VC3511L priručnik
Makita VC3511L priručnik

Korisnički priručnik za Makita VC3511L u Nizozemac. Ovaj PDF priručnik ima 116 stranica/e.

PDF 116 1.1mb

Pogledajte priručnik za Makita VC3511L ispod. Sve priručnike na ManualsCat.com možete pogledati potpuno besplatno. Pomoću gumba „Odaberi jezik“ možete odabrati jezik priručnika koji želite pogledati.

MANUALSCAT | HR

Pitanje i odgovori

Imate pitanje o Makita VC3511L, ali ne možete pronaći odgovor u korisničkom priručniku? Možda vam korisnici ManualsCat.com mogu pomoći da odgovorite na vaše pitanje. Ispunjavanjem donjeg obrasca, vaše pitanje će se pojaviti ispod priručnika za Makita VC3511L. Molimo vas da opišete svoje poteškoće s Makita VC3511L što preciznije možete. Što je vaše pitanje preciznije, veće su šanse da brzo dobijete odgovor od drugog korisnika. Automatski ćete dobiti e-poštu da vas obavijestimo kada netko reagira na vaše pitanje.

Postavite pitanje o Makita VC3511L

Stranica: 1
107403631 - 2011-05-06 Originalbetriebsanleitung Original Operating Instructions Notice d’utilisation d‘origine Oorspronkelijke Gebruiksaanwijzing Istruzioni originali Original driftsinstruks Bruksanvisning i original Original brugsanvisning Alkuperäiset ohjeet Manual original Instruções de operação original Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Orijinal talimatlar R Izvirna navodila Izvorni upute Pôvodný návod na použitie Původní návod k používání Instrukcja oryginalna Eredeti használati utasítás Original instrucţiuni Оригинална инструкция Оригинальные инструкции Algupärane kasutusjuhend Instrukcijas oriģinālvalodā Originali instrukcija VC2010L VC2511 VC3511L
Stranica: 2
D GB F NL I N S DK SF E P GR TR SLO HR SK CZ PL H RO BG RUS EST LV LT 68 Makita VC2010L / VC2511 / VC3511L Važne sigurnosne upute  Prije korištenja uređaja obavezno pročitajte upute, te ih odložite nadohvat ruke. Namjena i namjenska uporaba Rukovanje strojem podliježe važećim nacionalnim zakonskim propisima. Osim uputa za rukovanje i valjanih obvezujućih odredaba o sprječavanju nezgoda na poslu u zemlji u kojoj se koristi stroj, potreb- no je uvažavati i priznata pravila tehničke struke o sigurnom i stručnom radu i rukovanju strojem. Uređaj – – smiju samo koristiti osobe koje su podučene u njegovom rukovanju i koje imaju izričit nalog za rukovanje njime – – se smije koristiti samo pod nadzorom – – ne smiju koristiti djeca Ovaj aparat nije namijenjen osobama (ukljucujui djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim nesposobnosti ili nemaju dovoljno iskustva i znanja u sigurnu uporabu, ako nisu pod nadzorom ili je upućen na korištenje aparata od strane osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Uređaji opisni u ovi uputama su prikladni – – za apsorpcija prašine i tekućine – – za komercijalnu uporabu npr. u hotelima, školama, bolnicama, tvornicama, trgovinama, uredima i lokalima VC2511: Uređaj nije prikladan za usisavanje prašine štetne po zdravlje. VC2010L / VC3511L: VC2010L i VC3511L su prikladni za odvajanje svake vrste prašine s ekspozicijskim graničnim vrijedno- stima većim od 1 mg/m³ (klasa prašine L). Obratite pozornost na važeće međunarodne propise. Ne smiju se usisavati sljedeći materijali: – – VC2511: prašina opasna za zdravlje – – vrući materijali (zapaljene cigarete, vruć pepeo, itd.) – – zapaljive, eksplozivne, agresivne tekućine (npr. benzin, otopine, kiseline, lužine, itd.) – – zapaljive, eksplozivne prašine (npr. magnezijski prah) Uređaj se mora – – se koristiti samo u zatvorenom prostoru, a ne na otvorenom – – biti zaštićeni od UV zračenja Prije uključivanja Uvjerite se, da se napon