Zanussi ZAN2300LCD käyttöohjeet

Katso tuotteen Zanussi ZAN2300LCD allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Zanussi
  • Tuote: Ompelukone
  • Malli/nimi: ZAN2300LCD
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Ruotsalainen, Tanska, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 56
TÄRKEITÄ TUR
TÄRKEITÄ TURV
VAOHJEIT
AOHJEITA
A
Ompelukonetta käyttäessä tulisi aina noudattaa perusturva-varotoimia, mukaanlukien seuraavat:
Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä.
VAARA – Vähentääksesi sähköiskun vaaraa:
• Päälle kytkettyä ompelukonetta ei tulisi koskaan jättää valvomatta.
• Irrota tämä ompelukone pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen ja ennen puhdistamista.
• Irrota aina pistorasiasta ennen lampun vaihtoa. Vaihda lamppu samaan 15 watin
luokitus-tyyppiin.
VAROITUS – Vähentääksesi palovammojen, palon, sähköiskun tai henkilövammojen
vaaraa:
• Älä anna konetta käytettäväksi leluna. Tarkka valvominen on välttämätöntä kun ompelu
konetta käytetään lasten kesken tai heidän lähettyvillä.
• Käytä tätä ompelukonetta vain tämän ohjekirjan sille kuvaamaan tarkoitukseen. Käytä
ainoastaan valmistajan suosittelemia tämän ohjekirjan sisältämiä lisätarvikkeita. Älä kos
kaan käytä tätä ompelukonetta, jos siinä on vaurioitunut johto tai pistoke, tai jos se ei
toimi kunnolla, tai jos se on pudonnut tai vaurioitunut tai tippunut veteen. Palauta ompe
lukone lähimmälle pätevälle jälleenmyyjälle tai palvelukeskukseen tarkastusta, korjausta
tai sähköistä tai koneellista säätöä varten.
• Älä koskaan käytä ompelukonetta ilma-aukkojen ollessa tukossa. Pidä ompelukoneen ja
polkimen ilmanvaihtoaukot vapaana nukan, pölyn ja irrallisen kankaan kertymästä.
• Älä koskaan tiputa tai syötä mitään kappaleita yhteenkään ilma-aukkoon.
• Älä käytä tätä konetta ulkotiloissa.
• Älä käytä tätä konetta alueilla, joissa käytetään aerosoli- (suihku-) tuotteita tai hallitaan
happea.
• Kytkeäksesi laitteen pois päältä, käännä pääkytkin ”O” – asentoon (OFF) ja poista
pistoke pistorasiasta.
• Älä koskaan kytke pois päältä vetämällä johdosta. Vedä pistokkeesta, älä johdosta.
• Pidä sormet kaukana kaikista liikkuvista osista. Erityis-varovaisuutta tarvitaan
ompelukoneen neulan lähellä.
• Käytä aina kunnon neulakilpeä. Vääränlainen neulakilpi voi johtaa neulan katkeamiseen.
• Älä käytä vääntynyttä neulaa.
• Älä vedä tai työnnä kangasta ommellessasi. Se voi saada neulan poikkeamaan
suunnastaan ja johtaa neulan katkeamiseen.
• Katkaise virta pois päältä tehdessäsi muutoksia neulan seudulla, kuten langan
pujottaminen, neulan vaihto, puolan pujottaminen tai vaihtaessasi paininjalkaa.
• Irrota ompelukone aina pistorasiasta poistaessasi kansia, öljytessäsi tai tehdessäsi
muita tässä ohjekirjassa mainittuja huoltosäätöjä.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Tämä ompelukone on tarkoitettu kotitalouskäyttöön.
1
FI
Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 57
Sivu: 57
2
SISÄLL
SISÄLLYS
YS Lyhyt johdanto
Luku I
Tärkeät toiminnot
Osien nimet 3
Luku II
Valmistelu ennen ompelua
Laajentuva kangaslevy 3
Lisävarusteet 4
Virransaanti 4
Jalkapoljin 4
Ompelulamppu 4
Paininjalan poistaminen ja liittäminen 5
Neulan vaihto 5
Kuinka käyttää puolainta 5
Puolakotelon poistaminen ja liittäminen 6
Puolan kelaus 6
Aseta lanka puolakoteloon 6
Konepujottaminen 7
Tee alapujottaminen 7
Ylälangan pingotussäätö 7
Kuviovalikoimataulu 8
Valitse kaksoisteho-ommel 8
Ommelpituuden valikoimataulu 8
Ommel-leveyden valikoimataulu 8
Pakkiompelun nappula 8
Alenna syöttöteline 8
Jalkapolkimen painevalikoimataulu 9
Luku III
Ompelun aloittaminen
Suoraompelu 9
Vaihda ompelun suuntaa 9
Käytä alusvaijeria neulakilvellä 10
Oikean kulman ommel 10
Siksak-ompelu 10
Luku IV
Kankaan yhdistäminen
Siksak-harsiminen 10
Kolmois-siksak ompelu 11
Kolmoisvenytys suora-ompelu (Malli 790) 11
Napin ompelu 11
Napinläven teko 12
Napinläpi koristeompelulla 12
Vetoketjun lisäys 13
Näkymätön helma 13
Luku V
Koristeompelu
Simpukkaompelu 13
Kaksoisteho-ompelu (Malli 790) 14
Verkko-ompelu (Malli 790) 14
Laatikonmuotoinen joustava ompelu (Malli 790) 14
Toppausompelu 15
Kulmien yhdistäminen (Malli 790) 15
Luku VI
Koneen ylläpito
Syöttötelineen puhdistaminen 16
Koneen öljyäminen 16
Esteiden karttaminen 17
Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 58
Sivu: 58
&"
!
