190CC priručnik
Makita 190CC priručnik

Korisnički priručnik za Makita 190CC u Nizozemac. Ovaj PDF priručnik ima 244 stranica/e.

PDF 244 1.1mb

Pogledajte priručnik za Makita 190CC ispod. Sve priručnike na ManualsCat.com možete pogledati potpuno besplatno. Pomoću gumba „Odaberi jezik“ možete odabrati jezik priručnika koji želite pogledati.

MANUALSCAT | HR

Pitanje i odgovori

Imate pitanje o Makita 190CC, ali ne možete pronaći odgovor u korisničkom priručniku? Možda vam korisnici ManualsCat.com mogu pomoći da odgovorite na vaše pitanje. Ispunjavanjem donjeg obrasca, vaše pitanje će se pojaviti ispod priručnika za Makita 190CC. Molimo vas da opišete svoje poteškoće s Makita 190CC što preciznije možete. Što je vaše pitanje preciznije, veće su šanse da brzo dobijete odgovor od drugog korisnika. Automatski ćete dobiti e-poštu da vas obavijestimo kada netko reagira na vaše pitanje.

Postavite pitanje o Makita 190CC

Stranica: 1
165 HRVATSKI (Originalne upute) UPOZORENJE Zbog vlastite sigurnosti pročitajte ovaj priručnik prije nego pokušate upravljati svojom novom jedinicom. Nepridržavanje uputa može za posljedicu imati teške ozljede. Odvojite nekoliko trenutaka i upoznajte se sa svojom kosilicom prije svake upotrebe. Ovaj priručnik čuvajte na sigurnom mjestu tako da su vam informacija iz njega uvijek dostupne. Ako opremu dajete bilo kojoj drugoj osobi, dajte joj i ove upute za rukovanje te sigurnosne propise. Namjena Oprema se može upotrebljavati samo za zadatke za koje je predviđena. Bilo koja druga upotreba smatra se slučajem pogrešne primjene. Korisnik/rukovatelj, a ne proizvođač, odgovoran je za svu štetu ili ozljede bilo koje vrste nastale zbog pogrešne primjene. Benzinska kosilica za travu namijenjena je za privatnu upotrebu, odnosno za upotrebu kod kuće i u vrtlarstvu. Privatna upotreba kosilice za travu odnosi se na vrijeme rada koje ne prelazi 50 sati godišnje, tijekom kojeg razdoblja se stroj upotrebljava prvenstveno za održavanje malih, stambenih travnjaka i kućnih/hobi vrtova. Isključuje se primjena u javnim ustanovama, sportskim dvoranama i u poljoprivredi/šumarstvu. Vodite računa da naša oprema nije dizajnirana za komercijalnu, trgovinsku ili industrijsku primjenu. Naše jamstvo bit će ništavno ako se stroj upotrebljava u komercijalnim, trgovinskim ili industrijskim subjektima ili na ekvivalentan način. Upute za rukovanje koje daje proizvođač moraju se čuvati i konzultirati kako bi se osigurala pravilna upotreba i održavanje kosilice za travu. Upute sadrže vrijedne informacije o uvjetima rukovanja, održavanja i servisiranja. Važno! Zbog velike opasnosti od tjelesne ozljede korisnika, kosilica za travu ne smije se upotrebljavati za rezanje grmlja, živica ili žbunja, za rezanje penjačica, zelenih krovova ili trave koja raste na balkonu, za čišćenje (usisavanje) prljavštine i otpadaka sa staza ili za usitnjavanje orezanog materijala sa stabala ili živica. Nadalje, kosilica za travu ne smije se koristiti kao električni kultivator za poravnavanje povišenih dijelova kao što su krtičnjaci. Iz sigurnosnih razloga kosilica za travu ne smije se upotrebljavati kao pogonska jedinica za druge radne alate ili komplete alata bilo koje vrste. 1. SIMBOLI NA PROIZVODU (na stražnjem poklopcu) 2. OPĆA SIGURNOSNA PRAVILA UPOZORENJE: Da bi se umanjila opasnost od teških ozljeda i/ili oštećivanja jedinice, prilikom uporabe benzina treba se pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući i slijedeće. Prije rukovanja ovim proizvodom pročitajte sve upute i zadržite ih za buduću uporabu. Pročitajte priručnik za rukovatelja. Udaljite promatrače. Osobito pazite na ruke i stopala rukovatelja kako biste izbjegli ozljede. Otrovni plinovi; ne koristite u kući. Gorivo je zapaljivo, držite vatru podalje. Ne dolijevajte gorivo dok motor radi. Prilikom košenja koristite naočale i čepove za uši kako biste se zaštitili. Prilikom popravaka izvadite svjećicu te je popravite sukladno uputama u radnom priručniku. Oprez: motor je vruć. Otpustite ručicu za kontrolu zaustavljanja kako biste zaustavili motor. Čvrsto uhvatite upravljačku ručku samostalnog pogona zbog kretanja prema naprijed.
Stranica: 2
166 UPOZORENJE: Ovaj stroj proizvodi elektromagnetsko polje za vrijeme rada. U nekim okolnostima ovo polje može ometati aktivne i pasivne medicinske usatke. Da biste smanjili rizik od ozbiljne i fatalne ozljede preporučamo osobama s medicinskim usadcima da se konzultiraju sa svojim liječnikom i proizvođačem medicinskog usatka prije upravljanja strojem. Vježba • Pažljivo pročitajte upute. Upoznajte se s kontrolama i pravilnim korištenjem opreme. Naučite kako brzo isključiti motor. • Koristite kosilicu za travu samo za svrhu za koju je namijenjena, tj. za rezanje i sakupljanje trave. Bilo kakva druga uporaba može biti opasna i uzrokovati oštećenje stroja. Neki, ali ne svi, od primjera nepravilne uporabe su: - prijevoz ljudi, djece ili životinja strojem; - prevoziti se strojem; - uporaba stroja za vuču ili guranje tereta; - uporaba stroja za sakupljanje lišća ili otpada; - uporaba stroja za podrezivanje živice ili za rezanje raslinja koje nije trava; - više ljudi odjednom koristi stroj; - uporaba stroja na površinama koje nisu travnate. • Nikada ne dopustite djeci ili osobama koje nisu upoznate s uputama da koriste kosilicu za travu. Lokalne odredbe mogu ograničiti starosnu dob rukovatelja. • Kosilica za travu ne smije se koristiti: - dok su u blizini ljudi, a naročito djeca ili kućni ljubimci; - ako je rukovatelj uzeo lijekove ili tvari koje mogu utjecati na njegovu sposobnost reagiranja i koncentraciju. • Imajte na umu da je rukovatelj ili korisnik odgovoran za nesreće ili opasnosti do koje se mogu dogoditi drugim ljudima ili njihovoj imovini. • Rukovatelji moraju proći odgovarajuću obuku za upotrebu, podešavanje i rukovanje strojem, uključujući zabranjena rukovanja. Priprema • Dok kosite, uvijek nosite izdržljivu obuću i duge hlače. Ne rukujte opremom dok ste bosih nogu ili dok nosite otvorene sandale. • Detaljno pregledajte područje na kojem će se oprema upotrebljavati i uklonite sve predmete poput stijena, igračaka, štapova i kabela koje stroj može baciti. • UPOZORENJE - benzin je jako zapaljiv. - gorivo spremajte u spremnike namijenjene za tu svrhu; - gorivo dolijevajte na otvorenom i ne pušite tijekom dolijevanja; - dolijte gorivo prije pokretanja motora. Nikada ne uklanjajte čep spremnika goriva i ne dolijevajte gorivo dok motor radi ili dok je motor vruć; - ako se benzin prolije, ne pokušavajte pokrenuti motor i odmaknite stroj s područja na kojem se gorivo prolilo te izbjegavajte korištenje bilo kakvih izvora vatre dok benzinske pare ne ispare; - pažljivo ponovno zatvorite čepove spremnika i kante za gorivo. • Zamijenite pokvarene ispušne lonce. • Prije upotrebe uvijek pregledajte nisu li oštrice, vijci oštrice i sklop rezača istrošeni ili oštećeni. Zamijenite istrošene ili oštećene oštrice i vijke u kompletu s ciljem održavanja ravnoteže. • Redovito provjeravajte kako biste osigurali da sve blokade pokretanja i kontrole prisutnosti rukovatelja rade pravilno. Rukovanje • Ne pokrećite motor u zatvorenim prostorima u kojima se može nakupljati opasan ugljični monoksid. • Ne upotrebljavajte stroj ako ste umorni, bolesni ili pod utjecajem alkohola ili drugih opijata. • Pozor! Kosilicu za travu nemojte upotrebljavati kad postoji opasnost od munja. • Preporučuje se da ograničite vrijeme rada, kako biste smanjili opasnosti od buke i vibracija. • Budite pažljivi kad kosilicu za travu upotrebljavate na nagibima i u blizini kosina, jaraka ili nasipa. • Kosite uvijek pri danjem svjetlu ili uz dobru umjetnu rasvjetu. • Izbjegavajte rukovanje opremom na mokroj travi, gdje je to izvedivo. • Uvijek budite sigurni pri hodanju po nagibima. • Hodajte, nikada ne trčite. • Prilikom korištenja rotirajućih strojeva s kotačima; kosite preko lica padine, nikada gore i dolje. • Budite krajnje oprezni kod promjene smjera na padinama. • Ne kosite na prestrmim padinama. • Budite krajnje oprezni kod kretanja unatrag ili povlačenja kosilice za travu prema sebi. • Zaustavite oštricu(e) ako morate nagnuti kosilicu za travu zbog prenošenja preko površine bez trave i kod transporta kosilice za travu prema i izvan površine koju ćete kositi. • Nikada ne rukujte kosilicom za travu s postavljenom neispravnom zaštitom ili bez sigurnosnih uređaja, kao što su uređaji za otklanjanje i/ili hvatači trave. • Oprez: Kosilicom za travu ne smije se rukovati ako cijeli hvatač trave ili samozatvarajući otvor za pražnjenje nisu na mjestu. • Ne mijenjajte postavke regulatora motora i izbjegavajte prekomjernu brzinu motora. • Nemojte unositi preinake ili neovlašteno mijenjati bilo koje zabrtvljeno podešavanje za upravljanje brzinom motora. • Zabranjeno je neovlašteno mijenjati sigurnosne sustave ili značajke kosilice za travu ili ih onemogućiti. • Isključite sve oštrice i pogonske spojke prije pokretanja motora. • Pokrenite motor pažljivo u skladu s uputama te sa stopalima prilično udaljenim od oštrica. • Ne naginjite kosilicu prilikom pokretanja motora. • Ne pokrećite motor stojeći ispred otvora za pražnjenje. • Ne postavljajte ruke ili stopala pokraj ili ispod rotirajućih dijelova. Uvijek budite odmaknuti od otvora za pražnjenje. • Nikada ne podižite, niti prenosite kosilicu za vrijeme rada motora.
