Topcom Twintalker 9100 käyttöohjeet

Katso tuotteen Topcom Twintalker 9100 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Topcom
  • Tuote: Radiopuhelin
  • Malli/nimi: Twintalker 9100
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Saksa, Italialainen, Englanti, Ranska, Espanja, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Slovakki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 99
100 Topcom Twintalker RC-6404
Topcom Twintalker RC-6404
1 Johdanto
Kiitos, että ostit Topcom Twintalkerin. Se on pienitehoinen radioviestintälaite, josta ei
aiheudu muita käyttökustannuksia kuin akkujen lataamisesta johtuvat minimaaliset kulut.
Twin Talker toimii yksityisten kannettavien radioiden (PMR) taajuuksilla, ja sitä voi käyttää
missä tahansa maassa, jossa palvelu on hyväksytty pakkauksessa ja tässä käyttöohjeella
mainitulla tavalla.
2 Käyttötarkoitus
Laitetta voi käyttää erilaisiin ammatillisiin ja harrastustarkoituksiin. Esimerkiksi:
yhteydenpitoon matkustettaessa kahdella tai useammalla autolla, pyöräillessä, hiihtoretkellä.
Sen avulla voit pitää yhteyttä lapsiin heidän leikkiessä ulkona jne.
3 CE-merkintä ja rajoitukset
CE-merkintä laitteessa, käyttöoppaassa ja lahjapakkauksessa ilmaisee, että laite täyttää
radio- ja telepäätelaitedirektiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset.
4 Turvaohjeet
4.1 Yleiset
Lue huolellisesti seuraavat turvallisuutta ja asianmukaista käyttöä koskevat ohjeet. Tutustu
kaikkiin laitteen toimintoihin. Säilytä tämä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta
varten.
4.2 Palovammat
• Jos antennin suojus on vioittunut, älä koske siihen, sillä kun antenni koskettaa ihoa,
lähetyksen aikana voi syntyä pieni palovamma.
• Akut voivat aiheuttaa omaisuudelle vahinkoa, kuten palovammoja, jos sähköä johtava
materiaali, kuten korut, avaimet tai helminauhat, koskettaa paljaita liittimiä. Materiaali voi
muodostaa sähköpiirin (oikosulku) ja kuumentua huomattavasti. Ole varovainen ladatun
akun käsittelyssä, etenkin jos se on taskussa, kukkarossa tai muussa metalliesineitä
sisältävässä paikassa.
4.3 Henkilökohtainen turvallisuus
• Älä aseta laitetta turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jolla sitä käytetään. Turvatyyny
täyttyy suurella voimalla. Jos viestintälaite asetetaan tyynyn käyttöalueelle ja ilmatyyny
täyttyy, viestintälaite voi sinkoutua liikkeelle suurella voimalla ja aiheuttaa ajoneuvossa
oleville vakavia vammoja.
Rajoitus:
Tarkista paikalliset määräykset ennen laitteen käyttöä ostomaan
ulkopuolella. Standardi ei välttämättä ole sallittu kyseisessä maassa.
Sivu: 100
Topcom Twintalker RC-6404 101
Topcom Twintalker RC-6404
SUOMI
• Pidä radio ainakin 15 senttimetrin päässä sydämentahdistajasta.
• Katkaise radiosta virta heti, jos se aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin.
• Älä vaihda akkuja mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristössä. Koskettimet voivat
kipinöidä akkuja asennettaessa tai poistettaessa ja aiheuttaa räjähdyksen.
• Katkaise viestintälaitteesta virta oleskellessasi alueella, jolla ympäristö voi olla
räjähdysaltis. Sellaisilla alueilla kipinät voisivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, josta
voi olla seurauksena fyysinen vamma tai jopa kuolema.
• Älä koskaan heitä akkuja tuleen, sillä ne voivat räjähtää.
4.4 Myrkytysvaara
• Pidä akut poissa pienten lasten ulottuvilta.
4.5 Lakiasiaa
• Joissakin maissa henkilökohtaisten kannettavien radioiden käyttö on kiellettyä
ajoneuvon ajamisen aikana. Poistu siinä tapauksessa tieltä ennen laitteen käyttöä.
• Katkaise laitteesta virta lentokoneessa ollessasi, jos sinua kehotetaan tekemään niin.
Laitetta saa käyttää ainoastaan lentoyhtiön sääntöjen tai miehistön ohjeiden mukaan.
