Magnifica S ECAM 2... priručnik
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB priručnik

Korisnički priručnik za DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB u Hrvatski. Ovaj PDF priručnik ima 20 stranica/e.

PDF 20 1.1mb
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB priručnik
Prethodna stranica

Pogledajte priručnik za DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB ispod. Sve priručnike na ManualsCat.com možete pogledati potpuno besplatno. Pomoću gumba „Odaberi jezik“ možete odabrati jezik priručnika koji želite pogledati.

MANUALSCAT | HR

Pitanje i odgovori

Imate pitanje o DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB, ali ne možete pronaći odgovor u korisničkom priručniku? Možda vam korisnici ManualsCat.com mogu pomoći da odgovorite na vaše pitanje. Ispunjavanjem donjeg obrasca, vaše pitanje će se pojaviti ispod priručnika za DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Molimo vas da opišete svoje poteškoće s DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB što preciznije možete. Što je vaše pitanje preciznije, veće su šanse da brzo dobijete odgovor od drugog korisnika. Automatski ćete dobiti e-poštu da vas obavijestimo kada netko reagira na vaše pitanje.

Postavite pitanje o DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Stranica: 1
ECAM20.11X - 21.11X - 22.11X APARAT ZA KAVU Upute za uporabu
Stranica: 2
6 SADRŽAJ 1. UVOD.........................................................7 1.1 Rješavanje problema i popravke.....................7 2. OPIS...........................................................7 2.1 Opis aparata (str. 2 - A)...................................7 2.2 Opis kontrolne ploče (str. 3 - B)......................7 2.3 Opis dodatnog pribora (str. 3 - C)...................7 2.4 Opis pokazatelja.............................................7 3. PRVO POKRETANJE APARATA.......................8 4. UKLJUČIVANJE APARATA.............................8 5. ISKLJUČIVANJE APARATA.............................8 6. AUTO-OFF (AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE)....8 7. UŠTEDA ENERGIJE.......................................9 8. FILTAR ZA OMEKŠAVANJE VODE (*AKO JE PREDVIĐENO).............................................9 8.1 Instaliranje filtra............................................9 8.2 Uklanjanje i zamjena filtra omekšivača vode..9 9. PRIPREMA KAVE.........................................9 9.1 Odabir okusa kave..........................................9 9.2 Odabir količine kave u šalici............................9 9.3 Podešavanje mlina za kavu..........................10 9.4 Podešavanje temperature............................10 9.5 Savjeti za topliju kavu..................................10 10. PRIPREMA KAVE UPOTREBOM KAVE U ZRNU... ................................................................10 10.1 Priprema kave upotrebom mljevene kave....11 11. PRIPREMA CAPPUCCINA............................11 11.1 Čišćenje cappuccinatora nakon uporabe.......11 12. PRIPREMA VRUĆE VODE............................11 13. ČIŠĆENJE..................................................12 13.1 Čišćenje uređaja...........................................12 13.2 Čišćenje nutarnjeg kruga aparata.................12 13.3 Čišćenje spremnika taloga kave....................12 13.4 Čišćenje posude za prikupljanje kapljica i posude za prikupljanje kondenzata..............12 13.5 Čišćenje unutrašnjosti aparata.....................12 13.6 Čišćenje spremnika za vodu..........................12 13.7 Čišćenje mlaznica za ispuštanje kave............12 13.8 Čišćenje lijevka za uvođenje mljevene kave..12 13.9 Čišćenje infuzera..........................................13 14. UKLANJANJE KAMENCA.............................13 15. TEHNIČKI PODACI.....................................14 15.1 Savjeti za uštedu energije............................15 16. ZNAČENJE POKAZATELJA...........................15 17. RJEŠAVANJE PROBLEMA.............................16
Stranica: 3
7 Prije uporabe uređaja uvijek pročitajte sigurnosna upozorenja. 1. UVOD 1.1 Rješavanje problema i popravke U slučaju problema, najprije ih pokušajte riješiti slijedeći upozo- renja u paragrafima“16. Značenje pokazatelja”i“17. Rješavanje problema”. Ako nisu neučinkovita ili za daljnje pojašnjenje, obratite se služ- bi za korisnike pozivom na broj naveden u priloženom popisu "Korisnička podrška". Ako vaša zemlja nije navedena na listu, nazovite broj naveden u jamstvu. Za bilo kakve popravke obratite se samo tehničkoj podršci tvrtke De'Longhi. 2. OPIS 2.1 Opis aparata (str. 2 - A) A1. Upravljačka ploča A2. Regulator stupnja mljevenja A3. Polica za šalice A4. Poklopac spremnika zrna kave A5. Poklopac lijevka mljevene kave A6. Lijevak za uvođenje mljevene kave A7. Spremnik zrna kave A8. Glavna sklopka (*ako je predviđeno) A9. Spremnik za vodu s poklopcem* (*ako je predviđeno) A10. Vrata infuzera A11. Infuzer A12. Izljev kave (podesiv po visini) A13. Spremnik taloga kave A14. Posuda za prikupljanje kondenzata A15. Pladanj za šalice A16. Indikator razine vode u sabirnici kapljica A17. Posuda za prikupljanje kondenzata A18. Cappuccinator A19. Ručica za paru/toplu vodu 2.2 Opis kontrolne ploče (str. 3 - B) B1. Pokazatelji B2. Tipka : za uključivanje i isključivanje aparata B3. Tipka : za pripremu 1 šalice "kratke" kave. B4. Tipka : za pripremu 2 šalice "kratke" kave. B5. Tipka : za ispiranje ili pristupanje uklanjanju kamenca B6. Ručica za izbor: rotirati za odabir željenog količine kave ili odabir pripremanja s mljevenom kavom B7. Tipka : za isporuku pare za pripremu napitaka na bazi mlijeka B8. Tipka : za pripremu 1 šalice "duge" kave B9. Tipka : za pripremu 2 šalice "duge" kave. 2.3 Opis dodatnog pribora (str. 3 - C) C1. Mjerica C2. Boca za uklanjanje kamenca (*ako je predviđeno) C3. Filtar za omekšavanje vode (*ako je predviđeno) 2.4 Opis pokazatelja POKAZA- TELJ ZNAČENJE Trepereće svjetlo: označava da se aparat zagrijava. Označava da aparat isporučuje 1 ili 2 šalice "kratke" kave. Označava da aparat isporučuje 1 ili 2 šalice "duge" kave. Stalno svjetlo: označava da je odabrana funkcija "para". Trepereće svjetlo: označava da se mora zakrenuti ručica za paru. Označava da je na upravljačkoj ploči prikazan alarm (vidi stav.“16. Značenje pokazatelja”). Stalno svjetlo: označava da nedostaje spremnik taloga kave: potrebno ga je. Trepereće svjetlo: označava da je spremnik taloga kave pun i da ga je potrebno isprazniti. Stalno svjetlo: označava da nedostaje spremnik za vodu. Trepereće svjetlo: označava da voda u spremniku nije dovoljna. Trepereće svjetlo: prikazuje potrebu da se izvrši uklanjanje kamenca (vidi stav.“14. Uklanjanje kamenca”). Stalno svjetlo: označava da aparat izvršava uklanjanje kamenca. ECO Označava da je aktiviran način "Štednja energije".
