CC-BC 5 priručnik
Einhell CC-BC 5 priručnik

Korisnički priručnik za Einhell CC-BC 5 u Njemački. Ovaj PDF priručnik ima 52 stranica/e.

PDF 52 1.1mb

Pogledajte priručnik za Einhell CC-BC 5 ispod. Sve priručnike na ManualsCat.com možete pogledati potpuno besplatno. Pomoću gumba „Odaberi jezik“ možete odabrati jezik priručnika koji želite pogledati.

MANUALSCAT | HR

Pitanje i odgovori

Imate pitanje o Einhell CC-BC 5, ali ne možete pronaći odgovor u korisničkom priručniku? Možda vam korisnici ManualsCat.com mogu pomoći da odgovorite na vaše pitanje. Ispunjavanjem donjeg obrasca, vaše pitanje će se pojaviti ispod priručnika za Einhell CC-BC 5. Molimo vas da opišete svoje poteškoće s Einhell CC-BC 5 što preciznije možete. Što je vaše pitanje preciznije, veće su šanse da brzo dobijete odgovor od drugog korisnika. Automatski ćete dobiti e-poštu da vas obavijestimo kada netko reagira na vaše pitanje.

Postavite pitanje o Einhell CC-BC 5

Stranica: 1
HR/BIH - 24 - Opasnost! Prilikom uporabe uređaja morate se pridržavati sigurnosnih propisa kako biste spriječili nastanak ozljeda i šteta. Zato pažljivo pročitajte ove upute za uporabu/sigurnosne napomene. Dobro ih sačuvajte tako da vam informacije u svako doba budu na raspolaganju. Ako biste ovaj uređaj tre- bali predati drugim osobama, molimo da im pros- lijedite i ove upute za uporabu. Ne preuzimamo jamstvo za štete nastale zbog nepridržavanja ovih uputa za uporabu i sigurnosnih napomena. 1. Sigurnosne napomene Odgovarajuće sigurnosne napomene pronaći ćete u priloženoj bilježnici. Opasnost! Pročitajte sve sigurnosne napomene i upute. Propusti kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške povrede. Sačuvajte sve sigurnosne na- pomene i upute za ubuduće. Ovaj uređaj smiju koristiti djeca s navršenih 8 go- dina starosti kao i osobe s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, ili osobe bez dostatnog iskustva i znanja ako su pod nad- zorom druge osobe, ili su od nje primile upute za sigurnu uporabu uređaja i razumjele opasnosti koje proizlaze iz uporabe uređaja. Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem. Djeca ne smiju obavl- jati čišćenje ni održavanje uređaja bez nadzora. Zbrinjavanje Baterije: Samo u radionicama za popravak motornih vozila, specijalnim sabirnim mjestima ili mjestima za prikupljanje specijalnog otpada. Ras- pitajte se u mjesnoj općini. 2. Opis uređaja i sadržaj isporuke 2.1 Opis uređaja (slika 1) 1 Ručka za nošenje 2 Plosnati osigurač (CC-BC 5 = 7,5 A / CC-BC 12 = 20 A) 3 Pokazivač struje punjenja 4 Kabel punjača, crveni (+) 5 Kabel punjača, crni (-) 2.2 Sadržaj isporuke • Otvorite pakovinu i pažljivo izvadite uređaj. • Uklonite ambalažu kao i dijelove za sigurnost pakiranja / za sigurnost tijekom transporta (ako postoje). • Provjerite je li sadržaj isporuke cjelovit. • Prekontrolirajte postoje li na uređaju i dijelovi- ma pribora transportna oštećenja. • Po mogućnosti sačuvajte pakovinu do isteka jamstvenog roka. Opasnost! Uređaj i materijal pakovine nisu igračke za djecu! Djeca se ne smiju igrati plastičnim vrećicama, folijama i sitnim dijelovima! Pos- toji opasnost da ih progutaju i tako se uguše! • Originalne upute za uporabu • Sigurnosne napomene 3. Namjenska uporaba Punjač je predviđen za punjenje baterija za pokretače od 12 V s potrebom održavanja (olov- ni akumulatori s kiselinom) koje se koriste kod motornih vozila. Kod akumulatora za pokretanje od 12 V bez potrebe održavanja (olovni akumula- tori) postupak punjenja treba nadzirati i isključiti uređaj kod postizanja nazivnog napona (stvaranje plinova) kako bi se spriječilo oštećenje akumula- tora zbog prekomjerne napunjenosti. Uređaj nije prikladan za baterije s olovnim gelom / AGM bate- rije (akumulatorske baterije s apsorbiranim elekt- rolitom). Uređaj koristite u suhim prostorijama. Uređaj se smije koristiti samo namjenski. Svaka drugačija uporaba nije namjenska. Za štete ili ozljede svih vrsta nastale zbog nenamjenskog korištenja odgovoran je korisnik/rukovatelj a nika- ko proizvođač. Molimo da obratite pozornost na to da naši uređaji nisu pogodni za korištenje u komercijalne, obrtničke ili industrijske svrhe. Ne preuzimamo jamstvo ako se uređaj koristi u komercijalne i in- dustrijske svrhe kao i u sličnim djelatnostima. Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 24 Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 24 09.03.16 10:03 09.03.16 10:03