• Katkaise laitteesta virta kaikissa tiloissa, joissa on kylttejä, joissa kehotetaan tekemään
niin. Sairaaloissa tai terveydenhuoltolaitoksissa käytetään kenties laitteita, jotka ovat
herkkiä ulkoiselle radiotaajuiselle energialle.
• Antennin vaihtaminen tai muuttaminen voi vaikuttaa henkilökohtaisen kannettavan
radion ominaisuuksiin ja olla CE-määräysten vastaista. Luvattomat antennit voivat myös
vioittaa radiota.
4.6 Huomautukset
• Älä koske antenniin lähetyksen aikana, se voi vaikuttaa kantama-alueeseen.
• Poista akku, jos laite on käyttämättä pidemmän aikaa.
5 Puhdistaminen ja kunnossapito
• Puhdista laite pyyhkimällä se vedessä kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä
laitteeseen puhdistusaineita tai liuotinaineita; ne voivat vaurioittaa kuorta ja vuotaa
laitteen sisään aiheuttaen pysyvää vahinkoa.
• Akkujen kosketuspinnat voidaan pyyhkiä kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.
• Jos laite kastuu, katkaise siitä virta ja poista akut välittömästi. Kuivaa akkulokero
pehmeällä liinalla veden aiheuttamien vahinkojen minimoimiseksi. Jätä akkulokeron
Alueet, joilla ympäristö voi olla räjähdysaltis, on usein merkitty
selvästi, muttei aina. Sellaisia ovat tankkausalueet, kuten veneiden
takakansi, polttoaineen tai kemikaalin kuljetus- tai varastointialueet;
alueet, joilla ilma sisältää kemikaaleja tai hiukkasia, kuten vilja-,
pöly- tai metallijauheita; samoin kaikki alueet, joilla normaalisti
kehotettaisiin sammuttamaan ajoneuvon moottori.
Sivu: 101
102 Topcom Twintalker RC-6404
Topcom Twintalker RC-6404
kansi auki yön yli tai kunnes lokero on täysin kuiva. Älä käytä laitetta, ennen kuin se on
kuivunut kokonaan.
6 Laitteen hävittäminen
Kun et enää käytä laitetta, älä heitä sitä tavallisen kotitalousjätteen sekaan
vaan vie se sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten perustettuun
keräyspisteeseen. Tuotteessa, käyttöoppaassa ja/tai tuotepakkauksessa on
tästä kertova merkki.
Jos viet laitteen kierrätyspisteeseen, joitakin sen osia voidaan käyttää
uudelleen. Käyttämällä uudelleen tuotteen joitakin osia tai raaka-aineita teet arvokasta
ympäristötyötä. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja alueellasi
sijaitsevista keräyspisteistä.
7 PMR-laitteen käyttö
Jotta PMR-laitteiden välinen viestintä olisi mahdollista, ne on kaikki viritettävä samalle
kanavalle ja niiden on oltava vastaanottoalueen sisällä (enintään 10 km avoimessa
maastossa). Koska nämä laitteet käyttävät vapaita taajuuskaistoja (kanavia), kaikki käytössä
olevat laitteet jakavat nämä kanavat (yhteensä 8 kanavaa). Siksi yksityisyyttä ei voida taata.
Kuka tahansa, jonka PMR-laite on viritetty samalle kanavalle kuin omasi, voi kuulla
keskustelun. Jos haluat kommunikoida (lähettää puhesignaalin), sinun on painettava -
näppäintä.
Kun olet painanut tätä näppäintä, laite siirtyy lähetystilaan ja voit puhua mikrofoniin. Viestisi
kuuluu kaikista muista alueella, samalla kanavalla ja valmiustilassa (ei lähettämässä)
olevista PMR-laitteista. Sinun on odotettava, kunnes toinen osapuoli lopettaa lähettämisen,
ennen kuin voit vastata viestiin. Kunkin lähetyksen lopussa laitteesta kuuluu piippaus. Voit
vastata painamalla -näppäintä ja puhumalla mikrofoniin.
PTT
PTT
Jos käyttäjiä on 2 tai useampia, paina -näppäintä. Vastaanotin
vastaanottaa vain vahvimman signaalin ja muut signaalit vaimennetaan.
Siksi sinun tulee lähettää signaali (painaa -näppäintä) vain, kun
kanava on vapaa.
