RT-AX55 מדריך
Asus RT-AX55 מדריך

מדריך למשתמש עבור Asus RT-AX55 ב הוֹלַנדִי. למדריך PDF זה יש 204 דפים.

PDF 204 1.1mb

צפה במדריך של ה Asus RT-AX55 לְהַלָן. ניתן לצפות בכל המדריכים ב-ManualsCat.com בחינם לחלוטין. על ידי שימוש בלחצן 'בחר שפה', תוכלו לבחור את השפה של המדריך שברצונכם להציג.

MANUALSCAT | HE

שאלות ותשובות

יש לכם שאלה לגבי Asus RT-AX55 אבל לא מצליחים למצוא את התשובה במדריך למשתמש? אולי המשתמשים של ManualsCat.com יכולים לעזור לך לענות על השאלה שלך. על ידי מילוי הטופס להלן, השאלה שלך תופיע מתחת למדריך של Asus RT-AX55. אנא ודאו שאתם מתאר את הקושי שלכם עם Asus RT-AX55 הכי מדויק שאתם יכולים. ככל שהשאלה שלך מדוייקת יותר, כך הסיכוי לקבל תשובה מהירה ממשתמש אחר גבוה יותר. יישלח אליך אוטומטית דואר אלקטרוני כדי להודיע לך כאשר מישהו הגיב לשאלתך.