Stranica: 3
167 • Zaustavite motor i iskopčajte kabel svjećice, uvjerite se da su se svi pokretni dijelovi potpuno zaustavili i ako postoji ključ, uklonite ga: - prije čišćenja blokada ili oslobađanja kosine za spuštanje; - prije provjere, čišćenja ili rada s kosilicom za travu; - nakon udarca u strano tijelo. Pregledajte kosilicu zbog oštećenja i načinite popravke prije ponovnog pokretanja i rada s kosilicom za travu; - ukoliko kosilica počne neuobičajeno vibrirati (odmah provjerite). • Zaustavite motor i iskopčajte kabel svjećice, uvjerite se da su se svi pokretni dijelovi potpuno zaustavili i ako postoji ključ, uklonite ga: - kad god se morate udaljiti od kosilice; - prije punjenja gorivom. • Tijekom zaustavljanja motora smanjite postavku prigušnog leptira i ako je motor opremljen zapornim ventilom, zatvorite ga nakon prestanka košnje. • Koristite kosilicu za travu samo za svrhu za koju je namijenjena, za rezanje i sakupljanje trave. Bilo koje druga uporaba može biti opasna, uzrokujući oštećenje stroja. Održavanje i skladištenje • Sve matice, svornjakei i vijke držite čvrsto pritegnutima kako bi stroj bio u sigurnom radnom stanju. • Opremu s benzinom u spremniku nikada ne skladištite u objektu u kojem benzinske pare mogu doći u doticaj s otvorenim plamenom ili iskrom. • Pustite motor da se ohladi prije nego ga spremite u bilo kakav zatvoreni prostor. Prije pohranjivanja kosilicu za travu očistite i izvršite održavanje. • Kako biste umanjili opasnost od požara, pobrinite se da na motoru, ispušnom loncu i prostoru za držanje goriva ne bude trave, lišća ili prekomjerne količine masti. • Redovito provjeravajte hvatač trave zbog istrošenosti ili kvara. • Zamijenite istrošene ili oštećene dijelove zbog sigurnosti. • Ako trebate isprazniti spremnik goriva, to morate izvršiti na otvorenom. • Nepravilno održavanje, upotreba neodgovarajućih zamjenskih dijelova, ili skidanje ili preinaka zaštitnih dijelova može oštetiti kosilicu za travu i teško ozlijediti rukovatelje. • Upotrebljavajte samo oštrice i zamjenske dijelove koje preporučuje proizvođač. Upotreba dijelova koji nisu originalni može oštetiti stroj i ozlijediti rukovatelje. Kosilicu za travu održavajte u dobrom radnom stanju. • Ako uređaj za zaustavljanje oštrice ne radi, za pomoć se obratite servisnom centru. Prijenos i rukovanje • Uvijek kada rukujete strojem, podižete, prenosite ili naginjete stroj, morate: - nositi otporne radne rukavice; - uhvatiti stroj za dijelove koji imaju sigurnosne drške, pazeći na težinu i raspodjelu težine; - paziti da broj ljudi koji pomažu prenositi stroj je odgovarajući za težinu stroja i obilježja prijevoznoga sredstva ili mjesto na koje se prenosi ili s kojeg se preuzima stroj. • Tijekom prijenosa, snažno pričvrstite stroj užetom ili lancima. UPOZORENJE: Ne dotičite oštricu koja s okreće. UPOZORENJE: Gorivo dolijevajte na dobro prozračenom području sa zaustavljenim motorom. 3. OPIS DIJELOVA (Sl. 1) Uključeno A: Ključ za svjećicu B: Klin za malčiranje C: Vodilica za pražnjenje za bočno pražnjenje 1. Gornja ručka 2. Ručka za zaustavljanje 3. Upravljačka ručka samostalnog pogona 4. Poluga za brzinu motora 5. Ručka pokretača 6. Vodilica za konopac 7. Vreća za hvatanje trave 8. Poluga za prilagođavanje visine 9. Platforma 10. Svjećica 11. Čep goriva 12. Čep ulja 13. Stezaljka kabela 14. Gumb za zaključavanje 15. Poluga za podešavanje brzine 16. Bočna zaklopka za bočno pražnjenje
Stranica: 4
168 4. TEHNIČKI PODACI 5. SKLAPANJE 5-1 SKLAPANJE PREKLOPNE RUČKE A) Pričvrstite donje upravljače na tijelo jedinice pomoću gumba za zaključavanje, kao što je prikazano. (Sl. 2, Sl. 3, Sl. 4, Sl. 5) B) Otpustite gornje upravljače kako bi ih preklopili. Povežite gornju ručku i donju ručku s gumbom za zaključavanje. (Sl. 6, Sl. 7) C) Sve kabele postavite preko osovina ručice. Učvrstite ih stezaljkom oko sredine donjih ručica pomoću kabelskih stezaljki tako da kabeli budu pričvršćeni na vanjskom djelu stroja. U suprotnom se kabel može ukliještiti tijekom otvaranja/zatvaranja stražnjeg pokrova ili se može nategnuti uslijed preklapanja gornjeg dijela ručice. (Sl. 8) 5-2 SKLAPANJE HVATAČA TRAVE 1. Sklapanje: Podignite stražnji pokrov i objesite hvatač trave na osovinu na stražnjem dijelu kosilice. (Sl. 9, Sl. 10) 2. Uklanjanje: primite i podignite stražnji pokrov, uklonite hvatač trave. 5-3 RUČKA POKRETAČA Pomaknite ručku pokretača s motora prema vodilici za konopac. (Sl. 11, Sl. 12) 5-4 VISINA REZANJA Primijenite vanjski pritisak kako biste oslobodili polugu iz okvira. Pomaknite polugu prema naprijed kako biste prilagodili visinu. (Sl. 13 i pogledajte paragraf 8- 9) 6. PODEŠAVANJE ODGOVARAJUĆE VISINE RUČKE 1) Izvucite gumb za zaključavanje koji pričvršćuje donju ručku, pogledajte sliku Sl. 14. 2) Pogledajte Sl. 15, pomaknite donju ručku gore i dolje, podesite odgovarajuću visinu. Kod ovog tipa kosilice možete birati između 3 visine za podešavanje; visina 1 je najviša, (donja ručka pri tlu), a visina 3 najniža. 3) Podesite na željenu visinu, potom učvrstite donju ručku pomoću gumba za zaključavanje. UPOZORENJE: Lijeva i desna strana kosilice trebaju se podesiti na istu visinu. 7. „3 u 1“ Ova kosilica za travu se može premodelirati iz svoje uobičajene funkcije, ovisno o svrsi primjene: Od kosilice koja se prazni straga u: 1. Stroj za malčiranje ili 2. Stroj za košnju s bočnim pražnjenjem. Što je malčiranje? Kod malčiranja, trava se kosi u jednom radnom koraku, zatim se usitnjava i vraća na travnjak kao prirodno gnojivo. Savjeti za košnju s malčiranjem: - Regularno povratno rezanje s maks 2 cm tvori 6 cm do 4cm visine trave. - Koristite oštri nož za rezanje - Ne kosite mokru travu - Podesite najveću brzinu motora Model PLM5113N Vrsta motora B&S 675EX serija, ReadyStart S vlastitim pogonom Da Zapremina motora 190 cm3 Nominalna snaga 2,5 kW Širina oštrice 510 mm Br. okretaja u praznom hodu 2.800/min Zapremina spremnika za gorivo 1,0L Kapacitet spremnika ulja 0,6L Zapremina vreće za hvatanje trave 65L Neto težina 37,7 kg Prilagođavanje visine 25 – 70 mm, 5 položaja Zajamčena razina jačine zvuka na položaju rukovatelja (Prema EN ISO 5395-1 Prilog F i EN ISO 5395-2, EN ISO 4871) 86,6 dB (A) (K = 3 dB (A)) Izmjerena razina jačine zvuka 94,9 dB (A) (K = 1,78 dB (A)) Zajamčena razina jačine zvuka (Prema 2000/14/EC) 98 dB (A) Vibracije (Prema EN ISO 5395-1 Prilog G i EN ISO 5395-2) 4,17 m/s2 (K = 1,5 m/s2 )
Stranica: 5
169 - Pomičite se radnom brzinom - Redovito čistite klin za malčiranje, unutarnju stranu kućišta i pokretnu oštricu Početak rada 7-1 Premodeliranje u stroj za malčiranje UPOZORENJE: Isključivo dok je motor zaustavljen i rezač miruje. 1. Podignite stražnji pokrov i uklonite vreću za hvatanje trave. (Sl. 16) 2. Pritisnite klin za malčiranje u platformu. Blokirajte klin za malčiranje uz pomoć gumba u otvoru na platformi. (Sl. 17) 3. Ponovno spustite stražnji pokrov. 7-2 Preinačavanje za košnju s bočnim pražnjenjem Samo kada motor i oštrica miruju! 1. Podignite stražnji pokrov i uklonite vreću za hvatanje trave. (Sl. 16) 2. Pritisnite klin za malčiranje u platformu. Blokirajte klin za malčiranje uz pomoć gumba u otvoru na platformi. (Sl. 17) 3. Podignite bočnu zaklopku za bočno pražnjenje. (Sl. 18) 4. Za bočno pražnjenje postavite vodilicu za bočno pražnjenje na potporni klin bočne zaklopke. (Sl. 18) 5. Spustite bočnu zaklopku na vodilicu za pražnjenje. (Sl. 19) 7-3 Košnja s vrećom za hvatanje trave Za košnju s vrećom za hvatanje trave uklonite klin za malčiranje i vodilicu za bočno pražnjenje te namjestite vreću za hvatanje trave. 1. Uklanjanje klina za malčiranje. - Podignite stražnji pokrov i uklonite klin za malčiranje. - Uklanjanje vodilice za pražnjenje za bočno pražnjenje: UPOZORENJE: Isključivo dok je motor zaustavljen i rezač miruje. 