojeno sakupljati i zbrinjavati na ekološki prihvatljiv način u centrima za recikliranje. U nastavku su opisani problemi i kvarovi koje možete sami otkloniti. Ako vam ovdje opisane mjere nisu od pomoći, pogledajte odjeljak 13. "Popravci". Opasnost! Velik broj nesreća se događa upravo vezano za probleme i kvarove. Stoga pazite na sljedeće: 11. Savjeti i trikovi 12. Dodatna oprema 13. Popravak 14. Zaštita okoliša 15. Problemi i kvarovi
Stranica: 8
HRVATSKI hr 11 · Prije svakog otklanjanja kvara izvucite mrežni utikač ili izvadite akumulatorski paket (33) . · Nakon svakog otklanjanja kvara ponovno namontirajte sve sigurnosne mehanizme i provjerite njihovu ispravnost. Ne radi funkcija odrezivanja Aktivirana je blokada za transport: · Izvucite blokadu za transport. Sigurnosna blokada aktivirana: · Deblokirajte sigurnosnu blokadu. Snaga rezanja preslaba List je tup (moguće je da na listu sa strane postoje mrlje od zapaljenja); List nije prikladan za materijal (vidi poglavlje 12."Dodatna oprema"); List pile je iskrivljen; · Zamijenite list (vidi odjeljak 10. "Održavanje"). Pila jako vibrira List pile je iskrivljen; · Zamijenite list (vidi odjeljak 10. "Održavanje"). List nije ispravno montiran: · Namontirajte list ispravno (vidi odjeljak 10. "Održavanje"). Okretni stol se teško pokreće Strugotine ispod okretnog stola · Uklonite strugotine. Objašnjenja uz informacije na stranici 3. Pridržavamo pravo na izmjene koje su u cilju tehničkog unaprjeđenja. U =mrežni napon / napon kompleta akumu- latora I =nazivna struja F =min. zaštita P1 =nazivna ulazna snaga IP =vrsta zaštite n0 =brzina vrtnje bez opterećenja v0 =maks. brzina izratka D =promjer lista pile (vanjski) D =provrt lista pile (unutarnji) b = maks. širina zubaca lista pile A =dimenzije (DxŠxV) m =težina Zahtjevi za usisavač strugotina: D1 =promjer priključka nastavka za odsisavanje D2 =minimalna količina protoka zraka D3 =minimalan podtlak na odsisnom priključku D4 =minimalna brzina zraka na nastavku za odsisavanje Za maksimalan poprečni presjek izradaka vidi tablicu na str. 4 Dozvoljene prostorne temperature prilikom pogona: : -20 °C do 50 °C (ograničeni učinak pri temperaturama ispod 0 °C). Dozvoljena prostorna temperatura pri skladištenju: 0 °C do 30 °C. ~ izmjenična struja istosmjerna struja Stroj razreda zaštite II Prikazane tehničke specifikacije podliježu tolerancijama (u skladu s važećim standardima). Razina emisije Razina emisije vibracija može se koristiti kao preliminarna procjena izloženosti i isto tako se može koristiti za uspoređivanje raznih električnih alata. Također treba uzeti u obzir način rada te stanje električnog alata i radne opreme koje može značajno smanjiti ili povećati stvarno opterećenje. Kod procjene izloženosti vibracijama treba također uzeti u obzir vremena kada je stroj isključen ili kada radi s manjim opterećenjem. Odredite dodatne mjere sigurnosti koje će zaštititi rukovatelja strojem od učinaka vibracija: organizacija rada. Tipična A–vrednovana razina buke: LpA =razina zvučnog pritiska LWA =razina akustične snage KpA, KWA= nesigurnost (razina buke) Upotrebljavajte zaštitu za uši! 16. Tehnički podatci
Stranica: 9
SRPSKI sr 27 Originalno uputstvo za rad 1. Deklaracija o usaglašenosti 2. Upotreba u skladu sa namenom 3. Opšte sigurnosne napomene 4. Posebne sigurnosne napomene 5. Pregled 6. Instalacija i transport 7. Uređaj detaljno 8. Uključivanje 9. Rukovanje 10. Servisiranje i održavanje 11. Saveti 12. Oprema 13. Popravka 14. Zaštita životne sredine 15. Problemi i smetnje 16. Tehnički podaci Izjavljujemo pod potpunom odgovornošću: Ove kružne i ugaone testere, identifikovane pomoću tipa i serijskog broja *1), odgovaraju svim relevantnim odredbama smernica *2) i standarda *3). Tehnička dokumentacija kod *4) - vidi stranu 5. Kružna ugaona testera je pogodna za uzdužno i poprečno rezanje, rezanje pod nagibom, ugaone rezove kao dvostruke ugaone rezove. Takođe se mogu izrađivati žlebovi. Smeju se obrađivati samo materijali za koje je pogodan list testere (dozvoljeni listovi testere vidi poglavlje 12. pribor). Moraju se poštovati dozvoljene dimenzije radnih predmeta (vidi poglavlje16. Tehnički podaci). Radni predmeti sa okruglim ili nepravilnim poprečnim presekom (kao na primer drva za ogrev) ne smeju se rezati, zato što se ona prilikom rezanja ne mogu bezbedno držati. Prilikom vertikalnog rezanja ravnih radnih materijala mora se koristiti pogodan pomoćni graničnik za bezbedno vođenje. Svaka druga upotreba nije u skladu sa namenom. Usled nenamenske upotrebe, promena na uređaju ili upotrebom delova koje nije proverio i odobrio proizvođač mogu nastati nepredviđene štete! Obratite pažnju na delove teksta koji su označeni ovim simbolima radi Vaše zaštite i zaštite vašeg električnog alata! UPOZORENJE – U cilju smanjenja rizika od povreda pročitati uputstvo za upotrebu. Vaš električni alat prosleđujte drugima samo zajedno s ovom dokumentacijom. Opšta sigurnosna upozorenja za električni alat UPOZORENJE– Pročitajte sve sigurnosne napomene, uputstva, ilustracije i tehničke podatke za ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sledećih uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede. Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu. Termin „električni alat“ u sigurnosnim napomenama odnosi se na električni alat s pogonom na struju (s kablom) i na električni alat s akumulatorskim pogonom (bez kabla). 3.1 Bezbednost na radnom mestu a) Održavajte svoje radno mesto čistim i dobro osvetljenim. Nered ili neosvetljena radna područja mogu dovesti do nesreća. b) Ne koristite električni alat u okruženju u kome postoji opasnost od eksplozije, u kome se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi i prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja. c) Prilikom korišćenja električnog alata držite podalje decu i posmatrače, Stvari koje Vam odvraćaju pažnju mogu dovesti do gubitka kontrole. 3.2 Električna bezbednost a) Utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Utikač ne sme biti ni na koji način promenjen. Ne upotrebljavajte adaptere utikača zajedno s uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara. b) Izbegavajte kontakt telom s uzemljenim površinama kao što su cevi, grejači, šporeti i frižideri. Postoji povećani rizik od električnog udara ako je Vaše telo uzemljeno. c) Ne izlažite električni alat kiši ili vlažnim uslovima. Prodiranje vode u električni alat povećava rizik od električnog udara. d) Ne zloupotrebljavajte kabl. Nikada nemojte koristiti kabl za nošenje i vučenje električnog alata ili za izvlačenje iz utičnice. Držite kabl dalje od vreline, ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili umotani priključni kablovi povećavaju rizik od električnog udara. e) Prilikom korišćenja električnog alata na otvorenom, upotrebljavajte samo produžni kabl koji je pogodan za upotrebu na otvorenom. Upotreba produžnog kabla pogodnog za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara. f) Ukoliko je korišćenje električnog alata u vlažnoj sredini neizbežno, koristite zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD). Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje smanjuje rizik od električnog udara. 