Xiaomi Poco X3 Pro käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Xiaomi Poco X3 Pro kielellä Suomalainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 9 sivua.

Sivu: 1
POCO X3 Pro Käyttöopas
Sivu: 2
Äänen- voimakkuus- painikkeet Virta- painike USB Type-C -portti LA 16. ELO 02 48 1
Sivu: 3
Kiitos, että valitsit POCO X3 Pro -puhelimen Käynnistä laite painamalla virtapainiketta pitkään. Määritä laite näytön ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja saat käymällä virallisessa sivustossamme: www.mi.com/global/service/userguide MIUI (for POCO) POCO X3 Pro -puhelimeen on esiasennettu MIUI (for POCO), mukautettu Android-pohjainen käyttöjärjestelmä, joka tarjoaa säännöllisiä päivityksiä ja käyttäjäystävällisiä ominaisuuksia, jotka perustuvat yli 200 miljoonan käyttäjän ehdotuksiin. Lisätietoja on osoitteessa en.miui.com SIM-korttiteline: Nano-SIM Nano-SIM Nano-SIM Micro SD Kahden SIM-kortin tila: • Vain tietyt operaattorit tukevat kahden 4G-SIM-kortin tilaa, eikä se ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla. • Tukee kahta nano-SIM-korttia. Kun kumpikin SIM-korttipaikka on käytössä, kumman tahansa kortin voi määrittää ensisijaiseksi kortiksi. • Vain tiettyjen alueiden operaattorit tukevat VoLTEa. • Järjestelmä saatetaan päivittää automaattisesti verkon optimaalisen toiminnan varmistamiseksi. Saat lisätietoja tarkistamalla laitteessa käytettävän järjestelmäversion. • Älä aseta SIM-korttipaikkaan muita kuin vakiokokoisia SIM-kortteja. Ne voivat vaurioittaa SIM-korttipaikkaa. • VAROITUS: älä pura tätä laitetta. 2
Sivu: 4
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) Tuotteen turvallinen hävittäminen edellyttää erityisiä järjestelyjä. Tämä merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää EU-alueella muun kotitalousjätteen mukana. Kierrätä vastuullisesti, jotta vältät jätteiden vääränlaisesta hävittämisestä aiheutuvat vaarat ympäristölle ja terveydelle sekä edistät aineellisten resurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Kierrätä laite turvallisesti viemällä se kierrätyspisteeseen tai ottamalla yhteys laitteen ostopaikkaan. Katso ympäristölausunto seuraavasta linkistä: www.mi.com/en/about/environment HUOMIO VÄÄRÄNLAISEN AKUN KÄYTTÖ AIHEUTTAA RÄJÄHDYSVAARAN. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI. Ehkäise mahdolliset kuulovauriot välttämällä kuuntelemasta pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Lisää turvallisuustietoja ja varotoimia on osoitteessa: www.mi.com/en/certification Tärkeitä turvallisuustietoja Lue kaikki seuraavat turvallisuustiedot ennen laitteen käyttöä: • Hyväksymättömien kaapelien, virtasovittimien tai akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaran. • Käytä ainoastaan hyväksyttyjä ja yhteensopivia lisätarvikkeita. • Tämän laitteen käyttölämpötila on 0–40 °C. Laitteen käyttö muissa lämpötiloissa voi vaurioittaa laitetta. • Jos laitteen mukana toimitetaan sisäinen akku, älä yritä vaihtaa akkua itse, jotta akku tai laite ei vaurioidu. • Lataa laite ainoastaan sen mukana toimitetulla tai hyväksytyllä kaapelilla ja virtasovittimella. Muiden sovittimien käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteen ja sovittimen vaurioitumisen. • Kun laite on ladattu, irrota sovitin sekä laitteesta että pistorasiasta. Älä lataa laitetta pidempään kuin 12 tuntia. • Akku on kierrätettävä tai hävitettävä kotitalousjätteestä erillään. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Hävitä tai kierrätä laite, sen akku ja lisätarvikkeet paikallisten määräysten mukaisesti. • Älä pura, lyö, murskaa tai polta akkua. Jos akku on epätavallisen muotoinen tai vaurioitunut, lopeta sen käyttö heti. - Varo aiheuttamasta akkuun oikosulkua, jotta se ei ylikuumene ja aiheuta palovammoja tai muita henkilövammoja. - Älä käytä akkua kuumassa ympäristössä. - Ylikuumeneminen voi aiheuttaa räjähdyksen. - Älä pura, lyö tai murskaa akkua, jotta se ei ala vuotaa, ylikuumene tai räjähdä. - Älä polta akkua, jotta se ei aiheuta tulipaloa tai räjähdystä. - Jos akku on epätavallisen muotoinen tai vaurioitunut, lopeta sen käyttö heti. 3
Sivu: 5
