HW111 priručnik
Makita HW111 priručnik

Korisnički priručnik za Makita HW111 u Nizozemac. Ovaj PDF priručnik ima 140 stranica/e.

PDF 140 1.1mb

Pogledajte priručnik za Makita HW111 ispod. Sve priručnike na ManualsCat.com možete pogledati potpuno besplatno. Pomoću gumba „Odaberi jezik“ možete odabrati jezik priručnika koji želite pogledati.

MANUALSCAT | HR

Pitanje i odgovori

Imate pitanje o Makita HW111, ali ne možete pronaći odgovor u korisničkom priručniku? Možda vam korisnici ManualsCat.com mogu pomoći da odgovorite na vaše pitanje. Ispunjavanjem donjeg obrasca, vaše pitanje će se pojaviti ispod priručnika za Makita HW111. Molimo vas da opišete svoje poteškoće s Makita HW111 što preciznije možete. Što je vaše pitanje preciznije, veće su šanse da brzo dobijete odgovor od drugog korisnika. Automatski ćete dobiti e-poštu da vas obavijestimo kada netko reagira na vaše pitanje.

Postavite pitanje o Makita HW111

Stranica: 1
117 Hrvatski 1 SIGURNOSNE UPUTE 1.1 Uređaj koji ste nabavili je proizvod dizajniran prema najnovijim tehnološkim zahtjevima vodećih europskih proizvođača visokotlačnih pumpi. Za postizanje optimalnog rada vašeg uređaja, pozorno pročitajte ovu brošuru i slijedite navedene upute pri svakom korištenju. Čestitamo vam na dobrom odabiru i želimo uspjeh u radu. 2 SIGURNOSNE MJERE/PREOSTALI RIZICI 2.1 “NEDOPUŠTENE RADNJE”IZ SIGURNOSNIH RAZLOGA 2.1.1 NE koristite uređaj sa zapaljivim ili otrovnim tekućinama ili onima čije bi karakteristike onemogućile ispravan rad uređaja. OPASNOST OD EKSPLOZIJE ILI TROVANJA 2.1.2 NE usmjeravajte vodeni mlaz prema ljudima ili životinjama. OPASNOST OD OZLJEDA 2.1.3 NE usmjeravajte vodeni mlaz prema samom uređaju, električnim dijelovima ili ostalim električnim uređajima. OPASNOST OD STRUJNOG UDARA 2.1.4 NE koristite uređaj vani tijekom kišnog vremena. OPASNOST OD KRATKOG SPOJA 2.1.5 NE dopustite djeci ili neupućenim osobama da koriste uređaj. OPASNOST OD OZLJEDA 2.1.6 NE dirajte utilač/utičnicu mokrim rukama. OPASNOST OD STRUJNOG UDARA 2.1.7 NE koristite uređaj u slučaju da je električni kabel oštećen. OPASNOST OD STRUJNOG UDARA I KRATKOG SPOJA 2.1.8 NE koristite uređaj u slučaju da je oštećeno visokotlačno crijevo. OPASNOST OD EKSPLOZIJE 2.1.9 NE ostavljajte okidač u radnom položaju. OPASNOST OD NESRETNOG SLUČAJA 2.1.10 Provjerite je li pločica s podacima o uređaju pričvršćena na uređaj. U slučaju da nije, obratite se svom distributeru. NE koristite uređaje bez pločica s podacima jer ih nije moguće identificirati i predstavljaju potencijalnu opasnost. OPASNOST OD NESRETNOG SLUČAJA 2.1.11 NE podešavajte niti ne mijenjajte postavku sigurnosnog ventila ili sigurnosnih uređaja. OPASNOST OD EKSPLOZIJE 2.1.12 NE mijenjajte originalni promjer glave mlaznice raspršivača. PROMJENA RADNIH PERFORMANSI MOŽE IZAZVATI OPASNOST 2.1.13 NE oostavljajte uređaj bez nadzora. OPASNOST OD NESRETNOG SLUČAJA 2.1.14 NE premještajte uređaj povlačenjem električnog kabela. OPASNOST OD KRATKOG SPOJA 2.1.15 Pobrinite se da automobili ne voze preko visokotlačne cijevi. 2.1.16 Ne pomičite uređaj povlačenjem za visokotlačno crijevo. OPASNOST OD EKSPLOZIJE 2.1.17 Kad se usmjeri prema gumama, ventilima guma ili drugim komponentamakojesupodtlakom,visokotlačnimlazpotencijalno je opasan. Ne koristite komplet za rotirajuću mlaznicu i tijekom čišćenja mlaz uvijek držite na razmaku od najmanje 30 cm. OPASNOST OD EKSPLOZIJE 2.2 “OBAVEZNE RADNJE”IZ SIGURNOSNIH RAZLOGA 2.2.1 Svi vodiči električne struje MORAJU BITI ZAŠTIĆENI od vodenog mlaza. OPASNOST OD KRATKOG SPOJA 2.2.2 Uređaj MORA BITI SPOJEN SAMO na ispravan izvor električne energije u skladu s propisima (IEC 60364-1). OPASNOST OD STRUJNOG UDARA Uređaj može izazvati šumove u mreži TIJEKOM pokretanja. • Korištenjesigurnosnogautomatskogosigurača(R.C.C.B.)pružitće dodatnu zaštitu korisniku uređaja (30 mA). Modele bez priključnog utikača mora instalirati kvalificirano osoblje. Koristite samo odobrene produžne kabele odgovarajućeg promjera vodiča. 