2. Podignite bočnu zaklopku te uklonite vodilicu za pražnjenje. - Bočna zaklopka automatski zatvara otvor za pražnjenje na kućištu pomoću snage opruge. - Redovito čistite bočnu zaklopku i otvor za pražnjenje od ostataka trave i zaostale prljavštine. UPOZORENJE: Isključivo dok je motor zaustavljen i rezač miruje. 8. UPUTE ZA RUKOVANJE 8-1 PRIJE POČETKA Opskrbite motor benzinom i uljem, kao što je opisano u zasebnom priručniku motora isporučenim s vašom kosilicom. Pažljivo pročitajte upute. UPOZORENJE: Benzin je jako zapaljiv. Gorivo spremajte u spremnike namijenjene za tu svrhu. Gorivo dolijevajte na otvorenom prije pokretanja motora i ne pušite tijekom dolijevanja ili rukovanja gorivom. Nikada ne uklanjajte čep spremnika goriva i ne dolijevajte gorivo dok motor radi ili dok je motor vruć. Ako se benzin prolije, ne pokušavajte pokrenuti motor i odmaknite stroj s područja na kojem se gorivo prolilo te izbjegavajte korištenje bilo kakvih izvora vatre dok benzinske pare ne ispare. Pažljivo ponovno zatvorite čepove spremnika i kante za gorivo. Prije okretanja kosilice radi održavanja oštrice ili ispuštanja ulja uklonite gorivo iz spremnika. UPOZORENJE: Nikada ne dolijevajte gorivo u zatvorenim prostorima, s uključenim motorom ili dok se motor nije hladio barem 15 minuta nakon zaustavljanja. 8-2 POKRETANJE MOTORA I UKLJUČIVANJE OŠTRICE 1. Jedinica je opremljena gumenom manšetom koja prekriva kraj svjećice. Pobrinite se da metalna omča na kraju kabela za svjećicu (unutar gumene manšete) bude čvrsto pričvršćena preko metalnog vrha svjećice. 2. Kod pokretanja hladnog motora, polugu za brzinu motora postavite u položaj „ “. Kod pokretanja toplog motora, polugu za brzinu motora postavite u položaj „ “. (Sl. 20) 3. Stojeći iza jedinice, uhvatite ručicu za zaustavljanje i držite je uz gornju ručku, kao što je prikazano na Sl. 21. 4. Uhvatite ručku pokretača, kao što je prikazano na Sl. 21 i brzo je povucite. Nakon što se motor pokrene, polako vratite ručku u vodilicu za konopac. Oslobodite ručku za zaustavljanje kako biste zaustavili motor i oštricu. Pokrenite motor pažljivo u skladu s uputama te sa stopalima prilično udaljenim od oštrice. Ne naginjite kosilicu prilikom pokretanja motora. Kosilicu pokrenite na ravnoj površini bez visoke trave ili prepreka. Ruke i stopala držite podalje od rotirajućih dijelova. Ne pokrećite motor stojeći ispred otvora za pražnjenje. 8-3 PROCEDURE ZA RUKOVANJE Tijekom rukovanja, čvrsto držite ručicu za zaustavljanje s objema rukama. Napomena: Kada tijekom rukovanja ispustite ručicu za zaustavljanje, motor će se zaustaviti i tako prekinuti rad kosilice. UPOZORENJE! Kako bi se izbjegla nenamjerna pokretanja kosilice za travu, kosilica je opremljena
Stranica: 6
170 kočnicom motora koja se mora povući prema natrag prije nego se motor može pokrenuti. Kad se upravljačka poluga motora otpusti, mora se vratiti u svoj početni položaj i u tom se trenutku motor automatski gasi. Napomena: Kočnica motora (ručna kočnica): Polugu upotrebljavajte za zaustavljanje motora. Kad otpustite polugu, motor i oštrica automatski se zaustavljaju. Za košnju držite polugu u radnom položaju. Prije nego započnete kositi nekoliko puta provjerite polugu za pokretanje/zaustavljanje kako biste provjerili radi li ispravno. Vodite računa da se zateznim kabelom može nesmetano rukovati (odnosno, da ne zapinje ili se izvija na bilo koji način). 8-4 ZA ZAUSTAVLJANJE MOTORA OPREZ: Oštrica se nakon zaustavljanja motora nekoliko sekundi nastavlja okretati. 1. Oslobodite ručku za zaustavljanje kako biste zaustavili motor i oštricu. 2. Iskopčajte i uzemljite kabel svjećice kao što je opisano u zasebnom priručniku motora kako biste spriječili neželjeno pokretanje dok je oprema bez nadzora. 8-5 PRIKLJUČAK ZA AUTOMATSKU KOŠNJU Kosilica za travu je opremljena sustavom prilagođavanja brzine koji podržava 3 brzine od 3,0 km/h do 4,5 km/h. Položaj : najsporiji položaj; Položaj : najbrži položaj Koraci su opisani ispod: 1. Pustite upravljačku ručku samostalnog pogona sve dok kosilica za travu više ne ide prema naprijed. 2. Odredite odgovarajuću brzinu koju želite. (Sl. 22) 3. Čvrsto uhvatite upravljačku ručku samostalnog pogona i počnite kositi. OPREZ: Vaša je kosilica dizajnirana za košnju normalne trave u stambenim područjima visine ne veće od 250 mm. Nemojte pokušavati kositi neuobičajeno visoku suhu ili mokru travu (npr. pašnjak) ili hrpe suhog lišća. Na platformi kosilice za travu mogao bi nastati sloj ostataka ili bi mogao doći u doticaj s ispušnim loncem motora stvarajući time potencijalnu opasnost od požara. 8-6 ZA NAJBOLJE REZULTATE U KOŠNJI Očistite travnjak od otpadaka. Pobrinite se da na travnjaku ne bude kamenja, granja, žice ili drugih stranih predmeta koje bi kosilica mogla slučajno izbaciti u bilo kojem smjeru i uzrokovati teške ozljede rukovatelja i drugih osoba u blizini ili oštetiti imovinu ili druge predmete u blizini. Ne kosite mokru travu. Za učinkovito košenje, ne kosite mokru travu jer se takva trava lijepi za donju površinu platforme te onemogućuje pravilno košenje komada trave. Ne režite više od 1/3 visine trave. Preporučena visina rezanja za košenje je 1/3 visine trave. Brzinu kretanja treba podesiti tako da se izrezani komadići trave ravnomjerno raspodijele po travnjaku. Za posebno teško rezanje debele trave možda će biti neophodna uporaba jedne od najnižih brzina kako bi se postiglo čisto i učinkovito košenje. Prilikom košenja visoke trave, travnjak možete kositi u dva prolaza tako da kod drugog rezanja spustite oštricu za još 1/3 visine, a možete je rezati i drugim smjerom, različitim nego prvi put. Ako kod svakog prolaska preklopite rezove, očistit ćete sve preostale neodrezane dijelove koji su ostali na travnjaku. Kosilica treba uvijek raditi pod punim gasom kako biste postigli najbolje rezultate rezanja te kako bi mogla izvršiti učinkovito košenje. Očistite donju stranu platforme. Obvezno očistite donju stranu platforme za rezanje nakon svake uporabe kako biste spriječili nakupljanje trave, što može onemogućiti pravilno malčiranje. Košnja lišća. Košenje lišća može također biti korisno za vaš travnjak. Prilikom košenja lišća, pobrinite se da lišće bude suho te da se na travnjaku ne nalazi predebeo sloj lišća. Ne čekajte da sve lišće otpadne sa stabala prije nego što počnete kositi. UPOZORENJE: Ako udarite u strani predmet, zaustavite motor. Uklonite kabel sa svjećice, temeljito pregledajte kosilicu za bilo kakve znakove oštećenja i popravite ih prije ponovnog pokretanja i rukovanja kosilicom. Prekomjerne vibracije kosilice tijekom rada znak su oštećenja. Jedinicu treba što prije pregledati i popraviti. 8-7 HVATAČ TRAVE Ispraznite i očistite vreću, pobrinite se da bude čista te da se mreža prozračuje. (Sl. 23) 8-8 PLATFORMA Donju stranu platforme kosilice treba čistiti nakon svake uporabe kako biste spriječili nakupljanje odrezanih komadića trave, lišća, nečistoća ili drugih materijala. Ako dozvolite nakupljanje otpadaka, ubrzat će hrđu i koroziju što može onemogućiti pravilno malčiranje. Platforma se može očistiti tako da nagnete kosilicu i očistite platformu odgovarajućim alatom (pobrinite se da kabel svjećice bude iskopčan). 8-9 UPUTE ZA PRILAGOĐAVANJE VISINE OPREZ: Nikada ne vršite bilo kakvo prilagođavanje kosilice prije zaustavljanja motora i iskopčavanja kabela svjećice. OPREZ: Prije promjene visine košenja, zaustavite kosilicu i iskopčajte kabel svjećice. Vaša kosilica je opremljena središnjom polugom za prilagođavanje visine s 5 položaja visine. (25 mm – 70 mm) 1. Prije promjene visine košenja, zaustavite kosilicu i iskopčajte kabel svjećice. 2. Središnja poluga za prilagođavanje visine pruža vam 5 različitih položaja visine. (Sl. 24) 3. Da biste promijenili visinu reza gurnite polugu za podešavanje prema kotaču, pomičite ga gore ili dolje dok ne odaberete visinu. Svi kotači će biti na istoj visini rezanja.