!
!
'"
!
!
!
!
!
1. 1 Näyttää ompeleen tunnuksen kun valitsinpyörää
käännetään. 2. Näyttää eri ompeleet.
 
2. 3 ja 4 Näyttää sopivan jalan eri ompeleille.
 
2. 5 näyttää ehdotetun ommeltiheyden
Sivu: 59
4
VIRRANSAANTI
VIRRANSAANTI
OMPELULAMPPU
OMPELULAMPPU
Paininjalan poistaminen ja liittäminen
Paininjalan poistaminen ja liittäminen
On erittäin tärkeää varmistaa, että koneen osoittamat jännite ja taajuus ovat yhdenmukaisia
virransaannin kanssa, ennen koneen kytkemistä verkkovirtaan.
1. Yhdistä koneen pistoke (5) koneen liitäntään (4).
2. Kytke liitetty pistoke (1) pistorasiaan (3).
3. Kytke ompelulamppu päälle katkaisimesta (2).
(1) Liitepistoke (2) Katkaisin
(3) Pistorasia (4) Koneen liitäntä
(5) Koneen pistoke (6) Jalkapoljin
Jalkapoljin
Jalkapoljin voi muuttaa ompelun vauhtia. Mitä kovemmin poljinta painat, sitä nopeammin
ompelet.
Ompelulamppu
Ompelulampun polttimo sijaitsee yläkannen takana. Poista yläkansi vaihtaessasi lamppua
(eturuuvi).
Huomautus!
Kytke virta pois päältä ennen lampun vaihtoa.
Lampun poistaminen:
Pidä lampusta kiinni ja kierrä vasempaan.
Lampun asentaminen:
Pidä lampusta kiinni ja kierrä oikeaan.
Poistaminen:
Käännä tasapaino pyörää eteenpäin kohottaessasi neulaa korkeimpaan asentoon.
Tasoita paininjalka. Pidä paininjalkavipua ylhäällä vapauttaessasi paininjalan.
Liittäminen:
Aseta paininjalka jalanpitimen alle niin, että paininjalan palkki on suoraan jalanpitimen
kourun alapuolella. Laske paininjalkavipua ja paininjalka asettautuu paikoilleen.
Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 60
Sivu: 60
5
NEULAN V
NEULAN VAIHTO
AIHTO
LANKA JA NEULA T
LANKA JA NEULA TAULUKKO
AULUKKO
KUINKA KÄYTTÄÄ PUOLAINT
KUINKA KÄYTTÄÄ PUOLAINTA
A
Käännä tasapaino pyörää eteenpäin kohottaessasi neulaa korkeimpaan asentoon, ja
madalla paininjalkaa. Löysää neulanpidikepulttia kiertämällä sitä vastapäivään.
Poista käytetty neula ja aseta uusi paikoilleen sen litteä puoli päin takaosaa. Neulaa
asettaessa, neulaa tulisi työntää mahdollisimman lujasti neulanpidikkeeseen ja tiu-
kentaa ruuvimeisselillä.
Huomautus!
Tarkista säännöllisesti, ettei neula ole kiero tai tylsä. Neulemateriaalit, silkkivuori tai
silkkikankaat voivat usein kohdata solmuja ja hyppypistoja, mitkä yleensä johtuvat
vaurioituneista neuloista.
Puolanpidike on tarkoitettu puolan kiinnipitämiseen. Vedä puolanpidike
ylös käyttäessäsi konetta, ja paina alas varastoidessasi koneen.
(1) Lanka (2) Aukko (Kuva 1)
Ohjeet: (Kuva 2)
Jos lanka kietoutuu puolanpitimen ympärille tai solmuuntuu, voit vetää
langan aukosta läpi, kuten näytetty kuvassa. Aukon tulee olla puolaan
päin kääntynyt.
Neulan koko Materiaali Puuvillalangan seloste Silkkilangan seloste
Nr. 60 (#7) Hienosilkki 70-80 100-140
Nr. 70 (#10) Harsokangas
Nr. 80 (#12) Popliini Puhdas silkki 50-60 80-lOO
Nr. 80-9O (#12-14) Villakangas Puuvilla 40-50 60-70
Nr. 90-100 (#14-16) Villa 30-40 50-60
Nr. 90-100 t#14-18) Farkkukangas 30 45-50
Elastic stitching
Nr. 70 (#10) Neulemateriaalit 70-80 100-140
(fig.1) + (fig.2)
Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 61
Sivu: 61
6
PUOLAKOTELON POIST
PUOLAKOTELON POISTAMINEN JA
AMINEN JA LIITTÄMINEN
LIITTÄMINEN
PUOLAN KELAUS
ASET
ASETA
A LANKA
LANKA PUOLAKOTELOON
PUOLAKOTELOON
(2) Puolan pää
Paina puolakotelon kahvaa sisimpään var-
mistaaksesi yhtymisen syöttäessäsi sitä
puolakoteloon.