2.2.3 Visok tlak može prouzročiti odskakivanje dijelova: nosite svu zaštitnu odjeću i opremu potrebnu za osiguravanje sigurnosti rukovatelja. OPASNOST OD OZLJEDA 2.2.4 Prije izvođenja radova na uređaju, ISKLJUČITE ga iz struje. OPASNOST OD NEOČEKIVANOG POKRETANJA UREÐAJA 2.2.5 Prije pritiska na okidač, čvrsto PRIMITE pištolj kako bi spriječili povratni udar. OPASNOST OD OZLJEDA 2.2.6 SLIJEDITE zahtjeve lokalnih organa za vodoopskrbu. U skladu sa propisima EN 12729 (BA), uređaji mogu biti spojeni direktno na vodovodnu instalaciju jedino ako je ventil koji sprečava vraćanje vode ugrađen u cijevi za napajanje. OPASNOST OD ZAGAÐIVANJA 2.2.7 Održavanje i/ili zamjena električnih dijelova MORA BITI povjerena kvalificiranom osoblju. OPASNOST OD NESRETNOG SLUČAJA 2.2.8 ISPRAZNITE preostali tlak prije odvajanja crijeva uređaja. OPASNOST OD OZLJEDA 2.2.9 Prije upotrebe uređaja, PROVJERITE svaki put jesu li vijci dobro zategnuti i ima li oštećenih ili istrošenih dijelova. OPASNOST OD NESRETNOG SLUČAJA 2.2.10 KORISTITE samo sredstva za čišćenje koja neće nagristi materijale kojima su prevučeni visokotlačno crijevo/električni kabel. OPASNOST OD EKSPLOZIJE I STRUJNOG UDARA 2.2.11 POBRINITE se da svi ljudi i životinje budu na udaljenosti od najmanje 15m. OPASNOST OD OZLJEDA
Stranica: 2
118 Hrvatski HR 3 OPĆE INFORMACIJE SLIKA 1 3.1 Korištenje priručnika Ovaj priručnik je sastavni dio opreme uređaja, zadržite ga u slučaju da vam zatreba nekom drugom prilikom. Pročitajte ga pažljivo prije montiranja/korištenjauređaja.Uslučajudaprodajeteuređaj,novom vlasniku uz uređaj predajte i priručnik o korištenju. 3.2 Isporuka Uređaj se isporučuje djelomično sastavljen u kartonskoj kutiji. Paket je ilustriran na slici 1. 3.2.1 Dokumentacija koja se isporučuje s uređajem A1 Priručnik za korištenje i održavanje A2 Sigurnosne upute A3 Izjava o sukladnosti A4 Jamstvene odredbe 3.3 Odlaganje ambalaže Ambalaža ne zagađuje okolinu, ali se mora reciklirati i odložiti u skladu s važećim zakonima države. 3.4 Znakovi za sigurnost Slijedite upute znakova za sigurnost koji su pričvršćeni na uređaj. Provjerite postoje li znakovi i jesu li čitljivi; u suprotnom, zamjenske znakove postavite na izvorne položaje. E1 znak – Znači da se uređaj ne smije odlagati kao običan otpad; možete ga predati distributeru kod kupnje novog uređaja. Električni i elektronički dijelovi uređaja ne smiju se ponovno koristiti za neprikladne svrhe jer sadrže tvari koje su opasne za zdravlje. E1 znak – Znači da se uređaj ne smije odlagati kao običan otpad; možetegapredatidistributerukodkupnjenovoguređaja.Električni i elektronički dijelovi uređaja ne smiju se ponovno koristiti za neprikladne svrhe jer sadrže tvari koje su opasne za zdravlje. 3.4.1 Simboli Simbol E2 – Označava da je uređaj namijenjen za profesionalno korištenje, tj. za iskusne korisnike koji su upućeni u tehničke, regulatorne i zakonske aspekte te su sposobni za izvođenje operacija potrebnih za korištenje i održavanje uređaja. Simbol E3 – Označava da je uređaj namijenjen neprofesionalnom korištenju (kod kuće). 