Stranica: 7
171 9. UPUTE ZA ODRŽAVANJE SVJEĆICA Koristite isključivo originalne zamjenske svjećice. Za najbolje rezultate, svjećicu zamijenite nakon svakih 100 sati uporabe. (pogledajte PRIRUČNIK MOTORA) KOČNE PLOČICE Redovito pregledavajte i/ili mijenjajte kočne pločice motora kod servisnog agenta. Za zamjenu se mogu koristiti samo originalni dijelovi. 10. UPUTE ZA PODMAZIVANJE OPREZ: ISKOPČAJTE SVJEĆICU PRIJE SERVISIRANJA. 1. KOTAČI - laganim uljem podmažite kuglične ležajeve u svakom kotaču barem jednom u sezoni. 2. MOTOR - slijedite upute za podmazivanje u priručniku motora. 3. KOMANDA ZA ZAUSTAVLJANJE - laganim uljem podmažite točke zakretanja ručice za zaustavljanje i kabel kočnice barem jednom u sezoni. Komanda za zaustavljanje se mora slobodno kretati u oba smjera. 11. ČIŠĆENJE OPREZ: Motor ne zalijevajte vodom iz crijeva. Voda može oštetiti motor ili kontaminirati sustav s gorivom. 1. Platformu obrišite suhom krpom. 2. Donju stranu platforme operite crijevom s vodom nakon što nagnete kosilicu tako da svjećica bude okrenuta prema gore. 11-1 PROČISTAČ ZRAKA MOTORA OPREZ: Ne dopustite da nečistoće ili prašina začepe spužvasti uložak filtra za zrak. Element pročistača zraka motora se mora servisirati (čistiti) nakon 25 sati košenja u uobičajenim uvjetima. Spužvasti uložak se treba redovito servisirati ako se kosilica koristi u suhim prašnjavim uvjetima. (pogledajte PRIRUČNIK MOTORA) Da biste OČISTILI ZRAČNI FILTAR (Sl. 25) 1. Uklonite vijak. 2. Uklonite pokrov. 3. Element filtra operite u sapunjavoj vodi. NE KORISTITE BENZIN! 4. Osušite element filtra zrakom. 5. Nanesite nekoliko kapi ulja SAE30 na spužvasti filtar i čvrsto ga stisnite kako biste uklonili višak ulja. 6. Ponovno montirajte filtar. 7. Zatvorite pokrov filtra. NAPOMENA: Ako se filtar pohabao, poderao, oštetio ili se ne može očistiti, zamijenite ga. 11-2 OŠTRICA ZA REZANJE OPREZ: Obvezno iskopčajte i uzemljite svjećicu prije rada na oštrici za rezanje kako biste spriječili neželjeno pokretanje motora. Zaštitite ruke čvrstim rukavicama ili krpom prilikom hvatanja oštrica za rezanje. Nagnite kosilicu kao što je opisano u zasebnom priručniku. Uklonite šesterokutni vijak i podlošku kojima su oštrica i prilagodnik oštrice pričvršćeni na koljenastom vratilu motora. Uklonite oštricu i prilagodnik s koljenastog vratila. UPOZORENJE: Povremeno pregledajte prilagodnik oštrice radi napuklina, osobito ako se udarili u strani predmet. Zamijenite ako je potrebno. Za najbolje rezultate, vaša oštrica treba biti oštra. Oštrica se može ponovno naoštriti tako da je uklonite te izbrusite ili isturpijate rezni rub. Pritom pokušajte što bolje očuvati originalnu kosinu oštrice. Iznimno je važno da jednakomjerno izbrusite oba rezna ruba kako ne biste dobili neuravnoteženu oštricu. Neuravnotežena oštrica će uzrokovati prekomjerne vibracije što može oštetiti motor i kosilicu. Poslije brušenja obvezno pravilno uravnotežite oštricu. Uravnoteženost oštrice se može isprobati na odvijaču s ravnom osovinom. Uklanjajte metal s teže strane dok ne postignete uravnoteženost. (Sl. 26) Prije ponovne montaže oštrice i njenog prilagodnika na jedinicu, podmažite koljenasto vratilo motora i unutarnju površinu prilagodnika oštrice s laganim uljem. Montirajte prilagodnik oštrice na koljenasto vratilo tako da „zvijezda“ bude okrenuta od motora. Pogledajte Sl. 26. Postavite oštricu tako da broj dijela bude okrenut od prilagodnika. Poravnajte podlošku preko oštrice i umetnite šesterokutni vijak. Pritegnite šesterokutni vijak momentom navedenim dolje. 11-3 MOMENT ZA PRITEZANJE OŠTRICE Centralni vijak mora biti zategnut sa 40 - 54 Nm obrtnog momenta. Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje vaše jedinice. potrebno je povremeno provjeravati SVE matice i vijke radi pravilne zategnutosti. Nakon dužeg vremena uporabe, osobito u uvjetima pjeskovitog tla, oštrica će se istrošiti i donekle izgubiti svoj izvoran oblik. Učinkovit rezanja bit će umanjena i tada oštricu treba zamijeniti. Zamijenite je isključivo zamjenskom oštricom odobrenom od strane tvornice. Moguća oštećenja uslijed neuravnoteženosti oštrice nisu odgovornost proizvođača. Kod zamjene oštrice morate koristiti originalni tip označen na oštrici (MAKITA 263001554) (za naručivanje oštrice molimo kontaktirajte vašeg lokalnog dobavljača ili nazovite našu tvrtku). UPOZORENJE: Ne dotičite oštricu koja se okreće.
Stranica: 8
172 11-4 MOTOR Za upute za održavanje motora pogledajte zaseban priručnik motora. Motorno ulje održavajte kao što je opisano u zasebnom priručniku motora isporučenim s vašom jedinicom. Pažljivo pročitajte upute i pridržavajte ih se. Servisirajte filtar zraka prema uputama iz zasebnog priručnika motora kod uporabe pod normalnim okolnostima. U izrazito prašnjavim uvjetima čistite filtar svakih nekoliko sati. Slabe performanse motora i naplavljivanje rasplinjača obično su znak da treba očistiti filtar zraka. Za servisiranje pročistača zraka, pogledajte zasebni priručnik motora isporučen s vašom jedinicom. Jednom u sezoni treba očistiti svjećicu i podesiti razmak između elektroda. Preporučuje se izmjena svjećica na početku svake sezone košenja; provjerite priručnik motora za pravilan tip svjećice i specifikacije razmaka među elektrodama. Redovito čistite uređaj krpom ili četkom. Sustav za hlađenje (područje ventilatora u kućištu) mora biti čist kako bi se osigurao propisan protok zraka, neophodan za učinkovitost i trajnost motora. Obvezno uklonite svu travu, nečistoće i zapaljive otpatke iz područja oko ispušnog lonca. 12. UPUTE ZA SKLADIŠTENJE (IZVAN SEZONE) Za pripremanje kosilice za skladištenje, potrebno je poduzeti sljedeće mjere. 1. Nakon posljednje košnje u sezoni ispraznite spremnik za gorivo. a) Ispraznite spremnik za gorivo pomoću pumpe za usisavanje. OPREZ: Ne izlijevajte gorivo u zatvorenim prostorima, blizu otvorenog plamena itd. Ne pušite! Isparavanja goriva mogu uzrokovati eksploziju ili požar. b) Pokrenite motor i pustite ga da radi dok ne potroši cjelokupno preostalo gorivo i zakaže. c) Uklonite svjećicu. Poslužite se kanticom za ulje da biste napunili pribl. 20 ml ulja u komoru za sagorijevanje. Uključite pokretač da biste jednako raspodijelili ulje unutar komore za sagorijevanje. Zamijenite svjećicu. 2. Očistite i mašću podmažite kosilicu pažljivo kao što je opisano gore pod „UPUTE ZA PODMAZIVANJE“. 3. Lagano zamastite oštricu da biste izbjegli koroziju. 4. Pohranite kosilicu na suho, čisto mjesto, zaštićeno od leda, izvan dosega neovlaštenih osoba. OPREZ: Motor mora biti potpuno ohlađen prije spremanja kosilice. NAPOMENA: - Prilikom spremanja bilo koje vrste pogonske opreme u prostoru bez prozračivanja ili hali za skladištenje materijala, - Opremu treba zaštititi od hrđe. Premažite opremu laganim uljem ili silikonom, osobito kabele i pokretne dijelove. - Pazite da ne savijete ili izvijete kabele. - Ako se konopac za pokretanje odvoji od vodilice konopca na ručki, odvojite i uzemljite kabel svjećice. Pritisnite upravljačku ručku oštrice te polako izvucite konopac za pokretanje iz motora. Navucite konopac pokretača preko vijka vodilice konopca na ručci. Transport Ugasite motor i ostavite ga da se ohladi. Zatim isključite kabel svjećice i ispraznite spremnik za gorivo prema uputama u priručniku za motor. Vodite računa da ne savijete ili oštetite rezač kad kosilicu za travu gurate preko prepreka.
Stranica: 9
173 13. RJEŠAVANJE PROBLEMA PROBLEM MOGUĆI UZROK KOREKTIVNI POSTUPAK Motor se ne pokreće. Čok prigušnog leptira se ne nalazi u odgovarajućem položaju za trenutne uvjete rada. Pomaknite čok prigušnog leptira u pravilan položaj. Spremnik goriva je prazan. Napunite spremnik gorivom: pogledajte PRIRUČNIK MOTORA. Element pročistača zraka je onečišćen. Očistite element filtra zraka: pogledajte PRIRUČNIK MOTORA. Svjećica se odvila. Pritegnite svjećicu s 25-30 N.m. Kabel svjećice je olabavio ili se odvojio od svjećice. Montirajte kabel svjećice na svjećicu. Razmak među elektrodama svjećice je nepravilan. Postavite razmak među elektrodama na 0,7 do 0,8 mm. Svjećica je neispravna. Montirajte novu svjećicu s pravilnim razmakom među elektrodama: pogledajte PRIRUČNIK MOTORA. Rasplinjač je preplavljen gorivom. Uklonite element pročistača zraka i povlačite konopac pokretača dok se rasplinjač ne isprazni i ponovno montirajte element filtra zraka. Modul paljenja je pokvaren. Kontaktirajte ovlašteni Makita servisni centar. Motor se teško pokreće ili gubi snagu. Nečistoća ili prljavština u spremniku za gorivo ili je gorivo izvjetrilo. Ispraznite gorivo i očistite spremnik. Napunite spremnik čistim i svježim gorivom. Otvor za ventilaciju u čepu spremnika goriva se začepio. Očistite ili zamijenite čep spremnika goriva. Element pročistača zraka je zasićen. Očistite element filtra zraka. Motor radi nestalno. Svjećica je pokvarena. Montirajte novu svjećicu s pravilnim razmakom među elektrodama: pogledajte PRIRUČNIK MOTORA. Razmak među elektrodama svjećice je nepravilan. Postavite razmak među elektrodama na 0,7 do 0,8 mm. Element pročistača zraka je onečišćen. Očistite element pročistača zraka: pogledajte PRIRUČNIK MOTORA. Motor loše radi u praznom hodu. Element pročistača zraka je onečišćen. Očistite element pročistača zraka: pogledajte PRIRUČNIK MOTORA. Otvori za prozračivanje u kućištu motora su začepljeni. Iz utora uklonite otpatke. Rashladne rešetke i zračni kanali ispod kućišta puhala motora su začepljeni. Odstranite otpatke iz rashladnih rešetki i zračnih kanala. Motor štuca pri visokim brzinama. Razmak među elektrodama svjećice je premalen. Postavite razmak među elektrodama na 0,7 do 0,8 mm. Motor se pregrijava. Ograničen je protok zraka za hlađenje. Uklonite otpatke iz utora u kućištu, kućištu puhala i zračnim kanalima. Neodgovarajuća svjećica. Montirajte svjećicu tipa RJ19LMC i rashladne rešetke na motor. Kosilica prekomjerno vibrira. Sklop za rezanje se olabavio. Pritegnite oštricu. Sklop za rezanje nije uravnotežen. Uravnotežite oštricu.
