PLM5114 priručnik
Makita PLM5114 priručnik

Korisnički priručnik za Makita PLM5114 u Francuski. Ovaj PDF priručnik ima 39 stranica/e.

PDF 39 1.1mb

Pogledajte priručnik za Makita PLM5114 ispod. Sve priručnike na ManualsCat.com možete pogledati potpuno besplatno. Pomoću gumba „Odaberi jezik“ možete odabrati jezik priručnika koji želite pogledati.

MANUALSCAT | HR

Pitanje i odgovori

Imate pitanje o Makita PLM5114, ali ne možete pronaći odgovor u korisničkom priručniku? Možda vam korisnici ManualsCat.com mogu pomoći da odgovorite na vaše pitanje. Ispunjavanjem donjeg obrasca, vaše pitanje će se pojaviti ispod priručnika za Makita PLM5114. Molimo vas da opišete svoje poteškoće s Makita PLM5114 što preciznije možete. Što je vaše pitanje preciznije, veće su šanse da brzo dobijete odgovor od drugog korisnika. Automatski ćete dobiti e-poštu da vas obavijestimo kada netko reagira na vaše pitanje.

Postavite pitanje o Makita PLM5114

Stranica: 1
PLM5114 PLM5115 Betriebsanleitung Manuel d’utilisation Operator’s manual Manuale di istruzioni Gebruikershandleiding Manual de instrucciones Manual de instruções √‰ËÁ›Â˜ ÃÚ‹Û˘ Kullanim kilavuzu Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet Návod k použití Instrukcje obsługi Használati utasítás ê êÛ ÛÍ ÍÓ Ó‚ ‚Ó Ó‰ ‰Ò ÒÚ Ú‚ ‚Ó Ó Ò Ò Ë ËÌ ÌÒ ÒÚ Ú Û ÛÍ Íˆ ˆË Ëfl flÏ ÏË Ë Priručnik za uporabo Priročnik za uporabo Návod na použitie Manual de instrucfiiuni Instrukcijų vadovas Operatora rokasgrāmat Kasutusjuhend Priručnik sa uputstvima MP04
Stranica: 2
124 ë ëè èé éë ëé éÅ Å è èê êà àå åÖ Öç çÖ Öç çà àü ü ➊ "åÛθ˜ËÓ‚‡ÌËÂ" - ËÁÏÂθ˜ÂÌËÂ Ë ‡Á·‡Ò˚‚‡ÌË Ú‡‚˚ ̇ ÎÛ„Û ➋ ë͇¯Ë‚‡ÌËÂ Ë Ò·Ó ÒÍÓ¯ÂÌÌÓÈ Ú‡‚˚ ➌ ë͇¯Ë‚‡ÌËÂ Ë ‚˚·ÓÒ ÒÍÓ¯ÂÌÌÓÈ Ú‡‚˚ è èê êÄ ÄÇ Çà àã ãÄ Ä Å ÅÖ Öá áé éè èÄ Äë ëç çé éë ëí íà à A A) ) é é· ·˘ ˘Ë ËÂ Â Ò Ò‚ ‚ ‰ ‰Â ÂÌ ÌË Ëfl fl 1 1) ) чÌÌ˚ ËÌÒÚÛ͈ËË ‰ÓÔÓÎÌfl˛Ú ËÌÙÓχˆË˛, ÒÓ‰Âʇ˘Û˛Òfl ‚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ï‡¯ËÌ˚, Ë fl‚Îfl˛ÚÒfl Â„Ó ÒÓÒÚ‡‚ÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛, ÍÓ„‰‡ ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸ ‰Îfl ÏÛθ˜ËÓ‚‡ÌËfl. 2 2) ) àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ‰Îfl ÏÛθ˜ËÓ‚‡ÌËfl ËÁÏÂÌflÂÚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ Ò͇¯Ë‚‡ÌËfl, Ò·Ó‡ ËÎË ‚˚·ÓÒ‡ ÒÂÁ‡ÌÌÓÈ Ú‡‚˚, ÍÓÚÓÓÈ ËÁ̇˜‡Î¸ÌÓ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì‡ χ¯Ë̇. 