Topcom Ultra SR1250B käyttöohjeet

Katso tuotteen Topcom Ultra SR1250B allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Topcom
  • Tuote: DECT / VoIP puhelin
  • Malli/nimi: Ultra SR1250B
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Turkki

Sisällysluettelo

Sivu: 63
51
Ultra SR1250 Käytön aloittaminen
SUOMI
1 Käytön aloittaminen
Kiitos, että ostit tämän TOPCOM-tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu ja
valmistettu äärimmäisen huolellisesti sinua ja ympäristöä varten. Koska
TOPCOM haluaa ajatella planeettamme ja lastemme tulevaisuutta ,
pyrimme tekemään parhaamme ympäristön säästämiseksi. Siksi olemme
päättäneet pienentää käyttöoppaidemme ja tuotekäsikirjojemme
sivumäärää. Kun yhden paperitonnin tuottamiseen tarvitaan jopa 24 puuta,
tuotekäsikirjojen julkaiseminen 21 kielellä vie planeetaltamme melkoisen
määrän puita. Tästä TOPCOM-laitteen mukana toimitetusta lyhyestä
käsikirjasta löydät lyhyet ohjeet TOPCOM-laitteesi asentamiseen ja
käyttöön.
Jos haluat kuitenkin tutustua kaikkiin uuden TOPCOM-laitteesi
ominaisuuksiin, käy verkkosivuillamme (www.topcom.net), mistä voit
ladata täydellisen käyttäjän käsikirjan omalla kielelläsi. Tällä TOPCOM
pyrkii osaltaan tekemään planeetastamme paremman paikan, mutta
voimme onnistua siinä vain sinun avullasi!
2 Asennus
2.1 Tukiaseman käyttöönotto
Suorita seuraavat toimet:
• Kytke verkkovirtasovitin 230 V -pistorasiaan. Kytke liitin tukiaseman
pohjassa olevaan sovitinliitäntään.
• Kytke tukiaseman pohjan puhelinliitin puhelinpistorasiaan mukana
toimitetulla puhelinjohdolla. (Katso kuva taitetulta lehdeltä)
2.2 Ladattavien akkujen asettaminen langattomaan
luuriin.
1. Avaa akkulokero (katso kuva taitetulta lehdeltä).
2. Sovita akkuliitin jakkiliittimen kanssa luurin sisällä ja paina liitintä,
kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista, että akut ovat
asianmukaisesti kytkettyjä vetämällä johdoista kevyesti.
3. Sulje paristolokero.
4. Lataa akut ensimmäisen kerran asettamalla luuri tukiasemaan 15
tunniksi. Luurin latauksen merkkivalo liikkuu ilmaisten lataamista.
3 Hallinta ja valikkorakenne
3.1 Näppäimet, näytöt ja merkkivalot
Luuri (Katso taiteltu sivu)
Tukiasema (Katso taiteltu sivu)
19. Äänenvoimakkuusnäppäimet
20. Vastaajanäppäimet (katso “8.2 Tukiaseman näppäintoiminnot”)
21. Tukiaseman soittoääni pois -näppäin
22. Hakunäppäin
23. Viestilaskuri
3.2 Nestekidenäyttö
Symbolirivi
Ensimmäinen tekstirivi
Toinen tekstirivi
Symbolirivi
Päivämäärä, kellonaika ja viestilaskuri
Ensimmäisellä tekstirivillä näkyy luurin nimi ja
luurin numero.
Toisella tekstirivillä näkyy uuden
tapahtumailmoitukset (‘UUSI PUHVIESTI’
(NEW VOICE MAIL), ‘UUSI VIESTI’ (NEW MESSAGE), ‘UUSI PUHELU’
(NEW CALL) ja ‘MUISTI TÄYSI’ (MEMORY FULL).