3.3 Bezbednost osoba a) Budite oprezni, pazite na to šta radite i razumno pristupajte radu s električnim alatom. Ne koristite nijedan električni alat kada ste umorni ili pod uticajem narkotika, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može dovesti do ozbiljnih povreda. b) Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek nosite zaštitne naočare. Nošenje zaštitne opreme, kao što su maske za prašinu, sigurnosne cipele koje se ne klizaju, zaštitni šlem ili zaštita za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog uređaja smanjuje rizik od povreda. c) Sprečite nenamerno puštanje u rad. Pre priključivanja na struju i/ili na akumulatorsku bateriju, podizanja ili nošenja alata uverite se da je prekidač električnog alata isključen. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje na struju uključenog električnog alata može dovesti do nesreće. d) Uklonite bilo kakve ključeve za podešavanje ili ključeve za zavrtnjeve, pre nego što uključite električni alat. Ostavljanje ključa za zavrtnjeve ili ključa prikačene na rotirajući deo električnog alata može rezultirati ličnom povredom. e) Izbegavajte neadekvatan položaj tela. Sve vreme održavajte ravnotežu i obezbedite siguran položaj. Ovo omogućava bolje upravljanje električnim alatom u neočekivanim situacijama. f) Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu i odeću dalje od pokretnih delova. Široku odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi. g) Ukoliko se mogu montirati uređaji za usisavanje i sakupljanje prašine, uverite se da su priključeni i da se pravilno koriste. Upotreba usisavanja može smanjiti opasnosti izazvane prašinom. h) Nemojte se uzdati u prividnu bezbednost i nemojte kršiti sigurnosna pravila za eletrične alate, čak iako ste upoznati s mnogostrukom upotrebom električnog alata. Neoprezno delovanje može prouzrokovati teške povrede u deliću sekunde. 3.4 Upotreba i rukovanje električnim alatima a) Ne preopterećujte električni alat. Koristite električni alat koji odgovara Vašoj primeni. Odgovarajućim električnim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom opsegu učinka. b) Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan. Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati prekidačem, je opasan i mora se popraviti. c) Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju, ukoliko je to moguće, iz električnog alata pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja, promenu pribora ili pre nego što uskladištite električni alat. Ove mere predostrožnosti smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata. d) Čuvajte električne alate koje ne koristite izvan domašaja dece. Ne dozvoljavajte osobama, koje nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili sa ovim uputstvima, da rukuju električnim alatom. U rukama neobučenih korisnika električni alati postaju opasni. e) Održavajte električni alat i pribor. Proverite da li pokretni delovi besprekorno funkcionišu i da li se ne zaglavljuju, da nije došlo do lomljenja ili oštećenja delova koje može negativno uticati na rad električnog alata. Ukoliko je oštećen, odnesite električni alat na popravku pre korišćenja. Mnoge nesreće su prouzrokovane lošim održavanjem električnih alata. f) Održavajte alate za sečenje oštrim i čistim. Brižljivo održavani alati za sečenje s oštrim sečivima se manje zaglavljuju i njima se lakše upravlja. g) Upotrebljavajte električni alat, pribor i nastavke alata itd. u skladu sa ovim uputstvima. Pritom vodite računa o uslovima rada i radovima koje treba izvesti. Upotreba električnog alata za namene drugačije od predviđenih, može rezultirati opasnim situacijama. h) Održavajte drške i prihvatne površine suvim, čistim i bez ostataka ulja ili masnoće. Klizave drške ili prihvatne površine ne omogućavaju bezbedno rukovanje i upravljanje alatom u neočekivanim situacijama. 3.5 Upotreba i rukovanje alatom na akumulatorski pogon a) Punite samo sa punjačem koji je naznačio proizvođač. Za punjač koji je pogodan za jednu vrstu akumulatorske baterije može postojati rizik od požara ako se koristi za druge akumulatorske baterije. b) Upotrebljavajte električne alate samo sa jasno istaknutim akumulatorskim baterijama. Upotreba bilo kojih drugih akumulatorskih baterija može stvoriti rizik od povrede ili požara. c) Kada akumulatorska baterija nije u upotrebi, držite je podalje od ostalih metalnih objekata, poput spajalica, novčića, eksera ili drugih sitnih metalnih objekata, koji mogu dovesti do prespajanja terminala. Kratak spoj između terminala može prouzrokovati opekotine ili požar. d) Prilikom zloupotrebe, tečnost može iscuriti iz akumulatora. Izbgavajte kontakt. Ukoliko dođe do slučajnog kontakta, isperite vodom. Ukoliko tečnost dođe u kontakt sa očima, dodatno potražite lekarsku pomoć. Tečnost iz akumulatora može prouzrokovati iritaciju ili opekotine. e) Ne koristite akumulator koji je oštećen ili modifikovan. Oštećeni ili modifikovani akumulatori se mogu ponašati nepredviđeno što može rezultirati požarom, eksplozijom ili povredom. f) Ne izlažite akumulator vatri ili visokim temperaturama. Vatra ili temperature iznad 130 °C (265 °F) mogu prouzrokovati eksploziju. g) Pridržavajte se svih uputstava u vezi sa punjenjem i ne punite akumulatorsku bateriju ili alat izvan temperaturnog opsega naznačenog u uputstvima. Nepropisno punjenje ili punjenje izvan naznačenog temperaturnog opsega može oštetiti akumulator i povećati rizik od požara. Sadržaj 1. Deklaracija o usaglašenosti 2. Upotreba u skladu sa namenom 3. Opšte sigurnosne napomene
Stranica: 10
SRPSKI sr 28 3.6 Servis a) Vaš električni alat dajte na popravku samo kvalifikovanom osoblju i pritom koristite samo originalne rezervne delove. Ovo će osigurati očuvanje bezbednosti električnog alata. b) Nikada ne servisirajte oštećene akumulatorske baterije. Servisiranje akumulatorskih baterija treba da vrši isključivo proizvođač ili ovlašćeni serviseri. 3.7 Dalje sigurnosne napomene – Ovo uputstvo za upotrebu je upućeno osobama sa osnovnim tehničkim znanjima koje rukuju uređajima kao što je ovde opisano. Ukoliko nemate nikakvog iskustva sa takvim uređajima, trebalo bi najpre potražiti pomoć iskusnih osoba. – Za štete koje nastanu usled nepoštovanja ovog uputstva proizvođač ne preuzima odgovornost. Informacije u ovom uputstvu za upotrebu su označene na sledeći način: Opasnost! Opasnost od povređivanja osoba ili šteta po životnu okolinu. Opasnost od strujnog udara! Opasnost od povređivanja osoba usled elektriciteta. Opasnost od uvlaćenja! Opasnost od povređivanja osoba zahvatanjem delova tela ili delova garderobe. Pažnja! Opasnost od materijalnih šteta! Napomena: Dopunske informacije. a) Kružne ugaone testere su namenjene za rezanje drveta ili proizvoda sličnih drvetu, ne mogu se koristiti za rezanje materijala od gvožđa kao što su šipke, poluge, vijci itd. Abrazivna prašina dovodi do blokiranja pokretnih delova kao što je donja zaštitna hauba. Varnice od rezanja gore donju zaštitnu haubu, ploču za umetanje i druge plastične delove. b) Fiksirajte radni materijal po mogućstvu stegama. Kada držite radni materijal rukom, morate odvojiti ruku sa svake strane lista testere uvek najmanje 100 mm. Nemojte koristiti ovu testeru za sečenje komada koji su premali da bi se fiksirali stegom ili držali rukom. Ako je Vaša ruka preblizu listu testere, postoji povećan rizik od povređivanja usled kontakta sa listom testere. c) Radni materijal mora biti nepokretan i mora se ili