naveden na tipskoj pločici podudara s lokalnim mrežnim naponom. Preporu- čuje se priključivanje usisavača preko zaštitne strujne sklopke. Redovito provjeravajte ispravnost mrežnog priključnog voda na oštećenja npr. pukotine ili znakovi sta- renja materijala. Ako je mrežni priključni vod oštećen, potrebno ga je, prije daljnje uporabe uređaja, a radi izbjegavanja opasnosti, zamijeniti od strane Makita servisa ili električara. Koristite samo tip kabel za napajanje navedenih u uputama. Nikada ne usisavati s oštećenim filtra. VC2010L / VC3511L: Prilikom odsisavanja prašine, u prostoriji mora biti dostatna cirkulacija zraka kada se odvodni zrak uređaja vraća u prostoriju (obratite pozornost na važeće međunarodne propise). Osoblje za rukovanje uređajem, mora se obavijestiti prije rada o: – – rukovanjem uređaja
Stranica: 3
D GB F NL I N S DK SF E P GR TR SLO HR SK CZ PL H RO BG RUS EST LV LT 69 Makita VC2010L / VC2511 / VC3511L – – opasnostima koje proizlaze iz materijala koji se usisava – – sigurnom uklanjanju usisanog materijala Usisavanje tekućina Prije usisavanja tekućina potrebno je načelno maknuti vrećicu filtra za otpad. Provjerite da plovak radi ispravno. U slučaju nastanka pjene ili curenja tekućine odmah prekinuti posao i isprazniti spremnik za nečistoće. Čišćenje filtra Ako dođe do slabljenja usisavanja: 1. Uključivanje usisavača 2. Dlanom zatvorite otvor sapnice ili usisne cijevi 3. Pritisnite dugme za čišćenje filtra tri puta. Na taj se način nastaje strujanje zraka koje čisti lamele filtar elementa od nasložene prašine. Priključenje elektrouređaja Utičnicu na uređaju koristiti samo za svrhu koja je određena u uputama za rukovanje. Prije uključivanja nekog uređaja u utičnici uređaja: 1. Isključiti usisavač 2. Isključiti uređaj koji se priključuje OPREZ! Za uređaje koji su priključeni na utičnicu potrebno je poštivati njihove upute za rukovanje i u njima sadržane sigurnosne napomene. F Održavanje, čišćenje i popravak Obavljati samo one radove održavanja koji su opisani u uputama za rukovanje. Prije čišćenja i održavanja uređaja načelno izvući utikač iz utičnice. Gornji dio usisavača nikada ne prskati vodom: opasnost za ljude, opasnost od kratkog spoja. Upotreba neoriginalnih rezervnih dijelova i pribora može smanjiti sigurnost stroja. Koristite samo rezer- vne dijelove i pribor koje proizvodi Makita. VC2010L / VC3511L: Kod održavanja i čišćenja s uređajem je potrebno tako postupati da ne nastane nikakva opasnost za osoblje održavanja i druge osobe. Na području održavanja – – koristiti filtrirano prinudno odzračivanje – – nositi zaštitnu odjeću – – čistit područje održavanja tako da okoliš ne dospiju nikakve opasne tvari Kod radova održavanja i popravka, sve onečišćene dijelove koje se nije moglo očistiti na zadovo- ljavajući način – – zapakirati u nepropusne vrećice – – zbrinuti u skladu s važećim propisima o zbrinjavanju Provjeru ispravnosti glede prašine npr. oštećenje filtra zraka, zračna hermetičnost uređaja i funkci- ja kontrolnih uređaja, provodi najmanje jednom godišnje Makita servis ili neka stručna osoba. Transport 1. Prije transporta zatvorite sve zapore spremnika za prljavštinu. 2. Nemojte naginjati uređaj ako u spremniku ima tekućine. 3. Nemojte podizati uređaju pomoću kuke dizalice. Skladištenje Uređaj mora biti
Stranica: 4