Stranica: 4
8 3. PRVO POKRETANJE APARATA Imajtenaumu: • Prilikom prve uporabe isperite toplom vodom sav uklonjivi pribor koji je namijenjen za dodir s vodom ili mlijekom. • Prilikom prve uporabe, krug vode je prazna, tako da stroj može biti vrlo bučan: buka će se ublažiti kao dolazi do pu- njenja kruga. • Svi tragovi kave na mlinu za kavu nastaju zbog testova funkcioniranja stroja prije nego što se proizvod stavi na tržište i dokaz su pažljive brige o istom. Slijedite navedene upute: 1. Izvadite spremnik za vodu «A9», napunite ga do MAX linije svježom vodom «sl. 1A», zatim ga vratite na mjesto «sl. 1B». 2. Postavite ispod cappuccinatora «A18» posudu s minimal- nim kapacitetom od 100 ml «sl. 2». 3. Priključite aparat na električnu mrežu. 4. Kod modela s glavnom sklopkom «A8», provjerite je li po- stavljena u položaj I «sl. 3». 5. Na kontrolnoj ploči treperi pokazatelj «B7» «sl. 4». 6. Okrenite ručicu za paru «A19» u položaj I «sl. 5»: aparat isporučuje vodu iz cappuccinatora, a zatim se automatski isključuje. 7. Vratite ručica za paru u položaj O. 8. Sada je aparat za kavu spreman za normalnu uporabu. Imajtenaumu: • Pri prvom korištenju treba pripremiti 4-5 kava ili 4-5 ca- ppuccina prije nego što aparat da zadovoljavajući rezultat. • Za još bolji užitak kave i bolje performanse uređaja pre- poručujemo ugradnju filtar za omekšavanje vode. «C3» premauputamaupoglavlju“8.Filtarzaomekšavanjevode (*ako je predviđeno)”. Ako vaš model nema filtar, možete ga zatražiti od De'Longhi ovlaštenih servisnih centara. 4. UKLJUČIVANJE APARATA Imajtenaumu: • Svaki put kad se aparat uključi, automatski se provodi predgrijavanje i ciklus ispiranja koji se ne mogu prekinuti. Aparat je spreman za uporabu tek nakon izvršavanja ovih ciklusa. • Samo modeli s glavnom sklopkom «A8»: prije uključivanja aparata uvjerite se da je glavna sklopka na stražnjoj strani aparata u pol. I «sl. 3». Pozornostnaopekline! Tijekom ispiranja, iz mlaznice za izlaženje kave «A12» izlazi malo vruće vode koja se sakuplja u donjoj u sabirnici kapljica. Obratite pozornost da ne dođete u kontakt sa vrućom vodom. • Za uključivanje aparata pritisnite tipku «B2»«sl. 6»: pokazatelj treperi sve dok uređaj obavlja grijanje i au- tomatsko ispiranje (na ovaj način, osim zagrijavanja kotla, vruća voda kruži kroz uređaj i tako ga zagrijava). Uređaj je u temperaturi kada se pokazatelj isključi i uključe se indikacijska svjetla na tipkama za pripremanje kave. 5. ISKLJUČIVANJE APARATA Prilikom svakog isključivanja, aparat obavlja automatski ciklus ispiranja ako je pripremljena kava. Pozornostnaopekline! Tijekomispiranja,izmlaznicezaizlaženjekave«A12»izlazimalo vruće vode. Obratite pozornost da ne dođete u kontakt sa vru- ćom vodom. Za isključivanje aparata pritisnite tipku «B2». Ako je pred- viđeno, aparat vrši ispiranje, a zatim se isključuje. Imajtenaumu: Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme, preporučljivo je utikač iz utičnice.Zamodelekodkojihjepredviđeno,dovoljnojepostavi- ti glavnu sklopku «A8» u položaj 0. Pozornost! Nemojte nikada izvlačiti utičnicu ili, za modele kod kojih je predviđeno, postaviti glavnu sklopku u položaj 0 isključivanja uređaja putem tipke (standby - stanje pripravnosti). 6. AUTO-OFF (AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE) Možete postaviti interval automatskog isključivanja kako bi se aparat isključio nakon 15 ili 30 minuta ili nakon 1, 2 ili 3 sati neaktivnosti. Za programiranje automatskog isključivanja postupite na slje- deći način: 1. Isključite pritiskom na tipku «B2». (Utikač mora biti utaknut u utičnicu, a kod modela kod kojih je predviđeno glavni prekidač «A8» mora biti u pol. I «sl. 3»). 2. Držitepritisnutomtipku «B9»svedoksenakontrolnoj ploči «B» ne uključe pokazatelji. 3. Pritisnite tipku «B3» (lijevo od ručice) «B6» dok se ne uključe pokazatelji koji se odnose na vremenski interval nakon kojeg se aparat automatski isključuje: VRIJEME SAMOISKLJUČIVANJA ODGOVARAJUĆI POKAZATELJI 15 minuta ECO 30 minuta ECO 1 sat ECO 2 sata ECO 3 sata ECO
Stranica: 5
