Redmi Note 11 ohjekirja
Xiaomi Redmi Note 11 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Xiaomi Redmi Note 11 kielellä Suomalainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 8 sivua.

PDF 8 1.1mb
Xiaomi Redmi Note 11 käyttöohjeet
Edellinen sivu

Katso tuotteen Xiaomi Redmi Note 11 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

MANUALSCAT | FI

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Xiaomi Redmi Note 11, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Xiaomi Redmi Note 11 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Xiaomi Redmi Note 11 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Xiaomi Redmi Note 11

Sivu: 1
LA 16. ELO 02 48 Äänen- voimakkuus- painikkeet Virtapainike USB Type-C -portti
Sivu: 2
Kiitos, että valitsit Redmi Note 11 -puhelimen Käynnistä laite painamalla virtapainiketta pitkään. Määritä laite näytön ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja saat käymällä virallisessa sivustossamme: www.mi.com/global/service/userguide MIUI Redmi Note 11 -puhelimeen on esiasennettu MIUI, mukautettu Android-pohjainen käyttöjärjestelmä, joka tarjoaa säännöllisiä päivityksiä ja käyttäjäystävällisiä ominaisuuksia, jotka perustuvat yli 200 miljoonan käyttäjän ehdotuksiin. Lisätietoja on osoitteessa en.miui.com SIM-korttiteline: Micro SD Nano-SIM Nano-SIM Kahden SIM-kortin tila: • Vain tietyt operaattorit tukevat kahden 4G-SIM-kortin tilaa, eikä se ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla. • Tukee kahta nano-SIM-korttia. Kun kumpikin SIM-korttipaikka on käytössä, kumman tahansa kortin voi määrittää ensisijaiseksi kortiksi. • Vain tiettyjen alueiden operaattorit tukevat VoLTEa. • Järjestelmä saatetaan päivittää automaattisesti verkon optimaalisen toiminnan varmistamiseksi. Saat lisätietoja tarkistamalla laitteessa käytettävän järjestelmäversion. • Älä aseta SIM-korttipaikkaan muita kuin vakiokokoisia SIM-kortteja. Ne voivat vaurioittaa SIM-korttipaikkaa. • VAROITUS: älä pura tätä laitetta.
Sivu: 3
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) Tuotteen turvallinen hävittäminen edellyttää erityisiä järjestelyjä. Tämä merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää EU-alueella muun kotitalousjätteen mukana. Kierrätä vastuullisesti, jotta vältät jätteiden vääränlaisesta hävittämisestä aiheutuvat vaarat ympäristölle ja terveydelle sekä edistät aineellisten resurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Kierrätä laite turvallisesti viemällä se kierrätyspisteeseen tai ottamalla yhteys laitteen ostopaikkaan. Katso ympäristölausunto seuraavasta linkistä: www.mi.com/en/about/environment VAROITUS VÄÄRÄNLAISEN AKUN KÄYTTÖ AIHEUTTAA RÄJÄHDYSVAARAN. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI. Ehkäise mahdolliset kuulovauriot välttämällä kuuntelemasta pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Lisää turvallisuustietoja ja varotoimia on osoitteessa: www.mi.com/en/certification Tärkeitä turvallisuustietoja Lue kaikki seuraavat turvallisuustiedot ennen laitteen käyttöä: • Hyväksymättömien kaapelien, virtasovittimien tai akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaran. • Käytä ainoastaan hyväksyttyjä ja yhteensopivia lisätarvikkeita. • Tämän laitteen käyttölämpötila on 0–40 °C. Laitteen käyttö muissa lämpötiloissa voi vaurioittaa laitetta. • Jos laitteen mukana toimitetaan sisäinen akku, älä yritä vaihtaa akkua itse, jotta akku tai laite ei vaurioidu. • Lataa laite ainoastaan sen mukana toimitetulla tai hyväksytyllä kaapelilla ja virtasovittimella. Muiden sovittimien käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteen ja sovittimen vaurioitumisen. • Kun laite on ladattu, irrota sovitin sekä laitteesta että pistorasiasta. Älä lataa laitetta pidempään kuin 12 tuntia. • Akku on kierrätettävä tai hävitettävä kotitalousjätteestä erillään. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Hävitä tai kierrätä laite, sen akku ja lisätarvikkeet paikallisten määräysten mukaisesti. • Älä pura, lyö, murskaa tai polta akkua. Jos akku on epätavallisen muotoinen tai vaurioitunut, lopeta sen käyttö heti. - Varo aiheuttamasta akkuun oikosulkua, jotta se ei ylikuumene ja aiheuta palovammoja tai muita henkilövammoja. - Älä käytä akkua kuumassa ympäristössä. - Ylikuumeneminen voi aiheuttaa räjähdyksen. - Älä pura, lyö tai murskaa akkua, jotta se ei ala vuotaa, ylikuumene tai räjähdä. - Älä polta akkua, jotta se ei aiheuta tulipaloa tai räjähdystä. - Jos akku on epätavallisen muotoinen tai vaurioitunut, lopeta sen käyttö heti. • Akkua ei saa irrottaa tai muokata itse. Ainoastaan valmistajan valtuuttama huoltoliike saa irrottaa tai korjata akun. • Pidä laite kuivana. • Älä yritä korjata laitetta itse. Jos jokin laitteen osa ei toimi oikein, ota yhteys Mi- asiakastukeen tai tuo laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen. • Liitä muut laitteet niiden käyttöoppaiden ohjeiden mukaisesti. Älä liitä laitteeseen yhteensopimattomia laitteita.
Sivu: 4
• Virtasovittimen pistorasian on oltava lähellä laitetta niin, että se on helposti käytettävissä. Turvallisuusvarotoimet • Noudata kaikkia soveltuvia lakeja ja sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelinten käyttöä tietyissä tilanteissa ja ympäristöissä. • Älä käytä puhelinta huoltoasemilla tai räjähdysherkissä ympäristöissä, kuten tankkausalueilla, laivojen kannen alapuolisissa tiloissa, polttoaineiden tai kemikaalien kuljetus- tai säilytyslaitoksissa tai alueilla, joissa ilma sisältää kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljanjäämiä, pölyä tai metallijauheita. Noudata kaikkia kylttejä, jotka kehottavat sammuttamaan langattomat laitteet, kuten puhelimet tai muut radiolaitteet. Sammuta matkapuhelin tai langaton laite, kun olet räjäytystyömaalla tai alueella, jossa kehotetaan sammuttamaan kaksisuuntaiset radiot tai elektroniset laitteet, jotta et aiheuta vaaratilanteita. • Älä käytä puhelinta sairaaloiden leikkaussaleissa tai päivystys- tai tehohoitoyksiköissä. Noudata aina sairaaloiden ja terveyskeskuksien sääntöjä ja määräyksiä. Jos käytät jotakin lääkinnällistä laitetta, selvitä lääkäriltä ja laitteen valmistajalta, voiko puhelin häiritä laitteen toimintaa. Vältä mahdolliset sydämentahdistimeen aiheutuvat häiriöt pitämällä aina vähintään 15 senttimetrin etäisyys matkapuhelimen ja sydämentahdistimen välillä. Varmista etäisyys pitelemällä puhelinta sydämentahdistinta vastakkaisen puolen korvalla ja säilyttämällä puhelinta muualla kuin rintataskussa. Älä käytä puhelinta kuulolaitteiden, sisäkorvaistutteiden tai vastaavien laitteiden läheisyydessä, jotta niihin ei aiheudu häiriöitä. • Noudata lentokoneiden turvallisuusmääräyksiä ja sammuta puhelin lentokoneessa pyydettäessä. • Kun ajat ajoneuvoa, noudata puhelimen käytössä asianmukaisia tieliikennelakeja. • Älä käytä puhelinta ulkona ukkossäällä, jotta et saa salamaniskua. • Älä soita puheluja, kun puhelin latautuu. • Älä käytä puhelinta kosteassa tilassa, kuten kylpyhuoneessa. Seurauksena voi olla sähköisku, vamma, tulipalo tai laturin vaurioituminen. Tietoturvalausunto Päivitä puhelimen käyttöjärjestelmä sisäisellä ohjelmistopäivitystoiminnolla tai käymällä jossakin valtuutetuista