ZenWiFi AX XT8 מדריך
Asus ZenWiFi AX XT8 מדריך

מדריך למשתמש עבור Asus ZenWiFi AX XT8 ב אנגלית. למדריך PDF זה יש 176 דפים.

PDF 176 1.1mb

צפה במדריך של ה Asus ZenWiFi AX XT8 לְהַלָן. ניתן לצפות בכל המדריכים ב-ManualsCat.com בחינם לחלוטין. על ידי שימוש בלחצן 'בחר שפה', תוכלו לבחור את השפה של המדריך שברצונכם להציג.

MANUALSCAT | HE

שאלות ותשובות

יש לכם שאלה לגבי Asus ZenWiFi AX XT8 אבל לא מצליחים למצוא את התשובה במדריך למשתמש? אולי המשתמשים של ManualsCat.com יכולים לעזור לך לענות על השאלה שלך. על ידי מילוי הטופס להלן, השאלה שלך תופיע מתחת למדריך של Asus ZenWiFi AX XT8. אנא ודאו שאתם מתאר את הקושי שלכם עם Asus ZenWiFi AX XT8 הכי מדויק שאתם יכולים. ככל שהשאלה שלך מדוייקת יותר, כך הסיכוי לקבל תשובה מהירה ממשתמש אחר גבוה יותר. יישלח אליך אוטומטית דואר אלקטרוני כדי להודיע לך כאשר מישהו הגיב לשאלתך.