9 4. Pritisnite tipku «B8» (lijevo od ručice) za potvrdu odabira; pokazatelji se isključuju. 7. UŠTEDA ENERGIJE Način rada ušteda energije je aktivan kada je zeleni pokazatelj ECO uključen. Da biste deaktivirali ili ponovno aktivirali način "ušteda energi- je", postupite na sljedeći način: 1. Isključite pritiskom na tipku «B2». (Utikač mora biti utaknut u utičnicu, a kod modela kod kojih je predviđeno glavni prekidač «A8» mora biti u pol. I «sl. 3»). 2. Držite pritisnutom tipku «B7» dok se ne uključi po- kazatelj ECO «sl. 7». 3. Zaisključivanjeovefunkcije,pritisnitetipku «B3»(lije- vo od ručice «B6»): pokazatelj ECO treperi. 4. Za ponovno aktiviranje funkcije, ponovo pritisnite tipku (lijevo od ručice «B6»): pokazatelj ECO se uključuje stalno. 5. Pritisnite tipku «B8» (desno od ručice «B6») za po- tvrdu odabira; pokazatelj ECO se isključuje. Imajtenaumu: U načinu rada ušteda energije, prije ispuštanja prve kave može proći određeno vrijeme, jer je potrebno više vremena za pred- grijavanje aparata. 8. FILTAR ZA OMEKŠAVANJE VODE (*AKO JE PREDVIĐENO) Neki modeli se isporučuju s filtrom za omekšavanje vode «C3»: ako vaš model nije opremljen, savjetujemo Vam da ga kupite kod ovlaštenih De'Longhi servisnih centara. Pozor: • Čuvati na hladnom i suhom mjestu i ne izlagati suncu. • Nakon otvaranja pakiranja odmah upotrijebite filtar. • Uklonite filtar prije uklanjanja kamenca. Slijedite dolje navedene upute za pravilnu uporabu filtra. 8.1 Instaliranje filtra 1. Uklonite filtar «C3» iz pakiranja i isperite s oko 0,5 L tekuće vode «sl. 8» 2. Zakrenitedatumskidiskkakobisteprikazalisljedeća2mje- seca korištenja «sl. 9». Imajtenaumu: filtar traje dva mjeseca ako se aparat regularno koristi, ali ako uređaj ostaje neupotrebljen s instaliranim filtrom, traje maksi- malno do 3 tjedna. 3. Izvadite spremnik «A9» iz stroja i napunite ga vodom «sl. 1A». 4. Postavite filtar u spremnik za vodu i potpuno ga uronite nekoliko desetina sekundi, naginjući i blago ga pritiskajući kako bi izašli svi mjehurići zraka «sl. 10». 5. Postavite filtar u odgovarajuće sjedište i pritisnite ga do kraja «sl. 11». 6. U modelima u kojima je predviđeno, zatvorite spremnik s poklopcem «sl. 12», a zatim ga postavite u uređaj. 7. Postavite ispod cappuccinatora «A18» posudu minimalnog kapaciteta od 500 ml. 8. Okrenite ručicu za paru «A19» u položaj I za ispuštanje vruće. 9. Ispustite barem 500 ml vode, a zatim okrenite ručicu za paru vodu u pol. 0. Imajtenaumu: Može se dogoditi da jedno ispuštanje vruće vode nije dovoljno za instalaciju filtra i da se tijekom instalacije uključe pokazatelji : U tom slučaju ponovite instalaciju od koraka «8». Sada je filtar aktiviran i može se pristupiti korištenju aparata. 8.2 Uklanjanje i zamjena filtra omekšivača vode Kada su protekla dva mjeseca (vidi datum), ili ako se aparat ne koristi 3 tjedna, potrebno je ukloniti filtar «C3» iz spremnika «A9» i zamijeniti ga s novim, ponavljajući operaciju opisanu u prethodnom stavku. 9. PRIPREMA KAVE 9.1 Odabir okusa kave Podesite ručicu za odabir okusa kave «B6» kako biste podesili željeni okus «sl. 13»: okretanjem u smjeru "MAX" povećava se količina kave u zrnu koju će stroj samljeti, a time i okus kave postaje jači. KadajeručicapostavljenanaMINdobivaseizuzetnoblagakava; kada je ručica postavljena na MAX dobiva je izuzetno jaka kava. Imajtenaumu: • Pri prvoj uporabi potrebno je nastaviti s pokušajima i na- praviti više od jedne kave da bi se utvrdio ispravan položaj ručice. • Pazite da ne okrenete ručicu previše MAX, jer postoji opa- snost od presporog ispuštanja kave (u kapljicama), osobito kada su potrebne dvije šalice kave u isto vrijeme. 9.2 Odabir količine kave u šalici Aparat je tvornički postavljen kako bi se automatski isporučile sljedeće količine kave: KAVA KOLIČINA (ML) Kratka «B3» ≃ 40 Duga «B8» ≃ 120 2 x kratka «B4» 2 x ≃ 40 2 x duga «B9» 2 x ≃ 120
Stranica: 6
10 Ako želite promijeniti količinu kave (koju stroj automatski ulije- va u šalicu), postupite na sljedeći način: • pritisnite i držite tipku čiju dužinu želite promijeniti dok treperi odgovarajući pokazatelj i stroj počinje ispuštati kavu: zatim, otpustite tipku; • kava u šalici dosegne željenu razinu, ponovno pritisnite istu tipku da biste pohranili novu količinu. Uovomtrenutku,pritiskomnatutipku,aparatjezapamtionove postavke. 9.3 Podešavanje mlina za kavu Mlin za kavu ne smije se prilagođavati, barem ne u početku, jer je već unaprijed postavljen u tvornici kako bi se osigurala pravil- na isporuka kave. Međutim, ako poslije prvih kava, isporuka rezultira slabija ili s manje pjene ili prebrza ili prespora (kaplje), potrebno je izvršiti regulaciju pomoću ručice za podešavanje stupnja mljevenja «A2» «sl. 13». Imajtenaumu: Ručica za podešavanje mora se zakretati samo dok je mlin za kavu u radu u početnoj fazi pripreme kave. Ako kava izlazi presporo ili uopće ne izlazi, okrenite je u smjeru kazaljke na satu za jedan klik. Dabistedobilipunijukavuipoboljšali izgled kreme, okrenite ručicu suprot- no od kazaljke na satu za jedan klik (ne više od jednog klika istodobno, inače kava može izlaziti u kapljicama). Učinak ove korekcije će biti vidljiv tek nakon pravljenja najma- nje 2 uzastopne šalice kave. Ako se i nakon ovog podešavanja ne dobije željeni rezultat, ponovite ispravak zakretanjem ručice za još jedan klika. 