Tunturi T20 käyttöohjeet

Katso tuotteen Tunturi T20 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Tunturi
  • Tuote: Juoksumatto
  • Malli/nimi: T20
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Suomalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 69
70
K
Ä
Y
T
T
Ö
O
H
J
E
•
T
2
0
HUOMAUTUKSET JA
VAROITUKSET
Tämä opas on olennainen osa
kuntolaitettasi. Perehdy ohjeisiin
huolellisesti ennen kuin asennat, käytät
tai huollat kuntolaitettasi. Sinun tulee
ehdottomasti säilyttää tämä opas,
sillä jatkossa se opastaa Sinua niin
kuntolaitteesi tehokkaaseen käyttöön
kuin huoltoonkin. Muista aina noudattaa
tämän oppaan ohjeita.
• Laitteen saa kytkeä vain
maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä
jatkojohtoja juoksumaton kytkennässä
virtalähteeseen. Laitteen virrankulutus
on enintään 10 A. Virtalähteet, joiden
jännitevaihtelu on suurempi kuin 10 %
voivat johtaa juoksumaton virheelliseen
toimintaan tai vahingoittaa juoksumaton
elektroniikkaa. Mikäli laite kytketään
tässä ohjekirjassa annettujen ohjeiden
vastaisesti, laitteen takuu raukeaa.
• Laitteen verkkojohto on varustettu
maadoitetuilla liittimellä ja pistokkeella.
Muutoksia pistorasiaan tai verkkojohdon
pistokkeisiin saa tehdä vain henkilö, jolla
on lupa suorittaa sähkömekaanisten
laitteiden huolto- ja korjaustöitä.
• Ennen harjoittelun aloittamista käy
varmistuttamassa terveydentilasi
lääkärillä.
• Älä yritä tehdä laitteelle muita kuin
tässä ohjekirjassa kuvattuja säätöjä
tai huoltotoimenpiteitä. Asennus- ja
huoltotöitä tehtäessä virran on oltava
kytkettynä pois ja verkkopistokkeen on
oltava irti pistorasiasta.
• Laitetta saa käyttää vain sisätiloissa.
Harjoitteluolosuhteissa laite kestää
lämpötiloja +10 asteesta +35 asteeseen,
varastoitaessa lämpötiloja –15 asteesta
+40 asteeseen. Ilman kosteus ei saa
missään tapauksessa ylittää 90 %.
• Laitteen ehdoton
enimmäiskäyttäjäpaino on 135 kg.
• Laite on sallittu kotikäyttöön.
Kotikäytössä Tunturi Oy:n myöntämä
takuuaika laitteelle on 24 kuukautta.
Lisätietoja takuusta löydät laitteen
mukana toimitetusta takuukirjasta.
TERVETULOA TUNTURIKUNTOILIJOIDEN
JOUKKOON!
Valintasi osoittaa, että tahdot todella huolehtia
kunnostasi; valintasi osoittaa myös sen, että arvostat
korkeaa laatua ja tyylikkyyttä. Tunturi-kuntolaitteen
myötä olet valinnut korkealuokkaisen, turvallisen ja
motivoivan kuntolaitteen harjoituskumppaniksesi.
Olkoon tavoitteesi kuntoilun saralla mikä tahansa,
olemme varmoja, että tällä Tunturin kuntolaitteella
tulet tavoitteesi saavuttamaan. Lisätietoja Tunturin
kuntolaitteista sekä harjoittelusta löydät internetistä
Tunturin kotisivuilta www.tunturi.com.
ASENNUS
Suosittelemme, että laitteen asentaa kaksi
aikuista henkilöä. Älä siirrä juoksumattoa pois
pakkauksesta: kokoa laite käyttämällä laitepakkausta
asennusalustana.
Varmista ennen laitteen asennusta, että seuraavat osat
löytyvät pakkauksesta:
1.	 Runko
2.	 Virtajohto
3.	 Asennustarvikesarja (sisältö on merkitty *:llä
varaosaluetteloon). Säästä asennustarvikkeet, sillä voit
tarvita niitä mm. laitteen säätämiseen.
Ota ongelmatilanteissa yhteys laitteen myyjään.
Ohjeessa mainitut suunnat oikea, vasen, etu ja
taka on määritelty harjoitusasennosta katsottuna.
Vaaratilanteiden välttämiseksi juoksualusta tulee
nostaa ylös säilytysasentoon ennen juoksumaton
nostoa pois kuljetuspakkauksesta.
Sisältö
ASENNUS.................................................................69
YLEISTÄ HARJOITTELUSTA.
...................................71
MITTARI	 .
.................................................................72
HUOLTO	 .
.................................................................74
KULJETUS JA SÄILYTYS.........................................76
TEKNISET TIEDOT...................................................77
T20_manual_13-8_1.indd 70 13.8.2007 13:13:36
Sivu: 70
71
F I N
K Ä Y T T Ö O H J E • T 2 0
Ota asennustarvikesarja kuljetuspakkauksesta.
A
B
C
D
E
F
G
H
Osa# 	 Kuvaus 	 Määrä
A 	 Ruuvi M8x20L	 6
B 	 Aluslaatta Ø8xØ18	 2
C 	 Aluslaatta Ø10xØ25	 4
D 	 Ruuvi M4x6L	 6
E 	 Kuusiokoloavain	 1
F 	 Ruuviavain	 1
G 	 Turva-avain	 1
H 	 Sivupaneeli	 2
Nosta käsituet ylös ja aseta ruuvit (A) ja aluslaatat
(B, C) käsitukien alapäässä oleviin kiinnitysreikiin.