Stranica: 10
174 14. ZAŠTITA OKOLIŠA Ako trebate zamijeniti vaš stroj nakon dugotrajne uporabe, ne odlažite ga zajedno s kućanskim otpadom, već ga odstranite na način siguran za okoliš. 15. EC Izjava o sukladnosti Tvrtka Makita izjavljuje da su sljedeći strojevi: Oznaka stroja: Benzinska kosilica za travu Model br./ Vrsta: PLM5113N Specifikacije: Vidi „4. Tehnički podaci“ U sukladnosti sa slijedećim europskim smjernicama: 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2000/14/EC i 2005/88/EC Proizvedeni u skladu sa sljedećim standardima ili standardiziranim dokumentima: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982 Tehnička datoteka u skladu s 2006/42/EZ dostupna je na sljedećoj adresi: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgija Postupak ocjenjivanja sukladnosti koje zahtijeva Smjernica 2000/14/EC je u skladu sa Aneksom VI. Prijavljeno tijelo: TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 199, D-80686 München, Njemačka Identifikacijski broj: 0036 Izmjerena razina jačine zvuka: 94,9 dB (A) Zajamčena razina jačine zvuka: 98 dB (A) 22.8.2014 Yasushi Fukaya Direktor Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgija
Stranica: 11
234 SRPSKI (Originalno uputstvo) UPOZORENJE Radi lične bezbednosti pročitajte ovaj priručnik pre nego što upotrebite novu mašinu. Ako ne pratite uputstva može doći do ozbiljnih povreda. Pre svake upotrebe odvojite vreme da biste upoznali svoju kosilicu. Čuvajte ovo uputstvo kako bi vam uvek bilo na raspolaganju. Ukoliko nekome pozajmite mašinu, svakako mu dajte i ovo uputstvo i propise o bezbednosti. Namena Ova mašina se sme koristiti samo u svrhu za koju je predviđena. Bilo kakva druga upotreba se smatra zloupotrebom. Odgovornost za bilo kakvu štetu ili nanesene povrede usled ovakvog korišćenja snosiće korisnik/operater, a ne proizvođač. Benzinska kosilica za travu je namenjena za privatnu tj. za kućnu i baštensku upotrebu. Pod privatnom upotrebom kosilice podrazumeva se upotreba koja ne prelazi period od 50 sati godišnje, tokom koga se mašina prvenstveno koristi za održavanje manjih travnjaka u rezidencijalnim sredinama i kućnih i hobi vrtova. Održavanje javnih sredina, sportskih terena i poljoprivrednih/pošumljenih oblasti je isključeno iz ove namene. Molimo vas da obratite pažnju da naša oprema nije dizajnirana da se koristi u komercijalne, zanatske ili industrijske svrhe. Naša garancija je nevažeća ukoliko se mašina koristi u komercijalne, zanatske, industrijske i njima slične svrhe. Uputstva za rukovanje koja je obezbedio proizvođač moraju se poštovati kako biste bili sigurni da se kosilica za travu ispravno koristi i održava. Uputstva sadrže važne informacije o uslovima korišćenja, održavanja i opravke. Važno! Zbog velikog rizika od telesnih povreda korisnika kosilica za travu se ne sme koristiti za potkresivanje žbunja, živica ili grmlja, za sečenje puzavica, trave gajene na krovovima i balkonima, za čišćenje (izvlačenje) zemlje i otpadaka sa staza, niti za komadanje odrezaka sa drveća i živica. Pored toga, kosilica se ne sme koristiti kao motokultivator u svrhu ravnanja terena poput krtičnjaka. Iz bezbednosnih razloga, kosilica se ne sme koristiti kao motor za druge mašine i aparate bilo koje vrste. 1. SIMBOLI OZNAČENI NA PROIZVODU (na poleđini) Konsultujte korisnički priručnik. Udaljite druge osobe iz područja na kojem kosite. Obratite posebnu pažnju rukama i nogama korisnika kako biste izbegli povrede. Otrovni izduvni gasovi; Nemojte koristiti kosilicu u kući. Gorivo je zapaljivo, držite ga dalje od vatre. Nemojte da dodajete gorivo u uključenu kosilicu. Savetuje se da osoba koja upravlja kosilicom nosi naočare i čepove za uši kao zaštitu. Prilikom popravljanja izvadite svećicu, a zatim popravite kosilicu kao što je navedeno u priručniku za korišćenje. Pažnja: Motor je vruć. Otpustite ručku za kontrolu zaustavljanja da biste zaustavili motor. Pritisnite ručicu kontrole automatskog rada da biste pokrenuli kosilicu unapred.
Stranica: 12
235 2. OPŠTA PRAVILA BEZBEDNOSTI UPOZORENJE: Kada koristite alate za gorivo uvek se pridržavajte osnovnih mera predostrožnosti, uključujući sledeće, kako biste smanjili rizik od ozbiljnih telesnih povreda i/ili oštećenja uređaja. Pročitajte sva uputstva pre nego što počnete da koristite ovaj proizvod, a priručnik sačuvajte kako biste ubuduće mogli da ga konsultujete. UPOZORENJE: Ova mašina stvara elektromagnetno polje tokom rada. U nekim okolnostima ovo polje može da ometa rad aktivnih ili pasivnih medicinskih implanta. Da bi se smanjio rizik od ozbiljne ili fatalne povrede, preporučujemo da osobe sa medicinskih implantima konsultuju lekara i proizvođača medicinskog implanta pre rada na mašini. Obuka • Pažljivo pročitajte uputstva. Naučite kontrole i procedure za pravilnu upotrebu opreme. Naučite da brzo zaustavite motor. • Kosilicu za travu upotrebljavajte samo za njoj namenjenu svrhu, tj. za košenje i sakupljanje trave. Bilo kakva druga upotreba može biti opasna i oštetiti mašinu. U primere nepravilne upotrebe, između ostalog, spadaju i: - prevoz ljudi, dece ili životinja na mašini; - vožnja na mašini; - korišćenje mašine za pomeranje stvari bilo guranjem ili vučom; - korišćenje mašine za skupljanje lišća i drugog otpada; - korišćenje mašine za potkresivanje živice ili za sečenje bilo kakvog rastinja osim trave; - istovremeno korišćenje mašine od strane više korisnika; - korišćenje sečiva na bilo kakvim površinama osim travnjaka. • Nikada nemojte dozvoliti deci i osobama koje nisu upoznate sa ovim uputstvima da koriste kosilicu za travu. Lokalni propisi mogu ograničiti upotrebu kosilice u skladu sa starošću korisnika. • Nikada nemojte koristiti kosilicu u slučajevima: - kada u okolini ima ljudi (naročito dece) ili kućnih ljubimaca; - ukoliko je korisnik pod dejstvom medikamenata ili supstanci koje utiču na sposobnosti reagovanja i koncentracije. • Imajte na umu da korisnik ili operater snose odgovornost za nesreće i štetu nanesenu ljudima i njihovoj imovini. • Korisnici moraju proći propisanu obuku za korišćenje, podešavanje i funkcionisanje mašine, uključujući i nedozvoljene radnje. Priprema • Dok kosite uvek nosite tvrdu obuća i duge pantalone. Nemojte koristiti opremu ako ste bosi niti ako nosite otvorene sandale. • Temeljno proverite oblast u kojoj će se koristiti oprema i uklonite sve predmete poput kamenja, igračaka, pruća i žica koje mašina može da odbaci. • UPOZORENJE – Benzin je veoma zapaljiv. - gorivo čuvajte u posudama koje su posebno namenjene za tu svrhu; - gorivo dosipajte isključivo napolju, a dok to radite nemojte da pušite; - sipajte gorivo pre nego što pokrenete motor. Nikada nemojte da skidate poklopac rezervoara za gorivo niti da dodajete gorivo ako je motor uključen ili vruć; - Ako se benzin prospe, nemojte da pokrećete motor, već udaljite mašinu od površine na kojoj se gorivo prosulo i izbegavajte bilo kakve izvore paljenja sve dok isparenja benzina ne nestanu. - na bezbedan način vratite poklopce rezervoara i posude za gorivo. • Zamenite prigušivače u kvaru. • Pre upotrebe uvek proverite da sečiva, šrafovi sečiva i sklop za sečenje nisu pohabani ili oštećeni. Pohabana ili oštećena sečiva i šrafove zamenite u kompletu da biste održali ravnotežu. • Redovno proveravajte da li sve startne spojnice i kontrole prisutnosti korisnika pravilno funkcionišu. Upotreba • Motor nemojte da koristite u zatvorenom prostoru gde može da dođe do skupljanja opasnih izduvnih gasova ugljenmonoksida. • Nemojte koristiti mašinu ako ste umorni, bolesni ili pod uticajem alkohola ili drugih opijata. • Upozorenje! Nemojte koristiti kosilicu kada postoji opasnost od udara groma. • Preporučuje se ograničena upotreba kako bi se izbegli rizici od buke i vibracija. • Budite pažljivi kada koristite kosilicu na nizbrdicama, u blizini litica, kanala ili nasipa. • Kosite samo po danu ili pod dobrom veštačkom rasvetom. • Izbegavajte korišćenje kosilice na mokroj travi ukoliko je to moguće. • Uvek pazite gde gazite kada ste na nizbrdici. • Hodajte, nikada nemojte da trčite. • Kod modela sa vučom, kosite poprečno u odnosu na nizbrdicu, a nikada uzbrdo i nizbrdo. • Budite veoma oprezni pri menjanju pravca na nizbrdici. • Nemojte da kosite na previše strmim nizbrdicama. • Budite veoma pažljivi kada kosilicu okrećete ili vučete ka sebi. • Zaustavite rad sečiva ako morate da nagnete kosilicu tokom prelaska preko površina bez trave, kao i kada kosilicu prenosite ka površini koja treba da se kosi ili sa nje. • Nikada nemojte da uključujete kosilicu ako su štitnici neispravni niti ako zaštitni delovi nisu na svom mestu, na primer bez štitnika za kamenčiće i/ili dodataka za smeštanje trave. • Pažnja: Nemojte koristiti kosilicu za travu ukoliko cela posuda za prihvat trave ili samozatvarajući štitnik otvora kanala za pražnjenje nisu na mestu. • Nemojte da menjate postavke upravljača motora niti da preforsirate motor. • Nemojte menjati niti podešavati zapečaćena podešavanja na kontrolama brzine rada motora.