Stranica: 2
HR/BIH - 25 - 4. Tehnički podaci CC-BC 5 Mrežni napon: .............................. 230 V ~ 50 Hz Nazivna – ulazna struja: ...........................0,35 A Nazivna snaga: .......................................... 66 W Nazivni – izlazni napon ...........................12 V d.c. Nazivna – izlazna struja ........... 3,5 A arith/5 A eff. Kapacitet baterije...................................26-80 Ah CC-BC 12 Mrežni napon: .............................. 230 V ~ 50 Hz Nazivna – ulazna struja: ...........................0,77 A Nazivna snaga: ........................................ 143 W Nazivni – izlazni napon ...........................12 V d.c. Nazivna – izlazna struja ............ 8 A arith/12 A eff. Kapacitet baterije.................................26-200 Ah 5. Prije puštanja u pogon Prema navodu većine proizvođača motornih vozila potrebno je bateriju prije punjenja isključiti iz mreže vozila. Upozoravamo na to da su vozila u standardnoj izvedbi već opremljena mnogobrojnim elektroničkim sklopovima (kao npr. ABS, ASR, pumpa za ubrizgavanje, putno računalo). Vršni naponi mogli bi dovesti do eventualnih kvarova u elektroničkim sklopovima. Zbog toga treba bateriju prije punjenja odvojiti iz mreže vozila. Molimo da obratite pažnju na napomene za uporabu automobila, radija, sustava za navi- gaciju, itd. 5.1 Punjenje baterije: • Izvadite čepove na bateriji (ako postoje). • Provjerite razinu kiseline u bateriji. Po potrebi napunite destiliranu vodu (ako je to moguće). Pozor! Kiselina baterije je nagrizajuća. Kaplji- ce kiseline odmah temeljito isperite vodom, u slučaju nužde potražite pomoć liječnika. • Najprije priključite crveni kabel za punjenje na plus pol baterije. • Zatim priključujete crni kabel za punjenje na šasiju vozila, udaljen od baterije i dovoda benzina. • Upozorenje! U normalnim je okolnostima negativni pol baterije spojen sa karoserijom i možete je napuniti na prethodno opisani način. U iznimnom slučaju postoji mogućnost da je pozitivni pol baterije spojen s karose- rijom (pozitivno uzemljenje). U tom slučaju spojite crni kabel za punjenje na minus pol baterije. Zatim spojite crveni kabel za punjen- je sa karoserijom, udaljen od baterije i dovoda goriva. • Nakon što ste bateriju priključili na punjač, možete punjač priključiti na utičnicu 230 V~50 Hz. Priključivanje na utičnicu s drugačijim mrežnim naponom nije dopušteno. Pozor! Punjenjem može nastati opasan plin praska- vac, zbog toga za vrijeme punjenja izbjega- vajte izvore iskrenja i otvoreni plamen. Opas- nost od eksplozije! Izračun vremena punjenja (Slika 2): Vrijeme punjenja ovisi o stanju napunjenosti bate- rije. Kod prazne baterije približno vrijeme punjenja možete izračunati pomoću sljedeće formule: kapacitet baterije u Ah Vrijeme punjenja/h = Amp. (struja punjenja aritm.) 24 Ah Primjer = = 9,6 h maks. 2,5 A Kod normalno ispražnjene baterije teče veća stru- ja na početku, otprilike kao nazivna struja. Kako prolazi vrijeme punjenja, struja punjenja pada. Kod starih baterija, kod kojih se struja punjenja ne vraća, postoji kvar kao kratki spoj ćelija ili poslje- dice starenja. Struja punjenja trebala bi iznositi 1/10 do 1/6 ka- paciteta baterije. Pozor! Ne prekoračujte vrijeme punjenja. Na- kon završetka punjenja izvucite mrežni utikač iz utičnice i izvadite bateriju iz punjača. Točno stanje napunjenosti može se odrediti samo mjerenjem gustoće kiseline pomoću mjerača. Na- pomena! Prilikom postupka punjenja oslobađaju se plinovi (stvaranje mjehurića na površini tekućine u bateriji). Zbog toga pripazite na dobro prozračivanje prostorije. Vrijednosti gustoće kiseline (kg/l kod 20 °C) 1,28 Napunjena baterija 1,21 Dopola napunjena baterija 1,16 Prazna baterija Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 25 Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 25 09.03.16 10:03 09.03.16 10:03
Stranica: 3