4 TEHNIČKE INFORMACIJE SLIKA 1 4.1 Namjensko korištenje Ovaj uređaj je dizajniran za neprofesionalno čišćenje vozila, strojeva, plovila, zidova itd., za uklanjanje tvrdokorne prljavštine pomoću čiste vode i biorazgradivih kemijskih sredstava za pranje i to samo na temperaturama višim od 0°C. Motori vozila mogu se prati jedino ako se prljava voda odlaže u skladu s propisima koji su trenutno na snazi. - Temperaturaulaznevode:pogledajtepločicusoznakamanauređaju. - Tlak ulazne vode: min. 0,1 MPa, maks 1 MPa. - Radna temperature okoline: iznad 0°C. Uređaj je sukladan sa standardom EN 60335-2-79/A1. 4.2 Rukovatelj Simbol na prednjem poklopcu određuje rukovatelja strojem (profesionalac ili neprofesionalac). 4.3 Nepravilno korištenje Stroj ne smiju koristiti nestručne osobe ili osobe koje nisu pročitale ili razumjele upute u priručniku. Zabranjeno je ulijevanje zapaljivih, eksplozivnih i otrovnih tekućina u uređaj. Zabranjena je upotreba uređaja u potencijalno zapaljivom ili eksplozivnom okruženju. Zabranjeno je korištenje dodatne opreme koja nije originalna ili namijenjena posebno za taj uređaj. Zabranjene su bilo kakve preinake uređaja. Bilo kakva preinaka uređaja poništit će Izjavu o sukladnosti, a proizvođač neće biti odgovoran prema nijednom građanskom ili kaznenom zakonu. 4.4 Glavne komponente (vidi sliku 1) B1 Podesiva mlaznica za raspršivanje B2 Bacač B3 Pištolj sa sigurnosnim osiguračem B4 Električni kabel s utikačem B5 Visokotlačna cijev B6 Rezervoar sa sredstvom za pranje 4.4.1 Dodaci C1 Alat za čišćenje mlaznice C2 Komplet za rotirajuću mlaznicu C3 Drška C4 Četka (na modelima koji imaju ovu značajku) C5 Vitlo cijevi (na modelima koji imaju ovu značajku) 4.5 Sigurnosni uređaji Pozor - Opasnost! Ne dirajte i ne pokušavajte podesiti postavke sigurnosnog ventila. - Sigurnosni ventil i/ili ventil za ograničavanje tlaka. Sigurnosni ventil ujedno služi i kao ventil za ograničavanje tlaka. Kad se otpusti okidač pištolja, ventil se otvara i voda kruži kroz ulaz pumpe. - Sigurnosna spojka (D): sprečava slučajno prskanje vode. 5 MONTAŽA SLIKA 2 5.1 Sastavljanje Pozor - Opasnost! Sve instalacije i postupci sastavljanja moraju se izvoditi dok je uređaj isključen iz struje. Za redoslijed sastavljanja pogledajte sliku 2. 5.2 Sastavljanje rotirajuće mlaznice (Za modele s ovim dodatkom). Rotirajuća mlaznica osigurava veću snagu čišćenja. Uporaba rotirajuće mlaznice može izazvati smanjenje tlaka od 25% u usporedbi s tlakom koji se postiže pomoću podesive mlaznice. Međutim, komplet za rotirajuću mlaznicu pruža zahvaljujući rotaciji mlaza vode veću moć pranja. 5.3 Električni priključak Pozor - Opasnost! Provjerite odgovara li napon i frekvencija napajanja (Volt/Hz) vrijednostima na pločici s oznakama na uređaju (sl. 2). Uređaj mora biti spojen na glavni dovod struje koji je pravilno uzemljen i ima prekidač diferencijalne struje (30 mA) koji će prekinuti napajanje u slučaju kratkog spoja. 5.3.1 Korištenje produžnih kablova Koristite kablove i utikače s razinom zaštite“IPX5”. Presjek produžnih kablova mora biti proporcionalan njihovoj dužini; to znači što je produžni kabel duži, mora biti većeg presjeka. Pogledajte tablicu I. 5.4 Cijev za dovod vode Pozor - Opasnost! Za unos se smije koristiti samo čista ili filtrirana voda. Količina vode koja se dovodi trebala bi odgovarati kapacitetu pumpe. Uređaj postavite što je bliže moguće sustavu za dovod vode. 5.4.1 Točke spajanja ● Odvod vode (OUTLET) ■ Dovod vode s filtrom (INLET) 5.4.2 Spajanje na dovod vode Uređaj može biti spojen direktno na glavni dovod pitke vode samo ako je dovodna cijev opremljena ventilom za sprječavanje otjecanja u skladu sa zakonskim propisima koji su trenutno na snazi. Cijev dovoda vode mora imati unutarnji promjer najmanje 13 mm i mora biti ojačana.