fiksirati stegom ili pritisnuti na graničnik i sto. Nikada ne gurajte radni materijal u list testere i nikada ne secite bez držanja. Slobodni ili pokretni delovi bi mogli velikom brzinom biti izbačeni i dovesti do oštećenja. d) Gurnite testeru kroz radni materijal. Izbegavajte da vučete testeru kroz radni materijal. Za rezanje podignite glavu testere i povucite je preko radnog materijala bez sečenja. Zatim uključite motor, pomerite glavu testere nadole i pritisnite testeru kroz radni materijal. Pri povlačenju reza postoji opasnost da se list testere podigne na radnom materijalu i da se jedinica lista testere snažno izbaci ka korisniku. e) Nemojte nikada ispružiti ruku preko predviđene linije rezanja ni ispred ni iza lista rezanja. Podupiranje radnog materijala pruženim rukama tj. držanje radnog materijala desno pored lista testere levom rukom ili obrnuto je voma opasno. f) Kada se list testere rotira ne hvatajte iza distancera. Nikada ne prekoračujte bezbedno rastojanje od 100 mm između ruke i rotirajućeg lista testere (važi sa obe strane lista testere, na primer kod uklanjanja otpadaka od drveta). Blizina rotirajućeg lista testere vašoj ruci možda nije uočljiva i možete biti teško povređeni. b) Proverite radni materijal pre sečenja. Ako je radni materijal savijen ili deformisan, fiksirajte ga stranom koja je iskrivljena ka spolja do graničnika. Uvek se pobrinite da duž linije sečenja nema razmaka između radnog materijala, graničnika i stola. Savijeni ili deformisani radni materijali mogu se uvrnuti ili pomeriti i uzrokovati uklještenje rotirajućeg lista testere prilikom rezanja. U radnom materijalu ne sme biti eksera i stranih tela. h) Upotrebite testeru tek kada na stolu nema alata, otpadaka od drveta itd.; na stolu se sme nalaziti samo radni materijal. Mali otpaci, slobodni komadi drveta ili drugi predmeti koji dolaze u kontakt sa rotirajućim listom, mogu biti izbačeni velikom brzinom. i) Režite uvek samo jedan radni materijal. Više radnih materijala se ne može pravilno fiksirati ili držati i mogu prilikom rezanja dovesti do zaglavljivanja lista ili do proklizavanja. j) Pobrinite se za to da kružna ugaona testera pre upotrebe stoji na ravnoj stabilnoj radnoj površini. Ravna i stabilna radna površina smanjuje opasnost od nestabilnosti kružne ugaone testere. k) Planirajte Vaš rad. Prilikom svakog podešavanja nagiba lista testere ili ugla vodite računa o tome da je podesivi graničnik pravilno podešen i da podržava radni materijal, a da pritom ne dolazi u kontakt sa listom ili zaštitnim poklopcem. Bez podešavanja mašine i bez materijala na stolu treba simulirati potpuni pokret rezanja lista testere kako bi se utvrdilo da nema prepreka ili opasnosti od rezanja graničnika. l) Kod radnih materijala koji su širi ili duži od gornje površine stola pobrinuti se za prikladno oslanjanje npr. pomoću produžetaka za sto ili nogara za sečenje. Radni materijali koji su duži ili širi od stola kružne ugaone testere mogu se nagnuti kada nisu čvrsto oslonjeni. Kada se odrezani komad drveta ili radni materijal nagne, on može da podigne donji zaštitni poklopac ili da se nekontrolisano izbaci sa rotirajućeg lista. m) Kao zamena za produžetke stola ili kao dodatni oslonac ne smeju se angažovati osobe. Nestabilno oslanjanje radnog materijala može dovesti do zaglavljivanja lista. Radni materijal može i da se pomeri u toku rezanja i da Vas i Vašeg pomoćnika povuče u rotirajući list. n) Odrezani komad se ne sme pritiskati na rotirajući list testere. Kada ima malo mesta npr. kod upotrebe uzdužnih graničnika, odsečeni komad se može zaglaviti sa listom i snažno izbaciti. o) Uvek upotrebljavajte stegu ili neki prikladan uređaj kako bi pravilno oslonili okrugli materijal kao što su poluge i cevi. Poluge prilikom rezanja mogu da se otkotrljaju usled čega se list može zariti i radni materijal može povući sa Vašom rukom u list. p) Pustite da list dostigne pun broj obrtaja pre nego što započnete rezanje radnog materijala. Ovo smanjuje rizik da će radni materijal biti izbačen. q) Kada se radni materijal priklješti ili list blokira, isključite kružnu ugaonu testeru. Sačekajte dok se ne zaustave svi pokretni delovi, izvucite utikač i/ili izvadite akumulator. Uklonite zatim uklješteni materijal. Ukoliko pri takvoj blokadi nastavite sa rezanjem, može doći do gubitka kontrole ili do oštećenja kružne ugaone testere. r) Nakon završenog reanja otpustite prekidač, držite glavu za rezanje dole i sačekajte zaustavljanje lista, pre nego što uklonite rezani komad. Veoma je opasno pružati ruku blizu lista. 4.1 Dalje sigurnosne napomene  Pridržavajte se specijalnih sigurnosnih napomena u relevantnim poglavljima.  Pridržavajte se eventualno zakonskih smernica ili propisa za prevenciju nesreća. Opšte opasnosti!  Uzmite u obzir uticaj sredine.  Kod dugačkih radnih materijala upotrebite odgovarajuće podloge za radni materijal.  Ovu mašinu sme da stavlja u pogon i koristi samo lice koje je upoznato sa ovakvim mašinama i koje je u svakom trenutku svesno opasnosti prilikom upotrebe. Lica mlađa od 18 godina smeju da koriste ovaj uređaj samo u okviru prakse pod nadzorom mentora.  Lica koja ne učestvuju u upotrebi, a naročito decu, držite van područja opasnosti. U toku rada ne dozvoljavajte da druge osobe dodiruju mrežni kabl.  Izbegavajte pregrevanje zubaca testere.  Izbegavajte prilikom rezanja plastike da se plastika topi. Opasnost od povreda i nagnječenja na pokretnim delovima!  Nemojte stavljati ovaj uređaj u pogon bez montirane zaštitne opreme.  Uvek držite dovoljno odstojanje od lista testere. Upotrebite eventualno prikladna pomagala za dovod Držite dovoljno odstojanje od pogonjenih delova u toku rada.  Sačekajte dok se list za rezanje ne zaustavi, pre nego što uklonite male delove materijala, ostatke drveta itd. iz radnog područja.  Režite radne materijale sa dimenzijama koje omogućavaju bezbedno držanje prilikom rezanja.  Upotrebite uređaj za stezanje ili stegu da biste fiksirali radni materijal. Tako se sigurnije fiksira nego rukom.  Ne kočite list testere u pokretu bočnim pritiskom.  Pre bilo kakvog podešavanja, održavanja ili popravke izvući utikač ili ukloniti odvojivi komplet akumulatora.  Pre bilo kakvog podešavanja, održavanja ili popravke izvući utikač ili ukloniti odvojivi komplet akumulatora. Opasnost od posekotina i pri uspravnom alatu za sečenje!  Prilikom zamene alata za sečenje nosite rukavice.  Listove testere čuvajte tako da se niko ne može povrediti. Opasnost od povratnog udara glave testere (List testere se zariva u radni materijal i glava testere iznenada izbija gore)!  Izaberite list testere koji je prikladan za rezanje radnog materijala.  Čvrsto držite ručicu. U momentu kada list testere uroni u radni materijal opasnost od povratnog udara je izuzetno visoka.  Režite tanke radne materijale ili tankih zidova samo pomoću fino nazubljenih listova testere.  Upotrebite uvek oštre listove testere. Odmah zamenite tupe listove testere. Postoji povišena opasnost od povratnog udara kada se tupi zub testere zarije u površinu radnog materijala.  Ne blokirajte radni materijal.  U slučaju sumnje pregledajte radni materijal od stranih tela (na primer eksera ili vijaka).  Ne režite nikada više radnih materijala istovremeno – ni pakete koji se sastoje od više pojedinačnih delova. Postoji opasnost od nezgoda kada se pojedini delovi nekontrolisano zahvate listom testere.  Prilikom izrade žlebova izbegavajte bočni pritisak na list testere – koristite uređaj za fiksiranje. Opasnost od uvlaćenja!  Vodite računa o tome da u toku rada delovi tela ili delovi odeće mogu biti zahvaćeni i povučeni rotirajućim delovima (ne nositi kravate, ne nositi rukavice, ne nositi garderobu sa širokim rukavima; ako je kosa dugačka, obavezno nositi mrežu za kosu).  Nikada ne rezati radne materijale na kojima se nalaze sajle, trake, kablovi ili žice ili one koji sadrže takve materijale. 4. Posebne sigurnosne napomene
