Topcom Twintalker 1302 käyttöohjeet

Katso tuotteen Topcom Twintalker 1302 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Topcom
  • Tuote: Radiopuhelin
  • Malli/nimi: Twintalker 1302
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Slovakki, Kreikka, Unkari, Indonesialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 58
TOPCOM TWINTALKER 1302 59
TOPCOM TWINTALKER 1302
SUOMI
1 JOHDANTO
Kiitos, että ostit TOPCOM Twintalker 1302:n. Se on pienellä alueella toimiva, vähän virtaa kuluttava radioviestintälaite,
jonka käytöstä ei aiheudu muita kuluja kuin akkujen lataamisesta syntyvät pienet kulut.
Twin Talker 1302 toimii yksityisten kannettavien radioiden (PMR) taajuuksilla, ja sitä voi käyttää missä tahansa maassa,
jossa palvelu on hyväksytty pakkauksessa ja tässä käyttöohjeella mainitulla tavalla.
2 KÄYTTÖTARKOITUS:
Laitetta voi käyttää erilaisiin ammatillisiin ja harrastustarkoituksiin. Esimerkiksi: yhteydenpitoon matkustettaessa
kahdella tai useammalla autolla, pyöräillessä, hiihtoretkillä. Sen avulla voit pitää yhteyttä lapsiin heidän leikkiessään
ulkona jne.
3 CE-MERKINTÄ
Tämä tuote täyttää radio- ja telepäätelaitteista annetun direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja muut
asiaankuuluvat määräykset. Tämän vahvistaa CE-merkintä.
Vaatimustenmukaisuusilmoitus on osoitteessa: http://www.topcom.net/cedeclarations.php
4 TURVALLISUUSOHJEET
4.1 YLEISET
Lue huolellisesti seuraavat turvallisuutta ja asianmukaista käyttöä koskevat ohjeet. Tutustu kaikkiin laitteen toimintoihin.
Säilytä tämä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten.
4.2 PALAMISESTA JOHTUVAT VAMMAT
• Jos antennin suojus on vioittunut, älä koske siihen, sillä kun antenni koskettaa ihoa, lähetyksen aikana voi syntyä
pieni palovamma.
• Akut voivat aiheuttaa omaisuudelle vahinkoa, kuten palovaurioita, jos sähköä johtava materiaali, kuten korut,
avaimet tai helminauhat, koskettaa paljaita liittimiä. Materiaali voi muodostaa sähköpiirin (oikosulku) ja
kuumentua huomattavasti. Ole varovainen ladatun akun käsittelyssä, etenkin jos se on taskussa, kukkarossa tai
muussa metalliesineitä sisältävässä paikassa.
4.3 HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
• Älä aseta laitetta turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jolla sitä käytetään. Turvatyyny täyttyy suurella voimalla. Jos
viestintälaite asetetaan tyynyn käyttöalueelle ja ilmatyyny täyttyy, viestintälaite voi sinkoutua liikkeelle suurella
voimalla ja aiheuttaa ajoneuvossa oleville vakavia vammoja.
• Pidä radio ainakin 15 senttimetrin päässä sydämentahdistajasta.
• Katkaise radiosta virta heti, jos se aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin.
• Älä vaihda akkuja mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristössä. Koskettimet voivat kipinöidä akkuja
asennettaessa tai poistettaessa ja aiheuttaa räjähdyksen.
• Katkaise viestintälaitteesta virta oleskellessasi alueella, jolla ympäristö voi olla räjähdysaltis. Sellaisilla alueilla
kipinät voisivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, josta voi olla seurauksena fyysinen vamma tai jopa kuolema.
• Älä koskaan heitä akkuja tuleen, sillä ne voivat räjähtää.
Rajoitus:
Tarkista paikalliset määräykset ennen laitteen käyttöä ostomaan ulkopuolella.
Standardi ei välttämättä ole sallittu kyseisessä maassa.
Alueet, joilla ympäristö voi olla räjähdysaltis, on usein merkitty selvästi, muttei
aina. Sellaisia ovat tankkausalueet, kuten veneiden takakansi, polttoaineen tai
kemikaalin kuljetus- tai varastointialueet; alueet, joilla ilma sisältää kemikaaleja tai
hiukkasia, kuten vilja-, pöly- tai metallijauheita; samoin kaikki alueet, joilla
normaalisti kehotettaisiin sammuttamaan ajoneuvon moottori.
