Topcom Twintalker 9500 käyttöohjeet

Katso tuotteen Topcom Twintalker 9500 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Topcom
  • Tuote: Radiopuhelin
  • Malli/nimi: Twintalker 9500
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Slovakki, Indonesialainen, Tšekki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 66
SUOMI
67
Twintalker 9500
1 Johdanto
Kiitos, että ostit Twintalker 7100 Sports Packin. Se on laajan toimintasäteen pienitehoinen
radioviestintälaite, jonka maksimitoimintasäde on 10 km. Siitä ei aiheudu muita
käyttökustannuksia kuin akkujen lataamisesta johtuvat minimaaliset kulut.
TwinTalker toimii 8 kanavalla.
2 Käyttötarkoitus
Sitä voi käyttää erilaisiin virkistystarkoituksiin. Esimerkiksi: yhteydenpitoon matkustettaessa
kahdella tai useammalla autolla, pyöräillessä, hiihtoretkillä. Sen avulla voit pitää yhteyttä lapsiin
heidän leikkiessään ulkona jne.
3 CE-merkintä
CE-merkintä laitteessa, käyttöoppaassa ja lahjapakkauksessa ilmaisee, että laite täyttää radio-
ja telepäätelaitedirektiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset.
4 Turvaohjeet
4.1 Yleiset
Lue huolellisesti seuraavat turvallisuutta ja asianmukaista käyttöä koskevat ohjeet. Tutustu
kaikkiin laitteen toimintoihin. Säilytä tämä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten.
4.2 Palovammat
• Jos antennin suojus on vioittunut, älä koske siihen, sillä kun antenni koskettaa ihoa,
lähetyksen aikana voi syntyä pieni palovamma.
• Akut voivat aiheuttaa omaisuudelle vahinkoa, kuten palovammoja, jos sähköä johtava
materiaali, kuten korut, avaimet tai helminauhat, koskettaa paljaita liittimiä. Materiaali voi
muodostaa sähköpiirin (oikosulku) ja kuumentua huomattavasti. Ole varovainen ladatun
akun käsittelyssä, etenkin jos se on taskussa, kukkarossa tai muussa metalliesineitä
sisältävässä paikassa.
4.3 Tapaturmat
• Älä aseta laitetta turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jolla sitä käytetään. Turvatyyny täyttyy
suurella voimalla. Jos PMR-laite asetetaan tyynyn käyttöalueelle ja ilmatyyny täyttyy,
viestintälaite voi sinkoutua liikkeelle suurella voimalla ja aiheuttaa ajoneuvossa oleville
vakavia vammoja.
• Pidä PMR-laite ainakin 15 senttimetrin päässä sydämentahdistajasta.
• Katkaise PMR-laitteesta virta heti, jos se aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin.
4.4 Räjähdysvaara
• Älä vaihda akkuja mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristössä. Koskettimet voivat kipinöidä
akkuja asennettaessa tai poistettaessa ja aiheuttaa räjähdyksen.
• Katkaise PMR-laitteesta virta oleskellessasi alueella, jolla ympäristö voi olla räjähdysaltis.
Sellaisilla alueilla kipinät voisivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, josta voi olla
seurauksena fyysinen vamma tai jopa kuolema.
• Älä koskaan heitä akkuja tuleen, sillä ne voivat räjähtää.
4.5 Myrkytysvaara
• Pidä akut poissa pienten lasten ulottuvilta.
4.6 Lakiasiaa
• Joissakin maissa henkilökohtaisten kannettavien radioiden käyttö on kiellettyä ajoneuvon
ajamisen aikana. Poistu siinä tapauksessa tieltä ennen laitteen käyttöä.
• Katkaise laitteesta virta lentokoneessa ollessasi, jos sinua kehotetaan tekemään niin. PMR-
laitetta saa käyttää ainoastaan lentoyhtiön sääntöjen tai miehistön ohjeiden mukaan.
• Katkaise PMR-laitteesta virta kaikissa tiloissa, joissa on kylttejä, joissa kehotetaan
tekemään niin. Sairaaloissa tai terveydenhuoltolaitoksissa käytetään kenties laitteita, jotka
ovat herkkiä ulkoiselle radiotaajuiselle energialle.
