Topcom Sologic A811 käyttöohjeet

Katso tuotteen Topcom Sologic A811 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Topcom
  • Tuote: DECT / VoIP puhelin
  • Malli/nimi: Sologic A811
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Slovakki

Sisällysluettelo

Sivu: 58
Sologic A811 49
Sologic A811
SUOMI
1 Ennen ensimmäistä käyttöä
Kiitos, että ostit tämän uuden
numeronäyttöpuhelimen.
1.1 Käyttötarkoitus
Tämä tuote on tarkoitettu kytkettäväksi
sisätiloissa analogiseen PSTN-puhelinlinjaan.
1.2 Numeronäyttö
1.3 Liitäntä
Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu siten, että
se vastaa direktiivin 98/482/EY vaatimuksia,
joissa viitataan päätelaitteen kytkemiseen
julkiseen puhelinverkkoon (Public Switching
Telephone Network, PSTN) ja jotka noudattavat
radiosähkölaitteista ja niiden vaatimuksenmukais-
uuden vastavuoroisesta hyväksymisestä
annetulla direktiivillä 1999/5/EY annettuja ohjeita.
Koska eri maiden PSTN-verkkojen välillä on
kuitenkin eroja, vahvistusmittaukset eivät sinänsä
anna ehdotonta takuuta optimaalisesta
toiminnasta jokaisessa kytkennässä minkä
tahansa maan PSTN-verkkoon. Jos ongelmia
esiintyy, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä jälleen-
myyjään.
Joka tapauksessa tulee huomioida käyttöolosuh-
teet, joihin tuote on tehty, sekä välttää tuotteen
käyttämistä julkisissa tai yksityisissä verkoissa,
joiden tekniset vaatimukset poikkeavat selvästi
EU:ssa asetetuista vaatimuksista.
2 Turvaohjeet
• Älä sijoita peruslaitetta kosteaan huoneeseen
tai alle 1,5 metrin päähän vedenlähteestä.
Älä päästä vettä puhelimeen.
• Älä käytä puhelinta ympäristöissä, joissa on
olemassa räjähdysvaara.
• Hävitä paristot ja pidä puhelin kunnossa
ympäristöystävällisellä tavalla.
3 Puhdistus
Puhdista puhelin hieman kostutetulla liinalla tai
sähköisyyttä poistavalla liinalla. Älä koskaan
käytä puhdistusaineita tai hankausliuoksia.
4 Laitteen hävittäminen
(ympäristöystävällisesti)
Kun et enää käytä laitetta, älä heitä
sitä tavallisen kotitalousjätteen
sekaan vaan vie se sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätystä
varten perustettuun
keräyspisteeseen. Tuotteessa,
käyttöoppaassa ja/tai tuotepakkauksessa on tästä
kertova merkki.
Jos viet laitteen kierrätyspisteeseen, joitakin sen
osia voidaan käyttää uudelleen. Käyttämällä
uudelleen tuotteen joitakin osia tai raaka-aineita
teet arvokasta ympäristötyötä.
Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset
lisätietoja alueellasi sijaitsevista keräyspisteistä.
Numeronäytön käyttämiseksi palvelu on
aktivoitava puhelinlinjaan. Yleensä
toiminnon aktivoiminen on tilattava erik-
seen puhelinyhtiöltä. Jos puhelinlinjassa
ei ole numeronäyttötoimintoa, saapuvat
puhelinnumerot EIVÄT näy puhelimen
näytöllä.
CE-merkintä tarkoittaa, että laite vastaa
radio- ja telepäätelaitedirektiivin
olennaisia vaatimuksia.
Lue huolellisesti seuraavat turvallisuutta
ja asianmukaista käyttöä koskevat
ohjeet. Tutustu kaikkiin laitteen
toimintoihin. Säilytä huolellisesti nämä
ohjeet ja välitä ne tarvittaessa
kolmannelle osapuolelle.