Sivu: 59
60 TOPCOM TWINTALKER 1302
TOPCOM TWINTALKER 1302
4.4 MYRKYTYSVAARA
• Pidä akut poissa pienten lasten ulottuvilta.
4.5 LAKIASIAA
• Joissakin maissa henkilökohtaisten kannettavien radioiden käyttö on kiellettyä ajoneuvon ajamisen aikana. Poistu
siinä tapauksessa tieltä ennen laitteen käyttöä.
• Katkaise laitteesta virta lentokoneessa ollessasi, jos sinua kehotetaan tekemään niin. Laitetta saa käyttää
ainoastaan lentoyhtiön sääntöjen tai miehistön ohjeiden mukaan.
• Katkaise laitteesta virta kaikissa tiloissa, joissa on kylttejä, joissa kehotetaan tekemään niin. Sairaaloissa tai
terveydenhuoltolaitoksissa käytetään kenties laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoiselle radiotaajuiselle energialle.
• Antennin vaihtaminen tai muuttaminen voi vaikuttaa henkilökohtaisen kannettavan radion ominaisuuksiin ja olla
CE-määräysten vastaista. Luvattomat antennit voivat myös vioittaa radiota.
4.6 HUOMAUTUKSET
• Älä koske antenniin lähetyksen aikana, se voi vaikuttaa kantama-alueeseen.
• Poista akku, jos laite on käyttämättä pidemmän aikaa.
5 PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO
• Puhdista laite pyyhkimällä pehmeällä, vedellä kostutetulla liinalla. Älä käytä laitteeseen puhdistusaineita tai
liuotinaineita; ne voivat vaurioittaa kuorta ja vuotaa laitteen sisään aiheuttaen pysyvää vahinkoa.
• Akkujen kontaktit voidaan pyyhkiä kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.
• Jos laite kastuu, katkaise siitä virta ja poista akut välittömästi. Kuivaa akkulokero pehmeällä liinalla mahdollisen
vesivaurion minimoimiseksi. Jätä akkulokeron kansi irralleen yön yli tai kunnes se on kokonaan kuiva. Älä käytä
laitetta, ennen kuin se on täysin kuiva.
6 LAITTEEN HÄVITTÄMINEN (YMPÄRISTÖ)
Kun et enää käytä laitetta, älä heitä sitä tavallisen kotitalousjätteen sekaan vaan vie se sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten perustettuun keräyspisteeseen. Tästä kertoo tuotteessa,
käyttöohjeessa ja/tai pakkauksessa oleva symboli.
Joitakin tuotteen materiaaleista voidaan kierrättää, jos viet tuotteen kierrätyspisteeseen. Kun käytät
uudelleen joitakin käytettyjen tuotteiden raaka-aineita, osallistut tärkeällä tavalla ympäristön
suojelemiseen. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja alueellasi sijaitsevista
keräyspisteistä.
7 PMR-LAITTEEN KÄYTTÖ
Jotta PMR-laitteiden välinen viestintä olisi mahdollista, ne on kaikki viritettävä samalle kanavalle ja niiden on oltava
vastaanottoalueen sisällä (enintään 5 km avoimessa maastossa). Koska nämä laitteet käyttävät vapaita taajuuskaistoja
(kanavia), kaikki käytössä olevat laitteet jakavat nämä kanavat (yhteensä 8 kanavaa). Siksi yksityisyyttä ei voida taata.
Kuka tahansa, jonka PMR-laite on viritetty samalle kanavalle kuin omasi, voi kuulla keskustelun.
Jos haluat kommunikoida (lähettää puhesignaalin), sinun on painettava -näppäintä (Push to talk). Kun olet
painanut tätä näppäintä, laite siirtyy lähetystilaan ja voit puhua mikrofoniin. Viestisi kuuluu kaikista muista alueella,
samalla kanavalla ja valmiustilassa (ei lähettämässä) olevista PMR-laitteista. Sinun on odotettava, kunnes toinen
osapuoli lopettaa lähettämisen, ennen kuin voit vastata viestiin. Kunkin lähetyksen lopussa laitteesta kuuluu piippaus.
Voit vastata painamalla -näppäintä ja puhumalla mikrofoniin.
PTT
PTT
Jos 2 tai useampi käyttäjä painaa -näppäintä samaan aikaan, vastaanotin
vastaanottaa vain vahvimman signaalin ja muut signaalit vaimennetaan. Siksi sinun
tulee lähettää signaali (painaa -näppäintä) vain, kun kanava on vapaa.