1. Näyttö
2. Vastaaja- ja mykistysnäppäin
3. Poistumisnäppäin
4. Ylös-näppäin
5. Oikealle- ja
puheluluettelonäppäin
6. Lopetus- ja päälle/pois-näppäin
7. Aakkosnumeeriset näppäimet
8. Ei soittoääntä- ja taukonäppäin
9. Uudelleenvalintanäppäin
10. Mikrofoni
11. Handsfree-näppäin
12. Sisäpuhelunäppäin
13. Näppäimistön lukitusnäppäin
14. Vastaus- ja flash-näppäin
15. Alas-näppäin
16. Vasen- ja
puhelinluettelonäppäin
17. Valikko- ja OK-näppäin
18. Merkkivalo
HL_Ultra SR1250 eco D73.book Page 51 Wednesday, July 28, 2010 12:39 PM
Sivu: 64
52
Luurin asetukset ja käyttäminen Ultra SR1250
3.3 Merkkivalo
Luurin etupuolen vasemman yläkulman merkkivalon toiminnot:
• Vilkkuu nopeasti: saapuva puhelu.
• Vilkkuu hitaasti: sisäinen puhelu tai henkilöhaku.
• Vilkkuu 2 sekunnin välein: uusi tapahtumailmoitus luurissa (katso
näytön toinen tekstirivi).
3.4 Valikkorakenne
Luurissa on helppokäyttöinen valikkorakenne. Kaikissa valikoissa on
vaihtoehtoluettelo.
Avaa päävalikko painamalla valikkonäppäintä luurin ollessa
valmiustilassa.
Selaa haluamasi valikkokohteen kohdalle painamalla ylös- tai alas-
-näppäintä. Tämän käyttöoppaan ohjeissa näytetään
näppäinsymbolit ja laitteen yleiskatsauksen kohdenumero. Avaa sitten
muita vaihtoehtoja tai vahvista näytöllä oleva asetus painamalla
valikkonäppäintä uudelleen.
Valikosta poistuminen ja ylemmälle valikkotasolle siirtyminen
Palaa edelliseen valikkokohteeseen painamalla poistumisnäppäintä ESC
.
Voit peruuttaa ja palata valmiustilaan milloin tahansa painamalla ESC
-näppäintä.
4 Luurin asetukset ja käyttäminen
4.1 Virran kytkeminen (Asetustila)
Kun laitteeseen asetetaan akku ensimmäistä kertaa tai kun laite on
nollattu, luuri siirtyy asetustilaan. Käyttäjän on valittava maa erilaisia
maakohtaisia asetuksia varten:
1. Näkyviin tulee ‘TERVETULOA’ (WELCOME).
2. Siitty maan asetus -valikkoon painamalla .
3. Valitse maa painamalla tai .
4. Vahvista valinta painamalla .
5. Vahvista painamalla uudelleen tai palaa painamalla
poistumisnäppäintä ESC .
6. Valitse kieli painamalla tai
7. Vahvista valinta painamalla .
8. Syötä päivämäärä ja vahvista se painamalla .
9. Syötä kellonaika ja vahvista se painamalla .
4.2 Luurin kytkeminen päälle/pois
1. Paina päälle/pois -näppäintä , kunnes näyttö syttyy.
2. Sammuta luuri pitämällä päälle/pois-näppäintä painettuna
yli 5 sekunnin ajan, kunnes laite sammuu.
4.3 Valikkokielen valitseminen
Puhelimessa on 14 valikkokieltä. Aseta kieli seuraavasti:
1. Paina .
2. Paina tai toistuvasti, valitse ‘LUURIN ASET.’
(HS SETTINGS).
3. Vahvista valinta painamalla .
4. Paina tai toistuvasti, valitse ‘KIELI’ (LANGUAGE).
5. Vahvista valinta painamalla .
• Näytölle tulee kieliasetukset.
6. Valitse haluttu kieli painamalla tai toistuvasti.
• Vahvista valinta painamalla .
4.4 Soittaminen
4.4.1 Ulkoiset puhelut
1. Paina .
• Näytölle tulee puhelusymboli .
2. Kun kuulet valintaäänen, valitse haluamasi puhelinnumero.
• Numero näkyy näytöllä ja se valitaan.
3. Voit lopettaa puhelun painamalla tai (jos automaattinen
puhelun katkaisu on käytössä) asettamalla luurin takaisin
tukiasemaan.
Alla olevissa vaiheissa osoitetaan näppäin- ja näyttösymbolit ja
laitteen yleiskatsauksen kohdenumero.
18
17
4
15
17
3
3
17
4 15
17
17
3
4 15
17
17
17
6
6
17
4 15
17
4 15
17
4 15
17
14
6
HL_Ultra SR1250 eco D73.book Page 52 Wednesday, July 28, 2010 12:39 PM
Sivu: 65
53
Ultra SR1250 Puhelinluettelo
SUOMI
4.4.2 Puhelun valmisteleminen
1. Näppäile puhelinnumero, johon haluat soittaa.
2. Voit korjata numeroa painamalla ESC .
3. Paina .
• Näytölle tulee puhelusymboli .