HL_Sologic A811 D156.book Page 49 Monday, July 12, 2010 12:15 PM
Sivu: 59
50 Sologic A811
Sologic A811
5 Painikkeet / liitännät
(Katso kuva taitetulta kansilehdeltä)
1. Nestekidenäyttö
2. Poistonäppäin
3. Ohjelmointi-/Valintanäppäin
4. Puhelinluettelonäppäin
5. Numerontallennusnäppäin
6. Muistinäppäin
7. VIP-näppäin
8. Pitonäppäin
9. Äänenvoimakkuuden säätönäppäin
10. Handsfree-näppäin
11. Uudelleenvalinta-/taukonäppäin
12. Soiton merkkivalo
13. Flash-näppäin
14. Mykistysnäppäin
15. Kierteisen johdon liitäntä
16. Numeronäppäimistö
17. Ylös-näppäin
18. Alas-näppäin
19. Käsiosanäppäin
20. Uuden puhelun merkkivalo
21. Käytön merkkivalo
22. Kytkentä linjaan
23. Soittoäänen voimakkuusnäppäin
24. Käsiosan äänenvoimakkuuspainike
25. Kierteisen johdon liitäntä
6 Asennus
Aktivoi näyttö asettamalla paristot
paristolokeroon:
• Avaa paristolokero laitteen pohjasta. Irrota
ruuvi ruuvimeisselillä.
• Aseta lokeroon 4 tavallista AA-alkaliparistoa.
• Sulje paristokotelo.
• Kytke linjajohdon toinen pää
puhelinpistorasiaan ja toinen puhelimen
takaosaan.
7 Puhelimen asetukset
7.1 Aseta käyttökieli
Puhelin tukee kahdeksaa näyttökieltä: Englanti,
ranska, espanja, italia, saksa, turkki, puola,
slovenia.
• Paina .
• Valitse -/ -näppäimillä “SELECT
LANGUAGE“.
• Paina päästäksesi asetuksiin.
• Valitse kieli -/ -näppäimillä.
• Vahvista painamalla -näppäintä.
• -näppäimellä pääset pois valikosta.
7.2 Pvm&aika
Jos olet tilannut numeronäyttöpalvelun ja
puhelinyhtiösi lähettää puhelinnumeron mukana
päivämäärän ja kellonajan, puhelimen kello
asetetaan automaattisesti oikeaan aikaan. Vuosi
on aina määritettävä manuaalisesti!
• Paina .
• Valitse -/ -näppäimellä “DATE/TIME”.
• Paina päästäksesi vuosiasetuksiin.
• Tee muutoksia -/ -näppäimillä.
• -näppäimellä pääset tuntiasetukseen.
• Tee muutoksia -/ -näppäimillä.
• -näppäimellä pääset
minuuttiasetukseen.
• Tee muutoksia -/ -näppäimillä.
• -näppäimellä pääset
kuukausiasetukseen.
• Tee muutoksia -/ -näppäimillä.
• -näppäimellä pääset
päivämääräasetukseen.
• Tee muutoksia -/ -näppäimillä.
• Paina .
• -näppäimellä pääset pois valikosta.
7.3 Näytön kontrasti
Voit valita viidestä näytön kontrastitasosta.
• Paina .
• Valitse -/ -näppäimillä “CONTRAST
ADJUST”.
• Paina .
• -/ -näppäimillä voit vaihtaa
kontrastitasoa.
• Paina .
• -näppäimellä pääset pois valikosta.
Puhelinjohto on irrotettava ennen
paristolokeron kannen avaamista!
HL_Sologic A811 D156.book Page 50 Monday, July 12, 2010 12:15 PM
Sivu: 60
Sologic A811 51
Sologic A811
SUOMI
7.4 Aseta suuntanumero
Jos olet tilannut numeronäyttöpalvelun, joissakin
maissa täytyy syöttää suuntanumero. Kun puhelin
vastaanottaa soittajan numeron, se poistaa
suuntanumeron tulevasta numerosta.
Voit määrittää korkeintaan 5 numeroa
suuntanumeroon.
• Paina päästäksesi valikkoon.
• Siirry -/ -näppäimillä kohtaan “SET
AREA CODE”.
• Paina päästäksesi asetuksiin.
• Tee muutoksia -/ -näppäimillä.
• -näppäimellä pääset seuraavaan
numeroon.
• Toista tämä kunnes kaikki numerot on
asetettu.
• Jätä käyttämättömiin numeropaikkoihin “-”.