(3) Puolakotelon kahva
(1) Vedä tasapaino pyörää ulospain katkaistaksesi yhteyden koneeseen.
(2) Vedä lankaa puolasta puolankelaus pingotuskiekon läpi.
(3) Vedä lanka puolan aukon läpi ja aseta puola puola-akseliin.
(4) Työnnä puolaa oikealle.
(5) Pidä langan päästä kiinni ja paina jalkapoljinta. Lopeta usean kerran jälkeen. Leikkaa puolan lähellä oleva ylimääräinen lanka.
(6) Paina jalkapoljin taas alas. Kelaa lankaa kunnes puola on täynnä ja sammuta kone. Työnnä puolaa vasemmalle ja leikkaa lanka.
(7) Työnnä tasapaino pyörä takaisin sisään (perusasentoon).
Ohje: Puola-akseli tulee työntää vasemmalle kun kelaus on loppunut.
Nosta kantta
(1) Kansi
Käännä tasapaino pyörää eteenpäin kohot-
taaksesi neulaa. Pidä puolan pasta kiinni ja
vedä puolakotelo ulos.
(3) Spulenkapselfinger
(1) Syötä puola puolakoteloon. Varmista, että lankaa vedetään nuolenpään näyttämään suuntaan (myötäpäivään).
(2) Vedä lanka puolakotelon loveen.
(3) Ja vedä lanka sitten puolan pinnokkuussäätimen jousen kautta ulostuloaukkoon.
Ohje: Vedä lankaa ulos noin 10 cm.
Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 62
Sivu: 62
Käännä tasapaino pyörää eteenpäin ja aseta langannostovipu korkeimpaan asentoon. Kohota paininjalkaa ja aseta puola puola-
koteloon (kuten näytetty kuvassa). Vedä lankaa puolan takapuolelta. (1) Kelaa lankaa langansäätimen läpi kaksin käsdin.
(2) Pidä langasta kiinni ja vedä se langan pingotuskiekon läpi ja sitten lankakilven ohi. (3) Vedä langasta tiukasti ja päästä se lan-
gannostovivun loven läpi oikealta. (4) Vedä lankaa sitten alas ja päästä läpi lankakoukun. (5) Vedä lankaa alas ja päästä se lanka-
koukun haan läpi. (6) Vedä lanka neulan aukon läpi edestä taakse.
Ohje: Leikkaa lanka terävillä saksilla, jotta langan syöttö on helpompaa.
KONEPUJOTTAMINEN
TEE
TEE ALAPUJOTT
ALAPUJOTTAMINEN
AMINEN
YLÄLANGAN PINGOTUSSÄÄTÖ
YLÄLANGAN PINGOTUSSÄÄTÖ
(1) Nosta paininjalkaa ja pidä ylälankaa
hellästi vasemmassa kädessäsi.
(2) Käännä tasapaino pyörää kunnes langannostovipu on korkeimmassa
asennossa. Vedä ylälankaa nostaaksesi alalangan.
(3) Vedä kummatkin langat paininjalan
alle ja sitten sen taakse. Jätä kumpaakin
lankaa noin 5 cm.
Suoraommelta tehdessä, sekä ylä- että alalangat tulee olla solmittuina vaatekappaleen kahden kerroksen välissä. Säädä langan-
jännitekiekon ohjainta. (1) Säätöosoitin (2) Säädä osoitinta ylemmäs ylälangan jännitteen suurentamiseksi.
(3) Säädä osoitinta alemmas ylälangan jännitteen pienentämiseksi.
Ylälangan pingotussäätö siksak-ompelussa Hyvän siksak-ompeleen tuloksen saamiseksi, ylälangan jännite tulisi olla pienempi
kuin mitä se on suoraompelussa. Ylälanka tulisi olla näkyvissä takapuolelta.
7
Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 63
Sivu: 63
8
KUVIOV
KUVIOVALIKOIMA
ALIKOIMAT
TAULU
AULU
Vedä neula pois kankaasta ja valitse haluttu ommelkoko valikoimataulusta.
Valitse kaksoisteho-ommel (Malli 790) Kaksoisteho-ompeluun tulisi valita (1) – (8)
pituus. Seuraavalla säädöllä voit valita ompeleen pituuden.
” – ” viittaa paksuun ompeleen pituudessa
” + ” viittaa harvaan ompeleen pituudessa
Ohje: Ommelvaihtojen leveys valikoimataulun
2 ja 3 tulisi olla eri (kuten näytetty kuvassa Malli 790A / 790).
OMMELPITUUDEN VALIKOIMATAULU
Käännä valikoimataulua löytääksesi ompeleen ideaalipituuden.
- Mitä suurempi numero, sitä pidempi ommel.
- ”......” on oikea säädön etäisyys napinlävien tekemiseen.
- Etäisyys 0.5 – 4 voidaan käyttää siksak-ompeluun.
- Oikea joustavan ompeleen arvo tulisi olla (1) – (10).
Kuinka saada joustavasta ompeleesta parempi?
Jos joustava ommel on epätyydyttävä, voit kääntää valikoimataulun ” – ” koh-
taan tehdäksesi ompeleesta paksumman. ” + ” tekee ompeleesta harvemman.
