Turbo air Lipari IX/LX/A käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Turbo air Lipari IX/LX/A kielellä Englanti. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 128 sivua.

Sivu: 1
45 FI - Asennus- ja käyttöohjeet Noudata käyttöohjetta huolellisesti. Valmistaja ei vastaa käyttöohjeen noudattamattajättämisestä aiheutuneista haitoista, vahingoista tai tulipaloista. Tuuletin imee savun ja höyryn ja se on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Tuuletin voi olla ulkonäöltään erilainen kuin käyttöohjeen kuvissa näkyvä malli. Käyttöohjeet, asennus ja huolto ovat kuitenkin muuttumattomat. ! On tärkeää säilyttää ohjekirja tulevaa tarvetta varten. Mikäli laite myydään tai siirretään uudelle omistajalle tai jos laitteen käyttäjä muuttaa, on varmistettava että käyttöohje jää uuden käyttäjän saataville. ! Lue käyttöohjeet huolellisesti: ne sisältävät tärkeää tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta. ! Älä tee muutoksia laitteen sähköliitäntöihin, mekaanisiin osiin tai poistoputkiin. ! Tarkista ennen laitteen asennusta, että kaikki osat ovat vahingoittumattomia. Jos laitteessa on viallisia osia, ota yhteys jälleenmyyjään ja keskeytä asennus. Huom: Symbolilla “(*)” merkityt tarvikkeet ovat vain joissakin malleissa mukana olevia lisävarusteita tai tarvikkeita, jotka on ostettava erikseen. Turvallisuustietoa Huomio ! Älä yhdistä laitetta sähköverkkoon ennenkuin asennus on täysin valmis. Irrota laite sähköverkosta aina ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä , ottamalla töpseli irti seinästä tai katkaisemalla virta huoneiston pääkytkimestä. Käytä asennus- ja huoltotöissä suojakäsineitä. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet eikä sellaisten henkilöiden käyttöön, joilta puuttuu laitteen käyttökokemus ja tieto, jollei henkilöiden turvallisuudesta vastuullinen henkilö anna heille ohjausta tai ohjeita laitteen käytöstä. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Älä koskaan käytä laitetta, jos sen ritilää ei ole asennettu oikealla tavalla! Tuuletinta ei saa KOSKAAN käyttää tukipintana, jollei niin ole erikseen mainittu. Jos liesituuletinta käytetään samaan aikaan kaasulieden kanssa, huoneeseen on tultava niin paljon korvausilmaa, ettei synny alipainetta, joka voi sammuttaa kaasuliekin. Poistoilmaa ei saa johtaa kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden savunpoistohormiin. Tuulettimen alla liekittäminen on ehdottomasti kielletty. Avotulen käyttö vahingoittaa suodattimia ja voi aiheuttaa tulipalon. Kosketuspinnat voivat kuumentua huomattavasti ruoanlaiton yhteydessä. Paistettaessa on valvottava paistoastiaa jatkuvasti. Ylikuumentunut öljy saattaa olla palovaarallinen. Noudata huolellisesti paikallisten viranomaisten antamia savunpoiston teknisiä ja turvatoimenpiteitä koskevia määräyksiä. Tuuletin on puhdistettava huolellisesti sekä sisä- että ulkopuolelta (VÄHINTÄÄN KERRAN KUUKAUDESSA, noudata kuitenkin tämän käyttöohjeen neuvoja). Tuulettimen puhdistusta ja suodattimien vaihtoa ja puhdistusta koskevien määräysten noudattamattajättäminen voi aiheuttaa tulipalovaaran. Älä käytä tuuletinta, jos lamppuja ei ole asennettu oikein. Siitä voi aiheutua sähköiskun vaara. Valmistaja ei vastaa käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä aiheutuneista haitoista, vahingoista tai tulipaloista. Tämä laite on valmistettu EU-direktiivin 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) mukaisesti.Hävittämällä laitteen asianmukaisesti käyttäjä voi ehkäistä mahdolliset ympräristölle ja ihmisten terveydelle haitalliset seuraukset Tuotteesta tai tuoteasiakirjoista löytyvä merkki ilmoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä ja että se on toimitettava sähkö- ja elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen. Laite on hävitettävä paikallisten jätteenkäsittelysäännösten mukaisesti. Jos tarvitset lisätietoja laitteen käsittelystä, palautuksesta ja kierrätyksestä, ota yhteys paikalliseen viranomaiseen, jätehuoltoon tai liikkeeseen josta tuote on ostettu. Laitteisto suunniteltu, testattu ja valmistettu seuraavien standardien mukaisesti: • Turvallisuus: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. • Suorituskyky: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. • EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Suositukset oikeaa käyttöä varten ympäristövaikutusten vähentämiseksi: Kytke liesikupu päälle miniminopeudelle, kun aloitat kypsentämisen, ja pidä sitä päällä muutama minuutti kypsennyksen jälkeen. Nosta nopeutta vain, jos tilassa on runsaasti savua tai höyryä, ja käytä tehostettua/-ja nopeutta/nopeuksia vain erityistarpeessa. Vaihda aktiivihiilisuodatin/-suodattimet, kun haluat säilyttää hyvän hajujenpoistotehokkuuden. Puhdista rasvasuodatin/-suodattimet, kun haluat säilyttää hyvän rasvansuodatustehokkuuden. Käytä tässä oppaassa annetun kanavointijärjestelmän maksimiläpimittaa tehokkuuden parantamiseksi ja melun vähentämiseksi. Käyttö Tuuletin on tarkoitettu käytettäväksi joko imukupuversiona ulkoisella poistolla tai suodatinversiona Sisäilmaa kierrättäen. Imukupuversio Tuuletin on varustettu ylemmällä poistoaukolla B, jonka kautta savu poistuu ulos (poistoputki ja kiinnitysnauhat eivät kuulu varustukseen). Liitä liesituuletin poistoputkiin sekä seinän poistoaukkoihin, joiden halkaisija on yhtä suuri kuin ilman ulostuloaukossa (liitäntälaipassa).
Sivu: 2
46 Halkaisijaltaan pienempien poistoputkien ja seinän poistoaukkojen käyttö aiheuttaa imutehon pienentymistä ja meluisuuden huomattavan lisäyksen. Kieltäydytään siten kaikesta vastuusta kyseisessä tapauksessa. Huomio! Jos tuulettimessa on hiilisuodatin, se on poistettava. Suodatinversio Jos ruoanlaitosta aiheutunutta savua ja höyryä ei ole mahdollista poistaa ulos, voidaan tuuletinta käyttää suodatinversiona asentamalla aktiivihiilisuodatin ja ilmanohjain F tukeen (laippa) G, savu ja höyryt kierrättyvät ylemmän verkon H lävitse ylempään ilma-aukkoon B yhdistetyn poistoputken ja ilmanohjaimeen F asennetun liitosrenkaan avulla (poistoputki ja kiinnitysnauhat eivät kuulu varustukseen). Huomio! Jos tuulettimessa ei ole hiilisuodatinta, se on tilattava ja asennettava ennen tuulettimen käyttöä. Ilman imumoottoria toimivat mallit toimivat ainoastaan imukupuversiona ja ne on yhdistettävä keskusimuriin (ei kuulu varustukseen). Liitäntäohjeet tulevat lisälaitteen mukana. Asennus Lieden keittotason tukipinnan ja keittiötuulettimen alimman osan välinen minimietäisyys on oltava vähintään 50cm sähköliesien osalta ja 65cm kaasu- ja sekaliesien osalta. Jos kaasulieden