Kiristä ruuvit huolellisesti ruuviavaimella (F).
Aseta mittari oikeaan asentoon. Kiristä ruuvit (A)
ja aluslaatat (C) avaimella (E) käsitukien yläpään
kiinnitysreikiin.
Kiinnitä sivukatteet (H) ruuveilla (D) käsitukien
alapäihin huolellisesti.
VERKKOJOHTO
Ennen kuin kytket juoksumaton virtalähteeseen,
tarkista jännitteen sopivuus laitteesi tyyppikilvestä.
Kytke verkkovirtajohdon pistotulppa juoksumaton
liittimeen.
VAROITUS!
Mikäli laitteen virrankulutus nousee liian suureksi,
laite sammuttaa itsensä. Käynnistä laite uudestaan
seuraavasti:
A.	Irrota virtajohto laitteesta.
B.	Paina ylivirtasuojan rele laitteen sisälle.
C.	Liitä virtajohto laitteeseen.
TÄRKEÄÄ! Älä milloinkaan paina ylivirtasuojan relettä
laitteen sisälle ennen kuin olet irrottanut virtajohdon
laitteesta!
Mikäli jätät laitteen virtajohdon kiinni laitteeseen
mittarin sammuttamisen jälkeen, sähkövirta kiertää
edelleen laitteen sisällä. Juoksumatto sisältää
turvaohjelman joka automaattisesti sammuttaa
laitteen mikäli sitä ei ole käytetty kuuteen tuntiin.
Automaattisen sammutuksen jälkeen voit käynnistää
T20_manual_13-8_1.indd 71 13.8.2007 13:13:36
Sivu: 71
72
K
Ä
Y
T
T
Ö
O
H
J
E
•
T
2
0
laitteen seuraavasti:
A.	Irrota virtajohto laitteesta.
B.	Liitä virtajohto laitteeseen.
TURVA-AVAIN
Juoksumatto ja käyttöliittymä toimivat vain, jos
turvaavain on asetettu kunnolla paikalleen; laite
pysähtyy välittömästi, kun turva-avain irtoaa.
Aseta turva-avain paikalleen mittarin alaosaan
ja kiinnitä turva-avaimen naru pidikkeen avulla
vaatetukseesi, esim. kaulukseen tai rintapieleen.
Varmista harjoitellessasi, että turva-avaimen pidike
on kiinnitetty vaatetukseesi kunnolla; turva-avaimen
narun kiristyessä pidike ei koskaan saa irrota
vaatetuksestasi ennen kuin turva-avain on irronnut
käyttöliittymästä. Ota tukea käsituesta aina kun nouset
matolta pois. Älä hyppää liikkuvalta matolta.
YLEISTÄ HARJOITTELUSTA
Moottoroidun juoksumaton toimintoihin ja hallintaan
tulee tutustua huolellisesti ennen harjoittelun
aloittamista. Harjoittelu juoksumatolla on erinomaista
aerobista liikuntaa, jonka perusideana on, että liikunta
on sopivan kevyttä mutta pitkäkestoista. Aerobinen
liikunta perustuu maksimaalisen hapenottokyvyn
parantamiseen; se puolestaan lisää kestävyyttä ja
kuntoa.
Aerobinen liikunta on ennen kaikkea miellyttävää.
Hien pitää nousta pintaan, mutta syke ei saa nousta
kohtuuttoman korkealle. Näin harjoitusta voidaan
jatkaa pidempäänkin. Suositus harjoituksen
pituudeksi on 30-60 minuuttia kolme kertaa viikossa
tavoitteiden, kunnon ja mahdollisuuksien mukaan.
Mikäli haluat harjoitella kävellen, voit lisätä
suorituksen vaihtelevuutta ja vaativuutta muuttamalla
juoksualustan kulmaa. Kävelyharjoitusta voi
monipuolistaa myös harjoittamalla samanaikaisesti
käsilihaksia pienillä painoilla. Huomioi tällöin
tasapainosi ja muut turvallisuustekijät. Lisätietoja
Tunturin kuntolaitteista sekä harjoittelusta löydät
internetistä Tunturin kotisivuilta www.tunturi.com.
HUOMIOITAVAA HARJOITTELUPAIKASTA
• Laitetta saa käyttää vain sisätiloissa.
• Sijoita juoksumatto kovalle, tasaiselle ja suojatulle
alustalle. Valitse laitteen sijoituspaikka siten, että
laitteen eteen ja sivuille jää vähintään 100 cm ja
taakse 100x200 cm vapaata tilaa. Huolehdi, etteivät
lapset tai kotieläimet tule tälle alueelle laitetta
käytettäessä.
• Huolehdi, että harjoitteluympäristö on riittävän
hyvin ilmastoitu. Vilustumisen estämiseksi vältä
kuitenkin harjoittelua vetoisissa tiloissa.
HUOMIOITAVAA LAITTEEN KÄYTÖSTÄ
• Mikäli lasten annetaan käyttää laitetta, vanhempien
tai muiden vastuullisten tulee ottaa huomioon lasten
sekä henkinen että fyysinen kehitys ja ennen kaikkea
luonne. Lapsia tulee valvoa ja opastaa juoksumaton
oikeassa käytössä.
• Vain yksi henkilö kerrallaan saa harjoitella laitteella.
• Pidä kätesi kaukana liikkuvasta matosta. Pidä
laitteen alusta aina tyhjänä äläkä työnnä sinne käsiäsi
tai jalkojasi tai mitään esineitä.