HR/BIH - 26 - 5.2 Prestanak punjenja baterije • Izvucite mrežni utikač iz utičnice • Najprije odvojite crni kabel za punjenje sa šasije vozila. • Na kraju odvojite crveni kabel za punjenje s plus pola baterije. • Pozor! Prilikom pozitivnog uzemljenja prvo otpustite crveni kabel za punjenje sa karoseri- je, a zatim crni kabel za punjenje s baterije. • Ponovno uvrnite čepove baterije ili ih utisnite (ako postoje). 6. Zaštita od preopterećenja Slika 3: Ugrađeni plosnati osigurač štiti uređaj od pogrešne zamjene polova i kratkog spoja. Nei- spravni osigurač morate zamijeniti osiguračem jednake amperske vrijednosti. Kod zamjene plosnatog osigurača morate najprije izvući mrežni utikač iz utičnice i skinuti stezaljke za punjenje s baterije. Kod termičkog preopterećenja automats- ka zaštitna sklopka prekida postupak punjenja. Nakon faze hlađenja ona se automatski ponovno uključuje. 7. Održavanje i njega baterije • Pripazite na to da Vaša baterija bude uvijek fiksno ugrađena. • Mora biti zajamčen besprijekoran spoj na električnu mrežu vozila. • Baterija mora biti čista i suha. Priključne stezaljke malo premažite bezkiselinskom mašću otpornom na kiseline (vazelin). • Kod baterija s potrebom održavanja provjera- vajte otprilike svaka 4 tjedna visinu kiseline i po potrebi dopunite destiliranu vodu. 8. Čišćenje, održavanje i naručivanje rezervnih dijelova Opasnost! Prije svih radova čišćenja izvucite mrežni utikač. 8.1 Čišćenje • Zaštitne naprave, prolaze za zrak i kućište motora treba uvijek očistiti od prašine i nečistoća. Istrljajte uređaj čistom krpom ili ga ispušite komprimiranim zrakom pod niskim tlakom. • Preporučujemo da očistite uređaj odmah na- kon svake uporabe. • Redovito čistite uređaj mokrom krpom i s malo kalijevog sapuna. Ne koristite otapala ili sredstva za čišćenje; ona bi mogli oštetiti plastične dijelove uređaja. Pripazite na to da u unutrašnjost uređaja ne dospije voda. Pro- diranje vode u električni uređaj povećava rizik od električnog udara. • Punjač trebate odlagati u suhoj prostoriji. Stezaljke za punjenje očistite od korozije. 8.2 Održavanje U unutrašnjosti uređaja nema dijelova koje bi tre- balo održavati. 8.3 Naručivanje rezervnih dijelova: Kod naručivanja rezervnih dijelova trebali biste navesti sljedeće podatke: • Tip uređaja • Kataloški broj uređaja • Identifikacijski broj uređaja • Broj potrebnog rezervnog dijela Aktualne cijene nalaze se na web stranici www.isc-gmbh.info 9. Zbrinjavanje u otpad i recikliranje Uređaj je zapakiran kako bi se tijekom transporta spriječila oštećenja. Ova ambalaža je sirovina i može se ponovno upotrijebiti ili predati na reciklažu. Uređaj i njegov pribor sastavljeni su od raznih materijala, kao npr. metala i plasti- ke. Elektrouređaji se ne smiju bacati u obično kućno smeće. Uređaj bi, u svrhu stručnog zbrinjavanja, trebalo predati odgovarajućem sakupljalištu takvog otpada. Ako ne znate gdje se takvo sakupljalište nalazi, raspitajte se u svojoj općinskoj upravi. Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 26 Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 26 09.03.16 10:03 09.03.16 10:03
Stranica: 4
HR/BIH - 27 - 10. Upute za uklanjanje grešaka Ako se uređaj pravilno koristi, ne bi se smjele pojavljivati smetnje u radu. U slučaju smetnji provjerite sljedeće mogućnosti, prije nego pozovete servisnu službu. Smetnja Mogući uzrok Pomoć Reagirala je zaštita od preopterećenja - Stezaljke za punjenje su pogrešno priključene - Kontakti stezaljki za punjenje prebli- zu - Baterija jako ispražnjena - Baterija je oštećena - Priključite crvenu stezaljku za pun- jenje na plus pol, crnu na šasiju vozila - Rastavite kontakt - Odaberite manju struju punjenja - Dajte bateriju stručnjaku na provje- ru ili je zamijenite Pokazivač struje punjenja ne radi - Slab kontakt stezaljki za punjenje s polovima baterije - Baterija je oštećena - Netočan prikaz struje punjenja - Očistite kontakte i stezaljke za pun- jenje - Dajte bateriju stručnjaku na provje- ru ili je zamijenite - Provjerite funkcioniranje punjača na nekoj drugoj bateriji Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 27 Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 27 09.03.16 10:03 09.03.16 10:03
Stranica: 5