käyttöohjeissa vaaditaan suurempi etäisyys, on se otettava huomioon. Sähköliitäntä Verkon jännitteen on oltava sama kuin tuulettimen sisäpuolella olevassa tyyppikilvessä ilmoitettu jännite. Jos laitteessa on pistoke, liitä tuuletin voimassaolevien normien mukaiseen pistorasiaan, joka sijaitsee sellaisessa paikassa, että siihen pääsee käsiksi myös asennuksen jälkeen. Jos laitteessa ei ole pistoketta (suora liitos verkkoon) tai pistoke ei ole sellaisessa paikassa että siihen pääsee käsiksi myös asennuksen jälkeen, käytä normien mukaista kaksinapaista katkaisijaa, jolla varmistetaan että laite saadaan kokonaan irti sähköverkosta, jos ylijännite kategoria on III, asennussääntöjen mukaisesti. Huomio! Tarkista aina, että verkkokaapeli on asennettu oikealla tavalla ennen kuin yhdistät tuulettimen sähköverkkoon ja tarkistat että se toimii oikein. Asennus Tuulettimessa on kaksi toimintomallia: seinään kiinnitettävä tai kattoon kiinnitettävä malli (Saari) Ennen asennuksen aloittamista: • Tarkista että hankittu laite mahtuu sille varattuun paikkaan. • Irrota aktiivihiilisuodatin/aktiivihiilisuodattimet jos ne kuuluvat varustukseen (katso myös niitä koskeva kappale). Se/ne asennetaan vain jos tuuletinta halutaan käyttää suodatinversiona. • Tarkista, että tuulettimen sisällä ei ole (kuljetuksesta johtuen) pakkausmateriaalia (esimerkiksi ruuveja, takuupapereita tms sisältäviä kirjekuoria). Jos sellaisia on, ota ne pois ja säilytä ne. • Jos mahdollista, irrota ja siirrä tuulettimen alla ja sen asennusalueen ympärillä olevat huonekalut, jotta pääset helpommin käsiksi kattoon/seinään, johon tuuletin asennetaan. Muussa tapauksessa suojaa huonekalut ja muut asennusalueella olevat kohteet mahdollisimman hyvin. Valitse tasainen alusta ja peitä se suojalevyllä, jonka päälle voit laittaa tuulettimen ja sen varusteet. • Tarkista lisäksi, että tuulettimen asennusalueen lähellä (siten että siihen pääsee käsiksi myös kun tuuletin on asennettu) on pistorasia ja että tuuletin voidaan yhdistää ulkoiseen savunpoistolaitteeseen (ainoastaan Imukupuversiossa). • Tee kaikki tarpeelliset muuraustyöt (esim: pistorasian asennus ja/tai poistoputkea varten tarvittava aukko). Tuulettimessa on useimpiin seinä- ja kattomalleihin sopivat kiinnitystulpat. On kuitenkin välttämätöntä kutsua asiantuntija tarkistamaan materiaalien sopivuus seinä- ja kattomalliin. Seinän/katon on oltava riittävän tukeva kestääkseen tuulettimen painon. Kattoon kiinnitettävä malli (Saari) Kuva 5-6-7 1. Säädä tuulettimen tukirakenteen jatko, tuulettimen lopullinen korkeus riippuu tästä säädöstä. Huom:joissakin tapauksissa kehikon yläosa on kiinnitetty alaosaan yhdellä tai useammalla ruuvilla, tarkista tarvittaessa ja irrota ruuvit väliaikaisesti tukirakenteen säädön ajaksi . 2. Kiinnitä rakenteen osat yhteensä 16 :lla ruuvilla (4 joka kulmaan). Laita laajuudeltaan suuremman yläosan vahvistukseksi 1 tai 2 laippaa (laitteen mukana tulevan varustuksen mukaisesti). Huom: Kuljetusta varten 1 laippa on mahdollisesti jo kiinnitetty väliaikaisesti kehikkoon 2:lla ruuvilla . Siirrä se sille varattuun paikkaan tai viimeistele sen kiinnitys 6:lla lisäruuvilla. Toimi seuraavalla tavalla: a. Suurenna kiinnitettäviä laippoja siten, että ne voidaan laittaa rakenteen ulkopuolelle. b. Laita tukilaippa aivan