שאל שאלה על Asus RT-AX55

עמוד: 1
165 ‫עברית‬ ‫עברית‬ WPS ‫לחצן‬ 5GHz ‫נורית‬ ‫הפעלה‬ ‫לחצן‬ 2.4GHz ‫נורית‬ )DC( ‫לחשמל‬ ‫חיבור‬ LAN 1~4 ‫נוריות‬ )‫(אינטרנט‬ ‫אלחוטית‬ ‫רשת‬ ‫יציאת‬ ‫אלחוטית‬ ‫רשת‬ ‫נורית‬ )‫(אינטרנט‬ LAN 1~4 ‫יציאות‬ ‫הפעלה‬ ‫נורית‬ ‫איפוס‬ ‫לחצן‬ ‫האריזה‬ ‫תכולת‬ ‫האריזה‬ ‫תכולת‬ ‫הנתב‬ ‫על‬ ‫מהיר‬ ‫מבט‬ ‫הנתב‬ ‫על‬ ‫מהיר‬ ‫מבט‬ )AC( ‫חליפין‬ ‫זרם‬ ‫מתאם‬ RT-AX55 ‫אלחוטי‬ ‫נתב‬ ‫למשתמש‬ ‫מקוצר‬ ‫מדריך‬ )RJ-45( ‫רשת‬ ‫כבל‬
עמוד: 2
166 ‫עברית‬ ‫עברית‬ ‫הנתב‬ ‫מיקום‬ ‫הנתב‬ ‫מיקום‬ ‫והמכשירים‬ ‫האלחוטי‬ ‫הנתב‬ ‫בין‬ ‫אלחוטי‬ ‫אות‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫השידור‬ ‫לקבלת‬ :‫הקפד‬ ,‫אליו‬ ‫המחוברים‬ ‫הכיסוי‬ ‫לקבלת‬ ‫מרכזי‬ ‫במקום‬ ‫האלחוטי‬ ‫הנתב‬ ‫את‬ ‫ הנח‬ • ‫לרשת‬ ‫המחוברים‬ ‫המכשירים‬ ‫עבור‬ ‫המרבי‬ ‫האלחוטי‬ .‫האלחוטית‬ .‫ישיר‬ ‫שמש‬ ‫ומאור‬ ‫מתכתיים‬ ‫מעצמים‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫הרחק‬ • 802.11g ‫בתקן‬ Wi-Fi ‫בעלי‬ ‫ממכשירים‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫ הרחק‬ • ‫שפועלים‬ ‫המחשב‬ ‫של‬ ‫היקפיים‬ ‫אביזרים‬ ,‫בלבד‬ 20MHz ‫או‬ ,‫אלחוטיים‬ ‫טלפונים‬ ,Bluetooth ‫התקני‬ ,2.4GHz ‫בתדר‬ ,‫פלואורסנט‬ ‫נורות‬ ,‫מאומצת‬ ‫לעבודה‬ ‫מנועים‬ ,‫שנאים‬ ‫הפרעה‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ,‫אחר‬ ‫תעשייתי‬ ‫וציוד‬ ‫מקררים‬ ,‫מיקרוגלים‬ .‫האותות‬ ‫של‬ ‫איבוד‬ ‫או‬ ‫הקושחה‬ ‫לגרסת‬ ‫הקושחה‬ ‫גרסת‬ ‫את‬ ‫ולעדכן‬ ‫להקפיד‬ ‫ יש‬ • http:// ‫בכתובת‬ ASUS ‫של‬ ‫באתר‬ ‫בקר‬ .‫ביותר‬ ‫העדכנית‬ .‫ביותר‬ ‫החדשים‬ ‫הקושחה‬ ‫עדכוני‬ ‫לקבלת‬ www.asus.com ‫ארבע‬ ‫את‬ ‫כוון‬ ,‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫האלחוטי‬ ‫האות‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫ כדי‬ • .‫שלהלן‬ ‫באיור‬ ‫המוצג‬ ‫באופן‬ ,‫לנתב‬ ‫המחוברות‬ ‫האנטנות‬ 90° 45° 45° ‫תורעה‬: ‫להזיק‬ ‫עלול‬ ‫אחרים‬ ‫במתאמים‬ ‫שימוש‬ .‫המוצר‬ ‫לאריזת‬ ‫שצורף‬ ‫במתאם‬ ‫רק‬ ‫השתמש‬ • .‫למכשיר‬ :‫מפרטים‬ • DC ‫חשמל‬ ‫מתאם‬ 1A ‫מרבי‬ ‫זרם‬ ‫עם‬ ‎+12V :DC ‫הספק‬ ‫הפעלה‬ ‫בזמן‬ ‫טמפרטורה‬ ‎0~40o C‎ ‫אחסון‬ ‎0~70o C‎ ‫הפעלה‬ ‫בזמן‬ ‫לחות‬ ‎50%~90%‎ ‫אחסון‬ ‎20%~90%‎
עמוד: 3
167 ‫עברית‬ ‫עברית‬ .‫אותה‬ ‫הוצא‬ ,‫גיבוי‬ ‫סוללת‬ ‫יש‬ ‫אם‬ .‫כבל‬/DSL - ‫ה‬ ‫ממודם‬ ‫החשמל‬ ‫את‬ ‫נתק‬.1 ‫חיבור‬ ‫בתצורת‬ ‫משתמשים‬ ‫אם‬ :‫הערה‬ ‫בשם‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ,‫לאינטרנט‬ DSL ‫האינטרנט‬ ‫חיבור‬ ‫של‬ ‫והסיסמה‬ ‫המשתמש‬ ‫ניתן‬ ‫המידע‬ ‫את‬ .‫הנתב‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫כדי‬ .‫שלך‬ ‫האינטרנט‬ ‫מספקית‬ ‫לקבל‬ ‫הרשת‬ ‫כבל‬ ‫באמצעות‬ ‫הנתב‬ ‫אל‬ ‫המודם‬ ‫את‬ ‫חבר‬.2 .‫המצורף‬ .‫כבל‬/DSL ‫ה‬ ‫מודם‬ ‫את‬ ‫הדלק‬ .3 ‫דולקות‬ ‫כבל‬/DSL ‫המודם‬ ‫של‬ ‫החיווי‬ ‫שנוריות‬ ‫בדוק‬.4 .‫תקין‬ ‫שהחיבור‬ ‫לוודא‬ ‫כדי‬ Unplug ‫הנתב‬ ‫הגדרת‬ ‫הנתב‬ ‫הגדרת‬ .‫אלחוטי‬ ‫באופן‬ ‫או‬ ‫רשת‬ ‫כבל‬ ‫באמצעות‬ ‫הנתב‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫אפשר‬ ‫רשת‬ ‫כבל‬ ‫באמצעות‬ ‫הנתב‬ ‫הגדרת‬ .‫א‬ ‫מהמחשב‬ ‫הרשת‬ ‫כבל‬ ‫את‬ ‫חבר‬ .‫אותו‬ ‫והדלק‬ ‫החשמל‬ ‫לשקע‬ ‫הנתב‬ ‫את‬ ‫חבר‬.1 .‫בנתב‬ )LAN( ‫קוית‬ ‫רשת‬ ‫ליציאת‬ ‫המודם‬ ‫הכנת‬ ‫המודם‬ ‫הכנת‬