• Käytä harjoitellessasi sopivaa vaatetusta ja
asianmukaisia jalkineita. Varmista, että kengännauhasi
ovat harjoitellessa aina kunnolla solmitut. Käytä vain
sisäkäyttöön tarkoitettuja urheilujalkineita.
• Varmista ennen harjoittelun aloittamista, että laite
on kaikin puolin kunnossa. Älä koskaan käytä viallista
laitetta.
• Älä käytä laitetta mikäli kaikki katteet ja suojukset
eivät ole paikoillaan.
• Älä milloinkaan jätä mattoa pyörimään ilman
valvontaa.
HARJOITUKSEN ALOITTAMINEN
• Muista venytellä sekä harjoituksen alussa että
lopussa. Venyttelyn avulla saat lihaksesi ja nivelsiteesi
joustaviksi, laukaiset mahdolliset jännitystilat ja vältät
venähdykset ja kipeytymiset harjoituksen aikana. Tee
liikkeet rauhallisesti, pitkään ja nykimättä.
• Käynnistä juoksumatto harjoitusta varten aina siten,
että seisot hajareisin juoksumaton reunalevyillä.
•Aloita harjoitus hitaalla nopeudella, ja lisää nopeutta
ja/tai kulmaa asteittain kuntosi ja tuntemustesi
mukaan.
• Ota tukea käsituesta aina kun nouset matolle tai
siltä pois ja aina kun vaihdat maton nopeutta kesken
juoksun. Älä hyppää liikkuvalta matolta.
• Pidä selkä ja niska suorana, näin vältät niskan,
hartioiden ja selän puutumista ja kipeytymistä.
Juokse aina mahdollisimman keskellä mattoa, ja
pidä etäisyytesi mittariin sellaisena, ettei se häiritse
juoksuasi, mutta yllät siihen helposti.
• Mikäli laitteen toiminnassa ilmenee häiriöitä
harjoituksen aikana, ota käsituesta kiinni ja siirry
välittömästi seisomaan hajareisin juoksumaton
reunalevyille. Sammuta juoksumatto ja katso
käyttöohjeen kohta Käyttöhäiriöt.
• Jos tunnet harjoittelun aikana pahoinvointia,
huimausta tai muita epänormaaleja oireita, keskeytä
harjoittelu välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.
HARJOITUKSEN PÄÄTTÄMINEN
• Älä lopeta harjoitustasi yhtäkkiä, vaan vähennä
nopeuttasi asteittain, äläkä unohda venyttelyä
harjoituksen päätyttyä.
• Irrota turva-avain käyttöliittymästä.
• Kytke virta pois päältä POWER-painikkeesta.
• Irrota verkkojohto sekä virtalähteestä että
juoksumatosta.
• Puhdista laite tarvittaessa hiestä hieman kostealla
liinalla tai pyyhkeellä; älä käytä liuottimia.
• Säilytä verkkojohto lasten ulottumattomissa ja
poissa kulkuväyliltä.
SYKE
Paras rasitustason mittari on oman sydämen
syketaajuus. Lähde liikkeelle selvittämällä ensin
T20_manual_13-8_1.indd 72 13.8.2007 13:13:36
Sivu: 72
73
F I N
K Ä Y T T Ö O H J E • T 2 0
maksimisykearvosi eli se lyöntimäärä, josta sykkeesi
ei enää nouse, vaikka rasitus lisääntyisikin. Jos
et tiedä omaa maksimisykearvoasi, voit käyttää
seuraavaa kaavaa suuntaa antavana:
220 – IKÄ
Maksimisyke voi vaihdella yksilöllisesti runsaastikin.
Maksimisyke putoaa keskimäärin yhden sykkeen
vuodessa. Varsinkin siinä tapauksessa, että kuulut
johonkin riskiryhmään, kannattaa sinun ehdottomasti
varmistaa maksimisykkeesi lääkärin avustuksella.
Olemme määritelleet kolme eri sykealuetta,
joista löydät tavoitteitasi parhaiten vastaavat
harjoittelualueet.
ALOITTELIJAN TASO: 50 - 60 % maksimisykkeestä
Tämä taso on sopiva laihduttajille, toipilaille ja niille,
jotka eivät ole harrastaneet liikuntaa aikaisemmin tai
pitkään aikaan. Suositeltava harjoitusmäärä on kolme
kertaa viikossa vähintään puoli tuntia kerrallaan.
KUNTOILIJAN TASO: 60 - 70 % maksimisykkeestä
Tämä taso sopii erinomaisesti kunnon kohottamiseen
ja ylläpitämiseen. Harjoituksen tulisi kestää
kerrallaan vähintään puoli tuntia ja harjoituskertoja
tulisi olla vähintään kolme viikossa. Mikäli haluat
kohottaa kuntoasi edelleen, sinun on lisättävä joko
harjoituskertoja tai harjoitustehoa (ei kuitenkaan
molempia yhtäaikaa).
AKTIIVIKUNTOILIJAN TASO: 70 - 80 % maksimi­
sykkeestä
Harjoittelu tällä tasolla soveltuu vain erittäin
hyväkuntoisille ja edellyttää jo pitkään jatkunutta
kuntoilua.
MITTARI
PAINIKKEET
A.	Turva-avain
Mittari ja juoksumatto ovat toimintavalmiina vain
mikäli turva-avain on paikallaan SAFETY KEY
ON-alueen päällä. Mittari ja juoksumatto pysähtyvät
välittömästi, mikäli turva-avain siirretään paikaltaan.