Ohje: Kun käytät valikoimataulua, pidä neula mahdollisimman korkealla kankaan
yläpuolella.
P
PAKKIOMPELUN NAPPULA
AKKIOMPELUN NAPPULA
Jos pakkiompelun nappula on aina pai-
nettuna alas, kone tulee aina ompele-
maan pakissa. Alenna syöttöteline
Alenna syöttöteline
1. Nosta kantta (1) Kansi
2. Alenna syöttöteline vetäen akselista ja liikuttaen sitä nuolenpään näyttämään
suuntaan, kuten näytetty kuvassa. (2) Alahampaiden vipu
3. Kohota syöttötelinettä painaen alhampaiden vipua alas ja liikuttaen sitä nuo-
lenpään näyttämään suuntaan A-kohtaan saakka, kuten näytetty kuvassa.
Ohje: Yleisompelussa koko syöttöteline tulisi olla kohotettu.
Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 64
Sivu: 64
9
JALKAPOLKIMEN P
JALKAPOLKIMEN PAINEV
AINEVALIKOIMA
ALIKOIMAT
TAULU
AULU
Yleisompelussa valikoimataulu osoittaa ”3”. Sen paine tippuu ”2” kun ompelet
verkkokankaita ja kirjontaa. Shifonkia, pitsiä, rihmaa ja muita sekalaisia hieno-
materiaaleja ommellessa voit asettaa taulun kohtaan ”3”. Puuvilla, flanelli ja pal-
mikoidut joustotekstiilit tulee säätää kohtaan ”1”.
(1) Säätöarvon osoitin
LUKU III OMPELUN ALOITT
LUKU III OMPELUN ALOITTAMINEN SUORAOMPELU
AMINEN SUORAOMPELU Suoraompelu
Lyft pressarfoten och sätt tyget bredvid markeringen i stygnplåten. Vrid balanshjulet framåt så att nålen förs
ner i tyget. Sänk pressarfoten och se till att tråden är dragen bakåt. Tryck ner fotpedalen. Tyget rör sig längs
med markeringen i stygnplåten och mats fram automatiskt av matartänderna. För att fästa tråden ordentligt
tryck på backmatningsknappen och gör flera bakåtgående stygn. Lyft pressarfoten och drag tråden bakåt.
Klipp av båda trådarna. Lämna en viss längd tråd kvar för framtida bruk. Nosta paininjalkaa ja laita kangas
neulakilven alusvaijerin alle. Käännä tasapaino pyörää eteenpäin ja laske neula kankaaseen. Laske paininjalka
ja varmista, että lanka kulkee taaksepäin. Paina jalkapoljin alas. Kangas liikkuu alusvaijeria pitkin ja työntyy
automaattisesti eteenpäin syöttötelineen avulla. Saadaksesi ompeleesta kestävän päissä, paina pakkiompe-
leen nappulaa ja tee useita pakkiompeleita edestakas. Nosta paininjalka ylös ja vedä kangas taaksepäin.
Leikkaa kummatkin päät viiltäjällä, ja jätä hieman pituutta myöhempää käyttöä varten.
V
VAIHDA OMPELUN SUUNT
AIHDA OMPELUN SUUNTAA
AA
Sammuta kone ja käännä tasapaino pyörää laskeaksesi neulan kan-
kaaseen. Nosta paininjalka. Käännä kangasta haluttuun suuntaan.
Laske paininjalka ja jatka ompelua.
(1) Kuviovalikoimataulu: 1 tai 2 (2) Ommelpituus: 1.5 – 4 (3) Neulatyön paininjalka: siksak
(4) Langan pingotuslevyn jännite: 2 – 6
Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 65
Sivu: 65
10
KÄYTÄ ALUSV
KÄYTÄ ALUSVAIJERIA NEULAKIL
AIJERIA NEULAKILVELLÄ
VELLÄ
Alusvaijerin kaistat neulakilvellä auttavat suuresti neulan ja langan välisen leveyden ylläpitoon.
Ohje: Nämä tiedot ovat yhdenmukaisia alusvaijerin kaistojen ja neulan etäisyyden kanssa.
(1) Alusvaijerin kaistat (2) Kulma (3) Neulakilpi (4) Neulakilven aukko (5) Ompeleen etäisyys neulan keskikohtaan
LUKU IV KANKAAN YHDISTÄMINEN
LUKU IV KANKAAN YHDISTÄMINEN Siksak-harsiminen
(1) Kuviovalikoimataulu: 3 (Malli
790A), 3 – 5 (Malli 790)
(2) Ommelpituus: 1 – 4
(3) Paininjalka: Siksak
(4) Langan pingotuskiekko: 2 – 6
Tavallista siksak-ompelua käytetään yleensä helman ompeluun, napinläven tekoon
sekä joustotaipeisiin.
(1) Kuviovalikoimataulu: 3 (Malli 790),
3 – 5 (Malli 790)
(2) Ommelpituus: M1 – 2
(3) Paininjalka: Siksak
(4) Langan pingotuskiekko: 4 – 6
Tätä ommelta käytetään harsimiseen, jotta kankaan reunassa oleva lanka ei repeydy.
