BS 14.4 priručnik
Metabo BS 14.4 priručnik

Korisnički priručnik za Metabo BS 14.4 u Hrvatski. Ovaj PDF priručnik ima 24 stranica/e.

PDF 24 1.1mb

Pogledajte priručnik za Metabo BS 14.4 ispod. Sve priručnike na ManualsCat.com možete pogledati potpuno besplatno. Pomoću gumba „Odaberi jezik“ možete odabrati jezik priručnika koji želite pogledati.

MANUALSCAT | HR

Pitanje i odgovori

Imate pitanje o Metabo BS 14.4, ali ne možete pronaći odgovor u korisničkom priručniku? Možda vam korisnici ManualsCat.com mogu pomoći da odgovorite na vaše pitanje. Ispunjavanjem donjeg obrasca, vaše pitanje će se pojaviti ispod priručnika za Metabo BS 14.4. Molimo vas da opišete svoje poteškoće s Metabo BS 14.4 što preciznije možete. Što je vaše pitanje preciznije, veće su šanse da brzo dobijete odgovor od drugog korisnika. Automatski ćete dobiti e-poštu da vas obavijestimo kada netko reagira na vaše pitanje.

Postavite pitanje o Metabo BS 14.4

Stranica: 1
www.metabo.com BS 14.4 BS 14.4 Quick BS 18 BS 18 Quick SB 18 hr Originalne upute za uporabu 5 mk Оригинално упатство за употреба 9 sq Manuali origjinal 13 sr Originalno uputstvo za upotrebu 17
Stranica: 2
HRVATSKI hr 5 Originalne upute za uporabu U isključivoj odgovornosti izjavljujemo: ovi akumulatorski odvijači i akumulatorske udarne bušilice, identificirani prema tipu i serijskom broju *1), u svim zahtjevima odgovaraju jasnim pravilima smjernice *2) i normama *3). Tehnička dokumentacija *4) - pogledajte stranicu 3. Ove bušilice i udarne bušilice namijenjene su za bušenje bez udaraca u metalu, drvu, plastici i sličnim materijalima kao i za zavrtanje vijaka i bušenje navoja. Udarne bušilice dodatno su namijenjene za udarno bušenje u zidove i kamen. Korisnik snosi punu odgovornost za štete nastale nenamjenskom uporabom. Opće prihvaćena pravila o prevenciji nezgoda i priložene sigurnosne informacije se moraju uzeti u obzir tijekom korištenja ovih uređaja. Radi osobne zaštite i zaštite vašeg električnog alata, obratite posebnu pozornost na dijelove teksta uz ovaj simbol! UPOZORENJE - Za smanjenje rizika od opasnosti pažljivo treba pročitati ove Upute za uporabu. UPOZORENJE Pročitajte sva sigurnosna upozorenje i upute. Nepridržavanje sigurnosnih upozorenja i uputa može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih ozljeda. Sačuvajte sva sigurnosna upozorenja i upute za ubuduće. U slučaju prodaje ili davanja ovog električnog alata, priložite uz njega i ovaj dokument Koristite zaštitu za uši pri uporabi udarnih bušilica (strojevi sa nazivom SB...). Izloženost buci može prouzrokovati oštećenje ili gubitak sluha. Držite uređaj za izolirane površine za držanje, kada radite na mjestima gdje radni alat može doći u kontakt sa skrivenim žicama ili vlastitim kablom. Kontakt sa vodovima, koji provode napon, može i metalne dijelove uređaja staviti pod napon i na taj način prouzrokovati električni udar. Uvjerite se, da se na mjestu na kojem želite raditi ne nalaze mrežni kablovi, plinske ili vodovodne instalacije (npr. koristite detektor metala). Iz oštećenih Li-Ion-akumulatora može isteći kisela tekućina koja je zapaljiva! Ako tekućina iz akumulatora dođe u doticaj sa kožom, isperite odmah sa dovoljnom količinom vode. Ako kiselina iz akumulatora uđe u oči, isperite ju odmah sa čistom vodom i potražite hitno liječničku pomoć! Zaštitite komplete akumulatora od vlage! Ne koristite oštećene ili deformirane komplete akumulatora! Zaštitite komplete akumulatora od vatre! Ne otvarajte komplete akumulatora! Ne dirajte kontakte na kompletima akumulatora i nemojte pokušavati ih kratko spojiti! Ako je stroj pokvaren, komplet akumulatora izvadite iz stroja. Izvadite komplet akumulatora iz stroja prije bilo kakvih radova podešavanja ili