9.4 Podešavanje temperature Ako želite li promijeniti temperaturu vode sa kojom se priprema kava, postupite na slijedeći način: 1. Isključite pritiskom na tipku «B2». (Utikač mora biti utaknut u utičnicu, a kod modela kod kojih je predviđeno glavni prekidač «A8» mora biti u pol. I «sl. 3»). 2. Pritisnite tipku «B3» (lijevo od ručice «B6») i drži- te je pritisnutom dok se na kontrolnoj ploči ne uključe pokazatelji; 3. Pritisnite tipku dok ne odabere željenu temperaturu: VISOKA NISKA 4. Pritisnitetipku «B8»(lijevoodručice«B6»)zapotvrdu odabira; pokazatelji se isključuju. Imajtenaumu: Promjena temperature najučinkovitija je kod dugih napitaka. 9.5 Savjeti za topliju kavu Da biste pripremili što topliju kavu, preporuča se da: • izvršite ispiranje pritiskom na tipku «B5» iz mla- znice «A12» izlazi vruća voda koja zagrijava unutarnji krug stroja i dovodi do toga da je isporučena kava toplija. • Zagrijte šalice toplom vodom (koristite funkciju vruća voda). • postavite višu temperaturu kave (vidi stav.“9.4 Podešava- nje temperature”). 10. PRIPREMA KAVE UPOTREBOM KAVE U ZRNU Pozornost! Ne koristite karamelizirana ili kandirana zrna kave jer se mogu zalijepiti na mlinu za kavu i oštetiti ga. 1. Stavite zrna kave u odgovarajući spremnik «A7» «sl. 15». 2. Stavite ispod mlaznica za izlaženje kave «A12»: • 1 šalicu, ako želite 1 kavu «sl. 16»; • 2 šalice, ako želite 2 kave «sl. 17». 3. Spustitekljunoveštojebližemogućešalicama:natajnačin se dobiva bolja krema «sl. 18». 4. Pritisnite tipku koja odgovara željenom broju kava: 1 kratka kava 1 duga kava 2 duge kave 2 kratke kave 5. Započinje priprema i na upravljačkoj ploči svijetli pokaza- telj koji odgovara odgovarajućoj tipki. Kad se priprema dovrši, aparat je spreman za novu upotrebu. Imajtenaumu: • Dok uređaj priprema kavu možete prekinuti ispuštanje iste ubilokojemtrenutkutakoštoćetepritisnutijednuodtipki za pripremu. • Čimsezavršisaispuštanjemkave,želitelipovećatikoličinu kave u šalici dovoljno je da držite pritisnutim (u roku od 3 sekunde) jednu od tipki za pripremu kave. • Za dobivanje toplije kave, pogledajte stavak“9.5 Savjeti za topliju kavu”. Pozornost! • Ako kava izlazi u kapljicama ili slabija s malo kreme ili je previše hladna, pročitajte savjete u poglavlju“17. Rješava- nje problema”.
Stranica: 7
11 • Tijekom uporabe, na upravljačkoj ploči, mogu se osvijetliti pokazatelji,čijejeznačenjeprikazanoupoglavlju“16.Zna- čenje pokazatelja”. 10.1 Priprema kave upotrebom mljevene kave Pozornost! • Nikada nemojte stavljati kavu u zrnu u lijevak «A6» za mljevenu kavu, jer u protivnom se aparat može oštetiti. • Nikada ne stavljajte mljevenu kavu u aparat kako biste spriječili širenje unutar aparata i njegovo prljanje. U tom slučaju aparat se može oštetiti. • Nikada nemojte stavljati više od 1 ravnonapunjenemjerice«C1»,jer u suprotnom unutrašnjost apara- ta se može zaprljati ili se lijevak može začepiti. Imajtenaumu: Kada koristite mljevenu kavu, možete pripremiti samo jednu šalicu kave. 1. Uvjerite se da je aparat uključen. 2. Okrenite ručicu za odabir okusa kave «B6»u smjeru suprot- nom od kazaljke na satu do kraja, u položaj «sl. 19». 3. Provjerite da lijevak «A6» nije začepljen, a zatim umetnite ravnu mjericu «C1» mljevene kave «sl. 20». 4. Stavite šalicu ispod mlaznice za izlaženje kave «A12». 5. Pritisnite tipku za pripremu 1 željene šalice ( «B3» ili «B8») 6. Počinje priprema. 11. PRIPREMA CAPPUCCINA Pozornostnaopekline! Tijekom ovih priprema izlazi para: budite oprezni da ne izgorite. 1. Za jedan cappuccino pripremite kavu u velikoj šalici; 2. Napunite spremnik, po mogućnosti opremljen ručkom kako se ne bi ispekli, s oko 100 ml mlijeka za svaki ca- ppuccino koji želite napraviti. Prilikom odabira dimenzija spremnika, uzmite u obzir da će se volumen povećati za 2 ili 3 puta; Imajtenaumu: • Kako bi dobili još gušću i bogatiju pjenu, nužno je koristiti obrano ili djelomično obrano mlijeko na temperaturi hlad- njaka (oko 5 °C). Kako biste izbjegli malo pjenasto mlijeko ili mlijeko s velikim mjehurićima, uvijek očistite cappucci- nator «A18»kao što je opisano u slijedećem stavku “11.1 Čišćenje cappuccinatora nakon uporabe”. • Kvaliteta pjene može varirati ovisno o: • vrsti mlijeka ili vrste biljnog napitka; • marci koja se koristi; • sastojcima i prehrambenim vrijednostima 3. Pritisnite tipku «B7»: treperi pokazatelj . 4. Umočite cappuccinator u posudu za mlijeko «sl. 21». 