PTT
PTT
Sivu: 60
TOPCOM TWINTALKER 1302 61
TOPCOM TWINTALKER 1302
SUOMI
8 KÄYTÖN ALOITTAMINEN
8.1 VYÖKIINNIKKEEN IRROTTAMINEN/
ASENTAMINEN
1.Voit irrottaa kiinnikkeen laitteesta painamalla vyökiinnikettä (2)
kohti antennia ja vetämällä samalla kiinnikkeen liuskaa (1).
2.Vyökiinnikettä asennettaessa napsahdus tarkoittaa, että
vyökiinnike on lukittunut paikalleen.
8.2 AKKUJEN ASETTAMINEN
1.Irrota vyökiinnike (§ 8.1).
2.Vedä akkulokeron kannen läppää alas (3) ja vedä akkukotelon
kansi irti antennista. (4)
3.Aseta laitteeseen 3 ”AAA”-paristoa tai ladattavaa akkua siten,
että niiden navat tulevat kuvan mukaisiin kohtiin.
4.Aseta akkulokeron kansi ja vyökiinnike takaisin paikoilleen
(§ 8.1).
9 NÄPPÄIMET
1. ANTENNI
2. Nestekidenäyttö
3. KAIUTIN/MIKROFONI/LATURI-liitin
4. LUKITUS-näppäin
5. NÄYTTÖ-näppäin
6. SOITTO-näppäin
- Lähetä puheluääni
7. KAIUTIN
8. MIKROFONI
9. ALAS-näppäin
- Pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
- Valitse edellinen valikkokohta.
10. VALIKKO-näppäin
- Siirry valikkoon.
11. PUHE-näppäin
- Paina puhuaksesi ja päästä kuunnellaksesi.
- Vahvista asetus valikossa.
12. YLÖS-näppäin
- Lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
- Valitse seuraava valikkokohta.
13. Virtakatkaisin
PTT
Sivu: 61
62 TOPCOM TWINTALKER 1302
TOPCOM TWINTALKER 1302
10 NESTEKIDENÄYTÖN TIEDOT
11 AKUN LATAUSTASON / HEIKON LATAUKSEN NÄYTTÖ
AKUN LATAUSTASO käy ilmi neliöiden määrästä nestekidenäytön AKKU-kuvakkeen sisällä.
Akku täynnä
Akussa latausta 2/3
Akussa latausta 1/3
Akku tyhjä
Kun AKUN LATAUSTASO on heikko, AKKU-kuvake vilkkuu merkkinä siitä, että akut on joko vaihdettava tai ladattava.
12 LADATTAVIEN AKKUJEN LATAAMINEN
PMR-laitetta voi käyttää 3 alkaliparistolla tai 4 ladattavalla AAA-akulla.
Kun käytät ladattavia akkuja, voit ladata ne lisävarusteena saatavalla adapterilla.
• Aseta laitteeseen 3 ladattavaa AAA-akkua .
• Kytke 7,5 V DC / 200 mA -adapterin pieni pistoke SPK/MIC/CHG-liitäntään ja toinen pää
pistorasiaan.
• Jotta akut latautuisivat kunnolla, varmista, että laitteesta on katkaistu virta. Jos laitetta
ladataan niin, ettei se ole päällä, latauksen ilmaisinta ei näy.
HUOM: Akkujen lataaminen täyteen kestää noin 7–10 tuntia.
13 TWINTALKER 1302:N KÄYTTÖ
13.1 LAITTEEN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS
• Käynnistä laite painamalla ja pitämällä pohjassa -näppäintä. Laite “piippaa” ja nestekidenäytöllä näkyy
nykyinen kanava.
• Sammuta laite painamalla ja pitämällä jälleen pohjassa -näppäintä. Laite “piippaa” ja nestekidenäyttö muuttuu
mustaksi.
a. Kanavanumero
b. Kaiuttimen äänenvoimakkuus
c. RX-kuvake - Näkyy signaalia vastaanotettaessa
d. TX-kuvake - Näkyy signaalia lähetettäessä
e. Lukituskuvake - Näkyy, kun näppäimistö on lukittu.
f. Akun lataustason näyttö
g. Hakukuvake - Näkyy, kun hakutila on aktiivinen
SC
TX RX
Vie akut akkujen ja paristojen keräyspisteeseen. Älä heitä niitä
talousjätteen sekaan. Älä aiheuta oikosulkua tai heitä akkuja
tuleen. Poista akut, jos laite on käyttämättä pidemmän aikaa.