huoltoliikkeistämme. Ohjelmiston päivittäminen muulla tavoin voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa tietojen menetystä, tietoturvaongelmia tai muita vaaroja. EU-määräykset Radiolaitedirektiivin vaatimustenmukaisuusvakuutus Xiaomi Communications Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä digitaalinen, Bluetooth- ja Wi-Fi-toiminnot sisältävä GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE -matkapuhelin 2201117TY on radiolaitedirektiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavassa osoitteessa: www.mi.com/en/certification
Sivu: 5
Radiotaajuusenergialle altistumista koskevat tiedot (SAR) Tämä laite noudattaa väestön hallitsematonta altistumista koskevia SAR- altistumisrajoja (pään ja ylävartalon paikallinen 10 gramman SAR, raja-arvo: 2,0 W/ kg), jotka on määritelty neuvoston suosituksessa 1999/519/EY, ICNIRP:n ohjeissa ja radiolaitedirektiivissä (2014/53/EU). SAR-testauksessa laite määritettiin kunkin taajuuskaistan enimmäislähetystehoon ja asetettiin asentoihin, jotka jäljittelivät radiotaajuusenergialle altistumista tilanteissa, joissa laitetta käytetään suorassa kosketuksessa päähän tai 5 millimetrin päässä kehosta. SAR-altistumisrajojen noudattaminen perustuu kehon osalta 5 millimetrin etäisyyteen laitteen ja kehon välillä. Pidä laitetta vähintään 5 millimetrin päässä kehosta, jotta radiotaajuusenergialle altistumisen taso ei ylitä ilmoitettua tasoa. Käytä laitteen kehoon kiinnittämiseen vyökiinnitintä tai -koteloa, joka ei sisällä metallisia osia ja jonka avulla laitteen ja kehon välille jää vähintään 5 millimetrin etäisyys. Radiotaajuusenergialle asetettuja altistumisrajoja ei ole testattu tai sertifioitu metallia sisältävillä kiinnitystarvikkeilla, ja tällaisten tarvikkeiden käyttöä on vältettävä. Sertifiointitiedot (suurin SAR-arvo) SAR 10 g -raja-arvo: 2,0 W/kg SAR-arvo: pää: 0,598 W/kg, keho: 0,996 W/kg (etäisyys 5 mm). Lainsäädäntöä koskevat tiedot Tätä laitetta voi käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Noudata laitteen käyttöpaikan kansallisia ja paikallisia määräyksiä. Tämän laitteen käyttö taajuusalueilla 5 150–5 350 MHz on sallittu seuraavissa maissa ainoastaan sisätiloissa: AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK (NI) IS LI NO CH TR 2,4 GHz:n kaistaa koskevat rajoitukset: Norja: tämä osa ei koske maantieteellistä aluetta 20 kilometrin säteellä Ny-Ålesundin keskustasta. Varmista, että käytettävä virtasovitin täyttää IEC/EN 62368-1 -standardin kohdan 6.4.5 vaatimukset, ja että se on testattu ja hyväksytty kansallisten tai paikallisten standardien mukaan. Taajuuskaistat ja teho Tämä matkapuhelin toimii EU-alueella seuraavilla taajuuskaistoilla ja radiotaajuuksien enimmäistehoilla: GSM 900: 35,5 dBm GSM 1800: 32,5 dBm WCDMA 1/8: 25,7 dBm
Sivu: 6
LTE 1/3/7/8/20/28/38/40/41(2535MHz-2655MHz): 25.7 dBm Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2,4 GHz: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5 150–5 250 MHz: 23 dBm, 5 250–5 350 MHz: 20 dBm, 5 470–5 725 MHz: 20 dBm, 5 725–5 850 MHz: 14 dBm NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m (10 m) FCC-määräykset Tämä matkapuhelin täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttö on seuraavien ehtojen alaista: (1) laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) laitteen on siedettävä vastaanotettavia  häiriöitä, myös sellaisia, jotka voivat muuttaa laitteen toimintaa odottamattomalla tavalla. Tämä matkapuhelin on testattu ja sen on osoitettu täyttävän FCC-määräysten osassa 15 luokan B digitaalilaitteille asetetut vaatimukset. Nämä raja-arvot on