Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 käyttöohjeet

Katso tuotteen Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Ultimate Speed
  • Tuote: Akkulaturi
  • Malli/nimi: ULGD 3.8 A1
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 11
9
ULGD 3.8 A1
FI
Sisällysluettelo
Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Määräystenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Toimitussisältö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Turvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ennen käyttöönottoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Liittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
VALMIUSTILA / akkujännitteen mittaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Elvyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Ohjelmien valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Ohjelma 1 ”6 V” (7,3 V / 0,8 A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Ohjelma 2 "12 V" (14,4 V / 0,8 A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Ohjelma 3 ”12 V” (14,4 V / 3,8 A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Ohjelma 4 ”12 V” (14,7 V / 3,8 A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Ylläpitolataus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Laitteen suojatoiminto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Huolto ja puhdistus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Takuu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Maahantuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Alkuperäisen vastaavuusvakuutuksen käännöss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sivu: 12
10 ULGD 3.8 A1
FI
AUTON AKKULATURI
ULGD 3.8 A1
Johdanto
Onnittelut uuden laitteen hankinnasta.
Olet valinnut laadukkaan tuotteen.
Käyttöohje on osa tätä tuotetta.
Se sisältää tärkeitä turvallisuutta, käyttöä ja hävittä-
mistä koskevia ohjeita. Tutustu ennen tuotteen käyttöä
kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin. Käytä tuotetta
vain kuvatulla tavalla ja vain mainittuihin käyttö-
tarkoituksiin. Kun luovutat tuotteen eteenpäin, liitä
mukaan kaikki tuotetta koskevat asiakirjat.
Määräystenmukainen käyttö
Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 on monivaiheinen
auton akkulaturi, joka soveltuu elektrolyyttiliuoksella
(WET), elektrolyyttiä imevillä matoilla (AGM) tai
geelimuodossa olevalla elektrolyytillä (GEL)
täytettyjen 6 V:n tai 12 V:n lyijyakkujen lataami-
seen ja säilytyslataukseen.
Laite ei sovellu litiumioniakkujen lataamiseen!
Laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön, ja sitä
saa käyttää ainoastaan sisätiloissa.
Valmistaja ei ota mitään vastuuta määräystenvastai-
sesta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
Toimitussisältö
1 auton akkulaturi ULGD 3.8 A1
2 liitintä (1 punainen, 1 musta)
1 käyttöohje
Osat
Katso kuva A:
12 V / 0,8 A (ohjelma 2)
12 V / 3,8 A (ohjelma 3)
12 V / 3,8 A (ohjelma 4)
6 V / 0,8 A (ohjelma 1)
Napaisuuden merkkivalo
Valmiustilan merkkivalo
Latausnäyttö
Tilanäyttö
Jännitenäyttö
Ohjelmanvalintapainike (MODE)
Katso kuva B:
Laturi
Kiinnitysreiät
Virtajohto
Plusnapaliitin (punainen)
Miinusnapaliitin (musta)
Plusnavan liitäntäjohto (punainen),
ml. rengaskenkä
Miinusnavan liitäntäjohto (musta), ml. rengaskenkä
Tekniset tiedot
Tulojännite: 220-240 V ∼ 50/60 Hz
Tehontarve: 60 W
Lähtöjännite: 6 V /12 V
Lähtövirta: 0,8 A/3,8 A
Sulake (sisällä): 2 A
T2A
Ympäristölämpötila: 0 °C ... 40 °C
Kotelointiluokka: IP 65
Suojaluokka: II/
Akkutyypit: 6 V:n lyijyhappoakku
1,2 Ah - 14 Ah
12 V:n lyijyhappoakku
1,2 Ah - 120 Ah
Turvallisuus
Turvallisuusohjeet
Laturi soveltuu ainoastaan sisäkäyttöön.