rakenteen kahden osan kiinnityskohdan yläpuolelle ja kiinnitä 8:lla ruuvilla (2 joka kulmaan). Jos laitteessa on toinen tukilaippa, kiinnitä se siten että se on yhtä kaukana ensimmäisestä tukilaipasta ja kehikon yläosasta, kiinnitä se 8:lla ruuvilla (2 joka kulmaan). Huom: tarkista tukilaippaa/tukilaippoja asentaessasi, että ne eivät haittaa poistoputken (imukupuversio) tai ilmanohjaimen (suodatinversio) asennusta 3. Ripusta tuuletin kehikkoon ja tarkista että se on oikein paikoillaan – ruuvaa tuulettimen kehikkoon ripustamiseen tarvittavat 16 ruuvia tiukasti kiinni (4 joka kulmaan). 4. Laita kattoon porausmalli pystysuoraan keittotasoon (mallin keskikohdan on oltava keittotason keskellä ja reunojen on oltava keittotason reunojen kohdalla – se
Sivu: 3
47 mallin puoli jossa lukee FRONT on samalla puolella kuin ohjaustaulu). Valmistele sähköasennus. 5. Poraa ohjeiden mukaisesti (6 reikää kuutta seinätulppaa kohden - 4 tulppaa kiinnitystä varten), ruuvaa kiinni 4 ruuvia ulkopuolella oleviin reikiin, jätä ruuvin pään ja katon väliin noin 1cm:n tila. 6. Ripusta kehikko neljään ruuviin (katso vaihe 4). 7. Ruuvaa 4 ruuvia tiukasti kiinni. 8. Laita tyhjiin varmuuskiinnitysreikiin 2 lisäruuvia ja ruuvaa ne tiukasti kiinni. 9. Työnnä poistoputki kehikon sisälle ja yhdistä se moottoritilan liitosrenkaaseen (poistoputki ja kiinnitysnauhat eivät kuulu varustukseen). Poistoputken on oltava tarpeeksi pitkä, jotta se ulottuu ulos asti (imukupuversiossa) tai ilmanohjaimeen F asti (suodatinversiossa). 10. Ainoastaan suodatinversiossa: Asenna ilmanohjain F kehikkoon ja kiinnitä se 4:llä ruuvilla sille varattuun laippaan, yhdistä lopuksi poistoputki ilmanohjaimessa olevaan liitosrenkaaseen. 11. Yhdistä laite kodin sähköverkkoon. Virran saa kytkeä päälle vasta kun asennus on valmis. 12. Laita kiinnityskoukuilla varustetut mutterit ylä- ja alahormien osien sisäpuolelle suorien aukkojen kohdalle, yhteensä muttereita on asennettava 14 kappaletta. 13. Yhdistä kehikon hormin kaksi ylempää osaa siten, että toinen aukko on samalla puolella kuin ohjaustaulu ja toinen ohjaustaulun vastakkaisella puolella. 14. Kiinnitä kehikko ylähormiin, lähelle kattoa kahdella ruuvilla (yksi kummallekin puolelle). 15. Yhdistä kehikon hormin kaksi alempaa osaa, käytä 6 ruuvia (3 kummallekin puolelle, katso myös kuvassa oleva malli osien yhdistämisestä). 16. Piilota hormin alaosa sille varattuun paikkaan moottoritilassa ja sähkörasiassa, kiinnitä kahdella ruuvilla tuulettimen sisäpuolelta. 17. Laita kaksi laippaa (laitteen mukana) alemman hormin kiinnityskohtien päälle.(HUOMIO ! ALEMMAN HORMIN LAIPAT TUNNISTAA SIITÄ, ETTÄ NE OVAT KAPEAMMAT JA MATALAMMAT). Leveämmät ja syvemmät laipat kuuluvat ylähormiin, ne leikataan sopivankokoisiksi. 18. Kytke virta uudestaan päälle sähkötaulusta ja tarkista, että tuuletin toimii moitteettomasti. Seinään asennettavan mallin asennus Kun höyrysuoja toimitetaan asennettuna, se kiinnitetään Kuvien a,b ohjeiden mukaisesti. Sähköliitäntärasia kiinnitetään Kuvien c,d,e mukaisesti. Kuva 9 1. Piirrä lyijykynällä seinän keskiosan kohdalle kattoon asti ulottuva viiva asennustyön helpottamiseksi. 2. Laita porausmalli seinään: porausmallissa näkyvän keskiviivan on oltava seinään piirretyn keskiviivan kohdalla ja porausmallin alaosan on oltava tuulettimen alareunan kohdalla. 