• Antennin vaihtaminen tai muuttaminen voi vaikuttaa henkilökohtaisen kannettavan radion
ominaisuuksiin ja olla CE-määräysten vastaista. Luvattomat antennit voivat myös vioittaa
radiota.
4.7 Huomautukset
• Älä koske antenniin lähetyksen aikana, se voi vaikuttaa kantama-alueeseen.
• Poista akut, jos laite on käyttämättä pidemmän aikaa.
5 Puhdistaminen ja kunnossapito
• Puhdista laite pyyhkimällä se vedellä kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä laitteeseen
puhdistusaineita tai liuotinaineita; ne voivat vaurioittaa kuorta ja vuotaa laitteen sisään
aiheuttaen pysyvää vahinkoa.
• Akkujen kosketuspinnat voidaan pyyhkiä kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.
• Jos laite kastuu, katkaise siitä virta ja poista akut välittömästi. Kuivaa akkulokero pehmeällä
liinalla veden aiheuttamien vahinkojen minimoimiseksi. Jätä akkulokeron kansi auki yön yli
tai kunnes lokero on täysin kuiva. Älä käytä laitetta, ennen kuin se on kuivunut kokonaan.
6 Laitteen hävittäminen (ympäristöystävällisesti)
Kun et enää käytä laitetta, älä heitä sitä tavallisen kotitalousjätteen sekaan vaan vie
se sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten perustettuun
keräyspisteeseen. Tuotteessa, käyttöoppaassa ja/tai tuotepakkauksessa on tästä
kertova merkki.
Jos viet laitteen kierrätyspisteeseen, joitakin sen osia voidaan käyttää uudelleen.
Käyttämällä uudelleen tuotteen joitakin osia tai raaka-aineita teet arvokasta ympäristötyötä. Ota
yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja alueellasi sijaitsevista keräyspisteistä.
Alueet, joilla ympäristö voi olla räjähdysaltis, on usein merkitty selvästi,
muttei aina. Sellaisia ovat tankkausalueet, kuten veneiden takakansi,
polttoaineen tai kemikaalin kuljetus- tai varastointialueet; alueet, joilla ilma
sisältää kemikaaleja tai hiukkasia, kuten vilja-, pöly- tai metallijauheita;
samoin kaikki alueet, joilla normaalisti kehotettaisiin sammuttamaan
ajoneuvon moottori.
Sivu: 67
68 Twintalker 9500
7 PMR-laitteen käyttö
Jotta PMR-laitteiden välinen viestintä olisi mahdollista, ne on kaikki viritettävä samalle kanavalle,
niillä on oltava sama CTCSS/DCS-koodi (katso luku “13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded
Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)”), ja niiden on oltava vastaanottoalueen sisällä
(enintään 10 km avoimessa maastossa). Koska nämä laitteet käyttävät vapaita taajuuskaistoja
(kanavia), kaikki käytössä olevat laitteet jakavat nämä kanavat (yhteensä 8 kanavaa). Siksi
yksityisyyttä ei voida taata. Kuka tahansa, jonka PMR-laite on viritetty samalle kanavalle kuin
omasi, voi kuulla keskustelun. Jos haluat kommunikoida (lähettää puhesignaalin), sinun on
painettava -näppäintä .
Kun olet painanut tätä näppäintä, laite siirtyy lähetystilaan ja voit puhua mikrofoniin. Viestisi
kuuluu kaikista muista alueella, samalla kanavalla ja valmiustilassa (ei lähettämässä) olevista
PMR-laitteista. Sinun on odotettava, kunnes toinen osapuoli lopettaa lähettämisen, ennen kuin
voit vastata viestiin. Kunkin lähetyksen lopussa laite lähettää piip-äänen, jos vahvistuspiippaus
on aktiivisena (ks. luku “13.12 Vahvistuspiippaus päälle/pois”). Voit vastata painamalla -
näppäintä ja puhumalla mikrofoniin.
8 Pakkaukseen sisältyvät
• 2 x Twintalker 9500
• 2 x pöytälaturi
• 2 x muuntaja
• 8 x AAA NiMh-akku
• Käyttöopas
• Kortti, johon on painettu huoltoliikkeen osoite ja palvelulinjan numero
9 Käytön aloittaminen
9.1 Vyökiinnikkeen irrottaminen/asentaminen
1. Voit irrottaa vyökiinnikkeen laitteesta painamalla
vyökiinnikettä (B) kohti antennia ja vetämällä samalla
kiinnikkeen liuskaa (A).