■ Kahdeksan vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt,
joiden fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt
ovat rajalliset, tai joilla ei ole riittävää kokemus-
ta tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää
laitetta vain valvonnan alaisena, tai jos heitä
on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön, ja
he ovat ymmärtäneet laitteen käyttöön liittyvät
vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset
eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjähuoltoa
ilman valvontaa.
Sivu: 13
11
ULGD 3.8 A1
FI
■ Älä käytä laturia kertakäyttöisten akkujen
lataamiseen.
■ Älä käytä laturia litiumioniakkujen lataamiseen.
■ Aseta irrotettu akku lataustapahtuman ajaksi
hyvin ilmastoidulle tasolle.
■ Automaattinen toimintatapa sekä käytön rajoi-
tukset on selitetty tässä käyttöohjeessa.
SÄHKÖISKUN VAARA!
■ Älä käytä laitetta, jos sen johto, verkkojohto
tai verkkopistoke on vaurioitunut. Viallinen
verkkojohto merkitsee sähköiskun aiheuttamaa
hengenvaaraa.
■ Jos tämän laitteen virtajohto vahingoittuu, johdon
saa vaarojen välttämiseksi vaihtaa vain laitteen
valmistaja, valmistajan asiakashuolto tai vastaavasti
pätevä henkilö.
■ Varmista ennen verkkovirran liittämistä, että
verkkovirran jännite on määräysten mukaisesti
230 V ∼ 50 Hz, käytössä on maadoitettu nolla-
johdin, 16 A:n sulake ja FI-kytkin (vikavirtasuoja-
kytkimellä).
■ Irrota laturi sähköverkosta, ennen kuin liität tai
avaat akkuun johtavia liitoksia.
■ Liitä ensin se liitin, jota ei ole liitetty ajoneuvon
runkoon. Liitä toinen liitin kauas akusta ja polt-
toainejohdosta ajoneuvon runkoon. Liitä laturi
vasta sen jälkeen sähköverkkoon.
■ Irrota laturi sähköverkosta lataamisen jälkeen.
Irrota vasta sitten liitin ajoneuvon rungosta.
Irrota sen jälkeen liitin akusta.
RÄJÄHDYS- JA TULIPALOVAARA!
Suojaa itseäsi erittäin räjähdysalttiilta räjähdyskaa-
sureaktiolta!
■ Varmista, ettei latausta tai ylläpitolatausta
suoriteta avotulen lähellä (liekkejä, hiillosta tai
kipinöitä)!
■ Varmista, ettei plusnavan liitäntäkaapeli ole
kosketuksissa polttoaineletkuun (esim. bensiini-
letku)!
■ Varmista, ettei räjähdysalttiiden tai palavien ai-
neiden, esim. bensiini tai liuotinaine, syttyminen
ole mahdollista laturia käytettäessä!
■ Huolehdi riittävästä tuuletuksesta latauksen aikana.
SYÖPYMISVAARA
■ Käytä suojalaseja! Käytä suojakäsineitä!
Jos akkuhappoa on päässyt silmiin tai iholle,
huuhtele kyseinen alue runsaalla juoksevalla,
puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi
lääkäriin!
■ Vältä aiheuttamasta oikosulkua, kun liität laturia
akkuun. Liitä miinusnavan liitäntäkaapeli ainoas-
taan akun miinusnapaan tai ajoneuvon runkoon.
Liitä plusnavan liitäntäkaapeli ainoastaan akun
plusnapaan!
■ Älä altista laturia tulen tai kuumuuden lähei-
syydelle tai pitkään kestävälle, yli 50 °C:n
lämpövaikutukselle!
■ Varo laturia asentaessasi vahingoittamasta
polttoaine-, sähkö-, jarrulaitteisto-, hydrauliikka- tai
vesijohtoja ruuveilla!
■ Älä peitä laturia millään esineillä!
■ Suojaa akun kontaktipinnat oikosululta!
■ Käytä laturia ainoastaan ehjien 6 V:n/12 V:n
lyijyakkujen lataamiseen ja ylläpitolataukseen!