määritetty takaamaan riittävä suojaus haitallisilta häiriöiltä asuinhuoneistokäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi ehkä aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteeseen. Tällaisten häiriöiden esiintymistä ei voi kuitenkaan poissulkea missään asennuskohteessa. Jos tämä laite häiritsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanottoa, mikä voidaan selvittää kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, voit yrittää korjata häiriön suorittamalla yhden tai useita seuraavista toimista: - Muuta vastaanottoantennin suuntaa tai paikkaa. - Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä. - Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin. - Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta. Radiotaajuusenergialle altistumista koskevat tiedot (SAR) Tämä laite täyttää valtionhallinnon asettamat, radioaalloille altistumista koskevat vaatimukset. Laite on suunniteltu ja valmistettu niin, että sen tuottama säteily ei ylitä radiotaajuusenergialle asetettuja altistumisrajoja. Langattomia laitteita koskevan altistumisstandardin mittayksikkö  on SAR (Specific Absorption Rate). FCC:n asettama SAR-altistumisraja on 1,6 W/kg. Laite on testattu ja sen on osoitettu noudattavan FCC:n radiotaajuusenergialle asettamia altistumisrajoja kehoon kiinnitettynä, kun sitä käytetään metallittoman kiinnitystarvikkeen kanssa vähintään 1,5 senttimetrin päässä kehosta. Radiotaajuusenergialle asetettuja altistumisrajoja ei ole testattu tai sertifioitu metallia sisältävillä kiinnitystarvikkeilla, ja tällaisten tarvikkeiden käyttöä on vältettävä. Laitteen kehoon kiinnittävien tarvikkeiden on pidettävä laite vähintään 1,5 senttimetrin päässä kehosta. FCC-huomautus Muutokset tai muokkaukset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Tämä laitteen kanssa on käytettävä suojattuja kaapeleita, jotta se on FCC-rajoitusten luokan B mukainen. Sähköinen tietotarra Tässä laitteessa on sähköinen tietotarra, joka sisältää sen sertifiointitiedot. Voit avata sen valitsemalla Asetukset > Tietoja puhelimesta > Sertifiointi tai valitsemalla Asetukset ja kirjoittamalla hakukenttään Sertifiointi. Malli: 2201117TY 2201 ilmaisee, että tuote julkaistaan tammikuun 2022 jälkeen.
Sivu: 7
Valmistaja: Xiaomi Communications Co.,Ltd. osoite: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China Malli: MDY-11-EZ Syöttöjännite: 100–240 V~ Syöttötaajuus: 50/60 Hz Lähtöjännite: 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 20,0 V / 11,0 V Antovirta: Enintään 3,0 A / 3,0 A / 2,25 A / 1,35 A / 3,0 A Lähtöteho: Enintään 15,0 W / 27,0 W / 27,0 W / 27,0 W / 33,0 W Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde: ≥82,0 % Vastuuvapauslauseke Tämän pikaoppaan julkaisija on Xiaomi tai sen paikallinen tytäryhtiö. Xiaomi voi milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta tehdä parannuksia tai muutoksia tähän oppaaseen kirjoitusvirheiden, tietojen vanhentumisen tai ohjelmia ja/tai laitetta koskevien parannusten vuoksi. Tällaiset muutokset lisätään kuitenkin pikaoppaan uusiin, verkossa julkaistaviin versioihin (lisätietoja on osoitteessa www.mi.com/global/service/userguide). Kaikki kuvitus on pelkästään havainnollistavaa, eikä ehkä vastaa täysin laitteen todellista ulkoasua. Valmistaja: Xiaomi Communications Co., Ltd. Valmistajan postiosoite: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085 Tuotemerkki: Redmi Malli: 2201117TY © Xiaomi Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Merkki:
Xiaomi
Tuote:
Älypuhelimet
Malli/nimi:
Redmi Note 11
Tiedostotyyppi:
PDF
Kielivaihtoehdot:
Suomalainen