Topcom Twintalker 7100 käyttöohjeet

Katso tuotteen Topcom Twintalker 7100 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Topcom
  • Tuote: Radiopuhelin
  • Malli/nimi: Twintalker 7100
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Slovakki, Indonesialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 58
SUOMI
59
Twintalker 7100 Sport Pack
1 Johdanto
Kiitos, että ostit Twintalker 7100 Sports Packin. Se on laajan toimintasäteen pienitehoinen
radioviestintälaite, jonka maksimitoimintasäde on 10 km. Siitä ei aiheudu muita
käyttökustannuksia kuin akkujen lataamisesta johtuvat minimaaliset kulut.
TwinTalker toimii 8 kanavalla.
2 Käyttötarkoitus
Sitä voi käyttää erilaisiin virkistystarkoituksiin. Esimerkiksi: yhteydenpitoon matkustettaessa
kahdella tai useammalla autolla, pyöräillessä, hiihtoretkillä. Sen avulla voit pitää yhteyttä lapsiin
heidän leikkiessään ulkona jne.
3 CE-merkintä
CE-merkintä laitteessa, käyttöoppaassa ja lahjapakkauksessa ilmaisee, että laite täyttää radio-
ja telepäätelaitedirektiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset.
4 Turvaohjeet
4.1 Yleiset
Lue huolellisesti seuraavat turvallisuutta ja asianmukaista käyttöä koskevat ohjeet. Tutustu
kaikkiin laitteen toimintoihin. Säilytä tämä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten.
4.2 Palovammat
• Jos antennin suojus on vioittunut, älä koske siihen, sillä kun antenni koskettaa ihoa,
lähetyksen aikana voi syntyä pieni palovamma.
• Akut voivat aiheuttaa omaisuudelle vahinkoa, kuten palovammoja, jos sähköä johtava
materiaali, kuten korut, avaimet tai helminauhat, koskettaa paljaita liittimiä. Materiaali voi
muodostaa sähköpiirin (oikosulku) ja kuumentua huomattavasti. Ole varovainen ladatun
akun käsittelyssä, etenkin jos se on taskussa, kukkarossa tai muussa metalliesineitä
sisältävässä paikassa.
4.3 Tapaturmat
• Älä aseta laitetta turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jolla sitä käytetään. Turvatyyny täyttyy
suurella voimalla. Jos PMR-laite asetetaan tyynyn käyttöalueelle ja ilmatyyny täyttyy,
viestintälaite voi sinkoutua liikkeelle suurella voimalla ja aiheuttaa ajoneuvossa oleville
vakavia vammoja.
• Pidä PMR-laite ainakin 15 senttimetrin päässä sydämentahdistajasta.
• Katkaise PMR-laitteesta virta heti, jos se aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin.
4.4 Räjähdysvaara
• Älä vaihda akkuja mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristössä. Koskettimet voivat kipinöidä
akkuja asennettaessa tai poistettaessa ja aiheuttaa räjähdyksen.
• Katkaise PMR-laitteesta virta oleskellessasi alueella, jolla ympäristö voi olla räjähdysaltis.
Sellaisilla alueilla kipinät voisivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, josta voi olla
seurauksena fyysinen vamma tai jopa kuolema.
• Älä koskaan heitä akkuja tuleen, sillä ne voivat räjähtää.
4.5 Myrkytysvaara
• Pidä akut poissa pienten lasten ulottuvilta.
4.6 Lakiasiaa
• Joissakin maissa henkilökohtaisten kannettavien radioiden käyttö on kiellettyä ajoneuvon
ajamisen aikana. Poistu siinä tapauksessa tieltä ennen laitteen käyttöä.
• Katkaise laitteesta virta lentokoneessa ollessasi, jos sinua kehotetaan tekemään niin. PMR-
laitetta saa käyttää ainoastaan lentoyhtiön sääntöjen tai miehistön ohjeiden mukaan.
• Katkaise PMR-laitteesta virta kaikissa tiloissa, joissa on kylttejä, joissa kehotetaan
tekemään niin. Sairaaloissa tai terveydenhuoltolaitoksissa käytetään kenties laitteita, jotka
ovat herkkiä ulkoiselle radiotaajuiselle energialle.
• Antennin vaihtaminen tai muuttaminen voi vaikuttaa henkilökohtaisen kannettavan radion
ominaisuuksiin ja olla CE-määräysten vastaista. Luvattomat antennit voivat myös vioittaa
radiota.