Siirrä aina harjoituksen päätteeksi turva-avain alueen
SAFETY KEY OFF päälle.
B.	Päätoimintopainikkeet
	 1.	 ELEVATION +
		 a.	Valitse tällä painikkeella harjoitusohjelma
P1-P7, U1-U2.
		 b.	Lisää tällä painikkeella asetettavan arvon
määrää.
		 c.	Lisää tällä painikkeella juoksualustan kulmaa
(0-12 %). Pidempi painallus nopeuttaa
arvojen vaihtumista.
	 2.	 ELEVATION –
		 a.	Valitse tällä painikkeella harjoitusohjelma
P1-P7, U1-U2.
		 b.	Vähennä tällä painikkeella asetettavan arvon
määrää.
		 c.	Vähennä tällä painikkeella juoksualustan
kulmaa (12-0 %). Pidempi painallus
nopeuttaa arvojen vaihtumista.
	 3.	 POWER
			 Käynnistä ja sammuta juoksumatto tällä
painikkeella.
	 4.	 START / STOP
			 Käynnistä ja lopeta valittu harjoitusohjelma.
	 5.	 SCAN / SELECT
		 a.	Select-toiminto: harjoituksen aikana voit
valita harjoitusnäytön Distance (matka),
Calories (energiankulutus), Heart rate
(syke) tai Elevation (juoksualustan kulma)
painamalla tätä painiketta.
		 b.	Scan-toiminto: harjoituksen aikana
voit seurata kaikkia neljää näyttöarvoa
vuorotellen painamalla tätä painiketta 5
sekunnin ajan.
	 6.	 ENTER / RESET
		 a.	Painamalla tätä painiketta vahvistat tekemäsi
valinnan.
		 b.	Painamalla tätä painiketta 2 sekunnin ajan
nollaan kaikki näytöt ja mittari siirtyy
käynnistystilaan.
	 7.	 SPEED +
		 a.	Valitse tällä painikkeella harjoitusohjelma
P1-P7, U1-U2
		 b.	Lisää tällä painikkeella asetettavan arvon
määrää.
		 c.	Lisää tällä painikkeella maton nopeutta (0.8-
16.0 km/h, 0.5-10 mph). Pidempi painallus
nopeuttaa arvojen vaihtumista.
	 8.	 SPEED -
		 a.	Valitse tällä painikkeella harjoitusohjelma
P1-P7, U1-U2
		 b.	Vähennä tällä painikkeella asetettavan arvon
määrää.
		 c.	Vähennä tällä painikkeella maton nopeutta
(16.0-0.8 km/h, 10-0.5 mph). Pidempi
painallus nopeuttaa arvojen vaihtumista.
NÄYTÖT
1.	 Ohjelmanäyttö: tiedot valitusta ohjelmasta
2.	 TIME (aika): harjoitusaika välillä 00:00 – 99:59.
Aseta aika + / - painikkeilla.
3.	 SPEED (nopeus): maton kulkunopeus välillä
0.8 – 16.0 km/h. Säädä nopeutta SPEED + / -
painikkeilla tai pikapainikkeilla.
4.	 A. DISTANCE (matka): harjoitusmatka välillä 0.00
– 999 km. Aseta matka + / - painikkeilla.
	 B. KCAL: energiankulutus harjoituksen aikana
välillä 0 – 999. Aseta energiankulutustavoite + /
T20_manual_13-8_1.indd 73 13.8.2007 13:13:38
Sivu: 73
74
K
Ä
Y
T
T
Ö
O
H
J
E
•
T
2
0
- painikkeilla.
	 C.	 HEART RATE (syke): harjoitussyke
	 D.	 ELEVATION (kulma): juoksualustan kulma
välillä 0 – 12 %. Säädä kulmaa ELEVATION + /
- painikkeilla.
5. TRACK: 400 metrin kulkua osoittava näyttö kaikissa
harjoituksissa
TOIMINTOJEN KÄYTTÖ
(lue seuraavat ohjeet huolellisesti
ennen harjoittelun aloittamista)
A. Käyttöturvallisuus:
Aloita harjoitus kytkemällä virta laitteeseen ja
kiinnittämällä turva-avain mittariin ja vaatetukseesi.
Huomaa, että laite ei toimi ilman turva-avainta. Turva-
avaimen irtoaminen mittarista pysäyttää maton.
B. Harjoitusohjelman valinta:
Mittarissa on 9 ohjelmaa (manuaali, 6
valmisohjelmaa, 2 muistipaikkaa omille ohjelmille).
Aloita valinta painamalla SCAN/SELECT painiketta
ja valitse haluamasi ohjelma ELEVATION + /- tai
SPEED + / - painikkeilla.
C. Harjoittelu tavoitearvoilla:
Ennen harjoituksen alkua voit asettaa harjoituksen
keston kaikissa ohjelmissa. Paina ENTER-painiketta
ja tee asetus SPEED+ tai SPEED -painikkeella. Ilman
tavoitearvoja suoritusarvot kumuloituvat nollasta
ylöspäin, kunnes harjoitus lopetetaan.