• Puhelinnumero valitaan automaattisesti.
4. Voit lopettaa puhelun painamalla tai (jos automaattinen
puhelun katkaisu on käytössä) asettamalla luurin takaisin
tukiasemaan.
4.5 Puheluun vastaaminen
Luuri alkaa soida saapuvan ulkoisen tai sisäisen puhelun aikana.
• Kaikki rekisteröidyt luurit soivat saapuvan puhelun aikana.
• Näytöllä vilkkuu puhelusymboli .
• Soittajan numero näkyy näytöllä, jos käytössä on
numeronäyttöpalvelu (CLIP). Pyydä lisätietoja puhelinoperaattoriltasi.
Soittajan nimi näkyy näytöllä myös, jos:
– numero on tallennettu puhelinluetteloon nimen kanssa.
– verkko lähettää nimen puhelinnumeron mukana.
1. Voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:
– Vastaa puheluun painamalla .
– Nosta luuri tukiasemasta (toimii vain, jos Autom. puhe -
toiminto on käytössä).
• Puhelun aikana -symboli, soittajan numero ja nimi näkyvät 10
sekunnin ajan, jonka jälkeen näytöllä näkyy puhelun kesto.
2. Voit lopettaa puhelun painamalla tai (jos automaattinen
puhelun katkaisu on käytössä) asettamalla luurin takaisin
tukiasemaan.
4.6 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden asettaminen
Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla puhelun aikana
tai . Voit valita viidestä asetuksesta. Oletusasetus on taso “3”:
4.7 Luurin soittoäänenvoimakkuuden asettaminen
1. Paina .
2. Paina tai toistuvasti, valitse ‘LUURIN ASET.’
(HS SETTINGS).
3. Vahvista valinta painamalla .
4. Paina tai toistuvasti, valitse ‘LUURIN ÄÄNET ’
(HANDSET TONES).
5. Vahvista valinta painamalla .
6. Paina tai toistuvasti, valitse ‘SOIT. VOIMAKK. ’
(RING VOLUME).
7. Vahvista valinta painamalla .
• Käytössä oleva äänenvoimakkuus näkyy näytöllä ja on kuultavissa.
8. Valitse haluamasi soittoäänenvoimakkuus painamalla tai
toistuvasti.
9. Vahvista valintasi painamalla tai poistu valikosta
tallentamatta painamalla ESC .
5 Puhelinluettelo
Voit tallentaa 200 puhelinnumeroa (enintään 24 numeroa) nimen (enintään
12 merkkiä pitkä) kanssa puhelinluetteloon.
5.1 Tallenna uusi merkintä puhelinluetteloon
puhelinluettelovalikon kautta
1. Paina .
2. Voit lisätä uuden merkinnän painamalla valikkonäppäintä
ja valitsemalla ‘UUSI MERKINTÄ’ (NEW ENTRY) painamalla
.
• Näytölle tulee ‘SYÖTÄ NIMI’ (ENTER NAME). Kirjoita nimi
aakkosnumeerisen näppäimistön avulla.
3. Paina ja syötä puhelinnumero.
Äänenvoimakkuutta säädetään samalla tavalla handsfree-
tilassa.
3
14
6
14
6
4 15
Voit kytkeä luurin soittoäänen pysyvästi pois päältä painamalla
noin kolmen sekunnin ajan. Näytölle tulee -symboli.
Voit kytkeä soittoäänen takaisin päälle painamalla
uudelleen noin kolmen sekunnin ajan.
17
4 15
17
4 15
17
4 15
17
4
15
17
3
8
8
16
17
17
17
HL_Ultra SR1250 eco D73.book Page 53 Wednesday, July 28, 2010 12:39 PM
Sivu: 66
54
Linjan asetukset Ultra SR1250
4. Tallenna merkintä puhelinluetteloon painamalla tai
peruuta tallentamatta merkintää painamalla ESC .
5.2 Tallenna uusi merkintä puhelinluetteloon luuri
paikallaan -valintatilan kautta
Kun syötät puhelinnumeron valmiustilassa ja painat sen jälkeen
valikkonäppäintä , voit tallentaa numeron suoraan
puhelinluetteloon.