5. Poslije nekoliko sekundi, kada pokazatelj treperi, okrenite ručicu za paru «A19» u pol. I «sl. 5». Iz mlaznice izlazi para koja daje mlijeku kremasti izgled te povećava njegov. 6. Kako biste dobili kremastiju pjenu, okrećite posudu laga- nim pokretima odozdo prema gore. (Ne preporučuje se ispuštati paru u trajanju dulje od 3 minute uzastopce); 7. Nakon postizanja željene pjene, zaustavite opskrbu parom okretanjem ručice za paru u položaj 0. Pozornostnaopekline! Prije izvlačenja spremnika s pjenušavim mlijekom zaustavite paru, kakobiizbjegliprskanjevrelogkipućegmlijeka. 8. Dodajte kremu mlijeka prethodno pripremljenoj kavi. Ca- puccino je spreman: pošećerite po želji, te ukoliko želite, pjenu pospite sa malo kakaa u prahu. 11.1 Čišćenje cappuccinatora nakon uporabe Očistite cappuccinator «A18» svaki put nakon uporabe, kako bi izbjegli naslage mlijeka ili da se začepi. 1. Postavite ispod cappuccinatora neku posudu i ispuštajte vodu nekoliko sekundi okretanjem ručice za paru «A19» u pol. I «sl. 5». Zatim okrenite ručicu za paru u položaj 0 za zaustavljanje ispuštanja vruće vode. 2. Sačekajte nekoliko minuta da se cappuccinator ohladi; zatim, jednom rukom držite cijev cappuccinatora, a dru- gom deblokirajte sam cappuccinator okrećući ga u smjeru kazaljke na satu «sl. 21», a zatim ga povucite prema dolje. 3. Također izvucite mlaznicu pare povlačenjem prema dolje «sl. 22». 4. Provjerite da rupe označene strelicom na sl. 23 nisu zače- pljenje. Ako je potrebno, očistite ih pomoću čačkalice. 5. Pažljivooperitedijelovecappuccinatoraspužvomimlakom vodom. 6. Vratite mlaznicu i vratite cappuccinator na mlaznicu, okre- tanjem i guranjem prema gore, sve dok se ne zakači. 12. PRIPREMA VRUĆE VODE Pozornostnaopekline! Kada se priprema vruća voda nemojte ostavljati aparat bez nad- zora.Cijevcappuccinatora«A18»sezagrijavatijekomispuštanja i stoga se raspršivač mora držati samo za ručicu. 1. Postavite ispod cappuccinatora neku posudu «A18» (što je bliže moguće kako biste izbjegli prskanje). 2. Okrenite ručicu za paru «A19» u položaj I: započinje ispuštanje. 3. Zaustavite okretanjem ručice za paru u položaj 0. Imajtenaumu: Ako je aktiviran način rada "Ušteda energije", prije isporuke vruće vode može proći nekoliko sekundi.
Stranica: 8
12 13. ČIŠĆENJE 13.1 Čišćenje uređaja Sljedeći dijelovi aparata moraju se redovito čistiti: • unutarnji krug aparata; • spremnik taloga kave «A13»; • sabirnica kapljica «A17» i posuda za prikupljanje konden- zata «A14»; • spremnik za vodu «A9»; • mlaznice za izlaženje kave «A12»; • cappuccinator «A18»; • lijevak za uvođenje mljevene kave «A6»; • infuzer «A11», dostupan nakon otvaranja servisnih vrata «A10»; • upravljačka ploča «A1». Pozornost! • Za čišćenje uređaja, ne koristite otapala, abrazivna sred- stva niti alkohol. Sa superautomatskim aparatima De'Lon- ghi, nije potrebna uporaba kemijskih aditiva za čišćenje aparata. • Nijedna komponenta aparata ne može se prati u perilica posuđa. • Za uklanjanje naslaga i taloga kave ne koristite metalne predmete jer mogu oštetiti metalne ili plastične površine. 13.2 Čišćenje nutarnjeg kruga aparata Za periode nekorištenja dulje od 3/4 dana preporuča se prije, uporabe aparata, uključivanje i ispuštanje: • 2/3 ispiranja pritiskom na tipku «B5»; • vruće vode, na nekoliko sekundi, okretanjem ručice za vruću vodu/paru «A19» u pol. I. Imajtenaumu: • Normalno je da nakon izvođenja čišćenja postoji voda u spremniku taloga kave «A13». 13.3 Čišćenje spremnika taloga kave Kada pokazatelj treperi, potrebno je isprazniti spremnik taloga kave «A13» i očistiti ga. Sve dok se ne očisti spremnik taloga kave pokazatelj nastavlja treperiti i aparat ne može pri- premati kavu. Za vršenje čišćenja (aparat uključen): • Izvadite sabirnicu kapljica «A17» «sl. 24», ispraznite i oči- stite je. • Ispraznite i pažljivo očistite spremnik taloga «A13» vodeći računa da uklonite sve ostatke koji su se nataložili na dnu. • Provjeriteiposuduzaprikupljanjekondenzata«A14»crve- ne boje i, ako je puna, ispraznite je. Pozornost! Kada izvučete sabirnicu kapljica obavezno je uvijek ispraznite i spremnik taloga kave, iako je tek malo napunjen. Ako se to ne učini, prilikom spremanja sljedećih kava, spremnik se može napuniti više nego što se očekivalo i dovesti do zače- pljenja aparata. 