עמוד: 4
168 ‫עברית‬ ‫עברית‬ ‫אם‬ .‫חדש‬ ‫דפדפן‬ ‫חלון‬ ‫תפתח‬ ‫כאשר‬ ‫אוטומטית‬ ‫ייפתח‬ GUI – ‫ה‬ ‫ממשק‬.2 http://router.asus.com ‫לאתר‬ ‫היכנס‬ ,‫אוטומטית‬ ‫נפתח‬ ‫לא‬ ‫הממשק‬ .‫הרשאה‬ ‫ללא‬ ‫גישה‬ ‫מפני‬ ‫עליו‬ ‫להגן‬ ‫כדי‬ ‫הנתב‬ ‫של‬ ‫הסיסמה‬ ‫את‬ ‫הגדר‬ .3 RT-AX55 Wall Power Outlet Modem LINE LAN RESET PWR Laptop Power WAN LAN a d c b Laptop Tablet Smart phone RT-AX55 Wall Power Outlet Modem LINE LAN RESET PWR Power WAN a c b ‫אלחוטי‬ ‫באופן‬ ‫הנתב‬ ‫הגדרת‬ .‫ב‬ .‫אותו‬ ‫והדלק‬ ‫החשמל‬ ‫לשקע‬ ‫הנתב‬ ‫את‬ ‫חבר‬ .1
עמוד: 5
169 ‫עברית‬ ‫עברית‬ ‫כדי‬ .‫הנתב‬ ‫בגב‬ ‫הנמצאת‬ ‫במדבקה‬ ‫המופיע‬ )SSID( ‫השם‬ ‫עם‬ ‫לרשת‬ ‫התחבר‬.2 .‫סיסמה‬ ‫ובחר‬ ‫ייחודי‬ ‫לשם‬ ‫הרשת‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫שנה‬ ,‫הרשת‬ ‫אבטחת‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ASUS router ‫בכתובת‬ ‫האחרונות‬ ‫הספרות‬ ‫שתי‬ ‫הן‬ XX * ‫אותן‬ ‫למצוא‬ ‫אפשר‬ .‫רשת‬ ‫של‬ MAC-‫ה‬ .‫הנתב‬ ‫בגב‬ ‫הנמצאת‬ ‫במדבקה‬ ‫כדי‬ ASUS Router ‫באפליקציית‬ ‫או‬ GUI-‫ה‬ ‫בממשק‬ ‫להשתמש‬ ‫אפשר‬.3 .‫הנתב‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ GUI - ‫ה‬ ‫בממשק‬ ‫הנתב‬ ‫הגדרת‬ .‫א‬ ‫דפדפן‬ ‫חלון‬ ‫תפתח‬ ‫כאשר‬ ‫אוטומטית‬ ‫ייפתח‬ GUI – ‫ה‬ ‫ממשק‬ ,‫החיבור‬ ‫לאחר‬ • ‫לאתר‬ ‫היכנס‬ ,‫אוטומטית‬ ‫נפתח‬ ‫לא‬ ‫הממשק‬ ‫אם‬ .‫חדש‬ .http://router.asus.com .‫הרשאה‬ ‫ללא‬ ‫גישה‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫לנתב‬ ‫סיסמה‬ ‫בחר‬ • :Wi-Fi‫‏‬ )SSID( ‫רשת‬ ‫שם‬ ASUS_XX
עמוד: 6
170 ‫עברית‬ ‫עברית‬ ‫אפליקציה‬ ‫בעזרת‬ ‫הנתב‬ ‫הגדרת‬ .‫א‬ .ASUS Router ‫אפליקציית‬ ‫את‬ ‫הורד‬ ,‫הנייד‬ ‫מהמכשיר‬ ‫הנתב‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫כדי‬ .RT-AX55 ‫לרשת‬ ‫והתחבר‬ ‫הנייד‬ ‫במכשיר‬ Wi-Fi-‫ה‬ ‫קישוריות‬ ‫את‬ ‫הפעל‬ • .‫ההגדרה‬ ‫לסיום‬ ‫עד‬ ASUS Router ‫באפליקציית‬ ‫ההוראות‬ ‫לפי‬ ‫פעל‬ • ASUS Router ASUS Router ‫האלחוטי‬ ‫הנתב‬ ‫של‬ ‫ההגדרות‬ ‫שמירת‬ .‫האלחוטית‬ ‫הרשת‬ ‫של‬ ‫ההגדרות‬ ‫את‬ ‫זכור‬ ,‫הנתב‬ ‫הגדרת‬ ‫בסיום‬ • ‫נפוצות‬ ‫שאלות‬ ‫נפוצות‬ ‫שאלות‬ ?‫האלחוטי‬ ‫הנתב‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫מידע‬ ‫למצוא‬ ‫אפשר‬ ‫איפה‬ .1 https://www.asus.com/support/faq :‫ותשובות‬ ‫שאלות‬ ‫אתר‬ • https://www.asus.com/support :‫טכנית‬ ‫תמיכה‬ ‫אתר‬ • :‫מהאתר‬ ‫למשתמש‬ ‫המדריך‬ ‫את‬ ‫להוריד‬ ‫ אפשר‬ •  https://www.asus.com/support :‫הנתב‬ ‫שם‬ :‫סיסמה‬ :2.4GHz ‫רשת‬ ‫שם‬ :‫סיסמה‬ :5GHz ‫רשת‬ ‫שם‬ :‫סיסמה‬
עמוד: 7