שאל שאלה על Asus ZenWiFi AX XT8

עמוד: 1
58 .‫ההפעלה‬ ‫לחצן‬ ‫על‬ ‫ולחץ‬ DC-IN ‫ליציאה‬ ‫הכוח‬ ‫ספק‬ ‫את‬ ‫חבר‬ 1  .‫מוכנה‬ ‫תהיה‬ ‫החומרה‬ ‫כאשר‬ ‫תידלק‬ ‫ההפעלה‬ ‫חיווי‬ ‫נורית‬ 2 ‫החומרה‬ ‫על‬ ‫הסברים‬ ‫ויציאות‬ ‫לחצנים‬ ‫על‬ ‫הסברים‬ 2.5G/1G ‫אלחוטית‬ ‫לרשת‬ ‫יציאה‬ .‫רשת‬ ‫כבל‬ ‫באמצעות‬ ‫זו‬ ‫ליציאה‬ ‫האופטי‬ ‫המודם‬ ‫את‬ ‫חבר‬ LAN 1-3 ‫יציאות‬ .‫רשת‬ ‫כבל‬ ‫באמצעות‬ LAN ‫ליציאת‬ ‫המחשב‬ ‫את‬ ‫חבר‬ ‫הפעלה‬ ‫לחצן‬ DC-IN ‫יציאת‬ ‫אל‬ ‫לרשת‬ ‫יציאה‬ ‫־‬ 2.5G/1G ‫חוטית‬ LAN 1-3 ‫יציאות‬ USB 3.0/2.0 ‫יציאת‬ )DC( ‫כוח‬ ‫ספק‬ 1.75A ‫מרבי‬ ‫זרם‬ ‫עם‬ DC) ‎ +19V( ‫ישר‬ ‫מתח‬ ‫מוצא‬ ‫פעולה‬ ‫טמפרטורת‬ 40o C~0 ‫אחסון‬ 70o C~0 ‫בהפעלה‬ ‫לחות‬ 90%~50 ‫אחסון‬ 90%~20 :‫מפרט‬ ‫עברית‬
עמוד: 2
59 AiMesh Wi-Fi ‫מערכת‬ ‫להגדרת‬ ‫הכנה‬ ‫הגדרות‬ ‫ביצוע‬ ‫לפני‬ .‫שניהם‬ ‫את‬ ‫והפעל‬ ,ZenWiFi XT8 ‫שני‬ ‫אתר‬ 1  ‫התקן‬ .‫רשת‬ ‫כבל‬ ‫באמצעות‬ ZenWiFi XT8-‫מה‬ ‫אחד‬ ‫של‬ WAN ‫ליציאת‬ ‫האופטי‬ ‫המודם‬ ‫את‬ ‫ חבר‬ 2  .AiMesh ‫רכיב‬ ‫יהיה‬ ‫השני‬ ZenWiFi XT8-‫ה‬ ‫והתקן‬ ,AiMesh ‫כנתב‬ ‫ישמש‬ ZenWiFi XT8 .‫להגדרות‬ ‫מוכן‬ ZenWiFi XT8-‫ש‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫כחיווי‬ ‫כחול‬ ‫בצבע‬ ‫תדלוק‬ ‫הנורית‬ 3  AiMesh ‫הגדרת‬ ‫שלבי‬ AiMesh ‫נתב‬ AiMesh ‫רכיבת‬ ASUS ROUTER ‫היישום‬ .‫שברשותך‬ ‫ים‬/‫הנתב‬ ‫את‬ ‫ולנהל‬ ‫להגדיר‬ ‫כדי‬ ASUS Router ‫החינמי‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הורד‬ ‫עברית‬
עמוד: 3
60 AiMesh ‫הגדרת‬ ‫שלבי‬ ‫הכן‬ 01 .‫מהשני‬ ‫אחד‬ ‫מטרים‬ 1-3 ‫של‬ ‫במרחק‬ AiMesh ‫ורכיב‬ ‫נתב‬ ‫את‬ ‫מקם‬ ,‫ההגדרות‬ ‫קביעת‬ ‫במהלך‬ AiMesh ‫רכיבת‬ 02 .AiMesh ‫מערכת‬ ‫להגדרות‬ ‫המתנה‬ ‫ובמצב‬ ‫פעיל‬ AiMesh ‫רכיבת‬ ‫את‬ ‫השאר‬ .‫בטלפון‬ Bluetooth ‫תקשורת‬ ‫אפשר‬ ‫את‬ ‫לסיים‬ ‫כדי‬ ‫המוצגות‬ ‫ההוראות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫פעל‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ASUS Router ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ .AiMesh ‫הגדרת‬ Bluetooth‎‫אפשור‬ ASUS Router ‫היישום‬ ‫הפעלת‬ 03 04 ‫יעלה‬ ‫שלא‬ ‫במרחק‬ ‫מטרים‬ 1-3‫על‬ AiMesh ‫נתב‬ AiMesh ‫רכיבת‬ ,‫אלחוטית‬ ‫רשת‬ ‫באמצעות‬ AiMesh ‫של‬ ‫ולרשת‬ ‫לראוטר‬ ‫ כשמתחברים‬ :‫הערות‬ ‫לרשת‬ ‫כיציאה‬ AiMesh ‫של‬ ‫אלחוטית‬ ‫לרשת‬ ‫ביציאה‬ ‫להשתמש‬ ‫אפשר‬ .2.5G ‫של‬ ‫מקסימלית‬ ‫העברה‬ ‫מהירות‬ ‫עם‬ ‫קווית‬ ‫עברית‬
עמוד: 4
