Topcom Twintalker 5400 käyttöohjeet

Katso tuotteen Topcom Twintalker 5400 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Topcom
  • Tuote: Radiopuhelin
  • Malli/nimi: Twintalker 5400
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Slovakki, Indonesialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 26
SUOMI
27
Twintalker 5400
1 Johdanto
Kiitos, että ostit Twintalker 5400 -laitteen. Se on kuuluvuusalueeltaan suuri, vähän virtaa kuluttava radioviestintälaite, jonka kantama
on enintään 10 km. Sen käytöstä ei aiheudu muita kuluja kuin akkujen lataamisesta syntyvät pienet kulut. Twintalkerissa on 8 kanavaa.
1.1 Käyttötarkoitus
Sitä voi käyttää erilaisiin virkistystarkoituksiin. Esimerkiksi: yhteydenpitoon matkustettaessa kahdella tai useammalla autolla,
pyöräillessä, hiihtoretkillä. Sen avulla voit pitää yhteyttä lapsiin heidän leikkiessään ulkona jne.
2 CE-merkintä
CE-merkintä laitteessa, käyttöoppaassa ja lahjapakkauksessa ilmaisee, että laite täyttää radio- ja telepäätelaitedirektiivin 1999/5/EY
olennaiset vaatimukset.
3 Turvaohjeet
3.1 Yleistä
Lue huolellisesti seuraavat turvallisuutta ja asianmukaista käyttöä koskevat ohjeet. Tutustu kaikkiin laitteen toimintoihin. Säilytä tämä
käyttöohje varmassa paikassa tulevaa käyttöä varten.
3.2 Palovammat
• Jos antennin suojus on vioittunut, älä koske siihen, sillä kun antenni koskettaa ihoa, lähetyksen aikana voi syntyä pieni
palovamma.
• Akut voivat aiheuttaa omaisuusvahinkoja, kuten palovaurioita, jos sähköä johtava materiaali, kuten korut, avaimet tai
helminauhat, koskettaa paljaita liittimiä. Materiaali voi muodostaa sähköpiirin (oikosulku) ja kuumentua huomattavasti.
Ole varovainen ladatun akun käsittelyssä etenkin, jos se on taskussa, kukkarossa tai muussa metalliesineitä sisältävässä
paikassa.
3.3 Tapaturmat
• Älä aseta laitetta turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jolla sitä käytetään. Turvatyyny täyttyy suurella voimalla. Jos PMR-
laite asetetaan tyynyn käyttöalueelle ja ilmatyyny täyttyy, viestintälaite voi sinkoutua liikkeelle suurella voimalla ja
aiheuttaa ajoneuvossa oleville vakavia vammoja.
• Pidä PMR-laite ainakin 15 senttimetrin päässä sydämentahdistajasta.
• Katkaise PMR-laitteesta virta heti, jos se aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin.
3.4 Räjähdysvaara
• Älä vaihda akkuja mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristössä. Koskettimet voivat kipinöidä akkuja asennettaessa tai
poistettaessa ja aiheuttaa räjähdyksen.
• Katkaise PMR-laitteesta virta oleskellessasi alueella, jolla ympäristö voi olla räjähdysaltis. Sellaisilla alueilla kipinät
voisivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, josta voi olla seurauksena fyysinen vamma tai jopa kuolema.
• Älä koskaan heitä paristoja tuleen, sillä ne voivat räjähtää.
3.5 Myrkytysvaara
• Pidä paristot poissa pienten lasten ulottuvilta.
3.6 Lakiasiaa
• Joissakin maissa henkilökohtaisten kannettavien radioiden käyttö on kiellettyä ajoneuvon ajamisen aikana.
Poistu siinä tapauksessa tieltä ennen laitteen käyttöä.
• Katkaise laitteesta virta lentokoneessa ollessasi, jos sinua kehotetaan tekemään niin. PMR-laitetta saa käyttää
ainoastaan lentoyhtiön sääntöjen tai miehistön ohjeiden mukaan.
• Katkaise PMR-laitteesta virta kaikissa tiloissa, joissa on kylttejä, joissa kehotetaan tekemään niin. Sairaaloissa tai
terveydenhuoltolaitoksissa käytetään kenties laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoiselle radiotaajuiselle energialle.
• Antennin vaihtaminen tai muuttaminen voi vaikuttaa henkilökohtaisen kannettavan radion ominaisuuksiin ja olla
CE-määräysten vastaista. Luvattomat antennit voivat myös vioittaa radiota.