Käytä AC/DC-ADAPTERIA ainoastaan ladattavien AAA-akkujen kanssa. Älä yritä ladata
laitetta, jos siinä ovat käytössä tavalliset “AAA”-alkaliparistot.
Sivu: 62
TOPCOM TWINTALKER 1302 63
TOPCOM TWINTALKER 1302
SUOMI
13.2 KAIUTTIMEN ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN
Kaiuttimen äänenvoimakkuutta voi säätää - ja -näppäimillä. Kaiuttimen äänenvoimakkuuden taso
näkyy nestekidenäytöllä.
13.3 SIGNAALIN VASTAANOTTAMINEN
Laite on aina VASTAANOTTO-tilassa, kun se on käynnissä eikä lähetä mitään. Kun saat signaalin
nykyisellä kanavalla, RX-kuvake tulee näkyviin.
13.4 SIGNAALIN LÄHETTÄMINEN
• LÄHETÄ painamalla ja pitämällä pohjassa -näppäintä.
• Pidä laitetta pystyasennossa MIKROFONI 10 cm:n päässä suusta ja puhu mikrofoniin.
• Päästä , kun olet lopettanut lähettämisen.
13.5 KANAVIEN VAIHTAMINEN
PMR-laitteessa on käytettävissä 8 kanavaa.
Kanavien vaihtaminen:
• Paina kerran -näppäintä, nykyisen kanavan numero vilkkuu nestekidenäytöllä.
• Vaihda kanavaa painamalla - tai -näppäintä.
• Vahvista kanavavalinta ja palaa NORMAALIIN tilaan painamalla -näppäintä.
HUOM: Millä tahansa samalle kanavalle viritetyllä PMR-laitteella voidaan vastaanottaa ja kuunnella
keskustelua.
13.6 TARKKAILU
Voit käyttää TARKKAILU-toimintoa tarkistaaksesi, onko nykyisellä kanavalla heikompia signaaleja.
• Käytä normaalia tarkkailua painamalla -näppäintä.
• Paina ja pidä pohjassa -näppäintä. Viiden sekunnin kuluttua voit päästää näppäimen. Tarkkailet nyt jatkuvasti
kanavaa, kunnes painat uudelleen -näppäintä.
13.7 KANAVAHAKU
KANAVAHAKU etsii aktiivisia signaaleja kiertäen loputtomasti kanavia 1–8.
• Paina - ja -näppäimiä ja pidä niitä pohjassa 2 sekuntia.
• Päästä näppäimet. Näytöllä oleva kanava vaihtuu laitteen selatessa eri kanavia.
• Kun havaitaan aktiivinen signaali (jokin 8 kanavasta), KANAVAHAKU keskeytyy ja kuulet aktiivisen
signaalin.
• Kun havaitaan aktiivinen signaali (jokin 8 kanavasta), ohita nykyinen kanava painamalla - tai -
näppäintä, ja jatka etsimällä toista aktiivista kanavaa.
• Paina -näppäintä kommunikoidaksesi aktiivisen signaalin kanavan kautta tai lopeta kanavahaku
painamalla -näppäintä.
SC
TX RX
SC
TX RX Jotta muut voisivat vastaanottaa lähetyksesi, heidän on oltava
viritettyinä samalle kanavalle.
SC
TX RX
PTT
PTT
SC
TX RX
PTT
SC
TX RX
PTT
Sivu: 63
64 TOPCOM TWINTALKER 1302
TOPCOM TWINTALKER 1302
13.8 NÄPPÄINLUKKO
• Ota käyttöön tai poista käytöstä NÄPPÄINLUKITUS painamalla -näppäintä ja pitämällä sitä
pohjassa 2 sekunnin ajan. Nestekidenäytöllä näkyy NÄPPÄINLUKKO-kuvake.
• Ota NÄPPÄINLUKKO pois käytöstä painamalla ja pitämällä pohjassa -näppäintä uudelleen
13.9 SOITTOÄÄNET
Soittoääni kertoo toisille, että haluat puhua.
a. Soittoäänen asettaminen
Voit valita viidestä eri soittoäänestä.
• Paina -näppäintä 2 kertaa. Näytölle tulee teksti CA.
• Valitse toinen soittoääni painamalla - tai -näppäintä tai ota soittoäänet käyttöön valitsemalla OF.