Stranica: 11
SRPSKI sr 29 Opasnost zbog nedovoljne lične zaštitne opreme!  Nosite zaštitu za sluh.  Nosite zaštitne naočare.  Nosite zaštitnu masku za prašinu.  Nosite pogodnu radnu odeću.  Nosite obuću koja se ne kliza.  Nosite rukavice kod rukovanja listovima testere i grubim alatom. Nosite listove za rezanje u kontejneru. Opasnost od drvne prašine!  Radite samo sa uređajem za usisavanje. Uređaj za usisavanje mora da ispunjava vrednosti navedene u poglavlju 16.. Redukovati prašinu:  Čestice koje nastaju usled izvođenja radova ovom mašinom mogu sadržati materije koje mogu izazvati rak, alergijske reakcije, oboljenja disajnih puteva, kongenitalne defekte i druge reproduktivne probleme. Neki primeri ovih materija su: olovo (u farbama koje sadrže olovo), aditivi za obradu drveta (hromat, sredstvo za zaštitu drveta), neke vrste drveta (prašina hrasta ili bukve).  Rizik zavisi od toga koliko su dugo korisnik ili osobe koje se nalaze u blizini izloženi zagađenju.  Ne dozvolite da čestice dospu u telo.  Kako biste redukovali zagađenje ovim materijama: pobrinite se za dobro provetravanje radnog prostora i nosite odgovarajuću zaštitnu opremu kao npr. maske za disanje, koje su u stanju da filtriraju mikroskopski male čestice.  Poštujte važeće smernice za materijal koji obrađujete, primenu i mesto obrade (npr. odredbe o zaštiti na radu, odlaganju)  Pokupite čestice koje nastaju na mestu nastanka i ne dozvolite da se talože u okruženju.  Upotrebljavajte isporučeni uređaj za prikupljanje prašine i odgovarajuće usisavanje prašine. Tako će manje čestica nekontrolisano dospeti u okolinu.  Smanjite zagađenje prašinom tako što: – nastale čestice i izduvni vazduh mašine nećete usmeravati na sebe ili osobe koje se nalaze u blizini ili na nataloženu prašinu, – ćete primeniti uređaj za usisavanje i/ili uređaj za prečišćavanje vazduha, – ćete rani prosto dobro provetravati i usisavanjem održavati u čistom stanju. Metlanje ili duvanje podiže prašinu. – Usisavajte ili perite zaštitnu odeću. Nemojte produvavati, tresti ili četkati. Opasnost usled tehničkih promena na uređaju ili upotrebom delova koje nije proverio i odobrio proizvođač  Montirajte ovaj uređaj precizno u skladu sa ovim uputstvom.  Koristite samo delove koje je odobrio proizvođač. Ovo naročito važi za: – Listove testere (Broj artikla vidi poglavlje 12. Oprema). – Sigurnosna oprema. – Laser za sečenje. – Osvetljenje područja sečenja.  Na delovima ne vršite nikakve promene.  Vodite računa o tome da je na listu testere navedeni broj obrtaja najmanje isti kao broj obrtaja naveden na testeri. Opasnost usled greške na uređaju!  Proverite uređaj pre svakog rada od eventualnih oštećenja: Pre dalje upotrebe uređaja sigurnosni uređaji, sigurnosna oprema ili lako oštećeni delovi moraju se pažljivo proveriti da li besprekorno funkcionišu u skladu sa namenom. Proveriti da li pokretni delovi besprekorno funkcionišu i ne zaglavljuju se. Svi delovi moraju biti pravilno montirani i moraju ispunjavati sve uslove kako bi obezbedili besprekoran rad.  Ne koristite oštećene ili deformisane listove testere. Opasnost od buke!  Nosite zaštitu za sluh. Opasnost od blokirajućih radnih materijala ili delova materijala! Kada dođe do blokade: 1. Isključiti uređaj, 2. Izvući utikač ili ukloniti odvojivi komplet akumulatora, 3. Nositi rukavice, 4. Blokadu otkloniti prikladnim alatom. 4.2 Specijalne sigurnosne napomene za akumulatorske mašine: Komplet akumulatora izvaditi iz mašine pre nego što se vrši bilo kakvo podešavanje, modifikovanje, servisiranje ili čišćenje. Zaštitite komplet akumulatora od vlage! Komplete akumulatora ne izlažite vatri! Ne koristiti defektne ili deformisane komplete akumulatora! Komplete akumulatora ne otvarati! Kontakte kompleta akumulatora nemojte dodirivati i nemojte kratko spajati! Iz defektnih litijum-jonskih akumulatora može iscureti blago kisela zapaljiva tečnost! Ukoliko iscuri tečnost iz akumulatora i dođe u kontakt s kožom odmah obilno isperite vodom. Ukoliko tečnost iz akumulatora dospe u Vaše oči, isperite oči čistom vodom i bez odlaganja zatražite lekarsku pomoć! 4.3 Simboli na uređaju (u zavisnosti od modela) Pročitati uputstvo za upotrebu. Ne hvatati za list testere. Nositi zaštitu za sluh i zaštitne naočare. Ne koristiti uređaj u vlažnoj ili mokroj sredini. Lasersko zračenje - ne gledati u zrak. LASER KLASA 2 4.4 Sigurnosna oprema Viseća zaštitna hauba (6) Viseća zaštitna hauba štiti od slučajnog kontakta sa listom testere i od iverice. Sigurnosno zaključavanje (26) Akumulatorski uređaji: Samo kada se sigurnosno zaključavanje aktivira, mašina se može uključiti. Mrežni uređaji: Samo kada se sigurnosno zaključavanje aktivira, otvara se viseća zaštitna hauba i testera može da se spusti. Graničnik radnog materijala (25) Graničnik radnog materijala sprečava da se radni materijal pokreće prilikom rezanja. Graničnik radnog materijala uvek mora biti montiran u toku rada. Vodite računa o tome, da je dodatni profil (34) pravilno podešen i da je radni materijal što je moguće bolje oslonjen, a da pritom ne dolazi u kontakt sa listom ili zaštitnom haubom. Fiksirati pomoću vijka za fiksiranje (35). Pogrešno podešen dodatni profil (34) može prilikom nagnutih rezova i prilikom dvostruko nagnutih rezova doći u kontakt sa listom testere i time dovesti do teških posledica. Dodatni profil (34) na graničniku radnog materijala mora se pomeriti za rezove sa nagibom nakon otpuštanja vijka za fiksiranje (35). Vidi stranu 2 Slike važe kao primer za sve uređaje. Oprema Vašeg uređaja može da odstupa od slika. 1 Zatvarač vreće za piljevinu 2 Vreća za piljevinu 3 Spojnica za usisavanje piljevine 4 Emisija lasera 5 Osvetljenje područja sečenja * 6 Viseća zaštitna hauba 7 Graničnik po dužini * 8 Sto 9 Obrtni sto 10 Ploča stola 11 Ručka za zaključavanje za okretni sto 12 Kopča za ostale pozicije okretnog stola. 13 Vijak za fiksiranje za uređaj za povlačenje. 14 Imbus ključ / depo alata za imbus ključ 15 Uređaj za fiksiranje radnog materijala 16 Proširenje stola 17 Vijak za blokadu proširenja stola 18 Blokada lista testere 19 Ručica testere 20 Ručica za nošenje* 21 Kuka za namotavanje kabla 22 Poluga za fiksiranje za podešavanje nagiba. 23 Dugme za zaključavanje (za proširivanje ugla nagiba za +/- 2 °) 24 Transport-aretiranje 25 Graničnik radnog materijala 26 Sigurnosno zaključavanje 27 Prekidač za isključivanje i uključivanje testere 28 Prekidač za isključivanje i lasera za rezanje 29 Prekidač za isključivanje i uključivanje osvetljenja područja rezanja * 30 Taster za otključavanje kompleta akumulatora * 31 Taster prikaza kapaciteta * 32 Prikaz kapaciteta i signala * 33 Komplet akumulatora * * u zavisnosti od modela / opreme Po potrebi montirati ručicu za nošenje (20) (u zavisnosti od modela)  Ručicu za nošenje (20) zategnuti kao što je prikazano. Po potrebi montirati ručicu za nošenje (16) (u zavisnosti od modela) 1. Ukloniti desno i levo proširenje stola iz transportnog pakovanja. 