ZenWiFi Pro XT12 מדריך
Asus ZenWiFi Pro XT12 מדריך

מדריך למשתמש עבור Asus ZenWiFi Pro XT12 ב אנגלית. למדריך PDF זה יש 289 דפים.

PDF 289 1.1mb

צפה במדריך של ה Asus ZenWiFi Pro XT12 לְהַלָן. ניתן לצפות בכל המדריכים ב-ManualsCat.com בחינם לחלוטין. על ידי שימוש בלחצן 'בחר שפה', תוכלו לבחור את השפה של המדריך שברצונכם להציג.

MANUALSCAT | HE

שאלות ותשובות

יש לכם שאלה לגבי Asus ZenWiFi Pro XT12 אבל לא מצליחים למצוא את התשובה במדריך למשתמש? אולי המשתמשים של ManualsCat.com יכולים לעזור לך לענות על השאלה שלך. על ידי מילוי הטופס להלן, השאלה שלך תופיע מתחת למדריך של Asus ZenWiFi Pro XT12. אנא ודאו שאתם מתאר את הקושי שלכם עם Asus ZenWiFi Pro XT12 הכי מדויק שאתם יכולים. ככל שהשאלה שלך מדוייקת יותר, כך הסיכוי לקבל תשובה מהירה ממשתמש אחר גבוה יותר. יישלח אליך אוטומטית דואר אלקטרוני כדי להודיע לך כאשר מישהו הגיב לשאלתך.

שאל שאלה על Asus ZenWiFi Pro XT12

עמוד: 1
102 ‫עברית‬ .‫הפעלה‬ ‫מתג‬ ‫על‬ ‫ולחץ‬ DC-IN ‫ליציאה‬ ‫הכוח‬ ‫ספק‬ ‫את‬ ‫חבר‬ 1 .‫מוכנה‬ ‫תהיה‬ ‫החומרה‬ ‫כאשר‬ ‫תידלק‬ ‫ההפעלה‬ ‫חיווי‬ ‫נורית‬ 2 ‫החומרה‬ ‫על‬ ‫הסברים‬ ‫ויציאות‬ ‫לחצנים‬ ‫על‬ ‫הסברים‬ 2.5G/1G ‫אלחוטית‬ ‫לרשת‬ ‫יציאה‬ .‫רשת‬ ‫כבל‬ ‫באמצעות‬ ‫זו‬ ‫ליציאה‬ ‫האופטי‬ ‫המודם‬ ‫את‬ ‫חבר‬ LAN 1-2 ‫יציאות‬ .‫רשת‬ ‫כבל‬ ‫באמצעות‬ LAN ‫ליציאת‬ ‫המחשב‬ ‫את‬ ‫חבר‬ LAN 2.5G/1G ‫יציאה‬ .‫רשת‬ ‫כבל‬ ‫באמצעות‬ LAN 2.5G/1G ‫ליציאת‬ ‫המחשב‬ ‫את‬ ‫חבר‬ )DC( ‫כוח‬ ‫ספק‬ 2.37A ‫מרבי‬ ‫זרם‬ ‫עם‬ DC) ‎ +19V ‫ישר‬ ‫מתח‬ ‫מוצא‬ 2.31A ‫מרבי‬ ‫זרם‬ ‫עם‬ DC) ‎ +19.5V ‫ישר‬ ‫מתח‬ ‫מוצא‬ ‫פעולה‬ ‫טמפרטורת‬ 40o C~0 ‫אחסון‬ 70o C~0 ‫בהפעלה‬ ‫לחות‬ 90%~50 ‫אחסון‬ 90%~20 :‫מפרט‬ LAN 1-2 ‫יציאות‬ LAN ‫יציאה‬ 2.5G/1G ‫אל‬ ‫לרשת‬ ‫יציאה‬ ‫־‬ 2.5G/1G ‫חוטית‬ WPS ‫לחצן‬ ‫איפוס‬ ‫לחצן‬ ‫הפעלה‬ ‫מתג‬ DCIN ‫יציאת‬ (DC) U19133_ZenWiFi_Pro_XT12_1PK_Booklet_QSG.indb 102 U19133_ZenWiFi_Pro_XT12_1PK_Booklet_QSG.indb 102 10/26/2021 4:50:17 PM 10/26/2021 4:50:17 PM