HR/BIH - 28 - Samo za zemlje članice EU Elektroalate nemojte bacati u kućno smeće! Prema europskoj odredbi 2012/19/EG o starim električnim i elektroničkim uređajima i njenim prijenosom u nacionalno pravo, istrošeni električni alati trebaju se posebno sakupljati i na ekološki način zbrinuti na mjestu za reciklažu. Alternativa s recikliranjem nasuprot zahtjevu za povrat: Vlasnik električnog uređaja alternativno je obvezan da umjesto povrata uređaja u slučaju odricanja vlasništva sudjeluje u stručnom zbrinjavanju uređaja Stari uređaj može se u tu svrhu predati i mjestu za preuzimanje takvih uređaja koje provodi uklanjanje u smislu državnih zakona o otpadu i recikliranju. Zakonom nisu obuhvaćeni dijelovi pribora ugrađeni u stare uređaje i pomoćni materijali bez električnih elemenata. Kopiranje ili umnožavanje dokumentacije i popratnih materijala o proizvodu, čak i djelomično, dopušteno je samo uz izričito dopuštenje tvrtke iSC GmbH. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 28 Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 28 09.03.16 10:03 09.03.16 10:03
Stranica: 6
HR/BIH - 29 - Jamstveni list Poštovani kupče, naši proizvodi podliježu strogoj kontroli kvalitete. Ako ovaj uređaj ipak ne bi besprijekorno funkcionirao, jako nam je žao i molimo Vas da se obratite našoj servisnoj službi na adresu navedenu na ovom jamst- venom listu.Također ćemo Vam sa zadovoljstvom pomoći putem telefona na navedenom broju servisa. Za zahtijevanje jamstva vrijedi slijedeće: 1. Ovi jamstveni uvjeti isključivo se odnose na potrošače, tj. fizičke osobe koje ovaj proizvod ne žele koristiti ni u okviru gospodarske djelatnosti, niti u drugim samostalnim djelatnostima. Ovi jamstveni uvjeti reguliraju dodatne jamstvene usluge koje dolje navedeni proizvođač jamči zajedno sa zakon- skim jamstvom kupcima svojih novih uređaja. Ovo jamstvo ne utječe na Vaše zakonske jamstvene zahtjeve. Naša jamstvena usluga za Vas je besplatna. 2. Jamstvena usluga isključivo se odnosi na nedostatke novog uređaja dolje navedenog proizvođača koji ste kupili, koji su posljedica grešaka na materijalu ili tvorničke greške, a po našem izboru usluga je ograničena na uklanjanje takvih nedostataka na uređaju ili zamjenu uređaja. Molimo Vas da obratite pozornost na to da naši uređaji nisu pogodni za korištenje u komercijalne, obrtničke ili profesionalne svrhe. Stoga se ugovor o jamstvu neće realizirati ako je uređaj u raz- doblju jamstva korišten u komercijalne, obrtničke ili industrijske svrhe, ili je bio izložen identičnom opterećenju. 3. Naše jamstvo isključuje: - Štete na uređaju koje nastanu zbog nepridržavanja uputa za montažu ili zbog nestručne instala- cije, nepridržavanja uputa za uporabu (kao npr. zbog priključka na pogrešni mrežni napon ili vrstu struje) ili nepridržavanja odredbi za održavanje i sigurnosnih odredbi, ili zbog izlaganja uređaja ne- normalnim uvjetima okoline, ili zbog nedostatka njege i održavanja. - Štete na uređaju koje nastanu zbog zlouporabe ili nestručne primjene (kao npr. preopterećenje uređaja ili korištenje nedopuštenih namjenskih alata ili pribora), zbog prodiranja stranih tijela u uređaj (kao npr. pijesak, kamenje ili prašina, transportna oštećenja), zbog primjene sile ili vanjskih djelovanja (npr. oštećenja zbog pada). - Štete na uređaju ili dijelovima uređaja čiji je uzrok prirodno trošenje uporabom, uobičajeno ili ost- alo trošenje. 4. Jamstveni rok iznosi 24 mjeseca a počinje s danom kupnje uređaja. Jamstveni zahtjevi podnose se prije isteka jamstvenog roka u roku od dva tjedna nakon što utvrdite kvar. Podnošenje zahtjeva na- kon isteka jamstvenog roka ne prihvaća se. Popravak ili zamjena uređaja neće rezultirati produljen- jem jamstvenog roka, niti zbog ove usluge za uređaj ili eventualno ugrađene rezervne dijelove stupa na snagu novi jamstveni rok.To vrijedi također kod korištenja usluge na licu mjesta. 5. Za zahtijevanje jamstva neispravan uređaj treba prijaviti na: www.isc-gmbh.info. Molimo vas da ima- te u pripravnosti račun ili neki drugi dokaz o tome da ste kupili novi uređaj. Uređaji kojima neće biti priložen odgovarajući dokaz ili će biti poslani bez tipske pločice, isključeni su iz realizacije jamstva na temelju nedostatka mogućnosti uvrštenja. Ako naša jamstvena usluga obuhvaća kvar na uređaju, odmah ćemo vam vratiti popravljeni ili novi uređaj. Podrazumijeva se da uz naknadu troškova također popravljamo kvarove koje jamstvo ne ili više ne obuhvaća. Molimo Vas da u tom slučaju uređaj pošaljete na adresu našeg servisa. Upozoravamo na ograničenja ovog jamstva za potrošne, istrošene i neispravne dijelove u skladu s infor- macijama o servisu u ovim uputama za uporabu. Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 29 Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 29 09.03.16 10:03 09.03.16 10:03