4.7 Huomautukset
• Älä koske antenniin lähetyksen aikana, se voi vaikuttaa kantama-alueeseen.
• Poista akut, jos laite on käyttämättä pidemmän aikaa.
5 Puhdistaminen ja kunnossapito
• Puhdista laite pyyhkimällä se vedellä kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä laitteeseen
puhdistusaineita tai liuotinaineita; ne voivat vaurioittaa kuorta ja vuotaa laitteen sisään
aiheuttaen pysyvää vahinkoa.
• Akkujen kosketuspinnat voidaan pyyhkiä kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.
• Jos laite kastuu, katkaise siitä virta ja poista akut välittömästi. Kuivaa akkulokero pehmeällä
liinalla veden aiheuttamien vahinkojen minimoimiseksi. Jätä akkulokeron kansi auki yön yli
tai kunnes lokero on täysin kuiva. Älä käytä laitetta, ennen kuin se on kuivunut kokonaan.
6 Laitteen hävittäminen (ympäristöystävällisesti)
Kun et enää käytä laitetta, älä heitä sitä tavallisen kotitalousjätteen sekaan vaan vie
se sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten perustettuun
keräyspisteeseen. Tuotteessa, käyttöoppaassa ja/tai tuotepakkauksessa on tästä
kertova merkki.
Jos viet laitteen kierrätyspisteeseen, joitakin sen osia voidaan käyttää uudelleen.
Käyttämällä uudelleen tuotteen joitakin osia tai raaka-aineita teet arvokasta ympäristötyötä. Ota
yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja alueellasi sijaitsevista keräyspisteistä.
Alueet, joilla ympäristö voi olla räjähdysaltis, on usein merkitty selvästi,
muttei aina. Sellaisia ovat tankkausalueet, kuten veneiden takakansi,
polttoaineen tai kemikaalin kuljetus- tai varastointialueet; alueet, joilla ilma
sisältää kemikaaleja tai hiukkasia, kuten vilja-, pöly- tai metallijauheita;
samoin kaikki alueet, joilla normaalisti kehotettaisiin sammuttamaan
ajoneuvon moottori.
Sivu: 59
60 Twintalker 7100 Sport Pack
7 PMR-laitteen käyttö
Jotta PMR-laitteiden välinen viestintä olisi mahdollista, ne on kaikki viritettävä samalle kanavalle,
niillä on oltava sama CTCSS-koodi (ks. luku “13.7 CTCSS (Continious Tone Coded Squelch
System) / DCS (Digital Coded Squelch)”), ja niiden on oltava vastaanottoalueen sisällä (enintään
8 km avoimessa maastossa). Koska nämä laitteet käyttävät vapaita taajuuskaistoja (kanavia),
kaikki käytössä olevat laitteet jakavat nämä kanavat (yhteensä 8 kanavaa). Siksi yksityisyyttä ei
voida taata. Kuka tahansa, jonka PMR-laite on viritetty samalle kanavalle kuin omasi, voi kuulla
keskustelun. Jos haluat kommunikoida (lähettää puhesignaalin), sinun on painettava PTT-
näppäintä .
Kun olet painanut tätä näppäintä, laite siirtyy lähetystilaan ja voit puhua mikrofoniin. Viestisi
kuuluu kaikista muista alueella, samalla kanavalla ja valmiustilassa (ei lähettämässä) olevista
PMR-laitteista. Sinun on odotettava, kunnes toinen osapuoli lopettaa lähettämisen, ennen kuin
voit vastata viestiin. Kunkin lähetyksen lopussa laite lähettää piip-äänen, jos vahvistuspiippaus
on aktiivisena (ks. luku “13.12 Vahvistuspiippaus päälle/pois”). Voit vastata painamalla PTT-
näppäintä ja puhumalla mikrofoniin.