עמוד: 2
103 ‫עברית‬ ‫ההגדרה‬ ‫לפני‬ ‫עצמאי‬ ‫נתב‬ ‫של‬ ‫להגדרה‬ ‫הכנה‬ 01 ‫אחד‬ ‫נתב‬ ‫הגדרת‬ AiMesh WiFi ‫מערכת‬ ‫להגדרת‬ ‫הכנה‬ 02 .AiMesh-‫ב‬ ‫שתומכים‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ASUS ‫נתבי‬ ‫שני‬ ‫הכן‬ 1 .AiMesh ‫כצומת‬ ‫אחר‬ ‫ונתב‬ ,AiMeshr ‫כנתב‬ ‫אחד‬ ‫הקצאת‬ 2 ‫נתב‬ ‫בתור‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהים‬ ‫המפרטים‬ ‫בעל‬ ‫בנתב‬ ‫להשתמש‬ ‫ממליצים‬ ‫אנו‬ ,AiMesh ‫נתבי‬ ‫מספר‬ ‫ברשותך‬ ‫אם‬** .AiMesh ‫צומתי‬ ‫בתור‬ ‫ובאחרים‬ AiMesh .AiMesh ‫להגדרת‬ ‫שלבים‬ ‫אל‬ ‫עבור‬ 3 AiMesh ‫רכיבת‬ AiMesh ‫נתב‬ AiMesh ‫הגדרת‬ ‫שלבי‬ .‫אחד‬ ‫נתב‬ ‫להגדרת‬ ‫שלבים‬ ‫אל‬ ‫עבור‬ 1 U19133_ZenWiFi_Pro_XT12_1PK_Booklet_QSG.indb 103 U19133_ZenWiFi_Pro_XT12_1PK_Booklet_QSG.indb 103 10/26/2021 4:50:17 PM 10/26/2021 4:50:17 PM
עמוד: 3
104 ‫עברית‬ ‫אחד‬ ‫נתב‬ ‫להגדרת‬ ‫שלבים‬ ‫המודם‬ ‫הכנת‬ 01 .‫הסוללה‬ ‫את‬ ‫הוצא‬ ,‫גיבוי‬ ‫סוללת‬ ‫יש‬ ‫למודם‬ ‫אם‬ .DSL/‫הכבלים‬ ‫מודם‬ ‫של‬ ‫החשמל‬ ‫כבל‬ ‫את‬ ‫נתק‬ 1 ‫לחיבור‬ DSL-‫ב‬ ‫משתמש‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ /‫המשתמש‬ ‫לשם‬ ‫תזדקק‬ ,‫לאינטרנט‬ ‫כדי‬ )ISP( ‫האינטרנט‬ ‫מספק‬ ‫סיסמה‬ .‫כהלכה‬ ‫הנתב‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫הרשת‬ ‫בכבל‬ ‫לנתב‬ ‫המודם‬ ‫את‬ ‫ חבר‬2 .‫המצורף‬ ‫המודם‬ ‫את‬ ‫חבר‬ .‫המודם‬ ‫את‬ ‫ הדלק‬3 .‫אותו‬ ‫והדלק‬ ‫לחשמל‬ ‫המודם‬ ‫גב‬ U19133_ZenWiFi_Pro_XT12_1PK_Booklet_QSG.indb 104 U19133_ZenWiFi_Pro_XT12_1PK_Booklet_QSG.indb 104 10/26/2021 4:50:18 PM 10/26/2021 4:50:18 PM
עמוד: 4
105 ‫עברית‬ .‫פעיל‬ ‫שהחיבור‬ ‫לוודא‬ ‫כדי‬ ‫המודם‬ ‫נוריות‬ ‫את‬ ‫בדוק‬ 4 ‫המודם‬ ‫חזית‬ ‫המכשיר‬ ‫חיבור‬ 02 .‫הנתב‬ ‫את‬ ‫הדלק‬ 1 .‫הנתב‬ ‫שבגב‬ ‫כיבוי‬/‫ההדלקה‬ ‫לחצן‬ ‫על‬ ‫ולחץ‬ ‫אותם‬ ‫ חבר‬ ‫לציין‬ ‫כדי‬ ‫קבוע‬ ‫בכחול‬ ‫דולקת‬ ‫שהנורית‬ ‫ ודא‬2 .