3.7 Huomautukset
• Älä koske antenniin lähetyksen aikana, se voi vaikuttaa kantama-alueeseen.
• Poista paristot, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
4 Puhdistus ja kunnossapito
• Puhdista laite pyyhkimällä pehmeällä, vedellä kostutetulla liinalla. Älä käytä laitteeseen puhdistusaineita
tai liuotinaineita; ne voivat vaurioittaa koteloa ja vuotaa laitteen sisään aiheuttaen pysyvää vahinkoa.
• Paristojen kontaktit voidaan pyyhkiä kuivalla ja nukkaamattomalla liinalla.
5 Laitteen hävittäminen (ympäristö)
Kun laitteen käyttöikä on päättynyt, älä hävitä sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana vaan vie se sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten tarkoitettuun keräyspisteeseen. Tämä on ilmaistu tuotteessa,
käyttöohjeessa ja/tai pakkauksessa olevalla symbolilla.
Joitakin tuotteen materiaaleista voidaan kierrättää, jos tuote viedään kierrätyspisteeseen. Mahdollistamalla
käytettyjen tuotteiden osien tai raaka-aineiden kierrätyksen osallistut tärkeällä tavalla ympäristön suojelemiseen.
Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja alueellasi sijaitsevista keräyspisteistä.
6 PMR-laitteen käyttö
Jotta PMR-laitteiden välinen viestintä olisi mahdollista, ne on kaikki viritettävä samalle kanavalle ja alakanavalle (CTCSS/DCS),
ja niiden on oltava kuuluvuusalueen sisällä (enintään 10 km avoimessa maastossa). Koska nämä laitteet käyttävät vapaita
taajuuskaistoja (kanavia), kaikki käytössä olevat laitteet jakavat nämä kanavat (yhteensä 8 kanavaa, liite A). Siksi yksityisyyttä ei voida
taata. Kuka tahansa, jonka PMR-laite on viritetty samalle kanavalle kuin omasi, voi kuulla keskustelun. Jos haluat kommunikoida
(lähettää puhesignaalin), sinun on painettava PTT-näppäintä .
Kun olet painanut tätä näppäintä, laite siirtyy lähetystilaan ja voit puhua mikrofoniin. Viestisi kuuluu kaikista muista alueella, samalla
kanavalla ja valmiustilassa (ei lähettämässä) olevista PMR-laitteista. Sinun on odotettava, kunnes toinen osapuoli lopettaa
lähettämisen, ennen kuin voit vastata viestiin. Kunkin lähetyksen lopussa laite lähettää piip-äänen, jos vahvistuspiippaus on
aktiivisena (ks. luku “12.12 Vahvistuspiippaus päälle/pois”). Voit vastata painamalla PTT-näppäintä ja puhumalla mikrofoniin.
7 Pakkaukseen sisältyvät
• 2 x Twintalker 5400
• 1 x 2-paikkainen laturi
• 1 x muuntaja
• 2 x NiMH-akkupakkaus
• 2 x vyökiinnitin
• Käyttöopas
8 Käytön aloittaminen
8.1 Vyökiinnikkeen irrottaminen/asentaminen
1. Voit irrottaa vyökiinnikkeen laitteesta painamalla vyökiinnikettä (B)
kohti antennia ja vetämällä samalla kiinnikkeen liuskaa (A).
2. Vyökiinnikettä asennettaessa napsahdus tarkoittaa, että vyökiinnike
on lukittunut paikalleen.
8.2 Akkujen asentaminen
1. Avaa akkulokero. Työnnä salpaa (C) alaspäin.
2. Aseta akku paikalleen. Akkupakkauksen merkintä osoittaa akun oikean
asennon.
3. Tarkista akkulokeron ympärillä oleva kumitiiviste ennen kannen sulkemista.
Varmista, että tiiviste on hyväkuntoinen ja ettei tiivisteen alla ole mitään
ylimääräistä.
4. Sulje akkulokeron kansi ja lukitse se salvalla.
9 Akkujen lataaminen
Pöytälaturi tekee latauksesta nopeaa.
1. Aseta pöytälaturi tasaiselle pinnalle.
2. Kytke mukana toimitetun muuntajan toinen pää läheiseen pistorasiaan ja toinen pää pöytälaturin
takaosassa olevaan liittimeen.
3. Varmista, että radio on kytketty pois päältä.
4. Aseta radio laturiin.
5. Latauksen merkkivalo syttyy, jos se on asetettu oikein paikalleen ja lataus on käynnissä.
Ni-MH-akun lataaminen täyteen kestää noin 16 tuntia.