održavanja. Prije stavljanja kompleta akumulatora u stroj provjerite da li je stroj isključen. Nemojte dirati priključeni alat ili pribor dok rotiraju! Strugotine i slične materijale uklonite samo kada stroj miruje. Manji komadi materijala se moraju osigurati od pomicanja ili okretanja (npr. stezanjem u škripac ili na radni stol sa stolarskim stegama). LED-svjetiljka (10): LED-svijetlo nikada nemojte usmjeriti prema optičkim instrumentima. Smanjivanje prašine: Čestice koje se stvaraju tijekom rada mogu sadržavati tvari koje mogu uzrokovati karcinom, alergijske reakcije, bolesti dišnih putova, urođene mane ili druge natalne probleme. Neke od tih tvari sadržavaju: Olovo (u boji koja sadrži olovo), mineralnu prašinu (iz cigle, betona itd.), dodatke za tretiranje drva (kromati, zaštita drva), neke vrste drva (hrast, bukva), metale, azbest. Rizik ovisi o tome koliko dugo vremena su korisnik i osobe u neposrednoj blizini bili izloženi ovakvim tvarima. Prašini se ne smije dozvoliti da uđe u tijelo. Smanjivanje opterećenja od tih tvari: osigurajte dobru ventilaciju radnog prostora i nosite prikladnu zaštitnu opremu, kao što su respiratori sposobni filtrirati mikroskopski male čestice. Provjerite važeće smjernice za materijale, osoblje, primjenu i mjesto primjene (npr. sigurnosni pravilnici, odlaganje otpada). Prikupite čestice gdje nastaju i izbjegavajte njihovo odlaganje u okolici. Koristite pribor prikladan specijalnim vrstama posla. Zbog toga će biti manja količina čestica nekontrolirano u okolici. Koristite prikladan usisivač prašine. Smanjite opterećenje prašinom na način: 1. Izjava o skladnosti 2. Namjenska uporaba 3. Opće sigurnosne upute 4. Posebne sigurnosne upute
Stranica: 3
HRVATSKI hr 6 - da izbačene čestice i izlaznu struju zraka ne usmjeravate ka sebi, osobama u blizini ili mjestu odlaganja prašine, - da koristite usisivač za prašinu i/ili čistač za zrak, - da dobro provjetravate radno mjesto i da ga usisavanjem držite čistim. Čišćenje metlom ili puhanje diže prašinu. - Usisajte ili operite zaštitnu odjeću. Nemojte ju ispuhivati, istresati ili četkati. Transport Li-Ion kompleta akumulatora: Slanje Li-Ion kompleta akumulatora podliježe Zakonu o prijevozu opasnih tvari (UN 3480 i UN 3481). Prilikom transporta Li-Ion kompleta akumulatora informirajte se o aktualno važećim propisima. U danom slučaju se informirajte kod poduzeća za prijevoz. Kod Metabo možete dobiti certificiranu ambalažu. Komplet akumulatora šaljite samo ako je kućište neoštećeno i ako ne ističe tekućina. Za slanje komplet akumulatora izvadite iz stroja. Zaštitite kontakte na akumulatoru protiv kratkog spoja (npr. izolirajte sa ljepljivom trakom). Pogledajte stranicu 2. 1 Zaglavnik za svrdlo / čahura zaglavnika za svrdlo* 2 Čahura za podešavanje (ograničenje zakretnog momenta, maksimalni zakretni moment)) * 3 Čahura za podešavanje (vijčanje, bušenje, udarno bušenje) * 4 Čahura za podešavanje (Graničnik okretnog momenta) * 5 Uklopni kliznik (1./2. brzina) 6 Kuka za remen 7 Preklopnik smjera okretaja (podešavanje smjera okretaja, transportni osigurač) 8 Okidač 9 Drška 10 LED svjetiljka 11 Deblokiranje kompleta akumulatora 12 Komplet akumulatora * 13 Prikaz za kapacitet i signale * 14 Tipka za prikaz kapaciteta akumulatora * *ovisno o opremi 6.1 Višenamjenski nadzorni sustav stroja Ako se stroj samo ugasi, onda je elektronika pokrenula samoobranski/zaštitni modus. Čuje se upozorni signal (konstantno pištanje). On se gasi nakon maksimalno 30 sekundi ili kada pustite prekidač (8). Uprkos ovoj zaštitnoj funkciji kod nekih radnih zadataka može doći do preopterećenja i uslijed toga mogu nastati oštećenja na stroju. Uzroci i pomoć: 1. Komplet akumulatora skoro prazan (Elektronika komplet akumulatora štiti od oštećenja uslijed dubinskog pražnjenja). Akumulator je skoro parzan kada zasvijetli samo još jedna LED svjetilka (13). Po potrebi pritisnite gumb (14) kako bi provjerili na LED svjetilkama (13) kapacitet punjenja. Ako je baterijski paket skoro parzan, potrebno je punjenje! 