‫להגדרה‬ ‫מוכן‬ ‫החומרה‬ ‫שחיבור‬ ‫באמצעות‬ ‫לנתב‬ ‫המחשב‬ ‫את‬ ‫חבר‬ ]‫ [אינטרנט‬3 .‫נוסף‬ ‫רשת‬ ‫כבל‬ ‫בטאבלט‬ ‫או‬ ‫בטלפון‬ ‫השתמש‬ ‫או‬ ]‫ [אפליקציה‬ ASUS ‫באמצעות‬ ‫ההגדרה‬ ‫תהליך‬ ‫להשלמת‬ .Router App U19133_ZenWiFi_Pro_XT12_1PK_Booklet_QSG.indb 105 U19133_ZenWiFi_Pro_XT12_1PK_Booklet_QSG.indb 105 10/26/2021 4:50:18 PM 10/26/2021 4:50:18 PM
עמוד: 5
106 ‫עברית‬ ‫והתחברות‬ ‫כניסה‬ 03 .‫אינטרנט‬ ‫דפדפן‬ ‫פתח‬ ]‫[אינטרנט‬ 1 ‫לכתובת‬ ‫נווט‬ ,‫לא‬ ‫אם‬ .)ASUS ‫של‬ ‫ההגדרה‬ ‫(אשף‬ ASUS Setup Wizard-‫ל‬ ‫ישירות‬ ‫ תועבר‬ .http://router.asus.com .‫ההגדרה‬ ‫תהליך‬ ‫להשלמת‬ ‫ההנחיות‬ ‫לפי‬ ‫ופעל‬ ASUS Router App ‫את‬ ‫פתח‬ ]‫[אפליקציה‬ AiMesh ‫הגדרת‬ ‫שלבי‬ ‫הכן‬ 01 .‫מהשני‬ ‫אחד‬ ‫מטרים‬ 3 ‫של‬ ‫במרחק‬ AiMesh ‫ורכיב‬ ‫נתב‬ ‫את‬ ‫מקם‬ ,‫ההגדרות‬ ‫קביעת‬ ‫במהלך‬ ‫יעלה‬ ‫שלא‬ ‫במרחק‬ ‫מטרים‬ 3‫על‬ AiMesh ‫רכיבת‬ AiMesh ‫נתב‬ AiMesh ‫רכיבת‬ 02 .AiMesh ‫מערכת‬ ‫להגדרות‬ ‫המתנה‬ ‫ובמצב‬ ‫פעיל‬ AiMesh ‫רכיבת‬ ‫את‬ ‫השאר‬ U19133_ZenWiFi_Pro_XT12_1PK_Booklet_QSG.indb 106 U19133_ZenWiFi_Pro_XT12_1PK_Booklet_QSG.indb 106 10/26/2021 4:50:18 PM 10/26/2021 4:50:18 PM
עמוד: 6
107 ‫עברית‬ AiMesh ‫נתב‬ 03 ‫שלבים‬ ‫בפרק‬ ‫עיין‬ ]‫ [אינטרנט‬1 ‫נתב‬ ‫לחיבור‬ ‫אחד‬ ‫נתב‬ ‫להגדרת‬ ‫ולאחר‬ ‫ולמודם‬ ‫למחשב‬ AiMesh .‫האינטרנט‬ ‫לממשק‬ ‫התחבר‬ ‫מכן‬ ,)‫רשת‬ ‫(מפת‬ Network Map ‫לדף‬ ‫ עבור‬2 ‫על‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ AiMesh ‫סמל‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫צומת‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫כדי‬ )‫(חיפוש‬ Search .AiMesh ‫זו‬ ‫פעולה‬ ,)‫(חיפוש‬Search ‫על‬ ‫ לחץ‬3 ‫צומת‬ ‫אחר‬ ‫אוטומטי‬ ‫חיפוש‬ ‫תפעיל‬ AiMesh-‫ה‬ ‫כשצומת‬ .AiMesh ‫להוסיפו‬ ‫כדי‬ ‫עליו‬ ‫לחץ‬ ,‫זה‬ ‫בדף‬ ‫מופיע‬ .AiMesh ‫למערכת‬ ‫צומתי‬ ‫מוצא‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ** .‫בעיות‬ ‫פתרון‬ ‫אל‬ ‫עבור‬ ,AiMesh Modem AiMesh router AiMesh node Logout/Reboot AiMesh Router U19133_ZenWiFi_Pro_XT12_1PK_Booklet_QSG.indb 107 U19133_ZenWiFi_Pro_XT12_1PK_Booklet_QSG.indb 107 10/26/2021 4:50:19 PM 10/26/2021 4:50:19 PM