D GB F NL I N S DK SF E P GR TR SLO HR SK CZ PL H RO BG RUS EST LV LT 70 Makita VC2010L / VC2511 / VC3511L – – skladištiti na suhom mjestu i zaštićeno od smrzavanja Odvoženje uređaja na reciklažu Prema Europskoj smjernici 2002/96/EG o starim električnim i elektroničkim uređajima, istrošeni električni uređaji moraju se odvojeno sakupljati i odvesti na reciklažu u skladu s ekološkim nor- mama. Ako imate pitanja, molimo obratite se Vašoj općinskoj upravi ili najbližem trgovcu. Garancija Za garanciju i jamstvo vrijede naše opće poslovne odredbe. Zadržavamo pravo na promjene tijekom tehničkih inovacija. Pribor Oznaka VC2010L VC2511 VC3511L Filtar element P-70219 Filtar vrećica (5 komada) P-72899 P-78293 Vrećica za otpad (5 komada) P-70297 Izjava o suglasnosti EU Mi, Makita Corporation, kao odgovorni proizvođač izjavljujemo da su slijedeći Makita strojevi: Oznaka stroja: Usisavač za vlažnu i suhu uporabu Model br./ Vrsta: VC2010L, VC2511, VC3511L serijski proizvedeni i U sukladnosti sa slijedećim europskim smjernicama: 2006/42/EC, 2004/108/EC und entsprechend folgender Bestimmungen und Normen hergestellt werden: EN ISO 12100-1:2003 + A1:2009 EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A2:2006 + A11:2004 + A12:2006 + A13:2008 + A14:2010 EN 60335-2-69:2009 EN 62233:2008 EN 55014-1:2006 + A1:2009 EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Tehničku dokumentaciju čuva naš ovlašteni predstavnik u Europi koji je: Makita International Europe Ltd. Michigan Drive, Tongwell Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England 10. travanj 2011 Tomoyasu Kato Director Makita Corporation, 3-11-8, Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan
Stranica: 5
D GB F NL I N S DK SF E P GR TR SLO HR SK CZ PL H RO BG RUS EST LV LT 71 Makita VC2010L / VC2511 / VC3511L Tehnički podaci VC2010L VC2511 VC3511L Napon V 110 (GB110) / 120 (US,CA) / 230 (EU,CH,GB) / 240 (AU) Mrežna frekvencija Hz 50 (EU,CH,GB,GB110,AU) / 60 (US,CA) Osiguranje A 10 (CH,AU) / 13 (GB) / 15 (US,CA) / 16 (EU) / 25 (GB110) Primanje snage PIEC Watt 900 (US,CA) / 1100 (EU,CH,GB, GB110,AU) Priključna vrijednost za utičnicu uređaja* Watt 540 (US,CA) / 1100 (GB110) / 1200 (CH) / 1300 (AU) / 1900 (EU,GB) Primanje snage PS Watt 1440 (US,CA) / 2200 (GB110) / 2300 (CH) / 2400 (AU) / 3000 (EU,GB) Volumen strujanja zraka m³/h (l/min) 127 cfm (US,CA) / 192(3200) (GB110) / 216(3600) (EU,CH,GB,AU) Podtlak hPa(mbar) 73 in (US,CA) / 180(180) (EU,CH,GB,GB110,AU) Razina bučnog tlaka mjerne površine na 1 m udaljenosti, ISO 3744, EN 60704-2-1 dB(A) 70 ±3 Radna buka dB(A) 67 ±3 Mrežni vod: Dužina m 7,5 (EU,CH,GB110,AU) 10,0 (GB) 24,6 ft (US,CA) 5 (EU,CH,GB,AU) 7,5 (GB110) 19,7 ft (US,CA) 7,5 (EU,CH,GB110,AU) 10,0 (GB) 24,6 ft (US,CA) Mrežni vod:Tip H05RR-F 3G1,5 (EU,GB,AU) H05RR-F 3G1,0 (CH) H07BQ-F 3G2,5 (GB110) SJTW-A AWG 16/3 (US,CA) H05VV-F 3G1,5 (EU,GB,AU) H05VV-F 3G1,0 (CH) H07BQ-F 3G2,5 (GB110) SJTW-A AWG 16/3 (US,CA) H05RR-F 3G1,5 (EU,GB,AU) H05RR-F 3G1,0 (CH) H07BQ-F 3G2,5 (GB110) SJTW-A AWG 16/3 (US,CA) Klasa zaštite I Vrsta zaštite IPX4 Stupanj otklanjanja radio smetnji EN 55014-1 Klasa prašine L (VC2510L,VC3511L) – (VC2511) Volumen spremnika l 19,0 (5,0 gal) 23,0 (6,1 gal) 35,0 (9,2 gal) Širina mm 375 mm (14,8 in) Dubina mm 370 (14,6 in) 365 (14,4 in) 370 (14,6 in) Visina mm 500 (19,7 in) 545 (21,5 in) 685 (27,0 in) Težina (stroj) ** kg 7,3 (16,1 lbs) 6,3 (13,8 lbs) 8,2 (18,1 lbs) Težina uklj. pribor (neto, najčešći zahtjev) kg 8,8 (19,4 lbs) 7,8 (17,2 lbs) 9,7 (21,4 lbs) * Model varijanti ** Težina u skladu s postupkom EPTA 01/2003
Robna marka:
Makita
Proizvod:
Usisivači
Naziv/model:
VC3511L
Vrsta datoteke:
PDF
Dostupni jezici:
Nizozemac, Engleski, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Portugalski, Danski, Polirati, Ruski, Norveški, Finski, Rumunski, Turski, Slovački, Grčki, Madžarski, Slovenački, Hrvatski, Bugarski, Latvijski, Litvanski, Estonski