• Akkua ei saa irrottaa tai muokata itse. Ainoastaan valmistajan valtuuttama huoltoliike saa irrottaa tai korjata akun. • Pidä laite kuivana. • Älä yritä korjata laitetta itse. Jos jokin laitteen osa ei toimi oikein, ota yhteys Mi-asiakastukeen tai tuo laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen. • Liitä muut laitteet niiden käyttöoppaiden ohjeiden mukaisesti. Älä liitä laitteeseen yhteensopimattomia laitteita. • Virtasovittimen pistorasian on oltava lähellä laitetta niin, että se on helposti käytettävissä. Turvallisuusvarotoimet • Noudata kaikkia soveltuvia lakeja ja sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelinten käyttöä tietyissä tilanteissa ja ympäristöissä. • Älä käytä puhelinta huoltoasemilla tai räjähdysherkissä ympäristöissä, kuten tankkausalueilla, laivojen kannen alapuolisissa tiloissa, polttoaineiden tai kemikaalien kuljetus- tai säilytyslaitoksissa tai alueilla, joissa ilma sisältää kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljanjäämiä, pölyä tai metallijauheita. Noudata kaikkia kylttejä, jotka kehottavat sammuttamaan langattomat laitteet, kuten puhelimet tai muut radiolaitteet. Sammuta matkapuhelin tai langaton laite, kun olet räjäytystyömaalla tai alueella, jossa kehotetaan sammuttamaan kaksisuuntaiset radiot tai elektroniset laitteet, jotta et aiheuta vaaratilanteita. • Älä käytä puhelinta sairaaloiden leikkaussaleissa tai päivystys- tai tehohoitoyksiköissä. Noudata aina sairaaloiden ja terveyskeskuksien sääntöjä ja määräyksiä. Jos käytät jotakin lääkinnällistä laitetta, selvitä lääkäriltä ja laitteen valmistajalta, voiko puhelin häiritä laitteen toimintaa. Vältä mahdolliset sydämentahdistimeen aiheutuvat häiriöt pitämällä aina vähintään 15 senttimetrin etäisyys matkapuhelimen ja sydämentahdistimen välillä. Varmista etäisyys pitelemällä puhelinta sydämentahdistinta vastakkaisen puolen korvalla ja säilyttämällä puhelinta muualla kuin rintataskussa. Älä käytä puhelinta kuulolaitteiden, sisäkorvaistutteiden tai vastaavien laitteiden läheisyydessä, jotta niihin ei aiheudu häiriöitä. • Noudata lentokoneiden turvallisuusmääräyksiä ja sammuta puhelin lentokoneessa pyydettäessä. • Kun ajat ajoneuvoa, noudata puhelimen käytössä asianmukaisia tieliikennelakeja. • Älä käytä puhelinta ulkona ukkossäällä, jotta et saa salamaniskua. • Älä soita puheluja, kun puhelin latautuu. • Älä käytä puhelinta kosteassa tilassa, kuten kylpyhuoneessa. Seurauksena voi olla sähköisku, vamma, tulipalo tai laturin vaurioituminen. 4
Sivu: 6
Tietoturvalausunto Päivitä puhelimen käyttöjärjestelmä sisäisellä ohjelmistopäivitystoiminnolla tai käymällä jossakin valtuutetuista huoltoliikkeistämme. Ohjelmiston päivittäminen muulla tavoin voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa tietojen menetystä, tietoturvaongelmia tai muita vaaroja. EU-määräykset Radiolaitedirektiivin vaatimustenmukaisuusvakuutus Xiaomi Communications Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä digitaalinen, Bluetooth- ja Wi-Fi-toiminnot sisältävä GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE- matkapuhelin M2102J20SG on radiolaitedirektiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimustenjamuidenmääräystenmukainen.EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavassa osoitteessa: www.mi.com/en/certification Radiotaajuusenergialle altistumista koskevat tiedot (SAR) Tämä laite noudattaa väestön hallitsematonta altistumista koskevia SAR-altistumisrajoja (pään ja ylävartalon paikallinen 10 gramman SAR, raja-arvo: 2,0 W/kg), jotka on määritelty neuvoston suosituksessa 1999/519/EC, ICNIRP-yhdistyksen ohjeissa ja radiolaitedirektiivissä (2014/53/EU). SAR-testauksessa laite määritettiin kunkin taajuuskaistan enimmäislähetystehoon ja asetettiin asentoihin, jotka jäljittelivät radiotaajuusenergialle altistumista tilanteissa, joissa laitetta käytetään suorassa kosketuksessa päähän tai 5 millimetrin päässä kehosta. SAR-altistumisrajojen noudattaminen perustuu kehon osalta 5 millimetrin etäisyyteen laitteen ja kehon välillä. Pidä laitetta vähintään 5 millimetrin päässä kehosta, jotta radiotaajuusenergialle altistumisen taso ei ylitä ilmoitettua tasoa. Käytä laitteen kehoon kiinnittämiseen vyökiinnitintä tai -koteloa, joka ei sisällä metallisia osia ja jonka avulla laitteen ja kehon välille jää vähintään 5 millimetrin etäisyys. Radiotaajuusenergialle asetettuja altistumisrajoja ei ole testattu tai sertifioitu metallia sisältävillä kiinnitystarvikkeilla, ja tällaisten tarvikkeiden käyttöä on vältettävä. Sertifiointitiedot (suurin SAR-arvo) SAR 10 g -raja-arvo: 2,0 W/kg SAR-arvo: pää: 0,573 W/kg, keho: 0,899 W/kg (etäisyys 5 mm) Lainsäädäntöä koskevat tiedot Tätä laitetta voi käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Noudata laitteen käyttöpaikan kansallisia ja paikallisia määräyksiä. Tämän laitteen käyttö taajuusalueella 5 150–5 350 MHz on sallittu seuraavissa maissa ainoastaan sisätiloissa: 5