עמוד: 7
108 ‫עברית‬ ASUS ROUTER ‫היישום‬ .‫שברשותך‬ ‫ים‬/‫הנתב‬ ‫את‬ ‫ולנהל‬ ‫להגדיר‬ ‫כדי‬ ASUS Router ‫החינמי‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הורד‬ ‫הודעה‬ ,‫הסנכרון‬ ‫השלמת‬ ‫ עם‬4 .‫מוצגת‬ Successfully added RT-ABCDE to your AiMesh system, it will take awhile to show up as connected in the AiMesh router list. OK ‫מוצגים‬ ‫שלהלן‬ ‫הדפים‬ !‫ ברכותינו‬5 ‫בהצלחה‬ ‫נוסף‬ AiMesh ‫כשצומת‬ .AiMesh ‫לרשת‬ Add AiMesh" ‫על‬ ‫ולחץ‬ ASUS Router App ‫באמצעות‬ ‫הקיים‬ ‫לנתב‬ ‫התחבר‬]‫[אפליקציה‬ .‫ההגדרה‬ ‫תהליך‬ ‫להשלמת‬ "Node U19133_ZenWiFi_Pro_XT12_1PK_Booklet_QSG.indb 108 U19133_ZenWiFi_Pro_XT12_1PK_Booklet_QSG.indb 108 10/26/2021 4:50:19 PM 10/26/2021 4:50:19 PM
עמוד: 8
109 ‫עברית‬ ‫בעיות‬ ‫פתרון‬ ‫את‬ ‫בדוק‬ ,‫נכשל‬ ‫שהסנכרון‬ ‫או‬ ,‫מקום‬ ‫בקרבת‬ AiMesh ‫רכיב‬ ‫לאתר‬ ‫הצליח‬ ‫לא‬ AiMesh ‫נתב‬ ‫אם‬ .‫שנית‬ ‫ונסה‬ ‫הבאים‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫בטווח‬ ‫נמצא‬ ‫שהוא‬ ‫ודא‬ .‫מתאים‬ ‫במרחק‬ ‫שיהיה‬ ‫כך‬ AiMesh ‫נתב‬ ‫אל‬ AiMesh ‫רכיב‬ ‫את‬ ‫ קרב‬a .AiMesh ‫מנתב‬ ‫מטרים‬ 3 .‫פועל‬ AiMesh ‫רכיב‬ b ‫מקום‬ ‫שינוי‬ .‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫בנקודה‬ AiMesh ‫נתב‬ ‫את‬ ‫מקם‬ ‫חזק‬ ‫אות‬ :‫לבן‬ ‫בצבע‬ ‫דולקת‬ ‫חלש‬ ‫אות‬ :‫צהוב‬ ‫בצבע‬ ‫דולקת‬ ‫אות‬ ‫אין‬ :‫אדום‬ ‫בצבע‬ ‫דולקת‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫הביצועים‬ ‫טלפונים‬ ‫כגון‬ ‫מהתקנים‬ ‫האחרים‬ ‫הנתבים‬ ‫את‬ ‫הרחק‬ ,‫למינימום‬ ‫ההפרעה‬ ‫ לצמצום‬ :‫הערות‬ .‫מיקרוגל‬ ‫ומכשירי‬ Bluetooth ‫התקני‬ ,‫אלחוטיים‬ .‫מרווח‬ ‫או‬ ‫פתוח‬ ‫באזור‬ ‫הנתבים‬ ‫את‬ ‫למקם‬ ‫מומלץ‬ ZenWiFi Pro XT12 ‫נורית‬ ‫חיווי‬ U19133_ZenWiFi_Pro_XT12_1PK_Booklet_QSG.indb 109 U19133_ZenWiFi_Pro_XT12_1PK_Booklet_QSG.indb 109 10/26/2021 4:50:19 PM 10/26/2021 4:50:19 PM