13.4 Čišćenje posude za prikupljanje kapljica i posude za prikupljanje kondenzata Pozornost! Ako se sabirnica kapljica «A17» ne prazni povremeno, voda se možeprelitiprekorubaiprodrijetiunutarilinastraniaparata.To može oštetiti aparat, radnu površinu ili okolno područje. Posudazaprikupljanjekondenzatajeopremljenaspokazivačem razine «A16» (crvene boje) vode «sl. 25». Prije nego što pokaza- telj izviri iz pladnja za šalice, ispraznite i očistite posudu. Za uklanjanje posude za prikupljanje kapljica: 1. Izvadite posudu za prikupljanje kapljica «A17» i spremnik taloga kave «A13» «sl. 24»; 2. Ispraznite sabirnicu kapljica i spremnik taloga kave i ope- rite ih; 3. Provjerite posudu za prikupljanje kondenzata «A14» i, ako je puna, ispraznite. 4. Vratiteposuduzaprikupljanjekapljicazajednosaspremni- kom taloga kave. 13.5 Čišćenje unutrašnjosti aparata Opasnostodstrujnogudara! Prije bilo kojeg postupka čišćenja unutarnjih dijelova morate is- ključiti aparat (vidi“5. Isključivanje aparata”) i iskopčajte utikač iz utičnice. Nikada nemojte uranjati uređaj u vodu. 1. Provjerite povremeno (jednom mjesečno) da unutrašnjost stroja (dostupna nakon vađenja za prikupljanje kapljica) nije prljava. Ako je potrebno, pomoću spužve uklonite na- slage kave. 2. Usisivačom očistite sve ostatke kave «sl. 26». 13.6 Čišćenje spremnika za vodu 1. Povremenoočistite(otprilikejednommjesečno)iprisvakoj promijeni filtra za vodu «C3» (ako je predviđeno) spremnik za vodu «A9» s vlažnom krpom i malo blagog deterdženta. 2. Uklonite filtar (ako je prisutan) i isperite pod tekućom vodom. 3. Vratite filtar (ako je predviđeno), napunite spremnik vodom i ponovno umetnite. 4. (Samo za modele s filtrom za omekšavanje vode) Ispustite 100 ml vode. 13.7 Čišćenje mlaznica za ispuštanje kave 1. Očistitemlaznicezaispuštanjekave«A12»pomoćuspužve i krpe «sl. 27». 2. Provjerite da rupe za raspršivanje kave nisu blokirane. Ako je potrebno uklonite naslage kave pomoću čačkalice «sl. 28». 13.8 Čišćenje lijevka za uvođenje mljevene kave Povremeno kontrolirajte (otprilike jednom mjesečno) da lijevak zauvođenjemljevenekave«A6»nijezačepljen.Akojepotrebno, uklonite naslage kave.
Stranica: 9
13 13.9 Čišćenje infuzera Infuzer «A11» se mora očistiti barem jednom mjesečno. Pozornost! Infuzer se ne može izvaditi kada je aparat uključen. 1. Provjerite je li stroj pravilno isključen (vidi“5. Isključivanje aparata”). 2. Izvadite spremnik vode «A9». 3. Otvorite vrata infuzera «A10» «sl. 29» postavljena s desne strane. 4. Pritisnite prema unutra dvije obojene tipke za otpuštanje i istovremeno izvucite infuzer van «sl. 30». Pozornost! Očistiteinfuzerbezupotrebedeterdžentajerbigamoglioštetiti. 5. Potopite infuzer na oko 5 minuta u vodu, a zatim ga ispe- rite tekućom vodom. 6. Očistitemogućenaslagekavenanosačunakojisenaslanja. 7. Nakon čišćenja, vratite infuzer postavljanjem u nosač «sl. 31»; zatim pritisnite na natpis PUSH (Gurni) sve dok ne čujete klik. Imajtenaumu: Ako je vraćanje infuzera teško, potrebno je (prije postavljanja) njegovo vraćanje na ispravnu veličinu pritiskanjem na dvije po- luge, kao što je prikazano na sl. 32. 32 8. Jednom postavljen, uvje- rite se da su dvije obojene tipke kliknule prema vani «sl. 33». 9. Zatvorite vrata infuzora. 10. Vratite spremnik za vodu. 33 14. UKLANJANJE KAMENCA Pozor! • Prije uporabe uvijek pročitajte upute i oznake na pakiranju sredstva za uklanjanje kamenca. • Preporučuje se isključiva uporaba sredstva za uklanjanje kamenca De’Longhi. Uporaba neodgovarajućih sredstava za uklanjanje kamenca, kao i redovito provođenje uklanja- njakamenca,možedovestidopojavenedostatakakojinisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača. • Sredstvo za uklanjanje kamenca može oštetiti osjetlji- ve površine, ako se proizvod slučajno prolije, odmah ga osušite. Za uklanjanje kamenca Sredstvo za uklanjanje kamenca Sredstvo za uklanjanje kamenca De’Longhi Spremnik Preporučeni kapacitet: 2 l Vrijeme ~45min Izvršiteuklanjanjekamencakadanakontrolnojploči«B»treperi pokazatelj «B5» «sl. 34». Pozornost! • Prije uporabe uvijek pro- čitajte upute i oznake na pakiranju sredstva za uklanjanje kamenca. • Preporučuje se isklju- čiva uporaba sredstva za uklanjanje kamenca De’Longhi. Uporaba ne- odgovarajućih sredstava za uklanjanje kamenca, kao i redovito provođe- nje uklanjanja kamenca, može dovesti do pojave nedostataka koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača. 1. Uključite aparat i pričekajte da bude spreman za uporabu. 2. Ispraznite sabirnicu kapljica «A17», spremnik taloga kave «A13» i vratite ih u aparat. 3. U cijelosti ispraznite spremnik za vodu «A9» i, ako je prisu- tan, uklonite filtar za omekšavanje vode «C3». 34
Stranica: 10