3 3) ) ìÒÚ‡Ìӂ͇ ˝ÚÓÈ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË χ¯ËÌ˚, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌÓÈ ‰Îfl ÏÛθ˜ËÓ‚‡ÌËfl ‰ÓÎÊÌ˚ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl Ò ÔÓÎÌ˚Ï Òӷβ‰ÂÌËÂÏ ÌÓÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, Ô‰ÛÒÏÓÚÂÌ- Ì˚ı ‚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ï‡¯ËÌ˚ Ë Û͇Á‡ÌËÈ ‰Îfl ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËÈ ‚Ó ‚ÂÏfl ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl. B B) ) è è ‡ ‡‚ ‚Ë ËΠ· ‡ ˝ ˝Í ÍÒ ÒÔ ÔÎ ÎÛ Û‡ ‡Ú Ú‡ ‡ˆ ˆË ËË Ë 1 1) ) åÓÌÚ‡Ê Ë ‰ÂÏÓÌÚ‡Ê ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ‰ÓÎÊÌ˚ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl ÔË ‚˚Íβ˜ÂÌÌÓÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ, ‚˚ÌÛ‚ Íβ˜ Á‡ÊË„‡ÌËfl (ÂÒÎË Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚÒfl) ËÎË Ê ÒÌfl‚ ÍÓÎÔ‡˜ÓÍ ÒÓ Ò‚Â˜Ë ˆËÎË̉‡. 2 2) ) ìÒڇ̇‚ÎË‚‡ÈÚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚ¸ ‰Îfl ÏÛθ˜Ë- Ó‚‡ÌËfl, ÔÓ‚Âflfl Ô‡‚ËθÌÓÒÚ¸ Ë Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸ ÍÂÔÎÂÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ÛÁÎÓ‚. 3 3) ) чÊ ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ‰Îfl ÏÛθ˜ËÓ‚‡ÌËfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò ÛÒÚ‡ÌÓ- ‚ÎÂÌÌ˚Ï ÍÓÌÚÂÈÌÂÓÏ ‰Îfl Ò·Ó‡ ËÎË Á‡˘ËÚÓÈ ÓÚ ‚˚·ÓÒ‡ ͇ÏÌÂÈ. 4 4) ) ç Ò͇¯Ë‚‡ÈÚ ·Óθ¯Ë ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Ú‡‚˚, ˜ÚÓ·˚ Ì Á‡ÒÓfl·Ҹ Ô·ÒÚË̇ ‰Îfl ÂÁÍË Ë Ì ÔÂ„ÛʇÎËÒ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂθ Ë ‡·Ó˜Ë Ó„‡Ì˚. é·ÂÒÔ˜¸Ú ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë ÒÍÓÓÒÚË ‰‚ËÊÂÌËfl ÒÓÒÚÓflÌ˲ ÎÛ„‡ Ë ÍÓ΢ÂÒÚ‚Û Ò͇¯Ë‚‡ÂÏÓÈ Ú‡‚˚. à àç çë ëí íê êì ìK Kñ ñà àà à è èé é å åé éç çí íÄ ÄÜ Üì ì à à Ñ ÑÖ Öå åé éç çí íÄ ÄÜ Üì ì å åÓ ÓÌ ÌÚ Ú‡ ‡Ê Ê èÓ‰ÌËÏËÚ Á‡˘ËÚÛ ‰Îfl ͇ÏÌÂÈ Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú Á‡„ÎÛ¯ÍÛ ÓÚ‡Ê‡ÚÂÎfl (1) ‚ ‚˚ıÓ‰ÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ, Ò΄͇ ̇ÍÎÓÌË‚  ‚ÌËÁ. á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÌËÊÌflfl ˜‡ÒÚ¸ ÛÍÓflÚÍË (2) ÛÔÂ·Ҹ ‚ ¯‡ÒÒË. Ñ Ñ ÂÏ ÏÓ ÓÌ ÌÚ Ú‡ ‡Ê Ê èÓ‰ÌËÏËÚ Á‡˘ËÚÛ ‰Îfl ͇ÏÌÂÈ Ë Û‰‡ÎËÚ Á‡„ÎÛ¯ÍÛ ÓÚ‡Ê‡ÚÂÎfl (1). RU NAÓIN UPORABE ➊ "Mulching" drobljenje i polaganje trave na travnjak ➋ Kosidba i sakupljanje pokošene trave ➌ Kosidba i izbacivanje pokošene trave PRAVILA ZA SIGURNOST A) Opća pravila 1) Ovaj list sa uputama dopunjava informacije koje sadrži priručnik za uporabu stroja i postaje njegov sastavni dio u slučajevima kada se koristi dodatak za "mulching". 2) Ugradnja dodatka za "mulching" mijenja tradicional- ni način kosidbe kao i moguće sakupljanje ili izbacivan- je pokošene trave prvobitno predviđeno na stroju. 3) Ugradnja ovog dodatka i djelovanje stroja opremlje- nog za "mulching" mora se odvijati uz puno poštivanje pravila sigurnosti predviđenih u priručniku za uporabu stroja i onih preporuka koje su naznačene uz različite situacije pri uporabi i održavanju. B) Pravila za uporabu 1) Ugradnja i rasklapanje ovog dodatka mora se uvijek obavljati dok je motor isključen, nakon izvlačenje ključa za paljenje (ako je predviđen), u protivnom slučaju skida se kapica svijećice motora. 