2. Vyökiinnikettä asennettaessa napsahdus tarkoittaa, että
vyökiinnike on lukittunut paikalleen
9.2 Akkujen asettaminen
1. Irrota vyökiinnike (ks. luku “9.1 Vyökiinnikkeen irrottaminen/asentaminen”)
2. Nosta akkulokeron kansi varovasti työntämällä kannen kiinnikettä (C) kynnen avulla.
3. Aseta NiMh-akut paikoilleen. Varmista NiMh-akkujen oikea polaarisuus.
4. Sulje akkulokero.
5. Kiinnitä vyökiinnike uudelleen.
PTT 12
PTT
12
Jos 2 tai useampi käyttäjä painaa -näppäintä samanaikaisesti,
vastaanottaja saa vain voimakkaimman signaalin ja muut signaalit
vaimennetaan. Siksi signaalia tulee lähettää
(painaa -näppäintä ) vain kun kanava on vapaa.
PTT 12
PTT 12
Radioaaltojen kantamaan vaikuttavat voimakkaasti erilaiset esteet kuten
rakennukset, betoniset/metalliset rakenteet, pinnanmuotojen epätasaisuus,
metsä, kasvillisuus, ... Tämä tarkoittaa sitä, että kantama kahden tai
useamman PMR-laitteen välillä voi ääriolosuhteissa olla vain muutamia
kymmeniä metrejä. Huomaat pian, että PMR-laite toimii parhaiten silloin,
kun käyttäjien välillä on mahdollisimman vähän esteitä.
Sivu: 68
SUOMI
69
Twintalker 9500
10 Akkujen lataaminen
PMR-laitteiden akun voi ladata kahdella eri tavalla:
10.1 Pöytälaturilla
Pöytälaturi tekee latauksesta nopeaa.
1. Aseta pöytälaturi tasaiselle pinnalle.
2. Kytke mukana toimitetun muuntajan toinen pää
läheiseen pistorasiaan ja toinen pää pöytälaturin
takapuolella olevaan liittimeen . (Katso taiteltu
kansilehti, kuva 3)
3. Aseta radio laturiin kuten kuvassa.
4. Latauksen LED-merkkivalo syttyy, jos puhelin
on oikein asetettu ja latautuu. ( Katso taiteltu
kansilehti, kuva 3)
10.2 Muuntajan kytkeminen suoraan PMR-
laitteeseen
1. Kytke muuntajan liitin suoraan PMR-laitteen
laturiliitäntään .
Akkujen lataaminen täyteen kestää noin 8–10 tuntia.
11 Kuvaus
Katso taiteltu kansilehti, kuva 1
1. Virtakatkaisin ja äänenvoimakkuuden säädin
2. Nestekidenäyttö
3. Laturiliitäntä
4. Kuulokkeen liitäntä
5. TX LED (palaa lähetyksen aikana)
6. Soittonäppäin
7. Valikkopainike
– Siirry valikon asetuksiin
8. Mikrofoni
9. Kaiutin
10. Alas-näppäin
– Valitse valikon edellinen arvo
11. Ylös-näppäin
– Valitse valikon seuraava arvo
12. PTT-näppäin
13. Antenni
Katso taiteltu kansilehti, kuva 3
28. Laturiliitäntä
29. Laturin LED (palaa latauksen aikana)
12 Nestekidenäytön tiedot
Katso taiteltu kansilehti, kuva 2
14. CTCSS-ilmaisin
15. DCS-ilmaisin
16. CTCSS/DCS-arvo
17. Taajuusarvo MHz
18. MHz-arvo
19. Näppäimistön lukituskuvake
20. Puhelun vastaanottotyypin ilmaisu
21. Varaustason merkki
22. Kanavanumero
23. RX-kuvake
– Näkyy vastaanotettaessa
24. TX-kuvake
– Näkyy lähetettäessä
25. VOX-ilmaisin
26. Haun ilmaisin
27. 2-kanavaisen tilan (DCM) ilmaisin
28
29
3
Älä paina PMR-laitteiden -painiketta latauksen ollessa
käynnissä!
PTT 12
Älä aiheuta oikosulkua tai heitä akkuja tuleen. Poista akut, jos laite on
käyttämättä pidemmän aikaa.