14 35 B A A 36 B A B 4. Ulijte u spremnik sredstvo za uklanjanje kamenca «C2» do razine A (što odgovara pakiranju od 100 ml) utisnute na unutrašnjosti spremnika «sl. 35», a zatim dodajte jedan litar vode dok ne dođete do razine B «sl. 36»; vratite spre- mnik za vodu u aparat. 5. Postavite ispod cappuccinatora «A18» i mlaznice za kavu «A12» osudu koja ima minimalnu zapremninu od 2 litre «sl. 37». 37 38 5sec 6. Sačekajte da se pokazatelji za ispuštanje kave stalno osvijetle. 7. Pritisnite tipku «B5» «sl. 38» i držite je pritisnu- tom barem 5 sekundi za potvrdu stavljanja sredstva za uklanjanje kamenca i pokretanje procesa: pokazatelj tipke ostaje kontinuirano upaljen kako bi označila početak pro- grama za uklanjanje kamenca. 8. Pokazatelj treperi i ukazuje da morate okrenuti ruči- cu za vruću vodu/paru «A19» u položaj I. Pozornost!Opasnostodopekotina Iz cappuccinatora i mlaznice za kavu izlazi voda koja sadrži kise- line.Stoga,obratitepozornostdanedođeteukontaktsavrućom vodom. 9. Kada je ručica postavljena u pol. I, pokreće se program za uklanjanjekamencaiotopinazauklanjanjekamencaizlazi iz cappuccinatora, automatski vršeći niz ispiranja u inter- valima kako bi se uklonili ostatci kamenca iz unutrašnjosti aparata. Nakon otprilike 25 minuta aparat zaustavlja uklanjanje kamen- ca i na zaslonu trepere pokazatelji i ; okrenite zatim ručicu za vruću vodu/paru u pol. O. 10. Uređajjespremanzaispiranjesasvježomvodom.Isprazni- te posudu koja se koristi za otopinu za uklanjanje kamenca i izvadite spremnik za vodu, ispraznite ga, isperite ga pod tekućom vodom, napunite ga do MAX razine, vratite ga u uređaj: pokazatelj treperi. 11. Vratitepraznuposudukojasekoristizasakupljanjeotopine za uklanjanje kamenca ispod cappuccinatora i mlaznice za kavu «sl. 37». 12. Okrenite ručicu za vruću vodu/paru u pol. I za početak ispi- ranja: vruća voda najprije izlazi iz cappuccinatora, a zatim nastavlja i izlazi iz mlaznice za kavu. 13. Kada je spremnik prazan na zaslonu trepere pokazatelji i : okrenite zatim ručicu za vruću vodu/paru u pol. 0. 14. Ispraznite posudu koja se koristi za sakupljanje vode ispi- ranja, izvadite spremnik za vodu, vratite filtar, ako je pret- hodnouklonjen,ispraznitega,napunitegadoMAXrazinei vratite ga u uređaj: pokazatelj za paru treperi. 15. Postavite praznu posudu za sakupljanje vode za ispiranje ispod cappuccinatora; 16. Okrenite ručicu za vruću vodu/paru u pol. I: aparat nastav- lja ispiranje samo iz cappuccinatora. 17. Nakraju,nakontrolnojpločitreperipokazatelj :okre- nite ručicu za vruću vodu/paru u pol. 0. 18. Napunite spremnik za vodu sa svježom vodom do MAX ra- zine i vratite u aparat. Na ovaj način je završeno uklanjanje kamenca. Napomena! • se proces uklanjanja kamenca ne završi ispravno (npr. zbog nestanka struje) preporuča se ponavljanje cijelog postupka. • Normalno je da nakon izvođenja ciklusa dekalcifikacije po- stoji voda u spremniku taloga kave «A13». • U slučaju da je spremnik za vodu nije napunjen do mak- simalne razine, uređaj zahtijeva treće ispiranje: ovo je po- trebnokakobiseosiguralodanemasredstvazauklanjanje kamenca u unutarnjim krugovima uređaja. Prije početka ispiranja, ne zaboravite isprazniti sabirnicu kapljica. 15. TEHNIČKI PODACI Tlak: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10A Potrošnja energije: 1450W Tlak: 1,5 MPa (15 bar) Maks. kapacitet spremnika za vodu: 1,8 L Dimenzije ŠxDxV: 240x430x350 mm
Stranica: 11
15 Težina: 8,9 Kg Maksimalni kapacitet spremnika zrna: 250 g TvrtkaDe'Longhizadržavapravopromjene,ubilokojemtrenut- ku, tehničkih i estetskih karakteristika, zadržavajući funkcional- nost i kvalitetu proizvoda. 15.1 Savjeti za uštedu energije • Postavite automatsko isključivanje na 15 minuta (vidi po- glavlje“6. Auto-off (Automatsko isključivanje)”): • Aktivirajte uštedu energije (vidi poglavlje “7. Ušteda energije”); • Kad aparat zatraži, izvršite uklanjanje kamenca. 16. ZNAČENJE POKAZATELJA PRIKAZANI POKAZATELJ MOGUĆI UZROK RJEŠENJE Potrebno je okrenuti ručicu za vruću vodu/paru «A19» Okrenite ručicu vruće vode/pare. TREPEREĆE Voda u spremniku «A9» nije dovoljna. Napunite spremnik vodom i/ili ga ispravno po- stavite, pritiskom do kraja, dok se ne čuje klik. Spremnik «A9» nije pravilno umetnut. Ispravno postavite spremnik, pritiskom do kraja. TREPEREĆE Spremnik taloga kave «A13» je pun. Ispraznite spremnik taloga kave, posudu za prikupljanje kapljica «A17» i izvršite čišćenje, a zatim ih vratite u uređaj. Važno: kada izvučete sabirnicu kapljica obavezno je uvijek ispraznite i spremniktalogakave,iakojetekmalonapunjen. Ako se to ne učini, prilikom spremanja sljedećih kava,spremniksemoženapunitivišenegoštose očekivalo i dovesti do začepljenja aparata. Nakončišćenjaspremniktaloga