1. Näppäile tallennettava puhelinnumero valmiustilassa.
2. Paina .
• Näytölle tulee ‘SYÖTÄ NIMI’ (ENTER NAME). Kirjoita nimi
aakkosnumeerisen näppäimistön avulla.
3. Paina ja muokkaa puhelinnumeroa tarvittaessa.
4. Tallenna merkintä puhelinluetteloon painamalla tai
peruuta tallentamatta merkintää painamalla ESC .
5.3 Numeron hakeminen puhelinluettelosta ja siihen
soittaminen.
1. Paina .
2. Kirjoita nimen alkukirjaimet aakkosnumeerisen näppäimistön avulla.
• Näytöllä tulee luettelon ensimmäinen nimi, joka vastaa syötettyjä
kirjaimia.
3. Selaa muita puhelinluettelon numeroita painamalla tai
toistuvasti.
4. Löydettyyn numeroon soittaminen: haluttu numero on korostettu.
Paina .
6 Linjan asetukset
6.1 Maan asettaminen
Puhelimessa on runsaasti maakohtaisia asetuksia, joiden parametrit
asetetaan asianmukaisesti asettamalla maa. Kaikki parametrit voidaan
asettaa myös erikseen.
1. Paina .
2. Paina tai toistuvasti, valitse ‘LINJAN ASET.’ (LINE
SETTINGS).
3. Vahvista painamalla .
4. Paina tai toistuvasti, valitse ‘MAA’ (COUTRY).
5. Vahvista painamalla .
6. Valitse maa painamalla tai toistuvasti ja vahvista
painamalla .
7. Vahvista valinta painamalla uudelleen.
7 Lisäluurit ja -tukiasemat
yhteen tukiasemaan voidaan rekisteröidä korkeintaan viisi luuria. Lisäluurit
on rekisteröitävä tukiasemaan ennen käyttöä. Tukiaseman mukana tulleen
luurit on valmiiksi rekisteröity tukiasemaan.
7.1 Lisäluurin rekisteröiminen
Pidä tukiaseman henkilöhakunäppäintä painettuna yli 5 sekunnin
ajan, kunnes tukiaseman viestilaskurinäytössä alkaa vilkkua ‘ ’-
‘ ’.
Tukiaseman rekisteröintitila on nyt aktivoitu noin 3 minuutiksi. Rekisteröi
luuri suorittamalla seuraavat toimet:
1. Paina .
2. Paina tai toistuvasti, valitse ‘REKISTERÖINTI’
(REGISTRATION).
3. Vahvista painamalla .
4. Paina tai toistuvasti, valitse ‘REKISTERI’ (REGISTER).
5. Vahvista painamalla .
6. Syötä tukiaseman PIN-koodi (järjestelmän PIN, oletusarvo 0000) ja
paina .
17
3
17
17
17
17
3
16
4 15
14
17
4 15
Voit rekisteröidä vain Ultra-malliston luureja (esim. Ultra
S1200C)!
Tämä on tarpeen vain, jos käytössä on rekisteristä poistettu luuri
tai jos olet ostanut uuden erillisen luurin. Tukiaseman mukana
toimitettuja luureja ei tarvitse rekisteröidä!
17
4 15
17
4 15
17
17
22
23
17
4 15
17
4 15
17
17
HL_Ultra SR1250 eco D73.book Page 54 Wednesday, July 28, 2010 12:39 PM
Sivu: 67
55
Ultra SR1250 Vastaaja
SUOMI
• Luuri hakee nyt tukiasemaa ja rekisteröityy löydettyään sen.
Onnistuneen rekisteröinnin jälkeen näytössä näkyy valmiustila sekä
luurin nimi ja numero.
8 Vastaaja
8.1 LED-näyttö
Tukiaseman LED-näytöltä käy ilmi, miten monta viestiä sinulle on
tullut. Kun sinulle on tullut uusia viestejä, tukiaseman LED-näyttö vilkkuu ja
ilmaisee vain uusien viestien määrän. Kun olet kuunnellut uudet viestit,
näkyviin tulee tallennettujen viestien kokonaismäärä. Jos vastaaja on
kytketty pois päältä, LED-näyttö ei syty.