2. Duže preopterećenje stroja dovodi do zaštitnog isključenja radi pregrijavanja. Pustite stroj ili komplet akumulatora da se ohladi. Napomena: stroj se puno brže hladi ako ga uključite i koristite u praznom hodu bez opterećenja. 3. Kod previše jake struje (koja npr. nastupa kod duže blokade) stroj se isključuje. Ugasite stroj pritiskanjem okidača (8). Potom uobičajeno nastaviti rad. Izbjegavajte ponovne blokade stroja. 6.2 Komplet akumulatora Napunite komplet akumulatora prije uporabe. Napunite komplet akumulatora kada snaga istog oslabi. Najpovoljnija temperatura za odlaganje akumulatora je između 10°C i 30°C. Kod kompleta akumulatora Li-Ion s prikazom kapaciteta i signala (13) (ovisno o opremi): - Pritisnite (14) tipku i iznova će se prikazati stanje napunjenosti LED svjećicama. - Ako svijetli jedna LED svjećica, komplet akumulatora je gotovo prazan i mora se ponovno napuniti. Vađenje i umetanje kompleta akumulatora Vađenje: Pritisnite tipku za deblokadu kompleta akumulatora (11) i povucite komplet akumulatora (12) prema van. Umetanje: Gurajte komplet akumulatora (12) dok se ne uklopi. 6.3 Smjer okretanja, podešavanje sigurnosnog mehanizma za transport (blokada nehotičnog uključenja) Pritisnite preklopnik smjera okretanja (7) samo u potpunom mirovanju motora stroja. Pritisnite preklopnik smjera okretanja (podešavanje smjera okretaja, transportni osigurač) (7). Vidi stranicu 2: R = podešeno okretanje u desno L = podešeno okretanje u lijevo 0 = srednji položaj: transportni osigurač podešeno (blokada protiv uključivanja) 6.4 Izabrati stupanj prijenosa 1. Hod (mali broj okretaja, 5. Pregled 6. Korištenje 1 2
Stranica: 4
HRVATSKI hr 7 posebno visok broj okretaja, prije svega za vijčanje) 2. Hod (visoki broj okretaja, prije svega za bušenje) 6.5 Podešavanje ograničenja broja okretaja, vijčanje, bušenje, udarno bušenje Strojevi sa oznakom BS...: 1...20 = Okretni moment (sa ograničenjem okretnog momenta) namjestiti okretanjemčahure (2) - moguća su i međupodešavanja. = Bušenje namjestiti okretanjem čahure (2) (maks. okretni moment, bez ograničenja) Kako bi izbjegli preopterećenje motora, osovinu nemojte blokirati. Alati sa oznakom SB...: = Vijčanje namjestiti okretanjem čahure (3) I okretni moment (sa graničnikom okretnog momenta) namjestiti okretanjem čahure (4) - i drugi međupoložaji su mogući. = Bušenje namjestiti okretanjem čahure (3) (maks. okretni moment, bez ograničenja) Kako bi izbjegli preopterećenje motora, osovinu nemojte blokirati. = Udarno bušenje namjestiti okretanjem čahure (3) (maks. zakretni moment, bez ograničenja) Kako bi izbjegli preopterećenje motora, osovinu nemojte blokirati. 6.6 Zamjena priključnog alata Otvaranje zaglavnika za svrdlo: Čahuru zaglavnika za svrdlo (1) okrenitu u smjeru kazaljke na satu. Zatezanje priključnog alata: Otvorite zaglavnik za svrdlo i alat umetnite što je moguće dublje. Čahuru zaglavnika za svrdlo (1) okrenite suprotno smjeru kazaljke na satu, skroz dok alat ne bude čvrsto zategnut. Ako je osovina priključnog alata od mekanijeg materijala, nakon kraćeg vremena bušenja možebitmo treba dodatno zategnuti. 6.7 Uključivanje, isključivanje električnog alata, podešavanje broja okretaja Za pokretanje stroja, pritisnite okidač (8). Pritiskanjem okidača može se promijeniti broj okretaja. 6.8 Zaglavnik za svrdlo sa sustavom brze zamjene Quick (kod BS 18 Quick, BS 14.4 Quick) Skidanje: Vidi stranicu 2 sl. A. Gurnite prsten za blokadu naprijed (a) i skinite zaglavnik za svrdlo (b). Stavljanje: gurnite prsten za blokadu naprijed (a) i zaglavnik za svrdlo do graničnika gurnite na bušaće vreteno. 