D. Syke:
Voit mitata sykettä joko käsiantureiden tai sykevyön
avulla. Käsituissa olevat antureihin mittaavat pulssia
aina kun laitteen käyttäjä koskettaa molempia
sensoreita yhtäaikaisesti. Luotettava pulssinmittaus
edellyttää että iho on jatkuvassa kosketuksessa
antureihin ja että sensoreita koskettava iho on hieman
kostea. Liian kuiva ja liian kostea iho heikentävät
käsipulssimittauksen toimivuutta. Huomaa myös, että
mikäli harjoitellessa jalat iskeytyvät voimakkaasti
mattoon, voi tästä aiheutua häiriöitä jotka
puolestaan saattavat heikentää käsipulssimittauksen
luotettavuutta. Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi
suosittelemme pulssinmittauksen käyttöä
kävelyvauhtisessa harjoittelussa tai liikkumatta
joko maton reunalevyillä seisten tai pysäyttämällä
maton. Mikäli käytät yhtäaikaa sykevyötä ja
käsipulssimittausta, mittari huomioi vain sykevyön
lukemat.
MATON KÄYTTÖ
quick start
1. Aseta turva-avain mittarin ON-kentän päälle.
Paina START-painiketta.
2. Aseta haluamasi nopeus SPEED-painikkeilla ja
kulma ELEVATION-painikkeilla.
harjoitusohjelman valinta
1 Aseta turva-avain mittarin ON-kentän päälle.
Paina SCAN/SELECT-painiketta.
2. Valitse haluamasi ohjelma P1, P2, P3, P4, P5,
P6,P7, U1 (user setting 1), tai U2 (user setting 2)
painelemalla ELEVATION + tai - ja SPEED + tai
- painikkeita.
Manual-harjoitus P1
1.	 Valitse P1, vahvista valintasi ENTER-painikkeella.
2.	 Aseta haluamasi harjoituksen kesto ELEVATION
tai SPEED-painikkeilla, aika näkyy TIME-ikkunassa.
Vahvista valintasi ENTER-painikkeella.
3.	 Aseta haluamasi harjoituksen pituus ELEVATION
tai SPEED-painikkeilla, matka näkyy DISTANCE-
näytössä. Vahvista valintasi ENTER-painikkeella.
4.	 Aseta haluamasi energiankulutustavoite
ELEVATION tai SPEED-painikkeilla, asetettu arvo
näkyy KCAL-näytössä. Vahvista valintasi ENTER-
painikkeella.
5.	 Aloita harjoitus START-painikkeella.
Voit aloittaa harjoituksen asettamatta aikaa, matkaa tai
kcal-tavoitetta. Paina tällöin vain START-painiketta.
Mikäli haluat jättää jonkin harjoitustavoitearvon
asettamatta, voit jättää sen väliin painamalla ENTER-
painiketta.
Mikäli asetat harjoitustavoitearvoja, laite pysähtyy
aina kun jokin asetettu arvo täyttyy. Voit jatkaa samaa
harjoitusta painamalla START-painiketta.
Valmisohjelmat 2 – 6
P2-4 = kulma/nopeusohjelmia (kulma ja nopeus
säätyvät automaattisesti)
P5 = nopeusohjelma (nopeus säätyy automaattisesti,
kulmaa voit säätää manuaalisesti)
P6 = kulmaohjelma (kulma säätyy automaattisesti,
nopeutta voit säätää manuaalisesti)
1.	 Valitse haluamasi valmisohjelma 2-6 ELEVATION
+ / - tai SPEED + / - painikkeilla, vahvista valintasi
ENTER-painikkeella
2.	 Aseta haluamasi harjoituksen kesto ELEVATION
tai SPEED-painikkeilla, aika näkyy TIME-ikkunassa.
Vahvista valintasi ENTER-painikkeella.
3.	 Aseta haluamasi harjoituksen pituus ELEVATION
tai SPEED-painikkeilla, matka näkyy DISTANCE-
näytössä. Vahvista valintasi ENTER-painikkeella.
T20_manual_13-8_1.indd 74 13.8.2007 13:13:38
Sivu: 74
75
F I N
K Ä Y T T Ö O H J E • T 2 0
4.	 Aseta haluamasi energiankulutustavoite
ELEVATION tai SPEED-painikkeilla, asetettu arvo
näkyy KCAL-näytössä. Vahvista valintasi ENTER-
painikkeella.
5.	 Aloita harjoitus START-painikkeella.
Voit aloittaa harjoituksen asettamatta aikaa, matkaa tai
kcal-tavoitetta. Paina tällöin vain START-painiketta.
Mikäli haluat jättää jonkin harjoitustavoitearvon
asettamatta, voit jättää sen väliin painamalla ENTER-
painiketta.
Mikäli asetat harjoitustavoitearvoja, laite pysähtyy
aina kun jokin asetettu arvo täyttyy. Voit jatkaa samaa
harjoitusta painamalla START-painiketta.
Vakiosykeharjoitus P7
Vakiosykeharjoitukset mahdollistavat harjoittelun
halutulla syketasolla. Sykeohjattu harjoittelu
edellyttää aina sykemittausta.
1.	 Aseta ikäsi + / - painikkeilla. Vahvista asetus
ENTER-painikkeella.
2.	 Aseta + / - painikkeilla haluamasi
harjoitussykearvo ja vahvista ENTER-painikkeella.
3.	 Aseta + / - painikkeilla haluamasi maton
huippunopeus sykeohjauksessa ja vahvista ENTER-
painikkeella.
4.	 Voit asettaa myös tavoiteajan, -matkan tai
energiankulutustavoitteen. Aloita harjoitus START-
painikkeella.
User 1 –2
1.	 Valitse haluamasi User-ohjelma 1-2 ELEVATION
+ / - tai SPEED + / - painikkeilla, vahvista valintasi
ENTER-painikkeella
2.	 Aseta haluamasi harjoituksen kesto ELEVATION
tai SPEED-painikkeilla, aika näkyy TIME-ikkunassa.