8 Pakkaukseen sisältyvät
• 2 x Twintalker 7100
• 1 x 2-paikkainen laturi
• 1 x muuntaja
• 2 li-ion-akkua
• 2 x kuuloke, johon sisältyy mikrofoni ja PTT-näppäin
• 2 käsinauhaa
• Käyttöopas
• Kortti, johon on painettu huoltoliikkeen osoite ja palvelulinjan numero
9 Käytön aloittaminen
9.1 Akkujen asentaminen
1. Irrota akkulokeron luukku painamalla merkin kohdalta (A) ja vetämällä luukkua alaspäin.
2. Kytke akkujohto (B)
Varmista, että navat tulevat oikein päin:
– Musta johdin (-): vasen puoli
– Punainen johdin (+): oikea puoli
3. Aseta akku paikalleen.
4. Sulje akkulokero.
10 Akkujen lataaminen
PMR-laitteiden akun voi ladata kahdella eri tavalla:
10.1 Pöytälaturilla
Pöytälaturi tekee latauksesta nopeaa.
1. Aseta pöytälaturi tasaiselle pinnalle.
2. Liitä mukana tulleen muuntajan toinen pää helposti käsillä
olevaan pistorasiaan ja toinen pöytälaturin takana olevaan
liittimeen .(ks. taitettu kansisivu - kuva 3)
3. Aseta radio laturiin kuten kuvassa.
4. Latauksen LED-valo syttyy, jos laite on kunnolla laturissa ja
latautuu.(ks. taitettu kansisivu - kuva 4)
5. Latauksen LED-merkkivalo sammuu, kun akku on latautunut
täyteen.
Li-ion-akun lataaminen täyteen kestää noin 4 tuntia.
11
11
Jos 2 tai useampi käyttäjä painaa PTT-näppäintä samanaikaisesti,
vastaanottaja saa vain voimakkaimman signaalin ja muut signaalit
vaimennetaan. Siksi signaali tulee lähettää (painaa PTT-näppäintä )
vain silloin, kun kanava on vapaa.
11
11
Radioaaltojen kantamaan vaikuttavat huomattavasti erilaiset esteet,
kuten rakennukset, betoni-/metallirakenteet, maaston epätasaisuus,
metsä, kasvit... Siksi kahden tai useamman PMR-laitteen välinen
kantama voi joissakin ääritapauksissa rajoittua enintään muutamaan
kymmeneen metriin. Huomaat pian, että PMR-laite toimii parhaiten, kun
käyttäjien välillä on mahdollisimman vähän esteitä.
A
B
26
27
Sivu: 60
SUOMI
61
Twintalker 7100 Sport Pack
10.2 Muuntajan kytkeminen suoraan PMR-laitteeseen
1. Kytke muuntajan liitin suoraan PMR-laitteen
kuulokemikrofoni-/laturiliitäntään (2).
2. Näytöltä näet akun lataustilan. Katso
luvusta “13.2 Akun lataustason / heikon
latauksen näyttö” ohjeita ymmärtääksesi
näytöllä olevan akun tilan kuvakkeen.
Li-ion-akun lataaminen täyteen kestää noin 4
tuntia.
11 Kuvaus
Katso taitettu kansisivu – piirros 1
1. Nestekidenäyttö
2. Kuulokemikrofoni-/laturiliitäntä
3. Antenni
4. Virtakatkaisin
5. Valikkopainike
– Siirry asetusvalikkoon
6. Alas-näppäin
– Pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta
– Valitse valikon edellinen arvo
7. Laturin koskettimet
8. Mikrofoni
9. YLÖS-näppäin
– Lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta
– Valitse valikon seuraava arvo
10. Soittonäppäin
11. Push to talk -näppäin PTT
12. VASTAANOTON LED-VALO
– Syttyy, kun laite vastaanottaa signaalia
12 Nestekidenäytön tiedot
Katso taitettu kansisivu – piirros 2
13. Haun ilmaisin
– Näkyy hakutilassa
14. VOX-ilmaisin
15. Kaksikanavatilan (DCM) ilmaisin
16. Kanavan/valikkokohdan ilmaisin
17. DCS-ilmaisin
18. CTCSS-ilmaisin
19. CTCSS/DCS/sekuntikellon 1/100-arvo / valikon vaihtoehto -arvo
20. Kaiuttimen äänenvoimakkuuden ilmaisin
21. Näppäimistön lukituskuvake
22. Varaustason merkki
23. Sekuntikellon minuuttilukema
24. RX-kuvake
– Näkyy vastaanotettaessa
25. TX-kuvake
– Näkyy lähetettäessä
13 Twintalker 7100:n käyttö
13.1 Laitteen kytkeminen päälle/pois
13.2 Akun lataustason / heikon latauksen näyttö
Akun lataustaso käy ilmi neliöiden määrästä nestekidenäytön akkukuvakkeen sisällä.