6.9 Zaglavnik za svrdlo (kod BS 14.4, BS 18, SB 18) Vidi stranicu 2 sl. B. Izvucite sigurnosni vijak. Pažnja: Lijevi navoj! Zaglavnik za svrdlo lagano udarite gumenim čekićem na zategnuti šesterokutni ključ te ga potom odvrnite. Stavljanje zaglavnika slijedi obrnutim redoslijedom. Isključivo koristite originalne akumulatore i pribor od Metabo ili CAS (Cordless Alliance System). Pogledajte stranicu 4. Koristite isključivo pribor koji ispunjava sve zahtjeve i specifikacije u ovim uputama. A Zaglavnik za svrdlo s brzim stezanjem. B Kompleti akumulatora s različitim kapacitetima. Kupujte isključivo komplete akumulatora čiji napon odgovara Vašem električnom alatu. C Predsprava za koso vijčanje D Punjač E Držač bita sa sustavom za brzo mijenjanje Quick F Kutija za bit-ove Kompletan asortiman pribora,pogledajte na www.metabo.com ili u katalogu. Električni alat smiju popravljati isključivo električari! Kontaktirajte svog lokalnog distributera ukoliko trebate popraviti Vaš Metabo alat. Adrese pogledajte na www.metabo.com. Listu rezervnih dijelova možete učitati sa www.metabo.com. Pridržavajte se tuzemnih propisa za ekološko odlaganje i reciklažu potrošenih električnih strojeva, ambalaže i pribora. Kompleti akumulatora ne smiju se zbrinuti preko kućnog otpada! Pokidane ili potrošene komplete akumulatora vratite trgovcu Metabo uređajima! Komplete akumulatora nemojte bacati u vodu. Zaštitite okoliš i nikada nemojte električni alat i akumulatore zbrinuti preko kućnog otpada! Držite se tuzemnih propisa za odvo- jeno sakupljanje i reciklažu korištenog električnog alata, ambalaže i pribora. Izpraznite komplet akumulatora u alatu prije zbri- njavanja. Zaštitite kontakte na akumulatoru protiv kratkog spoja (npr. izolirajte sa ljepljivom trakom). Objašnjenja uz informacije na strani 3. 1 2 7. Pribor 8. Popravci 9. Zaštita okoliša 10. Tehnički podaci
Stranica: 5
HRVATSKI hr 8 Pridržavamo pravo modifikacija koje su u cilju tehničkog unaprjeđenja. U = napon kompleta akumulatora n = broj okretaja u praznom hodu Okretni moment kod vijčanja: MA = mekano vijčanje (drvo) MB = tvrdo vijčanje (metal) MC = podesiv moment pritezanja (s ograničenjem okretnog momenta) Maksimalni promjer bušenja: D1 max= u čelik D2 max= u mekano drvo D3 max= u zidove s = maksimalni broj udaraca m = težina (sa kompletom akumulatora) G = navoj osovine Mjerene vrijednosti dobivene u skladu sa EN 60745. istosmjerna struja Prikazane tehničke specifikacije su podložne tolerancijama (sukladno važećim standardima). Razina emisije Razina emisije vibracija može se koristiti kao preliminarna procjena izloženosti i isto tako se može koristiti za uspoređivanje raznih električnih alata. Također treba uzeti u obzir način rada te stanje električnog alata i radnog pribora koji može značajno smanjiti ili povećati stvarno opterećenje. Kod procjene izloženosti vibracijama treba također uzeti u obzir vremena kada je stroj isključen ili kada radi sa manjim opterećenjem. Odredite dodatne mjere sigurnosti koje će zaštititi rukovaoca strojem od učinaka vibracija: organizacija rada. Ukupna vrijednost vibracija (suma vektora triju smjerova) je određena sukladno EN 60745: ah, ID = vrijednost emisije vibracija (udarno bušenje u beton) ah, D = vrijednost emisije vibracija (bušenje u metal) ah, S = vrijednost emisije vibracija (vijčanje bez udarca) Kh, ... = nesigurnost (vibracija) Tipična A–vrednovana razina buke: LpA = razina zvučnog pritiska LWA = razina akustične snage KpA, KWA= nepouzdano (razina buke) Tijekom radova može doći do prekoračenja razine buke. Koristite zaštitu za uši!