Älä lataa paristoja, joita ei voi ladata uudelleen, kuten alkaliparistoja. Tämä
voi vahingoittaa PMR-laitetta tai latausyksikköä.
Sivu: 69
70 Twintalker 9500
13 Twintalker 9500:n käyttö
13.1 PMR-radion laittaminen päälle/pois päältä
13.2 Akun lataustason / heikon latauksen näyttö
Akun lataustaso käy ilmi neliöiden määrästä nestekidenäytön Akku-kuvakkeen sisällä.
Akku täynnä
Akussa latausta 2/3
Akussa latausta 1/3
Akku tyhjä
Kun akun lataustaso on heikko, Akku-kuvake vilkkuu ja kuuluu merkkiääni merkkinä siitä, että
akut on joko vaihdettava tai ladattava.
13.3 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen
13.4 Signaalin vastaanottaminen
Laite on aina Vastaanotto-tilassa, kun se on käynnissä eikä lähetä mitään.
13.5 Signaalin lähettäminen
13.6 Kanavien vaihtaminen
13.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) /
DCS (Digital Coded Squelch)
Lisenssittömissä PMR-radioissa, jotka toimivat 446 MHz:n taajuuskaistalla, kuten Twintalker
9500 PMR, on 8 mahdollista radiokanavaa. Jos lähistöllä on useita PMR-laitteen käyttäjiä, on
mahdollista, että jotkut näistä käyttäjistä ovat samalla radiokanavalla.
Alakanavia on integroitu estämään muiden käyttäjien signaalien vastaanottaminen.
Kaksi PMR-radiota voi kommunikoida keskenään ainoastaan silloin, kun ne toimivat samalla
radiokanavalla ja ovat valinneet täsmälleen saman alakanavan.
Alakanavia on kahdenlaisia:
• CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)
• DCS (Digital Coded Squelch)
Kun käytetään CTCSS:ää, puhesignaalin mukana lähetetään ääntä matalalla taajuudella (67 -
250 Hz). Valittavana on 38 eri ääntä. Voit vapaasti valita näiden 38 äänen joukosta. Äänen
suodatuksen vuoksi äänet eivät yleisesti ole kuultavissa, joten ne eivät häiritse kommunikointia.
DCS on CTCSS:n kaltainen, mutta sen sijaan, että se lähettäisi valitun taajuuden jatkuvaa ääntä,
radiosignaaliin lisätään digitaalinen tiedonsiirto. Tätä digitaalista koodia lähetetään hyvin
alhaisella nopeudella, noin 134 bittiä sekunnissa (koodi on 23 bitin pituinen). Vain uuden
sukupolven PMR-laitteet tukevat DCS:ää. Saatavana on 83 DCS-koodia, joita voidaan käyttää.
Koska aiemmat mallit tukevat vain CTCSS:ää, on parempi käyttää DCS:ää, koska tällä estetään
se, että muut käyttäjät kuulevat PMR-keskustelusi.
• Käännä päällä/pois/äänenvoimakkuus-
näppäintä myötäpäivään. Napsahdus osoittaa, että
PMR-radio on päällä.
• Käännä päällä/pois/äänenvoimakkuus-näppäin loppuun
saakka vastapäivään. Napsahdus osoittaa, että PMR-radio
on pois päältä.
• Käännä päällä/pois/äänenvoimakkuus-
näppäintä myötäpäivään kaiuttimen
äänenvoimakkuuden lisäämiseksi.
• Käännä vastapäivään äänenvoimakkuuden
pienentämiseksi.
Seuraavien sivujen kuvissa näytöstä esitellään vain niiden toimintojen
kuvakkeet tai näyttötiedot, jotka on esitelty tekstissä.
1
1
1
Jotta muut voisivat vastaanottaa lähetyksesi, heidän on oltava viritettyinä
samalle kanavalle ja käytettävä samaa CTCSS- tai DCS-koodia. (Katso
lukuja “13.6 Kanavien vaihtaminen” ja “13.7 CTCSS (Continuous Tone
Coded Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)”).
Käytössä voi olla joko CTCSS tai DCS, mutta ei kumpikin samaan aikaan.
• Lähetä painamalla -näppäintä ja pitämällä sitä
pohjassa. Näytölle tulee TX-symboli.