2. Vijke (36) na vodećim šinama desnog i levog proširenja stola. 3. Vodeće šine koje guraju proširenje stola sasvim u prihvate. U zavisnosti od opreme: Proširenje stola sa uzdužnim graničnikom koji se podiže (7) postaviti sa desne strane. 4. Uređaj podići za prednje nožice, oprezno sklopiti unazad i odložiti tako da ne može da se prevrne. 5. Vijke (36) na vodećim šinama ponovo zategnuti. 6. Uređaj uhvatiti za prednje nožice, oprezno nagnuti unapred i odložiti. 7. Podesiti željenu širinu stola i blokirati proširenja stola vijcima za blokiranje (17). Instalacija Za bezbedan rad uređaj mora biti pričvršćen na stabilnoj podlozi. – Kao čvrsta podloga može služiti ili čvrsto montirana radna ploča ili radni sto. – Uređaj mora biti bezbedan i prilikom obrade većih radnih materijala. – Dugački radni materijali moraju biti dodatno poduprti odgovarajućom opremom. 5. Pregled 6. Instalacija i transport
Stranica: 12
SRPSKI sr 30 Napomena: Za mobilne intervencije uređaj se može vijcima pričvrstiti na šper-ploču (500 mm × 500 mm, najmanje 19 mm debljine). Prilikom upotrebe ploča mora biti pričvršćena stegom za radni sto. 1. Vijcima pričvrstiti uređaj za podlogu. 2. Otpustiti blokadu za transport (24): Glavu testere pritisnuti malo nadole i držati. Izvući blokadu za transport (24). 3. Glavu za rezanje lagano pomeriti nagore. Transport 1. Glavu testere oboriti nadole i pritisnuti blokadu za transport (24). 2. Vučni uređaj sa vijkom za fiksiranje (13) blokirati u prednju poziciju. Pažnja! Nemojte da transportujete testeru na sigurnosnim uređajima. 3. Uređaj podići za ručicu za nošenje (20) (u zavisnosti od opreme) i nositi. Kod uređaja bez ručice za nošenje: Oba proširenja stola (16) potpuno uvući i pomoću vijaka za blokadu (17) blokirati. Mašinu podići za oba proširenja stola (16) i nositi. 7.1 Prekidač za isključivanje i uključivanje motora (27) Uključiti motor:  Pritisnuti dugme za isključivanje i uključivanje i držati ga pritisnuto. Isključiti motor:  Prekidač za isključivanje i uključivanje otpustiti. 7.2 Prekidač za isključivanje i uključivanje osvetljenja područja rezanja (29) (u zavisnosti od opreme) Isključiti i uključiti osvetljenje područja rezanja. Opasnost! Svetlosni zrak ne usmeravati u oči osoba ili životinja. PAŽNJA ne gledati u lampicu koja svetli. Napomena: Kod akumulatorskih uređaja: Prilikom kratke pauze gasi se osvetljenje područja sečenja (režim mirovanja) i prilikom daljih radova se automatski aktivira. Prilikom duže radne pauze isključuje se osvetljenje područja rezanja. Za ponovno uključivanje: Aktivirati prekidač (29). 7.3 Prekidač za isključivanje i uključivanje lasera za rezanje (28) Laser za rezanje isključiti i uključiti. Laser za rezanje markira liniju levo od reza testere. Sprovedite probni rez kako biste se upoznali sa pozicioniranjem. Opasnost! LASERSKO ZRAČENJE NE GLEDATI U ZRAKU LASER KLASA 2 EN 60825-1:2014 P<1mW, λ=650nm Napomena: Kod akumulatorskih uređaja: Prilikom kratke pauze isključuje se laser za rezanje (režim mirovanja) i prilikom daljih radova se automatski aktivira. Prilikom duže radne pauze isključuje se laser za rezanje. Za ponovno uključivanje: Aktivirati prekidač (28). 7.4 Podešavanje nagiba Nakon otpuštanja poluge za fiksiranje (22) testera se može kontinualno nagnuti između 0° i 45° nalevo uspravno (39). U toku pomeranja pritisnite dugme za zaključavanje (23), da biste podesili ugao do 47° ulevo uspravno odnosno do 2 ° udesno uspravno. Opasnost! Da se ugao nagiba prilikom rezanja ne bi mogao promeniti, mora se povući poluga za fiksiranje (22) ručice za naginjanje. Poziciju poluge za fiksiranje možete prilagođavati Vašim potrebama: Izvući polugu za fiksiranje, uvrnuti i pritisnuti u željenu poziciju i zaključati. 7.5 Obrtni sto Za rezove sa nagibom okretni sto može nakon otpuštanja ručice za fiksiranje (11) i aktiviranja zaporne spojke (12) da se okrene za 47° ulevo ili 47° udesno. Na ovaj način se podešava ugao rezanja sa kontaktnom ivicom radnog materijala. Opasnost! Da se ugao nagiba prilikom rezanja ne bi mogao promeniti, mora se zategnuti poluga za fiksiranje (11) okretnog stola (i u indeksnim pozicijama!). 7.6 Uređaj za povlačenje Sa uređajem za povlačenje mogu se rezati i radni materijali većeg poprečnog preseka. Uređaj za povlačenje može se primeniti za sve vrste rezanja (pravo rezanje, ugaono rezanje, nagnuto rezanje i dvostruko nagnuto rezanje i rezanje žlebova). Kada vučni uređaj nije potreban, vijkom za fiksiranje (13) blokirati u zadnju poziciju. 7.7 Ograničenje dubine rezanja Ograničenje dubine rezanja (50) omogućava zajedno sa uređajem za vučenje izradu žlebova. Uvrnuti vijak za podešavanje i fiksirati pomoću kontra navrtke. Ograničenje dubine rezanja može da se deaktivira kada se graničnik (51) pomeri unazad. 8.1 Priključiti vreću za opiljke / uređaj za usisavanje opiljaka Opasnost! Neke vrste drvne prašine (npr. od hrasta, bukve i jasena) prilikom udisanja mogu izazvati rak. – Radite samo sa montiranom vrećom za opiljke i prikladnim uređajem za usisavanje prašine. – Upotrebite dodatno zaštitnu masku za prašinu, pošto se ne može uhvatiti tj. usisati sva prašina od rezanja. – Redovno praznite vreću za opiljke. Nosite zaštitnu masku za prašinu prilikom pražnjenja. Kada stavljate ovaj uređaj u pogon sa isporučenom vrećom za opiljke:  Postavite vreće za piljevinu (2) na mlaznice za usisavanje opiljaka (3). Vodite računa o tome da je zatvarač (1) vreće za piljevinu zatvoren. Kada priključujete uređaj za usisavanje piljevine:  Upotrebite za priključak na mlaznice za usisavanje odgovarajući adapter (vidi poglavlje 12. „Oprema").  Vodite računa o tome da uređaj za usisavanje piljevine koji je opisan u poglavlju 16. „Tehnički podaci" ispunjava navedene zahteve.  Pridržavajte se uputstva za upotrebu uređaja za usisavanje piljevine! 8.2 Montirati uređaj za fiksiranje radnog materijala Uređaj za fiksiranje radnog materijala (15) može se montirati u dve pozicije: – Za široke radne materijale: Uređaj za fiksiranje radnog materijala gurnuti u zadnji otvor (37) stola. – Za uske radne materijale: Uređaj za fiksiranje radnog materijala gurnuti u prednji otvor (38) stola. 8.3 Specijalno za mrežne mašine Opasnost! Električni napon Priključujte uređaj samo na izvor električne energije koji ispunjava sledeće uslove (vidi i poglavlje 16. "Tehnički podaci"): – Mrežni napon i mrežna frekvencija moraju se podudarati sa podacima navedenim na tipskoj tablici uređaja. – Osigurač sa FI-prekidačem sa strujom greške od 30 mA; – Utičnice instalirane u skladu sa propisima, uzemljene i proverene.  Postavite mrežni kabl tako da prilikom radova ne smetaju i da se ne oštećuju.  Kao produžne kablove koristite samo gumene kablove odgovarajućeg poprečnog preseka (3 × 1,5 mm2 ).  Koristite produžni kabl za upotrebu na otvorenom. Na otvorenom koristite samo za to odobrene i odgovarajuće naznačene produžne kablove.  Izbegavajte startovanje bez nadzora. Uverite se da je prekidač prilikom stavljanja utikača u utičnicu isključen. 8.4 Specijalno za akumulatorske mašine  Izbegavajte startovanje bez nadzora. Uverite se da je prekidač prilikom stavljanja kompleta akumulatora isključen.  