Stranica: 6
SRPSKI sr 17 Originalno uputstvo za upotrebu Izjavljujemo pod potpunom odgovornošću: Ove akumulatorske bušilice-odvrtači i akumulatorske bušilice-čekići, identifikovane pomoću tipa i serijskog broja *1), odgovaraju svim relevantnim odredbama smernica *2) i standarda *3). Tehnička dokumentacija kod *4) - vidi stranu 3. Bušilice-odvrtači i bušilice-čekići su pogodne za bušenje bez udaranja u metal, drvo, plastiku i slične materijale kao i za odvijanje i bušenje navoja. Bušilice-čekići su dodatno podesne za bušenje čekićem u zidove, ciglu i kamen. Za štete nastale upotrebom koja nije u skladu sa namenom odgovornost snosi samo korisnik. Moraju se poštovati opšte prihvaćeni propisi o zaštiti od nezgoda i priložene sigurnosne napomene. Obratite pažnju na delove teksta koji su označeni ovim simbolima radi Vaše zaštite i zaštite vašeg električnog alata! UPOZORENJE – U cilju smanjenja rizika od povreda pročitati uputstvo za upotrebu. UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene i uputstva. Propusti u pridržavanju sigurnosnih napomena i uputstava mogu izazvati električni udar, požar i/ili teške povrede. Sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za kasnije. Vaš električni alat prosleđujte drugima samo zajedno s ovom dokumentacijom. Prilikom korišćenja bušilice-čekića (mašine s oznakom SB...) nosite zaštitu za sluh. Dejstvo buke može da izazove gubitak sluha. Kada izvodite radove, kod kojih alat koji se upotrebljava može da naiđe na skrivene strujne vodove, uređaj držite za površine držača sa izolacijom. Kontakt sa vodovima koji provode struju može dovesti do toga da metalni delovi uređaja budu pod naponom i time do električnog udara. Uverite se da na mestima koja se obrađuju nema strujnih vodova, vodovoda ili gasnih vodova (npr. pomoću metalnog detektora). Iz defektnih litijum-jonskih akumulatora može iscureti blago kisela zapaljiva tečnost! Ukoliko iscuri tečnost iz akumulatora i dođe u kontakt s kožom odmah obilno isperite vodom. Ukoliko tečnost iz akumulatora dospe u Vaše oči, isperite oči čistom vodom i bez odlaganja zatražite lekarsku pomoć! Zaštitite komplet akumulatora od vlage! Ne koristiti defektne ili deformisane komplete akumulatora! Komplete akumulatora ne izlažite vatri! Komplete akumulatora ne otvarati! Kontakte kompleta akumulatora nemojte dodirivati i nemojte kratko spajati! U slučaju defektne mašine komplet akumulatora izvaditi iz mašine. Komplet akumulatora izvaditi iz mašine pre nego što se vrši bilo kakvo podešavanje ili servisiranje. Prilikom postavljanja kompleta akumulatora uverite se da je mašina isključena. Ne hvatati za alat koji se obrće! Opiljke i slično uklanjajte samo kada je mašina u mirovanju. Osigurajte radni predmet od pomeranja ili okretanja (npr. stezanjem pomoću steznog zavrtnja). LED-lampica (10): LED-zračenje ne posmatrati direktno s optičkim instrumentima. Redukovati prašinu: Čestice koje nastaju usled izvođenja radova ovom mašinom mogu sadržati materije koje mogu izazvati rak, alergijske reakcije, oboljenja disajnih puteva, kongenitalne defekte i druge reproduktivne probleme. Neki primeri ovih materija su: olovo (u farbama koje sadrže olovo), mineralna prašina (iz cigli, betona i sl.), aditivi za obradu drveta (hromat, sredstvo za zaštitu drveta), neke vrste drveta (prašina hrasta ili bukve), metali, azbest. Rizik zavisi od toga koliko