Stranica: 7
RS - 30 - Opasnost! Kod korišćenja uređaja morate se pridržavati bezbednosnih propisa kako biste sprečili povrede i štete. Zbog toga pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu/bezbednosne napomene. Dobro ih sačuvajte tako da Vam informacije u svako doba budu na raspolaganju. Ako biste ovaj uređaj trebali predati drugim licima, molimo Vas da im prosledite i ova uputstva za upotrebu. Ne preu- zimamo garanciju za štete koje bi nastale zbog nepridržavanja ovih uputstava za upotrebu i bez- bednosnih napomena. 1. Sigurnosna uputstva Odgovarajuća sigurnosna uputstva pronaći ćete u priloženoj knjižici. Opasnost! Pročitajte sve bezbednosne napomene i uputstva. Propusti kod pridržavanja bezbednos- nih napomena i uputstava mogu da prouzroče el.udar, požar i/ili teške povrede. Sačuvajte sve bezbednosne napomene i uputstva za buduće korišćenje. Ovaj uređaj ne smeju da koriste deca sa navršenih 8 godina starosti, kao i lica sa ograničenim fizičkim, osetilnim i psihičkim spo- sobnostima, ili lica bez dovoljnog iskustva i znan- ja, ukoliko su pod nadzorom drugog lica, ili su od njega dobila uputstva za bezbednu upotrebu uređaja i razumela opasnosti koje proizlaze iz njegovog korišćenja. Deca ne smeju da se igraju ovim uređajem. Deca ne smeju da vrše čišćenje i održavanje ovog uređaja bez nadzora starijih. Zbrinjavanje Baterije: Samo u radionicama za popravak motor- nih vozila, specijalnim sabirnim mestima ili mesti- ma za sakupljanje specijalnog otpada. Raspitajte se u lokalnoj opštini. 2. Opis uređaja i sadržaj isporuke 2.1 Opis uređaja (slika 1) 1 Drška za nošenje 2 Pljosnati osigurač (CC-BC 5 = 7,5 A / CC-BC 12 = 20 A) 3 Pokazivač struje punjenja 4 Kabl punjača, crveni (+) 5 Kabl punjača, crni (-) 2.2 Sadržaj isporuke • Otvorite pakovanje i pažljivo izvadite uređaj. • Uklonite materijal za pakovanje kao i delove za bezbednost pakovanja / bezbednost to- kom transporta (ako postoje). • Proverite da li je sadržaj isporuke potpun. • Prekontrolišite da li na uređaju i delovima pri- bora ima transprotnih oštećenja. • Po mogućnosti sačuvajte pakovanje do isteka garantnog roka. Opasnost! Uređaj i materijal za pakovanje nisu dečje igračke! Deca ne smeju da se igraju plastičnim kesama, folijama i sitnim delovi- ma! Postoji opasnost da ih progutaju i tako se uguše! • Originalna uputstva za upotrebu • Bezbednosne napomene 3. Namensko korišćenje Punjač je predviđen za punjenje baterija za pokretače od 12 V s potrebom održavanja (olov- ni akumulatori s kiselinom) koje se koriste kod motornih vozila. Kod akumulatora za pokretanje od 12 V bez potrebe održavanja (olovni akumu- latori) postupak punjenja treba da se nadzire i isključi uređaj kod postizanja nominalnog napona (izdvajanje gasova) kako bi se sprečilo oštećenje akumulatora zbog preterane napunjenosti. Uređaj nije podesan za AGM baterije (akumula- torske baterije sa apsorbovanim elektrolitom) i baterije sa olovnim gelom. Uređaj koristite samo u suvim prostorijama. Uređaj sme da se koristi samo za namenu za koju je predviđen. Svaka drugačija upotreba nije namenska. Za štete ili povrede svih vrsta koje iz toga proizađu, odgovoran je korisnik/rukovaoc, a nikako proizvođač. Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu podesni za korišćenje u komercijalne, za- natske ili industrijske svrhe. Ne preuzimamo garanciju ako se uređaj koristi u komercijalne i industrijske svrhe kao i sličnim delatnostima. Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 30 Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 30 09.03.16 10:03 09.03.16 10:03
Stranica: 8