Jäätyneitä akkuja ei saa ladata.
Sivu: 14
12 ULGD 3.8 A1
FI
Käyttö
Ennen käyttöönottoa
♦ Tutustu akun käyttöohjeeseen ennen laturin
liittämistä.
♦ Jos akku on jatkuvasti liitettynä ajoneuvoon,
huomioi myös ajoneuvovalmistajan määräykset.
Varmista auto, kytke virta pois päältä.
♦ Puhdista akkunavat. Varo, ettei likaa joudu
silmiin.
♦ Pidä huoli riittävästä tuuletuksesta.
Liittäminen
♦ Jos akku on jatkuvasti liitettynä ajoneuvoon, irrota
ennen latausta ja ylläpitolatausta ajoneuvon
miinusnavan liitäntäkaapeli (musta) akun mii-
nusnavasta. Akun miinusnapa on yleensä liitetty
ajoneuvon runkoon.
♦ Liitä laturin plusnapaliitin (punainen) akun
plusnapaan.
♦ Liitä miinusnapaliitin (musta) akun miinusnapaan.
♦ Liitä tätä varten laturin verkkojohto pistorasiaan.
♦ Akun jännitenäyttö näyttää akun ajankohtaisen
jännitteen.
♦ Jos lähtöliittimet on liitetty päinvastoin, napaisuu-
den merkkivalo palaa.
Irrottaminen
♦ Irrota laite verkkovirrasta.
♦ Irrota miinusnapaliitin (musta) akun miinus-
navasta.
♦ Irrota plusnapaliitin (punainen) akun plus-
navasta.
VALMIUSTILA /
akkujännitteen mittaus
Virtalähteeseen liittämisen jälkeen laite on VALMIUS-
tilassa. Valmiustilan merkkivalo palaa. Kun liittimet
on liitettynä, akkujännite näytetään LC-näytössä
(jännitenäyttö ). Tilanäytön segmentit ovat tyhjiä.
Jos mitattu jännite on alle 3,8 V tai yli 15 V,
akku ei lataudu. Näytössä näkyy lyhyesti
virheilmoitus "Err". Laite kytkeytyy valmiustilaan.
6 V:n akku:
Jos akun mitattu jännite on jännitealueella 3,7–
7,3 V, valittavana on ainoastaan ohjelma 1.
12 V:n akut:
Jos akun havaitaan olevan 7,3–10,5 V:n kriittisellä
jännitealueella, laite tarkastaa, onko kyse täyteen
ladatusta 6 V:n akusta vai purkautuneesta 12 V:n
akusta. Valitse ohjelma painamalla ohjelmanvalin-
tapainiketta . Laite suorittaa n. 90 s:n tarkastus-
mittauksen. Näytössä näkyy:
Jos jännite n. 90 s:n jälkeen on alueella 7,3–7,5 V,
12 V:n akku on viallinen.
Laite kytkeytyy valmiustilaan.
Elvyttäminen
Jos jännite n. 90 s:n jälkeen on alueella 7,5–10,5 V,
kyse on 12 V:n akusta. Latausprosessi alkaa pulssi-
käytöllä elvytystä varten.
Jännitenäyttö vilkkuu. Kun 10,5 V on saavutettu,
laite kytkeytyy seuraaviin latausvaiheisiin.
Elvyttäminen tapahtuu samalla tavalla kaikissa
12 V:n latausohjelmissa.
Sivu: 15
13
ULGD 3.8 A1
FI
Ohjelmien valitseminen
OHJE
► Jos laite havaitsee 3,7–7,3 V:n jännitealueel-
la olevan akun, valittavissa ovat ohjelmat 2, 3
ja 4. Lataus etenee automaattisesti. Valitusta
ohjelmasta riippuen latauskäyrää valvotaan
jännitteen, ajan ja lämpötilan mukaan.