Stranica: 13
236 • Bezbednosni sistemi i podešavanja kosilice za travu se ne smeju menjati niti isključivati. • Rastavite sve spojeve sečiva i pogona pre nego što pokrenete motor. • Pažljivo pokrenite motor prema uputstvima, stopala udaljenih od sečiva. • Nemojte da naginjete kosilicu prilikom pokretanja motora. • Nemojte da pokrećete motor dok stojite ispred cevi za izbacivanje. • Nemojte da stavljate ruke ili stopala blizu niti ispod rotirajućih delova. Uvek budite udaljeni od otvora za izbacivanje. • Nikada nemojte da podižete niti da nosite kosilicu dok je motor uključen. • Zaustavite motor i isključite kabl svećice, proverite da li su se svi pokretni delovi potpuno zaustavili, a ukoliko je kosilica opremljena ključem, izvucite ga: - pre uklanjanja stanog tela koje blokira sečivo ili otpušavanja cevi za izbacivanje; - pre provere, čišćenja ili rada sa kosilicom; - nakon udarca u strano telo. Pregledajte da li je kosilica oštećena i popravite je pre nego što je ponovo uključite i počnete da je koristite; - ako kosilica počne neuobičajeno da vibrira (odmah proverite). • Zaustavite motor i isključite kabl svećice, proverite da li su se svi pokretni delovi potpuno zaustavili, a ukoliko je kosilica opremljena ključem, izvucite ga: - svaki put kada se udaljavate od nje; - pre dosipanja goriva. • Prilikom isključivanja motora smanjite postavku gasa i, ukoliko je motor opremljen ventilom za prekidanje dovoda goriva, prekinite dovod goriva na kraju košenja. • Kosilicu koristite samo za namene za koje je predviđena tj. za košenje i skupljanje trave. Svaki drugi način upotrebe može da bude opasan i da prouzrokuje oštećenje mašine. Održavanje i skladištenje • Održavajte sve navrtke, zavrtnje i šrafove dobro pričvršćenim kako biste se uverili da je radno stanje kosilice bezbedno. • Nikad nemojte da skladištite opremu sa benzinom u rezervoaru u prostoru u kojem izduvni gasovi mogu da dođu u kontakt sa otvorenim plamenom ili varnicom. • Sačekajte da se motor ohladi pre skladištenja u zatvorenom prostoru; čistite i održavajte kosilicu pre skladištenja. • Da biste smanjili rizik od požara, ne dozvolite da se u motoru, prigušivaču, odeljku za akumulator i prostoru za skladištenje benzina zadrži trava, lišće ili previše masti. • Proverite da li dodatak za smeštanje trave nije dotrajao ili oštećen. • Zamenite dotrajale ili oštećene delove iz bezbednosnih razloga. • Ukoliko je potrebno da ispraznite rezervoar za gorivo, uradite to napolju. • Nepravilno održavanje, korišćenje nepropisanih delova i uklanjanje ili modifikovanje bezbednosnih delova mogu oštetiti kosilicu i dovesti do ozbiljnih povreda korisnika. • Koristite samo one noževe i rezervne delove koje je preporučio proizvođač. Upotreba neoriginalnih delova može oštetiti mašinu i povrediti korisnike. Održavajte kosilicu u dobrom radnom stanju. • Ukoliko naprava za zaustavljanje noževa ne radi, kontaktirajte korisnički centar. Prevoz i rukovanje • Kadgod želite da rukujete mašinom, podignete je, prevezete ili nagnete morate da: - nosite jake radne rukavice; - mašinu uhvatite na mestima koja su sigurna za hvatanje uzimajući u obzir kako težinu mašine tako i raspored te težine; - koristite odgovarajući broj ljudi u skladu sa težinom mašine i karakteristikama vozila tj. mesta na koje mašinu nosite ili prebacujete. • Tokom prevoza, mašinu sigurno pričvrstite kanapom ili lancima. UPOZORENJE: Nemojte da dodirujete rotirajuće sečivo. UPOZORENJE: Gorivo dosipajte u dobro provetrenom prostoru dok je motor isključen. 3. OPIS DELOVA (Slika 1) Obuhvatajući A: Ključ za svećicu B: Dodatak za đubrenje C: Vođica za izbacivanje u slučaju izbacivanja sa strane 1. Gornja drška 2. Ručica za kontrolu zaustavljanja 3. Ručica kontrole automatskog rada 4. Poluga za podešavanje brzine motora 5. Ručica za pokretanje 6. Vođica za konopac 7. Vreća za smeštanje trave 8. Poluga za podešavanje visine 9. Donja platforma 10. Svećica 11. Poklopac za gorivo 12. Poklopac za ulje 13. Stega za kabl 14. Zavrtanj za zaključavanje 15. Poluga za podešavanje brzine 16. Bočni preklop za izbacivanje sa strane
Stranica: 14
237 4. TEHNIČKI PODACI 5. SKLAPANJE 5-1 SKLAPANJE SAVITLJIVE RUČKE A) Pričvrstite donje šipke ručke u telo uređaja pomoću zavrtanja za zaključavanje kao što je prikazano. (Slika 2, Slika 3, Slika 4, Slika 5) B) Otpustite gornje šipke ručke za savijanje. Povežite gornju ručku sa donjom ručkom pomoću zavrtnja za zaključavanje. (Slika 6, Slika 7) C) Postavite sve kablove iznad osovine ručke. Stegnite ih oko sredine donjih ručki pomoću stega za kabl tako da budu fiksirani sa spoljne strane mašine. U suprotnom kabl može da se priklješti prilikom otvaranja/ zatvaranja zadnjeg poklopca ili da se pritisne prilikom sklapanja gornje ručke. (Slika 8) 5-2 SKLAPANJE DODATKA ZA SMEŠTANJE TRAVE 1. Da biste ga zakačili: podignite zadnji poklopac i zakačite dodatak za smeštanje trave za osovinu zadnjeg dela kosilice. (Slika 9, Slika 10) 2. Da biste ga skinuli: Obuhvatite i podignite poklopac na zadnjem i skinite dodatak za smeštanje trave. 5-3 RUČICA ZA POKRETANJE Pomerite ručicu za pokretanje od motora do vođice za konopac. (Slika 11, Slika 12) 5-4 VISINA KOŠENJA Primenite spoljašnju pritisak da biste rastavili polugu od kućišta. Pomerite polugu napred ili nazad da biste podesili visinu. (Slika 13 i pogledajte stavku 8-9) 6. PODEŠAVANJE ODGOVARAJUĆE VISINE RUČKE 1) Izvucite zavrtanj za zaključavanje koji fiksira donju ručku, prema Slika 14. 2) Pogledajte Slika 15, pomerajte donju ručku gore-dole i podesite je na odgovarajuću visinu. Postoje 3 postavke visine koje je moguće odabrati na ovom tipu kosilice; na visini 1 donja ručka je najviše udaljena od tla, a na visini 3 najmanje. 3) Podesite odgovarajuću visinu, a zatim fiksirajte donju ručku zavrtnjima za zaključavanje. UPOZORENJE: Leva i desna strana donje ručke moraju biti podešene na istu visinu. 7. „3 u 1“ Funkcije ove kosilice za travu možete i naknadno podesiti, u zavisnosti od primene: Od kosilice koja izbacuje sa zadnje strane do: 1. kosilice koja đubri zemljište ili 2. kosilice koja se prazni sa strane. Šta je đubrenje? Prilikom đubrenja trava se kosi u jednom radnom koraku, a zatim se sitno seče i vraća na traku trave kao prirodno đubrivo. Saveti za đubrenje pomoću kosilice: - Normalno skraćivanje za najviše 2 cm skraćuje visinu trave sa 6 cm na 4 cm. - Koristite oštar nož za sečenje - Nemojte kositi vlažnu travu Model PLM5113N Tip motor B&S 675EX serija, ReadyStart Samostalno pokretanje Da Zapremina motora 190 cm3 Nominalna snaga 2,5 kW Širina sečiva 510 mm Prazan hod 2.800 o/min Kapacitet rezervoara za gorivo 1,0 L Kapacitet rezervoara za ulje 0,6 L Kapacitet dodatka za smeštanje trave 65 L Neto težina 37,7 kg Podešavanje visine 25 – 70 mm, 5 podeoka Garantovana visina buke na korisničkom mestu (u skladu sa EN ISO 5395-1 Annex F i EN ISO 5395-2, EN ISO 4871) 86,6 dB (A) (K = 3 dB (A)) Izmerena visina buke 94,9 dB (A) (K = 1,78 dB (A)) Garantovana visina buke (u skladu sa 2000/14/EC) 98 dB (A) Vibracija (u skladu sa EN ISO 5395-1 Annex G i EN ISO 5395-2) 4,7 m/s2 K = 1,5 m/s2
Stranica: 15
238 - Podesite maksimalnu brzinu motora - Krećite se samo normalnom radnom brzinom - Redovno čistite dodatak za đubrenje, unutrašnjost kućišta i sečivo za košenje Pokretanje 7-1 Podešavanje za kosilicu koja đubri UPOZORENJE: Samo kada je motor zaustavljen, a sečivo potpuno mirno. 1. Podignite zadnji poklopac i skinite dodatak za smeštanje trave. (Slika 16) 2. Gurnite dodatak za đubrenje u donju platformu. Pomoću dugmeta zaključajte dodatak za đubrenje u otvor donje platforme. (Slika 17) 3. Ponovo spustite zadnji poklopac. 7-2 Ponovno podešavanje za košenje sa izbacivanjem sa strane Samo kada su motor i sečivo potpuno mirni 1. Podignite zadnji poklopac i skinite dodatak za smeštanje trave. (Slika 16) 2. Gurnite dodatak za đubrenje u donju platformu. Pomoću dugmeta zaključajte dodatak za đubrenje u otvor donje platforme. (Slika 17) 3. Podignite bočni preklop za pražnjenje sa strane. (Slika 18) 4. Montirajte vođicu za izbacivanje sa strane na potporni klin na bočnom preklopu. (Slika 18) 5. Spustite bočni preklop na vođicu za izbacivanje. (Slika 19) 7-3 Košenje sa vrećom za smeštanje trave Za košenje sa vrećom za smeštanje trave, uklonite dodatak za đubrenje i vođicu za izbacivanje sa strane i montirajte vreću za sakupljanje trave. 1. Uklanjanje dodatka za đubrenje. - Podignite poklopac na zadnjoj strani i uklonite dodatak za đubrenje. - Uklanje vođice za bočno izbacivanje: UPOZORENJE: Samo kada je motor zaustavljen, a sečivo potpuno mirno. 2. Podignite bočni preklop i uklonite vođicu za izbacivanje. - Bočni preklop automatski zatvara otvor za bočno izbacivanje na kućištu pomoću sile opruge. - Redovno čistite bočni preklop i otvor za izbacivanje od ostataka trave i zaglavljene prljavštine. UPOZORENJE: Samo kada je motor zaustavljen, a sečivo potpuno mirno. 8. UPUTSTVO ZA UPOTREBU 8-1 PRE NEGO ŠTO POČNETE Napunite motor benzinom i uljem kao što je navedeno u posebnom priručniku za motor koji ste dobili zajedno sa kosilicom. Pažljivo pročitajte uputstva. UPOZORENJE: Benzin je veoma zapaljiv. Gorivo čuvajte u posudama koje su posebno namenjene za tu svrhu. Gorivo dosipajte isključivo napolju pre nego što uključite motor, a dok dosipate gorivo ili baratate njim nemojte da pušite. Nikada nemojte da skidate poklopac rezervoara za gorivo niti da dodajete gorivo ako je motor uključen ili vruć. Ako se benzin prospe, nemojte da pokrećete motor, već udaljite mašinu od površine na kojoj se gorivo prosulo i izbegavajte bilo kakve izvore paljenja sve dok isparenja benzina ne nestanu. Na bezbedan način vratite poklopce rezervoara i posude za gorivo. Ispraznite rezervoar za gorivo pre nego što prevrnete kosilicu radi održavanja sečiva ili pražnjenja ulja. UPOZORENJE: Nikada nemojte da dosipate gorivo kada ste u zatvorenom prostoru niti dok ne isključite motor i ostavite ga da se hladi barem 15 minuta nakon rada. 8-2 POKRETANJE MOTORA I AKTIVIRANJE SEČIVA 1. Uređaj je opremljen gumenim zaštitnikom koji se stavlja preko kraja svećice, uverite se da je metalna omča na kraju kabla svećice (u gumenom zaštitniku) dobro pričvršćena za metalni vrh svećice. 2. Ako pokrećete hladan motor, postavite polugu za podešavanje brzine motora u položaj „ “. Ako pokrećete motor koje je već vruć i radi, postavite polugu za podešavanje brzine motora u položaj „ “. (Slika 20) 3. Dok stojite iza uređaja obuhvatite ručicu za kontrolu zaustavljanja i držite je uz gornju dršku kao što je prikazano na slici 21. 4. Obuhvatite ručicu za pokretanje kao što je prikazano na slici 21 i brzim pokretom je povucite nagore. Polako je vratite do zavrtnja vođice za konopac nakon što se motor pokrene. Oslobodite ručicu za kontrolu zaustavljanja da biste zaustavili motor i sečivo. Pažljivo pokrenite motor prema uputstvima, stopala udaljenih od sečiva. Nemojte da naginjete kosilicu prilikom pokretanja motora. Pokrenite kosilicu na ravnoj površini bez visoke trave ili prepreka. Držite ruke i stopala dalje od rotirajućih delova. Nemojte da pokrećete motor dok stojite ispred otvora za izbacivanje.