Alueet, joilla ympäristö voi olla räjähdysaltis, on usein merkitty selvästi, muttei aina. Sellaisia ovat
tankkausalueet, kuten veneiden kannen alla, polttoaineen tai kemikaalin kuljetus- tai varastointialueet;
alueet, joilla ilma sisältää kemikaaleja tai hiukkasia, kuten vilja-, pöly- tai metallijauheita; samoin kaikki
alueet, joilla normaalisti kehotettaisiin sammuttamaan ajoneuvon moottori.
14
14
Jos 2 tai useampi käyttäjä painaa PTT-näppäintä samanaikaisesti, vastaanottaja saa vain
voimakkaimman signaalin ja muut signaalit vaimennetaan. Siksi signaali tulee lähettää
(painaa PTT-näppäintä ) vain silloin, kun kanava on vapaa.
14
14
Radioaaltojen kantamaan vaikuttavat voimakkaasti erilaiset esteet kuten rakennukset, betoniset/
metalliset rakenteet, pinnanmuotojen epätasaisuus, metsä, kasvillisuus, ... Tämä tarkoittaa sitä, että
kantama kahden tai useamman PMR-laitteen välillä voi ääriolosuhteissa olla vain muutamia kymmeniä
metrejä. Huomaat pian, että PMR-laite toimii parhaiten silloin, kun käyttäjien välillä on mahdollisimman
vähän esteitä.
Sivu: 27
28 Twintalker 5400
10 Kuvaus
Katso taiteltu kansilehti, kuva 1
1. Antenni
2. Nestekidenäyttö
3. Kuulokkeiden (lisävaruste) liitin
4. Laturin (lisävaruste) liitin
5. Virtanäppäin/Valikkonäppäin
6. Kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen
7. Kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähentäminen
8. Mikrofoni
9. Kaiutin
10. Soittonäppäin / Näppäinlukkonäppäin
11. Kanava alas
12. Kanava ylös
13. Seurantanäppäin MON
14. PTT-näppäin
11 Nestekidenäytön tiedot
Katso taiteltu kansilehti, kuva 2
15. RX-kuvake
16. Varaustason merkki
17. TX-kuvake
18. Näppäinlukon kuvake
19. Äänenvoimakkuuden kuvake
20. Vox-kuvake
21. Kanavan osoitin
22. Alakanavan ilmaisu
23. Hakukuvake
24. Soittokuvake
12 Twintalker 5400:n käyttö
12.1 Laitteen kytkeminen päälle/pois
12.2 Akun lataustason / heikon latauksen näyttö
Akun varaustaso ilmaistaan nestekidenäytön akkukuvakkeella.
Akku täynnä
Akun virta vähissä
Akku lähes tyhjä
12.3 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen
Laitteessa on 8 äänenvoimakkuustasoa (0–7)
12.4 Signaalin vastaanottaminen
Laite on aina Vastaanotto-tilassa, kun se on käynnissä eikä lähetä mitään.
12.5 Signaalin lähettäminen
12.6 Kanavien vaihtaminen
12.7 Alakanavat: CTCSS (Continious Tone Coded Squelch System) /
DCS (Digital Coded Squelch)
Lupavapaissa PMR-radioissa, jotka toimivat 446 MHz:n taajuuskaistalla, on 8 mahdollista radiokanavaa. Jos lähistöllä
on useita PMR-laitteen käyttäjiä, on mahdollista, että jotkut näistä käyttäjistä ovat samalla radiokanavalla.
Alakanavia on integroitu estämään muiden käyttäjien signaalien vastaanottaminen.
Kaksi PMR-radiota voi kommunikoida keskenään ainoastaan silloin, kun ne toimivat samalla radiokanavalla ja ovat valinneet
täsmälleen saman alakanavan.
Alakanavia on kahdenlaisia:
• CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)
• DCS (Digital Coded Squelch)
Kun käytetään CTCSS:ää, puhesignaalin mukana lähetetään ääntä matalalla taajuudella (67 - 250 Hz). Valittavana on
38 eri ääntä. Voit vapaasti valita näiden 38 äänen joukosta. Äänen suodatuksen vuoksi äänet eivät yleisesti ole kuultavissa,
joten ne eivät häiritse kommunikointia.