U slučaju defektne mašine komplet akumulatora izvaditi iz mašine. Komplet akumulatora Pre upotrebe napuniti komplet akumulatora (33). Napunite ponovo komplet akumulatora u slučaju slabljenja performansi. Uputstva za punjenje akumulatora naći ćete u Uputstvu za upotrebu Metabo punjača. Litijum jonske baterije „Li-Power, LiHD“ imaju prikaz kapaciteta i signala (32): - Pritisnuti taster (31) i nivo napunjenosti se prikazuje pomoću LED-lampica. - Ako treperi LED-lampica, komplet akumulatora je skoro prazan i mora se ponovo napuniti. Transport litijum-jonskih kompleta akumulatora: Slanje litijum-jonskih kompleta akumulatora podleže zakonu o slanju opasne robe (UN 3480 i UN 3481). Prilikom slanja litijum-jonskih akumulatora razjasnite aktuelne važeće propise. Eventualno se informišite kod vašeg transportnog preduzeća. Sertifikovana pakovanja se mogu nabaviti od firme Metabo. Komplete akumulatora šaljite samo kad je kućište neoštećeno i ne curi tečnost. Prilikom slanja komplet akumulatora izvaditi iz mašine. Osigurajte kontakte protiv kratkih spojeva (npr. izolujte trakom). Komplet akumulatora skinuti, postaviti Skidanje: pritisnuti taster za deblokiranje kompleta akumulatora (30) i komplet akumulatora (33) izvući unazad. Postavljanje: Komplet akumulatora (33) gurnuti dok se ne fiksira.  Proverite pre radova da li su sigurnosni uređaji u besprekornom stanju.  Zauzmite prilikom rezanja ispravne radne pozicije: – spreda na strani za rukovanje; – frontalno prema pili; – pored zaklona lista testere. Opasnost! Fiksirajte radni materijal po mogućstvu uređajem za fiksiranje radnog materijala (15). 7. Uređaj detaljno 8. Uključivanje 9. Rukovanje
Stranica: 13
SRPSKI sr 31 Opasnost od nagnječenja! Prilikom naginjanja ili obaranja glave testere ne hvatajte za područje šarki ili ispod uređaja!  Prilikom naginjanja čvrsto držite glavu testere.  Koristite prilikom radova: – Podlogu radnog materijala – kod dugačkih radnih predmeta, kada bi oni prilikom razdvajanja pali sa stola; – Vreća za opiljke ili uređaj za usisavanje opiljaka.  Režite radne materijale sa dimenzijama koje omogućavaju bezbedno držanje prilikom rezanja.  Pritiskajte uvek radni materijal na sto i ne blokirajte ga. Ne kočite list testere u pokretu bočnim pritiskom. Postoji opasnost od nezgoda kada se list testere blokira. 9.1 Pravo rezanje Početno postavljanje: – Izvučena blokada za transport (24). – Glava testere okrenuta nagore. – Ograničenje dubine rezanja (51) deaktivirano. – Okretni sto stoji u poziciji 0°, ručica za fiksiranje (11) okretnog stola je povučena. – Nagib ručice za naginjanje uspravno iznosi 0°, poluga za fiksiranje (22) za podešavanje nagiba je povučena. – Uređaj za vučenje sasvim pozadi. – Vijak za fiksiranje (13) uređaja za vučenje je otpušten. – Podesiti graničnik radnog materijala (25): Otpustiti vijak za fiksiranje (35). Pomerite dodatni profil (34) tako da je radni materijal što je moguće bolje oslonjen, a da pritom ne dolazi u kontakt sa listom ili zaštitnom haubom. Fiksirati pomoću vijka za fiksiranje (35). Rezanje radnog materijala: 1. Radni materijal pritisnuti na graničnik radnog materijala i zategnuti pomoću uređaja za fiksiranje radnog materijala (15). 2. Kod širih radnih materijala: povući glavu testere unapred (ka rukovaocu) (uređaj za vučenje) 3. Sigurnosno zaključavanje (26) aktivirati i prekidač za isključivanje i uključivanje (27) pritisnuti i držati pritisnut. 4. Glavu za rezanje ručicom lagano spustiti sasvim nadole i po potrebi gurnuti unazad (od rukovaoca). Prilikom rezanja glavu testere pritiskati na radni materijal tako da se broj obrtaja motora ne smanji previše. 5. Radni materijal izrezati u jednom potezu. 6. Otpustiti prekidač za isključivanje i uključivanje (27) i glavu testere polako okrenuti u gornju početnu poziciju. 9.2 Ugaoni rezovi Početno postavljanje: – Izvučena blokada za transport (24). – Glava testere okrenuta nagore. – Ograničenje dubine rezanja (51) deaktivirano. – Nagib ručice za naginjanje uspravno iznosi 0°, poluga za fiksiranje (22) za podešavanje nagiba je povučena. – Uređaj za vučenje sasvim pozadi. – Vijak za fiksiranje (13) uređaja za vučenje je otpušten. – Podesiti graničnik radnog materijala (25): Otpustiti vijak za fiksiranje (35). Pomerite dodatni profil (34) tako da je radni materijal što je moguće bolje oslonjen, a da pritom ne dolazi u kontakt sa listom ili zaštitnom haubom. Fiksirati pomoću vijka za fiksiranje (35). Rezanje radnog materijala: 1. Ručicu za fiksiranje (11) okretnog stola okrenuti i otpustiti zapornu spojku (12). 2. Podesiti željeni ugao. 3. Zategnuti ručicu za fiksiranje (11) okretnog stola. 4. Rezati radni materijal ko što je opisano u "Pravo rezanje". 9.3 Nagnuto rezanje Početno postavljanje: – Izvučena blokada za transport (24). – Glava testere okrenuta nagore. – Ograničenje dubine rezanja (51) deaktivirano. – Okretni sto stoji u poziciji 0°, ručica za fiksiranje (11) okretnog stola je povučena. – Vijak za fiksiranje (13) uređaja za vučenje je otpušten. – Uređaj za vučenje sasvim pozadi. – Podesiti graničnik radnog materijala (25): Otpustiti vijak za fiksiranje (35). Pomerite dodatni profil (34) tako da je radni materijal što je moguće bolje oslonjen, a da pritom ne dolazi u kontakt sa listom ili zaštitnom haubom. Fiksirati pomoću vijka za fiksiranje (35). Za određeno podešavanje ugla može biti neophodno potpuno izvući dodatni profil (34), nakon otpuštanja vijka za fiksiranje (35). Vijak za fiksiranje (35) ponovo zategnuti. (Nakon rezanja ponovo postaviti dodatni profil (34) i fiksirati pomoću vijka za fiksiranje (35), da se ne bi izgubio.) Rezanje radnog materijala: 1. Otpustiti polugu za fiksiranje (22) za podešavanje nagiba na zadnjoj strani testere otpustiti. 2. Ručicu za naginjanje polako nagnuti u željenu poziciju. 3. Zategnuti polugu za fiksiranje (22) za podešavanje nagiba. 4. Rezati radni materijal kao što je opisano u "Pravo rezanje". 9.4 Dvostruki ugaoni rez Napomena: Dvostruki ugaoni rez je kombinacija ugaonog reza i nagnutog reza. To znači, radni materijal se reže koso ka zadnjoj kontaktnoj ivici i koso ka gornjoj strani. Opasnost! Kod dvostrukog nagnutog reza list testere je zbog jakog nagiba lakše pristupačan – ovim postoji i povećana opasnost od povređivanja. Uvek držite dovoljno odstojanje od lista testere! Početno postavljanje: – Izvučena blokada za transport (24). – Glava testere okrenuta nagore. – Ograničenje dubine rezanja (51) deaktivirano. – Fiksirajte okretni sto u željeni položaj. – Ručica za naginjanje je pod željenim uglom u odnosu na površinu radnog materijal nagnuta i fiksirana. – Vijak za fiksiranje (13) uređaja za vučenje je otpušten. – Uređaj za vučenje sasvim pozadi. – Podesiti graničnik radnog materijala (25): Otpustiti vijak za fiksiranje (35). Pomerite dodatni profil (34) tako da je radni materijal što je moguće bolje oslonjen, a da pritom ne dolazi u kontakt sa listom ili zaštitnom haubom. Fiksirati pomoću vijka za fiksiranje (35). Za određeno podešavanje ugla može biti neophodno potpuno izvući dodatni profil (34), nakon otpuštanja vijka za fiksiranje (35). Vijak za fiksiranje (35) ponovo zategnuti. (Nakon rezanja ponovo postaviti dodatni profil (34) i fiksirati pomoću vijka za fiksiranje (35), da se ne bi izgubio.) Rezanje radnog materijala:  Rezati radni materijal kao što je opisano u "Pravo rezanje". 