PTT
PTT
Radioaaltojen kantamaan vaikuttavat voimakkaasti erilaiset esteet
kuten rakennukset, betoniset/metalliset rakenteet, pinnanmuotojen
epätasaisuus, metsä, kasvillisuus, ... Tämä tarkoittaa sitä, että kantama
kahden tai useamman PMR-laitteen välillä voi ääriolosuhteissa olla vain
muutamia kymmeniä metrejä. Huomaat pian, että PMR-laite toimii
parhaiten silloin, kun käyttäjien välillä on mahdollisimman vähän
esteitä.
Sivu: 102
Topcom Twintalker RC-6404 103
Topcom Twintalker RC-6404
SUOMI
8 Käytön aloittaminen
8.1 Vyökiinnikkeen irrottaminen/
asentaminen
1. Voit irrottaa kiinnikkeen laitteesta painamalla
vyökiinnikettä (B) kohti antennia ja vetämällä
samalla kiinnikkeen liuskaa (A).
2. Vyökiinnikettä asennettaessa napsahdus
tarkoittaa, että vyökiinnike on lukittunut
paikalleen.
8.2 Akkujen asettaminen
1. Irrota vyökiinnike (§ 8.1).
2. Avaa lukitussalpa (C) ja irrota akkulokeron
kansi.
3. Asenna ladattavat akut siten, että akkujen navat
ovat kuten kuvassa. Varmista, että sivujen
metallikoskettimet (D) osoittavat poispäin
radiosta kosketuksen saamiseksi akkulokeron
kanteen.
4. Aseta akkulokeron kansi ja vyökiinnike takaisin
paikoilleen (§ 8.1).
9 Akkujen lataaminen
Kun akut on asennettu, pöytälaturi varmistaa kätevän latauksen vähän kerrallaan.
1. Aseta pöytälaturi tasaiselle
pinnalle.
2. Kytke mukana toimitetun
muuntajan toinen pää
pistorasiaan ja toinen pää
pöytälaturin takaosassa olevaan
liittimeen.
3. Aseta radio laturiin kuten
kuvassa.
4. Latauksen merkkivalo syttyy, jos
se on asetettu oikein paikalleen ja
lataus on käynnissä.
Akkujen lataaminen täyteen kestää noin 8–10 tuntia.
D
A
B
C
Älä aiheuta oikosulkua tai heitä akkuja tuleen. Poista akut, jos laite on
käyttämättä pidemmän aikaa.
Sivu: 103
104 Topcom Twintalker RC-6404
Topcom Twintalker RC-6404
10 Näppäimet
1. ANTENNI
2. PANIIKKI-näppäin
3. KUULOKKEEN liitin
4. Autolaturiliitäntä
5. YLÖS-näppäin
– Lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta
– Valitse seuraava valikkokohta
6. SOITTO-näppäin
– Lähetä puheluääni
7. VALIKKO-näppäin
– Siirry valikkoon
8. KAIUTIN
9. MIKROFONI
10. Virtakatkaisin
11. ALAS-näppäin
– Pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta
– Valitse edellinen valikkokohta
12. PUHE-näppäin
– Paina puhuaksesi ja päästä kuunnellaksesi
– Vahvista asetus valikossa
13. Nestekidenäyttö
11 Nestekidenäytön tiedot
a. CTCSS-koodi
b. Kanavanumero
TX-kuvake - Näkyy signaalia lähetettäessä
RX-kuvake - Näkyy signaalia vastaanotettaessa
Kaiuttimen äänenvoimakkuuden ilmaisin
Lukituskuvake - Näkyy, kun näppäimistö on lukittu.
Akun lataustason näyttö
VOX-kuvake – Näkyy ääniohjatussa (Vox) tilassa
Hakukuvake - Näkyy, kun hakutila on aktiivinen
Kaksoishakukuvake - Näkyy, kun kaksoishakutila on
aktiivinen
Puhelukuvake – Näkyy, kun lähetät soittoääntä
Tärinäkuvake – Näkyy, kun tärinätoiminto on käytössä
1
11
12
2
3
7
8
6
4
13
9
10
5
PTT
a
b
Sivu: 104
Topcom Twintalker RC-6404 105
Topcom Twintalker RC-6404
SUOMI
12 Akun lataustason / heikon latauksen näyttö
AKUN LATAUSTASO käy ilmi neliöiden määrästä nestekidenäytön AKKU-kuvakkeen
sisällä.
Akku täynnä
Akussa latausta 2/3
Akussa latausta 1/3
Akku tyhjä
Kun AKUN LATAUSTASO on heikko, AKKU-kuvake vilkkuu merkkinä siitä, että akut on joko
vaihdettava tai ladattava.