Stranica: 16
239 8-3 POSTUPCI RUKOVANJA Prilikom rukovanja čvrsto držite ručicu za kontrolu zaustavljanja sa obe ruke. Napomena: Ako se ručica za kontrolu zaustavljanja otpusti tokom rukovanja, motor će se zaustaviti što će dovesti do prestanka rada kosilice. UPOZORENJE! Kako bi se izbeglo nehotično paljenje motora, kosilica je opremljena kočnicom motora koja se mora povući da bi motor mogao da se pokrene. Kada se poluga kontrole motora otpusti mora se vratiti u početni položaj, nakon čega se motor automatski gasi. Napomena: Kočnica motora (ručka kočnice): Da biste zaustavili motor koristite ručku. Kada pustite, ručku motor i noževi će se automatski zaustaviti. Pri košenju držite ručku u položaju za rad. Pre početka kosidbe, proverite ručku za pokretanje/zaustavljanje nekoliko puta kako biste bili sigurni da ispravno radi. Proverite da li tenzioni kabl može ispravno da se koristi (tj. da se ne zaglavljuje niti preskače). 8-4 ZAUSTAVLJANJE MOTORA PAŽNJA: Sečivo nastavlja da se rotira nekoliko sekundi nakon isključivanja motora. 1. Oslobodite ručicu za kontrolu zaustavljanja da biste zaustavili motor i sečivo. 2. Isključite i uzemljite kabl svećice kao što je navedeno u posebnom priručniku za motor kako biste sprečili slučajno pokretanje dok je oprema bez nadzora. 8-5 PREKIDAČ ZA SAMOPOKRETANJE Kosilica je opremljena sistemom za podešavanje brzine koji omogućava izbor 3 brzine, od 3,0 km/h do 4,5 km/h. Položaj : najsporiji položaj; Položaj : najbrži položaj Postupite kao što je objašnjeno u nastavku: 1. Otpuštajte ručicu kontrole automatskog rada sve dok kosilica ne krene napred. 2. Podesite željenu brzinu. (Slika 22) 3. Obuhvatite ručicu kontrole automatskog rada da biste nastavili sa košenjem. PAŽNJA: Vaša kosilica je dizajnirana za košenje obične dvorišne trave visine ne veće od 250 mm. Ne pokušavajte da kosite neobično visoku, suvu niti vlažnu travu (npr. pašnjake), kao ni gomile suvog lišća. Prljavština može da se nagomila na donjoj platformi ili da dođe u kontakt sa izduvnom cevi motora, što predstavlja rizik od požara. 8-6 KAKO DA POSTIGNETE NAJBOLJE REZULTATE PRILIKOM KOŠENJA Očistite otpatke sa travnjaka. Uverite se da na travnjaku nema kamenja, štapova, žica ili ostalih stranih predmeta koje kosilica može slučajno da odbije u bilo kom smeru, te da dovede do ozbiljnih telesnih povreda osobe koja upravlja kosilicom i drugih osoba ili do oštećenja imovine i okolnih predmeta. Nemojte da kosite vlažnu travu. Da bi košenje bilo efikasno, nemojte da kosite vlažnu travu koja može da se zalepi za donju površinu donje platforme što sprečava ispravno košenje trave. Nemojte da kosite više od 1/3 dužine trave. Preporučeno sečenje prilikom košenja je 1/3 dužine trave Brzina u odnosu na zemlju treba da bude podešena tako da pokošena trava može podjednako da se rasipa po travnjaku. Za naročito teško košenje u gustoj travi možda ćete morati da koristite jednu od sporijih brzina kako biste postigli uredne i dobro isečene otkose. Ako kosite dugačku travu možda ćete morati da kosite travnjak dva puta spuštajući sečivo za još jednu trećinu dužine za drugo košenje, a možda ćete morati da kosite poprečno u odnosu na prvi put. Izvesno preklapanje putanja košenja pri svakom prelasku takođe pomaže pri čišćenju pokošene trave koja se zadržala na travnjaku. Uvek koristite kosilicu pri punom gasu da biste postigli najbolje rezultate košenja i da biste omogućili što efikasnije košenje. Očistite donju površinu donje platforme. Nakon svake upotrebe očistite donju površinu donje platforme kosilice da biste sprečili nagomilavanje trave, a što bi sprečilo ispravno đubrenje pokošene trave. Košenje lišća. Košenje lišća može takođe da bude korisno za vaš travnjak. Kada kosite lišće, proverite da li je suvo i da sloj lišća na travnjaku nije predebeo. Nemojte da čekate da svo lišće opadne sa drveća pre nego što počnete da kostie. UPOZORENJE: Ako udarite u strani predmet, zaustavite motor. Izvucite kabl iz svećice, detaljno pregledajte da li je kosilica oštećena i popravite kvar pre nego što je ponovo uključite i počnete da je koristite. Prejako vibriranje kosilice tokom rada ukazuje na kvar. Uređaj treba što pre pregledati i popraviti. 8-7 DODATAK ZA SMEŠTANJE TRAVE Ispraznite i očistite dodatak, uverite se da je čist i da mu je mreža provetrena. (Slika 23) 8-8 DONJA PLATFORMA Nakon svake upotrebe očistite donju površinu donje platforme kosilice da biste sprečili nagomilavanje pokošene trave, lišća, blata ili drugog. Ako pustite da se ova prljavština nagomila, doći će do rđanja i korodiranja što može da spreči ispravno đubrenje. Donju platformu možete da se očistite tako što ćete nagnuti kosilicu i ostrugati je pomoću odgovarajućeg alata (uverite se da ste prethodno isključili kabl za svećicu). 8-9 UPUTSTVO ZA PODEŠAVANJE VISINE PAŽNJA: Nikada nemojte da obavljate bilo kakva podešavanja na kosilici, a da prethodno niste zaustavili motor i isključili kabl za svećicu. PAŽNJA: Zaustavite kosilicu i isključite kabl za svećicu pre nego što promenite visinu kosilice.
Stranica: 17
240 Vaša kosilica je opremljena centralnom ručicom za podešavanje visine koja omogućava 5 položaja visine. (25 mm – 70 mm) 1. Zaustavite kosilicu i isključite kabl za svećicu pre nego što promenite visinu košenja kosilice. 2. Centralna ručica za podešavanje visine vam omogućava 5 različitih položaja visine. (Slika 24) 3. Da biste promenili visinu košenja, gurnite ručicu za podešavanje prema točku pomerajući je nagore ili nadole ka željenoj visini. Svi točkovi će biti na istoj visini košenja. 9. UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE SVEĆICA Koristite samo originalne rezervnu svećicu. Da biste postigli najbolje rezultate, menjajte svećicu na svakih 100 sati rada. (konsultujte PRIRUČNIK ZA VLASNIKA MOTORA) KOČNE PLOČICE Redovno proveravajte i/ili menjajte kočne pločice kod ovlašćenog servisera, samo originalni delovi se mogu koristiti za zamenu. 10. UPUTSTVO ZA PODMAZIVANJE PAŽNJA: PRE SERVISIRANJA ISKLJUČITE SVEĆICU. 1. TOČKOVI - Podmažite kuglične ležajeve svakog točka blagim uljem najmanje jednom u sezoni. 2. MOTOR - Pratite uputstva za podmazivanje iz priručnika za motor. 3. KONTROLA ZAUSTAVLJANJA-Podmažite blagim uljem glavne tačke ručice za kontrolu zaustavljanja i kabl kočnice najmanje jednom u sezoni. Kontrola zaustavljanja mora slobodno da radi u oba smera. 11. ČIŠĆENJE PAŽNJA: Nemojte da prskate motor vodom. Voda može da ošteti motor ili da kontaminira sistem goriva. 1. Obrišite donju platformu suvom krpom. 2. Nagnite kosilicu tako da svećica bude sa gornje strane i isprskajte crevom donju platformu. 11-1 PROČIŠĆIVAČ VAZDUHA MOTORA PAŽNJA: Ne dozvolite da se element za penu filtera za vazduh zapuši blatom ili prašinom. Element za pročišćavanje vazduha motora mora da se servisira (očisti) nakon 25 sati normalnog košenja. Element za penu mora redovno da se servisira ako se kosilica koristi u suvim, prašnjavim uslovima. (konsultujte PRIRUČNIK ZA VLASNIKA MOTORA) DA BISTE OČISTILI FILTER ZA VAZDUH (Slika 25) 1. Skinite šraf. 2. Skinite poklopac. 3. Operite filter element vodom u koju ste dodali deterdžent. NE KORISTITE BENZIN! 4. Filter element osušite na vazduhu. 5. Stavite nekoliko kapi ulja SAE30 na filter za penu i iscedite ga jako da biste uklonili višak ulja. 6. Ponovo montirajte filter. 7. Zatvorite poklopac filtera. NAPOMENA: Zamenite filter ako je iskrzan, pocepan, oštećen ili ako ne može da se očisti. 11-2 SEČIVO PAŽNJA: Isključite i uzemljite kabl svećice pre nego što počnete da radite sa sečivom da biste sprečili slučajno pokretanje motora. Zaštitite ruke debelim rukavicama ili krpom prilikom hvatanja sečiva. Prevrnite kosilicu kao što je navedeno u posebnom priručniku za motor. Izvadite zavrtanj i podmetač koji pričvršćuju sečivo i adapter sečiva za radilicu motora. Uklonite sečivo i adapter iz radilice. UPOZORENJE: S vremena na vreme pregledajte da li adapter sečiva ima pukotine, naročito ako udarite u strani predmet. Zamenite ga po potrebi. Najbolje rezultate ćete postići ako je sečivo oštro. Sečivo možete ponovo da naoštrite tako što ćete ga izvaditi i izbrusiti ili isturpijati održavajući kosinu što sličnijom originalnoj. Izuzetno je važno da obe oštrice budu podjednako izbrušene kako bi se sprečila neravnoteža sečiva. Neispravna ravnoteža sečiva dovešće do prejakog vibriranja, a što može da uzrokuje konačno oštećenje motora kosilice. Pažljivo balansirajte sečivo nakon oštrenja. Ravnoteža sečiva može da se testira balansiranjem na okrugloj osovini šrafcigera. Uklonite višak metala sa teže strane dok se ne dostigne ravnoteža. (Slika 26) Pre nego što ponovo sklopite sečivo i adapter sečiva u uređaj, blagim uljem podmažite radilicu motora i unutrašnju površinu adaptera sečiva. Montirajte adapter sečiva na radilicu tako da „zvezda“ bude dalje od motora. Pogledajte sliku 26. Postavite sečivo tako da broj dela bude okrenut suprotno od adaptera. Poravnajte podmetač preko sečiva i umetnite zavrtanj. Pričvrstite zavrtanja do obrtnog momenta navedenog u daljem tekstu.