su dugo korisnik ili osobe koje se nalaze u blizini izloženi zagađenju. Ne dozvolite da čestice dospu u telo. Kako biste redukovali zagađenje ovim materijama: pobrinite se za dobro provetravanje radnog prostora i nosite odgovarajuću zaštitnu opremu kao npr. maske za disanje, koje su u stanju da filtriraju mikroskopski male čestice. Poštujte važeće propise za materijal koji obrađujete, primenu i mesto obrade (npr. odredbe o zaštiti na radu, odlaganje) Pokupite čestice koje nastaju na mestu nastanka i ne dozvolite da se talože u okruženju. Za specijalne radove koristite dodatnu opremu. Tako će manje čestica nekontrolisano dospeti u okolinu. 1. Deklaracija o usaglašenosti 2. Upotreba u skladu sa namenom 3. Opšte sigurnosne napomene 4. Posebne sigurnosne napomene
Stranica: 7
SRPSKI sr 18 Koristite odgovarajuće usisavanje prašine. Smanjite zagađenje prašinom tako što: - nastale čestice i izduvni vazduh mašine nećete usmeravati na sebe ili osobe koje se nalaze u blizini ili na nataloženu prašinu, - ćete primeniti uređaj za usisavanje i/ili uređaj za prečišćavanje vazduha, - ćete rani prosto dobro provetravati i usisavanjem održavati u čistom stanju. Metlanje ili duvanje podiže prašinu. - Usisavajte ili perite zaštitnu odeću. Nemojte produvavati, tresti ili četkati. Transport litijum-jonskih kompleta akumulatora: Slanje litijum-jonskih kompleta akumulatora podleže zakonu o slanju opasne robe (UN 3480 i UN 3481). Prilikom slanja litijum-jonskih akumulatora razjasnite aktuelne važeće propise. Eventualno se informišite kod vašeg transportnog preduzeća. Sertifikovana pakovanja se mogu nabaviti od firme Metabo. Komplete akumulatora šaljite samo kad je kućište neoštećeno i ne curi tečnost. Prilikom slanja komplet akumulatora izvaditi iz mašine. Osigurajte kontakte protiv kratkih spojeva (npr. izolujte trakom). Vidi stranu 2 1 Stezna glava / čaura stezne glave* 2 Podesiva čaura (ograničenje obrtnog momenta, maksimalni obrtni momenat))* 3 Podesiva čaura (odvijanje, bušenje, čekićem)* 4 Podesiva čaura (ograničenje obrtnog momenta)* 5 Prekidač (1./2. brzina) 6 Kuka za kaiš 7 Prekidač za promenu smera okretanja (podešavanje smera okretanja, obezbeđivanje za transport) 8 Ručica sklopke 9 Ručica 10 LED-lampica 11 Otključavanje kompleta akumulatora 12 Komplet akumulatora * 13 Prikaz kapaciteta i signala * 14 Taster prikaza kapaciteta * * u zavisnosti od opreme 6.1 Multifunkcionalni sistem nadzora mašine Ako se mašina samostalno isključuje, elektronika je aktivirala režim rada za samostalnu zaštitu. Oglašava se signal upozorenja (kontinuirani zvučni signal). On se isključuje nakon maksimalno 30 sekundi ili nakon otpuštanja ručice sklopke (8). Uprkos ovoj zaštitnoj funkciji kod određenih primena može nastupiti preopterećenje i kao posledica toga oštećenje mašine. Uzroci i pomoć: 1. Komplet akumulatora skoro prazan (elektronika štiti komplet akumulatora od oštećenja usled potpunog pražnjenja). Ako treperi LED-lampica (13), komplet akumulatora je skoro prazan. Event. pritisnuti taster (14) i proveriti nivo napunjenosti na LED- lampicama (13). Ukoliko je komplet akumulatora skoro prazan, on se mora ponovo napuniti! 2. Duže trajanje preopterećenja mašine dovodi do isključivanja temperature. Ostavite da se mašina ili komplet akumulatora ohladi. Napomena: Mašina se brže hladi, kada se ostavi da radi bez opterećenja. 