• Pidä laitetta pystyasennossa mikrofoni 10 cm:n päässä
suusta ja puhu mikrofoniin.
• Päästä -näppäin , kun haluat lopettaa
lähettämisen.
• Paina -näppäintä kerran, nykyisen kanavan numero
vilkkuu näytöllä.
• Voit vaihtaa kanavaa painamalla -näppäintä tai -
näppäintä .
• Vahvista ja palaa valmiustilaan painamalla -näppäintä .
PTT 12
PTT 12
Voit tarkistaa kanavan toiminnan käyttämällä tarkkailutoimintoa.
(Katso lukua “13.8 Tarkkailu”).
7
11
10
PTT 12
Jos mitään painiketta ei paineta 5 sekuntiin asetusten määrittämisen
aikana, laite palaa valmiustilaan.
Sivu: 70
SUOMI
71
Twintalker 9500
13.7.1 CTCSS
13.7.2 DCS
13.8 Tarkkailu
Voit käyttää tarkkailutoimintoa tarkistaaksesi, onko nykyisellä kanavalla heikompia signaaleja.
• Voit aktivoida kanavien tarkkailun painamalla -näppäintä ja -näppäintä
samanaikaisesti.
• Lopeta kanavien tarkkailu painamalla -näppäintä .
13.9 VOX-valinta
PMR-laitteella voidaan tehdä ääniohjattuja (VOX) lähetyksiä. VOX-tilassa radio lähettää
signaalin, kun se aktivoidaan äänelläsi tai muulla lähelläsi olevalla äänellä. VOX-käyttöä ei
suositella, jos aiot käyttää radiota meluisassa tai tuulisessa ympäristössä.
13.10 Kanavahaku
Kanavahaku etsii aktiivisia signaaleja kiertäen loputtomasti kanavia 1–8.
Kun aktiivinen kanava löytyy, voit etsiä CTCSS- tai DCS-koodia, jonka kanavaa käyttävä käyttäjä
on asettanut.
13.10.1 Aktiivisen radiokanavan hakeminen
Kun aktiivinen kanava löytyy, haku loppuu ja voit kuunnella lähetystä.
Kun lähetys löydetyllä kanavalla loppuu, haku käynnistyy automaattisesti uudelleen.
13.10.2 CTCSS-koodin haku
Kun aktiivinen kanava on löytynyt, paina -painiketta valitaksesi löydetyn aktiivisen
kanavan. Nyt voit etsiä CTCSS- tai DCS-koodia, jota löytämäsi käyttäjä käyttää.
Kun kanavalla on lähetys, CTCSS-koodi (mikäli käytössä) havaitaan ja se näkyy näytössä.
• Paina -painiketta kahdesti: "CTCSS" ja nykyinen
CTCSS-koodi vilkkuvat näytöllä.
• Voit vaihtaa koodia painamalla -näppäintä tai -
näppäintä .
• Vahvista ja palaa valmiustilaan painamalla -näppäintä .
• Paina kolme kertaa -näppäintä . "DCS" ja nykyinen
DCS-koodi vilkkuvat näytöllä.
• Voit vaihtaa koodia painamalla -näppäintä tai -
näppäintä .
• Vahvista ja palaa valmiustilaan painamalla -näppäintä .
7
11
10
PTT 12
7
11
10
PTT 12
Kun haluat ottaa CTCSS:n tai DCS:n pois käytöstä, valitse koodi "00"
CTCSS:lle tai DCS:lle valikosta. Kun toiminto on vahvistettu, näytöllä
lukee "OF".
7 10
7
Kanavatarkkailun aikana PMR-laitteen vastaanotin ei kuuntele CTCSS- tai
DCS-koodeja.
VOX-tila poistetaan käytöstä, kun painat -näppäintä .
PTT 12
• Paina -näppäintä neljä kertaa, nykyinen VOX-asetus
vilkkuu näytöllä ja esiin tulee VOX-kuvake.
• Paina -painiketta asettaaksesi VOX-herkkyystason välille
1 - 3 (taso 3 on kaikkein herkin taso).
• Kytke VOX-toiminto pois päältä painamalla -näppäintä ,
kunnes näytölle tulee teksti ‘OFF’.
• Vahvista ja palaa valmiustilaan painamalla -näppäintä .