Akku täynnä
Akussa latausta 2/3
Akussa latausta 1/3
Akku tyhjä
Kun akun lataustaso on heikko, akkukuvake vilkkuu ja kuuluu äänimerkki merkiksi siitä, että akut
on joko vaihdettava tai ladattava.
13.3 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen
Älä aiheuta oikosulkua tai heitä akkuja tuleen. Poista akut, jos laite on
käyttämättä pidemmän aikaa.
Älä lataa laturissa kertakäyttöparistoja, kuten alkaliparistoja. Tämä
voisi vaurioittaa PMR-laitteita ja laturia.
Laitteen kytkeminen päälle:
• Paina -näppäintä ja pidä sitä pohjassa 3 sekuntia.
Laite “piippaa” ja nestekidenäytöllä näkyy nykyinen kanava.
Kytkeminen pois päältä:
• Paina -näppäintä ja pidä sitä pohjassa 3 sekuntia.
Laite “piippaa” ja nestekidenäyttö tyhjenee.
• Voit lisätä kaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla -
näppäintä valmiustilassa. Näytöllä näkyy
äänenvoimakkuuden taso.
• Voit pienentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla
-näppäintä .
Seuraavien sivujen näyttökuvissa näkyvät vain tekstissä selostettujen
toimintojen kuvakkeet tai näyttötiedot.
4
4
9
6
Sivu: 61
62 Twintalker 7100 Sport Pack
13.4 Signaalin vastaanottaminen
Laite on aina vastaanottotilassa, kun se on käynnissä eikä lähetä mitään.
13.5 Signaalin lähettäminen
13.6 Kanavien vaihtaminen
13.7 CTCSS (Continious Tone Coded Squelch System) /
DCS (Digital Coded Squelch)
Lisenssivapaissa PMR-laitteissa, jotka toimivat 446 MHz:n taajuuskaistalla, kuten Twintalker
7100 PMR, on käytettävissä 8 radiokanavaa. Jos lähistöllä on monia PMR-laitteiden käyttäjiä,
jotkut heistä saattavat käyttää samaa radiokanavaa.
Jotta et saisi signaaleja muilta käyttäjiltä, laitteeseen on asennettu alakanavia.
Kaksi PMR-laitetta pystyy kommunikoimaan keskenään vain, kun ne toimivat samalla
radiokanavalla ja ovat valinneet täsmälleen saman alakanavan.
Alakanavatyyppejä on kaksi:
• Continuous Tone Coded Squelch System (CTCSS)
• Digital Coded Squelch (DCS)
CTCSS-tekniikkaa käytettäessä äänisignaalin mukana lähetetään matalataajuuksinen ääni (67 -
250 Hz). Erilaisia soittoääniä on tarjolla 38. Voit valita vapaasti minkä tahansa niistä.
Suodatuksen vuoksi nämä äänet eivät yleensä kuulu, joten ne eivät häiritse kommunikointia.
DCS on muuten samanlainen kuin CTCSS, mutta sen sijaan, että lähetettäisiin jatkuva ääni
valitulla taajuudella, radiosignaaliin lisätään digitaalinen datalähetys. Tämä digitaalinen koodi
lähetetään todella alhaisella nopeudella, noin 134 bittia sekunnissa (koodin pituus on 23 bittiä).
Vain uusimman sukupolven PMR-laitteet tukevat DCS-toimintoa. Mahdollisia DCS-
koodivaihtoehtoja on 83. Koska aiemmat mallit tukevat ainoastaan CTCSS-toimintoa, on
parempi käyttää DCS-tekniikkaa, jotta muita käyttäjiä ei kuuluisi PMR-keskustelujen aikana.
13.7.1 CTCSS
13.7.2 DCS
13.8 Tarkkailu
Voit käyttää tarkkailutoimintoa tarkistaaksesi, onko nykyisellä kanavalla heikompia signaaleja.
• Voit aktivoida kanavien tarkkailun painamalla -näppäintä ja -näppäintä
samanaikaisesti.
• Lopeta kanavien tarkkailu painamalla -näppäintä .
13.9 VOX-valinta
PMR-laitteella voidaan tehdä ääniohjattuja (VOX) lähetyksiä. VOX-tilassa radio lähettää
signaalin, kun se aktivoidaan äänelläsi tai muulla lähelläsi olevalla äänellä. VOX-käyttöä ei
suositella, jos aiot käyttää radiota meluisassa tai tuulisessa ympäristössä.