DCS on CTCSS:n kaltainen, mutta sen sijaan, että se lähettäisi valitun taajuuden jatkuvaa ääntä, radiosignaaliin lisätään digitaalinen
tiedonsiirto. Tätä digitaalista koodia lähetetään hyvin alhaisella nopeudella, noin 134 bittiä sekunnissa (koodi on 23 bitin pituinen).
Vain uuden sukupolven PMR-laitteet tukevat DCS:ää. Saatavana on 83 DCS-koodia, joita voidaan käyttää. Koska aiemmat mallit
tukevat vain CTCSS:ää, on parempi käyttää DCS:ää, koska tällä estetään se, että muut käyttäjät kuulevat PMR-keskustelusi.
Laitteen kytkeminen päälle:
• Paina -näppäintä ja pidä sitä pohjassa 2 sekuntia. Laite “piippaa” ja
nestekidenäytöllä näkyy nykyinen kanava.
Kytkeminen pois päältä:
• Paina -näppäintä ja pidä sitä pohjassa 2 sekuntia. Laite “piippaa” ja
nestekidenäyttö tyhjenee.
Älä aiheuta oikosulkua tai heitä akkuja tuleen. Poista akut, jos laite on käyttämättä pidemmän aikaa.
Älä lataa paristoja, joita ei voi ladata uudelleen, kuten alkaliparistoja. Tämä voi vahingoittaa PMR-laitetta
tai latausyksikköä.
Jos näyttöjen segmentit ja kuvakkeet kuvataan tässä käyttöoppaassa vaaleanharmaina,
se tarkoittaa, että ne vilkkuvat.
5
5
• Voit lisätä kaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla -näppäintä
valmiustilassa. Näytöllä näkyy äänenvoimakkuuden taso.
• Voit pienentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla -näppäintä .
• Laite palaa valmiustilaan viiden sekunnin kuluttua.
• Lähetä painamalla PTT-näppäintä ja pitämällä sitä pohjassa. Näytölle tulee
TX-symboli.
• Pidä laitetta pystyasennossa mikrofoni 10 cm:n päässä suusta ja puhu mikrofoniin
.
• Päästä PTT-näppäin , kun haluat lopettaa lähettämisen.
• Siirry kanavissa ylös- tai alaspäin painamalla - tai -
näppäintä .
• Vahvista painamalla PTT-näppäintä
Laite sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua, kun akku on lähes tyhjä.
6
7
Jotta muut voisivat vastaanottaa lähetyksesi, heidän on oltava viritettyinä samalle
kanavalle ja käytettävä samaa alakanavaa (kappaleet 12,6 ja 12,7).
14
8
14
12
11
14
Sivu: 28
SUOMI
29
Twintalker 5400
12.7.1 Alakanavien vaihtaminen
12.8 Soittaminen
12.9 Tarkkailu
Voit käyttää tarkkailutoimintoa tarkistaaksesi, onko nykyisellä kanavalla heikompia signaaleja.
• Aloita tarkkailu painamalla MON-näppäintä .
• Jos pidät tätä näppäintä painettuna yli 3 sekunnin ajan, radio menee jatkuvaan tarkkailutilaan.
• Ota tarkkailutila pois käytöstä painamalla näppäintä uudelleen.
12.10 Kanavahaku
Kanavahaku etsii aktiivisia signaaleja kiertäen loputtomasti kanavia 1–8.
Kun aktiivinen kanava löytyy, haku loppuu ja voit kuunnella keskustelua.
Jos löydetyllä kanavalla ei tapahdu enää mitään, etsintä alkaa uudelleen kahden sekunnin kuluttua.
Jos painat PTT-näppäintä löydetyllä kanavalla, hakutoiminto pysähtyy ja radio jää kyseiselle kanavalle.
12.11 VOX
Kun lisävarusteena saatavat kuulokkeet (ilman PTT-näppäintä) yhdistetään, voidaan käyttää äänellä aktivoitavaa lähetystä (VOX).
Näin käyttäjän ei tarvitse aloittaa lähetystä painamalla PTT-näppäintä. Twintalker 5400 aloittaa lähettämisen,
kun ryhdyt puhumaan kuulokkeen mikrofoniin.
12.12 Vahvistuspiippaus päälle/pois
Kun olet päästänyt PTT-näppäimen , laite lähettää vahvistuspiippauksen merkiksi siitä, että olet lopettanut puhumisen.
12.13 Näppäinäänet päälle/pois
Kun näppäintä painetaan, kuuluu ääni.