• Paina viisi kertaa -näppäintä . "SCAN" ja nykyinen
kanava vilkkuvat näytöllä.
• Voit aloittaa kanavahaun painamalla -näppäintä tai
-näppäintä .
• Paina kuusi kertaa -näppäintä . "SCAN" ja
"CTCSS 00" vilkkuu näytöllä valitun radiokanavan kohdalla.
• Voit aloittaa CTCSS-haun painamalla -näppäintä tai
-näppäintä .
7
11
10
PTT 12
7
11
10
Jos painat -painiketta samalla, kun kuuntelet löydettyä kanavaa,
PMR-laite palaa valmiustilaan löydetyllä kanavalla.
PTT 12
PTT 12
7
11
10
Sivu: 71
72 Twintalker 9500
13.10.3 DCS-koodin haku
Kun kanavalla on lähetys, DCS-koodi (mikäli käytössä) havaitaan ja se näkyy näytössä.
13.11 Soittoäänet
Soittoääni kertoo toisille, että haluat puhua.
13.11.1 Soittoäänen asettaminen
Twintalker 9500:ssä on 15 eri soittoääntä.
13.11.2 Soittoäänen lähettäminen
Paina lyhyesti -näppäintä . Soittoääni lähetetään asetetulla kanavalla.
13.11.3 Soittoäänen vastaanottotyyppi
• Paina yhdeksän kertaa -näppäintä .
• Valitse soittoäänen vastaanottotyyppi painamalla -näppäintä tai -
näppäintä .
1. Vain ääni
2. Ääni + tärinä
3. Vain tärinä
Vahvista ja palaa valmiustilaan painamalla -näppäintä .
13.12 Vahvistuspiippaus päälle/pois
Kun olet päästänyt -näppäimen , laite lähettää vahvistuspiippauksen merkiksi siitä, että
olet lopettanut puhelun.
Vahvistuspiippauksen asettaminen
• Paina -näppäintä kymmenen kertaa. Näytölle tulee teksti ’rO’.
• Paina -näppäintä ottaaksesi vahvistuspiippauksen käyttöön (ON)
tai -näppäintä poistaaksesi sen käytöstä (OFF).
• Vahvista ja palaa valmiustilaan painamalla -näppäintä .
13.13 Näppäinääni päälle/pois
Näppäintä painettaessa laitteesta kuuluu lyhyt piippaus.
Näppäinäänen asettaminen.
• Paina yksitoista kertaa -näppäintä . Näytölle tulee teksti ‘tO’.
• Paina -näppäintä ottaaksesi näppäinäänet käyttöön (ON) tai -
näppäintä poistaaksesi ne käytöstä (OFF).
• Vahvista valintasi painamalla -näppäintä ja palaa
valmiustilaan.
13.14 Kahden kanavan tarkkailutoiminto
Valmiustilassa PMR-laite on asetettu yhdelle tietylle kanavalle, jolla on CTCSS/DCS-koodi.
PMR-laite vastaanottaa ainoastaan tällä kanavalla ja CTCSS/DCS-koodilla lähetettyjä
signaaleja.
Kahden kanavan tarkkailulla (DCM) voit tarkkailla toista kanavaa, jolla on CTCSS/DCS-koodi.
Kun kahden kanavan tarkkailutoiminto on käytössä, PMR-laite vaihtaa ajoittain valmiuskanavan
+ CTCSS/DCS-koodin sekä kaksoiskanavan + CTCSS/DCS-koodin välillä.
• Paina seitsemän kertaa -näppäintä . "SCAN" ja
"DCS 00" vilkkuvat näytöllä valitun radiokanavan kohdalla.
• Voit aloittaa DCS-haun painamalla -näppäintä tai
-näppäintä .
• Paina -painiketta kahdeksan kertaa, näytöllä lukee
“C”, ja nykyinen soittoääni vilkkuu.
• Voit vaihtaa soittoääntä painamalla -näppäintä tai -
näppäintä .
• Vahvista ja palaa valmiustilaan painamalla -näppäintä .
• Jos painat -painiketta samalla, kun kuuntelet löytynyttä
CTCSS-koodia, PMR-laite palaa valmiustilaan kanavalla, jolla
CTCSS-koodi on.