RS - 31 - 4. Tehnički podaci CC-BC 5 Mrežni napon: .............................. 230 V ~ 50 Hz Nazivna – ulazna struja: ...........................0,35 A Nazivna snaga: .......................................... 66 W Nazivni - izlazni napon ............................12 V d.c. Nazivna - izlazna struja ........... 3,5 A arith/5 A eff. Kapacitet baterije...................................16-80 Ah CC-BC 12 Mrežni napon: .............................. 230 V ~ 50 Hz Nazivna – ulazna struja: ...........................0,77 A Nazivna snaga: ........................................ 143 W Nazivni - izlazni napon ............................12 V d.c. Nazivna - izlazna struja ............ 8 A arith/12 A eff. Kapacitet baterije.................................26-200 Ah 5. Pre puštanja u pogon Prema podacima većine proizvođača motor- nih vozila baterija treba da se pre punjenja isključi iz mreže vozila. Upozoravamo na to da su vozila u standardnoj izvedbi već op- remljena mnogobrojnim elektronskim sklop- ovima (kao npr. ABS, ASR, pumpa za ubriz- gavanje, putni računar). Vršni naponi mogli bi da dovedu do eventuelnih kvarova u elekt- ronskim sklopovima. Stoga baterija treba da se pre punjenja odvoji iz mreže vozila. Molimo da obratite pažnju na napomene za upotrebu automobila, radija, navigacionog sistema itd. 5.1 Punjenje baterije: • Izvadite čepove na bateriji (ako postoje). • Proverite nivo kiseline u bateriji. Po potrebi napunite destilisanu vodu (ako je to moguće). Pažnja! Kiselina baterije nagriza. Kapljice kiseline odmah temeljito isperite vodom, u slučaju nužde potražite pomoć lekara. • Najpre priključite crveni kabl za punjenje na plus pol baterije. • Zatim priključite crni kabl za punjenje na šasiju vozila, udaljen od baterije i dovoda benzina. • Upozorenje! U normalnom slučaju negativni pol baterije je spojen sa karoserijom i možete da je napunite onako kako je pre opisano. U iznimnom slučaju postoji mogućnost da pozi- tivni pol baterije bude spojen sa karoserijom (pozitivno uzemljenje). U tom slučaju spojite crni kabl za punjenje na minus pol baterije. Zatim spojite crveni kabl za punjenje sa karo- serijom, podalje od baterije i dovoda goriva. • Nakon što ste bateriju priključili na punjač, možete punjač priključiti na utičnicu 230 V~50 Hz. Priključivanje na utičnicu s drugačijim mrežnim naponom nije dozvoljeno. Pažnja! Punjenjem može da nastane opasan gas praskavac, zbog toga za vreme punjenja izbegavajte izvore iskrenja i otvoreni plamen. Opasnost od eksplozije! Izračunavanje vremena punjenja (Slika 2): Vreme punjenja zavisi od stanja napunjenosti ba- terije. Kod prazne baterije približno vreme punjen- ja možete izračunati pomoću sledeće formule: kapacitet baterije u Ah Vreme punjenja/h = Amp. (struja punjenja aritm.) 24 Ah Primer = = 9,6 h maks. 2,5 A Kod normalno ispražnjene baterije teče veća stru- ja na početku, otprilike kao nazivna struja. Kako prolazi vreme punjenja, struja punjenja opada. Kod starih baterija, kod kojih struja punjenja ne opada, postoji kvar kao kratki spoj ćelija ili posle- dice starenja. Struja punjenja trebala bi iznositi 1/10 do 1/6 ka- paciteta baterije. Pažnja! Nemojte da prekoračujete vreme pun- jenja. Nakon završetka punjenja izvucite mrežni utikač iz utičnice i izvadite bateriju iz punjača. Tačno stanje napunjenosti može da se odre- di samo merenjem gustoće kiseline pomoću merača. Napomena! Kod postupka punjenja oslobađaju se gasovi (stvaranje mehurića na površini tečnosti u bateriji). Stoga pripazite na do- bro provetravanje prostorije. Vrednosti gustoće kiseline (kg/l kod 20 °C) 1,28 Napunjena baterija 1,21 Dopola napunjena baterija 1,16 Prazna baterija Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 31 Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 31 09.03.16 10:03 09.03.16 10:03
Stranica: 9
RS - 32 - 5.2 Prestanak punjenja baterije • Izvucite mrežni utikač iz utičnice. • Najpre odvojite crni kabl za punjenje sa šasije vozila. • Na kraju odvojite crveni kabl za punjenje s plus pola baterije. • Pažnja! Kod pozitivnog uzemljenja prvo ot- pustite crveni kabl za punjenje sa karoserije, a zatim crni kabl za punjenje s baterije. • Ponovo uvrnite čepove baterije ili ih utisnite (ako postoje). 6. Zaštita od preopterećenja Slika 3: Ugrađeni pljosnati osigurač štiti uređaj od pogrešne zamene polova i kratkog spoja. Neisp- ravni osigurač morate da zamenite osiguračem jednake amperske vrednosti. Kod zamene pl- josnatog osigurača morate najpre da izvučete mrežni utikač iz utičnice i skinete stezaljke za punjenje s baterije. Kod termičkog preopterećenja automatski zaštitni prekidač prekida postupak punjenja. Nakon faze hlađenja on se automatski ponovo uključuje. 