SK102Z priručnik
Makita SK102Z priručnik

Korisnički priručnik za Makita SK102Z u Nizozemac. Ovaj PDF priručnik ima 122 stranica/e.

PDF 122 1.1mb

Pogledajte priručnik za Makita SK102Z ispod. Sve priručnike na ManualsCat.com možete pogledati potpuno besplatno. Pomoću gumba „Odaberi jezik“ možete odabrati jezik priručnika koji želite pogledati.

MANUALSCAT | HR

Pitanje i odgovori

Imate pitanje o Makita SK102Z, ali ne možete pronaći odgovor u korisničkom priručniku? Možda vam korisnici ManualsCat.com mogu pomoći da odgovorite na vaše pitanje. Ispunjavanjem donjeg obrasca, vaše pitanje će se pojaviti ispod priručnika za Makita SK102Z. Molimo vas da opišete svoje poteškoće s Makita SK102Z što preciznije možete. Što je vaše pitanje preciznije, veće su šanse da brzo dobijete odgovor od drugog korisnika. Automatski ćete dobiti e-poštu da vas obavijestimo kada netko reagira na vaše pitanje.

Postavite pitanje o Makita SK102Z

Stranica: 1
1 Pokretanje Makita SK102 D EN F I E P NL FIN PL SK HR SR RUS BG RO Korisnički priručnik Hrvatski Zahvaljujemo Vam na kupnji Makita SK102. Sigurnosne upute nalaze se iza poglavlja o načinu rada s uređajem. Prije početka rada s instrumetom pažljivo pročitajte korisnički priručnik, a posebice sigurnosne upute. Bilješka: Prva i zadnja strana priručnika uključuju ilustracije te trebaju biti presavijene i ostavljene otvore- nima tijekom čitanja ovog priručnika. Slova i znamenke u zagradama {} uvijek upućuju na te ilustracije. Sadržaj Pokretanje ................................................................. 1 Rad ............................................................................. 1 Tehnički podaci ........................................................ 4 Sigurnosni naputci ................................................... 5 Pokretanje Umetanje i zamjena baterija Pogledajte crtež {C} - Gurnite zaporni mehanizam prema naprijed da biste otključali odjeljak za baterije. Otvorite poklopac odjeljka i umetnite baterije pazeći na ispravan polaritet. Pritisnite poklopac odjeljka za baterije nadolje dok se ne aktivira zaponac. Kada je napon baterije prenizak na zaslonu se osvjetljuje simbol baterije {B, 9}. Bateriju zamijenite što je prije moguće. • Pripazite na ispravan polaritet • Koristite samo alkalne baterije • Izvadite baterije, ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme (opasnost od korozije) Rad Tipkovnica i upravljački elementi Pogledajte crtež {B }: 1 Tipka za uklj./isklj. lasera 2 Tipka za pulsni/štedni način rada 3 Tipka za blokadu
Stranica: 2
2 Rad Makita SK102 D EN F I E P NL FIN PL SK HR SR RUS BG RO Zaslon Pogledajte crtež {B } 4 Laserski ciljnik 5 Horizontalna liniju lasera 6 Vertikalna liniju lasera 7 Blokada uključena (ON) 8 Tipka za pulsiranje/snagu 9 Prenizak napon baterije Uključivanje i isključivanje ON: Kratko pritisnite tipku ON {B, 1}. OFF: Pritisnite i držite tipku OFF{B, 1}. Funkcije lasera Pritisnite tipku ON {B, 1} za aktiviranje sljedećih funk- cija lasera: Ponovnim pritiskom na tipku ON {B, 1} ponavlja se prethodna funkcija. Funkcije samoporavnanja i blokiranja Instrument se automatski poravnava ovisno o zadanom rasponu stupnjeva (pogledajte "Tehnički podaci") . Pritisnite zaporni prekidač {B, 3} kako biste premjestili i nagnuli instrument izvan raspona samoporavnanja. Kada je instrument blokiran, visak je fiksiran, a samo- poravnanje