OIKEAN KULMAN OMMEL
Tehdessä oikean kulman ommelta tulisi jättää 1.6 cm etäisyys kankaan reunasta. Kun
kankaan reuna kohdistuu kulman kanssa, pysäytä kone ja käännä tasapaino pyörää
eteenpäin laskeaksesi neulan kankaaseen. Nosta paininjalka ja käännä kangasta neulan
ympäri kunnes kulma kohdistuu 1.6 cm alusvaijerin kaistan kanssa. Laske paininjalka ja
jatka ompelua uuteen suuntaan.
(2) Lanka kulmasta
Kuvio neulakilvellä 10 15 20 3/8 4/8 5/8 6/8
Riviväli senttimetreissä 1.0 1.5 2.0 1.0 1.3 1.6 1.9
SIKSAK-OMPELU
SIKSAK-OMPELU
Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 66
Sivu: 66
11
KOLMOISVENYTYS SUORAOMPELU
KOLMOISVENYTYS SUORAOMPELU
(1) Kuviovalikoimataulu: 3 (Malli790A),
3 – 8 (Malli 790)
(2) Ommelpituus: M1 – 2
(3) Paininjalka: Siksak
(4) Langan pingotuskiekko: 4 – 6
Tätä ommelta käytetään synteettisten ja muiden materiaalien kanssa, jotka laskostuvat hel-
posti. Se sopii myös harsimiseen, jotta lanka ei repeydy, ja joustotaipeiden ompeluun sekä
parsimiseen. Jätä 1.5 cm helman ommel kaista. Leikkaa helmanommel kaista ompelun
jälkeen.
(1) Kuviovalikoimataulu: 1 tai 2
(2) Ommelpituus: 1 – 8
(3) Paininjalka: Siksak
(4) Langan pingotuskiekko: 4 – 6
Kaksi ommelta eteenpäin ja yksi taaksepäin tekee ompeleesta vahvan. Ennen vaate-
kappaleiden ompelua, tee koepala käyttämällä nuppineuloja. Tällainen ommel sopii
parhaiten haarapalojen ompeluun.
NAPIN OMPELU
NAPIN OMPELU
(1) Kuviovalikoimataulu: 3 (Malli 790A),
3 – 5 (Malli 790) (jos sopiva napin ompeluun)
(2) Ommelpituus: voi asettaa mille tahansa
pituudelle (3) Ommel-leveys: aseta napin
ompelun paininjalka (4) Paininjalka: Napin
ompelu (5) Langan pingotuskiekko: 1 – 3
(6) Teippaa nappi merkattuun kohtaan
(Katso sivu 16)
Kohdista kummatkin napinlävet uralovien kanssa samalla kun asetat napin vasem-
man reiän suoraan neulan alle. Laske paininjalka.
- Käännä kuviovalikoimataulua
- Käännä ommel-leveyttä juuri napin oikean reiän yläpuolelle. Tee noin 5 ommelta ja
nosta neula.
Saadaksesi paksumman napinpitimen, leikkaa lanka niin, että jätät 20 cm jäljelle.
Tuo ylempi lanka alas läpi napinläven ja kierrä se napinpitimen ympäri useita kerto-
ja. Työnnä lanka taakse ja tee solmu.
Ohje: Nosta syöttöteline takaisin napin ompelun jälkeen.
KOLMOIS-SIKSAK OMPELU
KOLMOIS-SIKSAK OMPELU
Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 67
Sivu: 67
12
Ommelpituus valitaan taulusta väliltä 0 – 1 riippuen ommelpituuden vaihtelusta.
(1) Paksumman ompeleen saamiseksi säädä valikoimataulu kohtaan ”0”. Paksu ommel sopii kev-
yille materiaaleille. (2) Harvemman ompeleen saamiseksi säädä valikoimataulu kohtaan ”1”. Harva
ommel sopii raskaille materiaaleille.
Ohje: Tee koeompelu pienelle kankaalle löytääksesi sopivan vaikutelman.
(1) Merkkaa napinläpi huolellisesti materiaaliin. (2) Vedä eteenpäin solki A, pidä kohta C yhdenmukaisena kohdan B kanssa.
Paininjalan merkki tulisi olla kohdistettuna materiaalin merkin kanssa. Laske paininjalka. Ohje: Solkeen kaiverretut merkit tulisi olla
senttimetreissä. (3) Säädä ommel-valikoimataulu kohtaan 1. Ompele eteenpäin kunnes saavutat nappien edessä olevat merkit, ja
lopeta sitten ompelu neulan pysähtyessä ylävasempaan. (4) Säädä ommel-valikoimataulu kohtaan 4/2. Tee 4 – 6 ommelta ja lope-
ta neulan pysähtyessä yläoikealle. (5) Säädä ommel-valikoimataulu kohtaan 3. Ompele taaksepäin kunnes saavutat nappien taka-
na olevat merkit, ja lopeta sitten ompelu neulan pysähtyessä yläoikealle. (6) Säädä ommel-valikoimataulu kohtaan 4/2. Tee 4 – 6
ommelta ja lopeta neulan pysähtyessä ylävasempaan. (7) Kun lopetat napinläven ompelun, ota kangas pois koneesta. Aseta nup-
pineula napinläven takaosaan, jottet leikkaa sita vahingossa. Leikkaa napinläpi huolellisesti napinläpileikkurilla.