Stranica: 18
241 11-3 OBRTNI MOMENAT MONTIRANJA SEČIVA Centralni zavrtanj mora da bude pričvršćen do 40 – 54 Nm. Da biste omogućili bezbedan rad svog uređaja s vremena na vreme morate da proveravate da li su SVE navrtke i SVI zavrtnji dobro pričvršćeni. Nakon duže upotrebe, naročito u uslovima peskovitog tla, sečivo postaje pohabano i u izvesnoj meri gubi svoj originalni oblik. Smanjiće se efikasnost košenja, te sečivo treba zameniti. Zamenite ga samo odobrenim fabričkim sečivom. Proizvođač nije odgovoran za moguće oštećenje do kog dolazi usled neravnoteže sečiva. Kada menjate sečivo morate da koristite originalni tip obeležen na sečivu (MAKITA 263001554) (da biste naručili sečivo, obratite se svom lokalnom dobavljaču ili nazovite našu kompaniju). UPOZORENJE: Nemojte da dodirujete rotirajuće sečivo. 11-4 MOTOR Uputstva za održavanje motora potražite u posebnom priručniku za motor. Ulje za motor održavajte kao što je navedeno u posebnom priručniku za motor koji ste dobili zajedno sa uređajem. Pažljivo pročitajte i pratite uputstva. Servisirajte prečišćivač vazduha kao što je navedeno u priručniku za motor u normalnim uslovima. U izuzetno prašnjavim uslovim čistite ga svakih nekoliko sati. Loš rad motora i curenje obično ukazuju da je potrebno servisiranje prečišćivača vazduha. Prečišćivač vazduha servisirajte kao što je navedeno u posebnom priručniku za motor koji ste dobili zajedno sa uređajem. Jednom u sezoni očistite svećicu i ponovo podesite rastojanje. Preporučuje se menjanje svećice na početku svake sezone košenja; konsultujte priručnik za motor da biste saznali koji je ispravan tip svećice, kao i specifikacije rastojanja. Redovno čistite motor krpom ili četkom. Sistem za hlađenje (površina kućišta ventilatora) održavajte čistim da biste obezbedili ispravan protok vazduha što je neophodno ta rad motora i njegov radni vek. Uklonite svu travu, blato i zapaljive otpatke iz oblasti prigušivača. 12. UPUTSTVO ZA SKLADIŠTENJE (VAN SEZONE) Preduzmite sledeće korake da biste pripremili kosilicu za skladištenje. 1. Ispraznite rezervoar nakon poslednjeg košenja u sezoni. a) Ispraznite rezervoar za benzin pomoću usisne pumpe. PAŽNJA: Nemojte prazniti benzin u zatvorenoj prostoriji, blizini otvorenog plamena i sl. Nemojte pušiti! Isparenja benzina mogu da izazovu eksploziju ili požar. b) Pokrenite motor i pustite ga da radi dok ne iskoristi sav preostali benzin i ne počne da se zaustavlja. c) Skinite svećicu. Pomoću kantice za ulje naspite otprilike 20 ml u komoru za sagorevanje. Aktivirajte starter da bi se ulje ravnomerno raspodelilu po komori za sagorevanje. Zamenite svećicu. 2. Pažljivo očistite i podmažite kosilicu kao što je opisano gore, u odeljku „UPUTSTVO ZA PODMAZIVANJE“. 3. Blago podmažite nož da biste izbegli koroziju. 4. Odložite kosilicu na suvo i čisto mesto zaštićeno od mraza, van domašaja neovlašćenih lica. PAŽNJA: Pre odlaganja kosilice motor mora u potpunosti da se ohladi. NAPOMENA: - Ako bilo koju vrstu električne opreme skladištite u neprovetrenoj šupi ili u šupi za skladištenje materijala, - Potrebno je zaštititi opremu od rđe. Premažite opremu blagim uljem ili silikonom, naročito kablove i sve pokretne delove. - Obratite pažnju da ne savijete ili uvrnete kablove. - Ako se kabl startera odvoji od vođice kabla na ručki, isljučite i uzemljite kabl svećice. Otpustite ručku za kontrolu noža i izvucite polako kabl startera iz motora. Uvucite konopac za pokretanje u zavrtanj vođice za konopac na ručki. Transport Isključite motor i pustite ga da se ohladi. Potom skinite kabl za svećicu i ispraznite rezervoar prateći uputstva u priručniku za motor. Pazite da ne savijete ili oštetite sekač kada kosilicu gurate preko prepreka.
Stranica: 19
242 13. REŠAVANJE PROBLEMA PROBLEM MOGUĆI UZROK REŠENJE Motor se ne uključuje. Čok ventila za dovod goriva nije u ispravnom položaju za preovlađujuće uslove. Postavite čok ventila za dovod gasa u ispravan položaj. Rezervoar za gorivo je prazan. Napunite rezervoar gorivom. konsultujte PRIRUČNIK ZA VLASNIKA MOTORA. Element prečišćivača vazduha je prljav. Očistite element prečišćivača vazduha. konsultujte PRIRUČNIK ZA VLASNIKA MOTORA. Svećica je labava. Pričvrstite svećicu na 25 – 30 Nm. Kabl svećice je labav ili isključen sa svećice. Pričvrstite kabl svećice za svećicu. Rastojanje svećice je neispravno. Podesite rastojanje između elektroda na 0,7 do 0,8 mm. Svećica je neispravna. Montirajte novu svećicu sa ispravnim rasojanjem: konsultujte PRIRUČNIK ZA VLASNIKA MOTORA. Karburator je potopljen gorivom. Uklonite element za prečišćavanje vazduha i kontinuirano povlačite konopac za pokretanje dok se karburator ne pročisti, a zatim montirajte element za pročišćivanje vazduha. Modul za paljenje je neispravan. Obratite se ovlašćenom servisu kompanije Makita. Motor se teško pokreće ili gubi snagu. Blato, voda ili ustajao rezervoar za gorivo. Ispustite gorivo i očistite rezervoar. Napunite rezervoar čistim, svežim gorivom. Otvor za ventilaciju rezervoara za gorivo je zapušen. Očistite ili zamenite poklopac rezervoara za gorivo. Element prečišćivača vazduha je prljav. Očistite element prečišćivača vazduha. Rad motora je nestalan. Svećica je neispravna. Montirajte novu svećicu sa ispravnim rasojanjem: konsultujte PRIRUČNIK ZA VLASNIKA MOTORA. Rastojanje svećice je neispravno. Podesite rastojanje između elektroda na 0,7 do 0,8 mm. Element prečišćivača vazduha je prljav. Očistite element prečišćivača vazduha. konsultujte PRIRUČNIK ZA VLASNIKA MOTORA. Rad motora u praznom jodu je loš. Element prečišćivača vazduha je prljav. Očistite element prečišćivača vazduha. konsultujte PRIRUČNIK ZA VLASNIKA MOTORA. Prorezi za vazduh na zaštitniku motora su blokirani. Uklonite otpatke sa proreza Propeleri i otvori za vazduh ispod kućišta ventilatora su blokirani. Uklonite prljavštinu iz propelera za hlađenje i otvora za vazduh. Motor preskače pri velikoj brzini. Rastojanje između elektroda svećice je premalo. Podesite rastojanje između elektroda na 0,7 do 0,8 mm. Motor se pregreva. Protok vazduha za hlađenje je ograničen. Uklonite prljavštinu iz proreza u zaštitniku, kućištu ventilatora i otvora za vazduh. Svećica je neispravna. Montirajte svećicu tipa RJ19LMC i propelere na motor. Kosilica neuobičajeno vibrira. Sklop za košenje je labav. Pričvrstite sečivo. Sklop za košenje nije balansiran. Dovedite sečivo u ravnotežu.
Stranica: 20
243 14. ŽIVOTNA SREDINA Ukoliko je vašu mašinu potrebno zameniti nakon duže upotrebe, nemojte da je stavljate u otpad domaćinstva, već je odložite na način prilagođen zaštiti životne sredine. 15. EC Deklaracija o usklađenosti Makita izjavljuje da je sledeća mašina: Namena mašine: Kosilica na benzin Model br./tip: PLM5113N Specifikacije: Pogledajte odeljak „4. Tehnički Podaci“ usklađene su sa sledećim evropskim direktivama: 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2000/14/EC i 2005/88/EC Proizvedena u skladu sa sledećim standardima ili dokumentima o standardizaciji: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982 Tehnička dokumentacija je, u skladu sa 2006/42/EC, dostupna u: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Procedura procene usklađenosti koju zahteva Odredba 2000/14/EC bila je u skladu sa aneksom VI. Obaveštena strana: TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstrasse 199, D-80686 München, Nemačka Identifikacioni broj: 0036 Izmereni nivo jačine zvuka: 94,9 dB (A) Garantovani nivo jačine zvuka: 98 dB (A) 22.8.2014 Jasuši Fukaja Direktor Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
Robna marka:
Makita
Proizvod:
Kosilice
Naziv/model:
190CC
Vrsta datoteke:
PDF
Dostupni jezici:
Nizozemac, Engleski, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Portugalski, Danski, Polirati, Finski, Rumunski, Turski, Slovački, Grčki, Madžarski, Slovenački, Hrvatski, Latvijski, Litvanski, Estonski