• Vahvista valinta ja palaa valmiustilaan painamalla -näppäintä.
b. Soittoäänen lähettäminen
Paina lyhyesti -näppäintä. Asetetulla kanavalla lähetetään soittoääntä 3 sekunnin ajan.
13.10 NÄPPÄINÄÄNI PÄÄLLE/POIS
Näppäintä painettaessa laitteesta kuuluu lyhyt piippaus.
Näppäinäänen asettaminen.
• Paina -näppäintä 3 kertaa. Näytölle tulee teksti ’to’.
• Ota näppäinäänet käyttöön (ON) painamalla -näppäintä tai poista ne käytöstä (OF) painamalla
-näppäintä .
• Vahvista valinta ja palaa valmiustilaan painamalla -näppäintä.
13.11 VAHVISTUSPIIPPAUS PÄÄLLE/POIS
Kun olet päästänyt -näppäimen, laite lähettää vahvistuspiippauksen merkiksi siitä, että olet lopettanut puhelun.
Vahvistuspiippauksen asettaminen
• Paina -näppäintä 4 kertaa. Näytölle tulee teksti ’ro’.
• Ota vahvistuspiippaus käyttöön (ON) painamalla -näppäintä tai poista se käytöstä (OF)
painamalla -näppäintä .
• Vahvista valinta ja palaa valmiustilaan painamalla -näppäintä.
13.12 KUULOKEMIKROFONIN LIITÄNTÄ
Twintalker 1302:aan voidaan liittää ulkoinen mikrofoni ja kaiutin .
Liitin on kumisen suojuksen alla laitteen yläosassa. Kun haluat liittää laitteeseen ulkoisen
kuulokemikrofonin tai kuulokkeet, nosta laitteen yläosassa olevaa kumisuojusta saadaksesi
liittimen esiin.
Aseta pistoke liittimeen.
SC
TX RX
SC
TX RX PTT
SC
TX RX
PTT
PTT
SC
TX RX
PTT
Sivu: 64
TOPCOM TWINTALKER 1302 65
TOPCOM TWINTALKER 1302
SUOMI
14 TEKNISET TIEDOT
15 TAKUU
15.1 TAKUUAIKA
Topcom-laitteilla on 24 kuukauden takuu. Takuuaika alkaa uuden laitteen ostopäivästä. Jos tarvikkeet tai viat
aiheuttavat laitteelle vähäisiä toimintahäiriöitä tai laskevat hieman laitteen arvoa, takuu ei korvaa tällaisia menetyksiä.
Takuu myönnetään alkuperäisen kuitin jäljennöstä vastaan, jos kuitissa on mainittu ostopäivämäärä ja laitteen tyyppi.
15.2 TAKUUMENETTELY
Palauta viallinen laite valtuutettuun palvelukeskukseen ostokuitin kera. Jos laitteeseen tulee vika takuuaikana,
palvelukeskus korjaa materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat maksutta.
Palvelukeskus voi täyttää takuuvelvollisuutensa joko korjaamalla tai vaihtamalla viallisen laitteen tai viallisen laitteen
osan. Jos laite vaihdetaan, väri ja malli voivat olla erilaiset kuin alun perin ostetussa laitteessa.
Alkuperäinen ostopäivä ratkaisee takuun alkamisajan. Takuuaika ei pitene, jos nimetty palvelukeskus vaihtaa tai korjaa
laitteen.
15.3 TILANTEET, JOISSA TAKUUTA EI OLE
Takuu ei korvaa vääränlaisesta käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita eikä vaurioita, jotka johtuvat muiden kuin
alkuperäisten osien tai lisälaitteiden käytöstä.
Takuu ei korvaa ulkopuolisten tekijöiden, kuten salama-, vesi- tai palovahinko, aiheuttamia vaurioita eikä kuljetuksen
aikana aiheutuneita vaurioita.
Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumero on muutettu, poistettu tai tehty lukukelvottomaksi.
Kanavat
Taajuus
Alue
PMR-laitteen akut
Lähetysteho
Modulointityyppi
Kanavaväli
8
446,00625MHz – 446,09375 MHz
Enintään 5 km (avoin maasto)
3 x AAA-alkaliparisto tai ladattava NiMH-akku
=< 500mW ERP
FM - F3E
12,5 kHz

Kysymykset & vastaukset

Merkin Topcom Twintalker 1302 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Topcom Twintalker 1302

Onko sinulla kysymys tuotteesta Topcom Twintalker 1302, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Topcom Twintalker 1302 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Topcom Twintalker 1302 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.