Vahvista valintasi ENTER-painikkeella.
3.	 Aseta haluamasi harjoituksen pituus ELEVATION
tai SPEED-painikkeilla, matka näkyy DISTANCE-
näytössä. Vahvista valintasi ENTER-painikkeella.
4.	 Aseta haluamasi energiankulutustavoite
ELEVATION tai SPEED-painikkeilla, asetettu arvo
näkyy KCAL-näytössä. Vahvista valintasi ENTER-
painikkeella.
5.	 Aseta haluamasi nopeus SPEED-painikkeilla ja
kulma ELEVATION-painikkeilla. Muokkaat nyt
valitsemasi User-ohjelman profiilin haluamaksesi.
Vahvista asetuksesi ENTER-painikkeella, samalla
siirryt profiilin seuraavan jakson vastaaviin asetuksiin.
Koko ohjelmaprofiili muodostuu 20 jaksosta, joista
jokainen tulee käydä läpi.
6.	 Aloita harjoitus START-painikkeella.
Voit aloittaa harjoituksen asettamatta aikaa, matkaa tai
kcal-tavoitetta. Paina tällöin vain START-painiketta.
Mikäli haluat jättää jonkin harjoitustavoitearvon
asettamatta, voit jättää sen väliin painamalla ENTER-
painiketta.
Mikäli asetat harjoitustavoitearvoja, laite pysähtyy
aina kun jokin asetettu arvo täyttyy. Voit jatkaa samaa
harjoitusta painamalla START-painiketta.
Ohjelmistotila
1. Paina yhtäaikaa SELECT ja ENTER-painikkeita,
jolloin siirryt mittarin ohjelmistotilaan.
2. Kulmanäyttö osoittaa mittarin ohjelmaversion–
VER ja mallin no. T20, matkanäyttö osoittaa
ohjelmaversion, energiankulutusnäyttö vuoden.
Aikanäyttö osoittaa aikaa, nopeusnäyttö telan
halkaisijan mitan.
3. Paina ENTER-painiketta ja näyttöön tulee LDU ja
ISP-versiolukemat
4. Paina ENTER-painiketta ja pääset vaihtamaan
matkan yksikön (1 = km, 0 = mailit); tee valinta
nopeuden tai kulmansäätöpainikkeilla.
5. Paina ENTER-painiketta ja näyttöön tulee laitteen
kokonaiskäyttömatka.
6. Paina ENTER-painiketta ja näyttöön tulee laitteen
kokonaiskäyttöaika.
7. Paina ENTER-painiketta ja palaat takaisin mittarin
harjoitustilaan.
HUOLTO
Laitteen käyttöturvallisuuden ylläpitäminen vaatii
säännöllistä huoltoa ja mahdollisten toimintahäiriöitä
aiheuttavien tekijöiden (osien kuluminen jne.)
tarkkailua. Tarkista kerran vuodessa kaikkien
kiinnitysruuvien ja muttereiden kireys. Mikäli
jokin laitteen osa vikaantuu, osa tulee vaihtaa
välittömästi. Laitetta ei saa käyttää ellei se ole täysin
toimintakuntoinen.
JUOKSUMATON PUHDISTUS JA
HUOLTOVOITELU
HUOLTOVOITELUN LAIMINLYÖNTI VOI JOHTAA TAKUUN
RAUKEAMISEEN
Puhdista käsituet ja käyttöliittymä pölystä ja liasta
säännöllisesti hieman kostealla kankaalla. Älä
käytä liuottimia. Puhdista juoksumaton rungon
näkyvät osat (mm. matto, pohjalevy, reunalevyt)
pienisuuttimisella imurilla säännöllisesti. Laitteen
pohjapuolen puhdistusta varten nosta juoksumatto
säilytysasentoon. Pidä myös juoksumaton ympäristö
puhtaana. Käytössä juoksumatto kerää esim. pölyä,
joka voi aiheuttaa ongelmia laitteen toiminnassa.
Tavanomaisessa kotikäytössä (enimmäiskäyttöaika
1 tunti / päivä) juoksumaton voitelu tulee tarkistaa
kerran kuukaudessa – matto tulee kuitenkin voidella
vain silloin kun se on tarpeen. Vaativammassa
käytössä voitelu tulee tarkistaa mainittua useammin.
Helpointa tämä on tehdä ennen harjoituksen
aloittamista. Tarkista voitelu seuraavasti:
1. Varmista että juoksumatto on irroitettu
virtalähteestä. Astu laitteen maton päälle ja seiso
tukevasti siinä kohtaa, jossa normaalisti juokset
matolla.
2. Tartu poikittaiskäsitukeen ja työnnä mattoa jaloillasi
edestakaisin. Maton tulee liukua pehmeän tasaisesti,
T20_manual_13-8_1.indd 75 13.8.2007 13:13:38
Sivu: 75
76
K
Ä
Y
T
T
Ö
O
H
J
E
•
T
2
0
ilman ääntä.
3. Mikäli matto liikkuu nykivästi tai ei lainkaan,
tarkista onko pohjalevyn pinnassa voiteluainetta
työntämällä kätesi maton alle.
Voitele juoksualusta seuraavasti:
1. Kiinnitä voiteluputki T-Lube S -purkin nokkaan.
2. Nosta juoksumatto säilytysasentoon ja lukitse se.
3. Työnnä voiteluputki aluslevyn ja maton väliin
takatelan viereen laitteen alapuolelta siten, että
voiteluputken pää on maton keskikohdalla.