Mukana diagnoosiohjelma, elvytystila ja
ylläpitolataus.
(katso esimerkkikaavio ohjelma 3 kuva C).
Ohjelma maks. (V) maks. (A)
1 6 V 7,3 V 0,8 A
2 * 14,4 V 0,8 A
3 * 14,4 V 3,8 A
4 * 14,7 V 3,8 A
Ohjelma 1 ”6 V” (7,3 V / 0,8 A)
Kapasiteetiltaan alle 14 Ah:n, 6 V:n akkujen
lataamiseen.
♦ Valitse ohjelma 1 painamalla ohjelmanvalinta-
painiketta . Symboli "6 V" näkyy LC-näytössä.
Lataustapahtuman aikana latausnäyttö vilkkuu
ja näyttää, kuinka pitkälle lataustapahtuma on
edistynyt (1–4 palkkia). Kun akku on ladattu
täyteen, tilanäytössä näkyy 4 palkkia. Vilkku-
minen loppuu ja laite kytkeytyy automaattisesti
ylläpitolataukselle.
Ohjelma 2 "12 V" (14,4 V / 0,8 A)
Kapasiteetiltaan alle 14 Ah:n, 12 V:n akkujen
lataamiseen.
♦ Valitse ohjelma 2 painamalla ohjelmanvalinta-
painiketta . Symboli näkyy LC-näytössä.
Lataustapahtuman aikana latausnäyttö vilk-
kuu ja näyttää, kuinka pitkälle lataustapahtuma
on edistynyt (1–4 palkkia). Kun akku on ladattu
täyteen, tilanäytössä näkyy 4 palkkia. Vilkku-
minen loppuu, ja laite kytkeytyy automaattisesti
ylläpitolataukselle.
Ohjelma 3 ”12 V” (14,4 V / 3,8 A)
Kapasiteetiltaan 14 Ah –120 Ah:n, 12 V:n akkujen
lataamiseen.
♦ Valitse ohjelma 3 painamalla ohjelmanvalinta-
painiketta . Symboli näkyy LC-näytössä.
Lataustapahtuman aikana latausnäyttö vilk-
kuu ja näyttää, kuinka pitkälle lataustapahtuma
on edistynyt (1–4 palkkia). Kun akku on ladattu
täyteen, tilanäytössä näkyy 4 palkkia. Vilkku-
minen loppuu, ja laite kytkeytyy automaattisesti
ylläpitolataukselle.
Ohjelma 4 ”12 V” (14,7 V / 3,8 A)
Kapasiteetiltaan 14 Ah –120 Ah:n 12 V:n akkujen
lataamiseen kylmissä olosuhteissa tai AGM-akkujen
lataamiseen.
♦ Valitse ohjelma 4 painamalla ohjelmanvalinta-
painiketta .
OHJE
► Tämä ohjelma käynnistyy tarvittaessa pienellä
aikaviiveellä. Symboli näkyy LC-näytössä.
Lataustapahtuman aikana latausnäyttö
vilkkuu ja näyttää, kuinka pitkälle lataustapah-
tuma on edistynyt (1–4 palkkia). Kun akku
on ladattu täyteen, tilanäytössä näkyy 4
palkkia. Vilkkuminen loppuu, ja laite kytkeytyy
automaattisesti ylläpitolataukselle.
Ylläpitolataus
Kohdassa Ohjelmat kuvatulla tavalla laitteessa on
automaattinen ylläpitolataus. Akun jännitteen las-
kusta riippuen – itsepurkautumisesta johtuen –
laturi reagoi erilaisilla latausvirroilla. Akku voidaan
jättää latauslaitteeseen pidemmäksi aikaa.
Laitteen suojatoiminto
Heti kun esiintyy poikkeava tilanne, kuten oikosulku,
kriittinen jännitteen lasku latauksen aikana, avoin
virtapiiri tai lähtöliitinten väärä liitäntä, akkulaturi
kytkee elektroniikan pois päältä ja siirtää järjestel-
män välittömästi takaisin perusasetukseen vaurioi-
den välttämiseksi.