13 Twintalker 9100:n käyttö
13.1 Laitteen kytkeminen päälle/pois
• Käynnistä laite painamalla ja pitämällä pohjassa -näppäintä. Laite “piippaa”, ja
nestekidenäytölle tulee nykyinen kanava, CTCSS-koodi ja kellonaika.
• Sammuta laite painamalla ja pitämällä jälleen pohjassa -näppäintä. Laite “piippaa”, ja
näytölle jää vain aika.
13.2 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen
Kaiuttimen äänenvoimakkuutta voi säätää - ja -näppäimillä. Kaiuttimen
äänenvoimakkuuden taso näkyy nestekidenäytöllä.
13.3 Signaalin vastaanottaminen
Laite on aina VASTAANOTTO-tilassa, kun se on käynnissä eikä lähetä
mitään. Kun saat signaalin nykyisellä kanavalla, RX-kuvake tulee näkyviin.
13.4 Signaalin lähettäminen
• LÄHETÄ painamalla ja pitämällä pohjassa -näppäintä.
• Pidä laitetta pystyasennossa MIKROFONI 10 cm:n päässä suusta ja puhu
mikrofoniin.
• Päästä , kun olet lopettanut lähettämisen.
Jotta muut voisivat vastaanottaa lähetyksesi, heidän on
oltava viritettyinä samalle kanavalle ja CTCSS-koodille.
PTT
PTT
Sivu: 105
106 Topcom Twintalker RC-6404
Topcom Twintalker RC-6404
13.5 Kanavien vaihtaminen
PMR-laitteessa on käytettävissä 8 kanavaa.
Kanavien vaihtaminen:
• Paina kerran -näppäintä, nykyisen kanavan numero vilkkuu
nestekidenäytöllä.
• Vaihda kanavaa painamalla - tai -näppäintä.
• Vahvista valinta ja palaa normaalitilaan painamalla -näppäintä.
• Vahvista asetus ja siirry seuraavaan asetukseen painamalla -
näppäintä.
HUOM: Mikä tahansa samalle kanavalle viritetty PMR-laite voi vastaanottaa ja
kuunnella keskustelua, myös toisen käyttäessä CTCSS-koodia.
13.6 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)
2-numeroinen CTCSS-koodi vastaa radion lähettämää tiettyä äänitaajuutta. Kaksi käyttäjää,
joilla on asetettuna sama kanava ja CTCSS-koodi, voivat kuunnella toisiaan. He eivät pysty
kuuntelemaan ketään muuta kanavalla, ellei toisissa radioissa ole valittuna täsmälleen sama
CTCSS-koodi.
PMR-laitteessa on käytettävissä 38 CTCSS-koodia.
• Paina -näppäintä kahdesti, CTCSS-koodi alkaa vilkkua.
• Valitse toinen koodi painamalla - tai -näppäintä.
• Vahvista valinta ja palaa normaalitilaan painamalla -näppäintä.
• Vahvista asetus ja siirry seuraavaan asetukseen painamalla -
näppäintä.
HUOM: Mikä tahansa samalle kanavalle viritetty PMR-laite voi vastaanottaa ja
kuunnella keskustelua, myös toisen käyttäessä CTCSS-koodia.
13.7 Tarkkailu
Voit käyttää TARKKAILU-toimintoa tarkistaaksesi, onko nykyisellä kanavalla heikompia
signaaleja.
• Ota kanavan tarkkailu käyttöön painamalla - ja -näppäimiä samanaikaisesti. Jos
haluat tarkkailla kanavaa jatkuvasti, pidä näitä näppäimiä pohjassa 3 sekunnin ajan.
• Lopeta tarkkailu painamalla -näppäintä
13.8 VOX-valinta
PMR-laitteella voidaan tehdä ääniohjattuja (VOX) lähetyksiä VOX-tilassa radio lähettää
signaalin, kun se aktivoidaan äänelläsi tai muulla lähelläsi olevalla äänellä. VOX-käyttöä ei
suositella, jos aiot käyttää radiota meluisassa tai tuulisessa ympäristössä.
PTT
PTT
PTT
Sivu: 106
Topcom Twintalker RC-6404 107
Topcom Twintalker RC-6404
SUOMI
• Paina -näppäintä 3 kertaa.