3. Poraa mallin mukaisesti ja laita seinätulpat paikoilleen, ruuvaa ylempiin reikiin 2 ruuvia ja jätä ruuvin pään ja seinän väliin noin 1 cm:n tila. Huom: Tee aina kaikki porausmallissa olevat reiät: 2 ylempää reikää tarvitaan tuulettimen ripustamiseen ja alemmat reiät (yleensä 1 keskellä tai useampia reikiä sivuilla) ovat tuulettimen lopullista ja turvakiinnitystä varten. 4. Laita hormien tukilaippa “G” seinään lähelle kattoa. Käytä hormien tukilaippaa porausmallina (jos tukeen on tehty pieni aukko, sen on oltava seinään aiemmin piirretyn viivan kohdalla) ja merkitse 2 reikää lyijykynällä. Poraa reiät ja laita niihin 2 tulppaa. 5. Kiinnitä hormien tukilaippa seinään 2:lla ruuvilla. 6. Ripusta tuuletin kahteen ylempään ruuviin (katso asennusvaihe 3). 7. Laita alempaan reikään /alempiin reikiin ruuvit ja ruuvaa ne kiinni (myös pultti/pultit) lopullista kiinnitystä varten (PAKOLLISTA!). KIRISTÄ KAIKKI YLHÄÄLLÄ JA ALHAALLA OLEVAT RUUVIT sen jälkeen kun olet tarkastanut tuulettimen sijainnin. Huom: Alemmat kiinnityskohdat tulevat näkyviin kun rasvasuodattimet irrotetaan ja ne sijaitsevat tuulettimen sivuilla ja/tai keskiosassa (viimeksi mainitussa tapauksessa ne tulevat näkyviin kun hiilisuodattimen alusta irrotetaan, jos laite on varustettu hiilisuodattimella). 8. Yhdistä imumoottoritilan yläpuolella olevaan liitosrenkaaseen savunpoistoputki (putki ja kiinnitysnauhat eivät kuulu varustukseen, ne on ostettava erikseen). Putken toinen pää on yhdistettävä ulkoiseen savunpoistolaitteeseen, jos tuuletinta käytetään imukupuversiona. Jos tuuletinta halutaan käyttää suodatinversiona, kiinnitä hormien tukilaippaan G ilmanohjain F ja yhdistä putken toinen pää ilmanohjaimessa F olevaan liitosrenkaaseen. 9. Tee sähköliitäntä. 10. Laita hormit paikalleen ja kiinnitä ne ylhäältä 2:lla ruuvilla (10a ) hormien tukilaippaan “G” (10 b ). 11. Liu’uta hormin alaosa kokonaan imuyksikön päälle kunnes imuyksikkö on oikealla paikallaan tuulettimen yläpuolella. Laita hiilisuodattimen alusta ja rasvasuodatin/rasvasuodattimet takaisin paikalleen ja tarkista, että tuuletin toimii moitteettomasti.
Sivu: 4
48 Tuulettimen kuvas Kuva 1 1. Ohjaustaulu 2. Rasvasuodatin 3. Rasvasuodattimen kahva 4. Halogeenilamppu 5. Höyrysuoja 6. Teleskooppihormi 7. Ilma-aukko (ainoastaan suodatinversiossa) Toiminta Käytä maksiminopeutta jos keittiössä on erityisen paljon höyryä. On suositeltavaa käynnistää tuuletus 5 minuuttia ennen ruoanlaiton aloittamista ja antaa sen toimia noin 15 minuuttia ruoanlaiton lopettamisesta. 4 koskettimen näppäimistöllä toimiva malli a. ON/OFF valokatkaisija b. OFF katkaisija/nopeus 1 c. Nopeuden 2 valitsin d. Nopeuden 3 valitsin Viisinäppäimisen koskettimiston malli a. N/OFF valokatkaisija b. Moottorin OFF katkaisija c. Nopeuden 1 valitsin (jos höyryä ja savua on vähän) d. Nopeuden 2 valitsin (jos höyryä ja savua on keskinkertainen määrä) e. Nopeuden 3 valitsin (jos höyryä ja savua on paljon). Huolto Huomio! Irroita laite aina virtalähteestä ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä, irrota virtajohdon pistoke verkkovirtapistorasiasta tai katkaise virta kodin sähköverkosta. Puhdistus Tuuletin on puhdistettava usein sekä sisä- etttä ulkopuolelta (vähintään yhtä usein kuin rasvasuodattimien