4. Ruiskuta voiteluainetta 2-3 sekunnin ajan.
5. Laske juoksualusta alas käyttöasentoon. Aloita
harjoituksesi tai anna maton pyöriä vähintään 5
minuutin ajan.
TÄRKEÄÄ! Käytä pohjalevyn voiteluun vain Tunturin
T-Lube S voiteluainetta. T-Lube S voiteluainetta sekä
neuvoja juoksumaton huollosta ja voitelusta saat
laitteesi myyjältä.
MATON KESKITTÄMINEN
Tarkkaile maton kulkua harjoittelusi aikana ja suorita
alla esitetyt säätötoimet välittömästi, kun huomaat
niihin tarvetta. Maton tulee kulkea laitteen keskellä.
Keskittämistä ei yleensä tarvita, mikäli
• juoksumatto on tasaisella ja kovalla alustalla ja
maton kireys on oikea ja
• matto on oikein keskitetty.
Esimerkiksi harjoittelijan epätasaisesta
painonjakaumasta johtuen matto saattaa kuitenkin
lähteä siirtymään kohti laitteen toista reunaa.
1. Säädä nopeudeksi 5 km/h.
2. Jos matto siirtyy kohti laitteen vasenta reunaa,
käännä juoksumaton takareunassa olevaa
vasemmanpuoleista säätöruuvia ¼ kierrosta
myötäpäivään ja oikeanpuoleista säätöruuvia ¼
kierrosta vastapäivään. Jos matto siirtyy kohti laitteen
oikeaa reunaa, käännä oikeanpuoleista säätöruuvia
¼ kierrosta myötäpäivään ja vasemmanpuoleista
säätöruuvia ¼ kierrosta vastapäivään.
3. Säätö on riittävä, mikäli matto pysyy keskellä,
mutta jos matto jatkaa edelleen kulkemistaan kohti
laitteen toista reunaa, jatka asteittaista säätämistä
kunnes matto kulkee suoraan.
Mikäli maton annetaan kulkea pidemmän ajan
vinossa siten, että jompikumpi maton reuna hankaa
laitteen sivuja vasten, laitteen käytössä saattaa
ilmetä häiriöitä. Laitteen takuu ei korvaa maton
keskittämisen laiminlyömisestä johtuvia vikoja tai
vaurioita.
MATON KIREYDEN SÄÄTÖ
Maton tulee olla niin löysällä kuin mahdollista.
Mattoa pitää kuitenkin kiristää, jos se
normaalikäytössä alkaa luistaa telan päällä. Kireyden
säätö suoritetaan samoilla säätöruuveilla kuin
keskittäminen. Mikäli matto ei kiristy säätöruuveista,
ota yhteys laitteen myyjään.
1. Säädä nopeudeksi 5 km/h.
2. Kierrä molempia säätöruuveja myötäpäivään ¼
kierrosta.
3. Yritä hidastaa maton kulkua kävelemällä jarruttaen,
ikään kuin kulkisit alamäkeen.
Mikäli matto luistaa edelleen, kierrä vielä ¼ kierrosta
ja toista kokeilu. Hyvin voimakkaasti jarrutettaessa
matto saa luistaa. Mikäli matto luistaa jatkuvasti
säädöistä huolimatta, ota yhteys laitteen myyjään.
KÄYTTÖHÄIRIÖT
Jatkuvasta laaduntarkkailusta huolimatta laitteessa
saattaa esiintyä yksittäisistä komponenteista johtuvia
yksilövikoja tai toimintahäiriöitä. Koko laitteen
toimittaminen korjattavaksi on yleensä tarpeetonta,
sillä vika on useimmiten korjattavissa ko. osan
vaihdolla.
Mikäli laitteen toiminnassa ilmenee häiriöitä käytön
aikana, ota välittömästi yhteys laitteen myyjään.
Ilmoita laitteesi malli ja sarjanumero, sekä häiriön
luonne, laitteen käyttöympäristö sekä ostopäivämäärä.
Mikäli juoksumatossasi ilmenee normaalista
poikkeavia toimintoja, sammuta laite POWER-
painikkeesta ja odota minuutin verran. Käynnistä
tämän jälkeen matto ja totea onko virhetoiminta
poistunut. Mikäli virhetoimintoa ei enää esiinny,
laitetta voi käyttää normaalisti. Mikäli virhetoiminto ei
ole poistunut, ota yhteys laitteen myyjään.
Mikäli tarvitset laitteeseesi varaosia, ota yhteys
laitteen myyjään. Ilmoita aina laitteen malli,
sarjanumero sekä tarvittavan osan varaosanumero.
Varaosaluettelon löydät tämän oppaan lopusta.
Laitteessa saa käyttää vain varaosalistassa mainittuja
osia.
VIRHEILMOITUKSET
Mittari antaa ilmoituksen havaitsemistaan
toimintahäiriöistä.
E1: Nopeussensorihäiriö. Irrota verkkojohto
virtalähteestä, odota minuutti ja käynnistä uudestaan.
Mikäli virheilmoitus on poistunut, voit käyttää laitetta
normaalisti. Mikäli virheilmoitus ei poistu, ota yhteys
laitteen myyjään.
E6, E7: Nostomoottorihäiriö. Irrota verkkojohto
virtalähteestä, odota minuutti ja käynnistä uudestaan.
Mikäli virheilmoitus on poistunut, voit käyttää laitetta
normaalisti. Mikäli virheilmoitus ei poistu, ota yhteys
laitteen myyjään.