Sivu: 7
AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK (NI) IS LI NO CH TR 2,4 GHz:n kaistaa koskevat rajoitukset: Norja: tämä osa ei koske maantieteellistä aluetta 20 kilometrin säteellä Ny-Ålesundin keskustasta. Vastaanotin luokka 2 Varmista, että käytettävä virtasovitin täyttää IEC/EN 62368-1 -standardin kohdan 6.4.5 vaatimukset, ja että se on testattu ja hyväksytty kansallisten tai paikallisten standardien mukaan. Taajuuskaistat ja teho Tämä matkapuhelin toimii EU-alueella seuraavilla taajuuskaistoilla ja radiotaajuuksien enimmäistehoilla: GSM 900: 35,5 dBm GSM 1800: 32,5 dBm WCDMA 900/2100: 25,7 dBm LTE 1/3/7/8/20/28/38/40: 25,7 dBm Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2,4 GHz: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5 150–5 250 MHz: 23 dBm, 5 250–5 350 MHz: 23 dBm, 5 470–5 725 MHz: 23 dBm, 5 725–5 850 MHz: 14 dBm NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m (10 m) FCC-määräykset Tämä matkapuhelin täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttö on seuraavien ehtojen alaista: (1) laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) laitteen on siedettävä vastaanotettavia  häiriöitä, myös sellaisia, jotka voivat muuttaa laitteen toimintaa odottamattomalla tavalla. Tämä matkapuhelin on testattu ja sen on osoitettu täyttävän FCC-määräysten osassa 15 luokan B digitaalilaitteille asetetut vaatimukset. Nämä raja-arvot on määritetty takaamaan riittävä suojaus haitallisilta häiriöiltä asuinhuoneistokäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi ehkä aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteeseen. Tällaisten häiriöiden esiintymistä ei voi kuitenkaan poissulkea missään asennuskohteessa. Jos tämä laite häiritsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanottoa, mikä voidaan selvittää kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, voit yrittää korjata häiriön suorittamalla yhden tai useita seuraavista toimista: - Muuta vastaanottoantennin suuntaa tai paikkaa. - Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä. - Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin. - Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta. 6
Sivu: 8
Radiotaajuusenergialle altistumista koskevat tiedot (SAR) on SAR (Specific Absorption Rate). kiinnitystarvikkeen kanssa vähintään 1,5 päässä kehosta. vähintään 1,5 päässä kehosta. FCC-huomautus Muutokset tai muokkaukset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava rajoitusten luokan B mukainen. Sähköinen tietotarra Voit avata sen valitsemalla Asetukset > Tietoja puhelimesta > Sertifiointi tai . Malli: M2102J20SG 2102 helmikuun 2021 jälkeen. Valmistaja: Xiaomi Communications Co.,Ltd. Osoite: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China Malli: MDY-11-EZ 100–240 V~ 50/60 Hz Lähtöjännite: 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 20,0 V / 11,0 V Antovirta: Enintään 3,0 A / 3,0 A / 2,25 A / 1,35 A / 3,0 A Lähtöteho: Enintään 15,0 W / 27,0 W / 27,0 W / 27,0 W / 33,0 W Keskimääräinen hyötysuhde: ≥82,0 % Sovitin
Sivu: 9
Vastuuvapauslauseke voi milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta tehdä parannuksia tai muutoksia todellista ulkoasua. Tässä älypuhelimessa on Corning® Gorilla® Glass 6 Valmistaja: Xiaomi Communications Co., Ltd. Valmistajan postiosoite: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085 Tuotemerkki: POCO Malli: M2102J20SG © Xiaomi Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Xiaomi Poco X3 Pro, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Xiaomi Poco X3 Pro käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Xiaomi Poco X3 Pro suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Xiaomi Poco X3 Pro

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Xiaomi Poco X3 Pro allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Xiaomi
  • Tuote: Puhelimet
  • Malli/nimi: Poco X3 Pro
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Saksa, Espanja, Ranska, Unkari, Puola, Hollantilainen, Portugali, Italialainen, Englanti, Romanialainen, Kreikka, Kroatialainen, Ukrainalainen, Suomalainen, Kiinalainen, Arabialainen, Ruotsalainen, Venäjä, Norja, Turkki, Indonesialainen, Tanska, Slovenian, Slovakki, Bulgarialainen, Liettua, Latvialainen, Virolainen, Makedonialainen, Albanialainen