• Lähetä painamalla PTT-näppäintä ja pitämällä sitä pohjassa
. Näytölle tulee TX-symboli.
• Pidä laitetta pystyasennossa mikrofoni 10 cm:n päässä
suusta ja puhu mikrofoniin.
• Päästä PTT-näppäin , kun haluat lopettaa lähettämisen.
• Paina -näppäintä kerran, nykyisen kanavan numero
vilkkuu näytöllä.
• Voit vaihtaa kanavaa painamalla -näppäintä tai -
näppäintä .
• Vahvista ja palaa valmiustilaan painamalla PTT-näppäintä
.
Jotta muut voisivat vastaanottaa lähetyksesi, heidän on oltava viritettyinä
samalle kanavalle ja käytettävä samaa CTCSS- tai DCS-koodia. (Katso luvut
“13.6 Kanavien vaihtaminen” ja “13.7 CTCSS (Continious Tone Coded
Squelch System) / DCS (Digital Coded Squelch)”)
Laitteella voi käyttää joko CTCSS- tai DCS-toimintoa muttei koskaan
molempia samaan aikaan.
11
11
Voit tarkistaa kanavan toiminnan käyttämällä tarkkailutoimintoa (ks. luku
“13.8 Tarkkailu”).
5
9
6
11
Jos mitään painiketta ei paineta 5 sekuntiin asetusten määrittämisen
aikana, laite palaa valmiustilaan.
• Paina -näppäintä kahdesti: "CTCSS" ja nykyinen
CTCSS-koodi vilkkuvat näytöllä.
• Voit vaihtaa koodia painamalla -näppäintä tai -
näppäintä .
• Vahvista ja palaa valmiustilaan painamalla PTT-
näppäintä .
• Paina -näppäintä kolme kertaa: "DCS" ja nykyinen
DCS-koodi vilkkuvat näytöllä.
• Voit vaihtaa koodia painamalla -näppäintä tai -
näppäintä .
• Vahvista ja palaa valmiustilaan painamalla PTT-
näppäintä .
5
9
6
11
5
9
6
11
Poista CTCSS tai DCS käytöstä valitsemalla valikossa "00" CTCSS- tai DCS-
kohdan asetukseksi. Kun valinta on vahvistettu, näytölle tulee teksti "OF".
5 6
5
Kanavien tarkkailun aikana PMR-laitteen vastaanotinpiiri ei kuuntele
CTCSS- tai DCS-koodeja.
Sivu: 62
SUOMI
63
Twintalker 7100 Sport Pack
13.10 Kanavahaku
Kanavahaku etsii aktiivisia signaaleja kiertäen loputtomasti kanavia 1–8.
Kun aktiivinen kanava löytyy, voit etsiä CTCSS-koodia tai DCS-koodia, jonka kanavalla lähettävä
käyttäjä on asettanut.
13.10.1 Aktiivisen radiokanavan haku
Kun aktiivinen kanava löytyy, haku pysähtyy ja voit kuunnella lähetystä.
Kun lähetys löydetyllä kanavalla loppuu, haku käynnistyy automaattisesti uudelleen.
13.10.2 CTCSS-koodin haku
Kun aktiivinen kanava on löytynyt, paina PTT-näppäintä valitaksesi löydetyn aktiivisen
kanavan. Nyt voit etsiä löydetyn käyttäjän käyttämää CTCSS/DCS-koodia.
Kun kanavalla lähetetään signaalia, CTCSS-koodi (jos käytössä) tunnistetaan ja näytetään.
13.10.3 DCS-koodin haku
Kun kanavalla lähetetään signaalia, DCS-koodi (jos käytössä) tunnistetaan ja näytetään.
13.11 Soittoäänet
Soittoääni kertoo toisille, että haluat puhua.
13.11.1 Soittoäänen asettaminen
Twintalker 7100:ssä on 15 eri soittoääntä.
13.11.2 Soittoäänen lähettäminen
Paina lyhyesti -näppäintä . Soittoääni lähetetään asetetulla kanavalla.
13.12 Vahvistuspiippaus päälle/pois
Kun olet päästänyt -näppäimen, laite lähettää vahvistuspiippauksen merkiksi siitä, että olet
lopettanut puhelun.