7. Održavanje i nega baterije • Pripazite na to da Vaša baterija bude uvek fiksno ugrađena. • Mora da bude zagarantovan besprekoran spoj na električnu mrežu vozila. • Baterija mora da bude čista i suva. Priključne stezaljke malo premažite beskiselinskom mašću otpornom na kiseline (vazelin). • Kod baterija s potrebom održavanja provera- vajte otprilike svake 4 sedmice visinu kiseline i po potrebi dopunite destilisanu vodu. 8. Čišćenje, održavanje i porudžbina rezervnih delova Opasnost! Pre svih radova čišćenja izvucite mrežni utikač. 8.1 Čišćenje • Zaštitne naprave, ventilacione otvore i kućište motora uvek što bolje očistite od prašine i prljavštine. Istrljajte uređaj čistom krpom ili ga ispušite komprimiranim zrakom pod niskim pritiskom. • Preporučamo da uređaj očistite odmah nakon svakog korišćenja. • Uređaj redovno čistite vlažnom krpom i s malo mekog sapuna. Nemojte koristiti otapala i sredstva za čišćenje; oni bi mogli oštetiti plastične dijelove uređaja. Pripazite na to da u unutrašnjost uređaja ne dospije voda. Pro- diranje vode u elektrouređaj povećava rizik od električnog udara. • Punjač trebate čuvati u suvoj prostoriji. Stezaljke za punjenje očistite od korozije. 8.2 Održavanje U unutrašnjosti uređaja nema delova koje bi tre- balo održavati. 8.3 Porudžbina rezervnih delova: Kod porudžbine rezervnih delova trebali biste da navedete sledeće podatke: • Tip uređaja • Kataloški broj uređaja • Identifikacioni broj uređaja • Broj potrebnog rezervnog dela Aktuelne cene nalaze se na web strani www.isc-gmbh.info 9. Zbrinjavanje u otpad i recikliranje Uređaj je zapakovan kako bi se tokom transporta sprečila oštećenja. Ova ambalaža je sirovina i može ponovno da se upotrebi ili preda na re- cikliranje. Uređaj i njegov pribor sastavljeni su od raznih materijala, kao npr. metala i plastike. Neispravni uređaji ne smeju da se bacaju u kućni otpad. Uređaj bi u svrhu stručnog zbrinjavanja u otpad, trebalo da se preda odgovarajućem sabiralištu takvog otpada. Ako ne znate gde se takvo sabiralište nalazi, raspitajte se u svojoj opštinskoj upravi. Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 32 Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 32 09.03.16 10:03 09.03.16 10:03
Stranica: 10
RS - 33 - 10. Uputstva za uklanjanje grešaka Ako se uređaj pravilno koristi, ne bi trebalo da dolazi do smetnji u radu. U slučaju smetnji proverite sledeće mogućnosti, pre nego pozovete servisnu službu. Smetnja Mogući uzrok Pomoć Reagisala je zaštita od preopterećenja - Stezaljke za punjenje su pogrešno priključene - Kontakti stezaljki za punjenje prebli- zu - Baterija jako ispražnjena - Baterija je oštećena - Priključite crvenu stezaljku za pun- jenje na plus pol, crnu na šasiju vozila - Rastavite kontakt - Izaberite manju struju punjenja - Dajte bateriju stručnjaku na proveru ili je zamenite Pokazivač struje punjenja ne radi - Slab kontakt stezaljki za punjenje s polovima baterije - Baterija je oštećena - Netačan prikaz struje punjenja - Očistite kontakte i stezaljke za pun- jenje - Dajte bateriju stručnjaku na proveru ili je zamenite - Proverite funkcionisanje punjača na nekoj drugoj bateriji Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 33 Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 33 09.03.16 10:03 09.03.16 10:03
Stranica: 11
RS - 34 - Samo za zemlje EU Ne bacajte elektro-alate u kućno smeće! Shodno evropskoj smernici 2012/19/EG o starim električnim i elektronskim uredjajima i primeni državnog prava, istrošeni elektro-alati mora da se odvojeno sakupe i eliminišu na ekološki primeren način u stanici za recikliranje. Alternativa recikliranju prema zahtevima za povrat uredjaja: Vlasnik elektro-uredjaja alternativno je obavezan da umesto povrata robe u slučaju predaje vlasništva učestvuje u stručnom eliminisanju elektro-uredjaja. Stari uredjaj može da se u tu svrhu prepusti i stanici za preuzimanje rabljenih uredjaja koja će provesti odstranjivanje u smislu državnog zakona o reciklaži i otpadu. Zakonom nisu obuhvaćeni delovi pribora ugradjeni u stare uredjaje i pomoćni materijali bez električnih elemenata. Potpuno ili delimično štampanje ili umnožavanje dokumentacije i službenih papira koji su priloženi proiz- vodu dozvoljeno je samo uz izričitu saglasnost firme iSC GmbH. Zadržavamo pravo na tehničke promen Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 34 Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 34 09.03.16 10:03 09.03.16 10:03