Stranica: 3
119 Hrvatski HR 6 INFORMACIJE ZA PODEŠAVANJE SLIKA 3 6.1 Podešavanje mlaznice za raspršivanje (na modelima koji imaju ovu značajku) Dotok vode se podešava regulacijom mlaznice (E). 6.2 Podešavanje sredstva za pranje (na modelima koji imaju ovu značajku) Dotok sredstva za pranje podešava se pomoću regulatora (F). 6.3 Podešavanje tlaka sredstva za pranje Postavite podesivu mlaznicu (E) na " " kako bi sredstvo za pranje dotjecalo pod odgovarajućim tlakom (na modelima koji imaju ovu značajku). 6.4 Podešavanje tlaka (na modelima koji imaju ovu značajku) Regulator (G) se koristi za podešavanje radnog tlaka. Tlak se prikazuje na mjeraču tlaka (gdje je pričvršćen). 7 INFORMACIJE O KORIŠTENJU UREĐAJA SLIKA 4 7.1 Kontrole - Prekidač (H). Postavite prekidač u položaj (ON/1) kako bi se omogućio rad motora. Za isključivanje uređaja prekidač postavite u na (OFF/0). - Ručica za kontroliranje mlaza vode (I). Pozor - Opasnost! Za vrijeme rada uređaj mora biti postavljen, kako je prikazano na slici 4, na čvrstu, stabilnu površinu. 7.2 Pokretanje 1) Otvorite slavinu za dovod vode do kraja. 2) Otpustite osigurač (D). 3) Pritisnite okidač pištolja na par sekundi i pokrenite uređaj pritiskom na prekidač (ON/1). Pozor - Opasnost! Prije pokretanja uređaja provjerite je li cijev za dovod vode ispravno spojena; korištenje uređaja bez vode će oštetiti uređaj; ne pokrivajte rešetke ventilatora kada je uređaj u upotrebi. TSS modeli - Kod TSS modela s automatskim prekidanjem protoka: - kad se okidač pištoljaotpusti, dinamički tlak automatski isključuje motor (vidi sliku 4); - pritiskom na okidač pad tlaka automatski pokreće motor, a tlak se uspostavlja s malim zakašnjenjem; - za ispravan rad modela, važno je da između otpuštanja i pritiskanja okidača postoji vremenski interval od najmanje 4-5 sekundi. Kako biste spriječili oštećenje uređaja, ne dopustite da radi na suho. 7.3 Zaustavljanje uređaja 1) Stavite prekidač u položaj (OFF/0). 2) Pritiskom na okidač pištolja oslobodite preostali tlak iz cijevi. 3) Aktivirajte osigurač (D). 7.4 Pokretanje 1) Otpustite osigurač (D). 2) Pritiskom na okidač pištolja oslobodite preostali zrak iz cijevi. 3) Stavite prekidač natrag u položaj (ON/1). 7.5 Skladištenje 1) Isključite uređaj (OFF/0). 2) Izvucite utikač iz utičnice. 3) Zatvorite slavinu za dovod vode. 4) Oslobodite preostali tlak iz pištolja dok sva voda ne isteče iz mlaznice. 5) Na kraju rada ispraznite i isperite rezervoar za sredstvo za pranje. Za ispiranje rezervoara koristite čistu vodu umjesto sredstva za pranje. 6) Aktivirajte osigurač pištolja (D). 7.6 Ponovno punjenje i korištenje sredstva za čišćenje Kada koristite sredstvo za čišćenje, podesiva mlaznica mora biti postavljena na " " (na modelima koji imaju ovu značajku). Uporaba visokotlačnog crijeva koje je dulje od originalnog crijeva isporučenog s uređajem za čišćenje ili uporaba dodatnog produžetka crijeva može smanjiti ili potpuno zaustaviti dovod sredstva za pranje. Napunite spremnik razgradivim sredstvom za čišćenje. 