• Paina -näppäintä ottaaksesi VOX-toiminnon käyttöön, ja paina -
näppäintä uudelleen valitaksesi VOX-toiminnon herkkyystason, joka näkyy
näytön oikeanpuoleisessa kulmassa. Ota VOX pois käytöstä painelemalla
-näppäintä, kunnes näytölle tulee teksti OF..
• VOX-tilassa näytöllä näkyy VOX-kuvake.
• Vahvista valinta ja palaa normaalitilaan painamalla -näppäintä.
13.9 Kanavahaku
KANAVAHAKU etsii aktiivisia signaaleja kiertäen loputtomasti kanavia 1–8.
• Paina ja pidä pohjassa -näppäintä. Aloita haku painamalla lyhyesti -
näppäintä.
• Vapauta näppäimet.
• Kun havaitaan aktiivinen signaali (jokin 8 kanavasta), KANAVAHAKU
keskeytyy ja kuulet aktiivisen signaalin.
• Kommunikoi aktiivisen signaalin kanavan välityksellä painamalla -
näppäintä. Ota kanavahaku pois käytöstä painamalla -näppäintä.
Kun havaitaan aktiivinen signaali (jokin 8 kanavasta), ohita nykyinen kanava painamalla -
tai -näppäintä, ja jatka etsimällä toista aktiivista kanavaa.
13.10 Soittoäänet
Soittoääni kertoo toisille, että haluat puhua.
a. Soittoäänen asettaminen
Voit valita viidestä eri soittoäänestä.
• Paina -näppäintä 4 kertaa. Näytölle tulee teksti CA.
• Valitse toinen soittoääni painamalla - tai -näppäintä tai ota
soittoäänet käyttöön valitsemalla OF.
• Vahvista valinta ja palaa valmiustilaan painamalla -näppäintä.
b. Soittoäänen lähettäminen
Paina lyhyesti -näppäintä. Asetetulla kanavalla lähetetään soittoääntä 3 sekunnin ajan.
13.11 Tärinätoiminto
Twintalker 9100 voi myös täristä vastaanottaessaan soittoäänen.
• Paina -näppäintä 5 kertaa. ‘ ’-teksti tulee näytölle.
• Ota tärinä käyttöön (ON) painamalla -näppäintä tai poista se käytöstä
(OF) painamalla -näppäintä .
• Vahvista valinta ja palaa valmiustilaan painamalla -näppäintä.
PTT
PTT
PTT
PTT
Sivu: 107
108 Topcom Twintalker RC-6404
Topcom Twintalker RC-6404
13.12 Vahvistuspiippaus päälle/pois
Kun olet päästänyt -näppäimen, laite lähettää vahvistuspiippauksen merkiksi siitä, että
olet lopettanut puhelun.
Vahvistuspiippauksen asettaminen
• Paina -näppäintä 6 kertaa. Näytölle tulee teksti ’ro’.
• Ota vahvistuspiippaus käyttöön (ON) painamalla -näppäintä tai poista se
käytöstä (OF) painamalla -näppäintä .
• Vahvista valinta ja palaa valmiustilaan painamalla -näppäintä.
13.13 Näppäinääni päälle/pois
Näppäintä painettaessa laitteesta kuuluu lyhyt piippaus.
Näppäinäänen asettaminen.
• Paina -näppäintä 7 kertaa. Näytölle tulee teksti ’to’.
• Ota näppäinäänet käyttöön (ON) painamalla -näppäintä tai poista ne
käytöstä (OF) painamalla -näppäintä .
• Vahvista valinta ja palaa valmiustilaan painamalla -näppäintä.
13.14 Kahden kanavan tarkkailutoiminto
Valmiustilassa PMR-laite on asetettu yhdelle tietylle kanavalle, jolla on CTCSS-koodi. PMR-
laite vastaanottaa ainoastaan tällä kanavalla ja CTCSS-koodilla lähetettyjä signaaleja.
Kahden kanavan tarkkailulla voit tarkkailla toista kanavaa, jolla on CTCSS-koodi.
• Paina -näppäintä 8 kertaa, näytölle tulee teksti DCM OFF.
• Vaihda kanavaa painamalla - tai -näppäintä.
• Vahvista kanavavalinta painamalla -näppäintä ja siirry CTCSS
ALAKANAVAN VALINTAAN
• Muuta CTCSS-koodia painamalla - tai -näppäintä.
• Vahvista painamalla -näppäintä.
Voit poistaa toiminnon käytöstä valitsemalla ‘OFF’ kanavaa määrittäessäsi.
