65PUS8546 manuel
Manuel Philips65PUS8546

Manuel de Philips 65PUS8546 en Anglais. Ce manuel PDF comporte 100 pages.

PDF 100 1.1mb

Table of contents

Consulter le mode d'emploi de Philips 65PUS8546 ci-dessous. Tous les modes d'emploi sur ManualsCat.com sont disponibles gratuitement. Le bouton 'Choisir la langue' vous permet de choisir la langue d'affichage du mode d'emploi.

MANUALSCAT | FR

Questions & réponses

Avez-vous une question au sujet de Philips 65PUS8546 à laquelle vous ne trouvez pas de réponse dans le mode d'emploi ? Les visiteurs de ManualsCat.com peuvent peut-être vous aider à obtenir une réponse. Renseignez le formulaire ci-dessous et votre question apparaîtra sous le mode d'emploi de Philips 65PUS8546. Assurez-vous de décrire le problème que vous rencontrez avec Philips 65PUS8546 aussi précisément que possible. Plus votre question sera clairement formulée, plus vous aurez de chances de recevoir une réponse rapide d'un autre utilisateur. Vous serez automatiquement averti par e-mail lorsque vous aurez obtenu une réponse à votre question.

Posez une question au sujet de Philips 65PUS8546

Page : 1
liosta cainéal eile nó nuair a dúnann tú an liosta leis na torthaí cuardaigh. 5.3 Sórtáil liosta cainéal Is féidir leat sórtáil liosta cainéal a dhéanamh le gach cainéal. Is féidir leat an liosta cainéal a shocrú chun díreach na cainéil teilifíse nó na stáisiúin Raidió a thaispeáint. I gcás cainéal Aeróige/Cábla is féidir leat an liosta a shocrú chun na cainéil atá Saor nó na cainéil Scrofa a thaispeáint. Chun scagaire a shocrú ar liosta a bhfuil gach cainéal air… 1 - Brúigh . 2 - Brúigh OK chun an liosta cainéal reatha a oscailt. 3 - Brúigh  OPTIONS. 4 - Roghnaigh Roghnaigh liosta cainéal agus brúigh OK. 5 - Roghnaigh Scag Cainéil Aeróige nó Scag Cainéil Cábla de réir an liosta a bhfuil uait é a scagadh agus brúigh OK. 6 - Sa roghchlár Roghanna, roghnaigh an scagaire atá uait agus brúigh OK chun gníomhachtú. Taispeánfar ainm an scagaire mar chuid d'ainm an liosta cainéal ar bharr an liosta cainéal. 7 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  chun an roghchlár a dhúnadh. 5.4 Féachaint ar chainéil Tiúnáil go dtí Cainéal Chun tosú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh . Tiúinfidh an teilfís go dtí an cainéal teilifíse ar fhéach tú go deireanach air. Cainéil a Athrú Chun cainéil a athrú, brúigh   or  . Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh OK tar éis an uimhir a chur isteach chun athrú láithreach. Má tá an t-eolas ar fáil ón Idirlíon, taispeánann an teilifís ainm agus sonraí an chláir reatha agus ansin ainm agus sonraí an chéad chlár eile. Cainéil roimhe sin Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúináilte cheana féin, brúigh  Ar ais. Is féidir leat tiúnáil go cainéil ó Liosta Cainéal freisin . Cainéal a Ghlasáil Chun Cainéal a Ghlasáil agus a Dhíghlasáil Chun leanaí a chosc ó fhéachaint ar chainéal, is féidir leat cainéal a ghlasáil. Chun féachaint ar chainéal atá glasáilte, ní mór duit an Cód Glais Leanaí a chur isteach ar dtús. Ní féidir leat cláir a ghlasáil ó ghléasanna nasctha. Chun cainéal a ghlasáil… 1 - Brúigh . 2 - Brúigh  OK chun an liosta cainéal a oscailt. Athraigh an liosta cainéal más gá. 3 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a dhíghlasáil. 4 - Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh Glasáil Cainéal agus brúigh OK. 5 - Cuir isteach do chód PIN le 4 digit má iarrann an teilifís é. Marcáltar cainéal glasáilte le glas  (glas). 6 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh. Chun cainéal a dhíghlasáil… 1 - Brúigh . 2 - Brúigh  OK chun an liosta cainéal a oscailt. Athraigh an liosta cainéal más gá. 3 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a dhíghlasáil. 4 - Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh Díghlasáil Cainéal agus brúigh OK. 5 - Cuir isteach do chód PIN le 4 digit má iarrann an teilifís é. 6 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh. Má ghlasálann tú nó má dhíghlasálann tú cainéil i liosta cainéal, níl ort ach an cód PIN a chur isteach díreach uair amháin go dtí go ndúnfaidh tú an liosta cainéal. In Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Glas Leanaí chun tuilleadh eolais a fháil. Rátáil Tuismitheora Is féidir leat rátáil aoise a shocrú chun leanaí a stopadh ó bheith ag féachaint ar chlár nach bhfuil feiliúnach dá n-aois. Is féidir le cláir ar chainéil dhigiteacha a bheith rátáilte de réir aoise. Nuair atá rátáil aoise cláir cothrom le nó níos airde ná an aois atá socraithe agat mar rátáil aoise do do leanbh, beidh an clár glasáilte. Ní mór duit an cód Rátáil Tuismitheora a chur isteach ar dtús chun féachaint ar chlár atá glasáilte. Chun rátáil aoise a shocrú… 1 - Roghnaigh Socruithe > Glas leanaí > Rátáil tuismitheora agus brúigh OK. 2 - Cuir isteach Cód glais leanaí a bhfuil 4 digit 14
Marque:
Philips
Produit:
Non catégorisé
Modèle/nom:
65PUS8546
Type de fichier:
PDF
Langues disponibles:
Anglais, Français