61 ‫בעיות‬ ‫פתרון‬ ‫את‬ ‫בדוק‬ ,‫נכשל‬ ‫שהסנכרון‬ ‫או‬ ,‫מקום‬ ‫בקרבת‬ AiMesh ‫רכיב‬ ‫לאתר‬ ‫הצליח‬ ‫לא‬ AiMesh ‫נתב‬ ‫אם‬ .‫שנית‬ ‫ונסה‬ ‫הבאים‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫בטווח‬ ‫נמצא‬ ‫שהוא‬ ‫ודא‬ .‫מתאים‬ ‫במרחק‬ ‫שיהיה‬ ‫כך‬ AiMesh ‫נתב‬ ‫אל‬ AiMesh ‫רכיב‬ ‫את‬ ‫ קרב‬ a  .AiMesh ‫מנתב‬ ‫מטרים‬ 1-3 .‫פועל‬ AiMesh ‫רכיב‬ b ‫מקום‬ ‫שינוי‬ .‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫בנקודה‬ AiMesh ‫נתב‬ ‫את‬ ‫מקם‬ ‫חזק‬ ‫אות‬ :‫לבן‬ ‫בצבע‬ ‫דולקת‬ ‫חלש‬ ‫אות‬ :‫צהוב‬ ‫בצבע‬ ‫דולקת‬ ‫אות‬ ‫אין‬ :‫אדום‬ ‫בצבע‬ ‫דולקת‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫הביצועים‬ ‫טלפונים‬ ‫כגון‬ ‫מהתקנים‬ ‫האחרים‬ ‫הנתבים‬ ‫את‬ ‫הרחק‬ ,‫למינימום‬ ‫ההפרעה‬ ‫ לצמצום‬ :‫הערות‬ .‫מיקרוגל‬ ‫ומכשירי‬ Bluetooth ‫התקני‬ ,‫אלחוטיים‬ .‫מרווח‬ ‫או‬ ‫פתוח‬ ‫באזור‬ ‫הנתבים‬ ‫את‬ ‫למקם‬ ‫מומלץ‬ ZenWiFi XT8 ‫נורית‬ ‫חיווי‬ ‫עברית‬
עמוד: 5
62 ‫נפוצות‬ ‫שאלות‬ ‫נפוצות‬ ‫שאלות‬ :‫ש‬ ?)AP( ‫גישה‬ ‫בנקודת‬ ‫תומך‬ AiMesh ‫נתב‬ ‫האם‬ ‫בכתובת‬ ‫בקר‬ .‫גישה‬ ‫נקודת‬ ‫במצב‬ ‫או‬ ‫נתב‬ ‫במצב‬ AiMesh ‫נתב‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫תוכל‬ .‫כן‬ :‫ת‬ Operation > )‫מערכת‬ ‫(ניהול‬ Administration ‫הדף‬ ‫אל‬ ‫ועבור‬ ,http://router.asus.com .)‫פעולה‬ ‫(מצב‬ Mode ‫נתבי‬ ‫בין‬ ‫קווי‬ ‫חיבור‬ ‫להגדיר‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬ AiMesh (‫אתרנט‬ ‫?)העברת‬ ‫למיקסום‬ AiMesh ‫וצומת‬ ‫נתב‬ ‫בין‬ ‫ואלחוטי‬ ‫קווי‬ ‫בחיבור‬ ‫תומכת‬ AiMesh ‫מערכת‬ .‫כן‬ :‫ת‬ ‫תדרים‬ ‫תחום‬ ‫לכל‬ ‫האלחוטי‬ ‫האות‬ ‫עוצמת‬ ‫את‬ ‫מנתחת‬ AiMesh.‫והיציבות‬ ‫ההעברה‬ ‫מהירות‬ ‫בין‬ ‫חיבור‬ ‫לשדרת‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הפתרון‬ ‫הוא‬ ‫קווי‬ ‫או‬ ‫אלחוטי‬ ‫חיבור‬ ‫אם‬ ‫אוטומטית‬ ‫וקובעת‬ ,‫זמין‬ .‫נתבים‬ .Wi-Fi ‫באמצעות‬ AiMesh ‫וצומת‬ ‫נתב‬ ‫בין‬ ‫חיבור‬ ‫ראשית‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫ההגדרה‬ ‫שלבי‬ ‫לפי‬ ‫פעל‬ 1 ‫כבל‬ ‫את‬ ‫העבר‬ .‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הכיסוי‬ ‫לקבלת‬ ‫ביותר‬ ‫המתאימים‬ ‫במקומות‬ ‫הנתב‬ ‫את‬ ‫ הצב‬2 .AiMesh ‫צומת‬ ‫של‬ WAN-‫ה‬ ‫לחיבור‬ AiMesh ‫לנתב‬ ‫ש‬ LAN-‫ה‬ ‫מחיבור‬ ‫האתרנט‬ .‫אלחוטי‬ ‫או‬ ‫קווי‬ ,‫נתונים‬ ‫לשידור‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הנתיב‬ ‫את‬ ‫אוטומטית‬ ‫תבחר‬ AiMesh ‫ מערכת‬3 :‫ש‬ LAN-WAN Modem ‫עברית‬
מותג:
Asus
מוצר:
נתבים
מודל/שם:
ZenWiFi AX XT8
סוג קובץ:
PDF
שפות זמינות:
אנגלית, צָרְפָתִית, ספרדית, אִיטַלְקִית, פורטוגזית, רומנית, סלובקאק, יווני, קרואטית, בולגרית, עִברִית