12.14 Näppäinlukko
13 Takuu
13.1 Takuuaika
Laitteilla on 24 kuukauden takuu. Takuuaika alkaa uuden laitteen ostopäivästä. Takuu ei kata tavallisia paristoja eikä ladattavia akkuja.
Jos tarvikkeet tai viat aiheuttavat laitteelle vähäisiä toimintahäiriöitä tai laskevat hieman laitteen arvoa, takuu ei korvaa tällaisia
menetyksiä. Takuu myönnetään alkuperäistä kuittia tai sen jäljennöstä vastaan, jos kuitissa on mainittu ostopäivämäärä ja
laitteen tyyppi.
13.2 Poikkeukset takuuseen
Takuu ei korvaa vääränlaisesta käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita eikä vaurioita, jotka johtuvat muiden kuin alkuperäisten
osien tai lisälaitteiden käytöstä.
Takuu ei korvaa ulkopuolisten tekijöiden, kuten salama-, vesi- tai palovahinko, aiheuttamia vaurioita eikä kuljetuksen aikana
aiheutuneita vaurioita. Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumero on muutettu, poistettu tai saatettu lukukelvottomaksi.
Takuu raukeaa, jos ostaja on korjannut, muuttanut tai muunnellut laitetta.
• Paina -näppäintä : Valittu alakanava (tai oF, jos alakanavaa ei ole
valittuna) vilkkuu.
• Valitse haluamasi alakanava painamalla - tai -näppäintä
:
1..38: CTCSS-koodi (1...38)
39..121: DCS-koodi (1...83)
• Vahvista painamalla PTT-näppäintä
Kun painat -näppäintä , lähetät soittoäänen muille samalla kanavalla ja alakanavalla
oleville käyttäjille.
Tämä osoittaa, että haluat aloittaa keskustelun.
• Paina -näppäintä
Käytettävissä on 5 erilaista soittoääntä. Voit valita soittoäänen valikosta:
• Paina -näppäintä neljä kertaa
• Valitse soittoääni - tai - näppäimillä
• Vahvista painamalla PTT-näppäintä .
• Paina -näppäintä kaksi kertaa
• Aloita kanavahaku valitsemalla - tai - näppäimellä Y
• Vahvista painamalla -näppäintä : Kanavahaku alkaa.
• Kanavahaku alkaa, kun PTT-näppäintä painetaan.
• Paina -näppäintä kolme kertaa
• Valitse VOX-taso -näppäimellä tai -näppäimellä tai poista
VOX käytöstä valitsemalla oF. (VOX-tasoja on 5)
– Taso 1: Suurin herkkyys hiljaisiin ympäristöihin
– ...
– Taso 5: Alhaisin herkkyys äänekkäisiin ympäristöihin
• Vahvista painamalla PTT-näppäintä
5
12
11
14
Liitteessä B on lisätietoja CTCSS- ja DCS-alakanavakoodeista.
10
10
5
12 11
14
13
15
5
12 11
5
14
5
12 11
14
Nämä vahvistuspiippaukset voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä:
• Paina -näppäintä viisi kertaa
• Voit ottaa vahvistuspiippaukset käyttöön (Y) tai poistaa ne käytöstä (N) painamalla
-näppäintä tai -näppäintä .
• Vahvista painamalla PTT-näppäintä
Nämä näppäinäänet voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä:
• Paina -näppäintä kuusi kertaa.
• Voit ottaa näppäinäänet käyttöön (Y) tai poistaa ne käytöstä (n) painamalla -
näppäintä tai -näppäintä .
• Vahvista painamalla PTT-näppäintä
• Ota näppäinlukitustila käyttöön tai poista se käytöstä painamalla -näppäintä
ja pitämällä sitä pohjassa 3 sekunnin ajan.
15
5
12 11
14
5
12 11
14
10
Kun näppäinlukko on käytössä, PTT-näppäin , äänenvoimakkuusnäppäimet, seurantanäppäin (MON)
ja puhelunäppäin ovat kuitenkin käytössä. Kaikki muut näppäimet ovat lukittuja.
14
Tämä tuote täyttää radio- ja telepäätelaitteista annetun direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja muut
asiaankuuluvat määräykset.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävillä osoitteessa:
http://www.topcom.net/support/cedeclarations.php

Kysymykset & vastaukset

Merkin Topcom Twintalker 5400 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Topcom Twintalker 5400

Onko sinulla kysymys tuotteesta Topcom Twintalker 5400, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Topcom Twintalker 5400 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Topcom Twintalker 5400 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.