isključeno. Implusni/kontinuirani način rada Instrument ima kontinuirani način rada koji se aktivira uključivanjem instrumenta. Laserske zrake su jasne i izrazito vidljive. Kada jaka vidljivost laserskih zraka nije potrebna, a želite uštedjeti energiju, pritiskom na gumb Pulse {B, 2} aktivirajte impulsni način rada. Kako biste otkrili laserske zrake na većim udaljenostima (> 20 m) ili nepovoljnim uvjetima osvjetljenja, možete koristiti detektor laserske zrake. U impulsnom načinu rada, detektor također prepoznaje lasersku zraku na velikim udaljenostima. (Laserski detektor potražite u dodatnoj opremi) Područja primjene Primjere primjene potražite na poleđini ovog korisničkog priručnika. Pritisak na tipku ON {B, 1} aktivira 1 x lasrski ciljnik (horizontalnu i vertikalnu liniju lasera) 2 x horizontalnu liniju lasera 3 x vertikalnu liniju lasera
Stranica: 3
3 Rad Makita SK102 D EN F I E P NL FIN PL SK HR SR RUS BG RO Provjera točnosti uređaja Makita SK102 ) Redovito provjeravajte točnost svog Makita SK102 posebice prije važnih zadataka premjeravanja. Provjera točnosti premjeravanja Pogledajte crtež {I + J}. Postavite instrument na postolje između dva zida (A+B) međusobno udaljena oko 5 m. Namjestite zaporni prekidač {B, 3} u položaj "Otključano" ( ). Usmjerite instrument prema zidu A i uključite ga priti- skom na tipku Laser ON {B, 1}. Aktivirajte laserski ciljnik pomoću tipke Laser ON {B, 1} i označite sjecište zraka laserskog ciljnika na zidu A (-> A1). Zakrenite instrument za 180° i označite sjecište zraka laserskog ciljnika na zidu B (-> B1). Potom postavite instrument u istoj visini što bliže zidu A i ponovno označite sjecište zraka laserskog ciljnika na zidu A (-> A2). Ponovno zakrenite instrument za 180° i označite sjecište zraka laserskog ciljnika na zidu B (-> B1). Izmjerite udaljenosti između označenih točaka A1- A2 i B1-B2. Izračunajte razliku dvaju mjerenja. Ako razlika ne prelazi 2 mm, instrument Makita SK102 nalazi se unutar raspona tolerancije. | (A1 - A2) - (B1 - B2) | ≤ 2 mm Provjera točnosti horizontalne linije Pogledajte crtež {K}. Namjestite zaporni prekidač {B, 3} u položaj "Otključano" ( ). Postavite instrument na udaljenost od oko 5 m od zida. Usmjerite instrument prema zidu i uključite ga pritiskom na tipku Laser ON {B, 1}. Aktivirajte obje laserske linije pomoću tipke Laser ON {B, 1} i označite sjecište linija laserskog ciljnika na zidu. Nagnite instrument udesno pa ulijevo. Provjerite verti- kalno odstupanje horizontalne linije od označene točke. Ako razlika ne prelazi 3 mm, instrument Makita SK102 nalazi se unutar raspona tolerancije. Provjera točnosti vertikalne linije Pogledajte crtež {L}. Namjestite zaporni prekidač {B, 3} u položaj "Otključano" ( ). Kao referentnu točku koristite visak i postavite ga što bliže 3 m visokom zidu. Postavite instrument na udaljenost od oko 1,5 m od zida i na uzvišenje od oko 1,5 m. Usmjerite instrument prema zidu i uključite ga pritiskom na tipku Laser ON {B, 1}. Aktivirajte lasersku zraku pritiskom na Laser ON {B, 1}. Nagnite instrument sve dok vertikalna laserska linija ne dođe do viska malo iznad tla. Sada odredite maskimalno odstupanje laserske linije u odnosu na visak cijelom duljinom linije. Ako odstupanje ne prelazi 2 mm, instrument Makita SK102 nalazi se unutar raspona tolerancije. ) Ako se vaš instrument SK102 nalazi izvan zadane tolerancije, molimo obratite se ovlaštenom dobavljaču.