9.5 Rezanje žlebova Napomena: Ograničenje dubine rezanja omogućava zajedno sa uređajem za vučenje izradu žlebova. Tom prilikom ne nastaje odvojivi rez, već se radni materijal reže do određene dubine. Opasnost od povratnog udara! Prilikom izrade žlebova naročito je važno da se na list testere ne vrši bočni pritisak. Glava testere u suprotnom može odjednom da udari nagore! Prilikom izrade žlebova koristite uređaj za fiksiranje. Izbegavajte bočni pritisak na glavu testere. Početno postavljanje: – Izvučena blokada za transport (24). – Glava testere okrenuta nagore. – Ručica za naginjanje je pod željenim uglom u odnosu na površinu radnog materijal nagnuta i fiksirana. – Fiksirajte okretni sto u željeni položaj. – Vijak za fiksiranje (13) uređaja za vučenje je otpušten. – Uređaj za vučenje sasvim pozadi. Rezanje radnog materijala: 1. Ograničenje dubine rezanja (50) podesiti na željenu dubinu rezanja i fiksirati kontra navrtkom. 2. Sigurnosno zaključavanje (26) otpustiti i okrenuti nadole, da biste proverili podešenu dubinu rezanja: 3. Izvršiti probno rezanje. 4. Po potrebi ponoviti korake 1 i 3, dok se ne podesi željena dubina rezanja. 5. Rezati radni materijal kao što je opisano u "Pravo rezanje". Opasnost! Pre svih radova na održavanju ili popravkama izvući utikač ili ukloniti odvojivi komplet akumulatora (33). – Radove na održavanju ili popravkama koji nisu opisani u ovom poglavlju smeju da sprovode samo stručna lica. – Oštećene delove, posebno sigurnosne uređaje zamenite isključivo originalnim delovima. Delovi koje nije proverio i odobrio proizvođač mogu izazvati nepredviđene štete! – Nakon radova na održavanju i čišćenju sve sigurnosne uređaje ponovo pustiti u rad i proveriti. 10.1 Zamena lista testere Opasnost od opekotina! Kratko nakon rezanja list testere može biti veoma vreo. Ostavite list testere da se ohladi. Ne čistiti vreli list testere zapaljivim tečnostima. Opasnost od posekotina i kod lista testere u mirovanju! Kod otpuštanja i zatezanja steznog vijka (43) viseća zaštitna hauba (6) mora biti nagnuta preko lista testere. Prilikom zamene lista testere nosite rukavice. 1. Izvući utikač ili ukloniti odvojivi komplet akumulatora (33). 2. Dovesti glavu testere u gornju poziciju. 3. Fiksirati list testere: pritisnite dugme za fiksiranje (18) i pritom list testere okrenite drugom rukom dok dugme za fiksiranje ne uskoči. Držati pritisnuto dugme za fiksiranje. 4. U smeru kazaljke na satu odviti stezni vijak (43) na vratilu lista testere pomoću imbus ključa (14) (levi navoj!). 5. Otpustiti sigurnosno zaključavanje (26) (samo kod mrežnih uređaja) i viseće zaštitne haube (6) gurnuti nagore i držati. 6. Spoljnu prirubnicu (44) i list testere (45) oprezno skinuti sa vratila lista testere i ponovo zatvoriti viseću zaštitnu haubu. Opasnost! Nemojte koristiti sredstva za čišćenje (npr. za uklanjanje ostataka smole) koja bi mogla da 10. Servisiranje i održavanje
Stranica: 14
SRPSKI sr 32 nagrizaju metal, u suprotnom može biti smanjena čvrstoća testere. 7. Očistiti površinu za fiksiranje: – Vratilo lista (48), – List testere (45), – Spoljna prirubnica (44), – Unutrašnja prirubnica (47). Opasnost! Pravilno postaviti unutrašnju prirubnicu. Testera može u suprotnom da se blokira ili list testere može da se otpusti! Unutrašnja prirubnica pravilno naleže kada prstenasti žleb pokazuje na list testere a ravna strana na motor. 8. Postaviti unutrašnju prirubnicu (47). 9. Otpustiti sigurnosno zaključavanje (26) (samo kod mrežnih uređaja) i viseće zaštitne haube (6) gurnuti nagore i držati. 10.Postaviti novi list testere – voditi računa o smeru okretanja: Posmatrano sa leve (otvorene) strane, strelica na listu testere mora da odgovara smeru strelice (46) na poklopcu lista testere! Opasnost! Koristite samo listove testere koji ispunjavaju zahteve i specifikacije navedene u ovom uputstvu za upotrebu. Upotrebljavajte samo odgovarajuće listove testere koji su dizajnirani za maksimalni broj obrtaja (vidi "Tehnička uputstva") – kod neodgovarajućih ili oštećenih listova testere usled centrifugalne sile delovi mogu biti snažno izbačeni. Listovi testere koji su predviđeni za rezanje drveta ili sličnih radnih materijal moraju biti u skladu sa EN 847-1. Ne smeju se upotrebljavati: – Listovi testere od visoko legiranog čelika velike brzine (HSS); – Oštećeni listovi testere; – Rezne ploče. Opasnost! – Montirajte list testere samo sa originalnim delovima. – Nemojte koristiti labave redukcione prstenove; u suprotnom list testere može da se otpusti. – Listovi testere moraju biti montirani tako, da se pokreću bez poremećaja ravnoteže i udara i da ne mogu da se otpuste u toku rada. 11.Viseću zaštitnu haubu (6) ponovo zatvoriti. 12.Spoljnu prirubnicu (44) gurnuti– Ravna strana mora da pokazuje na motor! 13.Stezni vijak sa podloškom (43) zategnuti u smeru suprotnom od kazaljke na satu (levi navoj!) snagom ruke. 14.Fiksirati list testere: pritisnite dugme za fiksiranje (18) i pritom list testere okrenite drugom rukom dok dugme za fiksiranje ne uskoči. Držati pritisnuto dugme za fiksiranje. Opasnost! – Ne produžavati imbus ključ. – Stezni vijak ne zatezati udarcima u imbus ključ. 15.Stezni vijak (43) zategnuti pomoću imbus ključa (14). 16.Proveriti funkciju. Otpustiti sigurnosno zaključavavanje (26) (samo kod mrežnih uređaja) i testeru saviti nadole. – Viseća zaštitna hauba mora da oslobodi list testere prilikom spuštanja nadole, a da pritom ne dođe u kontakt sa drugim delovima. – Kod podizanja testere nagore u početnu poziciju viseća zaštitna hauba mora automatski da prekrije list testere. – List testere okrenite rukom. List testere mora biti moguće okrenuti u svaku moguću poziciju, a da pritom ne dođe u kontakt sa drugim delovima. 10.2 Zamena ploče stola Opasnost! U slučaju oštećene ploče stola (10) postoji opasnost, da se mali predmeti zaglave između ploče stola i lista testere i da blokiraju list testere. Odmah zamenite oštećene ploče stola. 1. Odviti vijke na ploči stola. Po potrebi okrenite okretni sto i nagnite glavu testere kako biste dohvatili vijke. 2. Skinuti ploču stola. 3. Postaviti novu ploču stola. 4. Zategnuti vijke na ploči stola. 10.3 Podesiti graničnik radnog materijala: 1. Otpustiti imbus vijak (49). 2. Graničnik radnog materijala (25) podesiti tako da gradi tačno desni ugao sa listom testere, kada se okretni sto zakoči u poziciji 0°. 3. Zategnuti imbus vijke (49). 10.4 Podesiti laser za rezanje: Podesiti laser u desnom uglu – Otpustiti srednji vijak (40). Okrenuti laser. Zategnuti srednji vijak (40). Podesiti laser bočno – Otpustiti desni vijak (42) i levi vijak (41). Pomeriti laser horizontalno. Zategnuti desni vijak (42) i levi vijak (41). 10.5 Očistiti uređaj Piljevinu i prašinu ukloniti pomoću četke ili usisivača sa/iz: – Uređaj za podešavanje; – Elementi za rukovanje; – Otvor za hlađenje motora; – Prostor ispod ploče stola: – Laser za sečenje; – Osvetljenje područja sečenja 10.6 Čuvanje uređaja Opasnost!  Čuvajte uređaj tako da ne može doći do neovlašćenog stavljanja u pogon.  Uverite se da se niko ne može povrediti na uređaju u mirovanju. Pažnja!  Ne čuvati uređaj bez zaštite na otvorenom ili u vlažnoj sredini. 10.7 Održavanje Pre svake upotrebe  Ukloniti piljevinu pomoću usisivača ili četkice.  