Stranica: 12
RS - 35 - Garantni list Poštovani kupče, naši proizvodi podležu strogoj kontroli kvaliteta. Ako ovaj uređaj ipak ne bi radio besprekorno, veoma nam je žao i molimo vas da se obratite našem servisu na adresu navedenu na ovom garantnom listu. Na raspolaganju smo vam takođe na navedenom telefonskom broju servisa. Za garantni zahtev važi sledeće: 1. Ovi garantni uslovi se isključivo odnose na potrošače, tj. fizička lica koja ovaj proizvod ne žele ko- ristiti ni u okviru privredne delatnosti, niti u drugim samostalnim delatnostima. Ovi garantni uslovi regulišu dodatne garancije, koje dole naveden proizvođač garantuje zajedno sa zakonskom garan- cijom kupcima svojih novih uređaja. Ova garancija se ne odnosi na Vaše zakonske garantne zahte- ve. Naša garantna usluga za Vas je besplatna. 2. Garancija se isključivo odnosi na nedostatke novog uređaja dole navedenog proizvođača koji ste kupili, a koji su posledica grešaka na materijalu ili fabričkih grešaka; usluga je po našem izboru ograničena na uklanjanje takvih nedostataka na uređaju ili zamenu uređaja. Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu podesni da se koriste za komercijalne, zanatske ili industrijske svrhe. Stoga se ugovor o garanciji neće realizovati, ako je uređaj u periodu garancije korišćen za komercijalne, zanatske ili industrijske svrhe, ili je bio izložen identičnom opterećenju. 3. Naša garancija ne obuhvata: - Štete na uređaju koje nastaju zbog nepridržavanja uputstava za montažu ili zbog nestručne ins- talacije, nepoštovanja uputstava za upotrebu (kao npr. zbog priključka na pogrešan napon strujne mreže ili vrstu struje) ili nepridržavanja odredbi za održavanje i bezbednosnih odredbi, ili zbog iz- laganja uređaja nenormalnim uslovima okoline, ili zbog nedostatka nege i održavanja. - Štete na uređaju koje nastaju zbog zloupotrebe ili nestručne primene (kao npr. preopterećenje uređaja ili korišćenje nedozvoljenih namenskih alata ili pribora), zbog prodiranja stranih tela u uređaj (kao npr. pesak, kamenje ili prašina, transportna oštećenja), zbog primene sile ili spoljnih dejstvo- vanja (npr. oštećenja zbog pada). - Štete na uređaju ili delovima uređaja čiji je uzrok prirodno trošenje upotrebom, uobičajeno ili ostalo trošenje. 4. Garantni rok iznosi 24 meseca, a počinje sa datumom kupovine uređaja. Garantni zahtevi stupaju na snagu pre isteka roka unutar dve sedmice nakon što ste primetili kvar. Stupanje garantnih zahte- va na snagu nakon isteka garantnog roka je isključeno. Popravak ili zamena uređaja neće rezultovati produženjem garantnog roka, niti će zbog ove usluge za uređaj ili eventualno ugrađene rezervne delove stupiti na snagu novi garantni rok.To takođe važi kod korišćenja usluga na licu mesta. 5. Za zahtevanje garancije neispravan uređaj treba prijaviti na: www.isc-gmbh.info. Molimo vas da držite spreman račun ili neki drugi dokaz o tome da ste kupili novi uređaj. Uređaji kojima neće biti priložen odgovarajući dokaz ili će biti poslati bez tablice s oznakom tipa, isključeni su iz realizacije garancije na osnovu nedostatka mogućnosti svrstavanja. Ako naša garancija obuhvata dotični kvar na uređaju, odmah ćemo vam poslati popravljen ili novi uređaj. Podrazumeva se da ćemo vam uz nadoknadu troškova ukloniti kvarove na uređaju koje garancija ne obuhvata ili ih više ne obuhvata. Molimo vas da nam u tom slučaju pošaljete uređaj na adresu našeg servisa. Upozoravamo na ograničenje ove garancije za habajuće, istrošene i neispravne delove u skladu s ga- rantnim uslovima u ovim uputstvima za upotrebu. Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 35 Anl_CC_BC_5_12_SPK4.indb 35 09.03.16 10:03 09.03.16 10:03
Robna marka:
Einhell
Proizvod:
punjači baterija
Naziv/model:
CC-BC 5
Vrsta datoteke:
PDF
Dostupni jezici:
Njemački, Slovački, Madžarski, Slovenački, Hrvatski