kavenijeispravnopostavljen«A13». Izvucite sabirnicu kapljica «A17» i postavite spremnik taloga kave. TREPEREĆE Mljevenje je prefino te kava izlazi presporo ili uopće ne izlazi. Ponovite ispuštanje kave i okrećite gumb za podešavanje mljevenja «A2» «sl. 10» za jedan korak prema broju 7, dok mlin za kavu radi. Ako je, nakon što ste napravili najmanje 2 kave, isporuka još uvijek prespora, ponovite korekciju djelovanjem na gumb za podešava- nje za još jedan korak (vidi“9.3 Podešavanje mlina za kavu”). Ako problem i dalje postoji, okrenite ručicu pare «A19» u pol. I i ispustite malo vode iz cappuccinatora. Ako je prisutan filtar za omek- šavanje vode «C3» unutar kruga može doći do zračnog mjehura koji je blokirao doziranje. Ispustite malo vode iz cappuccinatora «A18» okretanjem ručice za paru/vruću vodu «A19» u pol. I, sve dok protok ne postane regularan «sl. 5». →
Stranica: 12
16 PRIKAZANI POKAZATELJ MOGUĆI UZROK RJEŠENJE TREPEREĆE Izabrana je funkcija "stavite mljevenu kavu", ali u lijevak «A6» nije stavljena mljevena kava. Stavite mljevenu kavu u lijevak ili isključite izabranu funkciju. TREPEREĆE Označuje da je potrebno izvršiti uklanjanje kamenca iz aparata. Potrebno je što prije izvršiti program za ukla- njanje kamenca opisan u pog.“14. Uklanjanje kamenca”. TREPEREĆE Upotrebljeno je previše kave. Odaberite blaži okus kave ili smanjite količinu mljevene kave. TREPEREĆE Nedostaju zrna kave. Napunite spremnika zrna «A7». Lijevak za mljevenu kavu «A6» je začepljen. Ispraznite lijevak kao što je opisano u stav. “13.8 Čišćenje lijevka za uvođenje mljevene kave”. TREPEREĆE Nakon čišćenja nije postavljen infuzer «A11». Postavite infuzer kao što je opisano u st.“13.9 Čišćenje infuzera”. Unutrašnjost aparata je vrlo prljava. Pažljivo očistite aparat kao što je opisano u stavku“13. Čišćenje”. Ako nakon čišćenja aparat još uvijek prikazuje poruku, obratite se servisnom centru. 17. RJEŠAVANJE PROBLEMA U nastavku su navedeni neki od mogućih kvarova. Ako se problem ne može riješiti na opisani način, obratite se tehničkoj podršci. PROBLEM MOGUĆI UZROK RJEŠENJE Kava nije vruća. Šalice nisu prethodno zagrijane. Zagrijte šalice tako što ćete ih isprati vrućom vodom (Napomena: može se koristiti funkcija vruća voda ili ispiranje). Infuzer «A11» se ohladio jer je prošlo 2/3 mi- nuta od zadnje kave. Prije pripreme kave zagrijte infuzer pritiskom na tipku «B5». Postavljena temperatura kave je niska. Postavite u izborniku višu temperaturu kave (vidi pog.“9.4 Podešavanje temperature”). →
Stranica: 13
17 PROBLEM MOGUĆI UZROK RJEŠENJE Kavajeslabaiimamalopjene. Mljevena kava je previše gruba. Okrenite gumb za podešavanje mljevenja «A2» u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok mlin za kavu radi «sl. 8». Nastavite korak po korak dok ne dobijete zadovoljavajuću op- skrbu. Učinak je vidljiv tek nakon napravljene 2 kave (vidi stav. “9.3 Podešavanje mlina za kavu”). Kava nije odgovarajuća. Koristite samo mljevenu kavu za uređaje za espresso kavu. Kava izlazi presporo ili u kapljicama. Mljevena kava je previše fina. Okrenitegumbzapodešavanjemljevenja«A2» usmjerukazaljkenasatudokmlinzakavuradi «sl. 8». Nastavite korak po korak dok ne dobi- jete zadovoljavajuću opskrbu. Učinak je vidljiv tek nakon napravljene 2 kave (vidi stav. “9.3 Podešavanje mlina za kavu”). Kava ne izlazi iz jednog ili oba kljuna mlaznice. Mlaznice su začepljene. Očistite mlaznice «A12» čačkalicom. Mlijeko ima velike mjehure Mlijekonijedovoljnohladnoilinijedjelomično obrano. Preporuča se uporaba obranog ili djelomice obranog mlijeka na temperaturi iz hladnjaka (oko 5 °C). Ako nije postignut željeni rezultat, pokušajte promijeniti marku mlijeka. Mlijeko nije emulgirano Cappuccinator «A18» je prljav. Provedite čišćenje kako je navedeno u stav. “11.1 Čišćenje cappuccinatora nakon uporabe”. Tijekom uporabe se prekida ispuštanje pare Sigurnosni uređaj prekida ispuštanje kave po- slije 3 minute. Pričekajte nekoliko minuta, a zatim ponovno aktivirajte funkciju pare. Na kraju uklanjanja kamenca, aparatzahtijevatrećeispiranje Za vrijeme dva ciklusa ispiranja, spremnik nije napunjen do MAX razine. Nastavite prema zahtjevu uređaja, ali najprije ispraznite sabirnicu kapljica «A14», kako biste spriječili prelijevanje vode. Aparat se ne uključuje Utikač nije spojen na utičnicu. Priključite utikač u utičnicu. Samo u modela gdje je to predviđeno, provje- rite je li glavna sklopka «A8» uključena. Postavite glavnu sklopku u položaj I «sl. 1».
Robna marka:
DeLonghi
Proizvod:
Kafe aparati
Naziv/model:
Magnifica S ECAM 22.110.SB
Vrsta datoteke:
PDF
Dostupni jezici:
Hrvatski