עמוד: 9
110 ‫עברית‬ ‫נפוצות‬ ‫שאלות‬ ‫נפוצות‬ ‫שאלות‬ :1‫ש‬ ?)AP( ‫גישה‬ ‫בנקודת‬ ‫תומך‬ AiMesh ‫נתב‬ ‫האם‬ ‫בכתובת‬ ‫בקר‬ .‫גישה‬ ‫נקודת‬ ‫במצב‬ ‫או‬ ‫נתב‬ ‫במצב‬ AiMesh ‫נתב‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫תוכל‬ .‫כן‬ :‫ת‬ Operation > )‫מערכת‬ ‫(ניהול‬ Administration ‫הדף‬ ‫אל‬ ‫ועבור‬ ,http://router.asus.com .)‫פעולה‬ ‫(מצב‬ Mode ‫נתבי‬ ‫בין‬ ‫קווי‬ ‫חיבור‬ ‫להגדיר‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬ AiMesh (‫אתרנט‬ ‫?)העברת‬ ‫למיקסום‬ AiMesh ‫וצומת‬ ‫נתב‬ ‫בין‬ ‫ואלחוטי‬ ‫קווי‬ ‫בחיבור‬ ‫תומכת‬ AiMesh ‫מערכת‬ .‫כן‬ :‫ת‬ ‫תדרים‬ ‫תחום‬ ‫לכל‬ ‫האלחוטי‬ ‫האות‬ ‫עוצמת‬ ‫את‬ ‫מנתחת‬ AiMesh.‫והיציבות‬ ‫ההעברה‬ ‫מהירות‬ ‫חיבור‬ ‫לשדרת‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הפתרון‬ ‫הוא‬ ‫קווי‬ ‫או‬ ‫אלחוטי‬ ‫חיבור‬ ‫אם‬ ‫אוטומטית‬ ‫וקובעת‬ ,‫זמין‬ .‫נתבים‬ ‫בין‬ .WiFi ‫באמצעות‬ AiMesh ‫וצומת‬ ‫נתב‬ ‫בין‬ ‫חיבור‬ ‫ראשית‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫ההגדרה‬ ‫שלבי‬ ‫לפי‬ ‫פעל‬ 1 ‫כבל‬ ‫את‬ ‫העבר‬ .‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הכיסוי‬ ‫לקבלת‬ ‫ביותר‬ ‫המתאימים‬ ‫במקומות‬ ‫הנתב‬ ‫את‬ ‫ הצב‬2 .AiMesh ‫צומת‬ ‫של‬ WAN-‫ה‬ ‫לחיבור‬ AiMesh ‫לנתב‬ ‫ש‬ LAN-‫ה‬ ‫מחיבור‬ ‫האתרנט‬ .‫אלחוטי‬ ‫או‬ ‫קווי‬ ,‫נתונים‬ ‫לשידור‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הנתיב‬ ‫את‬ ‫אוטומטית‬ ‫תבחר‬ AiMesh ‫ מערכת‬3 :2‫ש‬ Modem LAN-WAN U19133_ZenWiFi_Pro_XT12_1PK_Booklet_QSG.indb 110 U19133_ZenWiFi_Pro_XT12_1PK_Booklet_QSG.indb 110 10/26/2021 4:50:19 PM 10/26/2021 4:50:19 PM
מותג:
Asus
מוצר:
נתבים
מודל/שם:
ZenWiFi Pro XT12
סוג קובץ:
PDF
שפות זמינות:
אנגלית, צָרְפָתִית, אִיטַלְקִית, סלובני, קרואטית, עִברִית