NAPINLÄPI KORISTEOMPELULLA
NAPINLÄPI KORISTEOMPELULLA
(1) Kuviovalikoimataulu: BH
(2) Ommelpituus: IIIIIIIIII (0.5 – 1)
(3) Paininjalka: Napinläven teko
(4) Langan pingotuskiekko: 3 – 5
1. Nosta napinläven ompelun jalkakilpi ja laita langat paininjalan takana olevaan koukkuun.
(1) Koukun asentaminen 2. Vedä paininjalan alla olevaa lisälankaa eteenpäin ja aseta se painin-
jalan keskikohdan alle. 3. Pidä lisälangasta tiukasti kiinni ja kiinnitä paininjalan edessä olevaan haarukkaan.
4. Tuo neula kankaaseen ja laske paininjalka. 5. Paina jalkapoljinta varovasti ja jokaisen napenläven kohdalla
peitä varastoidut langat. 6. Ota kangas pois ja leikkaa lanka. 7. Vedä varastoidut langat vasemmalta ja pidä
niistä tiukasti kiinni. 8. Langanpään tulisi kiertyä parsimisneulan ympärille. Tuo lanka taakse ja leikkaa.
Ohje: Leikatessa napinläpiä, ota huomioon sivun 25 ohjeet.
NAPINLÄVEN TEKO
NAPINLÄVEN TEKO
(1) Kuviovalikoimataulu: katso kuvaa 1
(2) Ommelpituus: 0.5 – 1
(3) Paininjalka: Napinläven teko
(4) Langan pingotuskiekko: 3 – 5
Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:35 Uhr Seite 68
Sivu: 68
13
NÄKYMÄTÖN HELMA
NÄKYMÄTÖN HELMA
(1) Kuviovalikoimataulu: 1
(2) Ommelpituus: 1.5 – 4
(3) Paininjalka: Vetoketju
(4) Langan pingotuskiekko: 4 – 6
Laita vetoketju tai neula kankaaseen ja aseta se jalkakilven alle. Vedä lanka
taakse ja laske paininjalka. Ompele vetoketjun vasenta puolta ohjaamalla
vetoketjun hampaita mahdollisimman lähelle neulaa. Kankaat ja vetoketju
tulee ommella tiukasti samaan aikaan kuin nastakangas vastapuolella.
Vetoketjun oikea puoli tulee ommella yhdenmukaiseksi vasemman puolen
kanssa.
(1) Kuviovalikoimataulu: 5 – 6 (Malli 790A),
7 – 8 (Malli 790) (2) Ommelpituus: 1 – 3
(3) Paininjalka: Siksak ohjauskilvellä
(4) Langan pingotuskiekko: 4 – 6
1. Kankaiden taitto menettelytapa
(1) Kankaiden takapuoli (2) 0.4 – 0.7 cm
2. Laske paininjalka, vapauta kiinnitetyn paininjalan ruuvi ja työnnä ohjauskilpi ete-
enpäin ruuvin ja jalkakilven uran väliin.
3. Nosta paininjalka, aseta kankaat jalan alle pitäen laskokset kohti ohjauskilven
pysäyttäjää. Laske paininjalka ja ompele hitaasti varmistaen paremman ohjauksen.
Vasemman siksak-ompeleen neula tulisi tuoda laskoksiin. Huomioi laskokset, jotka
tulisi olla ohjauskilven pysäyttäjän puolella ommellessa.
4. Kun kankaan oikeanpuoleinen päällyskerros silitetään ylöspäin, ommelta ei tulisi juuri näkyä ollenkaan.
LUKU V KORISTEOMPELU
LUKU V KORISTEOMPELU Simpukkaompelu
(1) Kuviovalikoimataulu: 7(Malli 790A), 9
(Malli 790)
(2) Ommelpituus: 2
(3) Paininjalka: Siksak
(4) Langan pingotuskiekko: 6 – 8
Taitettu kangas tai pitsi tulee asettaa paininjalan viereen ja neula kankaan oikealle
puolelle työstääkseen simpukkaommelta.
VETOKETJUN LISÄYS
VETOKETJUN LISÄYS
Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:36 Uhr Seite 69
Sivu: 69
14
VERKKO-OMPELU
VERKKO-OMPELU
((1) Kuviovalikoimataulu: 1 – 8
(2) Ommelpituus: 1 – 8
(3) Paininjalka: Siksak
(4) Langan pingotuskiekko: 2 – 6
Seuraavalla säädöllä voit valita haluamasi
ommelpituuden.
Säätö kohtaan “ – “ viittaa paksuun
ommelpituuteen.
Säätö kohtaan “ + “ viittaa harvaan
ommelpituuteen.
(1) Kuviovalikoimataulu: 4
(2) Ommelpituus: 1 – 8
(3) Paininjalka: Siksak
(4) Langan pingotuskiekko: 4 – 6
Suoraompele taitettu puoli 1 cm:n rivivälillä. Valitse ”4” ommelpituudeksi. Solmi
lanka yhdelle puolelle. Tiukenna alalanka ja tee laskokset tasavälein. Laita lanka
toiselle puolelle. Tee verkko- ja koriste-ompelua pitkin laskosten keskikohtaa.
Poimi sitten laskosompeleet.
Ohje: Vähennetty ylälangan pingotus helpottaa laskoskoristelua.