Vahvistuspiippauksen asettaminen
• Paina yhdeksän kertaa -näppäintä . Näytölle tulee teksti ’rO’ .
• Paina -näppäintä ottaaksesi käyttöön (ON) tai -näppäintä
poistaaksesi käytöstä vahvistuspiippauksen (OF).
• Vahvista valintasi ja palaa valmiustilaan painamalla PTT-näppäintä .
• Paina -näppäintä neljä kertaa, nykyinen VOX-
asetus vilkkuu näytöllä ja esiin tulee VOX-kuvake.
• Paina -näppäintä asettaaksesi VOX-herkkyystason 1
ja 3 välille (taso 3 on herkin taso).
• Kytke VOX-toiminto pois päältä painamalla -
näppäintä , kunnes näytölle tulee teksti ‘OF’.
• Vahvista ja palaa valmiustilaan painamalla PTT-
näppäintä .
• Paina viisi kertaa -näppäintä : "SC" ja nykyinen
kanava vilkkuvat näytöllä.
• Voit käynnistää kanavahaun painamalla -näppäintä
tai -näppäintä .
• Paina -näppäintä kuusi kertaa: "SC" ja "CTCSS 00"
vilkkuvat näytöllä löytyneen radiokanavan kohdalla.
• Voit käynnistää CTCSS-haun painamalla -näppäintä
tai -näppäintä .
VOX-tila ohitetaan, kun painat PTT-näppäintä .
11
5
9
6
11
5
9
6
Jos painat PTT-näppäintä kuunnellessasi löytämääsi kanavaa, PMR-
laite palaa valmiustilaan löydetyllä kanavalla.
11
11
5
9
6
• Paina seitsemän kertaa -näppäintä : "SC" ja "DCS
00" vilkkuvat näytöllä löytyneen radiokanavan kohdalla.
• Voit käynnistää DCS-haun painamalla -näppäintä
tai -näppäintä .
• Paina -näppäintä kahdeksan kertaa, näytölle tulee
teksti “CA” ja nykyinen soittoääni vilkkuu.
• Voit vaihtaa soittoääntä painamalla -näppäintä tai
-näppäintä .
• Vahvista ja palaa valmiustilaan painamalla PTT-
näppäintä .
• Jos painat PTT-näppäintä kuunnellessasi löytämääsi CTCSS-
koodia, PMR-laite palaa valmiustilaan löydetyllä kanavalla, joka
käyttää CTCSS-koodia.
• Jos CTCSS-koodia ei tunnisteta, on mahdollista, että käyttäjä on
valinnut DCS-toiminnon. Silloin voit etsiä DCS-koodia.
(jakso 13.10.3)
11
5
9
6
Jos painat PTT-näppäintä kuunnellessasi löytämääsi DCS-koodia,
PMR-laite palaa valmiustilaan löydetyllä kanavalla, joka käyttää DCS-
koodia.
11
5
9
6
11
10
PTT
5
11
Sivu: 63
64 Twintalker 7100 Sport Pack
13.13 Näppäinääni päälle/pois
Näppäintä painettaessa laitteesta kuuluu lyhyt piippaus.
Näppäinäänen asettaminen.
• Paina -näppäintä kymmenen kertaa. Näytölle tulee teksti ‘tO’.
• Paina -näppäintä ottaaksesi käyttöön (ON) tai -näppäintä
poistaaksesi käytöstä näppäinäänet (OF).
• Paina PTT-näppäintä vahvistaaksesi valintasi ja palataksesi
valmiustilaan.
13.14 Kahden kanavan tarkkailutoiminto
Valmiustilassa PMR-laite on asetettu yhdelle tietylle kanavalle, jolla on CTCSS/DCS-koodi.
PMR-laite vastaanottaa ainoastaan tällä kanavalla ja CTCSS/DCS-koodilla lähetettyjä
signaaleja.
Kahden kanavan tarkkailulla (DCM) voit tarkkailla toista kanavaa, jolla on CTCSS/DCS-koodi.
Kun kahden kanavan tarkkailutoiminto on käytössä, PMR-laite vaihtaa ajoittain valmiuskanavan
+ CTCSS/DCS-koodin sekä kaksoiskanavan + CTCSS/DCS-koodin välillä.