2) Postaviti dodatak za "mulching" imajući na umu da treba provjeriti ispravnu ugradnju i stabilnost ugrađenih dijelova. 3) I dok je dodatak za "mulching" postavljen, potrebno je uvijek obavljati kosidbu sa ispravno ugrađenim košem za sakupljanje ili štitnikom za kamenje. 4) Treba izbjegavati rezanje velikih količina trave kako bi se spriječilo zacepljenje tanjura sa oštricom, te kako se ne bi opteretio motor i dijelovi sklopa koji služe za rezanje. Brzinu kretanja treba uskladiti sa uvjetima travnjaka i količinom pokošene trave. UPUTE ZA UGRADNJU I RASKLAPANJE Ugradnja Podignuti štitnik za kamenje i uvući savitljivi čep (1) u izlazni otvor držeći ga lagano savinutim na dole; nakon toga gurnuti ga do dna sve dok se ne zaustavi donji dio držala (2) na karoseriji. Rasklapanje Podignuti štitnik za kamenje i izvući savitljivi čep (1). HR
Stranica: 3
128 NAČIN KORIŠĆENJA ➊ “Mulching” – usitnjavanje i taloženje trave na travn- jaku ➋ Košenje i skupljanje pokošene trave ➌ Košenje i izbacivanje pokošene trave SIGURNOSNA PRAVILA A) Uopštenost 1) Ovaj uputstveni list upotpunjava informacije sadržane u priručniku za upotrebu mašine i čini njegov sastavni deo prilikom primene dodatka za “mulching”. 2) Primenom dodatka za “mulching” menja se tradicionalni način kosidbe i eventualno skupljanje ili izbacivanje pokošene trave prvobitno predviđeno na mašini. 3) Primena dodatka i korištenje mašine opremljene za “mulching” moraju se odvijati uz potpuno poštovanje sigurnosnih pravila predviđenih u priručniku za upotrebu mašine i preporuka datih s obzirom na različite situacije prilikom upotrebe i održavanja. B) Pravila korišćenja 1) Montiranje i demontaža ovog dodatka mora se uvek vršiti kada je motor ugašen, posle izvlačenja ključa za paljenje (ako je predviđen) ili skidanja poklopca sa svjećice motora. 2) Namestiti dodatak za “mulching” uvereni da je pravilno pričvršćen i da su stabilno ugrađeni delovi. 3) I kada je postavljen dodatak za “mulching”, potrebno je uvek raditi s pravilno ugrađenom vrećom za sakupljanje ili štitnikom za kamenčiće. 4) Uvek izbegavati zahvaćanje velike količine trave da ne bi došlo do zagušenja ploče za rezanje i preopterećenja motora i mehanizma za rezanje. Prilagoditi brzinu kretanja uslovima travnjaka i količini pokošene trave. UPUTSTVA ZA MONTIRANJE I DEMONTAŽU Montiranje Podignuti štitnik za kamenčiće i uvući čep usmerivača (1) na izlazni otvor držeći ga malo nagnutog na dole; zatim ga potisnuti do kraja sve dok se donji deo drške (2) ne zaustavi dotičući kućište. Demontaža Podići štitnik za kamenčiće i ukloniti čep usmerivača (1). CS
Robna marka:
Makita
Proizvod:
Kosilice
Naziv/model:
PLM5114
Vrsta datoteke:
PDF
Dostupni jezici:
Francuski, Hrvatski, Nizozemac