7.7 Preporučeni postupci čišćenja Za rastvaranje prljavštine nanesite sredstvo za čišćenje na suhu površinu. Naokomitimpovršinamačistiteoddnapremavrhu.Pustitesredstvo da djeluje 1-2 minute, ali ne dopustite da se površina potpuno osuši. Počevši od dna, koristite visokotlačni mlaz držeći mlaznicu najmanje 30 cm od površine. Ne dopustite da voda od ispiranja dođe u doticaj s neočišćenim površinama. U nekim je slučajevima za uklanjanje prljavštine potrebno ribanje. Visok tlak nije uvijek najbolje rješenje za dobre rezultate pranja jer može oštetiti neke površine. Za osjetljive ili lakirane dijelove kao i kod komponenti koje se nalaze pod tlakom (npr. guma, ventila za napuhavanje itd.) ne smije se koristiti najfinija postavka mlaza podesive mlaznice niti rotirajuća mlaznica. Učinkovito pranje podjednako ovisi i o tlaku i o volumenu korištene vode. 8 ODRŽAVANJE SLIKA 5 Sve postupke održavanja koji nisu opisani u ovom odjeljku trebali bi izvoditi isključivo ovlašteni distributeri i servisni centri. Pozor - Opasnost! Uvijek izvadite utikač iz utičnice prije početka bilo kakvih radova na uređaju. 8.1 Čišćenje mlaznice 1) Odvojite bacač od mlaznice. 2) Uklonite preostalu nečistoću s rupice na mlaznici pomoću alata (C1). 8.2 Čišćenje filtra Prije svake uporabe pregledajte filtar za usisavanje (L) i filtar za sredstvo za pranje (ako je ugrađen) te ih po potrebi očistite u skladu s uputama. 8.3 Odblokiravanje motora (na modelima koji imaju ovu značajku) U slučaju duljeg zastoja, nakupine kamenca mogu uzrokovati prestanak rada motora. Kako biste odblokirali motor, okrenite osovinu pomoću alata (M). 8.4 Skladištenje na kraju sezone U uređaj stavite tekućinu protiv smrzavanja koja ne nagriza i nije otrovna, prije nego ga uskladištite preko zime. Uređaj čuvajte na suhom mjestu, zaštićen od smrzavanja.
Stranica: 4
120 Hrvatski HR 9 RJEŠAVANJE PROBLEMA Problem Mogući uzroci Rješenja Pumpa ne radi pod propisanim tlakom Istrošena mlaznica Promijenite mlaznicu Filtar za vodu je zaprljan Očistite filtar (slika 5) Tlak vode u dovodu je nizak Potpuno otvorite slavinu za dovod vode Usisavanje zraka u sustav Provjerite jesu li spojevi cijevi čvrsti Zrak u pumpi IIsključite uređaj i pritišćite i otpuštajte pištolj sve dok ne počne izlaziti jednoliki mlaz vode. Potom ponovno uključite uređaj. Podesiva mlaznica je krivo postavljena Okrenite podesivu mlaznicu (E) (+) (slika 3) Aktivirao se termostatski ventil Pričekajte da se ponovno uspostavi pravilna temperatura vode Iznenadne promjene tlaka tijekom rada Usisavanje vode iz vanjskog spremnika Spojite uređaj na dovod vode Temperatura ulazne vode je previsoka Snizite temperaturu Mlaznice su začepljene Očistite mlaznice (slika 5) Zaprljan je filtar za usisavanje (L) Očistite filtar (L) (slika 5) Motor zuji, ali se ne pokreće Napon električne energije je ispod zahtijevanog minimuma Provjerite je li napon izvora električne energije jednak onome koji je naveden na pločici s oznakama (slika 2) Pad napona uslijed korištenja produžnog kabela Provjerite karakteristike produžnog kabela Uređaj je duže vrijeme izvan uporabe Obratite se najbližem ovlaštenom servisu Problemi s uređajem TSS Obratite se najbližem ovlaštenom servisu Motor se ne pokreće Nema napajanja električnom energijom Provjerite je li utikač u utičnici i ima li napajanja električnom energijom (*) Problemi s uređajem TSS Obratite se najbližem