174 Условия эксплуатации: - Температура эксплуатации устройства: 0-40 °C. Не используйте устройство в условиях экстремально высоких или низких температур. - Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором. - Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям. - При подключении к сети электропитания устройство следует располагать близко к розетке, к ней должен осуществляться беспрепятственный доступ. - Утилизация устройства осуществляется в соответствии с местными законами и положениями. Устройство по окончании срока службы должны быть переданы в сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации. - Данное устройство не предназначено для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых. - Не выбрасывайте устройство и его комплектующие вместе с обычными бытовыми отходами. ‫במוצר‬ ‫לשימוש‬ ‫בטיחות‬ ‫הוראות‬ :‫במוצר‬ ‫שימוש‬ ‫בעת‬ ‫הבאים‬ ‫הבטיחות‬ ‫כללי‬ ‫ע"פ‬ ‫לפעול‬ ‫יש‬ .‫החשמל‬ ‫כבל‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫התקע‬ ‫ותקינות‬ ‫שלמות‬ ‫ודא‬ • .‫רטובות‬ ‫בידיים‬ ‫החשמל‬ ‫מרשת‬ ‫התקע‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ ‫או‬ ‫להכניס‬ ‫אין‬ • ‫יש‬ ,‫כלשהי‬ ‫בעיה‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ,‫המטען‬ ‫את‬ ‫לפתוח‬ ‫אין‬ ,‫חיצוני‬ ‫מטען‬ ‫ע"י‬ ‫מופעל‬ ‫המוצר‬ ‫ באם‬ • .‫הקרובה‬ ‫השירות‬ ‫למעבדת‬ ‫לפנות‬ .‫מנוזלים‬ ‫והמטען‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫להרחיק‬ ‫יש‬ • ‫מיידית‬ ‫לנתקו‬ ‫יש‬ ,‫כוח‬ ‫ספק‬/‫במטען‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫במוצר‬ ‫שמקורם‬ ‫רעשים‬ ,‫מוזר‬ ‫ריח‬ ‫של‬ ‫ במקרה‬ • .‫שירות‬ ‫למעבדת‬ ‫ולפנות‬ ‫החשמל‬ ‫מרשת‬ ‫ולא‬ ‫חיצוני‬ ‫לשימוש‬ ‫לא‬ ,‫בלבד‬ ‫המבנה‬ ‫בתוך‬ ‫לשימוש‬ ‫מיועד‬ ‫כוח‬ ‫ספק‬/‫והמטען‬ ‫ המוצר‬ • .‫לחה‬ ‫בסביבה‬ ‫לשימוש‬ .‫החשמל‬ ‫כבל‬ ‫את‬ ‫ולעקם‬ ,‫לשבור‬ ,‫לחתוך‬ ‫אין‬ • ‫עלול‬ ‫הדבר‬ ‫שכן‬ ,‫המידה‬ ‫על‬ ‫יתר‬ ‫להתחמם‬ ‫לו‬ ‫להניח‬ ‫או‬ ‫החשמל‬ ‫כבל‬ ‫על‬ ‫חפצים‬ ‫להניח‬ ‫ אין‬ • .‫התחשמלות‬ ‫או‬ ‫דליקה‬ ,‫לנזק‬ ‫לגרום‬ .‫החשמל‬ ‫מרשת‬ ‫לנתקו‬ ‫יש‬ ‫המטען‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫המוצר‬ ‫ניקוי‬ ‫לפני‬ • ‫החשמל‬ ‫מרשת‬ ‫הזינה‬ ‫פתיל‬ ‫וניתוק‬ ‫לחיבור‬ ‫נוחה‬ ‫גישה‬ ‫לאפשר‬ ‫יש‬ • ‫לשימוש‬ ‫מוכן‬ ‫תפעולי‬ ‫במצב‬ ‫הניתוק‬ ‫התקן‬ ‫את‬ ‫ולתחזק‬ ‫להקפיד‬ ‫יש‬ • :‫אזהרה‬ ‫להתחשמלות‬ ‫לגרום‬ ‫עלול‬ ‫לקוי‬ ‫חיבור‬ ,‫מקוריים‬ ‫לא‬ ‫בתחליפים‬ ‫הזינה‬ ‫כבל‬ ‫את‬ ‫להחליף‬ ‫ אין‬ • .‫המשתמש‬ .‫שבכבל‬ ‫הארקה‬ ‫מוליך‬ ‫תקינות‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ ‫מאריך‬ ‫כבל‬ ‫על‬ ‫בשימוש‬ •
מותג:
Asus
מוצר:
נתבים
מודל/שם:
RT-AX55
סוג קובץ:
PDF
שפות זמינות:
הוֹלַנדִי, אנגלית, גֶרמָנִיָת, צָרְפָתִית, ספרדית, אִיטַלְקִית, פורטוגזית, דַנִי, פולני, נורבגי, רומנית, טורקי, סלובקאק, יווני, הוּנגָרִי, סלובני, קרואטית, בולגרית, לטביה, ליטאי, עִברִית