• -näppäimellä pääset pois valikosta.
7.5 Kaukonumerokoodi (prefiksi)
Jos olet rekisteröitynyt eri operaattorille, voit
joskus joutua lisäämään prefiksin
puhelinnumeron alkuun. Puhelimesi
puhelinnumerolistan numeroita voidaan käyttää
yhdessä prefiksin kanssa.
Osassa “8.6 Saapuvien puhelinnumeroiden
luettelo” kuvataan, kuinka prefiksi lisätään
puhelinnumerolistan numeron eteen.
• Paina .
• Valitse -/ -näppäimellä “LONG DIST
ACCESS”.
• Paina päästäksesi asetuksiin.
• / -näppäimellä voit vaihtaa numeroa.
• -näppäimellä pääset seuraavaan
numeroon.
• Toista tämä kunnes kaikki numerot on
asetettu.
• Jätä käyttämättömiin numeropaikkoihin “-”.
• -näppäimellä pääset pois valikosta.
7.6 Puhelinluettelo.
Puhelimessa on puhelinluettelo, johon voidaan
tallentaa enintään 125 yhteystietoa, joissa on 8-
merkkiä nimessä ja 12 numeroa numerossa tai 63
yhteystietoa, joissa on 16 merkkiä nimessä ja 22
numeroa.
Voit lisätä ja/tai muokata puhelimeen tallennettuja
yhteystietoja.
7.6.1 Lisää yhteystieto
• Paina .
• Valitse -/ -näppäimillä “PHONEBOOK
ADD”.
• Valitse numero painamalla -näppäintä.
• Syötä numero numeronäppäimistön avulla.
• Poista -näppäimellä väärin näppäilemäsi
numero.
• Syötä nimi painamalla -näppäintä.
• Syötä numero numeronäppäimistön avulla.
Poista -näppäimellä väärin näppäilemäsi
numero.
• Vahvista numero painamalla .
• Syötä uusi yhteystieto tai poistu valikosta
painamalla .
7.6.2 Yhteystiedon muokkaaminen
• Paina -näppäintä.
• Valitse -/ -näppäimillä “PHONEBOOK
EDIT”.
• Paina -näppäintä.
• Syötä yksi tai useampia merkkejä nimestä,
jota haluat muokata ja paina .
Voit tarvittaessa vierittää yhteystietoja -/
-näppäimillä, kunnes löydät yhteystiedon,
jota haluat muokata.
• Voit nyt vaihtaa numeron (poista
painamalla ).
• Paina -näppäintä.
• Voit nyt vaihtaa nimen (poista
painamalla ).
• Vahvista painamalla -näppäintä.
• Valitse toinen yhteystieto muokattavaksi tai
poistu valikosta painamalla .
7.7 Lapsenvahtitoiminto
Lapsenvahtitoiminnon avulla puhelimella voidaan
soittaa ennalta ohjelmoituun numeroon vain
nostamalla käsiosa tai painamalla näppäintä.
• Paina .
• Valitse , -näppäimillä “BABYCALL”.
• Paina .
• Valitse -/ -näppäimillä “ON” (käytössä)
tai “OFF” (pois käytöstä).
• Paina .
• Jos valitsit “ON” voit nyt syöttää
lapsenvahtinumeron numeronäppäimistöllä.
• Vahvista painamalla -näppäintä.
• -näppäimellä pääset pois valikosta.
HL_Sologic A811 D156.book Page 51 Monday, July 12, 2010 12:15 PM
Sivu: 61
52 Sologic A811
Sologic A811
7.8 Aseta flash-aika
R-näppäintä (flash) käytetään “jonotuksen”
kaltaisiin palveluihin (tämän palvelun tarjoaa
puhelinyhtiö) tai puhelujen siirtämiseen silloin,
kun puhelin on kytketty PBX-järjestelmään.
Flash-aika voi vaihdella maasta riippuen. Puhelin
tukee kolmea vaihtoehtoa: 100, 300, 600
millisekuntia.
• Paina .
• Valitse -/ -näppäimellä “FLASH TIME”.
• Paina .
• Valitse -/ -näppäimillä haluttu flash-
aika.
• Paina .
• -näppäimellä pääset pois valikosta.