3. U slučaju prejake struje (kao što je npr. kod dužeg blokiranja) mašina se isključuje. Mašinu isključiti pomoću (8) ručice sklopke. Zatim normalno nastaviti sa radom. Izbegavajte dalja blokiranja. 6.2 Komplet akumulatora Pre upotrebe napuniti komplet akumulatora. Napunite ponovo komplet akumulatora u slučaju slabljenja performansi. Optimalna temperatura za skladištenje je između 10°C i 30°C. Kod litijum-jonskih kompleta akumulatora sa prikazom kapaciteta i signala (13) (u zavisnosti od opreme): - Pritisnuti taster (14) i nivo napunjenosti se prikazuje pomoću LED-lampica. - Ako treperi LED-lampica, komplet akumulatora je skoro prazan i mora se ponovo napuniti. Komplet akumulatora skinuti, postaviti Skidanje: pritisnuti taster za deblokiranje kompleta akumulatora (11) i komplet akumulatora (12) izvući unapred . Postavljanje: Komplet akumulatora (12) gurnuti dok se ne fiksira. 6.3 Smer okretanja, obezbeđivanje za transport (blokada uključivanja) podesiti Prekidač za promenu smera okretanja (7) aktivirati samo kada je motor u mirovanju! Prekidač za promenu smera okretanja (podešavanje smera okretanja, obezbeđivanje za transport) (7) aktivirati. Vidi stranu 2: D = podešen smer udesno L = podešen smer ulevo 0 = središnja pozicija: obezbeđivanje za transport (Blokada uključivanja) podešena 5. Pregled 6. Upotreba
Stranica: 8
SRPSKI sr 19 6.4 Izabrati stepen brzine 1. Brzina (manji broj obrtaja, naročito visok obrtni momenat, prednost kod odvijanja) 2. Brzina (visok obrtni momenat, prednost kod bušenja) 6.5 Podesiti ograničenje obrtnog momenta, odvijanje, bušenje, bušenje čekićem Mašine s oznakom BS...: 1...20 = Obrtni momenat (s ograničenjem obrtnog momenta) podesiti okretanjem čaure (2) podesiti okretanjem čaure - mogući su i među-položaji = Bušenje podesiti okretanjem čaure (2) (maksimalni obrtni momenat, bez ograničenja obrtnog momenta) Da bi se izbeglo preopterećenje motora ne blokirati osovinu. Mašine s oznakom SB...: = Odvijanje podesiti okretanjem čaure (3) I Obrtni momenat (s ograničenjem obrtnog momenta) podesiti okretanjem čaure (4) - mogući su i među-položaji = Bušenje podesiti okretanjem čaure (3) (maksimalni obrtni momenat, bez ograničenja obrtnog momenta) Da bi se izbeglo preopterećenje motora ne blokirati osovinu. = Bušenje čekićem podesiti okretanjem čaure (3) (maksimalni obrtni momenat, bez ograničenja obrtnog momenta) Da bi se izbeglo preopterećenje motora ne blokirati osovinu. 6.6 Zamena alata u upotrebi Otvoriti steznu glavu: Okrenuti čauru stezne glave (1) u smeru kazaljke na satu. Zategnuti alat u upotrebi: Otvoriti steznu glavu i alat postaviti što je moguće dublje. Čauru stezne glave (1) okrenuti u smeru suprotnom od kazaljke na satu dok se alat čvrsto ne zategne. Kod mekog prihvata alata eventualno će morati nakon kratkog bušenja ponovo da se zategne alat. 6.7 Isključiti, uključiti električni uređaj, podesiti broj obrtaja Za uključivanje mašine pritisnuti ručicu sklopke (8). Broj obrtaja se može promeniti pritiskom na ručicu sklopke. 6.8 Stezna glava sa brzim sistemom promene Quick (kod BS 18 Quick, BS 14.4 Quick) Skidanje: Vidi stranu 2 slika A. prsten za zaključavanje gurnuti unapred (a) i steznu glavu skinuti unapred (b). Postavljanje: Prsten za zaključavanje gurnuti unapred i steznu glavu gurnuti do kraja na osovinu. 