13.15 Näppäinlukko
13.16 Sekuntikellotoiminto
Twintalker 7100:ssa on sekuntikello, jonka maksimilukema on 59'59"99.
13.17 Näytön taustavalo
Voit ottaa käyttöön nestekidenäytön taustavalon painamalla mitä tahansa näppäintä paitsi PTT-
näppäintä tai -näppäintä .
Nestekidenäytön taustavalo palaa 6 sekunnin ajan.
14 Kuulokeliitäntä
Twintalker 7100:aa voi käyttää mukana tulleen kuulokkeen avulla.
Liitin on laitteen yläreunassa .
Aseta kuulokkeen pistoke liittimeen (2,5 mm jakkiliitin).
Kuulokkeen pienellä painikkeella on sama toiminto kuin laitteen PTT-näppäimellä
Kun käytät kuulokkeen PTT-näppäintä , sinun on myös käytettävä puhumiseen kuulokkeen
mikrofonia.
15 Vianmääritys
• Paina -näppäintä yksitoista kertaa, näytöllä vilkkuu
teksti ” DCM OF".
• Voit vaihtaa kanavaa painamalla -näppäintä tai -
näppäintä .
• Vahvista kanavavalinta ja siirry CTCSS-valintaan
painamalla -näppäintä . (Paina -näppäintä
uudelleen siirtyäksesi DCS-valintaan)
• Voit vaihtaa CTCSS- tai DCS-koodia painamalla -
näppäintä tai -näppäintä .
• Vahvista ja palaa valmiustilaan painamalla PTT-näppäintä
.
• Voit poistaa toiminnon käytöstä valitsemalla "OF" DCM-
kanavaa valitessasi.
• Ota näppäinlukitustila käyttöön painamalla -näppäintä
ja pitämällä sitä pohjassa 3 sekunnin ajan.
Nestekidenäytöllä näkyy näppäinlukituksen kuvake.
• Poista näppäinlukko käytöstä painamalla jälleen -
näppäintä ja pitämällä sitä pohjassa kolme sekuntia
11
5
9
6
5 5
9 6
11
5
5
PTT-näppäin , -näppäin ja -näppäin toimivat edelleen,
vaikka näppäinlukko on käytössä.
11 10 4
• Paina -näppäintä ja pidä sitä pohjassa kolme
sekuntia, näytölle tulee sekuntikello.
• Käynnistä sekuntikello painamalla -näppäintä .
• Pysäytä sekuntikello painamalla -näppäintä .
• Nollaa sekuntikello painamalla -näppäintä .
• Poista sekuntikello käytöstä painamalla -näppäintä ja
pitämällä sitä pohjassa 3 sekunnin ajan.
Ei virtaa Puhdista akun kosketuspinnat pehmeällä liinalla.
Vaihda akut.
Ei lähetystä Varmista, että PTT-näppäin on kokonaan pohjassa,
ennen kuin alat puhua.
Tarkkaile kanavan toimintaa, ja vaihda toiselle kanavalle,
jos nykyinen on käytössä.
Ei vastaanottoa Tarkista kaiuttimen äänenvoimakkuus.
Varmista, että olet lähettimen vastaanottoalueella, ja
vaihda tarvittaessa paikkaa.
Rajallinen kuuluvuusalue ja
häiriöitä lähetyksen aikana
Kuuluvuusalue riippuu maastosta.
Teräsrakenteilla, betonirakennuksilla ja laitteen käytöllä
ajoneuvossa on huono vaikutus kuuluvuusalueeseen.
Yritä välttää esteitä mahdollisuuksien mukaan, ja pyri
kommunikoimaan paikassa, jossa on hyvä näkyvyys.
Vaihda paikkaa.
10
9
9
6
10
11 10
2
11
11
Älä kytke laitteeseen muita kuulokkeita. Se voisi vahingoittaa laitetta.
11
Sivu: 64
SUOMI
65
Twintalker 7100 Sport Pack
16 Tekniset tiedot
17 Topcom-takuu
17.1 Takuuaika
Topcom-laitteilla on 24 kuukauden takuu Takuuaika alkaa uuden laitteen ostopäivästä. Takuu ei
kata tavallisia paristoja eikä ladattavia akkuja (AA/AAA-tyyppi).
Jos tarvikkeet tai viat aiheuttavat laitteelle vähäisiä toimintahäiriöitä tai laskevat hieman laitteen
arvoa, takuu ei korvaa tällaisia menetyksiä.