7.9 Soittoäänen voimakkuus
Puhelimen takapaneelissa on valitsin , jolla
voit valita soittoäänelle kolme eri voimakkuutta.
Valitse mukavin äänenvoimakkuus.
8 Käyttö
8.1 Soittaminen
• Näppäile puhelinnumero.
• Poista -näppäimellä väärin näppäilemäsi
numero.
• Nosta kuuloke tai soita handsfree-puhelu
painamalla - tai -näppäintä.
Puhelun keston ajastin käynnistyy näytöllä 6
sekuntia numeron valinnan jälkeen.
8.2 Puhelun vastaanottaminen
• Kun puhelimeen saapuu puhelu, puhelin soi
ja soiton merkkivalo vilkkuu.
• Nosta kuuloke tai vastaa puheluun
handsfree-laitteen avulla painamalla -
näppäintä.
8.3 Mikrofonin poistaminen käytöstä
Puhelun aikana voit poistaa mikrofonin käytöstä ja
puhua vapaasti, niin ettei puhelun toinen osapuoli
kuule.
• Mykistä mikrofoni painamalla ja
pitämällä sitä pohjassa.
8.4 Puhelun asettaminen pitoon
Voit asettaa soittajan pitoon puhelun aikana.
Pidon aikana soittaja kuulee elektronisen
melodian.
• Paina puhelun aikana ja paina käsiosa
paikalleen.
Toinen osapuoli on pidossa
• Voit jatkaa keskustelua nostamalla käsiosan
tai painamalla päästäksesi handsfree-
tilaan.
8.5 Viimeisen numeron
uudelleenvalinta
Puhelin tallentaa 16 viimeksi valittua numeroa ja
puhelujen keston.
• Voit käydä läpi viimeksi valittuja numeroita
painamalla -näppäintä (näytölle tulee
teksti “OUT”)
• Nosta kuuloke tai soita handsfree-puhelu
painamalla - tai -näppäintä.
• Poista numero painamalla -näppäintä
kahdesti.
8.6 Saapuvien puhelinnumeroiden
luettelo
Puhelin pystyy tallentamaan enintään 158
soittajan numeroa (riippuen numeron pituudesta)
sekä puhelujen ajat ja päivämäärät.
• Voit käydä läpi saapuneita puheluja
painamalla -/ -näppäintä (näytölle tulee
teksti “IN”)
• Poista numero painamalla -näppäintä
kahdesti.
23
Käsiosan äänenvoimakkuudeksi voidaan
valita HI (voimakas) tai LO (hiljainen) -
kytkimellä.
24
Soittaessasi kuuloketta käyttäen voit
siirtyä käyttämään handsfree-laitetta
painamalla -näppäintä ja laskemalla
kuulokkeen.
Handsfree-äänenvoimakkuutta voidaan
säätää äänenvoimakkuuspainikkeella .
9
Jos puhelin on kytketty PBX-
järjestelmään, sinun on ehkä pidettävä
tauko PBX-käyttökoodin jälkeen. Puhelin
voi lisätä 4 sekunnin tauon
Esimerkki: 0 P 012345678
– Lisää tauko -näppäimellä.
HL_Sologic A811 D156.book Page 52 Monday, July 12, 2010 12:15 PM
Sivu: 62
Sologic A811 53
Sologic A811
SUOMI
• Nosta kuuloke tai soita handsfree-puhelu
painamalla - tai -näppäintä.
8.7 VIP-numerot
Saapuvien puhelujen numerolistaan voit
määrittää tiettyjä numeroita VIP-numeroiksi (very
important person).
VIP-numeroita ei voida poistaa saapuvista
puheluista.
• Kun selaat soittajien numeroita, paina -
näppäintä määrittääksesi numeron VIP-
numeroksi. Näytöllä lukee “VIP” yhdessä
numeron kanssa.
• Voit poistaa VIP-numeron valinnan
painamalla -näppäintä uudelleen.
8.8 Epäsuorat muistinumerot
Sologic A811:ssä on 12 epäsuoraa
muistinumeroa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, * ja #.
8.8.1 Numeron tallentaminen
Kun numero on näytöllä joko suoran näppäilyn
kautta, puhelinnumerolistalta tai
uudelleenvalintalistalta, voit tallentaa numeron.