Stranica: 4
4 Tehnički podaci Makita SK102 D EN F I E P NL FIN PL SK HR SR RUS BG RO Napomene na zaslonu Raspon temperatura ispod ili iznad dopuštenog: Laser se isključuje, a simboli (−) i (+) počinju treperiti. Izvan raspona samoporavnanja: Laser se isključuje, a simbol korištene funkcije počinje treperiti. Visak zaključan: Laserska zraka nije poravnana i uključuje se simbol blokade {B, 7}. Obavijesti o održavanju i primjeni Ne uranjajte instrument u vodu. Prljavštinu očistite s vlažnom, mekanom krpom. Ne rabite agresivna sredstva za čišćenje ni otapala. S optičkim površinama postupajte na isti način koji biste primijenili za njegu naočala i kamera. Teške vibracije i pad mogu rezultirati oštećenjem instru- menta. Prije pokretanja instrumenta provjerite posto- janje eventualnih oštećenja. Redovito provjeravajte točnost niveliranja svog instrumenta. Prijenos Za siguran prijenos intrumenta namjestite zaporni preki- dač {B, 3} na "Zaključano" ( ). Tehnički podaci Pridržano je pravo izmjene ilustracija, opisa i tehničkih značajki. Raspon min. 30 m s detektorom Točnost mjerenja ± 3 mm @ 10m Raspon nagiba 4 ° ± 0,5 Točnost horizontalnog mjerenja ± 1 mm @ 5 m Točnost vertikalnog mjerenja ± 0,75 mm @ 3 m duljine linije Vrsta lasera 635 nm, laserska klasa II Vrsta baterije AA, 3 x 1,5 V Zaštita od vode i prašine IP 54, zaštita od prašine i prskanja vode Radna temperatura -10 °C do 40 °C Temperatura pohrane -25 °C do 70 °C Dimenzije (D x Š x V) 102 x 75 x 102 mm Težina 475 g Navoj tronošca 1/4"
Stranica: 5
5 Sigurnosni naputci Makita SK102 D EN F I E P NL FIN PL SK HR SR RUS BG RO Sigurnosni naputci Osoba odgovorna za instrument mora se pobrinuti da svi korisnici razumiju i pridržavaju se ovih uputa. Korišteni simboli Simboli koji se koriste u sigurnosnim naputcima imaju sljedeće značenje  UPOZORENJE: Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju ili nepredviđeni način uporabe koji, ako se ne izbjegne, može rezultirati smrću ili ozbiljnim povredama.  OPREZ: Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju ili nepredviđeni način uporabe koji, ako se ne izbjegne, može rezultirati manjim povredama i/ili značajnim mate- rijalnim, financijskim i ekološkim štetama. ) Važna poglavlja kojih se morate pridržavati u praksi budući da omogućavaju uporabu proizvoda na tehnički ispravan i učinkovit način. Dozvoljena uporaba • Projiciranje vertikalne laserske zrake • Projiciranje horizontalne laserske zrake • Istovremeno projiciranje vertikalne i horizontalne laserske zrake (laserski ciljnik) Nedozvoljena uporaba • Uporaba instrumenta bez čitanja uputa • Uporaba izvan postavljenih granica • Isključivanje sigurnosnih sustava i uklanjanje naljep- nica s objašnjenima i upozorenjima na opasnost • Otvaranje opreme alatima (odvijačima i sl.), bez izričite dozvole za pojedine slučajeve • Izvođenje preinaka ili konverzija na proizvodu • Namjerno zasljepljivanje trećih osoba; također u mraku • Neprimjerene sigurnosne mjere na mjestu koje se premjerava. Ograničenja uporabe ) Pogledajte odjeljak "Tehnički podaci". Makita SK102 namijenjen je za uporabu u područjima koja trajno nastanjuju ljudi. Ne koristite ga u eksplozivno opasnim područjima ni u agresivnim okruženjima. Odgovornosti Odgovornosti proizvođača originalne opreme Makita Corporation Anjo, Aichi 446-8502, Japan: Makita je odgovoran za opskrbu proizvoda, uključujući i Korisnički priručnik i originalan pribor, u potpuno sigurnom stanju.