huolto). Käytä puhdistukseen neutraalissa nestemäisessä pesuaineessa kostutettua kangasta. Vältä hankaavia pesuaineita. ÄLÄ KÄYTÄ ALKOHOLIPITOISIA PUHDISTUSAINEITA! Huomio: Laitteen puhdistusta ja suodattimien vaihtoa koskevien määräysten noudattamattajättäminen voi aiheuttaa tulipalovaaran. On siis suositeltavaa noudattaa määräyksiä. Valmistaja ei vastaa mahdollisista vääristä huoltotoimenpiteistä tai yllämainittujen normien noudattamattajättämisestä aiheutuvista moottorivioista tai tulipaloista. Rasvasuodatin Se pidättää ruuanlaitosta syntyvät rasvahiukkaset. Rasvasuodatin on puhdistettava kerran kuukaudessa miedolla pesuaineella, käsin tai astianpesukoneessa alhaisella lämpötilalla ja lyhyellä pesuohjelmalla. Metallinen rasvasuodatin voi haalistua astianpesukoneessa, mutta tämä ei vaikuta sen suodatustehoon millään tavallla. Rasvasuodatin irrotetaan vetämällä jousikahvasta. Kuva 2 Hiilisuodatin (ainoastaan suodatinversiossa) Kuva 3 Imee ruoanlaitosta aiheutuvat epämiellyttävät hajut. Hiilisuodatin voidaan pestä kahden kuukauden välein lämpimässä vedessä ja sopivalla pesuaineella tai astianpesukoneessa 65°C lämpötilassa (astianpesukoneessa koko pesuohjelmalla, älä laita samaan pesuun astioita). Poista ylimääräinen vesi vahingoittamatta suodatinta ja laita se kuivumaan 100°C uuniin 10 minuutin ajaksi. Vaihda levy 3 vuoden välein ja aina kun kangas on rikkoutunut. Irrota suodattimen tuki kiertämällä 90°kahvoja (g), joilla se on kiinnitetty tuulettimeen. Laita hiililevy (i) alustan (h) sisälle ja laita kaikki osat niille varattuun paikkaan (j). On mahdollista käyttää perinteistä hiilisuodatinta, jota ei voi pestä eikä käyttää uudestaan ja joka on vaihdettava 3-4 kuukauden välein. Hiilisuodattimen alusta ja levy on hitsattu yhteen, sen vuoksi tuulettimen mukana mahdollisesti tulevaa alustaa ei käytetä. Laita se käyttöä varten sille varattuun paikkaan ja kiinnitä se tarkoitukseen varatuilla välineillä. Lamppujen vaihto Irrota laite sähköverkosta. Huomio! Tarkista että lamput eivät ole kuumia ennen kuin kosket niihin. Vaihda vioittunut lamppu uuteen lamppuun tyyppikilvessä tai liesituulettimessa lampun lähellä näkyvien ohjeiden mukaisesti. Kuva 4 1. Irrota suojus nostamalla sitä pienen pienellä ruuvimeisselillä tai vastaavalla työkalulla. 2. Vaihda vioittunut lamppu. Käytä ainoastaan max 12V -20W – G4 halogeenilamppuja ja varo koskemasta niitä käsin. 3. Sulje kansi (iskukiinnitys). Jos valaistus ei toimi, tarkista että lamput on asennettu oikein paikoilleen ennen kuin otat yhteyttä tekniseen tukeen.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Turbo air Lipari IX/LX/A, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Turbo air Lipari IX/LX/A käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Turbo air Lipari IX/LX/A suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Turbo air Lipari IX/LX/A

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Turbo air Lipari IX/LX/A allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Turbo air
  • Tuote: Liesituulettimet
  • Malli/nimi: Lipari IX/LX/A
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Puola, Venäjä, Suomalainen, Romanialainen, Slovakki, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen, Latvialainen, Liettua, Virolainen, Makedonialainen