• Paina -näppäintä. “STORE”-teksti näkyy
näytöllä.
• Valitse muistinumero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,
* tai # numeronäppäimistöllä.
8.8.2 Muistinumeron käyttäminen
• Paina + 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, * tai #.
• Nosta kuuloke tai soita handsfree-puhelu
painamalla - tai -näppäintä.
8.9 Puhelinluettelon käyttäminen
• Paina -näppäintä.
• Syötä yksi tai useampia merkkejä
yhteystiedon nimestä, jolle haluat soittaa.
• Voit tarvittaessa vierittää yhteystietoja -/
-näppäimillä, kunnes löydät yhteystiedon,
jolle haluat soittaa.
• Nosta kuuloke tai soita handsfree-puhelu
painamalla - tai -näppäintä.
9 Topcom-takuu
9.1 Takuuaika
Topcom-laitteilla on 24 kuukauden takuu
Takuuaika alkaa uuden laitteen ostopäivästä.
Takuu ei kata tavallisia paristoja eikä ladattavia
akkuja (AA/AAA-tyyppi).
Jos tarvikkeet tai viat aiheuttavat laitteelle
vähäisiä toimintahäiriöitä tai laskevat hieman
laitteen arvoa, takuu ei korvaa tällaisia
menetyksiä.
Takuu myönnetään alkuperäistä kuittia tai sen
jäljennöstä vastaan, jos kuitissa on mainittu
ostopäivämäärä ja laitteen tyyppi.
9.2 Takuumenettely
Viallinen laite on palautettava Topcomin
palvelukeskukseen ostokuitin ja täytetyn
huoltopalautuskortin kera.
Jos laitteeseen tulee vika takuuaikana, Topcom
tai sen virallisesti nimeämä palvelukeskus korjaa
materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat
maksutta, korjaamalla tai vaihtamalla vialliset
laitteet tai viallisen laitteen osat. Jos laite
vaihdetaan, väri ja malli voivat olla erilaiset kuin
alun perin ostetussa laitteessa.
Alkuperäinen ostopäivä ratkaisee takuun
alkamisajan. Takuuaika ei pitene, jos Topcom tai
nimetty palvelukeskus vaihtaa tai korjaa laitteen.
Salaiset numerot näkyvät muodossa
“-------------------- UNAVAILABLE”.
-merkkivalo vilkkuu, kun puhelimeen
on tullut uusia vastaamattomia puheluita.
Vastaamatta jääneet puhelut näytetään
yhdessä tekstin “NEW” kanssa.
Jos kaukonumerokoodi (ks. “7.5
Kaukonumerokoodi (prefiksi)”) on
ohjelmoitu, voit lisätä tämän koodin
automaattisesti painamalla kahdesti
valitaksesi numeron.
Esimerkiksi:
Kaukopuhelukoodi: 1234
Puhelinnumerolistan numero: 012345678
• Paina kahdesti .
Puhelin valitsee numeron
1234012345678
VIP
VIP
HL_Sologic A811 D156.book Page 53 Monday, July 12, 2010 12:15 PM
Sivu: 63
54 Sologic A811
Sologic A811
9.3 Tilanteet, joissa takuuta ei ole
Takuu ei korvaa vääränlaisesta käsittelystä tai
käytöstä johtuvia vaurioita eikä vaurioita, jotka
johtuvat muiden kuin alkuperäisten osien tai
lisälaitteiden käytöstä.
Takuu ei korvaa ulkopuolisten tekijöiden, kuten
salama-, vesi- tai palovahinko, aiheuttamia
vaurioita eikä kuljetuksen aikana aiheutuneita
vaurioita.
Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumero
on muutettu, poistettu tai tehty lukukelvottomaksi.
Takuu raukeaa, jos ostaja on korjannut,
muuttanut tai muunnellut laitetta.
HL_Sologic A811 D156.book Page 54 Monday, July 12, 2010 12:15 PM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Topcom Sologic A811 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Topcom Sologic A811

Onko sinulla kysymys tuotteesta Topcom Sologic A811, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Topcom Sologic A811 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Topcom Sologic A811 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.