LAA
LAATIKONMUOTOINEN JOUST
TIKONMUOTOINEN JOUSTA
AV
VA OMPELU
A OMPELU
(1) Kuviovalikoimataulu: 8 (Malli 790A), 10
(Malli 790)
(2) Ommelpituus: 1
(3) Paininjalka: Siksak
(4) Langan pingotuskiekko: 4 – 6
Ommel sopii parhaiten lastenvaatteiden 3 mm:n joustonyörien ompeluun.
Tiukenna joustonyörät ompelun jälkeen. Ommel sopii myös raskasmateriaaleihin.
Taita kaksi saumatonta kangasta ja ompele ne yhteen.
KAKSOISTEHO-OMPELU
KAKSOISTEHO-OMPELU
Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:36 Uhr Seite 70
Sivu: 70
15
KULMIEN YHDISTÄMINEN
KULMIEN YHDISTÄMINEN
(1) Kuviovalikoimataulu: 3 (Malli
790A), 5 (Malli 790)
(2) Ommelpituus: 0.5 – 1
(3) Paininjalka: Siksak
(4) Langan pingotuskiekko: 1 – 4
(5) Jalkapoljin: 2
Adhere tightly the decorative parts to the fabrics or iron it with solvable non-woven textiles.
Stitch around the decorative parts and make sure that suture beyond the decorative parts
should disappear. Insert the needle into the cloth when encountering corner. Raise the
presser foot and pivot the cloth to the left or right.
Instruction: After sewing, adjust the selecıion dial
(1) Kuviovalikoimataulu: 10
(2) Ommelpituus: 1 – 10
(3) Paininjalka: Siksak
(4) Langan pingotuskiekko: 4 – 6
Taita kummatkin puolet sisään 1.5 cm:ä ja silitä. Taitetut puolet tulisi yhdistää ei-
kudottuihin tekstiileihin 0.3 cm:n rivivälillä. Ompele hitaasti ja varmista, että jokainen
ommel saavuttaa taitetut reunat.
LUKU VI KONEEN YLLÄPITO
LUKU VI KONEEN YLLÄPITO
Poista sukkula ja sen lisävarusteet
Ohje: Sammuta lamppu ja vedä pistoke ulos. Poista viisiosainen sukkula: Kohota
neula korkeimpaan asentoon ja nosta sukkulan kansi. Poista puola koneesta, pal-
jasta sukkulan vipu ja vedä sukkulan säilytyskehä ulos.
Ohje: Puhdista syöttöteline harjalla ja pehmeällä, kuivalla rievulla.
(1) Puolakotelo (2) Sukkulan vipu
(3) Sukkulan säilytyskehä (4) Viisiosainen sukkula
(5) Sukkulan kanta
Viisiosaisen sukkulan asentaminen: Pidä sukkulan keskineulasta kiinni ja aseta varo-
vasti takaisin sukkulan kantaan. Aseta sukkulan säilytyskehä takaisin ja varmista,
että keskineula kiinnittyy sukkulan kannan loveen. Lukitse säilytyskehä kääntämällä
vivut takaisin asentoon. Aseta puola takaisin puolakoteloon.
(6) Keskineula
(7) Lovi
TOPP
TOPPAUSOMPELU
AUSOMPELU
Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:36 Uhr Seite 71
Sivu: 71
16
KONEEN ÖLJYÄMINEN
Sammuta lamppu ja vedä pis-
toke ulos ennen syöttötelineen
puhdistamista. Poista neula ja
paininjalka. Poista neulakilven
vasemmalla puolella oleva ruuvi
ruuvimeisselillä. Poista neulakil-
pi. Puhdista syöttötelineen
hampaat harjalla ja aseta neula-
kilpi takaisin paikoilleen. Aseta
paininjalka takaisin ja kone on
valmis ompeluun.
Ohje: Säilyttääksesi neulatyön ensimmäisen luokan laadun, säännöllinen putsaus on vaadittavaa.
Ohje: Käytä vain yksi tai kaksi tippaa koneöljyä, muutoin kangas saattaa tahraantua. Jos kone ei toimi hyvin, pitkän käyttö-
tauon jälkeen, laita muutama tippa öljyä ennen käyttöä ja tulos on sama kuin ensimmäisellä
käyttökerralla.
Yläosan tauksen öljyäminen
Poista kansi, ruuvi ja yläkansi. Öljyä osat kuten näytetty kuvassa.
(1) Kansi (2) Ruuvi (3) Yläkansi
Viisiosaisen sukkulan öljyäminen
Öljyäminen on vaadittua kuvassa näytetyille osille. (4)Kansi
SYÖTTÖTELINEEN PUHDIST
SYÖTTÖTELINEEN PUHDISTAMINEN
AMINEN
Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:36 Uhr Seite 72
Sivu: 72
17
ESTEIDEN KAR
ESTEIDEN KARTT
TTAMINE
AMINE
Häiriö Syy Selonteko
1.Upper thread is not correctly installed. See Page 7
Upper thread breaks 2.Upper thread tension is too tight. See Page 7
3.Needle is bent or dull. See Page 5
4.Needle is misplaced. See Page 5
5.Fabrics are not pulled backward after sewing. See Page 9
6.Thread is either too thick or too thin. See Page 5
1.Lower thread is not threaded properly in See Page 6
the shuttle hook. Clean the bobbin
Lower thread breaks 2.There is fine hair inside hook. case
3.Bobbin is damaged. Replace bobbin
1.Needle is not correctly installed. See Page 5
2.Needle is bent or dull.