• Jos CTCSS-koodia ei havaita, on mahdollista, että käyttäjä on
valinnut DCS:n. Siinä tapauksessa voit hakea DCS-koodia.
(kohta 13.10.3)
PTT 12
7
11
10
Jos painat -painiketta samalla, kun kuuntelet löytynyttä DCS-
koodia, PMR-laite palaa valmiustilaan kanavalla, jolla DCS-koodi on.
PTT 12
7
11
10
PTT 12
6
7
11
10
PTT 12
• Paina -painiketta kaksitoista kertaa,”DCM OFF" vilkkuu
näytöllä.
• Voit vaihtaa kanavaa painamalla -näppäintä tai -
näppäintä .
• Vahvista kanavavalinta painamalla -näppäintä ja siirry
CTCSS-valintaan. (Paina -näppäintä uudelleen
mennäksesi DCS-valintaan)
• Voit vaihtaa CTCSS- tai DCS-koodia painamalla -näppäintä
tai -näppäintä .
• Vahvista ja palaa valmiustilaan painamalla -näppäintä .
• Voit poistaa toiminnon käytöstä valitsemalla "OFF" valitessasi
DCM-kanavaa.
PTT 12
7
11
10
PTT 12
7
11
10
PTT 12
7
11
10
7
7
11 10
PTT 12
Sivu: 72
SUOMI
73
Twintalker 9500
13.15 Näppäinlukko
13.16 Näytön taustavalo
Voit ottaa käyttöön nestekidenäytön taustavalon painamalla mitä tahansa näppäintä paitsi -
näppäintä tai -näppäintä .
Nestekidenäytön taustavalo palaa 6 sekunnin ajan.
14 Kuulokeliitäntä
Liitin on laitteen yläreunassa .
Aseta kuulokkeen pistoke liittimeen (2,5 mm jakkiliitin).
Kuulokkeen pienellä painikkeella on sama toiminto kuin laitteen --näppäimellä
Kun käytät kuulokkeen -näppäintä , sinun on käytettävä myös kuulokkeen mikrofonia
puhuaksesi.
15 Vianmääritys
16 Tekniset tiedot
• Ota näppäinlukitustila käyttöön painamalla -näppäintä
ja pitämällä sitä pohjassa 3 sekunnin ajan.
Nestekidenäytöllä näkyy näppäinlukituksen kuvake.
• Poista näppäinlukko käytöstä painamalla jälleen -
näppäintä kolmen sekunnin ajan.
7
7
-näppäin , -näppäin ja -näppäin ovat toiminnassa
myös silloin, kun näppäinlukko on aktivoitu.
PTT 12 6 1
PTT
12 6
2
PTT 12
PTT 12
Älä kytke laitteeseen muita kuulokkeita. Se voisi vahingoittaa laitetta.
Ei virtaa Puhdista paristojen kosketuspinnat pehmeällä liinalla.
Vaihda akut.
Ei lähetystä Varmista, että -näppäin on kokonaan pohjassa,
ennen kuin alat puhua.
Tarkkaile kanavan toimintaa, ja vaihda toiselle kanavalle,
jos nykyinen on käytössä.
Ei vastaanottoa Tarkista kaiuttimen äänenvoimakkuus.
Varmista, että olet lähettimen vastaanottoalueella, ja
vaihda tarvittaessa paikkaa.
Rajallinen kuuluvuusalue ja
häiriöitä lähetyksen aikana
Kuuluvuusalue riippuu maastosta.
Teräsrakenteilla, betonirakennuksilla ja laitteen käytöllä
ajoneuvossa on huono vaikutus kuuluvuusalueeseen.
Yritä välttää esteitä mahdollisuuksien mukaan, ja pyri
kommunikoimaan paikassa, jossa on hyvä näkyvyys.
Vaihda paikkaa.
Häiriöt Vastaanotin ja lähetin ovat liian lähellä toisiaan. Pienin 2
laitteen välinen etäisyys on 1,5 m.