Jos laite kuumenee liikaa lataustapahtuman aikana,
lähtötehoa vähennetään automaattisesti. Tämä
suojaa laitetta vaurioilta.
Sivu: 16
14 ULGD 3.8 A1
FI
Huolto ja puhdistus
VAROITUS! Irrota verkkopistoke
pistorasiasta aina ennen akkulaturille
suoritettavia töitä.
Laite ei vaadi huoltoa.
♦ Älä missään tapauksessa käytä liuotinaineita
tai muita voimakkaita puhdistusaineita.
♦ Puhdista laitteen muovipinnat kuivalla liinalla.
Takuu
Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite
on valmistettu huolella ja tarkastettu perus-
teellisesti ennen toimitusta. Säilytä ostokuitti
todisteeksi ostosta. Ota takuutapauksessa
puhelimitse yhteyttä lähimpään huoltopistee-
seen. Vain näin voimme taata, että tuotteesi
toimittaminen huoltoon on maksutonta.
Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvir-
heitä, ei kuljetusvaurioita, kuluvia osia tai herkästi
vaurioituvien osien kuten kytkinten tai akkujen vau-
rioita. Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyt-
töön, ei kaupalliseen käyttötarkoitukseen. Laitteen
vääränlainen tai asiaton käsittely, väkivallan käyttö
ja muut kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat
korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen. Tämä
takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.
Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee
myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisesti
jo ostettaessa olemassa olevista vaurioista ja puut-
teista on ilmoitettava välittömästi pakkauksen avaa-
misen jälkeen, viimeistään kuitenkin kahden päivän
sisällä ostopäiväyksestä. Takuuajan päättymisen
jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia.
Huolto
Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidl.fi
IAN 102626
Palvelupuhelin:
Maanantaista perjantaihin klo 8:00–20:00 (CET)
Maahantuoja
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
Hävittäminen
Pakkaus on valmistettu ympäristöystävälli-
sistä materiaaleista, jotka voidaan
toimittaa paikallisiin kierrätyspisteisiin.
Älä hävitä sähkötyökaluja kotitalous-
jätteen mukana!
Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan
käytöstä poistettavat sähkölaitteet on vietävä niille
tarkoitettuun erilliseen keräyspisteeseen, josta ne
voidaan toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Elinkaarensa loppuun tulleen laitteen kierrätyksestä
ja hävittämisestä saat tietoja kunnan jätehuollosta
vastaavilta viranomaisilta.
Sivu: 17
15
ULGD 3.8 A1
FI
Alkuperäisen vastaavuusva-
kuutuksen käännöss
Me, KOMPERNASS HANDELS GMBH, dokumen-
toinnista vastaava: Semi Uguzlu, BURGSTR. 21,
44867 BOCHUM, SAKSA, vakuutamme täten,
että tämä tuote vastaa seuraavia standardeja,
ohjeellisia asiakirjoja ja EY:n direktiivejä:
Pienjännitedirektiivi
(2006/95/EC)
Sähkömagneettinen yhteensopivuus
(2004/108/EC)
RoHS-direktiivi
(2011/65/EU)
sovelletut yhdenmukaistetut standardit
EN 60335-2-29/A2:2010
EN 60335-1:2012
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013
Koneen tyyppinimike:
Auton akkulaturi ULGD 3.8 A1
Valmistusvuosi: 09-2014
Sarjanumero: IAN 102626
Bochum, 5.3.2014
Semi Uguzlu
- Laatujohtaja -
Pidätämme oikeuden laitteen kehityksestä aiheutuviin
teknisiin muutoksiin.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Ultimate Speed ULGD 3.8 A1

Onko sinulla kysymys tuotteesta Ultimate Speed ULGD 3.8 A1, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.