ovlaštenom servisu Uređaj je duže vrijeme izvan uporabe Uz pomoću alata (M) odblokirajte motor preko rupe koja se nalazi sa stražnje strane uređaja (kod modela koji imaju ovu značajku) (slika 5) Istjecanje vode Brtve su istrošene Zamijenite brtve u najbližem ovlaštenom servisu Aktivirao se sigurnosni ventil i ispušta vodu Obratite se ovlaštenom servisu Uređaj je bučan Temperatura vode je previsoka Snizite temperaturu (pogledajte tehničke podatke) Istjecanje ulja Brtve su istrošene Obratite se najbližem ovlaštenom servisu Samo za TSS modele: iako je okidač otpušten, motor se pokreće Greška u visokotlačnom sustavu ili hidrauličnom krugu pumpe Obratite se najbližem ovlaštenom servisu Samo za TSS modele: pritiskom na okidač pištolja ne izlazi voda (a cijev za dovod vode je spojena) Mlaznice su začepljene Očistite mlaznice (slika 5) Ne usisava se sredstvo za pranje Podesiva mlaznica podešena je na visok tlak Podesite mlaznicu na postavku " " (slika 5) Sredstvo za pranje je pregusto Razrijedite ga vodom Koristi se produžetak visokotlačnog crijeva Montirajte originalno crijevo Naslage ili prepreka u krugu sredstva za pranje Isperite čistom vodom i uklonite eventualne prepreke. Ako se problem nastavi, obratite se ovlaštenom servisu. (*) Ako se motor pokrene, a za vrijeme rada se ne pokrene ponovo, pričekajte 2-3 minute prije ponovnog pokretanja (prekid napajanja kod preopterećenja je isključen). Ako se problem ponovi, obratite se najbližem ovlaštenom servisu.
Stranica: 5
Makita Corporation - Japan MODEL SERIJSKI BROJ HR Izjava o sukladnosti s EC Mi, Makita Corporation, Anjo, Aichi, Japan izjavljujemo da sljedeći stroj(evi) tvrtke Makita: Oznaka stroja Visokotlačna perilica Broj modela / tip HW111 Ulazna snaga 1,7 kW Sukladan je sa sljedećim Europskim direktivama: 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC I proizveden u skladu sa sljedećim standardima ili standardiziranim dokumentima: EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1 Tehnička dokumentacija nalazi se kod ovlaštenog predstavnika u Europi: Makita International Europe Ltd, Michigan, Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8JD, UK Postupak procjene sukladnosti prema Direktivi 2000/14/EC je u skladu s dodatkom V Izmjerena razina buke LPA : 86 dB (A); (K=3 dB(A)) Zajamčena razina buke LWA : 87 dB (A); (K=3 dB(A)) 06. prosinca 2010. Kato Tomoyasu Direktor Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japan Tehnièkipodaci (HR) Jedinica HW111 Izlazniprotok L/min 6,2 Tlak MPa 9 Maksimalnitlak MPa 11 Snaga kW 1,7 Ulaznatemperatura °C 50 Maksimalniulaznitlak MPa 1 Odbojnasnagapištoljapodmaksimalnimtlakom N 13,6 Izolacijamotora - Klasa F Zaštitamotora - IPX5 Napon V/Hz 230/50 RazinabukeK=3dB(A): LPA (EN60704-1) dB (A) 79,15 LWA (EN60704-1) dB (A) 87 VibracijaureðajaK=1,5m/s2 : m/s2 3,72 Težina kg 7,4
Robna marka:
Makita
Proizvod:
Visokotlačni perači
Naziv/model:
HW111
Vrsta datoteke:
PDF
Dostupni jezici:
Nizozemac, Engleski, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Portugalski, Danski, Polirati, Ruski, Norveški, Finski, Češki, Rumunski, Turski, Slovački, Grčki, Madžarski, Slovenački, Hrvatski, Ukrajinski, Bugarski, Latvijski, Litvanski, Estonski