YLIVIRTASUOJA
Mikäli juoksumaton virrankulutus kasvaa liian
suureksi, maton ylivirtasuoja katkaisee virransyötön
juoksumatolle ja sulakkeen painike hyppää ylös. Toimi
tällöin seuraavasti:
A.	Irrota laite virtalähteestä. Tarkista erityisesti
maton voitelu sekä mahdolliset muut mekaaniset syyt
ylivirtasuojan laukeamiseen.
T20_manual_13-8_1.indd 76 13.8.2007 13:13:38
Sivu: 76
77
F I N
K Ä Y T T Ö O H J E • T 2 0
B.	Paina sulakkeen painike alas.
C.	Liitä laite virtalähteeseen. Laite on jälleen valmis
käytettäväksi.
Sulake
Virtajohto
TÄRKEÄÄ! ÄLÄ PAINA SULAKKEEN PAINIKETTA
ALAS ENNEN KUIN OLET IRROTTANUT VIRTAJOHDON
JUOKSUMATOSTA!
Mikäli sammutat mittarin mutta jätät laitteen
virtalähteeseen kytketyksi, virta kulkee yhä mittarille.
Mittarissa on varmuustoimenpiteenä turvaohjelma,
joka sulkee virrankulun matolle, mikäli laitetta ei
käytetä kuuden tunnin aikana. Mikäli juoksumatto on
sammuttanut itsensä, käynnistä laite seuraavasti:
A.	Irrota virtajohto juoksumaton liittimestä.
B.	Kiinnitä virtajohto laitteen liittimeen ja käynnistä
laite.
KULJETUS JA SÄILYTYS
Käyttökuntoon asennetun juoksumaton voi taittaa
tilaa säästävään säilytysasentoon.
TÄRKEÄÄ! JUOKSUALUSTAN VOI NOSTAA
SÄILYTYSASENTOON VAIN, MIKÄLI ALUSTAN
KULMA ON 0 %. MIKÄLI KULMA ON JOKIN MUU,
SÄILYTYSASENTOON NOSTAMINEN VAHINGOITTAA
LUKITUSMEKANISMIA!
Nosta juoksualustaa ylös kunnes se lukittuu.
TÄRKEÄÄ! Juoksualustan lukittuessa kuulet
naksahtavan äänen.
Työnnä juoksualustaa hieman eteenpäin, paina
jalallasi lukitusvipua alas ja laske saattaen
juoksualusta lattialle.
TÄRKEÄÄ! Laitteen rakenne laskee juoksualusta alas
hitaasti. Varmista aina että tila juoksualustan alla on
tyhjä ennen alustan laskemista.
Varmista aina ennen laitteen siirtämistä, että
virtajohto on irti niin laitteesta kuin virtalähteestäkin.
T20_manual_13-8_1.indd 77 13.8.2007 13:13:38
Sivu: 77
78
K
Ä
Y
T
T
Ö
O
H
J
E
•
T
2
0
Nosta juoksualusta ylös niin että se lukittuu. Siirrä
juoksumattoa siirtopyörien varassa, ohjaa mattoa
käsituesta kiinni pitäen. Laske juoksualusta saattaen
lattialle.
TÄRKEÄÄ! Siirrä juoksumattoa erityisellä
varovaisuudella lattian epätasaisuuksien, esim.
kynnysten yli. Rapuissa mattoa tulee aina kantaa.
Suosittelemme, että käytät suojaavaa alustaa, kun
laitetta siirretään.
TÄRKEÄÄ! Matto on tarvittaessa keskitettävä laitteen
siirtämisen jälkeen.
Säilytä laite mahdollisimman kuivassa ja
tasalämpöisessä paikassa pölyltä suojattuna. Irrota
verkkopistoke jokaisen käyttökerran jälkeen.
TEKNISET TIEDOT
Pituus (säilytysasento)....................185 cm (87 cm)
Korkeus...........................................140 cm (175 cm)
Leveys ............................................88 cm
Paino...............................................94 kg
Juoksupinta-ala ..............................47 x 142 cm
Nopeus ...........................................0.8-16.0 km/h
Kaltevuuden säätö ..........................0-12 %
Moottori .........................................2.5 hv
Tämä Tunturi-laite täyttää sähkömagneettista
yhteensopivuutta koskevan EU:n EMC-direktiivin
(89/336/EEC) sekä pienjännitedirektiivin (73/23/
EEC) vaatimukset. Tuote on varustettu sen mukaisesti
CE-merkinnällä.
Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi oikeudet muutoksiin
pidätetään.
TÄRKEÄÄ! Tässä ohjekirjassa annettuja tietoja
kuntolaitteen asennuksesta, käytöstä ja huollosta
tulee noudattaa erittäin huolellisesti. Takuu ei korvaa
vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tässä ohjekirjassa
mainittujen asennus-, säätö- tai huoltotoimenpiteiden
laiminlyönneistä. Mikäli asennus-, säätö- tai
huoltotoimenpiteitä tehdään toisin kuin ohjekirjassa
mainitaan tai laitteelle tehdään toimenpiteitä, joita
Tunturi Oy Ltd ei nimenomaisesti ole hyväksynyt,
laitetta ei tule käyttää!
Toivotamme Sinulle miellyttäviä harjoitushetkiä
Tunturi-harjoituskumppanisi kanssa!
T20_manual_13-8_1.indd 78 13.8.2007 13:13:39

Kysymykset & vastaukset

Merkin Tunturi T20 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Tunturi T20

Onko sinulla kysymys tuotteesta Tunturi T20, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Tunturi T20 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Tunturi T20 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.