Proveriti mrežni kabl i mrežni utikač od oštećenja, po potrebi električar treba da ih zameni.  Proveriti da li su svi pokretni delovi slobodno pokretljivi u celom području za kretanje. Redovno, u zavisnosti od uslova upotrebe  Proveriti sve vijčane veze, po potrebi zategnuti vijke.  Funkcija za resetovanje glave testere (glava testere se mora vratiti u gornju početnu poziciju opružnom silom), po potrebi zameniti oprugu.  Vodeće elemente blago nauljiti. – Kod dugačkih radnih materijala levo i desno od testere upotrebiti odgovarajuće podloge. – Kod nagnutog rezanja radni materijal držati desno od lista testere. – Kod rezanja malih delova koristiti dodatni graničnik (kao dodatni graničnik može poslužiti odgovarajuća drvena daska koju treba vijcima pričvrstiti na graničnik uređaja). – Kod rezanja iskrivljene (deformisane) daske (52) stranu koja je iskrivljena ka spolja postaviti na graničnik radnog materijala. – Radni materijal ne rezati uspravno, već položiti ravno na okretni sto. Isključivo koristite originalne akumulatore i pribor od Metabo ili CAS (Cordless Alliance System). Koristite samo opremu koja ispunjava zahteve i specifikacije navedene u ovom uputstvu za upotrebu. A Sprej za servisiranje i održavanje za uklanjanje ostataka smole i za konzerviranje metalnih površina. 0911018691 B Adapter za usisavanje Multi za priključak creva za usisavanje sa 44, 58 ili 100 mm konektorom 0910058010 C Metabo usisivač (vidi katalog) D Potkonstrukcija: Univerzalno postolje za mašinu UMS 631317000 Mobilna podkonstrukcija KSU 251 mobilno 629007000 Potkonstrukcija KSU 251 629005000 Potkonstrukcija KSU 401 629006000 E Stalak sa točkićima: RS 420 G 0910053345 RS 420 W 0910053361 F Punjači: ASC 145, itd. G Kompleti akumulatora različitih kapaciteta. Kupujte samo komplete akumulatora koji imaju napon koji odgovara vašem električnom alatu. Broj za poručivanje: 625369000 (8,0 Ah, LiHD) Broj za poručivanje: 625368000 (5,5 Ah, LiHD) itd. Listovi testere za KGS 216 / KGS 216 M / KGSV 216 M: H List testere Power Cut 6.28009 216 × 2,4 / 1,8 × 30 24 WZ 5° neg za uzdužno i poprečno rezanje masivnog drveta I List testere Precision Cut Classic 6.28060 216 × 2,4 / 1,8 × 30 40 WZ 5° neg za uzdužno i poprečno rezanje masivnog drveta i iverice J List testere Multi Cut Classic 6.28066 216 × 2,4 / 1,8 × 30 60 FZ/TZ 5° neg za uzdužno i poprečno rezanje obloženih materija, laminata, plastike i aluminijumskih profila Listovi testere za KGS 254 M: K List testere Precision Cut Classic 6.28061 254 x 30 x 2,4/1,8 48 WZ 5° neg za uzdužno i poprečno rezanje masivnog drveta i iverice L List testere Multi Cut 6.28223 254 x 30 x 2,4/1,6 80 FZ/TZ 5° neg za uzdužno i poprečno rezanje obloženih materija, laminata, plastike i aluminijumskih profila Listovi testere za KGS 305 M: M List testere Precision Cut Classic 6.28064 305 x 30 x 2,4/1,8 56 WZ 5° neg za uzdužno i poprečno rezanje masivnog drveta i iverice N List testere Multi Cut 6.28091 305 x 30 x 2,8/2,0 96 FZ/TZ 5° neg, za uzdužno i poprečno rezanje obloženih materija, laminata, plastike i aluminijumskih profila Listovi testere za KGS 18 LTX 216: O List testere Precision Cut Classic 6.28065 216 × 1,8 / 1,2 × 30 40 WZ 5° za uzdužno i poprečno rezanje masivnog drveta i iverice Kompletni program dodataka vidi www.metabo.com ili katalog. Opasnost! Popravke na električnim alatima sme da sprovodi samo električar! Neispravan vod za priključak na mrežu sme da se zameni samo specijalnim, originalnim vodom za 11. Saveti 12. Oprema 13. Popravka
Stranica: 15
SRPSKI sr 33 priključak na mrežu firme Metabo, koji se može nabaviti preko servisa firme Metabo. Ukoliko se ošteti kabl mrežnog priključka ovog uređaja, onda mora da ga se zameni originalnim Metabo kablom za mrežni priključak. Molimo Vas da se s Vašim Metabo električnim uređajem za popravku obratite Vašem Metabo zastupništvu. Adresu možete naći na www.metabo.com. Liste rezervnih delova možete preuzeti na www.metabo.com. Sledite zakonske propise za odlaganje u skladu sa zaštitom životne sredine i za recikliranje i rashodovanih mašina, pakovanja i opreme. Samo za EU države: Nemojte bacati električne uređaje u kućno smeće! U skladu s evropskom smernicom 2012/19/ EU o električnim i elektronskim dotrajalim uređajima i primenom u nacionalnom pravu dotrajali električni uređaji se moraju odvojeno sakupljati i isporučiti na reciklažu u skladu sa zaštitom životne sredine. Dalje su opisani problemi i smetnje koje smete samostalno da otklanjate. Ukoliko Vam ovde opisane mere nisu od pomoći, vidi poglavlje 13. "Popravka". Opasnost! U vezi sa problemima i smetnjama događa se naročito puno nezgoda. Zato imajte u vidu:  Pre svakog uklanjanja smetnji izvući utikač ili ukloniti odvojivo pakovanje akumulatora (33).  Nakon svakog uklanjanja smetnji sve sigurnosne uređaje ponovo pustiti u rad i proveriti. Bez funkcije nagiba Zaključana blokada za transport:  Izvući blokadu za transport. Sigurnosno zaključavanje zaključano:  Otpustiti sigurnosno zaključavanje. Učinak rezanja premali List testere tup (list testere bočno ima eventualno fleke od gorenja); List testere nije prikladan za materijal (vidi poglavlje 12."Pribor"); List testere deformisan  Zameniti list testere (vidi poglavlje 10. "Servisiranje"). Testera jako vibrira List testere deformisan  Zameniti list testere (vidi poglavlje 10. "Servisiranje"). List testere nije pravilno montiran:  Pravilno montirati list testere (vidi poglavlje 10. "Servisiranje"). Okretni sto se teško pomera Opiljci ispod okretnog stola  Ukloniti opiljke. Objašnjenja u vezi podataka na strani 3. Zadržano pravo na promene u smislu tehničkog unapređenja. U =Mrežni napon/ Napon kompleta akumu- latora I =Nominalna struja F =min. osigurač P1 =nominalna ulazna snaga IP =Vrsta zaštite n0 =Broj obrtaja bez opterećenja v0 =maks. brzina rezanja D =Prečnik lista testere (spolja) D =Otvor lista testere (unutra) b = maks. širina zubaca lista testere A =Dimenzije (DxŠxV) M =Težina Zahtevi za uređaj za usisavanje piljevine: D1 =Prečnik priključka mlaznice za usisavanje D2 =Minimalni protok vazduha D3 =Minimalni negativni pritisak na mlaznicama za usisavanje D4 =Minimalna brzina vazduha na mlaznicama za usisavanje Maksimalni poprečni presek radnog materijala vidi tabelu na strani 4 Dozvoljena temperatura okruženja u toku rada: -20 °C do 50 °C (ograničeni kapacitet na temperaturama manjim od 0 °C). Dozvoljena prostorna temperatura prilikom skladištenja: 0 °C do 30 °C. ~ naizmenična struja Jednosmerna struja Mašina zaštitne klase II Navedeni tehnički podaci imaju toleranciju (prema odgovarajućim važećim standardima). Emisione vrednosti Ove vrednosti omogućavaju procenu emisije električnog uređaja i upoređivanje različitih električnih uređaja. U zavisnosti od uslova upotrebe, stanja električnog uređaja ili upotrebljenih alata stvarno opterećenje može biti više ili niže. Prilikom procene obračunajte pauze i faze niskog opterećenja. Na osnovu prilagođenih vrednosti za procenu ustanovite zaštitne mere za korisnika npr. organizatorske mere. Tipični nivo zvuka označen sa A: LpA =Nivo zvuka LWA =Nivo jačine zvuka KpA, KWA=Nesigurnost Nositi zaštitu za sluh! 14. Zaštita životne sredine 15. Problemi i smetnje 16. Tehnički podaci
Robna marka:
Metabo
Proizvod:
pile
Naziv/model:
KGS 18 LTX 216
Vrsta datoteke:
PDF
Dostupni jezici:
Hrvatski, Albanski, Makedonski