Needlebreaks 3.Needle clamp screw goes loose. See Page 5
4.Upper thread tension is to tight. See Page 7
5.Fabrics are not pulled backward after sewing. See Page 9
6.Needle is too thin to the cloth to be stitched.. See Page 5
7.Pattern selection dial is not turned See Page 8
properly.
1.Needle is incorrectly installed. See Page 5
2.Needle is bent or dull.
Skipping stitch 3.Neither needle nor thread is fit for sewing. See Page 5
4.Upper threading is not correct. See Page 7
1. Ylälankaa ei ole asetettu oikein.
2. Ylälangan pingotus on liian tiukka.
3. Neula on taipunut tai tylsä.
4. Neula on asetettu väärin.
5. Kankaita ei ole käännetty taaksepäin ompelun jälkeen.
6. Lanka on joko liian paksu tai ohut.
1. Alalankaa ei ole pujotettu kunnolla sukkulakoukkuun.
2. Koukun alla on hiuksenpätkiä.
3. Puola on vaurioitunut.
1. Neula on asetettu oikein.
2. Neula on taipunut tai tylsä.
3. Neulanpidike ruuvi löysentyy.
4. Ylälangan pingotus on liian tiukka.
5. Kankaita ei ole käännetty taaksepäin ompelun jälkeen.
6. Neula on liian ohut kankaan ompeluun.
7. Kuviovalikoimataulua ei ole käännetty kunnolla.
1. Neula on asetettu väärin.
2. Neula on taipunut tai tylsä.
3. Sekä neula että lanka eivät sovi ompeluun
4. Ylälanka ei ole oikein.
Ylälanka katkeaa
Alalanka katkeaa
Neula katkeaa
Hyppypisto
Katso sivu 7
Katso sivu 7
Katso sivu 5
Katso sivu 5
Katso sivu 9
Katso sivu 5
Katso sivu 6
Puhdista
puolakotelo
Vaihda puola
Katso sivu 5
Katso sivu 5
Katso sivu 7
Katso sivu 9
Katso sivu 5
Katso sivu 8
Katso sivu 8
Katso sivu 11
Katso sivu 11
Katso sivu 11
Katso sivu 17
Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:36 Uhr Seite 73
Sivu: 73
18
Häiriö Syy Selonteko
1. Upper thread tension is too tight. See Page 7
2.Threading is not correct See Page 7
Fabric puckers 3.Needle is too thick for the fabric See Page 5
4.Stitches are too big to the cloth to be sewn. See Page 8
Non-woven lining under the cloth is required
for very thin cloth to be stitched.
1.Upper thread pressure it too weak. See Page 7
Loop in seam. 2.The combination of needle size / thread See Page 5
size / fabric is incorrect, either too thick or too thin.
Fabric does not 1.Feed dog is stained by fine hair. See Page 16
feed propertly 2.Feed dog is not hoisted. See Page 8
3.Stitching is too small. See Page 8
1.Main power switch is turned off. See Page 16
Machine does
not work 2.thread in the hook is tangled See Page 6
3.Clutch release switch ıs set at bobbin mark. See Page 16
Machine is noisy 1.thread in the hook is tangled. See Page 16
and works slowly. 2.feed dog is stained by fine hair. See Page 16
Insufficient oiling.
Kangas
ryppyyntyy
Lenkki
ompeleessa
Kangas ei syöty
kunnolla
Kone ei toimi
Kone pitää kovaa
meteliä ja toimii
hitaasti.
Katso sivu 19
Katso sivu 17
Katso sivu 12
Katso sivu 19
Katso sivu 12
Katso sivu 45
Katso sivu 22
Katso sivu 21
Katso sivu 8
Katso sivu 44
Katso sivu 15
Katso sivu 44
Katso sivu 45
Katso sivu 46
1. Ylälangan pingotus on liian tiukka.
2. Ommel ei ole oikein.
3. Neula on liian paksu kankaan ompeluun.
4. Ommel on liian iso kankaan ompeluun.
Vuoraus ei-kudotulla kankaalla on vaadittua
erityisen ohuiden kankaiden ompeluun.
1. Ylälangan pingotus on liian heikko.
2. Neulan koon/langan koon/kankaan
yhdistelmä on väärä. Joko liian paksu tai liian ohut.
1. Syöttöteline on tuhriintunut hiustenpätkillä.
2. Syöttötelinettä ei ole nostettu.
3. Ommel on liian pieni.
1. Virtakatkaisinta ei ole kytketty päälle.
2. Lanka on kiertynyt koukussa.
3. Kytkimen hellitys on asetettu puolamerkkiin.
1. Lanka on kiertynyt koukussa.
2. Syöttöteline on tuhriintunut hiustenpätkillä.
3. Riittämätön öljyäminen.
Anl.790.GB/SE/DK/FI/CZ/HU 13.09.2006 13:36 Uhr Seite 74

Kysymykset & vastaukset

Merkin Zanussi ZAN2300LCD ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Zanussi ZAN2300LCD

Onko sinulla kysymys tuotteesta Zanussi ZAN2300LCD, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Zanussi ZAN2300LCD käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Zanussi ZAN2300LCD suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.