Kun kahden kanavan tarkkailutoiminto on käytössä, PMR-laite vaihtaa ajoittain
valmiuskanavan + CTCSS:n sekä kaksoiskanavan + CTCSS:n välillä.
Tärinätoiminto toimii vain, jos lähetät soittoäänen Twintalker 9100:n
kautta. Se ei toimi muissa PMR-laitemalleissa tai -merkeissä.
PTT
PTT
PTT
PTT
Sivu: 108
Topcom Twintalker RC-6404 109
Topcom Twintalker RC-6404
SUOMI
13.15 Näppäinlukko
• Ota käyttöön tai poista käytöstä NÄPPÄINLUKITUS painamalla -
näppäintä ja pidä sitä pohjassa 5 sekunnin ajan. Nestekidenäytöllä näkyy
NÄPPÄINLUKKO-kuvake.
• Ota NÄPPÄINLUKKO pois käytöstä painamalla ja pitämällä pohjassa -
näppäintä uudelleen
13.16 Kuulokkeen liitäntä
Twintalker 9100:aan voidaan liittää valinnainen ulkoinen mikrofoni. Liitin sijaitsee kumisen
suojuksen alla laitteen oikealla sivulla. Jos haluat liittää laitteeseen ulkoisen kaiuttimen/
mikrofonin sisältävät kuulokkeet tai korvanapin, nosta laitteen yläosassa olevaa kumiläppää,
jonka alla liitin on.
Aseta pistoke liittimeen.
13.17 Paniikkinäppäin
Paina hätätilanteessa laitteen yläosassa olevaa paniikkinäppäintä (2). Laitteesta kuuluu
erittäin korkea hälytysääni.
13.18 Autolaturi
Käyttäessäsi laitteen mukana toimitettuja ladattavia akkuja voit ladata ne mukana toimitetulla
autolaturilla (12 V DC / 200 mA).
• Aseta muuntajan pieni pistoke autolaturin liittimeen (3) ja toinen pää auton
savukkeensytyttimeen.
HUOM: Akkujen lataaminen täyteen kestää noin 7–10 tuntia.
Älä lataa tätä laitetta, jos siinä ovat käytössä tavalliset “AAA”-
alkaliparistot.
Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua autolaturia. Muun laturin
käyttö olisi turvallisuusmääräysten vastaista ja johtaisi tuotteen
hyväksynnän ja takuun raukeamiseen.
Sivu: 110
Topcom Twintalker RC-6404 111
Topcom Twintalker RC-6404
SUOMI
15 Takuu
15.1 Takuuaika
Topcom-laitteilla on 24 kuukauden takuu. Takuuaika alkaa sinä päivänä, jolloin uusi laite
ostetaan. Jos tarvikkeet tai viat aiheuttavat laitteelle vähäisiä toimintahäiriöitä tai laskevat
hieman laitteen arvoa, takuu ei korvaa tällaisia menetyksiä.
Takuu myönnetään alkuperäisen kuitin jäljennöstä vastaan, jos kuitissa on mainittu
ostopäivämäärä ja laitteen tyyppi.
15.2 Takuutoimet
Palauta viallinen laite valtuutettuun palvelukeskukseen ostokuitin kera. Jos laitteeseen tulee
vika takuuaikana, palvelukeskus korjaa materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat
maksutta.
Palvelukeskus voi täyttää takuuvelvollisuutensa joko korjaamalla tai vaihtamalla viallisen
laitteen tai viallisen laitteen osan. Jos laite vaihdetaan uuteen, tilalle annetun laitteen väri ja
malli voivat poiketa alkuperäisen laitteen väristä ja mallista.
Alkuperäinen ostopäivämäärä määrää takuuajan alkamisajankohdan. Takuuaika ei pitene,
jos nimetty palvelukeskus vaihtaa tai korjaa laitteen.
15.3 Takuuehdot
Takuu ei korvaa vääränlaisesta käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita eikä vaurioita, jotka
johtuvat muiden kuin alkuperäisten osien tai lisälaitteiden käytöstä.
Takuu ei korvaa ulkopuolisten tekijöiden, kuten salama-, vesi- tai palovahinko, aiheuttamia
vaurioita eikä kuljetuksen aikana aiheutuneita vaurioita.
Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumero on muutettu, poistettu tai tehty
lukukelvottomaksi.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Topcom Twintalker 9100 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Topcom Twintalker 9100

Onko sinulla kysymys tuotteesta Topcom Twintalker 9100, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Topcom Twintalker 9100 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Topcom Twintalker 9100 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.