Kanavat
Alakoodi
Taajuus
Alue
Paristo
Lähetysteho
Modulointityyppi
Kanavaväli
Kaksoislaturin sovitin
8
CTCSS 38 / DCS 83
446,00625MHz - 446,09375 MHz
Enintään 10 km (avoin maasto)
Li-ioni 3,7 V ladattava
=< 500mW ERP
FM - F3E
12,5 Khz
Tulo: 230 V AC / 50Hz - lähtö: 7,5 V DC / 750mA
PTT 12
Channel Frequency Chart: CTCSS Code Chart
Channel Frequency (MHz) Code Frequency (Hz) Code Freq. (Hz) Code Freq. (Hz) Code Freq. (Hz)
1 446,00625 0 Disabled 10 94,8 20 131,8 30 186,2
2 446,01875 1 67,0 11 97,4 21 136,5 31 192,8
3 446,03125 2 71,9 12 100,0 22 141,3 32 203,5
4 446,04375 3 74,4 13 103,5 23 146,2 33 210,7
5 446,05625 4 77,0 14 107,2 24 151,4 34 218,1
6 446,06875 5 79,7 15 110,9 25 156,7 35 225,7
7 446,08125 6 82,5 16 114,8 26 162,2 36 233,6
8 446,09375 7 85,4 17 118,8 27 167,9 37 241,8
8 88,5 18 123,0 28 173,8 38 250,3
9 91,5 19 127,3 29 179,9
Sivu: 73
74 Twintalker 9500
17 Topcom-takuu
17.1 Takuuaika
Topcom-laitteilla on 24 kuukauden takuu Takuuaika alkaa uuden laitteen ostopäivästä. Takuu ei
kata tavallisia paristoja eikä ladattavia akkuja (AA/AAA-tyyppi).
Jos tarvikkeet tai viat aiheuttavat laitteelle vähäisiä toimintahäiriöitä tai laskevat hieman laitteen
arvoa, takuu ei korvaa tällaisia menetyksiä.
Takuu myönnetään alkuperäistä kuittia tai sen jäljennöstä vastaan, jos kuitissa on mainittu
ostopäivämäärä ja laitteen tyyppi.
17.2 Takuumenettely
Viallinen laite on palautettava Topcomin palvelukeskukseen ostokuitin ja täytetyn huoltokortin
kera.
Jos laitteeseen tulee vika takuuaikana, Topcom tai sen virallisesti nimeämä palvelukeskus korjaa
materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat maksutta, korjaamalla tai vaihtamalla vialliset
laitteet tai viallisen laitteen osat. Jos laite vaihdetaan, väri ja malli voivat olla erilaiset kuin alun
perin ostetussa laitteessa.
Alkuperäinen ostopäivä ratkaisee takuun alkamisajan. Takuuaika ei pitene, jos Topcom tai
nimetty palvelukeskus vaihtaa tai korjaa laitteen.
17.3 Tilanteet, joissa takuuta ei ole
Takuu ei korvaa vääränlaisesta käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita eikä vaurioita, jotka
johtuvat muiden kuin alkuperäisten osien tai lisälaitteiden käytöstä.
Takuu ei korvaa ulkopuolisten tekijöiden, kuten salama-, vesi- tai palovahinkojen aiheuttamia
vaurioita eikä kuljetuksen aikana aiheutuneita vaurioita.
Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumero on muutettu, poistettu tai tehty
lukukelvottomaksi.
Takuu raukeaa, jos ostaja on korjannut, muuttanut tai muunnellut laitetta.
DCS Code Chart
No DCS code No DCS code No DCS code No DCS code
0 Disabled 21 134 42 311 63 516
1 23 22 143 43 315 64 532
2 25 23 152 44 331 65 546
3 26 24 155 45 343 66 565
4 31 25 156 46 346 67 606
5 32 26 162 47 351 68 612
6 43 27 165 48 364 69 624
7 47 28 172 49 365 70 627
8 51 29 174 50 371 71 631
9 54 30 205 51 411 72 632
10 65 31 223 52 412 73 654
11 71 32 226 53 413 74 662
12 72 33 243 54 423 75 664
13 73 34 244 55 431 76 703
14 74 35 245 56 432 77 712
15 114 36 251 57 445 78 723
16 115 37 261 58 464 79 731
17 116 38 263 59 465 80 732
18 125 39 265 60 466 81 734
19 131 40 271 61 503 82 743
20 132 41 306 62 506 83 754

Kysymykset & vastaukset

Merkin Topcom Twintalker 9500 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Topcom Twintalker 9500

Onko sinulla kysymys tuotteesta Topcom Twintalker 9500, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Topcom Twintalker 9500 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Topcom Twintalker 9500 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.