Jos vastaajan tilaksi on asetettu ilman nauhoitusta, näytöllä näkyy ‘[A]’.
Kun vastaaja vastaa puheluun tai jos sitä ohjataan luurilla, näytöllä
vilkkuu ‘[--]’.
8.2 Tukiaseman näppäintoiminnot
OGM = lähtevä viesti
8.3 Lähtevät viestit
8.3.1 Lähtevien viestien (OGM1 tai OGM2) tallentaminen
1. Paina .
2. Paina tai toistuvasti, valitse ‘VASTAAJA’ (ANSWER
MACHINE).
3. Vahvista painamalla .
4. Paina tai toistuvasti, valitse ‘TALLENNA OGM’
(RECORD OGM).
5. Vahvista painamalla .
6. Valitse ‘VASTAA & TALL.’ (ANSWER & REC) tai ‘ILMAN NAUH.’
(ANSWER ONLY) ja vahvista painamalla .
7. Valitse ‘TALLENNA OGM’ (RECORD OGM) ja vahvista painamalla
.
• Puhu luurin mikrofoniin.
8. Kun olet valmis, pysäytä tallennus painamalla .
• Tallennettu viesti toistetaan. Luuri palaa ‘VASTAA & TALL.’ -tilaan
(ANSWER & REC).
8.3.2 Vastaustilan valitseminen
1. Paina .
2. Paina tai toistuvasti, valitse ‘VASTAAJA’
(ANSWER MACHINE).
3. Vahvista painamalla .
4. Paina tai toistuvasti, valitse ‘VASTAUSTILA ’
(ANSWER MODE).
5. Vahvista painamalla .
6. Valitse ‘VASTAA & TALL.’ (ANSWER & REC) tai ‘ILMAN NAUH.’
(ANSWER ONLY) ja vahvista painamalla .
Näppäin
Valmiustila Viestin
toistamisen
aikana
Paina näppäintä
lyhyesti
Paina näppäintä 2
sekunnin ajan
Vastaaminen
päälle/pois
Ei mitään Ei mitään
Ei mitään Popista kaikki vanhat
viestit
Poista toistettu
nykyinen viesti
Ei mitään Ei mitään Siirry edelliseen
viestiin
Toista viesti tai
pysäytä toisto
Ei mitään Pysäytä toisto
Ei mitään Ei mitään Ohita viesti
Aseta
soittoäänenvoim
akkuus
Ei mitään Aseta toiston
äänenvoimakkuus
(0=pois,1-5)
23
23
Kun uusia viestejä ei ole, voit siirtyä ‘VASTAAJA’-valikkoon
(ANSWER MACHINE) suoraan painamalla .
Jos uusia viestejä on, voit käyttää -näppäintä
toistonäppäimenä.
17
4 15
17
4 15
17
17
17
17
2
2
17
4 15
17
4 15
17
17
HL_Ultra SR1250 eco D73.book Page 55 Wednesday, July 28, 2010 12:39 PM
Sivu: 68
56
Vastaaja Ultra SR1250
8.4 Vastaajan kytkeminen päälle/pois
Jos vastaaja on käytössä, tukiaseman viestilaskuri ja -kuvake
syttyvät ja vastaaja vastaa puheluun automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
Tukiasemassa:
• Kytke vastaaja päälle painamalla . Viestilaskuri kytkeytyy
päälle.
• Kytke vastaaja pois käytöstä painamalla . Viestilaskuri
kytkeytyy pois päältä.
Luurissa:
1. Paina .
2. Paina tai toistuvasti, valitse ‘VASTAAJA’
(ANSWER MACHINE).
3. Vahvista painamalla .
4. Paina tai toistuvasti, valitse ‘VAST ON/OFF’
(ANSWER ON/OFF).
5. Vahvista painamalla .
6. Valitse ‘ON’ tai ‘OFF’ ja vahvista painamalla .
Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy automaattisesti ilman
nauhoitusta -tilaan-
23
23
23
17
4 15
17
4 15
17
17
HL_Ultra SR1250 eco D73.book Page 56 Wednesday, July 28, 2010 12:39 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Topcom Ultra SR1250B ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Topcom Ultra SR1250B

Onko sinulla kysymys tuotteesta Topcom Ultra SR1250B, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Topcom Ultra SR1250B käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Topcom Ultra SR1250B suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.