Stranica: 6
6 Sigurnosni naputci Makita SK102 D EN F I E P NL FIN PL SK HR SR RUS BG RO Odgovornosti proizovđača pribora, koji ne proizvodi Makita: Proizvođači pribora za Makita SK102 su odgovorni za razvoj, implementiranje i obavještavanje o sigurnosnim konceptima svojih proizvoda. Oni su također ogovorni za učinkovitost tih sigurnosnih kocepata u kombinaciji sa Makita opremom. Odgovornosti lica koja su zadužena za instrument:  UPOZORENJE Lica koja su odgovorna za instrument moraju osigurati da se oprema koristi sukladno ovim uputama. Ta osoba je također odgovorna za angažiranje osoblja i njihovu obuku i za sigurnost opreme prilikom uporabe.Osoba odgovorna za proizvod ima slijedeće dužnosti: • Da razumje sigurnosne upute za proizvod i upute u Korisničkom priručniku. • Da poznaje lokalne sigurnosne propise za zaštitu od nesreća. • Da odmah obavjesti firmu Makita ukoliko oprema postane nesigurna. Opasnosti tijekom uporabe  OPREZ: Pripazite na pogreške u mjerenju udaljenosti ako je instrumet neispravan, ako je bio ispušten, pogrešno upotrijebljen ili su na njemu izvršene preinake. ) Provedite povremena porbna mjerenja. Pose- bice nakon što je instrumet bio podvrgnut neuobičajenoj uporabi te prije, tijekom i nakon važnih mjerenja. Pogledajte odjeljak "Provjera točnosti uređaja Makita SK102".  UPOZORENJE: Rabljene baterije ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Vodite brigu o okolišu te takve baterije odnesite na mjesto za prikupljanje takvog otpada sukladno nacionalnihm i lokalnim propisima. Proizvod ne odlažite zajedno s komunalnim otpadom. Proizvod zbrinite u skladu s propisima koji su na snazi u vašoj zemlji. Uvijek spriječite pristup proizvodu od strane neovlaštenih osoba. Držite se nacionalnih propisa i propisa koji važe u dotičnoj zemlji. Sva prava na izmjene su zadržana (crteži, opisi i tehničke specifikacije). Elektromagnetska sukladnost (EMC)  UPOZORENJE: Makita SK102 ispunjava najstrože zahtjeve odgo- varajućih standarda i propisa. Međutim, mogućnost stvaranja smetnji u drugim uređajima ne može se potpuno isključiti.
Stranica: 7
7 Sigurnosni naputci Makita SK102 D EN F I E P NL FIN PL SK HR SR RUS BG RO Klasifikacija lasera Makita SK102 proizvodi vidljivu lasersku zraku koja izlazi iz prednjeg dijela instrumenta. To je laser klase 2 u skladu sa: • IEC60825-1 : 2007 "Sigurnost zračenja laserskih proizvoda" Laserski proizvodi klase 2/ II: Ne zurite u lasersku zraku i ne upravljajte je bespotrebno prema drugim ljudima. Zaštita oka postiže se normalnim reagiranjem, uključujući refleksno treptanje.  UPOZORENJE: Izravno gledanje u zraku pomoću optičkih poma- gala (npr. dvogled, teleskop) može biti opasno.  OPREZ: Gledanje u lasersku zraku može biti opasno za oči. Naljepnice Položaj proizvodne naljepnice možete vidjeti na zadnjoj stranici! Lasersko zračenje Ne zurite u zraku Laserska klasa 2 odobr. IEC 60825-1:2007 Maksimalna snaga zračenja : <4.2 mW Emitirana valna duljina: 620-690 nm Divergencija zrake 120°
Stranica: 8
8 Sigurnosni naputci Makita SK102 D EN F I E P NL FIN PL SK HR SR RUS BG RO
Robna marka:
Makita
Proizvod:
Laserska ravnala
Naziv/model:
SK102Z
Vrsta datoteke:
PDF
Dostupni jezici:
Nizozemac, Engleski, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Portugalski, Polirati, Ruski, Finski, Rumunski, Slovački, Hrvatski, Bugarski