6.9 Stezna glava (kod BS 14.4, BS 18, SB 18) Vidi stranu 2. slika B. Skinuti sigurnosni vijak. Pažnja levi navoj! Steznu glavu laganim udarcem gumenim čekićem na zategnuti šestougaoni ključ olabaviti i odviti. Zatezanje se vrši obrnutim redosledom Isključivo koristite originalne akumulatore i pribor od Metabo ili CAS (Cordless Alliance System). Vidi stranu 4. Koristite samo opremu koja ispunjava zahteve i specifikacije navedene u ovom uputstvu za upotrebu. A Stezna glava s brzim zatezanjem. B Kompleti akumulatora različitih kapaciteta. Kupujte samo komplete akumulatora koji imaju napon koji odgovara vašem električnom alatu. C Ugaoni nastavci D Punjač E Kutija za nastavke F Stezna čaura za nastavke Kompletni program dodataka vidi www.metabo.com ili katalog. Popravke na električnim uređajima smeju da sprovode samo električari! Molimo Vas da se s Vašim Metabo električnim uređajem za popravku obratite Vašem Metabo zastupništvu. Adresu možete naći na www.metabo.com. Liste rezervnih delova možete preuzeti na www.metabo.com. Sledite zakonske propise za odlaganje u skladu sa zaštitom životne sredine i za recikliranje i rashodovanih mašina, pakovanja i opreme. Kompleti akumulatora se ne smeju odlagati s kućnim smećem! Iskorišćene ili defektne komplete akumulatora vratite Metabo prodavcu. Komplete akumulatora ne bacati u vodu! Zaštitite životnu sredinu i ne bacajte kompleta akumulatora i električne uređaje u kućno smeće. Sledite zakonske propise odvojenog sakupljanja i recikliranja rashodovanih mašina, pakovanja i opreme. Pre odlaganja isprazniti komplet akumulatora u električnom uređaju. Osigurajte kontakte protiv kratkih spojeva (npr. izolujte trakom). Objašnjenja u vezi podataka na strani 3. 1 2 1 2 7. Oprema 8. Popravka 9. Zaštita životne sredine 10. Tehnički podaci
Stranica: 9
SRPSKI sr 20 Zadržano pravo na promene u smislu tehničkog unapređenja. U = Napon kompleta akumulatora n = Broj obrtaja bez opterećenja Zatezni momenat kod zavrtanja: MA = slabo zašrafljivanje (drvo) MB = čvrsto zašrafljivanje (metal) MC = zatezni momenat podesiv (s ograničenjem obrtnog momenta ) Maksimalni prečnik bušenja: D1 maks.=u gvožđu D2 maks.=u mekom drvetu D3 maks,=u zidu s = maks. broj udarca m = Težina (s kompletom akumulatora) G = Navoji osovine Merne vrednosti određene prema EN 60745. Jednosmerna struja Navedeni tehnički podaci imaju toleranciju (prema odgovarajućim važećim standardima). Emisione vrednosti Ove vrednosti omogućavaju procenu emisije električnog uređaja i upoređivanje različitih električnih uređaja. U zavisnosti od uslova upotrebe, stanja električnog uređaja ili upotrebljenih alata stvarno opterećenje može biti više ili niže. Prilikom procene obračunajte pauze i faze niskog opterećenja. Na osnovu prilagođenih vrednosti za procenu ustanovite zaštitne mere za korisnika npr. organizatorske mere. Ukupna vrednost vibracije (vektorska suma tri pravca) određena prema EN 60745: ah, ID = Emisiona vrednost vibracije (Bušenje čekićem u betonu) ah, D = Emisiona vrednost vibracije (Bušenje u metalu) ah, S = Emisiona vrednost vibracije (Zavrtanje bez čekića) Kh, ... = Nesigurnost (vibracija) Tipični nivo zvuka označen sa A: LpA = Nivo zvuka LWA = Nivo jačine zvuka KpA, KWA= Nesigurnost (nivo zvuka) Prilikom radova nivo buke ) može da se prekorači. Nositi zaštitu za sluh!
Robna marka:
Metabo
Proizvod:
bušilice
Naziv/model:
BS 14.4
Vrsta datoteke:
PDF
Dostupni jezici:
Hrvatski, Albanski, Makedonski