Takuu myönnetään alkuperäistä kuittia tai sen jäljennöstä vastaan, jos kuitissa on mainittu
ostopäivämäärä ja laitteen tyyppi.
17.2 Takuumenettely
Viallinen laite on palautettava Topcomin palvelukeskukseen ostokuitin ja täytetyn huoltokortin
kera.
Jos laitteeseen tulee vika takuuaikana, Topcom tai sen virallisesti nimeämä palvelukeskus korjaa
materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat maksutta, korjaamalla tai vaihtamalla vialliset
laitteet tai viallisen laitteen osat. Jos laite vaihdetaan, väri ja malli voivat olla erilaiset kuin alun
perin ostetussa laitteessa.
Alkuperäinen ostopäivä ratkaisee takuun alkamisajan. Takuuaika ei pitene, jos Topcom tai
nimetty palvelukeskus vaihtaa tai korjaa laitteen.
17.3 Tilanteet, joissa takuuta ei ole
Takuu ei korvaa vääränlaisesta käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita eikä vaurioita, jotka
johtuvat muiden kuin alkuperäisten osien tai lisälaitteiden käytöstä.
Takuu ei korvaa ulkopuolisten tekijöiden, kuten salama-, vesi- tai palovahinkojen aiheuttamia
vaurioita eikä kuljetuksen aikana aiheutuneita vaurioita.
Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumero on muutettu, poistettu tai tehty
lukukelvottomaksi.
Takuu raukeaa, jos ostaja on korjannut, muuttanut tai muunnellut laitetta.
Häiriöt Vastaanotin ja lähetin ovat liian lähellä toisiaan. Pienin 2
laitteen välinen etäisyys on 1,5 m.
Kanavat
Alakoodi
Taajuus
Alue
Akku
Lähetysteho
Modulointityyppi
Kanavaväli
Kaksoislaturin sovitin
8
CTCSS 38 / DCS 83
446,00625MHz – 446,09375 MHz
Enintään 10 km (avoin maasto)
Li-ioni 3,7 V ladattava
=< 500mW ERP
FM - F3E
12,5 kHz
Tulo: 230 V AC / 50 Hz - lähtö: 7,5 V DC / 750 mA
Channel Frequency Chart: CTCSS Code Chart
Channel Frequency (MHz) Code Frequency (Hz) Code Freq. (Hz) Code Freq. (Hz) Code Freq. (Hz)
1 446,00625 0 Disabled 10 94,8 20 131,8 30 186,2
2 446,01875 1 67,0 11 97,4 21 136,5 31 192,8
3 446,03125 2 71,9 12 100,0 22 141,3 32 203,5
4 446,04375 3 74,4 13 103,5 23 146,2 33 210,7
5 446,05625 4 77,0 14 107,2 24 151,4 34 218,1
6 446,06875 5 79,7 15 110,9 25 156,7 35 225,7
7 446,08125 6 82,5 16 114,8 26 162,2 36 233,6
8 446,09375 7 85,4 17 118,8 27 167,9 37 241,8
8 88,5 18 123,0 28 173,8 38 250,3
9 91,5 19 127,3 29 179,9
DCS Code Chart
No DCS code No DCS code No DCS code No DCS code
0 Disabled 21 134 42 311 63 516
1 23 22 143 43 315 64 532
2 25 23 152 44 331 65 546
3 26 24 155 45 343 66 565
4 31 25 156 46 346 67 606
5 32 26 162 47 351 68 612
6 43 27 165 48 364 69 624
7 47 28 172 49 365 70 627
8 51 29 174 50 371 71 631
9 54 30 205 51 411 72 632
10 65 31 223 52 412 73 654
11 71 32 226 53 413 74 662
12 72 33 243 54 423 75 664
13 73 34 244 55 431 76 703
14 74 35 245 56 432 77 712
15 114 36 251 57 445 78 723
16 115 37 261 58 464 79 731
17 116 38 263 59 465 80 732
18 125 39 265 60 466 81 734
19 131 40 271 61 503 82 743
20 132 41 306 62 506 83 754

Kysymykset & vastaukset

Merkin Topcom Twintalker 7100 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Topcom Twintalker 7100

Onko sinulla kysymys tuotteesta Topcom Twintalker 7100, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Topcom Twintalker 7100 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Topcom Twintalker 7100 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.